Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Onsdag kl Ordinært møde Teknik- og Miljøudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Onsdag , D2/Rådhus Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Før mødet forlagde repræsentanter for beboere i området deres synspunkter på sagen om Rungstedvej/Frihedsvej - ny boligbebyggelse. Meddelelser: Udvalget besluttede at følge Grønt Råds anbefaling, således at Bjørneklobanden ikke optages som medlem af Grønt Råd. Der blev givet en status på sagerne om Kokkedal Slot og Kokkedal Nord. Seniorrådet er inviteret til at møde TMU d Sag om Bymidten forventes forelagt på næste TMU møde. Teknik- og Miljøudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet TMU-01/07-B Rungstedvej/Frihedsvej - ny boligbebyggelse Genoptagelse af sag fra udvalgets møde den , idet udvalget ønskede et revideret projekt forelagt, hvor de to nordlige blokke højst må opføres i 2 etager. Beslutning: Teknik- og Miljøudvalget : Ved behandlingen indgik breve fra beboerne i området dateret henholdsvis januar 2007, og Med stemmerne 3-2 (Peter Skat Nielsen (T), Ove Petersen (V)) besluttede udvalget, at projektforslag 2 skal danne grundlag for udarbejdelse for et lokalplanforslag. Peter Skat Nielsen ønskede sagen forelagt Kommunalbestyrelsen. Fraværende: *) Ingen. Side 6 TMU-02/07-D Mobiltelefonantenner i lygtestandere og flagstænger Ansøgninger om opstilling af mobilantenner placeret på gadelygtemaster og i flagstænger. Beslutning: Teknik- og Miljøudvalget : Repræsentanter for LE34 og teleselskaber informerede om sagen fakta. Udvalget besluttede at opfordre mobiloperatørerne til i fællesskab at udarbejde en masteplan for kommunen. Udvalget tog ikke stilling til de 4 konkrete ansøgninger, men ser positivt på, at der arbejdes videre med ideen om at anvende lygtemaster til sendeanlæg herunder muligheden for at opsætte en prototype. Sagen tilstræbes forelagt udvalget d Fraværende: *) Ingen. Side 8 TMU-03/07-B Udbygning af Helsingørmotorvejen Vejdirektoratet har igangsat forundersøgelser i forbindelse med en udbygning af Helsingørmotorvejen. Vejdirektoratet ønsker kommunes ønsker og kommentar til VVM undersøgelsen. Teknik- og Miljøudvalget Side 3

4 Beslutning: Teknik- og Miljøudvalget : Udvalget tiltrådte forvaltningens anbefalinger med følgende bemærkninger: - i punkt 1 fjernes: I samme tracé som tidligere foreslået - der tilføjes et nyt punkt at motorvejen udvides til 6 kørespor fra afkørsel 7 (Kokkedal, Fredensborg) til afkørsel 9 (Hørsholm C). Peter Skat Nielsen (T) ønskede ikke, at punkt 4 om Ådalsvejs tilslutning til motorvejen skulle med. Fraværende: *) Ingen. Side 12 TMU-04/07-B Rungsted Kyst Station, Parkering DSB har taget kontakt til Hørsholm Kommune og foreslår at forbeholde 3 af parkeringspladserne ved Rungsted Kyst station togrejsende. DSB ejer parkeringspladserne, mens kommunen driver og vedligeholder dem. Ifølge overenskomst samt tillæg af 2003 mellem DSB og kommunen skal parterne være enige herom, hvis der indføres overvågning, pålæggelse af parkeringsrestriktioner eller etablering af betalingsparkering. Beslutning: Teknik- og Miljøudvalget : Tiltrådt. Peter Skat Nielsen (T) ønskede, at P-pladser skulle etableres under jorden. Fraværende: *) Ingen. Side 16 TMU-05/07-B Rundkørsel Frederiksborgvej/ Ravnsnæsvej - Beplantning Den nye rundkørsel ved Frederiksborgvej/Ravnsnæsvej foreslås beplantet med bøg som rundkørslen ved Frederiksborgvej/Mariehøj Allé. Beslutning: Teknik- og Miljøudvalget : Tiltrådt. Fraværende: *) Ingen. Side 19 Teknik- og Miljøudvalget Side 4

5 TMU-06/07-O Benchmark Vand og Spildevand Hørsholm Kommunes Vandforsyning og Kloakforsyning har for første gang deltaget i Danva s benchmarking projekt. Benchmarkingen er afrapporteret i publikationen VAND I TAL, der medsendes som bilag samt en meget omfattende Lederrapport. Administrationen forelægger herved erfaringerne fra det første års benchmarking. Beslutning: Teknik- og Miljøudvalget : Tiltrådt. Fraværende: *) Ingen. Side 21 Teknik- og Miljøudvalget Side 5

6 Teknik- og Miljøudvalget Fra: Plan og byg Punkt: TMU-01/07-B Sagsbehandler: Jeppe Erikstrup Nielsen Mødedato: Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Rungstedvej/Frihedsvej - ny boligbebyggelse Resume Genoptagelse af sag fra udvalgets møde den , idet udvalget ønskede et revideret projekt forelagt, hvor de to nordlige blokke højst må opføres i 2 etager. Forslag Administrationen foreslår, at udvalget drøfter om man ønsker at igangsætte et lokalplanarbejde med udgangspunkt i ét af de to modtagne forslag til bebyggelse. Bilag 1. Principansøgning af 4. juli 2006 (blev udsendt ved TMU møde den ) 2. Projektmappe af juni 2006 (blev udsendt ved TMU møde den ) 3. Supplementmateriale af 26. oktober 2006 (blev udsendt ved TMU møde den ) 4. Notat vedr. besigtigelse af d. 26. oktober 2006 (blev udsendt ved TMU møde den ) 5. Revideret projektmateriale af d. 5. januar Reviderede arealberegninger af d. 4. januar Illustrationsplaner af 15. januar 2007 Sagsfremstilling Sagen er tidligere behandlet: TMU, den 27. sept TMU, den 29. nov Udvalget besluttede på udvalgsmødet d. 29. november 2006, at der skulle udarbejdes et revideret projekt, hvor de to nordlige blokke højst må være i 2 etager. Der er modtaget revideret materiale fra TNT arkitekter a/s, hvor der præsenteres to alternativer til projektet, hvor det ene imødekommer udvalgets beslutning. Projektforslag 1 viser den reviderede udgave, som besluttet på udvalgsmødet d. 29. november 2006, idet de to nordlige bygninger er 2-etages ejendomme, og den sydlige bygning mod Rungstedvej er en 4-etages ejendom. Teknik- og Miljøudvalget Side 6

7 I projektforslag 1 vil det samlede etageareal for de to nordlige bygninger være m 2, hvilket giver en bebyggelsesprocent på ca. 51, inden for byplan 6 området. Etagearealet for den sydlige bygning vil være m 2, hvilket giver en bebyggelsesprocent på ca. 138, inden for byplan 7 området. Projektforslag 2 viser en alternativ løsning, hvor der over 2. etage på de nordlige bygninger er placeret et enkelt penthouse på hver ejendom, mens der på den sydlige bygning er placeret 3 penthouse-lejligheder over 3. etage. I projektforslag 2 vil det samlede etageareal for de to nordlige bygninger være m 2, hvilket giver en bebyggelsesprocent på ca. 58, inden for byplan 6 området. Etagearealet for den sydlige bygning vil være m 2, hvilket giver en bebyggelsesprocent på ca. 126, inden for byplan 7 området. For bebyggelsen under ét er bebyggelsesprocenten uændret, dvs. 78. Generelt for de projektforslag gælder: - at adgangen til de to bygninger langs Frihedsvej er flyttet, således at indgange er placeret i bygningernes gavle, - at bygningerne langs Frihedsvej er rykket ind på grunden, således at der er 3-3,5 m til vejskel, - at rampen til parkeringskælder er flyttet fra gavlen i bygningen mod Rungstedvej til gavlen i den nordvest-placerede bygning. - at det overordnede parkpræg er fremhævet, idet al parkering, undtaget 6 p-pladser, foreslås placeret i kælder. Administrationens sagsfremstilling fremgår af dagsordenspunkt til sagens behandling den 27. september Beslutning Teknik- og Miljøudvalget : Ved behandlingen indgik breve fra beboerne i området dateret henholdsvis januar 2007, og Med stemmerne 3-2 (Peter Skat Nielsen (T), Ove Petersen (V)) besluttede udvalget, at projektforslag 2 skal danne grundlag for udarbejdelse for et lokalplanforslag. Peter Skat Nielsen ønskede sagen forelagt Kommunalbestyrelsen. Fraværende: *) Ingen. Teknik- og Miljøudvalget Side 7

8 Teknik- og Miljøudvalget Fra: Teknik og Miljø Punkt: TMU-02/07-D Sagsbehandler: Jørn Uldall Hansen Mødedato: Sagsforløb: TMU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Mobiltelefonantenner i lygtestandere og flagstænger Resume Ansøgninger om opstilling af mobilantenner placeret på gadelygtemaster og i flagstænger. Forslag Administrationen foreslår, at udvalget generelt tager stilling til opstilling af mobiltelefonantenner af de aktuelle typer. Det foreslås at udvalget drøfter følgende: 1. Skal der på det foreliggende grundlag foretages naboorienteringer vedrørende de fire konkrete ansøgninger? 2. Ser udvalget positivt på idéen om at anvende lygtemaster som udgangspunkt for sendeanlæg? 3. Ønsker udvalget en nærmere belysning af lygtemastehøjder, deres indbyrdes placering og design. 4. Ønsker udvalget at opfordre mobiloperatørerne til i fællesskab at udarbejde en masteplan for kommunen? De fire eksisterende mobiloperatører (3, Telia Mobile, TDC Mobil og Sonofon) vil blive inviteret til at deltage i udvalgsmødet den 24. januar 2007 kl. 9 for at give en kort redegørelse for fremtidens behov på mobilområdet. Disse kan evt. vælge at være repræsenterede ved mødet af deres rådgivere, der typisk finder nye positioner og efterfølgende står for kontakten til den pågældende myndighed for indhentning af tilladelse til opsætning af mobiltelefonantenner eller til at foretage ændringer af eksisterende mobiltelefonantenner. Bilag 1. Oversigt med angivelse af positioner for eksisterende samt planlagte mobiltelefonantenner i de bynære områder i Hørsholm Kommune. 2. Ansøgningsmateriale fra LE34 Tele A/S af vedrørende opstilling af mobiltelefonantenne på Rungsted Strandvej ud for Christiansgave. 3. Ansøgningsmateriale fra LE34 Tele A/S af vedrørende opstilling af mobiltelefonantenne på adressen Bolbrovej 60 (Aldi-grunden). 4. Ansøgningsmateriale fra Rambøll af vedrørende mobiltelefonantenne på adressen Bolbrovænge 31. Teknik- og Miljøudvalget Side 8

9 5. Ansøgningsmateriale fra LE34 Tele A/S af vedrørende opstilling af mobiltelefonantenne ved adressen Gøgevang Telekommunikationsindustrien i Danmark: Mobiloperatørernes plangrundlag for udbygning og tilpasning af mobilnettene, 3. august Vurdering af 4 konkrete ansøgninger. Sagsfremstilling Mobiloperatørernes plangrundlag for udbygning og tilpasning af mobilnettene fremgår af bilag 6, men kan i korte træk beskrives således: De danske mobilselskaber har tilladelse til at etablere og drive landsdækkende mobilnet baseret på henholdsvis GSM- og UMTS-teknologierne. Der er en række væsensforskelle på de to teknologier, som ofte giver anledning til forskelle i plangrundlaget for udbygningen af de to typer mobilnet. Teknologien, der benyttes i de nye UMTS-mobilnettet, stiler strengere krav til de indbyrdes placeringer af og tætheden mellem antennepositionerne end de modsvarende krav for afstand og tæthed i GSM-nettene. GSM-mobilnettene er i dag de mest udbredte og er p.t. landsdækkende med befolkningsmæssige dækningsprocenter på op til 98 %. De licenstildelte UMTS-mobiloperatører er forpligtet overfor staten til at udbygge UMTS-mobilnettene, således at disse med udgangen af år 2008 har en befolkningsmæssig dækningsprocent på minimum 80 %. Opstilling af mobiltelefonantenner i Hørsholm Kommune har hidtil hovedsagligt været søgt placeret på tage, skorstene, siloer eller andre eksisterende høje bebyggelser. Behovet for opstilling af yderligere mobiltelefonantenner, hvor placering på eksisterende bebyggelser ikke findes fysisk eller teknisk mulig, er voksende. Behovet for at øge tætheden af antennepositioner er også stigende, specielt på baggrund af udviklingen af 3. generations mobilnet, også kaldet 3G eller UMTS. På denne baggrund er mobiloperatørerne indstillede på at finde alternative løsninger i samarbejde med kommunens forvaltning og har udviklet nye typer af specialkonstruerede master, en gadelygtestander og en flagstang, som camouflerer, at der reelt er tale om en mobiltelefonantenne. Dermed forventes disse nye typer af mobiltelefonantenner at være mere acceptable for den enkelte borger og samfundet som helhed, som i høj grad også har en stigende interesse i en høj dækningsgrad for mobiltelefoni. I praksis vil brugerne/forbrugerne kræve, at UMTS-nettene får tæt ved 100 % dækning overalt, hvor de færdes altså svarende til det, brugerne i dag oplever i GSM-nettene. Disse nyudviklede gadelygtestandere og flagstænger kan varieres i højden helt op til ca. 24 meter og det forholder sig således, at jo højere den enkelte mast er jo større er dens dækningsområde. Hvad angår almindelige flagstænger kan det til orientering oplyses, at en flagstangsproducent vejleder en husejer, der ønsker at opsætte en flagstang ved ejendommen, at flagstangens højde tilpasses ejendommens højde. Ved huse med en højde på indtil 11 meter bør flagstangen være 2-3 meter højere end husets højde og ved huse højere end 12 meter bør flagstangen være 4 meter højere end husets højde. Vedrørende gadebelysning i Hørsholm Kommune kan det oplyses, at denne typisk er placeret i 10 meters højde langs overordnede veje. I mastelovens 10 fastsættes en pligt for ejerne af master, bygninger og konstruktioner til at imødekomme anmodninger om opsætning af antennesystemer, såfremt byggelovgivningens og planlovens højdebestemmelser er overholdt. Mobiltelefonantenner Teknik- og Miljøudvalget Side 9

10 anses i byggelovgivningen for at være en bebyggelse, hvorfor opsætning af sådanne antenner øger den samlede bygningshøjde for bebyggelsen. Ved placering af mobiltelefonantenner placeret henholdsvis på gadelygtemast og i flagstang bør der generelt tages hensyn til den bygningshøjde, der er tilladt i det pågældende område, ligesom der bør skeles til de terrænmæssige forhold samt infrastrukturen i området. Ønskes f.eks. en mobilantenne udformet som flagstang placeret i et område, der er udlagt til villabebyggelse, hvor den maksimalt tilladelige bygningshøjde er 8,5 meter, jf. Bygningsreglementet for småhuse, BR-S 98, afsnit 2.4.1, bør flagstangen ikke overskride denne højde. Hvis en lokalplan fastlægger en større højde, bør denne højde lægges til grund for den tilladte højde af mobilantenner i det pågældende lokalplanlagte område. I et område, der er lokalplanlagt, kan den maksimalt tilladte bygningshøjde være fastsat til mere end 8,5 meter, f.eks. 9 eller 12 meter. For placering af mobilantennemaster i et område udlagt til fleretagers boligblokke eller til industri, må det tilsvarende være de aktuelle bygningshøjder i det pågældende område eller en eventuel lokalplanlagt maksimal bygningshøjde, der er afgørende for, hvor høje mobilantennemaster må være i det pågældende område. Dertil kommer, at en stor del af Hørsholm Kommune er beliggende i kystnærhedszone, hvor den maksimalt tilladelige bygningshøjde er 8,5 meter, jf. BR 95, kap. 2.4, stk. 5. Samlet vurdering Som forvaltning er vi forpligtigede til at samarbejde omkring opstilling af mobiltelefonmaster, således at kvaliteten og kapaciteten for mobiltelefoni modsvarer efterspørgslen i lokalområdet. Eftersom specielt UMTS-mobilnettet, der på sigt forventes at være den dominerende teknologi, endnu er i etableringsfasen ca. 5 år frem i tiden, er det i forvaltningens interesse at have størst mulig indflydelse på udviklingen af dette mobiltelefoniområde og der bør derfor tages stilling til hvilke retningslinier, der ønskes lagt til grund for de tekniske løsninger vedrørende om- og udbygningen af dette system i Hørsholm Kommune. Der bør specielt tages stilling til, hvor høje mobiltelefonantenner, der kan accepteres i boligområder, industriområder etc., og hvilke udformning der er ønskelig Tilsvarende gælder, om end i mindre grad, også de allerede etablerede og dermed mere kendte systemer, der til stadighed om- og udbygges for tilpasning til det aktuelle behov. Det er administrationens vurdering, at idéen om at anvende lysmaster som udgangspunkt for mobilsendeanlæg er rigtig. Mobilteknologien kan sidestilles med andet infrastrukturanlæg, og tilknytningen til vejanlæg virker derfor naturligt. Administrationen foreslår, at mobiltelefonantenner ikke tillades at overskride den aktuelle bygningshøjde, der er sædvanlig for det pågældende område eller som er lokalplanfastlagt for området. Konsekvensen heraf vil være, at tætheden af mobiltelefonmasterne må forøges som følge af lavere antenners relativt mindre rækkevidde. I takt med ud- og ombygning af de forskellige typer netværk samt stigende teletrafik i specielt UMTS-nettene i de kommende år, må det alligevel forventes, at der på sigt vil blive behov for en større antennetæthed, så spørgsmålet er, om der ikke allerede på nuværende tidspunkt skal sigtes imod mobiltelefonmaster med lavere højder tilpasset omgivelserne men med en indbyrdes afstand, der nødvendigvis bliver mindre. Teknik- og Miljøudvalget Side 10

11 Alternativt vil der være tale om dispensationer fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde og i så fald vil der kræves nabohøringer i alle enkeltstående tilfælde. Såfremt der vælges at gives dispensation fra det vandrette højdegrænseplan, bør der kun være tale om mindre, bagatelagtige overskridelser. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget : Repræsentanter for LE34 og teleselskaber informerede om sagen fakta. Udvalget besluttede at opfordre mobiloperatørerne til i fællesskab at udarbejde en masteplan for kommunen. Udvalget tog ikke stilling til de 4 konkrete ansøgninger, men ser positivt på, at der arbejdes videre med ideen om at anvende lygtemaster til sendeanlæg herunder muligheden for at opsætte en prototype. Sagen tilstræbes forelagt udvalget d Fraværende: *) Ingen. Teknik- og Miljøudvalget Side 11

12 Teknik- og Miljøudvalget Fra: Vej og park Punkt: TMU-03/07-B Sagsbehandler: Katrine A Langer Mødedato: Sagsforløb: TMU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Udbygning af Helsingørmotorvejen Resume Vejdirektoratet har igangsat forundersøgelser i forbindelse med en udbygning af Helsingørmotorvejen. Vejdirektoratet ønsker kommunes ønsker og kommentar til VVM undersøgelsen. Forslag Administrationen anbefaler at udvalget drøfter ønsker til VVM undersøgelsen samt godkender at følgende bemærkninger fremsendes til Vejdirektoratet: at der etableres en sti- og faunapassage umiddelbar efter afkørslen ved Isterød, i samme trace som tidligere foreslået at der etableres støjbegrænsede foranstaltninger langs bebyggelsen ved Ringvejen og Bakkehusene ved en udbygning af nødspor. Desuden ønskes generelt brug af støjdæmpende asfalt på strækningen. at der udarbejdes konsekvensberegninger for trafikbelastningen på de omkringliggende veje og en nytænkning af rampesystemet ved Isterødvej. at Ådalsvejs tilslutning til Helsingørmotorvejen bør medtages i VVM undersøgelsen og at tilslutningen bør ske i mellem afkørsel 7 og 9, og vil aflaste de tilstødende afkørsler og Hørsholm midtby. at den kollektive busdrift tilgodeses og at det overvejes, om der skal etableres busholdepladser, f.eks. ud for Forskningsparken. at der bør overvejes mulighed for etablering af Park&Ride p-pladser. Bilag Bilag 1: Høringsmateriale fra Vejdirektoratet Bilag 2: Linieføring stitunnel Bilag 3: Fordele ved en faunapassage Sagsfremstilling Vejdirektoratet har igangsat udarbejdelse af et beslutningsgrundlag for en udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej. På den baggrund gennemfører Vejdirektoratet nu i perioden frem til sommeren en VVM-undersøgelse for en udbygning af Teknik- og Miljøudvalget Side 12

13 den pågældende strækning fra 4 til 6 spor. Undersøgelserne omfatter herudover en eventuel udbygning af Helsingørmotorvejen med nødspor mellem Isterød og Kokkedal. Til belysning af de miljømæssige konsekvenser gennemføres en såkaldt VVMundersøgelse. VVM er en forkortelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet. De undersøgelser og vurderinger, der skal foretages i en VVM-undersøgelse, skal frembringe tilstrækkelig viden til, at politikere og borgere kan vurdere projektets virkninger på miljøet og sammenligne alternative løsningsforslag. VVM-undersøgelsen skal desuden sikre, at vejprojektet bliver bedst muligt tilpasset omgivelserne og ikke påvirker miljøet unødvendigt. Vejdirektoratet ønsker at modtage kommunens ønsker, myndighedskrav eller andre forhold der kan påvirke eller er relevant for projektet. Administrationen har følgende forslag til høringssvar: Faunapassage under motorvejen Stitunnelprojektet under Helsingørmotorvejen var oprindeligt tænkt som en sti med faunapassage. Projektet var et såkaldt puljeprojekt, hvor både stat, amt og kommune var medfinansierende. I 2001 blev projektet sendt i udbud, hvorefter det blev trukket tilbage på grund af for høje asfaltpriser. Projektet blev skrinlagt. Senere blev muligheden for kun at lave en stitunnel undersøgt, senest i forbindelse med indretning af ungdomsskole på Askehavegård. I forbindelse med kommunens planer om udbygning af rekreative trampestier vest for motorvejen, indgår en stitunnel som en del af det sammenhængende stisystem, jf. beskrivelsen af fordele i bilag 3. Grønt Råd har i brev af 27. december støttet dette forslag og også fremsat ønske om etablering af sti- og faunatunnel i forbindelse med høringsperioden. På baggrund af ovenstående anbefales at udvalget indstiller til Vejdirektoratet, at der etableres en sti-og faunapassage umiddelbar efter afkørslen ved Isterød, i samme trace som tidligere foreslået. Støjbegrænsende foranstaltninger Grundejerforeningerne Bakkehusene og Svenstrup har gennem en årrække haft ønske om at etablere en støjvold langs Helsingørmotorvejen. Det projekt, der i de seneste par år er arbejdet med indebærer, at der etableres en jordvold som støjafskærmning. I den nordlige ende planlægges en traditionel skærm pga. vådområdet. Jorden ejes af 2 grundejere, der ikke ønsker at sælge jorden til etablering af støjvold. Grundejeren ønsker, af økonomiske årsager, mulighed for at boligudbygning på arealet. Såfremt dette kan realiseres, vil grundejeren etablere en støjvold eller sætte støjskærm op langs hele arealet. Senest er man enes om, at de to grundejere her i starten a indsender et konkret forslag til en moderat boligudbygning af området. Udbygges motorvejen med et nødspor kan der argumenteres for, at der samtidigt skal etableres støjbegrænsende foranstaltninger enten som en jordvold eller som en skærm. Projektet vil sandsynligvis genere en del overskudsjord, som evt. kan indbygges i en jordvold. Det er dog langt fra sikkert, at et nødspor vil indgå som en del af selve anlægsprojektet, og såfremt det gennemføres vil det som minimum først blive om 7-8 år. Teknik- og Miljøudvalget Side 13

14 Administrationen ser det som oplagt, at Vejdirektoratet medtager etablering af støjbegrænsede foranstaltninger ved en udbygning af nødspor fra kolonihavebebyggelsen til kommunegrænsen, altså langs bebyggelsen ved Ringvejen, Bakkehusene og ud for Christianhusvej. Desuden ønskes generelt brug af støjdæmpende asfalt på strækningen. Trafikale konsekvenser Erfaringer viser, at en udvidelse og bedre fremkommelighed vil genere mere trafik og dermed også medføre en større trafikbelastning på vejene i Hørsholm Kommune. Det kan evt. få betydning for f.eks. Isterødsvejens status og udformning. Omvendt kan det også betyde en aflastning af Usserød Kongevej. Der bør findes en mere hensigtsmæssig udformning af udfletningen ved Isterød. Situationen i dag er kaotisk og uoverskuelig. Et simpelt rampesystem med afkørselsramper mod øst i nordgående retning altså syd for Forskerparken til Frederiksborgvej - vil være at foretrække. Administrationen foreslå, at der i VVM undersøgelsen indgår konsekvensberegninger for trafikbelastningen på de omkringliggende veje samt en nytænkning af rampesystemet ved Isterødvej. Tilslutningsrampe ved Ådalsvej På Helsingørmotorvejen er reserveret et rampenummer 8 til Ådalsvejs tilslutning til motorvejen. Teknik- og Miljøudvalget har i forbindelse med behandling af regionplanforslag og trafikplaner gennem de sidste 8-10 år anbefalet HUR, at tilslutningen til Helsingørmotorvejen ved Ådalsvej gennemføres. En tilslutning vil bl.a. betyde en aflastning af Usserød Kongevej, Rungstedvej, Hørsholm Kongevej. Administrationen anbefaler udvalget at medtage ønsket om en tilslutningsrampe ved Ådalsvej til Vejdirektoratet. Kollektiv trafik Administrationen finder at den kollektive busdrift skal tilgodeses mest muligt. I projektet bør overvejes, om der skal etableres attraktive busholdepladser, f.eks. ud for Forskerparken. Park & Ride For at fremme samkørsel finder administrationen, at man i VVM projektet bør overveje mulighed for etablering af Park&Ride p-pladser. Tidligere har muligheden for P&R-pladser været drøftet med amtet og Vejdirektoratet ved afkørsel 9 vest for Brådebæk. Teknik- og Miljøudvalget Side 14

15 Beslutning Teknik- og Miljøudvalget : Udvalget tiltrådte forvaltningens anbefalinger med følgende bemærkninger: - i punkt 1 fjernes: I samme tracé som tidligere foreslået - der tilføjes et nyt punkt at motorvejen udvides til 6 kørespor fra afkørsel 7 (Kokkedal, Fredensborg) til afkørsel 9 (Hørsholm C). Peter Skat Nielsen (T) ønskede ikke, at punkt 4 om Ådalsvejs tilslutning til motorvejen skulle med. Fraværende: *) Ingen. Teknik- og Miljøudvalget Side 15

16 Teknik- og Miljøudvalget Fra: Vej og park Punkt: TMU-04/07-B Sagsbehandler: Karin Østerberg Qvistgaard Mødedato: Sagsforløb: TMU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Rungsted Kyst Station, Parkering Resume DSB har taget kontakt til Hørsholm Kommune og foreslår at forbeholde 3 af parkeringspladserne ved Rungsted Kyst station togrejsende. DSB ejer parkeringspladserne, mens kommunen driver og vedligeholder dem. Ifølge overenskomst samt tillæg af 2003 mellem DSB og kommunen skal parterne være enige herom, hvis der indføres overvågning, pålæggelse af parkeringsrestriktioner eller etablering af betalingsparkering. Forslag Administrationen foreslår udvalget at beslutte: - ikke at godkende at parkeringspladser ved Rungsted Kyst station forbeholdes togrejsende - at DSB sammen med kommunen arbejder videre med at finde en løsning, der kan afhjælpe problemet med for få parkeringspladser ved stationen, f.eks. ved etablering af p-dæk over den eksisterende parkeringsplads nr. 2 (se bilag 1). Bilag Bilag 1: Kortskitse over Rungsted Kyst station og parkeringsarealerne Bilag 2: DSB s forslag til skiltning på Rungsted Kyst station Bilag 3: DSB s forslag til skiltning på andre stationer (uden kontrolafgift). Sagsfremstilling Der er 5 parkeringspladser ved Rungsted Kyst station. DSB ejer parkeringsarealerne, mens det er kommunen der driver og vedligeholder p-pladserne. En del af p-pladserne er anlagt og udgifterne hertil afholdt af Hørsholm Kommune alene, mens udgifterne til den sidst anlagte p-plads er delt mellem kommunen og DSB (97 nye p-pladser anlagt i 2003). I det parkeringsarealerne drives og vedligeholdes af kommunen, har disse status af offentlige parkeringsarealer til brug for hele kommunens borgere. Kommunen får flere og flere henvendelser fra borgere, der har svært ved at finde en parkeringsplads ved stationen, og DSB vurderer ligeledes at der er knaphed på parkeringspladser ved Rungsted Kyst station. Teknik- og Miljøudvalget Side 16

17 DSB har taget kontakt til Hørsholm Kommune og foreslår at forbeholde 3 af parkeringspladserne ved Rungsted Kyst station togrejsende (de på bilag 1 markerede p- pladser nr. 1, 2 og 3 ). DSB s forslag om at forbeholde parkeringspladserne de togrejsende (brev, dateret 30. november 2006) er knyttet til et specifikt projekt, der i DSB har titlen dedikeret parkering. Projektet indebærer at DSB på 25 stationer ønsker at gennemføre p-restriktioner med parkering forbeholdt togrejsende. Der er to slags parkeringsrestriktioner. Èn, hvor der blot er sat et skilt op med P kun for togrejsende (bilag 3) og én P kun for togrejsende med gyldig P-billet Biler uden p-billet kan pålægges en kontrolafgift på kr. 510,- pr. døgn (bilag 2). P-billetten er gratis og kan rekvireres på billetkontoret eller i billetautomaten. DSB har egne parkingsvagter, der udsteder kontrolafgifter. På Rungsted station ønsker DSB at gennemføre sidstnævnte type restriktion med kontrolafgift (skilt ses på bilag 2). Pendlere med månedskort kan hente en p-billet der gælder én måned. DSB har siden efteråret haft dedikeret parkering på 10 stationer. Heraf var 7 uden kontrolafgift og 3 med kontrolafgift. På Roskilde station blev dedikeret parkering indført som pilotprojekt i august. COWI har for DSB gennemført en analyse, der viser at parkeringsbilledet ikke har ændret sig væsentligt ved indførelsen af dedikeret parkering. Det har dermed ikke afhjulpet et parkeringsbehov, men er dog alligevel blevet modtaget positivt af de togrejsende. DSB har i december 2006 indført dedikeret parkering på endnu 14 stationer, heraf 2 med kontrolafgift og de forventer at det inden sommeren 2007 vil blive indført på Fyn og i Jylland. DSB har ikke ytret ønske om at indføre dedikeret parkering på p-pladserne ved Kokkedal st. DSB har medfinansieret en del af p-pladserne, men de ejes og drives af Hørsholm Kommune. Administrationen og DSB er opmærksomme på, at der også på Kokkedal station er høj belægningsgrad på parkeringspladserne og er i dialog herom. Inden indførelsen af dedikeret parkering har der været pressemeddelelser i lokalblade og ugen før sætter DSB små infofoldere på bilerne med besked om indførelsen samt plakater på stationerne. De første 3 dage efter indførelsen, er der DSB-personale på parkeringspladserne, som uddeler p-billetter samt info-foldere. Administrationen holdt møde med DSB d. 18. december 2006, hvor DSB redegjorde for ovenstående. DSB er indstillet på indgå i en fremadrettet dialog med henblik på at løse de udfordringer, vi i fællesskab har på parkeringsområdet. På mødet blev det bl.a. drøftet at man kunne udføre en undersøgelse af, hvor mange togrejsende / ikke-togrejsende der parkerer på p-pladserne, og hvornår de parkerer der. Dette kan gøres forholdsvis simpelt, f.eks. ved at en person på hver p-plads observerer om de parkerende stiler mod stationen eller et andet sted hen, og noterer sig antal og tidspunkt. Administrationen mener ikke, at det kan forsvares at have parkering kun for togrejsende, når p-pladserne drives og vedligeholdes af kommunen, hvilket giver dem status af offentlige parkeringspladser. Administrationen vil dog gerne undersøge, om det kan være hensigtsmæssigt at indføre andre restriktioner på nogen af p-pladserne, f.eks. tidsbegrænset parkering. Derudover viser DSB s undersøgelse, at parkeringsbilledet ikke ændres ved indførelse af dedikeret parkering. Parkeringsproblemet på Rungsted Kyst Teknik- og Miljøudvalget Side 17

18 station bliver dermed ikke løst ved en sådan indførelse, og administrationen anbefaler derfor at der findes en anden løsning, der kan løse parkeringskapaciteten. En løsning kunne være etablering af flere parkeringspladser, f.eks. et p-dæk over parkeringsplads nr. 2 (se bilag 1). Det er administrationens opfattelse, at hvis der indføres dedikeret parkering, må p- pladserne anses for ikke at være offentlige, men private, og det bør derved overvejes om det så bør være DSB, der driver og vedligeholder p-pladserne. Det skal her bemærkes, at kommunen økonomisk har finansieret en del af p-pladserne ved deres anlæggelse. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget : Tiltrådt. Peter Skat Nielsen (T) ønskede, at P-pladser skulle etableres under jorden. Fraværende: *) Ingen. Teknik- og Miljøudvalget Side 18

19 Teknik- og Miljøudvalget Fra: Vej og park Punkt: TMU-05/07-B Sagsbehandler: Anne Winstrup Mødedato: Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Rundkørsel Frederiksborgvej/ Ravnsnæsvej - Beplantning Resume Den nye rundkørsel ved Frederiksborgvej/Ravnsnæsvej foreslås beplantet med bøg som rundkørslen ved Frederiksborgvej/Mariehøj Allé. Forslag Administrationen foreslår, atteknik- og Miljøudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at en sådan tilplantning udføres, og at udgifterne hertil afholdes af det afsatte beløb, der i budgettet er afsat til de resterende arbejder til rundkørslen. Bilag Bilag 1. Kort med placering af de to rundkørsler. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Sagen er ikke tidligere behandlet af Teknik- og Miljøudvalget. Sagens fakta Den nye rundkørsel er projekteret af amtet og er p.t. under færdiggørelse. I amtets projekt skal rundkørslen afsluttes som en græsklædt høj. I forbindelse med udførelsen af rundkørslen ved Frederiksborgvej/Mariehøj Allé blev aftalt med amtet, at rundkørslen blev udført i mindre højde og rundkørslen derefter blev beplantet med bøg, der skulle holdes i en højde på ca. 1-1,2 m. Hørsholm Kommune betalte for tilplantningen af rundkørslen. Administrationen kan foreslå samme løsning her. For at opnå en ensartethed og som forskønnelse af området foreslås rundkørslen ved Frederiksborgvej/Ravnsnæsvej tilplantet med bøgeplanter. Rundkørslen har en diameter på ca. 40 m, og tilplantning af den vil beløbe sig til ca kr. Teknik- og Miljøudvalget Side 19

20 Til de afsluttende arbejder på rundkørslen er i budgettet afsat kr. Rådighedsbeløbet blev lagt ind som en teknisk korrektion som følge af kommunalreformen. Af dette beløb vil sandsynligvis kun ca kr. skulle bruges til belægnings- og skiltearbejder, da amtet har afholdt flere udgifter end tidligere beregnet. Frigivelse af beløbet til de resterende arbejder vil blive søgt senere. Til rest er således ca kr. En del af dette beløb kan foreslås anvendt til beplantning af rundkørslen, hvorefter det overskydende beløb kan lægges i kommunens kasse, når projektet er helt afsluttet. Såfremt, der plantes i rundkørslen, skal der i første vintersæson indregnes udgift til opsætning af genanvendelig afskærmning til beskyttelse mod saltskader kr. Drifts- og vedligeholdelsesudgifter for den nye beplantning bliver kr. pr. år. Udgiften skal afholdes første gang i Beløbet foreslås indarbejdet i driftsbudgettet for politikområde 11 som en teknisk korrektion til budget Forslaget forudsætter følgende bevilling: Tillægsbevilling Politikområde: Beløb Drift/anlæg m.v Politikområde: I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 11 anlæg Politikområde: 11 I alt Beslutning Teknik- og Miljøudvalget : Tiltrådt. Fraværende: *) Ingen. Teknik- og Miljøudvalget Side 20

21 Teknik- og Miljøudvalget Fra: Miljø og forsyning Punkt: TMU-06/07-O Sagsbehandler: Lars Jännes Larsen Mødedato: Sagsforløb: TMU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Benchmark Vand og Spildevand Resume Hørsholm Kommunes Vandforsyning og Kloakforsyning har for første gang deltaget i Danva s benchmarking projekt. Benchmarkingen er afrapporteret i publikationen VAND I TAL, der medsendes som bilag samt en meget omfattende Lederrapport. Administrationen forelægger herved erfaringerne fra det første års benchmarking. Forslag Det foreslås at tage redegørelsen til efterretning. Bilag Publikationen VAND I TAL Sagsfremstilling DANVA er interesseorganisation for navnlig kommunale vand- og spildevandsforsyninger. Organisationen har i en årrække gennemført og videreudviklet et benchmarking-projekt for medlemmerne. Projektet har til formål at medvirke til en stadig effektivisering af forsyningsvirksomhederne ved at synliggøre de mangeartede driftsforhold og søge at sammenstille dem på en måde, så det er muligt at foretage sammenligninger. Hørsholm kommune har ikke tidligere deltaget i benchmarkingen, da det har været vurderet, at ressouceforbruget til frembringelse af de mange oplysninger har været for højt. Erfaringen med det første år har da også været, at der er tale om en ganske krævende opgave. Det er et hovedproblem, at de statslige krav til de kommunale økonomisystemer ikke spiller sammen med kravene til en (privat)økonomisk analyse, som jo er en stor del af benchmarkingens indhold. Endvidere har der været tale om nogle edb-mæssige problemer omkring indberetning og databehandling, som har belastet processen i år. Det forventes, at arbejdet til næste år vil gå lidt nemmere, men der er fortsat tale om en ganske betydelig administrativ indsats. Teknik- og Miljøudvalget Side 21

22 Bilaget VAND I TAL er DANVA s brede afrapportering af resultaterne for Administrationen finder anledning til at fremkomme med følgende supplerende bemærkninger: Vandforsyningen Det fremgår af flappen i omslaget, at Hørsholm Kommune har nr. 19 i illustrationerne på side Illustrationen Forsyningernes totale omkostninger til drift og vedligehold viser, at Hørsholm Kommunes udgifter ligger på 4,89 kr./m3. Middeltallet for denne parameter er 5,25 kr./m3. Det er en fortsat målsætning, at vandforsyningens udgifter ligger under middeltallet. Illustrationen Vandledningernes middellevetid og gennemsnitsalder viser, at Hørsholms vandledninger har en middellevetid på 123 år. Tallet er behæftet med en vis usikkerhed, idet indberetningen af ledningsnettets alder i det væsentlige beror på et skøn. Den nuværende renoveringstakt på ca. 2 km om året vil medføre et fald i såvel gennemsnitsalder som middellevetid. Illustrationen Udtagne prøver, der overholder drikkevandbekendtgørelsens krav viser, at alle prøver har overholdt de mikrobiologiske krav. For så vidt angår de fysisk-kemiske krav har der været enkelte prøver, der ikke har overholdt værdier for jern eller turbiditet. De få overskridelser har ingen betydning for drikkevandets sundhedsmæssige kvalitet. Det kan oplyses, at vandforsyningen gennem samarbejdet i Fællesudvalget for Vandindvinding ved Sjælsø har været med til at beslutte, at der af hensyn til forbrugersikkerheden tages mange flere analyser end foreskrevet i bekendtgørelsen. De mange analyser sikrer mulighed for en hurtig opfølgning på evt. kvalitetsmæssige problemer. Der har ikke i 2005 været overskridelser af kvalitetskrav, der har haft sundhedsmæssig betydning. Illustrationen Styr på vandtabet viser, at tabet i 2005 udgjorde 8,8%. Det umålte forbrug de sidste tre år har ligget under den politiske og økonomiske grænse på 10% efter i en årrække at have været uacceptabelt højt. Der arbejdes fortsat intensivt på at nedbringe det umålte forbrug. Indsatsen koncenterer sig om 3 forhold: - hurtig udrykning ved konstaterede brud - lækagesøgning, lytning og overvågning af ledningsnettet - renovering af de dårligste ledninger. I skrivende stund har vi ikke opgjort vandtabet for 2006, men det tegner efter de foreløbige opgørelse til at blive højere end i Andre vandforsyninger har også oplevet, at vandtabet kan svinge væsentligt fra år til år selvom indsatsen har været uændret. Således har både Gentofte og Helsingør i 2005 haft vandtab på over 10%. Gennem de senere år har vi renoveret de fleste ledningsstræk med mange kendte utætheder. Der arbejdes nu på en renoveringsplan, som vil inddrage andre prioriteringer end risikoen for vandspild. Det gælder f.eks. bevarelse af den overordnede forsyningssikkerhed, opholdstider i ledningsnettet og forbedrede muligheder for sektionering og overvågning. Planen forventes forelagt ultimo Det er på sigt målsætningen at opfylde DANVA s A-niveau med vandtab på under 5%. Teknik- og Miljøudvalget Side 22

23 Kloakforsyningen Det fremgår af flappen i omslaget, at Hørsholm Kommune har nr. 17 i illustrationerne på side Illustrationen Kloakforsyningernes totale omkostninger til drift og vedligehold viser at Hørsholm Kommunes udgifter ligger på 6,51 kr./m3. Middeltallet for denne parameter er 8,47 kr. /m3. Det er fortsat en målsætning, at kloakforsyningens udgifter ligger under middeltallet. Illustrationen Kloakledningernes middellevetid og gennemsnitsalder viser, at Hørsholms kloakledninger har en middellevetid på 84 år og en gennemsnitsalder på 47 år. Kommunens pæne placering i begge illustrationer viser effekten af de tidligere beslutninger om en målrettet renovering af kloakforsyningens anlæg. Renoveringsprocessen fortsætter i overensstemmelse med de vedtagne planer. Illustrationen Rensning for organisk stof, fosfor og kvælstof viser, at rensegraderne udgør vedr. fosfor 97%, BI 5 99% og kvælstof 90%. Tallene må ikke forveksles med de gældende udlederkrav, som alle er overholdt med betydelig margin. Der arbejdes hele tiden på at optimere renseprocessen, og gennem de senere år er der opnået mindre besparelser på statsafgiften af spildevand som følge af den forbedrede rensning. Forbrugerprisen Hørsholm kommunes samlede forbrugerpris for vand og spildevand var i ,84 kr./m3, mens gennemsnittet af de deltagende kommuner lå på 38,66 kr./m3. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget : Tiltrådt. Fraværende: *) Ingen. Teknik- og Miljøudvalget Side 23

24 Teknik- og Miljøudvalgets møde onsdag den Slut kl. Anders Borgen Formand Jesper Sperling Næstformand Peter Skat Nielsen Birger Bøgeblad Ove Petersen Teknik- og Miljøudvalget Side 24

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Forslag til Lokalplan 136 for et centerområde i Hørsholm

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Teknik- og Miljøudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune 1. Formål Denne administrationsvejledning har to formål: i. At sikre at antennemaster og mobilantenner udformes og placeres, så

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring Kommunalbestyrelsen Punkt: 68 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: 04.00.00G01 Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 27.04.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Flemming

Læs mere

Indstilling. Opstilling af 15 m høj mobilantenneanlæg på Skjoldhøjvej 17, Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Opstilling af 15 m høj mobilantenneanlæg på Skjoldhøjvej 17, Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. maj 2009 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opstilling af 15 m høj mobilantenneanlæg på Skjoldhøjvej 17, Brabrand 1.

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Indstilling. Opstilling af 14 m høj mobilantenneanlæg på ejendommen Terp Skovvej 102, Viby. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Opstilling af 14 m høj mobilantenneanlæg på ejendommen Terp Skovvej 102, Viby. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. november 2009 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opstilling af 14 m høj mobilantenneanlæg på ejendommen Terp Skovvej

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Plan-, Bygge- og Miljøcenter Sagsbehandler: Kristina Moos Den 11. september 2008 Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Lovmæssigt grundlag Tre forskellige lovgivningsområder

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet.

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet. Middelfart Kommune Plan og Bygningsafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Att.: Peter Kaalund KM Telecom Danmark A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Grønborg Project

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde MPU ekstraordinært møde Onsdag 10.09.2014 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Terrasse mod vest på

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Kommunen kan med hjemmel i planlovens 43 vælge at håndhæve servitutterne, men er ikke forpligtet til det.

Kommunen kan med hjemmel i planlovens 43 vælge at håndhæve servitutterne, men er ikke forpligtet til det. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 10. oktober 2017 Bemyndigelser i tilknytning til villaservitutter Borgerrepræsentationen har den 24. august 2017 godkendt: at Magistratens

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til TEKNISK FORVALTNING ipa HVIDOVRE KOMMUNE Tillægsdagsorden til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. marts 2007, Kl. 16.30 i Ny Kaffestue, Hvidovre Rådhus. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 17 1 Ejendommen matr.nr.

Læs mere

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for master og antenner Kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Indholdsfortegnelse Redegørelse

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY)

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bilag 1: Vedtægter for P-fonde i København 09-10-2014 Sagsnr. 2014-0097954 Dokumentnr. 2014-0097954-24 VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS.

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage 6.4 Teleanl g.qxd 19-12-2005 19:32 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.4 Teleanlæg Amtsrådets mål At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780510 Fax 7262 6790 dch@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Juni 2017 Vejledning

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Avedørelejren - Fægtegården, Magasingården og Messegården - Ansøgninger om dispensationer fra Lokalplan 430 443644

Avedørelejren - Fægtegården, Magasingården og Messegården - Ansøgninger om dispensationer fra Lokalplan 430 443644 Pkt.nr. 9 Avedørelejren - Fægtegården, Magasingården og Messegården - Ansøgninger om dispensationer fra Lokalplan 430 443644 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

notat Lågegyde og ny rundkørsel emne: Vurdering af placeringsmuligheder dato:

notat Lågegyde og ny rundkørsel emne: Vurdering af placeringsmuligheder dato: notat sag: Lågegyde og ny rundkørsel emne: Vurdering af placeringsmuligheder dato: 24.11. 2009 Baggrund I forbindelse med drøftelserne af Lågegydebroen og de tilstødende vejanlægs udformning, besluttede

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 25-08-2010 Dato: 14-07-2010 Sag nr.: ØU 185 Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen.

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 7. oktober 2014 Tilslutning til Aarhus Syd Motorvejen For at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 Forord P-normen indeholder retningslinier for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer.

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde d. 30.10.2013 Onsdag 30.10.2013 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til Lokalplan 146 (for et område

Læs mere