KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr Årgang Nr. 1 Januar BENTS NYE HØJDER s. 13. VINTERTUR HAVKAJAK EPP3 s. 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 148 33. Årgang Nr. 1 Januar 2014. BENTS NYE HØJDER s. 13. VINTERTUR HAVKAJAK EPP3 s. 7"

Transkript

1 KAJAK IDENDE Blad nr Årgang Nr. 1 Januar 2014 KDING KAJAKKUB BEN NYE HØJDER s. 13 VINERUR HAVKAJAK EPP3 s. 7 RDINÆR GENERARAING s. 4 ørdagsroning ved Brandsø

2 INDHD Blad nr Årgang Nr. 1 Januar 2014 ikkerhedsregler for vinterroning Verden i følge formanden Diverse fra bestyrelsen Indkaldelse til ordinær generalforsamling Referat fra ekstraordinærgeneralforsamling Godkendelse af udgifter Åben lotssøbad havkajak ørdagsroning havkajak EPP ørkeroning Vintertur havkajak EPP øndagsroning havkajak EPP Wales sommer camp vømmehalsarrangement EPP vømmehalsarrangement EPP o ildsjæle søges ponsorer søges tanderhejsning ponsor udvalg Kun til sorte Aktivitetskalender Bent homsen består BCU star eader ensommertur for garvede Dagbog fra tirsdagsløbeholdet Ungdomsafdelingen fortsætter de gode takter En dårlig oplevelse Kolding Kajak Klubs historie Pajagsvingeren Hva ka man få for en 10 er? elefonlisten IKKERHEDREGER R VINERRNING I perioden fra d. 1. oktober til d. 1. maj, er det obligatorisk at være iført svømmevest. Alle medlemmer skal være i besiddelse af egen svømmevest samt roovertræk, der begge altid skal medbringes i kajakken uanset vejrforhold. Desuden skal der altid være et fastgjort øsekar eller pumpe i kajakken. Ikke frigivne roere har dog pligt til at bære svømmevest hele året. Havkajakroere skal være i besiddelse af egen pagajflyder og lænsepumpe og medbringe disse i kajakken. Børn under 14 år må kun ro i følge-skab med en voksen, og kun iført svømmevest. Et barn under 14 år kan frigives til at ro i følgeskab med ethvert medlem af Kolding Kajakklub der er fyldt 18 år hvis barnet har roet 10 km på åen og kan svømme 30 m. Indtil da må barnet kun ro i følgeskab af en instruktør eller et godkendt, frigivet og voksent medlem som har roet mindst 00 km. I alle tilfælde er det den voksne, der ledsager barnet, som har ansvaret for barnets sikkerhed. Der må roes på åen op til motorvejsbroen. Vinterroning på fjorden skal foregå langs kysten, max 100 meter fra land, så man har mulighed for at bjærge sig selv, hvis uheldet skulle være ude. Det vil bl.a. sige at man ror bag om lystfiskerne. Derudover må der aldrig være is mellem kajak og land. Der dispenseres for 100 meter reglen såfremt der bæres våddragt, samt vindtæt rojakke. indst to roere skal følges ad med mindre der ros i havkajak, roreren har mindst et års medlemsskab, 00 km erfaring og kvalifikationer svarende til niveau Havkajakroer, jvf. Havkajaksamrådets regler. Det er en meget god ide at medbringe ekstra tøj m.m. så man er i stand til at klare sig selv uanset vejr og vind. I klubben findes materiale omkring kulde, koldt vand og førstehjælp. ing som enhver vinterroer bør have kendskab til. Husk at have respekt for det kolde vand. orsidebilledet er taget af Bent K homsen 2

3 VERDEN IØGE RANDEN af Peter Hansen 2013 har været et godt år for Kolding Kajak Klub. Året har ganske vist ikke været uden problemer, men samlet set kan jeg kun anbefale et ynes godt om til 2013 for Kolding Kajak Klub. Vi har bygget en ekstra bådhal, så der er plads til alle de aktive medlemmers kajakker. Bådhallen blev bygget til en attraktiv pris ved hjælp af en stor arbejdsindsats fra klubbens medlemmer. Dette var muligt i kraft af et stort engagement og korpsånd i klubben, som vi har god grund til at være glade og stolte over. Ungdomsroning i klubben har også i år været en forrygende succes med højt aktivitetsniveau, som først og fremmest er muligt i kraft af trænernes store og kvalificerede indsats. Der har været overnatningsture, stævner og selvfølgelig først og fremmest den daglige træning. or de voksne har der som altid været ture til nær og fjern, lige fra de mest vilde havkajakture i store bølger til helt stilfærdige ture på Kolding Å. igesom de tidligere år har der i 2013 været væsentligt flere arrangementer i havkajak regi, men det betyder ikke at turkajakkerne bliver liggende i bådhallen, turkajak folkene er blot pr tradition mere på vandet på spontane ture blev året, hvor vi for første gang oplevede en tilbagegang af antallet af medlemmer. I realiteten satte denne tilbagegang ind allerede året før og måske så småt i 2011, men det blev først i 2013, at udviklingen for alvor blev synlig. I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling i oktober blev der sat et arbejde igang med at kontakte frafaldne medlemmer, for at forsøge at inddrive de manglende kontingenter. I skrivende stund op til bladets deadline har dette givet yderligere kr kontingent indbetalinger. Dermed ser det ud til, at medlems tilbagegangen skyldes, at folk reelt har ønsket at melde sig ud, og ikke så meget problemer med at oprette sig i klubbens nye medlemskartotek. Dermed er det også givet, at vi har en opgave i det kommende år med at få klubbens begynderkurser fyldt op og styrke indsatsen med at fastholde medlemmerne, så vi kan sikre at klubben også fortsat kan have en god økonomi. I skrivende stund har vi modtaget kontingenter fra 27 senior medlemmer, som vi forventer vil fortsætte til næste år. ed dette medlemstal bliver der behov for væsentlige besparelser fremadrettet for at kunne få enderne til at mødes. Det er en ret ny situation for klubben, idet vi de sidste mange år har haft penge nok. Bestyrelsen har endnu ikke lagt et endeligt budget for 2014, men det kommer naturligvis til generalforsamlingen til februar. Jeg blev jo kastet lidt hovedkulds ind i bestyrelsesarbejdet i forbindelse med, at im trak sig, og jeg blev valgt ved den ekstraordinære generalforsamling i oktober, men jeg vil tillade mig at være optimist og fokusere på, at vi er en velfungerende klub, som har meget at tilbyde vores medlemmer. or de som ikke kender mig, kan jeg fortælle, at jeg har været medlem i klubben i ca 1 år, og har været formand tidligere i en periode på fire år, som sluttede for seks år siden. Jeg vil slutte med at ønske alle et godt nytår og et godt kajakår. Vintersæson er også rosæson, som kan give gode kajakoplevelser, men husk at have respekt for kulden og pas på jer selv og hinanden derude. Vi ses på vandet. 3

4 DIVERE RA BEYREEN af Bente Renner Nyhedsbrev pr. mail Nyheder og forskellig information rundsendes pr. mail til klubbens medlemmer. ilmelding til nyhedsmail skal ske automatisk når man opretter sig på klubbens hjemmeside. Klubmappe og referater Referater fra bestyrelsesmøderne kan læses på PC en på kontoret. Klubmappe, der indeholder alverdens nyttige oplysninger om Kolding Kajak Klub. Klubmappen finder du i mellemgangen ved kontoret. Vi prøver at holde klubmappen opdateret, men sig gerne til, såfremt der mangler information. ordeling af arbejdsopgaver kasserer/medlemsansvarlig Kasserer Hanne Eich træffes på eller Arbejdsopgaver: ilmeldinger til rokursus, opkrævning af kontingent, udmeldelse. edlemsansvarlig Jytte tounberg Hansen og Helle ortensen træffes på og Helle træffes på Arbejdsopgaver: Indmeldelse af nye medlemmer, udlevering/ombytning af nøgler. Husk at melde flytning mm. Hvis du skifter navn, adresse, telefonnummer eller mailadresse bedes du give besked til Hanne eller Jytte. Det vil lette vores arbejde, hvis du husker det. På forhånd tak! ptagelse på venteliste ptagelse på venteliste til klubbens rokurser sker til Hanne. Blanket findes på klubbens hjemmeside og sendes til Bente. Indmeldelse af nye medlemmer Indmeldelse af nye medlemmer sker til Jytte. Jytte træffes som oftest om tirsdagen men vil helst kontaktes pr. mail eller telefon. e telefonlisten. Udmeldelse Udmeldelse af Kolding Kajak Klub sker til Hanne. Klubhusnøglen afleveres eller sendes, hvorefter nøgledepositum refunderes. Bådpladser ildeling af bådpladser til private kajakker administreres af Ken og one der træffes på eller Værdibokse De små skabe i mellemgangen ved omklædningsrummene er til værdigenstande. Disse skabe er til fri afbenyttelse og låses med sin egen hængelås imens man er ude at ro. kabe kabene i mellemgangen ved omklædningsrummene udlejes for kr. 100,- pr. år. Reglerne for skabene er, at de kun må være låst, når man er ude at ro. an må låse sine værdigenstande inde, mens ma n er af sted, men når man er færdig med sin tur og forlader klubben igen, skal skabet være ulåst (vi har tidligere haft problemer med indbrud i låste skabe). Er du interesseret i at leje et skab kan du kontakte Hanne. INDKADEE I RDINÆR GENERARAING fra Bestyrelsen Kolding Kajak Klub afholder ordinær generalforsamling nsdag d. 26. ebruar 2014 kl i klublokalet rindholmgade 20. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. ormandens beretning 3. remlæggelse af revideret regnskab og budget 4. Behandling af indkomne forslag. Valg, på valg er: a. ormand, Peter Hansen b. Bestyrelses medlem ene Dueholm c. Bestyrelses medlem, ars kkerstrøm d. o bestyrelsessuppleanter e. o revisorer og f. En revisorsuppleant 6. Eventuelt Bemærk at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen afholdes. Det vil sige 6. ebruar. Jeg vil opfordre alle til at møde op til generalforsamlingen og benytte muligheden for at gøre sin indflydelse gældende. Alle bør også overveje at stille op til en bestyrelsespost eller en post som suppleant. Vi har brug for nye og friske kræfter til det kommende års spændende opgaver. 4

5 REERA RA EKRARDINÆR GENERARAING Valg af dirigent, referent, assistent til dirigent le aas blev valgt som dirigent Betina Rechnagel blev valgt som referent øren Jensen blev valgt som assistent til dirigenten Den ekstraordinære generalforsamling er rettidigt varslet Der er 7 stemmeberettigede til stede tatus fra bestyrelsen e bilag med hændelsesforløb e bilag med kontingenter e bilag med status på økonomi Debat / spørgsmål vedr. de tre bilag Der stilles spørgsmål til de skyldige kontingenter. I forhold til de skyldige kontingenter, er det blevet forsøgt at få de skyldige beløb ind via mail og sms. Det har taget lang tid, at få en medlemsliste. edlem: Husk på at det er et nyt system. å det er en overgangsperiode, hvor tingene er svære. ange har sikkert fået betalt. remadrettet kan vi ikke glemme at betale kontingent. Der har været kasserer skifte mellem det nye og det gamle økonomisystem orskellige holdninger til hvor meget tid / energi der skal bruges på, at diskutere det der er sket, frem for i stedet at diskutere, hvad vi kan gøre ved det, der er sket (manglende kontingent indbetaling) Der stilles spørgsmålstegn ved, hvad der egentlig er grunden til, at to bestyrelsesmedlemmer trækker sig. Debat / forslag til hvordan vi kommer videre En del af dem der ikke har betalt, har roet i 2013 Dem der ikke har roet siden 2011, det beløb de skylder, regner man ikke med at få ind At nogle medlemmer får ansvaret for at kontakte de medlemmer, som ikke har betalt. Poul Erik vil gerne være tovholder i det, hvis bestyrelsen beslutter, at det skal være en af handlemulighederne. Birgitte, ven Erik, arianne, homas Christiansen, Pia andau, Nick ogensen vil også gerne melde sig ind i sådan et udvalg. Hvis et sådant udvalg kommer op, at dem, der tager ud, også kan hjælpe folk med at melde sig ind, og derved blive oprettet i klubmodulet Rabat hvis man betaler med dankort Nøglen skal spærres lere sponsorer til klubbladet Nedsætte et sponsor udvalg Nedsætte et økonomiudvalg under bestyrelsen, da økonomien er en stor post orslag fra Ivan, se bilag orslag: Alle, incl. Bestyrelsen, skal betale kontingent. På nuværende tidspunkt er bestyrelsen kontingentfri. Debat for og imod. Resultat af afstemning: Der er afgivet 72 stemmer. Der er 44 der har stemt ja, 28 der har stemt nej. Det vil sige at Ivans forslag er vedtaget. orslag 1 fra Poul Erik, se bilag Der er købt et lidt dyrere system, således at der er et firma bagved, som altid kan yde support Uklarhed om, hvad der præcis skal stemmes om Poul Erik trækker forslaget orslag 2 fra Poul Erik, se bilag Kommentarer: Det er der ikke penge til lige nu Det er en bestyrelsesbeslutning Ikke kajak klubbens opgave at låne penge til medlemmerne Er det overhovedet lovligt, at låne penge ud til den slags Poul Erik trækker forslaget orslag 3 fra Poul Erik, se bilag Poul Erik trækker forslaget, inden det blev præsenteret Når der stilles et mistillidsvotum til bestyrelsen, så handlingslammer det bestyrelsen, derfor skal det enkelte bestyrelsesmedlem tage stilling til, om vedkommende ønsker at fortsætte. Dette kan de først sige på selve dagen. ene Dueholm ønsker at fortsætte, da en ny bestyrelse vil ødelægge klubben. Per Dige, vælger pga. de positive tilbagemeldinger, der er kommet i aften at blive. Hanne, vælger også at blive. ars kker vælger at blive pga. de tilbagemeldinger, der er kommet. Bestyrelsen beder ro til at foretage sig bestyrelsesarbejde, er der nogle kommentarer, så kom tilbestyrelsen. Valg af ny formand: ormanden er kun formand indtil den ordinære generalforsamling Der er ikke nogen i den siddende bestyrelse, der ønsker at være formand. orslag til formandskandidater: Peter Hansen Per Dige (modtager ikke valg) Birgitte Braae (Ønsker ikke valg) Peter ønsker at stille op, Peter blev valgt Valg af to suppleanter Indtil ordinær generelforsamling orslag til kandidater ine (ønsker ikke valg) ark melder sig som suppleant Anja melder sig som suppleant

6 GDKENDEE A UDGIER fra Bestyrelsen Kære Kajakfolk, Riget fattes penge, og mange vil opleve at der i år bliver knap så meget at gøre godt med til aktiviteterne i klubben som der har været i de tidligere år. Vi kan derfor ikke regne med, at det som klubben betalte eller gav tilskud til sidste år automatisk vil få samme klubtilskud i år. Derfor vil jeg her minde om, at alle udgifter som man ønsker helt eller delvist betalt af klubben, skal forhåndgodkendes af bestyrelsen. Jeg forventer at de enkelte udvalg vil får et budget tildelt ved generalforsamlingen som det er sket de tidligere år, og at udvalgene vil få frihed til at disponere indenfor dette budget. en øvrige udgifter eller udgifter som overskrider et givet budget er det ekstra vigtigt at få godkendt på forhånd. ÅBEN ØBAD HAVKAJAK fra Havkajakudvalget af Bent K homsen Vi har fået nogle ekstra tider, så du kan få øvet dine havkajakfærdigheder. Du er velkommen, hvis du har minimum EPP 2 hav niveau. Der er fri leg, og således ingen decideret undervisning, og dermed heller igen instruktører, der står for aftenen. Der er selvfølgelig livredder til stede, som under alle arrangementer i lotssøbadet. Pas alligevel på hinanden ved f.eks. at gå sammen 2 og 2 og hold øje. Vi mødes kl og pakker kajaktraileren. Husk at få rengjort din kajak 100 %, også småsten og andet under sædet. Ingen tilmelding nødvendig. Arrangementet slutter kl 22. irsdag, d. 7. januar irsdag, d. 4. februar irsdag, d. 4. marts ØRDAGRNING HAVKAJAK EPP 3 fra Havkajakudvalget af Bent K homsen Vi ror følgende datoer: ørdag d. 11. januar ørdag d. 8. februar ørdag d. 8. marts ød op i klubben kl Hvor turen går hen er der informeret om på klubmailen senest fredagen inden. Vi satser på at give lidt udfordringer til alle, hvis vejr og vind er med os. ørdagsroning illebælt foto Bent K. homsen ØRKERNING fra Havkajakudvalget af Bent K homsen åfremt vandet ikke er stift kan du nå at være med her i det nye år. Vi ror onsdag d. 1. januar, onsdag d. 19. februar, med start kl fra Kolding Kajak Klub. olid vinterpåklædning, lys der ikke blænder, samt noget varmt at drikke. 6

7 VINERUR I HAVKAJAK EPP3 fra Havkajakudvalget af Anni Grøndal Den januar får du mulighed for at vinterteste dit kajakudstyr. Vi finder et spændende sted at ro til lørdag, hvor vi slår lejr og hygger med bål og medbragt mad. Destinationen bestemmes senere afhængig af vejr, vind og forhåbentlig sne og is. or at deltage skal man have EPP3 niveau, og vi har max 12 pladser. uren ledes af luf og Anni som hjælpeinstruktør samt Gitte i planlægningsteamet og som bålmanager. ilmelding til Anni på gmail.com ØNDAGRNING HAVKAJAK EPP 2 fra Havkajakudvalget af Bent K homsen Er du mest til rolig vand og ikke for lang en tur, så er søndagsroning for havkajak noget for dig. Vi forventer dagsetaper på max. 1 km. Der vil være to erfarne klubinstruktører med. Vi mødes og pakker trailerne kl øndag, d. 26. januar øndag, d. 16. marts WAE ER CAP UGE 28 fra Havkajakudvalget af Bent K homsen Vi har igen fornøjelsen af at invitere dig til dit livs kajakoplevelse. Du kan nå at tilmelde dig inden d. 31. januar. Wales hører med god grund til ét af de mest eftertragtede steder i verden at ro havkajak, så snyd ikke dig selv for denne oplevelse. e evt. beretning fra 2013 af jak eegård fra dense Havkajakklub i sidste Kajaktidende. Var du ikke til informationsmøde i december, så ring eller skriv til ikael Betzer eller Bent K. homsen, og få yderligere info. Du skal være velkommen. VØEHAARRANGEEN HAVKAJAK EPP 2 fra Havkajakudvalget af Bent K homsen Er du havkajakroer på EPP 2 niveau, er du velkommen i lotssøbadet tirsdag d. 1. april kl å her øvet de grundlæggende havkajakfærdigheder inden forårssæsonen. ax 12 deltagere, som fordeles efter først til mølle princippet. ælles transport af kajakker kl fra klubben. Der vil være undervisning af to klub instruktører. ail din tilmelding til 7

8 VØEHAARRANGEEN HAVKAJAK EPP 3 fra Havkajakudvalget af Bent K homsen Er du havkajakroer på EPP 3 niveau, er du velkommen i lotssøbadet tirsdag d.9. april kl ax 12 deltagere, som fordeles efter først til mølle princippet. ælles transport af kajakker kl fra klubben. ail din tilmelding til NY IAG R NYE EDEER af ark oore Højer ra Nytår 2014 starter vi et nyt tiltag i Kolding Kajak Klub. iltaget går i sin enkelthed ud på, alle nyere medlemmer (under 3 års medlemskab) får mulighed for at opbygge et fællesskab i og omkring Kolding Kajak Klub. Hvor der kan findes ny ro kammerater, vi ror både tur og hav kajak Der vil være et åbent forum til besvarelse af evt. spørgsmål med tid til forklaring Introduktion til fællesarrangementer i klubben ocialt samvær med andre nye medlemmer, vi prøver at lave en månedlig fællesspisning orskellige fælles ture med udgangspunkt fra klubben (korte, alle kan være med) Egen indflydelse på kommende aktiviteter yder det som noget for dig (læs under 3 års medlemskab), hold øje med opslagstavlen eller kontakt mig. er frem til vi mødes og kommer i gang. IDJÆE I E NY BEGYNDERHD ØGE! fra Ungdomsudvalget af Peer Christensen Har du lyst til komme i ekstra godt humør to gange om ugen? Kan du håndtere op til 12 begejstrede unge? Har du styr på din egen roning og har 1000 km bag dig? Kan du holde gejsten oppe uanset om det regner, blæser eller solen skinner? Nyder du at være på Kolding fjord og Kolding å? Kan du bruge et par weekender på konkurrence og ture med kajak? Kan du arbejde sammen med et par dygtige hjælpeinstruktører? Nicolas tlf Peer tlf å er det bare om at tage kontakt til en nedennævnte ihærdige ungdoms trænere: Pia tlf

9 PNRER ØGE af Peer Christensen Ungdomsafdelingen søger med lys og lygte efter nogle firmaer, som er villige til at yde et tilskud til de ihærdige unge. I år 2014 vil vores aktivitetsniveau blive en anelse højere end i Der bliver deltagelse i konkurrencer både i Danmark og yskland, samt gennemførelse af hele to træningslejre. Den første bliver 14 dage i april til jekkiet og den anden i skolernes sommerferie fire dage et sted i Danmark Der må være nogen blandt vores medlemsskare, som kunne bane vejen for et sponsorat. Hvis man kan og vil hjælpe os, da vig ikke tilbage for at kontakte undertegnede for yderligere informationer. Ungdomsafdelingen vil med åbne arme tage imod støtte til konkurrencetøj, hjælp til betaling af træningslejre og konkurrencer samt nogle mandskabsbåde (K2). I år har vi jo været heldige at modtage støtte fra ydbank og 3p ogistics. Udover disse bidrag har vi selv afholdt nogle indtægtsgivende arrangementer. ANDERHEJNING fra Bestyrelsen Vinteren er over os og det er koldt og væmmeligt udenfor. en fortvivl ikke, hvis det går som sidste år og året før det, bliver det forår igen med mere sol og varme. Derfor har vi været så dristige at planlægge en standerhejsning lørdag den 12. april. Det bliver sædvanen tro kl 14:30. m formiddagen bliver der som sædvanlig oprydning og forårsklargøring af klubhuset. Det starter vi med kl PNR UDVAG af ark oore Højer om de fleste har opdaget, er der lavvande i kassen, så hvorfor ikke hjælpe klubben. Vi prøver derfor at få et sponsorudvalg op at stå igen (der har været flere i perioder). Udvalget skal bistå bestyrelsen med sponsorater, rejse likviditet, samt søge fonde og legater. Er det noget du har interesse i, lyst til eller erfaring med, så kontakt venligst bestyrelsen, så vi kan få hjulpet klubben tilbage på rette vej. KUN I RE DEN 16. JANUAR Da det er årets første fiskedag er det aftalt med sportsfiskerne, at vi ikke ror længere end til orte Bro i ådalen. Desuden er der kun ro til orte den første weekend i maj og den første weekend i oktober pga. fiskekonkurrence. 9

10 10

11 AKIVIEKAENDER Januar fs. + lø. + tr. + Åben sv.hal s. 6 ørdagsroning s. 6 fs. + lø. + tr. ørkeroning s. 6 Vintertur havkajak s. 7 fs. + lø. + tr. Info sommertur øndagsroning s. 7 fs. + lø. + tr ebruar fs. + lø. + tr. + Åben sv.hal lr3. fs. + lø. + tr. fs. + lø. + tr. mr. fs. + lø. + tr. Generalforsamling s fs. = ællesspisning tr. = irsdagsroning lø. = ø lr3. = ørdagsroning EPP3 sr2 = øndagsroning EPP2 mr. = ørkeroning hr. = Handicaproning arts April fs. + lø. + tr. + Åben sv.hal lr3. fs. + lø. + tr. sr2. + deadline Kajaktidende fs. + lø. + tr. fs. + lø. + tr fs. + hr. + tr. + sv.hal EPP2 s. 7 fs. + hr. + tr. v.hal EPP3 s. 8 tanderhejsning s. 9 Palmesøndag fs. + hr. + tr. kærtorsdag angfredag Påskedag 2. påskedag fs. + hr. + tr. fs. + hr. + tr

12 12

13 BEN HEN BEÅR BCU AR EADER PRØVE fra Bestyrelsen af Peter Hansen I efteråret har Bent været i Wales og aflagt prøven BCU tar eader ea Kayak, som er det højeste niveau af egenfærdigheder der findes indenfor BCU, British Canoe Unions. BCU s uddannelsessystem har fungeret som grundlag for EPP (European Paddle Pass) systemet som vi kender det i Danmark. I forhold til EPP er BCU mere kendt og anerkendt ude i verden. Bent fortæller om prøven: Det har været fantastisk spændende at arbejde hen mod dette mål, og har krævet mange kajakture til bl.a. Wales og andre steder i verden. Jeg er blevet undervist af nogle af de bedste havkajak trænere i verden. Det har været spændende og særdeles lærerigt. Prøven foregik over to døgn med bl.a. en tur til he kerries, en Ø uden for Wales nordkyst med seks knobs strøm (ca. 11 km/t) ja så flytter vandet sig altså, og giver masser af kajak udfordringer og laver dejlige surfbølger. Det var vores lege - og testområde. Nat navigation på en bælgravende mørk klippekyst, var en anden af disciplinerne. urledelse i høj sø, med masser af fingerede ulykker, der skulle håndteres. ærerigt og spændende. Dette betyder at Bent nu må lede avancerede havkajakture hele året alle steder i verden. Det mener jeg, vi har god grund til at være glade for her i klubben, da det giver flere muligheder for at lave spændende ture i klubregi. I år går en af disse ture til netop Wales, som hører til top ti over verdens mest søgte områder for havkajakturister. Bent har altid sat et højt niveau både for sin egen kajakroning, men også for havkajak aktiviteterne i Kolding Kajak Klub, som Bent har ydet en særdeles stor indsats i at bygge op. Vi har i dag et varieret og omfattende program af havkajak aktiviteter, som ledes af en flok engagerede og kompetente havkajak instruktører. Det med kompetanceniveauet er der nu sat trumf på, med en BCU turleder! 13

14 ENERUR R GARVEDE af Peter Vest ådan startede indbydelsen til weekendturen og dette efterårs havkajaktur på EPP3 niveau. kiftende vejrudsigter udsatte beslutningen om geografien lige til det sidste, men endelig udløste turlederne luf og ichael spændingen og d. 20. september 2013 tog ni personer turen til ommark Camping og arina på Als, som udgangspunkt for en odysse til Ærø, Avernakø og yø. eltene blev slået op på ommark Camping fredag aften i tusmørket, og mens maden snurrede på trangiaerne, fortalte Ingolf og luf røverhistorier, og der blev snakket usikre vejrmeldinger for de kommende dage. Efter god aftensmad, kaffe og Irish Coffee, tørnede nogen ind, mens andre blev oppe for at snakke, tjekke vejret og regulere whiskybeholdningen eller var det omvendt? Efter en flot solopgang, morgenmad og pakning af kajakken, blev bilerne blev sat på langtidsparkering og vi stævnede ud ved 9-tiden med kurs mod nordspidsen af Ærø, et havkryds på ca. 14 km. på åbent vand. Vejrudsigten lød på 6-8 m/s fra vest, så der var dømt næsten ren ferie med rygvind, gode surf og godt vejr til Ærø fyrtårn, hvor der både blev tid til fortæring og en ekskursion over golfbanen til fyrtårnet, hvor nogle få velhavere havde råd til udsigten. idegevinsten var et par offentlige toiletter slet ikke så tosset efter 14 km. på vandet. Retningen blev nu sat mod Avernakø s nordspids, en tur på ca. syv km. Vinden var tiltagende, retning nordvest, så det blev liggende kaffepause for at få læ på øen inden det sidste træk til yø, men humøret var højt, ikke mindst takket være Gittes hjemmelavede og sunde snackbars og Peders hjemmebagte kage. åledes rustet steg vi i kajakkerne igen, for at tilbagelægge de sidste fem km. til yø i en god, tiltagende modvind, inden vi kunne stævne ind mod den lille naturcamping ved siden af havnen, hvor lejrpladsen hurtigt blev etableret, med både bænke, bad og toiletter lige ved hånden - Kan man ønske sig mere? Efter aftensmaden satte den allestedsnærværende klubpyroman som altid gang i bålfesten med hjælp fra adskillige brændselssupportere, og der blev hygget ved bålpladsen lige til den naturlige træthed tog over og liggeunderlaget helt naturligt kravlede under soveposen. I løbet af natten blæste det op og vejrudsigten søndag lovede tiltagende vind på 9-11 m/s fra nordvest. Vi besluttede derfor i fællesskab at starte så tidligt som muligt, for at krydse fra yø til ynshav inden vinden blev alt for hård. Et stræk på ca km. g for de garvede blev det! Vinden tiltog hurtigere end forudsagt og der skulle knokles mod både vind og bølger på 1-1½ meters højde, der ofte skiftede retning, fordi vind og strøm modarbejdede hinanden. ambahofterne arbejdede uafbrudt og der blev god brug for både surf evner og støttetag ikke mindst i de skarpkantede grønlændere hvor Nick og arianne havde godt fat i pagajen. På et tidspunkt passerede et af flådens fartøjer. De stoppede bag os og holdt øje en tid, førend de fortsatte turen. Gad vide hvad de har tænkt og sagt måske blev vores position meldt til K. Efter næsten fire timer under kyndig styring af vores rutinerede turledere og teffen, nåede vi langt om længe kysten syd for ynshoved. tolte, godt møre og udasede, kravlede vi ud af kajakkerne for at nyde en tiltrængt frokost og tissepause, førend kursen blev sat mod udgangspunktet i ommark arina. uren retur langs kysten på syv km., var den rene svir i forhold til de netop overståede strabadser, og da vi sejlede ind i ommark havn, var humøret højt. Kajakkerne blev slæbt på land, ikke helt uden problemer, da landgangsbroerne var lige lovligt høje til kajakbrug, og så blev der ellers pakket ud, klædt om og læsset kajakker, før kursen blev sat mod ishuset, hvor de var meget gavmilde med både kugler og softice. ige noget der passede nogle sukkerkolde kajakroere. å gik det hjemad efter en weekend med både hygge og udfordringer - selv for de garvede. Det var hårdt og skideskægt. elvom jeg lige efter sagde noget andet...så vil jeg også med næste gang. 14

15 DAGBG RA IRDAG ØBEHDE (UNGD) af Conni Winter Det er bælgravende mørkt, så det er på med refleksveste, så vi kan ses i trafikken. ørst lidt opvarmning, gerne instrueret af en af vores nyuddannede I ront instruktør Ida. Det er som regel lidt sjovere opvarmning, end hvad de voksnes fantasi rækker til, nemlig gadedrenge hop og høje knæløft. Det kan f. eks. være samarbejdsøvelser el. fangeleg. å er det af sted ud og løbe. Vi plejer at finde et sted med lidt lys. Der er kun få steder vi har været to gange så nye omgivelser næsten hver gang. å øver vi os i at presse pulsen op og få pulsen ned i alle mulige og umulige forskellige intervaller. Kun fantasien sætter grænser her. Er vi lidt trætte, krydrer vi intervallerne med lidt konkurrence så vågner de fleste op igen og presser sig selv lidt mere. ilbage ved kajakklubben står den på udstrækning til de ømme ben. De voksne forsøger også at proppe viden i hovederne på de unge. idst var det: Hvorfor er mænds næser generelt større end kvinders næser?. var fra de unge drenge: å de bedre kan lugte, hvor kvinderne er! bum bum så faldt svaret om iltoptagelse til større volumen af muskler lidt til jorden. Jens Holms Vej Kolding 1

16 UNGDADEINGEN RÆER DE GDE AKER af Peer Christensen iden sidste blad har ungdomsafdelingen holdt en lille pause (uge 41 + uge 42) på 14 dage uden organiseret træning. De unges vintertræning startede i uge 43, og for dem som har deres daglige gang i klubben, har de måske lagt mærke til opslagstavlen. Her hænger hvornår de unge træner i klubben, hvilke styrketræningsøvelser de skal lave, samt et detaljeret uge program. Uge programmet, rent indholdsmæssigt og belastningsmæssigt ændres fra uge til uge. Ud fra nedenstående plan over uge 0 kan man bl.a. se intensitet i ergometerprogrammerne, hvilke programmer der skal roes på vandet samt specielle aktiviteter. ræningen gennemføres som på et kraftcenter med seks ugentlige træningsdage og endda flere dage med to ting der skal trænes. I øjeblikket er vi 16 unge i alderen 13 til 1 år. Den hårde kerne, som virkelig er faldet for sporten og deltager i alle træningspas tæller 12 ud af de 16. en alle 16 drenge og piger træner min 3 gange om ugen. Af aktiviteter udenfor klubben skal nævnes følgende: deltagelse i Havneræs Horsens og Ry sidstnævnte blev en kraftanstrengelse med 1 m/s og kun 0% af samtlige deltagere fuldførte. Etablering af træningsfællesskab med Kraftcenter Vejle og omkringliggende kajakklubber en gang om måneden. Uge 0 ællestræning elvstændig træning (egen niveau) Program ræner/leder Bemærkning andag øb+ergo+v 1630/1730 øb: 3km som opv. Ergo: x90 /30 (i2) + 7x30 /30 (i3) + 1x 200m max V x10 eller x1 irsdag øb kl. 164 Ergo øb: Conni s interval Ergo (20min): x90 /30 (i2)+ 10x30 /30 (i3) + 1x 200 m max Hold 1 anbefales at gøre dette :) Hvis man venter på at komme til ergometer, kan mave/ryg-øvelser laves. nsdag V + ergo 161 orsdag ro kl liver + Julie ror program på Ergo Ergo: x10 /30 +2x4 /1 V x10 eller x 1 Ro( 61 min uden opv.) 10x90 /30 (i2)+10x60 /3 0 (i3)+20x30 /30 (i3-4) 3 P mellem hvert sæt. redag øb og eller Ergo øb: ur til roklubben og retur Ergo: 3 (i2)+6.000m(i-i6) ørdag amling 0930 til til 111 B løb skal være klar til tiden 111 til 1200 Pause/ spise 1200 til 1330 ax test V 1330 til 141 pause/ spise 141 til 130 ro program Peer + Nicolas Conni + Heine Peter og onny Pia + Christian + Peer Nicolas + Peer øndag ri ri ri ri Husk at overholde mødetider til løb! Husk tiden i dagbog Husk opdeling til ergo - ny tidsplan husk at notere tiden i -dagbog skiftetøj masser af mad godt humør husk -dagbog 16

17 EN DÅRIG PEVEE af Kurt eiberg Jeg mødte op til ekstraordinær generalforsamling den 30. oktober 2013 til valg af ny formand, og fik en forklaring på den pludselige afgang. Det viste sig på mødet, at grunden var dårlig økonomi på grund af manglende kontingent indbetalinger helt tilbage fra 2011 og frem til i dag, jeg var RYE. Det vil sige, at nogle af de smilende medlemmer som jeg hilser på, når jeg kommer i klubben, er dem der måske kører frihjul og bruger klubbens faciliteter på min regning!!! Jeg synes at klubben har mistet sit overblik og måske er blevet for stor?? ven i købet blev der oplyst, at enkelte sponsorer mangler at blive opkrævet betaling!!! Jeg håber de ny tiltag for opkrævning af kontingent (ake orce) vil give resultater så det igen vil blive en god oplevelse at komme i klubben. 17

18 KDING KAJAK KUB HIRIE en føljeton af H.P. IN: De historiske indslag er malet af forhenværende medlem Hans Peter arsen, som har fundet materialet på lokalarkivet på taldgården. Hele hans arbejdde står i klubben i en mappe ved kontoret. Vi har valgt at redigere lidt og sætte en bid i hvert januar nummer af bladet Bestyrelsen består af Ervy kov (formand), Hans peter larsen (kasserer), Claus Pagh, Kjeld Povlsen og Jan Rasmussen. Generalforsamling. marts. 28 deltagere. Dirigent:Poul Erik Jensen Efterårsgeneralforsamling 1. oktober 2 deltagere.dirigent:kurt pedersen Klubben får nye love. tanderhejsning lørdag 4. april. tanderstrygning 2. oktober. vømning og gymnastik redage på Ålykke skolen. Entringsprøver i svømmebadet på Ålykkeskolen Nye medlemmer Peter kov Jensen Brian Jensen Jens Kimby Karen margrethe taarup Julemanden blev ekskorteret i havn 28. november af 6 roere Juletræsfest 17. december 1-20 deltagere til dans omkring juletræet, bro bro brille og bytning af små gaver. Citat: Poul Erik! Ja man kunne næsten kalde ham Guden å Jensen. Han har arrangeret mange skønne ture på Gudenåen, blandt andet en efterårstur 1986 fra Åle til Ry. Det var vel starten på billig turene fra Åle til Ry, som blev en kæmpe succes. Det var sikkert også ham, der var kimen til bededagsturene. our de Gudenå: 120 km: Poul Erik Jensen nr. 26 Viggo Rasmussen nr. 29 aue Nielsen nr km. ungdom: Claus onnichsen nr. 1 ichael Ustrup nr. 6 onny Benkjer nr. 7 Gitte arsen nr km. Yngste: ichael ortensen nr. 9 Peter mortensen nr. 12 rim: Kim Hansen J Brabrand Claus onnichsen K.2 2. plads K.4. 2.plads K m 1.plads Åløb 1. august Vundet af Claus onnichsen est med 21 daltagere. Hædring 3. november Claus onnichsen hædres to gange og aue Nielsen en gang på Rådhuset for deres præstationer. Bededagsturen maj 7 roere deltog. tartede med at ro kanderborg søerne rundt. vernatning på vandrerhjemmet. 2. dag roedes til ilkeborg. vernatning i kajakklubben. 3. dag ilkeborg rundt. Denne vinter var illebælt helt frosset til Vinter Henning ortensen onny Benkjer ichael Ulstrup Pia ortensen 637 Gitte arsen 0 6 aue Nielsen Aase Vonsild 31 8 Kjeld Povlsen Hans Peter arsen Kim hansen 176 ialt 781 km. ommer onny Benkjer Claus onnichsen ichael Ulstrup Henning mortensen 161 aue Nielsen Peter ortensen Poul Erik jensen Pia ortensen ichael mortensen preben Jensen 4 ialt 198 km 1988 Bestyrelsen består af Ervy kov (formand), Aase Vonsild(kasserer), Gitte arsen, aue Nielse n og Chr. Rasmussen. Generalforsamling 2.februar. 1 deltagere. Dirigent: Hans Peter arsen Efterårsgeneralforsamling 3. november tanderhejsning lørdag 9. april. tanderstrygning 23. oktober. vømning på Ålykkeskolen.. 18

19 ørstehjælpskursus v/ Joseph Callan - 10 deltagere astelavn 14. februar. 11 deltagere til tøndeslagning på åen. Juletræsfest 17. december Dans omkring juletræet og bytning gaver. our de Gudenå: 120 km: K.2. jun: Claus onnichsen nr.2 K.1.tur B: Poul Erik Jensen nr. 8 rim Kim Hansen Kim ichael aursen Verner homsen Preben Jensen Å løb 4 deltagere + fest om aftenen Vejle å 1. gang- start ørskind 13 roere Kjeld Povlsen, aue Nielsen, Claus onnichsen, Hans Peter arsen + flere Juletur 30. december ra ruds bro og hjem. 6 roere Nye medlemmer Jan Paaskesen usanne imonsen Kirsten tockholm ateriel 2 nye Raptusser bliver købt. Vinter Claus onnicsen aue Nielsen 87 3 onny Benkjer ichael Ulstrup 343 Kjeld Povlsen Hans Peter arsen Pia ortensen ichael ortensen 88 9 Gitte arsen Rune arsen 80 ialt 3310 km. ommer onny Benkjer Claus onnichsen aue Nielsen Poul Erik Jensen 1307 Preben Jensen Kjeld Povlsen Kim Hansen ichael Ulstrup Hans Peter arsen Kim. aursen 381 ialt 1810 km Poul Erik Bech Jernbanegade 2, 6000 Kolding PÅ IKKER KUR NÅR DU KA ÆGE 19

20 PAGAJVINGEREN Vinterstatistik 4. januar 2014 Nr. Navn Viggo Rasmussen ark oore Højer Jeppe Glesner ars Uldall Juhl Kirsten ørensen Bent udvig Ingolf Petersen one Enggaard Bent Nissen August Ulstrup Ring Ken Nissen Kent Jensen Henrik chalech Jonas ogensen Peer Christensen Ida Averhoff Paul Dansereau Rasmus Winther Jensen Peter artin Jensen Paw Kristensen Anne chalech Claus homsen Poul Erik Jensen svald lesen liver Pagh Anni Grøndal René Boel ove K homsen Per Dige om Jensen Niels Westergaard Poul Henning Andersen Gitte Raahauge Nielsen inn Jørgensen Børge und heis ogensen Celine andau arkus oslund ichael Christensen Karen arie trandby obias chuster H P arsen Knud Kronborg Kenneth R ørensen arie kau Andreas Hoberg ørensen Kira Hofsted Karin Westh Bettina andgaard Bent K. homsen Niels Chr. arsen Peter Vest Hansen Cecille Gjerulff liver C ebirger Jytte tounberg Hansen Jan artesen Pia andau Christian Albrecht Bent Porsborg Hermansen ine Høgh im ønss Christensen Hans hygesen km Nr. Navn homas Brun Hansen Gæsteroer Bente Adamsen Nielsen Betinna hude luf Brandt ogens ørrrild lsen teffen teffensen øren ønderby Berit K Kristensen io Kjær Catharina Klærke ofie Rasmussen ichael Hononè Claus Birk Nielsen Johanne if Christophersen Jens øller omas Due-Pedersen Asmus Kromann Helle aursen le Jørgensen Daniel aporte Helle Brøkner ortensen Niels Johan Geil Klaus hostrup øren Gysbæk Jensen ikael Betzer Rie røjk Klaus riis Kenneth andau utz Erichsen Annette Nissen Ditlev Petersen ven-erik Guldager arsen igrid Nielsen one hune ina Rosendahl Yvonne Delcomyn Hansen le Hein Henning uszynski Kurt Kongsted Uffe Høj Kristiansen orben Jørgensen ette Bunkenborg Klavs Busch homsen Carsten Engberg Ulla ebahn Birgitte Braae Andresen Christian underskov Julie øller Jensen ars Nørgaard Nicolas aporte øren Jensen Jens under Nick ogensen Irene Østergaard ichael allin arius Jørgensen Horskjær Jeanette trand Ialt km Nr. Navn Dame op 10 Kirsten ørensen one Enggard Anne chalech Anni Grøndal ove K homsen Gitte R Nielsen Karen arie trandby arie kau Kira Hofsted Karin Westh Bettina andgaard Nr. Navn Ungdoms op 10 August Ulstrup Ring Jonas ogensen Ida Averhoff Rasmus W Jensen liver Pagh heis ogensen Celine andau arkus oslund obias chuster Andreas H ørensen km km

21 BIEDER RA UNGDERNE BYE- BØREN Agtrupvej 97 Kolding

22 PPYNNING A KUBBEN HVA KA AN Å R EN 10 ER... Rabatordninger Husk at du som medlem af Kolding Kajak Klub får 10% rabat i pejder port og rabat på 12-turskort i lotssøbadet samt 1% i riluftsland. Du skal blot forevise nøglen til klubben. Urmager & Guldsmed dr. orv 11 Kolding lf

23 EENIE Bestyrelsen ormand Peter Hansen Kastaniealle Kasserer Hanne Eich Christiansøvej ars kkerstrøm jordvang ene Dueholm Enøvænget Per Dige Broagervej uppleant ark oore Koliinsgade Anja auridsen tejlbjergalle 21, st INRUKØRUDVAG Peter Hansen Birgitte B Andresen Ane Andersen URUDVAG Klaus riis Bent K homsen orben Rask Petersen Per Dige UNGDRNING Peer Christensen Claus homsen com BÅDPADANVARIG one Enggaard HAVKAJAKUDVAG Bent K homsen ikael Betzer ars Andersen / KAPUDVAG Peter Jensen KAJAKP artin Heide EUDVAG Kurt øller ine chjødt Anja auridsen ven-erik arsen EDEANVARIG Jytte tounberg Hansen Helle B ortensen BADUDVAG ine Petersen Catharina Klærke HJEEIDE ene Dueholm Peter Ellemose roels Kragh BYGNINGUDVAG im Christensen øren Jensen ars Korsbæk Karin Westh AERIAEUDVAG Kent Jensen Peter arsen Niels Westergaard Kenneth ørensen RAIERANVARIG Kent Jensen PNR/EGAUDVAG øger nye medlemmer KUBHU rindholmsgade Udlejning (vinterhalvår) Christian Kiørboe

24 Afsender: Kolding Kajak Klub v. Hanne Eich Christiansøvej 6000 Kolding B KN Kajak idende Kajak idende udgives i januar, april, juli og oktober i et oplag på ca. 00. Bladet sendes til aktive og passive medlemmer samt annoncører. Bladet redigeres af: Catharina Klærke ine arie Petersen ateriale til Kajak idende sendes til redaktionen på eller afleveres i redaktionens skuffe i klubhuset. Vi modtager gerne billeder på en CD. Indlæg bedes skrevet direkte i en mail eller i Word-format. Vignetter af Alice Vestergaard. Deadline for næste Kajak idende er søndag d. 16. marts 2014.

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 146 32. Årgang Nr. 3 Juli 2013. SOMMERFEST s. 8. SOMMERTUR FOR HAVKAJAK s. 7

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 146 32. Årgang Nr. 3 Juli 2013. SOMMERFEST s. 8. SOMMERTUR FOR HAVKAJAK s. 7 KAJAK IDENDE Blad nr. 146 32. Årgang Nr. 3 Juli 2013 KDING KAJAKKUB ERE s. ERUR R HAVKAJAK s. 7 in rejsegilde krans lavet af klubmedlemmer. INDHD Blad nr. 146 32. Årgang Nr. 3 Juli 2013 Verden i følge

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 145 32. Årgang Nr. 2 April 2013. FÆNØKALV TUREN s. 12. SOLBJERG SØ s. 12 HUSK GIROKORT

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 145 32. Årgang Nr. 2 April 2013. FÆNØKALV TUREN s. 12. SOLBJERG SØ s. 12 HUSK GIROKORT KAJAK IDENDE Blad nr. 145 32. Årgang Nr. 2 April 2013 KDING KAJAKKUB ÆNØKAV UREN s. BJERG Ø s. HUK GIRKR Ungdomsroerne slår katten af tønden. INDHD Blad nr. 145 32. Årgang Nr. 2 April 2013 Verden i følge

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Om Kerteminde Kajakklub

Om Kerteminde Kajakklub Siden er sidst revideret den 2. januar 2016 af GRL Om Kerteminde Kajakklub Kerteminde Kajakklub blev etableret i juni 2005 ved en stiftende generalforsamling og er således stadig en ny klub. Det betyder,

Læs mere

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 149 33. Årgang Nr. 2 April 2014. STANDERHEJSNING s. 6. HVOR SKAL VI HEN I 2014? s. 10

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 149 33. Årgang Nr. 2 April 2014. STANDERHEJSNING s. 6. HVOR SKAL VI HEN I 2014? s. 10 KAJAK IDENDE Blad nr. 149 33. Årgang Nr. 2 April 2014 KDING KAJAKKUB ANDERHEJNING s. 6 HVR KA VI HEN I 2014? s. 10 UNGDRERE I EIEKAE s. 14 Pause på vinter turen i havkajak. INDHD Blad nr. 149 33. Årgang

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT

Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Dirigent: Poul Erik Holm. Referent:

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

INFO fra kajakudvalget

INFO fra kajakudvalget INFO fra kajakudvalget Brejning Bådklubs kajakudvalg december 2013 Vi vil forsøge at nå mere ud til vores medlemmer. Derfor vil vi med jævne mellemrum udsende et infobrev med oplysninger om bl.a. udvalgets

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart Sidst revideret Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart 1. Formål og gyldighed Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at fremme sikker kajakroning i Kajakklubben Strømmen.

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 som afholdes i klubben tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Siden sidst (2011-DEC):

Siden sidst (2011-DEC): Nyhedsbrev 2012 - APR Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. APR, 1. JUL, 1. OKT og 1. DEC. Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktør for dette nyhedsbrev: Poul-Erik. Siden sidst

Læs mere

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 -

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 - Aktivitetsplan 2016 2016 DATO TID AKTIVIT TET 3. april 11:000 5. april 19:000-21:000 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og der vil efterfølgende være lidt

Læs mere

lørdag den 6. februar 2016 kl. 14.00

lørdag den 6. februar 2016 kl. 14.00 Indbydelse til generalforsamling i Kano- og Kajakklubben Gudenå lørdag den 6. februar 2016 kl. 14.00 i klubhuset Fællesningen er rykket til kl. 11.00 og der er gule ærter kl. 13.00 Dagsorden i henhold

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Hvorfor Bente fik pokalen Hvordan man er aktiv i roklubben uden at ro Hvorfor man ikke behøver

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

December 2014. Nyt fra Bestyrelsen

December 2014. Nyt fra Bestyrelsen TAK Nyt fra Bestyrelsen Side 1 Taastrup Agility Klub Træningsplads: Snubbekorsvej 24C 2630 Taastrup Hjemmeside: www.tak-agility.dk Formand: Kim Andersen formand@tak-agility.dk Kasserer: Jane Sørensen kasserer@tak-agility.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 1. Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 1. Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår Nyhedsbrev nr. 1 Den 8. januar 2012 Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår 2011 Vi har oplevet endnu et fantastisk år i Kerteminde Kajakklub i 2011. Det kan vi især takke

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 147 32. Årgang Nr. 4 Oktober 2013. STANDERSTRYGNING s. 6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 30.

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 147 32. Årgang Nr. 4 Oktober 2013. STANDERSTRYGNING s. 6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 30. KAJAK IDENDE Blad nr. 147 32. Årgang Nr. 4 ktober 2013 KDING KAJAKKUB ANDERRYGNING s. 6 EKRARDINÆR GENERARAING DEN 30. KBER Ungdomsroerne holder pause på Kongeåen. INDHD Blad nr. 147 32. Årgang Nr. 4 ktober

Læs mere

Kursusmuligheder i 2016

Kursusmuligheder i 2016 Kursusmuligheder i 2016 Hvis du vil lære at ro kajak, så har vi mange kursusmuligheder i Kerteminde Kajakklub. Først og fremmest vil vi invitere dig til at deltage i et Åbent Hus-arrangement, som vi har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Mellerup Havkajak August Whaaaat et nyhedsbrev??!!! Siden sidst. Åbent hus

Mellerup Havkajak August Whaaaat et nyhedsbrev??!!! Siden sidst. Åbent hus Whaaaat et nyhedsbrev??!!! Jeg har ikke været så flittig til, at lave nyhedsbreve i år, så der er helt sikkert sket meget siden sidst Det har jeg skrevet en gang, i et nyhedsbrev, men nu skriver jeg det

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang Skelskør Roklub Tidende Nr. 1 2017 46 Årgang Skælskør Roklub 1917-2017 Skelskør Roklubs bestyrelse 2016 / 17 Formand Margit Geil. Bülowsvej 10 4230 Skælskør. Tlf. 20 14 42 30 margitg@hotmail.dk Kasserer

Læs mere

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune.

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune. Love for Roskilde Fjords Kajakklub stiftet d. 6. november 1976 Tilsluttet: Sjælland-Lolland Falster Kajakkreds Dansk Kano- og Kajakforbund Dansk Idrætsforbund Roskilde Idrætsunion 1. Klubbens navn er Roskilde

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2015

Referat af generalforsamlingen 2015 Referat af generalforsamlingen 2015 Dagsorden: Valg af dirigent Jan Nielsen blev valgt. Valg af referent Britta Dahl blev valgt Bestyrelsens beretning v/formand Steen Lund Jeg vil starte beretningen i

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Standerstrygningstale 2016

Standerstrygningstale 2016 Standerstrygningstale 2016 Velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde til denne standerstrygning i vores 80 års jubilæumsår. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Formanden har ordet. Fjordfræseren december 2014. Side 2. Kære Medlemmer

Formanden har ordet. Fjordfræseren december 2014. Side 2. Kære Medlemmer Formanden har ordet Kære Medlemmer Endnu en fantastisk sommer er gået på hæld og efterårsaktiviteterne er på agendaen. Der er stadig gang i kajakklubben, men på et lavere blus. Nogle ror endnu men med

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

KammerTonen Januar 2008

KammerTonen Januar 2008 JANUAR 00 Kammeronen Januar 00 ydfyns dynamiske forum JC vendborg eambuilding ed varige resultater nsdag d.. Januar kl..00 -.0 Vi mødes på BØREN B - afbudsfristen er ændret Afbud senest mandag den. januar

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Nu banker foråret virkelig på døren, isen er væk, vi har temperaturer på 8 15 grader om dagen og nu skal vi derudad.

Nu banker foråret virkelig på døren, isen er væk, vi har temperaturer på 8 15 grader om dagen og nu skal vi derudad. Nyhedsbrev nr. 2 Den 10. marts 2012 Kære medlem (Billede fra bølgekursus ved Bagenkop i efteråret 2011 vi skulle lære hvordan man komme på vandet i pålandsvind det var ikke lige noget for dem med ny kajak)

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 129 28. Årgang Nr. 2 April 2009. ELITETEAM KLAR s. 8 HUSK STANDERHEJSNING. Pause ved Grådyb, marts.

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 129 28. Årgang Nr. 2 April 2009. ELITETEAM KLAR s. 8 HUSK STANDERHEJSNING. Pause ved Grådyb, marts. KAJAK IDENDE Blad nr. 129 28. Årgang Nr. 2 April 2009 KDING KAJAKKUB EIEEA KAR s. 8 HUK ANDERHEJNING Pause ved Grådyb, marts. INDHD Blad nr. 129 28. Årgang Nr. 2 April 2009 Verden i følge formanden......................

Læs mere