Budgetflop i. Furesø. VlS. Kommune.oooo. Futesø Tidende AJS. Trods den beskedne opposition's

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetflop i. Furesø. VlS. Kommune.oooo. Futesø Tidende AJS. Trods den beskedne opposition's"

Transkript

1 AJS VlS ob OL Ø U:O.=a a =-.-d; - COC 5Å.' a-o! vj- Futesø Tidende EGNS-AVS for område VÆNLØSE-EGNEN 3500 Værløse Kajs Avis 15' ma.i Fortsættelse af Hareskov-Værløse Arris der udsendtes første garngt-9-'n nr. 9 - side Budgetflop i Furesø Kommune.oooo Trods den beskedne opposition's beskedne medvirken og ønsker om en bedre økonomisk styring af kommunen viser årets regnskab et overskud på ca. 170 millioner. Det er klart noget man nu vil unders Øge. Frederiksborg Amts Avis har løbende beskrevet partier der ville pege på en bedre økonomi i den nye storkommune. Nu er der al mulig grund til at finde grunden til, at kommunen står med et overskud på 170 mill. Der vil også være steder hvor man overraskes over at have oplevet besparelser man gerne ville være foruden. En kommune skal have penge i kassen men må egentlig ikke kalkulere med meget store overskud På den anden side må det være svært at pege på nye byråd der kan skabe bedre økonomi - når et flertalsstyret byråd kan overskyde 170 millioner. Nu kræver det virkelig respekt hos borgerne - når man finder ud af hvordan man anvender de millioner der i grunden er BORGERNES... Der er nogen snak om rt arbejde - og der er teder hvor man henstiller til borgere om at melde sig - for sort arbejde...".. - Det er ufbrståeligt, at nogen kan have hentet penge ud fra et rådhus via en naturlig vei... - stedet for at så uvenskaber burde politikere og embedsmænd tage sig mere at hvad de udbetaler penge til og foretage nogle kontroller der vil noget.. - Det var måske bedst om man af og til kom Pa besøg og sagde at man kom fra Folketællingen og skulle konstatere' hvor mange der boede på parcelen... NOGEN HAR BEM/,RKET at prisen på benzin kan betyde, at et og andet besøg tager for meget benzin...

2 Kajs Avis 15. maj nr. 9 -side 2 EGNS-AVS for området V.1f,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt' ; o.;;;;;;; i?in:samre i \ og regerlngen ihavcle et og _ivil have ff:il:t'å'il:"i"'"' meo nye landet der. Å \t2 Der var ensans det var aftalef med lartarer lkunne indgå lf\( \l rekrame at man kom rra lanoets læger. li'j*, man \>U) et hjem med klaver.. Landets læger er en r dagerdet ikrie n'k,.. il;ilff;;; lkaldte et der skal megct --::.:::.. hn".nrorivend-e der lbyvåbrgl... Når nu det viser sig ''rr nurrrr."r ujr n' -4 o^,lo.ro-rl 6lirror defes erhvefv Og at sodavand bliver deres erhl'erv og- lp]"".ttl.tn. bog' 3 ;:fiiljljj'il;:, 1',,;#,-;" "+.. 'o", 'x''. første \< henr ise r', at skoredag.e de skulle have åbent.lman i kommunent 3:ti. skal man passe på rrav o"l""lomrade :'"^:": ha'cle fået man ikke drikker nave rerter og anore llandets firrste for mange af dem... 3*t"1. o: lærerseminarie. konsultationen. lcontr,. r.ist kun frrr HAR MAN EN r\u u'dnlr r'.r' '"'*'";;;;;.il"rå"-,, l::-'l,t: T1":1T':: ' lffj[:1";ff,?,:;'.. HAVE er der forbindelse med de lra.lrarr utss spændende at se L^r^L.---. L^r^r^-- lfra Ballerup by bad hvad der dukker op man betaler lbeløb man om, at det ville har man hørt meget l{1a8 1233' stt l. rr, MEGET s H,aEr fi,trrvs rr.re,\rl- lhjælptilstigende er gaet blive bagde- t antl!,r\, Y ltlratb (rfunooysob$ - lleffænef.. lterræner... Bertel Haarder taler. søgt at lære, at skriften men den ene udstråling selvom man måtte spare i skrifnig ',"1:,'l':_tl-"-",-tit-.] "t lfra Ballerup b1,bad dansk og stavning fordi her og der. Bare vi lf*$.t:".for deres ln*.. en dame der kom ::i::::\jl^'fi1t"y'- dog havde husket at tl9t?f for samfun- ge kunne læse hvad vi l:u 'arerne' computeren havde sta- lægge tøgene i tide... det. lle,!' tuen Men det har J0"".. nygningern. indeholdt via vor skrift 9:' T."' ". ikke været helt efter i aer i o.tr Ltt" indrettet skrift al- ;ildffii"""""" lil;;';;:;;'""'' ::J'"o'stue ror det gr' drig i:1"_"i]:11s rignede mere os o'enrra r;'.;; -un ::",111:1"':lxll::, drommer om at luvenlra ønsker man ;Xl"rt"',"å,iTiiiilX;; der hayde en lille skole Det har fort til at nogen stopper motoren rr, forlænget de Her han man se lderfor. ;:"JJ-:;':;T,'", -*.' regler med ;ffi;ilffi;il lsæroende il;"f::,l,"hlj rer års rid - med *:T ll:h,l.n"*i ;'.''*"" nu " r 1;;:i;;-,;;ia., den tid i Jonstrup "s lll-1"-::lf-",lilfe den fr. r-rrrl\ rar\-r-r,n.r m::;."1; åbne ror l:l::::i llt llil:--: lstuerne er abne lor l_'_:':1''':'1 """'. srde LT6NER DET mil der kan spise. l;;;ng den r.ørste llp:g_,yp-gl: EN DRØM at man af lægerne...,r"j"t i måneden kr. r4 TANKEVÆKKENDE skal opleve børnene '::::-":::;^;-;",il 16. Juli er lukket' tal lat man i vore dage kan Gudiksen pal['j"';låir;;j",f;:; gå glade i.k"t"..:::: isrona?ryste- l:':"med sr,,endende at se i::r:::1:1"'- på hvad lærerne har esse hører man.. r- -- ^ ;-' l;j#;";;;;ffi,".1i1.1." \< 2' lilåfi,il:flj#å:'' l:, ^ _-r ^- lnu have et udstyr der llre-resler.og har. to..gn.n. born. :::l::iti,'fl1li.' mistet sin værdi når nu ":"' "":;"::"";"' kan vi håbe på vi forberedt sig tn'... l =...r..,...;...: lm9:,:91t9:: l;rr"'*;;;;"."" Bagdele er fordels... var tidligereminister lfør den er helt forbi

3 NEJ -NF]J - NE. - NE. Selvom busselskabet efterlyste id6er til brug af tog og busser indenfor Furesø kommune - når de kørte tomme på de fleste timer afvistc man et buskort man kun kunne benytte til de tomme pladser... Det kunne gøre det nemmere at føle man kun var EN kommune... ngen kan forstå man vil af med velstand... DE,T ER TRYGHED AT VDE, at du kan blive fotograferet uden du ved det. Smukke damer vil vise hensyn... MØDER MSTER VÆRD hver gang nogen har samlet sine kræfter på nogle gode spørgsmål der ikke gives et godt svar.. CHARMEN VED FODBOLD er, at man aldrig finder et svar På hvilket hold der vinder før efter kampen... DET MÅ VÆ,RE SURT for de der bor så ensomt at de ikke kan få kontakt til bredbåndet HUSK PA DN FERE at skrive etkort hjem -det er meget dejligt at modtage et kort fra ven eller familie. Det er meget lunende... Kajs Avis 15. maj 2013-nr.9-side3 EGNS-AVS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt Erhvervsnyt fra FURESØ Læst i Frederiksborg Amts Avis hvor kommunen lægger vægt på at der er mindst tolv fordele ved at vælge kommunen hvis man vil noget med sin virksomhed. En indsats der betyder at man vil skafl'e plads til 500 nye arbejdspladser. Måske skulle kommunen annoncere lidl mere i Frb.Amts Avis... HELDGVS HAR MAN FUNDET DEN MAND der sprøjtede vand på statsministeren. Han burde indlægges til en psykisk undersøgelse... Det gælder også de der brugte æg og tomater. Om ikke for andet så for at markere hvor grænser går... DEN SMUKKE JOHANNE stiller ikke op til folketinget mere. Partiet vil ikke have medlemmer der kan gro fast på stedet... BYRÅDSVALGET betyder at mange kan vælge de få der skal bestemme over de mange. De siger selv, at er ikke tilfreds så vælg ::::: ::::: ::::: : VA,C TL Æ,LDRE nånef er et sted foreslået at man ska betale for sin stemmeret for at dække de voldsomme udgifter. Jo, man er ude efter de der af en eller anden grund blev ædre... Tro ikke det er så godt at blive ældre... De nye amter og regeringen vil have nye aftaler med landets læger. Landets læger er en art selvstændige erhvervsdrivende der har kunnet dyrke deres erhverv og selv bestemme når de skulle have åbent, have ferier og andre afbrud på konsultationen. Nu ønsker man ovenfra nye aftaler i forbindelse med de beløb man betaler lægerne for deres indsats for samfundet. Men det har ikke været helt efter lægernes ønske. Ovenfra ønsker man nye regler og har derfor forlænget de gældende regler med et års tid - +:ffi r-,-$n1;g l.gj=æ[ M l:l=: a1 g==== Kajs Avis 15. maj nr. 9 Ryetvcj 20 stuc Værløse Kaj Øgaard Sørensen Næste nr. 31. maj KAJS AVS nr Seniorjobbere for ældre l Budgetllop Det sorte arbejde Nye aftaler med læger 2 En slags byvåben 2 Da skriften bctød noget 2 Erhvervsnyt 3 Snavs i politik 3 Den daglige avis Brøndbv aktier 4 Udlandsture blev tabt 1 Ud med lokale aviser 5 Liv i superligaen 5 Skovløberhuse 6 OK-servicebutik 6 Ljd af banden 6 Egnens historisl<.e lbren. 7 Rengøring 8 Bedstemor og bedstefar tl Den første dag i skolen 9 Glad lbr skolen 9 Den åbne dør 9 F-uresø byrådsmøde l0 Furesø nyt l0 De arbejdsløse ll Sundhedshus og læge- ll llliv din egen herre ll Konfirmander 12 Breve i arrigskab l2 Manglende aktindsigt l3 Gymnastik m.nr. tj Spar på vandet t4 l1 Når man deles op l,idt af hycrt i småt l4 SAMARBEJDE i mange hjem får kærligheden til at blomstre

4 Kajs Avis ls.maj 2013-nr.9-side4 EGNS-AVS for området V,1f,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt' Furesø-valgnyt ;;;;tf*;ii;;;;; spare - men alligevel ansætte side om side med man skal fyre... SKAL MAN FYRES skal det ske på en såkaldt medmenneskelige facon - og ikke via computer... Man skal lære så længe man lever - og det kan da godt blive længe nok... DERFOR ER ET VALG MEGET AFH,,NGG AF PERSONLGE STEMMER... men GAMLE DAGE LAGDE MAN OGSÅ V,1EGT hvem der stod bag alle kandidaterne som STL,ERE Den store skolestrid har kostet noget. Det fortælles at der er børn der har mistet deres udlandsture... Der skal værc steder hvor kommunerne har sparet penge - hvor skal de placeres når man gør boet op. Måske ville det være klogt, at støtte sig til en hvidbog der kommer rundt om de problemer man støder på når boet :LLlsg.l:.:.g*,rEgteskaber MANGLER OFTE DE RGTGE KRYDDERER.. ses meget aktuelt i Frederiksborg Amts Avis for l4 kroner. Socialdemokraterne har opstillet en liste med navne i rækkefølge men ikke med nummer. Man opstiller sideordnet. Det vil sige at her gælder den endelige opstilling SDEORDNET. Borgmesteren er dog sikret en førsteplads. Me n her gælder PERSON LCE stem mer... A opstillcr mangc personer der uanset deres placering skal afvente stem mesedlen der før valget skal sendes til den politiske forening - der forud har haft en samtale med hver enkelt kandidat for at sikrc hvor de står. Det er hvad man kalder demokrati.. FRA AVSER OC TV var man vidne til hvor snavset politik kan være i et land hvor man ønsker at varetage det demokratiske skin så langt det rækker... Yderligt gående kan ved særlige lejligheder mangle ord og bruger så maling, æg, tomater og vand. Det er særligt de dage man skammer sig og går til bedrevidende for at få forklaringen på den slags forekomster i et land hvorfra Anders Rasmussen rejste rundt og reklamerede om dansk demokrati men selv valgte at emigrere til andre lande med sin danse-frue... - Du kender godt den med en ven der spørger om han kan låne en tier af dig... - Jo, jeg kender typen - hvad er der så med ham? - Jo, så er der nogen der siger - HAM kan du ligesågodt give en ti'er - du må ikke forvente du lår den tilbage nogensindc... - Hvad vil du med det? - Jo, jeg tænker på hvis 108 borgere sætter million ind ved at købe aktier i BrøndbY er det vel stadigvaek DERES penge. Hvordan kan klubben så påstå, at det er deres. De skal vel på en måde vaere til rådighed i klubben hvis du vil have din million tilbage med renter og lidt ekstra i overskud..., Jeg hører hvad du siger - men jeg forstår heiler ikke hvordan den slags ting kan lade sig gøre... DET VAR EN OVERRASKELSE FOR MANGE MENNESKER at det var denne onsdag man skulle afprøve landets signaler - på en l. maj Det lød næsten som om der var kommet ulve til byen... DET HAR V. RET SÅ KOLDT at det ikke ser så godt ud for dele af landbruget. Nogle steder måtte man så om... MAJ MÅNED springer der fleste træers blade ud. SEJLADSERNE PÅ FURESØEN OG DE ANDRE SØER STARTER MAJ MÅNED. Tas med...

5 Folketinget ikke vild med lokale aviser.. Nu vil man tage muligheder fra deres overlevelse... En ny lov forlyder, at der skal betales skat hvis avisen ikke har 25o/o hvad man godkender som stof.. Altså ikke stof der er klip eller skjulte annoncer o.l. Det kan betyde, at lokale aviser må sige nej til annoncer... Det kan også befyde, at lokale papiraviser ikke kan overleve. Statistik viser også, at flere og flere siger nej til reklamer - og de lokale aviser... Det kan blive et problem når landet går til valg i novbr. Det er muligt at læserbreve er en slags lokalt stof - men så burde man betale for dem når de er skjulte reklamer... Men det er også en begrænsning - hvis ikke lokale aviser får annoncer nok... Kajs Avis 15. maj nr.9 - side 5 EGNS-AVS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang7'9' Jeg mener jeg har set i et vindue hos en begravelsesforretning i Sverige, at man kan lå tømt aske over Øresund hvis man ønsker det. Det lyder ikke hyggeligt - men jeg mindes også, at man i Danmark hørte om en slægtning der var hældt ud over Fu resøen...,,. - Jo, man har hørt om en familie der på deres gård havde indrettet en mindelund på deres gård til familiens aske. De forbandt ikke mere deres liv til kirke og præst. NOGEN HAR SPURGT om det kunne redde mennesker hvis man satte en mur mellem modgående biler på en motorvej - så man ikke kunne køre ind i en modgående bi... NDENFOR FODBOLD er det da underligt at det meste spil foregår modsat tribunen... Engang sagde man om andre, at de var nogen rævepelse... DER ER VLLAKVARTERER hvor man kan leve med at naboer har høns. Det smages ikke på æg, at der ikke findes en hane.. Den mest spændende afslutning i Danmarkshistorien og i superligaen... Det har især været meget spændende, hvis landets kæledække fra Brøndby skulle være blandt nedrykkere. Hvis Brøndby rykker ned ved man ikke hvem de har som spillere. Flere spillere har kontrakter der udløber med foråret. Men endnu en tid står det hen i det uvisse... FODBOLD OPLEVER MAN NÅR EN KLUB RYKKER OP. Det er meget værd at glæde sig og fejre oplevelsen for risikoen er nu at man kan rykke ned. Det kan ændre meget for fremtiden hvis man dumper en række ned. Det kan nemlig ske et år til - som mange oplever situationen... Men det gælder også for andre sportsgrene hvor man rykker op og ned Furesø-NYT: Frederiksborg Amts Avis vil kunne fortælle om en meget omtalt hal - der ikke blev til noget. Ved nærmere undersøgelser viste det sig, at mantalte om en pavillon - hvor fakta var man skulle bruge en sal. Nu håber nogen på, at den kommer til at dække alle behov og ikke bare nogle nye il,n af byen kendinge stod for at sælge sit hus, ingen ville troo at han havde været villig til at slå af på prisen... - Har du måttet slå af på-prisen -spugte m4n... - Nej ikke sådan, lød svaret. - Hvad betyder det? - Jo jeg indrømmede ham en nedsættelse på kr. -Er det da ikkc en nedsættelse? - Neeeeejjjj. Jeg kender jo mit eget hus. næste uge skulle jeg over-veje om jeg ville ofte på nyt tag og tagrender., Så på den måde var det ikke noget tab... HVERT AR hører man om borgere der starter lbråret med at plukke anemoner i skoven og siger at det er det største øjeblik i det nye år... NAR MAN LYTTER til mennesker der forudser problemer med deres fagforening og andre der bestemmer - så er det ikke morsomt at man ikke altid SKAL tale sig til rette. En strejkekasse er en ekstra skat der belaster daglønnen og det hæsten hele livet. Var der ikke en plads til en slags forbedring af de daglige problemer.

6 Kajs Avis 15. maj nr.9 - side 6 EGNS-AVS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt' Skovløberhuset som vi kendte dem. Fra gammel tid blev skovene opdelt i distrikter. er opførte man på strategisk vigtige steder et mindre hus der blev bolig for skovløbere Der var forskellige størrelser, fx Bakkehus ved lareskovpavillonen havde to boliger, Svvst.iernehuset (herover)havde 2 heste hvor man deltog i skovarbejde ved at trække lange stammer ud til en aben plads i skoven. Ved Bagværd sø og kælkebakken lå et skovløberhus dcr næsten mere var restaurant. Man sagde om deres aktivitet at den var ganske bctydclig: i\ktiviteter pa søerne, almindelige gæster året rundt i skoven og perioden hvor der var aktiviteter på den store kælkebakke. Skovløberne førte et vist tilsyn med skovarbeidere og områdets dyrebestand, forberedte Kongens besøg hvortil de skaffede,,klappere" zi+ 227 'J,t (å' *a E qf s. AA"c!,! --Ø-. -= > å! l-i c, q., zu=å der i dagens anledning sikrede at klappe skovens dyr ud til iagtområdet. Nogle steder solgte man juletræer og brænde,ligesom man holdt øje med krybskytter og andre der havde andre ærinde i skoven' nyere tid har man solgt husene til skoler eller privat beboelse. Pige-6 i Værløse For tiden omtaler Frederiksborg Amts Avis en mand i Værløse der ringer rundt til skolepiger. Beder dem sende nøgenbilleder på nettet og nu har et album men også har forsøg med at gå videre.der skal være tale om mere end 200 forhold der kan straffes Det er utroligt at man anmelder lbrhold man selv er medskl ldige i. ngen for-star hvorfor hængerøve tænder piger, men nogen husker da man hævede kjolerne så meget, at man kunne se kvinders hnæ. En mandlig journalist undrede sig - lbr,,der var jo smukkere dele af kvinden - end knæ".. Når piger flere gange om ugen går indenfor hos Matas er det for at friste drenge - men de er selv ude for, at friste nogen - hvad der vel også var deres opgave -men risikoen kan de ikke leve med. Denne sag bliver en dyr omgang for den unge mand. Modstanden mod en REMA 1000 i Hareskov viser at der vil være rigelig baggrund for OK-tankens service-butik der løbende har udført en indsats for den butiksløse by... DERFOR er det rimeligt at lokale borgere ikke glemmer den hjælp man på stedet har fået gennem nu mange år. Det må ikke genere den butik der har tjent borgerne godt og fortsat skal have de kunder der er nødvendig for at man fortsat kan yde hvad man hidtil har gjort...det er varmt brød - pølser - øl og vand-spiritus-blade, aviseq bøger, tips,lotto og ting til bilen - og så kan man spørge eller det du ikke ser. Der kan hentes apotekervarer og købes frimærker. ";Begrænset aktindsigt... De seneste års oplevelser oplever man hvor vigtigt det er med aktsindsigt hvor det vil være svært. Der ser ud til at der vil være nogen der vil være beskyttet Ganske almindelige mennesker har haft brug for aktindsigt men mødte problemer selvom det havde stor betydning for deres s49... DANMARK har der været klubber der havde interesser hos unge mennesker der ikke fandt noget der passede dem i de normale fritids- og foreningstilbud. lde har fået de største problemer når de ville ud af klubber - fordi de havde givet løfte om ikke at fortælle om klubben de forlod. De har i nogen grad fået tilbudt hjælp men det er en svær beslutning at vende tilbage til det ellers normale liv. Og politiet har jo begrænsede muligheder for at beskytte deres liv og færden.

7 Kajs Avis 15. maj 2013-nr.9-side7 EGNS.AVS for OMrådCt V,flRLØSE.EGNEN 35OO VæTøSC Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Yærløseegnen og den historiske forenin$... har arkæologiens dag. DET ER EN CYKELTUR der går til JonstrupVang-området hvor temaet er sten samt sten med kulspor. Der er kaftepause under vejs hvor medbragte drikkevarer kan nydes. Mødested pladsen ved Ballerupvej nær Sønder Sø vandværk kl. 13 GRUNDLOVSDAG onsdag den 5. juni kl. 13 med folkemusik og meget andet. Grundlovstalen holdes af tidligere minister Bertel Haarder. Det foregår på Mosegaarden RUNDVSEN PÅ MOSEGAADEN Man fortæller den ret levende historie om det glas man fandt i udgravninger På arealet \'ærløse Vest.lcr hl or man fandt spor af beboelse og gamle beboelsespladser. Rent et lykketræf at man her kunne finde et glas helt skånet for skade. TLBUD ', KOMMUNENS BØRN torsdag den 6. juni kl SÆT DNE SANSER PÅ SPL. Næste tilbud tirsdag den 16. juli og ls.juli Da farfar gik i skole MANGE VALGSTEDER ligger i en sportshal der kan give vælgerne en fornemmelse af hvor sportshaller kigger. Denne brug af haller betyder at de andre aktiviteter er lukket dagen før og selve dagen og næste formiddag. Streger på hallens gulv viser hvor mange aktiviteter man kan dyrke. Selvom vælger vil mene at der er god plads til aktiviteter er der stor mangel på lokaliteter alle steder... Og der kommer stadig nye slags aktiviteter tilmed har kommunen en sundhedspolitik der kræver flere lokaliteter. Det kræver positivitet... :"ti Straffen skulle være et ophold o pa en sommerhus-forladt ø i meget stor afstand til hovedlandet... Et vist antal rockere, en gruppe hashrygere og en gruppe narkomaner fik overladt hver et sommerhus med f'ødevarer til en uges tid og alle øens både var i sikkert hus. Hver gruppe fik overladt en del forskelligt materiale. Opgaven gik på, at man uden særlige hjælpemidler og uden telefon m.v. havde udstået sin straf - hvis man fandt udveje til at forlade øen... De tre grupper var nødsaget til at organisere og hjælpe hinanden for at løse opgaven - og det viste sig, at det giorde en enkelt... tiiiililiiliffi OLE tsittne,t o)>.rd+j? b!., -a Ø K=G P- U -E=F. qh 6E?, E;.= på Mosegaarden. Sæt et krvds i kalenderen. EN LOKAL OPFNDER HAR OPFUNDET DENNT] STOL han kalder sofavælgerens favorit.. Når kvinder er så smukke giver man ofte Matas lidt skyld

8 Kajs Avis 15. maj 2013-nr.9-side8 EGNS-AVS for området V'1f,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Æffi;Råå;;i)fljl9l1,..i til valg til lnexcørrng ROG er ikke det lærdreiao.t l;:-il;":d;;;;,,nig.'.,or os billigste man lruro.,. i øjnen. llfilåffiilfil'il: ;;"*'*"' &," ffil ;.:::';."fr 1". *:.r.:1,",ji_._:.. iti,l;i;:iix#;r ;r-, tf ts følt sig overset- men det ldet er endnu ikke ug"n gar igang mcd at værste er at det koster lfaldet nogen ind, at rvdde op. noget at have dette råd. undersøge hvad det Nogen noget at ha'e o"tte rå0. l;;;;;rå;-',"d;; {;' nh Det koster annoncer - ltoster samfundet, at mener 7s[1#. ti forordnede-va g^ko't -unofrermil ioner ior'rigtw7l xanmantakkefor mad og drikke til' Der - lna ",i"rd. i' d" i *U fæ# l:i;,1::l-llq":-ou u v' Y,*l' ".",n1 skal være særskilt '- l fe og genoptætting. lældste så de lever ;il;' tig' 1t 3Ltk" En Lo-mune vil godt lendnu længere... bedst til at aflevere at det holdt op.. betale valgkort og dets llevede man endnu noget helt rengiort... Regeringen var i en udsendelse - men når lkortere falder arve- \'i hørte om et sted hrorl knibe - for vi stod stemmesedlerneskal sendes tilbage er de' l*urr.n "'-""--- ud til de.-- :-- uee efter uge sa en dag nn1ng" hjælpere borgere der selv skll F å år formår at der man pristeresultatet lligeved l. maj... "i-"r" ctircktionen at r:,- får *.*-r må.ske.^ ikke it.t.^ mekøbe frimærker og lforbruge midlerne du*"n nok kunne tage i rar maske tkk( - finde en postkasse. tl til mere at leve for.., p". kontorer -".*, g.i tak_ men det er Hver gang man ser n"t U*.'efterhanden heller ikke nødvenforstå der lurer en Det er nok her man be- lstatistikken på no- for meget for rengo- digt hører man.. finder sig når. n.n der overstiger ringsdamen, at hun tvten hårdt har det samrundet derer os op t li06 a. r.", J -un" lli:,t:11:-':i:li:s været - for de har forskellige klasser. :"t o"' r\4rr. rtr4rr tort tid efter godkendud for at opieve, at vi i lpå sygehuse hører måske *;#;""iråi"i--. ikke haft bil Mange af os kommer ny tanke Rengøring er hårdt - u11 til transporten""""' har en ende. Måske skal visse situationer helt er aun at der holdes man demonstrere at Nu kommer der ret udenfor noget stade..rd". om de ældste T.on kommer overalt i sikkert en forsikring med 6-7 klasser - her i medicin eller en landet regner man med loverlæge. Er du purr. pa medens oet gentager slg' de æld- -an har et godt perso- fem. Der kommer helt lste værd at give den nale - medens man har Der har været enkelt flere. b"drt" medicin. 0et... mange sære ting i til??:? """" den forbindelse. opdelingen opderingen kommerlt "t l$,tid,"t,d: limia" r'* pr"r' økonomiske ejendele formuer - stillinger og til vinduet eller "" ilj'l:x;"??liå,i3,1. r a.. r ;', :;;,''l? oilo. et or., lvlan marre er sreo man ikke solde sit hvor mange de har ' n;r.n. i et rum... it.ii-*o bort - men først under sig. gu.o. tænt<e 1 baderum ikke Burde staten over- tænke sig om... Daoerum men lkke tun" fremstillinsen..... H'or mang",o_ uf-r.oi.in og_ piu.. uddannelser man har ),?Hålo"rt"Påun _ vå J4 rru!'s""""'.;;;;- nttf';"-:3.:lt fli" u". har været proog så r'idere... og hente storkøbs-,". en skærsliber eller r r-r^--^.. r *^r t ro r.q,- O ^r lvtrdier på den slags il;.. hugger rtogg*...' stor skote værdi til EM sådan meget uventet r Engrand arbejder -u"1ffi;;;;;;;;;; lilu:,il:'fff lå, i::ll:.:hiærp hvis låne gymnastiksal og gy,nnastikdragter... blemer med- lån al diverse nøgler o.s.v.

9 Kajs Avis 15. maj 2013-nr.9-side9 EGNS-AVS for området V'f,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945n...,ældreådsvalg "i 'i MAJ VAJ hørte horte r- Ældreratlsralg --l Den l. maj ll l;g**ll-,11"" 1ilHil"*illi; "-,u,. lni rrrrte gang l:*.9.h nu,a,der Hillerød koster valget for st<ud efter først at at flefg kr. Dem mener lhuu. berettet om sidste man at kunne hente l;:r;i!h::; :åt'j' hundrede hvis den ældre selv lrå. uipå dagen. _- lbørn var betaler frimærket...-. f ZOf l valgte landets Derfor er ar isen. *1 at forste statiminister på glade for at rundt om- i kommlntt- ne arbejdes på at finde robotter derkan ini': :J"T: l:j.l.:;,::0., hareihandensaman lstiletter.atholdesintalelt. r_ -.hænderhverdag kan se h'orcran -un-- lååh;ffit.ili"'"1 komme i skole etter ensans imettem. har rad til at behandre l;"";k;i;;. n"r,; luo os håbe 3::,*::: l":ys de indsatte pa en pleie- nu, n, or erborgmester - " )lp-ti-lt:l institution rundt om i lskulle tage tornen i 'ores region. Det er jo det kan ses på l[t?tt-,t_?t: l'*il.apu'rt "n..- - n n4 nn srll.lf f'r at li1tde heler ikke mange Jr- l:.:-.:::.-:-.:-::... mangt en ;"-:nxt;*"] n":' li.,"ff:' r sæde' lertel den rørste :u:uten : loug i skolen L"-9 os håbe t'eriemærker,,forsikring Der er dase lertlr nre user n*'n::l:t:t' ::l#åål'jlj:1"?ål hvor man tænker over de loet goot være' at man ;;" r'4r r- tale r'r1l rur fbrbi ur børn og unge ln:ffiloler tog der af kommu- lhvad er det der har foregået - hvordan skal Fremover vil man ::-1.':l l1f::.:y" lære de ældre at gøre ninane0en... mere serr'.. UET DAGLGE nen er fiernet lh:'ffi=j::fi:l:-"' l;ffi';ffijil-' l:lfi""' Om de aldrig fåf ]Førstogfremmestfår neo"ougsferien... nn.t maneksamen. ldas o"* besøg eller har ilil;:f;ii',l.,.,ing ;:::;;;;::;,;"' "" en værge der vil neore og r'n*oo"'t=,,n". :iliffi} ][". du ur se om noget går l:å'ih',""::: brerer ;;" SkæVt...Ef de mere leder eller er det Hvorfor er 13 altid i;..* unge os børn pål'fftlfiflfli, o. ", luden skole kunne,ur. sammen og ikke T':.1:':ll^::il:ll":' :_ar r.f,rsr-rr r..r,:, o,. et uheldigt ta1... tuld* lderes dor for en åben ngtlg pa vej, er llt.t:1: "s os rar de StoteleOere og 19gT,,,,,,... der nogen der lmi::tu.t..de nre ;l';:.-'1"1"". finde l;;;1;t;ili;;;;; billige' at tandlæger talgr mgd dem...l regter - hvordan -*.- ud af at lede skolen lsa ker man det... ':':':"::':':':'j:':':':':'::'-' lfrarader at ga over rl'f.':1'-5 ::il:rl:::irr- BffiJn*T:åi:" n:'ll;il:""ilnn. også være en noget o"'*':; :lt lbedre - eller måske henad vejen bliver for dvrt med varerstatning for det perfærre og r-;"g q1 *n vargdag ru,ffi:, *å1,"'0., støtte for det li"å,'r."'r;.i;il;å.. - ttlan skulle r'ære stolt eui'x* tand... nye hjeffl... l,-ara=::r:= af' at kunne bestemme -,=-'-t,'-"'--:":."""""' rrre t,ce n'rru.;;;' et eller ande.t. Nogen., ue n \.{R EN AvtS der ; ;;'; ; il; ffi,* * rt* **t** : il"t :: ili,lil il:?": ffi "'l :'--åxil : il:l' Det må ikke altid være lbo.n men om andre d*,. lun a Desremme noger borgere der havde nemt at leve op til,,et hvert ';;; fierde ;;;; ;il;;.:.. år""""""' ' beredt et møde med bedre hjem" _ statsministeren 1. maj t?

10 Byrådets møde 24.4 Susanne Mortensen havde sendt afbud til mødet. Der var ikke indkommet spørgsmå. Der forelå kvartalsoversigt vedr. dct specialiserede socialområde, herunder udsatte børn og unge' udsatte voksne og handicappede, samt Pleje af ældre og handicappede. Blev godkendt Man drøftede budget 2014 og borgermødet den 26. juni Valg af medlemmer til huslejenævnet. Fire medlemmer har valgt at udtræde af huslejenævnct. Nuværende medlem Per Edr6n og suppleant Niels Techen, John Hestehave og Ove Pedersen som suppleant har alle fire ønsket at udtræde af nævnet.. Dette er godkendt. stedet vælges Niklas Benjamin Kejlskov og Henrik da Silva som suppleant, fra Ejendomsforeningen Danmark og Niels Kristian Hansen og ConnY FURESø (OMMUNE Birkholm som suppleant efter indstilling fra LLO. Man drøfte befolkningsprognose januar 2013 var der indbyggere. løbet af den nye budgetperiode til 2017 forventes tallet at stige med 1174 flere indbyggere. Vurderingen blev godkendt. Kajs Avis 15. maj 2013-nr.9-sidel0 EGNS-AVS for området V,4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt' Man drøftede regnskab for år Det viser et overskud på 170 millioner i forhold til budgettets 112 mill. En positiv forbedring på knap 58 millioner. Man godkendte at regnskabet nu kan sendes til revisionen Budgetoverførsler fra 2012 tit 20r3. Forslaget til overførsler blev godkendt. Der er tale om: Første etape af et samlet rådhusiværløse.5mill til ombygninger i Værløse. Opretholdelse af borgerservice med pas-kørekortifarumlmill. Fremrykket indsats for bedre legepladser 2 mill Nye lokaler til Alugod spejdergruppe,l mill. Forbedring af undervisningsmiljøet på skolerne-2mill.kr. Forbedrede lokalefbrhold lbr udviklingshæmmede i Lynghuset mill. kr. ndretning af Bybækskolen til midlertidige kulturelle og foreningsaktiviteter - 1,9 mill. Man godkende udvidelse af anlægsrammen for 2013 m6d 14 mill. kr. Man drøftede om man skulle udvide ny sammensætning af sammenmensætning af Furesø Handicapråd fra Forvaltningen foreslår at rådet fra 2014 skal bestå af 2 byrådsmedlemmer, Centcrchef fbr Social & Sundhed Centerchef lbr Børn og Familie 4 repræsentanter fra DH Furesø kommune. Disse fire skal vælges af handicaporganisationer i Furesø kommune. Blev godkendt. Drøftelse af lokalplan l13, Farum Bytorv. Godkendt med Venstres bemærkninger om, at imødekomme ansøgers ønske om placering af et VAREHUS på sydsiden - ca. 20 meter mod vest. Drøftelse af regional filmfond. Man godkendte frigivelse af kr. og udkast til vedtægter Nick Allenoft anmodede om at få en drøftelse af Lockouten og Værløse Kommune. Byrådet anmodede forvaltningen om i samarbejde med den lokale skoleledelse og skolebestyrelse at afdække mulighederne for at forældre kunne benytte skolens lokaler tik pasning af børn, såfremt dette er muligt indenfor gældende lovgivning og de overenskomstmæssige spilleregler. Om at afdække mulighederne for at udbetale feriegodtgørelse til lærerne, som ikke strider imod overenskomstmæssige regler m.v. [,ars Carpens ønskede en drøftelse af Farum Fjernvarmes klage til Energitilsynet. og gav en oplæst kommentar til Borgmesteren.. Emnet blev drøftet n T UTCSØ- NYT.'ederiksborg Amts Avis - for l4 kr. har hver dag nyt om det valg der afvikles i novbr. Meget snart har man hold på hvor mange der opstiller, i række - og hvor mange der opstiller, nogle sideordnede andre i rækkefølge. Nogle lister afslører hvem de vil samarbejder med V og C går sammen fordi de mener kommunen er borgerlig og har hver en kandidat til borgmesterstol )T. BORCERE DER V/ LGES TL BYRÅDET 1 ÅR i et byråd vil ikke få problemer med den tid der er tilbage af fritiden...

11 Når den arbej dsløse søger job der ikke er der og derfor mister noget at leve af hvis ikke han vil tage en slags kursus...o..oo...o. DET ER MEST UNDERLG' når man i visse kredse omtaler regeringen som socialdemokratisk - hvor man altid skilter med, at være den lille mand forkæmper. Er det fordi borgerne nok 6n1været inspireret til,,at rejse sig fra den sociale aw" - og skoven af arbejdsløse i dag er veluddannede akademikere der ikke vil tage,runderbetalt arbej de... " UDVKLNG AF TEKNK OG andre tekniske hjælpemidler skaber på andre områder mennesker uden arbejde- Man ef'- terlyser meningsfyldte jobs og kurser - medens tiden går. Når en automatisk støvsuger stryger rundt i lokalet mangler man den sikre hand der nar indihjørnerne-fordi den er algiort dyrere - selvom man skal spare på e... HJEMMEHJULPNE borgere gruer for den tekniske udvikling... Kajs Avis 15. mai nr. 9 - side 1l EGNS-AVS for området VÆ-RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 ''lapo'tekeren og 'ider er DEN NYE DYRLÆGE mødtes på byens torv. Apotekeren sagde, at dyrlægen jo måtte være stolt over, at så mange apoteker var opkaldt efter dyr. Det mente lægen ikke var mere end rimeligt med de umenneskelige priser apotekeren tog for sine varer. DET FORLYDER AT APOTEKERPRSF]R aldrig har oplevet en udsalgs- eller nedsættelsesperiode...,,der var dage hvor manden tog sin kone på ordet" - ingen ved i grunden hvor ordet sidder... DER VAR FAMLEN DER HAVDE EN UALMNDELG VELPASSET HAVE... Det viste sig, at ægteparret ofte lagde op til et voldsomt rivegilde - så forsvandt manden straks ud i haven RYGTER VL VDE at da man skulle markedsføre de første strømpebukser viste det sig, at man måtte bruge herreben.. REGLER FOR NYE MEDLEMMER AF ET BYRÅD hedder det, at man ALDRG SKAL LOVE NOGEN NOGET. Det vil altid være en virkelig god start - skal nogen have erl'aret... kommuner der står for at bygge et Sundhedshus skal det også være et L,af GEHUS... Den herskende debat om forholdet mellem borger og læger lyder ikke som om der er lette løsninger på vej. Amterne vil have nye aftaler og dem er lægerne ikke så tilfredse med. De mange læger der i årevis har haft deres egen praksis tilslutter sig ikke de nye sundheds- eller lægehuse. )er er læger der tilslutter sig, at de der søger læge selv skal betale en del af lægens honorar. debatten indgår et ønske om, at selve familielægen skal ligge indenfor en rimelig afstand - men fremtiden kræver at man finder en løsning på lægedækning af tynde områder ud over landet. Selv med lægehuse vil der være afstand Hvis du vil være din egen herre har kommunen mulighed for at hjælpe dig på vej... Henvend dig i kommunebutikken eller på rådhuset... i aaaaaaaaaaaaotataoaaataa Det er ikke sa mange år siden det hed - finder du ikke anden udvej - kan man attid blive postbud. Prøv.. Jo det forlyder at man står og mangler små lejligheder til de der vil afstå den store villa til familier i den fødedygtige alder... o.. o... CYKLSTER skal vide at det er muligt at overleve hvis andre kan se dem bevæge sig i mørket...

12 RYGTER OM AT MAN MÅSKE VL LUKKE DET LOKALE BBLOTEK har vist sig at gøre folk opmærksom på, at DER ER ET BBLOTEK Nu får man pludselig flere besøg. SKOLEN SKAL SPARE. Nu har økonomer fundet ud afat hver gang man slår to klasser sammen kan man spare et fri kva rte r... DER ER DAGE hvor det er godt med et genhør med ABBA og deres s4n9e... APRL MÅNEO har betydet meget for forældre der vil følge med i det med skolen - forældremøde og kontakt til og med skolens folk. Hvis der mangler forståelse og en hånd fra forældre sådan af og 1i1... DET VAR GRUNDEN DE.f l,lg' at lytte til de børn der havde savnet deres skole og LÆRERN1... Kajs Avis 15. maj 2013-nr.9-side12 EGNS-AVS for området V,1trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'l9a< Konfirmander.. Det er hvert år man taler om, at store børn bliver..voksne". Det er konfirmationen og festlighederne der ligesom rører ved emnet Nogen har overstået den sidste skoledag - men for de mest fornuftige er en fortsættelse af uddannelsen slet og ret blevet mere nødvendig. Hvis man har råd til at tage et eller to sabbatar er der en risiko, at man ikke kommer tilbage til studierne.. Du vil hurtigt opdage at der er brug for at fortsætte uddannelsen eller regner pigerne dig ikke lbr noget - selvom du går rundt med en hængende bagdel og drømmen om en studenterhue TLBAGE TL VRKELGHEDEN.. gamle dage sagde man altid, at ville man vælge lamilien skal man findes af en pige f ra landet Det er noget med hold i og lysten til som deres mor at fryse, at sylte og...:...: nå r m an hengemme til vinteren. vore dage er rødbeder gode nok men bedst nar man selv har behandlet dem... Der er også flere der bager selv ved særlige lejligheder. Ganske vist hedder det i sangene at nu er man blevet voksen - men det er nu ikke helt rigtigt. Men man er på vej... DAGBLAD r,r r... Frederiksborg Amts Avis 6 dage i ugen med en side fra Fu resø-om rådet. Spændend, laeserbreve og nyt om opstilling og evt. løsgængere. Læs om erhvervsdebatten og de nye tiltag m.h.t. legepladser Rema1000 ihareskor og i Jonstrup. FURESØ kommune gør man meget for at hjælpe tidligere indsatte efter de er tilbage i frihed. Forfatterinden Suzanne de Mosedamsgaard og hendes mand der var violinbygger har skuffede måttet sælge deres ejendom der drev økologisk landbrug. OM DANMARK VED MAN at en dansker er den person i verden der lever med flest m2 rum over sig... TVÆ,R[,ØSE VED MAN at en stor gruppe der også er medlemmer af,4ldre Sagen - deltager på skift så Pleiehjemmet Ryetbo kan afholde bankospil en gang om ugen til stor glæde for beboerne. Også LONS CLUB er med til at forsøde tilværelsen for borgerne af og til... mister breve i bar arrigskab. Det kan nemlig ske hvis man ikke tænker sig om og uden sortering kaster reklamebundter i skraldeposen uden at se efter om der er breve. Det kan også efter at man en tid bad naboen om at tømme postkassen lbr reklamer hvis de hænger udenlbr - lbr at forklare, at her er ingen hjemme fbr øjeblikket. Det kan nemlig give nogen et signal... Det kan også undre at nogen tilmed siger nej til den lokale avis - fordi de bcskæfter sig meget lidt med deres egen kommune og deres budskaber. Før reklamernes tid kunne man høre familien nærmest sloges om at komme f'ørst når avisen dumpede ind ad døren. Men nu gider nogen heller ikke holde den slags budskaber. Men de gider heller ikke lade sig orientere.. Det kan godt give et problem hvis postbude vurdere valgbrochurer som reklamer - folk ikke gider modtage. DA MAN VAR U{G kunne man godt spise de meget friske bøgeblade... Tag en cykeltur pa skovens gore stier...

13 -" lnu viser det at nu ^ ni... der sig -^.--,,--..-." ar en støttet af fruen: - Der er.r"i.r?ro*i;;;;l:; Anders Rasmussen rej- ln."nn" -odne k'inder i Bererrer. ar der i \rærlose ",. ikk* noget der kan fa os stre rundt i verden for l'^-:'.::- ;:::.:-:^:-,,,ri"r rter snetrtrer mnrt tit at lalde i søvn Aalborg at rremhæn. oun-uit, 'ralnors h har sa11ln, sammen - ffiffjiiil:::-"ti::l Partier der snakker mcd ul ar raloe l so\ 1l - sa to med en lærerinde der kandidaterneog underviser meget som dc utallige form for demokrati - " lir". *f; om det man gar ind tilhris llu Jll4lrn\ vrrr! sf Benudsendelser og pau- Nusnakkermanom,ar t "" r. -,, r det ikkc skal 'r*r gækle D----- for --- lde ll"'",:::tl:.:^l ^:,*l_t'ong rrar vi*,rges tunrælgesindibrrådet. r'u l Dyrauet' lse-rpreklameal'snit... os reklameafsnit... skal herefter de der bestemmer mest. l- :. - Et parti opstiller sideordnet - -. så den endelige liste afgøres : '::'_:_-_-_-. uddannc sig til at ette. pe.sonli-gt sternrn-eral ER NGEN?!"... TVVL... Lærestregen Lærestregcn har været r'æret li:tt" l"---'''. - Y:l.o"t:": ngen har forud faet at JJ'rr5 s'ntig ULf det rrurf! sidste ars tid tr:1;::,:.:,'-'j:"t^*:'" ltt,,.ngl$lsou.,io'", ut r.it r i r ære en hvor man har prøvet at llan RU\DT ONl, at de :..;,:"^; "^* -r.,,.^ ',':" mutighed for at vise ;;;. o;t,ar samfundet ;;;';;n;';;;;i".., ra n,get at'ide ut 1:.-^. G;i;;r Tv;";;. marer, '.?nårer, rarver skal der færdes i Snapsting., lo""-". J..t..*,r"J., e'er bteger krølterne. man ", også for me11e1ker der nok. Det er også dem der udfører et rklre har tbrbindels"" har man opr"t"t...l. Kajs Avis 15. maj 2013-nr.9-side13 EGNS-AVS for området V,!f,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Når noget i et L lritidsarbejde der,åt ( demokratierså qrffi- ffi"ffiån';-" ll; hemmeligt hemmetlgt at ^- ^^^-^:,,, L^- ----^ også lan,nnur,tu n# konkurrence. konkurrence' i manse i 1 lj man ikke kan få l"; været den foretrur."n. AKtl[urtBt"""--,_ aktindsigt... l3::,i::ll'j,"i:, -- y ibr aben mikroron.,. l;;; ;;;;;-ir.;;;l' ' ;;.;;;;.;.;;..;.;^;. l og røne det var jo blandt. ;;;;; ;;";..... SUPER-LCAEN er comnogen der ikke huskede..._:.._..._..._... i år så spændende put"t så godt' :^+ K;;;J.;;n...tn som aldrig før. Den :g Derforvar aktindsigt l.-^--^:.: ^-;-;^,,---. :, "., l it t e [i:* *llf*"j,.1"j" filii:.lt:ll]." ^. il'::t-,""1'-jtff fi "-* ;;;#:-:-:... i::'::ltit:,1:0"' sicrste splredag... Brandt arminderig"'i"ir **:':l: jl:"il-,' il har atdrig n*.*tl stemm"r"t t.n.t""- kvinder og ( ob o^--.ro-.ro ro- ' DEN srørste med stemmeret hendet 1...:... så spændende før... - man linien rrhyad man -., ['*'urrru! tur"' lv'ærdf VED ikke vetl, kan man ikke Folkettngets :,;';;"";;:,'";;;; nantlofrat er hare ondt ar, politikere deraldrig :51t. Y.lLYgot lnni, Videnkanskabe lhar bevægetslg sig i en DYR r'r rr SKOVEN rrr\-'vdi\ lside hvorman er problemer og problemcr skal vi be- ind fo. man er på den idrætsforening går tk-1! det ske ved den ln"r,_..._..-_... tidlige morgen- kæmpe utt"'uo"''::::: n.tn.o..kolen der stund - hvis du kan lffi;oi$ffif ' ""' ro-'". n''rrrrr; op....,p"""' OPST LLNG 3:,ilj':,T:l:"j}:' lk;; ;;,';;: ;i "'un Valg-nyhed... l_";"1:lfjililii"i"j; der i dag ikke kan fa Kan Deryqe' :.'-*un aktindsigt i et og andet tager livet af idræt :'-':"""' """ ln.tt der at der kan r'ære tleres lir' og den slags i lokale P-'J'HESE har ellerdød. lområder. lskrevet: Maske fin , L lvalgt før de \{en folketin8et ved,^ forvejen ved vi jo, der du på din vej en bedre hr ad der er godt lpafrsoniice at iorætslederne,ta, sandhed, hjælpeløs, ' -"--r \ Lr v L 'r" u'x' - rp,r * "''".; ltanoiaater ikke er fordig-spørgbarcet l^--.^-.^---e^++^^^ l.ro.ror.^rr rr^annn- lstemmerertalt og venter på at tage nøgen og uden op- medlem - hvis de h lop. n", er ikke rid....i* lf børnene rordi :ll."y,lis.: :: offenttighed i fon'alt- der ikke er facilite- lkriftklog vil gå lo"irlul l;;g;i i"ee.""0"" n*1?..-" ninger er begrænset-. ter_ og^lokaliteter forbi' måske ikke du l;""; ;.,,*if., i "g hvilken rækkefølge.

14 Kajs Avis 15. maj nr.9- sidelzl EGNS-AVS for området V'1f,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 DER ER AVSER der syntes det er rimeligt al hesltrir e en blotter der er set her og der. Hvad er det manden er så vild med at vise for piger... Hvorfor har såvel xstrablad som de andre aldrig løbet ind i en blotter... dette forår er det på vej når man ser de mange fugle jagte en hun for at bestøve og sil<re bcstanden... TÆNK HVLKEN NA'UR OG DE MANGE SEVÆRDGHEDER. Tænk bare sneglen der rejser rundt med sit eget hus på ryggen - og katten der graver sit eget affald ned... USK DT KAMERA ti sonrmerl'erien og husli hvor mange aviser og bladc der ville givc en pris lbr billede af de kendtc ialle slags situationer...,... NU HAR DET VST SC AT SELV JÆGERE ikke er uddannet nok...det er godt for de fugle der reddede livet DET ER KKE MERE SÅ l,ønsomt at veksle danske sedler til svenske... ER DUGRØN skal du vide at der er mange ting man skal plante nu. SKAN DN MANDS RYG plant træer på hele græsplænen - ikke skovtræer POKALFNALEN TÆNK OM 2O.OOO JYDER SLUTTEDE AF TVOL EFTER KAMPEN... stationen ligger jo lige overfor... FORÅRET ER in MU,GHED F'ORA-'SE UDE NATUREN NEJ der skal ikke være set ulre i HARESKOVE\ iar efter forlydende... Man kan få kommunens hjælp hvis man vil sørge for at bruge regnvandet på sin egen grund. Der er faktisk mange forskellige muligheder. På skattebilletten betaler man for, at regnyandet bliver renset... Man kan sørge for at regnvandet genbruges, siver ned i jorden eller bruges til en badesø eller en sø med beplantninger o.s.v. Det man sparer på afvanding er skattefrit t)tt{ \,'lslin slg Ntl,\'l'SE 0(i lløl{ shal udliomnrc soln lilm. llcr t:r rntngc dcr 'il stornte til lor at se hvordan dct kan ladc sig gørc al :rvc cn lilnr om et blatlman kun ser hos lrisorcr cllcr i ventctidcr hos tandlægc ellcr lign. slcdcr,... RYGTERNE LØBER HURTGERE hvis du siger man ikke må sige det til nogen... DER VAR ENGANG FLYVESTATONEN var et sted hvor man reddede mennesker pa sø og land. JO SELV DAMER OPLEVER at det første runde år sætter sine små spor... NOGEN HAR SAGT at det er tankevækkende at man rundt om valgte at gå på SF-sten... OVERSKRFTER er ret ofte kun fbr at fange teksten... MENNESKER oplever det som noget særligt første gang de ser deres eget navn på skrft... HVS MAN V,1E,GER NOGET FARVELØST kan sort godt vzere en god f'arve.. LANGT DE FLESTE HENTER DERES ORENTERNG VED AT LÆSE OVERSKRFTER derfor mister de megen reel viden... "":"'""""" RÅDHUSE ER OFTE kommune-farvede... De første grønne blade er de smukkeste... Taburetlim lader sig ikke opløse sirer de.. HUSK HER DE KOMMENDE MÅNEDER deler man folk op - ikke alene hvor de er placeret rent politisk men også socialt. Forlængst har man peget ud hvem der er de ti rigeste mænd og kvinder. Forlængst har man delt mennesker op rent socialt. Men det kan meget let blive mere dramatisk. ndenfor det sociale område har man flere kategorier. De ældste deles op i ældre, pensionister, førpensionister - de der er på overførsel, er hancicappede og invalide...så er der f6lkspensionister og de der er lidt til en side... Kunstige svømmesøer... Firmaet Lars Juncker fra gartneriet Lunckerhaven ved Hvalsø har anlagt 25 svømmesøer der kunne passes ind i mange større haver. Nye retningslinier fra Naturstyrelsen gør nu også offentlige svømmesøer mulige. Lejres borgmester Mette Touborg har givet en hånd med i starten.

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,IERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9-1945 IJge 17-2010 SYGEPLEJERSKER OG P.IIDAGOGER har undersøgt hvad det kostede

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1945 Uge 3-2010 Kultur, Fritidsog Idrætsudvalget havde møde den 6.1. Man godkendte

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Kajs Avis 30. april 2012 nr.8 side 14 EGNS-AVIS for området V,aDRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-1945 SKOLEgang - var det hul i hovedet eller

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,1IRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 14 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Uge 27-2010 DET ER IKKE NEMT AT SKAFFE SIG EN ANDEN BOLIG HVIS MAN ER

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.ItrRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 14 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang7-9-1945 Uge 48-2010 UNDERSØCELSER VISER NU at den forskel på piger og drenge

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.If,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis' der udsendtes første g^ng7-9'1945 90 AR l 2009... Onsdag den 4. marts kastede den kolde vind med Skovgårdens

Læs mere

Oktoberdage i Miinchen og andre større b] f... I slutningen af september og meget langt ind i oktober drager folk fra alverdens lande til Tyskland for at deltage i det traditionelle sammentræf for at smage

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed Ingenting Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM En historie om økonomi og kærlighed Benjamin Dahlerup (C) 2014 Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Kajs Avis 2. april 2013 - nr.6 - side 14 EGNS-AVIS for området V,1f,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 ved om en dame med spjættende ben sælger

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side t2 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-1945 Uge 33-2010 HAR MAN SOMMERHUSE SKAL MAN IKKE TAGE KATTE TIL SIG. Det viser

Læs mere

Kajs Avis 21. januar 2012-nr. l-sidet4 EGNS-AVIS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-1945 Når man er ved snakken om at gå bort skal

Læs mere

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for ofte om dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær eller sjusk med medicinbehandlingen. Her får vi en tilstandsrapport

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 2. Hvor gammel er du? 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 3. Hvilken klasse går du i? 8. 9. 10. 11. 4: Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

DUSØR FOR ORANGUTANG

DUSØR FOR ORANGUTANG Biffer Alle kaldte ham Biffer, men hans rigtige navn var Birger. Det er et vildt gammeldags navn. Der er stort set ingen drenge, der hedder Birger i dag. Men Biffers forældre var ret gamle, og de var også

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden.

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden. Bag borgen Tirsdag den 6. maj havde vores lokale folketingsmand Finn Thranum, inviteret Grundejerforeningen Askelunden/Fyrrevænget med ind bag borgen for at få et indblik i hans arbejde som folketingsmand,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,ItrRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Uge 14-2010 Fra de første skrifter hørte man om,ode unævnelige" uden

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,4trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side t4 Fc'rtsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang7-9-1945 Uge 32-2010 DER ER PLUDSELIG KOMMET SÅ MEGEN GANG I DEBATTEN, AT de

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT 1. EXT TOGPERRON MIDDAG Vi ser en tom togperron. Der er klip mellem titelskilte og billeder af den tomme perron. Der er helt stille. En svag baggrundsstøj er det eneste

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis' der udsendtes første EangT-9'1945 Uge 27-2010 Det er slet ikke så sikkert at en varm sommer sparer os for

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove,

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove, MULIGHEDER Hvis der ikke var dyr, så ville min ko skrige højt. Hvis der fandtes superbabyer, så ville vi alle ikke kunne sove. Hvis Sevel Kirke var lyserød, så ville vi ikke spise citronmåne. Hvis citronmåne

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,If,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side t2 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang7'9'1945 Uge 50-2009 Kommunens skoleudvalg havde møde den 2-12. Helle Katrine

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere