27. årgang 2012 nr. 2. Appel mod EU anprisningsliste ViFAB nyt LNS på Facebook Kosttilskud og urter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "27. årgang 2012 nr. 2. www.lnsnatur.dk. Appel mod EU anprisningsliste ViFAB nyt LNS på Facebook Kosttilskud og urter"

Transkript

1 27. årgang 2012 nr. 2 Appel mod EU anprisningsliste ViFAB nyt LNS på Facebook Kosttilskud og urter

2 Redaktionen LNS Fra redaktøren - det naturlige samlingspunkt Kære læser Velkommen til sommerudgaven af Natur- Helse. Bladets indhold afspejler, at vi netop har afholdt generalforsamling, og vi derfor tager hul på en ny sæson i LNS. Det glæder vi os meget til! I denne udgave af bladet finder du desuden artikler omhandlende, hvad der foregår på sundhedsområdet i EU, hvad vi er oppe imod, og hvordan vi arbejder for at bevare retten til at leve et sundt liv uden indblanding og modstand fra politisk side. Er du interesseret i naturlig sundhed, og mener du, at vi selv skal have lov til at bestemme, hvordan vi forvalter dette, så er du velkommen til at starte / deltage i en debat på vores Facebook-profil: LNS - Landsorganisationen NaturSundhedsrådet. Jeg håber, vi her kan få en livlig dialog, hvor vi kan dele vores interesse og viden om emnet. På nettet finder du også vores hjemmeside som altid er opdateret med nyeste arrangementer og aktuelle nyheder. Vi har ikke indlagt giroindbetalingskort i bladet denne gang. Hvis du ønsker at få sådan et tilsendt, så ring på tlf Hjælper du os, hjælper vi dig. Rigtig god fornøjelse med læsning af NaturHelse. Jeg ønsker dig en behagelig sommer. Annette Kurtzmann NaturSundhedsrådet LNS Medlemsbladet NaturHelse sendes desuden til udvalgte politikere, myndigheder, biblioteker, læger m.fl. ISSN Oplag 2200 Deadline næste nummer 1. august 2012 Redaktørteam: Annette Kurtzmann (ansvarshav.), Vera Marcher Kontakt: Indhold må distribueres, citeres og gengives med kildeangivelse. Skriftlige indlæg sendes til NaturHelse. Vi forbeholder os ret til at redigere/forkorte. Artikler skrevet af andre end bestyrelsen/ bladgruppen udtrykker ikke nødvendigvis LNS holdninger. Lay-out & tryk: Freka grafisk A/S LNS office: LNS v/ Mogens Ehrich Møllegårdsvej 3, 4320 Lejre, Danmark Tlf.: , - Kasserer Kirsten Kragh tlf Kontingent indbetales til bankkonto: eller på indbetalingskort, kode +73< < Rekvirer indbetalingskort på tlf Annoncer indbetales til bankkonto LNS bestyrelse: Annette Kurtzmann (formand) tlf , Michael Brown, Mogens Ehrich (næstform.) tlf , Moorggan A. V. Gersdorff tlf , Vera Marcher tlf og , Suppleanter: Søren S. Nielsen, Erling H. Jensen, Lillian wong, Malene Lüders, Henrik Isager, Steen Braase, Lena Pultz, Joseph I. Blytner, Rita Pommer, Annie Thygesen, Astrid Wiig, Henrik B. Jacobsen Tillidsposter og repræsentationer: ViFAB: Henrik Isager samt 3 suppleanter SRab: Mogens Ehrich samt 2 suppleanter Forskningsforum under ViFAB: Erling H. Jensen NSK: Erling H. Jensen, Jette W. Jensen Forskningsudvalget: Mogens Ehrich, Medlemspleje: Vera Marcher, Terapeutgruppen: Moorggan A. V. Gersdorff tlf LNS administration er siden 2005 kvalitetscertificeret efter international standard, DS/EN ISO 9001: Nr

3 Af Annette Kurtzmann Formandens vinkel Efter en veloverstået generalforsamling har den nye bestyrelse konstitueret sig. Vera Marcher vil fortsat tage sig af medlemspleje, nyhedsbreve, arrangementer og være en del af redaktørteamet på NaturHelse samt varetage LNS hjemmeside sammen med Michael Brown. Michael er desuden LNS IT mand og vil udføre de opgaver, der ligger inden for det felt. Moorgaan V. Gersdorff er sammen med Mogens Ehrich med til at udvikle certificering af terapeuter. Sidstnævnte fungerer nu som næstformand og jeg som formand. Mogens vil stadig forestå forskningen, kvalitetsstyring samt programmering af klienttilfredshedsregistreringen, og jeg er, siddeløbende med min nye post, redaktør på NaturHelse. Bestyrelsen Alle i bestyrelsen byder velkommen til et hold af veloplagte suppleanter. Vi har afholdt et introduktions- og orienteringsmøde, hvor suppleanterne var inviterede, og hvor vi havde en god udveksling af inspirerende ideer og uddelegering af vigtige opgaver i LNS. Det var dejligt at opleve suppleanternes interesse, og mit ønske for fremtiden er, at vi bliver endnu flere, der kan løfte i flok. Så kære medlem og læser - vi har brug for dig! Vil du være med til at skabe resultater? Er der noget du kan og har lyst til at bidrage med kan du skrive, er du god til at kommunikere med folk - evt. gennem de sociale medier - eller brænder du for noget, du vil dele, så kontakt os. Mange opgaver venter forude, og vi har i bestyrelsen udarbejdet en handlingsplan, som du kan læse et uddrag af i bladet. Måske kan det skabe inspiration til, hvordan du kan gøre en forskel inden for naturlig sundhed gennem LNS. Vi er klar til at tage fat på de forskellige opgaver og ser frem til en ny spændende periode med fælles inspiration og din indsats! Nr

4 Bestyrelsen Uddrag af referat Af Referent Søren Skogstad-Nielsen fra generalforsamling i LNS den Generalforsamlingen åbnedes af formanden Mogens Ehrich med fælles energi. 2. Valg af dirigent: Annette Kurtzmann, stemmeoptællere: Steen Braase og Joseph Blytner, referent: Søren Skogstad Nielsen. 3. Bestyrelsens beretning Beretningen blev præsenteret af formanden Mogens Ehrich. Den er i sin helhed tilgængelig på foreningens hjemmeside: natur.dk/webin12/beretning%20til%20gf% pdf Hovedpunkterne i beretningen: Moorggan Gersdorff har gjort et stort arbejde i forbindelse med arbejdet med kvalitetssikring af klinikker. Erling H. Jensen har gjort et stort arbejde i NSK sammenhæng og haft et godt initiativ med etablering af en hotline for den alternative sektor i forbindelse med fødevarestyrelsens kontrolbesøg. Annette Kutzmann har taget sig fint af redaktionen af NaturHelse bladet med god støtte af Vera Marcher stor tak til dem begge. Vera Marcher tager sig af medlemskontakten og websiden og forestår sammen med Steen Braase messerne. Stor tak for dette. Søren Skogstad Nielsen har taget sig af bestyrelsesarbejdet i ViFAB. En opgave der nu videreføres af Henrik Isager. Michael Brown fungerer som LNS IT ekspert og har tilrettelagt e-wikien. Der er en aftale med Clairvoyant Foreningen. om et bidrag hertil om åndelig vejledning. Formanden selv er aktiv indenfor forskning og forbereder programmel til certificering af medlemmerne. Spørgsmål til beretningen: Vera Marcher: Er der noget nyt om ViFABs skæbne? Henrik Isager har sammen med andre bestyrelsesmedlemmer skrevet en protest over nedlæggelsen. På SRAB mødet blev det oplyst, at de kommunikationsmæssige opgaver fortsætter i sundhedsstyrelsens regie. Beretningen blev godkendt. 4. Etisk råds beretning. Der har ikke været nogle sager i Forelæggelse af revideret årsregnskab for 2011 Regnskabet blev uddelt og godkendt. Det kan ses her: webin12/regnskab%202011%20og%20budget% pdf 6. Budget for 2012 Budgettet blev uddelt og godkendt. Det kan ses her: webin12/regnskab%202011%20og%20budget% pdf 7. Fremlæggelse af den afgående bestyrelses forslag til handlingsplan Handlingsplanen blev forelagt af Vera Marcher Hovedpunkter: Certificering af Naturterapeuter. Tværgående samarbejde om finere energier i den alternative sektor. Medlemsønsker. Intensivere samarbejdet i brobygningsgruppen med Sundhedsrådet og RAB- Forum. Hotline fortsættes for at imødegå ubehagelige oplevelser og konfrontation mellem det offentlige og de alternative behandlere. 4 Nr

5 Dreje NSK s fokus mere mod EU. Bedre kontakt til EFCAM måske med udgangspunkt i NSK. Fortsætte med foredrag, her er en voksende interesse, og et godt fremmøde virker som en succes. Alle er velkomne til at komme med forslag til foredrag også nyheder fra ens eget virke. Mediestrategien. Den skal have fokus på Facebook profilen, google og måske LinkedIn. En deltager foreslår at annoncere via Facebook, og en deltager foreslår at annoncere på selvet.dk. Hvordan vi kan få nye medlemmer og få dem engagerede? Vi håber på, at den planlagte øgede aktivitet på nettet vil hjælpe. En deltager nævnte, at der er meget ros for NaturHelse. På messer henvender unge mennesker sig, som virkeligt ved noget om det alternative. En deltager foreslog, at LNS kan være mere udfarende og i højere grad konfrontere medicinalindustrien, f.eks. i NaturHelse. Hele handlingsplanen kan ses her: plan% pdf og et kort udrag andetsteds i bladet. 8. Indkomne forslag Vera Marcher har indsendt et forslag om, at kontingent for studerende skal være 100 kr. årligt. Der skal ikke kræves officiel dokumentation for, at medlemmet er studerende. Forslaget blev vedtaget med alle stemmer. 9.Fastsættelse af kontingent Forslag uændret kontingent blev vedtaget med alle stemmer. 10. Valg til bestyrelse I bestyrelsen: Mogens Ehrich, Vera Marcher, Moorggan Gersdorff. På valg: Michael Brown, Annette Kurtzmann. Begge blev valgt med alle stemmer. 11. Valg af suppleanter Søren Skogstad Nielsen, (hidtil bestyrelsesmedlem), Erling Helmer Jensen (hidtil be- styrelsesmedlem), Lillian Wong (akupunktør, TCM), Malene Lüders (Unicorn, genopstiller) Henrik Isager (speciallæge, genopstiller), Steen Braase (æresmedlem, genopstiller), Lena Pultz (LP-massage, genopstiller), Joseph Blytner (YOF, genopstiller), Rita Pommer (TCM akupunktør, genopstiller), Annie Thygesen Andersen (genopstiller), Astrid Wiig (kostvejleder, genopstiller) Henrik Byriel Jacobsen (cand. agro, forsker, nyopstiller), Kirsten Kragh (LNS kasserer, genopstiller). Alle blev valgt med alle stemmer. 12. Valg af 2 interne revisorer eller 1 ekstern revisor Finn Erik Rasmussen, reg. revisor (ekstern revisor, genopstiller). Valgt med alle stemmer. 13. Valg for to år til Etisk Råd Ikke på valg: Casper Caspersen, NBH Valby (æresmedlem). På valg: Kirsten Thagaard Jensen, Videbæk, og Anni Klint, Hos Anik, Herning. Begge genopstiller og blev valgt med alle stemmer. 14. Eventuelt Det blev diskuteret det betimelige i, om LNS skiftede navn Forsamlingen var meget delt i dens holdning til dette, både om det var en god ide, og om hvad det nye navn så skulle være og hvorfor. Man endte ikke med nogen enighed om denne navneproblematik. Formanden orienterede om et indlæg, han havde haft på det sidste SRAB møde om e-sans begrebet og dets konsekvenser for forskningen i den alternative sektor. Det var blevet vel modtaget. Herefter afsluttede formanden generalforsamlingen med at takke alle deltagerne og ophævede fællesenergien. Nr

6 Bestyrelsen Uddrag af Bestyrelsens Handlingsplan Af bestyrelsen A. Fortsætte arbejdet med certificeringsordningen som et tilbud til terapeuterne, samt arbejdet med elevregistreringsordningen for skoler. B. LNS som et socialt samlende organ og interesseorganisation. Udviklingen viser, at LNS skal udvide sin horisont mod de sociale medier. C. LNS som vidensformidler og debattør i det offentlige rum. Vi vil fortsætte med at rende presse og myndigheder på dørene, samt få de gode historier om alternativ behandling ud i alle landets kroge. Vi har mulighed for IT-tiltag, som kan styrke vidensspredning, vidensdeling og debat. D. LNS som formidler af tværgående samarbejde med de øvrige aktører i branchen - SRAB, Brobygningsgruppen, kontakt til det etablerede system og til myndigheder. Aktuelt organiseres alternative behandlere af over tyve forskellige foreninger, og godt halvdelen af foreningerne samles i tre paraplyorganisationer, så der er en udfordring i at koordinere. P.t. handler det om via den etablerede hotline at indsamle erfaringer med besøg fra Fødevarestyrelsen. E. Da Danmark blev medlem af EU, blev grunden samtidig lagt til større aktivitet på den internationale arena. Via NSK Nordisk Samarbejdskomité for Alternativ og Komplementær Behandling, hvor LNS repræsenterer danske alternative sundhedsområder, er der brug for en indsats i større europæiske organisationer, fx ECHAMP og EFCAM. Vi er i gang med at nærlæse disses formål, men allerede nu kan vi se, at det måske bliver hér, de vigtige beslutninger tages på det alternative sundhedsområde. F. Medlemsbladet NaturHelse og nyhedsbrevene er vores ansigt udadtil. Bestyrelsen vil drøfte muligheden af at udgive visse numre af NaturHelse via Internettet, som mere omfattende særnumre, evt. om mobilstråling og e-forskning, i lighed med GMO temahæftet, som vi udgav i G. På websiden er forskellige muligheder for sponsorering under forberedelse. Derudover vil vi prøve at få mere gang i Web-leksikonet om finere energier. Hvor meget kan LNS gøre? Indsatsen er begrænset til det, som de aktive medlemmer i fællesskab udretter. I forhold til alt det, som vi gerne ville, er det ikke så meget. Vi sætter dog vores lid til, at de tiltag, vi planlægger via sociale medier, vil vise sig at være et godt arbejdsredskab. Vi vil her efterlyse medlemmer, der: 1. Vil repræsentere kosttilskudsområdet 2. Vil oversætte engelske og/eller tyske artikler 3. Vil arrangere foredrag 4. Fungere som medredaktør på NaturHelse. 5. Medvirke på messer. 6. Arrangere annoncekampanger for LNS 7. Arbejde for at få annoncer til Natur- Helse 8. Medvirke ved LNS forskningsopgaver f.eks. ved telefoninterviews, ved rapporteringen om de registrerede data eller ved artikelskrivning. 9. Bidrage til at ajourføre LNS hjemmeside. 10. Redigere LNS facebook side, blog el.lign. 11. Arrangere og gennemføre LNS medlemskampagner Hvilke af disse opgaver er lige dig? Med venlig hilsen Bestyrelsen i LNS marts 2012 Hele handlingsplanen kan ses på Lnsnatur.dk/webin12/Handlingsplan% pdf

7 Af Mogens Ehrich ViFAB døde på halvvejen Bestyrelsen Sundhedsministeriet har besluttet at spare ViFAB væk, idet dog den populære hjemmeside flyttes til Sundhedsstyrelsen, som vil forsøge fortsat at vedligeholde den. Flere års aktivt arbejde bl.a. fra LNS side førte til, at ViFAB blev oprettet for 12 år siden. Det blev nu mere legalt i samfundet at tale om alternativ behandling og mere legalt i alternative kredse at tale om forskning. Betydningen af denne åbning bør ikke undervurderes. Bestyrelsen for LNS synes, at ViFAB har gjort det godt. Af lignende institutioner kender vi kun NCCAM i USA og NAFCAM i Norge. I NCCAMs publikationer er det svært at finde noget egentlig alternativt, hvilket måske hænger sammen med, at bestyrelsen består af læger i slutstillinger. I Norge strides de alternative behandlere med NAFCAMs leder om relevansen af NAFCAMs arbejde. I Danmark lykkedes det ViFAB at holde en balance mellem et traditionelt tænkt kommissorium og behovene i den alternative sektor. Det har ikke været let, og der var et stykke vej tilbage, før vi fra LNS kunne være helt glade for principperne i anvendelsen af forskningsmidlerne. Til møder hos ViFAB kunne man godt omtale finere energier og e- sans, men sådan tale kom vist aldrig i et referat. Der var dog løbende en god udvikling, og på den måde kunne ViFAB have været et forbillede for lignende udenlandske institutioner. Æret være ViFABs minde, og ikke mindst indsatsen fra direktøren gennem alle årene, Helle Lønroth. Asger Lorentsen gik over til de indre verdener d. 21. januar 2012 Den vigtigste person og det klareste lyspunkt i livet for så mange var Asger. Han var en kendt og yndet foredragsholder, underviser og forfatter og en sand pioner inden for alternativ, åndelig tankegang med kærlige visioner for Jorden og menneskeheden. Asgers arbejde hører nu fremtiden til, og i gruppen omkring ham er der et brændende ønske om at bringe hans visioner og dette vigtige arbejde godt videre. I dyb taknemmelighed og kærlighed. Nr

8 Annoncering i NaturHelse: 1/4 side kr. 1/2 side kr. 1/1 side kr. 1/1 bagside kr. Annoncering i NaturHelse: Rubrikannonce: Kun tekst, 50 x 25mm, uden logo, illustrationer o.lign. Pris 100 kr. 15% rabat for medlemmer. 5% rabat ved 3 på hinanden følgende annoncer. Ingen rabat på rubrikannonce. Annoncer skal mailes i trykoptimeret pdf-fil til redaktionen: Betaling netto 8 dage efter modtagelse af faktura, som tilsendes, når bladet udkommer. Beløbet bedes indbetalt til vor konto i Merkur Bank Reg Alle oplysninger fås på tlf eller på mail: Redigeret af Vera Marcher Er borgerne ved at få nok af skræmmekampagner? 8 Er du den der lancerer en tænketank om kosttilskud? Er det dig som gør en indsats her? Atter bragte DR-TV i en nyhedsudsendelse (Deadline 2. april kl ) sin fuldstændig skråsikre mening om, at det, som allermest karakteriserer vitaminer, er, at de giver en øget dødelighed!! Oh ve oh ve, hvilken uvidenhed der hersker på vore mainstream medier om vitaminer og kosttilskud i det hele taget. Man kan undre sig over, at overlæge Christian Gluud fra Rigshospitalet, fylder så meget i medierne, når seriøsiteten af hans udsagn ligger på et meget lille sted. Utallige undersøgelser og forskning world-wide påpeger, hvor ufarlige og nyttige kosttilskud er i alle mulige forebyggelses- og sygdomssammenhænge, når de bruges på en præcis og individtilpasset måde. Princippet follow the money viser med al tydelighed, hvor smart og behændigt medicinalindustrien med salamimetoden har ageret gennem de sidste år, godt hjulpet af Codex Alimentarius, et selvstændigt organ under FAO/WHO, der afstikker globale retningslinier bl.a. for fødevarer (incl. GenModificering). Både tilgang til kosttilskud og viden om nytten af kosttilskud er stærkt reduceret, og det er slet ikke gået op for mainstream danskeren, at man ikke skal have blind tillid til politikere og embedsfolk. En fælles struktur på urte- og kosttilskudsfronten er nødvendig og ønskværdig, men svær at initiere, når den danske befolkning sover og den alternative sundhedssektor splitter sig op i leverandører, forhandlere og forbrugere og ikke kan se, at de er afhængige af hinanden og bør samarbejde. Så - hvad er DIT bud på at Nr

9 slå igennem sammen med resten af de ca. 1-2 mio. danskere, som finder det konstruktivt at medinddrage kosttilskud i deres daglige kostprogram? Findes der mon en medievant, initiativrig person, som tør stå i spidsen, og som kan slå på tæven i den offentlige debat omkring kosttilskud og rette op på denne uvidenhed? Forslag til K i l d e r : h t t p : / / w w w.v i t a l r a a d e t. dk/304+m552d9ab0e30.0.html Medlemmer nale_forhandlinger_om_lovstof_og_lovstof_ generelt/internationalt_samarbejde/sider/co dex_alimentarius.aspx hed%20%20helse%20april% pdf generelt/sider/forside.aspx Hvor står politikerne? Det lader til, at varernes frie bevægelighed i EU, når det gælder kosttilskud og urter, ikke respekteres af FVST (Fødevarestyrelsen). Hvorfor udøver Danmark næsten altid EU direktiver og regler meget mere restriktivt end andre EU lande? Det danske Folketing har valgt at være yderst restriktive, når det gælder EUs kosttilskuds- og urtedirektiver i forhold til de øvrige EU-lande. Tidligere fødevareminister Henrik Høegh gik i 2010 selv gik stærkt ind i problematikken, hvilket udmøntedes i Fødevareforlig 2. Dette siger bl.a., at FVSTs kontrolfunktion skal være selvbærende og selvlønnende. Og hvor kommer pengene så fra? Fra de bøder og straffe, som helsekostbutik- Grundet uklarhed om det lovmæssige grundker mfl. pålægges under FVSTs besøg og ikke mindst en årlig afgift på flere tusinde kroner for at eksistere? Helsebranchen er faktisk med til ufrivillig finansiering af en hetz mod sig selv. Ingen eller meget få politikere har tilsyneladende sympati for helsebranchen, der nærmest kriminaliseres. Helsebranchen fortjener faktisk at blive en del af det grønne Europa frem for at tvinge den til med offentlige midler at finansiere en udvikling af nedværdigelse og nedgradering af dette fantastiske flere 1000-årige naturlige helseområde. Føljeton samt en del af lovgrundlaget bag FVSTs aktivitet: LNS og SR har taget kosttilskudssagen op på denne led Efter at være bragt op i SRab (Sundhedsstyrelsens Råd for alternativ behandling) etablerede vi i december 2011 en hotline med registreringsmulighed for alle terapeuter, der har haft og vil få besøg af Fødevarestyrelsen (FVST). Materialet indgår i en fælles erfaringsbase. Hotline lag for kontrolbesøgene, er der i mellemtiden udarbejdet en tjekliste ved en jurist, som SundhedsRådet har været så venlig at anbefale.tjeklisten kan bruges af behandlere, undervisere og skoler mfl., som ønsker de mest almindelige spørgsmål i forbindelse med kontrolbesøg lovmæssigt besvaret. Tjekliste File/SR_Checkliste_marts_2012.pdf Kilde: Nr

10 ESKIMO-3 Når kvalitet og miljø tæller Testvinder Bæredygtig produktion. Miljøcertificeret af Friend of the Sea. Ren fiskeolie. Den reneste i 5 ud af 5 undersøgelser. Stabil/frisk fiskeolie. Bedst i test. Lugter og smager ikke af fisk. Naturlig fiskeolie. Samme sammensætning som i frisk fed fisk. Ikke kemisk opkoncentreret. 10 Fås hos Matas, helsekostforretninger og på apoteket Yderligere info: Anjo - Tlf.: * - Nr

11 SKOLER 2100 København Ø. ClearVision, Lone Thomsen , København NV Signe Fjord ApS Forlaget Inspire , København K. YOF Yoga Oplysningsforbundet Joseph Immanuel Blytner , 2620 Albertslund Sjælsro Institut v/ Helle Nemborg , Charlottenlund Alfa-Omega Instituttet Anne-Grete Hav Hermansen , Kirke Hyllinge Spiren Personlighedsudvikling Ullamia Rose Rasmussen , Nyrup Annalise Stourup de Molade, Hjertets Vej , Lejre - Osted Skolen på Møllegården Mogens Ehrich og Kirsten Kragh , Langebæk Caberlain - Center for sundhed & trivsel Moorggan Amadeus V. Gersdorff , Asperup Bevidstheds-Træning Jens Kristian Frederiksen , Assens Institut for Kraniesakral Terapi Karin Sønderby Ebbe Pedersen , Ørbæk - Kullerup Kullerup Kurser Ingolf Plesner , Ansager Energihuset, Healer Skole Sven Riis Jensen, Herning Anni Klint, NBH 28 Herning , 7490 Avlum John Boel Akupunktur ApS , Malling Gitte Larsen, Skolen for Polaritetsterapi , 8850 Bjerringbro Heilpraktikerskolen Anna Iben og Jesper Hollensberg , Hirtshals Dansk Skole for Tankefelt Terapi og TFT c/o PeakStates klinikken , ERHVERV 2300 København S. Danplus ApS , Organisationsmedlemmer Forlaget Klitrose, Ole Bidsted , Nr

12 2820 Gentofte HUMAN BALANCE ApS v. Morten Krabbe , Helsinge Kornblomsten Helsekost ApS, Solveig Rove, , 3500 Værløse Wiig-sundhed Frugt-Grønt-Bær Slangerup Panacea ApS, Tommy Kobberskov , Fejø Den Helbredende Have - Hanne Oustrup , Vordingborg CosMedic Care ApS , Sønderborg Helsam A/S Torben Schmidt , Århus C Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, Henrik Platz , Hørning Natur-Drogeriet A/S, Peer Christiansen , 8600 Silkeborg Astro-Design , FORENINGER 4930 Maribo - Hunseby Inspirations Center Maribo Henning Jørgensen , Grenaa Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale Inge-Lis Marchant, Langå Et Stoffrit Danmark Holger Sørensen , BRANCHEFORENINGER 2400 København NV Miljø- og Jordstråleforening Danmark Kurt Brøndal, Hvidovre Afvikler-terapeut-foreningen Jack Yilmaz, Måløv Clairvoyant Foreningen, Birgit Boye Friis , 3480 Fredensborg Foreningen for Kinesisk Urtemedicin FKU Naturmedicinsk sundheds- & akupunkturklinik , Skævinge Natur-Balance-Huset NBH, hovedkontor , dk/naturbalancehuse 4000 Roskilde Foreningen Danske Aromaterapeuter v. Ulla Kvintel, NATURTERAPEUTER Kontakt: Moorgan Gersdorff, tlf København K Helse og Velvære , 1364 København K. Klinik for fodterapi, Connie R. Raftesgaard , København V. Lene Cassandra Nielsen Heart-felt , 12 Nr

13 2000 Frederiksberg FBS Massage v. Jon Tomas Nielsen , Bjarne Christensen LomiLomi Hawayansk massage og Reiki healing, , 2100 København Ø. Klinik for fodterapi, Vibeke Voss, statsaut , København S. Fodklinikken Let på Fod, Winnie Pretzmann Hansen , 2500 Valby Lp-massage, Lena Pultz, , Rødovre Helle Ronesfelt , Antje Ronesfelt, Klinik for Fodterapi , Elisabeth Kvist Nielsen , Sun-Hair, Helle Sørensen , Taastrup Kranio-Sakral Terapi Charlotte Schmidt Nielsen Solrød Strand Klinik for Fodterapi, Susanne Wencke Brintlev , 2830 Virum Jeanette S. Førland Naturmedicinsk Aromaterapi , Hørsholm Living Academy ApS - BettinnaDelfs , Helsingør Helsingør Team Birgitte Stürup & T. Jelager , Levin TCM Massage og Akupunktur , Hillerød Alternativ Klinikken, Lisa Nøhr Karlsson , Fredensborg Klinik for tarmskylning og biopati , Værløse Jetthe Rosann , Vera Illona Kristensen , 3600 Frederikssund Frederikssund Holistisk Klinik , TAOLIVING - Malika L. Baladi , Rønne Gittes Massage, Fodpleje & Kropsterapi Slagelse Fodterapeuthuset, Hanne Hallebye-Hansen Vemmelev Klinik Pluto - Bente Agnete Andersen , 4400 Kalundborg Dorthe Regnersgaard Fødder & Velvære , 4450 Jyderup Jyderup Fysioterapi v. Ulrik Nyhave , 4600 Køge Klinik for fodterapi, Anne-Rebecca Wessel, , Nr

14 4690 Haslev Mette Roesen Livsglæde Akademiet , Nykøbing F. Anni Poulsen Helsam Nykøbing F. ApS , 5210 Odense NV Lena Rasmussen, fodplejer , 5220 Odense SØ Ulla Theil Nielsen , 5230 Odense M Birte Albertsen , 5240 Odense NØ Clinique Creme Face Jette Kongstad , 5250 Odense SV Anja Godske Hud og fodplejer Agedrup Ann C. Holm Klinik for fodterapi , Asperup JKF-Bevidsthed, Jens Kristian Frederiksen , Årup Klinik for manuel Terapi, Birger Feldt , Ellen Trankjær Kranio-Sakral Terapi & NLP Psykoterapi , Tommerup Massøren i Brylle, Diane Nielsen , 5700 Svendborg Terapeut Inger Kruchov , Ferritslev Fyn Jane Rusbjerg Clinique Puella , Zonesus - Susanne Hansen , 5884 Gudme Britta Hansen, massageterapeut, Søby Ærø Lise Munk Monsen, , 6230 Rødekro Gurli Toft Sieljacks, Idrætsskadeterapeut , 6621 Gesten Klinik for Fodterapi, Hanne Jette Malcho , Brørup Tove Jeppesen , 6720 Fanø Lona Holtmann Hejn, LaStone Terapeut Helsehuset Fanø, Bed & Breakfast , Ribe Oraklet i Ribe, Anna Søgaard Larsen , 7080 Børkop Ann Levin, Naturmedicin , Stouby HypnoseKompagniet, Pia Gemmer , Brande Anni Holm Hansen Anni s Fodklinik Herning Hos A`nik - Fodpleje og kropskorrektion , 14 Nr

15 7790 Thyholm Dortea Olsen, Hjertelyz, Århus C. Lillian Dalgaard, Kranio-Sakral Terapi, RAB , 8200 Århus N. Birgitte Bæk , 8250 Egå Astma Care Danmark & Biorespons , & Galten Preben Valeur Jensen , 8541 Skødstrup Gitte Horsbøl Klinik for fodterapi , 8740 Brædstrup Fødder & Velvære, Eva Char. Svenningsen , Viborg Klinik for fodterapi, Annette N. Byrialsen , 9293 Kongerslev Naturligt Alternativ, Inge Lise Sørensen , 9530 Støvring Stedet v/ Kim Notholm-Larsen , NATUR-BALANCE-HUSET Tjek aktuelle arrangementer på: naturbalancehuse/index.htm 2500 NBH Valby Kulturhus. Hver 2.torsdag Kl Rita Kristensen tlf , NBH Brøndbyøster Kulturhuset Kilden. 1. tirsdag kl Elisabet Gram tlf NBH Skovlunde Medborgerhus Hver 2. onsdag kl Kirsten Busk tlf NBH Søborg, Borgernes Hus Gerda Brown tlf NBH Gørlev, Biblioteket (nord) Britta Syren og Vojens NBH 25, Ketty G. Lauridsen Erik Schmidt tlf Mere på NBH Syd-Vest, Birkelev Jane Enemark tlf NBH Ansager Martin Hansen tlf Fredericia NBH kl Åse Andersen tlf Herning, Kulturellen. Mandage kl Anni Klint tlf Mere på Frederikshavn Spirituelt Udviklings Center I/S Mette og Erik Abrahamsen , 9990 Skagen Intuitiv Healing - Anne Marie Nielsen Diget , Nr

16 ISÆR FOR MEDLEMMER D. 21. AUGUST kl.19-21,30 Hvordan netbank og Excel bruges i regnskabsarbejdet Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse. Kom og hør, når revisor Majken Bøg fra Vision Company rådgiver om god tilrettelæggelse af virksomhedens regnskabsdata, så du slipper nemmere og billigere om ved bogføring og regnskab til din selvangivelse. Medlem 50 kr., andre 80 kr. Tilmelding senest dagen før på eller Den Nye Tids Børn og Unge v. Margit Mølgaard Tirsdag den 28. august i Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, Hvordan forstår vi bedst tidens nye børn og unge? Hvordan forvalter vi som voksne og forældre bedst vores ansvar? Margit er holistisk behandler, underviser og intuitiv rådgiver og mener, at disse børn og unge er meget sensitive, og at vi skal lytte mere og prøve at forstå dem. Medlem 80 kr, andre 100 kr. Tilmelding senest dagen før på eller Inspirationskurser v. Jette Jensen i HJERTECENTRET på Majengen i Jersie. Vegetarisk madlavning Mere personligt overskud og nærvær. Sparringsdag 16. juni. Kurserne bygger på min livslange erfaring og interesse for mennesker, muligheder, bevidsthed, nærvær og vilje til handling. Kreative processer, hvor kun fantasien sætter grænser. Flere oplysninger på Sjælsro Skolen - Healing og Energipsykologi Tilbyder kurser, uddannelse, temaaftener, foredrag og messer i Herstedøster og Holstebro. Oplysninger og tilmelding på tlf og Horsens: Bytorv Horsens, den 10., 11. og 12. Maj Ikke foredrag her. Viborg: Sct. Mathias Centret, Viborg, den 16.,17. og 18. august Silkeborg: Lunden, Silkeborg, den 15. og 16. september Nr

17 Redigeret af Vera Marcher Kosttilskud og urter Sundhedsanprisninger står til at blive begrænset fra til 220 Flere organisationer, deriblandt LNS, skrev 18. marts til EU s Publich Health and Food Safety Committeé med anmodning om at stoppe et lovforslag om en yderst udemokratisk udvikling i sundhedsanprisninger. Brevet er på engelsk og kan læses fra vores webside på Re%20NHCR.pdf Stop det Gør en forskel! Som forbruger kan du skrive under på en appel til EU-Kommissionen om at vedtage mere fødevare-venlige sundhedsanprisninger. Indtil nu har næsten EU-forbrugere underskrevet appellen, hvor de beder om at EU s strenge regelsæt for sundhedsanprisninger ændres. Som forbruger ønsker jeg, at tilgangen til vigtig information om næringsmidler og kosttilskud opretholdes, således at den enkelte forbruger fortsat bevidst og ansvarsfuldt bevarer muligheden for at vælge gode helseprodukter. Underskriv her vælg det sprog du ønsker at anvende: Re%20NHCR.pdf Som forhandler eller firma kan du protestere mod de foreslåede sundhedsanprisninger i et fællesbrev til hhv. José Manuel Barroso, præsidenten for EU-Kommissionen og Martin Schulz, præsidenten for EU-Parlamentet (som repræsenterer befolkningens interesser). I disse fællesbreve opponeres mod den planlagte fragmentariske tilgang til vedtagelsen af Fællesskabets liste over sundhedsanprisninger hhv. tilladt og forbudt, som bl.a. vil forvride konkurrencen på markedet og have en potentielt ødelæggende indvirkning på kosttilskudsindustrien og skabe forvirring blandt forbrugerne. På dette link kan du underskrive de 2 appeller: welcome (Vælg hhv. previous letter / Current letter) Koordinator er European Health Claims Alliance (EHCA), en alliance af firmaer, som på tværs af forskellige sektorer inden for kosttilskuds-branchen/næringsindustrien protesterer mod vedtagelse af de foreslåede ændringer i sundhedsanprisninger. Nr

18 Kosttilskud og urter Redigeret af Vera Marcher 6 grunde til, at anprisningslisten ikke er til gavn for eu-borgere og forbrugere: Millioner vil blive forhindret i at kontrollere deres helbred og livsstil. Folk har brug for information om kostens sundhedsfordele for at kunne træffe et informeret valg mht. diæt og livsstil. Alvorlige kroniske sygdomme, som cancer, hjertesygdomme, overvægt og diabetes anerkendes af int. sundhedsmyndigheder og videnskabsfolk som i høj grad at være forårsaget af uhensigtsmæssig kost og livsstil. Mangel på information vil øge risikoen for disse sygdomme. 2. Fremtidige generationer vil blive påvirket endnu mere end den nuværende generation, som allerede forstår sammenhængen mellem kost og livsstil og sundhed og velbefindende. Mange af os har lært om sundhedsfordele for kost, urter og naturhelse produkter, fordi de firmaer, der fremstiller eller sælger produkterne, har haft tilladelse til at fortælle os om disses fordele. Hvis dette anprisningsforslag vedtages, vil fremtidige generationer ikke have disse fordele. Resultatet vil være, at de vil finde det meget vanskeligere at finde sunde valg mht. kost og vil forstå mindre om, hvordan specielle slags fødevareingredienser kan støtte optimal sundhed / helbred. 3. Den drastiske reduktion af sundhedsoplysninger på markedet vil være en diskrimination mod mindre velstillede grupper, der ønsker det bedste for deres familie. De befolkningsgrupper, som vil blive mest påvirket, vil være de fattigste og mindst uddannede dem med mindst tid eller manglende viden om at kunne foretage korrekte valg mht. mad. Disse grupper lider p.t. mest af kost- og livsstilsrelaterede sygdomme og er dem, der kræver hjælp fra et overbebyrdet sundhedsvæsen. I en tid hvor fedmerelaterede sygdomme er stadig mere udbredte/ tiltagende, er det meget bekymrende, at mad og fødevareingredienser vil indeholde så få informationer, der kan støtte vægttab. 4. Store virksomheder vil være dem der profiterer mest Kun de store fødevarevirksomheder har penge nok til at lave de kliniske undersøgelser, der er nødvendige for at bevise, at indtag af en bestemt slags mad eller madindhold helt sikkert har sammenhæng med en specifik sundhedsfordel. Denne sammenhæng skal kunne bevises hos sunde mennesker, for at en sundhedsanprisning kan tillades. Den slags undersøgelser er oprindelig skabt til medicinalprodukter (fx medicin), men er mindre relevante og mindre passende i f.t. kost og næringsstoffer, som mennesker har udviklet sig med over tusinder af år. 5. Ytringsfrihed og fundamentale rettigheder vil blive reduceret. Kost eller kosttilskudsproducenter vil være ude af stand til at kommunikere frit til offentligheden eller henvise til offentliggjort videnskabelige undersøgelser, der støtter deres produkters helbredsgavnlige virkninger, og dermed reduceres deres kommercielle ytringsfrihed. Det er korrekt, at vildledende anprisninger forbydes, men størstedelen af de sundhedsanprisninger, som forslaget vil fjerne, er faktisk overhovedet ikke vildledende. I virkeligheden opfylder de bare ikke de meget snævre og unødvendige strenge kriterier, som kræves af de europæiske institutio- Nr

19 Kosttilskud og urter ner, som undersøger de sundhedsanprisninger, som der ansøges om af producenterne. 6. Den foreslåede plan vil kvæle innovation Mange små firmaer vil blive forhindret i at komme med innovationer, ikke kun fordi det vil blive så svært at få sundhedsanprisninger lovliggjort, men også fordi sundhedsanprisninger vil blive deres eneste mulighed for at kommunikere de gavnlige effekter af produkterne til deres forbrugere. Historisk set har de små firmaer været de vigtigste fornyere inden for helsekostsektoren, og disse restriktioner vil resultere i lukning af forretninger, jobtab og finansielle vanskeligheder, som kunne være undgået. Eksempel på kunsten at sundhedsanprise Anprisningsloven gør det svært at sondre mellem en fødevare og et naturlægemiddel. Lægeplanter er planter, hvis aktive indholdsstoffer menes at kunne lindre eller forebygge sygdomme. En forening har haft denne oplevelse på sin stand, som var pyntet med lægeplanter og grøntsager, som alle er gammelkendte lægemidler. Fødevarestyrelsen gav en bøde for anvendelsen af disse grøntsager/naturlægemidler, fordi der var ophængt informationsblade med oplysninger om, hvad de kunne gavne. Ak ja luk øjnene og lad dig forføre ind i uvidenhedens verden. Se også Markedsføringsloven: Tusind, tusind tak til alle donorer Til brug for retssagen ved EU-Domstolen vedr. urtedirektiver er vi nået op på kr., som vi løbende har overført til Alliance for Natural Health (ANH), som varetager retssagen ved EU domstolen. Tak i forventning til dem, der snart vil overføre et beløb via LNS til konto Baggrunden for beslutningen om at føre retssag kan læses på dansk her: Nr

20 Artikel Det kommer an på dig! Af Vera Marcher Det spændende foredrag i begyndelsen af året Hver 3. dansker dør af en hjertekarsygdom var en sand hyldest til den store læge, Naturen. Man kan ærgre sig gevaldigt over, at dagens samfund er blevet underkastet Fødevarestyrelsens urimelige fortolkning af EU s kosttilskuds- og urtedirektiver, og at lægestanden og politikerne, godt hjulpet af medicinalindustrien, sætter en stopper for udnyttelsen af en fabelagtig viden, der bevisligt kunne spare vort samfund for milliarder af kroner. Sygeplejerske, akupunktør, urtemediciner og forsker Anne Johannesen øste af sine erfaringer og åbenbarede akupunkturens og akkupressurens verden. Vi hørte, at bambussplinter måske var de første nåle, som blev brugt i akupunkturen, og i starten især til behandling af elefanter for ca år siden. Gamle opskrifter på kinesisk urtemedicin er fundet mejslet ind i vægge. Dette for at sikre, at opskrifterne ikke forgik i tilfælde af brand. Opskrifterne er rene kunstværker og en enestående viden om urtemedicin, som gennem generationer er gået i arv fra far til søn. På den tid havde man i de større byer såkaldte barfodslæger, som havde til opgave at holde borgerne raske, og da lønnen for deres arbejde bestod af den daglige føde, var barfodslæger nødt til at være rigtig dygtige. Akupressuren var i høj grad forebyggende og forhindrede folk i at blive alvorligt syge. Hvordan har dit hjerte det? Et sundt hjerte er afhængig af en højre og venstre vægtskål med forhold, der hhv. svækker og styrker livsbalancen, der påvirkes af den måde, vi håndterer livet på med de vilkår, udfordringer og biologiske forhold vi er udstyret med. Det vigtige er således, hvordan vi hver især vælger at tackle udfordringerne; om der er balance mellem på den ene side adrenalin og på den anden side endorfiner. Øget energi på kroppens beredskab med præstationsangst og konkurrenceprægede forhold, der ender i stress samt fastlåste mønstre øger adrenalinniveauet. Hvorimod rindende vand aldrig bliver råddent, hvilket vil sige, at bevægelse og motion samt afklaring, håb og følelsen af og bevidstheden om at jeg styrer mit eget liv, styrker endorfinerne. Husker jeg at flytte de sten, der blokerer i livet, fx ved visualisering og bevidst arbejde med mine stærke-svage sider og ikke mindst vedligeholdelse med akupunktur/akupressur, styrker jeg min indre og ydre medicin. Hvad kan jeg selv gøre? Qi (livsenergi) skal hele tiden flyde, og forudsætningen for vel fungerende organer er et vel fungerende hjerte og vice versa. Jo større ubalance mellem adrenalin- og endorfinniveau desto større risiko er der for, at blodkarrene trækker sig sammen, og hjertet kommer på overarbejde. Anne viste nogle 20 Nr

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2015 Dagsordenen justeres løbende fra d. 11 marts indtil 1 uge før generalforsamlingen og afsluttes ved mødet på Møllegården, Møllegårdsvej 3, 4320 Lejre, lørdag d.

Læs mere

DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2011,

DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2011, DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2011, der foregår fra d. 26 februar på LNS' hjemmeside og afsluttes ved møde i Værløse Kirkebygning, Kingo-salen lørdag d. 26 marts kl 14. Der anmodes om tilmelding

Læs mere

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2015 Dagsordenen justeres løbende fra d. 11 marts indtil 1 uge før generalforsamlingen og afsluttes ved mødet på Møllegården, Møllegårdsvej 3, 4320 Lejre, lørdag d.

Læs mere

26. årgang 2011 nr. 2. EU appel. Høringssvar. Urtedirektivet: Trådt i kraft. Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

26. årgang 2011 nr. 2. EU appel. Høringssvar. Urtedirektivet: Trådt i kraft. Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 26. årgang 2011 nr. 2 Landsorganisationen NaturSundhedsrådet EU appel Høringssvar Urtedirektivet: Trådt i kraft Redaktionen LNS - det naturlige samlingspunkt Kære medlemmer og læsere. Fra redaktøren Som

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

FORSLAG TIL BERETNING OG HANDLINGSPLAN VED GENERALFORSAMLINGEN I LNS d. 11. APRIL 2015

FORSLAG TIL BERETNING OG HANDLINGSPLAN VED GENERALFORSAMLINGEN I LNS d. 11. APRIL 2015 FORSLAG TIL BERETNING OG HANDLINGSPLAN VED GENERALFORSAMLINGEN I LNS d. 11. APRIL 2015 Jeg sender en stor tak til bestyrelsen og suppleanterne og takker alle jer, der som medlemmer og annoncører støtter

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

29. årgang 2014 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2014 GMO Vaccination? Gruppeansvarsforsikring WWW.LNSNATUR.DK

29. årgang 2014 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2014 GMO Vaccination? Gruppeansvarsforsikring WWW.LNSNATUR.DK 29. årgang 2014 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2014 GMO Vaccination? Gruppeansvarsforsikring WWW.LNSNATUR.DK Redaktionen 2 LNS - det naturlige samlingspunkt Kære læser Vi har afsluttet en vellykket

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16,

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 1. Velkomst til 2 nye suppleanter og gensidig præsentation 2. Konstituering af bestyrelsen 3. Nyt

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Nr. 3. Juni 2011. Indhold i dette nyhedsbrev. Akupunkturuddannelsen Kranio Sakral terapeut uddannelsen Informationsmøder Kommende kurser

Nr. 3. Juni 2011. Indhold i dette nyhedsbrev. Akupunkturuddannelsen Kranio Sakral terapeut uddannelsen Informationsmøder Kommende kurser Nr. 3 NYHEDSBREV Juni 2011 Hyben hører til de sundeste og mest vitaminrige frugter, du kan putte i frugtkurven. Frugterne indeholder store mængder C-vitamin, A- vitamin og kalcium. Hyben indeholder fem

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Kursus 1 - Stille Qigong instruktørkursus Tid: Mandag den 9. marts kl. 14.00 21.00 Tirsdag den 10. marts kl. 10.00 17.00 Pris: Kr. 2.500,- Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Forudsætninger:

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

30. årgang 2015 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2015 Skifergas Stop TTIP Svine-MRSA WWW.LNSNATUR.ORG

30. årgang 2015 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2015 Skifergas Stop TTIP Svine-MRSA WWW.LNSNATUR.ORG 30. årgang 2015 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2015 Skifergas Stop TTIP Svine-MRSA WWW.LNSNATUR.ORG Redaktionen 2 LNS - det naturlige samlingspunkt Kære læser På side 3 i bladet opfordrer vi dig til

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 17. januar kl. 18:00 på hotel Comwell, Kolding Tankefelt terapi effektiv behandling mod f.eks. præsentationsangst

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Januar 2014 Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Årgang 2014 nummer 2 Redaktion Elsebeth Krogh Foredrag for Qi gong interesserede Mandag den 14. april kl. 18.30 20.00 ved Instruktør Inge Thegler

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00 Dagsorden: (som annonceret) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning (bringes på hjemmesiden) 3. Det reviderede regnskab for 2012 forelægges til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent, budget 2013

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere