EVALUERINGSRAPPORT 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERINGSRAPPORT 2012"

Transkript

1 TEMAHÆFTE 12 BLIV EM-STJERNE s Fodboldskole Temahæfte 2010 PÅ s FODBOLDSKOLE! EVALUERINGSRAPPORT 2012 Officielle sponsorer for s Fodboldskoleaktiviteter Hovedsponsor Sponsor 1

2 Indledning Denne rapport skal kort beskrive sæsonen Rapporten er udarbejdet ud fra evalueringsspørgsmål og svar fra dette års Skoleledere og trænere, administrationens egne erfaringer samt de spørgsmål og svar som besøgskonsulenterne har været så venlige at indhente på deres besøg på s Fodboldskoler over hele landet. Rapporten bliver behandlet på stormøde den 12. september 2012, med deltagelse af fodboldskolens politikere. Stormødets indstillinger og forslag om ændringer tilgår Børneudvalget og Ungdomsudvalget, som herefter tager den endelige beslutning. Rapporten er opdelt i 2 hovedafsnit: Afsnit 1 Generelt om fodboldskolen 2012 Generelle informationer, statistik, økonomi mm. Afsnit 2 Forslag til fremtidige ændringer Nye forslag til forbedringer af konceptet Bilag: Smart mål Tidsplan for 2012 Fodboldskolens organisation Modtagere af Fodboldskolens Evalueringsrapport 1

3 Generelt om Fodboldskolen 2012 Fakta om Fodboldskolerne i 2012 Skoler 270 klubber ansøgte om værtskab. Derudover 7 integrationsfodboldskoler. 270 klubber fik tildelt værtskab. Der blev gennemført 7 Fodboldskoler med fokus på at integrere børn fra socialt belastede områder. Integrationsfodboldskolerne blev afviklet i fodboldklubberne: ACFC, Værebro Boldklub, Brøndby Strand IK, Fjordager IF, Kvaglund IF, Herning Fremad og Fløng Hedehusene. 264 skoler blev gennemført, 6 blev desværre aflyst pga. for få tilmeldinger Deltagere Deltagere i alt: , hvilket er salgsrekord for Fodboldskolerne. Derudover var der 350 deltagere på integrationsfodboldskolerne. Piger i alt: Inden salget startede havde 81 klubber bestilt forhåndsreserveringer, 72 klubber købte i alt billetter, så deltagere var registreret i systemet før salget startede. I 2011 var der kun købt 3.464, som forhåndsreserveringer ud af bestilte. Ledere 261 skoleledere og 255 trænerledere kørte skolerne. (3 skoleleder var på to fodboldskoler, og 3 trænerledere var på 2 fodboldskoler) Skole- og trænerledere aflønnes med kr. og en Adidas trænertøjpakke. På 3 fodboldskoler varetog Skolelederen også Trænerleder-rollen iht. beslutningen om at Fodboldskoler med få deltagere ikke skulle have en Trænerleder. 5 Fodboldskoler ønskede at gøre brug af muligheden for at få en ekstra Trænerleder, fordi de havde 256 deltagere eller flere. Trænere Der var trænere på årets Fodboldskoler (heraf 267 kvindelige), hvor de varetog ca grupper (I trænere og grupper og i trænere og grupper). Vi har nu træneremner i vores database. Vi har igen i år haft trænere der er udeblevet, både med og uden afbud til enten klubben eller I de tilfælde trænere ikke har meldt afbud, har de fået besked om, at de er uønsket som trænere fremover. De der har meldt afbud har modtaget en henstilling om at vi helst ser at vi modtager afbuddet i så god tid som muligt. Samtlige af disse trænere har forstået budskabet. Trænere aflønnes med kr. og en Adidas trænertøjpakke. Trænerassistenter trænerassistenter udvalgt af skolelederne deltog. Klubberne synes at være rigtig gode til at inddrage primært unge i dette arbejde. Trænerassistenter aflønnes med en Adidas trænertøjpakke. 2

4 Generel Statistik Årgang/alder Antal Årgang/alder Antal Årgang/alder Antal 1996 (13½-14½) (13½-14½) (13½-14½) (12½-13½) (12½-13½) (12½-13½) (11½-12½) (11½-12½) (11½-12½) (10½-11½) (10½-11½) (10½-11½) (9½-10½) (9½-10½) (9½-10½) (8½-9½) (8½-9½) (8½-9½) (7½-8½) (7½-8½) (7½-8½) Piger Piger Piger Drenge Drenge Drenge I alt I alt I alt Fig. 1: Aldersfordeling på deltagere Lokalunion/region Skoler Deltagere Skoler Deltagere Skoler Deltagere København Sjælland Lolland-Falster Bornholm Fyn Jylland, reg Jylland, reg Jylland, reg Jylland, reg I alt Fig. 2: Den geografiske fordeling af deltagere og skoler på unions/regionsniveau København 11,4 % ,9 % % 316 Sjælland 13,5 % ,9 % ,3 % 992 Lolland-Falster 11,8 % 45 12,0 % 46 13,5 % 53 Bornholm 13,6 % 37 10,4 % 28 16,2 % 36 Fyn 16,6 % ,8 % ,0 % 689 Jylland, reg. 1 21,3 % ,6 % ,7 % 613 Jylland, reg. 2 21,8 % ,2 % ,8 % Jylland, reg. 3 20,4 % ,9 % ,5 % Jylland, reg. 4 21,5 % ,7 % ,8 % 747 I alt 18,1 % ,3 % ,3 % Fig. 3: Andelen af piger på fodboldskolerne fordelt på unions/regionsniveau Trænere i alt: Trænerenheder: Fig. 4: Anvendelsen af trænere i de sidste tre år. En trænerenhed svarer til behovet for en træner pr. gruppe med 16 børn. 3

5 I år 2012 tog hver træner i gennemsnit 1,35 enheder. Til sammenligning tog hver træner i 2011 i gennemsnit 1,34 enheder og i 2010 var tallet 1,31. Økonomi Deltagergebyret blev hævet fra kr. 685 til kr. 700 uden at det havde negativ indflydelse på antallet af tilmeldte børn Indtægter Udgifter (udvalgte poster) Klubkompensation Trænerløn Lederløn Tøj T-shirts (2012 også shorts) Bolde Manualudvikling/seminar/Markedsføring Materiel Porto Øvrige poster Udgifter i alt Resultat Alle beløb i kr Fig. 5: Økonomien i FS udvalgte poster (budgettal) Piger Antallet af piger på Fodboldskolen er steget i forhold til sidste år. Vi har haft 657 flere piger på Fodboldskole i år. I år deltog (I 2011 deltog 5.352). Andelen af piger steg fra 18,3 % til 19,3 %. Det vil sige, en stigning på 1 %. Denne stigning kan blandt andet skyldes, at vi som et nyt tiltag uddelte en flyer s fodboldskole også for piger til alle klubberne. Det vurderes, at der fremadrettet også er andre aktiviteter, hvor det kan give mening at markedsføre igennem (fx pigeraketten), således der kan komme mere synlighed og dermed opnå vores smart-mål. Logistik Landsholdets træningssæt har været et stort hit blandt deltagerne, selvom der hvert år altid vil være en del ombytninger. De fleste ombytninger har vi kunnet ekspedere under selve fodboldskoleugen. Dog har der mod forventning været mangel på enkelte tøjstørrelser sidst i fodboldskoleugerne, og vi har haft store mængder af fx str Det er en udfordring, at tøjstørrelser svinger fra model til model. Det er derfor stadig vigtigt at forsøge at koordinere med Adidas. Skoleledernes oplevelse af modtagelse af materialer fra vores leverandør GLS er det samme billede som sidste år, de er tilfredse. Det samme er gældende for de efterbestilte varer. 4

6 Kommunikation mellem og klubberne Der har været en del tilbagemeldinger gående på, at det i år har været særligt svært at komme i telefonisk kontakt med s administration. Dette skyldes, at fik installeret nyt telefonsystem op til fodboldskole afvikling. er i løbende dialog med leverandør for at få løse disse udfordringer. Trænerrekruttering I lighed med sidste år har trænerrekrutteringen fungeret rigtig godt. Der har igen været stor interesse, hvilket stigningen i vores trænerdatabaser også kan bevidne. Vi modtager stadig løbende enkelte trænerafbud i dagene op til afvikling. Disse akutte afbud, mærker vi at de enkelte fodboldskoler er rigtig gode til selv at løse. Vi oplever at de fleste bliver løst med at man opgradere nogle af de rutinerede trænerassistenter således at det bliver dem som står for gruppen af børn i resten af ugen. Hvis trænerassistenten har fungeret som træner, bliver han eller hun selvfølgelig honoreret for dette, på lige fod med trænerne. Flere skoleledere ønsker trænere udefra og har derfor gemt egne trænere til sidste øjeblik afbud. Så der er mulighed for en back up i sidste øjeblik hvis der var behov. Fokus område i år er fortsættelse af sidste års positive indsats: Daglig opdatering af med angivelse af trænermangler. (hvor trænere, der ønsker nyhedsmails informeres om manglerne). Hurtigere og tættere dialog med skolerne omkring deres egne trænere. Herudover har administrationen gjort følgende i forsøg på at rekruttere trænere: Skolelederne har været kontaktet løbende Ledige trænere på andre skoler er blevet ringet op, med tilbud om at tage en anden skole i stedet for den de havde ønsket, men ikke fået 5

7 Trænerlederen Vi oplever generelt at der er stor tilfredshed med Trænerlederfunktionen til at højne det faglige niveau på Fodboldskolerne. Vi har dog stadig lidt udfordringer med at få påsat tilpas fagligt kompetente trænerledere. På nogle Fodboldskoler ser det ud til at det stadig er personen der tidligere har ageret som Skolelederassistent der indtager rollen som Trænerleder. Fremadrettet skal disse personer enten udskiftes eller endnu bedre, uddannes til at kunne udfylde rollen. Alternativer Procent Svar 1 0 gange 4,6 % gange 58,0 % gange 23,6 % Mere end 5 gange 8,9 % 76 5 Andet 4,9 % 42 Total 853 Fig. 6: 853 Træners svar fra 2012, hvor 58% og 23,6% siger, at trænerlederen har observeret deres træning hhv. 1-2 gange og 3-4 gange pr. dag. 6

8 Alternativer Procent Svar 1 1 gang dagligt 31,8 % gange i løbet af ugen 31,9 % Mere end 3 gange i løbet af ugen 8,7 % 74 4 Jeg modtog ikke supervision og feedback fra 27,7 % 236 min Trænerleder Total 853 Fig. 7: 853 Træners svar fra 2012, hvor ofte de modtog supervision og feedback fra trænerlederen. Fig. 8: 853 Træners svar fra 2012, hvor 70,8% mener at de fremadrettet kan bruge trænerlederens feedback/supervision. 7

9 Besøgskonsulent I år har der været en anden procedure i evalueringen for besøgskonsulent. Det har længe været et ønske, at tilbagemeldingerne fra besøgskonsulenterne i højere grad har faglig karakter frem for tilbagemelding om ændring af tøjpakke, vejret o. lign. Til dette formål blev der udarbejdet en besøgsguide og efterfølgende en elektronisk evaluering. Denne model er fra s side yderst anvendelig og vil blive benyttet fremadrettet. Børneattester For 10. år i træk gennemførte vi en kontrol i DCK (Det Centrale Kriminalregister) for personer med dom for pædofili. Samtlige skoleledere, trænerledere, trænerassistenter og trænere skulle kontrolleres. Denne opgave kræver stadig mange ressourcer for administrationen, idet rigtig mange trænere og trænerassistenter ikke får returneret deres børneattester rettidigt. Der har været tænkt i mange alternative måder at løse denne opgave på, og med baggrund i sidste års beslutning, har vi nok som reglerne er på området, nået den optimale løsning. Beslutningen om at hele ansvaret for at indhente trænerassistenternes børneattester ligger hos Skolelederne, og at administrationen og Skolelederne deler ansvaret med at indhente trænernes børneattester, har også i år vist sig at være en markant forbedring. Skolelederne har været meget behjælpelige med at få indhentet underskrevne børneattester på de trænere de selv har skaffet til deres Fodboldskoler. Dette har selvsagt været medvirkende årsag til at administrationens arbejde her er blevet lettere, men til gengæld er skolelederne arbejde tilsvarende blevet forøget. Der skal her lyde et anerkende tak for hjælpen med dette arbejde. Administrationen vil til næste år holde fast i denne procedure vedrørende indhentning af børneattester. Årets tema Tema i 2012 var: Bliv EM-stjerne på S fodboldskole! Landsholdet var til EM i Polen/Ukraine og kæmpe mod de andre store fodboldnationer, imens var masser af fodboldglade børn på vej til at blive en ægte Stjernespiller. Deltagerne blev udfordret i forskellige undertemaer som vendinger, driblinger & finter, teknik & boldføling og masser af mål. Træning i disse temaer gav den enkelte fodboldskoledeltager muligheden for at prøve sig selv af, og måske få følelsen af at være "på vej", til også at være en "EM-Stjernespiller" - Måske ikke blandt Morten Olsens udvalgte... men så i hvert fald "sin" egen bedste "Stjernespiller". Landsholdene som tema er overordnet set stadig en succes. Vi benytter stadig og mere muligheden for at koble en række elementer i konceptet op på dette tema, hvilket fortsat synes at løfte fodboldskolekonceptet. 8

10 Jubilæumsklubber 10 og 20 års jubilæum var 20. sæson for s Fodboldskole, og flere klubber har været med alle årene. Dette blev markeret med hhv. 10 og 20 års jubilæum. Alle de fodboldskoler med 10 og 20 års jubilæer modtog et diplom for deres trofasthed. Overrækkelsen af diplomet i de respektive klubber blev forestået af en lokal besøgskonsulent. Følgende 10 klubber afholdt 10 års jubilæum i 2012: Brædstrup IF Herfølge Herning Fremad Nykøbing M Sabro IF Todbjerg Mejlby IF Tønder SF Vejle FC Virklund B Virum-Sorgenfri Følgende 34 klubber afholdt 20 års jubilæum i 2012: AIA-Tranbjerg Brønderslev IF Ejby IF Farum BK FC Horsens Haderslev FK Hadsund BK Herlufsholm GF Hjørring IF Hvalsø IF Jetsmark IF Jyderup BK Kalundborg GB Kjellerup IF Knudsker IF Videbæk IF Østerbro IF Aab Aabenraa BK Årslev BK Køge BK Maribo BK Marstal IF Mejrup GU Nakskov BK Nors BK Næstved IF Nørresundby BK Roskilde BK 1906 Skovbakken Sædding-Guldager Tårup IF Vejby IF Vejen SF 9

11 Konkurrence træn med landsholdet Igen i år har vi haft konkurrencen, Træn med Landsholdet, hvor 16 fodboldskoledeltagere blev udtrukket til en træning, og efterfølgende spisning med A- landsholdet, forud for deres vigtige kvalifikationskamp mod Tjekkiet i Parken den 8. september. Fra uge 11 til uge 18, har vi udtrukket to vindere om ugen. Børnene havde en uforglemmelig oplevelse i Helsingør, hvor -administrationens Morten Nielsen og s Talenttræner Thomas Slosarich bød velkommen, og startede træningen. Efter en god times træning ankom Landsholdet til træningsbanen og konkurrencevinderne fik lejlighed til at træne med Nicolai Jørgensen, Kasper Schmeichel, Andreas Cornelius og Jores Okore. Dagen sluttede med autografskrivning og spisning sammen med landsholdet i Helsingør. Dette er et markedsføringstiltag som vi SKAL bibeholde fremadrettet. Her ses Landsholdsspillerne med konkurrencevinderne. Foto: Per Kjærbye. Billetsalget Salget af årets billetter foregik igen i år i samarbejde med Billetnet. Salget var problemfrit og med solgte billetter været det største salg i Fodboldskolernes historie. Salget startede tirsdag den 6. marts for uge 27 skoler, onsdag den 7. marts for uge 28, 29 og 30 skoler og torsdag den 8. marts for uge 31 og 32 skoler. Efter de 3 første dage var 33 skoler udsolgt. I 2011 var det 34 skoler, der var udsolgt. Der var i alt pladser til salg på de 270 Fodboldskoler fra starten. I løbet af salgsperioden bad flere klubber om ekstra grupper 16 pladser yderligere pr. gruppe og vi nåede op på i alt pladser til salg. Den 25. maj nedjusterede vi antal grupper og aflyste nogle af skolerne. Derefter havde vi pladser til salg i alt. Umiddelbart før første afviklingsuge var der udsolgt på de 185 skoler ud af de i alt 270 skoler. 10

12 Forhåndsreserveringer Klubberne havde igen i år mulighed for, at forhåndsreservere billetter, men der var en ændring i forhold til sidste år, hvor alle klubber kunne forhåndsreservere op til 75% af deres samlede antal billetter. I år kunne klubber med 96 deltagere eller færre bestille op til 50% af deres samlede antal billetter, mens klubber med 96 deltagere eller flere stadig kunne forhåndsreservere op til 75% af deres samlede antal billetter. Dette har været en god ordning, da vi ikke har haft tilfælde som i 2011, hvor der f.eks. har været meget få (5 til 10 stk.) billetter til salg. Ud af de forhåndsreserveringer, som 81 klubber bestilte, købte 72 klubber i alt billetter som forhåndsreserveringer, hvilket er 71,50%. I 2011 var der 82 klubber, som bad om forhåndsreserveringer og 60 klubber gjorde brug af ordningen. De bestilte i alt forhåndsreserveringer, i procent 59,68% Der er altså sket en klar forbedring fra klubbernes side i forhold til at gøre brug af de forhåndsreserveringer, som de bestiller. Det kan dog stadig blive bedre så det ikke er ca. 30% der ikke bliver benyttet. s administration ser på muligheden for at være endnu mere oplysende omkring forhåndsreserveringerne. Foto Foto-IT har i år fotograferet deltagerne på fodboldskolen. Foto-IT har generelt set leveret et meget professionelt indtryk, og har allokeret betydelige ressourcer til opgaven, som de har løst på bedste vis. Enkelte skoleledere har haft nogle mindre heldige oplevelser, der relaterer sig til enkelte fotografer. Dette er naturligvis et punkt der bliver drøftet med og bør forbedres af Foto-IT inden næste sæson. 11

13 Sponsorer Årets sponsorportefølje bestod af Arla (Hovedsponsor) Kia SportMaster Ekstra Bladet (Mediepartner) Select (Boldpartner) Personal Sports Trainer (Leverede selvtræningsmål) Som noget nyt på den kommercielle front, udsendte vi i 2012 nyhedsbreve hvori vores samarbejdspartnere blev eksponeret med logo og et tilbud til fodboldskoledeltagerne. Det blev taget godt imod og succesen afspejles i den gennemsnitlige åbningsprocent af brevene, der endte på ca. 80 %. Dette er yderst tilfredsstillende for og vores samarbejdspartnere og afgjort en platform vi vil udvikle i SportMaster og PST benyttede aktivt denne platform til tilbud overfor deltagerne, mens Arla, KIA og Ekstra Bladet udnyttede muligheden til generel branding. Arlas sundhedskoncept, Den Sunde Halvleg, blev igen i år markedsført over for deltagerklubberne og 150 klubber deltog, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år. Den Sunde Halvleg er et godt koncept, der er med til at understøtte s fokus på sund kost. Gennem Ekstra Bladet kommunikerede vi med deltagernes forældre. Dels ved start af salg af billetter i februar, dels via det 8 siders tillæg, som blev delt ud til alle deltagerne på skolerne. Tøjpakken blev leveret af Adidas og deltagerne fik Landsholdets træningssæt, hvilket var yderst populært. Markedet efterspørger i endnu højere grad muligheden for at kommunikere med målgruppen og det skal vi som sponsorudbyder sikre. Vi arbejder derfor fortsat på at udvikle vores produkt, og således vil der i 2013 blive fokuseret yderligere på de digitale muligheder fx et Facebook-site - og inddragelse af vores partnere heri. Vi har en god kommerciel platform, men den skal være endnu bedre, således vi sikrer vore samarbejdspartnere optimal aktivering i et langsigtet partnerskab med. 12

14 Det er vores ambition, at tilknytte endnu en kommerciel partner til s Fodboldskoler i 2013 og arbejdet med at søge, at sikre denne, er således allerede i gang. På tøjsiden blev tøjet til ledere, trænere, trænerassistenter og børn igen leveret af Adidas. Tøjet er ganske populært. Der er ingen tvivl om, at det at kunne levere det samme tøj, som det landsholdet anvender, er yderst populært. Markedsføring Vi har produceret plakater og postkort og disse blev distribueret til ca klubber samt hen ved ca hhv. tidligere deltagere på s Fodboldskole samt de børn der nu er blevet gamle nok til at gå fra Mikrofodboldskole til Fodboldskole. Fremadrettet skal plakaterne indeholde et felt, hvorpå klubberne selv kan skrive informationer. Derudover blev der udarbejdet og uddelt en flyer - s fodboldskole også for piger - for at tiltrække flere piger til fodboldskolen. Afslutning 20. sæson med s Fodboldskoler er vel overstået. Vi ser frem til den udfordring, det er at videreudvikle det høje kvalitetsniveau også i årene fremover. s Fodboldskole takker for i år og håber at se mange af vore skoleledere, trænerledere, trænere, assistenter, politikere og besøgskonsulenter igen i 2013! 13

15 Status, debatemner/indstillinger STATUS: Flere piger på fodboldskole: Status på indsatsområder. Uddeling af postkort. Træneleder: Status på indsatsområder. Trænerlederseminar. Trænerevaluering. Trænerlederevaluering. Forhåndsreservering: Status på indsatsområder. Billetsnyd: Status på indsatsområder. Samarbejdsaftale. Besøgsguide. DEBATEMNER/INDSTILLINGER: Udvidelse af alder på Fodboldskolen: I de seneste år har vi modtaget en række henvendelser vedr. de ældste børn på s Fodboldskoler. De ældste deltagere på s Fodboldskoler vil i dag være 14 år, eller på vej til at blive det. Efterspørgslen på at få hævet alderen på Fodboldskolen skyldes bl.a. at der herved skabes en glidende overgang for ALLE fodboldskoledeltagere til rollen som trænerassistent. Dette har hidtil kun været muligt for de ældste deltagere der er født i 1. halvår. Baggrunden for dette er at man først kan tiltræde rollen som assistent når man er fyldt 15 år. Administrationens indstilling: Det foreslås at hæve alderen på Fodboldskolen til det år hvor deltagerne fylder 15 år. Dette for at sikre en glidende overgang fra deltager til trænerassistent for ALLE. Stormødets indstilling: Stormødet debatterede indstillingen og bad s Børnegruppe træffe den endelige beslutning. Børnegruppens beslutning: Børnegruppen besluttede at følge indstillingen. Differentieret deltagerkompensation: Det er en almindelig kendt problemstilling at der i nogle områder af Danmark kan være familier hvor det påstås at det er svært at fremskaffe den fornødne økonomi til at sende husstandens børn på en Fodboldskole. Omvendt ved vi af erfaring at der ligeledes er områder hvor efterspørgslen på en billet til s fodboldskole er så stor at man kan have indtryk af at forældre i disse områder ikke har kvaler ved at skulle betale for billetten, og måske endda vil kaste flere penge efter den. Disse kendsgerninger kan åbne op for at de klubber der vil sætte prisen på fodboldskolebilletten højere, også får mulighed for at tjene flere penge til klubben. Tilmed kan klubber der sætter prisen lavere måske få flere deltagere. Ydermere kan det i nogle områder være med til at øge konkurrenceevnen overfor alternative udbydere af fodboldskoleaktiviteter. Administrationens indstilling: Der foreslås en model hvor klubberne kan vælge mellem en klubkompensation på Kr. 50,-, kr. 100,- (som nu) eller kr. 150,-. Denne variable klubkompensation tillægges som nu billetprisen, der således vil fremstå differentieret, afhængigt af klubbens valg. Stormødets indstilling: Stormødet debatterede indstillingen og bad s Børnegruppe træffe den endelige beslutning. Børnegruppens beslutning: Børnegruppen besluttede at afvise indstillingen. 14

16 Smart mål 15

17 TIDSPLAN FOR 2013 Vores ca. tidsplan for s Fodboldskole 2013 ser således ud: Ultimo september/2012: Ansøgningsskemaer mailes ud til alle landets klubber 29. oktober/2012: Sidste ansøgningsfrist 26. november/2012: Værtsklubber udpeges og orienteres om tilsagn samt samarbejdsaftale, eller om afslag. Ultimo januar/2013: Trænermail 1/2013 udsendes (SWUB-vejl./tøj-præsent.) Ultimo januar/2013: Skoleledermail 1/2013 udsendes med SL-manual. Primo februar/2013: Der åbnes for indtastning af trænerønsker. Medio februar/2013: Magasiner og plakatmateriale udsendes til klubberne. Medio februar/2013: Magasiner udsendes som Direct Mail til 2011-deltagerne. Primo marts/2013: Salget til Fodboldskolen starter spredt ud over flere dage. Ultimo marts/2013: 1. trænerpåsætning. Herefter løbende påsætning. Primo april/2013: Deadline for accept af 1. trænerpåsætning. Medio april/2013: Salget på FS gøres op og grupper nedjusteres. Medio maj/2013: Evt. aflysninger / garantiordninger udsendes. Medio maj/2013: Skoleledermail udsendes omkring trænerstatus. Primo maj 2013: Udsendelse af Trænerbrev 2. Primo maj 2013: Mails vedr. Trænermangel udsendes hvis nødvendigt løbende til fodboldskolepolitikere, som forsøger at lukke huller. Ultimo maj/2013: Udsendelse af Skoleledermail/brev (info om eftertilmeldingsprocedure) Eftertilmeldingsblanketter Skolernes sommerferie Fodboldskolerne afvikles. Tidsplanen er foreløbig. Ret til ændringer forbeholdes. 16

18 s bestyrelse Fodboldskolens organisation s Børnegruppe: Kurt Bagge-Hansen (formand) Hans Peter Johansen Morten Høgsdal Henning Jensen Kim Møller Mogens Mika Dennis Juul Krogshede s Ungdomsgruppe: Kim Bjelstrand (formand) Rene Svendsen Jakob Koed Ole Nielsen Flemming Kvist Andersen David Jacobi Ottesen Søren Østergaard Administration: Steen Jørgensen (Breddechef) Tina Enestrøm Morten Nielsen Anders Rørtoft-Madsen Richard Andersen Rebecca Nielsen Mette Borgstrøm-Jørgensen Lokalunion/region: Unions-/regionskontorer Fodboldskolepolitikere Besøgskonsulenter Værtsklubber: Skoleledere og Trænerledere Trænere Trænerassistenter Deltagere (børn) 17

19 Modtagere af denne evalueringsrapport s bestyrelse s Børnegruppe: Kurt Bagge-Hansen (formand) Hans Peter Johansen Morten Høgsdal Henning Jensen Kim Møller Mogens Mika Dennis Juul Krogshede s Ungdomsgruppe: Kim Bjelstrand (formand) Rene Svendsen Jakob Koed Ole Nielsen Flemming Kvist Andersen David Jacobi Ottesen Søren Østergaard Administration: Steen Jørgensen (Breddechef) Tina Enestrøm Morten Nielsen Anders Rørtoft-Madsen Richard Andersen Rebecca Nielsen Mette Borgstrøm-Jørgensen Lokalunion/region: Unions-/regionskontorer Fodboldskolepolitikere Besøgskonsulenter Værtsklubber: Skoleledere Alle øvrige kan downloade rapporten fra s hjemmeside. Denne rapport er udarbejdet af Bredde, september

EVALUERINGSRAPPORT 2013

EVALUERINGSRAPPORT 2013 s Fodboldskole Temahæfte 2010 EVALUERINGSRAPPORT 2013 Officielle sponsorer for s Fodboldskoleaktiviteter 1 Hovedsponsor Sponsor Indledning Denne rapport skal kort beskrive Fodboldskole sæsonen 2013. Rapporten

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2011

EVALUERINGSRAPPORT 2011 TemahæFTe 11 TRæN som De UNGe stjerner s Fodboldskole Temahæfte 2011 eriksen, VeJe, BILLe og ZaNKa! EVALUERINGSRAPPORT 2011 Officielle sponsorer for s Fodboldskoleaktiviteter 1 Indledning Denne rapport

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014

EVALUERINGSRAPPORT 2014 s Fodboldskole Temahæfte 2010 F OD 2014 BOLDSKOLE EVALUERINGSRAPPORT 2014 Officielle sponsorer for s Fodboldskoleaktiviteter 1 Hovedsponsor Sponsor en del af noget større Indledning Denne rapport skal

Læs mere

MANUAL 2011. fra leg til landshold. fra leg til landshold. Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter

MANUAL 2011. fra leg til landshold. fra leg til landshold. Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter MANUAL 2011 11 0 2 T R O P P A R S G EVALUERIN Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter fra leg til landshold fra leg til landshold 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Statistik 3. Markedsføring

Læs mere

Rapporten er opdelt i 2 hovedafsnit: Afsnit 1 Generelt om fodboldskolen 2009. Generelle informationer, statistik, økonomi mm.

Rapporten er opdelt i 2 hovedafsnit: Afsnit 1 Generelt om fodboldskolen 2009. Generelle informationer, statistik, økonomi mm. Indledning Denne rapport skal kort beskrive sæsonen 2009. Rapporten er blevet behandlet på stormøde den 4. oktober 2009, med deltagelse af fodboldskolens politikere. Stormødet har indstillet forslag om

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014

EVALUERINGSRAPPORT 2014 s Fodboldskole Temahæfte 2010 F OD 2014 BOLDSKOLE EVALUERINGSRAPPORT 2014 Officielle sponsorer for s Fodboldskoleaktiviteter 1 Hovedsponsor Sponsor en del af noget større Indledning Denne rapport skal

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014. Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter. en del af noget større

EVALUERINGSRAPPORT 2014. Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter. en del af noget større EVALUERINGSRAPPORT 2014 Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter Hovedsponsor Sponsor en del af noget større Evaluering DBU s Skattejagt 2014 2014 er det første år for DBU s nye koncept Skattejagt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 - fra leg til landshold

Indholdsfortegnelse. Side 1 - fra leg til landshold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Statistik 3. Markedsføring og billetsalg 4. Økonomi 5. Program og manual 6. Instruktører 7. Trænere 8. Materialer og tøj 9. Målmandscamp 10. Problemstillinger og oplæg

Læs mere

For piger og drenge født 1992-1998

For piger og drenge født 1992-1998 For piger og drenge født 1992-1998 Evalueringsrapport 2006 fra leg til landshold Indledning Denne rapport skal kort beskrive sæsonen 2006. I korte vendinger omtales de vigtigste punkter således, at alle

Læs mere

BLIV TRÆNER PÅ DBU s FODBOLDSKOLE

BLIV TRÆNER PÅ DBU s FODBOLDSKOLE BLIV TRÆNER PÅ DBU s FODBOLDSKOLE VERDENS BEDSTE TRÆNERJOB DBU Bredde lancerer i 2017 hele 258 fodboldskoler. Vi har brug for en masse dygtige børne- og ungdomstrænere, og er sikker på at du er en af dem.

Læs mere

Kom tæt på VM i Sydafrika!

Kom tæt på VM i Sydafrika! Kom tæt på VM i Sydafrika!... tá på DBUs Fodboldskole -fra leg til landshold KONKURRENCE Træn med det rigtige landshold! Læs mere på www.dbufodboldskole.dk Landsholdets træningssæt fra Adidas til alle

Læs mere

Officielle sponsorer for DBU Børn og ungdom Evalueringsrapport 2006

Officielle sponsorer for DBU Børn og ungdom Evalueringsrapport 2006 Officielle r for sponsore gdom un g o rn ø DBU B Evalueringsrapport 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Statistik 3. Markedsføring og billetsalg 4. Økonomi 5. Program og manual 6. Instruktører 7.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 - fra leg til landshold

Indholdsfortegnelse. Side 1 - fra leg til landshold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Statistik 3. Markedsføring og billetsalg 4. Økonomi 5. Program og manual 6. Instruktører 7. Trænere 8. Professionelle spillere 9. Materialer og tøj 10. Målmandscamp

Læs mere

FC. Roskildes Talentskole For spillere i U9 U12 årgangene. Dette er en folder, hvori FC. Roskildes talentskoleprojekt er beskrevet.

FC. Roskildes Talentskole For spillere i U9 U12 årgangene. Dette er en folder, hvori FC. Roskildes talentskoleprojekt er beskrevet. FC. Roskildes Talentskole For spillere i U9 U12 årgangene Dette er en folder, hvori FC. Roskildes talentskoleprojekt er beskrevet. Udarbejdet af FC. Roskilde Talentchef: Steffen Petersen 01-12-2009 Udarbejdet

Læs mere

Ting, som det sidste år blev besluttet at ændre på/forbedre. Afsnit 3 Forslag til fremtidige ændringer. Evalueringsrapport 2008

Ting, som det sidste år blev besluttet at ændre på/forbedre. Afsnit 3 Forslag til fremtidige ændringer. Evalueringsrapport 2008 Indledning Denne rapport skal kort beskrive sæsonen 2008. Rapporten er blevet behandlet på stormøde den 5. oktober 2008 med deltagelse af fodboldskolens politikere. Stormødet har indstillet forslag om

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

For piger og drenge født 1993-1999

For piger og drenge født 1993-1999 For piger og drenge født 1993-1999 2007 Officielle sponsorer for DBU Børn og ungdom fra leg til landshold Velkommen på DBUs Fodboldskole 2007 Så er det allerede tid til, at vi for 15. gang kan byde velkommen

Læs mere

SAFARI FODBOLD CUP. 5-mands. Søndag den 26. september JBU Region 3 Safari Cup

SAFARI FODBOLD CUP. 5-mands. Søndag den 26. september JBU Region 3 Safari Cup SAFARI FODBOLD CUP 5-mands Søndag den 26. september 2010 JBU Region 3 Safari Cup 2010 1 JBU Region 3 Safari Cup 2010 2 SAFARI Fodbold CUP 5-mands bold Søndag d. 26. september 2010 JBU Region 3 Safari Cup

Læs mere

Landsholdshjælpermanual 2014

Landsholdshjælpermanual 2014 Landsholdshjælpermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Skattejagt... 4 Kort om DBU s Skattejagt... 4 Fakta om DBU s Skattejagt... 4 Rollen som landsholdshjælper... 4 Kommunikation med DBU...

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Indsigelser mod rækkeinddeling skal være KBU i hænde senest fredag den 25. juni 2010, kl. 09.00.

Indsigelser mod rækkeinddeling skal være KBU i hænde senest fredag den 25. juni 2010, kl. 09.00. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Indledning. Rapporten er opdelt i 3 hovedafsnit: Afsnit 1 Generelt om fodboldskolen Generelle informationer, statistik, økonomi mm.

Indledning. Rapporten er opdelt i 3 hovedafsnit: Afsnit 1 Generelt om fodboldskolen Generelle informationer, statistik, økonomi mm. evalueringsrapport 2007 Indledning Denne rapport skal kort beskrive sæsonen 2007. I korte vendinger omtales de vigtigste punkter således, at alle involverede får et indblik i de særlige parametre, der

Læs mere

Du kan se billeder og læse om VBIs fodboldskole på VBIs hjemmeside www.vbi-vraa.dk

Du kan se billeder og læse om VBIs fodboldskole på VBIs hjemmeside www.vbi-vraa.dk Hovedsponsor VBI S FODBOLDSKOLE 2013 VBI fodbold afholder fodboldskole i skolernes sommerferie. I 2012 deltog 74 børn, ca. 15 voksne og unge trænere stod for træningen, mens ca. 10 forældre hjalp med alt

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Husk at køre ud til Sommerland direkte efter sidste kamp for at undgå kødannelser!!!!!!

Husk at køre ud til Sommerland direkte efter sidste kamp for at undgå kødannelser!!!!!! VELKOMST Sjællands Boldspil-Union byder hermed trænere, spillere og forældre hjertelig velkommen til SOMMERLAND SJÆLLAND PIGE CUP 2009. 124 hold er på plads til årets afvikling af Pige Cup Vi ved af erfaring,

Læs mere

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard 1 MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Steen Mogensen Morten Bjerregaard Fraværende Kopi Sted Morten Larsen, ungdomsrådet Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen,

Læs mere

Nyhedsbrev Juli 2011

Nyhedsbrev Juli 2011 Nyhedsbrev Juli 2011 Nyhedsbrevet modtages nu af 1487 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Nyt fra administrationen FB s administration

Læs mere

Vi har i år fornøjelsen af at skulle afholde Nordic Cup for U 16 pige-landshold i Danmark.

Vi har i år fornøjelsen af at skulle afholde Nordic Cup for U 16 pige-landshold i Danmark. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Hvilke værdier står Bakken Bears for? Jeg tror vi står for at være de professionelle amatører. I det store billede. Vi er økonomiske

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove spring,

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

SAFARI FODBOLD CUP 5-mands

SAFARI FODBOLD CUP 5-mands SAFARI FODBOLD CUP 5-mands Søndag den 20. september 2015 SAFARI FODBOLD CUP - GIVSKUD ZOO Søndag den 20. september 2015 Banestørrelser: 5-mands bane 30 x 40 m: U8 Drenge/Piger, U9 Drenge/Piger, U10 Drenge/Piger

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Jan Referent: Henrik Dato: 04. November 2015 kl. 19:00 Tilstedeværende: Henrik, Jan, Stig, Kirsten og Peshko Punkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Børneudvalgets beretning 2015

Børneudvalgets beretning 2015 Børneudvalgets beretning 2015 Foråret står for døren, og traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på den forgangne sæson. Trænere og repræsentanter fra klubbestyrelserne var indbudt til opstartsmøde

Læs mere

Agenda til fodboldmøde d.26/2-13 kl. 18.00-20.30 i klubhuset

Agenda til fodboldmøde d.26/2-13 kl. 18.00-20.30 i klubhuset Agenda til fodboldmøde d.26/2-13 kl. 18.00-20.30 i klubhuset Klubben byder på aftensmad 1.) Velkommen til vores nye træner Dan skal være træner for U6/7, skal vi bruge 1 mere? 2.) Opfølgning på U9, blev

Læs mere

KBs julefrokost afholdes 21. nov.

KBs julefrokost afholdes 21. nov. KBs julefrokost afholdes 21. nov. Tilmelding skal ske i Tutten OBS begrænset antal pladser først til mølle! Så hvis du vil være sikker på en plads, så skynd dig at tilmelde og betale hos Hanne i Tutten!

Læs mere

Morud Fodbold IF. Information og oplæg til et samarbejde. Dansk Boldspil-Union

Morud Fodbold IF. Information og oplæg til et samarbejde. Dansk Boldspil-Union Morud Fodbold IF Information og oplæg til et samarbejde Danmark s bedste Fodboldskole 2014 Morud den 4. 8. august (uge 32) DBU s første fodboldskole i Morud Assistent Trænere Træner Teamet VVS Fyn Arena

Læs mere

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem.

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem. Kære alle, Hermed får I et forårs-nyhedsbrev. Sæsonen er kommet rigtig godt i gang. Der har været fuld aktivitet på træningsanlægget og flere af jer har fået spillet en del runder og øvet svinget så det

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET 2012 NR. 4. 4. OKTOBER 2012 Nyt medlem i ungdomsudvalget Det er med glæde, at vi kan oplyse at ungdomsudvalget er blevet et medlem rigere, idet Peter Jensen (tidligere trænere for årgang 2000 dr. og far

Læs mere

Submission #28 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2414/submission/11202 Side 1 af 1 10-01-2017 Formandens navn Mads Damgaard Telefon 21918563 Email mada@dbu.dk Forening eller forbund DBU Ansøgers

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Nyhedsbrev fra Aars IK Fodbold

Nyhedsbrev fra Aars IK Fodbold Nyhedsbrev fra Aars IK Fodbold Vi kan lige nå et nyhedsbrev fra Aars IK inden 2015 rinder ud.det har været en sæson med masser af aktiviteter på vores anlæg. Her kan bl.a. nævnes: En hulens masse fodboldkampe

Læs mere

KBU INFORMERER. KBUs Repræsentantskabsmøde 2008. KBUs repræsentantskabsmøde afholdes. i Bvægelseshuset (Fr. Valby s klubhus).

KBU INFORMERER. KBUs Repræsentantskabsmøde 2008. KBUs repræsentantskabsmøde afholdes. i Bvægelseshuset (Fr. Valby s klubhus). KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Fodboldskolens sponsorer:

Fodboldskolens sponsorer: FORORD: Varde Idrætsforening takker dig for din interesse for Peugeot Fodboldskole Varde 2012. Vi mærker en stor interesse for at være med på netop Vardes fodboldskole, dette tager vi som et udtryk for,

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

Ungdommens Uddannelses Vejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelses Vejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelses Vejledning Region Sjælland Fakta om Per Rud Født: 21. februar 1967 Privat: Bosiddende i Nykøbing Falster Trænerkarriere: 1991-1993: Ynglinge og Junior DM træner for Kolding BK 1993-1996:

Læs mere

Mona Jepsen Christina Pedersen (kom kl ) Klaus Thøstesen Kirsten Hansesgaard Frank Jepsen Peter Riis (kom kl gik kl. 18.

Mona Jepsen Christina Pedersen (kom kl ) Klaus Thøstesen Kirsten Hansesgaard Frank Jepsen Peter Riis (kom kl gik kl. 18. MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Christina Pedersen (kom kl. 18.20) Klaus Thøstesen Kirsten Hansesgaard Frank Jepsen Peter Riis (kom kl. 18.20 gik kl. 18.50) Fraværende Kopi Sted Deltagerne Klubhuset

Læs mere

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Tak, fordi I vil være en del af Rigtige Mænd-projektet og fordi I vil være med til at arrangere Rigtige Mænd Løbet, som er det første mandeløb,

Læs mere

Se video her ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT

Se video her ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT Se video her 1 UNIVERSET 4 MAGASINER Distribution 120.000 ekspl. af hver udgave + Cykelbutikker, Skoda og via Danmarks Cykel Union 2015 DIT BRAND ONLINE Cyclingplanet.dk / facebook Aller Medias 30 platforme

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 3. september 2015 kl. 16.30 Tilstedeværende: Lau,, Stig, Kirsten, og Henrik Afbud fra Peshko Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline:

Læs mere

www.springteamnordjylland.net Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove spring,

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

BK YDUN: TRÆNEROVERSIGT SÆSON 2017 / februar 2017

BK YDUN: TRÆNEROVERSIGT SÆSON 2017 / februar 2017 BK YDUN: TRÆNEROVERSIGT SÆSON 2017 / 2018 19. februar 2017 Ydun trænere i næste sæson Det er en glad og stolt bestyrelse, der kan melde navnene ud på de fleste trænere til den kommende sæson. Vi står med

Læs mere

Så er det tid til at tilmelde ungdomshold til KBUs pokalturneringer for 2009/10. I lighed med sidste sæsons pokalfodbold spilles der efterår/forår.

Så er det tid til at tilmelde ungdomshold til KBUs pokalturneringer for 2009/10. I lighed med sidste sæsons pokalfodbold spilles der efterår/forår. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Mandag d. 24. august 2015, kl. 17:00-19:00 Søllerødgade 33, Nørrebro Tilstede: Jakob, Anja, Anna, Henriette, Marianne, Yanaba (Pia Hegner

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

DBU TOUR Helsingør & DBU Brøndby, 26. november 2014 Dansk Boldspil-Union - DBU A/S

DBU TOUR Helsingør & DBU Brøndby, 26. november 2014 Dansk Boldspil-Union - DBU A/S DBU TOUR 2015 Helsingør & DBU Brøndby, 26. november 2014 Talenter Årets tur tager udgangspunkt i fodboldens talenter, og bygger på U-landsholdenes deltagelse i slutrunder henover sommeren i særdeleshed

Læs mere

DANSEballaden Foto: Jamel Sundoo, DANSEballadens fællesdag i Næstved

DANSEballaden Foto: Jamel Sundoo, DANSEballadens fællesdag i Næstved DANSEballaden 2011 Foto: Jamel Sundoo, DANSEballadens fællesdag i Næstved Rapport af Dansekonsulenterne, august 2011 Rapport om DANSEballaden 2011 Når det er sommerferie og børnene holder fri fra skole,

Læs mere

Forældremøde 12 / 03 / 2013

Forældremøde 12 / 03 / 2013 Forældremøde 12 / 03 / 2013 U11 årgang 2002 Roskilde KFUM Christina Velkomst Velkommen Vi har en del punkter, som vi gerne vil gennemgå i dag, hvor vi slutter af med information om Holland Cup. Denne præsentation

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Overordnet mål med handlingsplanen: Via en fælles indsats at tiltrække et eller flere landsdækkende sponsorater, der til sammen

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Børne- Ungeudvalget. Udvalget: U-4,U

Børne- Ungeudvalget. Udvalget: U-4,U Endnu en sæson er ved at være afsluttet. Igen har vi måtte konstatere nedgang i antallet af spillere. Det er foruroligende. Årsagen hertil skal sikkert findes med baggrund i forskellige faktorer. Nogen

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Denmark - Cup Finals. Rank Club Winner Runner-up # 1996, 1992, 1988, 1987, 1965, 1961, 1960,

Denmark - Cup Finals. Rank Club Winner Runner-up # 1996, 1992, 1988, 1987, 1965, 1961, 1960, Denmark - Cup Finals Rank Club Winner Runner-up # 996, 99, 988, 987, 965, 96, 960,. Aarhus 9 957, 955 3 06, 990, 959. FC 7 06, 05, 0, 009, 004, 997, 995 4 04, 007, 00, 998 3. 6 008, 005, 003, 998, 994,

Læs mere

Værdiord: Sundhed cykling/motion familie/børn underholdning Fra d. 4. - 26. juli

Værdiord: Sundhed cykling/motion familie/børn underholdning Fra d. 4. - 26. juli Værdiord: Sundhed cykling/motion familie/børn underholdning Fra d. 4. - 26. juli 2 TV 2 PÅ TOUR evalueringsfilm HEADLINES TV 2 på tour 3. sæson Landsdækkende event Forlængelse af Tour De France Dagens

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Velkommen til årets generalforsamling, og traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2016. Først stor tak til Peter, for at vi kan få lov at være her og også

Læs mere

SAFARI FODBOLD CUP 5- & 8-mands

SAFARI FODBOLD CUP 5- & 8-mands SAFARI FODBOLD CUP 5- & 8-mands Søndag den 21. september 2014 SAFARI FODBOLD CUP - GIVSKUD ZOO Søndag den 21. september 2014 Banestørrelser: 5-mands bane 30 x 40 m: U8 Drenge/Piger, U9 Drenge/Piger, U10

Læs mere

SAFARI FODBOLD CUP 5- & 8-mands

SAFARI FODBOLD CUP 5- & 8-mands SAFARI FODBOLD CUP 5- & 8-mands Søndag den 25. september 2016 Ved ankomst til spillestedet skal en repræsentant fra holdet melde sig ved DBU Jylland Region 3 s repræsentant samt aflevere udfyldt billetbestillingsseddel.

Læs mere

DAGSORDEN: 1. INDLEDNING: Velkommen til Henrik, som får lov at suge lidt til sig, før han sættes i arbejde.

DAGSORDEN: 1. INDLEDNING: Velkommen til Henrik, som får lov at suge lidt til sig, før han sættes i arbejde. Beagle Klubben Dressurafdelingen Herlev, 6. februar 2008 Referat fra Dressur- udvalgsmøde hos Nina, Topasvej 20, Herlev onsdag d. 6. februar Kl. 18.30. MØDEDELTAGERE: Nina Dige Vinther (NDV) Niels-Henrik

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde HUNDIGE BOLDKLUB

Referat Bestyrelsesmøde HUNDIGE BOLDKLUB Referat Bestyrelsesmøde HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: H. Andersen Referent: Henrik K. Jessen Dato og tidspunkt: Mandag den 6. juni 2016 kl 18:45 Tilstedeværende:, Lau, Stig, Henrik, Walid, Peskho og Frank

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur, Miljø & Erhverv Elite Aabenraa Dato: 08.05.2014 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 7376 7676 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Forslaget til udvikling

Læs mere

Submission #58 Roskilde Kommune

Submission #58 Roskilde Kommune Side 1 af 3 OPLYSNINGER OM ANSØGER Navn på ansøger Roskilde Håndbold ved Lisbeth Klarskov Ansøgers adresse Duebrødrevej 1 Vejnavn og nr. Postnummer og by 4000. Roskilde Telefonnummer 30288801 Mail rhsportsudvalg00@gmail.com

Læs mere