REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen"

Transkript

1 REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

2 Det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2013 URL: Emneord: Kognitiv behandlingsprogram, unge, sikrede institutioner, vredeshåndtering, REFLEX Sprog: Dansk Udgivet af: CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, januar 2013 Design: CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Udført af: Konsulent Camilla Bak Kristensen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Børn & Unge Tlf Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse For yderligere oplysninger rettes henvendelse til: CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Aarhus N Hjemmeside:

3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 1 SAMMENFATNING 1 DOKUMENTATION AF REFLEX-FORLØB 5 DE UNGES UDBYTTE AF REFLEX 6 ANVENDELSE AF FÆRDIGHEDER 12 ANBEFALING AF REFLEX 16 TIDEN EFTER REFLEX 17 ANALYSE AF DE UNGES UDVIKLING 19 DET GODE FORLØB 29 BILAG 1. SPØRGESKEMA TIL INSTRUKTØRER 34 BILAG 2. SPØRGESKEMA TIL DE UNGE 36

4 Indledning I forbindelse med SATS-puljeaftalen i 2010 har den sikrede døgninstitution Koglen fået bevilget penge til implementering og vedligeholdelse af det kognitive behandlingsprogram, REFLEX. Intentionen og målet med REFLEX-programmet er bl.a. at øge de unges bevidsthed om de situationer, der fører frem til vrede og at forbedre de unges teknikker til at håndtere vreden. I forlængelse af implementeringen af REFLEX har Koglen efterspurgt en evaluering af det kognitive program. Koglen har bedt CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling udføre evalueringen. Første del af rapporten indeholder dokumentation for gennemførslen af REFLEX-forløb på Koglen indtil ultimo 2012 med udgangspunkt i to spørgeskemaer. Det ene skema er udarbejdet af Erno Larsen 1, som har stået for vejledning og uddannelse af instruktører på Koglen. Spørgeskemaet henvender sig til de unge og handler om deres opfattelse og udbytte af det kursus, de netop har gennemgået. Det andet skema er udarbejdet af CFK i samarbejde med Koglen, og henvender sig til instruktørerne vedr. den unges deltagelse i kurset og kursets art. Anden del af denne rapport indeholder analyser af de unges udvikling i forhold til adfærdsproblemer, kammeratskabsproblemer, hyperaktivitet, prosocial adfærd og emotionelle problemer. Analysen inddrager data indsamlet via det sociale indikatorprogram SIP-sikret. Analysen har til formål at belyse, hvordan de unge, der har deltaget i et REFLEX-kursus på Koglen, har udviklet sig på de pågældende indikatorer i forhold til de unge, der ikke har deltaget i et REFLEX-kursus. Derudover er sigtet med analysen at undersøge, om der er bestemte unge, der profiterer mere af REFLEX end andre og ad den vej udpege det gode forløb. Grundet det begrænsede antal unge, der har deltaget i REFLEX og som samtidigt har udfyldt SIP-skemaer, kan der dog ikke foretages valide statistiske tests og en generalisering af resultaterne i analyseafsnittet skal foretages varsomt. Sammenfatning Der er 43 unge, der har gennemgået et REFLEX-forløb på Koglen i perioden fra implementeringen af programmet ultimo 2010 til ultimo Igennem REFLEX har de unge har gennemgået undervisning i vredeshåndtering i 18 timer, fordelt på 9 gange. 1 Erno Larsen ejer konsulentfirmaet ernolarsen.dk og har mange års erfaring med kognitiv træning af indsatte i danske fængsler og uddannelse af personale i forbindelse med kognitiv træning. Derudover har Erno Larsen et indgående kendskab til voksne og unge med ADHD. Side 1

5 For hovedparten af de unge er utilstrækkelig vredeskontrol hovedårsagen til deres deltagelse i REFLEX. Der er afholdt i alt 22 REFLEX-forløb, hvor der har været 1-4 deltagere i hvert forløb. De fleste af disse forløb har været individuelle forløb. Der er dog stadig 12 af forløbene, hvor der har været flere deltagere. De unge er meget positive omkring REFLEX, og hele 96 % af de unge synes, at kurset var særdeles eller meget godt. Derudover er det også alle de unge, der har gennemgået kurset, som vil anbefale andre at tage kurset. De unge er ligeledes meget positive overfor instruktøren og hans evne til at gennemføre kurset. De unge, der har deltaget i REFLEX i 2011, er generelt mere positive end de unge, der har gennemført kurset i % af de unge tilkendegiver, at kurset har hjulpet dem særdeles eller meget med at tænke sig igennem problemer. Det er det område, som de unge synes, kurset har hjulpet mest med. I 2011 var der en stor del af de unge, som syntes, at REFLEX har hjulpet dem med vredeskontrol, denne andel er faldet lidt i De parametre, de unge synes, at kurset har hjulpet dem mindst med, er at skabe et bedre forhold til familie og andre. Det kan eventuelt skyldes, at de unge på en sikret institution ikke har daglig omgang og kontakt til deres familie og venner uden for institutionen, og derfor ikke har mærket en gevinst af REFLEX i forhold til disse relationer. De teknikker, der er fokus på i REFLEX-programmet, er bl.a. afslapningsteknikker. Hovedparten af de unge angiver, at de bruger de teknikker, som de har lært, oftere nu end de gjorde inden kurset. Derudover er der 8 ud af 10 af de unge, der angiver, at de oftere forbereder sig på vanskelige situationer nu, end de gjorde før deltagelsen i REFLEX. 74 % af de unge mener selv, at de er mindre aggressive efter, de har gennemgået REFLEX-programmet. Ved indskrivning på institutionen er de unges sociale og psykiske trivsel blevet vurderet ud fra SDQ-spørgsmål 2 udfyldt af den unge selv og af den unges kontaktperson. De unge, der deltager i REFLEX, adskiller sig ikke signifikant fra de øvrige unge på Koglen i forhold til emotionelle problemer, adfærdsproblemer, kammeratskabsproblemer, hyperaktivitet og prosocial adfærd. Der er dog nogle små tendenser til afvigelser mellem de to grupper. Der er på baggrund af indskrivnings- og udskrivnings-sdq-scorer beregnet, hvilken udvikling den unge har gennemgået på de forskellige SDQ-områder (emotionelle 2 SDQ står for Stregnths and Difficulties Questionaire og er et valideret redskab til måling af børn og unges sociale adfærd og psykiske trivsel. Se Side 2

6 problemer, adfærdsproblemer, kammeratskabsproblemer, hyperaktivitet og prosocial adfærd) under anbringelsen. Datagrundlaget for analyserne er spinkelt, hvorfor en generalisering bør foretages varsomt, men der er interessante tendenser i data. Analyserne viser, at der er en tendens til, at den unges kontaktperson oftere vurderer, at unge, der har deltaget i REFLEX, har forværret deres adfærdsproblemer i forhold til de resterende unge på Koglen. I anden sammenhæng har medarbejdere på de sikrede institutioner forklaret, at en nyanbragt ung ofte er usikker ved starten af deres anbringelse. Nogle vil derfor forsøge at tilpasse sig i starten, hvorimod de, efterhånden som de falder til, vil reagere mere efter deres eget væsen og egne normer. Ved indskrivningen blev 77 % af de unge, der senere har deltaget i REFLEX, placeret inden for normalområdet i forhold til adfærdsproblemer af kontaktpersonen. Hovedårsagen for deltagelse i REFLEX er for den overvejende del af deltagerne utilstrækkelig vredeskontrol, hvilket understøtter, at de unge senere i deres anbringelse viser nogle andre sider af sig selv, end de gjorde umiddelbart efter indskrivningen. Dette kan være med til at forklare en del af, hvorfor kontaktpersonerne opfatter, at de unges adfærdsproblemer forværres i løbet af anbringelsen. Flere af de unge mener selv, at de forbedrer deres adfærdsproblemer under anbringelsen i forhold til kontaktpersonens vurdering. Billedet er det samme for de unge, der har deltaget i REFLEX og for de unge, der ikke har deltaget i REFLEX. De unge vurderer sjældnere selv, at de ligger inden for normalområdet i forhold til kontaktpersonerne. REFLEX ser ud til at have haft en positiv indvirkning på de unges hyperaktivitet ifølge kontaktpersonen. Hos 56 % af de unge oplever kontaktpersonen en forbedring i forhold til hyperaktivitet, mens det kun er 21 % af de unge, der ikke har deltaget i REFLEX, der opleves en forbedring hos. De unge, der har deltaget i REFLEX, vurderes til at have lidt større problemer i forhold til hyperaktivitet ved indskrivningen end de øvrige unge. I forhold til de unges kammeratskabsproblemer og prosociale adfærd målt via SDQ, er der en tendens til at de unge, der deltager i REFLEX oftere selv oplever en forværring inden for disse områder end de resterende unge på Koglen gør. Generelt er der en tendens til, at de unge, der deltager i 2-personersforløb oftere forbedres eller sjældnere forværres inden for de 5 SDQ-områder ifølge kontaktpersonen. Inden for adfærdsproblemer er der ca. en femtedel af de unge, der har deltaget i enten 2- eller 4-personers forløb, der forbedrer sig iflg. kontaktpersonen, mens der ikke er nogen af de unge, der har deltaget i individuelle forløb eller 3-personers forløb, der forbedres. Samme tendens viser sig i endnu højere grad inden for kammeratskabsproblemer, hvor Side 3

7 hhv. 43 % og 60 % af de unge fra 2- eller 4-personers forløb forbedres, mens der igen ikke er nogen af de resterende, hvor kontaktpersonen vurderer en forbedring. Inden for prosocial adfærd er der en tendens til, at de unge fra individuelle forløb eller 2- personers forløb oftest forbedrer sig. Der er en tendens til, at de yngre (op til 17 år) profiterer mere af at deltage i REFLEX i forhold til deres prosociale adfærd end de ældre. Derudover er der en klar tendens til at specielt de årige har stort udbytte af REFLEX i forhold til at få nedbragt deres hyperaktivitet. De unge er altså overordnet set glade for deltagelsen i REFLEX. De unges hyperaktivitet er den indikator, der oftest forbedres for de unge efter REFLEX. De unge, der profiterer mest af REFLEX ud fra de målte indikatorer, er unge, der har deltaget i 2-personers forløb. Der er ligeledes en tendens til, at de unge under 17 år oftere får et positivt udbytte af REFLEX. Side 4

8 Dokumentation af REFLEX-forløb I hele perioden fra implementering af REFLEX på døgninstitutionen Koglen til ultimo 2012 er der i alt 43 unge, der har deltaget i det kognitive behandlingsprogram REFLEX på Koglen. Der er i 2011 gennemført REFLEX for 25 unge, mens der i 2012 er 18 unge, der har gennemført REFLEX. Det er hovedsageligt instruktør Kim Bengtsen, der har varetaget kurserne for de unge. I enkelte tilfælde er kurset afholdt i samarbejde mellem Kim Bengtsen og instruktørerne Flemming Pedersen, Lars Jensen og Henrik Jensen. For hovedparten af de unge (41 ud af de 43 unge) er hovedårsagen til, at de får tilbudt at deltage i REFLEX utilstrækkelig vredeskontrol. For de 2 resterende unge, er hovedårsagen en voldssigtelse. Af de unge, hvor hovedårsagen er utilstrækkelig vredeskontrol, har 6 en voldssigtelse, og for 9 af unge ligger aggressiv adfærd i sociale sammenhænge også til grund for deres deltagelse i programmet. Der er 42 af de unge, der har gennemført hele kurset, som afholdes over 18 timer fordelt på 9 sessioner. Årsagen til afbrydelse af forløbet for den ene unge er udskrivning fra institutionen. De fleste af de unge, der bliver anbragt på en sikret institution er drenge, hvilket også stemmer overens med at de fleste af de unge, der deltager i REFLEX, er drenge. Der har i perioden været 39 drenge og 4 piger, der har deltaget i et REFLEX-kursus. De unge, der har deltaget i REFLEX er mellem 14 og 18 år gamle. Der er flest 17-årige, der har deltaget i REFLEX. Dette billede svarer til det aldersmæssige billede, der normalt er på en sikret institution. Der er gennemført i alt 22 REFLEX-forløb fra implementeringen af REFLEX til ultimo De 12 forløb blev gennemført i 2011, mens de resterende 10 er gennemført i I nedenstående figur ses fordelingen af deltagere i hvert forløb. Side 5

9 deltager 2 deltagere 3 deltagere 4 deltagere Figur 1. Antal forløb fordelt på deltagere Der er således gennemført i alt 10 individuelle forløb, seks 2-personersforløb, tre forløb med 3 deltagere og tre forløb, hvor der har været 4 deltagere. Allerede i starten af 2011 blev det klart for Koglen, at en større del af de unge, end forventet, fik mest ud af at deltage i forløb alene, grundet de følsomme emner, der bliver talt om i forløbene. Det skyldes de følsomme emner, der tales om på kurset, og at nogle af de unge har svært ved at indgå og åbne sig op i gruppesammenhæng. De unges udbytte af REFLEX Efter et endt forløb vurderer instruktøren, hvorvidt den unges deltagelse i forløbet har været tilfredsstillende. I nedenstående figur illustreres instruktørernes vurdering af de unges deltagelse i hhv. 2011, 2012 og hele perioden (2011 og 2012). Har den unges deltagelse i forløbet været tilfredsstillende? Hele perioden (43) 81% 83% 80% 19% 17% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, i høj grad Nej, kun i mindre grad Ja, i nogen grad Nej, slet ikke Figur 2. Instruktørens vurdering af de unges deltagelse i forløbet (tallene i parentes angiver antal besvarelser) Side 6

10 Ca. 8 ud af 10 unge, der har deltaget i et REFLEX-forløb, vurderes til i høj grad at have deltaget tilfredsstillende i forløbet. De resterende har i nogen grad deltaget tilfredsstillende i forløbet set fra instruktørens perspektiv. Når de unge har afsluttet REFLEX-kurset, bliver de bedt om at udfylde et spørgeskema bl.a. vedr. deres udbytte af kurset 3. Alle de unge, der har deltaget i REFLEX har udfyldt et spørgeskema. Når de unge bliver spurgt om, hvorvidt de kunne lide kurset, svarer de alle ja. Nedenstående figur viser, hvor godt de unge synes, at kurset har været. Hvor godt synes du, kurset var? Hele perioden (43) 28% 47% 72% 64% 49% 28% 5% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Særdeles Meget Lidt Slet ikke Figur 3. De unges besvarelse af spørgsmålet: Hvor godt synes du kurset var? (tallene i parentes angiver antal besvarelser) 96 % af de unge synes, at kurset har været særdeles eller meget godt, mens kun 2 af de unge synes, at det kun var lidt godt. De unge, der har deltaget i et REFLEX-forløb i 2012 er mere positive omkring, hvor godt forløbet har været end de unge i Ambitionen med REFLEX er bl.a., at de unge lærer noget om sig selv og vredeshåndtering. Figur 4 illustrerer, hvor meget de unge selv mener, de har lært af at deltage i kurset. 3 Spørgeskemaet er udarbejdet af ernolarsen.dk og er vedlagt som bilag. Side 7

11 Hvor meget har du lært af kurset? Hele perioden (43) 84% 83% 84% 16% 17% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget Lidt Ingenting Figur 4. De unges besvarelse af spørgsmålet: Hvor meget har du lært af kurset? (tallene i parentes angiver antal besvarelser) De unge, der har deltaget i hhv og 2012, har ca. samme opfattelse af, hvor meget de har lært af kurset. Der er 36 af unge, der mener, at de har lært meget, mens ingen har svaret, at de intet har lært. Udover den generelle vurdering af kurset er de unge blevet bedt om at vurdere instruktøren og dennes evne til at formidle indholdet i programmet. Nedenstående figur viser, hvordan de unge vurderer instruktøren i forskellige situationer. Hvor godt forklarede instruktøren tingene? Hele perioden 60% 70% 83% 40% 30% 17% Hvor god var instruktøren til at hjælpe dig med at forstå, hvordan færdighederne kan bruges i hverdagen? Hele perioden 56% 65% 78% 44% 35% 22% Hvor godt tror du, instruktøren kendte det materiale, han/hun underviste i? Hele perioden 93% 94% 92% 7% 6% 8% Hvor godt synes du, instruktøren forstod dig og resten af gruppen? Hele perioden 74% 72% 78% 26% 28% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Udmærket Godt Rimeligt Ikke godt Figur 5. De unges besvarelse af hvor god de synes, instruktøren var i forskellige situationer (tallene i parentes angiver antal besvarelser) der er 43 besvarelser for hele perioden. Side 8

12 Alt i alt er de unge meget positive omkring instruktørens evner i forbindelse med gennemførslen af kurset. De unge bedes i spørgeskemaet tage stilling til, hvorvidt kurset har hjulpet dem i forhold til en række forskellige problemstillinger. De unge vurderer, om kurset har hjulpet til bedre stresshåndtering, vredes- og følelseskontrol, forbedret forhold til familie og venner mv. I Figur 6 er de unges svar illustreret. Side 9

13 Har kurset hjulpet dig til: at forbedre dit forhold til familie, venner, eller andre? Hele perioden (43) 7% 6% 8% 33% 28% 39% 47% 39% 52% 14% 17% 12% at kontrollere din vrede og andre følelser? Hele perioden (43) 7% 6% 8% 44% 58% 68% 44% 30% 20% 5% 6% 4% at håndtere stress mere hensigtsmæssigt? Hele perioden (42) 2011 (24) 5% 6% 4% 62% 56% 67% 31% 39% 25% 2% 4% at tænke dig igennem problemer? Hele perioden (43) 21% 16% 28% 56% 44% 64% 23% 28% 20% at undgå at drage forhastede konklusioner? Hele perioden (43) 5% 6% 4% 56% 56% 56% 37% 36% 39% 2% 4% at sætte det mål at bevare kontrollen over dine følelser? Hele perioden (43) 7% 6% 8% 56% 60% 64% 39% 33% 28% at overveje andre menneskers synspunkter og forstå,hvorfor de reagerer overfor dig, som de gør? Hele perioden (43) 12% 11% 12% 53% 50% 56% 33% 30% 28% 5% 6% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Særdeles Meget Lidt Slet ikke Figur 6 De unges besvarelse af hvorvidt REFLEX-forløbet har hjulpet dem i forhold til håndtering af forskellige problemstillinger (tallene i parentes angiver antal besvarelser) Side 10

14 De områder, som de unge vurderer, at kurset har hjulpet dem mest med, er at tænke sig igennem problemer. Over tre fjerdedele af de unge mener, at kurset enten særdeles eller meget har hjulpet dem til at tænke sig igennem problemer. I 2011 var der 76 % af de unge, der mente, at REFLEX havde hjulpet særdeles eller meget i forhold til vredeskontrol. I 2012 er det kun halvdelen af de unge, der har opfattelsen af, at REFLEX har hjulpet særdeles eller meget til vredeskontrol. Kun 40 % af de unge mener, at kurset har hjulpet særdeles eller meget til et forbedret forhold til familie og andre relationer. Forklaringen på det lave tal kan måske findes i, at de unge ikke har en hverdag sammen med deres familie endnu, og derfor er det svært for de unge at se en eventuel gevinst i forhold til dette. Generelt er de unge i 2012 mindre positive i forhold til, hvor meget kurset har hjulpet dem, end de unge der gennemgik REFLEX i Spørgsmålene omkring forhold til familie og andre relationer, og hvorvidt kurset har hjulpet de unge til ikke at drage forhastede konklusioner er dog undtagelser, da de unge er lidt mere positive i De unge har beskrevet på hvilke andre områder, kurset har hjulpet dem. I nedenstående liste er de unges besvarelser gengivet i forkortet form. Kurset har hjulpet i forhold til: At slappe af At skabe mere ro på afdelingen Der er mere ro Et bedre ophold Bruger BUSS At tænke over konsekvenser At få kropsopmærksomhed At tænke assertivt At være positiv Når de unge beskriver det bedste ved REFLEX-forløbet, nævner de, at samtalerne og den nye viden har betydet meget for dem. Nedenstående liste viser i forkortet form de unges besvarelser: Assertiv Kommunikation Kammeratskabet Debatterne/Diskussionerne Det man lærte Frirummet Lære mine signaler Diplomet Ny viden Side 11

15 Samtalerne Tænke over, hvad man siger Man kan sige, hvad man vil Ved beskrivelse af det værste ved kurset lægger de unge bl.a. vægt på, at kurset er for kort, og de ikke føler, at de kan nå at få alt ud. En enkelt har svært ved forståelsen af indholdet. I forkortet form er her gengivet, hvad de unge har svaret: 4 At jeg ikke fik det hele ud Ikke få alt ud Lange lektioner Lektion 3 Svært at udtrykke følelser Ting jeg ikke forstod Anvendelse af færdigheder Formålene med REFLEX-programmet er bl.a. at øge de unges bevidsthed om de situationer, der fører frem til vrede, lære de unge at se fordelene ved at kunne kontrollere vreden og forbedre de unges teknikker til at håndtere vreden. På kurset introduceres de unge for forskellige teknikker og øver sig i at anvende teknikkerne. Umiddelbart efter kurset er de unge blevet spurgt til, hvor ofte de anvender de færdigheder, som de har lært på kurset, og om der er sket en udvikling i hvor ofte, de anvender færdighederne sammenlignet med tiden inden kurset. Figurerne i dette afsnit viser de unges besvarelser i forbindelse med anvendelse af teknikker. Figur 7 viser de unges besvarelse af, om de generelt anvender de færdigheder, som de har lært på kurset. 4 Der er kun en enkelt ung, der har skrevet vedr. det værste ved kurset i Besvarelserne er derfor hovedsageligt fra Side 12

16 Bruger du de færdigheder du lærte på kurset? Hele perioden (43) 9% 11% 8% 51% 50% 52% 40% 39% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Særdeles Meget Lidt Slet ikke Figur 7. De unges besvarelse af spørgsmålet: Bruger du de færdigheder, du lærte på kurset? (tallene i parentes angiver antal besvarelser) 6 ud af 10 af de unge anvender færdighederne særdeles eller meget. Der er ingen af de unge, som slet ikke bruger de færdigheder, de har lært. 40 % af de unge bruger kun færdighederne lidt. Der er ikke forskel på, hvor meget de unge, der har gennemgået REFLEX i 2011 og 2012, bruger de færdigheder, de har lært. De unge har angivet, hvor ofte de anvender færdighederne i forskellige relationer såsom sammen med familie, venner og personale. Nedenstående figur illustrerer de unges besvarelser. Hvor ofte bruger du det du har lært i følgende situationer? Sammen med familien? Hele perioden (43) 2% 11% 4% 19% 24% 50% 53% 56% 39% 26% 16% Sammen med venner? Hele perioden (43) 5% 6% 4% 20% 23% 28% 58% 64% 50% 14% 17% 12% Sammen med personalet? Hele perioden (43) 56% 67% 76% 44% 28% 16% 8% 5% Sammen med andre? Hele perioden (43) 22% 51% 72% 72% 44% 24% 5% 6% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Altid Som regel Sommetider Aldrig Figur 8. De unges besvarelser af, hvor ofte de anvender det, de har lært i forskellige relationer (tallene i parentes angiver antal besvarelser) Side 13

17 De unge tilkendegiver, at de oftest anvender det, de har lært på REFLEX-kurset, når de er sammen med personale og andre. Der er dog et markant fald i, hvor meget de unge i 2012 anvender det, de har lært i sammen med personalet og i særdeleshed andre i forhold til i Resultaterne i Figur 8 stemmer godt overens med, at de unge er anbragt på en sikret institution, hvor de ikke har særligt meget samvær med deres familie og de venner, som de har uden for institutionen. Derfor er det i sagens natur begrænset, hvor meget de unge kan anvende det, de har lært, sammen med deres familie og dem, som de selv betegner som venner. Figur 9 viser, hvor ofte de unge forbereder sig på vanskelige situationer, og hvor ofte de selv føler, at de bliver aggressive. De unge har endvidere tilkendegivet, om det er mere eller mindre end før, de gennemførte REFLEX-programmet. Hvor ofte forbereder du dig til vanskelige situationer? Hele perioden (43) 5% 6% 4% 95% 94% 96% Er det mere, mindre eller det samme som før? Hele perioden (43) 78% 81% 84% 14% 22% 8% 8% 5% Hvor ofte er du aggressiv i vanskelige situationer? Hele perioden (43) 5% 6% 4% 91% 89% 92% 5% 6% 4% Er det mere, mindre eller det samme som før? Hele perioden (43) 2% 4% 16% 23% 33% 80% 74% 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Altid Af og til Aldrig Mere Det samme Mindre Figur 9. De unges besvarelser af, hvor ofte de forbereder sig på vanskelige situationer og hvor ofte de er aggressive, samt deres tilkendegivelse af, om det er mere, det samme eller mindre end inden REFLEX-kurset (tallene i parentes angiver antal besvarelser) De unge tilkendegiver, at de altid eller af og til forbereder sig på vanskelige situationer. For 81 % er det oftere, end før REFLEX. Der er ikke forskel på, hvordan de unge, der gennemgik REFLEX i 2011 og 2012, har svaret. Et af formålene med REFLEX er, at de unge skal blive bedre til at håndtere deres vrede og dermed blive mindre aggressive. Når de unge bliver spurgt direkte til deres egen opfattelse af, hvor ofte de bliver aggressive, er der tre fjerdedele af de unge, der mener, at de sjældnere bliver aggressive nu, end de gjorde inden REFLEX. Der er dog sket et fald i Side 14

18 denne andel fra 2011 til I 2011 var det otte ud af ti unge, der mente, at de sjældnere blev aggressive, mens denne andel er faldet til under syv ud af ti i Til gengæld er der ingen unge i 2012, der mener, at de oftere er aggressive efter REFLEX-kurset. De unge introduceres for forskellige teknikker igennem REFLEX-programmet. Programmet fokuserer blandt andet på beroligende teknikker såsom afslapning. Figur 10 viser, hvor ofte de unge anvender nogle af de teknikker, som de er blevet præsenteret for igennem REFLEX. De unge bedes også angive, om de benytter teknikkerne mere eller mindre end før de deltog i REFLEX. Hvor ofte bruger du selvberoligende instruktioner i vanskelige situationer? Hele perioden (43) 12% 11% 12% 79% 78% 80% 9% 11% 8% Er det mere, mindre eller det samme som før? Hele perioden (43) 72% 84% 92% 28% 16% 8% Hvor ofte forsøger du at bruge afslapning i vanskelige situationer? Hele perioden (43) 11% 16% 20% 78% 74% 72% 9% 11% 8% Er det mere, mindre eller det samme som før? Hele perioden (43) 56% 60% 67% 8% 16% 28% 36% 23% 6% Hvor ofte forsøger du at "falde ned" vha. beroligende teknikker efter en aggressiv hændelse Hele perioden (43) 23% 22% 24% 70% 72% 68% 7% 6% 8% Er det mere, mindre eller det samme som før? Hele perioden (43) 86% 83% 88% 14% 17% 12% Hvor ofte forsøger du at slappe af efter agressive situationer? Hele perioden (43) 28% 28% 28% 67% 67% 68% 5% 6% 4% Er det mere, mindre eller det samme som før? Hele perioden (43) 91% 89% 92% 9% 11% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ofte Af og til Aldrig Mere Det samme Mindre Figur 10. De unges besvarelser af hvor ofte de anvender teknikker og færdigheder fra REFLEX og deres tilkendegivelse af om det er mere, det samme eller mindre end inden REFLEX-kurset (tallene i parentes angiver antal besvarelser) De unge anvender ofte de forskellige afslappende og beroligende teknikker, både når de står i en vanskelig situation, og efter de har oplevet en aggressiv hændelse. En Side 15

19 overvejende del af de unge anvender oftere beroligende teknikker efter, de har gennemført et REFLEX-forløb. For næsten en fjerdedel af de unges vedkommende, bruger de sjældnere afslapning i vanskelige situationer nu, end de gjorde inden REFLEX. Anbefaling af REFLEX 100 % af de unge er så glade for REFLEX, at de vil anbefale kurset til andre. Deres begrundelser er, at de mener, at andre vil kunne få gavn af at lære det, som de selv har lært og få mere selvindsigt. Nedenfor vises de unges begrundelser for anbefalinger i forkortet form: Altid lære noget Andre kunne få gavn Det har hjulpet mig Få selvindsigt Man kommer af med sin vrede Lære det, jeg kan Lære om andre Lære om konsekvenser Man lærer at tænke mere Så andre kan det, jeg har lært Venners opførsel Vil kunne lære noget Lære om sig selv Komme væk fra hverdagen Lære sig selv bedre at kende Dette understøtter, at de unge er meget positive og glade for deres deltagelse i REFLEX. De unge spørges, om de ville tage kurset igen, hvis de kunne vælge om. I 2012 svarer 94 % af de unge, at de ville tage kurset igen, mens der i 2011 var 73 %, der svarede positivt. Det betyder, at der i hele perioden er 85 % af de unge, som ville vælge at tage REFLEX igen, hvis de kunne. Begrundelserne for at tage kurset igen er, bl.a. at de gerne vil lære mere eller få en genopfriskning. I forkortet form svarer de unge: Der er mere, jeg kan lære Genopfriskning Lære mere Som opfølgning Vil lære mere Side 16

20 Frirummet De unge, der har angivet, at de ikke ønsker at deltage i kurset igen, begrunder det således, i forkortet form: For lang tid Har lært tingene Jeg kan tingene Jeg ved, hvad jeg skal Kan ikke lære mere Har fået nok De unges begrundelser både for og imod at vælge kurset, hvis de kunne vælge om, tyder på, at de unge tolker spørgsmålet, som en gentagelse af netop det kursus, de har gennemgået. De unge, der svarer negativt på, om de ville deltage i REFLEX igen, hvis de kunne vælge om, tolker altså ikke spørgsmålet, som en tilkendegivelse af, at de har fortrudt deres deltagelse men snarere, at de ikke ønsker en gentagelse af samme kursus, da de ikke forventer at kunne lære mere. Tiden efter REFLEX De unge bliver bedt om at tage stilling til, hvilken effekt REFLEX har haft på deres liv. Figur 11 viser de unges besvarelser. Har kurset haft nogen effekt på dit liv? Hele perioden (43) 4% 12% 22% 52% 49% 44% 35% 40% 28% 5% 6% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Særdeles Meget Lidt Slet ikke Figur 11. De unges besvarelser af spørgsmålet: Har kurset haft nogen effekt på dit liv? (tallene i parentes angiver antal besvarelser) Der er en større andel af de unge, der har deltaget i REFLEX i 2012 end i 2011, der mener at kurset har haft særdeles effekt på deres liv. Side 17

21 Over hele perioden (2011 og 2012) er der 61 % af de unge, som oplever, at kurset enten har haft særdeles eller meget effekt på deres liv, mens to af de unge slet ikke mener, at kurset har haft nogen effekt på deres liv. De unge spørges til, om de selv mener, at de færdigheder, som de har lært igennem REFLEX, kan hjælpe dem til at holde sig ude af problemer. Nedenstående figur viser de unges besvarelser. Tror du at de færdigheder, du lærte på kurset, vil hjælpe dig til at holde dig ude af problemer? Hele perioden (42) 2011 (24) 81% 88% 94% 5% 7% 6% 10% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Måske Nej Figur 12. De unges besvarelse af spørgsmålet: Tror du, at de færdigheder, du lærte på kurset, vil hjælpe dig til at holde dig ude af problemer? 5 (tallene i parentes angiver antal besvarelser) Næsten ni ud af ti af de unge, der har gennemgået REFLEX i hele perioden (2011 og 2012), mener, at kurset kan hjælpe dem til at holde sig ude af problemer. Begrundelserne for, at kurset kan hjælpe dem er hovedsageligt, at de unge har lært at tænke, før de handler. Nedenfor er de unges begrundelser for, at kurset har hjulpet dem gengivet i forkortet form. Jeg tænker mere Jeg ved, jeg kan bruge det Jeg vil tænke mere over tingene Tænker assertivt Tænker, før man handler Der er kun få af de unge, som ikke mener, at kurset vil kunne holde dem ude af problemer. De begrunder dette med hhv. et misbrug af hash og stoffer, deres venner, og at de stadig mener, at de har problemer. 5 Der er to unge i 2011, der har skrevet måske til spørgsmålet. Måske er ikke en kategori, der er i spørgeskemaet Side 18

22 Analyse af de unges udvikling I forbindelse med det sociale indikatorprogram på de sikrede institutioner SIP-sikret 6, indsamles oplysninger om de unges sociale adfærd og psykiske trivsel. Data til SIP indsamles gennem spørgeskemaer til blandt andre de unge selv og deres kontaktperson. Til måling af de unges sociale adfærd og psykiske trivsel anvendes SDQ 7 - Strengths and Difficulties Questionaire. SDQ er et valideret screeningsredskab og består af 25 enkle spørgsmål omkring den unge, hvortil der kan svares passer godt, passer delvist eller passer ikke. De 25 spørgsmål inddeles i 5 hovedområder, hvortil der beregnes en score, som indikerer, hvorvidt den unge falder inden for eller uden for normalområdet. De fem hovedområder og tilhørende underspørgsmål er: Emotionelle problemer: Klager ofte over hovedpine, ondt i maven eller kvalme Bekymrer sig om mange ting, virker ofte bekymret Er ofte ked af det, trist eller har let til gråd Er utryg og klæbende i nye situationer, bliver nemt usikker på sig selv Er bange for mange ting, er nem at skræmme Adfærdsproblemer: Har ofte raserianfald eller bliver let hidsig Gør for det meste, hvad der bliver sagt Kommer ofte i slagsmål og mobber andre børn Lyver eller stjæler ofte Stjæler fra hjemmet, i skolen eller andre steder Hyperaktivitet: Er rastløs, overaktiv, har svært ved at holde sig i ro i længere tid Sidder konstant uroligt på stolen, har svært ved at holde arme og ben i ro Er nem at distrahere, mister let koncentrationen Tænker sig om, før han/hun handler Gør tingene færdige, er god til at koncentrere sig Kammeratskabsproblemer: Er lidt af en enspænder, leger mest alene 6 SIP er en del af dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Se mere på 7 Se mere om SDQ på Side 19

23 Har mindst én god ven Er generelt vellidt af andre unge Bliver mobbet eller drillet af andre unge Kommer bedre ud af det med voksne end med andre unge Prosocial adfærd: Er hensynsfuld og betænksom overfor andre Er god til at dele med andre unge Prøver at hjælpe, hvis nogen slår sig, er kede af det eller skidt tilpas Er god mod mindre børn og unge Tilbyder ofte af sig selv at hjælpe andre SDQ-spørgsmålene udfyldes både af den unge selv og af den unges kontaktperson ved indskrivning og ved udskrivning fra institutionen. På baggrund af ind- og udskrivningsscorer for hver ung beregnes de unges udvikling inden for hvert af de 5 hovedområder. Der er indberettet SIP-indskrivningsskemaer for kontaktpersoner for 35 af de 43 unge, der har deltaget i et REFLEX-forløb i løbet af 2011 og Nedenstående figurer viser, hvordan de unges situation inden for de 5 SDQ-områder var ved indskrivning. Figur 13 er den unges kontaktpersons vurdering af den unge, mens Figur 14 er den unges egen vurdering. De unge, der har deltaget i et REFLEX-forløb i løbet af opholdet på Koglen er sammenlignet med de unge, der ikke har deltaget i et REFLEX-forløb. Side 20

24 Emotionelle probl. (34) 91% 3%6% Ikke deltagelse i REFLEX Deltagelse i REFLEX Adfærdsprobl. (35) Hyperaktivitet (35) Kammeratskabsprobl. (33) Prosocial adfærd (32) Emotionelle probl. (27) Adfærdsprobl. (27) Hyperaktivitet (28) Kammeratskabsprobl. (28) 56% 57% 77% 80% 79% 85% 78% 79% 16% 14% 9% 14% 6% 14% 3% 18% 28% 4% 11% 11% 11% 18% 4% 29% Prosocial adfærd (27) 67% 11% 22% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Normalområde Grænseområde Uden for normalområde Figur 13. De unges situation ved indskrivning vurderet ved SDQ af den unges kontaktperson (tallene i parentes angiver antal besvarelser) Side 21

25 Emotionelle probl. (32) 81% 16% 3% Ikke deltagelse i REFLEX Deltagelse i REFLEX Adfærdsprobl. (34) Hyperaktivitet (33) Kammeratskabsprobl. (34) Prosocial adfærd (34) Emotionelle probl. (30) Adfærdsprobl. (32) Hyperaktivitet (30) Kammeratskabsprobl. (27) 56% 58% 56% 60% 79% 88% 93% 96% 18% 9% 9% 13% 26% 33% 21% 0% 6% 6% 0% 7% 34% 27% 4% 0% Prosocial adfærd (29) 86% 3% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Normalområde Grænseområde Uden for normalområde Figur 14. De unges situation ved indskrivning vurderet ved SDQ af den unge selv (tallene i parentes angiver antal besvarelser) Der er ikke signifikant forskel på de unge, der deltager i REFLEX og de unge, der ikke deltager i REFLEX ud fra deres situation ved indskrivning målt via SDQ. Det er gældende både for besvarelser fra den unge og fra den unges kontaktperson. Det skal bemærkes, at ovenstående vurderinger er foretaget inden for den første måned af den unges anbringelse. Der kan være adfærd, som først viser sig senere i den unges forløb, som er medvirkende årsag til den unges deltagelse i REFLEX, særligt i forhold til voldelig adfærd. Som beskrevet i afsnittet dokumentation er utilstrækkelig vredeskontrol hovedårsagen til næsten alle de unges deltagelse i REFLEX. Udviklingen for de unge beregnes på baggrund af ind- og udskrivningsskemaer. De unge inddeles i 4 grupper alt efter deres udvikling. Forbedring betyder, at den unge har en bedre score inden for SDQ-området ved udskrivning end ved indskrivning, mens forværring betyder det modsatte. Positiv stilstand betyder, at den unge ved indskrivning lå i den bedste del af normalområdet og ikke har udviklet sig. Negativ stilstand betyder, at den unge ikke har udviklet sig, og at den unge ved indskrivning lå enten i dårligste del af normalområdet, i grænseområdet eller uden for normalområdet. Side 22

26 For af de unge, der har deltaget i REFLEX, har det været muligt at beregne udviklingen i SDQ-scorer, vurderet af kontaktpersonen af de unge, der har deltaget i REFLEX, har selv udfyldt både ind- og udskrivningsskemaer, hvilket gør det muligt at beregne den unges egen opfattelse af udvikling. Sammenligningsgrundlaget er baseret på ca. samme antal unge, idet det har været muligt at beregne udvikling i SDQ iflg. kontaktperson for unge, der ikke har deltaget i REFLEX. De unges egen opfattelse af udvikling i SDQ er beregnet for af de unge, der ikke har deltaget i REFLEX. Det er kun ca. 50 % af de unge, der har deltaget i REFLEX, som indgår i nedenstående analyse. Det er vigtigt at have dette med i betragtningen, når der konkluderes på resultaterne, da generalisering af resultaterne bør foretages varsomt. De efterfølgende figurer viser, hvordan de unge, som har deltaget i REFLEX, har udviklet sig inden for de 5 SDQ-områder sammenholdt med, hvordan unge, der ikke har deltaget i REFLEX har udviklet sig inden for samme SDQ-område. Datagrundlaget er ikke stort nok til at foretage valide statistiske tests af forskelle mellem de unge, der har deltaget i REFLEX og de unge, der ikke har deltaget, men nedenstående figurer giver interessant information omkring tendenser i data. Figur 15 og Figur 16 viser de unges udvikling inden for SDQ-området emotionelle problemer vurderet af hhv. den unges kontaktperson og den unge selv. Forværring Forbedring Pos stilstand Neg stilstand Ikke deltagelse i REFLEX (22) Deltagelse i REFLEX (22) Figur 15. De unges udvikling inden for SDQ-området emotionelle problemer ifølge den unges kontaktperson (tallet i parentes viser antal unge, der er beregnet udvikling for i den enkelte gruppe) 8 Det er ikke for alle de unge, hvor der er indberettet et skema, at alle spørgsmål er besvaret. Derfor vil der være variation i antallet af unge, der vises resultater for inden for de enkelte SDQ-områder. Side 23

27 Der er ikke forskel på, hvordan kontaktpersonerne vurderer udvikling i emotionelle problemer hos de unge, der har deltaget i REFLEX og de resterende unge på Koglen. Forbedring Forværring 0 Pos stilstand Neg stilstand Ikke deltagelse i REFLEX (20) Deltagelse i REFLEX (20) Figur 16. De unges udvikling inden for SDQ-området emotionelle problemer ifølge den unge selv (tallet i parentes viser antal unge, der er beregnet udvikling for i den enkelte gruppe) Der er heller ikke den store forskel på hvordan unge, der har deltaget i REFLEX oplever deres egen udvikling inden for emotionelle problemer i forhold til de øvrige unge. REFLEX er et program, der beskæftiger sig med de unges vredeskontrol og ikke med direkte emotionelle problemer. Det er derfor heller ikke tilsigtet, at der skal arbejdes med de unges emotionelle problemer i REFLEX-forløbet. Figur 17 viser de unges udvikling inden for SDQ-området adfærdsproblemer vurderet af den unges kontaktperson. Forbedring Forværring 0 Pos stilstand Neg stilstand Ikke deltagelse i REFLEX (22) Deltagelse i REFLEX (25) Figur 17. De unges udvikling inden for SDQ-området adfærdsproblemer ifølge den unges kontaktperson (tallet i parentes viser antal unge, der er beregnet udvikling for i den enkelte gruppe) Side 24

28 Kontaktpersonen vurderer oftere, at de unge, der har deltaget i REFLEX, har forværret deres adfærdsproblemer, mens de er på Koglen, i forhold til de unge, der ikke har deltaget. I forbindelse med SIP-sikret-landsrapporten, som blev offentliggjort i december 2012, har de sikrede institutioner ved auditafholdelse påpeget følgende: En nyanbragt ung vil ofte være usikker i den nye sammenhæng, og derfor vil nogle unge tilpasse sig mere i den første periode. Nogle unge vil i takt med, at de falder mere til, begynde at udvise en større grad af socialt uacceptabel adfærd. 9 Dette kan være med til at forklare en del af, hvorfor kontaktpersonerne opfatter, at de unges adfærdsproblemer forværres i løbet af anbringelsen. Som beskrevet tidligere er der ikke den store forskel på de unges adfærdsproblemer ved indskrivning hos de unge, der senere deltager i REFLEX og dem, der ikke gør. Der er endda en tendens til, at de unge, der ikke deltager, lidt oftere vurderes til at ligge uden for normalområdet af kontaktpersonen. Samtidigt er hovedårsagen for den overvejende del af REFLEX-deltagere utilstrækkelig vredeskontrol, hvilket tyder på, at de unge senere i deres anbringelse viser nogle andre sider af sig selv, end de har gjort umiddelbart efter indskrivningen. Figur 18 viser de unges udvikling inden for SDQ-området adfærdsproblemer vurderet af den unge selv. Forværring Forbedring Pos stilstand Neg stilstand Ikke deltagelse i REFLEX (20) Deltagelse i REFLEX (21) Figur 18. De unges udvikling inden for SDQ-området adfærdsproblemer ifølge den unge (tallet i parentes viser antal unge, der er beregnet udvikling for i den enkelte gruppe) Der er ikke nogen forskel på, hvordan de unge, der har deltaget i REFLEX, vurderer deres udvikling inden for adfærdsproblemer i forhold til de andre unge på Koglen. 9 Citat fra SIP-sikret Landsrapport 2012 af Kristensen & Kamper-Isager. Se Side 25

29 Ca. halvdelen af de unge mener, at de har oplevet en forbedring af deres adfærdsproblemer, mens de har været anbragt på institutionen. Figur 19 viser de unges udvikling inden for SDQ-området hyperaktivitet vurderet af den unges kontaktperson. Forbedring Forværring 0 Pos stilstand Neg stilstand Ikke deltagelse i REFLEX (24) Deltagelse i REFLEX (25) Figur 19. De unges udvikling inden for SDQ-området hyperaktivitet ifølge den unges kontaktperson (tallet i parentes viser antal unge, der er beregnet udvikling for i den enkelte gruppe) Der er en tydelig forskel på, hvordan de unge, der har deltaget i REFLEX udvikler sig indenfor hyperaktivitet iflg. kontaktpersonen i forhold til de unge, der ikke har deltaget i kurset. Hos 56 % af de unge, der har deltaget i REFLEX, oplever kontaktpersonen en forbedring i forhold til hyperaktivitet, mens det kun er 21 % af de unge, der ikke har deltaget i REFLEX, der opleves en forbedring hos. Analyseres underspørgsmålene til hyperaktivitet findes, at kontaktpersonen oftere vurderer, at de unge sidder mindre uroligt eller lettere holder sine arme og ben i ro ved udskrivning, når de har deltaget i REFLEX. For 22 % af de unge, der har deltaget i REFLEX, har kontaktpersonen set en positiv udvikling i forhold til, om den unge kan sidde stille, mens det kun er for 8 % af de unge, der ikke har deltaget i programmet, der er set samme positive udvikling. Tilsvarende for spørgsmålet omkring den unges rastløshed gælder at, for 22 % af de unge, som har deltaget i REFLEX, vurderer kontaktpersonen, at den unge er mindre rastløs ved udskrivning end ved indskrivning, tilsvarende vurderes for 13 % af de unge, der ikke har deltaget i REFLEX. Figur 20 viser de unges udvikling inden for SDQ-området hyperaktivitet vurderet af den unge selv. Side 26

30 Forværring Forbedring Pos stilstand Neg stilstand Ikke deltagelse i REFLEX (19) Deltagelse i REFLEX (21) Figur 20. De unges udvikling inden for SDQ-området hyperaktivitet ifølge den unge selv (tallet i parentes viser antal unge, der er beregnet udvikling for i den enkelte gruppe) Til forskel fra kontaktpersonens vurdering af den unges hyperaktivitet er der ikke nogen forskel på, hvordan de unge, der har deltaget i REFLEX, selv oplever deres udvikling i forhold til de unge, der ikke har deltaget i REFLEX. Figur 21 og Figur 22 viser hhv. kontaktpersonens og den unges egen vurdering af den unges udvikling inden for området kammeratskabsproblemer. Forværring Forbedring Pos stilstand Neg stilstand Ikke deltagelse i REFLEX (22) Deltagelse i REFLEX (23) Figur 21. De unges udvikling inden for SDQ-området kammeratskabsproblemer ifølge den unges kontaktperson (tallet i parentes viser antal unge, der er beregnet udvikling for i den enkelte gruppe) Der er ikke en målbar forskel på, hvordan kontaktpersonen vurderer, at de unge, der har deltaget i REFLEX, har udviklet sig sammenlignet med de andre unge på institutionen. Side 27

31 Forværring Forbedring Pos stilstand Neg stilstand Ikke deltagelse i REFLEX (18) Deltagelse i REFLEX (22) Figur 22. De unges udvikling inden for SDQ-området kammeratskabsproblemer i følge den unge selv (tallet i parentes viser antal unge, der er beregnet udvikling for i den enkelte gruppe) Der er en større del af de unge, der har deltaget i REFLEX, som selv oplever, at de får større problemer i forhold til kammeratskaber, end hos de unge, der ikke deltager i REFLEX. Mere end hver tredje af de unge, der har deltaget i programmet vurderer selv, at de forværrer deres kammeratskabsproblemer, mens det kun er hver 6. af de resterende unge på institutionen, der oplever dette. Figur 23 og Figur 24 viser de unges udvikling inden for SDQ-området prosocial adfærd vurderet af hhv. den unges kontaktperson og den unge selv. Forværring Forbedring Pos stilstand Neg stilstand Ikke deltagelse i REFLEX (23) Deltagelse i REFLEX (23) Figur 23. De unges udvikling inden for SDQ-området prosocial adfærd ifølge den unges kontaktperson (tallet i parentes viser antal unge, der er beregnet udvikling for i den enkelte gruppe) Side 28

32 Der er ikke forskel på, hvordan kontaktpersonen vurderer de unge, der har deltaget i REFLEX og de øvrige unge i forhold til deres udvikling i prosocial adfærd. Forværring Forbedring Pos stilstand Neg stilstand Ikke deltagelse i REFLEX (19) Deltagelse i REFLEX (22) Figur 24. De unges udvikling inden for SDQ-området prosocial adfærd i følge ung selv (tallet i parentes viser antal unge, der er beregnet udvikling for i den enkelte gruppe) Der er en større del af de unge, der har deltaget i REFLEX, som selv oplever en forværring inden for prosocial adfærd, end hos de unge, der ikke deltager i REFLEX. 45 % af de unge, der har deltaget i programmet vurderer selv, at de forværres inden for prosocial adfærd, mens det kun er 28 % af de resterende unge på institutionen, der oplever dette. Det gode forløb REFLEX på Koglen er organiseret efter et meget fast princip, hvor alle de unge modtager 18 undervisningstimer fordelt på 9 gange. Det betyder, at det ikke er muligt at analysere, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt, at de unge modtager flere eller færre undervisningstimer, set ud fra de unges udvikling i SDQ. Nogle af de unge ytrer dog ønske om, at kurset var længere, da det ville give dem bedre mulighed for at åbne sig og komme af med alle de problemer, de føler, at de har. Næsten alle 22 REFLEX-forløb er instrueret af Kim Bengtsen, som de unge alle udtrykker stor tilfredshed med. De unge, der har modtaget undervisning af andre instruktører udtrykker ligeledes tilfredshed med instruktøren. Der er gennemført 22 REFLEX-forløb på Koglen, hvor antallet af deltagere har varieret fra én til fire. Se under afsnittet Dokumentation af REFLEX-forløb. Som ved de tidligere analyser, der er foretaget, er datagrundlaget i nedenstående analyse spinkelt og generaliseringer bør derfor foretages med varsomhed. Side 29

33 I nedenstående figur ses udviklingen i SDQ-områder, fordelt på antallet af deltagere i REFLEX-forløbet. 4 deltagere (11) 3 deltagere (3) 2 deltagere (7) Individuelle forløb (6) Emotionelle probl. Adfærdsprobl. Hyperaktivitet Kammeratskabsprobl. Prosocial adfærd Emotionelle probl. Adfærdsprobl. Hyperaktivitet Kammeratskabsprobl. Prosocial adfærd Emotionelle probl. Adfærdsprobl. Hyperaktivitet Kammeratskabsprobl. Prosocial adfærd Emotionelle probl. Adfærdsprobl. Hyperaktivitet Kammeratskabsprobl. 50% 20% 50% 20% 60% 67% 17% 17% 67% 43% 71% 33% 33% 33% 33% 50% 50% 18% 18% 60% 50% 50% 80% 50% 80% 40% 17% 17% 33% 33% 17% 17% 14% 29% 14% 29% 33% 33% 67% 33% 33% 67% 50% 13% 38% 64% 20% 10% 10% 50% Prosocial adfærd 33% 11% 56% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Forbedring Pos stilstand Neg stilstand Forværring Figur 25. De unges udvikling i SDQ-scorer fordelt på antal deltagere i REFLEX-forløb (tal i parentes viser antallet af unge, der er beregnet udvikling for) I forhold til adfærdsproblemer er der en tendens til, at de unge, der har deltaget i 2- personers-forløb i mindre grad forværres, i forhold til de resterende unge % af de unge, der har deltaget i forløb med 2 eller 4 deltagere forbedrer deres adfærdsproblemer, mens, der ikke er nogen af de unge, der har deltaget i individuelle forløb eller forløb med 3 deltagere, der har forbedret sig inden for adfærdsproblemer i flg. kontaktpersonen. Side 30

34 I forhold til de unges udvikling i hyperaktivitet er der igen en klar tendens til at de unge, der har deltaget i 2-personersforløb, profiterer mere end de resterende unge. Kontaktpersonen vurderer, at to tredjedele af de unge, der har deltaget i 2- personersforløb, har forbedret deres hyperaktivitet, mens ingen har forværret sig. Til sammenligning er der 50 % af de unge, der har deltaget i individuelle forløb, der ifølge kontaktpersonen har forværret deres hyperaktivitet. Når det kommer til kontaktpersonens vurdering af de unges udvikling i kammeratskabsproblemer, er billedet det samme, som ved de unges udvikling i adfærdsproblemer. De unge, der deltager i forløb med enten 2 eller 4 personer, forbedres oftere, mens der ikke er nogen af de unge, der har deltaget i individuelle forløb eller 3- personers forløb, der har forbedret deres kammeratskabsproblemer, der er tvært imod 80 % af de unge fra individuelle forløb og 67 % af de unge fra 3-personers forløb, hvor kontaktpersonen har vurderet en forværring af kammeratskabsproblemer. I forhold til de unges udvikling inden for prosocial adfærd, er der en tendens til at de unge, der har deltaget i enten et individuelt forløb eller et 2-personers forløb oftere forbedrer deres prosociale adfærd ifølge kontaktpersonen, end de andre unge, der har deltaget i REFLEX. Der er dog ingen af de unge, fra 3-personers forløb, der forværrer deres prosociale adfærd, mens mellem 29 % og 56 % af de unge fra hhv. individuelle forløb, 2- personers- og 4-personers-forløb forværres inden for dette område. Figur 25 illustrerer, at de unge, der har deltaget i individuelle REFLEX-forløb, oftere vurderes af kontaktpersonen, til at have en forværring af de fleste problemområder i SDQ, i forhold til de unge, der har deltaget i forløb med andre unge. Den eneste undtagelse herfor er inden for den prosociale adfærd, hvor de unge fra individuelle forløb ofte forbedrer deres adfærd. Generelt ser det ud som om de unge, der deltager i 2-personers forløb profiterer mere af REFLEX, i forhold til de 5 SDQ-områder set over en bred kam. Er der bestemte typer unge, der profiterer mere end andre? I datasættet indeholdende SDQ-scorer er der 4 unge under 15 år, 9 unge på år og 10 unge på 17 år eller mere, som har deltaget i et REFLEX-forløb. Det er således muligt at lave denne analyse på 23 ud af de 43 unge, der har deltaget i REFLEX. Med det spinkle datagrundlag er det ikke muligt at lave valide statistiske tests af forskelle mellem aldersgrupper, hvilket betyder at nedenstående kun er baseret på tendenser, der ses i data for de unge, der har deltaget i REFLEX. Side 31

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. faktoranalyse? Anders Holm, DPU

Hvordan finder man en god skala vha. faktoranalyse? Anders Holm, DPU Hvordan finder man en god skala vha. faktoranalyse? Anders Holm, DPU Det er svært at se hvordan faktoranalyse i sig selv skulle introducere nye eller anderledes egenskaber for en skala Der er en skala

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1

Indholdsfortegnelse 1 Indhold Indholdsfortegnelse 1 1 Forældreskema år 2014 10 1.1 2014 - FQ001: Er [Barnets navn] en dreng eller en pige?........................... 11 1.2 2014 - FQ002: Hvad er din relation til [Barnets navn]?............................

Læs mere

Når cykelhjelm ikke er nok

Når cykelhjelm ikke er nok Udviklingsrapport ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT.- Når cykelhjelm ikke er nok Error! Reference source not found. Introduktion Kære projektleder og projektmedarbejdere Denne rapport præsenterer

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling FORÆLDER Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dit barn og jeres familie.

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner SIP-sikret Landsrapport 2012

Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner SIP-sikret Landsrapport 2012 Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner SIP-sikret Landsrapport 2012 Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner Landsrapport 2012 Undersøgelsen

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis

Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Sikkerhed Sundhed Trivsel Badesikkerhed Trafiksikkerhed Brandsikkerhed Akutindsatser Patientsikkerhed Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Indsatser for

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner Landsrapport 2014

Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner Landsrapport 2014 Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner Landsrapport 2014 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Det Sociale Indikatorprogram

Læs mere

INKLUSIONSPANELET MASTERSKEMA ELEV 4. NEDSLAG

INKLUSIONSPANELET MASTERSKEMA ELEV 4. NEDSLAG Velkommen til undersøgelsen. Du skal bruge dit Uni Login til at komme ind på undersøgelsen. Indtast din adgangskode og klik på > for at gå videre. Klik Næste for at gå til næste spørgsmål. Din lærer har

Læs mere

Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014

Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014 Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Himmelbjerggården

Læs mere

Social Færdighedstræning - Foreløbig opgørelse over borgernes tilfredshed med SFT

Social Færdighedstræning - Foreløbig opgørelse over borgernes tilfredshed med SFT Social Færdighedstræning - Foreløbig opgørelse over borgernes tilfredshed med SFT CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet CFK Folkesundhed

Læs mere

Hvordan kan evaluering hjælpe almennyttige fonde med at gøre en forskel? Merete Konnerup, områdechef, cand.oecon.

Hvordan kan evaluering hjælpe almennyttige fonde med at gøre en forskel? Merete Konnerup, områdechef, cand.oecon. Hvordan kan evaluering hjælpe almennyttige fonde med at gøre en forskel? Merete Konnerup, områdechef, cand.oecon. 2 3 En tålmodig 360 graders tilgang 4 Typer af aktiviteter Signaturprojekter Partnerskaber

Læs mere

Resultatdokumentation for Holmstrupgård 2014

Resultatdokumentation for Holmstrupgård 2014 Resultatdokumentation for Holmstrupgård 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Holmstrupgård Psykiatri

Læs mere

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 Evalueringen består af en analyse af spørgeskemabesvarelser fra 45 børn i Varde Kommunes dagtilbud, omhandlende

Læs mere

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte - Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Lene Mosegaard Søbjerg Februar 2010 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Denne vejledning omhandler redskabet til dokumentation af børns sociale og læringsmæssige

Denne vejledning omhandler redskabet til dokumentation af børns sociale og læringsmæssige Vejledning 1 Indledning Denne vejledning omhandler redskabet til dokumentation af børns sociale og læringsmæssige kompetencer (HPA-redskabet). I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af redskabets

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Resultatdokumentation for Ulriksdal 2013 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland

Resultatdokumentation for Ulriksdal 2013 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland Resultatdokumentation for Ulriksdal 2013 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Ulriksdal

Læs mere

SIP-Sikret: Forkortelser i søjlediagrammer i de individuelle rapporter

SIP-Sikret: Forkortelser i søjlediagrammer i de individuelle rapporter SIP-Sikret: Forkortelser i søjlediagrammer i de individuelle rapporter Indholdsfortegnelse SIP-Sikret (ung-indskrivning)... 2 SIP-Sikret (ung-udskrivning)... 4 SIP-Sikret (kontaktperson-indskrivning)...

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dig og din familie. Der er

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38 Højsted, den 08-02-16 UMV maj 2015 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi har brugt spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen er foregået i perioden fra marts

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011.

Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011. Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011. 1. Kortlægning af skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Langå Skole er en kommunal folkeskole med 587 elever.

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse 1

Indhold. Indholdsfortegnelse 1 Indhold Indholdsfortegnelse 1 1 Elevskema 2014 8 1.1 2014 - EQ01: Vi håber, du vil svare på spørgsmålene................................ 9 1.2 2014 - EQ02: Er du en dreng eller pige?.......................................

Læs mere

SIP-Åben: Forkortelser i søjlediagrammer i de individuelle rapporter

SIP-Åben: Forkortelser i søjlediagrammer i de individuelle rapporter SIP-Åben: Forkortelser i søjlediagrammer i de individuelle rapporter Indholdsfortegnelse SIP-Åben (ung-indskrivning)... 2 SIP-Åben (ung-udskrivning)... 3 SIP-Åben (kontaktperson-indskrivning)... 6 SIP-Åben

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Effekt af Kursus for borgere med stress og angst. Copyright 2011 Innovi Denmark. Forord

Effekt af Kursus for borgere med stress og angst. Copyright 2011 Innovi Denmark. Forord Tlf: 7 95 Effekt af Kursus for borgere med stress og angst Copyright 11 Innovi Denmark Forord I perioden november 8 til november 9 afholdt Angstlinien 7 internatkurser a 7 dages varighed med deltagelse

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO Dato: 1. august, 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:1. august, 2015 UMV en indeholder

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Regionshuset Aarhus CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Koncern Kvalitet Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7841 0003 www.cfk.rm.dk

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet.

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Spil Løs! Af Natasha, Lukas, Shafee & Mads. Del 1. Vores målgruppe er 0-3 klasse med og uden diagnoser. Brainstorm: - Praksis/teoretisk brætspil. - Kortspil med skole-relaterede spørgsmål. - Idræts brætspil.

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Resultatdokumentation for Børn og Unge Centret Engvejen 2013 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland

Resultatdokumentation for Børn og Unge Centret Engvejen 2013 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland Resultatdokumentation for Børn og Unge Centret Engvejen 2013 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Spørgeskema Edinburgh og Gotland-skalaen. Sundhedstjenesten

Spørgeskema Edinburgh og Gotland-skalaen. Sundhedstjenesten Spørgeskema Edinburgh og Gotland-skalaen Sundhedstjenesten Edinburgh skemaet Du har født for nogle måneder siden. De følgende 10 spørgsmål skal belyse, hvordan du har haft det i løbet af de sidste 7 dage

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Resultatdokumentation for Stemmeafdelingen. Institut for Kommunikation og Handicap

Resultatdokumentation for Stemmeafdelingen. Institut for Kommunikation og Handicap Resultatdokumentation for Stemmeafdelingen Institut for Kommunikation og Handicap Resultatdokumentation for Stemmeafdelingen Institut for Kommunikation og Handicap i Region Midtjylland Yderligere information:

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd

Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd Målet er. At skabe gode vilkår i et godt netværk Med masser af Trivsel, tryghed, læring og socialt fællesskab Jeres børn mener: 1. ALLE synes det

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

INFORMATION TIL FAGPERSONER

INFORMATION TIL FAGPERSONER PILOTPROJEKT 2015-2016 INFORMATION TIL FAGPERSONER Et udviklings- og forskningsprojekt målrettet børn og unge med symptomer på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. MIND MY MIND et udviklings-

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

INFORMATION TIL FAGPERSONER

INFORMATION TIL FAGPERSONER PilotPROJEKT 2015-2016 INFORMATION TIL FAGPERSONER Et udviklings- og forskningsprojekt målrettet børn og unge med symptomer på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. Mind My Mind et udviklings-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

2015-2016 INFORMATION. Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder

2015-2016 INFORMATION. Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder PilotPROJEKT 2015-2016 INFORMATION TIL Forældre Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder Mind My Mind tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst,

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

INFORMATION TIL FAGPERSONER

INFORMATION TIL FAGPERSONER PilotPROJEKT 2015-2016 INFORMATION TIL FAGPERSONER Et udviklings- og forskningsprojekt målrettet børn og unge med symptomer på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. Mind My Mind et udviklings-

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

SIP - Baggrund og formål

SIP - Baggrund og formål Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 07.04.11 SIP - Baggrund og formål Indledning Velkommen til de Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Tlf.: 8728 5003 NOTAT Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere