Vasagård Vest. En centralplads fra tragtbægerkulturen på Bornholm, ca f.kr. Foreløbig rapport om udgravningen i 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vasagård Vest. En centralplads fra tragtbægerkulturen på Bornholm, ca. 3400-2800 f.kr. Foreløbig rapport om udgravningen i 2014"

Transkript

1 Vasagård Vest En centralplads fra tragtbægerkulturen på Bornholm, ca f.kr. Foreløbig rapport om udgravningen i 2014 af Poul Otto Nielsen Michael S. Thorsen Nationalmuseet og Bornholms Museum 18. december 2014

2 Vasagård Vest, Bornholm NM j.nr (BMR 2147). Kulturstyrelsen j.nr /BMR-0001 Udgravninger i 2014 Med støtte fra Kulturstyrelsens pulje til dyrkningstruede lokaliteter foretog Nationalmuseet i samarbejde med Bornholms Museum en udgravning på lokaliteten 1/9 3/ , med opfølgning og registrering i felterne frem til 23/10. Formålet med undersøgelsen var fortsat dokumentation af palisader fra sen tragtbægerkultur i fortsættelse af udgravningen i 2013 foruden undersøgelse af et område inden for palisaderne for at konstatere bevaringsgraden af samtidige anlæg. Udgravningsansvarlig var P.O. Nielsen, daglig leder Michael S. Thorsen. I undersøgelsen deltog arkæologistuderende Mads Lou Bendtsen og Nikolas Braun, museumstekniker Kenn Sonne og som arbejdsmænd Henrik Jordal og Bent Gregersen. Denne rapport omfatter tillige resultaterne af to seminargravninger, der blev organiseret af Bornholms Museum i samarbejde med hhv. Aarhus og Københavns Universitet, begge med Michael S. Thorsen som ansvarlig for registreringen. 1. seminargravning Arkæologistudiet ved Aarhus Universitet havde en 4-ugers seminargravning 26/5 20/6 med lektor Jens Andresen som tutor. Opgaven var undersøgelse af systemgrav XI.1 sydøst for langhøjen sb. 58. Nordvest for midterlinjen af systemgraven blev der gravet i sektioner med tværprofiler, hvorefter balkene blev fjernet, og den 15,3 m lange længdeprofil blev fotograferet i 3D og beskrevet. Undergrunden består af ler, der i ringe dybde går over i en næsten kompakt masse af knust skifer, der hviler på faststående skifer i 80 cm s dybde under undergrundens overflade. Bunden af systemgraven når den faststående skifer i cm s dybde, og den er i begge ender hugget indtil 40 cm ned i den faste skifer. Kort om lagfølgen: De øverste cm (lag 1-3) består af gråbrunt let leret sand med flint, keramik, brændte knogler, skifer, trækul og små til mellemstore sten, ud fra fundene afsat som et kulturlag med bopladsaffald i MN AV. Som i de andre NØ SV Fig. 1. Systemgrav XI.1 2

3 systemgrave på denne plads ligger disse lag oven på et stenlag, der dateres af fund af keramik til MN AIII, men som i denne profil kun ses tydeligt i den sydvestlige ende. Fra dette niveau til nær bunden af systemgraven er lagene mere eller mindre opblandet med skiferflager og virker som opfyld snarere end som nederoderede lag. Det nederste lag bestående af olivengråt, stift ler virker derimod som lag, der er dannet ved erosion fra siderne. En foreløbig gennemgang af den daterbare keramik i lagene tyder på, at systemgraven er renset op i sin helhed på et sent tidspunkt i MN A II- III, og at den efter en kortvarig, åben fase er fyldt op igen med materiale indtil stenlaget. I den nordøstlige ende af systemgraven ses dog spor af genopgravninger. Der er udvalgt ni prøver fra top til bund af systemgraven til AMS 14 C datering, de fleste bestående af ubrændte dyreknogler. Der blev fundet 4 solsten og 2 tilhuggede flager af skifer og anden sten uden dekoration, alle i det samme lag i systemgraven (lag 3). 2. seminargravning Saxo-Instituttet ved Københavns Universitet havde en 3-ugers seminargravning 23/6 11/7 med Rune Iversen som tutor. Opgaven bestod i fortsat udgravning af systemgrav XIV.2, som blev snittet på tværs i Der blev dertil åbnet et felt på 10,5 x 8,5 m og anlagt ny tværprofil og længdeprofil i systemgraven. Der blev overvejende gravet i de øverste dele af systemgraven (lag 1-3), der bestod af fundrige kulturlag fra MN AV. Fig. 2. Systemgrav XIV.2 set fra syd. 3D foto ved Michael S. Thorsen. Ved udgravningen i denne systemgrav blev der fundet 27 solsten, hvoraf de 24 er noteret fundet i lag 3, som er det nederste og ældste af lagene fra MN AV. Dertil kommer 4 tilhuggede flager af skifer og anden sten uden dekoration, hvoraf de 2 også kommer fra lag 3. Solstenene består af tynde plader af den sortgrå skifer samt en form for lerskifer, der er mere eller mindre regelmæssigt tilhugget, og de fleste har et motiv bestående af radiære linjer, der udgår fra en central cirkel eller rund figur. Ofte er de radiære linjer forbundet med tværstreger, eller mellemrummene er udfyldt 3

4 VAS 1034 fra systemgrav XI.1. Diam. 3 cm. VAS 1540 fra systemgrav XIV.2. 3 x 3,5 cm. VAS 1553 fra systemgrav XIV.2. 5,7 x 5,7 cm. VAS 1560 fra systemgrav XIV.2. Diam. 2 cm. VAS 1567 fra systemgrav XIV.2. Diam. 3 cm. VAS 1574 fra systemgrav XIV.2. 8,0 x 7,8 cm. Fig. 3. Solsten fra systemgravene. Fotos: John Lee. 4

5 med korte streger. Der forekommer dog også stykker med en helt anden dekoration bestående af forskellige skraverede bånd som VAS 1553 og Størrelsen kan være forskellig, fra de helt små med en diameter på 2 cm eller derunder, til de større, kraftige stykker som VAS 1553, der kan være et fragment af noget endnu større. Undersøgelse af palisaderne Hovedformålet med dette års undersøgelse var fortsat lokalisering og dokumentation af palisaderne fra sen tragtbægerkultur i fortsættelse af udgravningen i 2013, hvor det ikke lykkedes med søgegrøfterne at få fat i hele palisadeforløbet, der mod nord strakte sig længere end forventet. I 2013 viste det sig også, at der sandsynligvis var palisader, der fortsatte længere mod syd, sådan som det også kunne anes ud fra magnetometermålingerne. Der blev derfor i september 2014 trukket 6 søgegrøfter (XV-XX) syd for Vasegårdsvej på marken tilhørende Soldatergård. Iagttagelsesforholdene var bedre dette år end i 2013 på grund af større fugtighed i jorden. Et forløb med to parallelt løbende palisadegrøfter kan følges i søgegrøfterne. Den inderste palisadegrøft fremtræder mere mørkfarvet end den yderste, der selv under årets gode iagttagelsesforhold var vanskelig at erkende. Begge palisadegrøfter forsvinder mod øst antagelig grundet jorderosion/dyrkning. Retningen af palisadegrøfterne mod øst muliggør, at palisadeforløbet kan fortsætte på østsiden af Læsåen øst for det mindre tilløb til åen. I så fald vil palisaderne indhegne tre landskabs-plateauer. Fig. 4. Vasagård Øst og Vasagård Vest. Oversigt over systemgrave og palisader. Grafik MST. Efter udgravningen i 2013 var der fortsat problemer med fastlæggelse af palisadernes forløb længst mod sydvest, hvor flere palisader løber parallelt, men hvor nogle af dem også krydser hinanden. Der er i store træk tale om tre palisadeforløb: Det ene løber i form af en dobbelt palisade fra Vasagård 5

6 Fig. 5. Vasagård Vest. Oversigt over søgegrøfter og udgravningsfelter. Grøfterne og felterne fra 2014 er vist med rødt, mens de grå er fra de forudgående år til og med Grafik: MST. mod sydvest, tangerer Vasegårdsvej og drejer derefter for at fortsætte ca. 300 m mod nord, hvor det ser ud til at dreje mod øst. Det andet system er ikke så klart fastlagt. Der er ligeledes tale om et dobbelt palisadeforløb. Systemet kan sikrest følges syd for Vasegårdsvej på Soldatergårds jord, men hvordan forløbet fortsætter på Vasagårds jord er langt mere usikkert. To scenarier kan opstilles: et hvor forløbet vil krydse det tidligere nævnte dobbelte palisadesystem, et andet hvor palisadeforløbet fortsætter uden for førstnævnte. Dette vil i så fald betyde, at palisadesystemets vestligste grænse ikke er erkendt endnu. Hvilket scenarie, der har været det faktiske, vil kun kunne afgøres med yderligere undersøgelser. Det tredje system er til stede i form af mindst en enkel palisadegrøft begrundet af skæringspunktet mellem tre palisader i felt XXI. Med henblik på at observere stratigrafi mellem palisaderne blev der mod sydvest lige nord for vejen åbnet et trekantet felt (XXI) på ca. 30 m s længde og en største bredde mod vest på ca. 16 m. Desværre viste det sig, at punktet, hvor de tre palisadesystemer mødes, ligger i et forstyrret område i den nordlige kant af vejen, så her var det ikke muligt at observere nogen stratigrafi. 6

7 Fig. 6. Brændt lerklining fra palisadegrøft XXI.1c og stolpehul XXI.6. Foto PON. I felt XXI løber to af palisadegrøfterne sammen, XXI.1 og 2, og i XXI.1, fandtes brændt lerklining, heraf flere stykker med dekoration. Ved snitning af syv af stolpehulerne i XXI.1 fandtes der i fire af dem tilsammen 1460 g brændt lerklining, hvoraf mange stykker var dekoreret med tætte, parallelle furer, der både løber lige og som buer, og hvoraf nogle har buede rækker af indstik. Keramikken fra stolpehullerne i palisadegrøft XXI.1 kan dateres til MN AV, bl.a. fandtes der skår af et tragtbæger ornamenteret i Vasagårds-stil. Mere brændt lerklining med dekoration fandtes ved snitning af stolpehul XXI.6, der lå 0,75 m inden for palisaden XXI.1. Ved udgravning af en ellers fundfattig lav grube, XXI.5, der lå 3,75 m inden for den samme palisade, fandtes en solsten. Fig. 7. Vasagård Vest. De registrerede palisader mod sydvest. Grafik MST. 7

8 I 2013 blev der i den sydvestlige søgegrøft V påvist seks palisadegrøfter, men der var for stor afstand til de nærmeste søgegrøfter til, at man kunne være sikker på, hvordan palisadegrøfterne i denne og de nærmeste søgegrøfter var forbundet. I 2014 blev der derfor trukket to søgegrøfter, XXII og XXIII, på hver side af og parallelt med søgegrøft V (se fig. 7). En palisade (1) af enkelte stolper kan følges fra østsiden af Felt XXIV og i den nordlige ende af både XXIII og XXII et forløb, der vil gå nordøst for Felt XXI. En palisadegrøft (2) kan følges fra vest siden af XXIV og i både XXIII, V (2013), XXII samt nordøstligst i Felt XXI. Ligeledes kan et palisadeforløb (6) følges i de sydvestlige ender af søgegrøft XXIII, V (2013) og XXII, men for dette er der tvivl om, hvordan forløbet af palisaden har fortsat såvel mod nordvest som sydøst. For palisaderne 3, 4 og 5, hvor palisaderne 4 og 5 udgør et dobbelt palisadeforløb, hersker der efter udgravningen i 2014 stadig usikkerhed om forløbet i området ved søgegrøft V (2013) og XXIII. For de to parallelløbende palisader kan forløbet med rimelighed følges gennem søgegrøft I (2013) samt gennem søgegrøft XXII og Felt XXI. Den yderste palisade (5) kan antagelig også følges i søgegrøft XXIII og V (2013). Derimod er det ikke klart, hvordan den inderste palisade (4) i det dobbelte palisadeforløb samt den enkelte palisade (3) har forløbet. Området kan indeholde sammenløbende palisadegrøfter af det andet dobbelte palisadesystem, hvilket gør tolkningerne vanskelige. Kun yderligere undersøgelser vil kunne afklare disse forhold. Fig. 8. Palisadernes forløb mod nord. Grafik: MST. Søgegrøfterne XXV-XXXI blev anlagt for at fange den ydre dobbeltpalisade mod nord (fig. 8). Både i søgegrøft XXV og XXVI blev det dobbelte palisadesystem erkendt. I søgegrøft XXVII kan systemets fortsættelse formodentlig ses, selvom de sandsynlige palisadegrøfter ikke kunne bestemmes entydigt. Det videre forløb af det dobbelte palisadesystem kunne ikke findes i søgegrøft 8

9 XXVIII-XXXI, hvor det var forventet ud fra retningen mod svage aftegninger på kortet med geomagnetiske målinger. En formodet palisadegrøft blev dog erkendt i søgegrøft XXVIII, XXIX og XXX. Palisaden syntes at have et ret eller kun meget svagt buet forløb. I palisaden fremkom flere stenkoncentrationer som opfyldninger/fundamenter, hvilket gør, at palisaden får sin helt egen karakter. Et forløb mod palisaderne i søgegrøft XXVII fordrer, at palisaden har haft en meget kraftig drejning mellem søgegrøfterne XXVII og XXVIII. Der er derfor flere forhold, der gør, at den kun med vanskelighed kan ses som fortsættelsen af førnævnte system. Der er dog ingen tvivl om dateringen af palisaden, da i alt fire tværpile blev fundet ved snitning af palisadegrøften. Resultatet af undersøgelserne blev påvisningen af palisadernes udstrækning mod syd og øst: Mod nord løber den ydre dobbeltpalisade op ad stigningen indtil en afstand af ca. 280 m fra Vasegårdsvej, hvor det videre forløb stadig er uafklaret. Hvis palisaden i søgegrøft XXVIII-XXX udgør den delvise fortsættelse af dobbeltpalisaden i XXV, XXVI og XXVII, drejer dette system mod øst og har muligvis haft forbindelse med palisaderne øst for Læsåen. Meget svage aftegninger på det geomagnetiske kort antyder dog en retning mere mod nordøst. For at løse spørgsmålet om palisadernes forløb mod nord, nordøst eller øst, vil det være formålstjenligt at foretage geomagnetiske målinger på det resterende område indtil Læsåen. Mod syd løber to palisader parallelt med en indbyrdes afstand af 8-11 m, den sydligste i en afstand af indtil 46 m fra vejen, med retning mod øst, mod Læså-dalen. Det er uvist, om de nordlige og de sydlige palisader stopper ved ådalen, eller om de fortsætter på den anden side af den. Palisader er også fundet øst for ådalen på Vasagård Øst, både som dobbeltpalisader og som enkelte forløb. Retningen af palisaderne øst og vest for ådalen gør det sandsynligt, at de har haft forbindelse med hinanden. Da de sydlige palisader var fundet i september 2014, var det ønskeligt at fortsætte med søgegrøfter øst for ådalen for der at finde en mulig fortsættelse af palisaderne. Men da marken skulle tilsås kort tid efter, måtte en sådan undersøgelse udsættes. Undersøgelsen af palisaderne er dermed ikke afsluttet. Der venter i første omgang magnetometermålinger, derefter gravning af søgegrøfter på østsiden af Læsåen, NV og SØ for pladsen Vasagård Øst. Undersøgelse inden for palisaderne: rundt anlæg i felt XXIV I søgegrøfterne blev der foruden palisadegrøfter registreret andre anlæg så som gruber og stolpehuller. Den vestlige del af søgegrøft I fra 2007 blev åbnet igen i 2013, og her blev der observeret stolpehuller, der kunne tyde på tilstedeværelse af en stolpekreds /rundt anlæg som dem, der er fundet ved Ndr. Grødbygård, på Rispebjerg og på Vasagård Øst. I 2014 blev der på dette sted åbnet et felt på 15 x 25 m, se fig Gennem feltet løb to palisadegrøfter NNV-SSØ, og midt i feltet lå et rundt anlæg med en diameter på knap 8 m, bestående af 8 stolpehuller. Der er stratigrafi mellem det runde anlæg og den østlige palisade, idet to af stolpehullerne i det runde anlæg er gravet ned i palisadegrøften. Lige SØ for midtpunktet i det runde anlæg lå en flad blok af sandsten, der målte 1 x 0,75 m. Den lå in situ men var blevet ramt af ploven, så der havde løsnet sig et stykke af den sydøstlige side. Stenen hvilede på et lag af hånd- til hovedstore, kløvede sten af granit. Stolpehullerne i det runde anlæg blev snittet, tegnet og fotograferet i 3D og udgravet således, at al jorden fra stolpenegativet blev vandsoldet, og der blev taget jordprøver til makrofossilanalyse. Der var ingen spor af selve stolperne, der alle må være fjernet, hvorefter hullerne efter dem blev fyldt op. I nogle af hullerne har der bevidst været dumpet bestemte ting, så som stumper af brændt lerklining, der fyldte næsten hele stolpehul 6 og det meste af stolpehul 5. En bevidst deponering af genstande kan have fundet sted ved rejsning af stolperne. I stolpehul 1 fandtes en meget fin solsten på overgangen mellem stolpenegativet og den omgivne fyld, og i stolpehul 2 sad et lille lerkar med cylindrisk hals på samme sted, som om disse genstande var blevet sat ned ved siden af stolpen, i begge tilfælde på stolpecirklens yderside. 9

10 Fig. 9. Felt XXIV med det runde anlæg. 3D foto ved Michael S. Thorsen. Fig. 10. Felt XXIV, forklarende skitse. 10

11 Fig. 11. Keramik fra det runde anlæg i felt XXIV. 1-2 fra stolpehul 2; 3 og 6 fra stolpehul 6; 4-5 fra stolpehul 3. Tegning Freerk Oldenburger.1:2. 11

12 Størstedelen af flintmaterialet fra stolpehullerne består af kugleflint, men der fandtes også afslag af importeret flint og andre flintsorter, en del af dem ildskørnet. Både i stolpehul 1 og 2 fandtes desuden ildskørnede fragmenter af flintøkser, i stolpehul 2 var der 25 fragmenter af en eller flere ildsprængte, slebne økser, de største fragmenter hidrørende fra en firesidet, tyknakket økse. Fragmenter af brændte økser optræder i stort tal i materialet fra Vasagård Øst og er dér også fundet i de runde anlæg. I et af stolpehullerne (I.45) i det runde anlæg BE på Vasagård Øst fandtes over 200 større og mindre ildskørnede øksefragmenter. Brændte øksefragmenter er dog i fåtal på Vasagård Vest. Derfor er forekomsten af dem i det runde anlæg i felt XXIV påfaldende og kan støtte formodningen om, at brænding af flintøkser har været knyttet til de runde anlæg. Datering af det runde anlæg til MN AV er baseret på fragmenter af lerkar og lerskiver fra stolpehullerne. I stolpehul 1 og 2 fandtes større partier af tragtbægre ornamenteret i Vasagård-stil (fig ), og i stolpehullerne 3, 6, 7 og 8 fandtes fragmenter af lerskiver ornamenteret med koncentriske halvbuer (fig ). Bemærkes må forekomsten af ældre former og ornamenter som lerkarret med cylindrisk hals (fig. 8.1) og fragmentet af skålen med ornamentik både på yder- og inderside (fig. 11.3). Ingen af disse former er tidligere fundet i en MN AV-kontekst. Sammen med den hyppige forekomst af tandstokornamentik på tragtbægre og lerskiver må det betyde, at vi befinder os i en tidlig del af MN AV. Også forekomsten af solsten i stolpehullerne 1, 2 og 4 er værd at bemærke, da det er første gang, de små dekorerede plader er fundet i et rundt anlæg. At de forekommer tidligt i MN AV støttes nu både af fundene i det runde anlæg og af deres forekomst i systemgravene, hvor de koncentrerer sig i bunden af de øvre lag med kulturrester fra MN AV. Mange små stykker brændte ben fandtes ved udgravning og vandsoldning af jorden fra stolpehullerne, tilsammen 1949 g. Enkelte større stykker vil kunne bestemmes. Ikke alle anlæggene i felt XXIV blev undersøgt. Af den store grube nr. 11 vest for det runde anlæg blev halvdelen udgravet. Deri fandtes bl.a. et ildskørnet midterstykke af en stor firesidet, sleben mejsel. I grube nr. 13 inden for det runde anlæg fremkom skår af et større, groft formet lerkar men ellers kun lidt. Udgravningen blev afsluttet med optagning af 81 jordprøver til fosfatanalyse for at konstatere eventuelle fosfat-koncentrationer i det runde anlæg og ved den centrale stenblok. Dekoreret lerklining I stolpehul 5 og 6 fandtes mange stykker brændt lerklining, hvoraf flere havde rester af dekoration (fig. 12). Lerkliningen har været trykket ind i en tømmerkonstruktion, hvilket ses af aftryk på bagsiden. Nogle aftryk viser tydeligt, at tømmeret har været tilhugget i rette vinkler og at nogle stykker har været planhugget i over 15 cm s bredde. Det store stykke lerklining på fig. 9 er samlet af flere brudstykker. Det har nederst lodrette, parallelle rækker af korte, aflange gruber. Derover ses halvdelen af en cirkelrund flade med roset i midten, omgivet af fire cirkulære buer, der igen omgives af stråler i form af indtil 3 rækker korte, aflange gruber. Af lerkliningstykkerne på fig. 13 ses det, at cirkler eller halvbuer går igen og møder hinanden. De synes som på det første stykke at omgive blanke, cirkulære felter. Fra de blanke felter er der bevaret tre rosetter (her kun afbildet to), i hvis centrum der er presset små stykker hvidbrændt knogle, nogle gange flere stykker oven i hinanden. Knoglestykkerne har været til analyse på Antropologisk Laboratorium, hvor man mener, det drejer sig om dyreknogler, men det kunne ikke bestemmes med sikkerhed. På flere af stykkerne er den dekorerede overflade konkav, som om de har siddet i en niche, i et hjørne eller i en kuppel. Den brændte lerklining var koncentreret i stolpehul 5 og 6, mens enkelte stykker fandtes i stolpehul 4 og 7 samt i et stolpehul (9.4) i palisadegrøften, der blev snittet sammen med stolpehul 6. Der er ikke nogen hjemlige paralleller til den dekorerede lerklining (se note). Dens tilknytning til stolpekredsen i felt XXIV styrker tolkningen af denne type runde anlæg som bygninger til 12

13 kultiske formål. Rosetmotivet fører tanken hen på solstenenes motiver. Endnu er rosetterne ikke iagttaget parvist, men ellers minder de også meget om øjenmotiverne på lerkarrene fra MN AIII. Af det sparsomme ikonografiske materiale, der er bevaret fra neolitikum, kommer nu en væsentlig del fra de to bornholmske pladser Rispebjerg og Vasagård Vest. Endnu et rundt anlæg menes at være lokaliseret i søgegrøfterne vest for Vasagård i Med baggrund i resultaterne fra udgravningen af det runde anlæg i felt XXIV er vi motiveret for at udgrave endnu et rundt anlæg på denne plads, ikke mindst i lyset af dyrkningstruslen. Konklusion Efter dette års udgravning er det fysiske forløb af palisaderne blevet bedre belyst, men der er samtidigt opstået nye spørgsmål angående den totale udstrækning af den palisadeindhegnede plads, med mulighed for, at Vasagård Vest og Øst har været omgivet af ét sammenhængende palisadesystem. For at undersøge dette, bør der foretages magnetometermålinger på markerne øst for Læsåen, hvor der ikke har været målt før, både mod syd og mod nord, samt prøvegravninger. Palisaderne er nogle steder ikke bevaret eller giver sig kun svagt til kende, hvilket gør det vanskeligt at følge dem, især mod nord. Et bedre billede af palisadernes forløb kan kun opnås ved fortsatte udgravninger. Dyrkningstruslen udsætter både palisaderne og anlæggene ved Vasagård for ødelæggelse, og i betragtning af, hvor unikt et materiale, der fremkom ved dette års udgravning, bør en fortsat undersøgelse af fundførende anlæg, både af systemgravene og af anlæggene inden for palisaderne, have høj prioritet. Fig. 12. Lerklining fra XXIV.5. 13

14 Fig. 13. Lerklining fra XXIV.6. Note En samtidig parallel til de dekorerede lerpaneler: I europæisk neolitikum er det ikke let at finde paralleller til den dekorerede lerklining fra Vasagård Vest. Et fund fra Schalkenburg ved Quenstedt i Sachsen-Anhalt bør dog nævnes, da det er fra Bernburg-kulturen ca , nogle gange dateret mere snævert til ca f.kr., altså fra samme tid som det runde anlæg i felt XXIV, dateret til f.kr. Fundet er fra en kendt lokalitet (H. Behrens og E. Schröter: 'Siedlungen und Gräber der Trichterbecherkultur und Schnurkeramik' 1980, s ), hvor der er systemgrave fra Bernburg-kulturen tillige med et stort, fundrigt grubekompleks fra samme kultur. Gruben, som lerkliningen kommer fra, blev udgravet i 1980 og er derfor ikke med i ovennævnte bog, der udkom samme år. Fundene fra gruben omfatter dekorerede stykker brændt ler i buede former, lermodeller af vognhjul samt to par lermodeller af kvindebryster. Disse genstande lå sammen med lerkar og stumper af brændt lerklining ved en sten med timeglasformet hul i en grube, der målte 180 cm i diameter. Fundet er publiceret af Dieter Kaufmann: 'Eine Opfergrube der Bernburger Kultur...', i Jahresschrift für Mitteldeutsche Vorgeschichte 79, Samme fund er behandlet på ny i en artikel i Jahresschrift 91, 2007 (2009). Forfatterne tolker der fundene som dele af en vægudsmykning, der har siddet i en kultbygning, og som efter en brand er blevet deponeret i gruben. Flere af stykkerne har rester af bemaling med hvid kalkmasse. 14

15 Fig. 14. Ornamenter og figurer af brændt ler fra Schalkenburg ved Quenstedt, Sachsen-Anhalt. Efter D. Kaufmann Ca. 1:4. 15

Vasagård Vest En centralplads fra tragtbægerkulturen på Bornholm, ca. 3400-2800 f.kr.

Vasagård Vest En centralplads fra tragtbægerkulturen på Bornholm, ca. 3400-2800 f.kr. Vasagård Vest En centralplads fra tragtbægerkulturen på Bornholm, ca. 3400-2800 f.kr. Foto: Little Smart Things. Foreløbig rapport om udgravningen i 2013 af Poul Otto Nielsen Michael S. Thorsen Nationalmuseet

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

899F Hulbæk, Mollerup. Hustomt og grave fra førromesk jernalder I alt 5 sider Ørum s., Sønderlyng h, Viborg a. matr. nr. 4a Mollerup.

899F Hulbæk, Mollerup. Hustomt og grave fra førromesk jernalder I alt 5 sider Ørum s., Sønderlyng h, Viborg a. matr. nr. 4a Mollerup. 899F Hulbæk, Mollerup. Hustomt og grave fra førromesk jernalder I alt 5 sider Ørum s., Sønderlyng h, Viborg a. matr. nr. 4a Mollerup Beretning Udgravningen var foranlediget af at lodsejeren, Tage Knudsen,

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 Udkast til rapport fra prøvegravning forud for byggeri af maskinhus Udført d. 14-15.

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ Skive Museum, Arkæologisk Afdeling BYGHERRERAPPORT RØRGÅRDSVEJ RØRGÅRDSVEJ, SMOLLERUP SOGN, FJENDS HERRED, VIBORG AMT. STEDNR. 13.01.13. KURT GLINTBORG OVERGAARD * SKIVE MUSEUM AUD 2005 Rørgårdsvej 13.01.13

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

Holbæk Museum Klosterstræde 18 4300 Holbæk Tlf.nr. +45 59 43 23 53 Mail: sekretariat@holbmus.dk

Holbæk Museum Klosterstræde 18 4300 Holbæk Tlf.nr. +45 59 43 23 53 Mail: sekretariat@holbmus.dk Holbæk Museum Klosterstræde 18 4300 Holbæk Tlf.nr. +45 59 43 23 53 Mail: sekretariat@holbmus.dk MHO1088 Hjortholmshuse KUAS journal nr. 2011-7.24.02/mho-0004 03.03.16. Tølløse sogn Holbæks første palisade

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

Rapport for selvbetalt prøvegravning af dyrkningstruet gravhøj ved Mosegården, Rands

Rapport for selvbetalt prøvegravning af dyrkningstruet gravhøj ved Mosegården, Rands Rapport for selvbetalt prøvegravning af dyrkningstruet gravhøj ved, Rands VKH 2799 Gårslev sogn, Holmans herred, Vejle Amt. Stednr.: 17.05.02 sb.nr 29 Resumé Sb. 29 ses som en forhøjning i forgrunden af

Læs mere

Arkæologisk udgravning Kulturhistorisk rapport. HOM2628, Kildeparken Syd, Etape 2

Arkæologisk udgravning Kulturhistorisk rapport. HOM2628, Kildeparken Syd, Etape 2 Arkæologisk udgravning Kulturhistorisk rapport HOM2628, Kildeparken Syd, Etape 2 Tidl. Vejle Amt, Hatting Herred, Øster Snede Sogn, Gammelsole By Ejerlav, matrikelnr.: 5i Sted-SBnr.: 170819-45 KUAS: 2010-7.24.02/HOM-0004

Læs mere

TROLD-AGER GIM UDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

TROLD-AGER GIM UDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre 2006 Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt (01.01.02) GIM j. nr. 3589 UDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil.

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

PRÆSTEVEJ 60, HUSEBY MNS 50038

PRÆSTEVEJ 60, HUSEBY MNS 50038 UDGRAVNINGSRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. mus. insp. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Museum Nordsjællands undersøgelse på Overdrevsvej 24 ved Ramløse (MNS 50019)

Læs mere

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Prøvegravning af område til etablering af sommerhuse ved Arrild svømmehal, Arrild Sogn, sb 30-32, 139, Nr. Rangstrup kommune. Indholdsfortegnelse: Resumé

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV 00244 Åmarken 4 KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0027 Matrikelnummer 13k Jersie by Jersie Sogn, Tune Herred, Tidl. København Amt. Stednummer 020503-36 Fig. 1. Undersøgelsesområde

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 1 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Undersøgelsens resultat... 3 Perspektivering... 4 Oversigtstegning Tidstavle med

Læs mere

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263.

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263. Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.03.07. Sb.nr. 263. J.nr. TAK 1548 "Skovtofte" Matr.nr. 1ak og 1ba, Frederiksdal,

Læs mere

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart.

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 509, 2016 Indledning... Udgravningens forhistorie. Udgravningens hovedresultater

Læs mere

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning.

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. HEM 3732, Nøvlingholm II HEM 3732, Nøvlingholm II, Nøvling Sogn, Ringkøbing Amt. Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. Journalnummer:

Læs mere

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3 Bygherrerapport Udgravning af: Forundersøgelse af Gesagervej, Hedensted, etape 2, Matr. nr.: 4a, 3c, 1k, 1b, 2c Ejerlav: Årup Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt: Vejle HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM

Læs mere

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01.

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Bygherrerapport KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten

Læs mere

GIM 3543 Højbro Å. Beretning fra overvågning. Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil.

GIM 3543 Højbro Å. Beretning fra overvågning. Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil. GIM 3543 Højbro Å Beretning fra overvågning Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil. Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre 2006 Resume: Anlægsarbejdet omkring udvidelse af Højbro

Læs mere

Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder

Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder 1 Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 2 Bygherre: Møldrup Kommune 2 Indledning.

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne:

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne: HØM591 Ny Lavegård Humlebæk sogn Lynge Kronborg herred tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.04.09 Sb.nr. 86 Forundersøgelsesrapport Kampagne: I forbindelse med planerne om at genopføre Lavegård på matr.nr.

Læs mere

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav en koncentration af 4 kogestensgruber, hvoraf en er C14-dateret til ældre

Læs mere

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97 Journal nr. Sogn Herred Amt HEM 3450 Birk Centerpark II Gjellerup. Hammerum. Ringkøbing. Sb. Nr. 72. UTM EUREF 89 X: 501541,26 / Y: 6220548,97 Beretning om udgravning af anlæg fra nyere tid. Undersøgt

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

BERETNING Skjern-Egvad Museum. SKJ 95 Bækbogård. Arbejdsfoto, muldlaget fjernes med traktorsluffe. Beretning, udarbejdet af Torben Egeberg.

BERETNING Skjern-Egvad Museum. SKJ 95 Bækbogård. Arbejdsfoto, muldlaget fjernes med traktorsluffe. Beretning, udarbejdet af Torben Egeberg. BERETNING Skjern-Egvad Museum SKJ 95 Bækbogård Arbejdsfoto, muldlaget fjernes med traktorsluffe. Beretning, udarbejdet af Torben Egeberg. BERETNING Lokalitet Bækbogård Objekt Gruber Datering Ældre førromersk

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

FREDBOGÅRD GIM 4209 UDGRAVNING BYGHERRERAPPORT. v. mus. insp. Tim Grønnegaard

FREDBOGÅRD GIM 4209 UDGRAVNING BYGHERRERAPPORT. v. mus. insp. Tim Grønnegaard UDGRAVNING BYGHERRERAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard UDGRAVNING BYGHERRERAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Ejerne af Fredbogård, Holtvej 40 i Græsted, ønskede at opføre

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Arkæologisk undersøgelsesrapport over sømærket Æ Kåvers udgravnings- og funderingsområde.

Arkæologisk undersøgelsesrapport over sømærket Æ Kåvers udgravnings- og funderingsområde. Arkæologisk undersøgelsesrapport over sømærket Æ Kåvers udgravnings- og funderingsområde. Udarbejdet november 2011 af museumsinspektør Steen Frydenlund Jensen, Sydvestjyske Museer. Fig. 0: Kåverbjerget.

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Bronzealderbopladsen ved Nivåvej i Fredensborg Kommune

Bronzealderbopladsen ved Nivåvej i Fredensborg Kommune J.nr. HØM 295 KUAS j.nr. FOR 2003-2123-0105 Sb.nr. 010411-83 Bronzealderbopladsen ved Nivåvej i Fredensborg Kommune Den arkæologiske udgravning 2006 Ole Lass Jensen Hørsholm Egns Museum Maj 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr

HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr. 180314-127. Beretning for Museum Midtjyllands udgravning af aktivitetsspor fra oldtiden i forbindelse med forundersøgelse af motorvejen mellem Herning og Holstebro

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Herstedøster sogn, Smørum hrd., Københavns amt., Stednr. 02.02.06 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro oktober

Læs mere

Bygherrerapport SMS 905 A Tværvej, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Stednr

Bygherrerapport SMS 905 A Tværvej, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Stednr Skive Museum, Arkæologisk afdeling Bygherrerapport SMS 905 A Tværvej, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Stednr.13.01.10 Forår 2005 Inge Kjær Resume: Forud for byggemodning af 7600 m 2 beliggende

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009 Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009 Kirke Skensved sogn, Tune hrd., Københavns amt., Stednr. 02.05.07 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro april

Læs mere

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard Langsø Journalnummer: SIM 22/2011 Sted: Silkeborg Langsø Sted og SB nr. 16.01.08-11 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/SIM-0006 Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Silkeborg Matr. nr.:171a, 173, 175a og 177

Læs mere

Finérvej, Gadstrup sogn

Finérvej, Gadstrup sogn Arkæologisk undersøgelse af bebyggelse fra bronzealder og yngre førromersk jernalder Finérvej, Gadstrup sogn Bygherrerapport ROM 2394 Stednr. 020110 FINÉRVEJ Bebyggelse Matr.nr. 10a Brordrup By, Gadstrup

Læs mere

Trollesgave Øst. Prøvegravningsrapport NÆM 2000:100 - RAS P.3750/00

Trollesgave Øst. Prøvegravningsrapport NÆM 2000:100 - RAS P.3750/00 Trollesgave Øst Prøvegravningsrapport NÆM 2000:100 - RAS P.3750/00 Næstved Museum 2000 Prøvegravningsrapport for undersøgelsen af den sydlige bred af Holmegaards Mose, Trollesgave øst. Fensmark Sogn, Tybjerg

Læs mere

NÆM 2001:105 Næstved Museum 1 Beretning for prøvegravning af område vest for Sandbyvej, Glumsø. Uge 35, 2001 NÆM 2001:105

NÆM 2001:105 Næstved Museum 1 Beretning for prøvegravning af område vest for Sandbyvej, Glumsø. Uge 35, 2001 NÆM 2001:105 NÆM 2001:105 Næstved Museum 1 Sandbyvej/Glumsø Arkæologisk prøveundersøgelse af område til erhvervsformål vest for Sandbyvej. Matrikel 16b Glumsø by. Som følge af lokalplan GL.E.4.1, Suså Kommune NÆM 2001:105

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

SVM Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 84.

SVM Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 84. -3-4 Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.01. Sb.nr. 84. Kampagne 18-06-2013 (1324-3) Kampagne: 19-06-2013 (1324-4) Registreringsnotat for indlevering af 4 nyfundne

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport HOM2867, Viborgvej 11 Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, matrikelnr.: 12i Sted-SBnr.: 160607-103 KUAS: 2011-7.24.02/HOM-0025 På den i alt 947 m2 afdækkede flade

Læs mere

herred, tidl. Aabenraa amt, Aabenraa kommune. Sted nr , sb. 89.

herred, tidl. Aabenraa amt, Aabenraa kommune. Sted nr , sb. 89. HAM5648 Hønkys Nørremark, Egvad sogn, Sønder Rangstrup herred, tidl. Aabenraa amt, Aabenraa kommune. Sted nr. 22.03.02, sb. 89. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med grusindvinding vest for Rødekro.

Læs mere

Prøvegravningsrapport

Prøvegravningsrapport Prøvegravningsrapport for SIM 35/2008, Motorvejen/Pankas, Tollund matr. 4f og 4i, Funder sogn, Hids Herred, Viborg Amt. Stednr. 13.03.03-203. KUAS j.nr: 2008-7.24.02/SIM-0013. Fig. 1. Det undersøgte område

Læs mere

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus-

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- -Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- MKH 1588 Viuf Vesterby, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt. St. nr. 170210-50 Arkæologisk prøvegravning af et område på 8 ha. Herved fremkom hegnsforløb, bebyggelsesspor

Læs mere

PRIVATSAMLING FRA BANNEBJERG GIM 3878

PRIVATSAMLING FRA BANNEBJERG GIM 3878 REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Østergård set fra sydvest. Aug. 2008 Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre 2008 REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringens forhistorie

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

PRØVEGRAVNINGSRAPPORT FOR UNDERSØGELSERNE PÅ EN DEL AF MATR.NR. 1a OG 2a, STENBÆKSHOLM, FODBY SOGN, Ø. FLAKKEBJERG HERRED.

PRØVEGRAVNINGSRAPPORT FOR UNDERSØGELSERNE PÅ EN DEL AF MATR.NR. 1a OG 2a, STENBÆKSHOLM, FODBY SOGN, Ø. FLAKKEBJERG HERRED. PRØVEGRAVNINGSRAPPORT FOR UNDERSØGELSERNE PÅ EN DEL AF MATR.NR. 1a OG 2a, STENBÆKSHOLM, FODBY SOGN, Ø. FLAKKEBJERG HERRED. ALMAGERGÅRD II (NÆM 1998:114 = 1995:134) NÆSTVED GOLFBANE, ETAPE 2/I (Sydvest-del)

Læs mere

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011.

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Beretning Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse RSM j.nr. 10.128 KUA: 2010-7.24.02/RSM-0022 RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Udgravningsberetning, udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard

OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk Rapport nr.483, 2015 Indledning.. 3 Udgravningens forhistorie 3 Udgravningens

Læs mere

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport J. nr.: MNS50228 Esrum P-plads Matr. nr.: 4a, Esrumkloster, Esbønderup SLKS j. nr.: 16/00661 Af: mus. insp. Tim Grønnegaard Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Prøvegravningsberetning for planlagt etablering af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer 03. 01.09 Matrikel

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport SOM 468 Bregnegårdshaven Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUS jr.nr. 2012-7.24.02/SOM-0002, Svendborg matr.nr. 44i Forfatter: Søren Jensen Søgegrøft

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Foto: Rendegraveren rømmer jord af Museets j.nr.: MLF00286 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/MLF-0005 Stednavn:

Læs mere

OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid

OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid Af museumsinspektør Kirsten Prangsgaard og arkæolog Anne Katrine Thaastrup-Leth Undersøgelsesområdet,

Læs mere

SIM 50/2008 Motorvejen Pankas/Funder Peter Mohr Christensen

SIM 50/2008 Motorvejen Pankas/Funder Peter Mohr Christensen Staderapport for etape 3 Perioden 18/5 til 15/6 2009 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Sb. nr. 13.03.03-204 KUAS j.nr.: 2008-7.24.02/SIM-0018 Sted: motorvejen Pankas-Funder Matr. nr.: 2s Funder

Læs mere

Kulturstyrelsen H. C: Andersens Boulevard København V 14/10/2014 KNV Kildevej KUAS j. nr /KNV-0031

Kulturstyrelsen H. C: Andersens Boulevard København V 14/10/2014 KNV Kildevej KUAS j. nr /KNV-0031 Kulturstyrelsen H. C: Andersens Boulevard 2 1553 København V 14/10/2014 KNV00247-02-62 Kildevej KUAS j. nr. 2014-7.24.02/KNV-0031 Vedr: Arkæologisk undersøgelse forud for udstykning ved Havdrup Vest Museum

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

En landsby fra sen førromersk og ældre romersk jernalder syd for Lisbjerg

En landsby fra sen førromersk og ældre romersk jernalder syd for Lisbjerg Fig. 229. Bunden af en urne med de brændte ben fra en ung person. Få centimeter skilte resterne af denne urne ved Kankbølle fra helt at blive taget af ploven se fig. 228. Ved de mange undersøgelser af

Læs mere

Prøvegravningsberetning Ny P-plads Novo Nordisk. KAM Årby sogn, Ars herred ( Holbæk ) Vestsjællands amt Sted nr

Prøvegravningsberetning Ny P-plads Novo Nordisk. KAM Årby sogn, Ars herred ( Holbæk ) Vestsjællands amt Sted nr Prøvegravningsberetning Ny P-plads Novo Nordisk KAM 2011-011 Årby sogn, Ars herred ( Holbæk ) Vestsjællands amt Sted nr. 03.01.10. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume s. 3 Undersøgelsens forhistorie s. 3 Topografi

Læs mere

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.:

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.: 1 VSM 09260 Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130702-19, -16 KUAS j.nr.: 2003-2122-1606 Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Sidsel Wåhlin for

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

Fundliste. X 1-13 fundet under prøvegravningen - se prøvegravningsberetning.

Fundliste. X 1-13 fundet under prøvegravningen - se prøvegravningsberetning. Fundliste NÆM 2006:135, Jeshøjgård X 1-13 fundet under prøvegravningen - se prøvegravningsberetning. X-nr. Anlæg Objekt Datering Beskrivelse X 14 A 395 (fladen), Område I Keramik Yngre romersk jernalder

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

Arkæologisk Forundersøgelse

Arkæologisk Forundersøgelse Arkæologisk Forundersøgelse KNV00163, Gørslev Voldsted Sogn: Gørslev Herred: Bjæverskov herred Amt: Roskilde Amt, (Tidligere Præstø Amt) Stednr.: 050103 Sb.nr.: 1 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Asferg Kirke, Nørhald hrd., Randers amt. Stednr. 14.06.01 Rapport ved museumsinspektør Stine A. Højbjerg november 2012. J.nr.

Læs mere

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr.

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. Udgravningsberetning SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. 214804 Beretning for større forundersøgelse af en erhvervsgrund under

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere