De danske erhvervsakademier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De danske erhvervsakademier"

Transkript

1 De danske erhvervsakademier En introduktion til erhvervsakademierne, deres uddannelser, udviklingsprojekter og samarbejdet med dansk erhvervsliv.

2 Publikationen er udgivet af: Danske Erhvervsskoler Lederne, September 2011 Publikationen kan rekvireres hos: Danske Erhvervsskoler Lederne Ny Vestergade 13, 3. sal 1471 København K Tlf.: Danske Erhvervsskoler - Lederne er interesseorganisation for Erhvervsakademiernes Rektorkollegium ISBN: Redaktion: Annemarie Holsbo og Line Ankerstjerne Kruuse, Teknologisk Institut Fotos: Leveret af de danske erhvervsakademier Layout: Robert Georgalas, Teknologisk Institut Kontaktperson Annemarie Holsbo, Teknologisk Institut Tlf.: > 2

3 De danske erhvervsakademier Velkommen til erhvervsakademiernes mangfoldige verden! I denne publikation kan du læse mere om de uddannelser, erhvervssamarbejder og udviklingspotentialer, der ligger i erhvervsakademierne. Vi giver dig 10 eksempler på initiativer, der arbejdes med i dagligdagen. Kendetegnende for dem alle er, at både uddannelser og udviklingsprojekter er dybt forankret i praksis med fokus på konkrete behov i erhvervslivet. Publikationens indhold er ikke dækkende for erhvervsakademiernes mange forskellige aktiviteter, men vi håber på, at du får et godt indblik og lyst til at finde ud af mere. Du kan hente yderligere information om erhvervsakademierne via deres hjemmesider eller via God læselyst! De danske erhvervsakademier 3 <

4 Indholdsfortegnelse Introduktion til de danske erhvervsakademier 5 SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET Erhvervsakademiet Lillebælt 8 Studerende er konsulenter i 48 timer - et unikt tilbud til studerende og virksomhed Copenhagen Business Academy 10 Ugentlige møder med erhvervslivet er bindeleddet til virkeligheden University College Nordjylland 12 Studerende og erhvervsliv står sammen om at udvikle Det Digitale Byggeri Erhvervsakademi MidtVest 14 Lokalt og virksomhedsnært INTERNATIONALISERING OG BREDT UDSYN Erhvervsakademi Kolding 18 Tag din uddannelse i tre lande INNOVATION KEA Københavns Erhvervsakademi 22 Fra papkasse til nødhjælpsredskab Erhvervsakademi Dania 24 Erhvervslivet deltager i undervisningen af morgendagens iværksættere Erhvervsakademi SydVest 26 Videncenter for innovation EFTERUDDANNELSE Erhvervsakademi Sjælland 30 Fleksibel undervisning sikrer uddannelse til alle Erhvervsakademi Aarhus 32 Erhvervsakademi varetager efteruddannelse for virksomhed Oversigt over uddannelser 34 Erhvervsakademiernes placering i Danmark 36 > 4

5 Introduktion til de danske erhvervsakademier Erhvervsakademierne blev etableret i Danmark i Der findes ni erhvervsakademier plus to professionshøjskoler, som udbyder erhvervsakademiuddannelser og erhvervsrettede uddannelser på professionsbachelorniveau. Hverken institutioner eller uddannelser er groet ud af gamle traditionsbundne professioner. Det giver god mulighed for at tænke nyt og utraditionelt ikke mindst i forhold til at udvikle uddannelser med nye kombinationer af kompetencer og nye måder at omsætte viden på. Og der tilbydes mange forskellige uddannelser. Alt lige fra datamatiker, bygningskonstruktør og laborant til eksportbachelor, jordbrugsteknolog, finansøkonom og VVS-installatør. Erhvervsakademierne er tiltænkt en væsentlig rolle i forhold til målsætningen om, at 50 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Uddannelserne, der er af ca. 2 års varighed, retter sig både mod unge med en erhvervsuddannelse og en gymnasial baggrund. Derudover udbyder erhvervsakademierne også professionsbacheloruddannelser af typisk 3,5 års varighed, og nogle af disse uddannelser kan tages som en overbygningsuddannelse til en akademiuddannelse på 1,5 år. Erhvervsakademiernes aktivitet omfatter også efter- og videreuddannelse, og det er kendetegnende, at akademierne har et tæt samarbejde med de erhverv, som deres uddannelser retter sig imod. Det viser sig fx ved gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg og afgangsprojekter, der skrives i samarbejde med lokale virksomheder. 5 <

6 Studierne er praksisbaserede og meget fleksible i forhold til både erhvervsliv og studerende. For at sikre den tætte kontakt til erhvervslivet, indgår der i alle uddannelser obligatorisk praktik. Dette samspil medfører, at de unge får erhvervsrettede kvalifikationer, og omvendt får erhvervslivet stor indflydelse på at udvikle og revidere henholdsvis nye og eksisterende uddannelser. Det betyder, at erhvervsakademierne kan levere jobparate dimittender, viden og kompetenceudvikling af medarbejdere til de danske virksomheder, hvilket er helt i tråd med den politiske vækstdagsorden. De færdiguddannede har en bred vifte af færdigheder, og det gør dem meget velegnede til at arbejde i små og mellemstore virksomheder, hvor der ofte ikke er ressourcer til at ansætte højtuddannede specialister inden for alle områder. FORSKNING OG VIDEN Praksisbaserede uddannelser ERHVERVSAKADEMI Praksisbaseret viden Praksisbaseret innovation HÅNDVÆRK, ERHVERV OG KOMPETENCER Erhvervsakademierne spiller også en vigtig rolle i forhold til innovation. På den ene side sigter undervisningen mod præcise behov i de enkelte erhverv. Det gør de studerende særligt godt rustede, når det drejer sig om fornyelser, som drives frem af kontakten til leverandører, brugere og kunder/markedet. På den anden side bidrager erhvervsakademiuddannelserne til at skabe innovative medarbejdere. Det er i høj grad lykkedes, hvis man måler på andelen af selvstændige erhvervsdrivende. Erhvervsakademiuddannelserne har den største andel af selvstændige erhvervsdrivende målt i forhold til både de øvrige videregående uddannelser og erhvervsuddannelserne. Erhvervsakademierne uddanner overvejende til det private erhvervsliv, herunder ikke mindst de små og mellemstore virksomheder. I det følgende præsenterer vi 10 historier, som er grupperet under fire hovedoverskrifter: Samarbejde med erhvervslivet; Internationalisering og bredt udsyn; Innovation; samt Efteruddannelse. Historierne udgør blot en smagsprøve på erhvervsakademiernes mangfoldige verden, men giver samlet et godt billede af, hvor bredt erhvervsakademierne og deres uddannelser favner. > 6

7 Samarbejde med erhvervslivet Et tæt samarbejde med virksomhederne er krumtappen i erhvervsakademierne, og samarbejdet beriger begge veje. De studerende får indblik i drivkræfter og muligheder, mens virksomheder og brugere får både indblik og input til udvikling.

8 Studerende er konsulenter i 48 timer Erhvervsakademiet Lillebælt gennemfører to gange årligt projektet 48 timer. Studerende fra forskellige studieretninger rykker i to døgn ud til en virksomhed og arbejder intensivt på at udarbejde konkrete løsninger til de udfordringer, som virksomheden oplever. På grund af det store antal uddannelser, Erhvervsakademiet Lillebælt tilbyder som fx multimediedesigner, produktionsteknolog, markedsføringsøkonom, procesteknolog og bygningskonstruktør får virksomheden stillet en meget bred palet af kompetencer til rådighed. Virksomheden gås efter i sømmene En af de virksomheder, som har fået besøg, er Give Konfekture. Her deltog 44 studerende fra 14 uddannelsesretninger. De studerende arbejdede blandt andet med produktudvikling af flødeboller og sukkerfri marmelade, tegninger til en ny administrationsbygning, udvikling af hjemmeside, procesoptimering i produktionen og optimering af virksomhedens anvendelse af el, vand og gas. Da de 48 timer var gået, konstaterede direktør Jacob Jensen, at alle havde lagt energi og sjæl i og leveret en enestående indsats. For virksomheden kræver det en del kræfter at forberede deres deltagelse i 48 timer og få forløbet til at fungere undervejs. Men ifølge Jacob Jensen er dette en mikroskopisk indsats i forhold til det udbytte, som Give Konfekture har fået ud af at deltage. Nogle af forslagene fra de studerende kunne gennemføres med det samme. Blandt andet havde Give Konfekture inden for en uge omorganiseret lageret, så det i dag bliver udnyttet langt bedre end før. > 8

9 Andre resultater fra 48 timer vil blive gennemført på kort sigt efter yderligere bearbejdning blandt andet i samarbejde med praktikanter fra Erhvervsakademiet Lillebælt. Og endelig er der en tredje bunke af forslag, som kræver et større udviklingsarbejde, inden de kan gennemføres. 48 timer er et unikt tilbud Et unikt tilbud til studerende og virksomhed. Det mest spændende vi nogensinde har oplevet inden for innovation og nytænkning og en kæmpe vitaminindsprøjtning til vores virksomhed. Disse var ordene fra direktør Jacob Jensen efter to døgn, hvor studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt udarbejdede forslag til forbedringer og effektivisering af Give Konfekture. Jacob Jensen slutter med at fortælle, at han klart kan anbefale andre virksomheder at deltage i 48 timer, og han mener, at det ville være dumt at sige nej tak til et så unikt tilbud. Læs mere om 48 timer på eal.dk eller se TV2-indslag på arkiv/2011/5/17?video_id=41156&autoplay=1. 9 <

10 Ugentlige møder med erhvervslivet er bindeleddet til virkeligheden Joakim og Casper er studerende på Copenhagen Business Academy og vilde med fodbold. Derfor valgte de til deres hovedopgave på serviceøkonomuddannelsen at arbejde med en indendørs fodboldturnering for alle landets gymnasier. Og i foråret kunne de fløjte den landsdækkende turnering i gang. Inspirationen til projektet har de bl.a. fundet i Copenhagen Business Academy s iværksætterhus, der hver uge afholder arrangementer, hvor studerende, ansatte og iværksættere kan møde erhvervslivet. Joakim Wolff og Casper Olsen er begge i gang med uddannelsen til professionsbachelor i sportsmanagement, som er en overbygning til serviceøkonomuddannelsen. De er vilde med fodbold, og derfor valgte de to venner til deres hovedopgave på serviceøkonomuddannelsen at arbejde med en indendørs fodboldturnering for alle landets gymnasier. Til forskel fra mange stoppede ideen dog ikke efter, at hovedopgaven var afleveret. Og den 2. marts 2011 kunne de to studerende fløjte den landsdækkende turnering GymnasiumFutsal i gang i Grøndal Centret i København. Vi snakkede om, hvad man kunne gøre bedre, og så gjorde vi det, fortæller Joakim. Joakim og Casper Unik dynamik og puls Copenhagen Business Academy s Iværksætterhus afholder hver uge Business Live-arrangementer, hvor studerende, ansatte og iværksættere kan møde erhvervslivet. Det giver god indsigt i markedstrends, personlig udvikling, innovation, forretningsudvikling og gode råd til, hvordan man kan realisere sine drømme. Og målet er netop en succeshistorie som Joakim og Caspers, hvor ideer og drømme bliver til virkelighed. Ifølge Anne Gerd Sindballe, projektleder for Business Live, er arrangementerne med til at bygge helt unikke relationer. Der skabes puls i huset, når der sker videndeling på tværs af fag, hold og årgange. Og spektret er bredt. Kendte erhvervsfolk som Stine Bosse, Peter Aalbæk og Mads Øvlisen har lagt vejen forbi Iværksætterhuset, og også artister som Nik (fra Nik og Jay) og triatleten Thorbjørn Sindballe har fortalt deres personlige historier om at realisere drømme og mål. > 10

11 Peter Aalbæk besøger iværksætterhuset Entreprenant dannelse De studerende skal ikke bare være i Iværksætterhuset for at bestå en eksamen. De skal også modtage input, der ikke kan nås gennem bøgerne. En studerende, Ludvig Hammeken, udtaler eksempelvis: Business Live er meget mere end input til eksamen det handler om dannelse. Og det er den entreprenante dannelse, Ludvig refererer til her. Anne Gerd fortsætter: Arrangementerne skal give de studerende evnen til at se muligheder, turde handle på dem for til sidst at kunne udleve dem. Det var tilfældet for Joakim og Casper, der ivrigt fortæller om, hvordan de har brugt Business Live til at udvikle GymnasiumFutsal. Vi lærte absurd meget af arrangementerne! Vi fik for eksempel råd fra Kromann Reumert om, hvordan vi juridisk kunne sikre vores idé. Og Red Associates fortalte om effektiv dataindsamling gennem ambassadører. Der lærte vi, hvordan den værdi, der kommer ud af at snakke med én person, kan være meget bedre end spørgeskemaer, fortæller Joakim. Hos Copenhagen Business Academy oplever man da også en stigning i tilmeldingerne. Deltagerne kommer fra såvel Copenhagen Business Academy som fra virksomheder og organisationer udefra. Det giver et levende og pulserende miljø, som alle studerende finder inspirerende og stimulerende. Læs mere om Business Live på 11 <

12 Studerende og erhvervsliv står sammen om at udvikle det digitale byggeri University College Nordjylland (UCN) afholder hvert år De Digitale Dage byggebranchens praktiske eksperimentarium, hvor digitale metoder og arbejdsprocesser udvikles, afprøves og udbredes. Arrangementet afholdes i et samarbejde med Aalborg Universitet, Tech College Aalborg, EUC-Nord og SmartCity.dk. Formålet er at styrke interessen for og kendskabet til Det Digitale Byggeri og samtidig nedbryde de barrierer, som forhindrer Det Digitale Byggeri i at vinde indpas i den danske byggebranche. De Digitale Dage samler hele byggeriets værdikæde i et fælles samarbejde og en fælles udviklingsproces. Med virksomhedernes store praktiske erfaring, uddannelsernes viden og teori, højt specialiserede undervisere og forandringsparate studerende fra byggeriet, som fx bygningskonstruktører, skabes der optimale rammer for at udvikle og udbrede Det Digitale Byggeri til alle byggeriets led. Arrangementet åbner for en konsekvent og målrettet indsats i byggebranchen. Indsatsen kan være med til at reducere mængden af fejl og mangler, sikre dansk byggeri en global konkurrenceevne og understøtte det kompetencegab, der er i byggebranchen inden for bæredygtigt byggeri. Med de teknologiske redskaber og Det Digitale Byggeri er det muligt at optimere og effektivisere med helt op til % og samtidig eliminere fejl og mangler. Kobling mellem studerende og erhvervsliv I løbet af De Digitale Dage deltager aktører fra hele den danske byggebranche aktivt i workshops, dialog og oplæg fra nationale og internationale eksperter. Ligeledes er der mulighed for at iagttage den velfungerende digitale værdikæde, som de studerende og repræsentanter fra erhvervslivet tilsammen repræsenterer. > 12

13 Fakta om De Digitale Dage Arrangementet foregår over tre dage på UCN i Aalborg. Målgruppen er den danske byggebranche og de uddannelser, der knytter sig hertil. 80 studerende og elever deltager sammen med 12 repræsentanter fra erhvervslivet. De studerende er fra Arkitektur og Design og Byggeri og Anlæg ved AAU og fra Bygningskonstruktør- og Energi- og Miljøuddannelserne ved UCN. Eleverne er fra Håndværkerakademiet ved EUC Nord og Construction College ved Tech College Aalborg. Styregruppen for De Digitale Dage på UCN er sammensat af repræsentanter for de deltagende institutioner og Det Nordjyske Erhvervsnetværk - SmartCity.dk. Derudover samarbejder organisationen med en lang række øvrige partnere: Dansk Byggeri, Teknisk Landsforbund, Konstruktørforeningen, NTI CAD Center, Graphisoft, Logimatic, Factotec, IGE+XAO Danmark A/S og Codegroup, Finans- og Markedsføringsøkonomuddannelserne ved UCN. Se mere på Set i et større perspektiv er målet at gøre De Digitale Dage til et af fremtidens centrale omdrejningspunkter for opsamling, udvikling og formidling af Det Digitale Byggeri. Som led i samarbejdet opprioriterer alle deltagere deres fokus på Det Digitale Byggeri. Og i løbet af de tre dage, arrangementet finder sted, forpligter alle virksomheder og uddannelser sig til gensidigt samarbejde og videndeling om de digitale metoder og arbejdsprocesser. Positionering af de studerende Gennem arrangementet er forskning, global viden, samarbejdsrelationer, praktisk anvendelse og effektivisering omdrejningspunktet for de uddannelsesinstitutioner, der er involveret. De kan høste store gevinster i forhold til implementering i uddannelserne. Det kan positionere de studerende i forhold til deres kommende karriere og være med til at skabe et erhvervsliv, der har behov for medarbejdere, som kan håndtere den teknologiske udvikling. Erfaring med samarbejde på tværs af fag allerede i uddannelsesforløbet er en vigtig og værdifuld erfaring. Hvis der skal samarbejdes digitalt, er det vigtigt at kende de fælles spilleregler og være enige om, hvad der skal laves. De tre dage har været enormt spændende. Der har været en rigtig god stemning, og det har været udbytterigt at møde de andre faggrupper. Jeg vil kalde det en unik mulighed for at prøve det digitale byggeri. Kristian Henriksen, Bygningskonstruktørstuderende. 13 <

14 Lokalt og virksomhedsnært Bjarke Røjgaard, 25, har altid drømt om en fremtid inden for IT, og hos Erhvervsakademi MidtVest blev drømmen til virkelighed. Inden Bjarke Røjgaard startede på datamatikeruddannelsen, var han halvandet år i lære som blikkenslager, men her indså han, at IT var og er fremtiden for ham, og at han var nødt til at skifte spor. Blod på tanden Med hjælp fra en studievejleder fandt Bjarke frem til, at han ville være datamatiker. I begyndelsen var uddannelsen som datamatiker lidt af en udfordring. Det er en fordel, hvis man har lidt programmeringserfaring inden studiestart, og for Bjarke Røjgaard var det ikke lysten til programmering, der manglede men erfaringen og det generede ham. En underviser anbefalede ham at arbejde med nogle forskellige IT-opgaver ved siden af pensum, og Bjarke tog opfordringen seriøst. I sin fritid begyndte han at arbejde med at udvikle en hjemmeside. Og med den proces kom der skred i tingene. I praktik hos Gr3 Undervejs i uddannelsen kom Bjarke i virksomhedspraktik hos SharePoint-virksomheden Gr3 i Herning. På studiet var det mere generel læring, men i praktikken startede jeg for alvor med at lære noget om det, jeg brænder for, udtaler Bjarke. Han blev meget grebet af de opgaver, han fik hos Gr3. Der var sat en vis tid af til opgaverne, men han blev ofte færdig før tid og fik derfor hurtigt et ret stort ansvar bl.a. at udvikle Silverlight-stifinder til Share- Point. Bjarke fortæller desuden om Gr3 s mentorordning, som er en del af Gr3 s praktikapparat, og som betyder, at han altid vidste, hvem han kunne spørge om hjælp. Direktør Torben Johansen fra Gr3 understreger, at han ser det som en kæmpe fordel at have en uddannelsesinstitution som Erhvervsakademi Midtvest i lokalområdet: De uddanner medarbejdere, der har netop de kompetencer, vi efterspørger. > 14

15 En drøm er blevet til virkelighed for Bjake Røjgaard, der har gennemført datamatikeruddannelsen hos Erhvervsakademi MidtVest. Praktikant og virksomhed udveksler viden Bjarke understreger, at han har lært rigtig meget gennem praktikken, og at han omvendt også har bidraget til virksomheden fx med ideer til alternative systemudviklingsmetoder. Ifølge direktør for Gr3, Torben Johansen, er det vigtigt for virksomheden at udveksle viden. Praktikanten er fra skolebænken vant til at arbejde med de nyeste metoder, hvilket giver en god sparring, som virksomheden har gavn af. Fastansat i drømmejobbet Gode undervisere, en god klasse og masser af arbejde gjorde drømmen til virkelighed, da Bjarke i februar 2011 afsluttede datamatikeruddannelsen med et 10-tal. Og allerede tre uger forinden var Bjarke blevet ansat i en fast stilling hos Gr3 - samme sted som hvor han var i virksomhedspraktik. 15 <

16

17 Internationalisering og bredt udsyn Alle ved, at globalisering og internationalt udsyn spiller en afgørende rolle for det danske erhvervslivs konkurrenceevne. På erhvervsakademierne arbejder man med det konkret fx ved at lægge dele af uddannelsen i andre lande. Det skaber udsyn og internationalt netværk, som kan bringes med til de arbejdspladser, der efterfølgende ansætter kandidaterne.

18 Tag din uddannelse i tre lande Tre anerkendte europæiske business skoler, heriblandt Erhvervsakademi Kolding, arbejder sammen om at uddanne internationale bachelorer af høj kvalitet. For de studerende er uddannelsen en god forberedelse til en international karriere. Uddannelsen med titlen Business Management and Marketing foregår på engelsk og er fordelt på tre år i tre forskellige lande. Det første år foregår på Erhvervsakademi Kolding, det andet år på Leuven University College i Belgien, mens det sidste år tages på Coventry University i England. Gruppen af studerende kommer fra både Danmark, Belgien og England, men også fra andre europæiske lande. Forløbet afsluttes med en bachelor fra Coventry University. Gruppen af studerende kommer fra hele Europa. En international karriere venter Som studerende bliver man en del af en lille, men dynamisk gruppe internationale mennesker med et fælles mål: At gribe muligheden for at studere business og markedsføring med et internationalt udgangspunkt. De studerende får mulighed for at leve og ånde den internationale atmosfære. Det er en glimrende forberedelse til en international karriere, hvis man er frisk på at leve og studere i andre lande. Overblik over uddannelsen År Sted Indhold 1. år Erhvervsakademi Kolding Danmark General Introduction to Business International marketing, Global communication, Project management, Supply chain management, Design, Financial management, Global economics and development, International business law and organisation. 2. år Katholieke Hogeschool Leuven Belgien Business Studies Market research, Advertising, Psychology for business and commerce, Sales, and several electives in business, marketing and foreign languages. Internship/work placement and project work. 3. år Coventry University England Final year and dissertation Strategic management, Business research, Final project paper. > 18

19 Anton Dvorakovsky, en engelsk førsteårsstuderende på Erhvervsakademi Kolding, peger især på uddannelsens internationale karakter som en fordel i forbindelse med fremtidige jobmuligheder: At være en del af dette program giver mig en lang række muligheder, hvad angår at afprøve og få erfaring inden for forskellige forretningsområder. Næste år skal de studerende på Business Management-uddannelsen til Leuven i Belgien. Herefter skal der hentes arbejdserfaring i et land efter eget valg, inden der igen er undervisning og afslutning af uddannelsen i Coventry i England. Det betyder, at jeg får arbejds- og studieerfaring fra tre forskellige lande, hvilket vil se godt ud på mit CV. Karrieremulighederne er også store. Vi får erfaring inden for både den finansielle sektor, marketingsektoren og den økonomiske sektor på en lang række forretningsområder (oversat). 19 <

20

21 Innovation I øjeblikket taler alle om innovation. Men på erhvervsakademierne arbejder de studerende med innovation i tæt samarbejde med organisationer og virksomheder, og det udmønter sig i konkrete projekter.

22 Fra papkasse til nødhjælpsredskab Studerende på KEA Københavns Erhvervsakademi har designet en kasse, som efter at have fungeret som nødhjælpskasse nemt kan ombygges til en sygeseng for koleraramte. Kolerasengen, også kaldet FOSCCB (first on site cardboard cholera bed), giver gode midlertidige liggepladser til nødlidende i enten flygtningelejre eller områder ramt af naturkatastrofer. Materialet begynder sit liv som nødhjælpskasse, men kan hurtigt ombygges til to senge. Hermed kan en sygeafdeling sættes op, hvor der skulle være brug for det. Efterfølgende kan sengen brændes for at undgå smitteoverføring. En nødhjælpskasse kan hurtigt ombygges til to senge eller anvendes til andre formål som fx tavle eller bænk. Projektet med kolerasengen er et godt eksempel på, hvor stor iderigdommen og lysten til at produktudvikle er på KEA både blandt studerende og lærere og hvor langt man kan nå, når virkelysten stortrives. For de to studerende, Mikkel Clausen og Achilles Kratvisos, startede det hele med et projekt på 2. semester på produktionsteknologuddannelsen på KEA, hvor de fik stillet til opgave at udvikle et multifunktionelt møbel. Samarbejde med nødhjælpsorganisationer Mikkel og Achilles ville gerne lave noget, der omhandlede nødhjælp og genbrug, men havde intet kendskab til, hvordan nødhjælpsorganisationer opererer, eller hvad der er brug for. De var dog fast besluttede på at lykkes med projektet og havde nogle naive tanker og gode intentioner om at lave møbler eller lignende til flygtningelejre. De tog derfor kontakt til UNICEF, hvor de blev præsenteret for en række problemstillinger bl.a. vedrørende kolera. Hos UNICEF fortalte de, at de ikke bruger deres emballagekasser til noget, efter de er blevet tømt for nødhjælp på destinationen. Og hermed opstod ideen om at innovere en simpel papkasse, således at den efterfølgende kan bruges som sygeseng for koleraramte. > 22

23 Vejleder holder studerende til ilden Da Mikkel og Achilles havde afleveret deres opgave, blev projektet lagt på hylden et halvt års tid. Som med mange skoleprojekter er der et stort potentiale, men når opgaven afleveres, risikerer udviklingen at stoppe, fordi den næste skoleopgave tager over. Men Christian Lystager, der er underviser, vejleder og proceslærer på produktionsteknologuddannelsen på KEA, var så begejstret for projektet, at han opfordrede de studerende til at fortsætte produktudviklingen med henblik på at deltage i INDEX-udstillingen på Kongens Nytorv. For at forsøge at fastholde dette meget værdige projekt og nå frem mod en egentlig realisation, så jeg en mulighed i at deltage som vejleder og sikre, at projektet kom med i INDEXpuljen med deadline i december Processen bestod i ambitions- og tidsplanlægning, da både Mikkel og Achilles skulle afslutte deres sidste semester på produktionsteknologuddannelsen, imens arbejdet med kolerasengen stod på. Projektet tager form Samarbejdet mellem studerende og vejleder gjorde, at projektet for alvor begyndte at tage form. Der blev lavet 1:1-modeller af sengen, og Anders Bjerregård fra Læger uden Grænser, som har stor erfaring som logistikleder på opsætningen af koleralejre flere steder i verden, bidrog med sin ekspertise. I fællesskab fandt de ud af, at opgaven var at fremstille en række løsninger i det rigtige papmateriale, som dels giver en anvendelig transportenhed, dels en god sengeløsning. Mikkel og Achilles håber på, at deres ide kan gøre nytte ud i verden, hvor der er stor brug for den. Den foreløbige model blev fundet, og der blev udarbejdet visualiseringer, grafik og tekst til støtte for fortællingen. Ligeledes lå der et stykke arbejde i at kommunikere budskabet om, at dette projekt i modsætning til mange andre nødhjælpsemballageprojekter sætter mennesker og deres behov forrest. Alt i alt har der på KEA været stor begejstring for og opbakning til den gode ide, hvilket har ført til et meget dynamisk samarbejde mellem studerende, vejleder og eksterne partnere. Projektet er nu inde i en ny fase, hvor der søges partnere, der har lyst til at investere i projektet, således at konceptet kan bringes ud i den verden, hvor der er så rigeligt brug for det. 23 <

24 Erhvervslivet deltager i undervisningen af morgendagens iværksættere Erhvervsakademi Dania uddanner studerende til en karriere i erhvervslivet. Derfor arbejdes der tværfagligt med inddragelse af alle akademiets 12 uddannelser, når den årlige Innovation Cup inviterer virksomheder med til kampen om de bedste ideer. Målet er iværksætteri og nytænkning, så de studerende får redskaberne til at starte som iværksættere og dermed kompetencen til at forme egen karriere. Studerende præsenterer deres projekt på en stand ved Innovation Cup Virkeligheden i de fleste små og mellemstore virksomheder er ofte, at flere faggrupper er involveret på tværs, når der genereres nye ideer og udvikles nye produkter og koncepter. Derfor har Erhvervsakademi Dania valgt at sætte tværfagligheden i højsædet med miksede grupper på tværs af uddannelserne, når der hvert år afholdes Innovation Cup for alle førsteårsstuderende. Konkret kommer en produktionsteknolog fra Skive fx sammen med en kommende bankrådgiver fra Hobro og en event manager fra Horsens. Kreative teknikker tilgængelige for alle Hos Erhvervsakademi Dania kan du fx uddanne dig til datamatiker, administrationsøkonom og energiteknolog, og forud for Innovation Cup er alle studerende uanset studieretning blevet klædt på med et seminar i kreative metoder og teknikker. Teknikker som i samarbejde med Idea Midtjylland og EU s Socialfond er digitalt tilgængelige på Virksomheder og organisationer er indbudt til at komme med en udfordring under årets tema, og på tre dage sætter Erhvervsakademi Dania kreativiteten og tværfagligheden i spil. Dette indebærer også internationale grupper med studerende fra store dele af Europa. > 24

25 25 facilitatorer coacher fremtidens iværksættere Alle grupper coaches og vejledes løbende af en stor facilitatorgruppe bestående af 25 af Erhvervsakademi Danias undervisere. Denne gruppe er efteruddannet til rollen og meget engageret i processen frem til selve idepræsentationen, som sker både over for virksomheder, eksterne dommere og udvalgte undervisere. Finalen er præmieoverrækkelsen, hvor der både gives cadeau til bedste innovative ide, bedste proces med skelen til de tillærte teknikker, men også til den mest realiserbare ide. Win win for både Dania og virksomheder Rektor Lis Randa udtaler: I år involverer vi virksomhederne endnu tættere i processen, idet personer fra virksomhederne under Innovation Cup er med som elever hos vores facilitatorkorps. Erhvervslivet ser et potentiale i at lære nogle af vores kreative teknikker og metoder. En virksomhed har indbudt til en stor præsentation af ideoplæg for produktudvalget, hvilket giver vores studerende en endnu mere seriøs vinkling på det at ideudvikle. Med vores Innovation Cup forbinder vi viden og kompetencer inden for innovation og iværksætteri og deler denne viden med erhvervslivet et erhvervsliv som bliver vores studerendes fremtidige arbejdsgivere. Og vinderen er Vinderne af prisen for den mest innovative ide ved Innovation Cup 2011 kom med et forslag til virksomheden Urtekram om at give forbrugerne mulighed for at scanne produkterne på en 2D-scanner i butikken via smartphone eller internettet. På basis af produkternes sundhed og forbrugernes egne præferencer vil en lampe enten lyse rød, gul eller grøn, hvor grøn repræsenterer det bedste valg. Vi vil gerne takke de studerende for en original og innovativ løsning på, hvordan Urtekram kan gøre det nemt for forbrugerne at træffe et sundt valg i butikkerne baseret på deres individuelle behov, siger Line Holmen, marketing- og forretningsudviklingschef hos Urtekram. 25 <

26 Videncenter for innovation - Fokus på viden og tværfaglighed, tid til inspiration og læring Det gode og innovative læringsmiljø har siden 2005 været udgangspunktet for Erhvervsakademi SydVests videncenter Innology - Center of Innovation med speciale inden for innovation og entreprenørskab. Begrebet innovation betyder ikke meget isoleret set. Skabelsen af innovation og herigennem vækst kræver samarbejde, viden, læring og ikke mindst øvelse. Innology har arbejdet med innovation i mere end seks år og står i dag bag mange bæredygtige innovationer. Videncentret har gode erfaringer med innovation på akademiets videregående uddannelser og står bl.a. bag landets første og eneste innovationsspeciale til alle akademiets studerende fra både merkantile, it-, design- og tekniske uddannelser. Herunder er der udviklet en innovation camp i undervisningen, en bog, guides og flere værktøjer til innovation, ligesom man har åbnet et iværksætterhus i Esbjerg og sidst et INNOVATORIUM, som er en fysisk innovationsfabrik, hvor hele innovationsprocessen er synlig fra start til slut. Netværk og tværfagligt samarbejde er altid udgangspunktet, og med den nyeste viden fra både erhvervslivet samt forskning har Innology de vigtigste ingredienser for succes. Det digitale prøverum Erhvervsakademi SydVest har sammen med en række andre partnere netop fået bevilliget støtte til et storstilet forsknings- og udviklingsprojekt fra Højteknologifonden, der skal skabe det perfekte digitale prøverum. Her kan kunden prøve tøjet virtuelt, inden det købes på nettet. > 26

27 Med et 3D-webkamera kan kunden se sig selv på computerskærmen, vælge tøj fra en menu og prøve tøjet med det samme. Kroppen fanges af webkameraet, tøjet sættes virtuelt på og følger kroppens bevægelser, så det er muligt at se, hvordan tøjet falder, og hvordan farven passer. Virtuel prøvning vil give kunderne en større tryghed ved at købe tøj på nettet, og dermed vil det på sigt kunne øge salget af tøj fra webbutikkerne. De udviklede teknologier vil også kunne anvendes til digitale prøverum i forretningerne, hvor kunderne kan afprøve og bestille tøj, som butikkerne ikke har på hylderne i de rigtige modeller, farver eller størrelser. På denne måde kan butikkerne holde lageret af tøj nede, hvilket kan reducere deres omkostninger væsentligt. Undersøgelser tyder på, at især mænd gerne vil prøve tøj hurtigt og effektivt i butikkerne. Forventningerne er store Ulrik Blom fra Innology indtræder som fuldtidsprojektleder og ser frem til udviklingen af det digitale prøverum. Projektet støttes de næste 2 ½ år, som det forventes, at det vil tage at udvikle, teste og kommercialisere projektet. Vi ser meget frem til dette spændende projekt, og forventningerne er høje. På akademiet ser vi det som en stor mulighed for at kombinere den nyeste forskning inden for teknologi og brugerdreven innovation i et lukrativt samarbejde med virksomheder som Bestseller, Smart Guy og Microsoft, udtaler Ulrik Blom. Projektkonsortiet bag det digitale prøverum består af Aalborg Universitet, Virtual Lab ApS, Commentor A/S samt Erhvervsakademi Sydvest. Konsortiet har tilknyttet førende forskere inden for området, men også et team, som skal kommercialisere projektet på det internationale marked. Der satses på et gennembrud inden for området, som kan være med til at profilere den danske IT-branche internationalt. 27 <

28

29 Efteruddannelse Efteruddannelse er afgørende for, at virksomheder kan udvikle sig, og at den enkelte medarbejder kan fastholde og udvikle sine kompetencer. Erhvervsakademierne tilbyder efter- og videreuddannelse, der giver de færdiguddannede kompetencer, som betyder, at de bliver en eftertragtet arbejdskraft og har et godt grundlag for at starte egen virksomhed.

30 Fleksibel undervisning sikrer uddannelse til alle På Erhvervsakademi Sjællands installatøruddannelse tilrettelægges uddannelsen, så den studerende via fjernundervisning kan læse hjemmefra i en længere periode, end hvad man normalt ser på et fuldtidsstudie. De studerende på installatøruddannelsen tilbringer færre timer på skolebænken end normalt - til gengæld skal der læses hjemmefra. Når de studerende læser hjemmefra, arbejder de med et stort tværfagligt projekt, som de forsvarer ved afslutningen af hvert semester. Undervisningsmaterialet ligger på internettet via skolens webløsning, og de studerende kan altid komme i kontakt med en lærer via skolens konferencesystem. Der er således altid hjælp at få uanset hvor man er. Der er mange studerende, der benytter sig af denne mulighed. De studerende, der kommer længst væk hjemmefra, er fra Grønland. Det er Grønlands Elforsyningsselskab, der sender sine medarbejdere til Erhvervsakademi Sjællands installatørafdeling i Nykøbing Falster. I stedet for at skulle være hjemmefra i to år og kun komme hjem til jul og i sommerferien, kan de studerende på installatøruddannelsen være 3x10 uger på skolebænken og tilbringe resten af tiden derhjemme. > 30

31 Fleksibiliteten er attraktiv Det er ikke kun Grønlands Elforsyningsselskab, der benytter sig af muligheden. Poul Hansen fra Brovst er selvstændig og har eget installationsfirma. Men han mangler at blive autoriseret som el-installatør, og han kan ikke være væk fra sit firma i to år. Han benytter sig derfor også af tilbuddet. Det betyder, at han selv kan tilrettelægge sit arbejde, så han kan bruge aftener og weekender til at studere og normal arbejdstid til at drive sit firma. Også studerende fra fx Færøerne og studerende fra nærområdet nyder godt af fleksibiliteten i installatøruddannelsen på Erhvervsakademi Sjælland. Tiltaget udvikles fortsat For at udbygge fjernundervisningstiltaget deltager vi i øjeblikket i et EU-projekt. EU-projektet er et udviklingsprojekt, som går på udvikling af undervisning. Underviseren befinder sig i et lokale i en by. Nogle af kursisterne befinder sig i det samme lokale som underviseren, mens andre kursister befinder sig i andre lokaler i andre byer. Ydermere er der mulighed for at følge undervisningen fra hjemmet eller arbejdet blot kursisten har adgang til en pc, som er opkoblet til Internettet. På installatøruddannelsen er det især den sidste mulighed, der kunne være interessant. Vores studerende fra Grønland og Færøerne kunne netop via pc en følge med i undervisningen på en anden måde, end det sker i dag. Forsøget kører over de næste tre år og vil forhåbentlig medføre, at flere studerende, der er bosat i udkantsområder, vil få mulighed for at tage en uddannelse, udtaler Michael Juul Pedersen, der er underviser i Erhvervsakademi Sjællands installatørafdeling i Nykøbing Falster. 31 <

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL 2020 HVOR ER DU? SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL EAL.DK/2020 LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 INDHOLD Hvor er du i 2020?....side 3 Erhvervsakademiet

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT UDDANNELSER MED FOKUS PÅ INNOVATION OG VÆKST I ERHVERVSLIVET EN ÅBEN INDGANG FOR VIRKSOMHEDER KARRIERE CENTER UDDANNELSER MED TÆT FORBINDELSE 7 UNIVERSER TIL ERHVERVSLIVET EN

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina TEMA Innovation Innovation Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina Få kunderne til at vælge jeres produkt igen og igen og igen AAU Matchmaker udgives til interesserede virksomheder og institutioner

Læs mere

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job!

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job! UD I ERHVERVSLIVET et udviklingsprojekt om underviserpraktik Tæt på dig. Tæt på job! INDHOLD Forord... 4 En kort beskrivelse af processen... 5 Projektets undersøgelsesdesign... 7 Evaluering af projektet

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Midtjyske Studentervæksthuse

Midtjyske Studentervæksthuse Midtjyske Studentervæksthuse Redegørelse vedrørende studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland August 2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt 5. september 2011 I Nr: 13 Årgang 21 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Ubrugt HRpotentiale i nye medier FOKUS: Sociale medier er et område i vækst ude i virksomhederne. Samtidig

Læs mere

efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en MBA frem for en HD, mener headhunter. Side 9 Karrierekompas

efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en MBA frem for en HD, mener headhunter. Side 9 Karrierekompas projektledelsealdrig før har der været så mange projektlederuddannelser i Danmark. Ingeniøren guider dig gennem junglen. Side 4-5 efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008. Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk

Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008. Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk FLEMMING MADSEN & KIRSTEN M. DANIELSEN, 2008 Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008 Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk Republikken Vesterbrogade 24 o.g. 1620 København V CVR

Læs mere

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen NÅR JEG BLIVER STOR Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen GIV ELEVERNE MAGTEN OVER DERES EGEN LÆRING 16 INSPIRERENDE EKSEMPLER FRA HELE NORDEN GENERAL- SEKRETÆREN TAGER ORDET: Vi skal leve af

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

DIN UDDANNELSE. KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN Landsholdsspilleren Lasse Vibe uddanner sig til livet efter fodboldkarrieren. O,-

DIN UDDANNELSE. KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN Landsholdsspilleren Lasse Vibe uddanner sig til livet efter fodboldkarrieren. O,- ANNONCE DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET ANNONCE DIN UDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSER Nu får du praktikgaranti og jobsikkerhed TAG ET SABBATÅR Du kan give dig selv et plus på CV et FOTO: BILDBYRÅN

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV.

KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV. KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV. Entreprenørskab i uddannelserne i Region Midtjylland KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV INNOVATION I FOLKESKOLEN FRA TALENTMASSE TIL ENTREPRENØRSKAB ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Sådan får du det bedste frem i andre!

Sådan får du det bedste frem i andre! HR & LedelsesDAGEN 2 2. m a j 2 0 1 3 k l. 8. 0 0 1 7. 0 0 i k u p p e l s a l e n - N o r d j y s k e M e d i e r Sådan får du det bedste frem i andre! Fokus er på personaleledelse når TV-vært Michèle

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere