Mændenes Hjems Kontaktsted og sygepleje ( 104-tilbud)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mændenes Hjems Kontaktsted og sygepleje ( 104-tilbud)"

Transkript

1 Mændenes Hjems Kontaktsted og sygepleje ( 104-tilbud) [Robert Olsen, forstander Mændenes Hjem] Mændenes Hjem Mændenes Hjem ligger på Vesterbro i København centralt placeret på et sted, hvor den sociale udstødelse er synlig, og polariseringen mellem rig og fattig er blevet tydeligere de seneste år, som følge af byfornyelsen og byudviklingen i København. Alt er centreret i området. Her er Hovedbanegården. Københavns største hotelområde omkring Istedgade. Talrige restauranter og byens for tiden mest mondæne cafemiljø på Halmtorvet. Øksnehallen med modeshows og livsstilsmesser. Landets største politistation. Byens tætteste koncentration af liveshow. Her er også stofmisbrugerne, de hjemløse, de prostituerede, de udsatte og ensomme mennesker. Og her er Mændenes Hjem! Vi har tilbud til psykisk syge, misbrugere og slidte folk fra gaden. Et almindeligt herberg for hjemløse, to bofællesskaber, sygepleje, frivillig lægetjeneste, en gratis tandlægeklinik, et kontaktsted med opsøgende arbejde, et brobyggerprojekt, et køkken med billig mad, en natcafe samt udlevering af sprøjter/kanyler, kondomer og tøj. Samt distribution af hjemløseavisen Hus Forbi. Mændenes Hjem er et sted, hvor folk i nød ender. Det er en livline for de mest socialt udstødte mennesker. Udgangspunktet for vores arbejde er at tilbyde hjælp, omsorg, ophold og social støtte til hjemløse og udsatte mennesker. Kontaktstedet og sygeplejen ( 104-tilbuddet) Mændenes Hjem har siden sommeren 2001 haft tilknyttet et kontaktsted med sygeplejeklinik. Kontaktstedet har til formål at komme i kontakt med stofmisbrugere og hjemløse i lokalmiljøet på indre Vesterbro. I 2004 blev Kontaktstedet udvidet, så vi i dag er har et budget på 3,8 mio. kr. Kontaktstedet udgør den sociale indsats i forhold hjemløse og stofmisbrugere. Fra Indenrigsministeriets Vesterbro-pulje har Mændenes Hjem fra 2006 til 2009 modtaget en bevilling til et Brobyggerprojekt, som supplerer Kontaktstedets indsats i forhold til stofmisbrugere med anden etnisk baggrund end dansk. Da Sygeafdelingen på forsorgscentret Sundholm blev nedlagt i 1999, blev sygeplejetilbuddet til hjemløse i København decentraliseret og placeret på herbergerne. I 2001 blev der tilknyttet to sygeplejersker til Sygeplejeklinikken på Mændenes Hjem. Fra 2004 er fire sygeplejersker tilknyttet. Der er nu sygeplejersker både i dag- og aftentimerne. Siden 2005 har der desuden været knyttet en gruppe af frivillige læger til Sygeplejeklinikken. De tilbyder lægeservice (akut og subakut behandling) til udsatte på gaden på Vesterbro på 1

2 hverdagsaftener tirsdag til fredag. Indsatsen er samordnet med hjemløseområdets øvrige sundhedsindsats. Fra 2008 har Mændenes Hjem desuden tilbud om tandlægehjælp til hjemløse og misbrugere. Den frivillige tandlægeklinik Bisserne, som tidligere var placeret ved De Hjemløses Hus i Københavns nordvestkvarter, er rykket til Mændenes Hjem. Samlet udgør Sygeplejeklinikken og Kontaktstedet Mændenes Hjems indsats efter Servicelovens 104. Medarbejderne (sygeplejersker og kontaktstedsmedarbejdere) arbejder sammen om indsatsen for den enkelte bruger. Den frivillige lægeindsats og tandlægeklinikken er en frivillig ekstraindsats, som supplerer 104-tilbuddene. Yderlige relaterede tilbud, som retter sig mod hjemløse og stofmisbrugere på gaden, er Mændenes Hjems natcafe, sprøjte- og kanyleudlevering, kantine, udlevering af brugt tøj og distribution af Hus Forbi. De enkelte tilbud beskrives nærmere senere i notatet. Brugerne på Mændenes Hjem Målgruppen for det samlede tilbud på Mændenes Hjem er hjemløse og stofmisbrugere, som opholder sig i kortere eller længere tid på indre Vesterbro. Mange af dem holder til på Maria Kirkeplads eller omkring Hovedbanegården. Mændenes Hjem er uden sammenligning det sociale tilbud i Danmark med flest besøgende hver dag. Dagligt kommer der mellem 200 og 500 personer på Mændenes Hjem. De besøgende, brugerne eller borgerne, kan deles ind i forskellige grupper, hvoraf nogle lapper over hinanden. Hjemløse Mændenes Hjem har gennem snart 100 år haft hjemløse som sin målgruppe. Dagligt opsøges vi af: gadehjemløse, posefolk, mennesker, der er smidt ud af et botilbud eller af deres lejlighed, af boligselskabet eller deres samlever. Kort sagt alle slags af hjemløse. Ofte drejer indsatsen sig om en samtale med den hjemløse for sammen med ham eller hende at vurdere, hvilket tilbud der er relevant. Det behøver ikke nødvendigvis at være Mændenes Hjem. Visitationen kan ske direkte til andre boformer med mere specifikke målgrupper eller til forsorgshjem uden for København. To nye grupper er hjemløse fra Norden og Østeuropa. Begge grupper ses på Vesterbro og kommer på Mændenes Hjem. Omkring 250 indskrives hvert år på herberget på Mændenes Hjem. Det dobbelte antal personer visiteres andre steder hen. Stofmisbrugere Den store gruppe, som bruger Mændenes Hjem, er stofmisbrugere. De benytter en lang række af tilbuddene: mad, tøj, sygepleje, læge, socialrådgivning og overnatning. Det er overvejende mænd, men også nogle kvinder. Gruppen vokser specielt omkring den 1., når kommunen udbetaler kontanthjælp og pension. Stofmisbrugernes fokus er helt centreret om rusmidler. Livet leves i opture på stoffer og nedture af mangel på penge. 2

3 Vi vurderer, at der på månedsbasis kommer stofmisbrugere på Vesterbro og Mændenes Hjem for at bruge tilbudene. Brugerne kommer ikke kun fra København, men også fra provinsen og fra andre europæiske lande. I de senere år er mange (langt de fleste) stofmisbrugere begyndt at erstatte heroin med kokain. Dette betyder, at vi i dag oftere møder stofmisbrugere, der er svære at håndtere. Vi vurderer, at der er svært håndterbare stofmisbrugere. Stofmisbrugere med anden etnisk baggrund end dansk Stofmiljøet har ændret sig gennem årene. Der er i dag mange stofmisbrugere med anden etnisk baggrund end dansk, som er tydelige i gadebilledet på Vesterbro. De etniske stofmisbrugere kan inddeles i tre grupper: 1. generationsindvandrere fra primært Nordafrika (den største gruppe) 2. generationsindvandrere flygtninge. Den samlede gruppe er kendetegnet ved, at de ingen kontakt har til det eksisterende behandlingssystem, og derfor har mange af dem aldrig fået et behandlingstilbud. De har ofte en kaotisk baggrund og adfærd og et kaotisk misbrugsmønster. Gruppen er mangfoldig, men vi vil forsigtigt pege på nogle typiske karakteristika: Mange er omkring 40 år og er kommet til Danmark i 80 erne og begyndelsen af 90 erne. De har været misbrugere i omkring år, og alle er blevet det i Danmark. De er blandingsmisbrugere, kokainen er deres foretrukne stof. Alle er på overførselsindkomst, hovedparten får kontanthjælp. Stort set alle er fra Københavns Kommune. De har ingen eller minimal kontakt til familie i Danmark eller hjemlandet. Mange af 1. generationsindvandrerne er kommet alene til Danmark og har intet netværk. De har ingen kontakt til arbejdsmarkedet, men har tidligere haft en beskeden tilknytning. Deres uddannelsesniveau er forholdsvis lavt. De fleste har permanent opholdstilladelse i Danmark, kun få har dansk statsborgerskab. De har ringe kontakt til det kommunale system. Det vurderes, at der er 200 stofmisbrugere med anden etnisk baggrund end dansk. Stofbrugere, som henter værktøj Hver dag kommer mange og henter værktøj, sprøjter og kanyler, på Mændenes Hjem. De har ikke kontakt med medarbejdere og bruger ikke ellers tilbuddene på stedet. Nogle er weekend-stofbrugere. Det er svært at sætte tal på denne gruppe. Op mod personer, måske flere, kommer sporadisk og henter værktøj. Psykisk syge Ensomme, psykisk syge mennesker, ofte skizofrene, kommer overraskende ofte på Mændenes Hjem. Vores rammer, rummelighed og servicetilbud tiltrækker også dem. At få kontakt og skabe grobund for udviklingsprocesser er ofte kompliceret og tager tid. Det er usikkert, hvor mange der er i denne gruppe. 3

4 Psykisk syge med misbrug Gennem de seneste år er antallet af psykisk syge og misbrugsproblemer (dobbeltdiagnoser) steget markant (HS Rapport, 2002). De psykiatriske afdelinger og misbrugsbehandlingsinstitutionerne har svært ved at håndtere behandlingen af dem. Det betyder, at størsteparten af disse yderst svage og sårbare mennesker ikke får hjælp, som de kan profitere af. Når fokus er på rusmidler, træder alt andet i baggrunden. Sindslidende misbrugere glemmer eller nedprioriterer den personlige hygiejne, de spiser kun sporadisk, de får sjældent eller aldrig nyt tøj, de fravælger eller glemmer den psykiatriske behandling. Familien vælger de også fra, hvis den da ikke selv har sagt fra for lang tid siden. Vennerne består typisk af bekendte fra tidligere indlæggelser, eller af andre, som også tager rusmidler. I de subkulturelle miljøer blandt misbrugere er sindslidende misbrugere nederst i hierarkiet, og bliver ofte udnyttet økonomisk eller seksuelt. Mange lever på gaden, hvor vold og trusler er en del af hverdagen. Opgørelser på Mændenes Hjem viser, at omkring en tredjedel af brugerne er psykisk syge ofte med misbrug. Derudover kommer en lang række personer, som ikke har en diagnose, eller hvor medarbejderne ikke har kendskab til, om de er diagnosticeret. Prostituerede Efter at prostitutionen i en periode i halvfemserne har været nedadgående og på vej væk fra centrale dele af Vesterbro, fx Istedgade og Halmtorvet, er den nu igen i voldsom vækst. Handel med udenlandske kvinder, der bliver importeret til prostitution på Vesterbro af alfonser og organiserede kriminelle bander, er stigende. De sidste to-tre år er der kommet flere prostituerede til miljøet. En redegørelse om prostitution i København, fra Københavns Kommunes socialforvaltning (2007), anslår, at der i dag er ca prostituerede i København. Tallet er et skøn, som bygger på en sammentælling af annoncer, undersøgelser af miljøet og en række interviews. Omkring af de prostituerede er tilknyttet en af hovedstadens omkring 150 massageklinikker. 500 anslås at være gadeprostituerede. De øvrige er fx barprostituerede, escortprostituerede og private prostituerede. Over halvdelen er fra udlandet, 25 % anslås at være fra Thailand. Mændenes Hjems kontaktsted og sygepleje har dagligt kontakt med en mange af disse prostituerede. Kontakten opstår, når de henter kondomer, i det opsøgende arbejde og i sundhedssamtaler. Narkoprostituerede En mindre og meget belastet gruppe af narkoprostituerede kommer ofte på Mændenes Hjem. De har glæde af sygeplejens tilbud, af lægerne og af en lang række af de andre servicetilbud. Ofte søger de beskyttelse fra gaden og kunder, når de kommer til Mændenes Hjem. De narkoprostituerede er ekstremt misbrugende, ofte fysisk syge af misbrug og prostitution (hiv, hepatitis, vold, overgreb m.m.). De har ofte en grænsepsykotisk adfærd, som gør at de fylder meget. Mellem 25 % og 30 % af brugerne i Kontaktstedet og sygeplejen er kvinder stort set alle er narkoprostituerede og/eller psykisk syge. Gruppen af narkoprostituerede udgør personer. 4

5 Ensomme og skæve eksistenser Ensomme mennesker havner ofte, hvor der er fysisk nærvær til andre. Mange kommer til Mændenes Hjem for at snakke, drikke kaffe, spise, se tv eller på anden måde socialisere i afmålte doser. Nattevandrere, skæve eksistenser dukker op indimellem. Servicen til dem er ofte begrænset til samtale, kaffe og omsorg. Mennesker med alkoholproblemer Jævnligt forvilder sig fulde mennesker forbi Mændenes Hjem. Det sker ofte sidst på en lang drukaften. Ofte er det mennesker med alkoholproblemer. Der er tale om relativt få, men de kan være ganske forstyrrende i de sene aften- og nattetimer. På Mændenes Hjem møder vi alle gradueringer af mennesker i en social deroute af alkoholisme. På trods af at Mændenes Hjem ligger i et område med mange hoteller, restauranter, Hovedbanen og turbusser fra udlandet, er det sjældent, at turister bevæger sig ind på Mændenes Hjem. Hus Forbi-sælgere Hjemløseavisen Hus Forbi har i alt sælgere. Mændenes Hjem er det eneste distributionssted, som har åbent alle ugens dage samt aften og nat. Det betyder, at vi i ydertidspunkter og i weekender har besøg af mange Hus Forbi-sælgere. Brugergruppen ændrer sig Mændenes Hjems kontaktsted oplevede fra omkring 2004, at en stor procentdel af de nye brugere havde anden etnisk baggrund. Nogle i denne gruppe er meget tunge ; med et svært problematisk stofmisbrug. Kontaktstedet og Brobyggerprojektet har, muligvis som de eneste, kontakt til disse brugere. Kontaktstedet oplever stadig en tilgang af udenlandske brugere primært misbrugere fra de andre skandinaviske lande og mennesker fra Østeuropa. Københavns Kommune iværksatte en undersøgelse i december 2005 (Wills, 2006). Den viste, at der på gadeplan var flere hjemløse og mennesker fra Østeuropa, som var søgt hertil af fattigdom. På lignede måde har fokus sidste år været på norske stofmisbrugere, der ønsker behandling i Danmark, og svenske hjemløse i København. Arbejdet med disse mennesker er ofte kompliceret på grund af sprog, lovgivning, bureaukrati, modstand i hjemlandet mod at tage imod en borger m.m. Stofmisbrugsmiljøet på Vesterbro er radikalt ændret i de senere år. Og dermed også brugerne. Tidligere brugte mange stofmisbrugere heroin. De blev "skæve" og trætte, men kunne fastholde en almindelig døgnrytme. I stofmiljøet i dag er kokain det mest almindelige stof. Af kokain bliver man mere opstemt, hurtigkørende, speedet og kan være vågen i mange døgn i træk. Samtidig skal man skaffe stoffet meget oftere for ikke at få en nedtur eller abstinenser. Det betyder, at de færre stofmisbrugere, der er i dag, er mere vågne, mere aktive hele døgnet og oftere skal have deres stof. På Mændenes Hjem betyder det et meget mere aktivt og hektisk miljø. Det sociale arbejde med stofmisbrugerne er også blevet mere besværligt. Afhængigheden er så stor, at stoffet betyder alt for personens dagligdag hele døgnet. Det er derfor svært at lave aftaler mellem brugeren og tredjepart, fx en sagsbehandler eller rådgivningscentre. Geografisk bevæger misbrugerne sig i dag på et mindre område af Vesterbro, hvorfor det specielt i Viktoriagade og Abel Catrinesgade kan føles meget massivt. 5

6 Tilbuddene på Mændenes Hjem I det følgende beskrives indsatsen og arbejdet på Mændenes Hjem nærmere. Kontaktstedet Målsætningerne for Kontaktstedet er: At tilbyde umiddelbar omsorg og et sted at være i dag-, aften- og nattetimerne At skabe kontakt og dialog med dem i målgruppen, som ikke har kontakt med eksisterende tilbud. At give tilbud om konkret støtte, ved fx at deltage i samtaler med sagsbehandler, støtte brugere under evt. afsoning, indlæggelse eller plejeophold. At motivere og henvise til relevante sociale tilbud, herunder behandling for misbrug. Stofmisbrugere, som ikke er borgere i Københavns Kommune, henvises til behandling i egen region. At rådgive om og henvise brugere til relevant behandling eller pleje inden for hjemløseområdets sygeplejetilbud og/eller henvise videre til det almindelige sundhedssystem At henvise relevante personer videre til 110-boformer. Overordnet arbejder vi på at få svært marginaliserede stof- eller alkoholafhængige og hjemløse gennem en motiverende og opfølgende indsats, som giver adgang til samfundets tilbud og medfører, at brugernes sociale og sundhedsmæssige forhold bliver bedre eller bliver afklaret. Man kan dele Kontaktstedets arbejde op i her og nu-indsats og mere længerevarende forløb. Her og nu-indsats Ofte opstår den eller de første kontakter, når en bruger kommer med konkrete problemer, han eller hun skal have løst. Kontaktstedet hjælper med kontakter til fx læge, lokalcentre, metadonudlevering, fængsel, politi og pårørende. Medarbejderne tilbyder rådgivning og samtaler om personlige, sociale, psykiske problemer og juridiske problemer, fx sorg, angst, abstinenser, seksuel udnyttelse. Andre har brug for hjælp til konkrete ting, som at låne telefonen, få deres ting opmagasineret m.m. Medarbejderne går ofte ind og forebygger, at konflikter mellem brugerne udvikler sig. Kontaktstedet yder derudover en lang række ikke registrerede serviceydelser, som er til gavn og glæde for brugerne. Det kan være: at ringe til familie, vagtlæge m.m.; at følge med til politiet for at anmelde overfald, voldtægt, tyveri; almindelig snak, at skabe tryghed, brygge kaffe, skabe fælles rammer om aktiviteter osv. osv. Indsats over tid Samtidig arbejder vi langsigtet med en del personer, som Kontaktstedet hjælper videre til botilbud, bolig, behandling eller hjem til egen kommune. Det sker ofte over tid og er en proces. I samarbejde med Specialinstitutionen på Forchhammersvej har Kontaktstedet hjulpet en del svenske hjemløse tilbage til Sverige. Antallet er faldet en smule gennem de seneste år, fra 33 i 2004 til 24 i Desuden hjælper Mændenes Hjem selv en del nemmere tilfælde tilbage. Det ordnes oftest i weekender, aften- og nattetimer. Et noget mindre antal nordmænd hjælpes også i Kontaktstedet. På årsbasis er Kontaktestedet i kontakt med omkring 200 personer over tid. 6

7 Sygeplejeklinikken Med oprettelsen af Sygeplejeklinikken på Mændenes Hjem har omsorg og pleje fået en vigtig opprioritering. Der er ingen tvivl om, at dette decentrale tilbud giver mange flere hjemløse mulighed for at få omsorg, pleje og behandling end tidligere. Målsætningerne for sygeplejen er at yde pleje og omsorg til hjemløse og udstødte mennesker på Mændenes Hjem og gaden at have blik for, at basale behov hos den enkelte hjemløse opfyldes at forebygge at sygdom udvikler sig yderligere hos den enkelte at vurdere, om den enkelte syge hjemløse har behov for lægehjælp og evt. indlæggelse på hospital at være støttende i forhold til hjemløse, der bliver indlagt, at give pleje og omsorg til de hjemløse, der midlertidigt ligger i sygesengene. Ydelserne i sygeplejen er varierede. Sygeplejersker og læger kan hjælpe med sårskift (sårbehandling) efter fixeskader og kan give medicin. De holder sundhedssamtaler, står for indlæggelser, følger op på ambulatorietider i hospitalsregi m.m. Af sygeplejerskernes registreringer ses, at ydelserne varierer. Både hjemløse på Mændenes Hjem og fra gaden bliver hjulpet i Sygeplejeklinikken. En stor del af brugerne er psykisk syge og kræver observation og samtale. Her samarbejder vi med distriktspsykiatriske centre og psykiatriske afdelinger. Mændenes Hjem arbejder også ofte sammen med politiet i tilfælde, hvor personer skal tvangsindlægges, eller er stukket af fra behandlingsdomme på psykiatriske afdelinger. Akutindsats Kontaktstedet og sygeplejen har også en del akutte arbejdsopgaver. Det kan være brugere, der får kramper eller har taget en overdosis, episoder med knivstik o.l., hvor der er brug for at tilkalde en ambulance. Mændenes Hjems akutte indsats er hvert år med til at redde liv. Bedre service Sygeplejeklinikken og ansættelsen af faguddannede sygeplejersker på Mændenes Hjem har været medvirkende til, at højne det faglige niveau, og dermed gøre servicen til hjemløse bedre og mere kvalificeret. Kontakterne til sygeplejerskerne er på om året. De fleste af dem, der bruger sygeplejerskerne bor på herberget, men også en del udefra, fra gaden, benytter sig af tilbuddet. Brugerne giver udtryk for, at de er tilfredse med Sygplejeklinikkens ydelser (Olsen, 2004; Siegers, 2004). Samtidig når klinikken en gruppe, som ellers ikke bruger det almindelige sundhedsvæsen. Kanyleudlevering I bestræbelserne for at forbygge hiv og hepatitis udleveres sprøjter og kanyler fra Mændenes Hjem hele døgnet. Vi overtog udleveringen af kanyler på Vesterbro i juni 2003, da kanylebussen blev nedlagt. Omkring 1 million kanyler udleveres hvert år fra Mændenes Hjem. 7

8 Sundhedsforvaltningen evaluering (Pedersen, 2006) af den gratis udlevering af sprøjter og kanyler fra Mændenes Hjem viser, at brugerne er meget tilfredse med ordningen. Stort set alle mener, at ordningen fungerer bedre i dag, hvor den varetages af Mændenes Hjem. Især fremhæves tilgængelighed og anonymitet som væsentlige fordele i forhold til kanylebussen. Hovedparten af de brugere, der henter rente sprøjter og kanyler på Mændenes Hjem, benytter også andre af stedets tilbud, ikke mindst muligheden for billig eller gratis mad og Sygeplejeklinikken. På den måde får en del brugere et mere helhedsorienteret tilbud end tidligere. Sprøjte- og kanyleindsamling Vi udleverer ikke bare sprøjter. Mændenes Hjem samler også sprøjter og kanyler op på og i området omkring Mændenes Hjem (Lille Istedgade). Sygeplejen og de øvrige sundhedstilbud er nærmere beskrevet i et notat om Mændenes Hjems sundhedstilbud (Olsen, 2008). Natcafe Mændenes Hjem benyttes i nattetimerne af mange mennesker. Mange kommer ind og gæster natcafeen, nogle sover i nattesoverummet, andre slår sig ned i vores koksestole eller kommer indenfor for at få varmen og en snak m.m. Nattesovere og nattegæster på Mændenes Hjem Nattesovere Nattegæster En ombygning på Mændenes Hjem i 2004 betød et midlertidigt fald i nattesovere. Ombygningen gav bedre rammer og større tilgængelighed for nattegæster. Distribution af Hus Forbi Mændenes Hjems Kontaktsted fungerer som distributør af Hus Forbi. Det betyder, at sælgerne af Hus Forbi kan købe aviser på Mændenes Hjem, som de så sælger videre på gaden. 8

9 Salget fra Kontaktstedet er steget stærkt i de seneste år. Fra aviser i 2003 til aviser i Mændenes Hjem er i dag den største distributør af Hus Forbi. Især i aften- og nattetimerne, hvor de andre distributionssteder ikke er lukkede, kommer der mange og køber aviser. Tøjudlevering Mændenes Hjem har en tøjudlevering, som er åben 24 timer i døgnet. Borgere og virksomheder afleverer brugt tøj, som foræres videre til hjemløse og udsatte på Vesterbro. Varmt rent tøj er altid en succes i det danske vejr. Mad Kantinen på Mændenes Hjem har åbent på hverdage morgen middag, aften. I weekenden serveres morgenbrunch. Kantinen har sund mad til beboerne på Mændenes Hjem, men servicerer i lige så høj grad brugere fra gaden. Antallet af ekspeditioner i kantinen svinger mellem og om året. Omsætningen er omkring kr. Derudover modtager Mændenes Hjem ofte mad fra receptioner, fester og filmoptagelser, som serveres gratis om natten. Bedre tilbud i nye fysiske rammer Tilknytningen af Kontaktstedet, Sygeplejeklinikken og sprøjte- og kanyleudleveringen gjorde det nødvendigt at ændre de fysiske rammer på Mændenes Hjem og gøre dem mere brugervenlige. Alt i alt var de tidligere fysiske forhold uhensigtsmæssige for det daglige arbejde og samvær. De kunne ikke indfri vores mål om at skabe en mere åben og dialogfremmende kultur. I de seneste år har Mændenes Hjem derfor været igennem en større renovering. Renoveringen er sket i samarbejde med arkitekter og to kunstnere FOS (Thomas Poulsen) og Kenneth Balfelt som tidligere har produceret formmæssige løsninger på sociale og dynamiske processer. De var i stand til at oversætte sociale processuelle forhold til relevante fysiske og arkitektoniske løsninger for brugere og medarbejdere. Processen begyndte med at tænke nyt i forhold til institutionsbyggeri. Sammentænke de fysiske rammer og de arbejdsmæssige værdier, så arkitekturen kom til at understøtte arbejdsgrundlaget. Tilsammen blev der skabt nye arbejdsmuligheder og rum for at indføre et nyt værdisæt, eller med andre ord, en ny form for behandling og social kontakt, hvor brugeren i højere grad vælger os og vores forskellige tilbud. Ombygningen var ret omfattende. Vi begyndte med indgangen. I gamle dage var den gennem en mørk port og lignede en østtysk paskontrol. I dag er indgangen flyttet til hjørnet af Istedgade og Lille Istedgade. Den er synlig med en solid egetræsdør med udskæringer. To af de mest centrale fysiske poster, nemlig vagten eller receptionen og forstanderkontoret, blev nedlagt. De patriarkalske symboler, som vi er bærere af i vores institutioner, har vi prøvet at gøre op med. Som det næste blev selve facaden renoveret. På trods af bygningens røde mursten virkede den meget lukket og utilgængelig i gadebilledet. Det var med til at fastholde den hjemløse i billedet af at være udstødt. 9

10 Endelig var det yderst påkrævet at renovere opholdsrummene. Rumfordelingen var uhensigtsmæssig, lokalerne var nedslidte, møblerne var ergonomisk dårlige, der var dårlig akustik, institutionsprægede og utidssvarende gulve og vægge, utiltalende toiletforhold og dårligt isoleret og utætte vinduer. Med de nye fysiske rammer har vi skabt en større berøringsflade mellem brugere og personale, og mellem brugerne og det omkringliggende samfund. Vi signalerer åbenhed ved at åbne facaden og bygningen op til det omkringliggende miljø, skabe en synlig invitation og venlighed i indgangen og en større gennemsigtighed i interiøret. Vi ønsker at skabe en tryg platform for brugernes ellers meget ustabile og kaotiske liv. Den sker ikke blot via tillid og hjælp fra personalet, men også i det rumlige miljø. Hvor mødet med brugeren tidligere var endimensionelt møde over en reception eller skranke, kommer brugerne i dag kommer ind ad en åben dør og vælger selv det niveau, som de ønsker service på. Vil de drikke kaffe eller spise? Kokse i en af vores koksestole? Hente sprøjter eller kanyler? Tale med en medarbejder? Have kontakt til sygeplejerskerne? Indskrive sig på botilbuddet? Niveauerne for mødet er i dag mangfoldigt, og medarbejderne sætter sig selv i spil i samspillet med brugerne. Opsøgende arbejde de 7 T er I de seneste år har vi rettet vores tilbud mere mod gaden. Det betyder, at medarbejderne er kommet endnu tættere på de ofte baske sider af Vesterbros subkultur: død, vold, trusler og selvdestruktion i hverdagen. Tidligere gadeplansmedarbejder i Projekt Udenfor Torben Pilely beskriver arbejdet med hjemløse på gaden ud fra De 7 t er : tid, tålmodighed, tillid, troværdighed, timing, (at) turde, og til sidst, lidt selvironisk, en Torben, altså en person med nysgerrighed, indlevelse og engagement i hjemløses situation (Pilely & Brandt, 1998). Denne beskrivelse af, hvorledes social- og sundhedsarbejderen skal arbejde i forhold til hjemløse er en konkret guide i, hvordan kontakten kan være, og hvilke holdninger der skal til, for at arbejdet foregår til brugerens tilfredshed. Når man arbejder på gaden eller på et herberg, er de rammer, der er sat for arbejdet, alene sat af brugeren. Hvis medarbejderen har for travlt, og den hjemløse oplever, at hans ord ikke finder genhør, ja så vil han vælge social- og sundhedsarbejderen fra. Den tid er forbi, hvor rammer og indhold blev defineret alene af medarbejderen. Der er brug for andre redskaber, og de 7 t er er et godt udgangspunkt for det pædagogiske arbejde med hjemløse. Det handler om at opbygge en dialog med den hjemløse og udsatte person, en relation, som kan danne basis for en udvikling væk fra hjemløsheden Orkanens øje Mændenes Hjem skal være et roligt sted og et alternativ til gadens kaotiske liv. Eller sagt med et gammelt udtryk om Mændenes Hjem, så skal vi være orkanens øje. Mændenes Hjem i mange år arbejdet med en ikke voldelig tilgang til et voldeligt miljø, formuleret i vores personalepolitik. Forebyggelse, kommunikation, refleksion over egen praksis er en del af den pædagogiske praksis. 10

11 Når vi ser at antallet af voldsepisoder i forhold til antallet af brugere, så er der færre voldelige episoder i dag. Det faktiske antal volds- og trusselsepisoder på selve Mændenes Hjem er faldende, fra 386 i 2004, hvor kurven toppede, til 282 i Vi oplever dog stadig vold og trusler i dagligdagen. Det er uundgåeligt, hvis vi vil arbejde med den gruppe af hjemløse og stofmisbrugere, som findes på Vesterbro. Medarbejderne fungerer ofte som buffere mellem brugerne, når der opstår konflikter om penge, stoffer, partnere, snyd m.m. Samarbejde Arbejdet med brugerne kræver mange samarbejdspartnere: jobcentre, lokalcentre, rådgivningscentre m.fl. Arbejdet med at visitere brugere videre er kompliceret og kræver dialog. Det er helt centralt, at visitationen bliver korrekt, og at de oplysninger og erfaringer, som Kontaktstedet på Mændenes Hjem har med en bruger, også kommer til gavn i den videre behandling eller anden videre visitation. Kontaktstedet arbejder tæt sammen med lokale væresteder, fx Mariatjenesten og Reden. Samtidig har Kontaktstedet et samarbejde med byens øvrige opsøgende arbejdere, på Specialinstitutionen på Forchhammersvej, gadeplansmedarbejdere, Projekt Udenfor, Tjekpunkt, væresteder, omegnskommuner, støtteog kontaktpersoner, politiet m.fl. Metodeudvikling Vores tilbud skal hele tiden udvikle sig. Gennem de sidste år har Mændenes Hjem, herunder Kontaktstedet og Sygeplejeklinikken, haft fokus på metodeudvikling og været ramme om forskellige metodeudviklingsprojekter. Her skal nævnes nogle af dem: Ændring af de fysiske rammer Dokumentationsprojekt med Rambøll Management Arbejde med brugergrupper (stofmisbrugere med anden etnisk baggrund end dansk) Fokus på ændret stofkultur med kokain som primært stof Kontinuerlig udvikling af det konfliktforebyggende arbejde Etikprojekt i samarbejde med SL, BUPL og konsulentfirma (afsluttes i 2008) Nye ledelsesmetoder (Bjerregård, 2007) Nye samarbejdsrelationer med jobcentre og ydelsesservice Frivillige læger, fra 2006 Frivillige tandlæger, fra januar 2008 Udbygning af sårskifte-ambulatorium på Mændenes Hjem, 2008 Kampagne for nye kanyleopsamlere, 2008 Afprøvning af nye stericups og Citrix-syre, 2007 Afprøvning af sikkerhedssprøjter,

12 Dokumentation af indsatsen Bjerregård, Niels (2007): Ledelsesomstilling. Mændenes Hjem. Christensen Rasmus & Bruun-Toft, Vibeke (2006): Stofmisbrugere med anden etnisk baggrund end dansk på indre Vesterbro. København, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Christensen, Rasmus & Hansen, Dannie (2006/2007): Brobyggerprojektet årsrapport. Mændenes Hjem. Erkan, Serap (2007): Vold mod hjemløse hjemløses oplevelser af vold på gaden. Projekt UDENFOR. Hovedstadens Sygehusfællesskab (2002): Behandling af psykotiske patienter med misbrugsproblemer i H:S. Arbejdsgruppe under H:S Sundhedsfagligt Råd for Psykiatri. Lindstad, Jonas Markus (2006). Evaluering af sikkerhedssprøjter i Københavns Kommune. CASA. Nielsen, Simon Sejer (2006): Rapport om gadesygeplejerskens arbejde. Mændenes Hjem. Olsen, Robert (2004): Brugertilfredshedsundersøgelse Mændenes Hjem. Olsen, Robert (2006): Evaluering af den frivillige lægetjeneste. Mændenes Hjem. Olsen, Robert (2006): Udfordringer og nye veje. Social kritik, nr Olsen, Robert (2007): En ikke voldelig tilgang til et voldeligt miljø. Nordisk socialt arbeide, nr. 2. Olsen, Robert (2008): Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro. Notat, april Olsen, Robert (2008): Psykisk syge hjemløse. I: Socialpsykiatri. Akademisk Forlag. Redegørelse om prostitution i København (2007). Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsforvaltningen. Pilely, Torben og Brandt, Preben (1998): Posefolket. Projekt Udenfor. Schmidt, Rikke Pedersen (2006): Evaluering af sprøjte- og kanyleordningen på Mændenes Hjem. Københavns Kommune, Sundhedsforvaltningen. Siegers, Charlotte (2004): Møde mellem gadesygeplejerske og hjemløs. Københavns Universitet, Institut for Antropologi. Thiesen, Henrik & Schacke Janne (2005). Evalueringsrapport for Sundhedsprojektet, Kontaktstedet Mændenes Hjem og kontaktstedet Forchhammersvej. Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Wills, Tina (2006): Undersøgelse af østeuropæere på herberger og natvarmestuer. Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. 12

Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro

Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro [Robert Olsen, forstander Mændenes Hjem] Hjemløse og misbrugere lever ofte er hårdt liv. Mange hjemløse har komplekse problemer af både af social

Læs mere

Mændenes Hjem. Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser. Ivan Christensen

Mændenes Hjem. Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser. Ivan Christensen Mændenes Hjem Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser Ivan Christensen Den åbne stofscene kan enkelt defineres som et sted (gade, plads, park, etc.,) hvor flere stofbrugere har socialt

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

Stofscenen på Vesterbro afmagt, forråelse, skadesreduktion og udfordringer. Ivan Christensen, Mændenes Hjem

Stofscenen på Vesterbro afmagt, forråelse, skadesreduktion og udfordringer. Ivan Christensen, Mændenes Hjem Stofscenen på Vesterbro afmagt, forråelse, skadesreduktion og udfordringer Ivan Christensen, Mændenes Hjem Mændenes Hjems aktiviteter Halmtorvet Den Runde Firkant: Sundhedsrum, Café & Stofindtagelsesrum

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Lars Rasmussen MB Nærumsgade 3, 3. th. 2200 København N Dato: 11.9.09 Sagsnr.: 2009-119449 Dok.nr.: 2009-517436 Kære Lars Rasmussen Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende

Læs mere

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik 2008/1 BSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang.

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. 09-06-2016 Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. BEDRE PSYKIATRI har på baggrund af den seneste tids tragiske hændelser på bosteder og den tilspidsede

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Notat. Anshu Varma & Lea Willumsen. 2.oktober Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Anshu Varma & Lea Willumsen. 2.oktober Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. 139 Gang i Gaden Jørgen Anker Anshu Varma & Lea Willumsen 2.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Skadesreduktion Er det blevet stuerent?

Skadesreduktion Er det blevet stuerent? Skadesreduktion Er det blevet stuerent? KABS konference 2015 Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Skader på individ og samfund Model

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Notat. Team Syd Projekt for socialt udsatte personer. Nykøbing Falster - Projekt 10 Dato Ref. Projekt nr. 10. Maja Sylow Pedersen

Notat. Team Syd Projekt for socialt udsatte personer. Nykøbing Falster - Projekt 10 Dato Ref. Projekt nr. 10. Maja Sylow Pedersen Notat Projekt nr. 10 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.december 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 Direkte

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 2: og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem 1.1: Støtte- og kontaktpersonordning for hjemløse Støtte- og

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Rådhuset, lokale B2.01 Fraværende: Charlotte Boel Leif El Andersen Svend Arne Sønderby Hanne Ottow 2 Der foreligger følgende sager til behandling:

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET SOCIALUDVALGET 2014 SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET 1 Udfordringen Regeringens 2020 mål på udsatte området Regeringens udspil til sociale 2020 mål for de mest udsatte voksne: 1. Antallet af hjemløse i Danmark

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Meningskondensering af interview med Rasmus Koberg Christiansen daglig leder af stofindtagelsesrummene.

Meningskondensering af interview med Rasmus Koberg Christiansen daglig leder af stofindtagelsesrummene. Bilag 4 Meningskondensering af interview med Rasmus Koberg Christiansen daglig leder af stofindtagelsesrummene. Spørgsmål Resumé af meningsenhed Centralt tema 1) Interviewer spørger ind til RKC s baggrund

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Vesterbro historisk og nu

Vesterbro historisk og nu STOF nr. 16. 2010 Vesterbro historisk og nu I et område på godt og vel én kvadratkilometer har Danmarks største narkoscene haft 40 års jubilæum. AF ROBERT OLSEN M.FL. Forandringer har der været mange af

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

TASKFORCE FOR DE SOCIALE INDSATSER BYRÅDETS VINTERSEMINAR 25. JANUAR 2017

TASKFORCE FOR DE SOCIALE INDSATSER BYRÅDETS VINTERSEMINAR 25. JANUAR 2017 TASKFORCE FOR DE SOCIALE INDSATSER BYRÅDETS VINTERSEMINAR 25. JANUAR 2017 Taskforcens formål 1. Vi skal overholde budget 2017 2. Vi skal overholde aftalte serviceniveau som forudsætter, at det er klart

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet

Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet Følgende er en oversigt over

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier Trækbanen Rummelighed Skabe tryghed Skabe selvværd Skabe tillid At møde beboerne når de er klar til det Medarbejderne skal ikke normalisere Mestringsstrategier Skabe stabilitet omkring beboerne At kunne

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem

Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet 17. december 2013 Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem Beboere på forsorgshjem og herberger står midt i en nedadgående social spiral. En forløbsanalyse

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Vesterbro historisk og nu I et område på godt og vel én kvadratkilometer har Danmarks største narkoscene haft 40 års jubilæum.

Vesterbro historisk og nu I et område på godt og vel én kvadratkilometer har Danmarks største narkoscene haft 40 års jubilæum. stofscener Vesterbro historisk og nu I et område på godt og vel én kvadratkilometer har Danmarks største narkoscene haft 40 års jubilæum. Jeg vil bo på Vesterbro Blandt folk som jeg kan li Folk jeg kender

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 12. maj 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

DocumentID: DocumentIsArchived: 0 FileUpdateStatus: 1

DocumentID: DocumentIsArchived: 0 FileUpdateStatus: 1 From: Lotte Rørtoft-Madsen Sent: 10. februar 2017 10:17 To: SOFDL Udvalgsteamet Subject: Til orientering af SUD - sagsnr. 2017-0074767 Attachments: om 108 att. Jesper Christensen.pdf; budgetudmelding 2014.pdf;

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune Tirsdag den 8. december 2009 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hørhuset. Formålet med tilsynet

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002 Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Skema A UDSAT Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper Ansøgningsfrist 15. november

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd Via Magistraten. Den 31. maj Placering af stofindtagelsesrum

Indstilling. Til Aarhus Byråd Via Magistraten. Den 31. maj Placering af stofindtagelsesrum Indstilling Til Aarhus Byråd Via Magistraten Den 31. maj 2013 1. Resume På baggrund af byrådsbeslutning om etablering af stofindtagelsesrum i Aarhus skal der tages stilling til placering og drift. Forvaltningen

Læs mere

Udtalelse. Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Udtalelse. Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Udtalelse Til: Aarhus Byråd Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Udtalelse vedrørende beslutningsforslag fra SF om at indføre Sundhedsrum for misbrugere

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Notat. Arbejdsprojekt Gårdbutik Projekt 160. Projekt nr Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Godkendt d.

Notat. Arbejdsprojekt Gårdbutik Projekt 160. Projekt nr Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Godkendt d. Notat Projekt nr. 160 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Line Dybdal Mads Sinding Jørgensen 29-10-2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 Direkte

Læs mere

MOBILTEAMET. En fortælling om mennesker

MOBILTEAMET. En fortælling om mennesker MOBILTEAMET En fortælling om mennesker Etablering Foråret 2009, 5 borgere, 2,3 mill. Permanent i 2010, 8 borgere Tænkt som Længerevarende botilbud i eget hjem + døgntelefon Tværfagligt team, med erfaringer

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk 1 St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk St. Dannesbo er forankret i Social- & Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommunes Socialcenter under omsorgsområdet Vi er et midlertidigt

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Social- og Borgerservice Projekt UDE-HOS - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Projekt UDE-HOS et særligt tilbud efter Servicelovens 99 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Kort

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Spørgsmål og svar som praktikant i Forsorgsenheden, Forsorgshjemmet Østervang Revideret marts 2015

Spørgsmål og svar som praktikant i Forsorgsenheden, Forsorgshjemmet Østervang Revideret marts 2015 Spørgsmål: Hvor mange brugere kan være indskrevet på Østervang? Er der et introduktionsprogram? Svar: På Forsorgshjemmet Østervang kan der være i alt 137 brugere indskrevet. Modtagelsesenheden: 12 værelser

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

Gadeplansarbejde. hvad vil man med det? Marts 2014

Gadeplansarbejde. hvad vil man med det? Marts 2014 Gadeplansarbejde hvad vil man med det? Marts 2014 Gadeplansarbejde er forskelligt fra kommune til kommune og har ofte flere dagsordner afhængig af hvem man spørger. I denne workshop vil du blive bragt

Læs mere

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud Socialstyrelsen Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Planlægningsfasen 3 03 Opstartsfasen 5 04 Driftsfasen 7 01 Indledning

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN MÅLGRUPPE: De voksne BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN Ved IS IT A BIRD 20. februar, 2015 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Hvem er de voksne? De voksne kæmper for at genskabe

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Borger- og Socialservice Sagsbehandler: Karoline Winther-Lund Telefon: 23 22 90 10 Email: 36502@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Ishøj, den 28. september 2012 Projektbeskrivelse Opgangsnetværk Baggrund

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere