De danske erhvervsakademier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De danske erhvervsakademier"

Transkript

1 De danske erhvervsakademier En introduktion til erhvervsakademierne, deres uddannelser, udviklingsprojekter og samarbejdet med dansk erhvervsliv.

2 Publikationen er udgivet af: Danske Erhvervsskoler Lederne, September 2011 Publikationen kan rekvireres hos: Danske Erhvervsskoler Lederne Ny Vestergade 13, 3. sal 1471 København K Tlf.: Danske Erhvervsskoler - Lederne er interesseorganisation for Erhvervsakademiernes Rektorkollegium ISBN: Redaktion: Annemarie Holsbo og Line Ankerstjerne Kruuse, Teknologisk Institut Fotos: Leveret af de danske erhvervsakademier Layout: Robert Georgalas, Teknologisk Institut Kontaktperson Annemarie Holsbo, Teknologisk Institut Tlf.: > 2

3 De danske erhvervsakademier Velkommen til erhvervsakademiernes mangfoldige verden! I denne publikation kan du læse mere om de uddannelser, erhvervssamarbejder og udviklingspotentialer, der ligger i erhvervsakademierne. Vi giver dig 10 eksempler på initiativer, der arbejdes med i dagligdagen. Kendetegnende for dem alle er, at både uddannelser og udviklingsprojekter er dybt forankret i praksis med fokus på konkrete behov i erhvervslivet. Publikationens indhold er ikke dækkende for erhvervsakademiernes mange forskellige aktiviteter, men vi håber på, at du får et godt indblik og lyst til at finde ud af mere. Du kan hente yderligere information om erhvervsakademierne via deres hjemmesider eller via God læselyst! De danske erhvervsakademier 3 <

4 Indholdsfortegnelse Introduktion til de danske erhvervsakademier 5 SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET Erhvervsakademiet Lillebælt 8 Studerende er konsulenter i 48 timer - et unikt tilbud til studerende og virksomhed Copenhagen Business Academy 10 Ugentlige møder med erhvervslivet er bindeleddet til virkeligheden University College Nordjylland 12 Studerende og erhvervsliv står sammen om at udvikle Det Digitale Byggeri Erhvervsakademi MidtVest 14 Lokalt og virksomhedsnært INTERNATIONALISERING OG BREDT UDSYN Erhvervsakademi Kolding 18 Tag din uddannelse i tre lande INNOVATION KEA Københavns Erhvervsakademi 22 Fra papkasse til nødhjælpsredskab Erhvervsakademi Dania 24 Erhvervslivet deltager i undervisningen af morgendagens iværksættere Erhvervsakademi SydVest 26 Videncenter for innovation EFTERUDDANNELSE Erhvervsakademi Sjælland 30 Fleksibel undervisning sikrer uddannelse til alle Erhvervsakademi Aarhus 32 Erhvervsakademi varetager efteruddannelse for virksomhed Oversigt over uddannelser 34 Erhvervsakademiernes placering i Danmark 36 > 4

5 Introduktion til de danske erhvervsakademier Erhvervsakademierne blev etableret i Danmark i Der findes ni erhvervsakademier plus to professionshøjskoler, som udbyder erhvervsakademiuddannelser og erhvervsrettede uddannelser på professionsbachelorniveau. Hverken institutioner eller uddannelser er groet ud af gamle traditionsbundne professioner. Det giver god mulighed for at tænke nyt og utraditionelt ikke mindst i forhold til at udvikle uddannelser med nye kombinationer af kompetencer og nye måder at omsætte viden på. Og der tilbydes mange forskellige uddannelser. Alt lige fra datamatiker, bygningskonstruktør og laborant til eksportbachelor, jordbrugsteknolog, finansøkonom og VVS-installatør. Erhvervsakademierne er tiltænkt en væsentlig rolle i forhold til målsætningen om, at 50 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Uddannelserne, der er af ca. 2 års varighed, retter sig både mod unge med en erhvervsuddannelse og en gymnasial baggrund. Derudover udbyder erhvervsakademierne også professionsbacheloruddannelser af typisk 3,5 års varighed, og nogle af disse uddannelser kan tages som en overbygningsuddannelse til en akademiuddannelse på 1,5 år. Erhvervsakademiernes aktivitet omfatter også efter- og videreuddannelse, og det er kendetegnende, at akademierne har et tæt samarbejde med de erhverv, som deres uddannelser retter sig imod. Det viser sig fx ved gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg og afgangsprojekter, der skrives i samarbejde med lokale virksomheder. 5 <

6 Studierne er praksisbaserede og meget fleksible i forhold til både erhvervsliv og studerende. For at sikre den tætte kontakt til erhvervslivet, indgår der i alle uddannelser obligatorisk praktik. Dette samspil medfører, at de unge får erhvervsrettede kvalifikationer, og omvendt får erhvervslivet stor indflydelse på at udvikle og revidere henholdsvis nye og eksisterende uddannelser. Det betyder, at erhvervsakademierne kan levere jobparate dimittender, viden og kompetenceudvikling af medarbejdere til de danske virksomheder, hvilket er helt i tråd med den politiske vækstdagsorden. De færdiguddannede har en bred vifte af færdigheder, og det gør dem meget velegnede til at arbejde i små og mellemstore virksomheder, hvor der ofte ikke er ressourcer til at ansætte højtuddannede specialister inden for alle områder. FORSKNING OG VIDEN Praksisbaserede uddannelser ERHVERVSAKADEMI Praksisbaseret viden Praksisbaseret innovation HÅNDVÆRK, ERHVERV OG KOMPETENCER Erhvervsakademierne spiller også en vigtig rolle i forhold til innovation. På den ene side sigter undervisningen mod præcise behov i de enkelte erhverv. Det gør de studerende særligt godt rustede, når det drejer sig om fornyelser, som drives frem af kontakten til leverandører, brugere og kunder/markedet. På den anden side bidrager erhvervsakademiuddannelserne til at skabe innovative medarbejdere. Det er i høj grad lykkedes, hvis man måler på andelen af selvstændige erhvervsdrivende. Erhvervsakademiuddannelserne har den største andel af selvstændige erhvervsdrivende målt i forhold til både de øvrige videregående uddannelser og erhvervsuddannelserne. Erhvervsakademierne uddanner overvejende til det private erhvervsliv, herunder ikke mindst de små og mellemstore virksomheder. I det følgende præsenterer vi 10 historier, som er grupperet under fire hovedoverskrifter: Samarbejde med erhvervslivet; Internationalisering og bredt udsyn; Innovation; samt Efteruddannelse. Historierne udgør blot en smagsprøve på erhvervsakademiernes mangfoldige verden, men giver samlet et godt billede af, hvor bredt erhvervsakademierne og deres uddannelser favner. > 6

7 Samarbejde med erhvervslivet Et tæt samarbejde med virksomhederne er krumtappen i erhvervsakademierne, og samarbejdet beriger begge veje. De studerende får indblik i drivkræfter og muligheder, mens virksomheder og brugere får både indblik og input til udvikling.

8 Studerende er konsulenter i 48 timer Erhvervsakademiet Lillebælt gennemfører to gange årligt projektet 48 timer. Studerende fra forskellige studieretninger rykker i to døgn ud til en virksomhed og arbejder intensivt på at udarbejde konkrete løsninger til de udfordringer, som virksomheden oplever. På grund af det store antal uddannelser, Erhvervsakademiet Lillebælt tilbyder som fx multimediedesigner, produktionsteknolog, markedsføringsøkonom, procesteknolog og bygningskonstruktør får virksomheden stillet en meget bred palet af kompetencer til rådighed. Virksomheden gås efter i sømmene En af de virksomheder, som har fået besøg, er Give Konfekture. Her deltog 44 studerende fra 14 uddannelsesretninger. De studerende arbejdede blandt andet med produktudvikling af flødeboller og sukkerfri marmelade, tegninger til en ny administrationsbygning, udvikling af hjemmeside, procesoptimering i produktionen og optimering af virksomhedens anvendelse af el, vand og gas. Da de 48 timer var gået, konstaterede direktør Jacob Jensen, at alle havde lagt energi og sjæl i og leveret en enestående indsats. For virksomheden kræver det en del kræfter at forberede deres deltagelse i 48 timer og få forløbet til at fungere undervejs. Men ifølge Jacob Jensen er dette en mikroskopisk indsats i forhold til det udbytte, som Give Konfekture har fået ud af at deltage. Nogle af forslagene fra de studerende kunne gennemføres med det samme. Blandt andet havde Give Konfekture inden for en uge omorganiseret lageret, så det i dag bliver udnyttet langt bedre end før. > 8

9 Andre resultater fra 48 timer vil blive gennemført på kort sigt efter yderligere bearbejdning blandt andet i samarbejde med praktikanter fra Erhvervsakademiet Lillebælt. Og endelig er der en tredje bunke af forslag, som kræver et større udviklingsarbejde, inden de kan gennemføres. 48 timer er et unikt tilbud Et unikt tilbud til studerende og virksomhed. Det mest spændende vi nogensinde har oplevet inden for innovation og nytænkning og en kæmpe vitaminindsprøjtning til vores virksomhed. Disse var ordene fra direktør Jacob Jensen efter to døgn, hvor studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt udarbejdede forslag til forbedringer og effektivisering af Give Konfekture. Jacob Jensen slutter med at fortælle, at han klart kan anbefale andre virksomheder at deltage i 48 timer, og han mener, at det ville være dumt at sige nej tak til et så unikt tilbud. Læs mere om 48 timer på eal.dk eller se TV2-indslag på arkiv/2011/5/17?video_id=41156&autoplay=1. 9 <

10 Ugentlige møder med erhvervslivet er bindeleddet til virkeligheden Joakim og Casper er studerende på Copenhagen Business Academy og vilde med fodbold. Derfor valgte de til deres hovedopgave på serviceøkonomuddannelsen at arbejde med en indendørs fodboldturnering for alle landets gymnasier. Og i foråret kunne de fløjte den landsdækkende turnering i gang. Inspirationen til projektet har de bl.a. fundet i Copenhagen Business Academy s iværksætterhus, der hver uge afholder arrangementer, hvor studerende, ansatte og iværksættere kan møde erhvervslivet. Joakim Wolff og Casper Olsen er begge i gang med uddannelsen til professionsbachelor i sportsmanagement, som er en overbygning til serviceøkonomuddannelsen. De er vilde med fodbold, og derfor valgte de to venner til deres hovedopgave på serviceøkonomuddannelsen at arbejde med en indendørs fodboldturnering for alle landets gymnasier. Til forskel fra mange stoppede ideen dog ikke efter, at hovedopgaven var afleveret. Og den 2. marts 2011 kunne de to studerende fløjte den landsdækkende turnering GymnasiumFutsal i gang i Grøndal Centret i København. Vi snakkede om, hvad man kunne gøre bedre, og så gjorde vi det, fortæller Joakim. Joakim og Casper Unik dynamik og puls Copenhagen Business Academy s Iværksætterhus afholder hver uge Business Live-arrangementer, hvor studerende, ansatte og iværksættere kan møde erhvervslivet. Det giver god indsigt i markedstrends, personlig udvikling, innovation, forretningsudvikling og gode råd til, hvordan man kan realisere sine drømme. Og målet er netop en succeshistorie som Joakim og Caspers, hvor ideer og drømme bliver til virkelighed. Ifølge Anne Gerd Sindballe, projektleder for Business Live, er arrangementerne med til at bygge helt unikke relationer. Der skabes puls i huset, når der sker videndeling på tværs af fag, hold og årgange. Og spektret er bredt. Kendte erhvervsfolk som Stine Bosse, Peter Aalbæk og Mads Øvlisen har lagt vejen forbi Iværksætterhuset, og også artister som Nik (fra Nik og Jay) og triatleten Thorbjørn Sindballe har fortalt deres personlige historier om at realisere drømme og mål. > 10

11 Peter Aalbæk besøger iværksætterhuset Entreprenant dannelse De studerende skal ikke bare være i Iværksætterhuset for at bestå en eksamen. De skal også modtage input, der ikke kan nås gennem bøgerne. En studerende, Ludvig Hammeken, udtaler eksempelvis: Business Live er meget mere end input til eksamen det handler om dannelse. Og det er den entreprenante dannelse, Ludvig refererer til her. Anne Gerd fortsætter: Arrangementerne skal give de studerende evnen til at se muligheder, turde handle på dem for til sidst at kunne udleve dem. Det var tilfældet for Joakim og Casper, der ivrigt fortæller om, hvordan de har brugt Business Live til at udvikle GymnasiumFutsal. Vi lærte absurd meget af arrangementerne! Vi fik for eksempel råd fra Kromann Reumert om, hvordan vi juridisk kunne sikre vores idé. Og Red Associates fortalte om effektiv dataindsamling gennem ambassadører. Der lærte vi, hvordan den værdi, der kommer ud af at snakke med én person, kan være meget bedre end spørgeskemaer, fortæller Joakim. Hos Copenhagen Business Academy oplever man da også en stigning i tilmeldingerne. Deltagerne kommer fra såvel Copenhagen Business Academy som fra virksomheder og organisationer udefra. Det giver et levende og pulserende miljø, som alle studerende finder inspirerende og stimulerende. Læs mere om Business Live på 11 <

12 Studerende og erhvervsliv står sammen om at udvikle det digitale byggeri University College Nordjylland (UCN) afholder hvert år De Digitale Dage byggebranchens praktiske eksperimentarium, hvor digitale metoder og arbejdsprocesser udvikles, afprøves og udbredes. Arrangementet afholdes i et samarbejde med Aalborg Universitet, Tech College Aalborg, EUC-Nord og SmartCity.dk. Formålet er at styrke interessen for og kendskabet til Det Digitale Byggeri og samtidig nedbryde de barrierer, som forhindrer Det Digitale Byggeri i at vinde indpas i den danske byggebranche. De Digitale Dage samler hele byggeriets værdikæde i et fælles samarbejde og en fælles udviklingsproces. Med virksomhedernes store praktiske erfaring, uddannelsernes viden og teori, højt specialiserede undervisere og forandringsparate studerende fra byggeriet, som fx bygningskonstruktører, skabes der optimale rammer for at udvikle og udbrede Det Digitale Byggeri til alle byggeriets led. Arrangementet åbner for en konsekvent og målrettet indsats i byggebranchen. Indsatsen kan være med til at reducere mængden af fejl og mangler, sikre dansk byggeri en global konkurrenceevne og understøtte det kompetencegab, der er i byggebranchen inden for bæredygtigt byggeri. Med de teknologiske redskaber og Det Digitale Byggeri er det muligt at optimere og effektivisere med helt op til % og samtidig eliminere fejl og mangler. Kobling mellem studerende og erhvervsliv I løbet af De Digitale Dage deltager aktører fra hele den danske byggebranche aktivt i workshops, dialog og oplæg fra nationale og internationale eksperter. Ligeledes er der mulighed for at iagttage den velfungerende digitale værdikæde, som de studerende og repræsentanter fra erhvervslivet tilsammen repræsenterer. > 12

13 Fakta om De Digitale Dage Arrangementet foregår over tre dage på UCN i Aalborg. Målgruppen er den danske byggebranche og de uddannelser, der knytter sig hertil. 80 studerende og elever deltager sammen med 12 repræsentanter fra erhvervslivet. De studerende er fra Arkitektur og Design og Byggeri og Anlæg ved AAU og fra Bygningskonstruktør- og Energi- og Miljøuddannelserne ved UCN. Eleverne er fra Håndværkerakademiet ved EUC Nord og Construction College ved Tech College Aalborg. Styregruppen for De Digitale Dage på UCN er sammensat af repræsentanter for de deltagende institutioner og Det Nordjyske Erhvervsnetværk - SmartCity.dk. Derudover samarbejder organisationen med en lang række øvrige partnere: Dansk Byggeri, Teknisk Landsforbund, Konstruktørforeningen, NTI CAD Center, Graphisoft, Logimatic, Factotec, IGE+XAO Danmark A/S og Codegroup, Finans- og Markedsføringsøkonomuddannelserne ved UCN. Se mere på Set i et større perspektiv er målet at gøre De Digitale Dage til et af fremtidens centrale omdrejningspunkter for opsamling, udvikling og formidling af Det Digitale Byggeri. Som led i samarbejdet opprioriterer alle deltagere deres fokus på Det Digitale Byggeri. Og i løbet af de tre dage, arrangementet finder sted, forpligter alle virksomheder og uddannelser sig til gensidigt samarbejde og videndeling om de digitale metoder og arbejdsprocesser. Positionering af de studerende Gennem arrangementet er forskning, global viden, samarbejdsrelationer, praktisk anvendelse og effektivisering omdrejningspunktet for de uddannelsesinstitutioner, der er involveret. De kan høste store gevinster i forhold til implementering i uddannelserne. Det kan positionere de studerende i forhold til deres kommende karriere og være med til at skabe et erhvervsliv, der har behov for medarbejdere, som kan håndtere den teknologiske udvikling. Erfaring med samarbejde på tværs af fag allerede i uddannelsesforløbet er en vigtig og værdifuld erfaring. Hvis der skal samarbejdes digitalt, er det vigtigt at kende de fælles spilleregler og være enige om, hvad der skal laves. De tre dage har været enormt spændende. Der har været en rigtig god stemning, og det har været udbytterigt at møde de andre faggrupper. Jeg vil kalde det en unik mulighed for at prøve det digitale byggeri. Kristian Henriksen, Bygningskonstruktørstuderende. 13 <

14 Lokalt og virksomhedsnært Bjarke Røjgaard, 25, har altid drømt om en fremtid inden for IT, og hos Erhvervsakademi MidtVest blev drømmen til virkelighed. Inden Bjarke Røjgaard startede på datamatikeruddannelsen, var han halvandet år i lære som blikkenslager, men her indså han, at IT var og er fremtiden for ham, og at han var nødt til at skifte spor. Blod på tanden Med hjælp fra en studievejleder fandt Bjarke frem til, at han ville være datamatiker. I begyndelsen var uddannelsen som datamatiker lidt af en udfordring. Det er en fordel, hvis man har lidt programmeringserfaring inden studiestart, og for Bjarke Røjgaard var det ikke lysten til programmering, der manglede men erfaringen og det generede ham. En underviser anbefalede ham at arbejde med nogle forskellige IT-opgaver ved siden af pensum, og Bjarke tog opfordringen seriøst. I sin fritid begyndte han at arbejde med at udvikle en hjemmeside. Og med den proces kom der skred i tingene. I praktik hos Gr3 Undervejs i uddannelsen kom Bjarke i virksomhedspraktik hos SharePoint-virksomheden Gr3 i Herning. På studiet var det mere generel læring, men i praktikken startede jeg for alvor med at lære noget om det, jeg brænder for, udtaler Bjarke. Han blev meget grebet af de opgaver, han fik hos Gr3. Der var sat en vis tid af til opgaverne, men han blev ofte færdig før tid og fik derfor hurtigt et ret stort ansvar bl.a. at udvikle Silverlight-stifinder til Share- Point. Bjarke fortæller desuden om Gr3 s mentorordning, som er en del af Gr3 s praktikapparat, og som betyder, at han altid vidste, hvem han kunne spørge om hjælp. Direktør Torben Johansen fra Gr3 understreger, at han ser det som en kæmpe fordel at have en uddannelsesinstitution som Erhvervsakademi Midtvest i lokalområdet: De uddanner medarbejdere, der har netop de kompetencer, vi efterspørger. > 14

15 En drøm er blevet til virkelighed for Bjake Røjgaard, der har gennemført datamatikeruddannelsen hos Erhvervsakademi MidtVest. Praktikant og virksomhed udveksler viden Bjarke understreger, at han har lært rigtig meget gennem praktikken, og at han omvendt også har bidraget til virksomheden fx med ideer til alternative systemudviklingsmetoder. Ifølge direktør for Gr3, Torben Johansen, er det vigtigt for virksomheden at udveksle viden. Praktikanten er fra skolebænken vant til at arbejde med de nyeste metoder, hvilket giver en god sparring, som virksomheden har gavn af. Fastansat i drømmejobbet Gode undervisere, en god klasse og masser af arbejde gjorde drømmen til virkelighed, da Bjarke i februar 2011 afsluttede datamatikeruddannelsen med et 10-tal. Og allerede tre uger forinden var Bjarke blevet ansat i en fast stilling hos Gr3 - samme sted som hvor han var i virksomhedspraktik. 15 <

16

17 Internationalisering og bredt udsyn Alle ved, at globalisering og internationalt udsyn spiller en afgørende rolle for det danske erhvervslivs konkurrenceevne. På erhvervsakademierne arbejder man med det konkret fx ved at lægge dele af uddannelsen i andre lande. Det skaber udsyn og internationalt netværk, som kan bringes med til de arbejdspladser, der efterfølgende ansætter kandidaterne.

18 Tag din uddannelse i tre lande Tre anerkendte europæiske business skoler, heriblandt Erhvervsakademi Kolding, arbejder sammen om at uddanne internationale bachelorer af høj kvalitet. For de studerende er uddannelsen en god forberedelse til en international karriere. Uddannelsen med titlen Business Management and Marketing foregår på engelsk og er fordelt på tre år i tre forskellige lande. Det første år foregår på Erhvervsakademi Kolding, det andet år på Leuven University College i Belgien, mens det sidste år tages på Coventry University i England. Gruppen af studerende kommer fra både Danmark, Belgien og England, men også fra andre europæiske lande. Forløbet afsluttes med en bachelor fra Coventry University. Gruppen af studerende kommer fra hele Europa. En international karriere venter Som studerende bliver man en del af en lille, men dynamisk gruppe internationale mennesker med et fælles mål: At gribe muligheden for at studere business og markedsføring med et internationalt udgangspunkt. De studerende får mulighed for at leve og ånde den internationale atmosfære. Det er en glimrende forberedelse til en international karriere, hvis man er frisk på at leve og studere i andre lande. Overblik over uddannelsen År Sted Indhold 1. år Erhvervsakademi Kolding Danmark General Introduction to Business International marketing, Global communication, Project management, Supply chain management, Design, Financial management, Global economics and development, International business law and organisation. 2. år Katholieke Hogeschool Leuven Belgien Business Studies Market research, Advertising, Psychology for business and commerce, Sales, and several electives in business, marketing and foreign languages. Internship/work placement and project work. 3. år Coventry University England Final year and dissertation Strategic management, Business research, Final project paper. > 18

19 Anton Dvorakovsky, en engelsk førsteårsstuderende på Erhvervsakademi Kolding, peger især på uddannelsens internationale karakter som en fordel i forbindelse med fremtidige jobmuligheder: At være en del af dette program giver mig en lang række muligheder, hvad angår at afprøve og få erfaring inden for forskellige forretningsområder. Næste år skal de studerende på Business Management-uddannelsen til Leuven i Belgien. Herefter skal der hentes arbejdserfaring i et land efter eget valg, inden der igen er undervisning og afslutning af uddannelsen i Coventry i England. Det betyder, at jeg får arbejds- og studieerfaring fra tre forskellige lande, hvilket vil se godt ud på mit CV. Karrieremulighederne er også store. Vi får erfaring inden for både den finansielle sektor, marketingsektoren og den økonomiske sektor på en lang række forretningsområder (oversat). 19 <

20

21 Innovation I øjeblikket taler alle om innovation. Men på erhvervsakademierne arbejder de studerende med innovation i tæt samarbejde med organisationer og virksomheder, og det udmønter sig i konkrete projekter.

22 Fra papkasse til nødhjælpsredskab Studerende på KEA Københavns Erhvervsakademi har designet en kasse, som efter at have fungeret som nødhjælpskasse nemt kan ombygges til en sygeseng for koleraramte. Kolerasengen, også kaldet FOSCCB (first on site cardboard cholera bed), giver gode midlertidige liggepladser til nødlidende i enten flygtningelejre eller områder ramt af naturkatastrofer. Materialet begynder sit liv som nødhjælpskasse, men kan hurtigt ombygges til to senge. Hermed kan en sygeafdeling sættes op, hvor der skulle være brug for det. Efterfølgende kan sengen brændes for at undgå smitteoverføring. En nødhjælpskasse kan hurtigt ombygges til to senge eller anvendes til andre formål som fx tavle eller bænk. Projektet med kolerasengen er et godt eksempel på, hvor stor iderigdommen og lysten til at produktudvikle er på KEA både blandt studerende og lærere og hvor langt man kan nå, når virkelysten stortrives. For de to studerende, Mikkel Clausen og Achilles Kratvisos, startede det hele med et projekt på 2. semester på produktionsteknologuddannelsen på KEA, hvor de fik stillet til opgave at udvikle et multifunktionelt møbel. Samarbejde med nødhjælpsorganisationer Mikkel og Achilles ville gerne lave noget, der omhandlede nødhjælp og genbrug, men havde intet kendskab til, hvordan nødhjælpsorganisationer opererer, eller hvad der er brug for. De var dog fast besluttede på at lykkes med projektet og havde nogle naive tanker og gode intentioner om at lave møbler eller lignende til flygtningelejre. De tog derfor kontakt til UNICEF, hvor de blev præsenteret for en række problemstillinger bl.a. vedrørende kolera. Hos UNICEF fortalte de, at de ikke bruger deres emballagekasser til noget, efter de er blevet tømt for nødhjælp på destinationen. Og hermed opstod ideen om at innovere en simpel papkasse, således at den efterfølgende kan bruges som sygeseng for koleraramte. > 22

23 Vejleder holder studerende til ilden Da Mikkel og Achilles havde afleveret deres opgave, blev projektet lagt på hylden et halvt års tid. Som med mange skoleprojekter er der et stort potentiale, men når opgaven afleveres, risikerer udviklingen at stoppe, fordi den næste skoleopgave tager over. Men Christian Lystager, der er underviser, vejleder og proceslærer på produktionsteknologuddannelsen på KEA, var så begejstret for projektet, at han opfordrede de studerende til at fortsætte produktudviklingen med henblik på at deltage i INDEX-udstillingen på Kongens Nytorv. For at forsøge at fastholde dette meget værdige projekt og nå frem mod en egentlig realisation, så jeg en mulighed i at deltage som vejleder og sikre, at projektet kom med i INDEXpuljen med deadline i december Processen bestod i ambitions- og tidsplanlægning, da både Mikkel og Achilles skulle afslutte deres sidste semester på produktionsteknologuddannelsen, imens arbejdet med kolerasengen stod på. Projektet tager form Samarbejdet mellem studerende og vejleder gjorde, at projektet for alvor begyndte at tage form. Der blev lavet 1:1-modeller af sengen, og Anders Bjerregård fra Læger uden Grænser, som har stor erfaring som logistikleder på opsætningen af koleralejre flere steder i verden, bidrog med sin ekspertise. I fællesskab fandt de ud af, at opgaven var at fremstille en række løsninger i det rigtige papmateriale, som dels giver en anvendelig transportenhed, dels en god sengeløsning. Mikkel og Achilles håber på, at deres ide kan gøre nytte ud i verden, hvor der er stor brug for den. Den foreløbige model blev fundet, og der blev udarbejdet visualiseringer, grafik og tekst til støtte for fortællingen. Ligeledes lå der et stykke arbejde i at kommunikere budskabet om, at dette projekt i modsætning til mange andre nødhjælpsemballageprojekter sætter mennesker og deres behov forrest. Alt i alt har der på KEA været stor begejstring for og opbakning til den gode ide, hvilket har ført til et meget dynamisk samarbejde mellem studerende, vejleder og eksterne partnere. Projektet er nu inde i en ny fase, hvor der søges partnere, der har lyst til at investere i projektet, således at konceptet kan bringes ud i den verden, hvor der er så rigeligt brug for det. 23 <

24 Erhvervslivet deltager i undervisningen af morgendagens iværksættere Erhvervsakademi Dania uddanner studerende til en karriere i erhvervslivet. Derfor arbejdes der tværfagligt med inddragelse af alle akademiets 12 uddannelser, når den årlige Innovation Cup inviterer virksomheder med til kampen om de bedste ideer. Målet er iværksætteri og nytænkning, så de studerende får redskaberne til at starte som iværksættere og dermed kompetencen til at forme egen karriere. Studerende præsenterer deres projekt på en stand ved Innovation Cup Virkeligheden i de fleste små og mellemstore virksomheder er ofte, at flere faggrupper er involveret på tværs, når der genereres nye ideer og udvikles nye produkter og koncepter. Derfor har Erhvervsakademi Dania valgt at sætte tværfagligheden i højsædet med miksede grupper på tværs af uddannelserne, når der hvert år afholdes Innovation Cup for alle førsteårsstuderende. Konkret kommer en produktionsteknolog fra Skive fx sammen med en kommende bankrådgiver fra Hobro og en event manager fra Horsens. Kreative teknikker tilgængelige for alle Hos Erhvervsakademi Dania kan du fx uddanne dig til datamatiker, administrationsøkonom og energiteknolog, og forud for Innovation Cup er alle studerende uanset studieretning blevet klædt på med et seminar i kreative metoder og teknikker. Teknikker som i samarbejde med Idea Midtjylland og EU s Socialfond er digitalt tilgængelige på Virksomheder og organisationer er indbudt til at komme med en udfordring under årets tema, og på tre dage sætter Erhvervsakademi Dania kreativiteten og tværfagligheden i spil. Dette indebærer også internationale grupper med studerende fra store dele af Europa. > 24

25 25 facilitatorer coacher fremtidens iværksættere Alle grupper coaches og vejledes løbende af en stor facilitatorgruppe bestående af 25 af Erhvervsakademi Danias undervisere. Denne gruppe er efteruddannet til rollen og meget engageret i processen frem til selve idepræsentationen, som sker både over for virksomheder, eksterne dommere og udvalgte undervisere. Finalen er præmieoverrækkelsen, hvor der både gives cadeau til bedste innovative ide, bedste proces med skelen til de tillærte teknikker, men også til den mest realiserbare ide. Win win for både Dania og virksomheder Rektor Lis Randa udtaler: I år involverer vi virksomhederne endnu tættere i processen, idet personer fra virksomhederne under Innovation Cup er med som elever hos vores facilitatorkorps. Erhvervslivet ser et potentiale i at lære nogle af vores kreative teknikker og metoder. En virksomhed har indbudt til en stor præsentation af ideoplæg for produktudvalget, hvilket giver vores studerende en endnu mere seriøs vinkling på det at ideudvikle. Med vores Innovation Cup forbinder vi viden og kompetencer inden for innovation og iværksætteri og deler denne viden med erhvervslivet et erhvervsliv som bliver vores studerendes fremtidige arbejdsgivere. Og vinderen er Vinderne af prisen for den mest innovative ide ved Innovation Cup 2011 kom med et forslag til virksomheden Urtekram om at give forbrugerne mulighed for at scanne produkterne på en 2D-scanner i butikken via smartphone eller internettet. På basis af produkternes sundhed og forbrugernes egne præferencer vil en lampe enten lyse rød, gul eller grøn, hvor grøn repræsenterer det bedste valg. Vi vil gerne takke de studerende for en original og innovativ løsning på, hvordan Urtekram kan gøre det nemt for forbrugerne at træffe et sundt valg i butikkerne baseret på deres individuelle behov, siger Line Holmen, marketing- og forretningsudviklingschef hos Urtekram. 25 <

26 Videncenter for innovation - Fokus på viden og tværfaglighed, tid til inspiration og læring Det gode og innovative læringsmiljø har siden 2005 været udgangspunktet for Erhvervsakademi SydVests videncenter Innology - Center of Innovation med speciale inden for innovation og entreprenørskab. Begrebet innovation betyder ikke meget isoleret set. Skabelsen af innovation og herigennem vækst kræver samarbejde, viden, læring og ikke mindst øvelse. Innology har arbejdet med innovation i mere end seks år og står i dag bag mange bæredygtige innovationer. Videncentret har gode erfaringer med innovation på akademiets videregående uddannelser og står bl.a. bag landets første og eneste innovationsspeciale til alle akademiets studerende fra både merkantile, it-, design- og tekniske uddannelser. Herunder er der udviklet en innovation camp i undervisningen, en bog, guides og flere værktøjer til innovation, ligesom man har åbnet et iværksætterhus i Esbjerg og sidst et INNOVATORIUM, som er en fysisk innovationsfabrik, hvor hele innovationsprocessen er synlig fra start til slut. Netværk og tværfagligt samarbejde er altid udgangspunktet, og med den nyeste viden fra både erhvervslivet samt forskning har Innology de vigtigste ingredienser for succes. Det digitale prøverum Erhvervsakademi SydVest har sammen med en række andre partnere netop fået bevilliget støtte til et storstilet forsknings- og udviklingsprojekt fra Højteknologifonden, der skal skabe det perfekte digitale prøverum. Her kan kunden prøve tøjet virtuelt, inden det købes på nettet. > 26

27 Med et 3D-webkamera kan kunden se sig selv på computerskærmen, vælge tøj fra en menu og prøve tøjet med det samme. Kroppen fanges af webkameraet, tøjet sættes virtuelt på og følger kroppens bevægelser, så det er muligt at se, hvordan tøjet falder, og hvordan farven passer. Virtuel prøvning vil give kunderne en større tryghed ved at købe tøj på nettet, og dermed vil det på sigt kunne øge salget af tøj fra webbutikkerne. De udviklede teknologier vil også kunne anvendes til digitale prøverum i forretningerne, hvor kunderne kan afprøve og bestille tøj, som butikkerne ikke har på hylderne i de rigtige modeller, farver eller størrelser. På denne måde kan butikkerne holde lageret af tøj nede, hvilket kan reducere deres omkostninger væsentligt. Undersøgelser tyder på, at især mænd gerne vil prøve tøj hurtigt og effektivt i butikkerne. Forventningerne er store Ulrik Blom fra Innology indtræder som fuldtidsprojektleder og ser frem til udviklingen af det digitale prøverum. Projektet støttes de næste 2 ½ år, som det forventes, at det vil tage at udvikle, teste og kommercialisere projektet. Vi ser meget frem til dette spændende projekt, og forventningerne er høje. På akademiet ser vi det som en stor mulighed for at kombinere den nyeste forskning inden for teknologi og brugerdreven innovation i et lukrativt samarbejde med virksomheder som Bestseller, Smart Guy og Microsoft, udtaler Ulrik Blom. Projektkonsortiet bag det digitale prøverum består af Aalborg Universitet, Virtual Lab ApS, Commentor A/S samt Erhvervsakademi Sydvest. Konsortiet har tilknyttet førende forskere inden for området, men også et team, som skal kommercialisere projektet på det internationale marked. Der satses på et gennembrud inden for området, som kan være med til at profilere den danske IT-branche internationalt. 27 <

28

29 Efteruddannelse Efteruddannelse er afgørende for, at virksomheder kan udvikle sig, og at den enkelte medarbejder kan fastholde og udvikle sine kompetencer. Erhvervsakademierne tilbyder efter- og videreuddannelse, der giver de færdiguddannede kompetencer, som betyder, at de bliver en eftertragtet arbejdskraft og har et godt grundlag for at starte egen virksomhed.

30 Fleksibel undervisning sikrer uddannelse til alle På Erhvervsakademi Sjællands installatøruddannelse tilrettelægges uddannelsen, så den studerende via fjernundervisning kan læse hjemmefra i en længere periode, end hvad man normalt ser på et fuldtidsstudie. De studerende på installatøruddannelsen tilbringer færre timer på skolebænken end normalt - til gengæld skal der læses hjemmefra. Når de studerende læser hjemmefra, arbejder de med et stort tværfagligt projekt, som de forsvarer ved afslutningen af hvert semester. Undervisningsmaterialet ligger på internettet via skolens webløsning, og de studerende kan altid komme i kontakt med en lærer via skolens konferencesystem. Der er således altid hjælp at få uanset hvor man er. Der er mange studerende, der benytter sig af denne mulighed. De studerende, der kommer længst væk hjemmefra, er fra Grønland. Det er Grønlands Elforsyningsselskab, der sender sine medarbejdere til Erhvervsakademi Sjællands installatørafdeling i Nykøbing Falster. I stedet for at skulle være hjemmefra i to år og kun komme hjem til jul og i sommerferien, kan de studerende på installatøruddannelsen være 3x10 uger på skolebænken og tilbringe resten af tiden derhjemme. > 30

31 Fleksibiliteten er attraktiv Det er ikke kun Grønlands Elforsyningsselskab, der benytter sig af muligheden. Poul Hansen fra Brovst er selvstændig og har eget installationsfirma. Men han mangler at blive autoriseret som el-installatør, og han kan ikke være væk fra sit firma i to år. Han benytter sig derfor også af tilbuddet. Det betyder, at han selv kan tilrettelægge sit arbejde, så han kan bruge aftener og weekender til at studere og normal arbejdstid til at drive sit firma. Også studerende fra fx Færøerne og studerende fra nærområdet nyder godt af fleksibiliteten i installatøruddannelsen på Erhvervsakademi Sjælland. Tiltaget udvikles fortsat For at udbygge fjernundervisningstiltaget deltager vi i øjeblikket i et EU-projekt. EU-projektet er et udviklingsprojekt, som går på udvikling af undervisning. Underviseren befinder sig i et lokale i en by. Nogle af kursisterne befinder sig i det samme lokale som underviseren, mens andre kursister befinder sig i andre lokaler i andre byer. Ydermere er der mulighed for at følge undervisningen fra hjemmet eller arbejdet blot kursisten har adgang til en pc, som er opkoblet til Internettet. På installatøruddannelsen er det især den sidste mulighed, der kunne være interessant. Vores studerende fra Grønland og Færøerne kunne netop via pc en følge med i undervisningen på en anden måde, end det sker i dag. Forsøget kører over de næste tre år og vil forhåbentlig medføre, at flere studerende, der er bosat i udkantsområder, vil få mulighed for at tage en uddannelse, udtaler Michael Juul Pedersen, der er underviser i Erhvervsakademi Sjællands installatørafdeling i Nykøbing Falster. 31 <

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015 Erhvervsakademi 2015 Interessentkredsmøde 11/4-2012 En midtvejsstatus på EA2015 1 Interessentkredsmøde 11.4.2012 Dagsorden: Status på indsatsområderne fra 2011 Forslag til nye indsatsområder 2012 Erhvervsakademiernes

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift 3. Opfølgningsmøde 22. september 2011, Kl. 15.45-17.00 Konferencecenteret Kosmopol, København 1 Program 1. Velkomst 2. Fremdriften i arbejdet med styrkelse af erhvervsakademierne,

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011 1/11 Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grund 2011 Storkøbenhavn Bornholm UC Syd 2/11 Oversigt over udviklingen i antallet af optagne fordelt på institutioner

Læs mere

Introduktion til projektværktøjet, der giver overblik over. samarbejdsmulighederne med uddannelsesinstitutionerne

Introduktion til projektværktøjet, der giver overblik over. samarbejdsmulighederne med uddannelsesinstitutionerne Introduktion til projektværktøjet, der giver overblik over samarbejdsmulighederne med uddannelsesinstitutionerne - kom godt i gang med projektværktøjet og få overblik over hvordan det kan anvendes. Tusindvis

Læs mere

Censorsekretariatets. Organisering

Censorsekretariatets. Organisering Censorsekretariatets Organisering Rektorkollegiet Censorsekretariatets bestyrelse FIVU Censorsekretariatet Formandskaberne Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk

Læs mere

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL 2020 HVOR ER DU? SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL EAL.DK/2020 LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 INDHOLD Hvor er du i 2020?....side 3 Erhvervsakademiet

Læs mere

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning Rådet for uddannelser og Professionsbacheloruddannelser Sekretariatet BILAG 18/10 Rådsmøde 5/10 Tirsdag den 12. oktober 2010 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser Syddansk Universitet Kolding 18005 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Kolding, Studiestart: Sommerstart 16 0 53 17 alle optaget, ledige pladser Kolding 18035 Designkultur, Kolding, Studiestart:

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Praktikermøde 9. oktober 2014

Praktikermøde 9. oktober 2014 9. oktober 2014 Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser med en normeret varighed på mindst tre år fremover skal være adgangsgivende til samtlige erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT CHALLENGE THE ORDINARY 3 FIND EN PRATIKANT PÅ KEA VIL VI GERNE GØRE DET NEMT FOR VIRKSOMHEDER AT TAGE EN AF VORES STUDERENDE I PRAKTIK, SÅ VI HAR FORSØGT AT SAMLE DEN INFORMATION,

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3.

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (K) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Nøgletal 1. GENEREL INSTITUTIONSBESKRIVELSE Institutionsadresse

Læs mere

BRUG FOR EN. x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob

BRUG FOR EN. x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob BRUG FOR EN x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob Forord Uddannelsesrådet ved Aalborg Kommune har i samarbejde med University

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE VÆLG MELLEM BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 505 UDDANNELSER BLIV STUDERENDE I TRE DAGE EFTERÅRET 2011 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 14.-21. SEPTEMBER

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Portræt Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster er en stor og bredspektret uddannelsesinstitution, der spænder over ungdomsuddannelser,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Velkommen til NATIONAL UNDERVISER KONFERENCE FACILITERING

Velkommen til NATIONAL UNDERVISER KONFERENCE FACILITERING Velkommen til NATIONAL UNDERVISER KONFERENCE FACILITERING En af vores konkurrenter Dialog 2 og 2 Hvad glæder I jer til i dag? Hvad vil I gerne kunne gå hjem med? Vi er på vej til at skabe Danmarks bedste

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

Frafald, status pr. 31. december 2014. Uddannelser af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund. Studiestart 2008/2009 Studerende

Frafald, status pr. 31. december 2014. Uddannelser af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund. Studiestart 2008/2009 Studerende , status pr. 31. december 2014. r af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund Studiestart 2009/2010 Studiestart 2010/2011 Lærer (4 år) Aarhus 407 107 26 447 110 25 439 114 26 Silkeborg 155 55 35 215

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 32010 Designer, København K, Studieretning: Beklædningsdesign,

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0122 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger]

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger] Afrapportering på udviklingskontrakt for 2008-2009 [Institutionens navn] Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2014. 1. udgave

KOT HOVEDTAL 2014. 1. udgave KOT HOVEDTAL 2014 1. udgave Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2014 INDHOLD side 2 Københavns Universitet Copenhagen Business School Handelshøjskolen IT-Universitetet i København Danmarks Tekniske

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Information til virksomheder om Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Business Unit Erhvervsakademiet Lillebælt hse@vejlehs.dk tlf: 7216 2898 Hvorfor er det en god ide at have en IT-studerende

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc...

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc... Page 1 of 17 Antal optagne Antal ansøgere Adgangskvotient Optagelsesområder stand- 1. prio- kvote 1 standby optagne by total ritet kvotient kvotient Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere