TO- HANDELSSKIBE PÅ ØRESUNDS BUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TO- HANDELSSKIBE PÅ ØRESUNDS BUND"

Transkript

1 TO- HANDELSSKIBE PÅ ØRESUNDS BUND Af MICHAEL TEISEN Fund af skibsvrag kan tit være verdenssensationer, når det f.eks. drejer sig om meget gamle skibe eller skatteskibe. Forfatteren viser i sin artikel, at fund af nyere og ganske almindelige skibsvrag også kan være yderst spændende, ikke mindst når der Aa dem kan optages genstande, som kan belyse sømandens dagligliv og arbejde ombord. Dette er tilfældet med et par vrag, som sportsdykkere har fundet nær Hven og bjerget flere interessante ting fra. Oftest læser man om undervandsarkæologiske fund i forbindelse med meget gamle skibe fra oldtiden og middelalderen, eller også hører man om meget sensationelle fund af guldlastede spanske galeoner. Men vrag fra langt nyere tid kan dog være lige så interessante og give mange oplysninger om dagliglivet ombord, - oplysninger som sjældent findes nedskrevet og overleveret til vor tid. Her i Danmark er vi I den situation, at vrag, der til enhver tid er gået tabt for mere end 150 år siden, er fredede og tilhører staten - og de må ikke forstyrres uden forudgående tilladelse fra Rigsantikvaren. Hvis man betænker, hvor få træskibe der er tilbage fra før århundredskiftet, kan det ikke undre, at vrag fra helt op til slutningen af 1800-tallet kan fortælle meget, hvor den skriftlige overlevering svigter, og på en meget levende måde illustrere og supplere, hvor de skriftlige kilder findes. To sådanne vrag er fundet i nærheden af Ven (Hven) af sportsdykkere fra frømandsklubben Helgoland. Da sportsdykkerne omhyggeligt har nedskrevet deres dykkeraktiviteter og efterforsket det ene vrags historie, er det nu muligt at drage sammenligninger mellem disse to vrag:»livlig«, hvis historie er velbelyst, og et ældre vrag med arbejdsnavnet»ven Vest«, hvis nøjagtige alder og forhistorie endnu Ikke er bestemt.»livliglivlig«, oprindeligt døbt»sjotrollet«, var et skonnertskib bygget i 1864 i Kalmar. Det var på 159 net. reg. tons, og dets længde var 114,2', 102

2 3-mastet skonnert»livlig«af Fredrikshald (Halden), ex»sjotrollet«, bygget 1864 i Kalmar. Det sank 1898 nær Hven og blev fundet af dykkere Efter tegning. The 3-mast schooner»livlig«of Fredrikshald, Norway, ex»sjotrollet«built at Kalmar; Sweden, in It sankneartheislandof'hven (Ven) in the Soundin 1898 and was found by divers in bredde 23,1' og dybgang 10,6'. Skibet blev købt af Carl Dahl i Frederikshald og omdøbt i 1887 til»livlig«. Da skibet forliste i 1898, ejedes det af konsul Grenager i Frederikshald. 1»Livlig«var lastet med 225t gennemhullede briketter fra England og var via Terneuzen i Holland på vej til København, da det i nærheden af Lappegrunden fyrskib blev påsejlet af en engelsk krydser»cleopatra«. De tre forreste skibe af den engelske eskadre, hvoraf»cleopatra«var det fjerde og sidste, var passeret foran om»livlig«. Dette var også»cleopatra«s hensigt, men føreren af den engelske krydser havde åbenbart forregnet sig med hensyn til sejlskibets fart og afdrift i den kraftige strøm. Resultatet blev, at krydseren, der havde vigepligt for sejlskibet, påsejlede»livlig«i stævnen, således at en del dæksplanker kløvedes, skandækket blev beskadiget, og støtterne forude knækkede. Der var ingen huller at se neden for vandlinjen, og»livlig«var ikke slået læk. Skaderne over vandlinjen blev dækket til med et sejl. Da uheldet skete lidt over 8 orn aftenen, ankrede»livlig«op for natten, efter at 18 engelske søfolk var sendt ombord fra»cleopatra«for at hjælpe. Klokken 5 næste morgen (30. august 1898) begyndte»cleopatra«at bugsere»livlig«sydpå mod København. Opad formiddagen blev vejret stormfuldt med hårde byger og svær sø, og da skibene var tværs over 103

3 Påbegyndt skibsmodel, fundet i vraget af»livlig«og formodentlig forestillende denne skonnert. Dette og de følgende fotos er taget af Leif Rasmussen. An unfinished shipmodel, found in the wreck ofthe»livlig«, presumably a model ofthe same schooner. Vens nordspids, slog tre ualmindeligt store søer ind over»livlig«s beskadigede stævn, og I løbet af et par minutter sank skonnerten.»livlig«s besætning på syv mand med kaptajn Syvertsen i spidsen reddede sig fra borde ved at springe i havet. Det samme gjorde to norske drenge på ca. 13 år, der var med som passagerer. Værre gik det for de engelske søfolk, der var ombord for at hjælpe. Kun tolv blev reddet, og seks druknede altså. Lodsen fra Helsingør, Bay, blev reddet i sidste øjeblik svømmende af bugserdamperen»dan«, som i forvejen var sendt til assistance fra København. Ulykken skete kl. ca. 11, og først ved femtiden om eftermiddagen nåede»cleopatra«til København uden at have fundet nogen af de seks savnede. I september 1898 blev masterne sprængt af»livlig«, da skibet lå til gene for skibsfarten. Man havde da opgivet at bjerge det. 2 Således lå»livlig«på havets bund til 1972, hvor vraget blev fundet af dykkere, og lige siden er der blevet dykket regelmæssigt på stedet i sommerhalvåret. Vragets hoveddimensioner er blevet opmålt, og en del løsfund er gjort siden Desværre så Farvandsdirektoratet sig den 26. og 27. februar 1974 nødsaget til at nedsprænge vraget yderligere for at tilvejebringe en mindstedybde på 14 na, som Danmark internationalt har forpligtet sig til at sørge for i Øresund.»Livlig«ligger på 17 rn vand og rager altså nu knap 3 m op over havbunden. Nedsprængningen gik værst ud over stævnen, som førhen var intakt med skibets stokanker endnu hængende i krydset. Ude i forstævnen af vraget, omtrent der hvor tømmermandens 104

4 Pindekompas og blylod fundet i vraget af»livlig«. A traverse-board and a lead found in the wreck of the»livlig«hellegat normalt er beliggende, har man fundet det vel nok mest talende fund, skroget af en skibsmodel. Da dette modelskrog har clipper-stævn som»livlig«og længde/bredde-forholdet på modellen og»livlig«er det samme (1:5), kan man vel tillade sig at tro, at et af besætningsmedlemmerne har fordrevet frivagterne ombord med at fremstille en model af det skib, han sejlede med. Model-skroget er konserveret med polyethylenglycol og fremtræder nu, som da det gik tabt. Samme sted, I tømmermandens hellegat, fandt man resterne af en værktøjskiste naed en del skibstømrerværktøj bevaret. En del af skibets navigationsudstyr er fundet: En trækasse med den kardansk ophængte messingyderskål til et grydekompas. En oktant af træ og messing mærket:»cha.s Piers 7. King St. Liverpool«. Håndloddet (vægt ca. 1 kg) er også fundet med øjet til lodlinen og hulningen 105

5 til talgklumpen forneden til at tage bundprøver med fuldstændig bevaret. Det kan ikke undre nogen, at et skib fra 1890'erne havde kompas, oktant og lod ombord, men mere mærkeligt er det, at der er fundet et pindekompas i vraget. Dette såre enkle hjælpemiddel til at udregne bestikket har altså endnu i 1898 været i brag i mindre skibe for at holde regnskab med den styrede kurs og farten under hver vagt. Det ville mange vel have forsvoret, men et pindekompas er en nem, visuel måde at vise kurs og fart på, da pindene anbragt i kompasrosens huller angiver hvilke kurser der er styret i løbet af vagtens 8 halvtimer og - forneden - hvilken fart der er logget pr. time, målt i knob og favne. Det kan bemærkes, at man ombord på Grønlandske Handels bark»nordlyset«brugte pindekompas op til Resterne af skibets medicinkiste er fundet. Den består af en fyrretræskasse med mulighed for inddeling i op til 34 rum til salvekrukker og medicinflasker. Yderligere har der været plads til småting som en injektionssprøjte, stetoskop og kateterslange. 23 af medicinflaskerne og krukkerne fandtes endnu i kisten i størrelser fra 10 ml til 1/4 liter. På fundtidspunktet var der i syv af flaskerne stadig rester af det oprindelige indhold. En af disse krukker indeholdt en hvidlig, salveagtig masse, hvis Identitet ikke har kunnet fastslås. En mulighed er bor-vaseline, også kaldet lægende salve, der som sårsalve har haft plads i alle skibsmedicinkister i slutningen af 1800-tallet. Et andet glas indeholdt farveløse krystaller, hvoraf den udtagne prøve viste sig at være natriumklorid, almindeligt salt, som lige så vel kan stamme fra havvand som fra glassets oprindelige indhold. Indholdet af de øvrige fem flasker var flydende, og deraf var de tre beregnet til udvortes brug. Disse var karbolvand, som anvendes til desinfektion af sår, svovlliniment til behandling af eksem, og endelig en flaske, som indeholdt to ikke-blandbare væsker, som formodentlig har været tyk kamferolie. Tyk kamferolie virker varmende ved indgnidning på huden og anvendes mod muskelømhed (»værk«). En flaske indeholdt en mørkebrun, uklar væske, som kan have været hostesaft. Den sidste flaskes indhold er det ikke lykkedes at bestemme, men lugten viser, at den på nuværende tidspunkt indeholder en del svovlbrinte. I en enkelt flaske, hvor det oprindelige indhold var forsvundet, var navnet på indholdet indstøbt. Dette var Florida Water, et produkt, som nærmest er sammenligneligt med Eau de Cologne. Dets tilstedeværelse i en skibsmedicinkiste er overraskende, for omend det har haft en vis 106

6 Medicinkisten fra»livlig«, set oppefra. En del af flaskernes indhold er bevaret og er senere blevet analyseret. Medicine chest from the»livlig«seen from above. The contents ofsome ofthe bottles are preserved and have been analysed. medicinsk anvendelse til kølende omslag på panden ved migræneanfald, er det ikke et lægemiddel, hvis brug man umiddelbart forbinder med en sejlskibsbesætning. Men man kan levende forestille sig, at besætningsmedlemmerne før en landlov i en eksotisk havneby er dykket ned i medicinkisten og har pøset noget Florida Water på sig for at gøre sig mere indbydende. Det var lovpligtigt for skibe på langfart at medføre en lægebog og en medicinkiste, dog med et sparsomt indhold. Man kan se, at»livlig«s medicinkiste er en del udvidet i forhold til det lovpligtige. 3 Selvfølgelig spiste»livlig«s mandskab også. Af og til prøvede de endda selv at fange maden med en makrelpirk. Maden blev bl.a. tilberedt I en stor kobbergryde med låg (diam. 35 cm, h 25 cm) og serveret på tallerkener fra Rørstrands porcelænsfabrik. Maden blev ved bordet krydret med salt og peber fra to små, grønne krukker med nauslingeskalsomament og hank. I vraget er der fundet en flaske til vin og en 107

7 Løsfund fra»livlig«: to mugger (krus), en kop og en flaske,- liggende en pikkeronne, brugt tii klædning af tovværk, og bag den en af kulbriketteme fra lasten, med huller i. Finds from the»livlig«: two mugs, a cup and a bottle-, left foreground a serving-mallet and behind it one of the briquettes from the cargo. geneverdunk. Måske var den sidstnævnte købt I Terneuzen i Holland til at forsøde resten af sejlturen rned. Efter at have hængt noget af tøjet på en knagerække naed otte knager (længde 130 cm) har et af besætningsmedlemmerne børstet tænder rned en tandbørste af ben, hvor nu børsterne mangler. Foruden mandskabets grej er der fundet en del småting, som naturligt hører til på et skib: Dele til petroleumslamper og -lanterner, dele til lænsepunapen og skibsrattet af træ med otte knager og messingnav og -nagler. Det, der præger vraget mest, når man dykker ned og ser det, er en mængde af sorte firkantede kulbriketter (14 x 14 x 4,5 cm) rned syv huller i, mærket AC. Vraget af»livlig«ligger stadig fredeligt på havbunden - kun noget arret efter nedsprængningeme - med en svag styrbords slagside. Det 108

8 >* XX '"> ; i V. ; K ^p^fas^;sa?as$i ^A- "'M'-f A-Fx^.A' Henrik Pauly Olsens skitse af vraget af»ven Vest«, liggende på havbunden. Man bemærker roret, de kraftige dæksbjælker og det store ankerspil. Der ligger ikke opmålinger til grund for tegningen, men længde:breddeforholdet er korrekt. Skibets identitet og rigtige navn er ikke fastslået. Sketch of another wreck near Hven, called»ven Vest«by the skin-divers as the identity and name of the ship is unknown. Note the rudder, strong beams and big windlass. eneste noget makabre fund, der har mindet dykkerne om et dramatisk forlis, er et par høje lædersøstøvler. Den ene med resterne af en sok i. Om støvlerne har tilhørt en af de engelske søfolk, som druknede, eller de har tilhørt en af»livllg«s besætning, får stå hen i det uvisse.»ven Vest«Da dette skibs historie er ukendt, bliver det på grund af vragpositionen naturligt nok kaldt»ven Vest«. Da det blev fundet af dykkere, vidste Farvandsdirektoratet og Søkortarkivet kun, at der var fundet vragrester på positionen i 1932 på et af opmållngsskibet»marstrand«s togter. Til gengæld for»ven Vest«s manglende historie har man opmålt skibets 109

9 Skaffegrej fra»ven Vest«: empire-tekande, engelske fajancekopper, -skåle og -tallerkener,- en flaske og glasbeholderne fra et timeglas. Eating utensils from the»ven Vest«: a teapot, English stoneware cups, bowls andplates; a bottle and parts of an hour-glass. vigtigste konstruktive træk for eventuelt derigennem at kunne fastslå skibets identitet. Skibet var lastet med korn, da det forliste. Komet lå løst i lasten, som var foret med vævede græsmåtter, for at komet ikke skulle trænge ind mellem garneringens brædder. Når man dykker på vraget, kan man tydeligt se, hvordan kornet har udvidet sig, da det blev vådt, og på det nærmeste skubbet lugerne af og sprængt noget af træværket. I vraget er der fundet fire tallerkener med blå kant, og to kopper med en underkop 1 engelsk fajance med et blåt, kinesisk mønster. Hankene har en ret karakteristisk form. Desværre er der ingen fabriksmærker i fajancen, og engelsk fajance var en masse-vare allerede fra slutningen af 1700-tallet. Empire-tekanden er også uden mærker eller stempler, som kan datere den nøjagtigt. En barberkost i messingetui og nogle ituslåede kridtpiber hjælper heller ikke meget til en nøjagtig datering. Derimod er der fundet fire glasflasker, som er blevet dateret på Holmegård Glasværk. Den ældste er ca. 200 år gammel. 2 og 3 synes noget ældre end danske flasker fra omkring Disse tre flasker må være udenlandske, måske norske, da Holmegård først begyndte produktionen i Den fjerde er det, der kaldtes en»hamret bouteille«og ligner mere en 110

10 Fundne flasker af forskellige typer på»ven Vest«. Ved hjælp af disse har man kunnet tidsfæste vraget til noget før midten af 1800-årene. Bottles of various types from the»ven Vest«, by means of which the wreck has been dated to shortly before dansk flaske og er fra midten af 1800-tallet, måske noget før. Sammenholdt med at fajancekoppernes helhedspræg tyder på, at de er fra noget før midten af 1800-tallet, og tekandens udprægede empireform, kan man med al mulig forbehold datere vraget til 1830'rne 'rne. Men det er stadig en bred og vag datering, især hvis rnan for at fastslå skibets identitet og dermed dets historie skal gennemse adskillige 10- års søretsprotokoller fra både Helsingør og København, da et forlis ved Ven kan have bevirket søforhør begge steder. Vraget har, som det ligger nu på havbunden, en længde på ca. 24 m og en bredde på 7,30 m. Længden er sva^rest at måle nøjagtigt, da for- og agterstævn er faldet ud fra vraget. Bredden er lettere at fastslå, da skibets sider står nogenlunde intakte, maksimalt 4 m op fra bunden. Når man nærmer sig vraget under vandet, er det meget let at genkende, for agterude rager rorstammen med rorpinden op som et gi- 111

11 gantisk 7-tal ca. 3 na højt. Rorpinden er af jern og måler nu 3 x 3 cm i godstykkelsen og er 80 cm lang og let opadbøjet. Den er fastgjort til rorstammen ved hjælp af en jernmuffe rned pyramideformet top. Rorstammen er en kraftig egebjælke (28x28 cm tyk). At rorpinden er så relativ kort og vender agterud, kunne tyde på, at skibet blev styret naed et rat, der var forbundet med rorpinden med en kæde.»ven Vest«er kravelbygget på enkelte egespanter (12x16 cm) med en indbyrdes afstand på 50 cm. Bordene er kraftige egeplanker (15x5 cm), hvor imellem man tydeligt kan se nådderne, da kalfatringen efter de mange år på havbunden er forsvundet. Den indvendige klædning, gameringen, der ikke behøver at være så stærk som bordene, er derfor lavet af fyrreplanker, som er både bredere og tyndere (18x3 cm). Da skibet på denne sejlads medbragte en last korn, havde besætningen dækket lastrummet af rned vævede græsmåtter, hæftet sammen med tynde pinde som en slags»knappenåle«, for Ikke at skulle rense korn ud af alle revner og sprækker efter losningen. Dækket, som for det meste er presset op af det våde, opbulnende korn, består af fyrreplanker (28x5 cm), liggende på kraftige dæksbjælker (25x22 cm). I skibets forstævn findes resterne af et stort spil, der fylder 4,80 m i skibets bredde og har en diameter på 40 cm ved spiltrornlen. Dette er skibets ankerspil, der muligvis også kan have været brugt ved lastning og losning. Stævnenes form er nu noget tvivlsom, da både forog agterstævn er faldet sammen. Noget 1 resterne af agterstævnens spantekonstruktion tyder på, at skibet har været platgattet med en bredde på ca. 5 m over hækken. I forhold til f.eks.»livlig«fremtræder»ven Vest«sorn en lidt ældre, bredbuget type, hvis nationalitet man dog ikke har kunnet bestemme. Det, at skibet er sunket i Sundet med en kornlast, kunne tyde på, at»ven Vest«var på vej nordpå fra en af de korneksporterende Østersøhavne. Bestemmelsesstedet er desværre ukendt for os, men en nærliggende mulighed kunne være Norge eller eventuelt England, lande som begge importerede korn. Fremtidige dykninger og en nøjagtigere arkæologisk opmåling af vragene vil kunne afsløre yderligere træk såvel af skibenes konstruktion som gennem løsfund af dagliglivet ombord. Et skibsforlis er jo at betragte sorn en ulykke, hvor de, der redder sig fra det med livet i behold, oftest kun kan få det nødtørftigste med fra borde. Derfor fastfryses skibets miljø på det tidspunkt forliset skete. Man kan sammenligne med Pompeji, hvis miljø og dagligliv blev fastfrosset ved et vulkanudbrud. Da et skib nødvendigvis må være 112

12 nogenlunde praktisk Indrettet, må man regne med, at næsten alt ombord har været 1 brag. Udslidte genstande røg simpelthen udenbords. Derfor kan eftertiden hente værdifulde oplysninger om både skibskonstruktion, handelsvarerne i lasten, og måske mest Interessant - dagliglivet ombord - ud fra disse ulykkelige hændelser, hvor endog mand og mus kan være gået med skibet ned. NOTER Norske Veritas 1898, nr. 33. Helsingør Søret, Protokol l.sept Helsingør Dagblad 31. august 1898 s.2. Cand.pharm. Ulla Lund har foretaget de kemiske analyser af medicinresterne og angivet medicinens brug. TWO MERCHANTMEN AT THE BOTTOM OF THE SOUND Summary Divers have found two wrecks near the island of Hven. Further investigation has made it possible to identify one of them as the schooner»livlig«of Frederikshald, originally named»sjotrollet«and built at Kalmar in It was en route for Copenhagen with a cargo of English briquettes when run into by an English cruiser, the»cleopatra«, at Lappegrunden. The»Livlig«sank the following day, 30th Augast 1898, while in tow near Hven. Six English seamen, who had been put aboard to assist the disabled vessel, perished. We can learn something of life aboard from a model of the vessel found in the wreck and a box of tools found in a locker belonging to the ship's Carpenter. Some navigation instruments have been recovered: an octant made in England, a compass, lead and traverseboard, the last an old-fashioned aid for the period. A medicine chest has also been found, with the contents of some of the bottles still preserved. These have been analysed. Eating utensils and some personal belongings such as a tooth brush have also been found. A pair of sea boots, one with the remains of a sock in it, bear witness to the suddenness of the disaster. The other wreck has been dubbed the»ven Vest«(i.e. West Hven) as its history is still unknown. However the most important elements of its construction have been surveyed. 113

13 The vessel was 24 m. long and 7.50 m. broad and appears to have been a comparatively broad bottomed type such as a jacht or sloop. The characteristic rudder in the stern shows that the vessel was steered by a wheel as the short tiller made of iron is turned abaft. The»Ven Vest«was in all probability carvel built on a single frame with square stem. It was carrying grain, loaded loose in the hold which was lined with grass matting to stop the grain getting between the dunnage planks. The windlass, of considerable size, was found forward on remains of the deck. As the ship sank in the Sound with a cargo of grain it is likely that it was on its way from one of the Baltic States to a grain-importing land such as Norway or England. The identity of the ship is unknown but from various small finds, such as some English stoneware cups decorated in a blue Chinese pattern and with characteristic handles, it has been dated to the eighteen thirties or forties. Some bottles, too, date from the beginning of the nineteenth century and a Regency teapot confirms this dating. Further diving, which will make possible a more exact dating, and above all record research, will perhaps reveal the real name and history of the»ven Vest«. 114

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr Ottar Helge Ask Roar Ege Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr S K O L E T J E N E S T E N V I K I N G E S K I B S M U S E E T Modellen en kopi af Helge Ask er en kopi af Roar Ege en kopi af Ottar en kopi

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 44, 1999 GDASK ORUNIA, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Vragdel 4 er det ene af de to vragstykker, som ved første besigtigelse kunne tolkes som dele af styrbord agterskib, der løber ud i et agterspejl.

Vragdel 4 er det ene af de to vragstykker, som ved første besigtigelse kunne tolkes som dele af styrbord agterskib, der løber ud i et agterspejl. Han Herred Havbåde Bagbord skibsside Morten Gøthche, Mathilde Højrup og Thomas Højrup marts 2011 Allerede ved den første besigtigelse viste det sig, at der var drevet et syv bord bredt og 8 meter langt

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag ( Roskilde 9 ) fra Roskilde gamle avneområde. af Claudia Baittinger ROSKILDE HAVN, ROSKILDE

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag ( Roskilde 9 ) fra Roskilde gamle avneområde. af Claudia Baittinger ROSKILDE HAVN, ROSKILDE NNU Rapport 5! 2003 1 Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag ( Roskilde 9 ) fra Roskilde gamle avneområde af Claudia Baittinger ROSKILDE HAVN, ROSKILDE Nationalmuseet, Marinarkæologiske Undersøgelser.

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 56, 1999 BORINGHOLM, SKANDERBORG AMT Forhistorisk Museum Moesgård og Vejle Museum. Indsendt af Jan Koch. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5885

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 45, 1999 SZCZECIN, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 1, 1997 'B&W GRUNDEN', STRANDGADE 3A, CHRISTIANSHAVN Københavns Bymuseum. Indsendt af Palle Schiellerup. Undersøgt af Niels Bonde og Aoife Daly. NNU j.nr. A7739

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor!

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor! Gensynets glæde er stor! Skipperweekend 12-13. september 2015 Vi havde arrangeret en skipperweekend hvor vi nyuddannede skippere kunne komme ud og blive luftet og lære at sejle med vore dejlige både. Det

Læs mere

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård.

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård. 01-11-2003 Tema om stabilitets-video VÆLTEPETER TIL SØS! Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste har lavet en videofilm om stabilitet. Den hedder Væltepeter til søs! og viser, hvor vigtigt det er med en god stabilitet,

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/ Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen tilbage 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift, misvisning og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Gågade på vej i 1974-kvarteret

Gågade på vej i 1974-kvarteret Gågade på vej i 1974-kvarteret Berit Guldmann Andersen Gågaderne blev almindelige i begyndelsen af 1970 erne, og i 1974 havde de fleste købstæder af en vis størrelse mindst en gågade. Det er baggrunden

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads Egå sejlklub Duelighedsbevis 5. Aften Vinteren 2016/17 5. aften Søvejsregler: af 7, 8 og nu 9-10 af 27, 28, 29 og nu 30-31 Folder Havets hovedveje Navigation Sikkerhed: Fra 3 gang Manglende Farvandsafmærkning

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

I Meteorological Observations beskriver Peter Freuchen den teodolit, han har benyttet på ekspeditionen:

I Meteorological Observations beskriver Peter Freuchen den teodolit, han har benyttet på ekspeditionen: Freuchens teodolit I Meteorological Observations beskriver Peter Freuchen den teodolit, han har benyttet på ekspeditionen: The instrument used for observations throughout the expedition was the Kleinster

Læs mere

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri 2 Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Vejledning

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Godtgørelse: Hvad skal det til for?

Godtgørelse: Hvad skal det til for? Godtgørelse: Hvad skal det til for? Oversigt Argumenter for Regel 62.1 Eksempel 1 Eksempel 2 Argumenter imod Diskussion 2 Argumenter for Sejlsport afvikles i naturen på baner, som ikke kan lukkes Der forekommer

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul Lineære sammenhænge Udgave 2 y = 0,5x 2,5 2009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Variabelsammenhænge, 2. udgave 2009". Indhold 1. Lineære sammenhænge, ligning og graf... 1 2. Lineær

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Skema til indberetning om personulykke på handelsskib

Skema til indberetning om personulykke på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning om personulykke på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

PROFIL. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed

PROFIL. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed PROFIL Sejlskibsforeningen ANNE MARGRETHE af Svendborg har besluttet at profilere sig på følgende tre områder. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed Historisk og kulturel

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Sikkerhedsartikler SOLAS: Safety of Life at Sea

Sikkerhedsartikler SOLAS: Safety of Life at Sea Sikkerhedsartikler SOLAS: Safety of Life at Sea Elektrisk vandlys, m/ tilbehør Comet Beskrivelse 17 04 9550 Comet vandlys, selvaktiverende når de kastes i vandet og pæren vender opad 17 04 9560 Holder

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Opgaver til kort 152

Opgaver til kort 152 Opgaver til kort 152 Søren Toftegaard Olsen Søren Toftegaard Olsen Skovvænget 16-B 7080 Børkop www.studienoter.dk Opgaver til kort 152 2. udgave 1. oplag Denne bog må ikke sælges eller ændres; men kan

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Backcasting for Dummies

Backcasting for Dummies JOHN BERN & CO. Backcasting for Dummies Alle mennesker kan have glæde af tankerne bag fremtidsviften og troen på, at man kan skabe sin egen fremtid. Men mange har ikke tålmodighed eller evner til at sætte

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig Æ E % 3 3 S Omslag, forside: Koloreret projekttegning til søsterskibene S/S BANDON, S/S CHUMPON OG S/S PANGAN leveret til ØK i 1909 fra Barclay Curie & Co. i Glasgow. De tre skibe blev indsat på ØK's linje

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

Børnekollektionen. Indhold/Content. The Kids Collection

Børnekollektionen. Indhold/Content. The Kids Collection KIDS COLLECTION Børnekollektionen Oliver Furniture`s børnekollektion er en charmerende samling af enkle, hvide og velfungerende møbler til designbevidste småfolk. Det poetiske univers fra voksenkollektionen

Læs mere

Rikke Kristensen: Farvelhilsen fra DFDS på Kvæsthusbroen - Fund af gammelt DFDS-stel ved Skuespilhusbyggeriet

Rikke Kristensen: Farvelhilsen fra DFDS på Kvæsthusbroen - Fund af gammelt DFDS-stel ved Skuespilhusbyggeriet Rikke Kristensen: Farvelhilsen fra DFDS på Kvæsthusbroen - Fund af gammelt DFDS-stel ved Skuespilhusbyggeriet Rikke Kristensen er cand. mag. i klassisk arkæologi og kunsthistorie og er ansat som registrant

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Analyse af aktiviteter. Uge 8

Analyse af aktiviteter. Uge 8 Analyse af aktiviteter Uge 8 Modeldrevet design Lav en model af problemområdet Definer funktioner på modellen der Fremfinder informationer i modellen Ændrer modellen Sugerør ind i modellen Definer en grænseflade

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

K ÆMPES TORE. Den utrolige historie om Den. J a k o b M a r t i n S t r i d. G y l d e n d a l

K ÆMPES TORE. Den utrolige historie om Den. J a k o b M a r t i n S t r i d. G y l d e n d a l S k r e v e t o g t e g n e t af J a k o b M a r t i n S t r i d Den utrolige historie om Den K ÆMPES TORE PÆRE (Eller beretningen om, hvordan Jeronimus Bjergstrøm Severin Olsen blev genindsat i sit retmæssige

Læs mere

SELANDIA 1972. I am sailing, I am sailing, Home again cross the sea. I am sailing, stormy waters, To be near you, to be free

SELANDIA 1972. I am sailing, I am sailing, Home again cross the sea. I am sailing, stormy waters, To be near you, to be free SELANDIA 1972 I am sailing, I am sailing, Home again cross the sea. I am sailing, stormy waters, To be near you, to be free Sådan sang Rod Steward i 1972, i det samme år som Østasiatisk Kompagnis store

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet MED VIKINGERNE TIL SØS Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet Med vikingerne til søs For at sejle et vikingeskib er det nødvendigt, at mandskabet består af dygtige søfolk. De skal have erfaring med vind og

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Skibsbunden. Han Herred Havbåde

Skibsbunden. Han Herred Havbåde Han Herred Havbåde Skibsbunden Morten Gøthche, Mathilde Højrup og Thomas Højrup marts 2011. Skibsbunden er her samlet af 7 vragdele og udtegnet i længdesnit og plan, Roskilde d. 7.12.1976 af Morten Gøthche.

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Månedens kajak November 2010 Necky Chatham 17 & 18

Månedens kajak November 2010 Necky Chatham 17 & 18 Månedens kajak November 2010 Necky Chatham 17 & 18 (Foto: Michael i hans Necky Chatham 18 - Februar 2010) Det var egentlig ikke fordi, jeg skulle have en ny kajak jeg var bare taget af sted sammen med

Læs mere

Manual. 1. Samleanvisning. 2. Check før sejlads. 3. Trimning. 4. Vedligehold. 5. Reservedelsliste. 6. Klasseregler. - Mangler

Manual. 1. Samleanvisning. 2. Check før sejlads. 3. Trimning. 4. Vedligehold. 5. Reservedelsliste. 6. Klasseregler. - Mangler Manual 1. Samleanvisning. 2. Check før sejlads. 3. Trimning. 4. Vedligehold. 5. Reservedelsliste. 6. Klasseregler. - Mangler 7. Nyt fra SUPERNOVA. - Mangler 8. Stikordsregister. - Mangler Trampolinens

Læs mere

Hvaler på Det gule Rev

Hvaler på Det gule Rev Hvaler på Det gule Rev Spækhuggerflokken, der blev set af Team Thyfsisker på Det gule Rev, er ikke den eneste hvalart, der ofte ses på denne position. Udover marsvin er der også i de seneste år set hvidnæse,

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Communication 12.05.2014 BA-project Interview, focus group 1

Communication 12.05.2014 BA-project Interview, focus group 1 Scenario of focus group 1: Issac, 13 years old and Oskar, 14 years old Two young boys, recruited at Game practicing basketball together at the court. The interview was conducted in Danish, as they felt

Læs mere

White Words Peter Callesen

White Words Peter Callesen White Words Peter Callesen White Words Et udsmykningsprojekt til KUA 2 Tårnet set fra stueetagen i Læringsgaden White Words - Detaljebilleder fra model Toppen af tårnet set fra 3. sal White Window, 2010

Læs mere

Materiel Anders Bressendorff HR Styrmandskursus Materiel 2013 1

Materiel Anders Bressendorff HR Styrmandskursus Materiel 2013 1 Materiel 1 Styrmandens materielansvar Styrmanden har ansvaret for at kontrollere og godkende materiellet inden turens påbegyndelse at båden er i fuld sødygtig stand under hele turen Husk styrmanden har

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

Redningsflåden skal virke

Redningsflåden skal virke Tema om redningsflåder Redningsflåden skal virke Det kan få katastrofale følger, hvis redningsflåden ikke virker. Det kan ske, hvis den er pakket eller monteret forkert, eller hvis udløser-relæet er sat

Læs mere

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660 Redaktør: Steffen Møller 1561 1563 s søret Tre svenske fartøjer erobres Maden i renæssancen var baseret på kål og rodfrugter, dog ikke kartofler. Kødet blev som

Læs mere

Danmarks Og Norges Historie I Slutningen AF Det 16de Aarhundrede. (Paperback)(Danish) - Common By By (author) Troels Frederik Troels-Tund READ ONLINE

Danmarks Og Norges Historie I Slutningen AF Det 16de Aarhundrede. (Paperback)(Danish) - Common By By (author) Troels Frederik Troels-Tund READ ONLINE Danmarks Og Norges Historie I Slutningen AF Det 16de Aarhundrede. (Paperback)(Danish) - Common By By (author) Troels Frederik Troels-Tund READ ONLINE If you are looking for the ebook by By (author) Troels

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere