Danmark-Aabenraa: Diverse maskiner til generelle og specielle formål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark-Aabenraa: Diverse maskiner til generelle og specielle formål"

Transkript

1 Danmark- Aabenraa: Diverse maskiner til generelle og specielle formål Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregiverens by Frist for indhentning af materiale Frist for aflevering af tilbud Danmark-Aabenraa: Diverse maskiner til generelle og specielle formål Indgåede aftaler Offentligt udbud Arwos Affald A/S Aabenraa CPV-produktkode/Brancher Diverse maskiner til generelle og specielle formål Diverse specialmaskiner Sammenfatning af opgaven - Udbuddets fulde tekst BEKENDTGØRELSE OM INDGÅEDE KONTRAKTER Varer Del I Ordregivende myndighed I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER) Arwos Affald A/S Forsyningsvejen 2 Att Udbudskonsulent Bjarne S. Petersen 6200 Aabenraa Mailadresse : Telefon : Internetadresse(r) Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren I.2) I.3) I.4) Type ordregivende myndighed Offentligt organ Hovedaktivitet Generelle offentlige tjenester Miljø Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne nej Del II Kontraktens genstand II.1) II.1.1) II.1.2) II.1.4) BESKRIVELSE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten Mobil neddeler til neddeling af have/parkaffald. Kontrakttype og udførelses- eller leveringssted Varer Indkøb Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne NUTS-kode 032 Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene 1

2 II.1.5) II.1.6) II.2) II.2.1) Indkøb af mobil neddeler til neddeling af have/parkaffald, affaldstræ A1/A2 og stort brændbart affald, fortrinsvis til brug på Arwos Affald A/S genbrugs- og komposteringspladser beliggende i Aabenraa Kommune. CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb ja KONTRAKTENS/KONTRAKTERNES ENDELIGE SAMLEDE VÆRDI Endelig samlet værdi af kontrakten/erne Værdi K Ekskl. moms DEL IV: PROCEDURER IV.1) TYPE PROCEDURE IV.1.1) Type procedure IV.2) Offentlig TILDELINGSKRITERIER IV.2.1) Tildelingskriterier IV.3) Det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på grundlag af Kriterier 1 Kvalitet Vægtning 35 Kriterier 2 Totaløkonomi Vægtning 30 Kriterier 3 Funktionalitet Vægtning 20 Kriterier 4 Leveringstid Vægtning 10 Kriterier 5 Garanti Vægtning 5 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER IV.3.2) Forudgående offentliggørelser om samme kontrakt Udbudsbekendtgørelse Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S af 03/04/2015 DEL V: TILDELING AF KONTRAKTER V.1) V.2) V.3) V.4) V.5) Dato for tildeling af kontrakten: 07/07/2015 ANTAL MODTAGNE TILBUD: 7 Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt ReTec Miljø ApS Fjordagervej Haderslev Mailadresse : Telefon : Internetadresse : OPLYSNINGER OM KONTRAKTENS VÆRDI Kontraktens endelige samlede værdi Værdi K Ekskl. moms Oplysninger om underentreprise 2

3 Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise nej DEL VI: SUPPLERENDE OPLYSNINGER VI.1) VI.2) VI.3) VI.4) VEDRØRER KONTRAKTEN ET PROJEKT/OG ELLER ET PROGRAM, DER FINANSIERES AF FÆLLESSKABSMIDLER nej YDERLIGERE OPLYSNINGER KLAGEPROCEDURER DATO FOR AFSENDELSE AF DENNE BEKENDTGØRELSE: 31/07/2015 Øvrige oplysninger Internet ID Sprog DA Dokument nr Officiel journal nr Publikationsdato Dato for modtagelse af EUR-OP Dato for sendt til EUR-OP kl. 00:00 Dokumentnumre, der refereres til 2015/S Heading Kontrakttype Udbudsbestemmelse Myndighedstype Type bud, der ønskes Tildelingskriterie Regionkode Udførelsessted Landekode Land og originalsprog Navn på vinder Kilde Scanning af udbudet Indkøbsaftale De Europæiske Fællesskaber, med deltagelse af GATT-lande Offentligretligt organ Finder ikke anvendelse Det økonomisk mest fordelagtige bud 032 SYDJYLLAND DA UdbudsVagten TED foretaget af UdbudsVagten 3

4 Danmark- Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregiverens by Frist for indhentning af materiale Frist for aflevering af tilbud Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse Region Nordjylland Aalborg CPV-produktkode/Brancher Apparatur til endoskopi og endokirurgi Endoskoper Sammenfatning af opgaven - Udbuddets fulde tekst Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Varer Del I Ordregivende myndighed I.1) I.2) I.3) I.4) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER) Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 Att Karsten Behrentzs 9220 Aalborg Ø Mailadresse : Telefon : DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHEDS ART OG HOVEDAKTIVITET(ER) Regional eller lokal myndighed ORDREGIVERENS HOVEDAKTIVITET(ER) Sundhed Den ordregivende myndighed køber på vegne af andre ordregivende myndigheder Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne nej Del II Kontraktens genstand II.1) II.1.1) II.1.2) BESKRIVELSE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten Endoskopisk udstyr. Kontrakttype og udførelses- eller leveringssted Varer Hovedudførelsessted Aalborg Universitetshospital, Sygehus Thy/Mors, Sygehus Vendsyssel. NUTS-kode 050 II.1.4) Kortfattet beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/ene Region Nordjylland agter at indgå kontrakt vedrørende Endoskopisk udstyr.indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse og udvidelse af allerede foretagne leveringer og installationer.1 stk. Skopisøjle med lyskilde, videoprocessor, UPD, CO2 regulator, spulepumpe4 stk. Videokoloskoper1 stk. Børnemagnetkoloskop.Jf. anbefaling i de nationale retningslinjer for Kolorektal Cancer Screening, er der behov for 3D-visualing af koloskopernes indføringsslange ved koloskopi. Kun 1

5 den oprindelige leverandør kan levere denne teknologi som en integreret del af koloskoperne.indkøb af UPD og UPD-koloskoper fra andre end den oprindelige leverandør vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse.flere afdelinger på Regionens sygehuse anvender NICE-klassifikationen til karakterisering af neoplastiske læsioner i tyk- og endetarm, hvilket forudsætter brugen af Narrow Band Imaging (NBI) lys.kun den oprindelige leverandør kan levere endoskoper samt videosystemer som er kompatibel med denne NBIteknologi.I det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 31, stk. 1, litra b.i henhold til 4 i lov nr. 492 af om håndhævelse af udbudsreglerne, agter Region Nordjylland at indgå kontrakten 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort. II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , II.1.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb ja II.2) KONTRAKTENS/KONTRAKTERNES ENDELIGE SAMLEDE VÆRDI DEL IV: PROCEDURER IV.1) TYPE PROCEDURE IV.2) Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (jf. del 2 i bilag D1, D2 eller D3) Begrundelse for, at kontrakten tildeles uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) Direktiv 2004/18/EF Kun en bestemt tilbudsgiver kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder / varer / tjenesteydelser af tekniske årsager Region Nordjylland agter at indgå kontrakt vedrørende Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse og udvidelse af allerede foretagne leveringer og installationer.1 stk. Skopisøjle med lyskilde, videoprocessor, UPD, CO2 regulator, spulepumpe 4 stk. Videokoloskoper 1 stk. BørnemagnetkoloskopJf. anbefaling i de nationale retningslinjer for Kolorektal Cancer Screening, er der behov for 3D-visualing af koloskopernes indføringsslange ved koloskopi. Kun den oprindelige leverandør kan levere denne teknologi som en integreret del af koloskoperne. Indkøb af UPD og UPD-koloskoper fra andre end den oprindelige leverandør vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. Flere afdelinger på Regionens sygehuse anvender NICE-klassifikationen til karakterisering af neoplastiske læsioner i tyk- og endetarm, hvilket forudsætter brugen af Narrow Band Imaging (NBI) lys. Kun den oprindelige leverandør kan levere endoskoper samt videosystemer som er kompatibel med denne NBIteknologi. I det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 31, stk. 1, litra b. I henhold til 4 i lov nr. 492 af om håndhævelse af udbudsreglerne, agter Region Nordjylland at indgå kontrakten 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort. TILDELINGSKRITERIER IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion IV.3) Der vil blive anvendt elektronisk auktion: nej ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed RNØ 011 IV.3.2) Forudgående offentliggørelser om samme kontrakt nej Del V Kontrakttildeling V.1) V.2) V.3) Dato for beslutningen om kontrakttildeling Oplysninger om tilbud Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Olympus Danmark A/S Tempovej

6 2750 Ballerup V.4) V.5) Oplysninger om kontraktens værdi Oplysninger om underentreprise Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise nej DEL VI: SUPPLERENDE OPLYSNINGER VI.1) VI.2) VEDRØRER KONTRAKTEN ET PROJEKT/PROGRAM, DER FINANSIERES AF FÆLLESSKABSMIDLER? YDERLIGERE OPLYSNINGER Region Nordjylland agter at indgå kontrakt vedrørende Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse og udvidelse af allerede foretagne leveringer og installationer. 1 stk. Skopisøjle med lyskilde, videoprocessor, UPD, CO2 regulator, spulepumpe 4 stk. Videokoloskoper 1 stk. Børnemagnetkoloskop. Jf. anbefaling i de nationale retningslinjer for Kolorektal Cancer Screening, er der behov for 3D-visualing af koloskopernes indføringsslange ved koloskopi. Kun den oprindelige leverandør kan levere denne teknologi som en integreret del af koloskoperne. Indkøb af UPD og UPD-koloskoper fra andre end den oprindelige leverandør vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. Flere afdelinger på Regionens sygehuse anvender NICE-klassifikationen til karakterisering af neoplastiske læsioner i tyk- og endetarm, hvilket forudsætter brugen af Narrow Band Imaging (NBI) lys. Kun den oprindelige leverandør kan levere endoskoper samt videosystemer som er kompatibel med denne NBI-teknologi. I det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 31, stk. 1, litra b. I henhold til 4 i lov nr. 492 af om håndhævelse af udbudsreglerne, agter Region Nordjylland at indgå kontrakten 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort. VI.3) KLAGEPROCEDURER VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Mailadresse : Telefon : VI.3.2) Indgivelse af klager Klageberettigede og indbringelse for domstolene 5. Klage over overtrædelse af de regler, der er nævnt i 1, stk. 2, nr. 1 og 2, som indgives i standstill-perioden, jf. 3, stk. 1, kan ikke indbringes for domstolene, førend Klagenævnet for Udbud har truffet afgørelse i sagen, jf. dog stk. 2 og 3.Stk. 2. Har Klagenævnet for Udbud udskilt en del af en klage og truffet afgørelse om, hvorvidt de regler, der er nævnt i 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, kan sagen dog i sin helhed indbringes for domstolene.stk. 3. Sager mod en ordregiver, der udnytter et geografisk område med henblik på efterforskning efter eller udvinding af olie, gas, kul eller andet fast brændsel, kan ikke indgives til Klagenævnet for Udbud, men skal anlægges ved Sø- og Handelsretten, jf. 15. Klagefristerne i 7 finder tilsvarende anvendelse på de sager, der anlægges ved Sø- og Handelsretten. 6. Klage til Klagenævnet for Udbud kan indgives af:1) Enhver, der har en retlig interesse heri.2) Konkurrencestyrelsen.3) De organisationer og offentlige myndigheder, som økonomi- og erhvervsministeren tillægger klageadgang.4) Organisationer i andre medlemsstater i Den Europæiske Union og Den Europæiske Frihandelssammenslutning, som svarer til de organisationer, der er udpeget i henhold til nr. 3.Stk. 2. Klagenævnet for Udbud kan tillade en tredjemand, for hvem sagen har væsentlig betydning, at indtræde i sagen til fordel for ordregiveren eller klageren.stk. 3. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. 12, stk. 1.Stk. 4. I de tilfælde, hvor der nedlægges påstand om, at en kontrakt skal erklæres for uden virkning, eller om anvendelse af en alternativ sanktion, jf. 18, stk. 3, skal Klagenævnet for Udbud hurtigst muligt efter modtagelse af klagen meddele ordregiverens kontraktpart, at det inden en fastsat frist er muligt at intervenere i sagen. 7. Har en ordregiver iværksat et begrænset udbud, et udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse eller et udbud efter proceduren 3

7 konkurrencepræget dialog, efter udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.stk. 2. Klage over udbud omfattet af udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 6 måneder efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.3) 12 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. 2, stk. 2.Stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i 4, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen i henhold til 4 er blevet offentliggjort.stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, hvis der ved domstolene anlægges sag om, at de regler, der er nævnt i 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.stk. 5. Konkurrencestyrelsens klage over udbud omfattet af stk. 1-3 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud, inden 2 år efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt eller agter at indgå kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 8. En afgørelse fra Klagenævnet for Udbud kan indbringes for domstolene, senest 8 uger efter at afgørelsen er meddelt parterne. Finder indbringelse ikke sted inden for denne frist, er afgørelsen endelig. Har Klagenævnet for Udbud udskilt spørgsmål om erstatning eller udsat enkelte klagepunkter til senere afgørelse, kan indbringelse for domstolene af afgørelsen om de i første omgang afgjorte klagepunkter dog ske, senest 8 uger efter at afgørelsen om erstatningsspørgsmålet eller de udsatte klagepunkter er meddelt parterne, eller 8 uger efter at Klagenævnet for Udbud har meddelt, at spørgsmålet om erstatning eller de udsatte klagepunkter ikke tages under behandling.stk. 2. En afgørelse efter 18, stk. 2, kan indbringes for domstolene, senest 8 uger efter at afgørelsen er meddelt ordregiveren. VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om indgivelse af klager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Mailadresse : Telefon : VI.4) DATO FOR AFSENDELSE AF DENNE BEKENDTGØRELSE: 31/07/2015 Øvrige oplysninger Internet ID Sprog DA Dokument nr Officiel journal nr Publikationsdato Dato for modtagelse af EUR-OP Dato for sendt til EUR-OP kl. 00:00 Dokumentnumre, der refereres til Heading Kontrakttype Udbudsbestemmelse Myndighedstype Type bud, der ønskes Tildelingskriterie Regionkode Indkøbsaftale De Europæiske Fællesskaber, med deltagelse af GATT-lande Lokale myndigheder Finder ikke anvendelse Uspecificeret 050 4

8 Udførelsessted Landekode Land og originalsprog Navn på vinder Kilde Scanning af udbudet NORDJYLLAND DA UdbudsVagten TED foretaget af UdbudsVagten 5

9 Danmark- Aalborg: Apparatur og instrumenter til operationsstuer Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregiverens by Frist for indhentning af materiale Frist for aflevering af tilbud Danmark-Aalborg: Apparatur og instrumenter til operationsstuer Indgåede aftaler Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse Region Nordjylland Aalborg CPV-produktkode/Brancher Apparatur og instrumenter til operationsstuer Udstyr til operationsstuer Sammenfatning af opgaven - Udbuddets fulde tekst BEKENDTGØRELSE OM INDGÅEDE KONTRAKTER Varer Del I Ordregivende myndighed I.1) I.2) I.3) I.4) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER) Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 Att Karsten Behrentzs 9220 Aalborg Ø Mailadresse : Telefon : Type ordregivende myndighed Regional eller lokal myndighed Hovedaktivitet Sundhed Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne ja Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Region Midtjylland Oluf Palmes Allé Aarhus N Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Region Sjælland Alléen Sorø Region Syddanmark Damhaven 12 1

10 7100 Vejle Del II Kontraktens genstand II.1) II.1.1) II.1.2) II.1.4) II.1.5) II.1.6) BESKRIVELSE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten Operationsrobotter. Kontrakttype og udførelses- eller leveringssted Varer Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Syddanmark Region Sjælland. NUTS-kode Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark har i et samarbejde indgået kontrakt med leverandør om Da Vinci operationsrobotter. Indkøbet omfatter levering, installation, idriftsætning, uddannelse og service af 3 styk komplet Da Vinci Xi operationsrobotter samt instrumenter og tilbehør. Herudover, Region Nordjylland, Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland har i et samarbejde og i samme kontrakt, muligheden for, at udnytte 1- årige optioner på yderligere køb af Da Vinci Si og Xi operationsrobotter samt instrumenter og tilbehør. CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb ja DEL IV: PROCEDURER IV.1) TYPE PROCEDURE IV.1.1) Type procedure IV.2) Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (jf. punkt k) og l) i bilag D) Begrundelse for, at kontrakten tildeles uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) Direktiv 2004/18/EF Kun en bestemt tilbudsgiver kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder / varer / tjenesteydelser af tekniske årsager Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark har i et samarbejde indgået kontrakt med leverandør om Da Vinci operationsrobotter. Indkøbet omfatter levering, installation, idriftsætning, uddannelse og service af 3 styk komplet Da Vinci Xi operationsrobotter samt instrumenter og tilbehør. Herudover, Region Nordjylland, Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland har i et samarbejde og i samme kontrakt, muligheden for, at udnytte 1-årige optioner på yderligere køb af Da Vinci Si og Xi operationsrobotter samt instrumenter og tilbehør. TILDELINGSKRITERIER IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion IV.3) Der vil blive anvendt elektronisk auktion: nej ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed RNB 002 IV.3.2) Forudgående offentliggørelser om samme kontrakt Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S af 11/06/2015 DEL V: TILDELING AF KONTRAKTER V.1) V.2) Dato for tildeling af kontrakten: 01/07/2015 ANTAL MODTAGNE TILBUD: 2

11 V.3) V.4) V.5) Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt Intuitive Surgical Sárl 1 ch. des Mûriers CH 1170 Aubonne OPLYSNINGER OM KONTRAKTENS VÆRDI Oplysninger om underentreprise Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise nej DEL VI: SUPPLERENDE OPLYSNINGER VI.1) VI.2) VEDRØRER KONTRAKTEN ET PROJEKT/OG ELLER ET PROGRAM, DER FINANSIERES AF FÆLLESSKABSMIDLER nej YDERLIGERE OPLYSNINGER Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark har i et samarbejde indgået kontrakt med leverandør om Da Vinci operationsrobotter. Indkøbet omfatter levering, installation, idriftsætning, uddannelse og service af 3 styk komplet Da Vinci Xi operationsrobotter samt instrumenter og tilbehør. Herudover, Region Nordjylland, Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland har i et samarbejde og i samme kontrakt, muligheden for, at udnytte 1- årige optioner på yderligere køb af Da Vinci Si og Xi operationsrobotter samt instrumenter og tilbehør. VI.3) KLAGEPROCEDURER VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé København Ø Mailadresse : Telefon : VI.3.2) Indgivelse af klager Præcise oplysninger om fristen for indgivelse af klager: Klageberettigede og indbringelse for domstolene 5. Klage over overtrædelse af de regler, der er nævnt i 1, stk. 2, nr. 1 og 2, som indgives i standstill-perioden, jf. 3, stk. 1, kan ikke indbringes for domstolene, førend Klagenævnet for Udbud har truffet afgørelse i sagen, jf. dog stk. 2 og 3.Stk. 2. Har Klagenævnet for Udbud udskilt en del af en klage og truffet afgørelse om, hvorvidt de regler, der er nævnt i 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, kan sagen dog i sin helhed indbringes for domstolene.stk. 3. Sager mod en ordregiver, der udnytter et geografisk område med henblik på efterforskning efter eller udvinding af olie, gas, kul eller andet fast brændsel, kan ikke indgives til Klagenævnet for Udbud, men skal anlægges ved Sø- og Handelsretten, jf. 15. Klagefristerne i 7 finder tilsvarende anvendelse på de sager, der anlægges ved Sø- og Handelsretten. 6. Klage til Klagenævnet for Udbud kan indgives af:1) Enhver, der har en retlig interesse heri.2) Konkurrencestyrelsen.3) De organisationer og offentlige myndigheder, som økonomi- og erhvervsministeren tillægger klageadgang.4) Organisationer i andre medlemsstater i Den Europæiske Union og Den Europæiske Frihandelssammenslutning, som svarer til de organisationer, der er udpeget i henhold til nr. 3.Stk. 2. Klagenævnet for Udbud kan tillade en tredjemand, for hvem sagen har væsentlig betydning, at indtræde i sagen til fordel for ordregiveren eller klageren.stk. 3. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. 12, stk. 1.Stk. 4. I de tilfælde, hvor der nedlægges påstand om, at en kontrakt skal erklæres for uden virkning, eller om anvendelse af en alternativ sanktion, jf. 18, stk. 3, skal Klagenævnet for Udbud hurtigst muligt efter modtagelse af klagen meddele ordregiverens kontraktpart, at det inden en fastsat frist er muligt at intervenere i sagen. 7. Har en ordregiver iværksat et begrænset udbud, et udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse eller et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog, efter udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.stk. 2. Klage over udbud omfattet af udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 6 måneder efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en 3

12 kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.3) 12 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. 2, stk. 2.Stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i 4, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen i henhold til 4 er blevet offentliggjort.stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, hvis der ved domstolene anlægges sag om, at de regler, der er nævnt i 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.stk. 5. Konkurrencestyrelsens klage over udbud omfattet af stk. 1-3 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud, inden 2 år efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt eller agter at indgå kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 8. En afgørelse fra Klagenævnet for Udbud kan indbringes for domstolene, senest 8 uger efter at afgørelsen er meddelt parterne. Finder indbringelse ikke sted inden for denne frist, er afgørelsen endelig. Har Klagenævnet for Udbud udskilt spørgsmål om erstatning eller udsat enkelte klagepunkter til senere afgørelse, kan indbringelse for domstolene af afgørelsen om de i første omgang afgjorte klagepunkter dog ske, senest 8 uger efter at afgørelsen om erstatningsspørgsmålet eller de udsatte klagepunkter er meddelt parterne, eller 8 uger efter at Klagenævnet for Udbud har meddelt, at spørgsmålet om erstatning eller de udsatte klagepunkter ikke tages under behandling. VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om indgivelse af klager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Mailadresse : Telefon : VI.4) DATO FOR AFSENDELSE AF DENNE BEKENDTGØRELSE: 03/08/2015 Øvrige oplysninger Internet ID Sprog DA Dokument nr Officiel journal nr Publikationsdato Dato for modtagelse af EUR-OP Dato for sendt til EUR-OP kl. 00:00 Dokumentnumre, der refereres til Heading Kontrakttype Udbudsbestemmelse Myndighedstype Type bud, der ønskes Tildelingskriterie Regionkode Udførelsessted Landekode Land og originalsprog Navn på vinder Indkøbsaftale De Europæiske Fællesskaber, med deltagelse af GATT-lande Lokale myndigheder Finder ikke anvendelse Uspecificeret HOVEDSTADEN MIDTJYLLAND NORDJYLLAND SYDDANMARK SJÆLLAND DA 4

13 Kilde Scanning af udbudet UdbudsVagten TED foretaget af UdbudsVagten 5

14 Danmark- Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregiverens by Frist for indhentning af materiale Frist for aflevering af tilbud Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse Region Nordjylland Aalborg CPV-produktkode/Brancher Apparatur til endoskopi og endokirurgi Endoskoper Sammenfatning af opgaven - Udbuddets fulde tekst Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Varer Del I Ordregivende myndighed I.1) I.2) I.3) I.4) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER) Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 Att Karsten Behrentzs 9220 Aalborg Ø Mailadresse : Telefon : DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHEDS ART OG HOVEDAKTIVITET(ER) Regional eller lokal myndighed ORDREGIVERENS HOVEDAKTIVITET(ER) Sundhed Den ordregivende myndighed køber på vegne af andre ordregivende myndigheder Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne nej Del II Kontraktens genstand II.1) II.1.1) II.1.2) BESKRIVELSE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten Endoskopisk udstyr. Kontrakttype og udførelses- eller leveringssted Varer Hovedudførelsessted Aalborg Universitetshospital. NUTS-kode 050 II.1.4) Kortfattet beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/ene Region Nordjylland agter at indgå kontrakt vedrørende endoskopisk udstyr og tilbehør.indkøbet omfatter supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse og udvidelse af allerede foretagne leveringer og installationer.1 stk. EUS videoendoskoper2 stk. EBUS videoendoskop1 stk. Pentax videobronkoskop.indkøb af skoper fra andre end den oprindelige leverandør vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre 1

15 teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse.i det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 31, stk. 1, litra b.i henhold til 4 i lov nr. 492 af om håndhævelse af udbudsreglerne, agter Region Nordjylland at indgå kontrakten 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort. II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , II.1.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb ja II.2) KONTRAKTENS/KONTRAKTERNES ENDELIGE SAMLEDE VÆRDI DEL IV: PROCEDURER IV.1) TYPE PROCEDURE IV.2) Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (jf. del 2 i bilag D1, D2 eller D3) Begrundelse for, at kontrakten tildeles uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) Direktiv 2004/18/EF Kun en bestemt tilbudsgiver kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder / varer / tjenesteydelser af tekniske årsager Region Nordjylland agter at indgå kontrakt vedrørende endoskopisk udstyr og tilbehør. Indkøbet omfatter supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse og udvidelse af allerede foretagne leveringer og installationer. 1 stk. EUS videoendoskoper 2 stk. EBUS videoendoskop 1 stk. Pentax videobronkoskop. Indkøb af skoper fra andre end den oprindelige leverandør vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. I det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 31, stk. 1, litra b. I henhold til 4 i lov nr. 492 af om håndhævelse af udbudsreglerne, agter Region Nordjylland at indgå kontrakten 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort. TILDELINGSKRITERIER IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion IV.3) Der vil blive anvendt elektronisk auktion: nej ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed RNØ 013 IV.3.2) Forudgående offentliggørelser om samme kontrakt nej Del V Kontrakttildeling V.1) V.2) V.3) V.4) V.5) Dato for beslutningen om kontrakttildeling Oplysninger om tilbud Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Santax Medico AS Bredskifte Allé Aarhus V Oplysninger om kontraktens værdi Oplysninger om underentreprise Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise nej DEL VI: SUPPLERENDE OPLYSNINGER VI.1) VEDRØRER KONTRAKTEN ET PROJEKT/PROGRAM, DER FINANSIERES AF FÆLLESSKABSMIDLER? VI.2) YDERLIGERE OPLYSNINGER 2

16 VI.3) Region Nordjylland agter at indgå kontrakt vedrørende endoskopisk udstyr og tilbehør. Indkøbet omfatter supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse og udvidelse af allerede foretagne leveringer og installationer. 1 stk. EUS videoendoskoper 2 stk. EBUS videoendoskop 1 stk. Pentax videobronkoskop. Indkøb af skoper fra andre end den oprindelige leverandør vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. I det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 31, stk. 1, litra b. I henhold til 4 i lov nr. 492 af om håndhævelse af udbudsreglerne, agter Region Nordjylland at indgå kontrakten 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort. KLAGEPROCEDURER VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé København Ø Mailadresse : Telefon : VI.3.2) Indgivelse af klager Klageberettigede og indbringelse for domstolene 5. Klage over overtrædelse af de regler, der er nævnt i 1, stk. 2, nr. 1 og 2, som indgives i standstill-perioden, jf. 3, stk. 1, kan ikke indbringes for domstolene, førend Klagenævnet for Udbud har truffet afgørelse i sagen, jf. dog stk. 2 og 3.Stk. 2. Har Klagenævnet for Udbud udskilt en del af en klage og truffet afgørelse om, hvorvidt de regler, der er nævnt i 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, kan sagen dog i sin helhed indbringes for domstolene.stk. 3. Sager mod en ordregiver, der udnytter et geografisk område med henblik på efterforskning efter eller udvinding af olie, gas, kul eller andet fast brændsel, kan ikke indgives til Klagenævnet for Udbud, men skal anlægges ved Sø- og Handelsretten, jf. 15. Klagefristerne i 7 finder tilsvarende anvendelse på de sager, der anlægges ved Sø- og Handelsretten. 6. Klage til Klagenævnet for Udbud kan indgives af:1) Enhver, der har en retlig interesse heri.2) Konkurrencestyrelsen.3) De organisationer og offentlige myndigheder, som økonomi- og erhvervsministeren tillægger klageadgang.4) Organisationer i andre medlemsstater i Den Europæiske Union og Den Europæiske Frihandelssammenslutning, som svarer til de organisationer, der er udpeget i henhold til nr. 3.Stk. 2. Klagenævnet for Udbud kan tillade en tredjemand, for hvem sagen har væsentlig betydning, at indtræde i sagen til fordel for ordregiveren eller klageren.stk. 3. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. 12, stk. 1.Stk. 4. I de tilfælde, hvor der nedlægges påstand om, at en kontrakt skal erklæres for uden virkning, eller om anvendelse af en alternativ sanktion, jf. 18, stk. 3, skal Klagenævnet for Udbud hurtigst muligt efter modtagelse af klagen meddele ordregiverens kontraktpart, at det inden en fastsat frist er muligt at intervenere i sagen. 7. Har en ordregiver iværksat et begrænset udbud, et udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse eller et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog, efter udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.stk. 2. Klage over udbud omfattet af udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 6 måneder efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.3) 12 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. 2, stk. 2.Stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i 4, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen i henhold til 4 er blevet offentliggjort.stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, hvis der ved domstolene anlægges sag om, at de regler, der er nævnt i 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.stk. 5. Konkurrencestyrelsens klage over udbud omfattet af stk. 1-3 skal være 3

17 indgivet til Klagenævnet for Udbud, inden 2 år efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt eller agter at indgå kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 8. En afgørelse fra Klagenævnet for Udbud kan indbringes for domstolene, senest 8 uger efter at afgørelsen er meddelt parterne. Finder indbringelse ikke sted inden for denne frist, er afgørelsen endelig. Har Klagenævnet for Udbud udskilt spørgsmål om erstatning eller udsat enkelte klagepunkter til senere afgørelse, kan indbringelse for domstolene af afgørelsen om de i første omgang afgjorte klagepunkter dog ske, senest 8 uger efter at afgørelsen om erstatningsspørgsmålet eller de udsatte klagepunkter er meddelt parterne, eller 8 uger efter at Klagenævnet for Udbud har meddelt, at spørgsmålet om erstatning eller de udsatte klagepunkter ikke tages under behandling.stk. 2. En afgørelse efter 18, stk. 2, kan indbringes for domstolene, senest 8 uger efter at afgørelsen er meddelt ordregiveren. VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om indgivelse af klager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Mailadresse : Telefon : VI.4) DATO FOR AFSENDELSE AF DENNE BEKENDTGØRELSE: 05/08/2015 Øvrige oplysninger Internet ID Sprog DA Dokument nr Officiel journal nr Publikationsdato Dato for modtagelse af EUR-OP Dato for sendt til EUR-OP kl. 00:00 Dokumentnumre, der refereres til Heading Kontrakttype Udbudsbestemmelse Myndighedstype Type bud, der ønskes Tildelingskriterie Regionkode Udførelsessted Landekode Land og originalsprog Navn på vinder Kilde Scanning af udbudet Indkøbsaftale De Europæiske Fællesskaber, med deltagelse af GATT-lande Lokale myndigheder Finder ikke anvendelse Uspecificeret 050 NORDJYLLAND DA UdbudsVagten TED foretaget af UdbudsVagten 4

18 Udbudsresumé Danmark- Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregiverens by Frist for indhentning af materiale Frist for aflevering af tilbud Danmark-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Indgåede aftaler Begrænset udbud University College Nordjylland Aalborg CPV-produktkode/Brancher Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Udførelse af bygningsinstallationer Udførelse af elektriske installationer Maler- og glarmesterarbejde Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning Opsætning af snedkerarbejde Tagarbejde og andet specialarbejde inden for byggefagene Sammenfatning af opgaven - Udbuddets fulde tekst BEKENDTGØRELSE OM INDGÅEDE KONTRAKTER Bygge- og anlægsarbejder Del I Ordregivende myndighed I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER) University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 Att Mathias Jacobi Grøn 9220 Aalborg Øst Mailadresse : Kontaktpunkt(er) : Tolstrup & Hvilsted Internetadresse(r) Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren Elektronisk adgang til oplysninger I.2) I.3) I.4) Type ordregivende myndighed Andet professionshøjskole Hovedaktivitet Uddannelse Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne nej Del II Kontraktens genstand II.1) II.1.1) II.1.2) BESKRIVELSE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten Begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for University College Nordjylland. Kontrakttype og udførelses- eller leveringssted Bygge- og anlægsarbejder Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne 1

19 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) NUTS-kode 05 Bekendtgørelsen vedrører Indgåelse af en rammeaftale Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Idet University College Nordjyllan (UCN) udfører løbende vedligeholdelse på anlæg og bygninger, har UCN behov for rammeaftaler med virksomheder inden for nedenstående håndværksmæssige fagområder. Opgaverne er mangeartede, men omfatter primært driftsog vedligeholdelsesopgaver. EL-arbejder herunder svagstrøm Gulvbelægningsarbejder, herunder linoleum- og vinylgulve Malerarbejder, herunder afslibning og lakering af trægulve Murerarbejder, herunder flise- og klinkearbejder Tømrer- og snedkerarbejder herunder glarmesterarbejder VVS- og gasarbejder, herunder teknisk isolering og blikkenslagerarbejder. Delaftalerne vil blive tildelt efter tildelingskriteriet»laveste pris«. Konkrete opgaver i rammeaftaleperioden vil blive tildelt efter en af følgende to metoder: Opgaver under en, af UCN fastsat, beløbsgrænse, vil blive tildelt efter en kaskademodel. For opgaver over den fastsatte beløbsgrænse, vil der blive afholdt et miniudbud blandt leverandørerne på den respektive delaftale. Den endelige beløbsgrænse vil fremgå af udbudsbetingelserne, som fremsendes til de ansøgere, der udvælges/prækvalificeres til at afgive tilbud. Det er alene de ansøgere, som UCN opfordrer til at afgive tilbud, der vil få mulighed for at byde på opgaven. Det bemærkes, at det kun er muligt at fremsende 1 ansøgning om prækvalifikation pr. delaftale pr. virksomhed eller konsortium, men samme virksomhed eller konsortium er velkommen til at byde ind på flere delaftaler. Prækvalifikationsbetingelserne kan hentes på CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , , , , , , Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb ja DEL IV: PROCEDURER IV.1) TYPE PROCEDURE IV.1.1) Type procedure IV.2) Begrænset TILDELINGSKRITERIER IV.2.1) Tildelingskriterier Laveste pris IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion IV.3) Der vil blive anvendt elektronisk auktion: nej ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER IV.3.2) Forudgående offentliggørelser om samme kontrakt Udbudsbekendtgørelse Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S af 11/03/2015 Andre forudgående offentliggørelser Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S af 21/03/2015 DEL V: TILDELING AF KONTRAKTER KONTRAKT NR: PARTI NR. BETEGNELSE Begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for University College Nordjylland 1 Delaftale 1 AALBORG, EL-arbejder herunder svagstrøm V.2) ANTAL MODTAGNE TILBUD: 7 2

20 V.3) V.4) V.5) Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt Wicotec Kirkebjerg A/S Jens Juuls Vej Viby J Mailadresse : Telefon : Internetadresse : OPLYSNINGER OM KONTRAKTENS VÆRDI Oplysninger om underentreprise Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise nej KONTRAKT NR: Begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for University College Nordjylland PARTI NR. 2 BETEGNELSE Delaftale 2 HJØRRING, EL-arbejder herunder svagstrøm V.2) V.3) V.4) V.5) ANTAL MODTAGNE TILBUD: 7 Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt Wicotec Kirkebjerg A/S Viby J Mailadresse : Telefon : Internetadresse : OPLYSNINGER OM KONTRAKTENS VÆRDI Oplysninger om underentreprise Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise nej KONTRAKT NR: Begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for University College Nordjylland PARTI NR. 3 BETEGNELSE Delaftale 3 AALBORG, Gulvbelægningsarbejder, herunder linoleum- og vinylgulve V.2) V.3) V.4) V.5) ANTAL MODTAGNE TILBUD: 4 Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt TK Byg & Gulv ApS Jernbanegade Strandby Mailadresse : Telefon : Internetadresse : tkbygoggulv.dk/index2.php OPLYSNINGER OM KONTRAKTENS VÆRDI Oplysninger om underentreprise Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise nej KONTRAKT NR: 3

21 Begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for University College Nordjylland PARTI NR. 4 BETEGNELSE Delaftale 4 HJØRRING, Gulvbelægningsarbejder, herunder linoleum- og vinylgulve V.2) V.3) V.4) V.5) ANTAL MODTAGNE TILBUD: 4 Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt TK Byg & Gulv ApS Jernbanegade Strandby Mailadresse : Telefon : Internetadresse : tkbygoggulv.dk/index2.php OPLYSNINGER OM KONTRAKTENS VÆRDI Oplysninger om underentreprise Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise nej KONTRAKT NR: Begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for University College Nordjylland PARTI NR. 5 BETEGNELSE Delaftale 5 AALBORG, Malerarbejder, herunder afslibning og lakering af trægulve V.2) V.3) V.4) V.5) ANTAL MODTAGNE TILBUD: 6 Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt Malerfirmaet Carsten Sørensen A/S Livøvej Viborg Mailadresse : Telefon : Internetadresse : OPLYSNINGER OM KONTRAKTENS VÆRDI Oplysninger om underentreprise Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise nej KONTRAKT NR: Begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for University College Nordjylland PARTI NR. 6 BETEGNELSE Delaftale 6 HJØRRING, Malerarbejder, herunder afslibning og lakering af trægulve V.2) V.3) ANTAL MODTAGNE TILBUD: 6 Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt Malerfirmaet Carsten Sørensen A/S Livøvej 4 4

Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi

Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi Danmark- Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregiverens by Frist for indhentning af materiale Frist for aflevering af tilbud

Læs mere

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:344970-2015:text:da:html Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S

Læs mere

Rottebekæmpelse i Odense Kommune.

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/41530591.aspx Ekstern udbuds ID 5193-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Indkøb af endoskopisk udstyr til Region Syddanmark.

Indkøb af endoskopisk udstyr til Region Syddanmark. Indkøb af endoskopisk udstyr til Region Syddanmark. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/42164133.aspx Ekstern udbuds ID 402649-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Bekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Svendborg: Diverse programpakker og computersystemer 2014/S 088-154105 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Danmark-Svendborg: Diverse programpakker og computersystemer 2014/S 088-154105 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Danmark-Svendborg: Diverse programpakker og computersystemer 2014/S 088-154105 Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregiverens by Frist for indhentning af materiale Danmark-Svendborg:

Læs mere

CPAP-behandling til søvnapnø i eget hjem.

CPAP-behandling til søvnapnø i eget hjem. CPAP-behandling til søvnapnø i eget hjem. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43486271.aspx Ekstern udbuds ID 67984-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Rengøring hos Forsyning Helsingør.

Rengøring hos Forsyning Helsingør. Rengøring hos Forsyning Helsingør. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/37320797.aspx Ekstern udbuds ID 311274-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Filtype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området.

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/31344792.aspx Ekstern udbuds ID 224689-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Hjerte CT-scanner, OUH, Odense Universitetshospital, Odense.

Hjerte CT-scanner, OUH, Odense Universitetshospital, Odense. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/38992740.aspx Ekstern udbuds ID 377458-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Offentligt udbud Kontrakt

Læs mere

Danmark-Aabenraa: Bygge- og anlægsarbejder 2016/S 069-119324. 1. El-arbejde, herunder svagstrøm og IT-kabling

Danmark-Aabenraa: Bygge- og anlægsarbejder 2016/S 069-119324. 1. El-arbejde, herunder svagstrøm og IT-kabling Danmark- Aabenraa: Bygge- og anlægsarbejder 2016/S 069-119324 Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregiverens by Frist for indhentning af materiale Frist for aflevering af tilbud

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer.

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/39452672.aspx Ekstern udbuds ID 191123-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg.

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38628826.aspx Ekstern udbuds ID 124585-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

14/05672 Frugtordning til Danmarks Tekniske Universitet.

14/05672 Frugtordning til Danmarks Tekniske Universitet. 14/05672 Frugtordning til Danmarks Tekniske Universitet. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/47006905.aspx Ekstern udbuds ID 333513-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Indkøb af trykmaskiner til trykkeriet SUN-Tryk, Aarhus Universitet.

Indkøb af trykmaskiner til trykkeriet SUN-Tryk, Aarhus Universitet. Indkøb af trykmaskiner til trykkeriet SUN-Tryk, Aarhus Universitet. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40089234.aspx Ekstern udbuds ID 236309-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar.

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/36221490.aspx Ekstern udbuds ID 273429-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Aftale på levering af møbler til skoler og skolefritidsordninger til Brønderslev, Læsø og Aalborg Kommune.

Aftale på levering af møbler til skoler og skolefritidsordninger til Brønderslev, Læsø og Aalborg Kommune. Aftale på levering af møbler til skoler og skolefritidsordninger til Brønderslev, Læsø og Aalborg Kommune. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/44210418.aspx Ekstern udbuds ID 290303-2014

Læs mere

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33 Rengøring og vinduespolering til Distriktspsykiatrisk Center Glostrup/OPUS og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, Det Ambulante Hus i Region Hovedstadens Psykiatri. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/45080010.aspx

Læs mere

Indkøb af De-Icer udstyr til Karup, Skrydstrup og Aalborg.

Indkøb af De-Icer udstyr til Karup, Skrydstrup og Aalborg. Indkøb af De-Icer udstyr til Karup, Skrydstrup og Aalborg. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/35020552.aspx Ekstern udbuds ID 361567-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Funder - Hårup. Entreprise 6620.201 Jord og Belægning Nord.

Funder - Hårup. Entreprise 6620.201 Jord og Belægning Nord. Funder - Hårup. Entreprise 6620.201 Jord og Belægning Nord. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/38332000.aspx Ekstern udbuds ID 159178-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Levering og servicering af overtøj/erhvervsbeklædning til den udkørende hjemmepleje i Københavns Kommune.

Levering og servicering af overtøj/erhvervsbeklædning til den udkørende hjemmepleje i Københavns Kommune. Levering og servicering af overtøj/erhvervsbeklædning til den udkørende hjemmepleje i Københavns Kommune. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/37685920.aspx Ekstern udbuds ID 199725-2013

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

PET/CT-scanner, Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital.

PET/CT-scanner, Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital. PET/CT-scanner, Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/39490648.aspx Ekstern udbuds ID 194609-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

Levering af diabetesprodukter til Tønder Kommune.

Levering af diabetesprodukter til Tønder Kommune. Levering af diabetesprodukter til Tønder Kommune. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/41117071.aspx Ekstern udbuds ID 320691-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168797-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240232-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Levering og montring af inventar til fællesområder til 144 almene boliger i caresektoren, Rosenkildevej 96, 4200 Slagelse.

Levering og montring af inventar til fællesområder til 144 almene boliger i caresektoren, Rosenkildevej 96, 4200 Slagelse. Levering og montring af inventar til fællesområder til 144 almene boliger i caresektoren, Rosenkildevej 96, 4200 Slagelse. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/39974541.aspx Ekstern udbuds

Læs mere

Rammekontrakt om postbefordring af adresserede magasiner.

Rammekontrakt om postbefordring af adresserede magasiner. Rammekontrakt om postbefordring af adresserede magasiner. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/37142003.aspx Ekstern udbuds ID 81041-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:147151-2015:text:da:html Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Projektweb til Region Hovedstadens byggeprojekter.

Projektweb til Region Hovedstadens byggeprojekter. Projektweb til Region Hovedstadens byggeprojekter. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/28083057.aspx Ekstern udbuds ID 162863-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler.

KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler. KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/30194889.aspx Ekstern udbuds ID 14388-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Indsamling af affald i Esbjerg Kommune.

Indsamling af affald i Esbjerg Kommune. Indsamling af affald i Esbjerg Kommune. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38081673.aspx Ekstern udbuds ID 376473-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Levering og service af vaskeriudstyr til Frederiksberg forenede Boligselskaber, afdeling Søndermarken.

Levering og service af vaskeriudstyr til Frederiksberg forenede Boligselskaber, afdeling Søndermarken. Levering og service af vaskeriudstyr til Frederiksberg forenede Boligselskaber, afdeling Søndermarken. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/38993265.aspx Ekstern udbuds ID 280862-2013 Udbudstype

Læs mere

Danmark-Aalborg: Akupunkturtjenester

Danmark-Aalborg: Akupunkturtjenester Danmark- Aalborg: Akupunkturtjenester Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregiverens by Frist for indhentning af materiale Frist for aflevering af tilbud Danmark-Aalborg: Akupunkturtjenester

Læs mere

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2 Forslag lo. november 2009 til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse ved håndhævelsen af: l) Fællesskabsretten vedrørende indgåelse af

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

2012 Skrabesvøb, topskilt, og back-light plakat

2012 Skrabesvøb, topskilt, og back-light plakat 2012 Skrabesvøb, topskilt, og back-light plakat Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/31343483.aspx Ekstern udbuds ID 178707-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Simulator til ekkokardiografi.

Simulator til ekkokardiografi. Simulator til ekkokardiografi. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/46238012.aspx Ekstern udbuds ID 276695-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på

Læs mere

Indkøb af alm. tjenestecykler, el-cykler, ladcykler og el-ladcykler.

Indkøb af alm. tjenestecykler, el-cykler, ladcykler og el-ladcykler. Indkøb af alm. tjenestecykler, el-cykler, ladcykler og el-ladcykler. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45558566.aspx Ekstern udbuds ID 377035-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407281-2012:text:da:html DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Til lovforslag nr. L 110 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Kørsel af ældre og handicappede borgere til og fra institutioner i Langeland Kommune.

Kørsel af ældre og handicappede borgere til og fra institutioner i Langeland Kommune. Kørsel af ældre og handicappede borgere til og fra institutioner i Langeland Kommune. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/39194018.aspx Ekstern udbuds ID 279895-2013 Udbudstype Tildeling

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251123-2012:text:da:html DK-København: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Info. Indkøber. Versions ændringer Genudsendes med tilføjede NUTS og CPV koder af Mercell Danmark A/S. Beskrivelse. Version 2

Info. Indkøber. Versions ændringer Genudsendes med tilføjede NUTS og CPV koder af Mercell Danmark A/S. Beskrivelse. Version 2 Overdragelsesaftale af nøglefærdigt byggeri på af del af matr.nr. 1410i Aalborg Byggrunde og 119b Aalborg Markjorder byggefelt 1A5, Godsbanen Aalborg (»Parcellerne«). Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/42615966.aspx

Læs mere

Prækvalifikation: Udbud af renoveringsarbejder i hovedentreprise af Afdeling 5, Arbejdernes Andels-Boligforening i Silkeborg.

Prækvalifikation: Udbud af renoveringsarbejder i hovedentreprise af Afdeling 5, Arbejdernes Andels-Boligforening i Silkeborg. Prækvalifikation: Udbud af renoveringsarbejder i hovedentreprise af Afdeling 5, Arbejdernes Andels-Boligforening i Silkeborg. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/41957128.aspx Ekstern udbuds

Læs mere

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer.

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/37195900.aspx Ekstern udbuds ID 88554-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Danmark-Aabenraa: Laboratorieundersøgelser

Danmark-Aabenraa: Laboratorieundersøgelser Danmark- Aabenraa: Laboratorieundersøgelser Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregiverens by Frist for indhentning af materiale Frist for aflevering af tilbud CPV-produktkode/Brancher

Læs mere

2012/S 101-167908 Udbud af flagprodukter og plastikposer

2012/S 101-167908 Udbud af flagprodukter og plastikposer 2012/S 101-167908 Udbud af flagprodukter og plastikposer Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/33429305.aspx Ekstern udbuds ID 376728-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Familie- og ungdomsboliger, Flintholm Allé 8-10, Frederiksberg.

Familie- og ungdomsboliger, Flintholm Allé 8-10, Frederiksberg. Familie- og ungdomsboliger, Flintholm Allé 8-10, Frederiksberg. Info Version 5 URL http://com.mercell.com/permalink/27733865.aspx Ekstern udbuds ID 402600-2011 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Indkøb af møbler til Navitas (70833).

Indkøb af møbler til Navitas (70833). Indkøb af møbler til Navitas (70833). Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/42422962.aspx Ekstern udbuds ID 238637-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Rengøringsservice Billund Kommune.

Rengøringsservice Billund Kommune. Rengøringsservice Billund Kommune. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/30164815.aspx Ekstern udbuds ID 30042-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed.

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407101-2015:text:da:html Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre.

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre. Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/44489618.aspx Ekstern udbuds ID 303854-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Frugtordning til elever i Glostrup Kommune.

Frugtordning til elever i Glostrup Kommune. Frugtordning til elever i Glostrup Kommune. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/38523385.aspx Ekstern udbuds ID 207300-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler

Læs mere

Rammeaftale om levering af personlig hjælp.

Rammeaftale om levering af personlig hjælp. Rammeaftale om levering af personlig hjælp. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/43959931.aspx Ekstern udbuds ID 323591-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Filtype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten.

Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten. Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten.dk Overskrift DK-Horsens: Kontorartikler Dokumenttype 3- Udbud Frist for

Læs mere

Forpagtningsaftale om drift af Bakkehuset, Hans Nielsensvej 1, 2620 Albertslund.

Forpagtningsaftale om drift af Bakkehuset, Hans Nielsensvej 1, 2620 Albertslund. Forpagtningsaftale om drift af Bakkehuset, Hans Nielsensvej 1, 2620 Albertslund. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/36989702.aspx Ekstern udbuds ID 403928-2012 Udbudstype Tildeling af

Læs mere

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Dato for offentliggørelse 03-07-2013 04:47. Version 3. Ændret dato 03-07-2013 04:47

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Dato for offentliggørelse 03-07-2013 04:47. Version 3. Ændret dato 03-07-2013 04:47 Københavns Kommunes rammeaftale til indkøb af telefoni, mobiltelefoner, mobiltilbehør, mobilt bredbånd, mobile modemmer samt tilknyttede serviceydelser. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/38018712.aspx

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Thomas B. Thriges Gade, Nordlig P-kælder, Råhusentreprise.

Thomas B. Thriges Gade, Nordlig P-kælder, Råhusentreprise. Thomas B. Thriges Gade, Nordlig P-kælder, Råhusentreprise. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/43931034.aspx Ekstern udbuds ID 307206-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60713-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«.

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/47027098.aspx Ekstern udbuds ID 335357-2014

Læs mere

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring.

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29193411.aspx Ekstern udbuds ID 14561-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland.

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/39550984.aspx Ekstern udbuds ID 350833-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

Juridisk bistand i forbindelse med lovforberedende arbejde om erhvervsobligationer.

Juridisk bistand i forbindelse med lovforberedende arbejde om erhvervsobligationer. Juridisk bistand i forbindelse med lovforberedende arbejde om erhvervsobligationer. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/41120625.aspx Ekstern udbuds ID 321476-2013 Udbudstype Tildeling

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Scanning af byggesagsarkiv/digitalisering af byggesagsarkiv.

Scanning af byggesagsarkiv/digitalisering af byggesagsarkiv. Scanning af byggesagsarkiv/digitalisering af byggesagsarkiv. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/47832349.aspx Ekstern udbuds ID 398023-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Danmark-Aabenraa: Fodtøj

Danmark-Aabenraa: Fodtøj Danmark- Aabenraa: Fodtøj Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregiverens by Frist for indhentning af materiale Frist for aflevering af tilbud Danmark-Aabenraa: Fodtøj Indgåede

Læs mere

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2015/S 033-056406. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2015/S 033-056406. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56406-2015:text:da:html Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2015/S 033-056406 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Jobsko - sko, støvler og sandaler.

Jobsko - sko, støvler og sandaler. Jobsko - sko, støvler og sandaler. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/36069097.aspx Ekstern udbuds ID 327153-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Parykker til kræftpatienter.

Parykker til kræftpatienter. Parykker til kræftpatienter. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41813900.aspx Ekstern udbuds ID 373778-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe.

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43388114.aspx Ekstern udbuds ID 60713-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udvidelse og ombygning af Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus (Entreprise E0).

Udvidelse og ombygning af Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus (Entreprise E0). Udvidelse og ombygning af Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus (Entreprise E0). Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/39432437.aspx Ekstern udbuds ID 352674-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

Køb af rekrutteringsydelser.

Køb af rekrutteringsydelser. Køb af rekrutteringsydelser. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/35193722.aspx Ekstern udbuds ID 255243-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55939-2015:text:da:html Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Bilag 1.1: (paradigma) Værktøj 1: Ramme- og Miniudbuds-koncept. Udbudsbekendtgørelse

Bilag 1.1: (paradigma) Værktøj 1: Ramme- og Miniudbuds-koncept. Udbudsbekendtgørelse Forhold markeret med gult som, der er anført kommentarer til er forhold, som skal præciseres i den konkrete udbudsbekendtgørelse Projekt: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere energi-facaderenovering

Læs mere

Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) LOV nr 492 af 12/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-8800-0020 Senere

Læs mere

Løget By afdeling 41.

Løget By afdeling 41. Løget By afdeling 41. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/37972930.aspx Ekstern udbuds ID 12534-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Begrænset

Læs mere

Danmark-Aalborg: Saltspredere

Danmark-Aalborg: Saltspredere Danmark- Aalborg: Saltspredere Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregiverens by Frist for indhentning af materiale Frist for aflevering af tilbud Danmark-Aalborg: Saltspredere

Læs mere

Afdeling 7, Elkærparken - renovering af klimaskærm.

Afdeling 7, Elkærparken - renovering af klimaskærm. Afdeling 7, Elkærparken - renovering af klimaskærm. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/32474786.aspx Ekstern udbuds ID 389496-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340641-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution.

Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution. Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/36568022.aspx Ekstern udbuds ID 369330-2012 Udbudstype Udbud Dokumenttype

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg.

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43409629.aspx Ekstern udbuds ID 62016-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Kontrakt om udvikling af dynamiske test mhp. tidlig identifikation af ordblinde elever med dansk som hhv. modersmål og andetsprog.

Kontrakt om udvikling af dynamiske test mhp. tidlig identifikation af ordblinde elever med dansk som hhv. modersmål og andetsprog. Kontrakt om udvikling af dynamiske test mhp. tidlig identifikation af ordblinde elever med dansk som hhv. modersmål og andetsprog. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/33054890.aspx Ekstern

Læs mere

Entreprise TEC Ballerup HTX Bygning C.

Entreprise TEC Ballerup HTX Bygning C. Entreprise TEC Ballerup HTX Bygning C. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/42522727.aspx Ekstern udbuds ID 434528-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Lean implementering i Fødevarestyrelsen 2012-2013.

Lean implementering i Fødevarestyrelsen 2012-2013. Lean implementering i Fødevarestyrelsen 2012-2013. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/34613920.aspx Ekstern udbuds ID 196525-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

181 Ungdomsboliger på Visionsvej, Plus Bolig.

181 Ungdomsboliger på Visionsvej, Plus Bolig. 181 Ungdomsboliger på Visionsvej, Plus Bolig. Info Version 5 URL http://com.mercell.com/permalink/40785810.aspx Ekstern udbuds ID 333066-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler

Læs mere