Jyllinge Kabel-TV Forenings generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyllinge Kabel-TV Forenings generalforsamling 14.4.2011"

Transkript

1 Den 14. april 2011, kl. 19:00 afholdtes på Hotel Søfryd, Jyllinge, ordinær generalforsamling i Jyllinge Kabel-TV Forening med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år, herunder præsentation af foreningens samlede tv, radio, internet og telefoni muligheder understøttet med slides fra bl.a. hjemmeside og infokanal 3. Aflæggelse af regnskab for 2010 (bilag 1) 4. Godkendelse af kontingent og budget for 2011 og 2012 (bilag 2) 5. Indsendte forslag: Ingen modtaget 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter a. Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg er Bent Foss Pedersen, Kurt Schou og Ole Luthmann b. Valg af suppleanter På valg er Dan Borum Poulsen og Kresten Sloth. 7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor 8. Eventuelt a. På valg er Greve Strands Revision ved Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Under behandling af punkt 2 vil der blive mulighed for at stille spørgsmål til en repræsentant fra Canal Digital. Mere praktiske og personlige spørgsmål til Canal Digital om fx brug af tv-box, CA-modul, opsætning af tv til digital modtagelse, dårligt tv- signal, om internet/supernet, IP-telefoni eller måske om betalinger, var der i år inden generalforsamling mulighed for at få svar på ved det åbent hus arrangement, som vi afholdte sammen med Canal Digital på Hotel Søfryd her kl dvs. inden generalforsamlingen. Invitation/annonce til dette arrangement er udsendt som bilag til mødeindkaldelsen (bilag 3). Referat Foreningens formand i 2010/2011, Kurt Schou, bød de 22 fremmødte stemmeberettigede medlemmer samt pårørende velkommen til den 15. ordinære generalforsamling. Ad 1. Eskild Kyhn, valgtes til dirigent, og konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at denne var lovlig og beslutningsdygtig, idet han henviste til indkaldelsesskrivelsen af 16. marts 2011 og vedtægternes bestemmelser om afholdelse af ordinær generalforsamling. Ad 2. Bestyrelsens beretning for 2010 del 1 ved formand Kurt Schou: Velkommen til denne generalforsamling, hvor vi beretter om det 15. år i foreningens historie som selvstændig forening. Mens de to foregående år har været karakteriseret som ret turbulente med opgradering af kabelnettet, indkøring af de digitale Tv-kanaler, omlægning at programpakker og tilpasning af Internet og IP-telefoni, kan vi i år se tilbage på en periode, hvor vi har kunnet høste frugterne af de foregående års anstrengelser og besværligheder med ganske god og stabil drift af anlægget. Selvfølgelig har der været en del ændringer og tilpasninger, men omfanget af disse har heldigvis været betydeligt mindre og forhåbentlig meget mindre generende for jer medlemmer. Side 1

2 Vores medlemstal er ganske stabilt og svinger kun lidt omkring 480 medlemmer. Der sker løbende småjusteringer på grund af til- og fraflytninger, og vi mærker da også nogen konkurrence fra en anden stor teleudbyder i form af TDC Home-trio. Vi vedtog derfor sidste sommer umiddelbart efter sidste generalforsamling at køre en kampagne sammen med Canal Digital for at få nogle af de ca. 50 medlemmer af Grundejerforeningen Det nye Jyllinge, som ikke var medlem i vores forening, til at melde sig ind. Det resulterede i 3 nye medlemmer, som vi selvfølgelig ønsker velkommen. Og medens vi er ved det med de skal vi kalde det manglende medlemskaber, så har bestyrelsen også gennemført en sortseer-kampagne, ved først at sammenholde foreningens medlemsliste og Canal Digitals registrering af medlemmer, der har tegnet Family Mix abonnement og derefter sammen med Canal Digital gennemgå samtlige standere ved ikke tilsluttede potentielle medlemmer. Det gav yderligere 3 indmeldelser i foreningen samtidig med, at vi fik afbrudt for et par sortseere. Endelig har bestyrelsen indført en konsekvent praksis ved, at kabeltilslutningen i fortovsstanderen plomberes for de husstande i vores område, som ikke er medlemmer i foreningen. Kabelnettet I 2010 er der etableret den særlige sikring af de af vore forstærkerskabe, der forsynes med stærkstrøm. Det er som nævnt i sidste års beretning - et nyt krav i Stærkstrømsregulativet. Etableringen strakte sig over et par dages arbejde og gav kun anledning til meget lidt gene i form af kortvarige afbrydelser for forsyningen af signaler. Vores kabelnet er, som det vil være nogle af jer bekendt, etableret omkring , og hovedparten af vores kabler og ca. 60 % - eller 150 styks af de små standere, der står i fortovene ved jeres huse, er stadig tilbage fra den tid. En del har direkte skader og teknisk set er de ikke tidssvarende, idet de da de er af plast ikke yder elektrisk afskærmning for de kabler og filtre, der sidder inde i standerne. Ydermere er de gamle standere ikke forsynet med fugtspærre mod indtrængende fugt fra jorden. Bestyrelsen har derfor indhentet et tilbud fra Canal Digital på udskiftning af alle de gamle plaststandere. Vi har fået et helt tilfredsstillende tilbud og vil, når årets budget senere i dag forhåbentlig bliver vedtaget, gennemføre udskiftningen i løbet af sommeren/efteråret. Bestyrelsen har selv gået turen rundt på alle veje og stier og registreret samtlige standere, så vi har et helt sikkert grundlag for aftalen. Denne gennemgang vil i øvrigt også blive udnyttet i forbindelse med nogle justeringer af det kortmateriale, som Canal Digital har udarbejdet for foreningen. I 2010 fik vi for første gang efter opgraderingen af vores anlæg i 2009 gennemført en total gennemgang af kvaliteten på signalerne i vores anlæg og bestyrelsen modtog i august 2010 den første Årsrapport med gennemgang af resultaterne fra Canal Digital. Rapporten gav anledning til yderligere kontrolmålinger, indhentning af tilbud m.v. Bestyrelsen har i forbindelse med arbejdet med Årsrapporten gennemført 3 arbejdsmøder med Canal Digital, hvor vi i detaljer har gennemgået hver enkelt af de 13 steder, hvor der var påviste kabelfejl og aftalt pris for udbedring. Omkostningen til udbedringen fremgår af det omdelte budget og vil blive drøftet under dette punkt. Mange af fejlene kan i øvrigt med stor sandsynlighed henføres til, at vore kabler, der ligger i fortovene, antagelig i våde perioder og gennem rigtig mange år er blevet trykket igen og igen af overkørende biler. De fleste skader er konstateret ud for indkørslerne til de enkelte grunde. Tv-kanaler Hvad angår Tv-kanalerne er de største nyheder nok, at Canal Digital omdefinerede deres programpakker, således at I som brugere opnår en større fleksibilitet, idet der er kommet flere kombinationsmuligheder for valget af kanalpakker. Den oprindelige Family-Mix pakke er nu brudt op i to varianter, nemlig Family og Mix-1. Hertil kommer tv-pakken Mix med HD, der er trådt i stedet for den tidligere digitale kortafgift-pakke. Med Mix-1 eller Family + Mix med HD kan man tilkøbe en eller flere af de mange digitale tilvalgskanaler og/eller tv-pakker. Family-pakken kan både ses analogt og ukodet digitalt, hvilket betyder, at ethvert TV med DVB-C-modtager kan se disse kanaler digitalt og på lige så mange tv, som det skal være. Mix-1 og Mix med HD er kodet og kan ses via HDTV tv-box eller med CA-modul fra Canal Digital med det tilhørende kode-/chipkort. Side 2

3 I samme forbindelse har Canal Digital introduceret funktionen Multiroom, hvilket betyder, at man hvis man har tegnet abonnement på de kodede pakker, kan se disse digitalt på op til 3 ekstra tv, hvis disse er udstyret med CA-modul eller en HDTVbox fra Canal Digital. Der betales ikke kortafgift for nogle af de op til i alt 4 kodekort. Det er nu besluttet fra politisk hold, at TV2 s hovedkanal bliver en betalingskanal pr Hvordan man vil løse opgaven i praksis og ikke mindst hvordan det skal administreres, er endnu uafklaret men der er selvfølgelig også 8 måneder til det skal gennemføres. Der har været nævnt en betalingsafgift på mindst 200 kr. om året. Bestyrelsen afventer lige som alle andre antenneforeninger og tv-udbydere de detaljerede politiske beslutninger og vil informere jer om de eventuelle konsekvenser for vores programpakker, så snart en konkret og detaljeret plan for gennemførelsen foreligger. Informationen vil løbende blive givet på vores hjemmeside og på vores analoge tv infokanal. Og så håber jeg i øvrigt, at mange har fået svar på aktuelle spørgsmål om tv-kanaler m.v. ved at have udnyttet det åbent-hus arrangement, vi havde arrangeret sammen med Canal Digital her forud for generalforsamlingen. vil i forlængelse af min beretning og inden vi går over til en spørgerunde og afstemning gennemgå foreningens samlede koncept for tv, radio, internet og IP-telefoni, så ikke mere om tv-pakker lige nu. SuperNet fra Canal Digital Canal Digital har gennem det sidste halve års tid fremsendt flere oplæg og tilbud på opgradering af vores Internetforbindelser, for at vi skulle kunne tilbyde jer nogen af de bedste Internethastigheder, der findes på markedet i dag. Det nye internetkoncept kaldet SuperNet blev sat i drift fra d. 31. marts i år og blev markedsført ved breve til alle medlemmer med en internetaftale med Canal Digital og samtidig annonceret over for alle ved flere helsides annoncer i Lokalavisen, Egedal. Det er selvfølgelig ikke gratis at gennemføre en sådan opgradering, men Canal Digital har efter en række forhandlinger tilbudt os og en række andre FAMILY MIX-foreninger at afholde omkostningerne ved opgraderingen en investering på godt kroner i vores tilfælde. Vi har sagt JA TAK til tilbuddet og opgraderingen er sket ved, at noget elektronik-isenkram i hovedstationen er blevet udskiftet, så det kan køre efter en standard, som hedder DOCSIS3. Med den opgradering af kabelnettet, som vi gennemførte for snart 3 år siden, havde vi allerede taget højde for disse muligheder. Indførelsen af DOCSIS3 har derfor i princippet ikke kostet noget for foreningen. vil efter denne del af beretningen fortæller mere om SuperNet og om IP-telefoni fra 0 kr. pr. måned, der endnu et af de tilbud vi har fået forhandlet hjem hen over vinteren 2010/2011. Side 3

4 Bredbåndsmobiltelefoni, hvad har det med os at gøre? Sidste år nævnte vi, at der var en lovgivning på vej, som vil frigive 800 MHz-båndet til det nye mobilnet for højhastighedsbredbånd, kaldet LTE, fra Denne lovgivning er nu ved at blive en realitet trods indsigelser fra vores landsorganisation FDA (Forenede Danske Antenneanlæg) Som nogen af jer måske kan huske, gennemførte foreningen en opgradering af kabelnettet for 3 år siden, så vi stadig kunne klare at tilbyde en væsentlig del af det store udbud af nye digitale Tv-kanaler. Resultatet har vi i dag med Canal Digitals store udvalg af Tv-kanaler, som I kan vælge imellem. For at kunne gøre det muligt, opgraderede vi kabelnettet til at kunne arbejde med et frekvensområde, der går op til 862 MHz. Når det kan blive et problem for os, der jo bruger kabler til vores Tv-frekvenser, skyldes det, at vores anlæg kan komme til at forstyrre disse mobilnet tjenester i nærheden, hvis vores kabelnet ikke er af tilstrækkelig god kvalitet, idet de trådløse mobiltjenester kan blive forstyrret af interferens fra vores kabelnet. Det lyder noget nørdet. Sagt på en anden måde, så kan de elektriske signaler sammenlignes med vand: Hvis man, når man vander have, bruger en gammel slange eller billige slangekoblinger, kan man risikere, at vandet sprøjter ud, hvor det ikke skulle. En dårlig kabel-installation kan sende elektriske signaler ud i luften i stedet for at holde dem inde i kablet. Da nogle af disse frekvenser er de samme, som mobilnettet bruger, kan det føre til forstyrrelser, der kan genere eller i værste fald ødelægge mobiltjenesten i nærheden. Det kan også gå den anden vej: signaler fra mobilnettet kan finde vej ind i vores kabler og give forstyrrelser i billede og lyd på vores Tv-programmer. Når jeg siger vores kabelnet, så dækker det over to ting: Det fælles kabelnet med hovedstation, kabler ude i vejene, forstærkere rundt omkring og fordelere til jer medlemmer i de små standere i fortovene. Og så forbindelsen ind i jeres huse og jeres kabling rundt i huset, som I hver især nu har lavet det, for det er jo jeres private ejendom og jeres eget ansvar. I det fælles kabelnet har vi gjort meget for at holde den tekniske kvalitet på et højt niveau. I forbindelse med opgraderingen for 3 år siden blev en del af forstærkerne skiftet ud bl.a. for at sikre bedre støjegenskaber. Den planlagte udskiftning af de gamle plastikstandere, som jeg nævnte for lidt siden, er indtil videre det sidste tiltag på det fælles kabelnet. Så tilbage står den installation, I selv har i jeres huse. Bestyrelsen kan kun opfordre til, at I kigger kritisk på, hvordan I har lavet den. Ikke noget med at samle kablerne med kronemuffer. Hvis I f.eks. har brugt kabelstik af den billige type med plastic-kappe, som man kan købe i visse byggemarkeder, er der en vis risiko for, at jeres installation kan forstyrre mobiltrafik i nærheden eller at I kommer til at opleve flere forstyrrelser på billedet eller i lyden, når I kigger TV. Hvis I har lidt problemer med støj i billederne, at de engang imellem går i stykker (pixelerer), eller at der er knas på lyden engang imellem, kan vi kun love jer, at det bliver værre efter Så igen: Bestyrelsen kan kun opfordre til, at I kigger kritisk på tv-installationen derhjemme. Canal Digital Kabel-TV er sat til salg og måske solgt. Bestyrelsen blev i august sidste år informeret om, at Telenor, som jo ejer Canal Digital, ville sætte Canal Digitals Kabel-TV-division til salg. Vi Side 4

5 lagde nyheden som alle andre nyheder ud på foreningens hjemmeside og fulgte derefter salgsbestræbelserne dels via vores løbende dialog med Canal Digital, dels via vores deltagelse og engagement i FDA. På et tidspunkt forlød det, at TDC/YouSee ikke ville få tilladelse til at overtage Canal Digitals kabel-division af konkurrencemæssige grunde. Den 7. januar 2011 blev bestyrelsen underrettet om, at Canal Digitals Kabel-TV-division var solgt til Stofa A/S, der er Danmarks næststørste udbyder af tv-pakker (TDC/YouSee er den største). Stofa er ejet af den svenske kapitalfond Ratos. Denne sag ligger nu til behandling i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og alle solemærker syntes at vise, at der ville komme en afgørelse senest d. 31. marts i år. Men desværre, desværre - Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har bl.a. grundet konkurrencemæssige indsigelser fra FDA, Boxer og Waoo udbedt sig ekstra tid til analyser, så vi har ikke noget konkret, vi kan fortælle jer nu. Bestyrelsen følger naturligvis sagen nøje og vil orientere jer om udfaldet og mulige konsekvenser, så snart vi har fået pålidelige informationer om sagen. Men uanset udfaldet skal det fremhæves, at Jyllinge Kabel-TV Forening har en kontrakt med Canal Digital, der løber frem til 31. december Stofa eller en evt. anden køber vil derfor være forpligtiget til at respektere denne kontrakt og levere foreningen de ydelser, som foreningen skal modtage jf. kontrakten og dette gælder både service på vores anlæg, tv-muligheder, internet og IP-telefoni. Gennemføres handlen og dermed fusionen, som det da bliver, mellem Stofa og Canal Digital kommer vi ind i en familie, der er langt fremme med udviklingen af tv-produkter og er kendt for god og ordentlig service. FDA Jeg har tidligere nævnt, at foreningen er medlem af FDA, Forenede Danske Antenneanlæg. Man kan kalde det antenneforeningernes fagforening. Med medlemsskabet er vi dels sikret en bestyrelsesansvarsforsikring og det er vigtig i tider, hvor mange bestyrelser fx i sportsforeninger bliver dømt til personligt at betale for fejl og tab, som foreningerne har haft. Men nok så vigtigt er, at vi via FDA kan trække på FDA s tekniske og juridiske ekspertise, når og hvis vi får brug for det. FDA arbejder som alle andre store foreninger med en bestyrelse og en række mindre lokale grupper og som noget meget vigtigt for os en Canal Digital ERFA-gruppe. Vores kasserer er medlem af bestyrelsen for denne ERFA-gruppe, hvorfor vi også på denne måde er helt tæt på samspillet med Canal Digital. ERFA-gruppen har således fokus på alle kontraktlige forhold mellem Canal Digital og de mange medlemsforeninger, på produkter, priser, service osv. Dette var, hvad bestyrelsen havde valgt at tage med i årets beretning 1. del. Jeg vil nu overgive del 2 af beretningen til, der vil gennemgå foreningens samlede koncept, så alle ved hvad de får for deres kontingent på pt. 800 kroner om året og forhåbentlig får det optimale udbytte af de mange muligheder. Bestyrelsens beretning for 2010 del 2 ved kasserer : Forud for foreningens beslutning om at indgå den nuværende samarbejdsaftale med Canal Digital i 2008 gennemførte bestyrelsen som mange sikkert husker en licitation, hvor vi indbød 4 potentielle totaludbydere af digitalt tv, bredbånd og IP-telefoni samt service af foreningens kabelanlæg. Vi modtog 3 seriøse tilbud, nemlig fra Dansk Kabel- TV/YouSee, A+ Arrownet og Canal Digital Kabel-TV og gennemførte efterfølgende en række afklarende møder med tilbudsgiverne. Det stod herefter klart for bestyrelsen, at Canal Digital Kabel-TV trods det, at selskabet var nyt på markedet klart havde det koncept, der gav vore medlemmer de største fordele. Det er fordele som: - foreningen kan fortsat og så længe der er behov for det selv udbyde en analog og digital tv-grundpakke - vi kunne få en tv-leverandør, der kunne og ville klare alt omkring levering og betaling for betalings-tv-kanaler - vi ville få markedets på dette tidspunkt største udbud af HD-kanaler - vil ville få markedets største valgfrihed for den enkelte omkring køb af tv-pakker og enkelt tv-kanaler og til meget fornuftige priser - vi kunne få flyttet vores med over og samtidig få internet fra 0 kr./mdr. - vi kunne få IP-telefoni også fra 0 kr./mdr. - vi kunne få samlet al servicering hos ét firma, dvs. vi undgik de tidligere konflikter mellem leverandører i nettet - vi kunne fortsat bevare vores mast og hovedstation og vende tilbage til egen drift, hvis fremtiden skulle vise, at dette Side 5

6 ville være bedst for foreningen. Det koncept som vi besluttede os for i 2008 og som vi implementerede fra 6. januar 2009 kan vi fortsat roligt sige, er markedets bedste set en antenneforenings synspunkt. Det er fuldt konkurrencedygtigt på såvel tv, internet og IPtelefoni og det på trods af, at udviklingen desværre det seneste år er sat noget i bero grundet det, at selskabet er sat til salg. Jeg vil nu gennemgå vores koncept og gøre det ved at vise en række af de plancher, som vi har lagt ud på vores hjemmeside. Plancherne kan I efterfølgende se der hjemme i ro og mag og efter behov ved at gå ind på vores hjemmeside Vil I se alle mulighederne inden for TV, skal I gå ind under fanen Kanal og her trykke på et af de link, der findes på siden. Vil I se noget om vore grundpakker fx, skal I trykke på linket Grundpakker. Vil I se mulighederne for Internet og/eller IP-telefoni, skal I gå ind under fanen Internet. Vil I se seneste nyheder fra bestyrelsen, skal I gå ind under fanen Nyheder. Og har I brug for at komme i kontakt med bestyrelsen eller Canal Digital, går I ind under Kontaktadresser. Det var bestyrelsens beretning, hvorefter der blev lejlighed til at stille spørgsmål til beretningen. Der var følgende spørgsmål/kommentarer til beretningen: Navn Spørgsmål / svar Ole Riis Knudsen Skonnertvej 7 Kurt Hansen Fregatvej 26 Finn Sejersen Planetvej Kurt Schou Korvetvej 17 Kjeld Madsen Korvetvej 9 Hvis man har en gratis låneboks fra Canal Digital og den går i stykker, kan man så få den byttet? Ja - det kan man. Men vælger man en af de nye købebokse vil evt. skader blive dækket i henhold til købeloven. Kan man lave omstilling til f.eks. en mobiltelefon fra sin IP-telefoni telefon? Ja og vejledningen fremgår af den udleverede brugervejledning. Fx viderestilling af alle opkald: Løft røret, tast 122*, tast ønsket nummer og #, afvent OK, læg på. Er det ikke muligt at udsende DAB radio på vores net? Ja men, der er ikke nogen teknisk motivering for at gøre det, da alle DAB-radioer selv kan nedtage signalerne fra Danmarks Radio m.fl. Kvaliteten af DAB er i øvrigt ret ringe og står slet ikke mål med fx FM. Hvad sker der når Stofa overtager Canal Digital, har vi så sikret os rent økonomisk overfor prisstigninger? Foreningen har en kontrakt med Canal Digital, der løber frem til Foreningen og FDA følger meget nøje udviklingen herunder på produkter og priser. Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt beretningen. Side 6

7 Ad 3: Årsrapporten for 2010 blev gennemgået af foreningens kasserer suppleret af foreningens administrator og aftenens dirigent, Eskild Kyhn. Følgende punkter blev fremhævet under gennemgangen: Kontingentindbetalingerne er indgået som budgetteret, men traditionen tro må vi gennem en rykkerprocedure og det er de samme medlemmer, der glemmer at betale. Vi har fået tre nye medlemmer i 2010, der i alt har indbetalt kr. i indskud og to, der har indbetalt i alt kr. som kompensation for brug af nettet i tidligere år uden medlemskab. Renteindtægterne har været lavere end budgetteret. Renten i samfundet har generelt været meget lav i 2010 og det har også ramt os. Vi har forsøgt at få en højere rentesats gennem vores bank, Nordea, men det har ikke været muligt. Udgifterne til løbende reparationer, har været lidt lavere end budgetteret og noget lavere end i tidligere år. Vi har de sidste to år gennemført 5 % afskrivning på den opgradering af anlægget, som vi gennemførte i 2008/09 dvs. 5 % af en investering på kr. jf. note 1. Vi har valgt at vise fx nye medlemmer, at der er sket en investering, hvor alle har bidraget med et ekstraordinært bidrag på kr. inkl. moms. Så de kr. er ikke en egentlig omkostning i 2010, men papirpenge. Beløbet var derfor ikke taget med budgettet sidste år hvilket vi dog vil gøre fremadrettet. Med de små justeringer, der har været på de enkelte konti år men inklusive afskrivningen fører til driftsoverskud på kr., hvilket næsten på kroner svarer til det budgetterede. Vi havde pr kr placeret på tre konti i Nordea. De kr. er hensættelse til evt. rydning af mast og fundamentet på Vandværkets grund, hvor vi jo er lejer. Gennemgangen af årsrapporten resulterede i følgende kommentarer: Navn Spørgsmål / svar Erik Rudbøl Paketvej 5 Eskild Kyhn Administrator Kan man ikke få en bedre rente? Hvis man garantere at der står i et halv år, så må man da få en bedre rente? Foreningen har undersøgt mulighederne flere gange gennem de sidste par år og det har desværre ikke været muligt at få en virkelig attraktiv rente og samtidig tilstrækkelig sikkerhed. Vi vil fortsat vurdere mulighederne. Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt årsrapporten for 2010 og overførte årets resultat til næste år. Ad 4: Godkendelse af kontingent og budget for 2011 og 2012 (bilag 2) Budget for 2011 og 2012 blev gennemgået af foreningens kasserer, der særligt fremhævede: Idet kontingentet opkræves hvert år pr. 1. februar, er vi nødsaget til konstant at budgettere det kommende år frem, dvs. i år skal vi dels have vedtaget endeligt budget for 2011 og et foreløbigt budget Kontingentet for 2012 foreslås til kr. 900 pr. medlem inkl. afgifter, men de enkelte poster er udarbejdet i runde tal og vil blive justeret ved næste års generalforsamling, når vi kender udgiften ikke mindst til Copydan. Og det samme er sket for 2011 budgettet, som vi sidste år fastlagde foreløbigt og med en samlet betaling på kr Her er udgiften til Copydan blevet mindre end forventet og det overskydende beløb tillægges derfor det ordinære kontingent samt udgiften til moms. Afgiften til Copydan er momsfri, når vi bogfører afgiften som skal vi kalde det et udlæg for det enkelte medlem. Det foreløbigt vedtagne driftsbudget for 2011 er ikke ændret meget i det reviderede forslag af , bortset fra 2 store driftsposter, nemlig som ny post på kr til betaling for 13 kabelreparationer og kr , der skal dække udskiftningen af ca. 150 gamle rørstandere jf. også Kurt Schous orientering under beretningen. Kabelreparationen er bestilt, da den er nødvendig, medens rørstanderen vil blive bestilt, hvis budgettet bliver godkendt. Arbejderne vil blive udført inden udgangen af 2. kvartal Endelig har vi afsat kr til afskrivninger jf. også orienteringen under regnskabsaflæggelsen. Inkl. dette beløb og de to store investeringer kommer vi ud med et driftsunderskud i 2011 på små kroner eller et kontant underskud på lige godt kroner, som altså bliver dækket af noget af foreningens formue. Kontingentet inkl. afgifter for 2012 foreslås til kr. 900 pr. medlem. Afgiften til Copydan er nærmere forklaret i fodnoterne. Side 7

8 Og så er der lavet en fodnote omkring den kommende betaling til TV2. Ingen ved p.t., hvor meget der skal betales seneste uofficielle tal lyder på ca. 400 kr. pr. husstand. Det er fra politisk hold ikke besluttet, hvordan betalingen skal opkræves eller hvem, der skal forestå opkrævningen. Bestyrelsen har meget fokus på denne udfordring og vi følger sagen meget tæt ikke mindst gennem FDA. Men skal TV2 s hovedstation fortsat være i nettet, skal der, som landet ligger lige nu, altså ske en opkrævning enten af foreningen eller af Canal Digital for Bestyrelsen beder i den sidste fodnote om en bemyndigelse til af egenkapitalen at kunne foretage en videreudvikling af anlæg, programudbud m.v., hvis det viser sig nogle opgaver, der efter bestyrelsens skøn bør iværksættes. Budgetgennemgangen resulterede i følgende kommentarer: Navn Spørgsmål / svar Bjørn Eriksen Kometvej 21 Kurt Hansen Fregatvej 26 Hvad dækker forsikringen hos Codan? Skadeforsikringen dækker lynnedslag, brand og andre pludseligt opståede tingskader samt personskade fx hvis noget fra masten falder ned og rammer en person. Nu hvor rørstanderne skal renoveres, kan man så ikke tage de skabe med, der har en skade. Det vil være oplagt, send endelig en til med skabe, der trænger til reparation eller udskiftning. Vi har været rundt i hele området, men kan jo have overset et skadet skab eller der kan være opstået nye skader. Dirigenten konstaterede, at budget for 2011 og 2012 var godkendt. Ad 5: Ingen forslag modtaget. Ad 6: Bent Foss Pedersen, Kurt Schou og Ole Luthmann blev genvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer: Bjarne Hansen (formand), Kurt Schou (næstformand), (kasserer), Ole Luthmann og Bent Foss Pedersen. Kresten Sloth ønskede ikke genvalg. Dan Borum Poulsen (Gondolvej 27) og Erik Rudbøl (Paketvej 5) blev valgt som suppleanter til bestyrelsen i nævnte rækkefølge. Ad 7: Greve Strands Revision, Frank Eliasen, Centerholmen 16, 2., 2670 Greve blev genvalgt som revisor. Ad 8: Ole Riis Knudsen fra Skonnertvej 7 ville afslutningsvis gene fremhæve bestyrelsens indsats og takke for den fortrinlige indsats. Kurt Schou afsluttede derefter mødet ved at takke dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen samt de fremmødte medlemmer for aktiv deltagelse. Generalforsamlingen hævet. Som ny formand: Som dirigent: Bjarne Hansen (Sign.) Eskild Kyhn (Sign.) Side 8

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

r~greve Strands '-..I( Revision Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Balance 31.

r~greve Strands '-..I( Revision Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Balance 31. r~ '-..I( vi Registreret Revisor FSR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Tlf 43 97 03 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk www.greverevision.dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar

Læs mere

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Som du får for dit årlige kontingent på 1.068 kr. i 2012 + du får adgangen til at kunne købe hele

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal Eriksminde Antenneforening den 24. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 05-03-2008 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3) Aflæggelse af regnskab 4) Meddelelse af bemyndigelse i h. t. 23 5) Eventuelle forslag 6)

Læs mere

Jyllinge Kabel-TV Forening

Jyllinge Kabel-TV Forening Den 28. april 2009, kl. 19:00 afholdtes på Hotel Søfryd, Jyllinge, ordinær generalforsamling i Jyllinge Kabel-TV Forening med følgende dagsorden: Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Jyllinge Kabel-TV Forening

Jyllinge Kabel-TV Forening Jyllinge, den 28. marts 2015 Til foreningens medlemmer Bestyrelsen for Jyllinge Kabel-TV Forening indkalder efter vedtægternes 9 til Ordinær generalforsamling torsdag, den 23. april 2015 kl. 19.00 på Hotel

Læs mere

Rødding Antenneforening

Rødding Antenneforening Referat af Rødding Antenneforenings ordinære generalforsamling onsdag d. 26. marts 2014 kl. 19:30 i hjørnelokalet i Røddinghus. Valg af dirigent Dagsorden/referat Leif Folke valgt. Beretning om foreningens

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Afdeling 1-1011 Toftegård Mødedato: 23. august 2012 Sted: Herlev Bygade 92B, Salen Deltagere: Poul Erik Ottosen, Poul-Erik Rødvang Dato

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Jyllinge Kabel-TV Forening

Jyllinge Kabel-TV Forening Jyllinge, den 19. marts 2016 Til foreningens medlemmer Indkaldelse til generalforsamling(er) den 13. april 2016 på Hotel Søfryd Hermed indkaldes jf. side 2 til ordinær generalforsamling onsdag, den 13.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken Vedtægter for Antenneforeningen Søparken ANTENNEFORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: ANTENNEFORENINGEN SØPARKEN. Foreningens hjemsted er: Søparken, 5260 Odense S, ved formandens

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision v! Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Til 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk IWNI.greve revision,dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2014

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision \ vi Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Tlf 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk www.greverevision.dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2010

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingen - Februar 2013

Generalforsamlingen - Februar 2013 Generalforsamlingen - Februar 2013 Generalforsamling i Bjæverskov Forsamlingshus, Ringstedvej 546, 4632 Bjæverskov. Tirsdag den 12. februar 2013 kl. 19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Lancerer nye boxe i foråret 2012 Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Her kan du læse om dine mange tekniske tv muligheder i foreningen og hos Stofa/Canal Digital, nemlig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 24.-25. marts 2012. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm

Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm Mandag d. 9/5 2016, Vejle bibliotek Stemmeberettigede: 27 personer inklusiv bestyrelsen. Start: 19.00 Slut: 20.05 1. Valg af dirigent: Kaj Rodding blev valgt.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006 Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 1 Bestyrelsens forventninger Gennemgang af dagsordenens punkter Afklaring af spørgsmål Diskussion Tilkendegivelse/anbefaling fra de fremmødte 2 Dagsorden

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Problemerne i den forbindelse, kan risikere at ramme mange hundrede tusinde installationer i Danmark.

Problemerne i den forbindelse, kan risikere at ramme mange hundrede tusinde installationer i Danmark. FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 hverdage 8 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk Fensmark Antenneforenings

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 24 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 24 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 22-02-2012 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2011) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Ansager Antenneforening LOVE OG VEDTÆGTER FOR ANSAGER ANTENNEFORENING

Ansager Antenneforening LOVE OG VEDTÆGTER FOR ANSAGER ANTENNEFORENING LOVE OG VEDTÆGTER FOR ANSAGER ANTENNEFORENING 1 Foreningens navn Foreningens navn er Ansager Antenneforening 2 Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen.

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen. Der var fremmødt 72 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 9 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro.

Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro. Der var fremmødt 58 stemmeberettigede medlemmer. Velkomst ved formand Flemming Madsen. 1: Valg

Læs mere

Beretning Antenneforeningens 41. beretning.

Beretning Antenneforeningens 41. beretning. Beretning 2013. Antenneforeningens 41. beretning. Året 2013 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. Bestyrelsen har i løbet af året holdt bestyrelsesmøder, en del af disse møder

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Torsdag den 4. marts 2009 kl. 19.30 i. Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov

Torsdag den 4. marts 2009 kl. 19.30 i. Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Referat Af ordinær generalforsamling i Yderholm Antenneforening: Torsdag den 4. marts 2009 kl. 19.30 i Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings generalforsamling 12.4.2012

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings generalforsamling 12.4.2012 Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings generalforsamling 12.4.2012 Den 12. april 2012, kl. 19:00 afholdtes på Hotel Søfryd, Jyllinge, ordinær generalforsamling i Jyllinge Kabel-TV Forening med følgende

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 21-02-2013 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2012) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Jyllinge Kabel-TV Forening i likvidation

Jyllinge Kabel-TV Forening i likvidation Jyllinge, den 9. maj 2017 Til medlemmer af Jyllinge Kabel-TV Forening i likvidation Jyllinge Kabel-TV Forening i likvidation ved likvidator Eskild Kyhn og Stofas Brugerråd for Jyllinge indkalder hermed

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010 Dine tv-muligheder fra 8. februar 2010 Denne orientering indeholder Nye digitale tv-muligheder fra 8. februar 2010 14 nye tv-kanaler fra Canal Digital TV1000 pakken - 100 kr./mdr. i introduktionsrabat

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Generalforsamling 2013 Antennelaug 78 Øst

Generalforsamling 2013 Antennelaug 78 Øst Generalforsamling 2013 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 26. februar, 2013 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamlingen - Februar 2014

Generalforsamlingen - Februar 2014 Generalforsamlingen - Februar 2014 Generalforsamling i Skovbohallens Bistro, Halvejen 12, 4632 Bjæverskov. Tirsdag den 11. februar 2014 kl. 19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1.

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1. Hvis du sidder og bliver irriteret over at have firkanter, streger, striber eller sne på en kanal, er det højst sandsynligt dit antennekabel og dine antennestik der er problemet. Alt for mange har stadig

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

lnternettet kører stabilt, der har været ganske få uregelmæssigheder i løbet af året. IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015

lnternettet kører stabilt, der har været ganske få uregelmæssigheder i løbet af året. IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015 IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Tørring Kabelnet, torsdag den 19-02-2015 kl. 19:30 på Tørringhus Dagsorden: t. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 20. februar 2008 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 20. februar 2008 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 20. februar 2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 29/2 2012 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 61 fremmødte medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. Torben Sørensen var fraværende grundet sygdom Frank Hermansen,

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforening generalforsamling maj 20121

Beretning Nøragersminde Antenneforening generalforsamling maj 20121 seragershinde ANTENNEfORENING Beretning Nøragersminde Antenneforening generalforsamling maj 20121 Vision: Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den rnålsætninq, vi altid har arbejdet ud fra,

Læs mere

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning.

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Året 2011 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. 2011 var året hvor slukningen af analoge kanaler fortsatte fra sidste år, og

Læs mere

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i Holbergskolens Multisal Referat 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. Dianalund Antenneforenings

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN:

Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN: Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN: Generalforsamlingen Torsdag den 19. november 2015 kl. 19.00 1. Valg af dirigent. a. Godkendelse

Læs mere

Nye signaler truer dit tv!

Nye signaler truer dit tv! Signaler truer dit tv fra din forening 1/2012 27 Nye signaler truer dit tv! Hvis din husinstallationer er af dårlig kvalitet, får du sandsynligvis flimmer på skærmen, når nyt mobilt bredbånd tages i brug

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Pr. 1. oktober 2013 havde Varde Antenneforening 8.983 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 108 medlemmer. Antenneforeningen har dermed en dækning på ca. 90%

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 27. marts 2011 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

Svebølle Antenneforening

Svebølle Antenneforening Tilstede: Bestyrelsen (5), suppleanter (1) der var afbud fra Arne (1) og 31 medlemmer = 37 deltagere Bilag: Bilag 1: Bestyrelsens beretning, 3 sider. Bilag 2: Revideret årsregnskab 2010, 1 side. Bilag

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. onsdag den 18. marts 2009 kl. 19,00. Holbergskolens Multisal. Dagsorden:

Referat fra ordinær generalforsamling. onsdag den 18. marts 2009 kl. 19,00. Holbergskolens Multisal. Dagsorden: DIANALUND ANTENNEFORENING Referat fra ordinær generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19,00 Holbergskolens Multisal 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt Dagsorden: 2. Beretning Ved sidste

Læs mere

Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning.

Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning. Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning. Året 2012 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. Vi fejrede 40 års jubilæum på Pejsegården, hvor mange af vores medlemmer mødte

Læs mere

Velkommen til generalforsamling. 27. oktober 2014

Velkommen til generalforsamling. 27. oktober 2014 Velkommen til generalforsamling 27. oktober 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 16. maj 2012 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Aabybro Antennelaug, Generalforsamling mandag den 13. februar 2013.

Aabybro Antennelaug, Generalforsamling mandag den 13. februar 2013. Aabybro Antennelaug, Generalforsamling mandag den 13. februar 2013. Formandens beretning: Jeg vil gerne byde velkommen til den 39. ordinære generalforsamling i Aabybro Antennelaug. Konstituering: Efter

Læs mere

Tinglev Antenneforening

Tinglev Antenneforening Tinglev Antenneforening Ekstra ordinær Generalforsamling onsdag den 2. november 2011 kl. 19.00 i Borgerhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering fra bestyrelsen 3. Nye programpakker 4. Samarbejde

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Generalforsamling 22. april 2010

Generalforsamling 22. april 2010 Formandens beretning for året 2009 Indledning Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke, hvorefter jeg går over til udviklingen i det forgangne år. Foreningens

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere