27. årgang 2012 nr Appel mod EU anprisningsliste ViFAB nyt LNS på Facebook Kosttilskud og urter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "27. årgang 2012 nr. 2. www.lnsnatur.dk. Appel mod EU anprisningsliste ViFAB nyt LNS på Facebook Kosttilskud og urter"

Transkript

1 27. årgang 2012 nr. 2 Appel mod EU anprisningsliste ViFAB nyt LNS på Facebook Kosttilskud og urter

2 Redaktionen LNS Fra redaktøren - det naturlige samlingspunkt Kære læser Velkommen til sommerudgaven af Natur- Helse. Bladets indhold afspejler, at vi netop har afholdt generalforsamling, og vi derfor tager hul på en ny sæson i LNS. Det glæder vi os meget til! I denne udgave af bladet finder du desuden artikler omhandlende, hvad der foregår på sundhedsområdet i EU, hvad vi er oppe imod, og hvordan vi arbejder for at bevare retten til at leve et sundt liv uden indblanding og modstand fra politisk side. Er du interesseret i naturlig sundhed, og mener du, at vi selv skal have lov til at bestemme, hvordan vi forvalter dette, så er du velkommen til at starte / deltage i en debat på vores Facebook-profil: LNS - Landsorganisationen NaturSundhedsrådet. Jeg håber, vi her kan få en livlig dialog, hvor vi kan dele vores interesse og viden om emnet. På nettet finder du også vores hjemmeside som altid er opdateret med nyeste arrangementer og aktuelle nyheder. Vi har ikke indlagt giroindbetalingskort i bladet denne gang. Hvis du ønsker at få sådan et tilsendt, så ring på tlf Hjælper du os, hjælper vi dig. Rigtig god fornøjelse med læsning af NaturHelse. Jeg ønsker dig en behagelig sommer. Annette Kurtzmann NaturSundhedsrådet LNS Medlemsbladet NaturHelse sendes desuden til udvalgte politikere, myndigheder, biblioteker, læger m.fl. ISSN Oplag 2200 Deadline næste nummer 1. august 2012 Redaktørteam: Annette Kurtzmann (ansvarshav.), Vera Marcher Kontakt: Indhold må distribueres, citeres og gengives med kildeangivelse. Skriftlige indlæg sendes til NaturHelse. Vi forbeholder os ret til at redigere/forkorte. Artikler skrevet af andre end bestyrelsen/ bladgruppen udtrykker ikke nødvendigvis LNS holdninger. Lay-out & tryk: Freka grafisk A/S LNS office: LNS v/ Mogens Ehrich Møllegårdsvej 3, 4320 Lejre, Danmark Tlf.: , - Kasserer Kirsten Kragh tlf Kontingent indbetales til bankkonto: eller på indbetalingskort, kode +73< < Rekvirer indbetalingskort på tlf Annoncer indbetales til bankkonto LNS bestyrelse: Annette Kurtzmann (formand) tlf , Michael Brown, Mogens Ehrich (næstform.) tlf , Moorggan A. V. Gersdorff tlf , Vera Marcher tlf og , Suppleanter: Søren S. Nielsen, Erling H. Jensen, Lillian wong, Malene Lüders, Henrik Isager, Steen Braase, Lena Pultz, Joseph I. Blytner, Rita Pommer, Annie Thygesen, Astrid Wiig, Henrik B. Jacobsen Tillidsposter og repræsentationer: ViFAB: Henrik Isager samt 3 suppleanter SRab: Mogens Ehrich samt 2 suppleanter Forskningsforum under ViFAB: Erling H. Jensen NSK: Erling H. Jensen, Jette W. Jensen Forskningsudvalget: Mogens Ehrich, Medlemspleje: Vera Marcher, Terapeutgruppen: Moorggan A. V. Gersdorff tlf LNS administration er siden 2005 kvalitetscertificeret efter international standard, DS/EN ISO 9001: Nr

3 Af Annette Kurtzmann Formandens vinkel Efter en veloverstået generalforsamling har den nye bestyrelse konstitueret sig. Vera Marcher vil fortsat tage sig af medlemspleje, nyhedsbreve, arrangementer og være en del af redaktørteamet på NaturHelse samt varetage LNS hjemmeside sammen med Michael Brown. Michael er desuden LNS IT mand og vil udføre de opgaver, der ligger inden for det felt. Moorgaan V. Gersdorff er sammen med Mogens Ehrich med til at udvikle certificering af terapeuter. Sidstnævnte fungerer nu som næstformand og jeg som formand. Mogens vil stadig forestå forskningen, kvalitetsstyring samt programmering af klienttilfredshedsregistreringen, og jeg er, siddeløbende med min nye post, redaktør på NaturHelse. Bestyrelsen Alle i bestyrelsen byder velkommen til et hold af veloplagte suppleanter. Vi har afholdt et introduktions- og orienteringsmøde, hvor suppleanterne var inviterede, og hvor vi havde en god udveksling af inspirerende ideer og uddelegering af vigtige opgaver i LNS. Det var dejligt at opleve suppleanternes interesse, og mit ønske for fremtiden er, at vi bliver endnu flere, der kan løfte i flok. Så kære medlem og læser - vi har brug for dig! Vil du være med til at skabe resultater? Er der noget du kan og har lyst til at bidrage med kan du skrive, er du god til at kommunikere med folk - evt. gennem de sociale medier - eller brænder du for noget, du vil dele, så kontakt os. Mange opgaver venter forude, og vi har i bestyrelsen udarbejdet en handlingsplan, som du kan læse et uddrag af i bladet. Måske kan det skabe inspiration til, hvordan du kan gøre en forskel inden for naturlig sundhed gennem LNS. Vi er klar til at tage fat på de forskellige opgaver og ser frem til en ny spændende periode med fælles inspiration og din indsats! Nr

4 Bestyrelsen Uddrag af referat Af Referent Søren Skogstad-Nielsen fra generalforsamling i LNS den Generalforsamlingen åbnedes af formanden Mogens Ehrich med fælles energi. 2. Valg af dirigent: Annette Kurtzmann, stemmeoptællere: Steen Braase og Joseph Blytner, referent: Søren Skogstad Nielsen. 3. Bestyrelsens beretning Beretningen blev præsenteret af formanden Mogens Ehrich. Den er i sin helhed tilgængelig på foreningens hjemmeside: natur.dk/webin12/beretning%20til%20gf% pdf Hovedpunkterne i beretningen: Moorggan Gersdorff har gjort et stort arbejde i forbindelse med arbejdet med kvalitetssikring af klinikker. Erling H. Jensen har gjort et stort arbejde i NSK sammenhæng og haft et godt initiativ med etablering af en hotline for den alternative sektor i forbindelse med fødevarestyrelsens kontrolbesøg. Annette Kutzmann har taget sig fint af redaktionen af NaturHelse bladet med god støtte af Vera Marcher stor tak til dem begge. Vera Marcher tager sig af medlemskontakten og websiden og forestår sammen med Steen Braase messerne. Stor tak for dette. Søren Skogstad Nielsen har taget sig af bestyrelsesarbejdet i ViFAB. En opgave der nu videreføres af Henrik Isager. Michael Brown fungerer som LNS IT ekspert og har tilrettelagt e-wikien. Der er en aftale med Clairvoyant Foreningen. om et bidrag hertil om åndelig vejledning. Formanden selv er aktiv indenfor forskning og forbereder programmel til certificering af medlemmerne. Spørgsmål til beretningen: Vera Marcher: Er der noget nyt om ViFABs skæbne? Henrik Isager har sammen med andre bestyrelsesmedlemmer skrevet en protest over nedlæggelsen. På SRAB mødet blev det oplyst, at de kommunikationsmæssige opgaver fortsætter i sundhedsstyrelsens regie. Beretningen blev godkendt. 4. Etisk råds beretning. Der har ikke været nogle sager i Forelæggelse af revideret årsregnskab for 2011 Regnskabet blev uddelt og godkendt. Det kan ses her: webin12/regnskab%202011%20og%20budget% pdf 6. Budget for 2012 Budgettet blev uddelt og godkendt. Det kan ses her: webin12/regnskab%202011%20og%20budget% pdf 7. Fremlæggelse af den afgående bestyrelses forslag til handlingsplan Handlingsplanen blev forelagt af Vera Marcher Hovedpunkter: Certificering af Naturterapeuter. Tværgående samarbejde om finere energier i den alternative sektor. Medlemsønsker. Intensivere samarbejdet i brobygningsgruppen med Sundhedsrådet og RAB- Forum. Hotline fortsættes for at imødegå ubehagelige oplevelser og konfrontation mellem det offentlige og de alternative behandlere. 4 Nr

5 Dreje NSK s fokus mere mod EU. Bedre kontakt til EFCAM måske med udgangspunkt i NSK. Fortsætte med foredrag, her er en voksende interesse, og et godt fremmøde virker som en succes. Alle er velkomne til at komme med forslag til foredrag også nyheder fra ens eget virke. Mediestrategien. Den skal have fokus på Facebook profilen, google og måske LinkedIn. En deltager foreslår at annoncere via Facebook, og en deltager foreslår at annoncere på selvet.dk. Hvordan vi kan få nye medlemmer og få dem engagerede? Vi håber på, at den planlagte øgede aktivitet på nettet vil hjælpe. En deltager nævnte, at der er meget ros for NaturHelse. På messer henvender unge mennesker sig, som virkeligt ved noget om det alternative. En deltager foreslog, at LNS kan være mere udfarende og i højere grad konfrontere medicinalindustrien, f.eks. i NaturHelse. Hele handlingsplanen kan ses her: plan% pdf og et kort udrag andetsteds i bladet. 8. Indkomne forslag Vera Marcher har indsendt et forslag om, at kontingent for studerende skal være 100 kr. årligt. Der skal ikke kræves officiel dokumentation for, at medlemmet er studerende. Forslaget blev vedtaget med alle stemmer. 9.Fastsættelse af kontingent Forslag uændret kontingent blev vedtaget med alle stemmer. 10. Valg til bestyrelse I bestyrelsen: Mogens Ehrich, Vera Marcher, Moorggan Gersdorff. På valg: Michael Brown, Annette Kurtzmann. Begge blev valgt med alle stemmer. 11. Valg af suppleanter Søren Skogstad Nielsen, (hidtil bestyrelsesmedlem), Erling Helmer Jensen (hidtil be- styrelsesmedlem), Lillian Wong (akupunktør, TCM), Malene Lüders (Unicorn, genopstiller) Henrik Isager (speciallæge, genopstiller), Steen Braase (æresmedlem, genopstiller), Lena Pultz (LP-massage, genopstiller), Joseph Blytner (YOF, genopstiller), Rita Pommer (TCM akupunktør, genopstiller), Annie Thygesen Andersen (genopstiller), Astrid Wiig (kostvejleder, genopstiller) Henrik Byriel Jacobsen (cand. agro, forsker, nyopstiller), Kirsten Kragh (LNS kasserer, genopstiller). Alle blev valgt med alle stemmer. 12. Valg af 2 interne revisorer eller 1 ekstern revisor Finn Erik Rasmussen, reg. revisor (ekstern revisor, genopstiller). Valgt med alle stemmer. 13. Valg for to år til Etisk Råd Ikke på valg: Casper Caspersen, NBH Valby (æresmedlem). På valg: Kirsten Thagaard Jensen, Videbæk, og Anni Klint, Hos Anik, Herning. Begge genopstiller og blev valgt med alle stemmer. 14. Eventuelt Det blev diskuteret det betimelige i, om LNS skiftede navn Forsamlingen var meget delt i dens holdning til dette, både om det var en god ide, og om hvad det nye navn så skulle være og hvorfor. Man endte ikke med nogen enighed om denne navneproblematik. Formanden orienterede om et indlæg, han havde haft på det sidste SRAB møde om e-sans begrebet og dets konsekvenser for forskningen i den alternative sektor. Det var blevet vel modtaget. Herefter afsluttede formanden generalforsamlingen med at takke alle deltagerne og ophævede fællesenergien. Nr

6 Bestyrelsen Uddrag af Bestyrelsens Handlingsplan Af bestyrelsen A. Fortsætte arbejdet med certificeringsordningen som et tilbud til terapeuterne, samt arbejdet med elevregistreringsordningen for skoler. B. LNS som et socialt samlende organ og interesseorganisation. Udviklingen viser, at LNS skal udvide sin horisont mod de sociale medier. C. LNS som vidensformidler og debattør i det offentlige rum. Vi vil fortsætte med at rende presse og myndigheder på dørene, samt få de gode historier om alternativ behandling ud i alle landets kroge. Vi har mulighed for IT-tiltag, som kan styrke vidensspredning, vidensdeling og debat. D. LNS som formidler af tværgående samarbejde med de øvrige aktører i branchen - SRAB, Brobygningsgruppen, kontakt til det etablerede system og til myndigheder. Aktuelt organiseres alternative behandlere af over tyve forskellige foreninger, og godt halvdelen af foreningerne samles i tre paraplyorganisationer, så der er en udfordring i at koordinere. P.t. handler det om via den etablerede hotline at indsamle erfaringer med besøg fra Fødevarestyrelsen. E. Da Danmark blev medlem af EU, blev grunden samtidig lagt til større aktivitet på den internationale arena. Via NSK Nordisk Samarbejdskomité for Alternativ og Komplementær Behandling, hvor LNS repræsenterer danske alternative sundhedsområder, er der brug for en indsats i større europæiske organisationer, fx ECHAMP og EFCAM. Vi er i gang med at nærlæse disses formål, men allerede nu kan vi se, at det måske bliver hér, de vigtige beslutninger tages på det alternative sundhedsområde. F. Medlemsbladet NaturHelse og nyhedsbrevene er vores ansigt udadtil. Bestyrelsen vil drøfte muligheden af at udgive visse numre af NaturHelse via Internettet, som mere omfattende særnumre, evt. om mobilstråling og e-forskning, i lighed med GMO temahæftet, som vi udgav i G. På websiden er forskellige muligheder for sponsorering under forberedelse. Derudover vil vi prøve at få mere gang i Web-leksikonet om finere energier. Hvor meget kan LNS gøre? Indsatsen er begrænset til det, som de aktive medlemmer i fællesskab udretter. I forhold til alt det, som vi gerne ville, er det ikke så meget. Vi sætter dog vores lid til, at de tiltag, vi planlægger via sociale medier, vil vise sig at være et godt arbejdsredskab. Vi vil her efterlyse medlemmer, der: 1. Vil repræsentere kosttilskudsområdet 2. Vil oversætte engelske og/eller tyske artikler 3. Vil arrangere foredrag 4. Fungere som medredaktør på NaturHelse. 5. Medvirke på messer. 6. Arrangere annoncekampanger for LNS 7. Arbejde for at få annoncer til Natur- Helse 8. Medvirke ved LNS forskningsopgaver f.eks. ved telefoninterviews, ved rapporteringen om de registrerede data eller ved artikelskrivning. 9. Bidrage til at ajourføre LNS hjemmeside. 10. Redigere LNS facebook side, blog el.lign. 11. Arrangere og gennemføre LNS medlemskampagner Hvilke af disse opgaver er lige dig? Med venlig hilsen Bestyrelsen i LNS marts 2012 Hele handlingsplanen kan ses på Lnsnatur.dk/webin12/Handlingsplan% pdf

7 Af Mogens Ehrich ViFAB døde på halvvejen Bestyrelsen Sundhedsministeriet har besluttet at spare ViFAB væk, idet dog den populære hjemmeside flyttes til Sundhedsstyrelsen, som vil forsøge fortsat at vedligeholde den. Flere års aktivt arbejde bl.a. fra LNS side førte til, at ViFAB blev oprettet for 12 år siden. Det blev nu mere legalt i samfundet at tale om alternativ behandling og mere legalt i alternative kredse at tale om forskning. Betydningen af denne åbning bør ikke undervurderes. Bestyrelsen for LNS synes, at ViFAB har gjort det godt. Af lignende institutioner kender vi kun NCCAM i USA og NAFCAM i Norge. I NCCAMs publikationer er det svært at finde noget egentlig alternativt, hvilket måske hænger sammen med, at bestyrelsen består af læger i slutstillinger. I Norge strides de alternative behandlere med NAFCAMs leder om relevansen af NAFCAMs arbejde. I Danmark lykkedes det ViFAB at holde en balance mellem et traditionelt tænkt kommissorium og behovene i den alternative sektor. Det har ikke været let, og der var et stykke vej tilbage, før vi fra LNS kunne være helt glade for principperne i anvendelsen af forskningsmidlerne. Til møder hos ViFAB kunne man godt omtale finere energier og e- sans, men sådan tale kom vist aldrig i et referat. Der var dog løbende en god udvikling, og på den måde kunne ViFAB have været et forbillede for lignende udenlandske institutioner. Æret være ViFABs minde, og ikke mindst indsatsen fra direktøren gennem alle årene, Helle Lønroth. Asger Lorentsen gik over til de indre verdener d. 21. januar 2012 Den vigtigste person og det klareste lyspunkt i livet for så mange var Asger. Han var en kendt og yndet foredragsholder, underviser og forfatter og en sand pioner inden for alternativ, åndelig tankegang med kærlige visioner for Jorden og menneskeheden. Asgers arbejde hører nu fremtiden til, og i gruppen omkring ham er der et brændende ønske om at bringe hans visioner og dette vigtige arbejde godt videre. I dyb taknemmelighed og kærlighed. Nr

8 Annoncering i NaturHelse: 1/4 side kr. 1/2 side kr. 1/1 side kr. 1/1 bagside kr. Annoncering i NaturHelse: Rubrikannonce: Kun tekst, 50 x 25mm, uden logo, illustrationer o.lign. Pris 100 kr. 15% rabat for medlemmer. 5% rabat ved 3 på hinanden følgende annoncer. Ingen rabat på rubrikannonce. Annoncer skal mailes i trykoptimeret pdf-fil til redaktionen: Betaling netto 8 dage efter modtagelse af faktura, som tilsendes, når bladet udkommer. Beløbet bedes indbetalt til vor konto i Merkur Bank Reg Alle oplysninger fås på tlf eller på mail: Redigeret af Vera Marcher Er borgerne ved at få nok af skræmmekampagner? 8 Er du den der lancerer en tænketank om kosttilskud? Er det dig som gør en indsats her? Atter bragte DR-TV i en nyhedsudsendelse (Deadline 2. april kl ) sin fuldstændig skråsikre mening om, at det, som allermest karakteriserer vitaminer, er, at de giver en øget dødelighed!! Oh ve oh ve, hvilken uvidenhed der hersker på vore mainstream medier om vitaminer og kosttilskud i det hele taget. Man kan undre sig over, at overlæge Christian Gluud fra Rigshospitalet, fylder så meget i medierne, når seriøsiteten af hans udsagn ligger på et meget lille sted. Utallige undersøgelser og forskning world-wide påpeger, hvor ufarlige og nyttige kosttilskud er i alle mulige forebyggelses- og sygdomssammenhænge, når de bruges på en præcis og individtilpasset måde. Princippet follow the money viser med al tydelighed, hvor smart og behændigt medicinalindustrien med salamimetoden har ageret gennem de sidste år, godt hjulpet af Codex Alimentarius, et selvstændigt organ under FAO/WHO, der afstikker globale retningslinier bl.a. for fødevarer (incl. GenModificering). Både tilgang til kosttilskud og viden om nytten af kosttilskud er stærkt reduceret, og det er slet ikke gået op for mainstream danskeren, at man ikke skal have blind tillid til politikere og embedsfolk. En fælles struktur på urte- og kosttilskudsfronten er nødvendig og ønskværdig, men svær at initiere, når den danske befolkning sover og den alternative sundhedssektor splitter sig op i leverandører, forhandlere og forbrugere og ikke kan se, at de er afhængige af hinanden og bør samarbejde. Så - hvad er DIT bud på at Nr

9 slå igennem sammen med resten af de ca. 1-2 mio. danskere, som finder det konstruktivt at medinddrage kosttilskud i deres daglige kostprogram? Findes der mon en medievant, initiativrig person, som tør stå i spidsen, og som kan slå på tæven i den offentlige debat omkring kosttilskud og rette op på denne uvidenhed? Forslag til K i l d e r : h t t p : / / w w w.v i t a l r a a d e t. dk/304+m552d9ab0e30.0.html Medlemmer nale_forhandlinger_om_lovstof_og_lovstof_ generelt/internationalt_samarbejde/sider/co dex_alimentarius.aspx hed%20%20helse%20april% pdf generelt/sider/forside.aspx Hvor står politikerne? Det lader til, at varernes frie bevægelighed i EU, når det gælder kosttilskud og urter, ikke respekteres af FVST (Fødevarestyrelsen). Hvorfor udøver Danmark næsten altid EU direktiver og regler meget mere restriktivt end andre EU lande? Det danske Folketing har valgt at være yderst restriktive, når det gælder EUs kosttilskuds- og urtedirektiver i forhold til de øvrige EU-lande. Tidligere fødevareminister Henrik Høegh gik i 2010 selv gik stærkt ind i problematikken, hvilket udmøntedes i Fødevareforlig 2. Dette siger bl.a., at FVSTs kontrolfunktion skal være selvbærende og selvlønnende. Og hvor kommer pengene så fra? Fra de bøder og straffe, som helsekostbutik- Grundet uklarhed om det lovmæssige grundker mfl. pålægges under FVSTs besøg og ikke mindst en årlig afgift på flere tusinde kroner for at eksistere? Helsebranchen er faktisk med til ufrivillig finansiering af en hetz mod sig selv. Ingen eller meget få politikere har tilsyneladende sympati for helsebranchen, der nærmest kriminaliseres. Helsebranchen fortjener faktisk at blive en del af det grønne Europa frem for at tvinge den til med offentlige midler at finansiere en udvikling af nedværdigelse og nedgradering af dette fantastiske flere 1000-årige naturlige helseområde. Føljeton samt en del af lovgrundlaget bag FVSTs aktivitet: LNS og SR har taget kosttilskudssagen op på denne led Efter at være bragt op i SRab (Sundhedsstyrelsens Råd for alternativ behandling) etablerede vi i december 2011 en hotline med registreringsmulighed for alle terapeuter, der har haft og vil få besøg af Fødevarestyrelsen (FVST). Materialet indgår i en fælles erfaringsbase. Hotline lag for kontrolbesøgene, er der i mellemtiden udarbejdet en tjekliste ved en jurist, som SundhedsRådet har været så venlig at anbefale.tjeklisten kan bruges af behandlere, undervisere og skoler mfl., som ønsker de mest almindelige spørgsmål i forbindelse med kontrolbesøg lovmæssigt besvaret. Tjekliste File/SR_Checkliste_marts_2012.pdf Kilde: Nr

10 ESKIMO-3 Når kvalitet og miljø tæller Testvinder Bæredygtig produktion. Miljøcertificeret af Friend of the Sea. Ren fiskeolie. Den reneste i 5 ud af 5 undersøgelser. Stabil/frisk fiskeolie. Bedst i test. Lugter og smager ikke af fisk. Naturlig fiskeolie. Samme sammensætning som i frisk fed fisk. Ikke kemisk opkoncentreret. 10 Fås hos Matas, helsekostforretninger og på apoteket Yderligere info: Anjo - Tlf.: * - Nr

11 SKOLER 2100 København Ø. ClearVision, Lone Thomsen , København NV Signe Fjord ApS Forlaget Inspire , København K. YOF Yoga Oplysningsforbundet Joseph Immanuel Blytner , 2620 Albertslund Sjælsro Institut v/ Helle Nemborg , Charlottenlund Alfa-Omega Instituttet Anne-Grete Hav Hermansen , Kirke Hyllinge Spiren Personlighedsudvikling Ullamia Rose Rasmussen , Nyrup Annalise Stourup de Molade, Hjertets Vej , Lejre - Osted Skolen på Møllegården Mogens Ehrich og Kirsten Kragh , Langebæk Caberlain - Center for sundhed & trivsel Moorggan Amadeus V. Gersdorff , Asperup Bevidstheds-Træning Jens Kristian Frederiksen , Assens Institut for Kraniesakral Terapi Karin Sønderby Ebbe Pedersen , Ørbæk - Kullerup Kullerup Kurser Ingolf Plesner , Ansager Energihuset, Healer Skole Sven Riis Jensen, Herning Anni Klint, NBH 28 Herning , 7490 Avlum John Boel Akupunktur ApS , Malling Gitte Larsen, Skolen for Polaritetsterapi , 8850 Bjerringbro Heilpraktikerskolen Anna Iben og Jesper Hollensberg , Hirtshals Dansk Skole for Tankefelt Terapi og TFT c/o PeakStates klinikken , ERHVERV 2300 København S. Danplus ApS , Organisationsmedlemmer Forlaget Klitrose, Ole Bidsted , Nr

12 2820 Gentofte HUMAN BALANCE ApS v. Morten Krabbe , Helsinge Kornblomsten Helsekost ApS, Solveig Rove, , 3500 Værløse Wiig-sundhed Frugt-Grønt-Bær Slangerup Panacea ApS, Tommy Kobberskov , Fejø Den Helbredende Have - Hanne Oustrup , Vordingborg CosMedic Care ApS , Sønderborg Helsam A/S Torben Schmidt , Århus C Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, Henrik Platz , Hørning Natur-Drogeriet A/S, Peer Christiansen , 8600 Silkeborg Astro-Design , FORENINGER 4930 Maribo - Hunseby Inspirations Center Maribo Henning Jørgensen , Grenaa Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale Inge-Lis Marchant, Langå Et Stoffrit Danmark Holger Sørensen , BRANCHEFORENINGER 2400 København NV Miljø- og Jordstråleforening Danmark Kurt Brøndal, Hvidovre Afvikler-terapeut-foreningen Jack Yilmaz, Måløv Clairvoyant Foreningen, Birgit Boye Friis , 3480 Fredensborg Foreningen for Kinesisk Urtemedicin FKU Naturmedicinsk sundheds- & akupunkturklinik , Skævinge Natur-Balance-Huset NBH, hovedkontor , dk/naturbalancehuse 4000 Roskilde Foreningen Danske Aromaterapeuter v. Ulla Kvintel, NATURTERAPEUTER Kontakt: Moorgan Gersdorff, tlf København K Helse og Velvære , 1364 København K. Klinik for fodterapi, Connie R. Raftesgaard , København V. Lene Cassandra Nielsen Heart-felt , 12 Nr

13 2000 Frederiksberg FBS Massage v. Jon Tomas Nielsen , Bjarne Christensen LomiLomi Hawayansk massage og Reiki healing, , 2100 København Ø. Klinik for fodterapi, Vibeke Voss, statsaut , København S. Fodklinikken Let på Fod, Winnie Pretzmann Hansen , 2500 Valby Lp-massage, Lena Pultz, , Rødovre Helle Ronesfelt , Antje Ronesfelt, Klinik for Fodterapi , Elisabeth Kvist Nielsen , Sun-Hair, Helle Sørensen , Taastrup Kranio-Sakral Terapi Charlotte Schmidt Nielsen Solrød Strand Klinik for Fodterapi, Susanne Wencke Brintlev , 2830 Virum Jeanette S. Førland Naturmedicinsk Aromaterapi , Hørsholm Living Academy ApS - BettinnaDelfs , Helsingør Helsingør Team Birgitte Stürup & T. Jelager , Levin TCM Massage og Akupunktur , Hillerød Alternativ Klinikken, Lisa Nøhr Karlsson , Fredensborg Klinik for tarmskylning og biopati , Værløse Jetthe Rosann , Vera Illona Kristensen , 3600 Frederikssund Frederikssund Holistisk Klinik , TAOLIVING - Malika L. Baladi , Rønne Gittes Massage, Fodpleje & Kropsterapi Slagelse Fodterapeuthuset, Hanne Hallebye-Hansen Vemmelev Klinik Pluto - Bente Agnete Andersen , 4400 Kalundborg Dorthe Regnersgaard Fødder & Velvære , 4450 Jyderup Jyderup Fysioterapi v. Ulrik Nyhave , 4600 Køge Klinik for fodterapi, Anne-Rebecca Wessel, , Nr

14 4690 Haslev Mette Roesen Livsglæde Akademiet , Nykøbing F. Anni Poulsen Helsam Nykøbing F. ApS , 5210 Odense NV Lena Rasmussen, fodplejer , 5220 Odense SØ Ulla Theil Nielsen , 5230 Odense M Birte Albertsen , 5240 Odense NØ Clinique Creme Face Jette Kongstad , 5250 Odense SV Anja Godske Hud og fodplejer Agedrup Ann C. Holm Klinik for fodterapi , Asperup JKF-Bevidsthed, Jens Kristian Frederiksen , Årup Klinik for manuel Terapi, Birger Feldt , Ellen Trankjær Kranio-Sakral Terapi & NLP Psykoterapi , Tommerup Massøren i Brylle, Diane Nielsen , 5700 Svendborg Terapeut Inger Kruchov , Ferritslev Fyn Jane Rusbjerg Clinique Puella , Zonesus - Susanne Hansen , 5884 Gudme Britta Hansen, massageterapeut, Søby Ærø Lise Munk Monsen, , 6230 Rødekro Gurli Toft Sieljacks, Idrætsskadeterapeut , 6621 Gesten Klinik for Fodterapi, Hanne Jette Malcho , Brørup Tove Jeppesen , 6720 Fanø Lona Holtmann Hejn, LaStone Terapeut Helsehuset Fanø, Bed & Breakfast , Ribe Oraklet i Ribe, Anna Søgaard Larsen , 7080 Børkop Ann Levin, Naturmedicin , Stouby HypnoseKompagniet, Pia Gemmer , Brande Anni Holm Hansen Anni s Fodklinik Herning Hos A`nik - Fodpleje og kropskorrektion , 14 Nr

15 7790 Thyholm Dortea Olsen, Hjertelyz, Århus C. Lillian Dalgaard, Kranio-Sakral Terapi, RAB , 8200 Århus N. Birgitte Bæk , 8250 Egå Astma Care Danmark & Biorespons , & Galten Preben Valeur Jensen , 8541 Skødstrup Gitte Horsbøl Klinik for fodterapi , 8740 Brædstrup Fødder & Velvære, Eva Char. Svenningsen , Viborg Klinik for fodterapi, Annette N. Byrialsen , 9293 Kongerslev Naturligt Alternativ, Inge Lise Sørensen , 9530 Støvring Stedet v/ Kim Notholm-Larsen , NATUR-BALANCE-HUSET Tjek aktuelle arrangementer på: naturbalancehuse/index.htm 2500 NBH Valby Kulturhus. Hver 2.torsdag Kl Rita Kristensen tlf , NBH Brøndbyøster Kulturhuset Kilden. 1. tirsdag kl Elisabet Gram tlf NBH Skovlunde Medborgerhus Hver 2. onsdag kl Kirsten Busk tlf NBH Søborg, Borgernes Hus Gerda Brown tlf NBH Gørlev, Biblioteket (nord) Britta Syren og Vojens NBH 25, Ketty G. Lauridsen Erik Schmidt tlf Mere på NBH Syd-Vest, Birkelev Jane Enemark tlf NBH Ansager Martin Hansen tlf Fredericia NBH kl Åse Andersen tlf Herning, Kulturellen. Mandage kl Anni Klint tlf Mere på Frederikshavn Spirituelt Udviklings Center I/S Mette og Erik Abrahamsen , 9990 Skagen Intuitiv Healing - Anne Marie Nielsen Diget , Nr

16 ISÆR FOR MEDLEMMER D. 21. AUGUST kl.19-21,30 Hvordan netbank og Excel bruges i regnskabsarbejdet Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse. Kom og hør, når revisor Majken Bøg fra Vision Company rådgiver om god tilrettelæggelse af virksomhedens regnskabsdata, så du slipper nemmere og billigere om ved bogføring og regnskab til din selvangivelse. Medlem 50 kr., andre 80 kr. Tilmelding senest dagen før på eller Den Nye Tids Børn og Unge v. Margit Mølgaard Tirsdag den 28. august i Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, Hvordan forstår vi bedst tidens nye børn og unge? Hvordan forvalter vi som voksne og forældre bedst vores ansvar? Margit er holistisk behandler, underviser og intuitiv rådgiver og mener, at disse børn og unge er meget sensitive, og at vi skal lytte mere og prøve at forstå dem. Medlem 80 kr, andre 100 kr. Tilmelding senest dagen før på eller Inspirationskurser v. Jette Jensen i HJERTECENTRET på Majengen i Jersie. Vegetarisk madlavning Mere personligt overskud og nærvær. Sparringsdag 16. juni. Kurserne bygger på min livslange erfaring og interesse for mennesker, muligheder, bevidsthed, nærvær og vilje til handling. Kreative processer, hvor kun fantasien sætter grænser. Flere oplysninger på Sjælsro Skolen - Healing og Energipsykologi Tilbyder kurser, uddannelse, temaaftener, foredrag og messer i Herstedøster og Holstebro. Oplysninger og tilmelding på tlf og Horsens: Bytorv Horsens, den 10., 11. og 12. Maj Ikke foredrag her. Viborg: Sct. Mathias Centret, Viborg, den 16.,17. og 18. august Silkeborg: Lunden, Silkeborg, den 15. og 16. september Nr

17 Redigeret af Vera Marcher Kosttilskud og urter Sundhedsanprisninger står til at blive begrænset fra til 220 Flere organisationer, deriblandt LNS, skrev 18. marts til EU s Publich Health and Food Safety Committeé med anmodning om at stoppe et lovforslag om en yderst udemokratisk udvikling i sundhedsanprisninger. Brevet er på engelsk og kan læses fra vores webside på Re%20NHCR.pdf Stop det Gør en forskel! Som forbruger kan du skrive under på en appel til EU-Kommissionen om at vedtage mere fødevare-venlige sundhedsanprisninger. Indtil nu har næsten EU-forbrugere underskrevet appellen, hvor de beder om at EU s strenge regelsæt for sundhedsanprisninger ændres. Som forbruger ønsker jeg, at tilgangen til vigtig information om næringsmidler og kosttilskud opretholdes, således at den enkelte forbruger fortsat bevidst og ansvarsfuldt bevarer muligheden for at vælge gode helseprodukter. Underskriv her vælg det sprog du ønsker at anvende: Re%20NHCR.pdf Som forhandler eller firma kan du protestere mod de foreslåede sundhedsanprisninger i et fællesbrev til hhv. José Manuel Barroso, præsidenten for EU-Kommissionen og Martin Schulz, præsidenten for EU-Parlamentet (som repræsenterer befolkningens interesser). I disse fællesbreve opponeres mod den planlagte fragmentariske tilgang til vedtagelsen af Fællesskabets liste over sundhedsanprisninger hhv. tilladt og forbudt, som bl.a. vil forvride konkurrencen på markedet og have en potentielt ødelæggende indvirkning på kosttilskudsindustrien og skabe forvirring blandt forbrugerne. På dette link kan du underskrive de 2 appeller: welcome (Vælg hhv. previous letter / Current letter) Koordinator er European Health Claims Alliance (EHCA), en alliance af firmaer, som på tværs af forskellige sektorer inden for kosttilskuds-branchen/næringsindustrien protesterer mod vedtagelse af de foreslåede ændringer i sundhedsanprisninger. Nr

18 Kosttilskud og urter Redigeret af Vera Marcher 6 grunde til, at anprisningslisten ikke er til gavn for eu-borgere og forbrugere: Millioner vil blive forhindret i at kontrollere deres helbred og livsstil. Folk har brug for information om kostens sundhedsfordele for at kunne træffe et informeret valg mht. diæt og livsstil. Alvorlige kroniske sygdomme, som cancer, hjertesygdomme, overvægt og diabetes anerkendes af int. sundhedsmyndigheder og videnskabsfolk som i høj grad at være forårsaget af uhensigtsmæssig kost og livsstil. Mangel på information vil øge risikoen for disse sygdomme. 2. Fremtidige generationer vil blive påvirket endnu mere end den nuværende generation, som allerede forstår sammenhængen mellem kost og livsstil og sundhed og velbefindende. Mange af os har lært om sundhedsfordele for kost, urter og naturhelse produkter, fordi de firmaer, der fremstiller eller sælger produkterne, har haft tilladelse til at fortælle os om disses fordele. Hvis dette anprisningsforslag vedtages, vil fremtidige generationer ikke have disse fordele. Resultatet vil være, at de vil finde det meget vanskeligere at finde sunde valg mht. kost og vil forstå mindre om, hvordan specielle slags fødevareingredienser kan støtte optimal sundhed / helbred. 3. Den drastiske reduktion af sundhedsoplysninger på markedet vil være en diskrimination mod mindre velstillede grupper, der ønsker det bedste for deres familie. De befolkningsgrupper, som vil blive mest påvirket, vil være de fattigste og mindst uddannede dem med mindst tid eller manglende viden om at kunne foretage korrekte valg mht. mad. Disse grupper lider p.t. mest af kost- og livsstilsrelaterede sygdomme og er dem, der kræver hjælp fra et overbebyrdet sundhedsvæsen. I en tid hvor fedmerelaterede sygdomme er stadig mere udbredte/ tiltagende, er det meget bekymrende, at mad og fødevareingredienser vil indeholde så få informationer, der kan støtte vægttab. 4. Store virksomheder vil være dem der profiterer mest Kun de store fødevarevirksomheder har penge nok til at lave de kliniske undersøgelser, der er nødvendige for at bevise, at indtag af en bestemt slags mad eller madindhold helt sikkert har sammenhæng med en specifik sundhedsfordel. Denne sammenhæng skal kunne bevises hos sunde mennesker, for at en sundhedsanprisning kan tillades. Den slags undersøgelser er oprindelig skabt til medicinalprodukter (fx medicin), men er mindre relevante og mindre passende i f.t. kost og næringsstoffer, som mennesker har udviklet sig med over tusinder af år. 5. Ytringsfrihed og fundamentale rettigheder vil blive reduceret. Kost eller kosttilskudsproducenter vil være ude af stand til at kommunikere frit til offentligheden eller henvise til offentliggjort videnskabelige undersøgelser, der støtter deres produkters helbredsgavnlige virkninger, og dermed reduceres deres kommercielle ytringsfrihed. Det er korrekt, at vildledende anprisninger forbydes, men størstedelen af de sundhedsanprisninger, som forslaget vil fjerne, er faktisk overhovedet ikke vildledende. I virkeligheden opfylder de bare ikke de meget snævre og unødvendige strenge kriterier, som kræves af de europæiske institutio- Nr

19 Kosttilskud og urter ner, som undersøger de sundhedsanprisninger, som der ansøges om af producenterne. 6. Den foreslåede plan vil kvæle innovation Mange små firmaer vil blive forhindret i at komme med innovationer, ikke kun fordi det vil blive så svært at få sundhedsanprisninger lovliggjort, men også fordi sundhedsanprisninger vil blive deres eneste mulighed for at kommunikere de gavnlige effekter af produkterne til deres forbrugere. Historisk set har de små firmaer været de vigtigste fornyere inden for helsekostsektoren, og disse restriktioner vil resultere i lukning af forretninger, jobtab og finansielle vanskeligheder, som kunne være undgået. Eksempel på kunsten at sundhedsanprise Anprisningsloven gør det svært at sondre mellem en fødevare og et naturlægemiddel. Lægeplanter er planter, hvis aktive indholdsstoffer menes at kunne lindre eller forebygge sygdomme. En forening har haft denne oplevelse på sin stand, som var pyntet med lægeplanter og grøntsager, som alle er gammelkendte lægemidler. Fødevarestyrelsen gav en bøde for anvendelsen af disse grøntsager/naturlægemidler, fordi der var ophængt informationsblade med oplysninger om, hvad de kunne gavne. Ak ja luk øjnene og lad dig forføre ind i uvidenhedens verden. Se også Markedsføringsloven: Tusind, tusind tak til alle donorer Til brug for retssagen ved EU-Domstolen vedr. urtedirektiver er vi nået op på kr., som vi løbende har overført til Alliance for Natural Health (ANH), som varetager retssagen ved EU domstolen. Tak i forventning til dem, der snart vil overføre et beløb via LNS til konto Baggrunden for beslutningen om at føre retssag kan læses på dansk her: Nr

20 Artikel Det kommer an på dig! Af Vera Marcher Det spændende foredrag i begyndelsen af året Hver 3. dansker dør af en hjertekarsygdom var en sand hyldest til den store læge, Naturen. Man kan ærgre sig gevaldigt over, at dagens samfund er blevet underkastet Fødevarestyrelsens urimelige fortolkning af EU s kosttilskuds- og urtedirektiver, og at lægestanden og politikerne, godt hjulpet af medicinalindustrien, sætter en stopper for udnyttelsen af en fabelagtig viden, der bevisligt kunne spare vort samfund for milliarder af kroner. Sygeplejerske, akupunktør, urtemediciner og forsker Anne Johannesen øste af sine erfaringer og åbenbarede akupunkturens og akkupressurens verden. Vi hørte, at bambussplinter måske var de første nåle, som blev brugt i akupunkturen, og i starten især til behandling af elefanter for ca år siden. Gamle opskrifter på kinesisk urtemedicin er fundet mejslet ind i vægge. Dette for at sikre, at opskrifterne ikke forgik i tilfælde af brand. Opskrifterne er rene kunstværker og en enestående viden om urtemedicin, som gennem generationer er gået i arv fra far til søn. På den tid havde man i de større byer såkaldte barfodslæger, som havde til opgave at holde borgerne raske, og da lønnen for deres arbejde bestod af den daglige føde, var barfodslæger nødt til at være rigtig dygtige. Akupressuren var i høj grad forebyggende og forhindrede folk i at blive alvorligt syge. Hvordan har dit hjerte det? Et sundt hjerte er afhængig af en højre og venstre vægtskål med forhold, der hhv. svækker og styrker livsbalancen, der påvirkes af den måde, vi håndterer livet på med de vilkår, udfordringer og biologiske forhold vi er udstyret med. Det vigtige er således, hvordan vi hver især vælger at tackle udfordringerne; om der er balance mellem på den ene side adrenalin og på den anden side endorfiner. Øget energi på kroppens beredskab med præstationsangst og konkurrenceprægede forhold, der ender i stress samt fastlåste mønstre øger adrenalinniveauet. Hvorimod rindende vand aldrig bliver råddent, hvilket vil sige, at bevægelse og motion samt afklaring, håb og følelsen af og bevidstheden om at jeg styrer mit eget liv, styrker endorfinerne. Husker jeg at flytte de sten, der blokerer i livet, fx ved visualisering og bevidst arbejde med mine stærke-svage sider og ikke mindst vedligeholdelse med akupunktur/akupressur, styrker jeg min indre og ydre medicin. Hvad kan jeg selv gøre? Qi (livsenergi) skal hele tiden flyde, og forudsætningen for vel fungerende organer er et vel fungerende hjerte og vice versa. Jo større ubalance mellem adrenalin- og endorfinniveau desto større risiko er der for, at blodkarrene trækker sig sammen, og hjertet kommer på overarbejde. Anne viste nogle 20 Nr

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2012

DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2012 DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2012 - der foregår fra d. 14 marts på LNS' hjemmeside og afsluttes ved møde i Værløse Kirke, Ingemannsalen lørdag d. 14 april kl 14. Justeringer kan forekomme ind til

Læs mere

12. Valg af 2 interne revisorer eller 1 ekstern revisor Finn Erik Rasmussen, reg. Revisor (ekstern revisor, genopstiller)

12. Valg af 2 interne revisorer eller 1 ekstern revisor Finn Erik Rasmussen, reg. Revisor (ekstern revisor, genopstiller) DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 9. marts 2013 kl 14. Generalforsamlingen afholdes i Værløse Kirke, Kingo-salen, Højeloft Vænge 20. Vi beder om din tilmelding på Lns@Lnsnatur.dk hvis du deltager. Bestyrelsen

Læs mere

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2015 Dagsordenen justeres løbende fra d. 11 marts indtil 1 uge før generalforsamlingen og afsluttes ved mødet på Møllegården, Møllegårdsvej 3, 4320 Lejre, lørdag d.

Læs mere

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2015 Dagsordenen justeres løbende fra d. 11 marts indtil 1 uge før generalforsamlingen og afsluttes ved mødet på Møllegården, Møllegårdsvej 3, 4320 Lejre, lørdag d.

Læs mere

DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2011,

DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2011, DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2011, der foregår fra d. 26 februar på LNS' hjemmeside og afsluttes ved møde i Værløse Kirkebygning, Kingo-salen lørdag d. 26 marts kl 14. Der anmodes om tilmelding

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Beretning ved generalforsamlingen i LNS 2009. Medlemmerne

Beretning ved generalforsamlingen i LNS 2009. Medlemmerne Beretning ved generalforsamlingen i LNS 2009 Medlemmerne Medlemmerne med dens brede sammensætning giver LNS og bestyrelsen det bagland, der bestyrker os i vore valg og handlinger. Derfor vil jeg allerførst

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

26. årgang 2011 nr. 2. EU appel. Høringssvar. Urtedirektivet: Trådt i kraft. Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

26. årgang 2011 nr. 2. EU appel. Høringssvar. Urtedirektivet: Trådt i kraft. Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 26. årgang 2011 nr. 2 Landsorganisationen NaturSundhedsrådet EU appel Høringssvar Urtedirektivet: Trådt i kraft Redaktionen LNS - det naturlige samlingspunkt Kære medlemmer og læsere. Fra redaktøren Som

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Referat af Stiftende generalforsamling

Referat af Stiftende generalforsamling Referat af Stiftende generalforsamling Mandag den 18. maj 2015 kl. 18.30 19.30 Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45, 2200 København Mødezone Tilstede: 11 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Den 6. november 2015 kl Trinity i Fredericia.

Den 6. november 2015 kl Trinity i Fredericia. Referat fra generalforsamling FSDS Den 6. november 2015 kl. 16.30-18.00 Trinity i Fredericia. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

28. årgang 2013 nr. 2. www.lnsnatur.dk. GMO Sensitivitet overfor stråling Referat af generalforsamlingen 2013 www.gladeklienter.dk Få din egen stand?

28. årgang 2013 nr. 2. www.lnsnatur.dk. GMO Sensitivitet overfor stråling Referat af generalforsamlingen 2013 www.gladeklienter.dk Få din egen stand? 28. årgang 2013 nr. 2 www.lnsnatur.dk GMO Sensitivitet overfor stråling Referat af generalforsamlingen 2013 www.gladeklienter.dk Få din egen stand? Redaktionen LNS Fra redaktøren - det naturlige samlingspunkt

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Tirsdag 10. marts klokken 17.00

Tirsdag 10. marts klokken 17.00 Mødedato: Tirsdag 10. marts klokken 17.00 Mødested: Thorum Gamle Købmandsgård Guldkysten 12 7870 Roslev Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Lone Frandsen Karsten Villadsen Anne Berggreen Federer Henrik Gaarde

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole

Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole Onsdag d. 18. april 2007 kl. 19.30 Dagsorden: Bestyrelsen foreslår Rasmus Mynster og Steen Kilde 2. Bestyrelsen aflægger beretning a. Formandens

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005 Kære alle! Foråret er nu en realitet, og det er os en stor glæde at invitere til erhvervskvindeaften onsdag, den 20. april 2005 på Hotel Eyde, Torvet 1, Herning, med start kl. 18.30! Vi får her besøg af

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 24. februar 2016 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Ole Pedersen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser Nr. 15 torsdag 30. september 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk gartner tidende Nr. 15 2010 læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser 1 INDHolD 4 Flormart

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Appaloosa horse club Danmark

Appaloosa horse club Danmark I det følgende dokument vil du til alle tider kunne finder Appaloosa Horse Club Danmarks referater fra. Hhv. Generalforsamlingerne, samt bestyrelsens møder i de respektive år. 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Forslag til Etisk Kode For Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter

Forslag til Etisk Kode For Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter Forslag til Etisk Kode For Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter Etisk Råd har udarbejdet en Etisk Kode, som de foreslår godkendes på Generalforsamlingen den 10. marts 2012. Det foreslås, at den Etiske

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Glasnettet den 13. september 2015

Referat Generalforsamling i Glasnettet den 13. september 2015 Referat Generalforsamling i Glasnettet den 13. september 2015 Deltagere: Anders Raad, Rikke Bruzelius, Jane Helledie, Mikkel Yerst, Karen Lise Krabbe, Rikke Stenholt, Kirsten Lindmann, Lene Højlund, Anja

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Energi på lager. CASE Catalysis for Sustainable Energy. Følg forskernes jagt på ren energi og fremtidens brændstoffer. Elisabeth Wulffeld Anne Hansen

Energi på lager. CASE Catalysis for Sustainable Energy. Følg forskernes jagt på ren energi og fremtidens brændstoffer. Elisabeth Wulffeld Anne Hansen Energi på lager Følg forskernes jagt på ren energi og fremtidens brændstoffer Elisabeth Wulffeld Anne Hansen CASE Catalysis for Sustainable Energy 1 Energi på lager DTU 1. udgave, 1. oplag, 2011 Oplag:

Læs mere

Jesper Odde Madsen: Aktører, udfordringer og mulige veje - et helikopterperspektiv

Jesper Odde Madsen: Aktører, udfordringer og mulige veje - et helikopterperspektiv Jesper Odde Madsen: Aktører, udfordringer og mulige veje - et helikopterperspektiv Husk: Der ligger en masse info og referencer på: www.galilei.dk/vejle samt lidt om mine foredrag på www.jespermadsen.dk/foredrag

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Nyhedsbrev Oktober 2010 Kære kolleger og medlemmer af DSKH, Vigtigt: Hahnegal udkommer ikke mere al kommunikation foregår via mail og den nye dynamiske hjemmeside.husk

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5

Diakonissestiftelsens Hospice KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5 KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5 Indledning: Med udgangspunkt i kursuspolitikken og tilstrækkelige ressourcer ønsker vi at stimulere det værdifulde udviklingsarbejde,

Læs mere

Lns2016-Referat fra generalforsamling 2. april kl

Lns2016-Referat fra generalforsamling 2. april kl Lns2016-Referat fra generalforsamling 2. april kl. 13.30-17 Generalforsamlingen afholdtes hos Mogens Ehrich og Kirsten Kragh på Møllegården i Osted, Møllegårdsvej 3, 4320 Lejre. Før vi gik over til den

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

DEN 2013. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2013. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Februar DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357 Side 1 Lise Linderstrøm 8. februar Vibeke Raae 15. februar Mogens Nielsen 17. februar Redaktionen ønsker

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Sanne byder velkommen. Sanne informerer om lederevalueringen. Det er i uge 15. Den vil være elektronisk. Hun opfordrer ALLE til at besvare den. Resultatet

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 A N D H E D E N O MH O L I T I KH E A L I N G R A MU J E N E N Indhold Om forfatteren 3 Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 jæl 28 Reinkarnation 29 Tidligere

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2011

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2011 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2011 > Sæsonplan for efterår 2011 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 27. september Kl. 20.00 Fhv. ledende overlæge Peter Kramp Sindssyg

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

MYTER OG FORDOMME FACTS fra spæd til teenager (FORSIDE BILLED)

MYTER OG FORDOMME FACTS fra spæd til teenager (FORSIDE BILLED) Fagligt Selskab for Børnesygeplejersker afholder LANDSKURSUS den 6. og 7 april 2011. MYTER OG FORDOMME FACTS fra spæd til teenager (FORSIDE BILLED) SIDE 2 Landskursus 2011 Onsdag den 6. april og torsdag

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017

Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 Deltagere: Følgende krisecentre:bornholm, Danner, Dansk Kvinde Samfund Krisecenter, Esbjerg, Fredericia, Frederiksværk, Haderslev,

Læs mere

Håndbog for kontaktsygeplejersker

Håndbog for kontaktsygeplejersker 1 Håndbog for kontaktsygeplejersker Velkommen til håndbogen for kontaktsygeplejersker. I denne håndbog kan du finde oplysninger, der er relevante for dig som kontaktsygeplejerske i Hjerteforeningen. I

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

GUIDE. Foreningens vedtægter

GUIDE. Foreningens vedtægter GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2016 Foreningens vedtægter Denne guide er skrevet til bestyrelsesmedlemmer og andre i frivillige sociale foreninger, der arbejder med foreningens vedtægter. Vedtægter

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere