Det Nye København. Valgprogram for overborgmesterkandidat Klaus Bondam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Nye København. Valgprogram for overborgmesterkandidat Klaus Bondam"

Transkript

1 Det Nye København Valgprogram for overborgmesterkandidat Klaus Bondam

2 Når du den 15. november 2005 skal sætte kryds til Borgerrepræsentationsvalget, handler det om din og min dagligdag som københavnere. Men det handler om mere end cykler, skoler og boliger. Det handler om, hvilket København du og jeg vil have i fremtiden. Hvilket København vi vil have om 10, 20 og 30 år. Jeg vil et andet København end det vi kender i dag. Jeg vil et København, hvor der er plads til os alle sammen, hvor de stærke beskytter de svage. Jeg vil Det Nye København. Det Nye København er en ordentlig by, hvor vi tager ansvar for hinanden, vores sundhed og byens miljø. Det Nye København er en ambitiøs by, hvor vi skaber plads til innovation og nytænkning med arbejde til alle københavnere. Det Nye København er en hensynsfuld by, hvor vi giver plads til forskellige ideer og meninger, og hvor vi viser tillid til kommunens medarbejdere. Det Nye København er en lækker storby, hvor vi ikke er bange for at bygge nyt og anderledes, og hvor vi sammen skaber en storby, som ikke ligner andre byer i verden. Det Nye København er en rummelig by, hvor vi ikke er bange for mangfoldighed, og hvor vi er tolerante overfor dem, der er anderledes. Hvis Det Nye København skal blive en realitet, så kræver det, at vi alle påtager os et ansvar og yder en indsats. Jeg kalder det Københavneransvar. Jeg går gerne forrest, men jeg kan ikke klare opgaven alene. Er du parat til at tage Københavneransvar og løfte opgaven sammen med mig? Jeg og Det Radikale Venstre vil Det Nye København. Vil du med?

3 Ambitiøs integration Ambitiøs integration handler ikke udelukkende om etniske minoriteter og nydanskere, men om at de stærke hjælper de svage. Og om at gøre de svage stærkere. Alle de, der skal have en hjælpende hånd for fx at kunne klare sig igennem uddannelse og job. Et af de største problemer, vi står over for lige nu, er at få integreret de alt for mange københavnere, som er kørt ud på et sidespor i vores by. Vi har i alt for mange år været for naive og blåøjede i forhold til at integrere de svageste grupper. I den gode sags tjeneste har vi frataget den enkelte borger en afgørende følelse af medejerskab og ansvar for sit eget liv og for udviklingen af København. Det har gjort den enkelte borger til passiv modtager i stedet for aktiv medspiller. Løsningen på dette problem ligger i sprog, uddannelse og arbejde. Kun sådan får den enkelte borger en afgørende følelse af medejerskab og ansvar for vores by. Vækst og udvikling er den eneste vej til at skabe det økonomiske råderum, der skal til, for at vi kan løfte denne enorme sociale udfordring. Derfor skal vi stille krav til hinanden - til alle københavnere. Hvis man vil bo i København, så må man være indstillet på at bidrage til vores fællesskab gennem skat og personlige investeringer. Ambitiøs integration indebærer bl.a., at vi: indgår partnerskab med det københavnske erhvervsliv for at skabe nye jobs i det private erhvervsliv til de svageste københavnere. opretter iværksætterkurser for at udnytte den stærke iværksættertradition, som bl.a. findes i mange dele af de etniske miljøer. sørger for, at alle nytilkomne får en dansk kontaktperson. tilknytter særligt uddannede rådgivere, der kan hjælpe og vejlede udsatte børn og unge og deres familier. afsætter ressourcer for at styrke danskkundskaberne - særligt for børn og unge med anden etnisk baggrund.

4 Ordentlig integration På en kort gåtur fra Nørrebro til Østerbro oplever jeg to vidt forskellige kulturer, to vidt forskellige verdener - hver med deres charme og særpræg: Det larmende, aldrig sovende Nørrebro, hvor grønthandlere ligger side om side, og hvor luften er tyk af bilos, duften af shawarma og røgen fra vandpiber, og det nydelige Østerbro, hvor nye designerbutikker og lækre caféer kappes om de bedste gadehjørner. Vi står på grænsen af et delt København, hvor velhavende og ressourcestærke københavnere danner deres egne, nye ghettoer Indre Vesterbro, Kartoffelrækkerne og store dele af Østerbro. Disse ghettoer har en social slagside, der er et lige så stort problem, som dem vi ser i Mjølnerparken, Tingbjerg og Akacieparken. Vi deler os op i dem og os, og vi omgiver os med mennesker, som ligner os selv. Det hæmmer København på en lang række områder. Ordentlig og hensynsfuld integration handler derfor om, at København bliver til en samlet storby. En storby, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed, hvor vi faktisk drager nytte af de mange kulturer, som mødes her. Ordentlig integration indebærer bl.a., at vi: udvikler en byplanlægning, der blander forskellige boligtyper og ejerformer. sikrer at den etniske sammensætning blandt kommunens ansatte afspejler befolkningssammensætningen. motiverer alle københavnerne til at tage aktivt del i integrationen og ikke fravælge folkeskoler, børnehaver, boligområder med en høj andel af københavnere med en anden etnisk baggrund. styrker den kommunale indsats mod bandekriminalitet ved SSP-samarbejde (skole, samfund og politi)

5 Ambitiøse skoler Den københavnske folkeskole taber kampen, når forældre skal vælge hvilken skole, der passer deres barn bedst. Nedslidte skolegårde og klasseværelser og en væsentlig overvægt af to-sprogede børn er en del af forklaringen. De er bekymrede for, at deres børn ikke vil få de optimale vilkår for at udvikle sig fagligt og socialt. Jeg kan godt forstå disse forældres bekymring, for den københavnske folkeskole har brug for et løft både hvad angår de fysiske rammer og fagligheden. Alle undersøgelser peger på, at ressourcesvage børn styrkes af at have en dagligdag sammen med ressourcestærke børn - og omvendt. Københavnske folkeskoler skal være ambitiøse skoler og fungere som et sted, hvor eleverne udvikler sig fagligt og personligt sammen med andre børn og unge, som også er forskellige fra dem selv. Folkeskolen skal gå på tværs af de sociale og etniske grænser i vores by, og skolerne skal være en aktiv medspiller i områdets hverdag, udvikling og vækst. Jeg har en ambition om at gøre den københavnske folkeskole til det naturlige førstevalg for alle københavnske forældre. Ambitiøse skoler indebærer bl.a., at vi: sammenlægger skoledistrikter for at sikre en mere balanceret fordeling af tosprogede og dansksprogede elever. indfører skoleparathedstest af alle børn før skolestart for at vejlede forældrene om valg af skole og hjælpe skolerne i sammensætning af klasserne. intensiverer samarbejdet mellem skole og hjem. sikrer skolepraktik og virksomhedsbesøg og anden erhvervsrelateret undervisning, som sikrer eleverne indsigt i et fremtidigt københavnske erhvervsliv med fokus på viden, innovation, kreativitet og iværksætterånd. sætter fokus på demokratiske idealer i undervisningen både i form og indhold lader skolens læseplaner afspejle, at København er en flerkulturel by.

6 Lækre skoler Alt for mange folkeskoler i København lider under årtiers forsømmelser af de fysiske rammer. Små klasselokaler, ulækre toiletforhold, små og kedelige skolegårde, og klasser, der deles om slidte og utidssvarende undervisningsmaterialer. Det er det syn, der møder én på alt for mange københavnske folkeskoler. Det er simpelthen ikke godt nok. Det er heller ikke godt nok, at mange elever har koncentrationsbesvær, fordi de ikke får ordentlig mad, at mange lærere halter bagefter, når det handler om efteruddannelse, og at mange skoleledere ikke har en relevant lederuddannelse. De københavnske folkeskolelærere skal undervise i en folkeskole, hvor faglighed og arbejdet med sociale kompetencer foregår i velholdte skoler med gode og tidssvarende undervisningsmaterialer. Folkeskolen er vores alles fremtid og fortjener både opmærksomhed og massive investeringer. Det er i folkeskolen, at vi lægger kimen til fremtidens københavner. Lækre skoler indebærer bl.a., at vi: udarbejder en sammenhængende renoveringsplan for de mest forsømte og nedslidte skoler og skolegårde. investerer i at bringe undervisningsmaterialerne i de københavnske skoler op på et tidssvarende niveau. efteruddanner lærerne. sørger for relevant lederuddannelse til skolelederne. har synlige og aktive lærere og skoleledere i bydelene. indfører delvist brugerbetalte og sunde madordninger i skolerne. sætter yderligere fokus på idræt og folkesundhed først og fremmest gennem oplysning og mere idræt på skemaet.

7 Lækker storby København har de seneste år markeret sig som en levende og spændende storby på det europæiske landkort. København tilbyder en masse nye tilbud til byens borgere, pendlere og turister. Se bare på Amager Strandpark, Operaen, Metroen og ikke mindst havnebadene. Hvor mange hovedstæder i verden kan prale af at have en havn med så rent vand, at man kan bade i den? Og hvor mange storbyer i verden har en storslået strand blot 10 minutters kørsel fra centrum? København er blevet en lækker storby. Men vi kan gøre byen endnu mere lækker, levende og attraktiv. Det kræver, at vi investerer i innovation og nytænkning. Vi lever i dag ikke længere primært af vareproduktion, men af vidensproduktion. Hvis vi skal overleve i konkurrencen med andre storbyer og lande, så kræver det enorm idérigdom, kreativitet og innovation. At være innovativ betyder, at man afsøger nye muligheder, finder alternative indgangsvinkler til at behandle problemer og udfordringer. Det betyder blandt andet, at kommunen løsner sit greb og mængden af reguleringer og i stedet satser på en række kreative frizoner, hvor iværksættere kan udfolde deres vækstpotentiale. Kreativitet og innovation lærer os at tænke på andre måder at forestille os andre og bedre løsninger. Vi skal blive bedre til at skabe ny viden af den viden, som vi allerede har i vores by, så vi også om 10, 20 og 30 år vil være en by i udvikling. Derfor er et fokus på en række kreative vækstområder, som fx design, computerteknologi, mode, musik, film, unge iværksættere, afgørende for, at vi kan skabe den fornødne vækst og udvikling i byen - her spiller et udbygget Øresundssamarbejde bl.a. en vigtig rolle. Vi skal ikke kopiere andre storbyer, men vi skal sikre os, at København er noget særligt også på verdenskortet.

8 Lækker storby indebærer bl.a., at vi: udvikler en iværksætterstrategi og nedsætter en iværksættertænketank. iværksætter en dereguleringstrategi, der gør udvalgte områder af byen til kreative frizoner. styrker Københavns Internationale Strategi. stiller krav om en liberalisering af lukkeloven i København. stiller krav om en sænkelse eller en fjernelse af lufthavnsskatten. arbejder for opførelsen af en multihal og et kongrescenter. arbejder for at tiltrække store idræts- og kulturbegivenheder til København. udbygger Øresundsregion til et nordeuropæisk kraft- og vækstcenter. fremskynder udbygningen af Metroen. udbygger muligheden for at bade og dyrke andre fritidsaktiviteter i Københavns Havn. styrker folkesundhedsindsatsen når det handler om fedme, kræft og alkohol og udbygger mulighederne for både den organiserede og den selvorganiserede idræt. stiller krav om tilladelse til at opkræve kørselsafgifter i København

9 Rummelig storby En rummelig storby er et sted, hvor mangfoldighed og forskellighed stortrives, hvor grønthandleren og genforskeren begge bidrager til byens fællesskab. København er og skal fortsat være en by, hvor vi omgiver os med mennesker, der ikke nødvendigvis ligner os selv på en prik. En rummelig by, hvor vi alle er trygge ved at bo, leve og arbejde. En by, som vi alle tager ansvar for. København er ikke rummelig, når sygeplejersker, politibetjente og skolelærere ikke har råd til at bosætte sig her. København er ikke rummelig, når mange arbejdsduelige i deres bedste alder og især dem med anden etnisk baggrund holdes uden for arbejdsmarkedet. København er ikke rummelig, når de allersvageste psykisk syge, hjemløse og narkomaner henvises til en kummerlig tilværelse rippet for enhver form for menneskelig anstændighed. Der er meget, vi kan gøre bedre. En rummelig storby indebærer bl.a., at vi: bygger nye boliger inden år 2020 for at skabe et loft over boligprisernes himmelflugt og styrke den økonomiske vækst i byen. blander forskellige boligformer og kultursammensætninger. styrker indsatsen omkring aktivering og skabelsen af nye jobs. etablerer brugerrum til narkomanerne, så livsfarlige kanyler ikke ligger og flyder i gaderne. sikrer gode botilbud til psykisk syge og andre, som har svært ved at klare dagligdagen alene bygger hjemløsebyer. stiller krav til byens borgere om at udvise Københavneransvar.

10 Hensynsfulde gader Kender du følelsen af at være klemt i cykelbanen, fordi der heldigvis er så mange der har indset det fornuftige i at cykle i stedet for at tage bilen? Kender du følelsen af at være utryg, når du bevæger dig til fods rundt i byen, fordi mange cyklister og bilister kører alt for råddent? Har du ofte måttet bruge cykelstien som ekstra fortov, fordi fortovet var overfyldt? Kender du følelsen af irritation, når linie 6 kører forbi dig fuldstændig proppet med passagerer? Hensynsfulde gader handler om at skabe en balance mellem den pulserende og larmende storby og den grønne og trygge storby. Hensynsfulde gader indebærer bl.a., at vi: arbejder for en yderligere sanering af biltrafikken i København for dermed at skabe øget plads til cyklister og fodgængere bl.a. ved at indføre en betalingsring rundt om København. arbejder for at fartgrænserne for biler visse steder i indre by sænkes betydeligt. udbygger den kollektive trafik bus, metro og tog. sænker billetprisen på offentlig trafik med 25 %. renoverer og fornyer legepladser og grønne arealer. som kommune går forrest og monterer partikelfiltre på alle offentlige transportmidler.

11 Ordentlige gader Brugte pizzabakker, sodavandsflasker, aviser, glasskår og cigaretskodder flyder rundt i gaderne. I visse områder kradser den skarpe lugt af flydende efterladenskaber næseborene. Sådan oplever mange københavnere gadebilledet søndag morgen, når byen har festet i weekenden. Men også i hverdagene flyder skraldet i gaderne. Fælledparken har været en svinesti hen over sommeren, og flere steder langs havnebadet på Islands Brygge har billedet været det samme. Vi kan ikke være bekendt at omdanne vores by til en losseplads og en svinesti. Det er bare ikke godt nok. Der er brug for at investere i den kommunale renovation og give København en ansigtsløftning. Hvis vi vil være en af de førende storbyer i Europa og tiltrække turister og erhvervsinvesteringer, er renholdelse en af de helt konkrete opgaver, vi skal tage fat på. Ordentlige gader indebærer bl.a., at vi: løfter den kommunale renovationsindsats med flere skraldespande og mobile toiletter. opsætter flere cykelstativer. får bilerne ned under jorden i parkeringshuse. tager et ansvar og sørger for at rydde op efter os selv.

12 Hensynsfuld overborgmester Jeg synes, at en overborgmesters fornemmeste opgave er at lytte til københavnerne og sikre, at alle borgere har indsigt i, hvad hver enkelt skattekrone bruges til. Det vil også gøre det meget lettere for os politikere at sikre, at de menneskelige og økonomiske ressourcer udnyttes optimalt. Det ville også klæde København med en politisk ledelse, der viser en langt større tillid til de offentlige ansatte. Jeg vil gøre mit til, at de ansattes potentiale i langt højere grad sættes fri gennem moderne ledelsesformer, som fx selvstyrende grupper og øget medarbejderindflydelse. Mange københavnere oplever desværre kommunen som overbureaukratiseret, overreguleret og overadministreret. Det er på tide at gøre noget ved det. Lad os i stedet bruge kræfterne på at skabe en innovativ, fleksibel og serviceminded kommune, hvor individuel service over for borgerne og erhvervslivet har højeste prioritet. At være en hensynsfuld overborgmester indebærer bl.a., at jeg: inden 100 dage efter min tiltrædelse som overborgmester iværksætter et større udrednings- og oprydningsarbejde blandt Københavns Kommunes syv forvaltninger. får ugentlige Torsdagsmodtagelser, hvor alle københavnere kan komme og tale med mig. Københavnerne skal have en overborgmester, der er til at få fat i. styrker det lokale demokrati gennem øget borgerinddragelse og styrkede netværk mellem institutioner og aktører ude i de enkelte bydele. åbner udvalgsmøderne på Rådhuset og arbejder for at der bliver indført et Regeringsstyre i København.

13 Lækker overborgmester Overskriften er ikke møntet på hverken mine lækre dansetrin eller mit lækre hår og heller ikke på mig som person, men på mit overborgmesterkandidatur. Med mange års professionel erfaring som leder i det københavnske kulturliv, har jeg erfaringen, modet og kræfterne til at gå nye veje, når det handler om forvaltningen af vores fælles ressourcer. Jeg vil stå i spidsen for en politisk ledelse, som tør nytænke den økonomiske styring af København efter årtiers socialdemokratisk dominans. Jeg kræver færre stregkoder og flere muligheder. Som radikal overborgmester vil jeg sikre, at der sættes en hel ny, dynamisk og kreativ dagsorden i København. Mit kandidatur til overborgmesterposten i København har været genstand for en del ironiske og kritiske kommentarer fra politiske modstandere og fra pressen. Når jeg vælger at bruge overskriften: lækker overborgmester er det derfor med et humoristisk glimt i øjet og en kærlig hilsen til disse kritiske røster. At være en lækker overborgmester indebærer bl.a., at jeg: sørger for, at vi i København bliver meget bedre til at skabe ny viden af den viden, vi allerede har. Hvis de andre gør det billigere, skal vi gøre det smartere og bedre. sikrer en bedre udnyttelse af de menneskelige og økonomiske ressourcer, vi har i vores by, dvs. sikre sprog, uddannelse og arbejde til alle københavnere går forrest, når det handler om at få københavnerne tage Københavneransvar, sådan at vi i fællesskab påtager os et ansvar for byens vækst og udvikling styrker netværket mellem byens iværksættere, entreprenører, vidensarbejdere og ildsjæle for på den måde at finde rum og finansiering til et byggeboom, som giver plads til nye boliger inden år 2020, således at væksten og det økonomiske råderum styrkes. arbejder for et tættere politisk og kulturelt samarbejde i Øresundsregionen. er garant for en tæt og konstruktiv dialog med den radikale folketingsgruppe, når det handler om sikre statslige trafikale investeringer i København, sænkelse af lufthavnsafgiften, liberalisere lukkeloven, nedsætte broafgiften, revidere boliglovgivningen og mange andre ting, som kan styrke København som Danmarks vækstmotor.

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole I Radikale Venstre vil vi have en skole, hvor vores børn trives og udvikler sig. En skole der klæder vores børn på menneskeligt, socialt og

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger Du skal snart til at sætte dit kryds og dermed bestemme, hvem der skal i byrådet. Jeg stolt af at stå i spidsen for en stærk

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer.

Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer. 1 Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer. I Venstre går vi åbent og optimistisk ind til forhandlingerne, så lad os begynde med de gode nyheder. Det er med glæde og stolthed, at jeg står

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Konservativ budgettale 2017

Konservativ budgettale 2017 Jakob Næsager, MBR (C), gruppeformand og budgetordfører Første behandling af Københavns Kommunes budget den 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Konservativ budgettale 2017 Det skal være lettere og

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og

Læs mere

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder)

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder) Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august 2017 (Det talte ord gælder) Kære kollegaer, kære københavnere, kære medarbejdere - så skal vi igen i gang med budgetforhandlingerne

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Det kreative Århus Frihed Omsorg Kreativitet Kommunalpolitiske visioner 2005-2009 Århus Radikale Vælgerforening

Det kreative Århus Frihed Omsorg Kreativitet Kommunalpolitiske visioner 2005-2009 Århus Radikale Vælgerforening Det kreative Århus Frihed Omsorg Kreativitet Kommunalpolitiske visioner 2005-2009 1 Det kreative Århus I fremtiden skal vi tænke kreativt for at fastholde og udvikle vores samfund. Det gør vi allerede

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER 2017 VELFÆRD FØRST Valget den 21. november handler om vores velfærd. Et stærkt velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder, er ikke en selvfølge.

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Det vil vi konservative i Esbjerg Kommune

Det vil vi konservative i Esbjerg Kommune Gruppebilledet viser fra venstre: Laila Poulsen, Ole Jacobsen, Johnny Nim, Charlotte Würtz Lund, Johnny Holst, Jørgen Elsted Hansen, Jakob Duhn, Leif Runge-Schmidt, Henrik Vallø, Finn J. Bruun, Kim Damsgaard,

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev SØNDER ALLÉ RYESGADE For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev RUTEBILSTATIONEN NY BANEGÅRDSGADE SPANIEN TOLD BOD GADE HAVNEGADE EUROPAPLADS DESIGN: TANDEM DESIGN CAMP FOTO: ANDERS KAVIN TEKST OG

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening

Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening www.blivhoert.kk.dk 23. september 2011 Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening GODE TAKTER OG MISLYDE Specialreform 2.0 er på mange måder et fremskridt. Først

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Hvorfor peger vi i den rigtige retning?

Hvorfor peger vi i den rigtige retning? Hvorfor peger vi i den rigtige retning? Vi er overlegne hvad angår IT... Stauning Skole er overlegne hvad angår IT. Vi har interaktive whiteboards i alle klasselokaler, flest computere pr. elev i hele

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

INNOVATION PÅ ET OVERORDNET PLAN

INNOVATION PÅ ET OVERORDNET PLAN INNOVATION PÅ ET OVERORDNET PLAN - udarbejdet af Jørn Lorenzen. Det er en kendsgerning, at vi i de kommende måske mange år må se i øjnene, at dersom der skal udvikles, må det gøres inden for de midler,

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

København skal lyse op og blive mere tryg

København skal lyse op og blive mere tryg 11/06 201, 20:1 København skal lyse op og blive mere tryg Københavnerne har talt. De vil have mere lys i gaden og på den måde gøre byen mere tryg at færdes i. Et projekt som Københavns Kommune nu har igangsat.

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Hovedbudskab Byliv, social mangfoldighed og social bæredygtighed handler ikke kun om det, der foregår

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

Brug Folkeskolen erfaringsrapport 1.september 15.januar 2008

Brug Folkeskolen erfaringsrapport 1.september 15.januar 2008 Brug Folkeskolen erfaringsrapport 1.september 15.januar 2008 Erfaringsrapport - Brug Folkeskolen på Bispebjerg Resume På Bispebjerg vælger 48% af forældrene distriktsskolen fra. 25% af forældrene vælger

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bord 1 Tema 1: Udvikling og liv i byen Der mangler synlighed vedr. turisme. Hvor kan man for eksempel finde materiale om turisme? Byen er blevet mere

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Fredensborg. En tryg kommune for alle - alle steder

Fredensborg. En tryg kommune for alle - alle steder Fredensborg En tryg kommune for alle - alle steder Oplæg til styrkelse af tryghed og integration udarbejdet af Hossein Armandi, Borgernes Stemme, og Knud Løkke Rasmussen, Venstre Overordnede principper

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn 1 De fem punkter: Det grønne Nordfyn. Det sunde Nordfyn. Det lærende Nordfyn. Det professionelle Nordfyn Det erhvervsvenlige Nordfyn 1. Det Grønne Mærkesag:

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød Indledning I Danmark tager vi hånd om hinanden. Vi har en lang og stærk tradition for et samfund,

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august (Det talte ord gælder)

Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august (Det talte ord gælder) Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august 2013 (Det talte ord gælder) København er sprængfyldt af muligheder. Muligheder for at smage på verden i Copenhagen Cooking. Se etableret og undergrundens

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Niveaudeling i folkeskolen Væk med gælden Hjælp de svageste. Stem på. Konservative. liste C ved kommunalvalget i Rødovre. Rødovre Konservative

Niveaudeling i folkeskolen Væk med gælden Hjælp de svageste. Stem på. Konservative. liste C ved kommunalvalget i Rødovre. Rødovre Konservative Kim Drejer Nielsen Nr. 1 Chris Lassen Jensen Nr. 2 Arna Schnoor Nr. 3 Mogens Lind Nr. 4 Niveaudeling i folkeskolen Væk med gælden Hjælp de svageste Stem på X liste C ved kommunalvalget i Rødovre Rødovre

Læs mere