Papirløs undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Papirløs undervisning"

Transkript

1 Papirløs undervisning Fotokopier fra 3 års undervisning i dansk stk. Lars Joen Jensen, lektor og pædagogisk IT- vejleder Forhistorie På Rødkilde Gymnasium i Vejle indledte vi i august 2010 et forsøg med en papirløs eller en ren digital - undervisning i en enkelt klasse. Forsøget strakte sig over tre år og blev afsluttet her i sommeren Forsøget foregik i samarbejde med forlaget SYSTIME, som under hele forsøgsperioden stillede alle deres digitale undervisningsmidler gratis til rådighed for klassen, mod at vi med jævne mellemrum evaluerede disse. Sideløbende med dette deltog vi i et andet forsøg i samarbejde med Center for Undervisningsudvikling og Digitale medier på Århus Universitet med titlen: Undervisningsorganisering, - former og medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser. Målet var at skabe et undervisnings- og læringsmiljø, der er så attraktivt for de unge, at de fastholdes på deres ungdomsuddannelse og aktivt deltager i undervisningen. Klassen var ligeledes med i Undervisningsministeriets forsøg med digital skriftlig prøve i dansk. Her er der fx mulighed for at arbejde med video- klip: At man i gymnasiet arbejder digitalt er i sig selv ikke nogen nyhed; vi har på Rødkilde Gymnasium brugt undervisnings- og læringsplatformen Fronter siden 2001, men skiftede til Lectio i Stort set alle skolens elever medbringer nu deres egen computer i undervisningen, Lars Joen Jensen

2 og der er strømstik under alle skoleborde. En nyhed er derimod, at vi i sommerferien 2010 fik erstattet alle de traditionelle kridt- tavler med SmartBoard tavler. For at kunne benytte disse skal man have tilsluttet en computer, og tavlens indhold kan gemmes og efterfølgende distribueres til eleverne. I januar 2011 fik lærerne som led i et andet forsøg udleveret iphones, hvor man kan bruge en elektronisk kalender, der automatisk synkroniseres med den tilsvarende kalender i Google og i Lectio. Det er således slut med den slidte Mayland- kalender i papir; nu skrives alle aftaler ind i på iphone, og vi kan komme i kontakt med hinanden og eleverne - døgnet rundt(!) I foråret 2013 fik lærerne desuden en ipad, og den er meget anvendelig såvel i undervisningen som i privaten. Mit undervisningsmateriale er tilgængeligt på begge maskiner via DropBox, og hver lektion har jeg både computer og ipad i gang: dagens tekst projiceres via min computer op på lokalets Smartboard og samtidig kan jeg se mine noter på ipad. I privaten er der hele tiden en ipad i nærheden, så vi kan se madopskrifter, se TV- Update, følge børnenes færden via Facebook, checke de nyeste mails, høre musik ect. I det følgende vil jeg med udgangspunkt i faget dansk beskrive hvorledes vi har og fortsat arbejder papirløst i praksis. Bruger de slet ikke papir eller fotokopier mere? Svaret er: nej! Den eneste undtagelse er i faget matematik, hvor det har vist sig (stadig) at være mest praktisk at løse opgaver i dagligdagen med papir og blyant. 2

3 Hvad gør jeg i praksis som dansklærer? i- Bogen Som tidligere fortalt havde jeg en lang række undervisningsmidler til rådighed under forsøget; en nyskabelse fra SYSTIME er i- Bogen Litteraturens huse en internet- bog og i mange tilfælde også en interaktiv bog med opgaver, animationer, lyd- og filmklip - som vi kender det fra websider. Bogen er dels en antologi, dels en kortfattet litteraturhistorie, svære ord i teksten forklares via pop- up vinduer, og der er en fyldig genreoversigt. Mediet har desuden den fordel, at det løbende kan opdateres. Således tilføjede SYSTIME i august 2011 altså et år efter den egentlige udgivelse flere nye tekster til antologien samt et helt nyt afsnit om tekstanalyse, og i august 2012 yderligere to kapitler, så ibogen er i sandhed en dynamisk størrelse. Til hvert afsnit i i- bogen er koblet en note- funktion; via et ikon i margin kan man lukke op for et lille tekstbehandlingsprogram og her skrive sine kommentarer til afsnittet. De mange kommentarer fra et kapitel eller hele bogen kan så med et klik efterfølgende samles under eksamenslæsningen og evt. printes ud. Man kan endvidere på nettet hente et lille gratis program: Diigo, der kan bruges til overstregning, noter og bogmærker. Når vi giver lektier for i en i- Bog, har hver skærmside og artikel et SIDE- ID øverst, og bag dette ligger et link (URL- linje), som kan skrives ind i dagens lektie i vores intranet: Lectio. Et klik, og eleven er fremme ved den korrekte tekstafsnit. Til hver af Systimes i- bøger følger gratis en e- Bogs version med. Dette er en almindeligt bog, blot i en PDF- udgave. Det har vist sig at være en rigtig god ide at downloade denne til sin computer. Selv med en velfungerende internet- opkobling oplever de fleste skoler vel indimellem udfald, og her er det en stor pædagogisk fordel at kunne fortsætte arbejdet med materialet som e- Bog, indtil forbindelsen genetableres. Det samme kan gøres med lærer- udarbejde materialer, som vi tidligere fotokopierede år efter år. Nu scanner vi dokumentet én gang, konverterer det evt. til Word og gemmer det på vores computer, og så kan det løbende redigeres og inddrages i undervisningen efter behov. Slut med de mange ringbind og plastic- lommer i reolen hjemme på arbejdsværelset. Billedet i artiklens indledning viser den samlede mængde af fotokopier fra en tidligere dansk- undervisning over tre år samlet af en enkelt elev. Der er 428 kopier! Som tidligere fortalt bruger jeg i- bogen: Litteratures huse som grundbog i danskundervisningen. Bogen er primært en litteraturhistorisk antologi, hvor hver periode indledes med en kort, historisk rids. Desuden er der et større afsnit Arbejdsmønstre, med analysebegreber og gode tips til analyse af fx argumentation og reportager. Bogen kan dog i sagens natur ikke indeholde alle ønskede tekster, men her er fx Arkiv for Dansk Litteratur: en glimrende hjælp. Senest har vi læst romanen: Ved vejen via denne webside. Bibliotekerne tilbyder udlån af e- bøger fra adressen: så her er yderligere en mulighed for at låne og læse en roman digitalt. 3

4 Elektroniske noter I de situationer, hvor der er behov for detaljerede noter til enkelte ord og sætninger fx i analysen af et digt eller en sproglig analyse af et tekstuddrag kan man copy- paste et uddrag fra i- bogen over i et tekstbehandlings- program, markere de enkelte ord med en udvalgt skriftfarve og bruge kommentar- funktionen: 4

5 En anden mulighed er at åbne to skærmbilleder på samme tid; et med ibogens tekst / et Pdf- dokument og et med fx arbejdsspørgsmål. Fordelen er, at man kan copy- paste fx citater direkte over i arbejdsarket. Der gennemgås i sagens natur mange tekster i en danskundervisning over tre år, og har eleven således gemt en analyse og besvarelse af en række arbejdsspørgsmål - sammen med den analyserede tekst i en overskuelig mappestruktur på sin computer, ja, så er det en meget stor fordel, dels når der skal repeteres i slutningen af 3.g og dels i forberedelseslokalet ved en mundtlig eksamen. Alternativt kan vi vise afsnittet på lokalets SmartBoard- tavle og med de tre farvede penne udforme alle de ønskede kommentarer og understregninger og derefter gemme og distribuere resultatet til eleverne. Dette kræver dog, at eleverne enten har hentet den nødvendige software til deres computer ellers kan de ikke lukke filen op, eller at tavlebilledet eksporteres til en Pdf- fil. Den sidste mulighed forhindrer dog yderligere bearbejdelse af materialet, da pdf- filen er en billedfil. En tredje mulighed er Microsoftprogrammet: OneNote, som ligeledes giver mulighed for at kommentere en tekst med prosa, diverse pile og understregninger. Men hvad så med lærerens egne noter og kommentarer i margin hvordan undgår vi at eleverne ser disse, når teksten vises via projektor? Her gør vi i praksis det, at læreren slutter sin computer til projektoren, viser teksten og agerer sekretær for klassens fælles iagttagelser, mens han på sin ipad kan følge med i egne noter. Det færdige resultat af analysen gemmes så i Lectio, så eleverne kan benytte det ved en evt. senere eksamen. 5

6 Word Den skriftlige dimension i danskfaget forbindes som hovedregel med den traditionelle stil og større skriftlige opgaver, men der sker nu mere end det. Hvert forår i 1.g samarbejder jeg med klassens naturvidenskabelige fag om en populærvidenskabelig artikel. Den papirløse klasse, 2010c, havde biologi, så resultatet blev i dette tilfælde en artikel om ålegræs se illustration. Den digitale opgavebesvarelse I den papirløse klasse eksperimenterede vi i efteråret 2012 med en større digital opgavebesvarelse. Her kobles hver linje i indholdsfortegnelsen med det pågældende afsnit via et elektroniske bogmærke, så man ved at klikke i indholdsfortegnelsen automatisk hopper ned til afsnittet. Eleverne fik indledningsvist udleveret en kort, digital leksikonartikel om Poul Henningsen. Her skulle de så omdanne de enkelte punkter i indholdsfortegnelsen til elektroniske bogmærker, så man ved at klikke på en linje automatisk hopper ned til det pågældende afsnit i teksten. De skulle desuden indsætte illustrationer af hans flygel og den berømte PH- 5 lampe, og endelig linke til Danmarksfilmen på og sangen: Man binder os på mund og hånd via en plakat fra forestillingen: Dyveke. Det kom til at se således ud: 6

7 Drejer det sig i stedet om en analyseopgave på Musik A- niveau, kan man linke til bilag i form af sangtekster og noder. Indspiller man musikeksempler og lægger disse sammen med besvarelsen på en CD, så kan man også linke fra teksten til musikeksemplerne og således høre disse efter behov. I eksperimentelle fag som fysik / kemi / biologi kan man med sin smartphone filme sine forsøg. I sprogfag kan man indtale tekstpassager, og i begge tilfælde kan man lægge disse på youtube og derefter linke dertil fra den digitale opgavebesvarelse. Google docs Alle skolens lærere og elever får på Rødkilde Gymnasium en google- konto og dermed en e- mailadresse samt adgang til en office- pakke i skyen. Udtrykket dækker over, at dokumenterne automatisk gemmes på Googles server og ikke på brugerens egen computer. Man kan dog downloade sit dokument til egen maskine, hvis der er behov. Brugen af dokumentfunktionen i Google åbner nye pædagogiske muligheder, fx kan flere skrive sideløbende i samme dokument. I praksis åbner fx eleven et nyt dokument og inviterer derefter andre til at skrive med. Dette kan bruges i vejledningssammenhæng lærer og elev imellem, under gruppearbejdet, hvor alle dermed har lige adgang til det fælles dokument uanset om sekretæren fra sidste lektion evt. er fraværende. Læreren inviteres ind og kan løbende følge med i processen og kommentere samme: En fælles brainstorm på klassen kan umiddelbart ses, hvis læreren tilslutter sin computer til projektoren og inviterer klassen ind i et fælles dokument. Den enkelte elev kan på opfordring - invitere læreren ind i sine daglige noter til undervisningen og herigennem blive vejledt. I praksis har dette vist sig at være særdeles motiverende for elevens engagement 7

8 i lektionen og i forberedelsen til samme nu bliver det helt tydeligt, hvor meget den enkelte elev deltager. Samtidig har den stille elev, der måske har svært ved at komme til orde i klassesamtalen, her lige vilkår med de øvrige. I den papirløse klasse eksperimenterede vi med at udarbejde en klasse- roman. Med udgangspunkt i et lærer- oplæg skrev hver elev et kapitel: Google Docs giver således rige muligheder for at arbejde procesorienteret og med ny skriftlighed. 8

9 Google- web Et andet værktøj i Google er websiderne. Her kan man udforme sin egen webside og gøre den tilgængelig for resten af klassen eller resten af verden alt efter indhold og temperament. Jeg bruger fx denne facilitet til oversigtsskemaer i forbindelse med den litteraturhistoriske repetition. Eleverne får gruppevis en periode tildelt, og så skal de udvælge nøgleord og opliste gennemgåede tekster: I forbindelse med et medieforløb fik klassen til opgave at konvertere deres DA/HI- opgave fra 1.g til en webside: 9

10 Dette bevidstgjorde eleverne om hvorledes formidlingen ændrer sig fra den traditionelle akademiske formidling, hvor overledninger fra afsnit til afsnit er så vigtige, og hvor det hele forventes læst fortløbende og så til websiden, hvor hver skærmside skal kunne læses i vilkårlig rækkefølge. Klassens historielærer har meget udbytte af at bruge Googles websider, hvor hun og klassen samler kilder, billedmateriale og videoklip til brug i undervisningen: Notebook Softwaren til skolens Smartboards hedder: Notebook, og mange af mine kolleger har meget glæde af dette program. Matematiklæreren kan skrive og gemme udregninger og beviser, tysklæreren kan gennemanalysere en sætning og notere kommentarer til hver ord om nødvendigt. Naturgeografilæreren sammensatte følgende skærmbillede på dagen, da orkanen Sanda ramte USA's østkyst. Her er dels et nedbørskort, dels en nyhedstekst fra nettet og dels en kort film- sekvens. 10

11 Facebook Alle har vist en holdning til Facebook, og eleverne er meget glade for at bruge det også når de ikke skal. Min kollega Anne Lise Bennedsen har de sidste tre år eksperimenteret med at bruge platformen i en pædagogisk sammenhæng dels i samfundsfag og dels i spansk. I samfundsfag kan hun og klassen løbende diskutere aktuelle problemstillinger: 11

12 I sprogfag som fx spansk kan eleverne indtale videosekvenser (VodCasts), som læreren efterfølgende kan høre og kommentere: 12

13 ReStudy Skolen har tegnet abonnement på ReStudy, hvor man kan se fx gennemgang af matematiske beviser eller en kort forklaring på brugen det grammatiske komma. Fordelen er klart, at eleven kan gense de små videofilm efter eget behov. Didaktik i dagligdagen I den papirløse undervisning vælger vi som lærere det værktøj, der tilgodeser vore faglige behov: Notebook er velegnet til (levende) billeder og lyd. Programmet erstatter PowerPoint og er via den elektroniske tavle SmartBoard meget mere interaktivt. Elever kan deltage i udformningen af tavlens indhold, og der kan laves diverse øvelser fx ordklasser placeres i kategorier. Risikoen er imidlertid, at det ligesom ved PowerPoint også let kan blive et præsentationsværktøj i den lærerstyrede undervisning. De mange visuelle og interaktive muligheder kan let gå hen og dreje fokus på form fremfor indhold. Eleverne kan downloade Notebook- filer til egen computer og arbejde videre på disse. 13

14 Google Docs er velegnet til processkrivning: under et gruppearbejde kan alle personer deltage i udformningen af en tekst, og lærer og elev kan løbende kommunikere i en virtuel vejlednings- sammenhæng. GoogleWEB er velegnet til at præsentere tekst, (levende)billeder og lyd forudsat videoklip og lydklip allerede ligger på internettet fx YouTube, men der er ikke det interaktive element. En lærer- eller elevproduceret webside publiceres til hele verden med et par klik. Facebook kan bruges til at afvikle aktuelle nyhedsklip og elevprodukter fx oplæsning på et fremmedsprog, og her kan elever og lærere gå i en løbende dialog om det faglige. Word giver mulighed for at udforme en detaljeret, litterær analyse af større tekstmængder fx digte og noveller. Der er således rig mulighed for at arbejde digitalt og gemme resultatet. Fordelen ved at arbejde digitalt er at eleverne altid har materialet til rådighed blot der er adgang til internettet, og med et dokument projiceret op på SmartBoard- tavlen oplever jeg et andet nærvær og fokus i timen end tidligere, hvor hver elev sad med sin (papir)bog, og teksten blot var talte ord i lokalet. Kunsten nu er så at disponere sin undervisning, så eleverne i hver lektion oplever en passende blanding af klassesamtale med et fælles visuelt fokus på lokalets SmartBoard og individuelt / parvist arbejde ved computeren. Med 32 elever og computere i et lokale bliver der hurtigt en varm og tæt atmosfære, så derfor er vi i klasseteamet meget bevidste om at eleverne jævnligt går ud i fællesområderne til korte par- og gruppearbejder. Fra dag 1 indførte vi desuden den rutine, at eleverne på opfordring lukker låget på deres bærbare computer, så vi alle kan få øjenkontakt når der er behov for dette fx under en fælles klassesamtale. Men hvad med Facebook? Hvordan forhindrer vi, at eleverne sideløbene med undervisningen er koblet på Facebook og kommunikerer der? Ja, det kan vi reelt ikke, men vi kan aktivere eleverne, så de ikke får tid til at benytte de sociale medier. Endelig skal vi ikke være blinde for, at alle vel i perioder har brug for et lille mentalt frikvarter. I gamle dage sendte vi små, håndskrevne sedler til hinanden i timen, og selv voksne, forstandige lærere kan nu om dage ses tjekke mail, togtider m.m. under vigtige møder! 14

15 Lectio Rødkilde bruger i dag undervisningsplatformen Lectio, som ud over at have en velfungerende administrativ del også giver mulighed for kommunikation (Besked) og har tilknyttet en arkiv- funktion. Således er Lectio det pædagogiske omdrejningspunkt på Rødkilde Gymnasium i dagligdagen. Læreren skriver morgendagens lektie direkte ind i elevens elektroniske skema; indsætter links til sider i den elektroniske bog eller opslag på internettet, vedhæfter eventuelle bilag, og de mange lektier og undervisningsforløb samles automatisk i en undervisnings- beskrivelse. Ved semesterstart har læreren angivet overskrifter og tidsmæssige rammer for de enkelte temaer i det næste halve års undervisning, så den enkelte lektie fremstår i en pædagogisk sammenhæng i Undervisningsbeskrivelsen. Skriftlige opgaver placeres ligeledes i Lectio, og på afleveringstidspunktet up- loader eleven sin besvarelse til en af læreren oprettet mappe. Læreren henter med et enkelt klik alle besvarelserne ned på sin computer retter og kommenterer den enkelte besvarelse enten med kommentarer direkte ind i elevens tekst eller via Kommentar- funktionen i tekstbehandlingsprogrammet. På Rødkilde har alle lærere mulighed for at bruge programmet: EasyCorrect, som er et tilføjelses- program til Word. Her ligger lærerens kommentarer til bestemte fejltyper klar (og kan redigeres), så man ved at placere cursoren i elevens tekst og dernæst klikke på et faneblad med den aktuelle fejltype automatisk får kommentaren placeret i højre margin på elevens dokument. Slut med at skrive de samme kommentarer om og om igen. Personligt kombinerer jeg dette med Dorte Aagaards: Dansk Rettenøgle (Forlaget: Kaleidoscope, 1999), hvor de enkelte fejltyper har fået et paragraftegn og en vejledning til at undgå samme. Forveksling af stedordene hans og sin kommenteres fx i 66, så jeg kan som lærer nøjes med at skrive: 66 i eleven besvarelse. Fejl og mangler markeres med rød skriftfarve, forslag med blå, uklare eller uhensigtsmæssige formuleringer farves orange, og den sammenfattende lærer- kommentar samt en karakter skrives bagest i besvarelsen med grønt. 15

16 Dette er en stor arbejdsmæssig lettelse i forhold til de mange håndskrevne vejledninger på kryds og tværs i papir- besvarelsernes margin tidligere. Når alle opgaverne er rettede og kommenterede, up- loader jeg hele sættet igen til Lectio med et enkelt klik, og så kan jeg skrive karakteren ind til den enkelte elev. Således er alle stile, kommetarer og karakterer over en treårig periode tilgængelige for læreren og den pågældende elev i en samlet arbejds- portfolio. I Lectios arkiv har hvert hold en mappe, og jeg opretter ved skolestart et antal undermapper, der afspejler undervisningens emne- områder. Her lægger jeg det materiale, vi skal bruge og har udarbejdet i fællesskab fx tavle- noterne fra SmartBoards, lyd og videoklip mm. Eleverne tilrådes at oprette et lignende mappe- hierarki på deres personlige computer, og værdien af at tage jævnlig sikkerhedskopi pointeres. Programmet: DropBox er særdeles velegnet i denne sammenhæng; mange elever benytter flere forskellige computere i dagligdagen og med alle dokumenter placeret i DropBox kan de altid hente den nyeste version af et dokument uanset hvilken computer de nu lige sidder ved. Skulle en computer pludselig gå i stykker ja, så ligger alt materialet sikkert i skyen og kan hentes ned på en ny. Slut med tunge skoletasker Eleverne i vores papirløse klasser 1 er vældigt begejstrede over at skoletasken er så let set i forhold til deres kammerater fra parallelklasserne, der stadig slæber kilovis 2 af bøger på ryggen til og fra skole. De er ligeledes glade for den orden, der hersker i undervisningsmaterialerne fordi de er digitale og placeret på nettet og Lectio og forhåbentligt også på elevernes egen computer. Den større grad af variation i undervisningen, som i- bøgerne med deres billeder, video- clip, lyd og interaktive opgaver i sig selv giver, er ligeledes populær, og vi oplever, at de tekniske udfordringer i dagligdagen kalder på nye kompetencer hos eleverne; den stille elev, der har check på computeren, er en populær sidekammerat hos mange. Det er ikke usædvanligt, at eleverne hurtigere end læreren gennemskuer en teknisk løsning på et problem, og vi skal som lærere acceptere denne nye rolle som facilitator fremfor den tidligere som alvidende lærer med stort L. Men IT må aldrig blive en sovepude; det pædagogiske mål må til stadighed være en afvekslende undervisning, som aktiverer eleven og på forskellig vis stimulerer deres respektive læringsstil og kompetencer. Lærerens egne noter Men hvad med lærerne - er de nu også blevet helt digitale i deres forberedelse? Hvad med de mange ringbind hjemme fyldt med håndskrevne noter fra mange års undervisning? Skal de smides ud nu? 1 På Rødkilde Gymnasium er der p.t. en papirløs klasse på hver årgang 2 Mange opslagsværker vejer faktisk en del fx Litteraturens veje : 1,768 kg 16

17 Jeg digitaliserer løbende indholdet af mine ringbind, og behovet for en overskuelig og hensigtsmæssig mappestruktur på min computer bliver tydeligere og tydeligere. Originalen af et dokument ligger altid på min computer, og så ligger der som tidligere fortalt automatisk en opdateret kopi i min DropBox. Dokumenter med digitaliserede tekster og arbejdsspørgsmål gemmer jeg i to udgaver; dels originalen, som løbende opdateres og kan uploades til eleverne og dels en udgave (navngives teksttitel - noter ) med mine personlige noter, som jeg så kan skæve til på min ipad: Med Googles office- pakke kunne man selvfølgelig argumentere for at ALT nu skal skrives i det gratis Google Docs og gemmes i skyen, men så modig er jeg endnu ikke; dels oplever vi stadig ind imellem udfald i internet- dækningen på skolen, og dels sætter jeg pris på at kunne arbejde på min computer uden nødvendigvis at skulle være i kontakt med inter- nettet. Men det er måske bare et spørgsmål om tid og en mentalitetsændring? Endelig er det også vigtigt at pointere, at uanset hvor velegnet Google Docs er undervejs i arbejds- processen, så skal det færdige produkt stadig afleveres i Lectio, dels af hensyn til registreringen og elevtiden, og dels fordi dette stadig er skolens primære undervisningsplatform, hvor klassens øvrige lærere og skolens administration har adgang. 17

18 Eksamen Eleverne i 2010c kom desværre ikke til mundtlig eksamen i dansk, så vi fik ikke mulighed for at arbejde digitalt i denne sammenhæng, men når vi diskuterede muligheden for en mundtlig eksamen, var klassens klare synspunkt, at de ville foretrække at få udleveret eksamensmaterialet på papir og så se deres noter via computer. I mit andet fag musik var jeg til gengæld censor, og her modtog jeg alt materiale digitalt: eksamensspørgsmål, nodebilag samt musik- og videofiler. Dette lagde jeg via Dropbox ind på min computer og ipad, så jeg kunne se nodebilag på ipad, mens jeg på computeren lyttede til musikeksempler og skrev noter ind i eksamensspørgsmålene under forberedelsen. Afviklingen af eksamen forløb ligeledes fint; eneste minus var at netadgangen ikke fungerede i eksamens- lokalet, og dermed kunne jeg alligevel ikke benytte min ipad. Det er for mig stadig hurtigst og mest bekvemt at notere censor- observationer i hånden, men det fungerede fint at høre musik og video samt se tekster og bilag på computer. De fleste elever medbragte deres noter på computer, men dette oplevede eksaminator og jeg ikke som et problem der var ikke mindre visuel kontakt med eleven. Er papirløs undervisning en fordel? Vi har nu evalueret de forløbne 3 års undervisning i den papirløse klasse. Samtidig med dette er det tidligere omtalte landsdækkende forsøg ligeledes afsluttet, og evalueringen af dette kan ses her: og- dagtilbud/gymnasiale- uddannelser/i- fokus- paa- omraadet- gymnasiale- uddannelser/~/media/uvm/filer/udd/gym/pdf12/121127%20hovedrapport%20au%20itprojekt/121127%20overbliksrapport%20au%20itprojekt.ashx De to evalueringer kan sammenfattes således: Der er fordele: Alt undervisningsmateriale er til rådighed overalt og hele tiden. Eleverne er glade for den lette skoletaske de skal blot medbringe deres computer. Vi hører ikke længere udsagnet: Jeg har desværre glemt min bog / mine noter / min besvarelse. Lars Joen Jensen

19 Uvæsentligt er heller ikke de mange penge til fotokopier, som skolen nu sparer. Eleverne i de papirløse klasser får alt andet lige flere kompetencer: de gennemgår præcis det samme pensum som andre klasser, men de kan også kan begå sig i nye digitale læringsmidler og er dermed mere omstillingsparate overfor nye tiltag. Brugen af de mange forskellige medier giver en varieret undervisning hvilket eleverne foretrækker. Elever og lærer har mulighed for at arbejde sammen - uafhængigt af tid og sted, og det er således lettere at undervisningsdifferentiere. Eleverne i den papirløs klasse er gode til at hjælpe hinanden i dagligdagen, og den IT- kyndige elev (nørden) er en værdsat person. En elev skriver om forskellen på at arbejde med papir- bøger og papirløst: Efter at vi i 3.g på valghold har fået papirbøger, har jeg kunnet mærke, at det tager længere tid at lave lektier, både på grund af manglen på e- og i- Bøgernes søge-, navigations- og zoomfunktion, men også på grund af den ekstra tid, der skal bruges på at organisere og finde frem til tingene. Desuden har det været sværere at tage noter, hvilket for de flestes tilfælde foregår på et elektronisk noteprogram; med papirbøger er der ikke muligheder for at lave split- screen, markere tekst ind i noterne eller lave screen- shots af tabeller og figurer. Han skriver endvidere: De store vanskeligheder, jeg har oplevet efter at skulle bruge papirbøgerne, har dog fået mig til indse noget af det, som jeg synes har været bedst ved at være papirløs: de afledte effekter. Selvom vi ikke direkte blev introduceret til disse, så blev browsere, mappesystemer og noteprogrammer en vigtigt del af det at være papirløs. Gennem hjælp fra klassekammerater og en ny nysgerrighed for IT blev jeg hurtigt i stand til at organisere mine ting, navigere hurtigere rundt mellem programmer og skrive bedre og hurtigere noter. Dette er ikke kun noget, der har gavnet mig fagligt, men også privat, hvor det har hjulpet mig med at løse praktiske opgaver og planlægge bedre. Det er altså ikke kun fagligt jeg har kunnet bruge de papirløse kompetencer. 19

20 Der er dog også nogle få udfordringer ved at arbejde papirløst: VI skal træne eleverne i kildekritik på nettet i forhold til de mange informationer, de henter dér. Sociale medier som Facebook er en udfordring både i de papirløse og ikke- papirløse klasser, men bliver eleverne tilstrækkeligt aktiverede i undervisningen, så minimeres problemet. Eleverne sidder med en computer som arbejdsredskab meget stille og fastlåst. Vi skal huske at sende dem ud af klassen i hver lektion, så de får bevæget kroppen. Der bliver med 30 pc- blæsere hurtigt meget varmt og tæt i lokalet. Stærkt solskin ind i et lokale giver massive læse- problemer på skærmene. Vi skal som skole ny- tænke vores indkøbspolitik m.h.t. undervisningsmaterialer: hos SYSTIME lejer man reelt en ibog, og når lejeperioden er udløbet har vi ingenting modsat tidligere, hvor vi kunne genbruge en solidt indbundet bog adskillige gange. En velassorteret bog- beholdning giver mulighed for impulsive valg i løbet af undervisningsåret, dette er sværere, når hvert sæt materiale skal lejes. Nogle undersøgelser mener at påvise, at eleverne lærer bedre ved at læse på papir end på skærm: samfund/du- husker- mindre- og- laeser- darligere- pa- en- skaerm Konklusion Elever og lærere i den papirløse klasse er begejstrede for de mange muligheder brugen af IT giver, og vi kan varmt anbefale denne arbejdsform. 20

Papirløs undervisning

Papirløs undervisning Papirløs undervisning Fotokopier fra 3 års undervisning i dansk - 428 stk. Lars Joen Jensen, lektor og pædagogisk IT- vejleder Forhistorie På Rødkilde Gymnasium i Vejle indledte vi i august 2010 et forsøg

Læs mere

Google-konto Først aktiverer vi i fællesskab din Google-konto: IT-introduktion i 1.g Rødkilde Gymnasium 2016

Google-konto Først aktiverer vi i fællesskab din Google-konto: IT-introduktion i 1.g Rødkilde Gymnasium 2016 Indledning I denne lektion vil du få adgangskoder til de forskellige platforme, vi bruger her på Rødkilde Gymnasium, og du skal løse nogle få opgaver - for derigennem at øve dig i brugen af disse platforme.

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

YouYonder. så husker du det du lærer

YouYonder. så husker du det du lærer YouYonder så husker du det du lærer Lidt om kunsten at tage effektive noter Hvis du læser en artikel på internettet, ser en video, læser en bog eller hører et foredrag, så vil du kunne øge dit udbytte

Læs mere

PLANLÆG, SAMMENSÆT OG DEL UNDERVISNINGSMATERIALE. Fremtidens løsning til distribution af digitalt undervisningsmateriale

PLANLÆG, SAMMENSÆT OG DEL UNDERVISNINGSMATERIALE. Fremtidens løsning til distribution af digitalt undervisningsmateriale PLANLÆG, SAMMENSÆT OG DEL UNDERVISNINGSMATERIALE Fremtidens løsning til distribution af digitalt undervisningsmateriale DE VIGTIGSTE SPØRGSMÅL INDEN VI STARTER HVAD ER ET FORLØB I MEEBOOK? Et forløb er

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Lars Ljungqvist KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013 Hvad skal vi bruge OneNote til?... 10 Nyheder i OneNote 2013... 11 Download OneNote 2013 gratis hos Microsoft...

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *.

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *. Opret en Artikel Multisite + kk.dk: Artikel Version: 1 Artiklen er en primær indholdstype, som bruges til indhold med lang holdbarhed. Altså indhold som ikke skal skiftes ud særligt ofte. Artiklen bruges

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office 365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier i

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5 EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero version 5 En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word - sådan deler du referencer November

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Kurser efterår 2017 TIP! Mac. ipad og iphone. Windows 10. Google Fotos. Android. Slægtsforskning. Excel

Kurser efterår 2017 TIP! Mac. ipad og iphone. Windows 10. Google Fotos. Android. Slægtsforskning. Excel Kurser efterår 2017 Klik på overskrifterne for yderligere info om kurserne Windows 10 Microsofts seneste styresystem ipad og iphone Brugerfladen og funktionerne på din ipad/iphone ændrer sig hele tiden.

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

IT-progressionsplan 2014

IT-progressionsplan 2014 IT-progressionsplan 2014 (Planen er stadig under udvikling) Overordnet beskrivelse - "IT-dannelse" Eleverne skal undervises i forskellige systemer, hvorved de gennem undervisningen og den konkrete anvendelse

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007 Lærerevaluering november 2007 Side 1 af 8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007 Nedenstående er en sammenfatning af den første lærerevaluering, der er gennemført i

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Socio-tekniske systemer: SEPTIGON-modellen Anvende psykologisk viden og metoder i udforskning

Læs mere

Flipped Classroom. Organiser din undervisning med Flipped Classroom

Flipped Classroom. Organiser din undervisning med Flipped Classroom Flipped Classroom Organiser din undervisning med Flipped Classroom Henning Romme Lund Lektor i samfundsfag og historie Pædaogisk IT-vejleder Forfatter til Flipped classroom kom godt i gang, Systime 2015.

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 Til elever og familier. Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 Til elever og familier. Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer på

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

CUDiM Aarhus Universitet

CUDiM Aarhus Universitet Undervisningsorganisering, -former og -medier, på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser, et forsknings-, udviklings- og netværksprojekt http://tdm.au.dk/forskning/forskningsprojekter/undervisningsorganisering-former-og-medier-paa-langs-og-tvaers-af-fag-og-gymnasiale-uddannelser/publikationer/

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Skabelon til slutrapport

Skabelon til slutrapport Skabelon til slutrapport DEADLINE: 24. august 2012 1. Skole(-r) navn: Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. 2. Kontaktperson (navn/mail): Klaus Nørby Jakobsen, HR-chef, kj@birke-gym.dk Mathias Kruse

Læs mere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til elever Brugerhåndbog til elever

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til elever Brugerhåndbog til elever www.pralemappen.dk v5 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Velkommen til din pralemappe 1.1 Introduktion...side 3 1.2 Grundlæggende funktioner...side 3 1.3 Dine data...side 3 1.4 Sidens opbygning...side 4

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

Den digitale skoletaske fremtidens værktøj til fremtidens folkeskole

Den digitale skoletaske fremtidens værktøj til fremtidens folkeskole Den digitale skoletaske fremtidens værktøj til fremtidens folkeskole Afgangsprojekt af Christa Puch Nielsen Danmarks Designskole, Linien for Grafisk Kommunikation juni 2003 christapuch@get2net.dk / 27

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote KAPITEL TO Din første notesbog: Madopskrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote KAPITEL TO Din første notesbog: Madopskrifter INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Lars Ljungqvist KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013 Hvad skal vi bruge OneNote til?... 10 Nyheder i OneNote 2013... 11 Download OneNote 2013 gratis hos Microsoft...

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1)

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1) Christoph Schepers Indhold I Ret opgaver i Word Markér fejl i farver (nemt og hurtigt).. Brug Words egne retteværktøjer:

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler Ver. 03.06.15 Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler 1 Hvad og hvor meget må du kopiere? Digitalkopiering eller fotokopiering? Kildehenvisning skal på kopierne Sådan opgør

Læs mere

Kurser vinter/forår 2017

Kurser vinter/forår 2017 Kurser vinter/forår 2017 Klik på overskrifterne for yderligere info om kurserne Windows 7 Windows 10 ipad og iphone Lær at bruge din ipad, iphone eller begge dele optimalt icloud, TIP! Dropbox og Fotos

Læs mere

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler)

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Modulet "Mine aktiviteter" fungerer som et katalog over skemaer og øvelser, som er tildelt den enkelte borger. De skemaer og øvelser, man er vant til at give

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word Maj 2017 Indholdsfortegnelse Tilføj/Download

Læs mere

Guide til elektronisk retning

Guide til elektronisk retning Guide til elektronisk retning Jens Sveistrup, Gl. Hellerup Gymnasium Elektronisk aflevering er med elevernes større anvendelse af computer i undervisningen og med Lectios store udbredelse blevet mere og

Læs mere

Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV

Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV REGLER OM EKSAMEN 2 PRØVERNES FORM OG TILLADTE HJÆLPEMIDLER 2 Matematik-screening 2 Skriftlig AP-prøve 2 Mundtlig AP-prøve 2 Mundtlig NV-prøve

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD 2016 HOLD DIG ORIENTERET Når hele eksamensplanen den 20. maj er offentliggjort, kan du se din personlige prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, tidspunkt, lokale etc.) Du

Læs mere

Dropbox. Dit online USB-stick

Dropbox. Dit online USB-stick Dropbox Dit online USB-stick Brug af Dropbox Overvejer du at begynde at bruge Dropbox? Så savner du måske en dansk vejledning til Dropbox? Det følgende er ment som en vejledning i at komme i gang med at

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2016 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform RAMMESÆTNING QR (Quick Response) koderne bliver også omtalt som 2D stregkoder og er kort fortalt en lille stregkode, som ved hjælp af en læser i din mobiltelefon,

Læs mere

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort Interaktive tavler i undervisningen Øvelser Indhold Øvelse 1: Brug af netbaserede læringsresurser... 2 Øvelse 2: Hente resurser fra andre programmer... 2 Øvelse 3: Gennemgang af et program gennem brug

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Flipped Classroom Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Henning Romme Lund Lektor i samfundsfag og historie Pædaogisk IT-vejleder Forfatter til Flipped classroom kom godt i gang, Systime 2015. http://flippedclassroom.systime.dk/

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder Mellemlange videre gående uddannelser

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder Mellemlange videre gående uddannelser Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder Mellemlange videre gående uddannelser Hvad og hvor meget må du kopiere? s. 3 Om: Hvor mange sider? - Hvilke materialer og medier? - Sådan beregner du

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

MaxiMat det digitale matematiksystem

MaxiMat det digitale matematiksystem MaxiMat det digitale matematiksystem 0.-10. klasse 4. og 7. er udkommet 1., 5. og 8. klasse er klar til skolestart 2014 MaxiMat er et fleksibelt digitalt matematiksystem, der fuldt udbygget indeholder

Læs mere

Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017

Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017 Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017 Muligheden for at oprette kommentarfiler er nu tilbage i opgaveværktøjet (pr. 8.9. 2017). Nedenfor er muligheden beskrevet. Beskrivelsen erstatter min

Læs mere

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4 ACTIVBOARD Table of Contents Hvordan starter man op og tilslutter PC mv.... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til?... 4 Promethean s i samspil med andre programmer... 6 Samspil med Office pakken

Læs mere

13:00-13:10 Velkomst - og præsentation af tankerne bag netværket. 13:10-13:30 Netværksdannelse - fordeling i fagfamilier på tværs af skolerne.

13:00-13:10 Velkomst - og præsentation af tankerne bag netværket. 13:10-13:30 Netværksdannelse - fordeling i fagfamilier på tværs af skolerne. 2013-11-13 Netværksmøde for faglige IT-vejledere 13:00-13:10 Velkomst - og præsentation af tankerne bag netværket. 13:10-13:30 Netværksdannelse - fordeling i fagfamilier på tværs af skolerne. -> 13:30-14:15

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Digital dannelse. Introduktion til 1g SR-lederne. Introduktionsforløb for 1g - 2013

Digital dannelse. Introduktion til 1g SR-lederne. Introduktionsforløb for 1g - 2013 Introduktionsforløb for 1g - 2013 Digital dannelse Introduktion til 1g SR-lederne I det følgende er der to forskellige muligheder for, at eleverne kan arbejde med digital dannelse. Dels kan man arbejde

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling

Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling I-bogen Biologi i udvikling er baseret på et system hvor lærerne har en lærerbog og eleverne hver deres personlige elevbog. En interessant konsekvens

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

DIGITVÆRS Matematik i anvendelse

DIGITVÆRS Matematik i anvendelse Hotellet Lærervejledning med bilag, kopi-, regneark og 19 digitale sider til den interaktive tavle og pc. Alt downloades via QR-koder eller links. DIGITVÆRS Matematik i anvendelse Lars Jensen, Skolekonsulent

Læs mere

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Elevnavn: Kontaktlærer: Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan, som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning På kant med EU EU Et marked uden grænser - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

TIP! Mac. icloud, Dropbox. Word og Excel. ipad og iphone. Android. Billeder m.m. Slægtsforskning. Windows 10

TIP! Mac. icloud, Dropbox. Word og Excel. ipad og iphone. Android. Billeder m.m. Slægtsforskning. Windows 10 Bureau BB Klik på overskrifterne for yderligere info om kurserne icloud, Dropbox og Fotos Synkronisering af dine enheder ipad og iphone Lær at bruge din ipad, iphone eller begge dele optimalt Mac TIP!

Læs mere

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Du skønne digitale gymnasieverden Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Hvad vil jeg sige noget om? Gymnasiereform 2005. Studieretninger og tværfaglighed, studieretningsprojekt Det virtuelle

Læs mere

Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013

Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013 Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013 Titel Skole Mål Evalueringsdesign Resultat af slutevaluering evaluering, evt. foreløbig læring. Udvikling i forhold til seneste evaluering Udvikling i forhold til

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 4 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 4, s. 61-69.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 4, s. 61-69. Side 1 af 7 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 4, s. 61-69. At læse Alle har prøvet at læse noget som man bagefter overhovedet ikke kan huske. Man har brugt tid

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

GOOGLE DOCS. Eksempel på instruktion til studerende der skal give feedback til medstuderende:

GOOGLE DOCS. Eksempel på instruktion til studerende der skal give feedback til medstuderende: Peer-feedback og samarbejde GOOGLE DOCS GUIDE TIL GOOGLE DOCS 1 Google Docs kan fungere som et interaktionsredskab, eftersom de studerende har mulighed for at skrive i det samme dokument, herunder skrive

Læs mere

Evaluering af BIT foråret 2014

Evaluering af BIT foråret 2014 Evaluering af BIT foråret 2014 Køn Uddannelse Går du på et bestemt forløb Går du på et bestemt forløb Hvilken klasse går du i Dine it-kundskaber I dette afsnit vil vi bede dig om at besvare nogle spørgsmål

Læs mere

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Pia Vang Hansen Juli 2016 Vi håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero.

Læs mere

Henvendelse til tilsynsførende Henvendelse skal ske ved at række hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver givet lov.

Henvendelse til tilsynsførende Henvendelse skal ske ved at række hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver givet lov. Teknisk Gymnasium Hillerød/Esnord EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Vagt: Elsebeth

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere