De danske erhvervsakademier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De danske erhvervsakademier"

Transkript

1 De danske erhvervsakademier En introduktion til erhvervsakademierne, deres uddannelser, udviklingsprojekter og samarbejdet med dansk erhvervsliv.

2 Publikationen er udgivet af: Danske Erhvervsskoler Lederne, September 2011 Publikationen kan rekvireres hos: Danske Erhvervsskoler Lederne Ny Vestergade 13, 3. sal 1471 København K Tlf.: Danske Erhvervsskoler - Lederne er interesseorganisation for Erhvervsakademiernes Rektorkollegium ISBN: Redaktion: Annemarie Holsbo og Line Ankerstjerne Kruuse, Teknologisk Institut Fotos: Leveret af de danske erhvervsakademier Layout: Robert Georgalas, Teknologisk Institut Kontaktperson Annemarie Holsbo, Teknologisk Institut Tlf.: > 2

3 De danske erhvervsakademier Velkommen til erhvervsakademiernes mangfoldige verden! I denne publikation kan du læse mere om de uddannelser, erhvervssamarbejder og udviklingspotentialer, der ligger i erhvervsakademierne. Vi giver dig 10 eksempler på initiativer, der arbejdes med i dagligdagen. Kendetegnende for dem alle er, at både uddannelser og udviklingsprojekter er dybt forankret i praksis med fokus på konkrete behov i erhvervslivet. Publikationens indhold er ikke dækkende for erhvervsakademiernes mange forskellige aktiviteter, men vi håber på, at du får et godt indblik og lyst til at finde ud af mere. Du kan hente yderligere information om erhvervsakademierne via deres hjemmesider eller via God læselyst! De danske erhvervsakademier 3 <

4 Indholdsfortegnelse Introduktion til de danske erhvervsakademier 5 SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET Erhvervsakademiet Lillebælt 8 Studerende er konsulenter i 48 timer - et unikt tilbud til studerende og virksomhed Copenhagen Business Academy 10 Ugentlige møder med erhvervslivet er bindeleddet til virkeligheden University College Nordjylland 12 Studerende og erhvervsliv står sammen om at udvikle Det Digitale Byggeri Erhvervsakademi MidtVest 14 Lokalt og virksomhedsnært INTERNATIONALISERING OG BREDT UDSYN Erhvervsakademi Kolding 18 Tag din uddannelse i tre lande INNOVATION KEA Københavns Erhvervsakademi 22 Fra papkasse til nødhjælpsredskab Erhvervsakademi Dania 24 Erhvervslivet deltager i undervisningen af morgendagens iværksættere Erhvervsakademi SydVest 26 Videncenter for innovation EFTERUDDANNELSE Erhvervsakademi Sjælland 30 Fleksibel undervisning sikrer uddannelse til alle Erhvervsakademi Aarhus 32 Erhvervsakademi varetager efteruddannelse for virksomhed Oversigt over uddannelser 34 Erhvervsakademiernes placering i Danmark 36 > 4

5 Introduktion til de danske erhvervsakademier Erhvervsakademierne blev etableret i Danmark i Der findes ni erhvervsakademier plus to professionshøjskoler, som udbyder erhvervsakademiuddannelser og erhvervsrettede uddannelser på professionsbachelorniveau. Hverken institutioner eller uddannelser er groet ud af gamle traditionsbundne professioner. Det giver god mulighed for at tænke nyt og utraditionelt ikke mindst i forhold til at udvikle uddannelser med nye kombinationer af kompetencer og nye måder at omsætte viden på. Og der tilbydes mange forskellige uddannelser. Alt lige fra datamatiker, bygningskonstruktør og laborant til eksportbachelor, jordbrugsteknolog, finansøkonom og VVS-installatør. Erhvervsakademierne er tiltænkt en væsentlig rolle i forhold til målsætningen om, at 50 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Uddannelserne, der er af ca. 2 års varighed, retter sig både mod unge med en erhvervsuddannelse og en gymnasial baggrund. Derudover udbyder erhvervsakademierne også professionsbacheloruddannelser af typisk 3,5 års varighed, og nogle af disse uddannelser kan tages som en overbygningsuddannelse til en akademiuddannelse på 1,5 år. Erhvervsakademiernes aktivitet omfatter også efter- og videreuddannelse, og det er kendetegnende, at akademierne har et tæt samarbejde med de erhverv, som deres uddannelser retter sig imod. Det viser sig fx ved gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg og afgangsprojekter, der skrives i samarbejde med lokale virksomheder. 5 <

6 Studierne er praksisbaserede og meget fleksible i forhold til både erhvervsliv og studerende. For at sikre den tætte kontakt til erhvervslivet, indgår der i alle uddannelser obligatorisk praktik. Dette samspil medfører, at de unge får erhvervsrettede kvalifikationer, og omvendt får erhvervslivet stor indflydelse på at udvikle og revidere henholdsvis nye og eksisterende uddannelser. Det betyder, at erhvervsakademierne kan levere jobparate dimittender, viden og kompetenceudvikling af medarbejdere til de danske virksomheder, hvilket er helt i tråd med den politiske vækstdagsorden. De færdiguddannede har en bred vifte af færdigheder, og det gør dem meget velegnede til at arbejde i små og mellemstore virksomheder, hvor der ofte ikke er ressourcer til at ansætte højtuddannede specialister inden for alle områder. FORSKNING OG VIDEN Praksisbaserede uddannelser ERHVERVSAKADEMI Praksisbaseret viden Praksisbaseret innovation HÅNDVÆRK, ERHVERV OG KOMPETENCER Erhvervsakademierne spiller også en vigtig rolle i forhold til innovation. På den ene side sigter undervisningen mod præcise behov i de enkelte erhverv. Det gør de studerende særligt godt rustede, når det drejer sig om fornyelser, som drives frem af kontakten til leverandører, brugere og kunder/markedet. På den anden side bidrager erhvervsakademiuddannelserne til at skabe innovative medarbejdere. Det er i høj grad lykkedes, hvis man måler på andelen af selvstændige erhvervsdrivende. Erhvervsakademiuddannelserne har den største andel af selvstændige erhvervsdrivende målt i forhold til både de øvrige videregående uddannelser og erhvervsuddannelserne. Erhvervsakademierne uddanner overvejende til det private erhvervsliv, herunder ikke mindst de små og mellemstore virksomheder. I det følgende præsenterer vi 10 historier, som er grupperet under fire hovedoverskrifter: Samarbejde med erhvervslivet; Internationalisering og bredt udsyn; Innovation; samt Efteruddannelse. Historierne udgør blot en smagsprøve på erhvervsakademiernes mangfoldige verden, men giver samlet et godt billede af, hvor bredt erhvervsakademierne og deres uddannelser favner. > 6

7 Samarbejde med erhvervslivet Et tæt samarbejde med virksomhederne er krumtappen i erhvervsakademierne, og samarbejdet beriger begge veje. De studerende får indblik i drivkræfter og muligheder, mens virksomheder og brugere får både indblik og input til udvikling.

8 Studerende er konsulenter i 48 timer Erhvervsakademiet Lillebælt gennemfører to gange årligt projektet 48 timer. Studerende fra forskellige studieretninger rykker i to døgn ud til en virksomhed og arbejder intensivt på at udarbejde konkrete løsninger til de udfordringer, som virksomheden oplever. På grund af det store antal uddannelser, Erhvervsakademiet Lillebælt tilbyder som fx multimediedesigner, produktionsteknolog, markedsføringsøkonom, procesteknolog og bygningskonstruktør får virksomheden stillet en meget bred palet af kompetencer til rådighed. Virksomheden gås efter i sømmene En af de virksomheder, som har fået besøg, er Give Konfekture. Her deltog 44 studerende fra 14 uddannelsesretninger. De studerende arbejdede blandt andet med produktudvikling af flødeboller og sukkerfri marmelade, tegninger til en ny administrationsbygning, udvikling af hjemmeside, procesoptimering i produktionen og optimering af virksomhedens anvendelse af el, vand og gas. Da de 48 timer var gået, konstaterede direktør Jacob Jensen, at alle havde lagt energi og sjæl i og leveret en enestående indsats. For virksomheden kræver det en del kræfter at forberede deres deltagelse i 48 timer og få forløbet til at fungere undervejs. Men ifølge Jacob Jensen er dette en mikroskopisk indsats i forhold til det udbytte, som Give Konfekture har fået ud af at deltage. Nogle af forslagene fra de studerende kunne gennemføres med det samme. Blandt andet havde Give Konfekture inden for en uge omorganiseret lageret, så det i dag bliver udnyttet langt bedre end før. > 8

9 Andre resultater fra 48 timer vil blive gennemført på kort sigt efter yderligere bearbejdning blandt andet i samarbejde med praktikanter fra Erhvervsakademiet Lillebælt. Og endelig er der en tredje bunke af forslag, som kræver et større udviklingsarbejde, inden de kan gennemføres. 48 timer er et unikt tilbud Et unikt tilbud til studerende og virksomhed. Det mest spændende vi nogensinde har oplevet inden for innovation og nytænkning og en kæmpe vitaminindsprøjtning til vores virksomhed. Disse var ordene fra direktør Jacob Jensen efter to døgn, hvor studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt udarbejdede forslag til forbedringer og effektivisering af Give Konfekture. Jacob Jensen slutter med at fortælle, at han klart kan anbefale andre virksomheder at deltage i 48 timer, og han mener, at det ville være dumt at sige nej tak til et så unikt tilbud. Læs mere om 48 timer på eal.dk eller se TV2-indslag på arkiv/2011/5/17?video_id=41156&autoplay=1. 9 <

10 Ugentlige møder med erhvervslivet er bindeleddet til virkeligheden Joakim og Casper er studerende på Copenhagen Business Academy og vilde med fodbold. Derfor valgte de til deres hovedopgave på serviceøkonomuddannelsen at arbejde med en indendørs fodboldturnering for alle landets gymnasier. Og i foråret kunne de fløjte den landsdækkende turnering i gang. Inspirationen til projektet har de bl.a. fundet i Copenhagen Business Academy s iværksætterhus, der hver uge afholder arrangementer, hvor studerende, ansatte og iværksættere kan møde erhvervslivet. Joakim Wolff og Casper Olsen er begge i gang med uddannelsen til professionsbachelor i sportsmanagement, som er en overbygning til serviceøkonomuddannelsen. De er vilde med fodbold, og derfor valgte de to venner til deres hovedopgave på serviceøkonomuddannelsen at arbejde med en indendørs fodboldturnering for alle landets gymnasier. Til forskel fra mange stoppede ideen dog ikke efter, at hovedopgaven var afleveret. Og den 2. marts 2011 kunne de to studerende fløjte den landsdækkende turnering GymnasiumFutsal i gang i Grøndal Centret i København. Vi snakkede om, hvad man kunne gøre bedre, og så gjorde vi det, fortæller Joakim. Joakim og Casper Unik dynamik og puls Copenhagen Business Academy s Iværksætterhus afholder hver uge Business Live-arrangementer, hvor studerende, ansatte og iværksættere kan møde erhvervslivet. Det giver god indsigt i markedstrends, personlig udvikling, innovation, forretningsudvikling og gode råd til, hvordan man kan realisere sine drømme. Og målet er netop en succeshistorie som Joakim og Caspers, hvor ideer og drømme bliver til virkelighed. Ifølge Anne Gerd Sindballe, projektleder for Business Live, er arrangementerne med til at bygge helt unikke relationer. Der skabes puls i huset, når der sker videndeling på tværs af fag, hold og årgange. Og spektret er bredt. Kendte erhvervsfolk som Stine Bosse, Peter Aalbæk og Mads Øvlisen har lagt vejen forbi Iværksætterhuset, og også artister som Nik (fra Nik og Jay) og triatleten Thorbjørn Sindballe har fortalt deres personlige historier om at realisere drømme og mål. > 10

11 Peter Aalbæk besøger iværksætterhuset Entreprenant dannelse De studerende skal ikke bare være i Iværksætterhuset for at bestå en eksamen. De skal også modtage input, der ikke kan nås gennem bøgerne. En studerende, Ludvig Hammeken, udtaler eksempelvis: Business Live er meget mere end input til eksamen det handler om dannelse. Og det er den entreprenante dannelse, Ludvig refererer til her. Anne Gerd fortsætter: Arrangementerne skal give de studerende evnen til at se muligheder, turde handle på dem for til sidst at kunne udleve dem. Det var tilfældet for Joakim og Casper, der ivrigt fortæller om, hvordan de har brugt Business Live til at udvikle GymnasiumFutsal. Vi lærte absurd meget af arrangementerne! Vi fik for eksempel råd fra Kromann Reumert om, hvordan vi juridisk kunne sikre vores idé. Og Red Associates fortalte om effektiv dataindsamling gennem ambassadører. Der lærte vi, hvordan den værdi, der kommer ud af at snakke med én person, kan være meget bedre end spørgeskemaer, fortæller Joakim. Hos Copenhagen Business Academy oplever man da også en stigning i tilmeldingerne. Deltagerne kommer fra såvel Copenhagen Business Academy som fra virksomheder og organisationer udefra. Det giver et levende og pulserende miljø, som alle studerende finder inspirerende og stimulerende. Læs mere om Business Live på 11 <

12 Studerende og erhvervsliv står sammen om at udvikle det digitale byggeri University College Nordjylland (UCN) afholder hvert år De Digitale Dage byggebranchens praktiske eksperimentarium, hvor digitale metoder og arbejdsprocesser udvikles, afprøves og udbredes. Arrangementet afholdes i et samarbejde med Aalborg Universitet, Tech College Aalborg, EUC-Nord og SmartCity.dk. Formålet er at styrke interessen for og kendskabet til Det Digitale Byggeri og samtidig nedbryde de barrierer, som forhindrer Det Digitale Byggeri i at vinde indpas i den danske byggebranche. De Digitale Dage samler hele byggeriets værdikæde i et fælles samarbejde og en fælles udviklingsproces. Med virksomhedernes store praktiske erfaring, uddannelsernes viden og teori, højt specialiserede undervisere og forandringsparate studerende fra byggeriet, som fx bygningskonstruktører, skabes der optimale rammer for at udvikle og udbrede Det Digitale Byggeri til alle byggeriets led. Arrangementet åbner for en konsekvent og målrettet indsats i byggebranchen. Indsatsen kan være med til at reducere mængden af fejl og mangler, sikre dansk byggeri en global konkurrenceevne og understøtte det kompetencegab, der er i byggebranchen inden for bæredygtigt byggeri. Med de teknologiske redskaber og Det Digitale Byggeri er det muligt at optimere og effektivisere med helt op til % og samtidig eliminere fejl og mangler. Kobling mellem studerende og erhvervsliv I løbet af De Digitale Dage deltager aktører fra hele den danske byggebranche aktivt i workshops, dialog og oplæg fra nationale og internationale eksperter. Ligeledes er der mulighed for at iagttage den velfungerende digitale værdikæde, som de studerende og repræsentanter fra erhvervslivet tilsammen repræsenterer. > 12

13 Fakta om De Digitale Dage Arrangementet foregår over tre dage på UCN i Aalborg. Målgruppen er den danske byggebranche og de uddannelser, der knytter sig hertil. 80 studerende og elever deltager sammen med 12 repræsentanter fra erhvervslivet. De studerende er fra Arkitektur og Design og Byggeri og Anlæg ved AAU og fra Bygningskonstruktør- og Energi- og Miljøuddannelserne ved UCN. Eleverne er fra Håndværkerakademiet ved EUC Nord og Construction College ved Tech College Aalborg. Styregruppen for De Digitale Dage på UCN er sammensat af repræsentanter for de deltagende institutioner og Det Nordjyske Erhvervsnetværk - SmartCity.dk. Derudover samarbejder organisationen med en lang række øvrige partnere: Dansk Byggeri, Teknisk Landsforbund, Konstruktørforeningen, NTI CAD Center, Graphisoft, Logimatic, Factotec, IGE+XAO Danmark A/S og Codegroup, Finans- og Markedsføringsøkonomuddannelserne ved UCN. Se mere på Set i et større perspektiv er målet at gøre De Digitale Dage til et af fremtidens centrale omdrejningspunkter for opsamling, udvikling og formidling af Det Digitale Byggeri. Som led i samarbejdet opprioriterer alle deltagere deres fokus på Det Digitale Byggeri. Og i løbet af de tre dage, arrangementet finder sted, forpligter alle virksomheder og uddannelser sig til gensidigt samarbejde og videndeling om de digitale metoder og arbejdsprocesser. Positionering af de studerende Gennem arrangementet er forskning, global viden, samarbejdsrelationer, praktisk anvendelse og effektivisering omdrejningspunktet for de uddannelsesinstitutioner, der er involveret. De kan høste store gevinster i forhold til implementering i uddannelserne. Det kan positionere de studerende i forhold til deres kommende karriere og være med til at skabe et erhvervsliv, der har behov for medarbejdere, som kan håndtere den teknologiske udvikling. Erfaring med samarbejde på tværs af fag allerede i uddannelsesforløbet er en vigtig og værdifuld erfaring. Hvis der skal samarbejdes digitalt, er det vigtigt at kende de fælles spilleregler og være enige om, hvad der skal laves. De tre dage har været enormt spændende. Der har været en rigtig god stemning, og det har været udbytterigt at møde de andre faggrupper. Jeg vil kalde det en unik mulighed for at prøve det digitale byggeri. Kristian Henriksen, Bygningskonstruktørstuderende. 13 <

14 Lokalt og virksomhedsnært Bjarke Røjgaard, 25, har altid drømt om en fremtid inden for IT, og hos Erhvervsakademi MidtVest blev drømmen til virkelighed. Inden Bjarke Røjgaard startede på datamatikeruddannelsen, var han halvandet år i lære som blikkenslager, men her indså han, at IT var og er fremtiden for ham, og at han var nødt til at skifte spor. Blod på tanden Med hjælp fra en studievejleder fandt Bjarke frem til, at han ville være datamatiker. I begyndelsen var uddannelsen som datamatiker lidt af en udfordring. Det er en fordel, hvis man har lidt programmeringserfaring inden studiestart, og for Bjarke Røjgaard var det ikke lysten til programmering, der manglede men erfaringen og det generede ham. En underviser anbefalede ham at arbejde med nogle forskellige IT-opgaver ved siden af pensum, og Bjarke tog opfordringen seriøst. I sin fritid begyndte han at arbejde med at udvikle en hjemmeside. Og med den proces kom der skred i tingene. I praktik hos Gr3 Undervejs i uddannelsen kom Bjarke i virksomhedspraktik hos SharePoint-virksomheden Gr3 i Herning. På studiet var det mere generel læring, men i praktikken startede jeg for alvor med at lære noget om det, jeg brænder for, udtaler Bjarke. Han blev meget grebet af de opgaver, han fik hos Gr3. Der var sat en vis tid af til opgaverne, men han blev ofte færdig før tid og fik derfor hurtigt et ret stort ansvar bl.a. at udvikle Silverlight-stifinder til Share- Point. Bjarke fortæller desuden om Gr3 s mentorordning, som er en del af Gr3 s praktikapparat, og som betyder, at han altid vidste, hvem han kunne spørge om hjælp. Direktør Torben Johansen fra Gr3 understreger, at han ser det som en kæmpe fordel at have en uddannelsesinstitution som Erhvervsakademi Midtvest i lokalområdet: De uddanner medarbejdere, der har netop de kompetencer, vi efterspørger. > 14

15 En drøm er blevet til virkelighed for Bjake Røjgaard, der har gennemført datamatikeruddannelsen hos Erhvervsakademi MidtVest. Praktikant og virksomhed udveksler viden Bjarke understreger, at han har lært rigtig meget gennem praktikken, og at han omvendt også har bidraget til virksomheden fx med ideer til alternative systemudviklingsmetoder. Ifølge direktør for Gr3, Torben Johansen, er det vigtigt for virksomheden at udveksle viden. Praktikanten er fra skolebænken vant til at arbejde med de nyeste metoder, hvilket giver en god sparring, som virksomheden har gavn af. Fastansat i drømmejobbet Gode undervisere, en god klasse og masser af arbejde gjorde drømmen til virkelighed, da Bjarke i februar 2011 afsluttede datamatikeruddannelsen med et 10-tal. Og allerede tre uger forinden var Bjarke blevet ansat i en fast stilling hos Gr3 - samme sted som hvor han var i virksomhedspraktik. 15 <

16

17 Internationalisering og bredt udsyn Alle ved, at globalisering og internationalt udsyn spiller en afgørende rolle for det danske erhvervslivs konkurrenceevne. På erhvervsakademierne arbejder man med det konkret fx ved at lægge dele af uddannelsen i andre lande. Det skaber udsyn og internationalt netværk, som kan bringes med til de arbejdspladser, der efterfølgende ansætter kandidaterne.

18 Tag din uddannelse i tre lande Tre anerkendte europæiske business skoler, heriblandt Erhvervsakademi Kolding, arbejder sammen om at uddanne internationale bachelorer af høj kvalitet. For de studerende er uddannelsen en god forberedelse til en international karriere. Uddannelsen med titlen Business Management and Marketing foregår på engelsk og er fordelt på tre år i tre forskellige lande. Det første år foregår på Erhvervsakademi Kolding, det andet år på Leuven University College i Belgien, mens det sidste år tages på Coventry University i England. Gruppen af studerende kommer fra både Danmark, Belgien og England, men også fra andre europæiske lande. Forløbet afsluttes med en bachelor fra Coventry University. Gruppen af studerende kommer fra hele Europa. En international karriere venter Som studerende bliver man en del af en lille, men dynamisk gruppe internationale mennesker med et fælles mål: At gribe muligheden for at studere business og markedsføring med et internationalt udgangspunkt. De studerende får mulighed for at leve og ånde den internationale atmosfære. Det er en glimrende forberedelse til en international karriere, hvis man er frisk på at leve og studere i andre lande. Overblik over uddannelsen År Sted Indhold 1. år Erhvervsakademi Kolding Danmark General Introduction to Business International marketing, Global communication, Project management, Supply chain management, Design, Financial management, Global economics and development, International business law and organisation. 2. år Katholieke Hogeschool Leuven Belgien Business Studies Market research, Advertising, Psychology for business and commerce, Sales, and several electives in business, marketing and foreign languages. Internship/work placement and project work. 3. år Coventry University England Final year and dissertation Strategic management, Business research, Final project paper. > 18

19 Anton Dvorakovsky, en engelsk førsteårsstuderende på Erhvervsakademi Kolding, peger især på uddannelsens internationale karakter som en fordel i forbindelse med fremtidige jobmuligheder: At være en del af dette program giver mig en lang række muligheder, hvad angår at afprøve og få erfaring inden for forskellige forretningsområder. Næste år skal de studerende på Business Management-uddannelsen til Leuven i Belgien. Herefter skal der hentes arbejdserfaring i et land efter eget valg, inden der igen er undervisning og afslutning af uddannelsen i Coventry i England. Det betyder, at jeg får arbejds- og studieerfaring fra tre forskellige lande, hvilket vil se godt ud på mit CV. Karrieremulighederne er også store. Vi får erfaring inden for både den finansielle sektor, marketingsektoren og den økonomiske sektor på en lang række forretningsområder (oversat). 19 <

20

21 Innovation I øjeblikket taler alle om innovation. Men på erhvervsakademierne arbejder de studerende med innovation i tæt samarbejde med organisationer og virksomheder, og det udmønter sig i konkrete projekter.

22 Fra papkasse til nødhjælpsredskab Studerende på KEA Københavns Erhvervsakademi har designet en kasse, som efter at have fungeret som nødhjælpskasse nemt kan ombygges til en sygeseng for koleraramte. Kolerasengen, også kaldet FOSCCB (first on site cardboard cholera bed), giver gode midlertidige liggepladser til nødlidende i enten flygtningelejre eller områder ramt af naturkatastrofer. Materialet begynder sit liv som nødhjælpskasse, men kan hurtigt ombygges til to senge. Hermed kan en sygeafdeling sættes op, hvor der skulle være brug for det. Efterfølgende kan sengen brændes for at undgå smitteoverføring. En nødhjælpskasse kan hurtigt ombygges til to senge eller anvendes til andre formål som fx tavle eller bænk. Projektet med kolerasengen er et godt eksempel på, hvor stor iderigdommen og lysten til at produktudvikle er på KEA både blandt studerende og lærere og hvor langt man kan nå, når virkelysten stortrives. For de to studerende, Mikkel Clausen og Achilles Kratvisos, startede det hele med et projekt på 2. semester på produktionsteknologuddannelsen på KEA, hvor de fik stillet til opgave at udvikle et multifunktionelt møbel. Samarbejde med nødhjælpsorganisationer Mikkel og Achilles ville gerne lave noget, der omhandlede nødhjælp og genbrug, men havde intet kendskab til, hvordan nødhjælpsorganisationer opererer, eller hvad der er brug for. De var dog fast besluttede på at lykkes med projektet og havde nogle naive tanker og gode intentioner om at lave møbler eller lignende til flygtningelejre. De tog derfor kontakt til UNICEF, hvor de blev præsenteret for en række problemstillinger bl.a. vedrørende kolera. Hos UNICEF fortalte de, at de ikke bruger deres emballagekasser til noget, efter de er blevet tømt for nødhjælp på destinationen. Og hermed opstod ideen om at innovere en simpel papkasse, således at den efterfølgende kan bruges som sygeseng for koleraramte. > 22

23 Vejleder holder studerende til ilden Da Mikkel og Achilles havde afleveret deres opgave, blev projektet lagt på hylden et halvt års tid. Som med mange skoleprojekter er der et stort potentiale, men når opgaven afleveres, risikerer udviklingen at stoppe, fordi den næste skoleopgave tager over. Men Christian Lystager, der er underviser, vejleder og proceslærer på produktionsteknologuddannelsen på KEA, var så begejstret for projektet, at han opfordrede de studerende til at fortsætte produktudviklingen med henblik på at deltage i INDEX-udstillingen på Kongens Nytorv. For at forsøge at fastholde dette meget værdige projekt og nå frem mod en egentlig realisation, så jeg en mulighed i at deltage som vejleder og sikre, at projektet kom med i INDEXpuljen med deadline i december Processen bestod i ambitions- og tidsplanlægning, da både Mikkel og Achilles skulle afslutte deres sidste semester på produktionsteknologuddannelsen, imens arbejdet med kolerasengen stod på. Projektet tager form Samarbejdet mellem studerende og vejleder gjorde, at projektet for alvor begyndte at tage form. Der blev lavet 1:1-modeller af sengen, og Anders Bjerregård fra Læger uden Grænser, som har stor erfaring som logistikleder på opsætningen af koleralejre flere steder i verden, bidrog med sin ekspertise. I fællesskab fandt de ud af, at opgaven var at fremstille en række løsninger i det rigtige papmateriale, som dels giver en anvendelig transportenhed, dels en god sengeløsning. Mikkel og Achilles håber på, at deres ide kan gøre nytte ud i verden, hvor der er stor brug for den. Den foreløbige model blev fundet, og der blev udarbejdet visualiseringer, grafik og tekst til støtte for fortællingen. Ligeledes lå der et stykke arbejde i at kommunikere budskabet om, at dette projekt i modsætning til mange andre nødhjælpsemballageprojekter sætter mennesker og deres behov forrest. Alt i alt har der på KEA været stor begejstring for og opbakning til den gode ide, hvilket har ført til et meget dynamisk samarbejde mellem studerende, vejleder og eksterne partnere. Projektet er nu inde i en ny fase, hvor der søges partnere, der har lyst til at investere i projektet, således at konceptet kan bringes ud i den verden, hvor der er så rigeligt brug for det. 23 <

24 Erhvervslivet deltager i undervisningen af morgendagens iværksættere Erhvervsakademi Dania uddanner studerende til en karriere i erhvervslivet. Derfor arbejdes der tværfagligt med inddragelse af alle akademiets 12 uddannelser, når den årlige Innovation Cup inviterer virksomheder med til kampen om de bedste ideer. Målet er iværksætteri og nytænkning, så de studerende får redskaberne til at starte som iværksættere og dermed kompetencen til at forme egen karriere. Studerende præsenterer deres projekt på en stand ved Innovation Cup Virkeligheden i de fleste små og mellemstore virksomheder er ofte, at flere faggrupper er involveret på tværs, når der genereres nye ideer og udvikles nye produkter og koncepter. Derfor har Erhvervsakademi Dania valgt at sætte tværfagligheden i højsædet med miksede grupper på tværs af uddannelserne, når der hvert år afholdes Innovation Cup for alle førsteårsstuderende. Konkret kommer en produktionsteknolog fra Skive fx sammen med en kommende bankrådgiver fra Hobro og en event manager fra Horsens. Kreative teknikker tilgængelige for alle Hos Erhvervsakademi Dania kan du fx uddanne dig til datamatiker, administrationsøkonom og energiteknolog, og forud for Innovation Cup er alle studerende uanset studieretning blevet klædt på med et seminar i kreative metoder og teknikker. Teknikker som i samarbejde med Idea Midtjylland og EU s Socialfond er digitalt tilgængelige på Virksomheder og organisationer er indbudt til at komme med en udfordring under årets tema, og på tre dage sætter Erhvervsakademi Dania kreativiteten og tværfagligheden i spil. Dette indebærer også internationale grupper med studerende fra store dele af Europa. > 24

25 25 facilitatorer coacher fremtidens iværksættere Alle grupper coaches og vejledes løbende af en stor facilitatorgruppe bestående af 25 af Erhvervsakademi Danias undervisere. Denne gruppe er efteruddannet til rollen og meget engageret i processen frem til selve idepræsentationen, som sker både over for virksomheder, eksterne dommere og udvalgte undervisere. Finalen er præmieoverrækkelsen, hvor der både gives cadeau til bedste innovative ide, bedste proces med skelen til de tillærte teknikker, men også til den mest realiserbare ide. Win win for både Dania og virksomheder Rektor Lis Randa udtaler: I år involverer vi virksomhederne endnu tættere i processen, idet personer fra virksomhederne under Innovation Cup er med som elever hos vores facilitatorkorps. Erhvervslivet ser et potentiale i at lære nogle af vores kreative teknikker og metoder. En virksomhed har indbudt til en stor præsentation af ideoplæg for produktudvalget, hvilket giver vores studerende en endnu mere seriøs vinkling på det at ideudvikle. Med vores Innovation Cup forbinder vi viden og kompetencer inden for innovation og iværksætteri og deler denne viden med erhvervslivet et erhvervsliv som bliver vores studerendes fremtidige arbejdsgivere. Og vinderen er Vinderne af prisen for den mest innovative ide ved Innovation Cup 2011 kom med et forslag til virksomheden Urtekram om at give forbrugerne mulighed for at scanne produkterne på en 2D-scanner i butikken via smartphone eller internettet. På basis af produkternes sundhed og forbrugernes egne præferencer vil en lampe enten lyse rød, gul eller grøn, hvor grøn repræsenterer det bedste valg. Vi vil gerne takke de studerende for en original og innovativ løsning på, hvordan Urtekram kan gøre det nemt for forbrugerne at træffe et sundt valg i butikkerne baseret på deres individuelle behov, siger Line Holmen, marketing- og forretningsudviklingschef hos Urtekram. 25 <

26 Videncenter for innovation - Fokus på viden og tværfaglighed, tid til inspiration og læring Det gode og innovative læringsmiljø har siden 2005 været udgangspunktet for Erhvervsakademi SydVests videncenter Innology - Center of Innovation med speciale inden for innovation og entreprenørskab. Begrebet innovation betyder ikke meget isoleret set. Skabelsen af innovation og herigennem vækst kræver samarbejde, viden, læring og ikke mindst øvelse. Innology har arbejdet med innovation i mere end seks år og står i dag bag mange bæredygtige innovationer. Videncentret har gode erfaringer med innovation på akademiets videregående uddannelser og står bl.a. bag landets første og eneste innovationsspeciale til alle akademiets studerende fra både merkantile, it-, design- og tekniske uddannelser. Herunder er der udviklet en innovation camp i undervisningen, en bog, guides og flere værktøjer til innovation, ligesom man har åbnet et iværksætterhus i Esbjerg og sidst et INNOVATORIUM, som er en fysisk innovationsfabrik, hvor hele innovationsprocessen er synlig fra start til slut. Netværk og tværfagligt samarbejde er altid udgangspunktet, og med den nyeste viden fra både erhvervslivet samt forskning har Innology de vigtigste ingredienser for succes. Det digitale prøverum Erhvervsakademi SydVest har sammen med en række andre partnere netop fået bevilliget støtte til et storstilet forsknings- og udviklingsprojekt fra Højteknologifonden, der skal skabe det perfekte digitale prøverum. Her kan kunden prøve tøjet virtuelt, inden det købes på nettet. > 26

27 Med et 3D-webkamera kan kunden se sig selv på computerskærmen, vælge tøj fra en menu og prøve tøjet med det samme. Kroppen fanges af webkameraet, tøjet sættes virtuelt på og følger kroppens bevægelser, så det er muligt at se, hvordan tøjet falder, og hvordan farven passer. Virtuel prøvning vil give kunderne en større tryghed ved at købe tøj på nettet, og dermed vil det på sigt kunne øge salget af tøj fra webbutikkerne. De udviklede teknologier vil også kunne anvendes til digitale prøverum i forretningerne, hvor kunderne kan afprøve og bestille tøj, som butikkerne ikke har på hylderne i de rigtige modeller, farver eller størrelser. På denne måde kan butikkerne holde lageret af tøj nede, hvilket kan reducere deres omkostninger væsentligt. Undersøgelser tyder på, at især mænd gerne vil prøve tøj hurtigt og effektivt i butikkerne. Forventningerne er store Ulrik Blom fra Innology indtræder som fuldtidsprojektleder og ser frem til udviklingen af det digitale prøverum. Projektet støttes de næste 2 ½ år, som det forventes, at det vil tage at udvikle, teste og kommercialisere projektet. Vi ser meget frem til dette spændende projekt, og forventningerne er høje. På akademiet ser vi det som en stor mulighed for at kombinere den nyeste forskning inden for teknologi og brugerdreven innovation i et lukrativt samarbejde med virksomheder som Bestseller, Smart Guy og Microsoft, udtaler Ulrik Blom. Projektkonsortiet bag det digitale prøverum består af Aalborg Universitet, Virtual Lab ApS, Commentor A/S samt Erhvervsakademi Sydvest. Konsortiet har tilknyttet førende forskere inden for området, men også et team, som skal kommercialisere projektet på det internationale marked. Der satses på et gennembrud inden for området, som kan være med til at profilere den danske IT-branche internationalt. 27 <

28

29 Efteruddannelse Efteruddannelse er afgørende for, at virksomheder kan udvikle sig, og at den enkelte medarbejder kan fastholde og udvikle sine kompetencer. Erhvervsakademierne tilbyder efter- og videreuddannelse, der giver de færdiguddannede kompetencer, som betyder, at de bliver en eftertragtet arbejdskraft og har et godt grundlag for at starte egen virksomhed.

30 Fleksibel undervisning sikrer uddannelse til alle På Erhvervsakademi Sjællands installatøruddannelse tilrettelægges uddannelsen, så den studerende via fjernundervisning kan læse hjemmefra i en længere periode, end hvad man normalt ser på et fuldtidsstudie. De studerende på installatøruddannelsen tilbringer færre timer på skolebænken end normalt - til gengæld skal der læses hjemmefra. Når de studerende læser hjemmefra, arbejder de med et stort tværfagligt projekt, som de forsvarer ved afslutningen af hvert semester. Undervisningsmaterialet ligger på internettet via skolens webløsning, og de studerende kan altid komme i kontakt med en lærer via skolens konferencesystem. Der er således altid hjælp at få uanset hvor man er. Der er mange studerende, der benytter sig af denne mulighed. De studerende, der kommer længst væk hjemmefra, er fra Grønland. Det er Grønlands Elforsyningsselskab, der sender sine medarbejdere til Erhvervsakademi Sjællands installatørafdeling i Nykøbing Falster. I stedet for at skulle være hjemmefra i to år og kun komme hjem til jul og i sommerferien, kan de studerende på installatøruddannelsen være 3x10 uger på skolebænken og tilbringe resten af tiden derhjemme. > 30

31 Fleksibiliteten er attraktiv Det er ikke kun Grønlands Elforsyningsselskab, der benytter sig af muligheden. Poul Hansen fra Brovst er selvstændig og har eget installationsfirma. Men han mangler at blive autoriseret som el-installatør, og han kan ikke være væk fra sit firma i to år. Han benytter sig derfor også af tilbuddet. Det betyder, at han selv kan tilrettelægge sit arbejde, så han kan bruge aftener og weekender til at studere og normal arbejdstid til at drive sit firma. Også studerende fra fx Færøerne og studerende fra nærområdet nyder godt af fleksibiliteten i installatøruddannelsen på Erhvervsakademi Sjælland. Tiltaget udvikles fortsat For at udbygge fjernundervisningstiltaget deltager vi i øjeblikket i et EU-projekt. EU-projektet er et udviklingsprojekt, som går på udvikling af undervisning. Underviseren befinder sig i et lokale i en by. Nogle af kursisterne befinder sig i det samme lokale som underviseren, mens andre kursister befinder sig i andre lokaler i andre byer. Ydermere er der mulighed for at følge undervisningen fra hjemmet eller arbejdet blot kursisten har adgang til en pc, som er opkoblet til Internettet. På installatøruddannelsen er det især den sidste mulighed, der kunne være interessant. Vores studerende fra Grønland og Færøerne kunne netop via pc en følge med i undervisningen på en anden måde, end det sker i dag. Forsøget kører over de næste tre år og vil forhåbentlig medføre, at flere studerende, der er bosat i udkantsområder, vil få mulighed for at tage en uddannelse, udtaler Michael Juul Pedersen, der er underviser i Erhvervsakademi Sjællands installatørafdeling i Nykøbing Falster. 31 <

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015 Erhvervsakademi 2015 Interessentkredsmøde 11/4-2012 En midtvejsstatus på EA2015 1 Interessentkredsmøde 11.4.2012 Dagsorden: Status på indsatsområderne fra 2011 Forslag til nye indsatsområder 2012 Erhvervsakademiernes

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift 3. Opfølgningsmøde 22. september 2011, Kl. 15.45-17.00 Konferencecenteret Kosmopol, København 1 Program 1. Velkomst 2. Fremdriften i arbejdet med styrkelse af erhvervsakademierne,

Læs mere

Introduktion til projektværktøjet, der giver overblik over. samarbejdsmulighederne med uddannelsesinstitutionerne

Introduktion til projektværktøjet, der giver overblik over. samarbejdsmulighederne med uddannelsesinstitutionerne Introduktion til projektværktøjet, der giver overblik over samarbejdsmulighederne med uddannelsesinstitutionerne - kom godt i gang med projektværktøjet og få overblik over hvordan det kan anvendes. Tusindvis

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen

Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen 100% professionsbachelorvilkår ja tak, og gerne hurtigt Med loven om professionshøjskoler (2007) er rammerne skabt for de praksisnære videregående uddannelser. Et særligt

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Fra arbejdsstyrke til innovationsstyrke - erhvervsakademiernes bidrag til Danmarks innovationsstrategi

Fra arbejdsstyrke til innovationsstyrke - erhvervsakademiernes bidrag til Danmarks innovationsstrategi Fra arbejdsstyrke til innovationsstyrke - erhvervsakademiernes bidrag til Danmarks innovationsstrategi Kernen i Danmarks innovative DNA er, at alle kan bidrage til innovation hele arbejdsstyrken er derfor

Læs mere

Mentor-netværksmøde Certificering. John Midtgaard Jensen, 9. Maj 2016

Mentor-netværksmøde Certificering. John Midtgaard Jensen, 9. Maj 2016 Mentor-netværksmøde Certificering John Midtgaard Jensen, 9. Maj 2016 1 Agendaen Velkomst og præsentation JMJ (12:00) Frokost (12:15-12:45) Introduktion til UCN (rundvisning) fortid, nutid for altid JMJ

Læs mere

Velkommen til uddannelse i virkeligheden

Velkommen til uddannelse i virkeligheden Nyhedsbrev for UCN Professionshøjskolen University College Nordjylland Særnummer Februar 2009 Velkommen til uddannelse i virkeligheden Af: Niels Horsted, rektor Kære nye studerende > Nyhedsbrev for UCN

Læs mere

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK Et friskt pust, en hjælpende hånd og nye øjne på markedsføringen Hvad kan en markedsføringsøkonom studerende gøre for din virksomhed?

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Vi udbyder 27 korte og mellemlange erhvervsrettede videregående uddannelser. Fuldtids-

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011 1/11 Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grund 2011 Storkøbenhavn Bornholm UC Syd 2/11 Oversigt over udviklingen i antallet af optagne fordelt på institutioner

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Årsberetning 2015. bilagsdel. Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Årsberetning 2015. bilagsdel. Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 118 Offentligt Årsberetning 2015 bilagsdel Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Februar 2016 Udgivet af Styrelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 214 Lillebælt - December 214 Lillebælt Svarprocent: % (2333/33) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 54% (11/2234) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL 2020 HVOR ER DU? SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL EAL.DK/2020 LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 INDHOLD Hvor er du i 2020?....side 3 Erhvervsakademiet

Læs mere

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL 2020 HVOR ER DU? SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL EAL.DK/2020 LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 INDHOLD Hvor er du i 2020?....side 3 Erhvervsakademiet

Læs mere

Erhvervsakademi Kolding iba@iba.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Kolding iba@iba.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Kolding iba@iba.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings ansøgning om godkendelse

Læs mere

Censorsekretariatets. Organisering

Censorsekretariatets. Organisering Censorsekretariatets Organisering Rektorkollegiet Censorsekretariatets bestyrelse FIVU Censorsekretariatet Formandskaberne Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 57% (1991/34) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Behovsanalyse for Professionsbachelor i innovation og entreprenership

Behovsanalyse for Professionsbachelor i innovation og entreprenership Behovsanalyse for Professionsbachelor i innovation og entreprenership Indhold: Kriterie 1: Behov og relevans, aktuelt og kommende arbejdsmarkedsbehov, fremtidens behov for innovation og entreprenørskab,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 71% (293/4143) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Karaktergennemsnit, fuldtidsuddannelser

Karaktergennemsnit, fuldtidsuddannelser Karaktergennemsnit, fuldtidsuddannelser 2012 2013 Erhvervsakademiuddannelse 6843 5,9 13474 5,7 Datamatiker 330 8,6 438 6,2 2. modul 2. semester mundtlig 65 6,4 103 5,5 3. semester programmeringsdelen 61

Læs mere

PTI PROF. BACHELOR PRODUKT- UDVIKLING OG TEKNISK INTEGRATION HORSENS

PTI PROF. BACHELOR PRODUKT- UDVIKLING OG TEKNISK INTEGRATION HORSENS PROF. BACHELOR PTI PRODUKT- UDVIKLING OG TEKNISK INTEGRATION HORSENS TEKNOLOGI OG BUSINESS UDDANNELSER VIA UNIVERSITY COLLEGE CAMPUS HORSENS Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens +45 8755 4000 horsens@viauc.dk

Læs mere

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser Syddansk Universitet Kolding 18005 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Kolding, Studiestart: Sommerstart 16 0 53 17 alle optaget, ledige pladser Kolding 18035 Designkultur, Kolding, Studiestart:

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Kort om BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN. v/ studieleder Bruno Larsen

Kort om BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN. v/ studieleder Bruno Larsen 1 Kort om BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN v/ studieleder Bruno Larsen Baggrund: Teknologiuddannelserne på UCN Bygningskonstruktøruddannelsen (+engelsk udbud) ATCM i Vietnam forventet opstart sep. 2018 Blandt

Læs mere

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Videregående uddannelser og eliteidræt Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Aalborg Universitet Aalborg Universitet Esbjerg udbyder ingeniør og IT-relaterede

Læs mere

Ta et talent ind i din virksomhed

Ta et talent ind i din virksomhed 1 Ta et talent ind i din virksomhed Byggetekniker * Bygningskonstruktør ** Designteknolog / Fashion design * Driftsteknolog - offshore * Installatør stærkstrøm * Multimediedesigner * Produktionsteknolog

Læs mere

CHRISTIAN NYHOLM HK KOMMUNAL

CHRISTIAN NYHOLM HK KOMMUNAL CHRISTIAN NYHOLM HK KOMMUNAL 1 PROGRAM Indledning Del 1 Omkof hvordan man minimerer tvistesager Prøvetid, sygdom, barsel med mere. Del 2 Kompetenceudvikling og arbejdsmiljø/arbejdsglæde Elevuddannelsen

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 54% (15/2928) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning Rådet for uddannelser og Professionsbacheloruddannelser Sekretariatet BILAG 18/10 Rådsmøde 5/10 Tirsdag den 12. oktober 2010 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K I brev af 28. august 2014 har udvalget efter ønske

Læs mere

U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5

U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5 U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5 Om uddannelsesprogrammet Uddannelsesprogrammet indgår i det samlede ledelsesgrundlag for 2015 sammen med årets udviklingsprogram og budget. Uddannelsesprogrammet

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3.

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (K) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Nøgletal 1. GENEREL INSTITUTIONSBESKRIVELSE Institutionsadresse

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Praktikermøde 9. oktober 2014

Praktikermøde 9. oktober 2014 9. oktober 2014 Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser med en normeret varighed på mindst tre år fremover skal være adgangsgivende til samtlige erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning om videregående

Læs mere

Netværksdag for automationsuddannelser Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere

Netværksdag for automationsuddannelser Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere Netværksdag for automationsuddannelser 27-10-2016 Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere 1 Velkomst: Mangel på teknisk arbejdskraft er en udfordring Ved Global

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 256 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 256 Offentligt Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 256 Offentligt Ansøgertallet pr. 15. marts til Undervisningsministeriets videregående uddannelser Nedenfor opdeles ansøgerne på type, område og

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

bytte Jeg får en praktikplads Du får en kvalificeret medarbejder i et år, nye øjne og frisk viden i laboratoriet og

bytte Jeg får en praktikplads Du får en kvalificeret medarbejder i et år, nye øjne og frisk viden i laboratoriet og Skal vi bytte Jeg får en praktikplads Du får en kvalificeret medarbejder i et år, nye øjne og frisk viden i laboratoriet og mulighed for at realisere nye projekter 1 Derfor får du denne appel... Der er

Læs mere

Videregående Uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland. Oversigt

Videregående Uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland. Oversigt Videregående Uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland Oversigt University College Sjælland, UCSJ UCSJ Administration Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf: +45 7248 1000 www.ucsj.dk UCSJ Roskilde Trekroner Forskerpark

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ØKONOMI

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ØKONOMI ØKONOMI ADMINISTRATIONSØKONOM FINANSØKONOM LOGISTIKØKONOM ADGANGSKRAV: Gymnasial uddannelse Uddannelse inden for hvordan samarbejdet mellem borger og forvaltninger samt kunder og virksomheder fungerer.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ADMINISTRATIVE UDDANNELSER SERVICEØKONOM erhvervsuddannelse + specifikke krav SPORTSMANAGEMENT, PROF.BA (overbygning) ADGANGSKRAV: Markedsføringsøkonom, serviceøkonom, finansøkonom INTERNATIONAL HOSPITALITY

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

LEAN PIT STOP MED KØBENHAVNS ENERGI ET FORLØB MED LEVENDE CASE I FAGET SUPPLY CHAIN FOR 1. SEMESTER

LEAN PIT STOP MED KØBENHAVNS ENERGI ET FORLØB MED LEVENDE CASE I FAGET SUPPLY CHAIN FOR 1. SEMESTER LEAN PIT STOP MED KØBENHAVNS ENERGI ET FORLØB MED LEVENDE CASE I FAGET SUPPLY CHAIN FOR 1. SEMESTER AF CAMILLA WITTENKAMP OG MARIE HELLES Lean Pit Stop med Københavns Energi et forløb med levende case

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE MULIGE AKTIVITETER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET EFTER UNDERVISNINGS- & FORSKNINGSMINISTERIETS TILTAG OMKRING UDDANNELSES-STATIONER. Baggrund Der er for tiden

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 214 - December 214 Svarprocent: % (278/34) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Lillebælt Svarprocent: % (27/3) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 215 Lillebælt - December 215 Lillebælt Svarprocent: 62% (251/3316) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14 Notat Dimittendledighed, szoom Tabellerne viser opgørelser over dimittendledighed (4.-7. kvartal efter endt uddannelse) for udvalgte videregående uddannelser fordelt på udbudsniveau. Tallene er opgjort

Læs mere

9 ANBEFALINGER TIL LIGEVÆRDIGE SAMARBEJDER. Praksisnære innovationsprojekter

9 ANBEFALINGER TIL LIGEVÆRDIGE SAMARBEJDER. Praksisnære innovationsprojekter Praksisnære innovationsprojekter 9 ANBEFALINGER TIL LIGEVÆRDIGE SAMARBEJDER 9 anbefalinger til ligeværdige samarbejder - praksisnære innovationsprojekter Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus November 2015.

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT CHALLENGE THE ORDINARY 3 FIND EN PRATIKANT PÅ KEA VIL VI GERNE GØRE DET NEMT FOR VIRKSOMHEDER AT TAGE EN AF VORES STUDERENDE I PRAKTIK, SÅ VI HAR FORSØGT AT SAMLE DEN INFORMATION,

Læs mere

Tabel 1 - Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau

Tabel 1 - Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau Oversigt over optaget på videregående uddannelser I bilaget findes en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark fordelt henholdsvis på geografi og uddannelse/fakultet. Antallet

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalgsprocessen Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Program Studievalgs vejledningsprogram Uddannelsessystemet Dvs erhvervsakademi-, professionsbachelor- & universitetsuddannelser Hvordan

Læs mere

Fleksibel videreuddannelse - fokus på dig og dine behov

Fleksibel videreuddannelse - fokus på dig og dine behov Fleksibel videreuddannelse - fokus på dig og dine behov AU International handel og markedsføring AU Kommunikation og formidling AU Økonomiog ressourcestyring AU Ledelse AU Informationsteknologi AU Finansiel

Læs mere

Erhvervsakademi Dania Afslag på godkendelse af nyt udbud

Erhvervsakademi Dania   Afslag på godkendelse af nyt udbud Erhvervsakademi Dania E-mail: eadania@eadania.dk Afslag på godkendelse af nyt udbud Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere Mesterskaber i Skills for unge elektrikere i elbranchen I forbindelse med udvælgelsen af kandidater til DM i Skills for unge elektrikere fastholder Dansk El Forbund og TEKNIQ, at der afholdes udtagelseskonkurrencer

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

KARAKTERER VIA ERHVERV

KARAKTERER VIA ERHVERV Multiplatform Storytelling and Production Aarhus Midtvejsprøve 0 30 30 100% 0 30 30 100% 0 Førsteårsprøve 0 30 30 100% 0 30 30 100% 0 Andenårsprøve mundtlig 0 0 28 28 100% 28 9,75 Andenårsprøve skriftlig

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af cand.merc.- og cand.oecon.studerende fra Aarhus

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere