GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE"

Transkript

1

2 GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE Beretni,lg om sko/dm SKOLEÅR l 9 7 O ~tidtjysk nogtryk. G RINDST ED

3 Sko lens organisation Skolens administration : kontortid: 8 12 og (Mandag. FredJg) Fru Bine Howard. Okonomiinspekwr Aage Vinter. Giro l D 82 dc. (05) '10 linier. KoueJeverncs drengeafd. lif. (05) } ( 14, og 19,.;0 20,30). KOSlcltvcrncs pigeafd. tlf. (05) (14,15 L 5 og 19,30 2tl,30). Skolcbestyrtr: Finn Dimich (05) (Mandag. Fredag). Træffelid pl skolen: kj I, lif. (05) InspeklOr: Fru Hedvig Krogsgaard, tlf. (05) (pri vat). Skolcn~ bestyrelse: StiftlHntmand J. Hoirup, Jorgen Howard. Bine How3rJ, ehr. Hoirup Skolelæge: Fru Alice Zinn, df. (05) L~rerr:tde{ : Formand: fru Karen Borkmg. N:C5Iform~nd: lærer Edw~rd Henriksen. Sekrelær: inspektor, fru Krogsgurd. Koslb:rere: Pigeafdelingen : lærerinderne fru Diulllann, fru Brunbjerg, fru Bandholz og fru Roslgård. Drengeafdelingen : A3gc Vinter, Aksel Roslgaard, Alf Hansen, Anny Henriben, Edward Henrik ten og Soren Nielsen., ÅRSFESTEN r"t/ug dm JO.)''''; /970 Kl. \}.'O Gud~.jene5.ei GrindJ.~d Kirke,'ed pa5lor Chr. Kristianse" (Årg. 4 1) Kl Translokuion os skolrofslutnins i skolens gymnutiknl KI. '7.00 Elevforeningens g~neralforumling i klusev;rfejse l Kl umles dimiuenderne, forældre og g.mle elev~r '-ed kafebqrdcne KI. I pil.gund HOlel Herefter d.ns. f.kkeltog fil og bil ved, T ronsuen. Dn nyt,ko/dr wgyml.. dm 11 ""SJ'II H. /0. KlIrsIIs dog/ørs! kl. 12. (MIt/nvr mørkr ikn II. ah8",1 indrn kl. 20)

4 \, Grindsted Kost- og Realskole er oprettet som privatskole 1902 og har siden 1917 haft ret til at di mittere til alm. forberedelseseksamen (præliminæreksamen) og fra 1956 til mellem- og realeksamen. I 1963 dimitteredes første gang cle,"er med realeksamen efter o\'en. Siden da har 233 elever bestiet denne eksamen. Desuden har 91 elever afbgt 9. klasses statskontrojlerede afgangsprø\-e. [ maj- juni eksamenstermin i ilr indstiller skolen 35 elever til re:lleksamen og 14 ele\"er til 9. klasses prøve. Realeksamen kan tages med 4 fremmede sprog: engelsk, t}'sk, fransk og latil/. Skolen har børnehaveklasse, fuld hovedskole, 8. og 9. klasse og den 3-årige realafdeling. Fra kommende skoldr oprettes IO. klasse. Midtjysk Realkursus er et to-higt realkursus, som oprettedes Siden da har 72 kursister oest1l.et eksamen. l ~r indstiller kursus 13 elever. Adgang til realkursus har alle med 9. klasses statskontrollerede prove eller anden skoleuddannelse, der kan ligestilles hermed. Dette udelukker imidlertid ikke elever med mindre uddannelse i at søge kursus. Sådanne elever kan optages, men skal j oktober måned bestå en prøve udfærdiget af amtsudvalget i fagene dansk og regning.,

5 Realistafdeli ngen Kostskolen (for piger og drenge) Kostskolen har plads til 40 piger og 90 drenge. Der fores tilsyn med kostelevernes lektielæsning. - Kostekverne har pligt til at deltage i I times legemligt arbejde daglig (havearbejde, oprydning o. s. v.). Bortset fra gulvvask skal de selv holde deres værelse j orden. Fritiden søges udfyldt med sport, fællcsture og andet. Skolen har week-end-hytte ved Kvie So. - f orældre m:l p:lregne, at der anvendes ca. so kr. årligt til udflugter og lignende. Hjemrejse week-end: Skolen skal ha\ c skriftlig meddelelse fra forældrene senest 3 dage for hver hjemrejse. Kostelever skal Iwer sondag, de opholder sig p:l skolen, skrive brev til deres hjem. Det forudsættes, at de kan tilbringe efterhs-, jule-, p:lske- og sommerferie i deres hjem eller hos and re plrørende. Hver elev m:l ved afrejse selv sørge for at medtage sine ejendele s1l som cykel, sko, radio o. s. v.

6 Udsnit af opholdu!uen, pigc~ollegiel. Kostelevernes udstyr Toiletgrejer: Kam, borste, 4 vaskekl., negle- og tandborste, tandpasta, sæbe. Pudsegrejer: 2 skoborster, skosværte, 3 stoveklude. Fodtøj: Skolesko, pæne sko, hjemmesko, cvt. skistøvler eller gummistøvler. Gyrnnastiktoj: au bukser, hvid troje, gymnlstiksko, e\'1. fodboldst0\' ler. (For piger bia gymnastikdragt). - l pose til gpnnastiktoj. Undertoj: 6 undertrojer, 6 par underbukser, 6 par stromper, 3 pyjamas. ( For piger 8 undertrojer, 12 par benkl:eder, 3 underkjoler, 1 par. slromper, 3 p)'jamas eller natkjoler). Skjorter: 6 daglige og I hvid. Lommetorklæder. Toj: I sæt sko[etoj med to par benklæder, vindjakke, pullover efter li.rstiden, l sæt pænt toj, l slips. ( For piger 2-3 kjoler, l nederdel evt. slacks. 2 bluser eller sweaters efter ~ rstiden).,

7 Udsnl( af ophold"wen, Lange Gang. Overtøj: l frakke eller vindjakke, regnn:jrstoj, l par vanter, l halstorklæde, hovedbeklædning, samt fornodent antal boj ler. Sengetoj: l dyne, l pude, l rullemadras, 3 dynebetræk, 3 pudevår, 3 lagner, l sengetæppe. Handklæder: 6 frotte. Skoletaske og pose til vasketøj, l kuffert, l skrivebordslampe, l skrive underlag samt en lille pude til skrivebordsstol, l papirkurv. Fyldepen: skolepen af god kvalitet, mærket med elevens navn. AllE EJEN DELE TYDELIGT MÆRKEDE MED NAVN 6

8 Et hjørne af klasse'... rdseme L og M, som er slået Sammen lil ~ l lohle med Dramatisk klubs lille scene for coden. Eleven ml gerne medbringe sovepose eller uldent tæppe ti! weekend ture, samt cykel (kna llert forbudt). P ~ værelset forefindes: 1 seng, 1 skab, I skrivebord med skuffe, 1 boghylde og I stol til hver elev. Eleverne ma ikke medbringe kommode, skab eller kiste. - Heller ikke torrehjelm, høj fjeldssol, elek. varmeapparat o. lign. Der skiftes pa sengene hver 14. dag, og vasketøj sendes hjem. (Der kan fås vasket og stoppet pl skolen for kr. 40,- pr. md. - strikkede trøjer og uldne benklæder undtaget). Husk: Dlbsattest, flyttebevis, sygekasse- og lægekort fra skolelægen samt vaccinationskort. - Alle kostelever skal være medlem af Grindsted sygekasse. Det understreges, at forældrene bor drage omsorg for barnets indmeldelse i sygekasse. Da det er skolens opfattelse, at det er i hjemmenes interesse, at eleverne er dækket forsi kringsmæssigt pa de almindeligste fo rsik ringsområder, har skolen tegnet en kombineret elevforsikring (omfattende brand, vand, tyveri, ansvar og ul}'kke). Præmien andrager kr. 15,- pr. år. Eleverne indtager alle måltider sammen med hr. og fru Howard og de af skolens lærere, der ~piser på skolen.,

9 KOSlflol og spisestue Vi I'il geme indskærpe følgel/de: Pakker, som forældre eller p!rorende sender eleverne, m! indeholde frugt eller lign., men aldrig penge. Vi! man af en eller anden grund sende ekstra penge, m~ det ske enten gennem skolens kontor eller til ganglæreren. Skolens lommepenge-ordning for kosteleverne er indtil 125.[ kr. 8,00, L2-15 ~r kr. 10,00, over 15 ar kr. 12,00 ugentlig, der udbetales hver lørdag og er beregnet til rent private udgifter, herll/uler porto. Indkøb p~ regning kan kosteleverne kun foretage p~ rekvisi tionssedler, udleverede af skolen. H\'is ikke anden aftale er truffet med skolen, skal indkøb ud over skolerekvisitter foretages fra hjemmet. Kostelever skal både efter ferier og freekemi-rejser møde pj skolen inden kl. 22 aftenen for fonte skoledag og skal Ilære velforberedte Iii den kommende skoledag. Bliver man forhindret skal /lieddeleise givej på tlf. (05) mellem kl. 18 og 18,30. Hjemmet bedes omg. linderrejte skolen, såfremt en elevs tilbagerejse af tvingende grll/ul er blevet "djk"dt. Ved hjelllko1fljten er del ell pligt at m!!lde Jig hoj den I'agthavende lærer.,

10 SP;SestUffl, Hjem - Skole Såvel by som kostelevforældre er til enhver tid meget velkomne til at kontakte skolen og deres barns lærere, hvis der opstår sporgsmål j forbindelse med skolegangen, som de onsker nærmere belyst. Ordensregler 6,45 Vækning. 7,00-7,30 Ophold pa eget værelse. ( Vinduer åbnes, seng redes, gulv fejes, møbler stoves af). 7,30 Inspektion af værelset. 7,45 Morgenmad. 9

11 ~. " P;gekoll<'jI,el 8,00 9,45-10,00 11,45-12, 15 14,00 14, 15-15,00 15,00-16,45 16,4 5-17,45 18,00 Skoletiden begynder. (Ingen elever m~ komme p~ værelset i skoletiden). Skoletasker skal pakkes om aftenen til hele dagen. Formiddagsthe. Middagsmad. Skoletiden slut. Oprydning, havearbejde og lignende. Fritid (udetime). Læsestuf. Aftensmad. Derefter ml skolen ikke forlades uden speciel tilladelse. 18,30-19,30 Læsestue. 20,45 Sko pudses. Aftenv3sk. ( Elever under 15 l e). 21,00 Lyset slukkes. 21,45 Sko pudses. Aftenvask. ( Elever over 15! r). 22,00 Lyset slukkes. 22,3 0 Lyset slukkes for realklasserne. For alle spisetider ordnes hænder, negle og U r.

12 Mma og hendes piger. Grammofon, Mndoptager og radio pl værelset kun efter n~rme re af tale (licens skal være betalt af hjemmet, kvitteringskort sendes til skolen). Der m~ ikke flyttes om på møblerne uden tilladelse og som ml ikke slls i væggene. Tape er bandlyst. Der mil. ikke modtages besøg pl værelserne uden tilladelse. - Gæster bedes forst henvende sig hos den vagthavende lærer eller :los hr. og fru Howard. Onsker kosteleverne kaffekop på værelset, må denne ikke være en Pyrex glaskop; ligeledes er det af praktiske hensyn noovendigt, at alle private smoreknive har træskafter. Eleverne fra den ene gang ml ikke komme pl de andre gange uden tilladelse. Ophold i klasseværelser og skolegange efter skoletid er ikke tilladt. Den elektriske instalbtion må under ingen omstændigheder rores. Ødelægges noget af skolens materiel, skal det straks meddeles. Man må under ingen omstændigheder låne, hverken tøj eller penge, af hinanden. "

13 Elever over 15 år m! ryge, n~r de har hjemmets tilladelse. Der mil ryges efter skoletid (dog ikke i læsestuetid) pa værelser og i samlingsstuer - aldrig på gaden eller i skoleghden. Der bn telefoneres til drengekollegiet på nt og til pigekollegiet p! nr hverdage i riderne 14,15-1:>,00 og 19,30-20,30. (Opkald kan ikke,'entes bes\'aret udenfor de angivne tider). Kostelevernes hobby3ftener har i vinter været følgende: Gymnastik og boldspil for de yngre: Edw. Henriksen. Oplæsning og hygge: E. Dittmann. (Se iovrigt om ungdomsskolen s. 37). "

14 Betaling for kostelever ( AI/e priuf er med forbeholtl j. Skolepenge og ophold pr. l r: 6 mands stue fo r de sm! kr i IO rater 3. kr rlig bogleje. Dobbeltværelse kr i 10 rater i kr arlig bogleje. Kursister kr i 10 rater i kr. no + 5.rl ig bogjeje. Vask og reparation af toj kr. 40,- pr. md. Ved ankomsten efter sommerferien beta les: Arlig præmie til komb. ejevforsikring kr. 15,-. Skolepenge og ophold (se ovenfor). For n}'indmejdte kostelever betales kr. 500 i depositum, der tilbagebe tales, nilr eleven rejser. Raterne fo rfalder med L fale,-ed skolelrets begyndelse - 2. rate den l. sept v. indtil IO. rate den l. maj. For elever ankommet efter august regnes sept. fo r l. rate, og l. juni forfalder IO. rate. Enh,'er udmeldelse mil ske, ed et skolehartals begyndelse gældende fra dets udgang, dog kan udmeldelse foretaget efter L febr. forst træde i kraft pr. 1. juli. Enhver indmeldelse er bindende. Slfremt en indmeldelse trækkes lilh~8e kort for det nye skolelrs begyndelse betales l. rate. Bortkomne boger skal erstattes med ceres fulde pris. En uges lejrskoleophold er obligatorisk en gang i de tre h, eleven gh i realafdelingen, (som oftest fo r 2. reals ele\'er) eller 8, og 9. klasse. Udgi ften andrager ca. 160 kr.. Lati nundervisning er ekstra og betales med kr. 100 pr. :'Ir. Fransk er indb. i skolepengene. Ved indb. for kostelever beder vi Dem benytte tilsendte giro indbe talingskort, hvis kupon er Deres kvittering. (Gi ro nr ). Hvis en rate ikke er indbetalt senest 14 dage efter forfaldsdag, vil vi tillade os at opk ræve gennem postvæsenet (med tillæg af porto).

15 O rdensregler Forsom/lleiJer Shel for skolens som for hjemmels slq')d ml enh\'cr forsømmelse skriftl igt eller pr. df. med deles skolen, G )'111 fi,/ji i k Drengenes gymnastikdmgt består af et par hvide sko, bia korte benklæder og en hvid uno dertroje, Pigernes dragt er bil og uden skort samt gymnastiksko. Ønskes en elev fritaget for gymn:l.stik, sbl der foreligge skriftlig meddelelse fra hjemmet. - For fritagelse i en længere perio<]e kræves lægeattest. Alle elever medbringer hlndklæde til bad. KarnkUr- og kofllnktbøger Fire gange hligt, i okt., dec., febe. og april Hr eleverne kontaktboger (i dec. og april ogd karakterboger) med hjem til forev isning og underskrivning; disse skal afle\-eres p! fonte skoledag efter forevisn ingen til kb.sselæreren. K1IItJte ",der m. m. AI skade pl skolens materiel skal straks anmeldes og ml erstattes. Konfirmation SUremt hjemmet ikke har meget presserende onsker om, at barnet forberedes hos hjemmets præst, vi l skolen foresh, at konfirmandforberedelsen foreg3r hos en lf Grindsted sogns præster, der er villige til at modtage børnene, men fortrinsvis fra 7. kl. "

16 Friklwter Ønsker hjemmet, at en elev skal blive inde i (riharteret, må skriftlig meddelelse herom sendes til skolen med begrundelse. Skolen giver gerne eleverne mulighed for at besorge ærinder for hjemmet, mm ejeren Jka/ i hl'ert ti/fælt/e sporge Olll tilladelu Id a/ lorlade Jkolen. Glelllllleskabe/ er til.stadighed alt for velforsynet med ting, der ikke er mærkede og derfor vanskeligt kan afl everes til ejerne. Det kan derfor ikke krafligt nok henstilles ti l hjemmene, III Jko!erdl'isiuer, orer/ai o. s. I'. mærkes med lia/iii. Spar JOII/lllel ighed Skolen anmoder indtrængende hjemmene om, at ele\'frnes lommepenge indskrænkes mest muligt, så bornenes»slikken«ikke tager o\'erhånd. og so.mt idig beder \ i 0111, at hjemmene slotter skolens arbejde for clen opsparing, der praktiseres i de forskellige klasser. Opsparingen har til hensigt at 11.'111.' ele\'ernes deltagelse i lej r skoleophold, udenlandsrejser og lignende. Penge og l'ærdigelljlilnde må ald rig opbevares i frakkelommer eller tasker, men sbl deponeres hos en lærer eller på kontoret til skoletidens ophor. "

17 Realklasserne J. mil A A/idljysk Re.dkwslIs Anne Meue Christensen Jorgen Felthaus Thomas Holm Hansen Ki,sten Jensen Bjørn Frank Knudsen Ib Christian Ah!e Kristensen Ulrik La ngglrd Frode Nidse"!.eth K.ja D~uslrd Poulsen John Ronberg Lus Ho)' Seegert Peter Svendsen Alice Moller T homsen Bem Aage Andersen Jeanelle To,'" Christensen Johannes Nørreglrtl F rands~" Andreas GreE:..-rsen Jørgen Jensen Halln Alfrl-d liajen Jensen Keld Engdberg Jensen Preben Dahlg~rd Jensen Jens Kristensen Adolf Mar;us Nielsen Tove Metha Petersen Frede Rasmussen Margrethe Schmidt Jens Jakob Sørensen Johnny Bendtz Sn'en!"n H eini \X'aag 3. r~.d il Hans Christian Penn Benne~n Anders Jkrgma'ln Karl Aage BrunS"is Bente Toft Jensen Anna-Lise ) ørgc1\5('o FI... mming Kramp Poul Lund Marcn Karoline Skov Madsen Carl johan Kahofl Nielsen j~nni k (.' Levin Pedersen Kirsten Yvonne Rasmussen Ulta Birgitte Rasmussen jan Henry Romer Irene Birgit Steen 9. klasse Jan Ole Riishoj Andersen Lise Groth Anne Grethe Hansen Annt-Lise Hahne jensen Orla Emil j~nsen Lisbeth /!.l arie jensen Benn)' Lj'hne Anna Marie Petersen jorgen Ole Kjær Rasmussen Aage Soberg Rasmussen

18

19 Fra maj til maj (69/70) l. maj kl. 12 fik vi bededagsferie, de sædvanlige 3 dage. 5. maj begyndte skriftlig eksamen. s. maj sluttede den skriftlige del af denne. 10. maj, en lordag, var linden så venlig at springe ud, hvilket resulterede i vores traditionelle» Linde-fridag«. Samme dag fik vi eksamensplanen. Geografi, engelsk, naturlære og matematik blev [ri fag. 14. maj blev afgangsklasserne fotograferet sammen med deres lærere. 22. maj blev sidste skoledag fo r afgangsklasserne. Den blev fejret med pølser og sodavand i den lille ~kolf'b~rtl 23. maj fik vi pinseferie i 4 dage. 31. maj tog vi hul pi lordagsfriheden. 5. juni, pi grundlovsdag, var alle hjemmeværende kostelen:[ i»cirkus Benneweiss«. 10. juni var bornehaveklassen og klasse i zoologisk have i Vejle. 14. juni rejste l. real p~ en uges lejrskoleophold p~ Bornholm sammen med hr. og fru Rostghd. 17. juni,'ar forældredag. Mange forældre til eleverne i bornehaven og kbsse vaf kommet. 21. juni holdtes afslutning. Pastor Orla Muld, forfatteren til vores skolesang, prædikede i kirken. Senere var der translokation i gymnastiksalen og om aftenen dans p ~ Grand. "

20 25. juni rejste famil ien Howard til Californien på sommerferie. 18. juli dode Soren Viggo Petersen efter lang tids h~b los sygdom. Vi, hans kolleger og elever, vil ære hans minde. 13. august modtog vi nye kostelever. 14. august begyndte så det nye skoleår med morgensang, skemaskri\' ning, nye boger o. s. v. t 5. august havde undertegnede 40-1rs jubilæum som lærer her \'ed sko len. Det var for mig en dre festlig dag. Jeg var ganske overvældet af al den hrldest, der blev mig til del. Ogsi eleverne var glade. De fik nemlig is og sodavand samt en ganske uventet fri dag. 29. august cog kostelever og kostlærere p~ lang week-end til Vardeborg ved Vej rs. 3. september solgte nogle af \"ore ele\'er»hostblomsten«. 8. ~t:pttmber begyndte sygeeksamen (or ele\'er, der havde været syge under eksamen i maj-jun i. 10. september del tog skolen i den kommunale idrætsdag. ll. september ha"de vi inviteret Esbjerg, Skærbæk og N r. Nebel private realskoler ti l en idrætsdag. 15. september rejste 8. kl. sammen med Soren Nielsen og fru Borking på lejrskole i Bildso ved Slagelse. Samtidig sendte vi 9. kl. ud i erhvervspraktik. "

21 19. september kom TB.vognen frj Span8~h i erg, hele personalet og en del af eleverne var til genneml)sning. 22. september fik 6. kl. cyklerne set efter af færdselspolit iet. 26. september blev vi alle folograferet af»odense Luftfoto«. 6. oktober beg)'ndte oktoberproveme for l. K. S.oktob,-r \":lr mjnge af Jfgangskbssernes ele\ er til erll\en svejledning i Esbjerg. IS. oktober tog vi hul pi en uges efter!rsferie. 28. oktob~r gik vor privjte ungdomsskole i gang. 29. oktober afholdtes skolchets forste foræld rfmodc med god tilslu t ning. IS. no\"cmber hjvdc \'i besog af o, erst)'rmjnd Barner Jespersen. der viste film og holdt foredrjg. 19. november hjvde de sm:\ deres skoldest, der ble\' mdledt med»tokkes fodselsdag«- et event)'rst)'kke med mange optrædende samt et vældig d)'gtigt orff orkester. Herefter kom bornehavek!:ls sen med»ballade i butikken«, hvor skuespillerne morede sig mindst lige s! godt som publikum. Vi dansede i gymnastiksalen og ud på :tftenen fik hornene polsrr og sod.l\ and, mens foræ ldre og lærere slappede af Ovcr en kop kaffe. 22. november ha\'de så de store skoldest. Dramatisk klub opforte Finn Methlings skuespil:»t-, I!ske«. Derefter var der dans på Grand. 24. november begyndte skoleårets første terminsprove. 2S. november hjvde skolen besøg af fagkonsulent Asger Holmbo fra Jo, rims. 8. december havde vi juleindkobsdag. I l. december var hr. Kjær og skolepatruljen på udflugt til Flensborg. 12. d«ember \'ar der uddelin,e: :lf skoleidræumærker oe: svommedlplomer. l 3. december sang Luciaternerne for os om morgenen og lærere og ele ver fik kaffe og rundstykker. 20. december fik vi juleferie. Dagen begyndte med krybbespil, fortsalte med hrggesamvær i klasserne og endte med en lille julestem. ning i kirken. S. januar var juleferien slut. 17. januar rejste 3. real sammen med hr. og fru Rostgård på lejrskole p1\. Mallorca. 6. feb ruar var næsten alle lærere til orienteringsmøde om de nye læseplaner p1\. Gr1I.dybskolen i Esbjerg. "

22 7. februar fik vi fastel:wnsferie, der var forlænget med en m~nedslov. 16. februar sendte vi for anden gang 9. kl. ud i erhvervspraktik. 6. marts begyndte den anden terminsprove. IO. marts var der patruljeudflugt til Varde. 14. marts kom Mester }akel.tealret fra BIllund på besog, et meget fornojeligt besøg. 24. marts fik vi en uges phkefene. 2. og 3. april var der optagelsesprøve til I. re:ll. 8. april holdtes lrets andet forældremooe med stor tilslutning. Efter hr. Ditlrichs beretning spillede et lille blokflojteorkcster og Dramatisk Klub underholdt. Der "ar udstilling af hobbyarbcjder, især keramik og stoftr}k Utraditionelt blev der så serveret smorrebrod og ol. Pris efter behag. l\.-iens vi spiste holdtes auktion over en del af de udstillede nrbejder. Aftenens indt~gt 1147,23 kr. gik ubcsk! ret ti! Folkekirkens Nodhjælp. 17_ april var en stor del af lærerne til orientering i Nt. Aby om de nye læseplaner. 18. april \'ar sidste skolelordag, og den markeredes med forskellige indslag. som \'i omtaler for sig selv. H. K. Vores dyslige blokfl"jter.

23 Lærerpersonale og fagfordeli ng - skoleåret Finn DiUrich: Trsk. Hedvig Kro,gsga:ud: Regning, dansk. Leo Straaso Kjær: Naturlære, formning og engelsk. Borge Lerhech Sorensen: Historie, g,--ografi, engelsk og rcli,f:ion. Johanne l erbech Soremen: Engelsk og religion. Borge Fredensborg: l\'latcmatik, g)'mnastik. Gerner Christensen: Dansk, tysk, fransk, latin og historie. Karen Borking: Dansk og engelsk. Axel Rostghd: Biologi, geografi og slojd. Mogens Hansen: Matematik, gymnastik og tysk. Edward Henriksen: Gymnastik, dansk, regning, maskinskri\'ning og engelsk. Ester Dittmann: l. kj. + specialundervisning. Else Larsen: 2. kj. + dansk, regning og h~nda rbejde. Ellen Marker: ki. + gymnastik, sang og formning. Alf Hansen: Gymnastik, engelsk, dansk, tysk, historie og matematik. Peter Nielsen: Dansk, engelsk, regning, slojd, geografi, naturlære og fransk. Greth;t Brunbjerg: Borneha\'ekbssen, dansk og specialundervisning. Soren Nielsen: Dansk, engelsk, sang og orientering. Bjorn Vilhelmsen: Dansk, tysk og geografi. Kirsten Stage: Gymnastik, formning. biologi og historie. To\'c Hansen: H ~n d arbejde. Birte Howard : Sang. "

24 øv. fra venstre: ]. Howard, M. Hansen, P. Niels en, A. Hansen, B. Vilhelmsen, S. Nielsen, A. Vinter. B. Fredensborg, G. Christensen, A. Rostgård, E. Henriksen, E. Dittmann, K. Borking, G. Brunbjerg, F. Dittrich. B. Lerbech, T. Hansen, L. Kjær, E. Marker, K. Stage, E. Larsen, B. Howard, H. Krogsgård.

25 Hedvig Krogsgård ansattes som lærerinde \'ed skolen i 1929 og har uden afbrydelse virket ved skolen i 40 år. Fredag den 19. august markeredes i en solbeskinnet skoleglrd 40- års-dagen af en uhojtidelig, men festligt stemt skare af lærere og elever. Der \'ar blomster til jubilaren, og hornene dannede den flagalle, som fru Krogsgård skulle passere for at komme hen til plinten i midten af gården, hvor diplomet og jubilæumsgratialet blev hende overrakt. Efter overrækkelsen fik eleverne is og sodavand, hvorefter de holdt skolefri resten af dagen, Om aftenen fejredes jubilaren af skolen og dens lærere ved en middag. Hedvig Krogsgård har i et trofast og dygtigt virke tjent en og samme skole gennem de mange år. Hun er altid samvittighedsfuldt gået op i sin gerning til gam for skolen og dens elever. Dertil har hun været Niels Krogsgård en god medhjælp, også i det arbejde han o\'ede forst som skolens inspektor og senere bestyrer. Herigennem har hun erhven'et sig indgående kendskab til skoleadministrativt arbejde, og det fa ldt derfor helt selvfolgeligt i 1967 at bede fru Krogsgård overtage posten som næstkommanderende som skolens inspektor, hvad hun til min glæde indvil ligede i. Jeg har ti l daglig og på nærmeste hold lejlighed til at iagttage og beundre den energi og ildhu, hvormed hun "

26 omf:ltter sit arbejde. Skolelm'en af 19~9 bevirkede, som bekendt, pil mange omrlder en omlægning af undervisningen. Betegnende for Hedvig Krogsg!rd er den vitalitet og interesse, h\'ormed hun modee det nfe. Ufortrodent satte hun sig igen pl skolebænken, idet hun var blandt de forste lil at melde sig pi de kursus, der eflerhanden blev Slartet. Igennem! rene har Hedvig Krogsghd set hundreder af elever bli\'e dimitteret med eksamen fra GrindSled Kosl- og Realskole. Mange er de elever, som vil huske hende, og forbloffende mange af dem har hun en klar erindring om. Ikke blot deres navne og ansigter, men ogd deres s.-r:rpræg. deres hjem og hele baggrund. Denne evne til at erindre e!e\'erne skal ikke forklares som udtryk for en eminent hukommelse, snarere skal den forklares som udsprungel af den medlevende intert:)se, hun har for den enkeltes ve og \'el. NårsomheJst en kollega eller en elev har \læret r:lmt af sygdom, kan man være sikker pl, al fru Krogsglrd finder tid til at aflægge besøg og har en opmærksomhed og et trostende ord med, Udgiften til saxer og blomster er en anselig post i det m!nedlige budget for Hedvig Krogsg!rd. Det er mig en glæde i årsskriflet at udtrykke min og skolens tak til Hedvig Krogsg!rd for el stedse Joralt og dygtigt virke gennem de mange k Fillll Dillrirh,

27 Midt i den lange lyse sommer 1969 døde lærer Søren Viggo Pedersen i en alder af 37 år. Siden begyndelsen af februar havde sygdom hin dret ham i hans arbejde pl Grindsted Kost og Realskole, der blev sl stor en del af hans korte liv. Søren Viggo Pedersen, der kom fra Hejns vig, havde selv været elev pli. skolen. Efter læreruddannelsen på Jelling seminarium vendte han tilbage til skolen. Igennem hene underviste han i en række fag, men hans inter esse samlede sig mere og mere om danskundervisningen. Det var en naturlig følge af hans kærlighed til litteraturen - ikke mindst den nyeste. Derudo\'er tiltrak faget ham p grund af den kontakt med ele verne, som han fandt, at danskundervisningen i særl ig grad bnede mulighed for, Det vat vigtigt for ham at komme p talefod med de unge om tilværelsens problemer, og han kom det i den grad, at skole timerne ofte ikke slog til. 1 mesterlektie, gennem skolekomedie og

28 fi lm, på rejser, udflugte r og teaterture kom han på nært hold af eleverne. Det var nærliggende for Soren Viggo at soge samtale om tingene. Han kunne til tider være indad\"endt og grublende. Somme tider spillede han underfundigt p! alvorsmanden i sig selv. Det kunne han gore så gennemfort, at han hensatte både ele\'er og kolleger i fuldstændig uvished om, hvad han egentlig mente. N3r han s3 tilstrækkelig længe h3vde nydt omgivelsernes usikkerhed, sluttede han komedien med en hjertelig latter. Og helst ville han vel n:tturligt nok være glad. l festlige stunder slog h3ns humor over i det helt overgivne, og sådan vil vi mindes ham, vi der nu savner ham. Lejrskole 8. klasse Den obligatoriske lejrskole for 8. klasse fandt sted fra mandag den 15/9 til fredag den 19/9 1969, og som tidligere var det l3ildsokolon ien \'ed Slagelse der var opholdsstedet. Vej ret var pragtfuldt i sensommeren, og vi havde nogle dejlige ture p! Sjælland. Vi besogte Holmegll.rds glasværk ved Næstved, Trælleborg, ostefabrikken i Hong, herre &>3rden Falkensteen, Essoraffinadenet i Kalundborg og det store el værk, Asnæsværket, ligeledes i Kalundborg. Af disse besog må frem hæves besøget på herreghden Falkensteen, hvor godsejerp:trret gæstfrit viste os rundt b!de i staldene og i deres meget smukke privatbolig. Ligeledes ble\' vi )C\ ærtet med sodavand og wienerbro<l. Jeg!rOf nok, at det gjorde indtq'k på ele, erne, :It livet pi en sådan herregård slet ikke var, som det ellers er skildret i danske film. SN Lejrskolen L real Den 14/ 6 69 rejste vi fra Grindsted, vores m31 var»)hujlehavn«vandrerhjem, som ligger i S\'aneke p3. Ostbornholm. Vi ankom til Bornholm kl. 7 sandag morgen. Fra Ronne blev vi kort til Svaneke, Iwor vi var kl. ca. 8. Vi fik ret hurtigt vore værelser, bagefter spiste vi. Senere p1l. formiddagen skulle vi over til Chr. ø, det, ar mægtigt sjovt at gll. rulldt derovre. Om aftenen fik vi lov at 83. rundt i byen, det benyttede vi os alle af. "

29 Udsnit af opholdsstut'"l, Lille Gang. Mandag! skulle " i til Sydbornholm. Da vi sad i bussen, blev vi meget overraskede, da vi fik at vide, at "i milt/e komme i vandet, nllr vi kom til Due Odde. Vi var inde p~ Micael Andersens keramikfabrik, hvor VI blev vist rundt, bageiter kunne vi købe souvenirs. S:1 korte vi til Paradisbakkerne, hvor vi var oppe ved Rokkestenen. Tirsdag! tog vi til Gudhjem, hvor VI spiste nogle af de berømte sild. Bagefter tog vi til He!Jigdomsklippeme. Så skul le vi videre ti l Hammershus, og derefter tog vi hjem. Aftenen tilbragte vi foran et lejrb:1l hvor vi ble\' underholdt af fru Rostg~rd og Kirsten Knudsen, de sang en masse gode sange. Onsdag! forst lavede vi vore Svaneke 0pga\'er, det tog hele formiddagen, om eftermiddagen skulle vi gå ud til Brændeghdshaven. P:1 vejen blev vi samlet op af en vældig frisk buschauffor, han fik så en sang med pli vejen. Ude i Brændegllrdshlven morede vi os efter bedste evne, det var ikke energien der manglede. Sil var det hele lige pludselig forbi, vi skulle hjem. K J. 21 begyndte den lange hjemrejse. Vi ankom til Grindsted kj. 14 torsdag den 19/6 69. Da vi ikke den,;png fik tak ket hr. og fru Rostgård nok, vil vi nu pli vore kammeraters og egne vegne sige tak for en hyggelig og ufcrglemme!ig Bornholmertur. Karen, TOII! og Rita: 2ra.

30 Ee hjørne af tille Skoleglrd. Mallorca-turen Den t 7/ t tog vi, 3 real B og hr. og fru Rostg:l.rd, til Mallorca, hvor vi skulle være i 8 dage. FlY\'eturen Kbh. Mallorca gik fint, selvom der var lidt u\'ej r over Schweiz, og de, der floj for forste gang, var lidt bange. Vi ankom til Palma. hvor vi blc\' modfager af hl1~serne, som korte os ti l vor! hotel. Rejseselskabet acrangerede forskellige tuce og vi kom meget rundt. Vi var nede i drypstenshulerne, hvor vi overværede en vidunderlig koncert pit den underjordiske so.!-h"er lordag er der loppetorv i Palma og det skulle vi også ind og se på ; det "ar virkelig fantastisk, h\"ad de solgte, der \'ar alt lige fra rustne som til dode dyr, Aftenture vaf der ogs1. Om onsdagen var der champagnebal med forskellige konkurrencer, hvor man kunne vinde en flaske champagne, Torsdag aften var vi pit en gammel herregitrd som hed»5on Amor«. Her skulle vi have helstegt pattegris og grillstegt k}'liing og vi sl og51, ll\'ord:m de blev stegt; kun indvoldene var ble"et taget ud. "

31 Når der ikke var ture, kunne vi gl ud og studere, hvordan spanierne boede og hvilket arbejde de havde; det \':lr meget interessant. Maden dernede var tit lidt mærkel ig, men det kunne da spises. Da de 8 dage var gået, var,i alle enige om, at det havde været en pragtfuld tur, men for kort - mange af os var ikke særlig glade for al vende næsen hjemad. Turen hjem gik godt; men det var ikke særljgt rart at komme hjel.ll til den kulde, nu da vi ha\ de g~et uden overtøj i \'arme. Turen var vellykket og jeg h~ber, at hr. og fru Rostglrd vil tage derned med en anden klasse, da det er en virkelig god oplevelse og et godt minde fra en lang skoletid. J. real B. Erhvervspraktik 1970 Også i dette skole~r har de forskellige virksomheder sagt ja til er hvervspraktikanter fra 9. klasse. Denne praktikantudsendelse har givet mange af ele\'erne et godt indtryk af deres fremtidige levevej. Eleverne har f. eks. været i praktik som: Lastbilchauffører, kok på englandsbådene, kontormedhjælper, boghandler, barneplejerske, konstabel "ed f!yvev~bnet, radiomekaniker, omsorgsassislent, lagerekspedient, ekspeditricer, berider på rideskole, konstabel ved pansertropperne og et par stykker ' ar ude at S('jle i marinen. Vi ele\'er i 9. klasse er meget taknemmelige O\'er denne ordning med erhvervspraktik, for det giver dog eleverne et lille indtryk af erhvervslivet.. Men vi syntes dog, at det ville " Egon i erhver",splolktik som boghandler.

32 HIIU styrer Englandsbåden. ( Dc nledc H~""'ich!!!) være mere passende, dersom eleverne kom ud to gange i 14 dage, som nu to gange i en uge. Og vi takker hermed mres erlwervs\"ejleder, hr. Raunkjær, som atter i lir har skaffet pladser tilos. Freddy Skak AmlreaJeI1. Filmklub PI opfordring fra eleverne i 9. klasse har man i dette skoldr starlet en fi lmklub, hvor vi har set folgende fi lm: Farvel mr. Chips, TrippIe cross, Tommeliden, De 63 dage, For fri udblæsning, Udenrigskor. respondenten, Vejen til galgen og Drengebyen. Der har været god til slutning til samtlige forestillinger. Til dækning af filmlejeudgifterne har \'i taget 2 kr. i entre til hver forestilling. SN "

33 }IJm holder lunsen lise, munden. Skolebio Efter en pause p1l. et par år har skolen igen været med i dct landsomfattende skolebio. Eleverne har været delt i to hold: ~.-8. klasse og 9. klasse + realki:lsserne. De yngste har set Paw, En nat i Casablanca, Pimpernel Smith og Union Pacific. De ælste har set Abernes planet Naboerne, Fire tapre sonner og Telemarkens helte. Af hensyn til de af kommuneskolens ele, er, som skulle hjem med de forskellige skolebusser, har forestillingerne været lag:- i skoletiden fra kl Pri sen for samtlige fire foresti llinger har været 12 kr. SN Sport Hurra - der lyder rygter - en ny gymnastiksal - og de er sande. Vi glæder os alle!!! Dette skoldr er sportsmæssigt glet som de foregående, dog har vi indledt samarbejde med b} ens ovrige skoler og det tegner lil at gl "

34 godt. Ved samme lejlighed sagde vi farvel til samarbejdet med Varde skolevæsen, idet vi følte, \'i ikke slog til mere overfor dette mægtige elevmateriale. Som sædvanlig havde vi en vellykket stæ\'nedag med Esbjerg, Nc. Nebel og Skærbæk private realskoler i sept. pi Grindsted stadion. 5porlJlærenu. Dramatik Til tider, hvilken glædf', til tider, hvilken skuffelse at arbejde med dramatik. Tag en klump ler, form den mdlem dine hænder og du vil opdage en sjæl i klumpen. Den \'okser under dine fingres hlrde eller blide beroring. De skonneste former dukker frem, det du onsker, bliver til. Du sidder som skaberen, le\'er med, leret le\'er med, bliver pl:lsrisk og er Aksel (Rostglrd) "ir han er bedst,

35 ;4' ol - ~..:.J.Io,.,\ ;,1 ~ V... rd~. Unse Gang. underb.stet din vilje. Du glemmer alt omkring dig, for dig er leret det hele. Du gør dig umage, er kritisk, retter hist og glatter ud her og til sidst st~r dit arbejde foran dig, med en del af sig selv i sig. Dit ar bejde er forbi, og du kan opdage, til din glæde, at det er lykkedes, eller til din rædsel, at det næste morgen ligger som en klump foran dig, pl guh et. En eller anden»)er kommet lil«at rage det ned fo r dig. P3. samme m3.de er det at arbejde med dram:ltik. Gruppen er sam tidig det, der for mer, og det, der formes. Jeg har i de sidste to 3.e været med i en ddan gruppe, og heldigvis har glæden været storst. Den faste kerne har i 1I.r arbejdet med lyst og energi. To gange om ugen har vi været samlet og har diskuteret, rettet pl hi nanden, lært hinanden og lært af hinanden. Vi har arbejdet med scenestof, sceneudstyr og and re praktiske ting, som har tilknytning til telter, og en forestilling cr blc \et til. Resultatet? P. N.

36 Dramatisk klub For andet &r begyndte Peter Nielsen og vi Dramatisk klub. Vi startede med flere med lemmer end sidst. Vi h:wde allerede sidste ar diskuteret Finn Methlings stykke ) M& ske«, og vi var blevet enige om al op fore det, s:'l vi gik straks i gang med indstuderingen. 0.1 der var overskud af ))skuespillern, h.ndt vi et andet stykke,»den lille model«af A. Atoft. Et stykke, der frisk spillet kunne gores morsomt. Meningen var fra begyndelsen, :H»M:'Iske«skulle opfores offentligt i slutningen af november og ) Den lille model«til skolefesten den 22. november.?>.-fen det skulle ikke være så. Der V.1r en indbyrdes strid mellem lærere og elever om dette stykke, s& det blev ikke til noget, og )}M:'Iske«skulle op fores til festen. Ugen for premieren arbejdede Aksel Rostgllrd, Peter Nielsen og vi i døgndrift pil Grindsted Kinos scene. Om lordagen havde vi generalprave klokken 10 og 14. Den sidste o\ erværede Tante Karen fra Ber lingske T idende, og den for lob godt. Aftenen kom og med den premieren. Oh, hvilken skuffelse. Hvilket teaterpublikum. Det var lidt for voksent et stykke.11 op fare til en skolefes!. Langt over hal\'delen for- S"rm og Michad taget ri fersk gerning. "

37 stod ikke stykb:t, nf't hnncller om mennesker og milieuer. Det "ar,'el domt til at mislrkkes pa forhånd. Om det var fiaskoen. overanstrengelsen eller manglende lyst, der var skyld i, at medlemstallet reduceredes til 8, er vanskeligt :11 sige, Men Peter Nielsen syntes vi sku [[e fortsætte. Efter jul gik vi igang med 4 Sol! stykker, vi selv har!a,'et. De skal opfores i forbindelse med en udstilling på en forældreaften den. S. april. Stykkerne er ligetil, de handler om mennesker, mad, sult og flygtnmge. Vi synes selv, at deltagelse i Dramatisk klub har givet os meget. Vi tror ogsll pl, at dramatik og denne udfoldelse giver mennesker meget. Vi vil slutte med at sige Peter Nielsen og de andre medlemmer tak, ford i de ikke ga,' op, selvom vi ble\' færre og færre. For Dramatisk klub Jall/e PederJlf/l og Bj<lrlle Lilld Nielu li. Skolepatruljen Når man horer, at der hvert år bli,'er kvæstet omkring 3000 born i trafikken, sku lle det være begrundelse nok for at drive færdselsundervis Ilmg. Der er ikke afsat timer pa skemaet, og den, der underviser, må derfor tage timerne fra et andet fag, Bortset fra Radets samlemapper er der næsten ingen hjælpemidler til undervisningen i faget, og det fortæller lidi om, hvor meget fage! har været fo rsomt. Skolens kontaktlærer, som må forventes at være interesseret i færd ~f'i~rrobleme r, skal ikke overtage al færdselsundervisning pil skolen, men være behjælpelig,'ed fremsbffelse af de sparsomme undervisningsmaterialer, som kan erhverns fra Rade! for SlOrre Færdselssikkerhed. Kontaktlæreren skal end,'idere \'aretage den lobende kontakt med politiet. Kont:l.kten med politiet styrker og bærer færdselsundervisningen pa de fleste skoler og shber respekt om det ud forte arbejde Cyklistpro\'en er et udmærket supplement til undervisningen for de mindre klassetrin, og \' j har et godt samarbejde med politiet på dette omr:1de, sil vi tror, :lt dette bar gjort skolevejen mere sikker. Det er aldeles sikkert, :lt vi med færdselsundervisningen ikke er i stand til at undga, at born vil blive hsag ti! trafikulykker, idet muligheden for at et barn foretager en spontan handling altid vil være til stede; men der er ingen t,'ivl om, at vi gennem færdselsundervisningen kan gi\'e

38 eleverne en sldan viden og færdighed, at de vil blive betydelig mere sikre i trafikken blde for sig selv og for andre, og dermed i færre tilfælde bli ve den direkte årsag til færdselsulykker. Her på \'or skole opretholder vi en skolepatrulje i beskedent omhng, da flertallet af vore elever er kostelever, og kun et mindretal kommer ude fra byen Og omegnen. I dette skoleår har patruljen bestkt af falgende elever: Erna Pedersen, 3.a Bjarne Lind Nielsen, 3.a Bent Kaurup, 3.a Jan Wohlert, 9. kl. Torben Elmstram Larsen, 3. kl. Patruljen har især taget sig af kostelevernes week-end-hjemrejser, In or det undertiden har knebet med ro og orden i bus og tog. Efter hjemrejsen modtager skolen en patruljerapport, som kan give anledning til en alvorlig irettesættelse og inddragelse af hjemrejse i :læste week-end. Som belonning for arbejdet har patruljen været med på en bustur til Søgård kaserne Og til Flensborg, hvor man aflagde besag i de store varehuse. Den! o. marts afholdes den årlige skolepatruljefest i Varde, der bli\'er dans til pigtrådsmusik og traktement af sodavand og pølser. Kj. Den private un gdomsskole Med den ily lov om fritidsundervisning, som blev gældende fra august 1969, åbnede sig rige muligheder for at imodekomme de unges behov for interessebetonede aktiviteter uden for skoletiden. Lo\ en åbner mange muligheder for supplerende fritidsundervisning for de lrige i ungdomsskolen. Som noget nyt i loven er der indfort en ny form for fritidsvirksomhed, nemlig de dkaldte interessegrupper for børn og unge, hvorved blandt andet o,gsa elever under 14 ~r kan fa tilbud om udviklende virksomhed i fritiden. Det er helt klart, at vi på en kostskole med 130 elever boende pa skolen har et vældigt behov for at aktivere eleverne i deres fritid. Efter et nærmere studium af loven og dens muligheder, udarbejdede vi en buket af tilbud på fritidsaktiviteter. For at undersoge interessen og behovet lod vi eleverne melde sig i det omfang, de ønskede at være

39 med. Da vi ha"de konstateret den ventede store interesse. hanle VI nogle droftelser med amtskonsulent Iversen, med Aksel Nielsen, som tr leder af den kommunale ungdomsskole, og mni Victor Petersen, ioflllanden for ungdomsnævnet. Herefter fik samtlige elever på skolen udleveret skema til indmel delse. Efter forskellige begyndervanskeligheder og efter godkendelse fm Grindsted llngdomsnæ"ln, fm Grindsted kommune og (ra Ripe amts llngdomsnævn gik starten på, hvad der kom til at he(!je: Den private ungdomsskole. Ungdomsskolen og de forskellige interessegrupper kom i gang i et "ist omfang for og i fuldt omfang efter efterårsferien. Den ret sene start kom til :It betyde, at de sidste hold måtte holdes i g:lng til beg}'n delsen af maj måned. l ungdomsskolen har der været 3 hold med den obligatoriske 2-j timers ungdomsorientering. Denne undervisning hm, fordi :llle :lfte ner i ugen,'ar opt:lget :lf de ovrige hold, været henbgt til sondage. Derudover har der i ungdomsskolen været undervist på 7 hold efter folgende plan: hold II'. f". IJgl.rN' ligmil. lim~iji ""/JI ti..,... keramik A. Rostglrd maski Ilsk,i,. J1in~ &h,. Henriksen,, dramatik Peter Nidsen " " 8 4 guitarspil Ju,~cn Howard IO, "ouq"blll A. Askjær H ln~ 7 tr::rslojd Erik Ik"dsm 8 musik og sang Eirte Ho",,.ru, " Med følgende emner, som kunne godkendes og hvorti l kommunen, ille yde tilskud, har der været oprettet interessegrupper, hvor aktivite ten har været henbgt til eftermiddagstimerne: Lerarbejder vcd Aksel ROjtglrd ~ tim., ugent!. 2~ df\'e, Tra:Jlojd,ed Erik Be,(eI.sen 2 l ~ Stoftryk "00 Else Larsen 3 30 Blokflojtespil "cd ElIm MlIrker l V~ - 20 Peddigror::trbl"jder "cd Ann)' Henriksen 2 I ~ Vi kan se tilbage pa et år. der er forlobet tilfredsstillende, Eleverne har, som del kan ses, vist stor interesse og er sluttet talstærkt op om uno dervisn ingen. Fra skolens side kan nyskabelsen i alle henseender betragtes som et gode. Den p:i"ate ungdomsskole har g ivet mulighed for "

40 Et f,ks<'rblllfl<l~ a(,-ore hunde; Sdmti.n, Puk, Bjom. Trold. C~r og Tilla. lt koordinere ebernes fritidssysler og få disse ind i fastere rammer. Samtidig bevi rker nyordningen en aflastning af kostlærernes arbejdsbyrde, og den skaber bedre og flere muligheder for god kontakt mellem kostskolens ele,-er og skolens ovrige de, er. Jeg må n<xhendigvis påpege, at den pri\-ate ungdomsskole i forste omgang kun har opnået godkendelse for det forlobne år, men jeg kan ikke tro andet end, der gives gront lys fremover. Den private ungdomsskole har i den!orlobne sæson ved sin vi rk ~om h ed givet samværet ele"erne imellem et præg i den rigtige retn ing. Det er af allerstorste betydning, at disse mange- og forskelligartede fritidsvirksomheder fo regår netop her på skolen_ Dels fo rdi det er for bundet med mange vanskel igheder og uonskede kontrolforanstaltninger at sende s1 mange elever ud til den kommunale ungdomsskole, og dels ford i kostskolens lærere har n.l;r kontakt og kendskab til dens elever. Det er mit håb, at det arbejde, der er så godt begyndt, må få mulighed for at fortsætte til gavn for vore elever. Finll D i/t,;ch_ "

41 Lerarbejde I efteråret 1969 fik \'i den længe savnede keramiko\'n. Ovnen har nu i vinter været til slor glæde fo r ca. 40 deltagere h\'er uge, delt pl 3 hnld. Det har været morsomt at arbejde med disse hold og se den j\'er og skaberglæde, de arbejdede med. Selv hos de yngste deltagere gav man ikke op, selvom det ikke rigtig ville lykkes altid. Ville leret ikke rig tig formes til en elefant, ja så kunne det mlske bedre ligne en kat - man havde heldigvis fantasi!!! På arbejdet kunne man se, hvorledes teknikken efterlunden ble\' bedre. Spændingen \'ar altid stor, nh o\'nen skulle tommes efter en brænding. Glæden blev stor, nh ens lille kunstværk var I'elt og blev gjort klar til glasurbehandling, som skulle gore arbejdet mere fuldendt. Nogle af bornene er nok kommet godt snavsede hjem, men hvad gjorde det, det "ar nogle dejlige timer. Rg.

42 Et par timer tirsdag eftermicl(l:tg Er der oplæsning i dag, frøken? Der er da hygge i dag, ikke? Såd:m spørges der h\'er tirsdag formiddag. KJ. t6 moder en flok på 15 inde hos undertegnede. Alle bn ikke \ære s1 heldige at få en stor stol til rådighed; men guh'et og en pude er mindst lige så godt. Når man ligger, sl lang man er med hænderne under hovedet, lyttende til en rigtig spændende historie, hvad er så en lænestol andet end et overflødigt monstrum. Senere en lille pause lil oplæseren og for bornene en behagelig afbr)'delse mellem timerne i form af et lille traktement som frugt, kage og lignende. Kl. 17,45 slutter vi, just kommet til et spændende kapitel, og kan dermed glæde os til næste tirsda,l:. EJlher Dill Peddigrør Vi har i år foruden andre hobby~tonede fritidsbeskæftigelser haft et hold til fletning med peddigror. Interessen har fra starten,,,æret over forventning og ele\'erne har frembragt adskillige pæne arbejder, som bl. a. har kunnet bruges til gaver. Er faringerne fra dette års hold opmuntrer os i høj grad til også næste h at forsøge os med denne hyggehusflidsform. Aml) H "lrijunl. ~ Fin splsnmg«selvom vi i det daglige soger at opretholde de gode bordmanerer, er det nok ikke den store etik, der udfoldes. Da det i visse situationer kan ha\'e betydning for en, at man \'ed i hvilken rækkefolge diverse gafler og knive sk:ll benyttes, har vi derfor indfort»fin spisning«med alle afgangshold 4 gange årligt. 2 gange har vi haft koldt bord og 2 gange middag. Vi er selv både værter og gæster, idet vi har delt os i 2 hold som skiftes ti l at invitere hinanden. "

43 Intet er overladt til tilfæld ighederne: Alt er naje pbnl.lgt og fo r beredt lige fra bordkort og menu til rygepause. Har der en enkelt gang lfdt kritiske roster "edrorende skolens krav om passende plklædning til vore fors kellige sko[efester, har der sjovt nok aldrig været noget vrovl i den retning til disse aftener. Grunden er ganske givet den, at en fesl, som man selv har haft d megen forberedelse med - selv været med t:l borddækning, madlaming og ser \ering - en sadan fest synes man selv, kræver noget ekstra i paklædnlllg. Disse aftener har været gode, og vi takker de lærere der har ofret deres fritid p1 :lt deltage. 811'/0' H Ol/ flr tl. Præmier: Flidspræmier: Ulrich Langgård, Frode Nielsen Leth, Birgit Steen, Jan Romer, Linne Skov Madsen. Ulla Rasmussen, Yvonne Rasmussen, Bent Age Andersen, Frede Rasmussen og i\brgrelhe Schmidt. Elevforeningens præmie fo r ~ojest c (3. real B). eksamen: Flemming Krarup Lærernes flidspræmier: Preben Dahlg1rd (2 K ) og Benny Lyhne (9. kl.). Odd-Fellows flidspræmie: Lise Groth (9. kl.). Rotar}', den bedste kammerat: (hr. Penn Bennetzen. " 'logens Hoirups legat: Bjorn [-r:tnk Knudsen (3. real A). kr.: Bente Toft Jen- Elevforeningens Jubilæumslegat, stort 1000,- sen (3. real B). Krybbespil og Carol Service Juleafslutningen fo rmede sig p1 vanlig vis med krybbespi! og Christ Illas Carols i gymnastiksalen og bagefter hyggetime i klasserne. Til sidst var vi til gudstjeneste i kirken.

44 Sidste lørdag Den 18. april var sidste lordag, vi var i skole; fra da af fi k vi lordagfri. Afgangsklassen plejer gerne at la\'e f t eller andet p! deres sidste skoledag. s3. i anledning af sidste skolelordag besluttede lærerne sig Id at tage affære. Kl. IO sad \'i bænkede i gymnastiksalen og bød den ))kendte«agronom Erik Friis \ el kommen. - Erik Friis, en nobel ældre herre med gd.sprængt hår og skæg påbegyndte sit fored rag om kartoflen. Ele\"C'rne indstillede sig pi en kedelig time, men si begyndte der at ske noget. Adsk ih ige af lærerne begyndte at sllllsnakke og skramle med deres stole og Lerbæk gik så vidt, at han forlod lokalet med en hojlydt bemærkning om, at dej gad han i hvert fald ikke hore pl.

45 Dette blev flere af eleverne for meget. De fik medj:denhe~ med foredragsholderen, tyssede kraftigt p~ lærerne, og en af pigerne sagde temmelig forarget : Det er altså synd! Først da :> af lærerne kom ind gennem salen med ovenstående plakater, beg}'ndte det sil snut at gå op for nogle, at det her var vist noget, der var planlagt. Og 511. smed agronomen paryk, briller og skæg og afslørede sig som skolens pedel, Er ik Bertelsen. Ude i skolegården dannede vi ring og sang en lordagsafskedssang, mens vi hejste naget og derpå spillede lærerne en volleyball-kamp mod eleverne. Lærerne vandt selvfølgelig... nå, nej - det I'ar faktisk ele \'erne, der vandt; men lærerne spillede nu godt!!! Og så sluttede vi med boller, sodavand og dans.

46 ARSSKRIFT Udgivet, f Grindsted Realskoles Elevforeni ng 38. ",g.ng II..Jigerc( 4 btmtri~n Grindsted Rr.dskoles El.:'t{orellings bis/yrr/u / \i,{, ro... G, ". GI. ~' <>I'el~I",.j 1~, ~1I... l. 1""n,nJ. j.. n Pi.n""r. s..",,,, Sp."'-<>\:.l",h". 87<111hn,bi<.,;, s.m,.. _... "" /,,,.,11, ""'I J'"".' \'<"<rh,,,~.j< 70. Elbi<...,.,k""",. K."" I'd""", v,,,.tpj, IS. G";nJ"N El" 1/ '.lld"o. TintP... k,n!i. Grind",J K,.. J"',,-. ~"J<r1m. Tul><>t&\',j ~ '. H,Il«up Ehl"r<ning<n, ~J"" n"n,",,r l J~ lo I"Jm<lJ.I.., <>I',,_,. ",, n, og.j...,."nj,.;n~«,,"cl.,,il k.. ",,,,n.

47 H ilsen fra form:mden Det ma være forste gnng i elevforeningens historie, ;l' fo~m ande "' ; hilsen kommer frn Australien. Men s:1ledes er det, thi jeg e. just :I!l kommen for en uge siden. Og jeg syntes, I skulle hnve Ijdt ~ r a deue fjerne kontinent, derfor venter jeg med at skrive ti l sidste ojeolik. for årsskriftet gar i trykken. Ja, fjernt kontinent skriver jeg. Efter J,Jokkcn eller snarere klokkeslettet tager det 18 timer at komme til Melbourne; men man trækker under rejsen ca. IO timer fra for at fl}'ve med øst, 51 med alle ophold inkluderet tager det 38 timer fra [(oben hnvn Ill:d den rute, vi fulgte. Man mærker egentlig mest, at de to nætter er ko r tere end sædvanligt, og det er godt det samme, for Ilaotter i fl)'\ ema. skinestole er der ikke meget behag ved. Jeg forstar, hvorfor fl}'vebesætningerne bli\'er udskiftet så hurtigt under rejs<.-rne. Vi var med:> for skellige besætninger p1 3 forskellige maskiner. Jes Corst1r ogs1, hvorfor man er bange for astronauternes såkaldte \'æskebalnnce under de lange flyveture. Min kone og jeg fik begge væskeretention i krop og ben, d. \'. s. væsketil bageholdelse med hæ\ elser. Ti lsidst onsker man blot at komme ned pli. jorden igen, trods alt det utrolige man ser af Australiens sletter, bjergkæder, soer og byer, ja for soer er der nordp1 her i regntiden. Ellers horer man jo, at Australien er torkens land. N:1, og efter en uge i Melbourne og omegn, hvad ved man 5:1 om det hele, naturligvis ingenting. Endnu er det med indtryk og følelser, man tager bestik. Stor venlighed og interesse slh een i mode. Mange sporgsmftl om ens mening om landet. Indt rykket af en meget slor, 1ben by med en del høje bygni nger og plads pft gader og bou leva rder. Trængsel i pub erne, som endnu ku n er for mænd. Der er et særligt lokale for kvinder. Og vejret her i april er omtrent som sidste sommer i Danm:l.rk. Her gftr vi mod vinter nu, 51 jeg Hr to vinlre uden en sommer imellem; men jeg foler mig sikker pa, at den "inter, jeg f1r nu, bliver frostfri og snefri. Skulle l komme hernedad engang, sft lad være at slæbe rnobler o. lign. med fra fædrelandet. Man kan H alt i :Melbourne. Her er stormagasiner og forretninger, s1 guderne m1 sig forbarme. Og nye og brugte biler i et udbud, der imponerer. Billigere end hjemme er de, men ikke sa meget bi lligere, som man kunne yente. Det snmme gælder boliger i.melbournes city. Her stiger grundene som i alle andre stor byer. Også her kober man ofte sin egen lejlighed.

48 Der er dog meget, der er anderledes. Det er det, ieg har glædet mig mest til at ic - natu ren. Allerede fugle og tra::-er i storbyens parker! t;t'r meget (terom. Og stjernehimlen er den sydlige. En lejlighed med mege:l sol skal vende mod nord.. Mod syd skiller kun havet cen fm sydpo! ulandet. SI u der arbejdspladsen. Det bliver et af de store shgterier. Det for ste, jeg bed, slagter 6-900::1 flr om dagen plus kreaturer. Store onængder kod eksporteres til USA og Japan, en hel del til Rus l.lnd hg mange andre hnde Mde i osten og \'esten. En lille pudsig ia ; ttagelse: Hrene i shgtefoldene jages og holdes sammen af sm1, en-sige, australske hyrdehunde. En chauffor på en fåretransportbil hn vde een med sig i en kasse under bilen. Den hjalp med aflæsningen og sprang så tilbage i kassen. Den danske klub har ca. 800 IIIt:dlt:lIl1llt:r, lworaf ca. 200 er dar. skere. Den kan umuligt holdes rent dansk p. gr. a. okonomien. Det er den ældste klub i staten Victoria, og den er hojt estimeret. Der går ry af dens fester. fo,'lelbourne er den mest britiske by i imperiet, sagde man engang, og <let har nok ikke været helt galt. Man aner lidt af det endnu. Jeg har altid folt mig godt tilpas i britisk selskab, og efter 7 dogn har jeg sta dig noget af den samme forne:nmelse her. Jeg håber, det varer ved i de 3 ar, jeg har bundet mig for. Og jeg håber, I må have det godt derhjemme på skolen og i elevforeningen. De bedste hi lsener jeres Tage GrIllIIIef. Til jubilæumsholdene Alle jubilæumshold skal ogs1 i 1r være hjerteligt velkomne til skolens dslutningsfcst lordag den 20. juni. Vi spiser middag p1 kostskolen k!. 12 og aftensln:l.d kl. 18 ( husk generalforsamlingen - også p5 skolen - kl. 17). Da det er morsomst for jubilæumshojdene at sidde sammen, beder vi jeg om at kontakte ~nten skolen ejler jeres kontanktmænd i fo rvejen, således at I'i kan dække særskilt ti! jer. Pil gensyn Birle H ou/ard (f. Hoirup).

49 Fru Ellen Fuurup in memoriam Det gjorde et dybt indtryk p~ os, da vi i efter1l.ret 1969 fik at vide, at fru Elien Futtrup var afg~et ved doden. Det var som at sige farvel til sin ungdom, for hun var uloseligt knrttet sammen med minderne om de rige og gode ungdomslr, som vi fik lov til at opleve på Grindsted Realskole hos Ellen og Jens Futtrup. Mindet kommer tilos om en pigelig ung og glad Muk, sådan som hun var, da vi kom til skolen i H un havde knap nok selv tr1l.dt sine barnesko, for hun stod over for den store opgave at \'ære ikke alene hustru og mor, men skolemor pli. en kostskole. Og hvilken skole var det ikke! Det er rigtigt, at det var Jens Futtrup, der skabte skolen med dens vidunderlige kammeratskab og samfølelse og det fine forhold mellem lærere og cle\'er. Men Muk dannede baggrunden for det hele, hjemmet med de :1.bne døre. Der var ganske simpelt altid gen- 4S

50 nemt rx-k i det hjem :tf alle de nuværende og forhenværende elever, som strommede ind og ud og tillidsfuldt nod den gæstfrihed, som de vidste altid ville mode dem der. Muk, ar et uhyre ærligt og beskedent menneske, der fordrede uen delig lidt for sig seh', og hendes ærlighed var noje kn}'ttet sammen med en 1Indelig blu færdighed. der fik hende til at afsky alle floskler og talem1lder, al sall'dsesfuldhed. Undertiden kunne man f!i en andse om, at hun havde en følelse af at le, e i skyggen af sin mand, og at del'erne holdt af hende for hans skyld; men det var nu engang Muk som ~"uk sclv, vi holdt af for hendes godhed og glæde. Vi "ed om en kost elcv, der, da Muk engang h:l\'de \'J:ret bomejst, hilste hende n:lkommen hjem med et: }) Ih, hvor er jeg glad for, at du er kommen hjem Igen! Je,!; har savnet dig s!dan!«og Muk lyste op: }) Har du virkel ig savnet mig!«der korn!r, hvor det kneb med helbredet, og hvor hun syntes, at byrderne ved lrbejdet var svære at lofte, og derfor blev!irene i Jelling og Sydslesvig nok en lise for hende, Der var en, der udtalte ved t.luks begr:welse. 3.t hun var et af de mennesker, der h3.\-de gjort det morsommere at leve. Og havde hun nemmet den kunst lt Ic\'e livet, s! fik vi,-e<! hendes begravelse et dybt indlryk af, at hun ogs! havde kunnet se doden i ojnene modigt og ærligt. Derom fo rtalte sa lmerne, som blev sunget, og som hun selv havde valgt, og det kunne hendes sønner fortælle noget om. Den enk le og \';~rdige minde fest for t..iuk blevet uforglemmeligt minde for os, der var med til den, og vi tlkker Hans og Pim for, 3.t den blev, som den ble\'. Vi tror, den var helt j Muks 3nd_ Hamle Htwg(/llf{/ (22). Alina LlllridulI (21). I anledning af et jubilæum det 3.r, da fru Krogsg3.rd for fyrretyvende g3.n8 sbl ønske et afgangshold : God I'ind. At give et fyldestgorende referat af alle disse år m3. blive herr Niels' sag. Jeg bn kun fremkalde enkelte erindringsbi lleder, som mine samtidige fo rhåbentlig vil nikke: genkendende til. Det er februar og snemanden ser ud til at hl\ e He! en frostknude på gulerodsnæsen. Selvom jeg har en \'armekilde b!de æfor og æbag.

51 komll1er jeg til :lt tænke p3. lignende "intre i krigens forste :1r 05 mindes med gru omklædningsrummet ved den gamle gylllnastiksal. Det,-ar en provelse fo r såvel elever som lærerinde. N år vi kom ind i salen, klatrede fru Krogsgård skyndsomst op på plinten ifort solide sko og en ekstra strikket troje med sirl ige stopninger på albuerne, jeg er siden kommet i tanker om, at der kun var cen grund til at stige så hojt tilvejrs, nemlig fodkulden, for det var absolut ikke nodvendigt at holde oje med, om alle nu gjorde noget ved gymnastikken - det sorgedc temper;lturen for. Der blev pjækket meget fra gymnastikken dengang, og fru Krogsgård tog det ikke så naje med sedlerne. Det lyde,! paradoksalt, men da tyskerne beslaglagde salen, fik vor tortur ende. Så var der dansktimerne, hvor diskussionerne meget ofte drejede sig om barncopdragelse, så hvis der er blevet et par udmærkede unge da mer ud af tvi ll ingerne, ( r vi ikke uden skyld deri. Der blev udvekslet opskrifter på velsmagende krisemad, det forekommer mig. vi også bytlede rationeringsmærker. Vi fik lærdom ikke blot for skolen, men for det lil', der ventede os. Nidkære sjæle vil måske spørge, om vi også fik lært modersmålet, Og til dem må jeg sige, at mine born altid får ros for deres hjemmearbejde, når jeg har blandet mig i det. Jeg må også nævne elevforeningens tur til Holland i L94 8, da vi bussede ned gennem det udbombede T yskland. Hvilken selvbeherskelse har det ikke kræ\'et fra fru Krogsgårds side at skulle omgås og h:we ansvaret for en flok fjantede pigebarn under de mest primitive forhold. Provianten blev indkobt fra måltid til måltid, og nætterne blev tilbragt på gulvet i sovesale. Jeg tror ikke, fru Krogsgårds smil falmede en eneste gang.,10 år - glædeligt jubilæum. - Måtte en sådan trofasthed blive belonnet med et godt helbred og gode dage fremover. /\1. F. (43). Ved ejevforeningens jubilæum Der vises altid en jubilar venlighed og opmærksomhed, hvad enten jubilaren er en skolemand, statsembedsmand, aktiv politiker, biskop, funktionær, håndværker eller sofyrbøder - eller som i dette tilfælde en elevforening. AI den virak og respekt, der overhovedet kan til komme jubilaren, vil blive denne til del - og så kan de syv himle godt ramle ned over jubilaren, når det er blevet hverdag igen.

52 Vi har en jubilar iblandt os _ vor elevforening har trl dt sine børne sko og er blevet voksen. Den blev under beskedne forhold startet i det Ir, hvor vi h:tvde afstemningen i Sonderjylland - det 1r, hvor Danmark ogsl ha\ de sit beromte p:iskeopgor, hvor der politisk var ved at opstå en krise mellem kongemagt og statsmagt - det var ogsl det ar, hvor Foreningen Norden begyndte sit virke. SI meget i et enkelt Ir - og så va r der alligevel tid til fo r rolige og s:ttte mennesker at starte en elev forening for elever udglet fra den private kost og realskole i Grindsted. Jens Fumups piger og drenge fandt et stlsted - en oas(; - hvor de kunne modes for at genopfriske minder fra skoletiden - drofte tidens tanker - og b:tre dette - at være sammen i et godt bmmeratsbb vat et begivenhedsrigt :\r. Der var stærke brydn inger i ajle europæiske folkeslag efter den forste verdenskrig. En opbygning skulle finde sted pl alle omr1der. Mennesker h:tr det heldigvis som myrer. Vælter tuen glr de nittige Ill)'rer atter i g:tng. - Der kan komme krige, revolutioner, økonomiske og politiske kriser - jordskæh' og meget an Jet - og selv midt i ul)'kken startes opbygningen - fremskridtet, der igen bety<ler menneskelige vilkår at leve under. Tiden - eller udviklingen om man vil - lader sig ikke standse. En af vore store filosoffer har udtrykt det pl den m:\de: Blod er :\nd. l\.hn bn skyde og brænde - lemlæste og tortere menneskegrupper, men frihedstrangen til :tt være menneske i alle dets afskygninger, standses ikke hermed. Vi bn være uenige om vejen ti! fremskrid tet - det er det, vi kalder demokrati. Vilje og energi baner vejen. Har I egentligt tænkt pil, at vintergæk og erantis - trods vinterkulde - bryder sig vej gennem den frosne jord. Der er en kemisk forklaring herpå, men tankesættct om at viue - om at viue - har sin betydning - ogs1 i menneskesamfund. i\ied disse bemærkninger har jeg slet ikke tænkt på at forme filosofiske betragtninger ind i en jubilæumsartikel, men de v:lr tænkt som en opfordring ti! at arbejde videre med denne elev foren ing.. Da Mogens Hoi rup i 1945 kom iljem efter sit ophold i en tysk kan centrationslejr, sagde han et par gode ord ti! afgangsklassen. Jeg cite rer: Jeg vi l onske, at l i fremtiden ml H lov til at :trbejde for de værdier og goder, l Hr! Perioden l 945 viste et Europa, der var i stobeskeen. Der var brydninger mellem demokrati og dikt:ttur. Disse brydninger var Mo-

53 gens Hoirup optaget af. Han kunne simpelthpf1 ikke b dp "~r e. )f"g havde efter hans hjemkomst et interview mcd ham, og V:H fre jdig nok til at sk ri ve denne bemærkning: - Der brænder en ild i denne menneskesjæl, der ikke lader sig slukke, for der bli\'er kastet tre skovle jord pl den. Mogens sagde, da han havde læst interviewet, at bemærkn ingen var et pletskud. Des\'ærre gik der kun et ti.ar, så skete det med ham - og vi andre for den sags sk)ld ogsl. Vi stod lamslåede. da.det skete, lllen som myren byggede vi videre, dels med ele\ fo reningen - og dermed ogs1 med skolen. Det er en skole, vi elsker næsten som i et kærlighedsforhold. Iwor formeringsp rocessen glr blde lodret og vand ret. Der er tusinder af e1e\'er, cer er \'andret gennem denne skole, men ikke alle gennem elevforeningen. I jubilæumslret ml vi fortsætte gern ingen til gavn fo r de piger og drenge, der glr pl denne skole - Ikke mindst til gavn for kostskolen. Da Svend Hoirup var skolebestyrer - og jeg glemmer aldrig denne aften - kom han hen til mig - indbod mig til en aftentur til Tronsoen. Vi salte os i græsset, og han plud rede los - George, jeg har tænkt p1 en plan - hvad om vi lavede kostskolen om til en international kostskole - drenge og piger fra Europa, Amerika og Asien for ikke at glemme Afrika? Jeg vil, for tsatte han, knytte Poul Barking til skolen som psykolog - hvad mener du? Kort sagt - tanken blev godkendt, men den blev aldrig fort ud i praksis. l de mange lr, vi har fulgt denne skole, er der et menneske, vi ikke må glemme. Det er Niels Krogsglrd. som i hele Mogens Hoirup-perioden stod som en god stone for denne skole. Der er mange ele\"cr, som skylder Niels og Hed\,jg en ra< for den indsats, som netop dette ægtc skolepar har ydet kost- og realskolen. Pou l Barking vil vi altid huske som en dynamisk sjæl, der igennem hele sin tilværelse gik i brechen for :len personlige frihed. Han korn til skolen i 1960 som skolepsykolog. og da Niels Krogsgård helt overgik til Grindsted Handelsskole, blev Pou l Barking skolebestyrer. Han har haft et begivenhedsrigt liv. som det \,jj fore for vidt at komme ind pi her. men for ele\'erne blev han den respekterede og retfærd ige skoleleder. Igennem seks år satte han sit præg pi kost- og realskolen, Poul Borkings livslys blcv slukket i efteråret l jnbilæumslret er det mit hojeste onske, at der arbejdes videre med kostskolen - \loder en eller anden form ml denne skole, som vi holder af, forts:lt arbejde med kostskole-tanken. Del er kostskole-ideen, denne "

54 skole skal bygge videre p~ og gennemføre. Der er kræfter i gang, som ikke levner de private skoler t-il toddel - dette m:1 l vide - l, som star som avantgarde for en elevforening - og som i jubilæumsilret mødes _ mode;:s for at h}'lde elevforeningen, men ogsil for at arbejde til gavn for denne skole. Det ('l" måske et alvorsord, der her er kastet ud i brændingen - men lad den ikke blive op5lugt af den ild, som gerne vil fortære den private realskole. Lad os se \,isioner - og bd os gå i gang llled en ide, der har den brændende fakkel tændt for kostskolen Grindsted. Georg Lelh. Kære l O-års jubilarer! Ja, i år er det 10 år siden, vi tog eksamen fra Grindsted Realskole. og vi er alle spredt ud over det ganske land. Men hvor I end befinder jer, så tag turen til Grindsted den 20. juni. Det ville være morsomt, om vi kunne modes rigtig mange. Er du gift eller forlovet, så tag den halvdel med også. På gens}'n - så mange som muligt. Leif Georg Amlre.rcII.»Vor Bager«, Grindsted.

55 FUN DATS fo< Gri//dsled Kosl- og I?ealskoles og Grindsled ReaIJkoles Elel,/orenings JUBILÆUMSFON D oprettet i forbindelse med skolens.')0 ~rs jubilæum i 1952 (kaldet JUBI LÆ UMSFON DEN) l Legalkapitalen, der er under opbygning, Hr sine indtægter dels som direkte tilskud fra gamle elever ved GrindSled Kosl- og l?i!ttlskole (i det folgende kaldet skolen) samt fra interesserede \'irksomheder og personer og fra Gril/dSUd Uea/sko/es Eletl/ore//ing (i det folgende kaldet forenin,ljen). 2 Foreningen yder et tilskud pr. betalende medlem efter generalforsamlingens beslu tning. 3 Kapitalen kan anbringes i obligationer eller som indestående på konto i et pengeinstitut i Grindsted, efter samr~d mellem skolens ledelse og foreningens bestyrelse. 4 Af legatet uddeles hvert år mindst en portion til en elev, der findes værdig til at modtage legatet. Legatet uddeles for trinsvis til en elev fra een af skolens eller kursus afgangsklasser., Uddelingen finder sted i forbindelse med skolens afslutningsfest. Overrækkelsen sker under foreningens afdeling af festen. Forste gang 24/ Legatportionernes størrelse og antal fastsættes af foreningens best)'relse i forbindelse med skolens ledelse. Ved første uddeling er der fastsat cen portion på kr ,-. 7 Legatet bestyres af skolens ledelse i forbindelse med fo reningens bestyrelse.

56 8 Valg af legatmodtager sker ved at skolens lærerkollegie indstiller mindst 3 elever pr. portion, hvorefter foreningens bestyrelse udvælger modtageren. 9 Legatet kan ikke suges. \O Modtagerens navn m~ ikke o ffentliggores for ved uddelingen. G rindsted Gr;mhled KOJI- og Re"lJkolt>. Gril1dJted Reahkoles elll11fortllil1g. Jeg vil opfordre dem, der kunne tænke sig at oge legatets kapital yderligere, til at gore dette \'cd at sende beløbet til Grindsted Rea lskoles elcvforenings girokonto mærket jubilæumsfonden. lorn PillllUliP ( 19B). --~-. ~.~, - Navn Adresse Indmelder sig hermed i Grindsted kost- og realskoles cle\-forening. Kontingent kr. 15,- pr. ar. "

57 Medlemsliste 1970 Æ.nltld/tmm,.:,\:. J. KrOIJI... J U,J"8- K,qll&tUrt/ 1917 Fru Thor:r. MCllhl."a Dick (f. "'hk kcl~ii). N"rr", AI1~.\. Glostrup Fru N~nn;t K~51bj... r~ An.kl'R11. F)"nsS"tle )0. Gr",dSIM \919 Forr""""ph<otrrcr S'-e"d Chf;. SI;3,uen. Midti)'llunds Udsal);, ])or~~fsadc IO. Grindsted lbnhlirc~wr J ulius Pb);b.Jrg, jemba"e""je l, Grindsted Anliharlx>,.:hanJlcr earl GUStav Hansen. Ddb,-,S/a, ))"Slrup. Mid~j~lIand und. phum., fru Anna SQfi... H cidcman" (f. H"h). Mihonv~j 12. Hojbje,/; D)'rla'!;e Ove uuridsen, Skolegade 9. Th)'regod Fru Rut h Osrcnfdd (f. Chrislen Jen). Bakkeg.:urds,ej 44, Rissko,', 1920 Farmer Chr. Ro;sing. Nonhclif, \)i'.,",ustu"", 1920 ~'rlz't:e l jter Skol-bjerg. Ø lgod H err... hlpt'rillg.haoole-r Tage Antlenfil. Borgergade 19. Grindsted, ]92] Fru Anna I.auridsen (f. Andersen), Thyregod. ]922 Civilingeniør Mads Grc.!;ersen. Bukkeruphus. Tol1o~. ]922 Mr. Si.!;uro Hn,molkr Sc. 2'th Str., Mi1"'auk~, WiK_. VS'" 19Z~ H. lietlo~ l';ie]><"ii, )0 H ill ui..., D.,.,p Ri'er, OOl",io. Canada Vieeskol~nspeklOr, cand. mag. Kristen PedeJ1en, Torps AII <, 27, 6600 Vejen. 1922!'ru Margrelhe Quesd Cf. Holm), Nr_ Nebel Realskole, Nr. Nebel Mr. RiclurJ R ah~k SorelUefl, 99 ManchesIer Road, '«'ilmslo,,', Cheshire. England_ ]923 Inspektør Tlwmas Chri!lensen, ChriSliuu'ej 2). Charlollenlund, ]923 Tomrermester " Jnu HalUefl, Vandel Sl\'\':rrk, Vandd. 1923!'ørslel:rrer PCler H ~nsen. H el!e, ~d. L923 Mr. Thomas Rosenmai, 6714 Indian "','e.. Chiago, III., US... 19B K.t:!m"", Mjx~" s"'u,,... janderup_ 1923 t..o;.rer H.",ld ThomSen. MagJrog;tde 'I'. Kor",. L924 L.and~r~W"rer Carl O,risten sen Honulct_ 1924 Ho-, edhss.-rh S\". Aa_ ;;",dl>«l' DKl. Brejnong 1924 Il~nkdirekwr "'nlon T ornj:~lrd, ~b ndc1sb.onh~,. V~rde \92) f,u RUlh Thomsen (f. H""~n). Str3nd~adc 9. V~jlc. L927 Thorkild Haahr, ja,\:,-nbor/t v,-j 126. Gtnlof!~_ L927 :;ut;onsfom~njcr i\ l el~ }tnsen. Slovriderpardi,q )6. Virum O)'rl"'/:e i\bds J,,~cnsen. /'im.., Mørke_ 1927 Klrl~jn Karl K"hg:urd. LanAA"'dc 1. O,d.."cJ, r al""r. \917!',u julie!:ngelhr,,,ht Kri $ten~en, H~g e>'ej L F".Jcrici~. ]927 Fr. frida N"rga~rd. Shugade 4'>. Sl~gelsr. 1\127 }('fnb;i".jctc~ti, ViltJC" ~(>rup, H;,egl, Guldbergsg.de 69,.. brhus C Fru Sofie Peter5c.'n. Gimming rr;l-slepard. Randers, 1927 Fru Sntfr,ed Riis. Tibl brugs f('(ening, Mundehtrup Civ,],ngenior Heine Sk",borg. (Pedersen). H oulkj"j1hoj~n 7, V,borg. L927 I',u "'nna 5øt"S (f. J<nun), Købm.:lndsg:urden. Gesten. L927 H Sigurd Thomsen. ;\!;ssionsoot,liet. Vorbasse 1929 J{notnrchd'. HD Anders Haldi\bdsen. H"u;:urd V:rnge 3, Ibg$,ud F.brikejct GuSt., Locht. V~terg~de 24, I:gr, w Fru 1:11a Olsen (f. Mortensen), Sa, Jorgensblrrgtl 20. K~lundborg. 19'>0 D.. ekulr Lorenl FriJken. "'lclhoj 48. Vanlose 1930 cmk!. pharm. KlIren Holtegurd. Frederiksborg,ej 102 SI.. Ki.bcnh,, n NV. 19'L Ci, 'lovcrbeljent V.gn Norlund Christensen, de Mcus,'cj '/, Auhus C Kuserer Knud Pedersen. VeslCrpde L8. Grindsted. "

58 19}2 19H 19}4 19H Fru M~ric K jc:strup ( f. Nidsen). /.,isc'svej 4, Haderslev. O"onomiinspckwr Aaj:e Vinter. R<~lsh.len. GrinJeiled. C,,',li:;genUlr KriSl iln L K,i~leruen. Brend~lrur-Hj 28. \'~rde Lddel.-r GUnnlr ChriSl~nsen. Ilru~orcn,ngen. Grind.led. Skold><'SI)'rcr H ~ns Fumur. D~nsk Pri,a!s~ol~, L)'bborg. PJu l i"en~lc<' 2, Gliicksborg. T) skijnd Fru J",n~ H3Id ;\bd.sen (f, Jurj:<!l5en). Hojg13rd, V~nge J. lhgs,.rrd Direklor Anders Stnrp'-rd. Va l dcm~rs\rj 21. Krislrup, R3t>der~. Fru E. AnJenen (f. Thcrl.:el$en), Pr~SI.".-ei. Tulwup. \400 Hillerod. 19.H D)"rl:l.'gc N T~ge Grunnel, c/o Dep!. or Primary Indus!!). II Wi11i~m SI,. Mtlbourne ~OOO, Auslnolia. Komorchtf. HD Nif"ls Erlins Hans"". Kun/: H~", Alle 14 B. So~rs 19.n Mrs. Herle Me:oJ",,, (f. Jensen). c/n Wilh~m J~ch & Co.. P. 0, Bnx HS. Bnmbay. India, 1935 Fru N~nn~ Nielsen ( f Chrislen <en), Skyuens"ej 33. Holbæk. 19,5 l.agerfo",her E, Schonning. Gl. Moll<"\e; II, Vnde. 19~' Boonkd'rekl"r Ernst Søndergurd, V~rdc Bank. M10 "",n,1' 19~6 Direkwr Arnold Chri.Im5ffi. &nderos~'rj 4. Rn.skilde Fru Ger,b Fel~led (f. Sorensen), Fredens,'ej 12$, V,br. Aarhus In!:eni"r Karsten H"iid, l eklo,,'cj 91, Aalborg Lt.ndinspeklur Jens A~gc lusen. Ægirs"cj }, Hobld.m. 19'6 Fru TO"e Rasmu!l5C1l (f. Torben sen). F) ensj.;olde IS, GrIndSled. 19~6 Skodoj:<-d!kn! Rt'fCf, Smede,I:~~rds"ej 17. O,er' und, Viborg. 19~6 I'orrc!ningsf"rcr Vagn Sadolin, Randah,ef rrocricia Bogholder Andcr,}. Bach, Varde"cj 16. LJbjerg_ 1937 D)'rl:l!j;C Johan Dcjg~ard Bruun. Nordensko,' In\tlllalOr Jor,l:Cl1 Rcim~nn Christcns~n, Sø"dcr!(adc 7, Odensc Fru I,,~rid Gr:I,'e~cn (L Thor,... surd Jensen). Tødo,fhvej 91 Kobenha,n F Qbernl"jlnan, F,nn Olaf H ~ne Rue de I~ ;\bison Verde. SI. Gemt.>nin en lire, S. Cl O., Fnonkrig. 19H Mrs. No'" Kell)' (f. Krol), 13 [sland Vien A"cnu, Triars Cl if. Chr;~I(hurch. HJUls. England Fru Anna Bind""bI.1l Michelsen (f, Nielsen), ling"ads\"cj 8, Vi~' J- 19H C;,ilin8:nior url Nnrga,rd, Sko,brJl.et ll. Allcmd l~rh S"<.'1ld G. Pedersen, SOOn;aardsmarks skole, S"by. Æ rt!. 19H Fru Else PorSI (f. Grunnet), Ægirs,cj 4:\". S900 Randers Oj' rl~se Simon Poulst'll, 0mhøj. 19.\7 Fru M,p~ Tumhoj (f. Nielsen), Ibkk"" II Glostrup. 19.\8 Sl'j:tplejerske. fru To'e Grunnet. r.;r. All" 97. Kalundborg. 19';8 Mn. Karen Richardson Cf. Falle sen).»dancl<':i". SI",('5 ook road, Woldingham, Surrey. England. 19 ';S Fru In,o.:e Sundc,gJard (f. Mad sen). 66}O Brt!rup. 191A Hr. Hans Chr. Tnrnga;trd. Trekronerpdc 46', 2S00 Valby. 19-'9 O,~istenl R,klrdl BI)'nnirl8 (Han,",) H ~I&," Rnd... Alle 14', v.lb)" Fru Grete Hammerich (f. Tom. pard ]enfc11). Kochs,'cj 21. København V, 19W Fru Vibe Hoirup, Pr~s t c "anget 23 SI. th.. Ballerup. 19-'9 Bankdirekwr J. h 'cr$cll.!:n!:loften 4, Skjern. 19 -'9 Afde[ingschef Børge lirsen. Jtppe A~kjzrs Allt! 2S. Odense. 19';9 BankdirekUlr Helge Sø~rd. Anddsl».nken. S, endborg. 19W C"-,Iongt'lli,,r z"karias T hogersen, /llg~de 4'. Gørlev S FilmoperaUlr Palle Cnmer, Rn,o,lkildevcj S, K obenh~'n F Fru Kiss Hviid (f. H""lcha\"c), Lcklo"'ej 91, Aalborg. "

59 t Amtsfuldmægtig Kristen Schelde J ensen, Syrenvej I, Langa. Civiling.. ni", Anders Kvist, Lillek",r 19, Valby. Landinspekwr Frode Madsen. Kl""erbakken I L Varde. Direktør Oluf '\Iondg~ard ""idsen, RoS<:'nkild""ej 86. Slagelse, Uddeler Jens Henning Pedersen, l,ngvagen 17, Kungsangen. S, erige. Ingeniør. M, af I. Knud Revald (Rasmussen). Spur,.{.,'ej 9. Roskilde, Fru Anna Oejg:.ard Raahede (f. PcJerS<:'n), Salling Ungdoms skole. Jebjerg. 2.' c. I( ~Strup. Postkontrollor Jens Ve;tergaard. P"<!I'~rken Skolepsykolog Jørgen Wede1. Graapilcv.. j,. Randers. Uibliotekar, fru Bodil Bure Bernl~en. Bo)'esg~de 12. K"benhavn V. Direktor Carl Ono Hustw Chrisliansen. Oam"cj 18. Ribe. Exam. handelsfaglærer Knud Eskildsen. J) J1andsgade 1~. Grindsted. Læg.. Jens Chr. Frokjær, Jernbanegade 10. Allingaabro. Kontorchef Tage Johannesen, Kajerod"cj 132, Birkcrnd. T V og radiotekniker Carl Emil Knudsen. Erantis'ej 26. Vejle. Mrs. Helle I.oreOlzen (f. Andel" sen). 29 Colon)' Road. So Windsor. Connenirut, USA Bankkasserer O. C. Nielsen. MS Varde Bank, 6700 Esbjerg Prokurist. HD Karl Heine Niko lajsen, Skruebjerg 46. Nærum. 194\ Mdelingsleder Carl Hjorth Poulsen, Stahnge Fru Anna Vibe Rasmussen. Kløvef\'ængCl 1~, Naksko,' O"erlæge Bent Slran..,:e Vad, MøllC\ej 4. Varde Lærerinde Elna Linnet Andersen. Danish Missions Girls School. Aidrus Valle)'. Aden. S. Arabia Prokurist Elof Andersen. A/S Midtbank. Herning. \942 Henning Andersen, Wamere Rd. Port Mberni, B. e /Canada Svend_ Henrik Bal;.lle. P. O. Box 67. Gilgil. K.nya. British East Africa Købmand Henry Ba rslund. Barde. Herning Sekretær. frk, Bente Egi,olr, BrJdes All" 86' m. f.. Kobenhavn S Amtsfuldmægtig Hans 1\1 Hansen, Ved Sko,'en 12. Holbæ~ DireklOr Knud Holmager, Andrup, Esbjerl( Ci\'ilingenior Hans V.Jessen, SøgaardS"cj ~. N.~sb)' Ingenior Thor,.ld Kaalund. Vinkelhoj 3. Viby J Ingeniør Kjeld Kristensen. Horsbred 21. Vallensbæk, 2620 Albertslund_ 1942 cand. ml!:.. frk. Kirsten Mercte Licht. Rønncbæ"cj 90 B. Holte Fru Inga Lind, gaard_h jorth. Sundsvallf:ade 17. Sønderborg Fru Edith,\Iikkelstn (L Fonnes bæk). O,-ergade l. Stige. Fyn Civilingeniør Ditle, K_ P~~ersen, Ad.ls, ej 21 B. Københa\'n F Fru Else Ravn (f. Th_ Jensen). Knudslund. Ringsted Ci"ilingenior Arne Sondergaard, Bredltade 22'. K"benhavn K Grosserer Jacob Vad. Vigersle",cj B6. Valby C,vilingeni"r Erik Winther, 19 Rue du Val d Ore. Saent Cloud (92e), Frankris_ 19H Hr. S"end Christensen. P. O. Bol' 30173, Nairøbi. Kenl". 0.1 Af, j].,,~ Fru Marie Frich (f. Jensen). Karl Andersens,cj ~. Sædding. Esbjerg T. Hansen, Teglgaards\'ej 28. Horsens_ 194, Mekaniker Eryin Taagelund Kristensen. Tyu""æ"'ej 10, Gjersing, Esbjerg. 19~, Arkitekt ""IOn Jensen. Stenvej IO, Grindsted, 1943 Forretni"gsfører Viggo Kaasbjerg, Nærumvcj H, Nærum. 194:> Ekspedient Holger KvisI, P~stevænget. E,.::t\'ed _ 1943 Fru Else I\lunk Madsen (f. Jacobsen). Tingparken 21, Grindsted. "

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45 2013 2014 Telefonnumre Skolen: 59 31 53 45 Kontortid mellem kl. 08.00-12.30 alle dage. Herefter besvares telefonen i det omfang vi er på kontoret. Telefonsvareren aflyttes om morgenen. Vagtmobil: 21 23

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Fredagsbrev uge 24. Endnu en dejlig uge er gået, og vi nærmer os med hastige skridt den sidste uge før børnenes sommerferie.

Fredagsbrev uge 24. Endnu en dejlig uge er gået, og vi nærmer os med hastige skridt den sidste uge før børnenes sommerferie. Fredagsbrev uge 24 Kære forældre Endnu en dejlig uge er gået, og vi nærmer os med hastige skridt den sidste uge før børnenes sommerferie. Onsdag havde vi besøg af børn, som starter på Udefriskolen efter

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 I går havde jeg en rundvisning. Det var rigtig rart og et godt udtryk for vores skole at gå rundt sådan en onsdag. Team A forberedte grønlandsk

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

Ugebrevet i næste uge indeholder (om alt går vel) skoleskema, ferieplan og rengøringsplan for det kommende skoleår.

Ugebrevet i næste uge indeholder (om alt går vel) skoleskema, ferieplan og rengøringsplan for det kommende skoleår. Uge 24 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Lige rundt om hjørnet venter

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

2. - 5. klasse til tandlæge. Afhentes på skolen kl. 8.00 og retur kl. 11.00. Bus kører. Fælles fødselsdag på friskolen

2. - 5. klasse til tandlæge. Afhentes på skolen kl. 8.00 og retur kl. 11.00. Bus kører. Fælles fødselsdag på friskolen Fredagsbrev -- uge 3 - d. 20. januar 2012 FredagsBREV Tak til jer forældre som overtog skolen torsdag og fredag i denne uge. Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk

Læs mere

Senere på aftenen spiste vi lækker aftensmad på en vietnamesisk restaurant.

Senere på aftenen spiste vi lækker aftensmad på en vietnamesisk restaurant. Dublin, Irland Ikke mindre end fantastisk kan jeg beskrive 8. klasses tur til Dublin! Jeg tror ikke jeg tager helt fejl hvis jeg siger at denne begejstring gælder os alle - både lærere og elever. Vi har

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Generelle informationer om praktikstedet kan findes i mit 1. rejsebrev. Den pædagogiske opgave Min opgave i praktikken består som regel af at lave aktiviteter

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

C. la Cours Skole. Jyllandsgade 24. 8900 Randers C. Tlf. 86 42 90 23 Sommeren er på vej. - 1 -

C. la Cours Skole. Jyllandsgade 24. 8900 Randers C. Tlf. 86 42 90 23 Sommeren er på vej. - 1 - la Cour Posten Nr. 2/2014 Juni 2014 C. la Cours Skole. Jyllandsgade 24. 8900 Randers C. Tlf. 86 42 90 23 Sommeren er på vej. Inden længe synger vi feriesangen under flagstangen, og så spredes vi for alle

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og 1. Jeg kører sådan rimelig ofte Katrine: Skal du lave noget i weekenden? Birgitte: Ja, jeg skal faktisk til Fyn altså her den 14. Katrine: Ja. Hvordan kommer du derhen? Birgitte: Jeg skal køre i bil. Katrine:

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen Drømmekommunen Der var engang en familie, der ville tage på ferie langt væk fra København. De valgte en by, der hed Halsnæs, fordi de havde hørt hvor fantastisk og fortryllet den var blevet. De tog af

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi får løbende mange nye børn og mange nye forældre i Andedammen. Derfor har vi i BjørneBanden valgt at lave et lille introduktionsbrev, for at give et indblik i hvad der foregår i hverdagen. Når man starter

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 1 6. Kære børn og forældre Lemming, 21. april 2016

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 1 6. Kære børn og forældre Lemming, 21. april 2016 U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 1 6 Kære børn og forældre Lemming, 21. april 2016 Jeg vælger mig april! i den det gamle falder, i den det ny får fæste. Det volder lidt rabalder,

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

dilemma En Banegård Hvordan vil du handle? Begrund hvorfor?

dilemma En Banegård Hvordan vil du handle? Begrund hvorfor? ? En Banegård Bodil er ny i leve- og bomiljøet. Da hun i sin tid blev introduceret til stillingen som social og sundhedsassistent fik hun at vide, at man her tog meget hensyn til beboernes individuelle

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet.

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Vi byder velkommen til nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Formålet med Arilds Tidende er blandt andet at holde jer orienteret om fritidshjemmets og bestyrelsens arbejde. Alle

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Skoleåret 2013-2014 på Nordskovens friskole.

Skoleåret 2013-2014 på Nordskovens friskole. Skoleåret 2013-2014 på Nordskovens friskole. Kære elever, forældre og ansatte. Velkommen til det nye skoleår. I denne kalender kan I orientere jer om alle årets arrangementer, ferier og fridage. I kan

Læs mere

UGEBREVET DATO: 3. 2014 NR.:

UGEBREVET DATO: 3. 2014 NR.: UGEBREVET DATO: 3. oktober 2014 NR.: 7. 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Dagen

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t Nyhedsbrevet Å r g a n g 1 5 - N r. 3 - A u g u s t 2 0 0 9 Et nyt skoleår. Det er altid spændende når vi skal åbne den først luge i årets skolekalender. Det gør vi i år med mange velkendt elementer og

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet.

Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet. RY SKOVMUS Hej Skovmus og forældre Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet. Vi skal have gjort klar til vores

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole.

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole. GRIBBEN August 2013 NR. 1 VI TRODSEDE REGNEN! VI CYKLEDE CA. 40 KM PÅ 3 DAGE. hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl Selvom det regnede på

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset.

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Sommerlejren: er absolut en af klublivets højdepunkter, den går i år til

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Velkommen til Ågerup Børnehus!

Velkommen til Ågerup Børnehus! Velkommen til Ågerup Børnehus! Krogvejen 4, Ågerup, 4390 Vipperød. 1 Kære forældre. Velkommen til Ågerup børnehus! Vi håber, på et godt samarbejde med jer, og vi glæder os til, at lære jeres barn at kende.

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

Maj står for døren. Og det betyder,

Maj står for døren. Og det betyder, Sidste skoledag for 9.klasserne er ons. d. 28.maj. Billdet her stammer fra 2013. Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.6 Maj 2014 51. Årgang Maj står for døren. Og det betyder, at de ældste

Læs mere

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse En dag i Maries liv Undervisningsmateriale 5.-7. klasse Morgen på sengestuen: Klokken er 6, og Marie vækkes af en sygeplejerske, der banker på døren, stikker hovedet ind og siger godmorgen. Marie strækker

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere