COACHING OG POSITIV PSYKOLOGI CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT INSTITUT FOR IDRÆT, KØBENHAVNS UNIVERSITET INDLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COACHING OG POSITIV PSYKOLOGI CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT INSTITUT FOR IDRÆT, KØBENHAVNS UNIVERSITET INDLEDNING"

Transkript

1 COACHING OG POSITIV PSYKOLOGI CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT INSTITUT FOR IDRÆT, KØBENHAVNS UNIVERSITET INDLEDNING 1

2 LÆRINGSMÅL Viden om og forståelse for: Teorier og empirisk forskning i positiv psykologisk coaching Eksempler på anvendelsesområder Praktiske metoder inden for positiv psykologisk coaching Mulighed for at træne egne færdigheder Inspiration til, hvor I kan lære mere Du vælger selv din måde at deltage på Tag ansvar for din egen læring Vær gavmild med dine erfaringer Stil spørgsmål undervejs SPILLEREGLER Du må gerne udfordre oplægsholderne Der er plads til forskelle og uenigheder Bidrag til den gode stemning Vi behøver ikke følge slideshowene Tiderne på programmet er kun cirkatider 2

3 FORVENTNINGER Oplægget består af en vekselvirkning mellem oplæg, spørgsmål og svar, videoklip og små øvelser Vi behøver ikke at komme igennem al undervisningsmaterialet. Betragt det snarere som supplerende litteratur Jeg forventer, at I er parate til at være lidt aktive - både med spørgsmål undervejs og i forbindelse med øvelser Jeg har primært arbejdet med coaching i forhold til enkeltpersoner erhvervslivet. Derfor kan jeg ikke nødvendigvis svare på alle spørgsmål om coaching i forhold til grupper og idræt Hvor meget ved I om coaching / positiv psykologi? PROGRAM Indledning Hvad er positiv psykologisk coaching? Hvad kan man bruge det til? Hvordan kan man bruge det? Coachingøvelse Afslutning 3

4 EBBE LAVENDT Uddannelser Titler Opgaver Arbejdspladser Specialisering Autoriseret psykolog, Københavns Universitet og Master i anvendt positiv psykologi, University of Pennsylvania, intern, McLean Hospital Harvard Medical School Ph.d.-studerende og erhvervspsykolog Institut for Idræt, Københavns Universitet og Center for Positiv Psykologi Forskning, undervisning, rådgivning, coaching og positiv terapi Positiv psykologi og evidensbaseret coaching OPFØLGNING SÆT JER SAMMEN TRE OG TRE ELLER FIRE OG FIRE OG DISKUTER SPØRGSMÅLENE: - HVORDAN GÅR DET I COACHINGGRUPPERNE? - HVORDAN GÅR DET MED AT VÆRE NÆRVÆR- ENDE? - HVORDAN GÅR DET MED AT BRUGE DE SYSTE- MISK-LØSNINGSFOKUSEREDE SPØRGEME- TODER? - HVORDAN GÅR DET MED AT FØLGE REINHARDS ANVISNINGER TIL UDFORMNING AF LOGBOG? 4

5 HVAD ER POSITIV PSYKOLOGISK COACHING? POSITIV PSYKOLOGI 5

6 Før 2. verdenskrig havde psykologien tre klare målsætninger: At helbrede psykisk sygdom At gøre alles liv mere produktive og tilfredsstillende At afdække og fremme stort talent 2. verdenskrig førte til et fokus på psykisk lidelse, og der blev givet store summer til at forske i sygdom og behandling I det seneste halve århundrede har psykologien primært fokuseret på det syge menneske Det har medført en nedprioritering af opbygningen af de tilstande, som gør livet værd at leve MARTIN E. P. SELIGMAN I 1998 blev Martin Seligman valgt som formand for den amerikanske psykologforening I sin tiltrædelsestale overraskede han tilhørerne ved at sige, at vi i 50 år har overset væsentlige områder af livet Det var startskuddet til positiv psykologi Herefter blev der oprettet fonde, tidsskrifter, forskningsgrupper, konferencer, masterprogrammer osv. 6

7 Look for what s right with people Positiv psykologi er videnskaben om trivsel og optimal menneskelig funktion 7

8 SAMMENLIGNING TRADITIONEL PSYKOLOGI POSITIV PSYKOLOGI Sygdom - raskhed Sundhed - usundhed Behandling Forebyggelse Fejludvikling Udvikling Mistrivsel Trivsel Dysfunktion, normal funktion Optimal funktion, præstation 8

9 FÆLLES ANTAGELSER, MEN FORSKEL- LIGE TILGANGE, TEORIER OG METODER Positiv psykologi er et forsknings- og arbejdsfelt ikke en teoretisk enhed Forfatterne til litteraturen om positiv psykologi og coaching trækker på mange teorier Når positiv psykologi misforstås som én tilgang eller én teori, skyldes det muligvis, at mange forskere og praktikere inden for feltet deler visse (metateoretiske) antagelser Antagelserne kan samles og kaldes den positive forklaringsmodel TEORIER Forfatterne til litteraturen om positiv psykologi og coaching henviser til mindst 37 teorier af forskellig oprindelse De mest refererede teorier er anerkendende udforskning, humanistisk psykologi, kognitiv adfærdsteori og løsningsfokuseret teori Der er udviklet nogle ganske få teorier specifikt til positiv psykologisk coaching, men ingen af disse teorier er navngivet Til dato findes der endnu ikke nogen perfekt, overordnet eller forenende teori, som kan adressere de indbyggede modsætninger teorierne imellem 9

10 PSYKISK SUNDHED RASK USUND (RISIKO- FAKTOR) Gambler Eksempel: raske mennesker, som lever usundt Livsstilssyg Eksempel: syge, som bliver ved med at leve usundt Kernesund Eksempel: sunde og raske mennesker Uheldig Eksempel: personer med sund livsstil, som alligevel bliver syge SUND (BESKYT- TENDE FAKTOR) SYG INSPIRERET AF KEYS, 2003 TRIVSEL OG PRÆSTATION TRIVSEL (ENG. WELL-BEING) Hvile på laurbærrene Blomstrende (eng. flourishing) PRÆSTERE DÅRLIGT PRÆSTERE GODT Sygne hen (eng. languishing) Nødlidende, men fungerende (eng. distressed) MISTRIVSEL TILPASSET FRA GRANT & SPENCE

11 BLOMSTREN Det engelske begreb flourishing kan oversættes med: Blomstren; at blomstre Udfoldelse; at folde sig ud (jf. at træde i karakter med fuld styrke) Flor; at være i flor Overskud; at være overskudsagtig At lykkes ~ Selvrealisering, at realisere sig INDDELING AF POSITIV PSYKOLOGI Overbegreb Blomstren (= trivsel + optimal funktion) Inddeling 1. Positive tilstande (eng. state) 2. Positive træk (eng. trait) 3. Gode forhold til andre mennesker 4. Positive fællesskaber (eng. institutions) Sammenligning Positive emotioner Engagement Relationer Mening 11

12 HVAD KAN POSITIV PSYKOLOGI OMHANDLE? Tilstande Træk Trivsel Positive tanker, følelser, adfærd og kropslige fornemmelser Positive overbevisninger, humør og vaner Optimal funktion Velfungerende krop og sind Præstationsfremmende overbevisninger, humør og vaner Relationer Gode forhold til andre Optimal social funktion Fællesskaber Godt (arbejds-)miljø Velfungerende rammer COACHING 12

13 Coaching er noget andet i dag end for 100 år siden Begrebet coach går tilbage til ungarsk og det 15. århundrede (ungarsk Kocs) og betyder oprindeligt karet eller hestevogn I England introduceredes begrebet coach i anden halvdel af tallet På de angloamerikanske universiteter fungerede coachen som støtteperson i forbindelse med eksamensforberedelse og idrætskonkurrencer Ordet coaching bruges om næsten hvad som helst, hvilket skaber en del begrebsforvirring DEFINITIONSRET Mange tror, at coaching er noget bestemt og gerne noget andet end sparring, mentoring, rådgivning, supervision og psykoterapi Der findes mange konkurrerende definitioner af coaching Mange forsøger at sætte sig på definitionsretten 13

14 EVIDENSBASERET COACHING Evidence-based coaching is: "the intelligent and conscientious use of best available knowledge [from valid research and practice] in making decisions about how to design, implement and deliver coaching interventions to clients, and in designing and teaching coach training programs. GRANT & CAVANAGH,

15 THREE THEORETICAL PRINCIPLES FROM EVIDENCE-BASED PRACTICE Using the best available knowledge from the field Integrating this knowledge with the practitioner s own expertise Adapting it to fit the individual client and the context STOBER, WILDFLOWER & DRAKE, 2006 When these three variables are taken into account, interventions will be uniquely customized for each client using a comprehensive and practical framework. STOBER, WILDFLOWER, & DRAKE,

16 COACHING PSYKOLOGI Coaching psykologi handler om at øge velvære og præstationer i privatlivet og i arbejdssammenhænge understøttet af coachingmodeller, der er baseret på etablerede pædagogiske og psykologiske tilgange GRANT & PALMER,

17 POSITIV PSYKOLOGISK COACHING Coaching Evidensbaseret coaching Coaching psykologi HVOR KOMMER POSITIV PSYKOLO- GISK COACHING IND I BILLEDET? Positiv psykologisk coaching 17

18 Positiv psykologi og coaching deler bestræbelsen på at forbedre trivsel og præstationer via fokus på det positive Positive interventioner fokuserer primært på at øge trivsel, mens coachinginterventioner hovedsageligt fokuserer på at fremme målopnåelse GRANT & SPENCE,

19 DEFINITIONER AF POSITIV PSYKOLOGISK COACHING I litteraturen findes der en del beskrivelser af positiv psykologisk coaching, men kun ganske få definitioner af begrebet De fleste forfattere fremhæver, at positiv psykologisk coaching er forskningsbaseret Forskningen udvikler sig løbende, og coaches er derfor forpligtede til at holde sig opdateret Forskning, teori, personvurderinger og interventioner fra positiv psykologi føjes til traditionelle coachingteknikker Positiv psykologi kan ikke stå alene, men må nødvendigvis suppleres af coachingteknkker for at blive til positiv psykologisk coaching DEFINITION AF POSITIV PSYKOLOGISK COACHING Aktivitet Udøver Metode Målgruppe Problematik Forandring Mål Sammenhæng Individuel positiv psykologisk coaching er en samtale hvor en coach via forskning, teorier, modeller, personvurderinger og/eller interventioner fra positiv psykologi og coaching intentionelt hjælper med at udforske og/eller håndtere en fokuspersons problemer og/eller udfordringer i et forsøg på at udvikle trivsel og/eller optimale præstationer fysisk, mentalt, socialt og/eller institutionelt - i en privat og/eller professional sammenhæng. 19

20 Fire artikler giver det mest opdaterede overblik over forskningen i positiv psykologi og/eller coaching: Lavendts (2011) annoterede bibliografi over akademisk og praksisbaseret litteratur om positiv psykologi og coaching Grant m.fl. s (2010) teoretiske review over akademisk coachinglitteratur So & Kauffmans (2010b) annoterede bibliografi over styrkecoaching Grants (2010) annoterede bibliografi over akademisk coachinglitteratur OVERBLIK OVER FORSKNING I PO- SITIV PSYKOLOGI OG COACHING FORSKNING Forskningen i positiv psykologi og coaching er hidtil blevet udgivet i 31 forskellige tidsskrifter Forskningen består primært af små, korte studier, der ikke siger noget om langtidseffekten Flere studier mangler endda kontrolgrupper og randomisering Der er dog dokumentation for, at coaching kan føre til forskellige positiv psykologiske outcomes Store dele af forskningen kan vurderes som værende af lav kvalitet, og der mangler stadig meget arbejde 20

21 HVAD KAN MAN BRUGE DET TIL? - EKSEMPLER PÅ SAMTALEEMNER I POSITIV PSYKOLOGISK COACHING EKSPERT COACHING Den mest dominerende teknik i coaching er at stille spørgsmål, som fokuspersonen skal reflektere over for at kunne svare på Det skaber læring Men det er langt fra den eneste teknik i coaching For veluddannede coaches er det normalt at: Teste fokuspersonen f.eks. med positivitets- og styrketest Introducere fagbegreber f.eks. om positive følelser, styrker mv. Vise modeller og bruge dem til at analysere udfordringer f.eks. CAPPs styrkemodel Forklare teoretiske principper f.eks. at udvikle styrker frem for fejlretning 21

22 EKSPERT COACHING Forklare forskning f.eks. at forskning viser, at negative følelser er mere intense end positive Fortælle anonymt om andre fokuspersoners erfaringer f.eks. hvilke metoder de har haft gode erfaringer med Afprøve værktøjer i sessionen f.eks. tre gode ting øvelsen Give udprint af artikler / kopier af bøger Osv. SMAGSPRØVER Oplægget rummer en række små smagsprøver på forskning inden for feltet, som man kan bringe i spil i forbindelse med coaching 22

23 POSITIVE TILSTANDE OVERLEVELSE Arters overlevelse er baseret på evnen til at skelne venlige fra fjendtlige stimuli i verden mad fra gift, rovdtyr fra bytte og ven fra fjende Ifølge John Cacioppo er evnen til at skelne, om noget er en trussel eller ej, hjernens mest grundlæggende funktion CACIOPPO,

24 Negative følelsers funktioner har været kendt et stykke tid NEGATIVE FØLELSERS FUNKTION Negative følelser såsom ængstelse eller vrede er forbundet med tendenser til at handle på specifikke måder, der er evolutionært tilpassede f.eks. kamp eller flugtresponsen Negative følelser synes at indsnævre vores handlingsrepertoire (eller vores faktiske handlinger), hvilket hjælper med at minimere distraktioner i akutte situationer Hvorfor tror du, vi har positive følelser? 24

25 Psykologen Barbara Frederickson er en af de mest fremtrædende forskere inden for positiv psykologi Hun forsker i positive følelsers betydning for vores livskvalitet og handlekraft og har udviklet en evolutionær teori om emnet BARBARA FREDRICKSON Fredrickson beskriver med sin teori om udvidelse og udvikling (eng. broaden and build), hvordan positive følelser både udvider vores mentale horisont, og på længere sigt udvikler personlige ressourcer POSITIVE FØLELSERS FUNKTION Ifølge broaden and build-teorien kan positive følelser: Udvide vores opmærksomhed og tænkning Ophæve virkningen af negative følelser Fremme modstandskraft og mestring Opbygge fysiske, intellektuelle, sociale og psykologiske ressourcer, som varer ved, efter følelserne er forsvundet Trigge en opadgående udviklingsmæssig spiral mod forbedret følelsesmæssigt velvære 25

26 Positive følelser beskytter mod belastninger FREDRICKSON, 2009 POSITIVE FØLELSER BESKYTTER MOD SYGDOM 26

27 Positive følelser er forbundet med øget kreativitet og bedre læring Fordelingen af positive og negative følelser (eng. positivity ratio) har betydning Folk trives ved en fordeling på: 3,2 til 1 (Fredrickson) over 2,9 til 1 (Losada) 5 til 1 (Gottmann) Folk sygner hen ved en fordeling på: 2,3 til 1 (Fredrickson) under 2,9 til 1 (Losada) 1 til 1 (Gottmann) Tilpas negativitet er nødvendig HVOR MEGET POSITIVITET? At opleve positivitet over 8:1 kan være kontraproduktivt 27

28 28

29 TRE GODE TING MÅLET MED ØVELSEN ER AT ØGE DINE POSI- TIVE FØLELSER TÆNK PÅ TRE GODE TING, DU HAR OPLEVET DET SIDSTE DØGN; SKRIV DEM VENLIGST NED SKRIV OGSÅ, HVORFOR DU BETRAGTER DEM SOM GODE ØVELSEN VARER CA. 3 MINUTTER I ALT 29

30 Før Efter MOTIVATION 30

31 MOTIVATION Psykologer m.fl. er interesseret i, hvorfor folk gør, som de gør - bl.a. for at kunne forudsige fremtidig adfærd, påvirke adfærd, etc. Motivation er kun én blandt flere faktorer, der påvirker adfærd Dvs. hvis du ikke ser den adfærd hos andre, som du havde håbet på, har det ikke nødvendigvis noget med manglende motivation at gøre FORSKELLIGE ÅRSAGER TIL MOTIVATION Manglende motivation Ekstern motivation (stok og gulerod) Indoptaget motivation (dårlig samvittighed) Identificeret motivation (forpligtelse) Indre motivation (lyst) Hjælpeløst at gå igennem bevægelserne Føle at ens adfærd at forårsaget af omgivelserne Føle at ens adfærd er forårsaget af en konflikt inde i én selv Føle at ens adfærd er forårsaget af et helhjertet selv Føle at ens adfærd er forårsaget af fornøjelse ved selve aktiviteten DECI & RYAN,

32 FORDELE VED INDRE MOTIVATION Adskillige studier har vist, at personer motiveret af indre motivation: Kan integrere mest ny information Kan opnå de bedste præstationsgennembrud Demonstrerer størst vedholdenhed, når de møder besværligheder SHELDON, 2012 HVOR KAN DU LÆRE MERE? Kennon Sheldons bog om positiv motivation er ved at blive oversat til dansk Den bliver udgivet af Forlaget Mindspace inden for de næste par måneder Bogen er pædagogisk, praktisk anvendelig og forskningsbaseret Den kan varmt anbefales! Læs evt. forordet, som I kan få en kopi af 32

33 HÅB HÅBTEORI Ifølge håbteori afspejler håb individers opfattelser af deres evner til: 1. klart at forestille sig mål 2. udvikle specifikke strategier til at nå målene (pathways thinking) 3. og at skabe og vedligeholde motivationen for at bruge de strategier (agency thinking) LOPEZ, SNYDER, ET AL.,

34 STRATEGIER TIL AT FREMME HÅB Strategier til at fremme håb indebærer typisk at få klienter til at: Forestille sig rimelige mål mere tydeligt Opliste mange veje til at nå målene Samle energi til at blive ved med at forfølge målene Fortolke uoverstigelige forhindringer som udfordringer, der skal håndteres LOPEZ, SNYDER, ET AL., 2004 OPTIMISME 34

35 OPTIMISME Håb og optimisme er forbundet med bedre fysisk sundhed og større modstandskraft over for depression, når triste begivenheder finder sted Optimister lever længere end pessimister Optimister har desuden en tilbøjelighed til at opfatte deres problemer som forbigående, mulige at løse og situationsspecifikke SELIGMAN, 2004 NONNESTUDIET 35

36 Optimister er mere tilbøjelige til at afprøve muligheder Pessimister er otte gange så tilbøjelige til at blive deprimerede, når der sker noget skidt PESSIMISME De har dårligere helbred og dør tidligere De har mere ustabile forhold til andre mennesker og er tilbøjelige til at mene, at deres problemer varer evigt, underminerer alt, hvad de foretager sig, og ikke er til at håndtere SELIGMAN,

37 FLEKSIBEL OPTIMISME VÆRKTØJ TIL GODE SITUATIONER Hvad er situationen? Hvordan kan du få den gode situation til at påvirke dine andre livsområder positivt? Hvordan kan du få den gode situation til at vare ved længst muligt? 37

38 VÆRKTØJ TIL DÅRLIGE SITUATIONER Hvad er situationen? Hvordan kan du få dine andre livsområder til at blive påvirket så lidt som muligt af situationen? Hvordan kan du få den dårlige situation til at går over hurtigst muligt? FLOW 38

39 Flow fremmer indlæring MIHALY CSIKSZENTMIHALYI Definition af flow: Opgaven er udfordrende og kræver kunnen Vi koncentrerer os Der er klare mål Vi får øjeblikkelig feedback Vi har et dybt, ubesværet engagement Der er en følelse af kontrol Vores oplevelse af selvet forsvinder Vi glemmer tid og sted 39

40 FLOW-MODEL Høj Ængstelse Ophidselse Flow Udfordringer Bekymring Kontrol Lav Apati Kedsomhed Færdigheder Afslapning Høj CSIKSZENTMIHAILYI, 1998 POSITIVE TRÆK 40

41 STYRKER Styrkebaseret coaching er en form for positiv psykologisk coaching, hvor der er særligt fokus på styrker både fokuspersonens og til dels også coachens 41

42 Meget kompetenceudvikling fokuserer på at lukke kompetencegab Den tænkning, der ligger bag, kan kaldes mangeltænkning: Medarbejderne mangler noget, som de skal lære F.eks. sendes medarbejdere ofte på kurser i noget, de ikke er gode til TRADITIONEL KOMPETENCE- UDVIKLING Et alternativ hertil er at udvikle styrker frem for svagheder Den tænkning, der ligger bag, kan kaldes ressourcetænkning BOWLINGSTUDIET KIRSCHENBAUM, ORDMAN, TOMARKEN, HOLTZBANER,

43 FORDELE VED AT FOKUSERE PÅ STYRKER Mennesker, der bruger deres styrker: 1. Trives bedre 2. Er mere selvsikre 3. Har højere selvværd 4. Har mere energi og vitalitet 5. Oplever mindre stress 6. Er mere modstandsdygtige 7. Præsterer bedre 8. Er mere engagerede 9. Er bedre til at opnå deres mål 10. Og mennesker, der udvikler deres styrker, udvikler sig hurtigere og opnår vedvarende forbedringer LINLEY, 2010 Et af de første og største projekter inden for positiv psykologi var en kortlægning af, what is right with people Arbejdet blev ledt af en af verdens førende testdesignere, Chris Peterson, som er forfatter til Biblen, der systematiserer universelt værdsatte karakterstyrker Det er en slags en manual for psykisk sundhed Bogen omtales af og til som anti- DSM - dvs. som modsætningen til det eksisterende diagnostiske system I bogen beskrives 6 dyder, som underinddeles i 24 styrker 43

44 Karakterstyrker er groft sagt moralsk værdsatte personlighedstræk GRATIS STYRKETEST PÅ VIASURVEY.ORG 44

45 STYRKEKORT MÅLET MED ØVELSEN ER AT IDENTIFICERE DINE FEM MEST KARAKTERISTISKE STYRKER SKIM STYRKEKORTENE IGENNEM GIV DIG SELV POINT FRA 1-10 STYRKESPOTTING I STEDET FOR TEST Hvis det af en eller anden grund ikke er muligt at bruge test, kan du i stedet lave styrkespotting Læg mærke til, hvad andre, er gode til Sig til en person, at du har lagt mærke til, at han / hun er god til det, og giv et eksempel på det 45

46 UDFOLD UBRUGTE STYKER OG MINDSK OPGAVER DER DRÆNER CAPP, 2009 Hvad er du god til, som du ikke har haft lejlighed til at bringe i spil? 46

47 Hvilke opgaver dræner dig, og hvordan kan du mindske dem? STYRKEBASERET UDVIKLINGSSTRATEGI NEMT SVÆRT LYST TIL Styrkebaseret strategi Op ad bakke-strategi ULYST I FORHOLD TIL Drænende strategi Svaghedsbaseret strategi 47

48 SELVTILLID Albert Bandura er kendt for sin forskning i self-efficacy Self-efficacy svarer til selvtillid Det er troen på egne evner til at organisere og udføre de handlinger, der er nødvendige for at opnå et bestemt resultat Selvtillid kan opbygges via succesoplevelser og positive tilbagemeldinger ALBERT BANDURA 48

49 UKUELIGHED UKUELIGHED Det engelske ord resilience kan oversættes med ukuelighed, overlevelsesevne, robusthed, affjedring, elasticitet og modstandskraft Oplevelse af positive følelser beskytter ukuelige individer mod depression efter kriser Ukuelighed som personlighedstræk fører til flere positive følelser, som igen fører til posttraumatisk vækst REIVICH,

50 Ukuelighed er din evne til at klare, komme igennem og rejse dig igen, når du møder modgang TILPASSET FRA REIVICH & SHATTÉ, 2002 Hvem kender du, som er ukuelig? 50

51 THINKING STYLE Den måde, vi analyserer hændelser på, har stor indflydelse på vores ukuelighed Det kaldes tankestil (eng. thinking style) Det er ligesom solbriller, vi ser verden igennem De farver, hvordan vi fortolker hændelser, og hvordan vi reagerer følelsesmæssigt Ikke-ukuelige tænkestile kan få dig til at holde fast i upræcise antagelser om verden og uhensigtsmæssige problemløsningsstrategier, som sluger din følelsesmæssige energi REIVICH OG SHATTÉ, 2002 FORTOLKNING Vores overbevisninger og fortolkninger har stor betydning for vores følelser og vores adfærd Det kan hjælpe at undersøge vores overbevisninger (især når vi oplever negative følelser) for at sikre os, at vi fortolker situationen præcist REIVICH,

52 ABC-MODELLEN ADVERSITY Problem Beskriv et problem / en udfordring fra dit liv på en neutral måde BELIEFS Overbevisninger Hvad sagde du til dig selv i det øjeblik? CONSEQUENCES Konsekvenser Hvilke følelser og/eller adfærd resulterede det i? NØGLEPRINCIPPER I ABC Analyser og opdel Start Kend din play list Analyser og adskil A fra B fra C Start enten med A eller C Bliv en kender af din interne radiostation Mønstergenkendelse Læg mærke til mønstre mellem B og C Aha-opleveleser Vær skeptisk Udvikl empati Aha er øger følelsesmæssig bevidsthed og kontrol Bare fordi du tænker det, behøver det ikke at være sandt Forstå andres følelser gennem B-C forbindelser TILPASSET FRA REIVICH,

53 POSTTRAUMATISK VÆKST "Was mich nicht umbringt, macht mich stärker" FRIEDRICH NIETZSCHE 53

54 MÅLSÆTNING 54

55 Forbind mentalt store og små mål MÅLHIERARKIER Langsigtede mål, principper og værdier bør ideelt set sætte dagsordenen for kortsigtede færdigheder, processer og procedurer Opdel større mål i mindre dele Tænk f.eks. i langsigtede og kortsigtede mål SHELDON, Hvad ønsker jeg opnå i mit arbejdsliv? 2. Hvad planlægger jeg for at opnå de mål? MÅLHIERARKIER 3. Hvad skal jeg gøre for at øge mine færdigheder, ressourcer og muligheder (for at kunne føre planerne ud i livet)? 4. Hvad skal der ske dagligt eller på mikroniveau (for at øge mine færdigheder, ressourcer og muligheder)? SHELDON,

56 MÅLKONFLIKT Mål børe være i overensstemmelse med hinanden Mennesker som aktivt forfølger mål, der er i konflikt med hinanden, bliver frustreret, ambivalente eller strakt tynde Undgå at give ansatte mål, der er i konflikt med andre mål Være på vagt over for eksisterende målkonflikter, som kan spænde ben for personens præstationer SHELDON, 2012 POSITIVE FORVENTNINGER (ENG. SUCCES EXPECTANCIES) At have høje forventninger til succeser (eller en stor portion selvtillid) giver mange ressourcer F.eks. bliver personer med høje forventninger (eng. high-expectancy people) ikke straks modløse og trækker deres indsats, når de møder uventet modgang. De bliver ved! At have høje forventninger tillader os også at optræde med social selvtillid og overbevisning og kunne overtale eller sælge vores intentioner til andre og dermed sikre deres hjælp og samarbejde SHELDON,

57 Mennesker har behov for meget specifikke handlingsplaner, der er forbundet med bestemte tidspunkter og steder SPECIFIKKE HANDLINGSPLANER Implementerings-intentioner er meget vigtige En implementerings-intention er en specifik plan for, hvad man gør hvornår Når man sætter sig et mål, bør man også skabe udsagn som: Hvis x situation opstår, vil jeg gøre y SHELDON, 2012 APPROACH- OG UNDGÅELSESMÅL Approach motivation er at arbejde hen imod et ønsket resultat Undgåelsesmotivation er at arbejde væk fra et uønsket resultat At frame mål som hen imod mål er at foretrække, fordi det giver bedre præstationer, målopnåelse og bedre humør og følelser Undgåelsesmål indebærer en implicit reference til fiasko, som automatisk kan cue fiasko Hen imod mål kræver kun én vej til succes, mens der er et utal af veje, som skal undgås for at et væk fra mål Målsystemer er bygget til handling ikke at undgå handling. Det gør det svært at undgå mål SHELDON,

58 OVERENSSTEMMELSE MED ÉN SELV (ENG. SELF-CONCORDANCE) Når folk føler sig autonome i forhold deres personlige mål, er målene i overensstemmelse med deres dybere interesser, værdier og personlighed Mennesker er bedre til at opnå deres egne mål over tid, fordi de stræber hårdere og længere Intentioner har det med at fade over tid, hvis mål ikke er overensstemmelse med os selv, fordi de ikke trækker på vores personlighed og ressourcer Mål der er i overensstemmelse med os selv, er mere berigende at opnå (giver mere lykke og trivsel) At opnå mål, der ikke er i overensstemmelse med os selv, giver ofte ikke noget boost i hvert fald ikke noget længerevarende boost SHELDON, 2012 POSITIVE RELATIONER OG FÆLLESSKABER 58

59 POSITIVE FORHOLD TIL ANDRE Positive forhold til andre mennesker er trumfkortet i forhold til at opnå trivsel De lykkeligste mennesker er kendetegnet ved at have nære forhold til andre Det er kvaliteten af forholdene - ikke kvantiteten - f.eks. antallet af venner på facebook - der er afgørende Positive relationer er tidligere blevet overset, da megen psykologi fokuserer på individer (individualpsykologi) ALTRUISME 59

60 Der er fordele forbundet med at være givende ALTRUISME OG PSYKISK HELBRED Laboratorieundersøgelser har vist, at adfærd, der hjælper andre, øger positive følelser Ikke succesfulde forsøg på at hjælpe øger derimod negative følelser! En række undersøgelser viser, at det at være engageret i frivilligt hjælpearbejde er forbundet med flere positive følelser, færre negative følelser, øget selvværd, større livstilfredshed, bedre social integration, faglig succes mv. ZACHARIAE SOCIAL SMITTE 60

61 TRIVSEL SMITTER Lykkefølelse smitter helt ud i tredje led. [ ] Tankevækkende nok ses tilsvarende spredning ud i tredje led, når det gælder fedme og rygeadfærd. BAY-HANSEN,

62 ENERGISPREDERE 62

63 63

64 FEEDBACK FEEDBACK ER TRICKY Feedback fører ikke nødvendigvis til adfærdsændringer Eventuelle ændringer kan skabe bedre eller værre resultater Positivt formuleret feedback er til en vis grad bedst, men kritik kan under visse omstændigheder forårsage mere forandring Generelt fremmer feedback præstationer Men i en tredjedel af alle tilfælde har feedback skadelige effekter Ønskværdighed forveksles ofte med brugbarhed Målsætning og feedback i forhold til opgaven (ikke personen eller læring) er det sikreste MCDOWALL,

65 SPECIFIKT MÅL OG SPECIFIK FEEDBACK SPECIFIKT MÅL GENERELT MÅL SPECIFIK FEEDBACK Feedback er nemmere at forstå og anvende i forhold til fremtidige præstationer Prætastionsevaluering er svær hvordan kan du konstatere fremgang? GENEREL FEEDBACK Feedback fortolkes inden for modtagerens egen forståelsesramme Feedback er svær at fortolke og bruge MCDOWALL, 2010 Enten tager du dig tid til at give ordentlig feedback, eller også bør du undlade at give feedback! 65

66 AKTIV OG KONSTRUKTIV RESPONS (ACR) KONSTRUKTIV DESTRUKTIV AKTIV Fantastisk! Jeg ved, hvor hårdt du har arbejdet for det. Lad os fortælle det til de andre. Det vil de blive glade for at høre! Nonverbalt: masser af øjenkontakt, viser positive følelser, smiler, skulderklap, opstemmende latter Det lyder godt nok som en masse ansvar! Det betyder vel også mere arbejde? Nonverbalt: viser negative følelser, ingen smil PASSIV Okay. Godt gået. Nonverbalt: beherskede eller ingen følelsesmæssige udtryk, lytter egentlig ikke Nå, jeg må videre. Nonverbalt: ingen øjenkontakt, undvigende, ingen anerkendelse, vender sig væk, forlader rummet GABLE, 2004 POSITIVE FÆLLESSKABER 66

67 Positive fællesskaber er arbejdspladser, foreninger, familier mv., som skaber rammerne for, at vi kan: 1) Udfolde vores styrker 2) Kombinere vores styrker og på den måde forstørre dem 3) Bidrage til andre TILPASSET FRA COOPERRIDER, 2009 HVAD KENDETEGNER VELFUNGERENDE TEAMS? Teams Positivitet i forhold til negativitet Udforskning i forhold til forsvar Fokus på andre i forhold til fokus på én selv High performing 6:1 1:1 1:1 Medium performing 2:1 2:3 2:3 Low performing 1:3 1:19 1:29 LOSADA & HEAPHY,

68 MENTAL FITNESS Mental fitness er den fleksible evne til at bruge ressourcer og færdigheder for at tilpasse sig indre og ydre udfordringer eller fordele med henblik på at opnå trivsel ROBINSSON,

69 ER DU I PSYKISK KAGEFORM? Forestil dig, hvordan det ville være, hvis du tog dig tid til at træne psykisk fitness på samme måde, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man dyrker fysisk motion Du ville kunne: Komme op af kulkælderen i en fart, hvis du skulle falde i Se handlemulighederne - selv når alt ser sortest ud Have selvtillid som Pippi Langstrømpe Vende modgang til medgang Skabe mening i svære situationer Opbygge tætte og fortrolige forhold til andre mennesker Indrette dine omgivelser, så de understøtter din sundhed Osv. HVORDAN KAN MAN BRUGE DET? 69

70 ANVISNINGER Der er langt fra tilstrækkelig med forskning til at understøtte én bestemt måde at udøve positiv psykologisk coaching på Der kan højest opstilles erfaringsbaserede anvisninger for, hvordan ting kan gøres ikke forskningsbaserede anbefalinger i forhold til, hvordan det bør gøres For øjeblikket er den rette måde at udøve positiv psykologisk coaching på groft sagt, hvad der nu engang virker for den enkelte fokusperson og den enkelte udøver INDIVIDUALPSYKOLOGI Teorierne og forskningen om positiv psykologi i forhold til coaching omhandler primært individual psykologi og én til én relationer ikke grupper Til grupper anvendes proceskonsultation, som typisk er en mere planlagt og styret proces end gruppecoaching - f.eks. anerkendende udforskning (AI) Definition: udfordringen formuleret positivt Discovery: de hidtil bedste erfaringer Dream: drømme for fremtiden Design: planlægningen af hvad der skal ske Delivery: første skridt 70

71 "Our findings also suggest that clinicians would do well to deliver positive psychology interventions as individual (versus group) therapy and for relatively longer periods of time." SIN & LYUBOMIRSKY S, 2009 MODELLER Modeller skal forstås som grafiske modeller, fremgangsmåder mv. Ifølge Carol Kauffman (2010) findes der i dag adskillige modeller for coaching Modeller bliver brugt til at: 1. Give et teoretisk overblik 2. Fungere som ramme (eng. framework) for samtaler 3. Udpege samtaleemner 4. Give et sprog 5. Angive en rækkefølge for samtaleemner 6. Fungere som værktøjer 7. Angive principper coachen bør stræbe efter at overholde 71

72 EKSEMPLER PÅ TEORETISKE PRINCIPPER FRA POSITIV PSYKOLOGI Fokus på det positive Sigte mod optimal funktion - ikke kun normal funktion Øge positive følelser, engagement, mening og gode forhold til andre Øge handlekraft og selvtillid Beskrive træk som ressourcer og styrker Trække på styrker i forbindelse med løsninger Sikre et højdepunkt og en god afslutning Etc. [...] positive psychology-based techniques can be woven into the ongoing coaching process as necessary to serve the client's agenda. This approach has yet to be studied scientifically, but experience suggests that these tools can inform coaching questions, reflections, inquiries, or requests. Each coach can use his or her own best practices and determine how to integrate these tools into their coaching approach. KAUFFMAN,

73 MULIGE VIRKNINGSFULDE FAKTORER OG MEKANISMER Der mangler megen forskning i virkningsfulde faktorer og mekanismerne, som får positive interventioner og coaching til at virke Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt kan konstatere, at visse ting virker, men vi ved dybest set ikke hvorfor For bud på virkningsfulde faktorer se MULIGE VIRKNINGSFULDE FAKTORER HUBBLE, MILLER, DUNCAN, WAMPOLD, IN PRESS 73

74 SE FLERE VIDEOER HAR DU LYST TIL AT SE FLERE INTERVIEW OM POSITIV PSYKOLOGI OG COACHING? DU KAN BLIVE DEN FØRSTE I VERDEN TIL AT SE INTERVIEWENE DET ENESTE, DU SKAL GØRE, AT SE OPTAGEL- SERNE PÅ 1-2 TIMER OG NOTERE NOGLE FÅ TING NED UNDERVEJS PÅ DEN MÅDE HJÆLPER DU MED OFFENTLIG- GØRELSEN AF VIDEOERNE PÅ NETTET. COACHINGMODEL / HUSKELISTE INSPIRERET AF HUBBLE, MILLER, DUNCAN, WAMPOLD 74

75 COACHINGØVELSE COACHINGØVELSE Roller Udfordring / mål Emne Teknikker Udpeg en coach og en fokusperson. Fokuspersonen skal kende sine styrker. Identificer en udfordring og/eller definer et meningsfuldt mål. Brug nogle af idéerne fra værktøjet i jeres samtale. Værktøjet skal ikke følges slavisk. At stille spørgsmål er den dominerende teknik inden for coaching, men det er ikke den eneste med empirisk dokumentation. I er velkomne til at føre samtalen på en hvilken som helst måde så længe det 1) hjælper (effekt) og 2) det foregår på en forsvarlig måde (etik) 75

76 DEFINER ET MÅL ELLER EN UDFORDRING OMRÅDE Overordnet Kognition Affekt Adfærd Krop Relationer Kontekst EKSEMPLER PÅ MÅL Trivsel / optimal funktion Erkendelse Få det bedre (forbedret ratio) Bedre præstationer / resultater Større fysisk velvære Bedre forhold til andre Forbedrede betingelser AFSLUTNING 76

77 INTERVIEW VEND DIG VENLIGST OM MOD DIN SIDEMAND OG DISKUTER, HVILKE SPØRGSMÅL I GERNE VIL HAVE SVAR PÅ DET KAN VÆRE: - TING I GERNE VIL HAVE UDDYBET - TING I IKKE HAR FORSTÅET - TING I GERNE VIL HAVE, AT VI KOMMER IND PÅ SPØRGSMÅL? 77

78 SUMMEAKTIVITET VEND DIG VENLIGST OM MOD DIN SIDEMAND OG DISKUTER DE TRE SPØRGSMÅL: - HVAD HAR DU HÆFTET DIG VED? - HVAD KAN DU BRUGE DET TIL? - HVORNÅR KAN DU BRUGE DET FØRSTE GANG? HVOR KAN DU LÆRE MERE? 78

79 BØGER OG ARTIKLER Grant, Anthony M. (2003). The impact of life coaching on goal attainment, metacognition and mental health. Social Behaviour and Personality, 31(3), Grant, Anthony M.; Passmore, Jonathan; Cavanagh, Michael; & Parker, Helen (2010). The state of play in coaching. International Review of Industrial & Organizational Psychology, 25, Kauffman, Carol (2006). Positive Psychology: The Science at the Heart of Coaching. In Dianne R. Stober & Anthony M. Grant (Eds.), Evidence based coaching handbook: Putting best practices to work for your clients, Hoboken, New Jersey, US: John Wiley & Sons Inc. Passmore, Jonathan; & Marianetti, Oberdan (2007). The role of mindfulness in coaching. The Coaching Psychologist, 3(3), BØGER OG ARTIKLER Rolo, Cristina; & Gould, Daniel (2007). An intervention for fostering hope, athletic and academic performance in university studentathletes. International Coaching Psychology Review, 2(1), Spence, Gordon B.; Cavanagh, Michael J.; & Grant, Anthony M. (2008). The integration of mindfulness training and health coaching: an exploratory study. Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice 1(2), Vella, Stewart A.; Oades, Lindsay G.; & Crowe, Trevor (2010, February). Positive leadership and sports coaching. Poster at the 2nd Australian Positive Psychology and Well-Being Conference. Unpublished poster. Wesson, Karen; & Boniwell, Ilona (2007). Flow theory: Its application to coaching psychology. International Coaching Psychology Review, 2(1),

80 NETVÆRK OG FORENINGER Positiv Psykologi Netværket, Positive Psychology Coaching, Institute of Coaching Professional Association (ICPA), HJEMMESIDER Positiv Psykologi Portalen, Center for Positiv Psykologis YouTube-Kanal, Lykkeklinikken og Center for Positiv Psykologis YouTube-Kanal, 80

81 UDDANNELSER Positiv Psykologisk Coachinguddannelse, Master i Positiv Psykologi, DPU, Århus Universitet, Ifølge peak-end theory husker vi bedst højdepunkter og afslutninger PEAK-END THEORY Taknemmelighedsøvelse er en måde at afslutte undervisning på med en valuering, hvor det positive fremhæves i modsætning til evaluering, hvor både det gode og det dårlige nævnes 81

82 TAKNEMMELIGHEDS- ØVELSE HVAD ER DU TAKNEM- MELIG FOR, AT DU HAR LÆRT I DAG? TAK FOR I DAG! Hvis du vil vide mere, så kontakt Ebbe Lavendt på eller 82

POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIO- NELT HJÆLPE- ARBEJDE CAND.PSYCH.AUT., MAPP EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING

POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIO- NELT HJÆLPE- ARBEJDE CAND.PSYCH.AUT., MAPP EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIO- NELT HJÆLPE- ARBEJDE CAND.PSYCH.AUT., MAPP EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Viden om positiv psykologi anvendt i forbindelse med professionelt

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGISK COACHING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING

POSITIV PSYKOLOGISK COACHING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGISK COACHING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Viden om positiv psykologi anvendt i forbindelse med coaching Kendskab

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - VIDENSKABEN OM OPTIMAL MENNESKELIG TRIVSEL OG PRÆSTATION

POSITIV PSYKOLOGI - VIDENSKABEN OM OPTIMAL MENNESKELIG TRIVSEL OG PRÆSTATION POSITIV PSYKOLOGI - VIDENSKABEN OM OPTIMAL MENNESKELIG TRIVSEL OG PRÆSTATION VED PH.D.-STIPENDIAT EBBE LAVENDT, INSITUT FOR LEDELSE OG VIRKSOMHEDSSTRATEGI, SDU EBL@SDU.DK, WWW. SDU.DK Viden om positiv

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET?

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Få en kort introduktion

Læs mere

FORVENTNINGER. Materialet er skrevet, så det kan læses. Du behøver derfor ikke at læse alt det, der står på lærredet

FORVENTNINGER. Materialet er skrevet, så det kan læses. Du behøver derfor ikke at læse alt det, der står på lærredet POSITIV PSYKOLOGISK COACHING - ET PH.D.-PROJEKT OM EKSPERT- COACHES INDDRAGELSE AF POSITIV PSYKOLOGISK FORSKNING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT COACHING PSYCHOLOGY UNIT INSTITUT FOR

Læs mere

06-05-2013. Positiv psykologisk coaching. Læringsmål

06-05-2013. Positiv psykologisk coaching. Læringsmål Positiv psykologisk coaching Ebbe Lavendt Coaching Psychology Unit, NEXS Dias 1 Læringsmål Udvikle dybdegående viden og forståelse for positiv psykologi anvendt i forbindelse med coaching Forholde sig

Læs mere

Positiv psykologi. Positiv psykologi. Spontant aktive. Det videnskabelige studie af, hvad der gør personer og samfund i stand til at trives

Positiv psykologi. Positiv psykologi. Spontant aktive. Det videnskabelige studie af, hvad der gør personer og samfund i stand til at trives Positiv psykologi 1954 A. Maslow Motivation & Personality 1998 Positiv psykologi M. Seligman, formand APA M. Csikszentmihalyi Brugbar viden om, hvad der gør livet værd at leve Positiv psykologi Det videnskabelige

Læs mere

Det gode liv. Glæde, håb og personlige styrker. Psykolog Anne Linder. Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.

Det gode liv. Glæde, håb og personlige styrker. Psykolog Anne Linder. Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder. Det gode liv Glæde, håb og personlige styrker Psykolog Anne Linder Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.dk Program Det gode liv om glæde, håb og personlige styrker 1. Del 13.15 14.30

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

STYRKEBASERET LEDELSE AUTORISERET PSYKOLOG OG MASTER I ANVENDT POSITIV PSYKOLOGI EBBE LAVENDT TEKNOLOGISK INSTITUT INDLEDNING

STYRKEBASERET LEDELSE AUTORISERET PSYKOLOG OG MASTER I ANVENDT POSITIV PSYKOLOGI EBBE LAVENDT TEKNOLOGISK INSTITUT INDLEDNING STYRKEBASERET LEDELSE AUTORISERET PSYKOLOG OG MASTER I ANVENDT POSITIV PSYKOLOGI EBBE LAVENDT TEKNOLOGISK INSTITUT INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Konkrete metoder, der skaber større arbejdsglæde, øget samarbejde

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET 1 MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET Mestring og relationer af Frans Ørsted Andersen FRANS ØRSTED ANDERSEN Ph.d / lektor Aut. psykolog Ph.d-uddannelse

Læs mere

Hvad!er!et!talent?! High Performance Talent. Mikael Trolle !!! Akademiet!!! for!! Talen8ulde!!! Unge! 2.!juli!2014! Mikael!Trolle!

Hvad!er!et!talent?! High Performance Talent. Mikael Trolle !!! Akademiet!!! for!! Talen8ulde!!! Unge! 2.!juli!2014! Mikael!Trolle! High Performance Talent Akademiet for Talen8ulde Unge 2.juli2014 MikaelTrolle Cand. scient. i Idræt & Biologi Sportsdirektør og herrelandstræner, Dansk Volleyball Forbund Partner og chefkonsulent i High

Læs mere

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Mindtools Coaching Livsmestring Forventningsafstemning Tankens kraft Det personlige ansvar Transitioner

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker

Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker Hvordan står det til med dannelsen i folkeskolen? Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker Er du blevet informeret om, hvordan skolen konkret arbejder med dit barns alsidige udvikling?

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Pædagogisk Positiv Psykologi. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk

Pædagogisk Positiv Psykologi. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Pædagogisk Positiv Psykologi Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Positiv Psykologi er videnskab Positive psychology is the scientific study of what

Læs mere

COACHING I FORSKEL- LIGE KONTEKSTER

COACHING I FORSKEL- LIGE KONTEKSTER COACHING I FORSKEL- LIGE KONTEKSTER - GRUPPER, PRÆSTATION, LEDEL- SE, STRESS, SUNDHED & LIVSSTIL Ebbe Lavendt Coaching Psychology Unit, NEXS Dias 1 INDLEDNING Dias 2 1 Læringsmål Viden og forståelse for

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Program. Intro til Positiv Psykologi - 2 værktøjer Intro til styrker. - 3 værktøjer/øvelser. Casper Burlin/Liselotte Rasmussen Teknologisk Institut

Program. Intro til Positiv Psykologi - 2 værktøjer Intro til styrker. - 3 værktøjer/øvelser. Casper Burlin/Liselotte Rasmussen Teknologisk Institut Program Intro til Positiv Psykologi - 2 værktøjer Intro til styrker - hvordan finder man sine styrker - Hvad kan styrker bruges til? - Erfaring fra en arbejdsplads - 3 værktøjer/øvelser Casper Burlin/Liselotte

Læs mere

Fokus og vedholdenhed styrk din præstation

Fokus og vedholdenhed styrk din præstation Fokus og vedholdenhed styrk din præstation Skab præstationer i verdensklasse Bag toppræstationer i erhvervslivet og i sportens verden er der en række fælles mønstre. Vil du have indsigt i disse? På dette

Læs mere

BLIV FYSISK OG PSYKISK SUNDERE MED POSITIV PSYKOLOGI CAND.PSYCH.AUT., MAPP, EBBE LAVENDT, CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING

BLIV FYSISK OG PSYKISK SUNDERE MED POSITIV PSYKOLOGI CAND.PSYCH.AUT., MAPP, EBBE LAVENDT, CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING BLIV FYSISK OG PSYKISK SUNDERE MED POSITIV PSYKOLOGI CAND.PSYCH.AUT., MAPP, EBBE LAVENDT, CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Viden om, hvordan du kan blive mere psykisk sund og samtidig

Læs mere

Et værktøj til at kortlægge børns styrker

Et værktøj til at kortlægge børns styrker Et værktøj til at kortlægge børns styrker Hvad er en styrke? Psykolog Mette Marie Ledertoug, Defintion af styrker En styrke er en præ-eksisterende kapacitet for en bestemt måde at handle, tænke og føle

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Sundhedsfremme Forebyggelse Behandling. Motion Kost Hvile Glæde

Sundhedsfremme Forebyggelse Behandling. Motion Kost Hvile Glæde Sundhedsfremme i det p pædagogiske g g arbejde j Kjeld Kj ld FFredens d fforsker k i lledelse d l og kognition. Han er læge og hjerneforsker. Han har været lektor (hjerneforsker) ved Århus Universitet,

Læs mere

Kun ganske få glædesstudier.

Kun ganske få glædesstudier. Depression Glæde 26-02-2015 Med psykomotorik og positiv psykologi Berit Svart Psykomotorisk terapeut, Pb 40.000 depressionsstudier Kun ganske få glædesstudier. 1 Glæde er en af grundfølelserne: Kærlighed-Sorg

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

High Performance Talent

High Performance Talent High Performance Talent Akademiet for Talen9ulde Unge 20$21.Januar2015 MikaelTrolle Mikael Trolle Cand. scient. i Idræt & Biologi Sportsdirektør og herrelandstræner, Dansk Volleyball Forbund Partner og

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk A POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Livsglæde/Trivsel (gennem positive emotioner, engageret læring og kreativitet, sociale relationer og eksistentiel

Læs mere

Psykolog Anne Linder

Psykolog Anne Linder Psykolog Anne Linder Positiv psykologis to fædre Martin Seligman Michael Csikszentmihalyi Rundt om de gode relationer 1.Del Dine karakterstyrker 2.Del Den gode atmosfære og Livsduelighed Hildebrandt,

Læs mere

Insistér på trivsel! (så apolitisk som muligt) Hans Henrik Knoop DPU / Aarhus Universitet

Insistér på trivsel! (så apolitisk som muligt) Hans Henrik Knoop DPU / Aarhus Universitet Photo: Hans Henrik Knoop, 2010 Insistér på trivsel! (så apolitisk som muligt) Hans Henrik Knoop DPU / Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk (Ny) sundhedsvidenskab Gode, meningsfulde institutioner: familier,

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

Pædagogisk relationsarbejde og styrkebaseret pædagogik

Pædagogisk relationsarbejde og styrkebaseret pædagogik Pædagogisk relationsarbejde og styrkebaseret pædagogik Psykolog og forfatter Anne Linder Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.dk Program. Inklusion Kl. 9 10.30 Pædagogisk relationsarbejde

Læs mere

Ved Berit Svart. Professionsbachelor i Afspændingspædagogik & Psykomotorik

Ved Berit Svart. Professionsbachelor i Afspændingspædagogik & Psykomotorik HELE FOREDRAGSRÆKKEN 1. Har jeg Stress? 2. Positiv Psykologi i hverdagen 3. Tanke på Trivsel 4. Flow og Meditation 5. Lykke og Livskvalitet 6. Act Et værdibaseret liv 7. Depression Lys i mørket 8. Det

Læs mere

High Performance Talent

High Performance Talent High Performance Talent Akademiet for Talentfulde Unge Mikael Trolle 18-19 januar 2017 www.highperformance.dk Mikael Trolle Cand. scient. i Idræt & Biologi Sportsdirektør og herrelandstræner, Dansk Volleyball

Læs mere

Stress og Coaching. I følge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020.

Stress og Coaching. I følge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. Stress og Coaching Stress og coaching I følge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer og

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION

STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION Større medarbejdertrivsel og øget effektivitet er gevinsten for virksomheder, der arbejder aktivt med at udvikle medarbejdernes personlige styrker.

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Positiv Psykologi. Hans Henrik Knoop DPU / Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk

Positiv Psykologi. Hans Henrik Knoop DPU / Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Positiv Psykologi Hans Henrik Knoop DPU / Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Baggrundslitteratur: http://www.arnoldbusck.dk/boeger/psykologi-psykisk-sundhed/positiv-psykologi-1 http://www.arnoldbusck.dk/bo

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

KRAP oplæg Socialpædagogerne Sydjylland. 12. januar 2015. Best practice beskrevet i "KRAP - Fortællinger fra praksis" (2012) En pædagogik

KRAP oplæg Socialpædagogerne Sydjylland. 12. januar 2015. Best practice beskrevet i KRAP - Fortællinger fra praksis (2012) En pædagogik En pædagogik En tilgang til at arbejde med andre mennesker Et sæt af konkrete metoder, som hviler på evidens 2 Et pædagogisk koncept En pædagogisk platform KRAP taler især til praktikere - og har et solidt

Læs mere

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Giv en mand en fisk, og han bliver mæt én dag. Lær ham at fiske, og han kan klare sig selv hele livet Kun Fu Tze Coaching - definitionen Coaching er at hjælpe

Læs mere

mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab=

mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab= mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab= Målet med denne artikel er at give læseren et indblik i positiv psykologi og sammenhængen med arbejdsglæde. Trivselsteorien PERMA præsenteres efterfulgt af konkrete anbefalinger

Læs mere

Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004

Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004 Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004 Voksenpsykologi Det kunne være så meget. Men her sættes først fokus på Personlighed så Hvordan påvirker vi hinanden?... Og endelig Sportspsykologi/Idrætspsykologi EN DEFINITION:

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

High Performance Talent

High Performance Talent High Performance Talent Akademiet for Talen9ulde Unge 20-21. Januar 2016 Mikael Trolle Mikael Trolle Cand. scient. i Idræt & Biologi Sportsdirektør og herrelandstræner, Dansk Volleyball Forbund Partner

Læs mere

Motivation kan være nøglen Hvornår er nok, nok? Thomas Bredahl, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet,

Motivation kan være nøglen Hvornår er nok, nok? Thomas Bredahl, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Motivation kan være nøglen Hvornår er nok, nok? Thomas Bredahl, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, tbredahl@health.sdu.dk Hvem er jeg? Thomas Gjelstrup Bredahl - Lektor i Fysisk aktivitet

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail Stress, vold og trusler: En giftig cocktail v. Kasper Kock Pædagogisk vejleder/ afdelingsleder & Michael Harboe Specialpædagogisk konsulent/ projektleder Begge Atlass & Studio III instruktører Emner Præsentation

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

Hvad er Positiv Psykologi

Hvad er Positiv Psykologi Hvad er Positiv Psykologi Positiv Psykologi er et nyt felt, som beskæftiger sig med mental sundhed, styrker, positive følelser, positive institutioner og optimal funktionsevne Positiv Psykologi er en videnskab

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst SELVVÆRD & MENTAL MODSTANDSKRAFT Den 27. september, Jakobskirken, Roskilde Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Måden du

Læs mere

Målret samtalen. sygefraværssamtaler med effekt. Fra fravær til fremmøde Moderniseringsstyrelsen 12. december 2012 v/thomas Gedde Højland

Målret samtalen. sygefraværssamtaler med effekt. Fra fravær til fremmøde Moderniseringsstyrelsen 12. december 2012 v/thomas Gedde Højland Målret samtalen sygefraværssamtaler med effekt Fra fravær til fremmøde Moderniseringsstyrelsen 12. december 2012 v/thomas Gedde Højland Resonans A/S Leder- talentudvikling, team- organisationsudvikling

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indholdsfortegnelse. Min Styrkebog i Skolen få styrkerne i spil i klasseværelset

TIL GENNEMSYN. Indholdsfortegnelse. Min Styrkebog i Skolen få styrkerne i spil i klasseværelset Side 4 Denne side må ikke kopieres Glæde & Børn v/louise Tidmand Indholdsfortegnelse Om forfatterne... s. 6 Forord... s. 7 Positiv psykologi og styrker... s. 7 Materialets mål... s. 8 De 24 styrker...

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Motivation hvad er det?

Motivation hvad er det? Motivation hvad er det? Erik Lykke Mortensen Institut for Folkesundhedsvidenskab og Center for Sund Aldring Københavns Universitet Dias 1 Dias 2 Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afd. for Miljø og Sundhed

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Årsmøde i skolesundhed.dk Workshop 4: Hvilke interventioner virker og hvorfor? Fra viden til praksis. Janni Niclasen, psykolog, Ph.d.

Årsmøde i skolesundhed.dk Workshop 4: Hvilke interventioner virker og hvorfor? Fra viden til praksis. Janni Niclasen, psykolog, Ph.d. Årsmøde i skolesundhed.dk 2017 Workshop 4: Hvilke interventioner virker og hvorfor? Fra viden til praksis Janni Niclasen, psykolog, Ph.d. Lektor, Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet Adjunkt,

Læs mere

Store præstationer. High Performance Talent. Mikael Trolle. Bryd den mentale model !!! Akademiet!!! for!! Talen:ulde!!! Unge! 23$24.!januar!2013!

Store præstationer. High Performance Talent. Mikael Trolle. Bryd den mentale model !!! Akademiet!!! for!! Talen:ulde!!! Unge! 23$24.!januar!2013! High Performance Talent Akademiet for Talen:ulde Unge 23$24.januar2013 MikaelTrolle Mikael Trolle Cand. Scient. i Idræt & Biologi High Performance Director, Top Volley Danmark Chefkonsulent & parter i

Læs mere

Martin Langagergaard. Agenda

Martin Langagergaard. Agenda Agenda Introduktion Talentudvikling og forældrenes rolle Forældre til børn og unge der træner meget Spillerens mentale styrke Relation og præstation Forældretyper Forældre i kamp ( og træning) Anbefalinger

Læs mere

Positiv Psykologi 10 September 2010

Positiv Psykologi 10 September 2010 Positiv Psykologi 10 September 2010 Seniorkonsulent Vinnie Andersen Positiv psykologi (Historie) 2. Verdenskrig førte til forskning i psykiske lidelser Den humanistiske psykologi 1968: psykologien skal

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Langtidsfriske medarbejdere

Langtidsfriske medarbejdere Langtidsfriske medarbejdere - skab de bedste betingelser for trivsel og effektivitet Det er da påfaldende at mange ledere bruger 80% af deres ledertid på de 20% (eller mindre) af medarbejderne, som på

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET. Hans Henrik Knoop

POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET. Hans Henrik Knoop POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET Menneskets Kultur Menneskets Natur DEN BEDSTE AF ALLE VERDENER? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Gode, meningsfulde institutioner (familier,

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk COACHINGUDDANNELSE FORLØB OM TEENAGECOACHING

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools ES Positive European Schools On-line-kursus Modul 5 Practice Engagement og mening This project has been funded with support from the European

Læs mere

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 9.00-9.15 Hvad har jeg gjort anderledes siden sidst? 9.15-10.00 Iltningsretning og PUMA 10.00-10.15 Pause 10.15-11.30 KRAP 11.30-12.00 Frokost 12.00-13.00

Læs mere

Essensen af et godt dagtilbud

Essensen af et godt dagtilbud Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU alm. del Bilag 15 Offentligt Essensen af et godt dagtilbud Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2012 Photo: Hans Henrik Knoop,

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

Stress i et ledelsesperspektiv. Ved Malene Friis Andersen Ph.d. cand.psych.aut., post.doc og selvstændig erhvervspsykolog

Stress i et ledelsesperspektiv. Ved Malene Friis Andersen Ph.d. cand.psych.aut., post.doc og selvstændig erhvervspsykolog Stress i et ledelsesperspektiv Ved Malene Friis Andersen Ph.d. cand.psych.aut., post.doc og selvstændig erhvervspsykolog Ledelsens/lederens styrker og udfordringer Viden om stress, trivsel og effektivitet

Læs mere

Skalaer i UiL foreløbig udgave

Skalaer i UiL foreløbig udgave Udd- Skala Dansk Navn English parat- Beskrivelse af egenskaber/færdigheder der måles vurd. * Den indre er drevet af interesse for eller glæde ved selve aktiviteten/opgaven. Den kan udvikles ved at give

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

- forskningsresultater fra positiv psykologi

- forskningsresultater fra positiv psykologi ARBEJDSGLÆDE - forskningsresultater fra positiv psykologi Af cand.psych. Ebbe Lavendt FOKUS PÅ ARBEJDSGLÆDE Konklusionen på en lang række forskningsresultater om arbejdsglæde og beslægtede forhold er,

Læs mere