Juni Nr Årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2012. Nr. 1209 124. Årgang"

Transkript

1 Juni 2012 Nr Årgang 17731

2

3 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr Juni Årgang Indhold Formandens Nye regler ved Furesøkonkurrencen! Furesøkonkurrencen Anmeldelse En uges trollingsferie på Bornholm Stort og småt fra stationerne Auktionarius Formandens Kildehuset ved Gyrstinge Sø Skallefiskekonkurrencen Skal dine billeder med i Tidende? Fangststatistik LF præmiefisk pr. 7. maj Foreningsmeddelelser Adresseændring Dette bliver jo næsten til en føljeton om, hvorledes Lystfiskeriforeningen tackler følgerne af kriminalitet omkring os. Den sidste af vore stjålne pokaler er dukket op. Denne gang dog indleveret som hittegods af en ærlig sjæl. Hæderlige mennesker findes altså også. Nu forestår der et større arbejde med at få graveret 86 nye medaljer og få sløjfer bundet på disse. Yderligere har vi 2 hædersfugle - lærker - der skal gøres flyveklare. Herefter er vi klar til at overrække disse i forbindelse med indvielsen af den nye Holtestation. Arbejdet på denne er allerede vel fremskredent, og mon ikke vi, inden sommeren er helt forbi, kan fejre en stor dag sammen med Fønix-udvalget og vore bidragsydere, i form af banker og fonde, samt vore gode naboer og ikke mindst Alle Brave. Den 126. fiskesæson er nu i fuld gang. Mon ikke adskillige dage og nætter vil blive brugt på vore sandartsøer. Atter andre søer har kastet gedder og aborrer af sig, og snart går vi ind i fredfiskernes højsæson. Sommerferien må vi heller ikke glemme. Mange af os skal da tilbringe mere tid på vore søer en vanligt, eller måske fiske i det store udland. Det giver alt sammen gode oplevelser og sikkert iblandt fine og spændende fangster. Husk lige Lystfiskeri-Tidende, der gerne modtager og bringer fotografier samt et par ledsagende ord; til glæde og inspiration for læserne. Lige foran os har vi den årlige Furesøkonkurrence, husk at meld dig til. Se nærmere i dette nummer af Tidende og husk tommestok og kamera, såfremt du ønsker at genudsætte fisken og stadig deltage i konkurrencen. Vi vil drage erfaringer af dette forsøg og tilpasse reglerne, hvor nødvendigt. Knæk og Bræk. Med Brav hilsen Formanden 17733

4 Forsøg med nye regler ved Furesøkonkurrencen Der har gennem de seneste år været ønsker fremme om at ændre reglerne ved Furesøkonkurrencen, således at der blev mulighed for at genudsætte fiskene. Lystfiskeriforeningen er en bredt favnende forening, og bestyrelsen vil naturligvis gerne forsøge at imødekomme så mange medlemmers ønsker som muligt. Reglerne er derfor blevet tilpasset således, at der nu både er mulighed for at genudsætte, og for at slå på panden, i de tilfælde hvor man ønsker at hjemtage fangsten. Der har været mange forhold at tage hensyn til ved udarbejdelsen af de nye regler, der i første omgang skal betragtes som en forsøgsordning. Ud fra de erfaringer vi gør os, kan reglerne naturligvis tilpasses, som de er blevet gennem konkurrencens over 90 års lange historie. Samtlige deltagere opfordres til at sætte sig ind i de nye regler og desuden huske på, at vi alle er forskellige med hensyn til hvordan vi fisker. Så uanset om vi genudsætter eller slår på panden, så skal fisken behandles på en etisk forsvarlig måde, hvor den lider mindst mulig overlast. Det vil sige at genudsætning skal ske meget hurtigt, og ved hjemtagelse af fangsten, en hurtig human aflivning. Sidst, men ikke mindst, håber vi at se så mange medlemmer som det er muligt, antallet af både taget i betragtning, da Furesøkonkurrencen er den dag på året, hvor der er lejlighed til at træffe andre medlemmer, både fiskemæssigt, men ikke mindst, i selskabeligt lag. Foto: Per Ekstrøm

5 Furesøkonkurrencen 2012 Tisdpunkt og tilmelding: Punkt 1: Lystfiskeriforeningen afholder den 109. fiskekonkurrence på Fure- og Vejlesø, lørdag den 9. juni fra kl til kl Anmeldelse om deltagelse i konkurrencen skal ske senest onsdag d. 6. juni kl telefonisk til bådprotokollen, Hvidovre Sport på telefon Ved anmeldelse bedes opgivet, om deltagelse sker fra egen båd. Ved telefonisk anmeldelse vil deltagere, der benytter foreningsbåd, kunne få opgivet nummeret på den tildelte båd. Det anbefales deltagere, som ønsker at fiske sammen, at træffe aftale herom inden anmeldelse, således at anmeldelse kan ske for hvert bådelaug. Anmeldelse om deltagelse i det afsluttende arrangement på stationen i Frederiksdal skal ske samtidig med tilmelding. Af hensyn til eventuel aflysning på grund af vejrlig, skal der opgives et telefonnummer, hvor det er muligt at kontakte deltagerne. Anmeldelse om deltagelse i foreningens både kan naturligvis kun modtages, så længe der er ledige pladser. Til konkurrencen kan der ikke gennem bådprotokollen tegnes båd ved stationerne i Holte og Frederiksdal. Bemærk at egne motorer, der påsættes foreningsbåde, skal være enten elmotorer eller benzindrevne 4- taktsmotorer. Fiskeregler: Punkt 2: Deltagerne kan forlade Furesøstationerne nedennævnte ved solopgang (kl ) for at påbegynde fiskeriet. Afkrydsning for kontrol af fremmøde sker gennem en af dommerudvalget udpeget kontrollant på stationerne i Holte, Tyvekrogen, Sneglehuset og Frederiksdal. Der udleveres samtidig et skilt, som skal anvendes hvis man ønsker genudsætning og derfor selv skal registrere fangsten. Deltagerne er selv ansvarlige for at få udleveret skiltet (Se nærmere under registrering af fangsten punkt 11). Punkt 3: Kontrollanten vil være til stede på stationerne fra kl til kl Forsinkede både skal tilmelde sig ved dommerbåden, der bærer signalflagene LF. Dommerbåden vil til kl være på Storsøen. Herefter er eftertilmelding ikke mulig. Skipper på dommerbåden er Ole Christian Petersen. Punkt 4: Efter starten er omstigning fra én båd til en anden ikke tilladt. Punkt 5: Enhver får fangsten på sine egne redskaber. Af kammeratlige hensyn ventes det, at disse regler bliver overholdt. Punkt 6: Gæster må ikke medtages, hverken i foreningens eller i private både. Undtaget er medlemmer af det pågældende medlems husstand. De kan dog ikke deltage i konkurrencefiskeriet. Undtaget er børn under 15 år som er datter eller søn af husstanden. De kan deltage i en sideløbende børnekonkurrence. Tilmelding til børnekonkurrencen er nødvendig. Punkt 7: Konkurrencen slutter kl præcis. Slutsignal gives. Indvejning og/eller registrering af fangsterne på Yachtklubben Furesø s Honnørbro. Punkt 8: Både, der kommer ind efter kl.12.00, udgår af konkurrencen. Punkt 9: Dommerudvalget består af Bent F. Laursen, Per B. Larsen og Per Ekstrøm. Dommerne kan deltage i konkurrencen på lige fod med de øvrige deltagere. Ved eventuelle tvister, der involverer en eller flere af dommerne, udpeges blandt deltagerne en eller flere uvildige til at afgøre tvisten. Afgørelser truffet af dommerudvalget kan ikke appelleres

6 Registrering af fangsten: Fangsten kan registreres på 2 måder: Punkt 10: Enten ved at fisken fysisk bringes til indvejning ved Yauchtklubben Furesø Honnørbro efter konkurrencen. I så fald skal fisken være aflivet. Punkt 11: Deltageren vejer og registrerer selv sin fisk ude på søen for efterfølgende straks at foretage genudsætning. Det sker på følgende måde: Deltageren eller en af ham udpeget person foretager straks efter fangsten en nænsom vejning og efterfølgende genudsætning. Fisken skal vejes i en vejeslynge. Ved mindre eksemplarer (f.eks. aborrer) kan anvendes en almindelig plasticpose. Fangsten fotograferes liggende på en våd plastikpose med det deltagerskilt som blev udleveret ved registreringen. Fotografering skal ske med mobiltelefon, smartphone eller digitalkamera. Hver deltager får sit eget deltagerskilt. Det er deltagerens pligt at sørge for nænsom og hurtig genudsætning. Kan fisken ikke, på grund af skader, ved egen kraft selv svømme ned og væk fra båden, skal den medtages for fysisk indvejning. Udsætning af fisk uden mulighed for overlevelse medfører diskvalifikation. Punkt 14: Det er ikke tilladt at anvende de såkaldte Lip Grip eller fangstkrog ved landing af fisk der påtænkes genudsat. Præmiering: Punkt 15: Foreningen udsætter 9 præmier, 3 for hhv. gedde, sandart og aborre. Gedder skal veje over 2 kg. Aborre skal veje mindst 0,5 kg og sandart skal veje mindst 1,5 kg. Samme medlem kan kun vinde én præmie for hver fiskeart. Ungdomsmedlemmer fisker på lige fod med andre medlemmer. Vinder af den samlede konkurrence og Furesøpokalen, der er evigt vandrende, er det medlem der fanger den fisk af de 3 nævnte fiskearter, som har den største procentuelle vægt i forhold til mindstevægten for kravet til sølvmedaljen, jf. foreningens præmieringsregler. På førstkommende ordinære generalforsamling overrækkes en erindringsmedalje til vinderen af Furesøpokalen. Præmieoverrækkelse og efterfølgende: Punkt 16: Kl. ca vil der være præmieoverrækkelse på stationen i Frederiksdal. Efterfølgende frokost med egen medbragt mad for samtlige deltagere, familiemedlemmer samt gæster. Deltagelse i frokostarrangement bedes meddelt sammen med tilmelding til konkurrencen. Punkt 12: Det henstilles, at de deltagere som løbende registrerer fangsten selv, indtelefonerer fangsten til dommerbåden på telefon Så kan andre deltagere kontakte dommerbåden for at høre om de har behov for vejning og registrering af en eventuel fangst. Punkt 13: Der skal ved vejning af fisk anvendes en bismervægt. Ud fra de foreviste billeder vurderer dommerudvalget, om fangsten kan godkendes

7 Anmeldelse Atlas over Danske Ferskvandsfisk Redaktion: Henrik Carl og Peter Rask Møller Det første opdaterede atlas over danske ferskvandsfisk udkom i marts måned. Projektet har været 6 år undervejs og har modtaget støtte fra forskellige fonde. Resultatet er et gedigent opslagsværk med opdateret viden om vores ferske vådområder, og de fisk der beboer dem inkl. fiskearternes udbredelse. Forfatterne udgør de væsentligste fiskeeksperter i Danmark fra Københavns Universitet, Statens Naturhistoriske Museum, DTU AQUA (Fiskebiologerne i Silkeborg) m.fl. Det er et stort værk. Helt præcist 3 kg stort med 700 sider. Det er altså ikke den sædvanlige lommeguide men en reolstøtteblok. Men de mange sider er ikke spildt på ligegyldig staffage og gammel viden, men fyldt med opdateret viden for alle arter, der er grundigt beskrevet både systematisk og med anvendelser og interesser. Billedmaterialet er særdeles grundigt. Bogens udbredelseskort bygger på både på litteratur, feltindsamlinger af forfatterne samt indberetninger fra frivillige, det der kaldes crowd-sourcing. Den sidste del har anmelderen deltaget flittigt i, ligesom jeg må tilstå et vist fiskerelateret bekendtskab med forfatterne (Henrik Carl medlem af LF). Jeg har derfor forsøgt at være så objektiv som muligt selvom det (objektivt set) er svært at finde kritikpunkter. Forfatterne har valgt den direkte modige stil i stedet for den forsigtige og under tiden Maren i kæret stil, flere andre nutidige forfattere forfalder til. Når nu eksempelvis snæblen ikke er en selvstændig art, som man nu afgør den slags ud fra DNA, så står det faktisk i bogen. Snæblen er blot en variant af arten helt. Snæblen er vigtig nok i sig selv, men ret skal være ret. Den er en helt. På lignede måde er vores viden om alle arter set grundigt efter i sømmene. Sandarten er eksempelvis sådan set dansk, og anses nu for hjemmehørende. Den har været her i flere tusinde år, men bare ikke været særlig almindelig. Bogen koster 399,- og kan bestilles gennem boghandelen eller købes i kiosken på Zoologisk Museum, der som bekendt altid er et besøg værd. Bogen kan naturligvis anbefales. Thomas Vedel Deadlines for flg. numre af Lystfiskeri-Tidende Juli/August-nummeret 30. maj September-nummeret 1. august oktober-nummeret 3. september 17737

8 En uges trollingsferie på Bornholm v. Per B. Larsen Foto: Jan Larsen Efter en vellykket fredagsklubuge inviterede vores medlem Jan Larsen mig med på en tur til Bornholm i uge 15, ombord på hans trollingbåd ved navn Larsø. Han ville se om jeg også kunne fange laks. Det lykkedes med hans hjælp og ekspertise. Straks efter ankomsten søndag tog vi på vandet i noget høje bølger, for der var lovet tiltagende vind de kommende dage, så det var med at udnytte chancen og komme ud. På et par timer fangede vi 3 laks op til 5 kg. Så blev det til to dage på øen, og først onsdag eftermiddag var det igen muligt at komme på vandet et par timer. Her blev det til to laks med 6,2 kg på toppen. Jan var så gæstfri at han begge dage lod mig tage den største. Så gik det endelig løs med 3 dage i meget bedre vejr. Torsdag brugte vi til at hive hele 12 laks indenbords. Her tog Jan selv dagens fisk på 11 kg, og jeg fulgte efter med 8,2 og 9,0 kg pyh ha for en dag. Fredag fortsatte vi lidt i samme stil. Jeg mistede en 8-9 kg s laks ved bådsiden efter at have set den dybt i øjnene øv. Jeg blev dog belønnet igen senere med en pragtfisk på hele 10,2 kg, i alt fik vi 7 laks. Lørdag var vores sidste fiskedag stadig i helt stille vejr. Jan havde sat stang nummer 14 ud og efter et kvarter fløjtede linen af hjulet. Efter vi havde fjernet de stænger der stod mest i vejen, blev jeg sat til at hive fisken ind. Det kunne jeg ikke finde ud af, da den også stod af helt inde ved. Den var på samme størrelse, som fisken jeg mistede dagen før. Dårlig start! Vi fangede ikke mere

9 resten af formiddagen, men hørte meldinger fra andre både om firedobbelte hug. Først over middag startede festen for os, og så gik det slag i slag. Jeg fangede en fisk på 9,5 kg, og sidst på dagen huggede det på fire stænger samtidigt. Vi ryddede godt af langs rælingen, og tog fiskene ind én af gangen. De kom alle ombord, 4 til 5 kg i snit. Da turen var ved at være omme og vi skulle til at rigge af, kom dagens sidste hug. Da vi jo var på vej hjem, tog vi alle øvrige stænger ind, og så stod jeg for fighten. Det var en meget tung og stærk fisk, men til sidst havnede den i nettet. Det var vores største laks på turen, den vejede 12,1 kg 109 cm lang. Sikke en afslutning, 13 laks på dagen, og godt at vi ikke stoppede 5 minutter før

10 Stort og småt fra stationerne Sjælsø Her har vi fået yderligere en båd i søen (forsidebilledet foto: Henrik Bahrenscheer ). Samtidig har vores inspektør Per Plenge demonstreret, at der i Sjælsø huserer ganske store gedder. De fire både. Dette til trods for at der sidste år blev fanget rigtig mange (godt 880) smågedder, uden at de helt store viste sig. Der må helt sikkert gemme sig endnu flere derude om nogle år vil være nede på niveau med vandstanden, som den var, før vandstandshævningen i 70 erne. Dette betyder, at der allerede nu er cm lavere vandstand end normalt, og at man derfor både skal være forsigtig, når man skal ned i bådene og man skal have waders på, når man skal trække bådene ud på frit vand. Foto: Bent Nygaard Madsen Holte Foto: Kaj Nielsen Her skrider arbejdet med opførelsen at det nye hus frem. Der er blevet piloteret og det viste sig at man skulle ned i meters dybde før der var fast grund. Der er ikke noget at sige til, at det til tider har været nødvendigt at lægge stabilgrus på grunden. Det er gammel mosejord. Hvis man vil se hvorledes det hele vil komme til at se ud, er der tegninger i skuret. Inspektørgedde på 10,3 kg. Foto: Henrik Bahrenscheer Gyrstinge Sø Københavns E, der administrerer søen, har meddelt, at man trinvis vil sænke vandstanden, således at man Fremtiden

11 Piloteringspælene svejses sammen Mindeegen ser forventningsfuldt ud Spirende håb

12 Auktionarius Kildehuset ved Gyrstinge Sø De fleste kender nok Jørgen Lindstrøm fra det ærefulde hverv som auktionarius ved Lystfiskeriforeningens auktioner. I gamle dage var Jørgen også administrator for vores bibliotek. Ved siden af dette har han været initiativtager til Dansk Grejsamler Klub, hvor han ved klubbens 25 års jubilæum blev udnævnt til æresmedlem. Jørgen fisker også en del, og her i foråret var det Varde Å, der skulle holde for. En smuk laks på 6,9 kg og 90 cm lang tog The Flying C på det stræk i zone 2 der hedder Hodde Sø. Jørgen kalder den for sin første Vadehavslaks. Selv om den blev fanget på en nymodens spinner går redaktøren ud fra at resten af grejet var i den klassiske ende. I øvrigt går der rygter om en storlaks på hele 18,6 kg, også fra Varde Å. Red. Foto: Bent Nygaard Madsen Igen i år vil det være muligt at bestille et længere ophold (miniferie) i Kildehuset ved Gyrstinge Sø i ugerne 27, 28, 29 og 30. Huset kan i de nævnte uger bestilles fra søndag eftermiddag til fredag eftermiddag hos vores inspektør Bent Nygård Madsen på tlf.: Sammen med huset vil der selvfølgelig være en båd, der er taget ud af den normale bådprotokol. Der skal gøres opmærksom på, at andre fiskende medlemmer af foreningen vil have adgang til køkken og stue, hvis det måtte blive nødvendigt. Bestyrelsen Har du ikke glemt noget? Er du sikker? Jeg har ikke hørt fra dig. Du er inviteret til at få nogle dejlige oplevelser sammen med unge kommende medlemmer af LF. Det hele sker ved Gentofte Sø, for enden af Fiskebakken i juni måned hvert år. Dagene er i år fra torsdag d. 14. juni til og med søndag d. 17. juni, alle dage fra klokken til Søndagen afsluttes med præmieoverrækkelse ved formand Bent Laursen og Gentoftes borgmester Hans Toft. Du er hermed inviteret til at være med, og til at vise flaget for vores gode forening. Lad os ikke mangle dit glade ansigt. Jeg hører gerne fra dig på telefon eller på Jeg håber vi ses. Med venlig hilsen Torben Wilken, 409,

13 BK 05/ / Skal dine billeder med i Lystfiskeri-Tidende? Det vil være herligt, da det er medlemmernes, og ikke redaktørernes, blad. Det betyder dog at billederne skal opfylde visse minimumskrav. For det første skal billederne være af en vis opløsning. De skal være mindst 1 MB, siger vores grafiker, for at de kan gengives i en god kvalitet og være synlige. Er de mindre kan de kun gengives i frimærkestørrelse. Ligeledses skal de sendes til redaktionen som en jpg-fil. For det andet skal der, sammen med billederne, medsendes navn på både fotografen og den fotograferede samt dato for begivenheden. Vore efterkommere vil derved lettere kunne dokumentere foreningens historie, når der skal skrives 200 års jubilæumsskrift. Billeder der aspirerer til forsiden skal være taget på højkant, og der må meget gerne være lidt lys ensfarvet himmel, så der bliver plads til vores navn (Se andre numre af Tidende). Når du fotograferer en fanget fisk sammen med lystfiskeren, skal du bede sidstnævnte om at tage solbrillerne af. Det giver ligesom fangeren et mere livfuldt ansigtsudtryk, når man kan se øjnene. Og så får man heller ikke fotografens spejlbillede med. Og du er altid velkommen til at sende en lille historie sammen med billederne. Vi elsker at redigere, når der er noget at redigere i. Kaj og Signe 1/1 s.ann. Fisk&Fri 31/08/05 14:44 Side 1 Magasinet for lystfiskere Danmarks mest læste lystfiskermagasin. Bladet udkommer 10 gange om året. Forsiden 21/04/05 16:10 Side 1 FOCUS PÅ: DE STORE KYST- ØRREDER MARKEDETS BEDSTE VADE- JAKKER SPECIMENTIP: REKORD- STORE KARUSSER PÅ LET GREJ TROLLING: Fisk & Fri er skrevet af nogle af landets mest erfarne lystfiskere. LAKSE- SUCCES PÅ BORNHOLM Nr. 4. Maj Nok. kr DK kr STORT TEMA: MAJGEDDER PÅ KUNSTAGN VARDE Å: ET AF EUROPAS BEDSTE LAKSEVANDE DANMARK RUNDT: HER FANGES På kan du bestille et prøveabonnement, og se de mange spændende tilbud! Du kan også ringe til Fisk & Fri på tlf Seniorgruppen: Ole Hjardemaal, Farum Hovedgade 43 B, 3520 Farum. Telf.: Læs om seniorerne på

14 Fangststatistik Marts 2012 Station Både Gedder Aborrer Ål Sandart Karpe Suder Knude Kvitt. stk. kg uds. stk. kg stk. kg stk. kg uds. stk. kg. uds. stk. kg. uds. stk. kg. uds. Arresø Bagsværd Sø Bavelse Sø Buresø Esrum Sø Farum Sø Furesøen Fiskebæk Furesøen Holte Furesøen Frederiksdal Gentofte Sø Gyrstinge Sø Haraldsted Sø Lyngby Sø , Sjælsø Søllerød Sø Søndersø , Tissø Tystrup Sø Præstø Fjord I alt , Det største udvalg... I den største butik... Til den bedste pris... Frederikssundsvej Kbh. NV - Tlf Store Torvegade Rønne - Tlf

15 LF præmiefisk pr. 7. maj 2012 Dato: Fiskeart: Fanger: Vægt: Fiskevand: Redskab: Vidne: Gedde Mikael Sterup-Hansen ,50 Tissø Wobler Kurt Plith Gedde Jimmi Pedersen ,15 Furesøen Jig Michel Gjermandsen Gedde Christian Karlsen ,30 Furesøen Agn Tage Meincke Den opmærksomme læser vil i sidste og i dette nummer af Tidende have opdaget at redaktørerne har skiftet bopæl. De nye adresser er: Signe Boes, Åsen 10, 2880 Bagsværd. Kaj Nielsen, Keilstruplund 4, 3460 Birkerød. Adresseændring Fremover skal breve og andet postomdelt materiale være påført de ovennævnte adresser for at ramme redaktørernes postkasser. Foreningsmeddelelser Nye og genindmeldte medlemmer 34 Julius Beniusis Kellerivej Kvistgård Michael Borgholt Egevolden 2, 5. mf Hvidovre Steen Østergaard Søndergaardsvej Værløse ADRESSEÆNDRINGER Kenneth Berantzino Ålbrovej Herlev Kaj Nielsen Keilstruplund Birkerød UDMELDTE 63 Lars H. Christiansen Peblinge Dossering 16 1th 2200 København N Lars Gaarn egevangs Alle Sorø Philip Michael Helle Skelhøjvej 28, st. tv Kongens Lyngby Flemming Thorsager Pilevangen Karlslunde Erik Vesterlund Egholmvej Vanløse

16 Id nr.: Stiftet i 1886 Formand: Bent Frøslee Laursen Mellemvang 6, 2970 Hørsholm Telf bedst hverdage kl Næstformand og kasserer: Anders Vernersen Kighusvænget 4, 3400 Hillerød Tlf Sekretær: Per Ekstrøm Højgårdstoften 328, 2630 Tåstrup Telf Overinspektør: Henrik Bahrenscheer Hammersholt Byvej 39, 3400 Hillerød Tlf Mobil: Redaktør og miljøudvalg: Kaj Nielsen Keilstruplund Birkerød Telf Bådprotokol: Hvidovre Sport Mandag til fredag 9-17 (kun hverdage) Lørdag 9-14 (kun hverdage) Telf Hjemmeside og web-booking: Åben døgnet rundt Bogholderiet Lystfiskeriforeningen Postbox 87, 3460 Birkerød Anmeldelse af præmiefisk Per B. Larsen Møllebakken 2, 3230 Græsted Telf Reglement og ungdomsudvalg: Martin Lenzberg Telf Bådudvalg mm.: Steen Lyngsø Telf Redaktion mm.: Signe Boes Åsen Bagsværd Telf Webmaster: Nicolai Holving Telf Grafisk tilrettelæggelse: Falk og musen Telf Trykkeri: Rosendahls Telf Bibliotek: Midlertidigt lukket. Lystfiskeri-Tidende udgives af Lystfiskeriforeningen. Redaktion: Bestyrelsen ISSN Returadresse: Lystfiskeriforeningen, Postbox 87, 3460 Birkerød

Juni 2011. Nr. 1199 123. Årgang

Juni 2011. Nr. 1199 123. Årgang Juni 2011 Nr. 1199 123. Årgang 17539 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 125. fiskeår. Nr. 1199 Juni 2011 123. Årgang Indhold Pindegedder og lyse nætter... 17541 Furesøkonkurrencen 2011... 17542

Læs mere

December 2013. Nr. 1224 125. Årgang

December 2013. Nr. 1224 125. Årgang December 2013 Nr. 1224 125. Årgang 18003 Canada Termo skjorte Skjorte/jakke i det klassiske skovmands look. Vejl: 399,- Nu 199,- Waders Klassisk PVC eller Neopren Fra 399,- IMAX Baltic Åndbar handske der

Læs mere

Juli / August 2012. Nr. 1210 124. Årgang

Juli / August 2012. Nr. 1210 124. Årgang Juli / August 2012 Nr. 1210 124. Årgang 17747 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1210 Juli / August 2012 124. Årgang Indhold Moralsk forfald og hærværk... 17749 Furesøkonkurrencen

Læs mere

Juni 2014. Nr. 1229 126. Årgang

Juni 2014. Nr. 1229 126. Årgang Juni 2014 Nr. 1229 126. Årgang 18099 Frit Valg 150,- Quantum Vandtæt Taske Medium el. Large Vejl: 269,-/299,- Super Samson Fiskevægt 5,10 el. 25kg Vejl: 249,- Frit Valg 150,- Wobler Kup! RAPALA,ABU,DLT,

Læs mere

Juli / August 2008. Nr. 1170 120. Årgang 17043

Juli / August 2008. Nr. 1170 120. Årgang 17043 Juli / August 2008 Nr. 1170 120. Årgang 17043 17044 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 122. fiskeår. Nr. 1170 Juni 2008 120. Årgang At fiske... 17045 En kæmpe succes og et maratonløb... 17046 90

Læs mere

December 2012. Nr. 1214 124. Årgang

December 2012. Nr. 1214 124. Årgang December 2012 Nr. 1214 124. Årgang 17827 PENN TRQ TRQ 12 329 meter / 0.31 TRQ 15 293 meter / 0.36 TRQ 25 293 meter / 0.46 TRQ 30 402 meter / 0.46 TRQ 40 320 meter / 0.56 Normalpris kr. 3.999,- Nu kun:

Læs mere

December 2008. Nr. 1174 120. Årgang 17123

December 2008. Nr. 1174 120. Årgang 17123 December 2008 Nr. 1174 120. Årgang 17123 17124 Vinterlys... 17125 Kastenetkursus i Frederiksdal... 17126 Indholdsfortegnelse 2008... 17129 Arbejdslørdag i Frederiksdal... 17134 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen.

Læs mere

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang September 2012 Nr. 1211 124. Årgang 17763 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

Oktober 2008. Nr. 1172 120. Årgang 17091

Oktober 2008. Nr. 1172 120. Årgang 17091 Oktober 2008 Nr. 1172 120. Årgang 17091 17092 Spådomme en brav orientering... 17093 Fiskeatlas sidste udkald... 17094 Meddelelse fra Furesø Kommune... 17095 Haraldsted Sø... 17096 Furesøen... 17100 Medlemsblad

Læs mere

September 2009. Nr. 1181 121. Årgang 17235

September 2009. Nr. 1181 121. Årgang 17235 September 2009 Nr. 1181 121. Årgang 17235 17236 HVIDOVRE SPORT WWW.HVIDOVRESPORT.DK Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 123. fiskeår. Nr. 1181 September 2009 121. Årgang Indhold Vejret... 17237

Læs mere

April 2009. Nr. 1177 121. Årgang 17171

April 2009. Nr. 1177 121. Årgang 17171 April 2009 Nr. 1177 121. Årgang 17171 17172 Invasive Arter... 17173 Årets grejauktion... 17174 Udsætninger i 2008... 17176 Fangststatistik fra private både på Furesøen... 17176 LF deltager i klimakonferencen!...

Læs mere

Oktober 2011. Nr. 2002 123. Årgang

Oktober 2011. Nr. 2002 123. Årgang Oktober 2011 Nr. 2002 123. Årgang 17603 Vi har fået chancen for at plukke det bedste fra Fenwicks Europalager, og kan derfor tilbyde disse fremragende produkter, til noget nær fantasipriser. Se meget mere

Læs mere

September 2013. Nr. 1221 125. Årgang

September 2013. Nr. 1221 125. Årgang September 2013 Nr. 1221 125. Årgang 17939 Transportabelt Ekkolod. Hummingbird 165 PT Inkl. transporttaske, batteri og lader Vejl.2399,- Speciel LF pris 1799,- Plano 1364. Inkl. 4 Plano bokse. Før 699,-

Læs mere

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang Marts 2012 Nr. 1206 124. Årgang 17683 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1206 Marts 2012 124. Årgang Indhold Forsiden... 17685 Noget at glæde sig til... 17685 Generalforsamling

Læs mere

November 2013. Nr. 1223 125. Årgang

November 2013. Nr. 1223 125. Årgang November 2013 Nr. 1223 125. Årgang 17987 Canada Termo skjorte Skjorte/jakke i det klassiske skovmands look. Vejl: 399,- Nu 199,- Waders Klassisk PVC eller Neopren Fra 399,- IMAX Baltic Åndbar handske der

Læs mere

November 2012. Nr. 1213 124. Årgang

November 2012. Nr. 1213 124. Årgang November 2012 Nr. 1213 124. Årgang 17811 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

April 2012. Nr. 1207 124. Årgang

April 2012. Nr. 1207 124. Årgang April 2012 Nr. 1207 124. Årgang 17699 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1207 April 2012 124. Årgang Indhold Forår i Lystfiskeriforeningen... 17701 Grejauktion 2012... 17702

Læs mere

Juli / August 2013. Nr. 1220 125. Årgang

Juli / August 2013. Nr. 1220 125. Årgang Juli / August 2013 Nr. 1220 125. Årgang 17923 Transportabelt Ekkolod. Hummingbird 165 PT Inkl. transporttaske, batteri og lader Vejl.2399,- Speciel LF pris 1799,- Plano 1364. Inkl. 4 Plano bokse. Før 699,-

Læs mere

December Nr Årgang

December Nr Årgang December 2011 Nr. 1204 123. Årgang 17651 I lyst og nød... 17653 Du skylder mig en historie!... 17654 Tanker efter en ildebrand... 17655 Trykfejl i Lystfiskeri-Tidende... 17656 Indholdsfortegnelse 2011...

Læs mere

Oktober 2013. Nr. 1222 125. Årgang

Oktober 2013. Nr. 1222 125. Årgang Oktober 2013 Nr. 1222 125. Årgang 17971 Transportabelt Ekkolod. Hummingbird 165 PT Inkl. transporttaske, batteri og lader Vejl.2399,- Speciel LF pris 1799,- Plano 1364. Inkl. 4 Plano bokse. Før 699,- Nu

Læs mere

Juli / August 2011. Nr. 2000 123. Årgang

Juli / August 2011. Nr. 2000 123. Årgang Juli / August 2011 Nr. 2000 123. Årgang 17555 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 125. fiskeår. Nr. 2000 Juli / August 2011 123. Årgang Indhold Blandede bolcher og meddelelser... 17557 Furesøens

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Det er forår, bøgen springer ud, og bådene er rengjorte og klar til en ny sæson. Og så runder Lystfiskeri-Tidende i øvrigt side 16000! Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen

Læs mere

Januar / Februar 2014 Nr Årgang

Januar / Februar 2014 Nr Årgang Januar / Februar 2014 Nr. 1225 126. Årgang 18019 Savagear Hoodie På lager igen Spar 50% Vejl: 499,- Aquanaut 2-delt flydedragt Small til XXXL Vejl: 2499,- Nu kun 1799,- Nu kun 249,- Abu Garcia Rælings

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Nr. 1134 116. Årgang

Nr. 1134 116. Årgang Nr. 1134 116. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 118. fiskeår. Nr. 1134 December 2004 116. Årgang Indhold Eventyrlyst & hjemmehygge... 16425 Fantastiske Esrum Sø... 16426 LF - emblemet til

Læs mere

April 2014. Nr. 1227 126. Årgang

April 2014. Nr. 1227 126. Årgang April 2014 Nr. 1227 126. Årgang 18051 Frit Valg 150,- Quantum Vandtæt Taske Medium el. Large Vejl: 269,-/299,- Super Samson Fiskevægt 5,10 el. 25kg Vejl: 249,- Frit Valg 150,- Wobler Kup! RAPALA,ABU,DLT,

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

September 2010. Nr. 1191 122. Årgang

September 2010. Nr. 1191 122. Årgang September 2010 Nr. 1191 122. Årgang 17411 PrISer I verdensklasse Ironfeather II En eftertragtet klassiker. 9,9, 4-delt. Vælg mellem #5-6-8-9 Normalpris 2.499,- Nu 1.499,- Fenwick Fluestænger Fenwick topmodel

Læs mere

November 2011. Nr. 2003 123. Årgang

November 2011. Nr. 2003 123. Årgang November 2011 Nr. 2003 123. Årgang 17619 Vi har fået chancen for at plukke det bedste fra Fenwicks Europalager, og kan derfor tilbyde disse fremragende produkter, til noget nær fantasipriser. Se meget

Læs mere

Oktober 2014. Nr. 1232 126. Årgang

Oktober 2014. Nr. 1232 126. Årgang Oktober 2014 Nr. 1232 126. Årgang 18163 Vi lykkes i al ydmyghed... 18165 Lidt løst og fast om duft, lugt, m.m...... 18166 Lystfiskerberetninger... 18170 Åleudsætning i Gentofte Sø... 18171 Udsætninger

Læs mere

September 2014. Nr. 1231 126. Årgang

September 2014. Nr. 1231 126. Årgang September 2014 Nr. 1231 126. Årgang 18131 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 128. fiskeår. Nr. 1231 September 2014 126. Årgang Indhold Fiskemåned med mere... 18133 Furesøkonkurrencen 2014... 18134

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

November 2009. Nr. 1183 121. Årgang 17283

November 2009. Nr. 1183 121. Årgang 17283 November 29 Nr. 1183 121. Årgang 17283 17284 HVIDOVRE SPORT WWW.HVIDOVRESPORT.DK Høj standard... 17285 Har du kage med?... 17286 Esrumgård... 17289 Befiskning 29... 1729 Gællegarn og ruser i Furesøen...

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Nr 1098 Juni 2001 113. årgang

Nr 1098 Juni 2001 113. årgang Nr 1098 Juni 2001 113. årgang Furesøkonkurrencen har i år hjemhavn i Frederiksdal Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 115. fiskeår Nr. 1098 Juni 2001 113. Årgang Der er forår for 115. gang...15817

Læs mere

Lystfiskeriforeningens Reglement

Lystfiskeriforeningens Reglement Lystfiskeriforeningens Reglement I medfør af Lystfiskeriforeningens love 6 fastsættes herved Reglement for Lystfiskeriforeningen. AFDELING 1 Almindelige bestemmelser. I Medlemsrettigheder og pligter. 1.

Læs mere

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang Marts 214 Nr. 1226 126. Årgang 1835 Savagear Hoodie På lager igen Spar 5% Vejl: 499,- Aquanaut 2-delt flydedragt Small til XXXL Vejl: 2499,- Nu kun 1799,- Nu kun 249,- Abu Garcia Rælings Grejspand Vejl:

Læs mere

Nr 1121 September 2003 115. Årgang

Nr 1121 September 2003 115. Årgang Nr 1121 September 2003 115. Årgang En karpe fra Gentofte Sø. Fangeren hedder Henrik Carl og karpen vejer 12,1 kilo. LF s ældste karpevand leverer få men fine fisk. September regnes i øvrigt for den bedste

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

November Nr Årgang 16939

November Nr Årgang 16939 November 2007 Nr. 1163 119. Årgang 16939 16940 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 121. fiskeår. Nr. 1163 November 2007 119. Årgang Indhold Årstidens fisk... 16941 Karrusel på Lyngby Sø 1950...

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Maj 2013. Nr. 1218 125. Årgang

Maj 2013. Nr. 1218 125. Årgang Maj 2013 Nr. 1218 125. Årgang 17891 Guldfest i Hvidovre Sport Starter mandag den 6. maj kl. 8.00 Hvidovre Sport fylder 50 år og det vil vi gerne markere med ekstra gode priser De fleste tilbud er til langt

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Januar / Februar 2008. Nr. 1165 120. Årgang 16955

Januar / Februar 2008. Nr. 1165 120. Årgang 16955 Januar / Februar 2008 Nr. 1165 120. Årgang 16955 16956 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 122. fiskeår. Nr. 1165 Januar / februar 2008 120. Årgang Indhold Vær velkommen... 16957 Lyngby Sø... 16959

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 15.september 2005 Nyt fra Dynes Nyt til Årsplanen: Torsdag den 17. november kl. 19.00: Informationsmøde om bh. klasse 06/07. Onsdag den 11. januar 2006 kl. 19.30:

Læs mere

Oktober 2009. Nr. 1182 121. Årgang 17267

Oktober 2009. Nr. 1182 121. Årgang 17267 Oktober 2009 Nr. 1182 121. Årgang 17267 17268 HVIDOVRE SPORT WWW.HVIDOVRESPORT.DK Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 123. fiskeår. Nr. 1182 Oktober 2009 121. Årgang Indhold Efterår... 17269 Åbent

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

Nr 1109 Juni 2002 114. Årgang

Nr 1109 Juni 2002 114. Årgang Nr 1109 Juni 2002 114. Årgang Der er vel næppe noget så fængslende som et flåd, der vugger stille i overfladen. (Foto: PE) Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 116. fiskeår Nr. 1109 Juni 2002 114.

Læs mere

Oktober 2006. Nr. 1152 118. Årgang 16747

Oktober 2006. Nr. 1152 118. Årgang 16747 Oktober 2006 Nr. 1152 118. Årgang 16747 16748 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 120. fiskeår. Nr. 1152 Oktober 2006 118. Årgang Indhold To skridt frem og et tilbage fremdrift... 16749 Restaurering

Læs mere

Nr 1117 April 2003 115. Årgang

Nr 1117 April 2003 115. Årgang Nr 1117 April 2003 115. Årgang Aprilfiskeri er dette billede ikke fra, men derimod fra februar. Læs mere inde i bladet. Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 117. fiskeår Nr. 1117 April 2003 115. Årgang

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2013 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2013 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn. Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

F E J L H U G G E T NR. 200 AUGUST 2015 38. ÅRGANG

F E J L H U G G E T NR. 200 AUGUST 2015 38. ÅRGANG F E J L H U G G E T NR. 200 AUGUST 2015 38. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: Søren Rath, Fluebæksvej 96, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 39/E-mail: b.s.rath@privat.dk Henrik

Læs mere

Fangstjournaler fra Lystfiskere Fortid og fremtid

Fangstjournaler fra Lystfiskere Fortid og fremtid Fangstjournaler fra Lystfiskere Fortid og fremtid Christian Skov og Teunis Jansen DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og Økologi, Silkeborg Fangstjournaler fra Lystfiskere 1. Hvem er jeg og DTU Aqua?

Læs mere

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Torsdag morgen ved halv 10 tiden mødtes Søren C., Richard, Knudsen og jeg ved færgen i Fåborg. Foran os lå 3 potentielt gode fiskedage på Lyø. Optimismen var i top, selvom

Læs mere

December Nr Årgang 17299

December Nr Årgang 17299 December 2009 Nr. 1184 121. Årgang 17299 17300 HVIDOVRE SPORT WWW.HVIDOVRESPORT.DK Perspektiver ved liv og lystfiskeri... 17301 Fru Fortuna og andespil... 17302 Grejauktion... 17304 Bådtegningsreglementet

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Nr 1107 April 2002 114. Årgang

Nr 1107 April 2002 114. Årgang Nr 1107 April 2002 114. Årgang Sandarten er ikke fredet i april, selvom den allerede nu ofte er på sine gydepladser. (Foto: PE) Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 116. fiskeår Nr. 1107 April 2002

Læs mere

Januar / Februar 2010. Nr. 1185 122. Årgang 17315

Januar / Februar 2010. Nr. 1185 122. Årgang 17315 Januar / Februar 2010 Nr. 1185 122. Årgang 17315 17316 HVIDOVRE SPORT WWW.HVIDOVRESPORT.DK Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 124. fiskeår. Nr. 1185 Januar / Februar 2010 122. Årgang Indhold Noget

Læs mere

Per med 7,8 kg torsk (Færøerne)

Per med 7,8 kg torsk (Færøerne) Per med 7,8 kg torsk (Færøerne) Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 2. September 2009 41. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830

Læs mere

September 2007. Nr. 1161 119. Årgang 16891

September 2007. Nr. 1161 119. Årgang 16891 September 2007 Nr. 1161 119. Årgang 16891 16892 Tyvfiskeri... 16893 Furesøkonkurrencen 2007 - sikken en herlig dag!... 16894 Lige ved siden af!... 16898 Inspektører og opsynsmænd 2007... 16900 Medlemsblad

Læs mere

Januar / Februar 2011 Nr. 1195 123. Årgang

Januar / Februar 2011 Nr. 1195 123. Årgang Januar / Februar 2011 Nr. 1195 123. Årgang 17491 PRISER I VERDENSKLASSE Ironfeather II En eftertragtet klassiker. 9,9, 4-delt. Vælg mellem #5-6-8-9 Normalpris 2.499,- Nu 1.499,- Fenwick Fluestænger Fenwick

Læs mere

Maj 2010. Nr. 1188 122. Årgang 17363

Maj 2010. Nr. 1188 122. Årgang 17363 Maj 2010 Nr. 1188 122. Årgang 17363 PrISer I verdensklasse Ironfeather II En eftertragtet klassiker. 9,9, 4-delt. Vælg mellem #5-6-8-9 Normalpris 2.499,- Nu 1.499,- Fenwick Fluestænger Fenwick topmodel

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

September 2011. Nr. 2001 123. Årgang

September 2011. Nr. 2001 123. Årgang September 2011 Nr. 2001 123. Årgang 17571 Vi har fået chancen for at plukke det bedste fra Fenwicks Europalager, og kan derfor tilbyde disse fremragende produkter, til noget nær fantasipriser. Se meget

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE Aarøsund havn ved fyret - LØRDAG 28. APRIL 2012 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2014. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 7/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 4/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017.

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Arts Fiskeri udvalget ønsker alle velkommen til Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Dette nye tiltag er for at kommet til, i stedet for det almindelige trolling fiskeri. Arts Fiskeri giver mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2012 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn. Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i N.S.F. ønsker hermed alle et rigtigt Godt Nytår Vi havde i det forgangene år den store fornøjelse at kunne fejre Nakskov Torskefestivals 60 års

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

November 2014. Nr. 1233 126. Årgang

November 2014. Nr. 1233 126. Årgang November 2014 Nr. 1233 126. Årgang 18179 Politik med perspektiv Tak!... 18181 Venner på tværs af vandene... 18182 I vikingeskibets kølvand - M/S Tøsen... 18184 De alternative LF-kort... 18187 Biomanipulation

Læs mere

Marts 2006. Nr. 1146 118. Årgang

Marts 2006. Nr. 1146 118. Årgang Marts 2006 Nr. 1146 118. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 120. fiskeår. Nr. 1146 Marts 2006 118. Årgang Indhold Stille... 16633 Grejauktion... 16634 Generalforsamling... 16635 Bestyrelsens

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Mörrum september 2014

Mörrum september 2014 Endelig kom turen til Mörrum. 4 mand var tilmeldt. Kylling (Jesper), Jesper, Gustav og undertegnede. Som altid kørte vi fra Hørsholm kl. 04.00. Forventningerne til turen var høje. Der blev fanget fisk

Læs mere

Regler og generelle oplysninger

Regler og generelle oplysninger Danmarksmesterskab i Fladfiskeri for lyst- og småbåde Regler og generelle oplysninger Regler Konkurrencen afholdes som fire dele: en team, en personlig artskonkurrence, en individuel på tværs af arterne

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Marts 2010. Nr. 1186 122. Årgang 17331

Marts 2010. Nr. 1186 122. Årgang 17331 Marts 2010 Nr. 1186 122. Årgang 17331 17332 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 124. fiskeår. Nr. 1186 Marts 2010 122. Årgang Indhold I sne og is står båd i skjul... 17333 Generalforsamling 2009...

Læs mere

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i Nakskov Sportsfiskerforening ønsker hermed alle et rigtigt GODT NYTÅR. Vi vil starter med at gøre opmærksom på at vores tur priser er reguleret

Læs mere

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen Pointstilling Opdateret pr. 28.12.2016 Senior Carsten Nielsen Aborre 01-05-2016 Suså Orm 1190 13 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2700 16 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2475 14 Brasen 06-05-2016 Suså Orm 2450 14

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: Søren Rath, Fluebæksvej 96, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 39 / E-mail: b.s.rath@privat.dk Henrik Behrendorff,

Læs mere

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben October 29 Bornholmerklubben [3. Sæson, update nr. 1] Update Årets lystfisker 29-21 Der er nu ca. 5 måneder tilbage af konkurrencen. Nogen har været meget ihærdige, mens andre skal til at spænde hjelmen

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Juli 2007. Nr. 1160 119. Årgang 16875

Juli 2007. Nr. 1160 119. Årgang 16875 Juli 2007 Nr. 1160 119. Årgang 16875 16876 Sommerferie... 16877 Geddepremiere på Esrum Sø... 16878 Fra sommerens bindebord... 16879 Forårets fangster... 16880 Køkkenskriverens: Ål... 16882 Esrum Sø- &

Læs mere

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET 2012 NR. 4. 4. OKTOBER 2012 Nyt medlem i ungdomsudvalget Det er med glæde, at vi kan oplyse at ungdomsudvalget er blevet et medlem rigere, idet Peter Jensen (tidligere trænere for årgang 2000 dr. og far

Læs mere