Nationalregnskab og betalingsbalance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalregnskab og betalingsbalance"

Transkript

1 Nationalregnskab og betalingsbalance FLERE TAL Nationalregnskab og betalingsbalance Bruttonationalprodukt Privat forbrug og offentligt forbrug Investeringer Import og eksport Løn og beskæftigelse input-output Miljøregnskab Betalingsbalance Flere tal Måneds-og kvartalsudgivelser: Nationalregnskab og betalingsbalance (Statistiske Efterretninger) og Nyt fra Danmarks Statistik Årspublikationer: Nationalregnskabsstatistik, Input-output tabeller og analyser, Makroøkonomiske tidsserier , Statistisk Tiårsoversigt og Statistisk Årbog Flere tal om nationalregnskab og betalingsbalance på Serviceopgaver På servicebasis er det muligt at rekvirere mere detaljerede oplysninger samt at få foretaget en lang række analyser og konsekvensberegninger. Betaling herfor sker til Danmarks Statistiks servicetakster. Konjunkturstatistik 0:2 9

2 Tabel 2 Forsyningsbalance (mio. kr.) Supply and demand (DKK mio.) Privat forbrugsudgift Endelig anvendelse af varer og tjenester Indenlandsk endelig anvendelse Faste brutto investeringer Offentlig forbrugsudgift Import af varer og Brutto- national- Produktskatter Eksport af tjenester produkt minus varer og produkt- Lagerændringer tjenester subsidier Bruttoværditilvækst * kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal priser, kædede værdier (2000 prices, level chain figures) * kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal sæsonkorrigeret, 2000-priser, kædede værdier (seasonally adjusted 2000 prices, level chain figures). kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Anm.: Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellen afvige fra totalen. De sæsonkorrigerede værdier er inkl. statistisk diskrepens som er lig forskellen mellem sæsonkorrigeret BNP opgjort fra produktionssiden og efterspørgselssiden. TRANSLATION: -7: total final demand. -5: domestic final demand. : private consumption expenditure. 2: general government consumption expenditure. 3: gross fixed capital formation. 4: changes in inventories. 5: total. 6: exports of goods and services. 7: total. 8: imports of goods and services. 9: gross domestic product. 0: taxes less subsidies on products. : gross value added. Note: Due to rounding, the figures given for individual items do not necessarily add up to the corresponding totals shown. The seasonally adjusted values include the statistical discrepancy which is equal to the difference between the seasonally adjusted GDP compiled from the production side and the demand side. 20 Konjunkturstatistik 0:2

3 Tabel 3 Indkomst, forbrug og opsparing (mio. kr.) Income, consumption and savings (DKK mio.) Aflønning af ansatte (indelandske producenters udgift) Bruttofaktorindkomst Bruttooverskud af produktionen og blandet indkomst Disponibel bruttonationalindkomst Bruttonationalindkomst Produktions-og importskatter, netto Løn og formueindkomst fra udlandet, netto Andre løbende overførsler fra udland, netto Forbrug af fast realkapital Forbrugsudgift Bruttoopsparing Nettoopsparing * kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal *. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Anm.: Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellen afvige fra totalen. TRANSLATION: -8: gross national disposable income. -6: gross national income. -3: gross domestic product at factor cost. : compensation of employees (expenses of domestic producers). 2: gross operating surplus etc. 3: total. 4: taxes on production and imports, net. 5: compensation of employees, property income, net from ROW. 6: total. 7: current transfers, net from ROW. 8: total. 9: private and general government consumption expenditure. 0: gross national savings. : consumption of fixed capital. 2: net national savings. Note: Due to rounding, the figures given for individual items do not necessarily add up to the corresponding totals shown. Konjunkturstatistik 0:2 2

4 Tabel 4 Bruttoværditilvæksten fordelt på erhverv (mio. kr.) Gross value added by kind of activity (DKK mio.) Landbrug Råstofudvinding, industri og energi Bygge og anlæg Handel, mv, transport og kommunikation Finansiering mv boligbenyttelse, udlejning og forretningsservice Offentlige og personlige tjenester Memopost: Offentlig forvaltning og service * kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal priser, kædede værdier (2000 prices, level chain figures) * kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal sæsonkorrigeret, 2000-priser, kædede værdier (seasonally adjusted 2000 prices, level chain figures). kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Anm.: Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellen afvige fra totalen. Standard erhvervsgruppering omfattende erhverv, der producerer både markedsmæssige og ikke-markedsmæssige tjenesteydelser. Eksempelvis branchen hospitaler, der både omfatter private og offentlige hospitaler. 2 Heraf post af kolonne 8. Vedrører alene enheder der er placeret i sektoren offentlig forvaltning og service uanset i hvilken branche, produktionen finder sted. Eksempelvis kommuner og statslige administrative enheder. TRANSLATION: : agriculture etc. 2: mining, manufacturing and energy. 3: construction. 4: trade, transport and communications. 5: financial intermediation etc., dwellings, letting and business activities etc. 6: public and personal services. 7: memo: general government. 8: total. Note: Due to rounding, the figures given for individual items do not necessarily add up to the corresponding totals shown. The standard industry grouping comprises industries engaged in the production of market as well as non-market services. An example is the industry hospitals comprising both private and public hospitals. 2 Of which item from column 7. Only units placed in the general government sector are covered, irrespective of the industries in which the production is carried out. Examples are local government and central government administrative units. 22 Konjunkturstatistik 0:2

5 Tabel 5 Beskæftigelse og præsterede timer fordelt på erhverv Employment and hours worked by kind of activity Landbrug Råstofudvinding, industri og energi Bygge og anlæg Handel, mv, transport og kommunikation Finansiering mv boligbenyttelse, udlejning og forretningsservice Offentlige og personlige tjenester Memopost: Offentlig forvaltning og service præsterede timer ( 000 hours worked) * kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal beskæftigede ( 000 employed persons 3 ) * kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal lønmodtagere ( 000 employees 3 ) * kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Anm. : Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellen afvige fra totalen. Anm. 2: Beskæftigelse og præsterede arbejdstimer opgøres i overensstemmelse med nationalregnskabsmæssige definitioner, hvor der bl.a. foretages tillæg for sort arbejde og for grænsearbejdere. Standard erhvervsgruppering omfattende erhverv, der producerer både markedsmæssige og ikke-markedsmæssige tjenesteydelser. Eksempelvis branchen hospitaler, der både omfatter private og offentlige hospitaler. 2 Heraf post af kolonne 7. Vedrører alene enheder der er placeret i sektoren offentlig forvaltning og service uanset i hvilken branche, produktionen finder sted. Eksempelvis kommuner og statslige administrative enheder. 3 Inkl. personer på orlov. TRANSLATION: : agriculture etc. 2: mining, manufacturing and energy. 3: construction. 4: trade, transport and communications. 5: financial intermediation etc., dwellings, letting and business activities etc. 6: public and personal services. 7: memo: general government. 8: total. Note : Due to rounding, the figures given for individual items do not necessarily add up to the corresponding totals shown. Note 2: employment and hours worked are calculated in accordance with the definitions applied in the national accounts, where supplements are made for, e g. black work and border workers. The standard grouping comprises industries engaged in the production of market as well as non-market services. An example is the industry hospitals comprising both private and public hospitals. 2 Of which item from column 7. Relates exclusively to units classified to the general government sector, irrespective of the industry in which production takes place. For example, administrative units in the local government and central government sector. 3 Incl. persons on leave. Konjunkturstatistik 0:2 23

6 Tabel 6 Beskæftigelse og præsterede timer fordelt på erhverv, sæsonkorrigeret Employment and hours worked by industry, seasonally adjusted Landbrug Råstofudvinding, industri og energi Bygge og anlæg Handel,, transport og kommunikation Finansiering boligbenyttelse, udlejning og forretningsservice Offentlige og personlige tjenester Memopost: Offentlig forvaltning og service præsterede timer ( 000 hours worked). kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal beskæftigede ( 000 employed persons 3 ). kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal lønmodtagere ( 000 employees 3 ). kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Anm. : Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellen afvige fra totalen. Anm. 2: Beskæftigelse og præsterede arbejdstimer opgøres i overensstemmelse med nationalregnskabsmæssige definitioner, hvor der bl. a. foretages tillæg for sort arbejde og for grænsearbejdere. Standard erhvervsgruppering omfattende erhverv, der producerer både markedsmæssige og ikke-markedsmæssige tjenesteydelser. Eksempelvis branchen hospitaler, der både omfatter private og offentlige hospitaler. 2 Heraf post af kolonne 7. Vedrører alene enheder der er placeret i sektoren offentlig forvaltning og service uanset i hvilken branche, produktionen finder sted. Eksempelvis kommuner og statslige administrative enheder. 3 Inkl. personer på orlov. TRANSLATION: : agriculture etc. 2: mining, manufacturing and energy. 3: construction. 4: trade, transport and communications. 5: financial intermediation etc., dwellings, letting and business activities etc. 6: public and personal services. 7: memo: general government. 8: total. Note : Due to rounding, the figures given for individual items do not necessarily add up to the corresponding totals shown. Note 2: Employment and hours worked are calculated in accordance with the definitions applied in the national accounts, where supplements are made for, e.g. black work and border workers. The standard grouping comprises industries engaged in the production of market as well as non-market services. An example is the industry hospitals comprising both private and public hospitals. 2 Of which item from column 7. Relates exclusively to units classified to the general government sector, irrespective of the industry in which production takes place. For example, administrative units in the local government and central government sector. 3 Incl. persons on leave. 24 Konjunkturstatistik 0:2

7 Tabel 7 Aflønning af ansatte fordelt på erhverv (mio. kr.) Compensation of employees by kind of activity (DKK mio.) Landbrug Råstof udvinding, industri og energi Bygge og anlæg Handel,, transport og kommunikation Finansiering boligbenyttelse, udlejning og forretningsservice Offentlige og personlige tjenester Memopost: Offentlig forvaltning og service kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal *. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Anm. : Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellen afvige fra totalen. Standard erhvervsgruppering omfattende erhverv, der producerer både markedsmæssige og ikke-markedsmæssige tjenesteydelser. Eksempelvis branchen hospitaler, der både omfatter private og offentlige hospitaler. 2 Heraf post af kolonne 7. Vedrører alene enheder der er placeret i sektoren offentlig forvaltning og service uanset i hvilken branche, produktionen finder sted. Eksempelvis kommuner og statslige administrative enheder. TRANSLATION: : agriculture etc. 2: mining, manufacturing and energy. 3: construction. 4: trade, transport and communications. 5: financial intermediation etc., dwellings, letting and business activities etc. 6: public and personal services. 7: memo: general government. 8: total. Note : Due to rounding, the figures given for individual items do not necessarily add up to the corresponding totals shown. The standard grouping comprises industries engaged in the production of market as well as non-market services. An example is the industry hospitals comprising both private and public hospitals. 2 Of which item from column 7. Relates exclusively to units classified to the general government sector, irrespective of the industry in which production takes place. For example, administrative units in the local government and central government sector. Konjunkturstatistik 0:2 25

8 Tabel 8 Privat forbrug fordelt efter varighed (mio. kr.) Private final consumption expenditure by durability (DKK mio.) Varige, ekskl anskaffelse af køretøjer Anskaffelse af køretøjer Varer Tjenester Turistindtægter Turistudgifter Foreninger, organisa- Privat forbrug Halv- Ikke Boligbenyttelse Andre tioner i alt varige varige ekskl tjenester reparation og vedligeholdelse * kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal priser kædede værdier (2000 prices, level chain figures) * kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal sæsonkorrigeret, 2000-priser kædede værdier (seasonally adjusted 2000 prices, level chain figures). kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Anm.: Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellen afvige fra totalen. TRANSLATION: -5: goods. 6-8: services. : durables, excl. purchase of personal transport equipment. 2: purchase of personal transport equipment. 3: semidurables. 4: non-durables. 5: total. 6: gross rents. 7: other services. 8: total. 9: purchases in Denmark by non-resident households. 0: purchases abroad by resident households. : associations, organizations, etc. 2: total private final consumption expenditure. Note: Due to rounding, the figures given for individual items do not necessarily add up to the corresponding totals shown. 26 Konjunkturstatistik 0:2

9 Tabel 9 Investeringer fordelt efter art (mio. kr.) Capital formation by type (DKK mio.) Maskiner og inventar Bruttoinvesteringer Transportmidler Boligbyggeri Faste bruttoinvesteringer mv Byggeri ekskl boligbyggeri Anlæg Stam besæt ninger Software m.m. Memopost: Nyinvesteringer i offentlig forvaltning og service Lagerændringer * kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal priser kædede værdier (2000 prices, level chain figures) * * kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal sæsonkorrigeret, 2000-priser kædede værdier (seasonally adjusted 2000 prices, level chain figures). kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Anm.: Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellen afvige fra totalen. Memopost svarer til heraf af kol. 9. TRANSLATION: -9: gross fixed capital formation. : machinery and equipment. 2: transport equipment. 3: dwellings. 4: non-residential buildings. 5: civil engineering works. 6: agricultural breeding stocks. 7: software, etc. 8: memo: new fixed capital formation in general government. 9: total. 0: changes in stocks. : gross capital formation. Note: Due to rounding, the figures given for individual items do not necessarily add up to the corresponding totals shown. Memo corresponds to of which in column 9. Konjunkturstatistik 0:2 27

10 Tabel 0 Betalingsbalancen (nettoindtægter) Balance of payments (net receipts) Varer (fob) Tjenester Vare-og tjeneste balance (+2) Løn-og formueindkomst Løbende overførsler Løbende poster i alt (3+4+5) Kapitaloverførsler Nettofordringserhvervelse (6+7) mio. kr. (DKK mio.) * kvartal kvartal kvartal kvartal *. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober TRANSLATION: : goods (fob). 2: services. 3: balance of goods and services. 4: compensation of employees and investment. 5: current transfers. 6: current account, net. 7: capital transfers etc. 8: net lending. 28 Konjunkturstatistik 0:2

4. Hovedkonti for den samlede økonomi

4. Hovedkonti for den samlede økonomi 78 Hovedkonti for den samlede økonomi 4. Hovedkonti for den samlede økonomi Tabel 4.1 Konto 0: Varer og tjenester 1989 1990 1991 1992 1993 1994 årets priser i mio. kr 1 Produktion... 1 332 335 1 390 114

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold FLERE TAL Byggeri og boligforhold Konjunkturbarometer for bygge og anlæg Beskæftigede i bygge og anlæg Byggeomkostningsindeks Omkostningsindeks for anlæg Byggevirksomhed Boligbyggeri Boligtælling 1 Bygningsopgørelse

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

Industri FLERE TAL. Industri

Industri FLERE TAL. Industri FLERE TAL Konjunkturbarometer for en Ordre- omsætningsindeks for Produktionsindeks for Lagerbeholdninger ens omsætning fordelt på varer 1 Råvare- tjenesteundesøgelse for en 1 Flere tal Måneds- kvartalsudgivelser:

Læs mere

Nationalregnskab, 2. kvartal 2017: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 2. kvartal 2017: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 31. august Nationalregnskab, 2. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 1,4 1,9 2,9 3,5 1,9 1,7 2,7 1,9 Privat forbrug 2,8 1,1 2,4 2,7 1,9 2,1 2,3 1,9

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån udlån,

Læs mere

Nationalregnskab, 3. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 3. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 30. november Nationalregnskab, 3. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 1,5 0,5 0,3 0,9 1,1 1,6 0,8 1,1 Privat forbrug 2,0 1,9 2,1 2,7 1,6 1,9 2,1 1,6

Læs mere

Nationalregnskab, 4. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 4. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 1. marts 2017 Nationalregnskab, 4. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 0,5 0,3 0,9 1,4 1,9 1,1 1,1 1,9 Privat forbrug 1,9 2,1 2,5 1,2 2,4 2,1 2,1 2,4

Læs mere

Nationalregnskab, 2. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 2. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 31. august Nationalregnskab, 2. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 2,2 0,6 0,0-0,3 1,0 1,0 0,4 1,0 Privat forbrug 2,0 2,4 2,2 1,6 2,4 2,3 2,0 2,4

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån og

Læs mere

Nationalregnskab 4. kvartal 2012

Nationalregnskab 4. kvartal 2012 Nationalregnskab 4. kvartal 2012 Tilbagegang i BNP i 4. kvartal 2012 28. februar 2013 BNP faldt med 0,9 pct. fra 3. kvartal 2012 til 4. kvartal 2012, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser FLERE TAL Indkomst, forbrug priser Forbruger nettoprisindeks Prisindeks for indenlandsk vareforsyning Ejendomssalgsstatistik Tvangsauktioner Flere tal Måneds- kvartalsudgivelser: Indkomst, forbrug priser

Læs mere

Offentlige finanser FLERE TAL

Offentlige finanser FLERE TAL FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor området offentlige finanser, der bl.a. omhandler den offentlige sektors finanser baseret på budgetter og regnskaber samt folkekirkens

Læs mere

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015 Nationalregnskabet i 4. kvartal Den 29. februar 2016 Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i BNP steg med 0,2 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

5. Institutionelle sektorer

5. Institutionelle sektorer Institutionelle sektorer 9 5. Institutionelle sektorer 5. Institutionelle enheder Nationalregnskabets enheder Definition I nationalregnskabet arbejdes med to grundlæggende enheder: Institutionelle enheder

Læs mere

Nationalregnskabet (Tabellerne 322-329)

Nationalregnskabet (Tabellerne 322-329) 409 Nationalregnskabet Nationalregnskabstallene bygger på en række statistiske oplysninger, som man forsøger at samle til et helhedsbillede dels af tilgangen af varer og tjenester, tilvejebragt gennem

Læs mere

Nationalregnskab. Nyt nationalregnskab 2009:1. Sammenfatning

Nationalregnskab. Nyt nationalregnskab 2009:1. Sammenfatning Nationalregnskab 2009:1 Sammenfatning Det nye produktionsbaserede nationalregnskab giver overblik over samfundsøkonomien. Samtidig giver statistikken et billede af samspillet mellem erhverv, husholdninger

Læs mere

345 Nationalprodukt og nationalindkoms t. Samtlige erhverv. Øvrige. Landbrug. erhverv. Mill. k r.

345 Nationalprodukt og nationalindkoms t. Samtlige erhverv. Øvrige. Landbrug. erhverv. Mill. k r. 948 95 952 956 Tabel 299. Nettofaktorindkomsten 870-952. Net domestic product at factor cost 870-952. Nettofaktorindkomsten' i løbende priser. Øvrige Samtlige 6 3 345 Nationalprodukt og nationalindkoms

Læs mere

Nationalregnskab og betalingsbalance

Nationalregnskab og betalingsbalance Nationalregnskab og betalingsbalance 1. Dansk økonomi 1990 til 2002 Nationalregnskab og betalingsbalance Figur 1 Årlig realvækst i BNP 1990-2002 6 5 4 3 2 1 Procent Magre og fede år Dansk økonomi har siden

Læs mere

Nationalregnskab. Indledning

Nationalregnskab. Indledning Nationalregnskab 1# Indledning Formål: et helhedsbillede af økonomien i et land Hvorfor: økonomisk politik dvs regulere økonomien for at udglatte uønskede svingninger Midler: regnskabsprincipper europæiske

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for Sammenfatning Nationalregnskab Input-output tabel for 2011 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller, som nu

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

Nationalregnskab og betalingsbalance

Nationalregnskab og betalingsbalance Nationalregnskab og betalingsbalance 1 Dansk økonomi 2000 til 2010 Økonomisk vækst i 2010 Bruttonationalproduktet steg med 2,1 pct. i 2010. Efter fire år med høje vækstrater i 2004-2007, økonomisk nedgang

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Nationalregnskabet (Tabellerne )

Nationalregnskabet (Tabellerne ) 364 Nationalregnskabstallene bygger på en række forskellige statistiske oplysninger, som man forsøger at samle til et helhedsbillede dels af tilgangen af varer og, tilvejebragt gennem enes produktion og

Læs mere

Nationalregnskab og betalingsbalance

Nationalregnskab og betalingsbalance Nationalregnskab og betalingsbalance 1. Dansk økonomi 1990 til 2001 Nationalregnskab og betalingsbalance Figur 1 Årlig realvækst i BNP 1990-2001 6 5 Procent Magre og fede år Dansk økonomi har igennem det

Læs mere

Nationa Iregnska bet (labellerne )

Nationa Iregnska bet (labellerne ) 495 Nationa Iregnska bet (labellerne 413-419) Nationalregnskabstallene bygger på en række statistiske oplysninger, som man forsøger at samle til et helhedsbillede dels af tilgangen af varer og tjenester

Læs mere

Nationalregnskab. Indledning

Nationalregnskab. Indledning Nationalregnskab 1# Indledning Formål: et helhedsbillede af økonomien i et land Hvorfor: økonomisk politik dvs regulere økonomien for at udglatte uønskede svingninger Midler: regnskabsprincipper europæiske

Læs mere

Stikordsregister Tallene henviser til tabelnummer

Stikordsregister Tallene henviser til tabelnummer Stikordsregister Tallene henviser til tabelnummer A afgifter 12 aflønning af ansatte 3, 7, 11 aktieindeks 59 internationalt 81 aktivering 20 AMFORA 20 amtskommunale sektor beskæftigede 18 animalske anlægsarbejder,

Læs mere

Nationalregnskabet (tabellerne )

Nationalregnskabet (tabellerne ) 460 Nationalregnskabet (tabellerne 384-391) Nationalregnskabstallene bygger på en række statistiske oplysninger, som man forsøger at samle til et helhedsbillede dels af tilgangen af varer og tjenester

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Pres på eksport fortsat gigantiske betalingsbalanceoverskud Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Dansk eksport har været under pres de seneste kvartaler. En sammenligning

Læs mere

Økonomisk Statistik. Erhvervsstatistik

Økonomisk Statistik. Erhvervsstatistik Annex 1 Personstatistik Kirsten Wismer Befolkning Anita Lange Uddannelse Karin Blix Arbejdsmarked Carsten Zangenberg Velfærd Carsten Torpe Personregistre Finn Spieker Interview og Markedsservice Isak Isaksen

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005 Nationalregnskab 2006:1 Nationalregnskab Sammenfatning Fortsat økonomisk vækst i Vækst på 2 pct. Figur 1. Den økonomiske vækst i gav sig udslag i en stigning i BNP i faste priser på 2,0 pct., jf. figur

Læs mere

Nationalregnskab. Dansk økonomi 2000 til Nationalregnskab

Nationalregnskab. Dansk økonomi 2000 til Nationalregnskab Nationalregnskab 1 Dansk økonomi 2000 til 2011 Økonomisk vækst i 2011 Bruttonationalproduktet steg med 1,0 pct. i 2011. Efter fire år med høje vækstrater i 2004-2007, økonomisk nedgang i 2008 og den historiske

Læs mere

VELKOMMEN TIL VIRKSOMHEDSØKONOMI. 1. kursusgang. Lektion 1 til 5

VELKOMMEN TIL VIRKSOMHEDSØKONOMI. 1. kursusgang. Lektion 1 til 5 VELKOMMEN TIL VIRKSOMHEDSØKONOMI 1. kursusgang B5 - CSTBI2 CSTBL2 2 ECTS SE-KURSUS WILLY OLSEN Institut for Mekanik og Produktion 1 Lektion 1 til 5 1. Den nationale økonomi. Byggesektorens andel heri.

Læs mere

A 11.6 Virksomheder efter bydele og erhverv Business units by city districts and industry 170

A 11.6 Virksomheder efter bydele og erhverv Business units by city districts and industry 170 Erhverv - A.11 166 Erhverv Industry Nr. (No.) Side (Page) Erhverv (tekst) Industry (text) 167 Virksomheder Business units A 11.1 Arbejdssteder med beskæftigelse efter erhverv og Places of work by industry

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Øvelse 2 - Samfundsøkonomi

Øvelse 2 - Samfundsøkonomi Øvelse 2 - Samfundsøkonomi Nationalregnskab II Sidste gang... Vi så på...hvordan kan BNP udregnes vha. input-output tabeller...bnp kan opgøres fra forskellige tilgange: anvendelse, indkomst og produktion...3

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

Nationalregnskabet. Tema 6

Nationalregnskabet. Tema 6 Nationalregnskabet Tema 6 Nationalregnskabet Empirisk billede af det økonomiske kredsløb, Økonomien i fugleperspektiv, En helhedsorienteret beskrivelse, Grundlaget for økonomisk-politisk intervention Produktionsfaktorer

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007.

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007. 12. juni 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 3355 7712 Resumé: SVAG BNP-VÆKST TRODS GIGANTISK BESKÆFTIGELSESFREMGANG Væksten i dansk økonomi har været svag de seneste tre kvartaler, selvom beskæftigelsen

Læs mere

Nationalregnskab og betalingsbalance

Nationalregnskab og betalingsbalance Nationalregnskab og betalingsbalance 1. Dansk økonomi 1989 til 1999 Nationalregnskab og betalingsbalance Magre og fede år Dansk økonomi har igennem de sidste ti år bevæget sig fra en periode med stagnation

Læs mere

Retail trade and repair work, except motor vehicles

Retail trade and repair work, except motor vehicles Antallet af ny-registrerede virksomheder har været let stigende gennem de sidste tre år. Figure 5.1 Number of new registrations and employees, 1992-1997 Den klare tendens i dette skema er, at antallet

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Nationalregnskabet Peter Jayaswal Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Bogens opbygning Kap. 1: Motivation. Hvad er NR? Kap. 2: Hovedposterne Kap. 3: Afgrænsning Kap. 4: Begreber

Læs mere

(se også T.M. Andersen m.fl., The Danish Economy. Appendix A)

(se også T.M. Andersen m.fl., The Danish Economy. Appendix A) 1 DFS, kapitel 2: Nationalregnskabet (se også T.M. Andersen m.fl., The Danish Economy. Appendix A) Formålet med nationalregnskabet/nationalregnskabsstatistik er bl.a. opstilling af et regnskab til brug

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

Nationalregnskab og offentlige finanser

Nationalregnskab og offentlige finanser Nationalregnskab og offentlige finanser Dansk økonomi 2003 til 2013 Finansielle fordringer Inflationen BNP i international sammenligning Den offentlige sektor Offentlig forvaltning og service Skatter og

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

Betalingsbalancen 2008:1. Betalingsbalancen

Betalingsbalancen 2008:1. Betalingsbalancen Betalingsbalancen 2008:1 Betalingsbalancen 2006 1. Indledning Ny statistik Del af nationalregnskabet Tidligere opgørelser Spejlstatistik Foreløbige tal Denne publikation indeholder nye tal for Grønlands

Læs mere

Foreløbigt nationalregnskab

Foreløbigt nationalregnskab og betalingsbalance 223 Foreløbigt nationalregnskab De foreløbige årlige nationalregnskaber giver et samlet billede af den kortsigtede økonomiske udvikling inden for rammerne af et system af sammenhængende

Læs mere

Morten Andreas Hjulsager. Nationalregnskabet. Kompendium om det danske nationalregnskab

Morten Andreas Hjulsager. Nationalregnskabet. Kompendium om det danske nationalregnskab Morten Andreas Hjulsager Nationalregnskabet Kompendium om det danske nationalregnskab Handelshøjskolens Forlag 2016 2 Nationalregnskabet Morten Andreas Hjulsager Nationalregnskabet. Kompendium om det danske

Læs mere

Obama overdrager stærk økonomi til Trump

Obama overdrager stærk økonomi til Trump Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Obama overdrager stærk økonomi til Trump Den 20. januar indsættes Trump som USA s 45. præsident. Amerikansk økonomi er blevet stærkt forbedret

Læs mere

Nationalregnskab 2011

Nationalregnskab 2011 NATIONALREGNSKAB 2011 Nationalregnskab 2011 National Accounts 2011 Nationalregnskab 2011 Udgivet af Danmarks Statistik Januar 2013 30. årgang Oplag 120 Printet hos PRinfoParitas Trykt udgave: Pris: 160,00

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Færøerne og Grønland

Færøerne og Grønland og og 1. Det danske riges befolkning Hvis du vil vide mere s Statistik har offentliggjort tal for og helt tilbage til den første Statistiske Årbog i 1896. Både og har i dag deres eget statistikbureau,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT Termer KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 2, FORÅR 2005 THOMAS RENÉ SIDOR, 100183-1247 ME@MCBYTE.DK SÅ ST SB Statistisk

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK GLOBALE VÆRDIKÆDER BETYDNING FOR DANSK EKSPORT OG BESKÆFTIGELSE Karoline Garm Nissen, Lidt baggrund Publikationer fra Nationalbanken Global Value Chains, Working Paper No. 102, december

Læs mere

Nationalregnskab og betalingbalance

Nationalregnskab og betalingbalance Nationalregnskab og betalingbalance Afsnittet omfatter oplysninger om Danmarks nationalregnskab og betalingsbalance. Nationalregnskab Der gives oplysninger om hovedstørrelserne såsom bruttonationalproduktet

Læs mere

Økonomisk analyse. Samfundsøkonomiske konsekvenser af kørselsafgift for lastbiler. Administrative omkostninger og provenutab ved kørselsafgift

Økonomisk analyse. Samfundsøkonomiske konsekvenser af kørselsafgift for lastbiler. Administrative omkostninger og provenutab ved kørselsafgift Økonomisk analyse 6. juli 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Samfundsøkonomiske konsekvenser af kørselsafgift for lastbiler Highlights:

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Dansk-kinesisk samhandel. Økonomiske udsigter for Kina. Trends og udfordringer

Dansk-kinesisk samhandel. Økonomiske udsigter for Kina. Trends og udfordringer Dansk-kinesisk samhandel Økonomiske udsigter for Kina Trends og udfordringer Mio. DKK (Løbende priser) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Source: Danmarks Statistik

Læs mere

Bilagstabeller Nyt kapitel

Bilagstabeller Nyt kapitel Nyt kapitel Bilagstabel B.1 Befolkning og arbejdsmarked (mellemfristet sigt) 1.000 personer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet befolkning 5.592 5.612 5.631 5.648 5.665 5.681 5.698 5.716

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Erhverv Industry. Erhverv (tekst) Industry (text) 165. A 11.1 Arbejdssteder med beskæftigelse efter erhverv og Places of work by industry and size 166

Erhverv Industry. Erhverv (tekst) Industry (text) 165. A 11.1 Arbejdssteder med beskæftigelse efter erhverv og Places of work by industry and size 166 - A.11 164 Industry Nr. (No.) Side (Page) (tekst) Industry (text) 165 Virksomheder Business units A 11.1 Arbejdssteder med beskæftigelse efter erhverv og Places of work by industry and size 166 størrelse

Læs mere

Nationalregnskab. Produktionsbaseret nationalregnskab 2003-2013. Økonomisk tilbagegang andet år i træk

Nationalregnskab. Produktionsbaseret nationalregnskab 2003-2013. Økonomisk tilbagegang andet år i træk Nationalregnskab Produktionsbaseret nationalregnskab 2003-2013 Økonomisk tilbagegang andet år i træk Nye beregninger viser, at bruttonationalproduktet (BNP) faldt med 1,9 pct. i 2013 efter korrektion for

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009 DANMARKS NATIONALBANK Finansiel statistik TABELTILLÆG Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. 2009 Danmarks Nationalbank's lending survey, 3rd 2009 12. oktober 2009 Tabel Side 1. Erhverv 1: Ændring i kreditpolitik

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

Nationalregnskabet (tabellerne )

Nationalregnskabet (tabellerne ) 491 Nationalregnskabet (tabellerne 402-409) Nationalregnskabstallene bygger på en række statistiske oplysninger, som man forsøger at samle til et helhedsbillede dels af tilgangen af varer og tjenester

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Modelgruppen Danmarks Statistik

Modelgruppen Danmarks Statistik Offentlige indtægter og udgifter ADAM-navn 2011 2014 2014 Mia.kr. Mia.kr. pct. af BNP Production value Xo1 532.2 557.2 29.0 Government consumption Co 490.6 511.1 26.6 Government gross capital expenditure

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Globaliseringen giver danske husstande en besparelse på kr. via import

Globaliseringen giver danske husstande en besparelse på kr. via import Thorbjørn Baum, konsulent Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 3377 3912 SEPTEMBER 217 Globaliseringen giver danske husstande en besparelse på 21. kr. via import Globaliseringen og muligheden for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C5-0078/2003. Fælles holdning. Mødedokument 2002/0109(COD) 12/03/2003

EUROPA-PARLAMENTET C5-0078/2003. Fælles holdning. Mødedokument 2002/0109(COD) 12/03/2003 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0078/2003 2002/0109(COD) DA 12/03/2003 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning

Læs mere

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010 Nationalregnskab 2011:1 Nationalregnskab 2003-2010 Sammenfatning Det produktionsbaserede nationalregnskab giver overblik over samfundsøkonomien. Samtidig giver statistikken et billede af samspillet mellem

Læs mere

Nationalregnskabsstatistik

Nationalregnskabsstatistik Nationalregnskabsstatistik 2002 National Accounts 2002 Nationalregnskabsstatistik 2002 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 2004 21. årgang Oplag: 400 Danmarks Statistiks trykkeri, København ISBN 87-501-1380-1

Læs mere

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen De nye nationalregnskabstal har reduceret faldet i BNP fra 0,5 procent til 0,1 procent i 1. kvartal 2011. Det mindre fald i BNP i 2011 skal dog ses i

Læs mere

Kvartalsvise nationalregnskaber

Kvartalsvise nationalregnskaber Danmarks Statistik, Nationalregnskab 13. januar 2004 Kvartalsvise nationalregnskaber ATH/IVB- Akt.nr. 2004 Til Interesserede Implementering af X-12-ARIMA til sæsonkorrektion i de kvartalsvise nationalregnskaber

Læs mere

N ational reg nskabsstatisti k

N ational reg nskabsstatisti k N ational reg nskabsstatisti k 1986 National Accounts 1986 DANMARKS STATSTK Kobenhavn 1988 . Tidligere publikationer om nationalregnskabet udsendt af Danmarks Statistik Statistiske Meddelelser og Undersegelser:

Læs mere

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

Det nye nationalregnskab September 2014. Danmarks Statistik 19. august 2014 Kirsten Wismer

Det nye nationalregnskab September 2014. Danmarks Statistik 19. august 2014 Kirsten Wismer Det nye nationalregnskab September 2014 Danmarks Statistik 19. august 2014 Kirsten Wismer Revisioner hvorfor? Verden ændrer sig Forskning og udviklingsarbejde har fået øget økonomisk betydning Globaliseringen

Læs mere

Boliginvesteringer og reparation

Boliginvesteringer og reparation Side 1 af 5 Boliginvesteringer og reparation 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet Seneste opdatering 07. november 2014 0.1 Navn Boliginvesteringer og reparation 0.2 Emnegruppe Nationalregnskab

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere