DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2005"

Transkript

1 DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2005 Dansk Sprognævn september 2006

2 Årsberetning by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark 2006 ISBN Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 2

3 Indhold Indhold...3 Medlemmer...4 Repræsentantskab for perioden Arbejdsudvalg for perioden Forskningsudvalget...5 Medlemmer...5 Møder...5 Medarbejdere...5 Møder...7 Årsmøde års-jubilæet...7 Arbejdsudvalgsmøder...8 Nordisk samarbejde...9 Nordiske netværksmøder...9 Den Europæiske Samarbejdsorganisation for Nationale Sproginstitutioner...10 Kontakter med andre institutioner mv Oplysning og rådgivning...11 Spørgsmål og svar...11 Hjemmesiden...12 Vejledning mv...13 Elektronisk svarbase...13 Forskningsberetning for Forskningsprojekter...14 Personlige forskningsprojekter...16 Forskningsårsværk i Publikationer udgivet af Dansk Sprognævn eller i nævnets skriftserie...20 Publikationer af nævnets medarbejdere...21 Forskning...21 Forskningsformidling...21 Konferenceindlæg, foredrag mv Forskning...22 Formidlings- og oplysningsvirksomhed...22 Aktivitetsplan for Administration...23 Nye projekter...23 Ordsamlingen...24 Oplysning og rådgivning...25 Retskrivningsordbogen...25 Andre institutionsprojekter...25 Regnskab...27 Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 3

4 Medlemmer Repræsentantskab for perioden Professor, dr.phil. Niels Davidsen-Nielsen (formand, personligt medlem) Generalsekretær Henrik Hagemann (næstformand, Foreningen Norden) Lektor Erik Skøtt Andersen (Dansklærerforeningen) Tekster Kirstine Baloti (Dansk Journalistforbund) Forfatteren Suzanne Brøgger (Det Danske Akademi) Journalist Maria Dohn (Danmarks Radio) afløste Connie Hedegaard Professor, dr.phil. Frans Gregersen (Undervisningsministeriet) Redaktør Connie Hedegaard (Danmarks Radio og TV2) ( ) afløst af Maria Dohn Kommunikationsmedarbejder Carsten Henriksen (Dansk Standard) Ledende redaktør Ebba Hjorth (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab) Sprog- og kommunikationskonsulent Lotte Holm (Statens Information) Informationschef Elise Holt (Folketingets Informations- og Dokumentationsafdeling) Skuespilleren Solbjørg Højfeldt (Dansk Skuespillerforbund) Professor Henrik Galberg Jacobsen (Rektorkollegiet) Forbundsformand Birgitte Jensen (Forbundet Kommunikation og Sprog) Lektor, dr.phil. Bent Jørgensen (Stednavneudvalget) Lektor, dr.phil. Henrik Jørgensen (Rektorkollegiet) Lektor Ole Lauridsen (Rektorkollegiet) Direktør Jørn Lund (personligt medlem) Chefredaktør Bo Maltesen (Danske Dagblades Forening) Journalist Birgit Meister (Kulturministeriet) Ledende oversætter og sprogrevisor Grete Pagter Mortensen (EU s Sprogtjeneste) Lærer, forretningsudvalgsmedlem Astrid Schjødt Pedersen (Danmarks Lærerforening) Forfatteren Kirsten Rask (Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere) Professor, dr.phil. Hanne Ruus (Rektorkollegiet) Fuldmægtig Christina Staal (Statsministeriet) Lektor Hanne Søderberg (Dansklærerforeningen) Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 4

5 Lektor Rita Therkelsen (Rektorkollegiet) Seminarielektor Claus Tilling (Modersmål-Selskabet) Konsulent Nikolaj Aarø-Hansen (Justitsministeriet). Arbejdsudvalg for perioden Niels Davidsen-Nielsen (formand), Henrik Hagemann (næstformand), Erik Skøtt Andersen, Henrik Galberg Jacobsen, Birgitte Jensen, Bent Jørgensen, Jørn Lund, Birgit Meister, Grete Pagter Mortensen. Forskningsudvalget Medlemmer Professor, dr.phil. Carl Bache, Syddansk Universitet, udpeget af Statens Humanistiske Forskningsråd. Lektor, dr.phil. Karsten Friis-Jensen, Københavns Universitet, udpeget af Statens Humanistiske Forskningsråd. Indtil : seniorforsker, ph.d. Ole Ravnholt, valgt af nævnets videnskabelige personale, formand for udvalget. Fra : seniorforsker, cand.mag. Pia Jarvad, valgt af nævnets videnskabelige personale, formand for udvalget. Møder Forskningsudvalget har holdt to møder i Det har drøftet og godkendt forskningsberetningerne for 2003 og 2004 og rådet nævnets ledelse til i fremtiden at udforme forskningsberetninger efter de retningslinjer der fremgår af udtalelsen fra Kulturministeriets forskningsudvalg om beretningen for Desuden har udvalgets drøftet nævnets tilknytning til Forskerskole ØST i Sprogvidenskab, og de problemer med samfinansiering af ph.d.-stipendier som opstår på grund af at ansøgningsfristerne er forskellige hos Kulturministeriets ph.d.-pulje og Forskningsrådet for Kommunikation og Kultur. Medarbejdere Til nævnets forsknings- og informationsinstitut har der i 2005 været knyttet følgende medarbejdere: Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 5

6 Videnskabeligt personale: Forsker, ph.d. Margrethe Heidemann Andersen (80 %; barselsorlov fra ) Videnskabelig medarbejder, mag.art. Søren Beltoft (institutleder; indtil ) Seniorforsker, cand.mag. Pia Jarvad ( medlem af den kollektive institutledelse) Informationsmedarbejder, cand.mag. Jørgen Nørby Jensen (vikaransat videnskabelig medarbejder indtil ; projektansat fra ). Videnskabelig medarbejder, cand.mag. Anita Ågerup Jervelund (barselsorlov indtil ; derefter 75 %) Informationsmedarbejder, cand.mag. Ida Elisabeth Mørch (barselsvikar fra ) Ph.d.-stipendiat, cand.mag. Marianne Rathje (indtil % i stipendiet, 25 % som projektansat; fra % i stipendiet, 75 % som informationsmedarbejder; barselsorlov fra ) Seniorforsker, ph.d. Ole Ravnholt (frikøbt indtil ; derefter medlem af den kollektive institutledelse; fra institutleder) Seniorforsker, dr.phil. Vibeke Sandersen ( medlem af den kollektive institutledelse) Seniorforsker, cand.mag. Jørgen Schack ( medlem af den kollektive institutledelse) Ph.d.-stipendiat, cand.mag. Jacob Thøgersen (projektansat på Moderne importord i Norden; fra it-medarbejder på ¼ tid, tilsvarende nedsat tid i ph.d.-stipendiet) Kontorpersonale: Overassistent Hanne Broch (21 timer) Fuldmægtig Anette Klett (30 timer). Timelønnet medhjælp: Stud.mag. Henriette Bilberg (fra ) Stud.mag. Maja Vinther Dyrby ( ) Stud.mag. Signe Halck (fra ) Stud.mag. Rikke Dybdahl Harpsøe (fra ) Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 6

7 Stud.mag. Anders Grove (i praktik feb.-mar. 2005) Stud.mag. Merete Schmidt (indtil ) Nævnets pensionerede seniorforskere har bevaret en tilknytning til nævnet: Cand.mag. Jørgen Eriksen har fortsat leveret flere tusind excerpter til seddelsamlingen, og det samme gælder cand.jur. Arne Hamburger, der tillige har givet råd i sproglige spørgsmål, varemærkespørgsmål mv. Også nævnets tidligere formand Allan Karker har forøget seddelsamlingen med mange excerpter. Møder Årsmøde Nævnet holdt årsmøde På dagsordenen var der foruden de faste punkter et tema om klarsprog med indledning ved seniorforsker Vibeke Sandersen, Dansk Sprognævn, Kontorchef Hugo Prestgaard, Kontoret for Offentlig Kommunikation, It- og Telestyrelsen, og språkvårdare Birgitta Lindgren, Svenska Språknämnden. 50-års-jubilæet 28. og 29. april fejrede Sprognævnet sit 50-års-jubilæum ved en åben konference på Handelshøjskolen i København. Kulturministeren åbnede konferencen, rektor for Handelshøjskolen bød velkommen i Handelshøjskolens lokaler, som var stillet til Sprognævnets rådighed, og nævnets formand, professor Niels Davidsen-Nielsen, bød velkommen til konferencen. I øvrigt vekslede programmet mellem paneldrøftelser og foredrag. Temaet for den første paneldebat var Hvad skal Sprognævnet beskæftige sig med, og hvorledes bliver Sprognævnet bedre?. Deltagerne var professor i retorik ved Københavns Universitet Chr. Kock, chefredaktør ved dagbladet Politiken Bo Maltesen (medlem af Sprognævnets repræsentantskab) og professor i dansk sprog ved Københavns Universitet Frans Gregersen (medlem af Sprognævnets repræsentantskab). Direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, professor Jørn Lund (medlem af Sprognævnets repræsentantskab og arbejdsudvalg) var ordstyrer. Efterfølgende holdt professor Henrik Galberg Jacobsen, Syddansk Universitet, Odense (medlem af Sprognævnets repræsentantskab og arbejdsudvalg), foredrag om Sprognævnets historie i tilknytning til sin bog På sproglig Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 7

8 grund. Dansk Sprognævn fra a til å , der var udkommet og kunne købes ved konferencen. Om eftermiddagen holdt ansatte ved Sprognævnets informations- og forskningsinstitut foredrag om deres forskningsprojekter (omtalt under de enkelte medarbejdere). Det første indslag på konferencens anden dag var en paneldrøftelse hvor en række journalister, skolefolk og politikere med Estrid Anker Olsen, DR, som ordstyrer spontant besvarede en række spørgsmål af sprogholdningskarakter som tidligere var blevet stillet til og besvaret af Sprognævnet. Derefter holdt professor i nationaløkonomi ved Københavns Universitet, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen et foredrag om sprogpolitik set fra en økonomisk synsvinkel. Seniorforsker Jørgen Schack talte om mulige ændringer i en kommende retskrivningsordbog, og Islands fhv. præsident, UNESCO s goodwillambassadør for sprogene etc., Vigdís Finnbogadóttir, afrundede konferencen ved at tale om Sproget en nøgle til verden. De foredrag som blev holdt ved konferencen, er siden blevet samlet, og en publikation er under redigering ved to af nævnets ansatte. Konferencen sluttede med en reception for særlig indbudte. Om aftenen blev der holdt en middag i Snapstinget for nuværende og tidligere formænd, arbejdsudvalget og de ansatte. Til afholdelse af konferencen og udgivelse af publikationerne havde Sprognævnet modtaget støtte fra Kulturministeriet, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, BG Fonden, Frederiksberg Sparekasses Fond og Politiken-Fonden. For arrangementet stod et jubilæumsudvalg bestående af nævnets næstformand, generalsekretær Henrik Hagemann, og to af nævnets medarbejdere, Jørgen Nørby Jensen og Vibeke Sandersen. Arbejdsudvalgsmøder Arbejdsudvalget har holdt 6 møder i Udvalget har som sædvanlig især behandlet sproglige forespørgsler og udkast til artikler mv. til Nyt fra Sprognævnet, spørgsmål i forbindelse med de nordiske sprognævns samarbejde, nævnets arbejde med kommatering, nævnets sprogpolitik, ansættelsesspørgsmål, planer for nævnets fremtidige struktur og nævnets økonomi. Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 8

9 Nordisk samarbejde De nordiske sprognævns samarbejde har form af et netværk, som finansieres og koordineres af Nordens Sprogråd januar 2005 blev der holdt en stor konference på Schæffergården, Danmark, om projekterne om internordisk sprogforståelse og om importord. Henrik Hagemann, Jørn Lund og Vibeke Sandersen deltog med oplæg. 10. marts blev der i Oslo holdt et seminar om kvaliteten i film- og fjernsynstekstning. Som repræsentant for Dansk Sprognævn deltog Kirsten Rask, medlem af repræsentantskabet. 21. og 22. april blev der i Pargas, Finland, holdt et arbejdsseminar om sprogkontrolværktøjer. Fra Dansk Sprognævn deltog Ole Ravnholt. De nordiske sprognævns 52. årsmøde blev holdt i Bergen september Sprogmødets tema var National og nordisk sprogpolitik nu og i fremtiden. Et af hovedpunkterne i drøftelserne var forslaget om en Nordisk Sprogdeklaration. Mødet var arrangeret af Norsk Språkråd. Fra Dansk Sprognævn deltog Niels Davidsen-Nielsen (formand), Henrik Hagemann (næstformand), Vibeke Sandersen (Dansk Sprognævns nordiske sekretær), Pia Jarvad, Marianne Rathje og Ole Ravnholt. Fra Danmark desuden Jørn Lund, formand for Nordens Sprogråd. Nordiske netværksmøder 1. februar 2005 blev der i København holdt et netværksmøde for sprognævnene i Norden hvor især den nye nordiske sprogpolitik blev drøftet. Fra Dansk Sprognævn deltog Niels Davidsen-Nielsen og Vibeke Sandersen (Dansk Sprognævns nordiske sekretær). I forbindelse med det nordiske årsmøde blev der 8. september holdt netværksmøde for sprognævnene i Norden under norsk ledelse. Fra Danmark deltog Niels Davidsen-Nielsen, Henrik Hagemann og Vibeke Sandersen (Dansk Sprognævns nordiske sekretær). Mere detaljerede oplysninger om det nordiske sprogsamarbejde kan findes i de nordiske sprognævns årsskrift Sprog i Norden Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 9

10 Den Europæiske Samarbejdsorganisation for Nationale Sproginstitutioner (EFNIL - European Federation of National Institutions for Language) Formanden, Niels Davidsen-Nielsen, og seniorforsker Ole Ravnholt, repræsenterede i dagene november Dansk Sprognævn på EFNIL s årsmøde og generalforsamling i Bruxelles. På forslag af Dansk Sprognævn deltog fra dansk side desuden Peter Harder, professor i engelsk ved Københavns Universitet, med et indlæg om fremmedsprogsundervisning i Danmark. Årsmødets tema var Fremmedsprogspolitikker i Den Europæiske Unions medlemslande (Foreign language policies in the countries of the European Union), og mødet diskuterede bl.a. et udkast til europæisk erklæring om sprogtilegnelse, Brussels Declaration on Language Learning. Medlemsorganisationerne i EFNIL er nationale institutioner hvis arbejdsområder er forskning, dokumentation og strategi/politik i forbindelse med de officielt anerkendte standardsprog inden for EU s medlemslande. EFNIL har en hjemmeside, hvor man kan finde yderligere oplysninger. Kontakter med andre institutioner mv. Nævnet deltager fortsat i Forskerskole ØST i Sprogvidenskab som varetager forskeruddannelsen for alle sprogvidenskabelige institutioner i det storkøbenhavnske område. Flere af nævnets medarbejdere er engageret i faglige selskaber og institutioner mv.: Margrethe Heidemann Andersen har repræsenteret nævnet i Stednavneudvalget indtil , hvor hun blev afløst af Jørgen Schack. Pia Jarvad har fortsat repræsenteret nævnet i de fællesnordiske projekter Moderne importord i Norden og Internordisk sprogforståelse. Jørgen Nørby Jensen har fortsat været bestyrelsesmedlem i LEDA (Leksikografer i Danmark). Anita Ågerup Jervelund har fortsat repræsenteret nævnet i bestyrelsen for websitet dansk.dk (en portal for danskfaget). Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 10

11 Marianne Rathje har været næstformand i Fagligt Forum for Sprogpsykologi. Ole Ravnholt har repræsenteret nævnet i It-Terminologi-Udvalget. Han har fortsat været censor i dansk ved lærerseminarierne og fast, eksternt medlem af lektorbedømmelsesudvalget for dansk på lærerseminarierne. Vibeke Sandersen har fortsat været styrelsesmedlem i Universitets- Jubilæets danske Samfund. Jørgen Schack har fortsat været bestyrelsesmedlem i Selskab for Nordisk Filologi og har repræsenteret nævnet i Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg og fra i Stednavneudvalget. Oplysning og rådgivning Spørgsmål og svar Instituttet har i 2005 besvaret spørgsmål, fordelt på telefoniske svar og skriftlige svar, langt de fleste via e-post. Antallet af svar er det højeste i Sprognævnets historie gnsn gnsn januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december i alt Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 11

12 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Siden efteråret 2004 har svartjenesten været bemandet med to personer pr. dag mod tidligere tre. Det førte til at der ved indgangen til 2005 lå ca. 270 e-breve og ventede på svar. Bunken voksede kraftigt i årets første måneder, og arbejdsudvalget besluttede derfor efter indstilling fra formanden og instituttet at iværksætte den forsøgsordning at der ikke længere skulle gives skriftlige svar undtagen efter mundtlig aftale, og at der samtidig skulle åbnes en ekstra telefonlinje. I løbet af foråret blev brevbunken afviklet ved at tilgangen blev lukket, og der blev sendt et e-brev til dem der havde breve i bunken, om at sende spørgsmålet igen hvis svaret stadig havde interesse, eller henvende sig pr. telefon. 1. juli åbnede den ekstra telefonlinje. Det samlede antal spørgsmål i andet halvår er på nogenlunde samme niveau som de foregående år, og mange spørgere giver udtryk for tilfredshed med at komme hurtigt igennem på telefonen, mens nogle få har udtrykt utilfredshed med at de ikke længere kan spørge via e-post. Forsøgsordningen skal evalueres i foråret Hjemmesiden Sprognævnets hjemmeside, er i 2005 blevet vedligeholdt og udbygget. Både Nyt fra Sprognævnet og Retskrivningsordbogen er tilgængelige via hjemmesiden. Der er et stadig stigende antal besøgende på nævnets hjemmeside. I 2005 har der i gennemsnit været ca besøgende om dagen mod ca i Netudgaven af Retskrivningsordbogen er særlig besøgt. I forbindelse med at der blev afsat finanslovsmidler til en styrket indsats for det danske sprog, er det blevet aftalt at Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Sprognævnet i fællesskab skal udvikle en sprogportal, der efter planen skal lanceres i slutningen af I efteråret 2005 er der udarbejdet skitser over portalens indhold og struktur. Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 12

13 Vejledning mv. Medlemmer af arbejdsudvalget og ansatte i Sprognævnet har holdt foredrag og har medvirket i radio og tv med oplysning om nævnets virksomhed og om sprogproblemer i almindelighed. Nævnet har haft besøg af skoleelever, studerende fra de højere læreanstalter og grupper af sproginteresserede; alle er blevet orienteret om nævnets virksomhed. Desuden har studerende og forskere konsulteret nævnet i forbindelse med formulering og udarbejdelse af opgaver, specialer, eksamens- og forskningsprojekter og har fået vejledning af nævnets ansatte. Elektronisk svarbase Sprognævnets elektroniske svarbase indeholder et register til afgivne svar af generel interesse, kodet således at de kan genfindes, dels på grundlag af en ordsøgning, dels efter emnemæssige (syntaktiske, orddannelsesmæssige, normmæssige) kriterier. Basen indeholder desuden hovedparten af de svar som siden oktober 1996 er afgivet via e-post. Et af nævnets projekter under den styrkede indsats er at udvikle og udvide svarbasen og især at forbedre søgemulighederne og brugergrænsefladen. Forskningsberetning for 2005 Ifølge sprognævnsloven har Dansk Sprognævn til opgave at følge det danske sprogs udvikling, at give råd og oplysninger om det danske sprog og at fastlægge den danske retskrivning og er forpligtet til at arbejde på videnskabeligt grundlag. Desuden er Dansk Sprognævn omfattet af lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv., der gælder for visse ( ) institutioner under Kulturministeriet, hvor forskning er en væsentlig forudsætning for varetagelsen af institutionens hovedopgave. Sprognævnets forskning har altså det strategiske sigte at tilvejebringe, vedligeholde og forny det videnskabelige grundlag for at løse nævnets opgaver, og nævnet er især pålagt en forpligtelse til at indsamle nye ord, ordforbindelser og ordanvendelser, herunder forkortelser. Men det strategiske formål kan ikke indfris alene ved de bundne forskningsopgaver, for de retter sig først og fremmest imod at vedligeholde det etablerede grundlag. Det er naturligvis en vigtig opgave for nævnet. Men det danske sprogs udvikling kan og bør ses under mange forskellige synsvinkler der på forskellig vis bidrager til oplysnings- og Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 13

14 normeringsvirksomheden. Både det danske sprog og det danske sprogsamfund forandrer sig. Derfor er de problemer som danske sprogbrugere søger råd og oplysning om, ikke de samme til alle tider, og de normer der skal oplyses om og tages hensyn til i udarbejdelsen af den danske retskrivning, ligger ikke fast én gang for alle, men er i stadig forandring. Det gør det nødvendigt at udvikle og forny det videnskabelige grundlag for Sprognævnets virksomhed. Derfor indgår Sprognævnet i samarbejde med andre forskningsinstitutioner om forskning og forskeruddannelse, derfor har nævnets forskere og seniorforskere tid til personlig forskning, derfor prioriterer nævnet ph.d.-stipendier højt, og derfor støtter nævnet at medarbejderne søger om fondsstøtte til deres personlige forskningsprojekter. Forskningsprojekter Ordsamlingen er i 2005 vokset med ca excerpter og sedler og rummer derfor nu mere end sedler. Tilvæksten er kun ca. det halve af hvad den tidligere har været, til dels på grund af resurseknaphed. De store tekstkorpusser der er tilgængelige på internettet, Korpus 90 og Korpus 2000, ( og InfoMedia ( kompenserer dog i nogen grad for dette fald. Alle medarbejdere bidrager til excerperingen, og igen i år har to pensionerede medarbejdere, Jørgen Eriksen og Arne Hamburger, leveret et stort antal excerpter, ligesom nævnets tidligere formand, Allan Karker. Nævnet ønsker at styrke dette forskningsfelt og vil i 2006 opslå et ph.d.-stipendium til udvikling af itstøttet excerpering. Svarsamlingen: Svar der anses for særlig relevante, fx fordi de ikke kan findes i gængse ordbøger og håndbøger, eller fordi de afspejler nye udviklinger i sprognormer og sprogproblemer, registreres i en database som i 2005 er vokset med ca. 200 svar. Registrerede svar på skriftlige spørgsmål gemmes på papir, mens registrerede svar på telefoniske spørgsmål skrives ind i en protokol. Forsøgsordningen med kun at besvare skriftlige spørgsmål efter telefonisk aftale har, som det var hensigten, ført til at der afgives langt færre skriftlige svar end tidligere, men også at der registreres og arkiveres færre svar end tidligere. Nævnet arbejder som led i den styrkede indsats for det danske sprog med at udvikle og modernisere svardatabasen, Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 14

15 herunder med at finde mere hensigtsmæssige metoder til registrering og arkivering af telefoniske spørgsmål og svar. Svarsamlingen og svartjenesten tildeles ikke selvstændig forskningstid, men svarene, især dem der registreres, repræsenterer ofte et stykke forsknings- og udredningsarbejde, og samlingen er et vigtigt kildemateriale for forskning i sprognormernes udvikling. Moderne importord i Norden Dansk Sprognævn deltager i det fællesnordiske forskningsprojekt Moderne importord i Norden, der har til formål at lave en sammenlignende undersøgelse af hvordan moderne importord behandles i sprogene i Norden og at skaffe generel indsigt i vilkårene for dannelse af sprogholdninger og speciel indsigt i holdningerne til importord i Norden. Projektet har det strategiske sigte at skabe grundlag for drøftelser og afgørelser om mål og midler i sprogrøgtsarbejde og sprogpolitik i Nordens Sprogråd og i de nordiske sprognævn (se nærmere på projektets hjemmeside, Sprognævnets deltagelse i projektet er dels finansieret af nævnets egne midler, dels af støtte fra NorFA til det nordiske projekt og dels af støtte til Jacob Thøgersens ph.d.-stipendium fra Forskerskole Øst i Sprogvidenskab. Fra dansk side har Tore Kristiansen, Nordisk Forskningsinstitut, deltaget i projektet sammen med Pia Jarvad (som leder nævnets indsats), Margrethe Heidemann Andersen, Marianne Rathje og Jacob Thøgersen, alle Dansk Sprognævn. Pia Jarvad har afsluttet arbejdet med en sammenligning af de nationale afløsningsord og de tilsvarende importord med hensyn til sprogbrug, hyppighed, ordstruktur og orddannelse. Arbejdet er under udgivelse i en rapport som indeholder tilsvarende undersøgelse for de øvrige nordiske sprog. Hun har ligeledes afsluttet arbejdet med at sammenligne de nationale delrapporter om den lydlige tilpasning af importordene i de nordiske sprog. Sammenligningen og delrapporterne vil udkomme i en anden rapport i projektets skriftserie. Denne rapport er Pia Jarvad redaktør af, og den forventes at udkomme i Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 15

16 Margrethe Heidemann Andersen og Marianne Rathje har i 2005 endeligt afsluttet delprojektet Tilpasning af importord i talesprog med en rapport som forventes at udkomme i 2006, jf. ovenfor. MHA har afsluttet arbejdet med et andet delprojekt under importordsprojektet, nemlig Tilpasningen af importord i skriftsprog. Delrapporten herfra vil indgå i en rapport om alle de nordiske sprog. Rapporten redigeres af professor Helge Omdal, Norge. Jacob Thøgersen er som del af sit ph.d.-projekt involveret i tre delprojekter, der alle drejer sig om holdninger til importord. Det første er en landsdækkende meningsmåling der blev gennemført i Data fra denne undersøgelse er behandlet, og den fællesnordiske rapport, som redigeres af Tore Kristiansen, forventes at udkomme i Enkelte foreløbige resultater er dog allerede offentliggjort, bl.a. i en artikel i Danske Talesprog 6, 2005). Det andet delprojekt er en kvalitativ interviewundersøgelse med ca. 50 informanter med forskellig social baggrund. Interviewene blev gennemført i 2002 og Interviewene er udskrevet og analyseres både statistisk på baggrund af et spørgeskema og kvalitativt på baggrund af udskrifterne. Den danske rapport om dette projekt forventes at udkomme som en selvstændig publikation, formentlig i 2006 (foreløbige resultater er publiceret i Nydanske Studier 33 og Acta Linguistica Hafniensia 37, og flere er på vej, bl.a. i Sprognævnets jubilæumsskrift). Det tredje delprojekt er en reaktionstest et forsøg på at afdække hvordan folk reagerer på mere eller mindre engelskpåvirket sprog når de ikke er bevidst om at det er engelskpåvirkning der undersøges. JT har sammen med Tore Kristiansen udviklet det undersøgelsesdesign som benyttes i samtlige lande, og de skriver sammen metodekapitlet til den rapport som forventes at udkomme i Personlige forskningsprojekter Margrethe Heidemann Andersen har i 2005 lagt sin tid til personlig forskning i importordsprojektet. Pia Jarvad har fortsat sit arbejde med projektet Videnskabens sprog, delvis finansieret af Kulturministeriets forskningspulje. Videnskabelige metoder Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 16

17 og principper er i deres natur internationale. Derfor er et internationalt fælles sprog værdifuldt, og videnskabsfolk har gennem tiden kommunikeret på andre sprog end deres modersmål, fx med latin som fælles sprog op til midten af 1800-tallet. I dag er det især engelsk, men andre sprog benyttes dog også. Det er meriterende at publicere på engelsk, men forskningens resultater skal som oftest benyttes i en dansk kontekst. Dette skisma kan have konsekvenser, og det gør at situationen er mere kompleks end den i almindelighed skildres. Pia Jarvad har endvidere fortsat sit arbejde med importordsprojektet som for hendes del nu består i færdiggørelse af flere artikler og redigering af en fælles nordisk rapport om den lydlige tilpasning af engelsk til de nordiske sprog. Ole Ravnholt har indtil 31. marts 2005 lagt sin arbejdsindsats i projektet Meddelelsesstrukturen i dansk, delvis finansieret ved en toårig rammebevilling fra Statens Humanistiske Forskningsråd. Fra 1. april var han medlem af den midlertidige kollektive institutledelse, og fra 1. november institutleder, og derfor måtte de sidste ni måneder af frikøbet udsættes, fra 1. november også den personlige forskning. Der er arbejdet videre med projektet, især med at definere et sæt mærker der dækker ordklasse, syntaks, topologi, prosodi og meddelelsesstruktur. Det har bl.a. vist sig at der er behov og grundlag for en mere detaljeret beskrivelse af de danske nominalers syntaks og topologi. Vibeke Sandersens forskning har været koncentreret om forberedelse af en filologisk tilrettelagt udgave af udvalgte soldaterbreve fra håndskriftet NKS 1123zm, der befinder sig på Det Kongelige Bibliotek i 21 kapsler. Som en begyndelse er Ole Hansen Frølundes Levnetsløb og Reisebeskrivelse 1848 og 1849 afskrevet. Den vil blive udgivet med kommentarer i Danske Studier 2005 eller I øvrigt er 10 soldaters breve fra 1848 og 49 dels afskrevet, dels refereret. Desuden gennemset kapsel 1-6. Endelig er der udvalgt breve fra 8 afsendere mhp. foredrag i Selskab for Nordisk Filologi: 4 der illustrerer skrivefærdighedsproblemets yderpunkter: høj skrivefærdighed : lav (grænsende til ingen), breve fra Ole Hansen Frølunde. De eksemplificerer situationen learning by doing, 1 enkelt brev fra 1850 med selvlavet digt der illustrerer almueblufærdighed, Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 17

18 og breve fra 2 repræsentanter for de prægrundtvigske vækkelsesbevægelser. Endvidere har VS vejledt stipendiat ved Dansk Folkemindesamling Søren Frost der som historiker har udnyttet dele af materialet fra NKS 1123zm. Jørgen Schack arbejder på en beskrivelse af de lingvistiske ræsonnementer der indgår i Patent- og Varemærkestyrelsens, Patentankenævnets og domstolenes afgørelser i sager som vedrører forvekslelighed. I beskrivelsen indgår en undersøgelse af om de resultater som fremkommer ved brug af objektive metoder til måling af lighed/afstand mellem tekststrenge (dvs. strengsammenligningsalgoritmer: DICE-koefficient, Edit-distance mfl.), svarer til subjektive bedømmelser af lighed/afstand og til de bedømmelser som lægges til grund i varemærkemyndighedens afgørelser i sager som vedrører forvekslelighed. Materialet til belysning af den subjektivt oplevede lighed/afstand fremskaffes ved at lade et antal testpersoner placere ordpar (som fx Isoptin : Isodyne, Microlax : Miralax, Lotronex : Loterex ) på skalaen "største lighed mindste lighed". Marianne Rathjes ph.d.-projekt har titlen Generationssprog i mundtlig interaktion. I projektet undersøges generationssproglige forskelle, dvs. forskelle på interaktionen i unges, midaldrendes og ældres samtaler og forskelle på generationernes interaktion når de taler sammen på tværs af generationerne. I det forløbne år er de 24 tidligere indsamlede samtaler blevet udskrevet, og en analyse af citatbrug intra- og intergenerationelt er påbegyndt (citater i talesprog er fx Så sagde han jamen jeg kan da godt hente dig hvis det er ). Citater regnes for at være et ungdomssprogligt træk, og foreløbig ser det ud som om undersøgelsen vil bekræfte dette. MR har et samfinansieret ph.d.-stipendium med bidrag fra Kulturministeriets ph.d-pulje, Forskerskole Øst i Sprogvidenskab og Dansk Sprognævn. Jacob Thøgersen arbejder i forlængelse af den kvalitative interviewundersøgelse under det nordiske importordsprojekt med et ph.d.-projekt der drejer sig om metodeteoretiske spørgsmål i forbindelse med kvalitative undersøgelser. Ved siden af den egentlige holdningsundersøgelse arbejder JT således med spørgsmål som kan interviews bedst anskues som en form Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 18

19 for samtale eller som en eksperimentel metode og til hvilken konsekvens for interaktionen og for resultaterne? JT har et samfinansieret ph.d.- stipendium med bidrag fra det nordiske importordsprojekt, Forskerskole Øst i Sprogvidenskab og Dansk Sprognævn. Forskningsårsværk i 2005 Sprognævnets forskere og seniorforskere har gennemsnitlig 30 % af deres arbejdstid til personligt valgte forskningsprojekter inden for nævnets område, men ikke nødvendigvis jævnt fordelt, således at de i perioder forsker lidt mindre for derefter samlet at afvikle optjent forskningstid. Derudover deltager de i den forskning som instituttet er pålagt eller har påtaget sig. Forskere og seniorforskere som er frikøbt med fondsstøtte til særlige projekter, bruger normalt 90 % af arbejdstiden på forskning og 10 % til institutopgaver. Ph.d.-stipendiater, som er ansat for tre år, har 80 % af deres arbejdstid til personlig forskning, men afvikler normalt deres institutforpligtelser tidligt i ansættelsen. Videnskabelige medarbejdere uden for stillingsstrukturen har ikke personlig forskningstid, men kan deltage i institutforskning. Tabel 1 viser det samlede antal forskningsmånedsværk i 2005 fordelt på medarbejdere. Tabel 2 viser fordelingen på projekter. Tabel 1: Forskningsmånedsværk pr. medarb. Margrethe Heidemann Andersen 1,80 Pia Jarvad 4,80 Ole Ravnholt 5,80 Jørgen Schack 4,80 Vibeke Sandersen 4,80 Marianne Rathje 7,50 Jacob Thøgersen 9,00 Månedsværk i alt 38,50 Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 19

20 Tabel 2: Forskningsmånedsværk pr. projekt Importord (MHA, PJ, MR, JT) 15,00 Videnskabens sprog (PJ) 2,40 Meddelelsesstruktur (OR) 5,80 Soldaterbreve (VS) 4,80 Forvekslelighed (JS) 4,80 Generationssprog (MR) 5,63 Ordsamling (alle) Svarsamling (alle) Månedsværk i alt 38, har forskningsmæssigt og på andre måder været et turbulent år. På grund af at den hidtidige institutleder, Søren Beltoft, fra 1. april 2005 fik andet arbejde, har de fire seniorforskere (PJ, OR, VS og JS) varetaget institutlederfunktionerne fra 1.4 til 31.10, hvorefter Ole Ravnholt overtog dem alene. Det betød at de to frikøbte (PJ og OR) har måttet udsætte resten af deres frikøb til senere afvikling, og at den forskningstid som seniorforskerne havde optjent, ikke kunne afvikles i 2005, som det havde været planlagt. Marianne Rathje blev 1. juli ansat som informationsmedarbejder (uden for stillingsstrukturen) i 75 % af sin arbejdstid, men fortsatte i sit ph.d.- stipendium i de sidste 25 %. Publikationer udgivet af Dansk Sprognævn eller i nævnets skriftserie Nyt fra Sprognævnet 2005/ kr. pr. årgang. Ca abonnenter. Bestilles hos Sprognævnet. Også tilgængelig på nævnets hjemmeside. Årsberetning April Gratis. Bestilles hos Sprognævnet. Henrik Galberg Jacobsen: På sproglig grund. Dansk Sprognævn fra a til å Dansk Sprognævns skrifter sider. Syddansk Universitetsforlag Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 20

21 Publikationer af nævnets medarbejdere Forskning Marianne Rathje: Forstår generationerne hinanden?. I: J. Hermann m.fl. (red.): På sporet af sprogpsykologi. Frydenlund Ole Ravnholt: sødt er syndigt. genus som funktionel og produktiv kategori i dansk. I: Jens Cramer, Mette Kunøe, Ole Togeby (red.): Teorien om alt - og andre artikler om sprog og filosofi. Wessel og Huitfeldt Jacob Thøgersen: Sprog og interview, interview og sprog interviews som dataindsamlingsmetode i sprog- og sprogholdningsforskning. I: NyS 33, 2005, s : The Quest for Objectivity in the Study of Subjectivity. I: Acta Linguistica Hafniensia 37, 2005, s Forskningsformidling Jørgen Nørby Jensen: Nye ord i det danske sprog. I: Kulturo. Tidsskrift for moderne kultur, nr. 20, 2005, s : Fanfuckingtastisk. I: Mål og Mæle, 28. årg., nr. 1, 2005, s : Plut og plutte. I: Nyt fra Sprognævnet 2005/3, s Jørgen Nørby Jensen og Vibeke Sandersen: Ny sproglitteratur Danmark. I: Sprog i Norden Årsskrift for sprognævnene i Norden. Novus Forlag 2005, s Marianne Rathje og Margrethe Heidemann Andersen: Fuck, sgu og søreme. Bandeord og andre kraftudtryk i tre generationer. I: Nyt fra Sprognævnet 2005/2, s Vibeke Sandersen: Han skrev till barn och vuxna på en gång I: Språkvård. Tidskrift utgiven av Svenska språknämnden 2005/3, s (på dansk). -: Tema: klarsprog. I: Nyt fra Sprognævnet 2005/1, s : Om kancellistil. I: Nyt fra Sprognævnet 2005/1, s : Om sprog og stil i H.C. Andersens eventyr. I: Nyt fra Sprognævnet 2005/4, s Jacob Thøgersen: Hvordan brugte folk så túnnel og tunnél?. I: Nyt fra Sprognævnet 2005/2, s Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 21

22 Konferenceindlæg, foredrag mv. Forskning Margrethe Heidemann Andersen: Engelsk i dansk i Nordisk importordsprojekt. Foredrag på konference i anledning af Dansk Sprognævns jubilæum, 28. april Marianne Rathje: Interaktion i og mellem generationerne. Foredrag på konference i anledning af Dansk Sprognævns jubilæum, 28. april Jørgen Schack: Mulige ændringer i en ny retskrivningsordbog. Foredrag på konference i anledning af Dansk Sprognævns jubilæum, 28. april Jacob Thøgersen: Foredrag på konference i anledning af Dansk Sprognævns jubilæum, 28. april : Holdninger, en sproglig elefant, poster på Humaniorafestivalen 2005, maj : Forholdet interviewer og informant, Nordmål-forum, Schæffergården, 2. december Jacob Thøgersen og Tore Kristiansen: De nordiske befolkningers holdninger til engelskpåvirkningen, Sociolingvistisk Studiekreds, 15. marts Formidlings- og oplysningsvirksomhed Jørgen Nørby Jensen: Nye ord i dansk, foredrag, Danske Sprogseminarer 11. april : Sproglig statusrapport, foredrag, Liv i sproget v. Ann Mariager, Den journalistiske Efteruddannelse 23. maj : Skriv bedre til Ekstra Bladet, kursus for journalister på Ekstra Bladet i samarbejde med Pernille Hermann, Den journalistiske Efteruddannelse, maj-juni : Hvad sker der med dansk i disse år?, foredrag, Folkeuniversitetet i Billund 16. november Jørgen Nørby Jensen og Ole Ravnholt: Rigtig godt dansk, kursus for journalister i samarbejde med Trine Smidstrup, Den journalistiske Efteruddannelse, 7-9. september Jørgen Nørby Jensen og Marianne Rathje (og i mindre omfang Ole Ravnholt og Jacob Thøgersen): Bidrag til radioprogrammet Ud med Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 22

23 sproget: svar på lytterspørgsmål, sprogquizspørgsmål og -svar, etymologiske hjørner. Vibeke Sandersen: Skriftlig kommunikation til den danske offentlighed. Foredrag og undervisning på heldagsteambuildingkursus for det danske sprogdepartement i Bruxelles 7. april Desuden har flere medarbejdere lejlighedsvis medvirket i radio- og tvudsendelser. Aktivitetsplan for 2006 Administration Det forventes at der ansættes en direktør i Sprognævnet i foråret En af direktørens vigtige opgaver i det kommende år vil blive at tage stilling til rammerne for det fremtidige samarbejde med Kulturministeriets administrationscenter, der blev oprettet i 2005, og som efter planerne skal styrke varetagelsen af administrative, it-mæssige og lignende opgaver i Kulturministeriets institutioner. Overgang til nye regnskabssystemer, overgang til omkostningsbaseret regnskab og budget, voksende krav til bogføring, udarbejdelse af resultatkontrakt og Klare Mål, opfølgning på e-dag, indarbejdning af elektronisk dokumenthåndtering, indførelse af e-fakturering mv. vil også i 2006 medføre ekstra administrativt arbejde og en del efteruddannelse og kursusaktivitet. Der vil blive arbejdet videre med at udbygge og ajourføre beskrivelsen af nævnets arbejds- og forretningsgange med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med de krav der stilles med overgangen til omkostningsbaseret regnskab og budgettering. Nye projekter I forbindelse med finansloven for 2005 indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne en aftale om kultur mv. som efterfølgende blev tiltrådt af Socialdemokraterne og Enhedslisten. I forbindelse med aftalen blev der opnået enighed om at afsætte 12 mio. kr. i perioden med henblik på en ekstraordinær indsats for det danske sprog gennem øget samarbejde og koordination mellem Kulturministeriets institutioner for sprog og litteratur (Dansk Sprognævn og Det danske Sprog- og Litteraturselskab). Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 23

24 Indsatsen skal blandt andet bidrage til en styrkelse af den sproglige informationsindsats over for borgerne og offentligheden samt styrke indsatsen for digitalisering af tekster til brug for sprogforskning mv. I forbindelse med finansloven for 2006 blev den ekstraordinære bevilling gjort til et permanent bevillingsløft på 1,5 mio. kr. årligt til de to institutioner. Kulturministeriet, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Dansk Sprognævn har i 2005 aftalt hvordan disse ekstra midler skal bruges i de kommende år. Midlerne blev først frigivet i slutningen af året, og derfor er projekterne endnu ikke kommet langt, men nævnet har et ret stort overskud i Det regner nævnet med at kunne bruge til de aftalte aktiviteter i de kommende år. Sprognævnet er i gang med at planlægge redigeringen af en ny udgave af Retskrivningsordbogen med en række forbedringer og udviklingen af en database til effektivisering og rationalisering af arbejdet i nævnets svartjeneste. Desuden opslås der i foråret 2006 i samarbejde med Forskerskole ØST et ph.d.-stipendium om it-støttet excerpering og moderne dansk orddannelse. Samarbejdet med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er også i gang. Det drejer sig om at opbygge en sprogportal på internettet og koordinere de to institutioners hjemmesider, intensivere samarbejdet i forbindelse med medier og public service-kanaler og endelig om metoder til it-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser. Desuden har arbejdsudvalget besluttet at der skal udarbejdes en redegørelse for eksisterende materiale med relevans for diskussionen om en retskrivningsreform, både publicerede afhandlinger og upublicerede udredninger som befinder sig i nævnets arkiver. Ordsamlingen I 2005 er ordsamlingen forøget med mere end 5000 excerpter. Inddateringen varetages fortsat primært af studentermedarbejdere. En stor del af excerperingsarbejdet udføres ulønnet af pensionerede medarbejdere (jf. s. 15). Der arbejdes i 2006 videre på at overføre en større del af det nødvendige excerperingsarbejde til de ansatte, og som det fremgår ovenfor, vil der blive samarbejdet med Det danske Sprog- og Litteraturselskab om it-støttet excerpering mv. Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 24

25 Oplysning og rådgivning I det fremtidige arbejde med svartjenesten tilstræbes det at begrænse resurseforbruget uden at kvaliteten af de afgivne svar falder. Det er målet at gøre dette bl.a. ved at fortsætte udviklingen af den allerede eksisterende database til registrering og genfindelse af spørgsmål og svar med henblik på genbrug af allerede afgivne svar (se afsnittet Elektronisk svarbase, s. 13) og på at kunne fremlægge flere svar på ofte stillede spørgsmål på nettet med bedre søgemuligheder og en bedre brugergrænseflade. Retskrivningsordbogen Der arbejdes videre med en ny og mere brugervenlig udgave af Retskrivningsordbogen. I foråret 2005 udkom 4. oplag af den aktuelle 3. udgave af Retskrivningsordbogen med den nye redaktion og formulering af kommareglerne. I foråret 2006 udkommer der et nyt, ajourført oplag af Retskrivningsordbogen på cd-rom. Andre institutionsprojekter Sprognævnets forskningsplan omfatter forskning inden for to felter: Sprogudvikling og normering og Orddannelse og ordforråd. Begge felter er centrale for løsningen af Sprognævnets almindelige opgaver, og der er ikke et samlende perspektiv på dem ved andre danske forskningsinstitutioner. Det er ønskværdigt at disse forskningsopgaver løses i samarbejde med andre forskningsinstitutioner. Forskningen er forankret i de personlige forskningsprojekter som nævnets forskere og seniorforskere varetager, men vil også inddrage de øvrige videnskabelige medarbejdere. Projektet Sprogudvikling og normering drejer sig om skrivefærdighed og skriftsprogsnorm og omfatter bl.a. en undersøgelse af udviklingen i skolebørns skrivestrategier og skrivefærdigheder. I projektet Orddannelse og ordforråd er det planen at udforske moderne dansk orddannelse og ordforråd i en række delprojekter. Det er hensigten at projektet skal virke igangsættende og samlende for forskningsområdet. Nævnet ønsker at oprette et ph.d.-stipendium i moderne dansk orddannelse og nye ord i samarbejde med bl.a. Forskerskole Øst, jf. ovenfor. En mindre Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 25

26 del af nævnets indsats på dette område vil i 2006 ligge i færdiggørelse og rapportering af det fællesnordiske forskningsprojekt Moderne importord i Norden (se afsnittet Forskningsberetning, s. 13). Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 26

27 DANSK SPROGNÆVN Nettoudgift Bevillingsafregning ,55 kr. Driftsudgifter... Driftsindtægter ,77 kr ,22 kr. Bevill.afregningsskema ,55 Iflg. regnskab ,55 Difference 0,00 Regnskabsspecifikation: 10. Almindelig virksomhed: Nettoudgift ,55 kr. Udgift ,53 kr. 11. Lønudgifter i alt Egentlig løn og pension ,95 kr. Lønninger udg.ført forskningmidler ,42 kr Særskilt vederlæggelse formand ,57 kr ,10 kr ,10 kr. Øvr. kompens. fravær m. 12. årsværk Frikøb forskere ,00 kr. Tilskud ph.d.-studerende ,80 kr. Barsels- og sygerefusion ,15 kr ,95 kr ,95 kr. 14. Køb af varer og tjenesteydelser Rejser og befordring Arb.udvalgets rejser ,19 kr Rejseudg. v/konferencer 0,00 kr Rejsegodtgørelser i øvrigt (Sprognævnet) ,64 kr Nordiske møder ,22 kr ,05 kr Repræsentation Div. repræsentation, Sprognævnet 5.386,49 kr Arb.udvalgsmøder, frokoster ,14 kr Nordiske møder 0,00 kr ,63 kr Køb af it-tjenesteydelser Køb af it-tjenesteydelser (abonn./statens datanet m.m.) ,26 kr ,26 kr. Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 27

28 14.70 Køb af tjenesteydelser i øvrigt Ekstern efterudd. af personale ,34 kr Navision Stat gebyr ,15 kr Konferencer m.v ,00 kr Telefonudg ,25 kr Porto alm. drift ,00 kr Porto Nyt fra Sprognævnet ,78 kr Øvrige varer og materialer 2.940,00 kr Trykn. af Nyt fra Sprognævnet ,00 kr Annoncering 1.750,00 kr Forsikring af itudstyr ,00 kr Samfin.stipendier og udg. v/p.hd ,00 kr Diverse tjenester 2.110,50 kr SKB-gebyr kto. FF1 Jyske Bank 5.940,08 kr Bankomk. v/udl.betalinger 508,17 kr Gebyr f/pbs-transaktioner ,63 kr CST Center f/sprogteknologi ,50 kr ,40 kr Køb af varer i øvrigt (til forbrug) Kontorartikler alm. drift ,34 kr Mindre kontorinventar 1.598,00 kr Kontorartik. Nyt fra Sprognævnet 3.020,75 kr Aviser, tidsskrifter ,84 kr Rengørings- og toiletartikler 34,40 kr Avisudklip/excerperingsblade 5.017,59 kr Øvrige varer og materialer ,18 kr Sprog i Norden 4.606,47 kr Bogkøb til Bib ,88 kr Medlemskontingent 955,00 kr Medlemskontingent til EFNIL ,00 kr ,45 kr Køb af it-varer til forbrug Køb af it-varer til forbrug 4.162,00 kr ,00 kr. 16 Leje, vedligeholdelse og skatter Leje og leasing i øvrigt 1.897,75 kr ,75 kr Reparations- og vedligehold.udg Serviceaftaler 4.822,16 kr ,16 kr Arb.givernes Fællesomk ,60 kr ,60 kr. 19. Div. driftsudgifter Underskud på kasse-, kurs- og momsdiff. 14,02 kr Overskud på kasse-, kurs- og momsdiff -32,77 kr. -18,75 kr. Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 28

29 Anskaffelser Anskaffelser som går over afskrivninger ,00 kr ,00 kr ,55 kr. 75. Renteudgifter Renteudgifter mv. 374,83 kr. 374,83 kr ,38 kr. Indtægter ,98 kr. kto.: 11 Salg af varer og tjenesteydelser Salg af Nyt fra Sprognævnet ,00 kr Salg af Nyt fra Sprognævnet til udlandet 4.845,00 kr Vejnavne 0,00 kr Retskrivningsordbogen ,36 kr Andre publikationer 2.200,00 kr Andet publikationer, udland 200,00 kr Salg andet 5.545,62 kr Overhead,administration v/frikøb ,00 kr ,98 kr ,98 kr. Dansk Sprognævns 50 års jubilæum 17. Ekstraordinære indtægter (50 års jub.) ,82 kr. Tilskud private fonde ,82 kr. 19. Ekstraordinære udgifter (50 års jub.) ,82 kr Udgifter ,82 kr. 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed: Nettoudgift Udgift ,42 kr Lønninger ,42 kr. Indtægt ,42 kr NOS-projekt/forskningsskolen Øst ,42 kr. Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 29

30 Regnskabsresultat: Nettoudgift if. regnskab ,55 kr. Afvigelse ml. bevill. og regnsk ,45 kr ,45 kr. Over/underskud til videreførelse ,45 kr. Nettoudgiftsbevilling ,00 kr. Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo ,00 kr. Akkumuleret over/underskud til videreførelse ultimo ,45 kr ,45 kr. Lønsum: ,85 kr. Øvrig drift: kr. Dansk Sprognævns årsberetning 2005, s. 30

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2004

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2004 DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2004 Dansk Sprognævn april 2005 Årsberetning 2004 2005 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark

Læs mere

Årsberetning 2006 2007 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark 2007

Årsberetning 2006 2007 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark 2007 Årsberetning 2006 Årsberetning 2006 2007 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark 2007 ISBN 978-87-89410-12-8 Dansk Sprognævns

Læs mere

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2003

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2003 DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2003 Dansk Sprognævn maj 2004 Årsberetning 2003 2004 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark

Læs mere

DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2002

DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2002 DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2002 Dansk Sprognævn Juli 2003 Årsberetning 2002 2003 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark

Læs mere

Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011

Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011 Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.dsn.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en række udvalgte

Læs mere

beretning berette berettelse beretter berettige berettigelse bergamot

beretning berette berettelse beretter berettige berettigelse bergamot beretning sb., -en, -er. berette vb., -ede. berettelse sb., -n, -r. beretter sb., -en, -e, bf. pl. beretterne. berettige vb., -ede. berettigelse sb., -n. bergamot (el. bergamotte) sb., -ten, ter. Årsberetning

Læs mere

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2001

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2001 DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2001 Dansk Sprognævn Juli 2002 Årsberetning 2001 2002 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark

Læs mere

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2000

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2000 DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2000 Dansk Sprognævn December 2001 Årsberetning 2000 2001 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in

Læs mere

Referat 1. bestyrelsesmøde 4.2.2014 kl. 14.00-16.00

Referat 1. bestyrelsesmøde 4.2.2014 kl. 14.00-16.00 1. bestyrelsesmøde 4.2.2014 kl. 14.00-16.00 H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V Mødelokale 8 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af 3. møde 2013 2. Regnskabsopfølgning 2013 3. Årsrapport 2013

Læs mere

Program. Projektet Moderne Importord i Norden - Præsentation

Program. Projektet Moderne Importord i Norden - Præsentation Den journalistiske Efteruddannelse 19. november 2004. Program Projektet Moderne Importord i Norden - Præsentation Hvor mange engelske ord bruger vi egentlig? - Hvilken slags ord bruger vi? - Bruger vi

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

beretning berette berettelse beretter berettige berettigelse bergamot

beretning berette berettelse beretter berettige berettigelse bergamot beretning sb., -en, -er. berette vb., -ede. berettelse sb., -n, -r. beretter sb., -en, -e, bf. pl. beretterne. berettige vb., -ede. berettigelse sb., -n. bergamot (el. bergamotte) sb., -ten, ter. Årsberetning

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Referat af 3. bestyrelsesmøde kl

Referat af 3. bestyrelsesmøde kl Referat af 3. bestyrelsesmøde 2011. 24.5.2011 kl.14-16.00 Mødelokale 3 : 1. Godkendelse af referat af 2. møde 2. Budgetopfølgning 3. Bestyrelsens selvevaluering 4. Forberedelse af 2. repræsentantskabsmøde

Læs mere

Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012.

Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012. Kulturminister Per Stig Møller Nybrogade 2 1203 Kbh. K Udkast til brev. Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012. Med henvisning til Lov

Læs mere

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand af Jørgen Burchardt Dansk forskningsformidling Copyright - forfatteren 2007/2014. Forlaget

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 8. oktober 2010

Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 8. oktober 2010 Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 8. oktober 2010 Mødet fandt sted i Kulturministeriets Koncerncenter, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V Deltagere Fra repræsentantskabet:

Læs mere

Resultatkontrakt. marts 2007. Dansk Sprognævn 2007-2010

Resultatkontrakt. marts 2007. Dansk Sprognævn 2007-2010 Resultatkontrakt marts 2007 Dansk Sprognævn 2007-2010 1. Indledning Kontrakten mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Dansk Sprognævn på den anden side fastlægger de ønskede resultater

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Ordnede forhold. Om retskrivningsloven og sprognævnsloven. 1997/3 september

Nyt fra Sprognævnet. Ordnede forhold. Om retskrivningsloven og sprognævnsloven. 1997/3 september Nyt fra Sprognævnet Ordnede forhold. Om retskrivningsloven og sprognævnsloven Af Henrik Galberg Jacobsen Som nævnt i sidste nummer af Nyt fra Sprognævnet vedtog Folketinget den 30. april 1997 to love om

Læs mere

Referat af 6. bestyrelsesmøde 27.09.2010

Referat af 6. bestyrelsesmøde 27.09.2010 Bilag 1 Deltagere: Dorthe Duncker, Bente Holmberg, Pia Jarvad, Stefan Hermann, Torben Veith Schroeder Afbud: Johannes Nørregaard Frandsen Referat: Sabine Kirchmeier-Andersen Dagsorden: 1. Godkendelse af

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum REFERAT Til stede: Michael Steinicke, Søren H. Mørup, Mette Neville, Henrik Skovgaard-Pedersen, Bente Schandorff Hansen, Cita

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 Referat af Dansk Sociologforenings generalforsamling d. 28. februar 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sociologforening

Generalforsamling i Dansk Sociologforening Generalforsamling i Dansk Sociologforening Mandag d. 23. februar 2015 Kl. 19:45-21:30 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Læs mere

Sort arbejde i Tyskland

Sort arbejde i Tyskland Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 26 Sort arbejde i Tyskland Lars P. Feld og Claus Larsen Syddansk Universitetsforlag Odense 2012 Sort arbejde i Tyskland Arbejdspapir nr. 26 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi.

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi. Nordisk Forening for Leksikografi Generalforsamling 22. maj 2015, København Årsberetning 0. Indledning Nordisk forening for leksikografi (NFL) er en faglig forening av nordiske leksikografer som har til

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D a n s k S p r o g n æ v n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D a n s k S p r o g n æ v n Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D a n s k S p r o g n æ v n Side 2 af 20 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Præsentation af institutionen 1.2. Årets økonomiske resultater 1.3. Årets faglige resultater

Læs mere

Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009

Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009 Jens Thorhauge, Direktør for Styrelsen for Bibliotek og Medier Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009 Velkommen til konferencen Public service- de 10 bud. På vegne af Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Fredag d. 17. Januar 2014 0. Til stede: Signe Elise Bro, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot og Sine Camilla Jensen. Afbud:

Læs mere

Udkast til referat 3. bestyrelsesmøde 29.5.2012

Udkast til referat 3. bestyrelsesmøde 29.5.2012 Udkast til referat 3. bestyrelsesmøde 29.5.2012 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af 2. møde 2012 2. Retskrivningsordbogen 2012, kontrakter, lancering og økonomi 3. Sprognævnets ordliste 2001 4. Opfølgning

Læs mere

Referat fra 2. møde d kl Sted: Dansk Sprognævn, Worsaaesvej 19, 4., 1972 Frederiksberg

Referat fra 2. møde d kl Sted: Dansk Sprognævn, Worsaaesvej 19, 4., 1972 Frederiksberg Referat fra 2. møde d. 2.6.2016 kl. 8.30-11.30 Sted:, Worsaaesvej 19, 4., 1972 Frederiksberg : 1. Godkendelse af referat fra seminaret d. 1. marts 2016 2. Siden sidst 3. Svartjeneste og informantgruppe

Læs mere

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Årsrapport 2003 Indhold Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Side 1 af 7 1: Beretning Dansk Center for Undervisningsmiljø åbnede i april 2002, hvor der blev ansat en

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28.september2011kl.10 17 Gl.Strand46 LilleHB Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Tema 1.1. O-aftale Referat Mødt var: Helene Bagger, Hanne Fokdal Barnekow,

Læs mere

Referat af 6. bestyrelsesmøde 6.12.2011 kl.14.00-16.00

Referat af 6. bestyrelsesmøde 6.12.2011 kl.14.00-16.00 af 6. bestyrelsesmøde 6.12.2011 kl.14.00-16.00 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af 5. møde 2. Regnskab 2011 og budget 2012 3. Evaluering af 2. repræsentantskabsmøde 4. Oversigt over bestyrelsesarbejdet.

Læs mere

folketingets statsrevisorer en præsentation

folketingets statsrevisorer en præsentation folketingets statsrevisorer en præsentation 1 Indhold Forord 3 Præsentation af Statsrevisorerne 4 Statsrevisorernes Sekretariat 7 Statsrevisorerne lovgrundlag og opgaver 8 Lovgrundlag 8 Valg af Statsrevisorerne

Læs mere

Kursus i formidling for ph.d studerende

Kursus i formidling for ph.d studerende Kursus i formidling for ph.d studerende BESKRIVELSE AF KURSUSFORLØBET Dette kursusforløb retter sig specifikt mod naturvidenskabelige og tekniske ph.d.-studerende. Kurset kombinerer faste kursusdage med

Læs mere

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1 Tillæg til Årsrapport 2003 Tillæg til Årsrapport 2003 - side 1 Forskning Tabel 1 Forskningsudgifter og forskningsårsværk Tabel 2 Videnskabelige publikationer Forskeruddannelse Tabel 3 Aktivitetstal for

Læs mere

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 Som led i sit almennyttige virke besluttede VELUX FONDEN i 2007 at forøge støttemidlerne

Læs mere

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium.

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium. Vejleders forventninger til ph.d. studerende Min egen erfaring stammer fra, at jeg har været vejleder for 8 ph.d. studerende i Matematik-økonomi fra Aarhus Universitet (hvoraf de seks er blevet færdiguddannede,

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Forskerundersøgelsen Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2016

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2016 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2016 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte til forskningsaktiviteter.

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Kommunal miljøforvaltning

Kommunal miljøforvaltning Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning This page intentionally left blank Helle Tegner Anker Birgitte Egelund Olsen Bent Ole Gram Mortensen (red.) Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning Jurist-

Læs mere

Forskning, monitorering og incitamenter

Forskning, monitorering og incitamenter Institut for Kultur og Globale Studier Kroghstræde 3 9220 Aalborg Øst Marianne Rostgaard Institutleder Telefon: 9940 9924 Email: rostgard@cgs.aau.dk Forskning, monitorering og incitamenter Opdateret august

Læs mere

Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 7. oktober 2011

Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 7. oktober 2011 Referat af 2. møde i s repræsentantskab 7. oktober 2011 Mødet fandt sted på H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V. Deltagere Fra repræsentantskabet: Nina Møller Andersen (Lektoratsudvalget under

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

1. Velkomst Jørn Lund bød velkommen til repræsentantskabet, og der var en kort præsentationsrunde.

1. Velkomst Jørn Lund bød velkommen til repræsentantskabet, og der var en kort præsentationsrunde. af repræsentantskabsmøde 15. april 2016 Dagsorden 1. Velkomst (Jørn Lund) 2. Beretning og regnskab for 2015 samt budget for 2016 (Sabine Kirchmeier) 3. Diskussion 4. Orientering om kommaundersøgelser (Jørn

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Islandsk i officiel teori og individuel praksis

Islandsk i officiel teori og individuel praksis 1 Islandsk i officiel teori og individuel praksis Guðrún Kvaran & Hanna Óladóttir Reykjavík Det er her meningen at tale lidt om nydannelse af ord i islandsk. Hvilken status den har i islandsk sprogpolitik,

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer)

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 1 1.1. 5+3... 1 1.2. 4+4 del A... 1 2. Kompetencen til at indgå aftaler om institutarbejde

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Dagsordenpunkt 2 MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Læs mere

Skriftlige overgange: Opgavegenrer og responspraksis

Skriftlige overgange: Opgavegenrer og responspraksis Skriftlige overgange: Opgavegenrer og responspraksis Dansk i mange retninger 13. marts 2014 Ellen Krogh Professor, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet Disposition for oplæg Baggrund og

Læs mere

Referat af 1. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 25. marts 2011

Referat af 1. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 25. marts 2011 Referat af 1. møde i s repræsentantskab 25. marts 2011 Mødet fandt sted i Kulturministeriets Koncerncenter, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V. Deltagere Fra repræsentantskabet: Nina Møller Andersen

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 11042013 Sagsnr. 13/582 Annette Budtz Jørgensen Tel.: 3529 8263 Email: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 05042013

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget, Christiansborg 1240 København K.

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Dagsorden 4. bestyrelsesmøde kl Sted: Sprognævnet, Worsaaesvej 19,4.sal, 1972 Frederiksberg C

Dagsorden 4. bestyrelsesmøde kl Sted: Sprognævnet, Worsaaesvej 19,4.sal, 1972 Frederiksberg C 4. bestyrelsesmøde 4.11.2016 kl. 10-12 Sted: Sprognævnet, Worsaaesvej 19,4.sal, 1972 Frederiksberg C : 1. Endelig godkendelse af referat fra 3. møde 2016 2. Godkendelse af referat fra 2. repræsentantskabsmøde

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017 AIF har ca. 3300 medlemmer ultimo 2016: Generalforsamlingen den 16. maj 2016 Dorthe Johansen, håndbold blev valgt til næstformand og Lars Jensen genvalgt til hovedkasserer. Hovedafdelingen har således

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet København den 1. november 2005 Opslag om 50 % finansiering af to phd.-stipendier af forskningspuljen om public service-medier Regeringen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Studieophold hos TØI

Studieophold hos TØI Studieophold hos TØI Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Fagmøde i Afdeling for Sikkerhed og Miljø Transportøkonomisk institutt Tirsdag den

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 25. april 2007 Undersøgelse af den sociale polarisering mellem indbyggerne i Århus Århus Kommune Sociale Forhold og

Læs mere

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Anette Øster Læs!les Läs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Roskilde Universitetsforlag Anette Øster Læs!les Läs. Læsevaner og børnebogskampagner

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Referat 4. bestyrelsesmøde kl

Referat 4. bestyrelsesmøde kl Referat 4. bestyrelsesmøde 2011. 6.9.2011 kl.14-16.00 : 1. Godkendelse af referat af 3. møde 2. Budgetopfølgning 3. Forberedelse af 2. repræsentantskabsmøde 4. Repræsentantskabets forretningsorden 5. Ændring

Læs mere

Kultur! iskolebiblioteket?

Kultur! iskolebiblioteket? Kultur! iskolebiblioteket? Tom Jørgensen Kultur! iskolebiblioteket? En undersøgelse af skolebibliotekarers kulturopfattelse Roskilde Universitetsforlag Tom Jørgensen Kultur! i skolebiblioteket? En undersøgelse

Læs mere

Årsrapport 2005 for Dansk Sprognævn

Årsrapport 2005 for Dansk Sprognævn Årsrapport 5 for Dansk Sprognævn 1 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Dansk Sprognævn...3 1. Årets finansielle resultater...4 1.3 Årets faglige resultater...5 1.4 Forventninger til

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Godkendelse af referat Emilies efternavn skal tilføjes i referatet, herefter blev det godkendt.

Godkendelse af referat Emilies efternavn skal tilføjes i referatet, herefter blev det godkendt. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R N O R D I S K E S T U D I E R O G S P R O G V I D E N S K A B Medlemmerne af INSS institutråd M Ø D E R E F E R A T 23. APRIL 2017 Forum INSS

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet De fleste tolke, der bruges hos læger og på hospitaler, har ingen uddannelse. Sundhedspersonalet oplever jævnligt, at der ikke oversættes korrekt, og

Læs mere

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Til stede: Britt Falskov, Pia Nimann Kannegaard, Susanne Bro, Ingrid Titlestad, Anders Rinnov, Rikke Krogh-Madsen 1) Konstituering af bestyrelsen: Pia Nimann

Læs mere

Adgang til ph.d.-uddannelsen i molekylær medicin Den ph.d.-studerende skal have en sundheds- eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund.

Adgang til ph.d.-uddannelsen i molekylær medicin Den ph.d.-studerende skal have en sundheds- eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund. Modtager(e): Notat Ph.d. uddannelse i molekylær medicin med tilknyttet Honors master Mellem ph.d.-skolerne på ST og HE er der enighed om at etablere en fælles ph.d.- uddannelse i molekylær medicin, hvor

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Klagerens ansøgning af 13. januar 1995 til Finanstilsynet har bl.a. følgende indhold:

Klagerens ansøgning af 13. januar 1995 til Finanstilsynet har bl.a. følgende indhold: Kendelse af 25. marts 1996. 95-48.007 Udlevering af fortrolige oplysninger til et universitet godkendt på vilkår. Betydningen af økonomiske og ressourcemæssige hensyn for udleveringen henvist til Erhvervsministeriet.

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Modulet Dansk stilistik og elektroniske tekster bygger videre på modulerne Formel grammatik og didaktik og Funktionel grammatik og didaktik.

Modulet Dansk stilistik og elektroniske tekster bygger videre på modulerne Formel grammatik og didaktik og Funktionel grammatik og didaktik. Valgmodulet: Dansk stilistik og digitale tekster (stylistics and digital texts) ECTS og aktivitetskode 5 ECTS Aktivitetskode: Placering 3. semester på Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og

Læs mere