Fra mennesker til mennesker From people for people

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra mennesker til mennesker From people for people"

Transkript

1 Fra mennesker til mennesker From people for people

2 Velkommen Welcome Hvert menneske er enestående Every person is dierent Nogen er små, andre er store, nogen er ældre, andre er unge, nogen har lys hud, mens andre igen har mørk hud. Alle mennesker har ret til en optimal livskvalitet og den størst mulige livsglæde. Vi hjælper mennesker med handicap. Dermed kan de nyde livet så ubesværet som mulig. Some are short, others tall, some are old, others young, some have light skin, others dark skin. Everybody has a right to an ideal quality and a maximum zest of life. We support people with a handicap, so that they can enjoy their lives as untroubled as possible. Seat up your Life! Seat up your Life!

3 Fra mennesker til mennesker From people for people

4

5 Fra men Fra mennesker til mennesker Virksomhed Team Værdier og ansvar Vision og mission Innovationer Tekniske muligheder Kvalitet Miljø Certifikater Til mennesker fra mennesker Med mennesker til mennesker From people for people Company Team Values and responsibility Vision and mission Innovations Technical possibilities Quality Environment Certificates For people from people With people for people

6 fa > 4 Et liv med personligt engagement Living personal commitment

7 Vi er en familievirksomhed We are a family business Som andelsselskab inden for planlægning og salg fokuserer vi på områderne inden for sæde og positionering. Vores løsninger er rettet sig efter mennesker med forskellige begrænsninger af bevægelsesfriheden. Vi har siden 1989 udviklet, produceret og individualiseret alle vores hjælpesystemer og de enkelte moduler selv. Vi fokuserer på individuelle hjælpesystemer, der opfylder de højeste krav. As a corporation for planning and sale of rehabilitation equipment, our main focus lies on seating and positioning. Our solutions are directed towards people with dierent physical impairments. We develop, manufacture and individualize complete systems and single modules since Our focus points are customized care systems for challenging demands. Hjælpesystemer til patienterne Patient-suitable care systems > 5

8 ko > 6 Kom videre sammen Getting ahead together

9 a Det, som det kommer an på What counts Hvert team har sine egne styrker, hver virksomhed har sin egen struktur. Vi glæder os over at have fundet den optimale størrelse: over 30 medarbejdere. Vi er store nok til at kunne håndtere selv komplekse opgaver inhouse. Samtidig er vi små nok til at tage os af enhver udfordring personligt. Vi passer på hinanden som team. Vi engagerer os, så vi leverer den optimale service og perfekte produkter. Every team has its strengths, every corporation its structure. We are glad that we found our ideal size: more than 30 employees. We are large enough to handle diicult tasks in-house. At the same time we are small enough to take care of any challenge personally. As a team we take care of each other. We are dedicated to optimum service and perfect products. Nå målene sammen Reaching goals together > 7

10 V > 8 Hjælp til særlige mennesker Helping special people

11 Virksomhedsværdier Corporate values Hvis man har mål, har man også brug for værdier for at føre dem ud i livet. Vores værdier er klart definerede. Vi hjælper vores medmennesker på en pålidelig måde og som en god partner i hverdagen. Vores produkter har en høj kvalitet, de er innovative og bæredygtige. Vi arbejder målrettet og med et højt engagement for at nå frem til bedste løsninger. To fill goals with life, one also needs values. Our values are clearly defined. We are humane and caring, reliable and cooperative. Our products are high-quality, innovative and sustainable. We work passionately, solution- and goal-oriented. We live these values internally and externally. This way everybody knows what to expect from us. Disse værdier er vores grundlag både internt og eksternt. Dermed ved alle, hvad vi står for. Ansvarlighed Taking on responsibility > 9

12 Vo > 10 Positive indtryk Setting a positive course

13 visio Vores vision vores mission Our vision our mission Med vores revalideringsløsninger tilbyder vi større livskvalitet ved at sidde og ved positionering: holistisk, individualiseret og optimeret til hver patient. Vores produkter er innovative, har høj kvalitet og et æstetisk design. De hjælper med at optimere siddepositionen og har en høj terapeutisk eekt. Derudover er de lette at håndtere. Vores arbejdsmåde er præget af faglig kompetence, førsteklasses service og personligt engagement. Our rehabilitation solutions oer more quality of life in seating and positioning: optimized holistically, customized and patient-oriented. Our products are innovative, high-quality and esthetic. They help to optimize the seating position and oer a high therapeutic benefit. Additionally they are easy to handle. Our way to work is characterized by professional competence, primary service and personal engagement. Fra mennesker til mennesker From people for people > 11

14 H > 12 Innovative tanker Thinking in new ways

15 tide Hele tiden nye idéer Creating ideas I over 20 år har vi stået for innovative og patientegnede hjælpesystemer. Vi fortsætter konsekvent med at udvikle os selv og vores produkter. Vi analyserer eksisterende løsninger og modificerer dem ved behov. Vi fremstiller forbedrede løsninger ved at anvende de nyeste materialer eller nye konstruktionsmetoder. Derudover fortsætter vi med at udvide vores produktudvalg, så det passer til alle behov. I øjeblikket udvikler vi nye løsninger inden for stå-, gå- og ligge-områderne. We stand for innovative and patient-oriented care systems for more than 20 years. We consistently advance ourselves and our products. We challenge existing solutions and modify them when necessary. Optimized solutions arise from using new materials or new construction options. Furthermore we expand our product portfolio tailored to suit market needs. We are currently developing new solutions for the areas of standing, walking and lying. Innovationer i praksis Realizing innovation > 13

16 H > 14 Udnyttelse af alle energier Pulling all the stops

17 High-Tech High-Tech Vi anvender de mest moderne teknologier og mest innovative produktionsmetoder. Dermed sikrer vi en reproducerbar kvalitet og en omkostningsstruktur, der er så lav som mulig. Vi udvikler vha. CAD-programmer og producerer CNC-understøttet. Vores maskiner er ultra-moderne. De omfatter bl.a. en 3D-printer samt anlæg til vandstråleskæring og computerstyret kantbukning. På den anden side gør vi brug af vores medarbejderes erfaring. De kender hver skrue helt ned til hver mindste detalje og hver syning helt ned til tråden. We use most modern technologies and innovative production methods. This way we guarantee reproducible quality and a lean cost structure. We use CAD programs in engineering and a CNC control unit in production. Our machinery is most modern. Amongst others we use a 3d-printer and systems for water jet cutting and computeraided bending. On the other side we also count on our employees experience. They know each screw to the finest detail and each seam to the thread. Solidt håndarbejde Solid handcraft > 15

18 Inge > 16 Kvalitetssikring Ensuring quality

19 n Ingen kompromisser Making no compromise Vi har er udpræget kvalitetsstyringssystem og producerer på højeste niveau. Det har vi opnået med intensivt samarbejde med vores kunder og partnere. Men samtidigt hviler vi ikke på laurbærerne. Derfor gør vi alt hvad vi kan for fortsat at blive bedre og udbygge vores forspring inden for branchen. Det, der hjælper os til at nå dette mål, er udvalgte råmaterialer, personligt engagement og et ekstremt højt produktionsudbytte. Vi realiserer disse mål på vores fabrik i Eitorf, Tyskland. We live a distinctive quality management system and manufacture at the highest level. We were able to reach this by an intensive cooperation with our customers and partners. We do not want to stall however. Hence we do everything necessary to improve and expand our competitive edge. Our way there is led by selected resources, personal engagement and an extremely high in-house production depth. We realize this in our production site in Eitorf. Made in Germany Made in Germany > 17

20 En del a > 18 Eitorf an der Sieg Eitorf on the Sieg

21 f En del af naturen Being part of nature Hos os Eitorf er man meget tæt på naturen. Og det værdsætter vi. Derfor er vi også opmærksomme på miljøskånende og miljøvenligt arbejde. Vi anvender udvalgte ressourcer, benytter energisparende teknologier og arbejder efter bæredygtige produktionsmetoder. Vi producerer med materialer, der ikke er sundhedsskadelige, og som opfylder alle de lovmæssige krav. Vi handler ud fra den viden, at der kun findes én jord. We are very close to nature in Eitorf, which we truly appreciate. Hence we pay attention to handle it in a mild and protective way. We use selected resources, integrate energy-saving technologies and work with sustainable manufacturing processes. We produce with sanitary nonhazardous materials and comply with all regulatory requirements. We act knowing that we have only one world. Lad os passe godt på den Let s protect it > 19

22 Kontrolleret kvalitet Oering certified quality Vi er certificeret iht.: DIN EN ISO 9001 og DIN EN Derudover opfylder vi kravene fra det tyske forbund for kvalitet af hjælpemidler (Qualitätsverbund Hilfsmittel e.v. (QVH)). Vores produkter findes på listen over hjælpemidler hos de lovmæssige sygeforsikringer i Tyskland. De er typegodkendte og mange af den er crashtestet. Enkelte produkter er blevet tildelt Red Dot Award for fremragende produktdesign. We are certified: DIN EN ISO 9001 and DIN EN We also comply with the requirements of the Quality Union Medical Devices (Qualitätsverbund Hilfsmittel e. V.). Our products are listed in the medical device directory of the statutory health insurance. They were successfully audited in technical-release and some in crash-test procedures. Some products were awarded the Red Dot Award for outstanding design. National og international National and international > 20

23 Til mennesker fra mennesker For people from people

24

25 Til menn Fra mennesker til mennesker Til mennesker fra mennesker From people for people For people from people Oversigt Dynamisk sæde Passivt sæde Aktivt sæde Basisprodukter Tilbehør Specialproduktioner Med mennesker til mennesker Overview Dynamic seating Passive seating Active seating Basic products Accessories Custom-made products With people for people

26 iduelle l > 22 Alsidige produkter særlige behov Manifold products special needs

27 Individuelle løsninger Individual solutions Komplette systemer Sædesystemer Understel Påmonteringsdele Complete systems Seating systems Undercarriages Attaching parts Standardiserede produkter Standardized products > 23

28 D > 24 Støtter med mulighed for bevægelse Giving support allowing movement

29 Dynamisk sæde Dynamic seating Det dynamiske hjælpekoncept AKTIVLINE er udviklet og patenteret af os. Det har en hel ny tilgang til hjælp til mennesker med cerebral parese. I stedet for at sidde fastspændt muliggør systemet målrettede bevægelser. I den forbindelse anvendes fysiske drejepunkter på bækkenet og knæene. Et specielt fjedersystem fører derefter kroppen tilbage til en optimeret siddeposition. Det aflaster både kroppen og materialet. Desuden forøges den behagelige siddetid og dermed livskvaliteten betydeligt. The dynamic care concept AKTIVLINE was developed and patented by us. It breaks new ground in caring for people with infantile cerebral palsy. Instead of rigidly fixing patients, this system allows them directed movement. Physiological pivotal points at the hip and the knees permit this. A special spring system guides the patient back to the original optimal seating position. This relieves body and material. In addition it increases untroubled seating periods and hence the quality of life significantly. AKTIVLINE Basis AKTIVLINE Standard AKTIVLINE Individuell AKTIVLINE Carbon Ganske enkelt genialt Simply brilliant > 25

30 Pas > 26 Støtter optimal positionering Giving support positioning perfectly

31 sivt sæd Passivt sæde Passive seating Vi har udviklet specielle hjælpemidler til passivt sæde. Disse sørger for optimale siddepositioner selv ved komplekse forudsætninger. De støtter ved deformeringer, udligner holdningsfejl og forhindrer dekubitus. Derudover sørger de for en længere siddetid i hjælpemidlet. Passive hjælpesystemer forbedrer brugernes integration. De understøtter muligheden for at deltage ubesværet i livet. We developed special care systems for passive seating. They provide an optimal seating position even with complex conditions. They help embedding deformations, adjusting false posture and avoiding bedsore. In addition they allow a longer retention period in the care system. Passive care systems optimize the integration of the user. They support the possibility to participate in life more untroubled. MAGICLIGHT MAGICLINE ORTHOLIGHT ERGOLINE Passiv KOMBILINE MINY understel SIMPLY LIGHT SIMPLY ROOMY NE ROOMY Bare bedre Simply better > 27

32 A > 28 Hjælp til aktivitet optimering af sæde Stimulate activity optimize sitting

33 sæ Aktivt sæde Active seating Vores løsninger til aktivt sæde understøtter og hjælper den selvstændige mobilitet. De forbinder funktionelt mulighederne for bevægelser og sørger samtidigt for at støtte. Takket være en optimeret siddeposition understøtter de en restaktivitet og opretholder bevægelsesevnen. De kan tilpasses individuelt efter meget forskellige krav og forøger dermed livsglæden. Our solutions for active seating support and stimulate autonomous mobility. They functionally combine the possibility to allow movement and oer support at the same time. The remaining activity is stimulated and the ability to move is maintained by an optimized seating position. They can be customized to individual requirements and increase the joy of life. ERGOLINE Aktiv ERGOLINE Carbon MINY aktiv kørestol Ganske enkelt praktisk Simply convenient > 29

34 Basispro > 30 Gør livet lettere udvidelse af udstyr Facilitate life extend equipment

35 Basisprodukter Basic products Vi tilbyder et udvalg af praktisk ekstraudstyr, så alt i hverdagen fungerer nemt og bekvemt. Det hjælper værger og brugere til at klare forskellige situationer helt afslappet. Tilbuddet går fra bad- og toiletstole over en terapistol hen til et specielt kørebræt, der understøtter den selvstændige aktivitet. We oer a range of practical additional products for a more easy-going and optimal daily routine. They support custodians and users to cope with dierent situations in a relaxed manner. The range varies from a shower and toilet seat, a therapy chair to a special skateboard to promote activity. BÄRLY WOODY SPEEDY Ganske enkelt fantastisk Simply great > 31

36 Tilbeh DYNALINE ALULINE Tilbehørsdele > 32 Optimering af sæde komplet udstyr til hjælpemidler Optimize seating complete care systems

37 Tilbehør Accessories Vi tilbyder omfattende revalideringsløsninger, der passer til den enkelte patient. Med til dette hører også vores udvalgte program af påmonterings- og tilbehørsdele. Det omfatter aluminiums- og metalkomponenter fra top til tå. Udvalget omfatter også forskellige polstringselementer og forskellige holdere. Desuden tilbyder vi fikseringshjælp af forskellige materialer og til forskellige anvendelsesformål. We oer integrated patient-oriented rehabilitation solutions. This includes also our selected program of related equipment. It contains aluminum and metal components from head to toe. Dierent upholstery elements, therapy tables and several holders belong to our repertoire. In addition we oer fixations made from dierent materials and for dierent purposes. DYNALINE ALULINE Tilbehørsdele Bare bedre Simply better > 33

38 pecialpr > 34 Forbedring af det eksisterende nyskabelser Improve existing create new

39 Specialproduktioner Custom-made products Vores styrke er udvikling og realisering af individuelle løsninger. Dette omfatter specielle designløsninger og modificering og suppleringer af eksisterende hjælpemidler. Derudover udvikler vi enkelte komponenter eller komplette systemer fra bunden. Vi arbejder med en høj grad af fleksibilitet og efter et enkelt princip: Du beskriver kravene og vi finder en løsning. Our strengths are the development and realization of individualized systems. Special design solutions as well as modifications and complements of existing systems belong to it. Moreover we develop completely new single components or even entire systems. In doing so we work highly flexible and according to a simple principle: You describe your requirements we find a solution for it. Intet er umuligt Nothing is impossible > 35

40 liteten Forøgelse af livskvaliteten Increase the quality of life Vi er glade for, at vores produkter allerede har hjulpet rigtig mange mennesker. Vores hjælpemidler hjælper dig som regel i mange år. De er altid parate - både på gode og dårlige dage. Derfor betyder feedback fra vores kunder også utroligt meget for os. Vi ved, hvad vores løsninger oplever sammen med dig. We are glad that we could help so many people with our products already. Our care systems usually accompany them over many years. In good times as well as in diicult situations our products are always ready for use. Therefore the feedback of our clients is extremely important for us. We know what our solutions go through together with you. Skriv livshistorier Writing a life story > 36

41 Med mennesker fra mennesker With people for people

42

43 Med me Fra mennesker til mennesker Til mennesker fra mennesker Med mennesker fra mennesker From people for people For people from people With people for people Tak Acknowledgment 38

44 is, hvad Alex og familie Alexander og familie Filipe og familie Julia og familie Yunus og familie Lucy og familie Marie og familie > 38 Mange tak Thank you very much indeed

45 er m Vis, hvad der er muligt Showing what s possible Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle vores kunder, forældrene og værgerne for deres tillid og åbenhed. Vi takker især for den engagerede og ukomplicerede hjælp under optagelsen af billederne. De viser, hvad der er muligt, og de giver andre mod til at turde ændre den eksisterende situation og forvente mere. Og få mere. We want to take the opportunity to thank all clients, parents and custodians for their trust and openness. We are especially thankful for the dedicated and uncomplicated support of taking the pictures. They are supposed to show what s possible and to reassure that you should not be satisfied with the given, but to always strive for better. And get it. Seat up your Life! Seat up your Life! > 39

46

47

48 Gesellschaft für Planung und Vertrieb von Rehabilitationshilfen mbh Im Auel Eitorf Germany T F E. I. interco GmbH, Eitorf, 2015 Version juli 2015 Ret til tekniske ændringer forbeholdes Status as per July 2015 Subject to technical alterations without prior notification interco og Seat up your Life! er registrerede varemærker tilhørende interco GmbH interco and Seat up your Life! are registered trademarks of interco GmbH

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

MAGICLINE. Sædesystemet, der vokser med brugeren Extendable seating system. Passiv siddestilling Passive seating

MAGICLINE. Sædesystemet, der vokser med brugeren Extendable seating system. Passiv siddestilling Passive seating MAGICLINE Sædesystemet, der vokser med brugeren Extendable seating system Passiv siddestilling Passive seating Kontinuerlig hjælp grundet individuel tilpasning Continuous care through individual adaptation

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11 Haute Cuisine a+ er det banebrydende køkken for kræsne, kreative og designorienterede mennesker, som kræver noget helt exceptionelt og insisterer på sublim funktionalitet. Den nye, internationale linje

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant abc-reoler.dk Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant - 2 - Frontpage: www.abc-reoler.dk,quadrant,drawing no. 72231 Development Quadrant -by ABC-Reoler Quadrant

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

ERGOLINE. Aktivt eller passivt sædesystem Active or passive seating system. Aktiv siddestilling Active seating. Passiv siddestilling Passive seating

ERGOLINE. Aktivt eller passivt sædesystem Active or passive seating system. Aktiv siddestilling Active seating. Passiv siddestilling Passive seating ERGOLINE Aktivt eller passivt sædesystem Active or passive seating system Aktiv siddestilling Active seating Passiv siddestilling Passive seating Variabelt hjælpemiddel til en positiv udvikling Variable

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen 106 x 106 cm 100 x 106 cm 106 x 106 cm 100 x 106 cm Arm height (frame): 28 ¾" Arm width: 2 ¾" Total depth (frame): 41 ¾" Seat depth: 22 ¾" Seat depth: 14 ¼" Total height (frame): 28 ¾" 41 ¾" x 41 ¾" 39

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

HEVAL: EN DANSK SOLDATS AUTENTISKE BERETNING FRA FRONTEN I KRIGEN MOD ISLAMISK STAT (DANISH EDITION) BY JORGEN NICOLAI

HEVAL: EN DANSK SOLDATS AUTENTISKE BERETNING FRA FRONTEN I KRIGEN MOD ISLAMISK STAT (DANISH EDITION) BY JORGEN NICOLAI HEVAL: EN DANSK SOLDATS AUTENTISKE BERETNING FRA FRONTEN I KRIGEN MOD ISLAMISK STAT (DANISH EDITION) BY JORGEN NICOLAI READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HEVAL: EN DANSK SOLDATS AUTENTISKE BERETNING FRA

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

GLOBAL. Friis & Moltke Design

GLOBAL. Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design DK: Global er et modulært siddesystem, udviklet til professionelt brug, blandt andet inden for sundheds- og undervisningssektoren. Systemet, som

Læs mere

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE ELEGANT LINE 29 Råvarer» Company Produkterne fremstilles af højkvalitets nordisk AS Palmako gran. is the leading Træet manufacturer stammer of fra glulam store skovområder and garden log cabins i Rusland

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 85 x 182 cm Model Control Glove Design Jens Juul Eilersen English: Control Glove is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and lying position down to the smallest detail.

Læs mere

Model Control Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 70 x 182 cm 85 x 182 cm 70 x 182 cm English: Dansk: Control is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and Control er den ultimative hvilestol. Her kan du kontrollere

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family.

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. Formålet med vores hjemmesiden er at gøre billeder og video som vi (Gunnarsson)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

INDUSTRIALIZATION PROJECT MANAGER

INDUSTRIALIZATION PROJECT MANAGER INDUSTRIALIZATION PROJECT MANAGER For the clean tech company Amminex Emissions Technology - owned by Seed Capital, Nordea Fonden and Faurecia, we are looking for an Industrialization Project Manager. The

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere