DEBATOPLÆG. åbner muligheder for mennesker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEBATOPLÆG. åbner muligheder for mennesker"

Transkript

1 DEBATOPLÆG HF åbner muligheder for mennesker 1

2 Indhold 2 Forord Formålet med hf-uddannelsen Opgaven hf løfter hvem skal gå på hf? Tiltag der fremmer kursisternes motivation og læring... 8 FOTO: STIG NØRHALD

3 FORORD Gymnasieuddannelserne debatteres livligt i medierne, og regeringen har bebudet et serviceeftersyn af alle de gymnasiale uddannelser. Serviceeftersynet kommer formentlig i første omgang til at koncentrere sig om de treårige gymnasiale uddannelser. Det ser således ud til, at debatten om hf får lidt længere tid til at udfolde sig. Politisk har der bl.a. været fokus på hvem og hvor mange, der skal gå på hf, hvilke videregående uddannelser en 2-årig hf-eksamen skal give adgang til, samt om de nuværende fag og niveauer er tilstrækkelige. Med debatoplægget om hf giver GL svar på nogle af de problemstillinger der er rejst politisk, og samtidig giver vi bud på, hvordan vi nu og på lidt længere sigt kan skabe en endnu bedre hf-uddannelse. GL s hovedbestyrelse vil gerne drøfte disse bud med medlemmerne og med alle, der har interesse for hf. Vi håber, at GL s medlemmer vil deltage i debatten på GL s hjemmeside, GL s facebookside, i Gymnasieskolen mm. Skriv til GL s sekretariat, mail hvis I ønsker et skolemøde eller et regionalt møde, hvor hovedbestyrelsesmedlemmer kan uddybe oplægget og drøfte det med jer. God læse- og debatlyst! GL s hovedbestyrelse November

4 1. Formålet med hf-uddannelsen Oprindelig var hf en uddannelse, der skulle give adgang til videregående uddannelse for voksne, der ønskede at skifte spor. I dag er det fortsat et krav, at de, der begynder på hf, har mere med sig end afgangsprøven i folkeskolens 9. klasse. Formålet med hf er at være almendannende og studieforberedende. Hf har oplevet en tilstrømning af kursister, især blandt de yngre. På VUC er der stadig et voksenmiljø, idet hf udbudt som enkeltfag har en ældre målgruppe, hvor kun 10 % af kursisterne er 19 år eller yngre. VUC udbyder også hf-enkeltfag i skræddersyede, etårige pakker, der kan give de modne og målrettede kursister direkte adgang til fx bestemte erhvervsakademiuddannelser eller professionsbacheloruddannelser. Det 2-årige hf, udbudt på stx-skoler, er i dag en ungdomsuddannelse, men med en bredere aldersprofil end det almene gymnasium. Uddannelsen appellerer til målgruppen med et anderledes læringsmiljø, et overskueligt forløb og en faglig tilgang, der er mere konkret og anvendelsesorienteret og mindre abstrakt teoretisk. 2-årig hf udbudt på VUC har en voksen profil, idet to ud af tre kursister er 20 år eller ældre. I dag begynder godt halvdelen af hf-studenterne på en mellemlang videregående uddannelse, mens ca. 20 % begynder på en lang videregående uddannelse. Omkring 11 % går i gang med en kort videregående uddannelse, og 13 % på en erhvervsuddannelse. Samlet løfter hf en vigtig opgave med at give unge og unge voksne mulighed for at tage en uddannelse, der er adgangsgivende til videregående uddannelse. Blandt hf erne er der mange, der af den ene eller anden årsag ikke har taget den direkte vej. Hf tilbyder et særligt læringsmiljø med en tilgang til fagligheden, der er mere konkret og anvendelsesorienteret, og som tager udgangspunkt i den enkelte kursists forudsætninger. Det er vigtigt, at hf fortsat udbydes både som 2-årigt hf og som enkeltfag, så unge og voksne bedst muligt hjælpes videre. Hf åbner muligheder for mennesker og lukker huller i uddannelsessystemet. 4

5 2. Opgaven hf løfter hvem skal gå på hf? HF FOR UNGE OG UNGE VOKSNE Hf skal fortsat være en uddannelse for både unge og voksne. Hf skal fortsat udbydes både som 2-årig hf og som enkeltfag. De Konservative, DEA s ungdomsuddannelseskommission og Dansk Industri er blandt dem, der foreslår, at hf først og fremmest skal være for voksne. I dag er hf en uddannelse primært for unge og unge voksne. Tal fra Undervisningsministeriets databank viser, at en aldersgrænse på 18 år ville have udelukket 42 % af dem, der blev optaget på 2-årig hf i En aldersgrænse på 20 år ville have udelukket 72 %, eller knap 7000 unge. Med andre ord vil en aldersgrænse bremse mange unge på deres vej gennem uddannelsessystemet. GL fastholder, at der fortsat skal være fire gymnasiale uddannelser og eux med hver sin profil, som samlet giver unge med forskellige forudsætninger og ønsker til videregående uddannelse mulighed for at tage en gymnasial ungdomsuddannelse. Hf skal være et positivt tilvalg for kursisterne. De, der begynder på hf, skal være klar over de krav, uddannelsen stiller. Kursisterne skal være fagligt, socialt og personligt rustede til at leve op til kravene. Et karakteradgangskrav til hf er ikke løsningen. Et karaktergennemsnit alene fortæller ikke, om kursisterne kan eller vil yde den nødvendige indsats. Kursister på hf kommer ikke direkte fra grundskolens 9. klasse. De har enten været ude af uddannelsessystemet, er skiftet fra en anden ungdomsuddannelse eller har taget grundskolens 10. klasse. De har fået mere livserfaring, mere modenhed og ofte mere motivation for uddannelse, siden de fik afgangskarakterer i grundskolens 9. klasse. Nogle hf-kursister har en afbrudt ungdomsuddannelse eller mindre gode oplevelser fra grundskolen med sig. Hf har et højere frafald end de treårige gymnasieuddannelser. En væsentlig grund er, at flere kursister har personlige, faglige, sociale eller sundhedsmæssige problemer. Problemstillinger, som også kan have indflydelse på et karaktergennemsnit fra grundskolen. Vi ser ofte, at kursisterne blomstrer op og får mod på uddannelse i løbet af deres hf-forløb, fordi hf kan tilbyde en anden form for undervisning, end de har været vant til. Karaktergennemsnittet fra grundskolen har også i mindre grad betydning for de endelige karakterer på hf. Et karakterkrav på 4 i dansk og matematik vil udelukke hver fjerde elev fra hf, mens et karakterkrav på 7 vil udelukke næsten 75 %. Et karakterkrav vil dermed ramme hårdere på hf end på andre gymnasiale ungdomsuddannelser. I stedet for at indføre karaktergennemsnit som adgangskrav til hf, vil GL styrke uddannelsesparathedsvurderingen i grundskolen for de kursister, der kommer direkte fra 10. klasse. DER SKAL IKKE VÆRE KARAKTERBOM TIL HF Karakterkrav er ikke en løsning på udfordringerne i hf-uddannelserne. TYDELIGHED I UDDANNELSESKRAV Det skal være tydeligt, hvilke krav hf-uddannelsen stiller. Tydelighed skal opnås gennem afklarende samtaler med studievejledere samt screening for dem, der ikke har en aktuel uddannelsesparathedsvurdering. Hf har en værdifuld sweeper-rolle, som skal fastholdes for de, der har evnerne og motivationen til at tage en gymnasial uddannelse. For de kursister, der kommer direkte fra folkeskolen, skal uddannelsesparathedsvurderingen styrkes. Mange hf-kursister kommer ikke direkte fra folkeskolen. Her er en afklarende samtale med uddannede studievejledere på modtageskolerne et godt værktøj, suppleret med screening og optagelsesprøve. 5

6 SCREENING, TURBOKURSER OG LÆSEVEJLEDNING Skoler og kurser skal forpligtes til at screene i fx dansk, engelsk og matematik og til at give tilbud om målrettet indsats, fx læsevejledning og turbokurser i udvalg te fag eller fagelementer. Hf-kursisterne har forskellige faglige og personlige forudsætninger, og nogle har brug for et ekstra fagligt løft for at gennemføre en gymnasieuddannelse. Screening ved indgangen giver skolerne mulighed for at iværksætte en målrettet indsats for de kursister, der har behov. Derfor skal skolerne forpligtes til at screene i fx dansk, engelsk og matematik og skal på baggrund af screeningerne give relevante tilbud om målrettet indsats om fx læsevejledning og turbokurser i udvalgte fag eller fagelementer. Ansøgere til hf, der optages på baggrund af optagelsesprøve og/eller -samtale, bør screenes og tilbydes paratpakker, hvis ikke niveauet er til direkte optagelse på hf. LIGE ØKONOMISKE VILKÅR FOR HF-ENKELTFAG OG 2-ÅRIG HF Hf-enkeltfag og målrettede pakker skal tilbydes under samme økonomiske vilkår som anden gymnasial undervisning. PARATPAKKER BEDRE OVERGANG TIL HF Der skal tilbydes paratpakker til unge og voksne, som har motivationen, men ikke helt har de faglige forudsætninger for at begynde på hf. Unge og voksne, der er motiverede til at begynde på hf, men som ikke helt har de faglige forudsætninger, skal kunne tage introducerende paratpakker. Paratpakker kan fx tilrettelægges som 3-4 måneders forløb forud for studiestart. Paratpakker skal introducere både fagligt og studieteknisk til hf-fagligheden med fag og fagelementer fra hf-fagrækken. 2-ÅRIG HF GIVER STUDIEKOMPETENCE 2-årig hf skal fortsat give studiekompetence til korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Vi skal undgå blindgyder i uddannelsessystemet. Derfor er det fortsat vigtigt, at 2-årig hf giver studiekompetence til både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. For dem, der er helt afklarede i valg af videregående uddannelse, findes der etårige, målrettede pakker og andre fleksible tilbud i enkeltfagssystemet. Lige økonomiske vilkår for hf-enkeltfag og 2-årig hf skaber en bedre uddannelsespolitisk balance og fremmer, at kommende kursister tager den uddannelse, som de ønsker og har behov for. For nogle vil en etårig målrettet fagpakke være et mere relevant tilbud end fx 2-årig hf, men her er deltagerbetaling en barriere. Kompetencegivende uddannelse skal være gratis. Derfor skal deltagerbetalingen fjernes. 6

7 OBLIGATORISK MATEMATIK PÅ B-NIVEAU ER EN UNØDIG STOPKLODS Obligatorisk matematik på B-niveau er ikke en løsning på udfordringerne på hf. I 2010 tog ca. halvdelen af hf-studenterne et eller flere gymnasiale suppleringskurser, og nogle politikere ser hf ernes forbrug af GSK (gymnasial supplering) som et problem. Nogle hævder, at man ved at indføre obligatorisk matematik på B-niveau hæver fagligheden og nedbringer antallet af unge, der efter hf-eksamen tager GSK for at kunne komme ind på videregående uddannelse. Hovedparten af de videregående uddannelser stiller imidlertid ikke adgangskrav om matematik på B-niveau, og mange hf-studenter møder ikke krav om matematik på B-niveau på deres videregående uddannelse. Et krav vil derfor være en unødig stopklods. At hf-studenterne kan supplere med enkelte fag og niveauer på GSK, giver et smidigt og effektivt tilbud til netop til denne målgruppe. PARATPAKKER BEDRE OVERGANG TIL HF Hvor går man hen, når man har været ude af uddannelsessystemet, har motivation og evner til en gymnasial uddannelse, men ikke helt har de faglige og studiemæssige forudsætninger? På Gentofte hf går man i 1. a, også kaldet paratpakken. Her får unge og unge voksne en ny chance i et 4 måneders paratpakkeforløb. De bliver fagligt opdateret og studieparate ved at tage fag på c-niveau, hvor undervisningen er tilrettelagt med fokus på motivation, socialt sammenhold og succesoplevelser. Optagelseskrav til paratpakken er de samme som til hf, men derudover foregår visitering ved optagelsessamtale, og kursisterne følges tæt med 4-5 samtaler om faglig og social trivsel. Resultaterne er gode med høj gennemførsel og en høj overgangsfrekvens til 2-årig hf vel at mærke blandt unge og unge voksne, der ikke var blevet optaget på hf uden paratpakken. 7

8 3. Tiltag, der fremmer kursisternes motivation og læring ANVENDELSESORIENTERING OG ELEVNÆR UNDERVISNING Anvendelsesorientering og elevnær undervisning skal styrkes af hf-tilpassede læreplaner. Hf har i dag en høj løfteevne, men læringen kan øges. Nogle kursister har en ringe tro på egen evne til at lære, og mange kursister har brug for en ungdomsuddannelse, hvor de kan nå de faglige mål ad en anden, mere anvendelsesorienteret vej. Anvendelsesorientering og virkelighedsnær undervisning anvendes i mange sammenhænge i dag på hf og giver nødvendige kompetencer, motivation og drivkraft til læringen. Anvendelsesorientering og virkelighedsnær undervisning skal fortsat styrkes på hf, bl.a. gennem videndeling og bedre rammer om anvendelsesorientering i undervisningen. Der skal bygges videre på erfaringer med projekt- og praktikforløb i samarbejde med eksterne parter, brobygning til videregående uddannelser, målrettede fagpakker, tonede 2-årige forløb og forløb, der udbydes i samarbejde med eksterne parter, fx hf søfart og grøn hf. Anvendelsesorienteret og elevnær undervisning kræver tilpassede rammer og hf-tilpassede læreplaner med tydelige mål og frihed til at nå målene ad forskellige veje. Hf-læreplaner skal stadig have de samme høje, faglige mål og kompetencemål, men det skal fremgå mere tydeligt, at målene kan nås ad andre veje. STUDIETID OG LEKTIE INTEGRERET UNDERVISNING Kursisternes tid til skriftligt arbejde (kursisttid) og tid til undervisning (uddannelsestid) skal stå til rådighed for læreren, som kan disponere over den samlede tid (studietid). Resursen til studietid er samlet uændret i de enkelte fag. Kursisternes skriftlige arbejdsbyrde skal fortsat koordineres. Lærerne har det daglige ansvar for kursisternes læring og bør derfor have råderummet til at afgøre hvilken indsats, der tjener de enkelte kursister bedst. Nogle kursister har gavn af en høj grad af selvstændighed i arbejdet, andre har gavn af, at fx dele af lektiearbejdet og det skriftlige arbejde integreres mere i undervisningen ANVENDELSESORIENTERING OG ELEVNÆR UNDERVISNING Kalundborg Gymnasium og hf trækker verden ind i hf. I samarbejde med en række andre gymnasier i netværket Globale Gymnasier tager hf-kursisterne på camp med overskriften globalisering og demokrati. Her giver Mellemfolkeligt Samvirke et autentisk indblik i, hvordan demokratibevægelser i Myanmar og Nepal kæmper for en bedre verden. De globale problemstillinger danner baggrund for kursisternes arbejde med demokrati. De arbejder videre med at udpege udfordringer i deres egen hverdag, og de anvender videnog kompetencer fra fagene i kultur- og samfunds videnskabelig faggruppe til at komme med konkrete løsningsforslag. Den anvendelsesorienterede tilgang gør det konkret for kursisterne, at demokrati er afgørende, både for demokratibevægelser i Myanmar og Nepal og for unge på Kalundborg Gymnasium og hf. 8

9 og udføres med mulighed for at få vejledning af en lærer. Det vil give mulighed for en styrket, formativ evaluering, der fremmer kursisternes læring. DIFFERENTIERET UNDERVISNING Lærerne skal have råderum til at hold- og niveaudele indenfor og på tværs af klasser og årgange på baggrund af fx faglige eller studiemæssige behov, interesser eller talent. Lærerne har det daglige ansvar for kursisternes læring og bør derfor have råderummet til at afgøre hvilken indsats, der tjener de enkelte kursister bedst. Skoler og VUC skal kunne holddele på tværs af klasser og årgange på baggrund af fx faglige eller studiemæssige behov, interesser eller talent. Fx turbokurser til faglig opgradering i udvalgte fag eller talentindsatser, forløb med kursistvalgte emner eller perioder med andre typer opdeling. Det kan fx ske efter faglige forudsætninger eller interesser. Holddeling på tværs af klasser bør altid være fleksibel, sådan at holdopdelingen kan ændres i takt med, at elevernes behov og interesser ændrer sig. Holddeling bør være afgrænset, så klassefællesskabet stadig er det dominerende læringsfællesskab. TOLÆRERORDNING OG FLEKSIBEL UNDERVISNING PÅ SMÅ HOLD Resursen og målene fra tutorsamtalerne skal fastholdes, men målene bør kunne nås ad flere veje og fx give mulighed for faglige konsulenttimer i små hold og grupper og tolærer ordninger. Differentiering af undervisningen og kursistnærhed skaber et øget behov for lærerresurser i undervisningen. Det kan ske ved tolærerordninger og mulighed for, at faglærerne kan undervise kursisterne i mindre grupper. De nuværende tutorsamtaler giver mulighed for kursistnærhed. Resursen og målene fra tutorsamtalerne skal fastholdes, men målene bør kunne nås ad flere veje. STUDIETID OG LEKTIEINTEGRERET UNDERVISNING Lige muligheder for kursisternes deltagelse i undervisningen og ønsket om at kursisterne lærer at arbejde bedre med lektier. Det er nogle af begrundelserne for, at kursisterne på Espergærde Gymnasium og hf begynder 1. hf med en sammenhængende skoledag, hvor lektier er integreret i skoledagen. Skriftlige afleveringer forankres i undervisningen, så kursisterne starter og afslutter arbejdet i klassen. Samtidig skal kursisterne blive studieegnede i løbet af hfuddannelsen. Derfor er der efter det første halve år en progression mod, at kursisterne i højere grad arbejder selvstændigt med lektier. Andre skoler har arbejdet med lektieintegreret undervisning på hf og får gode resultater på bl.a. kursisten-gagement, karakterer og gennemførsel. Det er endnu for tidligt at vurdere effekten på Espergærde Gymnasium og hf, men lærerne kan se positive tegn, fx i form af flere motiverede kursister, og at fraværsprocenten er faldet også den skriftlige. 9

10 RESURSEPERSONER Den enkelte lærer og lærerteamet skal have mulighed for at trække resursepersoner ind i undervisningen, fx til kursister med diagnoser eller med særlige læringsvanskeligheder. På hf er der en stigende andel af kursister med diagnoser eller forskellige typer af læringsvanskeligheder. Det kræver viden og indsats fra skolernes side at give disse kursister gode vilkår for læring og passende udfordringer. Den enkelte lærer og lærerteamet bør derfor kunne trække ekstra resurser ind i undervisningen, fx uddannede resursepersoner med både faglig og specialpædagogisk viden. VIDENDELING OG SAMARBEJDE Arbejdsfællesskaber skal styrkes med respekt for faglige og personlige forskelle. Lærerne skal have mulighed for sparring, videndeling og samarbejde om undervisningen i et arbejdsfællesskab på skoler og VUC-kurser. Kollegiale arbejdsfællesskaber øger kvaliteten i undervisningen og arbejdsglæden. Arbejdsfællesskaber skal dannes om meningsfyldte opgaver og med respekt for faglige og personlige forskelle. Arbejdsfællesskaber findes i dag mange steder, fx hos lærergrupper, der arbejder med udviklingsprojekter, i team, faggrupper, i flerfaglige samarbejder og i tolærerordninger. Samarbejde om undervisningen skal udbygges og styrkes. NYE KURSISTGRUPPER ØGER EFTERUDDANNELSESBEHOVET Efteruddannelse skal styrkes, og voksenpædagogik bør i højere grad behandles på teoretisk pædagogikum. Efteruddannelse skal styrkes. Der er et stort behov for, at hf- lærere efteruddannes, bl.a. inden for pædagogik, der virker over for de nye kursistgrupper, i anvendelsesorienteret undervisning og i voksenpædagogik. Voksenpædagogik bør også i højere grad behandles som tema på teoretisk pædagogikum. HF-PÆDAGOGIK OG LÆRINGSKULTUR Den særlige læringskultur uden medtællende standpunktsbedømmelser skal fortsat kendetegne hf-uddannelserne. På hf er det særlig vigtigt, at der skabes et trygt læringsmiljø med opmærksomhed på de enkelte kursisters faglige behov og trivsel. Dette særlige læringsmiljø næres af en undervisning, hvor læreren ikke i undervisningen skal bedømme kursisternes faglige standpunkt i form af standpunktskarakterer. Det styrker en læringskultur frem for performancekultur og skal fortsat kendetegne hf-uddannelserne. EKSAMEN Prøveformerne på hf skal fortsat udvikles gennem forsøg, herunder forsøg med modulevaluering og intensive forløb. Kravene til eksamenstilrettelæggelse er styrende for lærernes daglige undervisning, og derfor er det vigtigt, at prøvekrav flugter med de mål, der er opstillet for undervisningen. På hf skal skolerne have mulighed for forsøg med moduleksamen, hvor delelementer af undervisningen evalueres ved prøve og på baggrund af fastsatte, objektive kriterier. Lignende forsøgsarbejde er gennemført på stx og gav eleverne et klarere fagligt fokus, motivation og overskuelighed. Der er dog brug for at afprøve metoden på den særlige hf-målgruppe, bl.a. i naturvidenskabelig faggruppe og matematik. Flere skoler har gode erfaringer med, at fag på hf tilrettelægges i mere intensive forløb, sådan at kursisterne har færre fag ad gangen. Skolerne skal have mulighed for at udføre forsøgsarbejde med intensive forløb på alle hf-uddannelser. 10

11 VIDENDELING OG SAMARBEJDE Nye kursisttyper skaber behov for ny pædagogik og for at udvikle lærernes kompetencer. Det var ledelse og lærere på VUC Nordjylland enige om, og løsningen blev et internt kompetenceudviklingsforløb for de ansatte. Lærerne valgte sig ind i grupper, kaldet læringscirkler, efter temaer som nye målgrupper og didaktiske overvejelser, kultur og læringsmiljø, lærerkompetencer/lærerroller og læring samt modstand og motivation. Lærerne kunne efter eget valg inddrage eksperter eller andre videnspersoner til sparring. I en læringscirkel gav en læseforsker de naturfaglige lærere værktøjer til at hjælpe kursisterne med at knække den naturfaglige læsekode. Lærerne afprøvede forskellige læsetekster, og de fik blandt andet produceret et nyt kompendium til brug i undervisningen. Lærerne fik afprøvet og delt materiale og idéer med hinanden. Som en lærer udtalte: Når vi har fundet frem til noget, der virker, har vi sendt det rundt i læringscirklen. Der er ingen grund til, at hver lærer skal opfinde alt. FORSØG MED MODULEVALUERING Tydelige faglige mål, større fagligt overblik og øget læring og motivation. Det er nogle af gevinsterne, som elever på Borupgaard og Ørestad Gymnasium oplevede, da eksamen i matematik og oldtidskundskab blev erstattet af 4-5 evalueringer i løbet af skoleåret. Antallet af evalueringer sikrede variation i evalueringsformerne og udgjorde et vægtet grundlag for den endelige eksamenskarakter. Modulevalueringens gevinster er også relevante på hf. Men der er brug for forsøg, der viser, hvordan modulevaluering kan overføres til hf og tilpasses hf-kursisterne. 11

12

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på toårigt hf Side 1 Det nedsatte hf-udvalg arbejder med følgende temaer: Justeret struktur med mulighed for spor mod akademisk bachelor, erhvervsakademi-

Læs mere

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv.

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Ca. 35.000 personer tog hf-undervisning på VUC i kursusåret 2006/07 Mellem 35.000 og 45.000 unge og voksne følger hvert år hf-undervisning

Læs mere

Nytænkning af toårigt hf

Nytænkning af toårigt hf 18. januar 2016 Nytænkning af toårigt hf Hf-uddannelsens betydning i det danske uddannelsessystem kan ikke understreges stærkt nok. Efter Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforeningens opfattelse

Læs mere

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling.

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling. Projektbeskrivelse Hf- og hvad så? Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører som en del af EVA s handlingsplan for 2015 en undersøgelse af hf-kursister på toårigt hf med fokus på kursisternes uddannelsesmønstre

Læs mere

Sammendrag. Lovforslag om styrkelse af de gymnasiale uddannelser og ændring i andre love herunder eud og eud med eux.

Sammendrag. Lovforslag om styrkelse af de gymnasiale uddannelser og ændring i andre love herunder eud og eud med eux. Sammendrag. Lovforslag om styrkelse af de gymnasiale uddannelser og ændring i andre love herunder eud og eud med eux. Regeringen har indgået aftale med: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Læs mere

Enhedslistens udspil til en gymnasiereform

Enhedslistens udspil til en gymnasiereform Enhedslistens udspil til en gymnasiereform Enhedslistens udspil til en gymnasiereform De gymnasiale uddannelser er på mange måder en uddannelsesmæssig succes. Uddannelserne er det foretrukne valg for et

Læs mere

DEBATOPLÆG GYMNASIEUDDANNELSER

DEBATOPLÆG GYMNASIEUDDANNELSER DEBATOPLÆG GYMNASIEUDDANNELSER danner og uddanner unge, der kan og vil Indhold 2 Forord... 3 1. Hvad er formålet med gymnasieuddannelserne?... 4 2. Gymnasieuddannelser med tydelige profiler... 5 3. Hvem

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL

VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL FAKTA OM VUC ROSKILDE Center for voksen- og efteruddannelse 3 adresser: Roskilde, Greve og Køge 4 uddannelser: HF, AVU, FVU, OBU 1250 årskursister (3800 sjæle) 185

Læs mere

Kvalitetsløft som led i OK 13

Kvalitetsløft som led i OK 13 Kvalitetsløft som led i OK 13 Jørgen Balling Rasmussen, MBU Side 1 Udgangspunktet: Prioritering i forhold til mål og udfordringer RR anbefaler, at FM og MBU i de fremtidige OK-forhandlinger arbejder målrettet

Læs mere

Overordnet Studieplan

Overordnet Studieplan Overordnet Studieplan 1. Introduktion til hf-studieplanen for VUC Vestsjælland Nord. Hf-studie-planen for VUC Vestsjælland Nord beskriver, hvorledes vi her på stedet løbende planlægger, gennemfører og

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

BILAG: Høringssvar fra udbydere af den 2-årige stx Aalborg d. 12. september 2016 Høringssvar vedrørende udkast til Lov om de gymnasiale uddannelser fra Foreningen af studenterkursusrektorer. 1) Optagelse

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Udviklingsplan for de Gymnasiale Uddannelser

Udviklingsplan for de Gymnasiale Uddannelser Seminar for faglige foreningers bestyrelser 21.3. 2013 Udviklingsplan for de Gymnasiale Uddannelser - fase 2 en dagsorden med fokus på eleven og kvaliteten hvad viser vores evalueringer elevvinkel hvad

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. 1 Skolestart: August 2017 Indhold Målgruppe...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Hf-udvalgets anbefalinger

Hf-udvalgets anbefalinger Hf-udvalgets anbefalinger til en fremtidssikring af hf Afrapportering fra hf-udvalget som blev nedsat i forbindelse med regeringens udspil Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre af 1. december

Læs mere

HF2net.dk konference 6. november 2013

HF2net.dk konference 6. november 2013 HF2net.dk konference 6. november 2013 Kursisten i centrum for kvalitetsløft i hf2-uddannelsen Foreløbige resultater af Udviklingsplanen for de Gymnasiale Uddannelser hvad tænker vi i uvm om fremtidige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven) LBK nr 767 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF 1 Ta en 2-årig HF og kom videre Få adgang til din drømmeuddannelse Med en HF-eksamen kan du få adgang til den videregående uddannelse du drømmer om. Du kan få adgang til: Korte videregående uddannelser

Læs mere

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Debatoplæg fra Odense Lærerforening maj 2010 Effektmål At andelen af unge, der fuldfører en ungdomsuddannelse, skal øges med 5 procent i den kommende 3 årsperiode.

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen Resultatlønskontrakt: - og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse 1. Undervisning 1.1 Lektieintegreret HF Basisrammen Formålet med udviklingsarbejdet er at styrke læringen i HF-uddannelsen

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen 21-04-2016 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen Analyse 5. april 2016 Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende Af Nicolai Kaarsen Regeringen har forslået at indføre adgangskrav på gymnasierne, så unge skal have mindst 4

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk 3. marts 2015 Jour.nr: 201575300/0001 Høringssvar lovforslag om folkeskolens prøver Danmarks

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

10. klasse på NEXT NEXT Juni Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser

10. klasse på NEXT NEXT Juni Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser 10. klasse på NEXT NEXT 2020 Juni 2017 Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser - 10. klasse på NEXT Uddannelse Den teknologiske udvikling betyder,

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Studiebog Hf. Studiebogen. Indholdet. Om studiebogen. Dine informationer. Navn Navnesen

Studiebog Hf. Studiebogen. Indholdet. Om studiebogen. Dine informationer. Navn Navnesen Studiebog Hf Navn Navnesen Kursistnummer: 99999 Om studiebogen jf. Hf-bekendtgørelsen d. 26/6-2013 Studiebogen er et arbejdsredskab i uddannelsesforløb. Den skal bidrage til, at du kan vurdere udviklingen

Læs mere

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Fra 30 til 19% Baggrund for reformen

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Strategi Horsens Statsskole

Strategi Horsens Statsskole Strategi Horsens Statsskole 2016-17 Indledning På Horsens Statsskole tilstræber vi i vores daglige arbejde, udvalgsarbejde og projekter har fokus på formål, værdier, strategi og mål. Vores formål tager

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker.

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker. August 2008 Debatoplæg - Grundforløbspakker Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen er med til at sikre, at den enkelte skole har

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor)

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Skole- og familiechef Bente Schoubye, Gladsaxe Kommune Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Tak for ansøgningerne vedrørende Ungesporet

Læs mere

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Indledning Strategiplan 2020 for VGHF er et udtryk for en række valg og prioriteringer, der er fremkommet gennem samtaler og møder i en gennemsigtig og demokratisk

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN 2013 HØJERE FOREREDELSES EKSAMEN HF Frederik, Tranekær Jeg har valgt HF, fordi jeg altid har vidst, hvad jeg vil, og den hurtigste vej til at nå det mål er at få en gymnasial uddannelse via en HF Justin,

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Hf er en almen studieforberedende uddannelse. I den nye gymnasiereform er der lagt op til, at hf skal være moderne og mere praksisorienteret

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer Bilagsfigur Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A blandt studenterne fra hf*, Gns.inkl. bonus A:,,,,,,,,, 3, 3,,, 5, 5,,, 7,,, 9, 9,,,,, Note

Læs mere

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering omfatter systematiske og regelmæssige selvevalueringer,

Læs mere

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Velkommen, OA 16 er i gang.

Velkommen, OA 16 er i gang. Velkommen, OA 16 er i gang. Jeg har glædet mig til denne aften, til at præsentere BG for jer. Med vores størrelse er det lidt som at skulle fortælle om sin familie. Alle 1.g erne kan tage på intro-hyttetur

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Fredericia Gymnasium. Udkast til. Talentstrategi

Fredericia Gymnasium. Udkast til. Talentstrategi Udkast til Indledning Det fremgår af stx-bekendtgørelsen af 26. juni 2013, 73 og hf-bekendtgørelsen af 26. juni 2013, 38, at undervisningen skal tilrettelægges under hensyntagen til elevernes/kursisternes

Læs mere

Forslag til EUD-reform fra Danske SOSU-skoler

Forslag til EUD-reform fra Danske SOSU-skoler (for elever med praktikplads) (for elever med praktikplads) (for elever med praktikplads) Forslag til EUD-reform fra Danske SOSU-skoler Meriteres inden for indgangen. Meriteres inden for indgangen. Meriteres

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007

Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007 Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007 Denne vejledning indeholder uddybende og forklarende kommentarer til samt idéer og forslag til den konkrete udmøntning af de enkelte punkter i hf-bekendtgørelsens

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier Deltagende skoler (8 i alt): Kalundborg Gymnasium, Københavns åbne Gymnasium, Ikast Brande Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Langkær Gymnasium, Rosborg Gymnasium,

Læs mere

Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling

Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling December 2016 / opr. maj 2015 Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling Evalueringsplanen for Borupgaard Gymnasium beskriver de evalueringer, der udføres på

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Meementor & Mentorer. Fase 1 & Fase 2 Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Meementor & Mentorer. Fase 1 & Fase 2 Understøttende undervisning. Birkerød Skole Meementor & Mentorer Fase 1 & Fase 2 Understøttende undervisning Birkerød Skole 2 MeeMentor og Mentorer Indledning: Mentorer, MeeMentor og Meebook hænger sammen og er alt sammen nye tiltag ved Birkerød

Læs mere

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60%

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60% Rektors resultatkontrakt 2017-18 Basisramme Udviklingsstrategi 2016-2020: Udvikling af nye undervisnings former med henblik på elevernes læring 1. Logistik og styring Den særlige udviklingsindsats for

Læs mere