IVERDENSPREMIERE I. Til søs med AP Navigator. pa energien * for at spare 13. MARTS årgang. Jan Hoekman 25 års koncern-jubilæum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IVERDENSPREMIERE I. Til søs med AP Navigator. pa energien * for at spare 13. MARTS 1981. 26. årgang. Jan Hoekman 25 års koncern-jubilæum"

Transkript

1 Nr MARTS årgang IVERDENSPREMIERE I Til søs med AP Navigator Der er mange måder at spare på... Energichefens ti bud: Det kan DU gøre Læs om det nye navigationsudstyr, der er udviklet i Jenagade s.4-5 for at spare o pa energien Brug termostatventilen på radiatoren rigtigt: Indstil, så rumtemperaturen er på max. 20, og husk, lamperne varmer også. Luk for varmen, når du lufter ud og gå aldrig fra et åbent vindue. Efter udluftningen indstilles termostaten på normal indstilling. Sluk for lyset når du går, lamper selv for en kort bemærkning, lysstofrørene, hvis det er af længere varighed. Gør opmærksom på utætte døre og vinduer. Ejendomsforvaitningen rykker gerne.ud og tætner eventuelle sprækker. A.P. PÅ BYGGERI FOR MILLIARDER. Bella Centret var igen i år rammen om den store udstilling, hvor A.P. Radiotelefon A/S var blandt de lioo udstillere. Foruden at vise et nyt system, der kombinerer fordelene ved mobilradioanlægget AP 2000 med fordelene ved Philips M 100 samtaleanlæg, udstillede A.P. også en»antikvitet«, en af de første A.P. basisstationer fra 1956, der indtil sidste år var ifunktion hos Odense Taxa. Gert Andersen, A. P. (tv) viser det veltjente udstyr frem til en af de mange besøgende. Har afdelingen ventilationsanlæg, så sørg for at det er slukket, når du skønner, der ikke er brug for det. Sluk for strømmen til kontor-, edb- og bogholderimaskiner, når de ikke er i brug. Jan Hoekman 25 års koncern-jubilæum Onsdag den 1. april har direktør Jan Hoekman været ansat i Philipskoncernen i 25 år. Han startede i koncerncentret i Holland og var derefter en årrække i Sverige, Finland og Irland, inden han i 1969 blev udnævnt til administrerende direktør i Zambia. Herfra fortsatte Sluk for kaffemaskinen, når kanden er tom, og se efter, at den er slukket, inden du går. Jan Hoekman til New Zealand og Australien og har nu det sidste års tid været øverste cheffor de danske Philipsvirksomheder. Dagen markeres ved en reception i foredragssalen på Prags Boulevard 80 k! I produktionen kan der spares ved at afbryde maskiner og belysning i pauserne. Det gør man mange steder allerede, check om også din afdeling er med. Er der sat skilte op om disse ting, skal de følges. Tænk over, om der behøver at brænde lys på gange, toiletter og andre»sekundære«rum. Måske er et orienteringslys nok. Undersøg dine nærmeste omgivelser og kom med gode ideer til, hvor DU mener, der kan spares.

2 Det nye Fællessamråd for funktionær-ansatte En ny samarbejds-institution har set dagens lys. Den 30. januar mødtes det nye Fællessamråd for funktionæransatte medarbejdere for første gang. Fællessamrådet har 18 repræsentanter for funktionærerne. Ledelses-siden er repræsenteret ved Jan Hoekman og Arne Echart. Jan Hoekman udtrykte ved indledningen sit ønske om en tvangfri og positiv debat og at deltagerne ville give deres personlige meninger til kende om de spørgsmål, der bliver re-jst. Fællessamrådet kan kun behandle spørgsmål, der har betydning for alle funktionæransatte medarbejderes arbejds- og ansættelsesforhold. Udviklingen for selskabet Jan Hoekman redegjorde for selskabets situation nu og i det kommende år. Som svar på et spørgsmål om, hvordan man kan påvirke udviklingen hen imod et bedre resultat, nævnte han blandt andet ophævelsen af pris- og avancestoplovene samt at vi har lovende udstyr inden for data, radiotelefoner og andre områder, der forhåbentlig vil bidrage til en positiv udvikling. Hertil kommer den forenkling og rationalisering, der er ved at blive gennemført i organisationen. Desuden vil den væsentligt roligere løn udvikling herhjemme sikkert få en positiv effekt for os, ikke mindst på vor eksportaktivitet. Fra deltagerne blev der spurgt, om der kunne forventes en hurtigere information om organisations- og strukturændringer, særligt for at undgå de mange rygtedannelser. - Der vil ubetinget blive givet information, når der er truffet beslutninger, svarede Jan Hoekman. - Men rygter, der opstår i de faser, hvor ting analyseres og drøftes, må vi nok leve med. Sundhedstjenesten til debat Ogsåsundhedstjenesten var på dagsordenen, fordi der som led i selskabets nødvendige besparelser var sat focus på omkostningerne, der er dobbelt så store hos os i forhold til det, der kræves under loven om bedriftsundhedstjeneste - som vi først om nogle år vil blive underlagt. Som en konklusion på debatten blev det 2 Det første møde i det nye Fællessamråd for funktionæransatte medarbejdere - venstre om bordet: Tom Milter, Medico, Jens Bolvig,.Industri og Forskning, Palle Simonsen, Philips Service, Michael Kjær, Elapparat, J. Bak-Kristensen, Org. & EDB, Anny Juul Zacher, Ejendomsforvaltning. Steen U. Funch, AVS, Nina Jensen, Miniwatt, Lennart Berndtsson, Data, Carsten Elhøj (stedfortræder for Erik Jespersen), Professionel Service, Børge Klemvig, Tele, Marinus Blåbjerg, Radio, Erik Jensen (stedfortræder for Willy Elkjær), Lampe, Svenn Sanver, PCL, Niels Segaard (stedfortræder for Hans H. Olsen), PEI, Carl Herman (som gæst), Jan Hoekman, Arne Echart, Ole Sørensen, Provinsafd., og Kjeld Rasmussen, Koncernadm. Merete Petersen fra Finax var forhindret i at deltage. tilkendegivet, at der bedst kunne spares på helbredsundersøgelserne, at der bør bevares mest muligt af sygeplejerske- og fysioterapeutaktiviteterne, og at man om nødvendigt kan tilslutte sig eet sundhedscenter i Jenagade. Forslag til personalepolitik Et forslag til en formuleret personalepolitik blev fremlagt af Arne Echart. Hidtil har den været nedfældet i forskellige policies, cirkulærer og ikke mindst gennem indarbejdede sædvaner. Deltagerne skal nu, gerne gennem drøftelser på»hjemmebane«, komme med kommentarer til dette forslag. Istandsættelse af kantine Der vil ske en væsentlig istandsættelse af Industrigårdens marketenderi i år i forbindelse med facadeprojektet, men der bliver næppe midler på budgettet til fornyelse af møbler, fortalte Arne Echart som svar på et af spørgsmålene under»eventuelt«. Det blev også 'oplyst, at der var planer om at inddrage repræsentationslokalerne til kontorer og så indrette nogle gæstestuer i forbindelse med marketenderiet - i det nuværende sundhedscenter, hvis dette bliver definitivt nedlagt. Der blev desuden diskuteret flextidsregler, parkeringspladser og provinsrepræsentation i rådet. Næste ordinære møde vil blive indkaldt om nogle måneder - eller tidligere, såfremt der kommer væsentlige emner til drøftelse.

3 Hun krydser sundet for at arbejde hos AVS på Antager - Jeg har endnu aldrig forsømt mit arbejde på grund af vejret, siger Ulla Jørgensen, AVS. Og det er i grunden noget af en bedrift. Ulla Jørgensen bor nemlig i Malmø, og hun trodser dagligt vind og vejr for at møde veloplagt på Amager. Hun er således en af dem, der sætter pris på, at vi endnu ikke har optræk til isvinter. Ulla Jørgensen har været ansat hos Philips i 11 år. Begyndte hos Philips-Bofa i Bagsværd og flyttede med til Amager i Mit arbejde er en blanding af kontorarbejde, lager/pakhus- og teknikerarbejde, siger Ulla Jørgensen. Man kan sige, at jeg bestyrer projektafdelingen. Når salgsafdelingen har solgt noget, fungerer vi herinde som projektgruppe. Mit arbejde er herefter at købe varerne ind, jeg opretter mapper, sender tegninger til installatørerne, sørger for at varerne er fremme til tiden og har mappen til sagen kan sluttes, regningen udskrives og arbejdet arkiveret. Desuden har jeg kontakten til servicecentrene i Århus og København. Afvekslende arbejde. - Arbejdet er vældig afvekslende. Tænk blot på vore forskellige kunder, lige fra ).. Ny personalechef ',J - "' private, hospitaler og lufthavne til plejehjem. Dem har jeg kontakt med, ligesom jeg taler med underleverandører, folk, der bygger op for os, service-afdelingen, sælgerne og de andre her i afdelingen. Og så har vi slet ikke talt om bogholderiet, ordrekontoret og Finax. Ulla Jørgensen sørger også for produktion af for eksempel højttalerdåser. Det lyder voldsomt, men en del af det bliver jo rutine, men ikke mere end at det stadig er spændende, siger Ulla Jørgensen. Men det ville være umuligt at få alt til at fungere, hvis vi ikke arbejdede så godt sammen her i afdelingen. Vi er våbenbrødre, Bofa-ånden hænger ved, der er ikke noget med»det er ikke mit bord«. Ulla Jørgensen arbejder både for Audio- og Video-afdelingen. - Det er spændende og meget vidtrækkende, siger hun. Jeg har lært meget teknik hen ad vejen og trives i jobbet. Jeg har jo selv bygget stillingen op, der sad ikke nogen før mig. Ulla Jørgensen flyttede i 1973 til Sverige, hvor hun havde mødt sin nuværende mand. - Jeg ville være sammen med min mand, der er svensker, og jeg var umådelig glad for mit arbejde og ville gerne beholde det. Men flyvebådene frem og tilbage - aldrig, siger Ulla Jørgensen. Pr. 1. februar fik vi ny personalechef. Det blev den 47-årige cand. merc. Jørgen Buch-Hansen, der også har HD i organisation. Buch-Hansen har mange års erfaring inden for personaleadministration og -uddannelse. Han har de sidste fem år været personalechef hos B& W Diesel NS og var også her ansvarlig for uddannelsesfunkticnen. Forud for den tid har han været personalechef hos Junckers Industrier NS og C. Schous Fabriker A/S samt i tre år uddannelses chef hos LKlNES NS. Udover de funktioner, der hidtil har ligget i personaleadministrationen overtager Buch-Hansen også de ansvarsområde r inden for arbejdsmiljø, uddannelse og organisationsudvikling samt opgaverne omkring koordination af policy og lønforhold m.v. for timelønnede, som hidtil har ligget hos C. Hermann. Vi vil i et senere nr. af»philiskopet«bringe et interview med vor nye personalechef. Savnede Philips Effektiv og smilende. Sådan kender kollegerne Ulla Jørgensen fra AVS. Hun sagde derfor op og gik rundt og græd derhjemme. Der gik et par måneder, så ringede hendes tidligere chef fra Philips og spurgte, hvordan hun havde det. Rædselsfuldt, var svaret, og sådan stod det åbenbart også til i hendes gamle afdeling. Resultatet blev, at hun den følgende dag skulle prøve at tage flyvebåden til København og tale med Lissau. Efter samtalen var hun overtalt til at komme tilbage, dog med en ugentlig fridag, sådan at hun kunne ordne de ærinder, der skal ordnes om dagen.. - Og det går egentlig meget godt med at komme frem og tilbage. Jeg kender jo de andre, der rejser med flyvebådene hver dag - og det giver et vældigt sammenhold. Således klarede det sagerne for mig for to år siden, da isvinteren var ved at tage livet af mig.. - Jeg mødtes med de andre ved kajenog vi hjalp hinanden med at finde andre udveje, så vi kunne komme over sundet. Vi kørte med dem, der havde bil og prøvved e næsten alle de andre forbindelser over. Især var det strengt en nat, da vi sad fast med isbryderen til k!. 2 nat. Når vejret er ordentligt, er det ikke noget problem med transporten. Tidsmæssigt er arbejdsdagene lange, Ulla Jørgensen står op k!. 5 og er hjemme fra arbejde k!. 17. Men den ugentlige fridag gør det til at holde ud. Til hverdag klares husholdningen blandt andet ved hjælp af en Philips mikrobølgeovn. 3

4 Til søs med AP Navigator: : j.~ 1 Flot verdenspremiere på dansk udvikle»stå aldrig til ses -lad de andre stå..!har hidtil også været indstillingen hos Philips. Nu står Philips til ses, og det med dansk udviklet udstyr på broen Mandag den 9. marts præsenterede Philips Elektronik-Industri og A.P. Radiotelefon i fællesskab et nyt produkt for en indbudt kreds af pressen, et nyt navigationsapparat, som især henvender sig til fritidssejlere. Præsentationen fandt sted ombord på den tremastede motorskonnert Mercantic II. Her fik gæsterne i løbet af to timer lejlighed til at se apparatet i funktion i dets rette omgivelser. Salg via agenter Det nye produkt er udviklet af PEI og skal markedsføres af A.P. Det har derfor fået navnet AP Navigator. Det maritime marked, specielt lystbådemarkedet, er et område hvor Philips-koncernen hidtil ikke har været særlig aktiv. Som hovedregel har de nationale salgsorganisationer ingen kontakt med dette marked. Dette er baggrunden for, at salget vil ske igennem selvstændige agenter, og det har været naturligt at det sker via A.P., som er vant til at sælge på denne måde. Indtil dette lå fast, havde apparatet kælenavnet Philigator. Fra starten markedsføres AP Navigator i Skandinavien og det meste af Vesteuropa. I Danmark forhandles den gennem Marina Elektronik i Skovshoved. I nogle lande anvendes de hidtidige A.P. agenter, men i en række lande har det været nødvendigt at finde nye agenter med direkte tilknytning til det maritime marked. Efter verdenspremieren i København 9. marts vises AP Navigatoren frem i international sammenhæng på en stor bådudstilling i Amsterdam 13. til 22. marts. Tre år under vejs Udviklingen af AP Navigator startede så småt i Apparatets far er Finn Hendil, som blandt kolleger er kendt som en ivrig sejler, og denne»medfødte- entusiasme har ikke kunnet undgå at smitte af på produktudviklingen. Finn Hendil har i en årrække ledet et af PEls udviklingslaboratorier. To mand fra Hendils gruppe, Henning H. Andersen og Steen Enggaard Andersen har sammen med Hendil udviklet dette nye produkt inden for et felt, som for få år siden var helt ukendt for PEI. Finn Hendil foretog den grundlæggende indsamling af viden, herunder de komplicerede matematiske beregninger, der er nødvendige for at beskrive afstande på jordkloden. En pudsig episode i denne sammenhæng var bekendtskabet med en geodæt, som lykkelig fortalte, at han nu havde fundet en korrektion, som forbedrede be4 regningen af Storebælts bredde med nogle få millimeter. Henning Andersen har udviklet de elektroniske kredsløb, som Philips nu søger patent på. Steen Enggaard har udviklet programmerne for den anvendte mikroprocessor. Trekløveret har naturligvis fået assistance fra andre afdelinger i huset, og der er I senere stødt en fjerde mand, Allan Petersen til. Netop hjemkommet fra Holland med en mængde mikroprocessorerfaring, blev han»shanghaiet«til gruppen. Han har isæ~ taget sig af de mange praktiske ting omkring projektet, såsom komponentvalg og prototype r. Produktansvarlig hos A.P. bliver Kjeld Moselund, som har fulgt projektet gennem hele udviklingsforløbet. Siden midten af 1980 har der eksisteret et antal prototyper, som med meget positivt resultat har været anvendt til at afprøve apparatet i praksis i en række lande - såvel til lands som til vands. Det kan AP Navigator Først og fremmest kan AP Navigator vise fartøjets øjeblikkelige position, udtrykt i»længde«og»bredde«, således at den direkte kan afsættes på et almindeligt søeller landkort. Nøjagtigheden i forhold til kortet er typisk meter, og nøjag- Ved roret på Mercantic II. Finn Hendil styrer sikkert ud i Øresunds blå bølger med AP Navigator til hjælp.

5 navigationsapparat tigheden ved genfinding af en position er typisk meter. Desuden kan apparatet vise sand kurs og fart over grunden, således at der er taget højde for strøm og afdrift. Endelig kan man på forhånd indtaste positionen for bestemmelsesstedet, og apparatet vil da vise kurs og afstand til dette samt den aktuelle afvigelse - til styrbord eller bagbord - fra den planlagte kurslinie. Man kan endog få oplyst, hvor lang tid det med den aktuelle fart vil tage at sejle til bestemmelsesstedet. Nyt apparat - velkendte signaler AP Navigatoren bestemmer sin position på grundlag af radiosignalerne fra de såkaldte Decca-kæder, som i over 30 år har været det bedste grundlag for sikker navigation i Sådan ser AP Navigatoren ud i nærbillede. Mændene. bag projektet er fra venstre Finn Hendil, Allan Petersen, Kjeld Moselund, Steen Enggaard Andersen og Henning Andersen. danske farvande. Der findes nu også Decca-kæder, som dækker alle vesteuropæiske farvande fra Nordkap til Gibraltar - inklusive hele Østersøen. Desuden findes der Decca-kæder forskellige andre steder i verden, f.eks. Canada, Nigeria, Australien og Japan. Decca-systemet blev oprindelig udviklet til brug i forbindelse med landgangen i Normandiet i 1944 og siden da har Decca via sine patenter haft monopol på dette system. Den eneste mulighed for at benytte systemet har hidtil været at leje modtageapparater fra Decca. Da de oprindelige patenter nu er udløbet, og da de udsendte radiosignaler ifølge de forespurgte myndigheders opfattelse er til rådighed for alle, som måtte ønske at benytte dem, er det derved blevet muligt for PEI at udvikle en alternativ modtager, som er langt mere tidssvarende. Eksempelvis kan nævnes, at AP Navigator fylder og vejer mindre end en tiendedel af de nuværende modtagere på markedet, og at salgsprisen er på samme niveau som den årlige leje af en Decca-modtager. Da AP Navigator desuden er meget let at betjene, forventes det derfor, at den i modsætning til de nuværende modtagere vil vække stor interesse hos fritidssejlerne - og strømforbruget er kun på 10 W. Et andet navigationshjælpemiddel, som i høj grad har udnyttet udviklingen på elektronikområdet er modtagere for satellitnavigation, kalder SATNAV. SATNAV-modtagere er i løbet af det sidste års tid blevet så»billige«, ca kr., at de sælges i tusindvis tillystbådemarkedet. Det nuværende SATNAV-system har imidlertid den ulempe, at man i gennemsnit kun får bestemt sin position en gang i timen. Dette er fuldt tilstrækkeligt, hvis man befinder sig midt på Atlanten, men helt uacceptabelt for sejlads i snævre farvande som de danske. Til sammenligning giver AP Navigator en ny positionsberegning flere gange i minuttet. Lægger man hertil, at salgsprisen kun bliver knap kroner, er fordelene ved AP Navigator åbenlyse. Agenterne står i kø Montagen af den første produktions serie er allerede i gang. De første leverancer finder sted først i maj måned. Det forventes, at produktionen af AP Navigator vil kunne beskæftige personer, direkte og indirekte, når produktet er introduceret på markedet. En stor del af det første års produktion er allerede bestilt af agenterne og i starten har det været nødvendigt at indføre rationering for at fordele produktet således, at der bliver et vist antal apparater til alle agenterne. For at give en fornemmelse af størrelsen af det potentielle marked kan til slut nævnes, at der i de umiddelbart tilgængelige markeder findes ialt større lystbåde, heraf alene i Danmark. Så AP Navigator har fra starten vind i sejlene. 5

6 Lykketallet er 15 :},-, o Abent hus hos A.P. Radiotelefon al Det er ikke, som mange vil tro, et typisk toldeftersyn i Kastrup Lufthavn. De to kufferter, som Niels Øberg (tv), E. Hornung-Petersen og V. B. Christensen har travlt med at pakke, indeholder dokumentationsmateriale, der skal ledsage et tilbud fra Philips Telekommunikation NS til Post- og Telegrafvæsenet på digitalt transmissionsudstyr. Den 15. oktober 1980 k!. 15 drog man afsted med de tunge kufferter, og1ykketallet blev faktisk 15. Philips fik nemlig en ordre på 15 millioner kroner på det pågældende udstyr, der skal anvendes til forbindelser mellem telefoncentraler, hvor afstandene er mellem 10 og 300 km. Overføringskapaciteten er på 1920 telefonsamtaler på to koaksiale rør i kablet mellem centralerne. I ordet digital ligger, at udstyret er baseret på en teknik, der er anvendelig til datatransmission og andre fremtidsrettede kommunikationsformer. Kunder og forretningsforbindelser var 22. januar inviteret til at kigge indenfor hos A.P. Radiotelefon for at tage de nye faciliteter i Jenagade i øjesyn. Invitationen gjaldt i første omgang kunder til større systemer, og blandt de mange besøgende sås eksempelvis repræsentanter fra Post- og Telegrafvæsenet og Civilforsvaret. Gæsterne så de nye og veludstyrede serviceværksteder og produktionen. Mange af de besøgende viste positiv undren over, at produktion og systemudvikling er så omfattende, som tilfældet er. For manges vedkommende gjaldt det, at man ikke før besøget var klar over, at A.P. Radiotelefon ikke bare er en slags samlefabrik for importerede halvfabrikata, men faktisk en A-Z produktion. P&T slapper af med A.P.: - fra venstre T. Karvee, A.P., Conny Hansen og Torben Sørensen, P&T, Lisbeth Frederiksen, P. Valentin er Strandholt, C. J. Merck, J. Hanmark, alle A.P. og H. Bremer, P&T. Efter rundgangen var der tid til en forfriskning og til at hilse på det salgs-administrative personale. AVS på skolebænken - igen AVS-afdelingen holdt fra 2. til 6. februar kursus for en gruppe interne medarbejdere i lydgruppen. Emnet var Public Address System Approach og formålet var at give deltagerne en mere metodisk og systematisk måde at vurdere elektroakustikken i et rum på. Kurset er det andet i en række af lignende kurser og det er jævnligt, at AVSafdelingen holder kurser for sine medarbejdere. Det gælder såvel teknisk betonede som mere kommercielle kurser. Turen på skolebænken betyder for den enkelte medarbejder, at han er istand til at tilbyde den bedst mulige problemløsning på det elektro-akustiske område. Peter Swarte fra Eindhoven (3. fra venstre) er her i gang med at belære sine danske kolleger (fra venstre) O. Nielsen, P. Garn (begge Århus), H. Silferberg, B. Hasselflug, P. B. Clausen (Århus), Aa. Munch (Århus) og J. Olesen om systemets fortræffeligheder. 6

7 På pension Fra Philips Elektronik Industri A/S: Montrice Maren Therkelsen, gik på pension den 6. marts efter 20 års Den 3. april: Montrice Tove Bergenholtz, efter 19 års Montrice Birthe Ruth Dahlmann, efter 13 års Montrice Sonja Kruse, efter 29 års Montrice Grethe Larsen, efter 17 års Montrice Elin Maltesen, efter 15 års Montrice Bodil Mortensen, efter 25 års Specialarbejder Kai VagnerSteffensen, efter 22 års Montrice Elisabeth Stilgren, efter 15 års Montrice Mona Sørensen, efter 26 års Montrice Else Tegneby, efter 27 års Fra Philips Service A/S: Den 28. februar: Gruppetekniker Hilbert Reseke, efter 31 års Den 31. marts: Radiomontør Hans Carl Christensen, efter 34 års Teknisk overassistent Arne Techt, efter 35 års Døde Fhv. kontorchef i Philips Elektronik-Systemer, O. Gulev, der blev pensioneret i 1976, døde den 31. december, 68 år gammel. Fhv. underdirektør i Philips Elektronik- OLE CHRISTIAN RASMUSSEN, ingeniør, serviceleder i Philips Elektronik-Systemer A/S i Arhus blev på sin 25-års jubilæumsdag den 20. januar mindet om, at han er en omkringfarende mand. Jytte Bettern (tv) og Sven Møller gav ham på kollegernes vegne en legetøjsbil med tilhørende campingvogn, og proviant til rejserne iform af røde pølser og whisky var også med. Den officielle gave fra kolleger var en lampe. En mere spøgefuld gave, en personlig»service-kuffert«med lidt godt til ganen overraktes af K. H. Madsen på værkføreres og teknikeres vegne. SØnnen Anders og Jørn Britze venter spændt på afsløring af indholdet. (billedet th). Systemer, Preben Friis, der blev pensioneret i 1976, døde den 11. februar, 65 år gammel. Fhv. overassistent i Philips Lampe, Herluf Hallev, der gik på pension i 1970, døde den 12. februar, 73 år gammel. Fhv. lagerforvalter på Philips Centrallager, Børge SØrensen, der gik på pension i 1978, døde den 27. januar, 65 år gammel. Specialarbejder Erland Hansen, Nordisk Glødelampe Industri A/S, døde den 2. marts, 52 år gammel. Erland Hansen havde været ansat hos NGI siden Det kilder, det kilder... At dømme efter»ofrene«, Jørgen Thede og Lis Olsen, gør det i hvert fald ikke ondt at give blod. Sygeplejerske Birthe Olsen og en kollega vendte hjem med 99 gange en halv liter blod efter besøget på Philips 28. januar. Det ærgrede lidt besætningen på sundhedscentret i Jenagade, hvor tapningen foregik, at man ikke nåede det fine runde tal 100. Men uheldigvis var de to sidst adspurgte dels i lykkelige omstændigheder, dels nybagt mor, så begge havde brug for de dyre dråber på hjemmebane. Tak Jeg vil gerne sige tak for gode gaver og ikke mindst for al den varme, der strømmede mig i møde på min sidste dag hos Philips. Det har for mig,bekræftet, at det, jeg altid har troet på: Abenhed og tillid, også er medarbejdernes ønske. Nogle tror, at man yder mest under pres og angst for at miste job' et. Intet er mere forkert - et menneske fungerer bedst i en åben og tillidsfuld atmosfære, hvor man ved, hvad der sker omkring en og kender sit eget arbejdes betydning for helheden. Må denne indstilling yderligere kunne brede sig til gavn for alle medarbejderne og hermed også for Philips. C. Hermann Hjertelig tak til alle, som bidrog til at gøre min sidste dag i Philips Data-Systemer til et lyst og varigt minde. Børge Jensen Min dybfølte tak til alle, der var med til at gøre min sidste dag hos Philips til et varigt minde. Samtidig vil jeg ønske jer alle alt godt i fremtiden med lysere tider. Alfred Sieben En hjertelig tak for al den opmærksomhed, der blev mig og min familie til del på min jubilæumsdag og tak for alle de dejlige gaver. Ole Christian Rasmussen Hertelig tak til alle kolleger og venner som glædede mig og gjorde min sidste dag hos Philips så festlig og hyggelig. Gerda Hartelius Udlært Gitte Bjørn Pedersen og SØren Hougaard Pedersen har den 31. januar afsluttet deres all-round kontoruddannelse. 7

8 Mod en lysere fortid. Philips har fået en ordre på nærved 50 mill. danske kroner på et lysanlæg til det antikke ægyptiske tempelanlæg i Dendera, en af Ægyptens største turistattraktioner. Lysanlægget, der står færdigt i slutningen af maj, består af såvel hejtryks natrium lamper, som kviksølv- og halogenlamper. Foruden facadebelysning skal Philips kaste lys på de indendørs seværdigheder, blandt andet nogle berømte loftmalerier. På Security '80 udstillingen i Essen viste den tyske Philips organisations»electro Speciale-gruppe sin sidste nye opfindelse, en elektronisk stemmedetektor. Apparatet kan f.eks. bruges af politiet i forbindelse med opklaringsarbejde, idet anlægget både kan identificere folk ved hjælp af stemmen og desuden skelne mellem forskellige stem: mer. Så nu er det ikke nok med handsker, nu skal man også holde tæt.»tre-spring«for bordtennisholdet: Efter sidste års oprykning fra kvalifikationsrækken til 3. division lykkedes det igen i årfor bordtennisholdet at rykke op, denne gang til2. division. Før sidste kamp mod PLI havde begge hold maksimumpoint, og Philips skulle vinde for at rykke op. Det lykkedes, efter en spændende kamp vandt vi med 6-4. John Resting (th) vandt tre singler, mens SØren Bacher (tv) og Bent Stahl hver vandt en. Resting og Stahl leb desuden af med sejren i double. samtlige bestyrelsesmedlemmer. Formanden, Poul Erik Bech benyttede lejligheden til at byde nye medlemmer af foreningen velkommen. 10 af de nye medlemden 20.. februar lagde Centrallageret ud mer kom fra funktionærgruppen hos A.P., med generalforsamling. Der blev valgt ny som nu føler sig hjemme under PPRs faformand, Birthe Damsgaard. Hun afløste ner. Også her satte man kontingentet op til Alfred Sieben, der er gået over i pensioni10 kr. pr. måned. sternes rækker. Foruden ny formand fik På Centrallageret og i Jenagade sluttede bestyrelsen også et nyt medlem, Reinhardt man generalforsamlingen på traditionel Forslund, der overtager Birthe Damsfestlig vis, det ene sted med et spil kort, det gaards plads som menigt bestyrelsesandet sted med en svingom. medlem. Hos PAP brugte man tiden til efter Hos PAP, som holdt generalforsamling formand Willy Elkjær og hans bestyrelses den 26., var der genvalg over hele linien.. beretning til en seriøs snak om opstillingen Det nye her blev, at generalforsamlingen af medarbejderrepræsentanter til firmaets vedtog bestyrelsens forslag om kontingentbestyrelse. PAP har to medlemmer, forhøjelse fra de nuværende syv kroner til Swenn Poulsen og Kirsten Topsøe-Jensen, 10. der begge stiller op til det direkte valg, og PPR brugte fredag aften, den 27. februde havde stillet sig til rådighed for spørgsar, til at mødes. Her var der også genvalg af mål fra de fremmødte. Generalforsamling i pep, PAP og PPR Det svenske Data Systemer har netop etableret en permanent udstilling i Philips-huset i Stockholm. Udstillingen hedder Morgendagens Kontor, og her kan de mange, som besøger Philips, få lejlighed til at se, hvordan Philips forestiller sig, at kommunikationen kommer til at fungere ifremtiden. Der er på udstillingen lagt vægt på at vise, hvordan der kan etableres et miljø, der er godt at arbejde i for terminaloperatorer. Det gælder ergonomien, som er i højsædet, det gælder for terminalerne - og det gælder farve valget. Udstillingen beskæftiger sig med de fire kommunikationsformer, billede, tale, tekst og data. Nordisk Sportsstævne i København Fra 22. til 24. maj er Philips i Danmark værter for Sommerstævnet Følgende idrætsgrene er udtaget: Bowling, 3 herrer og to damer Bridge, 4 M/K'ere, frit valg Damefodbold, 10 damer Fri idræt, 4 herrer Op på dupperne, piger Vi mangler damefodboldspillere! Kom og prøv denne sjove og fornøjelige idrætsgren. Der spilles i lette fodboldsko og på lille bane. Alle er velkomne, uanset alder. Der mangler også herrer til fri idræt, der omfatter diciplinerne løb, kast og spring. Kom og vær med, nu bliver der også snart mulighed for udendørs træning. Ring til P. Laudrup (2355) og få mere at vide. PH ILISII'IOPET. ft UDGIVET AF PHILIPS INDUSTRI OG HANDELSAlS Prags Boulevard 80, 2300 København S. Redigeret af: Henning Bjerno (ansvarhavende) og Kirsten Topsøe-Jensen Lay-out: Steen Poulsen. Bladudvalg: Poul-Erik Bech, John Jensen, John Kreutzfeldt, Gerda Frederiksen. P. Laudrup, Sv. Loft. V. K. Nyberg, Vilhelm Nygaard og Swenn Poulsen. Næste nummer udkommer: Fredag 10. april Stof må være redaktionen i hænde senest Mandag 23. marts PHILIPS TRYK

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, som stadig er særdeles aktiv

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, som stadig er særdeles aktiv StilladsInformation nr. 76 - august 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, som stadig er særdeles aktiv Navn: Jens Pedersen Bopæl: Skørping Alder: 56 Start i branchen: 1970 Nuværende firma: Bera

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Bordtennis

Danske Politimesterskaber i Bordtennis Danske Politimesterskaber i Bordtennis Tirsdag den 9. og onsdag den 10. april 2013 Valby-Hallen Julius Andersens Vej 3, 2450 Købehavn SV Arrangør: PI- Velkommen Som formand for Politiets Idrætsforening,

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen.

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen. Badminton Klub Program Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Hallen. Vi gør opmærksom på: At spillerne skal melde sig ved dommerbordet umiddelbart efter ankomst til hallen At spillerne

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5 Notathæfte D A N S K Trin 3-5 Notathæfte Personoplysninger: Testpersonens navn: Fødselsdato: Testnorm: Skole/Institution: Klasse: Logostester: Dato: Bemærkninger: 1. Flydende læsning og læseforståelse

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Det begyndte med Oldemor i Vestervig

Det begyndte med Oldemor i Vestervig Det begyndte med Oldemor i Vestervig Bodil Hilligsøe er den fjerde kvinde i familien, der er engageret i Røde Kors, og siden 2003 har hun været formand for afdelingen i Hurup, som hvert år skaffer organisationen

Læs mere

Problemerne i den forbindelse, kan risikere at ramme mange hundrede tusinde installationer i Danmark.

Problemerne i den forbindelse, kan risikere at ramme mange hundrede tusinde installationer i Danmark. FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 hverdage 8 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk Fensmark Antenneforenings

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Program for Ældrestævnet tirsdag d. 10. november 2009 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv Tlf.:

Program for Ældrestævnet tirsdag d. 10. november 2009 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv Tlf.: Program for Ældrestævnet tirsdag d. 10. november 2009 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv Tlf.: 59 27 32 55. HUSK at printe programmet ud og tag det med. Til orientering

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - OKTOBER 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - OKTOBER 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - OKTOBER 2015 Vi havde en dejlig dag på Ældremessen, hvor vi havde valgt at bruge vores picnictrailer som stand. Den var tilpas spektakulær og afstedkom mange gode

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017 Faste timer i -hallen MANDAG 9.00-9.30 10.30 1100 Svend Jensen 11.00 1130 Arne Bode 11.30 1200 Ivan Olsen Ole Olsen Peter Rasmussen 17.00-17.30 17.30-18.00 19.30-20.00 Gert Plenge Michael Sørensen Thomas

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold Martin valgt til bestyrelsen Meretes tilsynsrapport Overskud

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

1. omg. 2. omg. 3. omg. Frederikssund A Natalie Larsen

1. omg. 2. omg. 3. omg. Frederikssund A Natalie Larsen Gruppe A Børn 1. Division Frederikssund A 18-3 107588 Natalie Larsen 198 8 197 8 200 11 107587 Megan Larsen 198 4 193 4 196 9 112084 Dicte Møller 195 5 196 3 195 6 121788 Victoria Andersen 198 9 195 6

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Navn Mødetid Mødested Kontaktperson

Navn Mødetid Mødested Kontaktperson MBL 2011 - Telefonliste Stævneleder Jan Kim Engemand 26754900 Stævneleder Blaine Dyrlund 20213916 Stævnespeaker Jørn Kim Hansen 22334530 Parkering, nøgler m.v. Per Sandberg 20197989 Stævnelæge Per Møller

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

A-rækken 3. runde Turnering Serie holdturnering, 4 hold Score Plac. Score Plac. 4 Per Quist Nielsen

A-rækken 3. runde Turnering Serie holdturnering, 4 hold Score Plac. Score Plac. 4 Per Quist Nielsen 06-02-2012 Hold 3 (3 af 3) A-rækken 3. runde Turnering 22 1 66 1 19 2 46 2 11 3 34 3 8 4 32 4 B-rækken 3. runde Turnering 24 1 74 1 6 4 42 2 15 2 31 3 15 2 29 4 C-rækken (Middel: 60) Sektion Turnering

Læs mere

Rolstrup Tidende. April udgave 9. årgang.

Rolstrup Tidende. April udgave 9. årgang. Rolstrup Tidende April 2016 82. udgave 9. årgang. Gerda s hjørne Denne gang er jeg i god tid med at få skrevet i bladet. Jeg holder nemlig ferie ugen efter påske, og er ikke tilbage før avisen er på gaden.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere