Høje Taastrup. Grønt lys til bestyrelsen. Medlemsblad for 3F Høje Taastrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høje Taastrup. Grønt lys til bestyrelsen. Medlemsblad for 3F Høje Taastrup"

Transkript

1 Høje Taastrup Juli 2009 Grønt lys til bestyrelsen Generalforsamlingen gav stor opbakning til bestyrelsen, som nu arbejdere videre med planerne om at etablere én stor 3F afdeling på Vestegnen fra årsskiftet Side 2 og 4-8 Pas godt på din skraldemand Side 3 Varmer op til OK-fornyelsen Side 9 Medlemsblad for 3F Høje Taastrup Juli Hø j e Ta a s t r u p

2 3F Høje Taastrup, Pile Allé 18-20, 2630 Taastrup Telefon: Telefax: Åbningstider: Mandag Tirsdag lukket. Onsdag Torsdag og fredag KONTORET Formand Ole Schneider, Køgevej 132, 2., dør Roskilde, tlf , mobil Næstformand Jan Petersen, Industri, Tranehaven 17, st. tv Brøndby Strand, tlf , mobil Kasserer: Henriette Christiansen, Tejstgården 86, 2670 Greve, tlf A-kasseleder: Annette Børjesen Darré, Randersvej 37, 4200 Slagelse, tlf Steen Nielsen, Den Grønne Gruppe, Vaskeri, Lager, Møllerager 100, 2640 Hedehusene, tlf , mobil Benny Unterschlag, Chauffør, Renhold, Moseagervej 12, 2680 Solrød Strand, tlf , mobil Øvrige bestyrelse: Benny Sørensen, DSB, Emdrup Kærvej 5, 2400 København NV, tlf Kent Jensen, Metropak A/S, Vejledalen 272, 2635 Ishøj, tlf Jan Kjær Rasmussen, Soco, Parkvej 229, 2630 Taastrup, tlf Klaus Dahl, Vesterbo Vænge 46, 3500 Værløse, tlf Finn Kristiansen, Marius Pedersen, Parkvej 227, 2630 Taastrup, tlf Johnny Brøgger Jensen, Kløverhaven 10, 2630 Taastrup, tlf Jimmy Eversen, Høje-Taastrup Kommune, Ibsensvej 83, 2630 Taastrup, tlf Adishetu Mangu, Alba, Akelejehave 24, 2630 Taastrup, tlf Jan Bergerud Hansen, Air Liquide A/S, Cederlunden 29, 2630 Taastrup, tlf Poul Vestergaard, Danske Fragtmænd Sj., Øksen 2., 2. tv., 2630 Taastrup, tlf Bent Salvesen, Arla Foods, Kildehuset 3, 2.tv., 2670 Greve, tlf Efterlønsklubben Taastrup v/vilfred Post, tlf / Efterlønsklubben Hedehusene v/alf Jørgensen, tlf Ansvarshavende: Ole Schneider Tryk: Salg: Holbæk Kontorforsyning Engros, tlf Socialrådgivning Mandag , onsdag torsdag og fredag Deadline til stof til næste nummer den 18. september 2009 Hjemmeside: www3f.dk/hoeje-taastrup Af Ole Schneider, formand Formanden har ordet Sammen bliver vi stærkere Heldigvis var der enighed på dette års ordinære generalforsamling, da et meget stort flertal efter en åben og ærlig debat bakkede op om bestyrelsens arbejde og gav mandat til at gå videre i processen med at forhandle en sammenlægning af de tre 3F-afdelinger på Vestegnen på plads med virkning fra den 1. januar Det er glædeligt med en så stor opbakning fra generalforsamlingen. Den vidner om, at langt hovedparten af medlemmerne også kan se det fornuftige i at lægge de tre afdelinger sammen til én og mere slagkraftig fagforening nu mens tid er og alle tre afdelinger stadig kan udvise god styrke over en bred front trods et vigende antal medlemmer. Der er selvfølgelig mange dybe følelser involveret, når der nu er udsigt til, at 3F Høje Taastrup skal nedlægges som selvstændig afdeling og de mange aktiviteter her fra skal overflyttes til efter årsskiftet at skulle udgå med adresse i Glostrup. Det kan ikke være anderledes. Mange medlemmer har jo nærmest i et helt liv haft jævnligt kontakt med afdelingen på Pile Allé for at få faglig hjælp, råd og vejledning eller blot en god snak. Så jeg har stor respekt for medlemmernes synspunkter, der kom frem under debatten på generalforsamlingen, og jeg kan godt forstå, at nogle er kede af, at afdelingen muligvis ikke skal fortsætte som selvstændig afdeling. Men fremadrettet magter afdelingen ikke selvstændigt at løfte alle de opgaver, vi bliver mødt med både på det faglige område og i a-kassen. Derfor er det nødvendigt at få andre med i fællesskabet - også for at skabe noget mere holdbart, noget bedre og mere moderne, som udover at give faglig styrke og forbedrede muligheder for en professionel service til medlemmerne også kan medvirke til at holde kontingentet på et rimeligt niveau. De tre nuværende 3F-afdelinger på Vestegnen kan tilsammen blive en slagstærk fagforening, som kan matche ikke alene medlemmernes behov, men også politiske udfordringer omkring arbejdsmarked og uddannelse m.m. Samtidig kan det opsøgende arbejde blive tiltrængt forbedret. Vi vil nu i bestyrelsen fortsætte forhandlingerne med de to øvrige 3Fafdelinger med henblik på at blive enige om en struktur og løn og personalepolitik som vi i afdelingen finder forsvarlig og som vi kan leve med. Det er også vigtigt, at vi får en ledelse, som har stort kendskab til fagbevægelsen og som tager ejerskab til fagforeningen. Vi vil fremlægge et detaljeret sammenlægningsdokument på en ekstraordinær generalforsamling til oktober, hvor medlemmerne - med så kun et skud i bøssen - enten kan stemme ja eller nej til en sammenlægning efter vore anbefalinger og opnåede forhandlingsresultater. Der er stadig nogle knaster som skal fjernes. Men vi er godt på vej, og jeg er glad for, at langt de fleste medlemmer har tillid til det arbejde, vi laver. Vi laver det jo ikke for sjov, men af tvingende nødvendighed for overlevelse. Foreløbig tak for opbakningen. Juli Hø j e Ta a s t r u p

3 Vær god ved ham! Borgerne i Høje Taastrup Kommune skal lære at være gode ved skraldemand Ole Gromada og hans kolleger. Af Palle Aarøe En storstilet kampagne i Høje Taastrup Kommune skal nu forsøge at opdrage borgerne til at passe godt på deres skraldemænd. Hovedpersonen i kampagnen er Ole Gromada, som fra nu af og 4 år frem nok bliver den mest kendte skraldemand i kommunen med store mærkater med foto og tekst klæbet på 7 skraldebiler fra firmaet Marius Pedersen, som kører rundt i kommunen efter dagrenovation en gang om ugen ved alle husstande og hver 14. dag for at hente flasker og papir. Endnu mangler 4 skraldebiler at få mærkater sat på. Men de er på vej, og der kommer også mindre mærkater på alle nye skraldestativer i kommunen, hvor Ole Gromada ligeledes lægger ansigt til. Ole Gromada, som er 3F sikkerhedsrepræsentant hos Marius Pedersen og for nylig tillige valgt ind i det landsdækkende sikkerhedsudvalg i Marius Pedersen koncernen, har sammen med sine kolleger og et par medarbejdere i kommunen fostret ideen til kampagnen Vær god ved din skraldemand. Teksten opfordrer borgerne til at håndtere skraldet på en række forsvarlige måder. F.eks. skal man ikke putte skarpe genstande som glas og lignende i affaldet, og man skal også huske at snerydde og gruse på adgangsvejen om vinteren. Hovedparten af vejene i kommunen er privatiserede, og borgerne skal derfor tilmelde sig, hvis de ønsker snerydning om vinteren. Kommunen prioriterer naturligvis sine egne veje først, og det betyder, at mange veje om vinteren først er ryddet op af formiddagen eller ved middagstid til stor gene for især skraldemanden. Det største problem er dog iflg. Ole Gromada, at borgerne ofte placerer løst affald øverst i sækken, og en støvsugerpose lagt oveni posens øvrige skrald er ikke særlig lækker, skal vi hilse og sige. Gennem de senere år er borgerne generelt blevet meget bedre til at håndtere deres skrald. Der er dog stadig nogle områder, hvor forbedring er ønskelig, og det er i det lys, vi skal se kampagnen. Borgerne vil jo trods alt også gerne have, at vi skraldemænd kommer rundt omkring i kommunen hver dag, siger Ole Gromada, som netop har fejret 25 års jubilæum som skraldemand. Hans kollega til hverdag har dog været skraldemand i 28 år, mens Skraldemand Ole Gromada fra firmaet Marius Pedersen er hovedperson i den 4-årige kampagne i Høje Taastrup Kommune Vær god ved din skraldemand. hans anden kollega - tillidsrepræsentant Finn Kristiansen, medlem af afdelingens bestyrelse og socialdemokratisk kandidat til byrådet har rundet de 30 år som skraldemand Kampen om at blive kommunens meste kendte skraldemand er således i fuld gang. Ole Gromada har selv skrammer efter uindpakket glas i en affaldspose. Men borgerne er i dag generelt blevet meget bedre til at håndtere deres skrald, mener han. Juli Høje Taastrup

4 Stor opbakning til bestyrelsen Generalforsamlingen gav afdelingsbestyrelsen grønt lys til at fortsætte fusions-forhandlingerne om én 3F afdeling på Vestegnen. Af Palle Aarøe Med et afstemningsresultat på 44 give bedre service til medlemmerne. findes frem til en acceptabel lønpoli- ja, 8 nej og 2 blanke stemmer gav - Vi har behov for at få andre med tik og ikke mindst vælges en ledelse, generalforsamlingen afdelingens be- i fællesskabet. Vi kan ikke klare det som tager et ejerskab til fagforenin- styrelse en markant opbakning til at alene mere, hvor gerne vi end ville, gen, og som har kendskab til den. gå videre i forhandlingerne med 3F fordi vi ikke fremadrettet magter at Af flere andre årsager end lige Vestegnen og 3F Industri Vestegnen løfte alle de mange opgaver, vi bliver netop denne peger 3F Høje Taastrup om at fusionere til én 3F afdeling på mødt med i både a-kassen og den derfor på afdelingsformand Jim Staal John Asmussen lidt ked af, at vi skal af med vores afdeling. Vi fik mere fællesskab, da vi i sin tid selv blev sammenlagt til 1 afdeling. Vestegnen med virkning fra den 1. januar Forud for afstemningen var gået en god debat om afdelingens fremtid. Netop en åben og ærlig debat, som afdelingsformand Ole Schneider opfordrede til at få, da han i sin beretning orienterede om faglige afdeling. Det er ikke tilfredsstillende for hverken Jer eller mine gode og dygtige medarbejdere, sagde Ole Schneider. Sammenlægningsforhandlingerne gik i stå i 2004, men er gennem det seneste års tid blevet aktualiseret med fornyet styrke, og nu handler som formand for en ny fælles fagforening. Afdelingen peger desuden på afdelingsformand Niels Carlsen som næstformand og på faglig sekretær Steen Nielsen som medlem af den nye ledelse med ansvar for personaleområdet. I sit oplæg oplyste Ole Schneider, nødvendigheden af en det med afdelingsformandens ord at en ny 3F afdeling på Vestegnen sammenlægning af de om ren og skær overlevelse. vil få cirka 25 mio. kr. i indtægter, 3 afdelinger til en mere Det handler også om i en ny fæl- hvoraf de 7 mio. kr. vil kunne bruges slagkraftig og moderne les afdeling få etableret en ny og til driften. Dermed ser en sammen- fagforening med en ny brancheopdelt struktur, som 3F Høje lægning ud til også rent økonomisk organisation, som kan Taastrup kan leve med. Der skal bl.a. at kunne bære igennem. Brian jeg har ikke noget imod en sammenlægning. Men det handler om tryghed. Det store spørgsmål er, om vores faglige sekretærer følger med. Juli Hø j e Ta a s t r u p

5 Birger ser med grædende tårer på, at afdelingen måske skal opløses. Men det er nok en af de mere fornuftige fusioner i lyset af den nuværende situation med tilbagegang i medlemsantallet m.m. Jeg støtter en sammenlægning og håber, man får styr på det fremtidige lønniveau. Carsten vi ved, hvad vi har. Vi ved ikke, hvad de andre har. Der skal flere tal på bordet, før vi kan beslutte om vi skal gå med eller ej. Jeg synes, Glostrup skal komme ud til os. Store følelser involveret Under debatten kom der mange synspunkter frem om holdningen til en sammenlægning og udsigten til en nedlæggelse af 3F Høje Taastrup afdeling. Flere gav udtryk for, at afdelingen er yderst fagligt velfungerende og desuden økonomisk godt funderet. Så hvorfor dog nedlægge den? I sine svar sagde Ole Schneider Vores hus på Pile Allé er desværre ikke stor nok til at rumme den nye fagforening, hvorimod lokalerne i Glostrup er lige til at flytte ind i. Nu må vi se, om vi kan få de ting igennem, som vi gerne vil have. Tryghed for medlemmerne er et vigtigt element. Et andet er den fremtidige løn- og kontingentpolitik, som skal tage udgangspunkt i Høje Taastrup bestyrelsen nu videre med sammenlægningsplanerne, der skal resultere i et sammenlægningsdokument, som skal forelægges på en ekstraordinær generalforsamling i oktober. Til den tid Claus støt op om sammenlægningen. Lad os blive en større gruppe, så vi bliver endnu stærkere og sammen skaber nye 100 års fælles historie. bl.a., at han har stor respekt for de afdelings nuværende niveau. Et tredje har medlemmerne synspunkter, der kom fra medlem- element er at få et fuldstændigt over- så kun et skud i merne. blik over, hvad hver afdeling byder bøssen. Enten et Der er jo støre følelser med i det ind med på den fælles økonomiske ja eller et nej til her. Men vi kan ikke trække mere ud platform, sagde Ole Schneider og en sammen- af afdelingens faglige medarbejdere oplyste videre, at han ikke forlader lægning. eller personalet, understregede han rorpinden, før forhandlingerne er helt og fortsatte: - Vi er i en forhandlings- færdige. Herefter forventer han at situation, og vi laver ikke noget for tage et eller to år yderligere i fagbe- enhver pris. Hvis vi ikke får noget, vægelsens tjeneste. der er bedre, så kan det være lige Efter generalforsamlingens store meget. positive opbakning arbejder afdelings- Flemming Ø. Larsen 3F Høje Taastrup har det stærkeste hold i hele 3F, hvorfor ødelægge det? Afdelingen har en egenkapital på 7,2 mio. kr. og kan lave et årligt overskud på ½ mio. kr. Jeg kan ikke se, hvorfor vi skal nedlægges. Juli Høje Taastrup

6 Så langt er vi i processen Næste milepæl i sammenlægningsplanerne for de tre 3F afdelinger på Vestegnen passeres 29. og 30. juni. Af Palle Aarøe Processen med at sammenlægge de tre 3F afdelinger på Vestegnen skrider stille og roligt fremad. Alle 3 afdelingers generalforsamlinger har sagt ja til at køre videre, og en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de 3 afdelinger skal nu se nærmere på økonomien, og hvad der samlet set kan tilføres den ny og fælles kasse. F.eks. er 3F Høje Taastrups afdelingskontor vurderet til 6,5 mio. kr., og afdelingen, som gennem årene har udvist mådehold og derfor gang på gang har kunnet fremvise driftsoverskud, på godt 7 mio. kr. på bankbogen. Når de respektive formuer er afdækket, skal der laves en fordelingsnøgle over, hvor meget der skal overføres til h.h.v. de kommende nye brancher og til selve fagforeningen. Før en sådan afdækning er foretaget, kan man ikke begynde at snakke løn eller økonomi i øvrigt, herunder hvor medarbejderne og hvor mange fremover skal placeres på områder som a-kasse, juridisk, miljø og fagforening. Iflg. afdelingsformand Ole Schneider vil der ud af samlede indtægter for en ny storafdeling på 25 mio. kr. være omkring 7 mio. kr. tilbage til selve driften. Der skal også sættes navne på ledelsen i fagforeningen, på de tre brancheformænd, en a-kasse-leder og en økonomi-ansvarlig. 3F Høje Taastrup afdeling har foreslået Jim Staal som formand for den ny afdeling og på Niels Karlsen som næstformand. Desuden har Forslag til struktur for ny 3F afdeling påp Vestegnen Denne oversigt over strukturen i den nye 3F afdeling på Vestegnen blev præsenteret på afdelingens generalforsamling i midten af maj. afdelingen foreslået faglig sekretær Steen Nielsen som brancheformand for transportområdet og Niels Karlsen som brancheformand for byggeområdet. Det er dog endnu uafklaret, hvem den kommende formand for selve fagforeningen bliver, og hvem der skal være brancheformand for industriområdet. Vi mener, at der godt kan være dobbeltfunktioner på både formandsog næstformandsposten for fagforeningen og som formand for en branche. Derved kan der spares en rund million kr. på lønudgifter, fremhæver Ole Schneider. Næste møde foregår 29. og 30. juni og her skal antallet af medarbejdere på de konkrete områder besluttes, ligesom valg af ledelse og antal medarbejdere i den ny fagforening skal afklares. Omkring efterlønsklubberne har 3F Høje Taastrup foreslået, at de alle fortsætter som hidtil, og at de sammensætter en overbygningsbestyrelse med repræsentanter fra alle klubber. Denne overgangsbestyrelse skal så have kontakten til fagforeningens ledelse. Et andet fælles udvalg med tre repræsentanter fra hver af de tre afdelinger skal afdække de kulturelle aktiviteter, som man ønsker at prioritere i den nye afdeling. Det er hensigten at holde en fælles bestyrelseskonference den 31.8 og 1.9, hvor vi bl.a. skal diskutere forhandlingsforløbet og status i styregruppen. Og hvis alt går efter planen, skal der holdes sammenlægningsgeneralforsamling torsdag den 29. oktober, siger Ole Schneider. Juli Hø j e Ta a s t r u p

7 Dystre udsigter for de ledige Regeringen udviser en umenneskelig holdning over for ledige og ledige på sygedagpenge. Dette er ikke fair, sagde Ole Schneider i den politiske del af beretningen på generalforsamlingen. Af Palle Aarøe Det seneste halve år er ledigheden steget 4 gange hurtigere end faldet de foregående 6 måneder. I uge 7 i år havde 3F s a-kasser besøg af næsten medlemmer, hvilket er cirka 3 gange flere, end da ledigheden var lavest i august Fra december til februar blev arbejdsløsheden for doblet, og virksomhederne afskediger i stigende omfang medarbejdere eller sender dem på fordeling. Nogle af de mest kyniske virksomheder prøver at udnytte situationen og opfordrede til igangsætning af en stor indsats for, at mange ufaglærte kan få en bedre uddannelse.. Han opfordrede også virksomhederne til at holde fast på lærlingene og sikre endnu mere uddannelse, så den konjunkturbestemte nedgang kan bruges på at forberede sig til fremtiden. Som en skrædder et vist sted... Krisen ser ud til at blive rigtig lang, og vi har ikke tænkt os, at 3F-medlem- politik. Og når arbejdsmarkedskommissionen snart kommer med sin endelige rapport, vil der komme fornyet fokus på dagpengeniveauet og på centrale velfærdsgoder som f.eks. efterlønnen. Afdelingsformand Ole Schneider: - Jeg fornemmer, at ledige og ledige på sygedagpenge bliver dømt, inden de overhovedet er anklaget. Men det bliver blot måske ikke altid sagt direkte, at de nasser på samfundet. til at presse medarbejderne ned i løn merne skal betale hele prisen, sagde eller frasige sig retten til at aftale afdelingsformanden og hæftede sig lønstigninger for at undgå fyringer. især ved, at regeringen nu tilsynela- Og det er stensikkert, at danske dende endegyldigt har opgivet at lave lønmodtagere ikke går lysere tider i en vækstpakke, som kan sætte skub i møde med statsminister Lars Løkke byggeri og efterspørgsel. I stedet må Rasmussen ved roret. Tværtimod. vi nøjes med en pulje på 1,5 mia. kr. Selvom bl.a. 3F har henvendt sig for til renovering af private hjem samt at få vedtaget en pakke, som skal måske en symbolstigning i kommu- hjælpe dem der fyres, så sker der nernes anlægsloft, hvilket forslår som intet i regeringen, sagde afdelingsfor- en skrædder et vist sted. mand Ole Schneider, da han aflagde Det betyder konkret, at selv de beretning på generalforsamlingen i, omkring 20 pct. af 3F-medlemmerne, Hedehuset den 14. maj. En beretning, som betalte topskat i 2008, ikke vil som p.g.a. sammenlægningsplanerne opleve fremgang, fordi disse grupper mellem 3F afdelingerne på Vesteg- i øjeblikket sendes på arbejdsforde- nen forhåbentlig bliver den sidste, ling, på dagpenge eller tvinges han har aflagt på en ordinær general- ned i løn. forsamling i 3F Høje Taastrup. Ifgl. Ole Ole Schneider opfordrede til, at Schneider det offentlige stimulerer økonomien, betyder nu hvor det private arbejdsmarked Løkke-æra- nærmest er gået i stå. Det kan ske ens indtog ved at sætte en række offentlige ar- desuden et bejder i gang som institutionsbyggeri, farvel til det renovering af kloaksystemer og etab- samarbej- lering af vedvarende energianlæg. dende folke- - Alle ved jo, at offentlige byg- styre og en ninger og anlæg alvorligt trænger trist udsigt til til renovering, sagde Ole Schneider ensidig blok- Juli Høje Taastrup

8 Regeringen og Dansk Folkepart tør har leveret en overbevisende indsats vil regeringen hverken betale for ud- næppe røre ved efterlønnen. Men over for de ikke-forsikrede ledige. dannelse, for efteruddannelse eller vi kan risikere, at regeringen igen vil Fagbevægelsen er grundlæggende for sprogundervisning. Derfor ser det forsøge at stramme forholdene for de uenig i, at beskæftigelsesindsat- meget sort ud, og de ledige bliver så ledige. Det er naturligvis særligt al- sen mest hensigtsmæssigt ligger i hverken f.eks. sygeplejere eller sosu- vorligt i den nuværende økonomiske kommunerne. Det er der hverken medhjælpere begge områder, hvor situation. I sensommeren fuldendes analytisk eller erfaringsmæssig be- der virkelig mangler arbejdskraft. kommunaliseringen af jobcentrene, læg for. Yderligere gør det også beskæf- og også her må vi forvente, at rege- Endnu mere bekymrende har dog tigelsesudsigterne endnu mere dy- ringen er mere optaget af sit ideolo- været at opleve det kæmpe skred i stre, at jobcentrene ikke har penge. giske korstog med de faglige a-kasser holdningen til medmennesker, der Bl.a. er jobcentret i Høje Taastrup end at skabe en effektiv beskæftigel- er sket i den forkerte retning, siden af beskæftigelsesministeren blevet sespolitik, som ellers kunne komme den borgerlige regering trådte til i pålagt at skulle spare hele 33 pct. på vore trængte medlemmer til gavn, Tidligere var arbejdsløshed uddannelse for forsikrede ledige. sagde Ole Schneider og fremhævede problemet. I dag er den ledige pro- Derfor har vi også forsøgt at det hul på 14 mia. kr. i ufinansierede blemet. hjælpe de ledige medlemmer ved skattelettelser, der er i den politi- Det er sådan, vi i afdelingen ople- at søge efter job til dem i en række ske skatteaftale, som træder i kraft ver udviklingen og især den forstær- annoncer i dels afdelingsbladet og næste år. Med dette hul sender re- kede mistænkeliggørelse, der sker af i lokalaviserne. Desværre uden re- geringen ansvaret og regningen for ledige og ledige på sygedagpenge, sultat, idet ikke en eneste arbejds- den økonomiske politik videre til den om at disse grupper nasser på sam- giver har reageret på annoncerne, almindelige lønmodtager, som man fundet. konstaterede Ole Schneider og gav oven i købet beder om at bruge sin Det er ikke fair. Regeringens hold- senere i sin beretning en række ek- pensionsopsparing før tiden for at ning eller holdningen til medmen- sempler på store forandringer, der sætte gang i økonomien. nesker hos dem, der lovgiver har- er kommet snigende uden offentlig Snigende mistænkeliggørelse Afdelingsformand Ole Schneider monerer slet ikke med min holdning. Jeg fornemmer, at ledige og ledige på sygedagpenge bliver dømt, inden de overhovedet er anklaget. Men det debat. Bl.a. sundhedsområdet, hvor en meget stor del er kommet på private hænder. F.eks. kan lægen på privathospitalet tjene 9 mio. kr. på gav også udtryk for bekymring over bliver blot måske ikke altid sagt di- fedmeoperationer om året, mens kvaliteten i den kommende kommu- rekte, at de nasser på samfundet. det offentlige mangler personale og nalisering af beskæftigelindsatsen, Selvom ledigheden har været støt udstyr til at behandle ikke-forsikrede bl.a. fordi kommunerne hidtil ikke stigende siden september sidste år, danskere. På vej mod minimalstaten I sin beretning kom Ole Schneider med eksempler på, at det danske samfund er stærkt på vej mod en minimalstat. Bl.a. er kontrollen med arbejdsmiljøet blevet væsentlig forringet. Arbejdstilsynet har siden 2001 sparet mere end 1,2 mia. kr., og bemandingen er reduceret med over 20 pct. Bedriftssundhedstjenesten BST er fjernet, og det samme er muligheden for at idømme forsømmelige arbejdsgivere administrative bøder. Investering i forskning er faldet siden 2004 og udgør nu en mindre del af BNP end i langt de fleste lande, vi normalt sammenligner os med. Kontanthjælp for personer under 30 år er halveret, hvilket har betydet en væsentlig fattiggørelse af de unge arbejdsløse. I 2008 lykkedes det regeringen at få et forslag igennem om at spare 700 mio. kr. på adgangen til at få supplerende dagpenge, og samme år har regeringen foreslået en række store forringelser i dagpengesystemet. Overførselsindkomsterne er blevet stadig mere skæve siden Alene i kontanthjælpen var der indtil 2005 blevet skåret 720 mio. kr., og kontanthjælpsloftet har i 2004 skabt omkring flere fattige i Danmark. Siden 2001 er der blevet flere fattige. Rækken af forringelser under den borgerlige regering er uendelig meget længere, og Ole Schneider kunne blive ved med ar remse op. - Men det vil jeg ikke. Jeg vil have en ny regering, tak, sagde han. Juli Hø j e Ta a s t r u p

9 Opvarmning til OK 2010 Stor tilslutning til afdelingens orienteringsdag om fornyelse af overenskomster. Af Palle Aarøe Interessen var meget stor, da afdelingen holdt møde for tillidsvalgte, der fik et godt indblik i slagets gang i forbindelse med fornyelsen af de overenskomster, der udløber 1. marts næste år. Forhandlingssekretær Peter Kaae Holm fra 3F s Grønne Gruppe indledte med en gennemgang af procedurerne og køreplanen fra A til Z for fornyelse af overenskomster, om minimallønsområdet og normallønsområdet, om generelle krav og specielle krav, om uenighed og enighed mellem forhandlingsmodparterne og om sine forhandlingserfaringer fra bl.a. Forligsinstitutionen ikke mindst. Peter Kaae Holm ønsker ligesom så mange andre fagligt aktive at få flest muligt involveret i forberedelsesprocessen op til overenskomstfornyelsen. Den generelle trend er desværre, at færre og færre medlemmer stemmer, og at der gennem de seneste 10 år er indkommet et dalende antal ændringsforslag. Mange arbejdspladser lukker også i større omfang af over for de lokale fagforeningsafdelinger, og det er blevet meget sværere at få tillidsrepræsentanter engageret, fordi de i forvejen er tidsmæssigt pressede. Men kreativitet og nytænkning bliver bedre, jo flere der aktivt er med. Og dybest set skulle de krav, der kommer, i den sidste ende jo være Kælderen var fyldt helt op til afdelingens orienteringsdag om overenskomstfornyelsen. Forhandlingssekretær Peter Kaae Holm ønsker mange flere involveret i overenskomstprocessen. resultatet af det, vi diskuterer her i fagforeningen og på arbejdspladsen, sagde Peter Kaae Holm, og rettede en direkte opfordring til de mange deltagere om at få deres kolleger ude på arbejdspladserne engageret i overenskomst-processen. Mere i lønposen topprioriteret Over middag blev tillidsrepræsentanterne delt op i grupper indenfor h.h.v. transport og industri for at diskutere og gennemgå forslag til krav og ændringer af overenskomsterne. Faglig sekretær Benny Unterschlag og faglig sekretær Jan Petersen var tovholdere for grupperne, og kunne ud fra de mange indkomne forslag konstatere, at mere i lønposen har absolut 1. prioritet. Op til 4 kr. mere i timen på lønnen blev nævnt som et generelt krav. Men også fuld løn under sygdom, bedre overtidsbetaling, bedre anciennitetstillæg, længere opsigelsesvarsel, bedre varslingstillæg ved overarbejde, vederlag til sikkerheds- og tillidsrepræsentanter som man allerede har på industriområdet kom på ønskelisten. Det blev også foreslået at sænke overenskomstens længde fra 3 til 2 år, at indføre seniorordninger og at genindføre reglerne om rettigheder ved børns sygedage, hvor man får ret til betalt frihed for de første 2 sygedage for skolesøgende børn. Endelig var der et ønske om at flytte aldersgrænsen i den forbindelse fra 14 til 18 år. Endelig ønskede flere en forhøjelse af feriepengene og af pensionsbidrag, en arbejdsuge på 35 timer og ret til at holde helt fri 1. maj og Grundlovsdag. Benny Unterschlag og Jan Petersen skal nu samle de mange krav og indsende dem til Forbundets respektive grupper senest den 18. august. Herefter sker en prioritering. Også spindesiden var godt repræsenteret. Teksten blev nærlæst med stor interesse. Juli Hø j e Ta a s t r u p

10 En lokal stemme i regionen Skoleleder for AOF Vestegnen og politisk erfarne Jette Højerup, Høje Taastrup stiller op til valget til Regionsrådet den 17. november. Af Palle Aarøe Jette Højerup: - I dag er den ligeværdighed, vi har kæmpet så meget for i det danske samfund, bare ved at forsvinde. Et bedre og mere retfærdigt sundhedsvæsen og bedre miljørigtig infrastruktur og kollektiv trafik især på tværs i regionen. Det er de hovedområder, som Jette Højerup vil kæmpe mest for, hvis hun bliver valgt til Regionsrådet for Region Hovedstaden ved valget den 17. november. Samme dato hvor der også skal stemmes om kandidater til de lokale byråd landet over. Jette Højerup har stor politisk erfaring fra sit mangeårige virke i den socialdemokratiske lokale partiforening og fra 12 års arbejde med lokalpolitik i Høje Taastrup byråd, hvor hun både har været formand for Teknisk Udvalg og Boligsocialt Udvalg. Hun trådte ud af byrådet ved starten af sidste valgperiode, men er nu kampklar til at stille op til valget til Regionsrådet for Socialdemokraterne. 30 pct. af den danske befolkning bor i Hovedstadsområdet, og Jette Højerup finder det yderst vigtigt, at regionen fortsat skal have mulighederne for at være lokomotiv for en dynamisk udvikling. Især sundhedsvæsenet herunder psykiatrien - og infrastrukturen skal have nogle ordentlige og markante løft, hvis det står til Jette Højerup. Jeg er stor modstander af private forsikringsordninger, som arbejdsgiverne får fradrag for. Dermed er du og jeg med til at betale for dem. Der er desuden opstået et A hold og et B hold i befolkningen. Dem med og dem uden sundhedsforsikring. Det er skræmmende, og det bliver desværre værre og værre, siger Jette Højerup, og peger på, at det offentlige også betaler for uddannelse af læger og sygeplejersker og andet sundhedspersonale. De søger efter endt uddannelse rask væk over i den private sundhedssektor, hvor de får bedre løn og bedre vilkår generelt. Det er urimeligt i forhold til den offentlige sektor. Tendensen har også skabt et A hold og et B hold i sundhedsvæsenet, og det må vi kæmpe imod. Det er jo ikke rimeligt, at en alvorligt syg fru Hansen ikke kan blive behandlet og må bag i køen og på venteliste. Det er ikke af misundelse på dem der søger over i den private sektor, jeg fremhæver denne problemstilling, men det er af bekymring for de mennesker, der ikke får samme muligheder. Hvis din skæbne bliver ledighed eller du er født lidt socialt dårligere, bliver du sendt bagerst i behandlingskøen. Da jeg var barn, fik jeg altid at vide, at Danmark havde verdens bedste sundhedsvæsen. I dag er den ligeværdighed, vi har kæmpet så meget Jette Højerup blev valgt ind i Høje Taastrup byråd i 1994, hvor hun sad i 12 år indtil sidste valgperiode. Hun var i byrådsperioden bl.a. formand for Teknisk Udvalg og Boligsocialt Udvalg. Før den tid var hun i mange år med i den lokale partibestyrelse for Socialdemokraterne, og hun har været daghøjskoleleder og efterfølgende skoleleder gennem 8 år for AOF Vestegnen, som har hovedkontor på Taastrup Hovedgade i Taastrup. Jette Højerup stammer fra Fyn, er uddannet socialrådgiver i Odense, er gift og har tilsammen 5 voksne børn og 8 børnebørn Juli Hø j e Ta a s t r u p

11 - Jeg er stor modstander af private forsikringsordninger, som arbejdsgiverne får fradrag for. Dermed er du og jeg med til at betale for dem. Sådan er den nuværende politiske fordeling i Regionsrådet: for i det danske samfund, bare ved at forsvinde, siger Jette Højerup. Ringbusser og letbane Folk i regionen skal også kunne komme tidsmæssigt hurtigt og billigt på arbejde via et velfungerende offentligt transportsystem med mindst mulig forureningsgrad. Derfor skal vi have flere ringbusser og måske en letbane fra Ishøj til Lyngby, så man kan blive transporteret på tværs i regionen. Jeg ved fra mange mennesker, at det er et problem, at det er irriterende meget besværligt i dag. En del af den kollektive trafik er lagt ud til kommunerne, og en del må ligge i regions-regi, men regionen skal ind over for at sikre et ordentligt system, siger Jette Højerup, som personligt gerne ser, at regionen får mulighed for at udskrive egne skatter for at få en anden og bedre mulighed for at styre udviklingen. Også området for specialundervisning og psykiatriområdet vil Jette Højerup støtte i videst mulig omfang. Her på Vestegnen ved vi jo, at vi har et befolkningsunderflag uden de samme store økonomiske midler som f.eks. folk i den nordlige del af regionen. Vi er jo nogle af de svage borgere i regionen, og det er derfor vigtigt, at vi her fra Vestegnen bliver godt repræsenteret i Regionsrådet, siger Jette Højerup og glæder sig samtidig over, at der politisk ikke er lagt op til en lukning af Glostrup Hospital, som også for nylig er blevet renoveret. Der er sideordnet opstilling i regionsvalget. Derfor er de personlige stemmer af stor betydning for den enkelte kandidat. Parti Mandater Socialdemokraterne 13 Det Radikale Venstre 5 Det konservative Folkeparti 6 Socialistisk Folkepart 3 Dansk Folkeparti 3 Venstre 7 Enhedslisten 3 Liberal Alliance 1 Geografisk dækker Region Hovedstaden de tidligere Københavns og Frederiksborg amter, Københavns og Frederiksberg kommuner og Bornholms Regionskommune. Region Hovedstadens arbejde finansieres gennem bidrag fra stat og kommuner. Region Hovedstaden har 1,6 mio. indbyggere. Nuværende regionsformand er Socialdemokraternes Vibeke Storm Rasmussen. Noter fra generalforsamlingen Afdelingsformanden havde kun rosende ord til overs for den indsats, som afdelingens ansatte og valgte yder i en vanskelig sammenlægnings-periode med én eller anden form for utryghed. Selvom personalet er udsat for et stort pres, er der intet at udsætte på deres arbejde, hvilket Ole Schneider synes er ganske godt gået. Afdelingen er dog ikke sluppet for opsigelser. Således har afdelingens socialrådgiver Frank Petersen efter 22 års ansættelse søgt nye udfordringer hos 3F i Roskilde, og faglig sekretær Aksel Jensen har valgt at gå på efterløn. Hen over året skal afdelingen sige farvel til yderligere to af de gamle kæmper, nemlig Find Christensen og afdelingens næstformand, faglig sekretær Jan Petersen. Find startede som faglig i SiD Hedehusene afdeling, hvor han senere blev næstformand. Efter sammenlægningen med Høje Taastrup har han været lidt af en blæksprutte i afdelingen. Han har valgt at fratræde i december måned. Jan Petersen har valgt at gå på efterløn. Både Find og Jan har begge slidt for medlemmerne i mange, mange år. De er et par gæve gutter, som vi alle sammen vil savne utroligt meget, sagde Ole Schneider. I lyset af de igangværende sammenlægningsforhandlinger, havde bestyrelsen foreslået, at samtlige valgperioder bliver forlænget til udgangen af 2009 for de personer, der var på valg på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen. Dette blev vedtaget. Også de to efterlønsklubber og de- res bestyrelser fik et par ord med på vejen om, hvor vigtige de er som sociale samlingspunkter for mange ældre medlemmer, som ikke har andre muligheder. - Derfor skal der værnes om klubberne, også når vi forhåbentligt bliver til én fagforening på Vestegnen. Det lover jeg Jer, sagde Ole Schneider. Dermed vil en sammenlægning ikke komme til at betyde de store forandringer i forhold til i dag. Især i disse nedgangstider tror nogle arbejdsgivere, at det er helt legalt at skille sig af med medarbejdere, som det nu passer dem. Men så let går det bare ikke. Afdelingens er stadig medlemmernes vagthund, som desværre sidste år hentede mere end 11 mio. kr. hjem til medlemmerne i forbindelse med faglige sager, arbejdsskader og civilretlige sager. Juli Hø j e Ta a s t r u p

12 Og så gik det med fuld musik og blafrende faner mod Medborgerhuset. Fællesskab over egoisme Talerne på fælles 1. maj arrangement i Høje Taastrup gav regeringen og dens gammeljomfru en omgang rød bøllebank. Af Palle Aarøe Kampen for velfærd og retfærdighed, svandt ud af landet, da Anders Fogh omsorg for de svageste og dem der er i Rasmussen var skatteminister, og at nød, kampen for et fredeligt og solida- der ikke er blevet fulgt op på sagen risk samfund uden stor klassedeling og de sidste 7 år. grådighed. Det er værdikamp, og den Han klandrede også regeringen for kamp har Socialdemokraterne kæm- i valgkampen at have stillet forbedrin- pet gennem mere end de sidste 100 år ger for kassedamerne, sosu-hjælperne og har dermed været med til at forme og pædagogmedhjælperne m.fl. i ud- og udvikle det danske samfund. sigt. Men de fik ingen forbedringer. Det har været en kamp med sejre Inden han ønskede god 1. maj slog og nederlag. Men vi skal nu gå i spid- han et slag for sin mærkesag, en lokal sen for nye sejre, lød en appel fra miljøpark, som han håber kan etable- Mogens Lykketoft, MF for Socialde- res i Høje Taastrup. mokraterne på årets fælles 1. maj dag i Høje Taastrup. Han har selv været med i kampen i 45 år. Og dagen igennem var netop præget af rød kampgejst. Traditionen tro Sviende røde kinddask I Medborgerhuset bød 3F-afdelingsformand Ole Schneider velkommen fælles 1. maj, som var arrangeret af Denne betuttede dreng ville så gerne liste a startede man i 3F-kælderen på Pile Socialdemokraterne, SF, Enhedsli- Allé med morgenbord og fællessang. sten, FOA op 3F fælt ved ikke ønske en kommunalre- Finn skraldemand Kristiansen, Og så blev der i rask tempo ellers form og en skattereform vedtaget på Finn Kristiansen holdt flagtalen medlem af afdelingens bestyrelse og S-kandidat til byrådet, holdt flagtalen, og gav udtryk uddelt sviende røde kinddask og bøllebank til regeringen og dens kulsorte støtteparti. et bredt politisk grundlag. Konsekvensen er, at det kommunale selvstyre har meget ringe kår i dag. for bekymring over Mogens Lykketoft mente, at ver- Regeringens politik har også bety- den accelererende den nu står ved et opmuntrende ven- det, at en ny klassedeling er vokset arbejdsløshed, der depunkt, efter at Obama er blevet stiger med raketfart. USA s præsident og er begyndt at Det bliver svært at tage fat, og landet ikke længere skal rette op på skaderne slæbe rundt på alt det nyliberale og efter den borgerlige nykonservative ideologiske vraggods regering. Det kan efter George Bush. godt tage flere pe- På hjemmefronten er der stadig rioder. Finn Kristian- meget borgerligt vraggods, selvom sen undrede sig over, det er positivt, at vi er sluppet af med hvad der er blevet af Anders Fogh Rasmussens effektive den milliard danske skattekroner, der for- spindoktori. Han og hans efterfølger Lars Løkke Rasmussen har svigtet Daniel Donoso Rasmussen, den lokale spidskandidat fra SFU Juli Hø j e Ta a s t r u p

13 de næste 10 år, i stedet for som regeringen at bruge penge på noget, som i virkeligheden ikke virker. Og så skal der sættes massivt ind med uddannelses af de ledige. Rikke K. Rasmussen, DSU. frem. Den har prioriteret det private på bekostning af fællesskabet og givet frit løb for markedets rovdyr, som Lykketoft udtrykte det, og henviste til, at Socialdemokraterne jo havde ret under sidste valgkamp, da vi sagde, at det var et valg mellem skattelettelser og velfærd. Nu er velfærden også truet af et stigende antal konkurser og stigende ledighed. Pengene fosser ud af statskassen for at holde bankerne flydende i vandkanten. Næste år får millionærerne kr. i skattelettelser. Arbejderne får en lang næse. Det kræver en indsats her og nu for at stoppe dette amok-løb, sagde Lykketoft, og nævnte at skattestop ikke er løsningen. Det er derimod at fremrykke og lave alle de ting nu, som alligevel skulle laves i løbet af Fællesskab og solidaritet Det er svært at efterfølge en rigtig kampklar Mogens Lykketoft, sagde Holger K. Nielsen. Han gjorde dog forsøget - og faldt ikke igennem. SF s tidligere formand kom ind på, at ledighed nu er prisen for en global kasino-økonomi med griskhed og grådighed på direktionsgangene. Mange virksomheder er gået konkurs. Det er liberalismen også. Holger K. Nielsen efterlyste initiativer, så nyudlærte undgår at gå direkte ud i ungdomsledighed. Han så gerne renovering af forfaldne skoler m.m. og en seriøs energispareindsats sat i gang og også en mere seriøs uddannelsesindsats, som alle kan få gavn af. Vi er villige til at samarbejde, hvis det drejer sig om bekæmpelse af arbejdsløshed, sagde han. Men problemet er, at Lars Løkke har deponeret sin handlefrihed hos Pia Kjærsgaard, som hellere vil bekæmpe indvandrere og muslimer end arbejds- Mogens Lykketoft og Ole Schneider. Holger K. Nielsen. løshed, sagde Holger K. og slog et slag for mere fællesskab og mindre egoisme og for at gøre Danmark til en grøn vindernation. Fællesskab og solidaritet skal være det fundament, der holder vores bevægelse fast i det 21. århundrede, tordnede Holger K., som er sikker på, at Lars Løkke på et tidspunkt vil drukne i alle sine fadbamser. Unge behøver et fællesskab Line Barfoed: Det er vigtigt, at fagbevægelsen får fat i de unge, så de kan mærke et fællesskab. Af Palle Aarøe - Plads for dem alle, plads for alle, der vil Danmark for folket er en smuk sang, indledte Enhedslistens Line Barfoed sin 1. maj tale i Medborgerhuset. - Problemer er, at der ikke er plads til alle, selvom de gerne vil. Mange unge kan slet ikke få plads. Og det er en stor udfordring. Vores nye minimalstatsminister vil ikke være med til at sikre, at alle vores unge kommer ind, så de kan være med til at bidrage til samfundet. Og der er masser af muligheder for at få de unge i job. Bare vi vil, sagde hun og pegede på en række nødvendige renoverings- og energieffektiviserings opgaver i offentlige bygninger. Der er også brug for mange flere hænder til at tage sig af vores ældre og syge. Hun synes, vi skal lære noget af Island, hvor folket tvang regeringen til at gå af til fordel for en ny rød/grøn regering. Lad os sikre, det er os der bestemmer i stedet for spekulanter. Lad os også skære i direktørernes toplønninger og stoppe uddelingen af milliarder til banditterne i habitterne. Spekulanterne har jo fået garanti for at de overlever. Det har masser af gode virksomheder som vil sikre produktionen jo ikke, sagde Line Barfoed, og kritiserede også det såkaldte frie valg, som jo kun gælder for dem der kan betale. Line Barfoed. Juli Hø j e Ta a s t r u p

14 Endelig var hun gende arbejdspres og dels som følge stærkt utilfreds med af strengere krav til medarbejderne på den nye socialmini- bl.a. daginstitutionsområdet. sters påstand om, at Mia Bendtsen nævnte, at FOAs der ikke findes fat- lokalafdeling hver dag har besøg af tige i Danmark men et medlem, der lider af stress eller blot som hun har depression på grund af arbejdsmil- sagt økonomisk jøet inden for det offentlige, især de Mia Bendtsen. udfordrede. Til sidst rettede hun en bøn til fagbevægelsen om i endnu højere grad at medvirke til at få bedre fat i de unge, som skal mærke, at der eksisterer et områder, som har med mennesker at gøre. - Der skal simpelthen tilføres mange flere hænder, hvis vi skal undgå, at tusindvis bliver slidt ned Margrethe Nielsen, 80 år, bor på Sengeløse Plejecenter og var ligesom tidligere år også med til 1. maj denne gang. Hun har været medlem af Socialdemokratiet siden fællesskab. nu og fremover. I 2015 vil der ske en Flere hænder ind mod nedslidning Mia Bendtsen, FOA, kritiserede også stor afgang fra den offentlige sektor, som dermed bliver endnu mere truet. Så jeg håber, Høje Taastrup Kommune ikke vil acceptere flere begrænsninger politisk talent og ikke har sin egen mening. Vi må have en rød regering, sagde hendes medlemmers sølle udbytte i kommunens økonomi og melder fra Rikke K. Rasmussen. af skattereformen. Hun synes, det over for regeringens uhyggelige magt- Daniel Donoso Rasmussen, SFU og måske vil være en god idé at sige demonstration. lokal spidskandidat for SF tog den røde til bankdirektørerne, at de ikke må arbejde mere, fordi de nu har gjort skade nok. Liv, lighed, frihed Formanden for det lokale DSU Rikke tråd op og pegede på, at velfærdsstaten nu har lidt længe nok under regeringens salamipolitik. Lærerne er Venstrefløjsbandet This and That spillede de gode røde sange og rock&rul. Fra venstre Bjarne, Simon, Claus og Jørgen Offentlige bygninger har et efterslæb på 8 mia. på vedligeholdelseskontoen, så der er nok at gå i gang med, pegede Mia Bendtsen på. Hun pegede også på, at den offentlige sektor på grund af nedskæringer er K. Rasmussen gik i kødet på regeringens udhuling af det danske velfærdssamfund gennem nu snart 8 år, og betegnede Dansk Folkepartis leder Pia Kjærsgaard som både gammeljomfru og en ulv i fåreklæder. stressede og presses til sygemelding. Det går ud over de unges uddannelse, netop dem der skal videreføre samfundet og alle drømmene. Selv gymnasier er nødt til at konkurrere hårdt med hinanden. Kvantitet storproducent af Hun var glad for, at den tidligere vægter højere end kvalitet, og det for- arbejdsskader og statsminister nu blot er en kranseka- ringer ikke kun karaktererne men også nedslidte medar- gefigur, efter alle de ulykker han har de sociale og menneskelige værdier. bejdere. I perioden lavet for danskerne. Daniel Donoso Rasmussen opfor er Danmark har kun én lykke, og det drede til, at venstrefløjen udnytter, antallet af arbejds- er Mogens Lykketoft, sagde Rikke at den har medvind. Men det kræver ulykker blandt unge og nævnte også sin egen lille lokale bedre samling og enighed. nyansatte steget fra Fogh borgmesteren som er god Han tror på en fremtid for Høje 1600 til 2100 årligt, til at klippe snore over og komme i Taastrup Kommune kendetegnet ved dels på grund af sti- avisen, men som helt er blottet for slagordene: Liv, lighed, frihed. En farlig flink mand Afdelingsformand Ole Schneider, 3F Høje Taastrup advarede i sin velkomsttale i Medborgerhuset folk imod at lade sig narre af kommunens flinke mand, den konservative borgmester Michael Ziegler. Borgmesteren kan iflg. Ole Schneider virke meget sympatisk og scorer ikke mindst en masse point på sin folkelighed. Men det skal man altså ikke lade sig forblænde af, for borgmesteren ved, hvad han vil, nemlig splitte venstrefløjen og isolere Venstre og Socialdemokraterne. Den flinke mand forstår om nogen, hvor vigtigt det er at iscenesætte sig selv, ikke politisk men mere, så han i folks bevidsthed fremstår som alles borgmester. Og Gud nåde dem der kritiserer denne pragtfulde person, hvilket i øvrigt også er svært, sagde Ole Schneider og fortsatte: - Fordi politik, visioner og udvikling af kommunen ikke er det afgørende for den flinke mand. Det er da alt for besværligt, hvis dette bør høre med til en borgmesters opgaver. Så er det da meget sjovere at have sit billede i avisen, eller på TV når en ny pasautomat skal tages i brug, sagde afdelingsformanden og opfordrede til at isolere den flinke mand i valgkampen til kommunalvalget den 17. november, hvilket kræver sammenhold på en stærk venstrefløj. Juli Hø j e Ta a s t r u p

15 Lokalt rødt flertal? Blomsten af den lokale venstrefløj stillede op til debat i Medborgerhuset. Af Palle Aarøe Som noget nyt ved det årlige 1. maj arrangement stillede et lokalpolitisk panel op til debat. Først og fremmest i anledning af det forestående kommunalvalg 17. november, men også for at krydse klinger med hinanden og tilhørerne, som havde mulighed for at stille spørgsmål om fremtiden for deres kommune her i en tid, hvor kapitalismen er i krise og hvor uligheden mellem fattig og rig vokser. De tre lokalpolitikere i panelet Thomas Bak, Socialdemokraterne, Ole Helding, SF og Merete Schøller, Enhedslisten havde hver et kort oplæg, og sidstnævnte lagde ud med at give støtte til alle former for oprør over for Kommunernes Landsforenings (KL) diktater over for skatteborgerne. Ole Helding slog et slag for billigere kollektiv trafik, bedre folkeskoler, at pædagogerne ikke skal stå for madlavning og for det sociale værested på Kingosvej. SF s program i valgkampen bliver flere hænder, mere plads og et grønnere miljø. Thomas Bak vil støtte en udvikling for fællesskabet og for en anstændig hverdag for alle borgere, hvor mennesket altid kommer før økonomien. Heller ikke han går ind for, at pædagoger og pædagogmedhjælpere skal lave maden i institutionerne. Det skal der ansættes køkkenmedhjælpere til. Og så kom der fuld knald på debatten. Bl.a. hvilke initiativer politikerne vil tage for at få flere arbejdspladser til kommunen, for at få nye styreformer og om skatten skal op for at sikre velfærden. Enhedslisten afviste ikke grundskylden som et middel i til at tiltrække flere virksomheder, men advarede mod, at det kunne være et tveægget sværd. SF opfordrede til at rejse sig til modstand, hvis man ikke vil finde sig i de ting, der kommer fra rådhuset. Her tænkte Ole Det lokalpolitiske venstrefløjs-panel fra venstre Ole Helding, SF, Merete Schøller, Enhedslisten og Thomas Bak, Socialdemokraterne. Helding på den omsiggribende managementisering. Thomas Bak havde ikke problemer med eventuelt at sætte skatten en anelse i vejret, hvis borgerne på den måde ellers vil medvirke til at sikre kvaliteten i alle skoler og daginstitutioner. Afdelingsformand Ole Schneider spurgte lidt ind til SF s holdning til at arbejde for et rødt flertal og til udlicitering generelt og fik oplyst, at Ole Helding ser masser af fælles berøringsflader og mange gode muligheder for at få afsløret de borgerlige. Thomas Bak var ikke sikker på, om kommunen i det hele taget vinder noget ved at udlicitere. De ansatte skal bare løbe hurtigere. Det fører til nedslidning og førtidspensionering, så jeg er ikke så begejstret for at udlicitere for enhver pris, sagde han. Enhedslisen ser også hellere, at der udliciteres til medarbejderne, hvis der endelig skal udliciteres. SF pegede på, at der ligger et krav fra regeringen om en 25 pct.s udlicitering af opgaver. Dette er dog langt fra en fordel for kommunerne. Det er dog vigtigt, at kommunerne også selv får lov til at byde på opgaverne, sagde Ole Helding. Både S og SF understregede, at de fortsat er aktivt med i de politiske forhandlinger i byrådet, så længe man iflg. SF kan få noget igennem, der er økonomisk ansvarligt uden at de rammer de svageste. Thomas Bak omtalte det nyligt vedtagne budget som rigtig godt, fordi Socialdemokraterne har fået de ting igennem, man gerne ville og så er det jo svært at sige nej til at være med. Endelig blev der spurgt, om lokalpolitikerne vil udfordre det statslige styringssystem, så man også fik lov til at bestemme noget andet og mere omfattende end blot farven på institutionstoiletterne og datoen for ældreudflugten. Her var alle 3 lokalpolitikere enige om, at de aktivt vil udfordre både KL og regeringen, netop fordi kommunen er så hårdt topstyrede. Juli Hø j e Ta a s t r u p

16 Fra 0 til 25 mio. på 10 år Jan Mogensen har haft fart på, siden han startede Abak Kloakservice i Af Palle Aarøe Hvis man lægger min arbejdstid sammen fra da jeg var 18 år, så er jeg berettiget til folkepension, siger Jan Mogensen, der har rundet de 45. Lige siden han var 18, har Jan Mo- kr. og fik bygget en pumpe med et betalt kontant med kr.- gensen kørt lastbil i alle størrelser tryk på 100 bar og beholder til 100 sedler, som blev lagt i en bunke på og varianter. liter vand leaset gennem Leasing sælgers skrivebord. Det gjorden han også i 1997, da Fyn. Lige siden er det bare gået hurtigt han arbejdede hos Albertslund Klo- Så var han klar til spule- og ren- fremad, og opgaverne er kommet i akservice, og fik idéen til at starte seopgaver, og i starten kunne han hus i en lind strøm. Spuling, sugning for sig selv. ikke tilbyde sugning. og rensning er ikke længere hovedar- Han tog dog et lille tilløb. Han Sin første kunde fik han den 10. bejdsområdet. Firmaet betragter sig passede sit normale job i Alberts- oktober 1997, og allerede den 7. i dag mere som et entreprenørfirma lund-firmaet og kørte først ud til sine december samme år havde han så med egne slamsugere. egne kunder efter kl. 16 ved normal mange kunder, at han måtte stoppe Omsætningen i 2007 blev 25 arbejdstids ophør. ved Albertslund Kloakservice. Han mio. kr., og frem til 1. maj i år lig- Dette muntre firmaslogan skaber opmærksomhed de fleste steder. Abak Kloakservice havde således set dagens lys, i svogerens navn og på vennernes adresse. Jan Mo- havde en arbejdsdag på 12 timer men brugte omkring 17, fordi han snakkede så meget i telefon med kunder. ger omsætningen 2 mio. højere end på tilsvarende tidspunkt sidste år. Så her mærkes ikke nedgang. Abak Kloakservice har omkring gensen For at tage noget af trykket an- 30 medarbejdere og har nogle nye til købte en satte han sin lillebror, og folkevognen jobsamtaler i øjeblikket, så antallet gammel blev i februar 1998 skiftet ud med en kommer op på 35 om kort tid. brugt fol- helt ny varevogn, og i august samme Kunderne er hovedsageligt fra kevogn år købte han sin første slamsuger, Sjælland og Københavnsområdet, LT35 for så han kom hele paletten rundt om men firmaet har bl.a. også haft op kloakkerne. Den blev købt brugt og gaver helt i Aalborg. Abak Kloakservice råder i dag over 4 astrup, og de store biler serviceres og 2 mio. kr. højere i forhold til slamsugere, 3 TV-biler, 13 gravebiler, holder til på pladsen i Heringsløse. Arbejdspladsen har valgt sikker- 1 kranbil, 1 mesterbil, 2 murerbiler og I firmaets levetid er der investeret hedsrepræsentant. 2 spulevogne mio. kr. i biler, bygninger og Navnet Abak har ingen egentlig Jan Mogensen ejer også firmaet grej, og omsætningen i 2007 var særlig forklaring på sin tilblivelse an- KJ Rådgivning, der bl.a. rådgiver om cirka 25 mio. kr. Regnskabet for det, end det normalt kommer til at oliespild og forurening er endnu ikke færdigt, men stå ret øverst i telefonbogen eller på Abaks hovedkontor ligger i Ta- omsætningen i år frem til 1. maj ligger internettet, når man søger. Juli Hø j e Ta a s t r u p

17 Dem der kører gravemaskiner har rørlæggerbevis, og murerne har svendebrev. Ellers er alle øvrige med undtagelse af kontorpersonalet ufaglærte, dog med en grundig oplæring. Maratonløb gav inspiration Da jeg startede firmaet, troede jeg, at det vigtigste var, at jeg var dygtig til at rense kloak. Senere mente jeg, at det var vigtigt, jeg var en god bogholder. I dag ved jeg, at det vigtigste er at kunne finde kunder, siger Jan Mogensen, som kører efter det gamle ordsprog om, at ærlighed varer længst. Han tager således hellere promte ud og laver en forkert udført opgave om frem for at bruge 4 timer på at skændes med en kunde. Oprigtig og ærlig kundekontakt, rimelige og fair fakturaer og det at kunne tænke selvstændigt er væsentlige dyder for Jan Mogensen. I 2007 fandt han ud af, at den aller vigtigste forudsætning for at blive en god chef er at dyrke motion. - Der skete noget mentalt med mig, da jeg løb mit første maratonløb den 2. november sidste år, hvor jeg kæmpede mig gennem de sidste 12 ud af 42 km. hen mod målstregen. Det løb lærte mig at løse problemer på en ny måde, og at ikke altid den nemmeste løsning er den mest rigtige. Jeg er blevet bedre til at løse et problem frem for bare at opgive eller blive sur, siger Jan Mogensen, som også mener, at han selv er bedre til at forhandle løn end fagforeningen sådan i et lille og for ham lidt skuffende tilbageblik fra tiden som ung chauffør og medlem af Chaufførernes Fagforening i København. Datteren Susan er i gang med at lære alt fra bunden i faderens firma, inden hun starter på universitetet efter et sabbatår. Hun er bl.a ved at lære at køre slamsuger, og hendes kæreste er ved at lære at grave. Det er dejligt langt ude på landet i Heringløse, selvom man må sidde indenfor på kontor, hvor der dagen lang er godt gang i telefoner og pc er. Jan Mogensen har netop underskrevet sin første lokalaftale og aftale med en fagforening i øvrigt nogensinde - indgået med 3F Høje Taastrup. Et historisk øjeblik: Faglig sekretær Benny Unterschlag (tv) og Jan Mogensen underskriver en lokalaftale om, at medarbejderne får 800 kr. pr. opgave, der ligger uden for normal arbejdstid. Ud over 2 timers arbejde får de desuden højeste overtidsbetaling. Det er den første aftale nogensinde, som Jan Mogensen har lavet med en fagforening og det er bare en rigtig god lokalaftale, vurderer Benny Unterschlag, 3F Høje Taastrup. Juli Hø j e Ta a s t r u p

18 Jubilarer hædret Godt og hyggeligt fagligt samvær, da dette års jubilarer blev begavede i afdelingen. Traditionen tro samlede afdelingen igen i år de medlemmer, som nu har opnået medlemskab af fagforeningen i enten 25 eller 40 år. Rækken af jubilarer er efterhånden blevet ret lang, siden afdelingens bestyrelse for nogle år siden besluttede at gøre det til en tradition at mødes med jubilerende medlemmer. Afdelingsformand Ole Schneider sagde et par bevingede ord, inden han kaldte hver enkelt jubilar op for at overrække dem en gave. I sin tale kom afdelingsformanden bl.a. ind på, at mange familieforsørgende mænd har benyttet situationen med næsten fuld beskæftigelse på arbejdsmarkedet for blot få måneder siden til at melde sig ud af fagforeningen. Det var jo ikke særligt klogt gjort af dem, som tror, de kan blive hjulpet af det offentlige, når det går galt. Sådan er det jo bare ikke længere i dagens Danmark. Men det problem har I jo aldrig været i nærheden af. Det er jo bl.a. derfor I er her i dag, og mange af Jer har også en alder, hvor det var en Faglig sekretær Aksel Jensen, som gik på efterløn den 30. april i år, var også blandt jubilarerne. Afdelingsformand Ole Schneider holdt jubilæumstalen og delte gaver ud. selvfølge at melde sig i fagforening, da I startede Jeres arbejdsliv, sagde Ole Schneider og fortsatte: Mange tror desværre fejlagtigt, at når vi nu skriver 2009, så kan der ikke være det store behov for at stå i en fagforening. Dertil er kun at sige, at det er mere nødvendigt end nogensinde. Samlet set henter 3F mere end en milliard kr. til medlemmerne hvert år, og alene i Høje Taastrup afdeling hentede vi godt 11 mio. kr. hjem. Så kom ikke og fortæl mig, at vi har overlevet os selv som fagbevægelse, sagde afdelingensformanden. Der var god kollegial og faglig stemning, da jubilarerne mødtes. Juli Hø j e Ta a s t r u p

19 Ny socialrådgiver Socialrådgiver Gitte Lykke Rasmussen er ansat som vikar i afdelingen fra 1. juni til som afløser for afdelingens tidligere socialrådgiver Frank Petersen. Gitte er uddannet socialrådgiver i Århus i 1993, og hendes speciale er inden for misbrugs-området. Efter endt uddannelse arbejdede hun i åben rådgivning i Lyngby Kommune. Senere kom hun til både Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp. Hun har også gennem 3½ år arbejdet i en pensionsafdeling i Roskilde Kommune, ligesom hun har arbejdet forskellige steder for vikarbureauer. Det er første gang, jeg prøver at arbejde for en fagforening, og jeg glæder mig til et meget spændende job her i 3F. Jeg har længe haft lyst til at prøve noget andet end det kommunale, siger Gitte Lykke Rasmussen, der privat bor i Sorø. Socialrådgiver Gitte Lykke Rasmussen arbejder dagligt i afdelingen. For at være sikker på ikke at komme til at vente er det bedst, man lige ringer først og aftaler en tid. Husk afdelingen holder lukket om tirsdagen. Fagforeningskontingent pensionister Som lovet på generalforsamlingen bringes her en orientering om faglig kontingent indbetalt af pensionister og skattemæssig indberetning. Passivt medlemskab Østre Landsret har i en afgørelse af 18/ (6 B ) bestemt, at faglige foreninger ikke kan foretage skattemæssig indberetning af fagligt kontingent indbetalt af pensionister. Ifølge ligningslovens 13 er der fradragsret for udgifter til kontingenter til fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og andre faglige sammenslutninger, der har til formål at varetage de økonomiske interesser for den erhvervsgruppe, som den skattepligtige tilhører. Fradragsretten er, jf. 13, stk. 2, dog betinget af, at den faglige forening, hvis den er indberetningspligtig efter skattekontrollovens 8 T, har indberettet kontingentudgiften til SKAT. Skattekontrollovens 8 T omfatter de faglige foreninger nævnt i ligningslovens 13. Efter Østre Landsret opfattelse varetager fagforeninger ikke pensionisternes økonomiske interesser på en sådan måde, at betingelserne for fradrag i henhold til ligningslovens 13 er opfyldt. Aktivt medlemskab Så længe et medlem fortsætter med at arbejde eller står til rådighed for arbejdsmarkedet, og foreningen dermed varetager medlemmets økonomiske interesser, vil medlemmet have fradragsret for indberettede kontingenter. Dette gælder efter vores opfattelse også, selvom medlemmerne har opnået pensionsalderen på 65. Medlemmer, der er i en arbejdsløsheds- og/eller efterlønssituationen, har ifølge SKAT også ret til fradrag for kontingentindbetalingen. Den faglige sammenslutning skal derfor fortsat indberette kontingent for denne medlemskreds. Begrundelsen er, at medlemmerne står til rådighed for arbejdsmarkedet. Juli Høje Taastrup

20 Nyt fra A-kassen Nyt fra Faglig Fælles A-kasse i Høje Taastrup Sommerferien står for døren og her er nogle gode råd til dig. Ferie Hvis du er ledig og skal holde ferie, skal du give jobcenteret og afdelingen besked straks du har besluttet hvornår du holder ferie. Beskeden om ferie til jobcenteret kan gives på Min side. Beskeden skal dog gives senest 14 dage før du starter på ferie. Udebliver du fra en jobsamtale eller andre samtaler med jobcentret eller arbejdsgivere på grund af ferie, får du 3 ugers karantæne. Ferie på enkeltdage skal ikke meddeles med 14 dages varsel. Her er det afgørende, om du har meddelt din feriedag til jobcentret, eller til den der har ansvar for dit kontaktforløb, før de har skrevet eller ringet til dig om en samtale eller et tilbud. Har du modtaget ydelser fra a-kassen eller sygedagpengekontoret i optjeningsåret, vil du kunne modtage dagpenge under ferien for det antal dage, der er optjent ret til. Egen optjent ferie skal dog afholdes først. Har du et feriekort fra en arbejdsgiver og er du ledig på tidspunktet for afholdelse af ferie er det a-kassen, som skal underskrive dit feriekort. Hvis du bliver syg Hvis du bliver syg, skal du have sygedagpenge fra din kommune. På første sygedag skal du sygemelde dig til jobcentret og a-kassen eller anden aktør. Besked om sygdom og raskmelding kan gives til jobcenteret på Min side. Ring herefter til a-kassen som sender så dig et sygedagpengeskema, som du skal udfylde og aflevere til sygedagpengekontoret inden for 1 uge. Når du bliver rask igen, skal det meddeles til sygedagpengekontoret, jobcentret eller anden aktør og a-kassen. Det er vigtigt, at du inden førstkommende dagpengeudbetaling indsender sygedagpengeopgørelsen til a-kassen. A-kassen skal også have din opgørelse, selv om du kun får udbetalt dagpenge fra a-kassen en enkelt gang. Hvis du har været syg i over 14 dage, er du blevet afmeldt på Jobnet. Husk at blive tilmeldt igen 1. dag du er rask, ellers kan du ikke få dagpenge. Afmelding og tilmelding på Jobnet, a-kassen eller jobcentret. Når du ikke længere ønsker at modtage et nyt dagpengekort, skal du afmelde dig på Min side. For igen at kunne få dagpenge, skal du tilmelde dig som ledig på jobcentret, a-kassen eller på Vil du søge arbejde i et andet EØS-land? EØS-landene (EU, Norden og Schweiz) Hvis du ønsker at søge arbejde i et EØS-land, er det vigtigt, at du kontakter din 3F-afdeling. Hvis du får arbejde i et EØS-land, er det vigtigt, at du før udrejsen henvender dig i afdelingen, da der gælder særlige regler i forbindelse med overflytning til et nordisk land eller et EØS-land. Hvis du ikke har bragt disse forhold i orden før afrejsen, kan det få alvorlige konsekvenser for din ret til dagpenge, når du vender tilbage. Er du urolig for om ledighed også rammer dig? Så har du en god sparringspartner i 3F Høje Taastrup afdeling der hjælper dig videre. Læs nedenfor hvad du skal gøre hvis du bliver ledig. A-kassen anbefaler (uanset om du er ledig for første gang eller har været ledig før) at du ringer og bestiller en tid, så snart du ved, at du bliver ramt af ledighed, idet Juli Høje Taastrup

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Jonas Dahls tale 1. Maj 2011 Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Det var også her jeg holdt min første 1. Maj tale for

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE DER ER RÅD! DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE Lars Løkke og politikerne på Christiansborg siger, at der ikke er råd til velfærd. Arbejdsgiverne siger, at der ikke er råd til lønforhøjelser. Medierne

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Tale til 1. maj 2015 1 Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Og på den anden side - Lars Løkke - hånd i hånd med DF. Hvordan kan

Læs mere

Justeringen af fusionsgrundlaget har primært handlet om at tilpasse fordelingstal, budget og sikre at budgettet også er robust på lang sigt.

Justeringen af fusionsgrundlaget har primært handlet om at tilpasse fordelingstal, budget og sikre at budgettet også er robust på lang sigt. 16. udgave udsendt d. 3. marts 2015 Læs i dette nummer om: Projektet tilbage på sporet fusionsgrundlaget justeret Den administrative proces i gang efter 21.3 Et stort JA på den anden generalforsamling

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Thyge Enevoldsen Et unødvendigt nedskæringsbudget Igen i år står vi desværre overfor et nedskæringsbudget, det er i hvert fald hvad flertallet

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Det talte ord gælder I dag fejrer vi vores Grundlov. Grundloven er de regler, vi har for vores politiske kampe. Grundloven giver den enkelte borger rettigheder.

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Vi er midt i en valgkamp. Og for mig betyder det hektisk aktivitet. Masser af møder, medrivende debatter, interviews og begivenhedsrige besøg i hele landet. Men selvom dagene

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Bestyrelsen i 3F Holbæk-Odsherreds beretning 2011

Bestyrelsen i 3F Holbæk-Odsherreds beretning 2011 Bestyrelsen i 3F Holbæk-Odsherreds beretning 2011 Jeg vil gerne bede forsamlingen om at holde et minuts stilhed for at vise respekt til vores kammerater, der er faldet bort i årets løb. Fagligt: Jeg vil

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk For en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle Stem på Enhedslisten aarhus.enhedslisten.dk Enhedslisten for en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle En stemme på Enhedslisten ved kommunalvalget

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Der findes mange forskellige ambitioner i denne verden. Nogen ambitioner er gode, andre

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Det mener partierne om HK s fokuspunkter

Det mener partierne om HK s fokuspunkter Kommunalvalg 2013 i Østjylland: Det mener partierne om HK s fokuspunkter Støtter listens kandidater et forslag om, at alle virksomheder, der udfører større arbejdsopgaver for kommunen/ regionen, bliver

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011 Årsmøde 2011. Velkomst ved Lone Hoffmann Alle har modtaget følgende materielle. Mappe med landsbrancheklubbens logo Forretningsorden vedtægter Dagsorden Beretningen Artikler fra året der gik Indkomne forslag

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere