Modelnr. KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248: Softwarefil, version eller senere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modelnr. KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248: Softwarefil, version 01.250 eller senere"

Transkript

1 <KX-UT248> Modelnr. Betjeningsvejledninger SIP-telefon KX-UT113/KX-UT123 KX-UT133/KX-UT136 KX-UT248 Tak fordi du købte dette Panasonic-produkt. Vejledningen skal læses omhyggeligt og gemmes til fremtidig brug. KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248: Softwarefil, version eller senere Tilføjelsen til de enkelte modelnumre (f.eks. KX-UT113NE) er udeladt i denne vejledning, medmindre den er nødvendig. Dokumentversion

2 Indledning Indledning Funktionsoversigt Nem betjening Du kan let få adgang til funktioner vha. navigationstasten, faste knapper og skærmknapper. Desuden får du besked vha. indikatoren Besked/ringer, når du har et indgående opkald eller en ventende besked. Talekommunikation i høj kvalitet Denne enhed understøtter standard-sip-protokollen og G.722 codec, der giver pålidelig talekommunikation i høj kvalitet. ECO-tilstand Aktivering af ECO-tilstand sikrer, at du kan bruge denne enhed, alt imens forbruget af elektricitet reduceres (Side 46). Kompatibel med hovedsæt med elektronisk rørløft (EHS) (kun KX-UT133/ KX-UT136/KX-UT248) KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 understøtter EHS-hovedsæt (Side 69). Kompatibel med trådløse Bluetooth -hovedsæt (kun KX-UT248) KX-UT248 understøtter trådløse Bluetooth-hovedsæt (Side 69). Oversigt Denne vejledning indeholder oplysninger om installation og betjening af enheden. Relateret dokumentation Sådan kommer du i gang Indeholder korte grundlæggende oplysninger om installation af enheden. Administrator Guide Indeholder oplysninger om programmering og vedligeholdelse af enheden. Vejledninger og understøttende information er tilgængelig på Panasonics hjemmeside på: Indhold og design af softwaren kan ændres uden varsel. 2 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

3 Indledning ninger om tilslutning til et Panasonic PBX-anlæg Se dokumentationen til KX-NS1000 for at få oplysninger om betjening, programmering og vedligeholdelse af enheden, hvis KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 tilsluttes til et Panasonic KX-NS1000 PBX-anlæg. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til forhandleren. Du skal dog se denne dokumentation for at få oplysninger om følgende funktioner: Telefonbog (Side 30, 41) Opkaldslog (Side 31) Yderligere oplysninger Varemærker Bluetooth -mærket og -logoer tilhører Bluetooth SIG Inc., og brugen af disse mærker af Panasonic er under licens. Plantronics er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Plantronics, Inc. Alle øvrige varemærker, som er nævnt i dette dokument, tilhører deres respektive ejere. Til senere brug Registrér oplysningerne til senere brug i boksen nedenfor. Du kan finde produktets serienummer og MAC-adresse på mærkaten, der sidder på bunden af enheden. Du bør notere enhedens serienummer og MAC-adresse i boksen og gemme denne vejledning som permanent købsbevis i tilfælde af, at produktet skal identificeres ved tyveri. MODELNR. SERIENR. MAC-ADRESSE KØBSDATO FORHANDLERENS NAVN FORHANDLERENS ADRESSE FORHANDLERENS TEL. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 3

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger...6 Sikkerhedsvejledning...6 Datasikkerhed...8 Yderligere oplysninger...9 Inden betjening af telefonen...12 Oplysninger om tilbehør...12 Placering af kontrolfunktioner...13 Skærme...24 Statusikoner...25 Skærmknapper og ikoner til skærmknapper...26 Grundlæggende betjening...28 Bekræftelse af dit lokalnummer...28 Sådan løftes og lægges røret på...28 Justering af lydstyrken...29 Funktioner...30 Foretage opkald...30 Foretage et opkald...30 Foretage et opkald fra telefonbogslisten...30 Opkald vha. opkaldslogge...31 Genkald til det sidste opkaldte nummer (Genkald, Sidste nummer)...31 Direkte opkald (kun KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)...32 Modtagelse af opkald...32 Modtagelse af et opkald...32 Afvisning af opkald...32 Tilbageholdelse af et opkald...34 Modtagelse af et andet opkald (Besvare et ventende opkald)...34 Skifte taleretning (Opkaldsdeling)...35 Omstilling af opkald (Omstilling)...35 Sådan omstilles med direkte opkald (Omstilling med direkte opkald) (kun KX-UT133/ KX-UT136/KX-UT248)...35 Mute...36 Konferenceopkald (Lokal trevejskonference)...37 Foretagelse af et konferenceopkald...37 Fjernelse af en person fra konferencen...37 Afslutning af et konferenceopkald...37 Aflytning af beskeder...38 Aflytning af nye beskeder...38 Aflytte ubesvarede opkald...38 Sletning af alle opkaldslogge...38 Viderestilling/Vil ikke forstyrres...39 Log på eller log af en gruppe (kun KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)...39 Log på eller log af en ACD-gruppe (Automatic Call Distribution)...39 Sådan indstilles/annulleres tilstanden Ikke klar, og sådan forlades tilstanden Afslutte...39 Fleksible knapper (kun KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)...40 Brugertilpasning af telefonen...41 Telefonbogsliste...41 Tilføjelse af en ny kontaktperson i telefonbogen Betjeningsvejledninger Dokumentversion

5 Indholdsfortegnelse Tilføjelse af en kontaktperson til telefonbogen fra opkaldsloggen for indgående opkald eller ubesvarede opkald...41 Redigering af en kontaktperson i telefonbogen...42 Søgning efter en kontaktperson i telefonbogen...42 Sletning af en kontaktperson i telefonbogen...42 Eksporter/Importer kontaktpersoner til telefonbogen...42 Brugerindstillinger...43 Adgang til indstillingerne...43 Tilgængelige indstillinger...44 Indstillingsoplysninger...46 Indtastning af tegn...56 Programmering af webbrugergrænseflade...64 Installation og opsætning...65 Montering/afmontering af stativ...65 Stik...68 Vægmontering...72 Hæng røret på...77 Brug af et hovedsæt...79 Opsætning af enheden...80 Vedligeholdelse af enheden...81 Initialisering af enheden...81 Genstart af enheden...81 Rengøring af enheden...81 Bilag...82 Specifikationer...82 Fejlfinding...84 Almindelige problemer og løsninger...84 Fejlbeskeder...88 Redigeringshistorie...89 KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 Softwarefilversion KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 Softwarefilversion KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 Softwarefilversion KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 Softwarefilversion Open Source-software...92 Indeks...96 Dokumentversion Betjeningsvejledninger 5

6 Vigtige oplysninger Vigtige oplysninger Sikkerhedsvejledning Følg altid de følgende sikkerhedsforanstaltninger for at reducere risikoen for personskade, dødsfald, elektrisk stød, brand, funktionsfejl og beskadigelse af udstyr eller ejendom. Symbolforklaring De følgende symboler bruges til at klassificere og beskrive den risiko for fare og personskade, der kan opstå, når sikkerhedsvejledningen ikke følges, og enheden anvendes forkert. ADVARSEL Angiver en potentiel fare, der kan resultere i alvorlig personskade eller død. FORSIGTIG! Angiver en fare, der kan resultere i mindre personskader eller beskadigelse af enheden eller andet udstyr. De følgende symboler bruges til at klassificere og beskrive typen af vejledninger, der skal følges. Dette symbol bruges til at advare brugere om, at en specifik betjeningsprocedure ikke må udføres. Dette symbol bruges til at advare brugere om, at en specifik betjeningsprocedure skal følges for at betjene enheden på sikker vis. Almen sikkerhed ADVARSEL Det kan resultere i et alvorligt elektrisk stød at skille denne enhed ad. Enheden må kun skilles ad og repareres af kvalificerede serviceteknikere. Du må aldrig stikke ledninger, nåle, osv. ind i enhedens åbninger eller øvrige huller. Dette produkt må ikke udsættes for regn eller fugt, da det kan medføre brand eller elektrisk stød. Sprøjt ikke vand på lysnetadapteren og/eller strømledningen, og lad ikke disse dele blive våde. Det kan medføre brand, elektrisk stød eller tilskadekomst. Hvis de skulle blive våde, skal du omgående fjerne lysnetadapteren og/eller strømledningen og kontakte et autoriseret servicecenter. Tilslut eller frakobl ikke lysnetadapteren og/ eller ledningen til denne med våde hænder. Rør ikke ved lysnetadapteren i længere tid ad gangen. Det kan forårsage lette forbrændinger. Tag enheden ud af stikkontakten, og få den serviceret af kvalificeret personale i følgende tilfælde: A. Hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget eller flosset. B. Hvis der er spildt væske på enheden. C. Hvis enheden har været udsat for regn eller vand. D. Hvis enheden ikke fungerer normalt i henhold til vejledningen. Juster kun på de knapper, der er nævnt i vejledningen. Forkert justering kan gøre reparation hos et autoriseret servicecenter nødvendig. E. Hvis enheden har været tabt eller er beskadiget. F. Hvis enhedens ydeevne forringes. 6 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

7 Vigtige oplysninger Installering Tag omgående ledningen eller stikket ud, hvis nogle af enhedens indvendige dele blotlægges i forbindelse med beskadigelse. Fjern Ethernet-kablerne, hvis strømmen forsynes fra netværket til SIP-telefonen [Power-over-Ethernet]. Eller fjern lysnetadapterens ledning. Indlever derefter enheden til et autoriseret servicecenter. Ørestykket i røret er magnetiseret og kan indeholde mindre jerndele. For høj lydstyrke i øretelefoner, hovedtelefoner eller hovedsæt kan medføre nedsat hørelse. Afbryd enheden fra stikkontakten/ethernet-kablet, hvis enheden udsender røg, unormal lugt eller usædvanlig støj. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontroller, at enheden ikke længere udsender røg, og kontakt et autoriseret servicecenter. Foretag ikke strømtilslutninger, der overstiger klassificeringerne for stikkontakten eller det elektriske udstyr. Hvis den nominelle effekt af en Overspændingsbeskyttelse etc. overskrides, kan det medføre brand pga. varmeakkumulering. Rod ikke lysnetadapterens ledning sammen. Ledningen kan blive beskadiget, hvilket kan medføre brand, elektrisk stød eller kortslutning. Enheden må kun tilsluttes den type strømforsyning, der er angivet på mærkaten på enheden. Sæt lysnetadapteren helt ind i stikkontakten. I modsat fald kan det medføre elektrisk stød og/eller kraftig varmeudvikling med brand til følge. Medicinal (kun KX-UT248) Brug ikke enheden på hospitaler og klinikker eller lignende, hvor opslag forbyder dette. Hospitaler eller klinikker kan anvende udstyr, der er følsomt overfor ekstern radiofrekvens. Placering Kontakt producenten af personligt, medicinsk udstyr, som f.eks. pacemakers og høreapparater, for at få oplysninger om, hvorvidt det er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvens (produktet arbejder i frekvensområdet 2,402 GHz til 2,480 GHz og niveauet for afgivet effekt er 2,5 mw [maks.]). Sørg for at genstande ikke kan falde ned på og væsker ikke spildes på enheden. Udsæt ikke enheden for overdreven røg, støv, fugt, mekaniske vibrationer, stød eller direkte sollys. Placér ikke tunge genstande oven på denne enhed. Placér denne enhed på en plan overflade. Der skal være 10 cm fri plads omkring enheden for at sikre god ventilation. Vægmontering Du må ikke montere enheden på andre måder end den foreskrevne i denne vejledning. Kontrollér, at den væg, enheden skal monteres på, er stærk nok til at bære enheden. Ellers skal væggen forstærkes. Se "Specifikationer (Side 82)" for at få oplysninger om enhedens vægt. Brug kun vægmonteringssættet (ekstraudstyr) til enheden. Vægmonteringssættet indeholder de nødvendige skruer, spændeskiver og vægmonteringsadapter. Når du skruer skruerne i væggen, skal du undgå at berøre metallægter, stållægter eller metalplader i væggen. Sørg for at afmontere enheden fra væggen, når den ikke længere skal bruges. FORSIGTIG! Dokumentversion Betjeningsvejledninger 7

8 Vigtige oplysninger Enheden må ikke stå i nærheden af varmeapparater og enheder, der genererer elektrisk støj, f.eks. lysstofrør, motorer og tv-apparater. Disse støjkilder kan påvirke enhedens funktion. Enheden må heller ikke anbringes i rum, hvor temperaturen er under 0 C eller over 40 C. Tør enheden af med en blød klud. Enheden må ikke rengøres med slibende pulvere eller kemiske stoffer, f.eks. benzen eller fortynder. Gaflen til telefonrøret kan give stød. Opbevar gaflen til telefonrøret uden for børns rækkevidde. Når enheden ikke har været brugt i lang tid, skal den afbrydes fra AC-stikket. Når enheden modtager strøm fra en PoE-strømforsyning, skal Ethernet-kablet afbrydes. Når enheden er monteret på en væg, skal kablerne fastgøres på væggen. Anmærkning! Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du tage lysnetadapterledningen og Ethernet-kablerne ud og sætte dem i igen. Hvis du har problemer med at foretage opkald, skal du tage Ethernet-kablerne ud og tilslutte en SIP-telefon, som du ved er i orden. Hvis denne SIP-telefon fungerer korrekt, skal du få den defekte SIP-telefon repareret af et autoriseret servicecenter. Hvis den SIP-telefon, du ved er i orden, ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere SIP-serveren og Ethernet-kablerne. SIP-telefonen fungerer muligvis ikke under strømsvigt. Sørg for, at der er separat telefon, der ikke er afhængig af lokal strøm, til rådighed på fjerne steder til brug i en nødsituation. Se "Netværks indstillinger (Side 50)" for at få oplysninger vedrørende netværksopsætning af SIP-telefonen som f.eks. IP-adresser. Kontakt forhandleren af telefonsystemet eller netværksadministratoren, hvis der vises en fejlmeddelelse i displayet. Brug kun det korrekte Panasonic-rør. Datasikkerhed Vi anbefaler, at sikkerhedsforanstaltningerne, der er beskrevet i dette afsnit, overholdes for at forebygge mod følgende: Tab, videregivelse, forfalskning eller tyveri af brugeroplysninger Uautoriseret brug af enheden Forstyrrelse eller afbrydelse af brugen forårsaget af en tredjepart Vi kan ikke holdes ansvarlig for skader, der opstår som følge af misbrug af produktet. Brugeroplysninger defineres som følgende: Navne i telefonbogen, telefonnumre og IP-adresser Viderestilling af destinationsnumre Lagrede numre i knapper til direkte opkald Adgangskoder, der anvendes til at logge på webbrugergrænsefladen Opkaldslogge Forebyggelse mod datatab Behold en kopi af alle vigtige data (f.eks. telefonbogslisten), hvis der skulle opstå en fejl i maskinen, og dataene ikke kan gendannes. Der er en risiko for, at de lagrede eller gemte data på enheden ændres eller slettes, f.eks. når enheden repareres. Se Datasikkerhed (Side 8) for at få oplysninger om beskyttelse af vigtige data, så de ikke beskadiges. Forebyggelse mod videregivelse af data Opbevar sikkerhedskopier et sikkert sted. Gem ikke følsomme personlige oplysninger i enheden. Personlige oplysninger (som f.eks. telefonbogslisten og opkaldslog) kan registreres og/ eller gemmes på denne enhed. For at forhindre datalækage eller uventet beskadigelse skal du lave en optegnelse over nødvendige brugeroplysninger osv. og initialisere enheden, så den stilles tilbage til fabriksindstillingerne i følgende tilfælde. Når enheden videregives eller bortskaffes Når enheden udlånes Når enheden repareres Sørg for at service på enheden kun udføres af en autoriseret tekniker. Når der sendes brugeroplysninger fra enheden til en pc eller anden ekstern enhed, bliver det kundens 8 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

9 Vigtige oplysninger ansvar at sikre, at sådanne oplysninger forbliver fortrolige. Før en pc eller anden ekstern enhed bortskaffes, skal det sikres, at data derpå ikke kan læses af andre. Dette gøres ved at formatere harddisken og/eller ødelægge den rent fysisk. Forebyggelse mod videregivelse af data på netværket Tilslut kun enheden til et sikkert netværk for at garantere private samtalers fortrolighed. Tilslut kun enheden til et netværk, der er ordentligt forvaltet for at undgå uautoriseret adgang. Sørg for, at alle pc er, som er sluttet til enheden, benytter opdaterede sikkerhedsforanstaltninger. Sikkerhedsoplysninger Sikkerhedsindstillinger, som f.eks. adgangskoder, kan ikke ændres af Panasonics servicecentre. Træf nødvendige foranstaltninger, så du ikke mister eller glemmer adgangskoder. Hvis du glemmer en adgangskode, skal du initialisere enheden og konfigurere indstillingerne igen. Kontakt din administrator eller forhandler for flere oplysninger. Du opnår den største sikkerhed ved at indstille adgangskoder, der er svære at gætte, og ved at ændre adgangskoderne regelmæssigt. Ved brug af SSL-autentificering skal du også angive en NTP-server. Hvis der desuden udføres SSL-autentificering uden angivelse af en NTP-server, valideres autentificering ubetinget uden bekræftelse af SSL-certifikatets validitet. Yderligere oplysninger Vigtig sikkerhedsvejledning De grundlæggende sikkerhedsforholdsregler skal altid følges ved brug af denne enhed, så risikoen for brand, elektrisk stød og personskade, herunder nedenstående, reduceres: 1. Brug ikke enheden i nærheden af vand, f.eks. i nærheden af et badekar, et vandfad, en køkkenvask eller en vaskebalje, i en våd kælder eller i nærheden af en swimmingpool. 2. Undgå at bruge telefoner (undtagen trådløse) i tordenvejr. Der kan være en lille risiko for elektrisk stød pga. lyn. 3. Brug ikke telefonen til rapportering af en gaslækage i nærheden af lækagen. GEM DISSE INSTRUKTIONER Gælder kun for brugere i Australien og Storbritannien Denne enhed kan anvendes sammen med høreapparater med telespole. Røret bør holdes som ved en normal samtale. Høreapparatet skal indstilles på dets "T" position eller som anvist i brugervejledningen til høreapparatet. Denne enhed er udviklet til at hjælpe synshandicappede med at finde opringningstaster og knapper. Gælder kun for brugere i Storbritannien Denne enhed er udviklet til at blive installeret under kontrollerede temperaturer og relativ luftfugtighed. Undgå at installere enheden i fugtige miljøer såsom badeværelser og svømmebassiner. Der kan kaldes 999 og 112 på produktet efter adgang til den udgående linje for at kunne foretage udgående opkald til BT (999) og (112) alarmcentralen. Metoden til at opnå adgang til en udgående linje afhænger af SIP-serveren. Undersøg SIP-serverens funktioner for at få flere oplysninger. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 9

10 Vigtige oplysninger Gælder kun for brugere i New Zealand Dette udstyr må ikke indstilles til at foretage automatiske opkald til Telecom 111 -alarmcentralen. Generel advarsel for PTC At der bliver udstedt en teletilladelse til et stykke terminaludstyr betyder kun, at Telecom har anerkendt, at udstyret overholder minimumbetingelserne for tilslutning til dets netværk. Det betyder ikke, at Telecom anbefaler produktet, og det udgør ikke nogen form for garanti. Frem for alt giver det ingen sikkerhed for, at en enhed vil fungere korrekt under alle forhold sammen med udstyr af andre fabrikater eller modeller, der også har fået en teletilladelse, og det angiver ikke, at et produkt er kompatibelt med alle Telecoms netværkstjenester. Brug af IP-netværk via PSTN Internetprotokol (IP) introducerer på grund af sin art en forsinkelse til talesignaler, i forbindelse med, at hver datapakke formuleres og adresseres. Telecom Access Standards anbefaler, at leverandører, designere og installatører, der anvender denne teknologi til opkald til eller fra PSTN, ser på kravene for model ITU E i deres netværk. Det overordnede mål er at minimere forsinkelse, forvrængning og andre transmissionsforstyrrelser, især ved opkald til mobil- eller internationale netværk, hvor der allerede er stor forsinkelse. Gælder brugere i EU KX-UT113/KX-UT123 KX-UT133/KX-UT136 KX-UT For information om overholdelse af relevante EU-direktiver: Kontakt til autoriseret repræsentant: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Tyskland Ekko-annullering Ekko-annullering er normalt ikke påkrævet i Telecom PSTN, fordi geografisk forsinkelse er acceptabel i tilfælde, hvor CPE-retur holdes inden for grænserne, der defineres af Telepermit. Private netværk, der bruger Voice over IP-teknologi skal dog sørge for ekko-annullering for alle taleopkald. Den kombinerede effekt af lyd/voip-forsinkelse og forsinkelse i IP-routing kan nødvendiggøre en ekko-annulleringstid på ³ 64 ms. 10 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

11 Vigtige oplysninger Brugerinformation om indsamling og bortskaffelse af elektronikskrot og brugte batterier Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må smides ud som almindeligt husholdningsaffald. Sådanne gamle produkter og batterier skal indleveres til behandling, genvinding resp. recycling i henhold til gældende nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF. Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier på korrekt vis hjælper du med til at beskytte værdifulde ressourcer og imødegå de negative påvirkninger af det menneskelige helbred og miljøet, som vil kunne være følgen af usagkyndig affaldsbehandling. Ønsker du mere udførlig information om indsamling og recycling af gamle produkter og batterier, kan du henvende dig til din kommune, deponeringsselskabet eller stedet, hvor du har købt produkterne. Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg. For kommercielle brugere i Den Europæiske Union Når du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske apparater, bedes du henvende dig til din forhandler eller leverandør for nærmere information. Information om bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union Disse symboler gælder kun inden for Den Europæiske Union. Ønsker du at kassere sådanne produkter, bedes du forhøre dig hos din forhandler eller kommune med henblik på en hensigtsmæssig bortskaffelse. Information om batterisymbol (to eksempler nedenfor): Dette symbol kan optræde sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 11

12 Inden betjening af telefonen Inden betjening af telefonen Oplysninger om tilbehør Medfølgende tilbehør Røret (1) Ledning til røret (1) Stativ (1) For KX-UT113/KX-UT123: For KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248: Illustrationerne svarer ikke nødvendigvis til produktets faktiske udseende. Ekstra tilbehør Lysnetadapter *1 For KX-UT113X/KX-UT123X/KX-UT133X/KX-UT136X/ KX-UT248X: KX-A239AL (PQLV206AL)/KX-A239BX (PQLV206CE)/ KX-A239UK (PQLV206E)/KX-A239X (PQLV206)/KX-A239EJ (PQLV206E)/KX-A420BR (PSLP1662) For KX-UT113NE/KX-UT123NE/KX-UT133NE/KX-UT136NE/ KX-UT248NE: KX-A239CE (PQLV206CE) For KX-UT113RU/KX-UT123RU/KX-UT133RU/KX-UT136RU/ KX-UT248RU: KX-A239BX (PQLV206CE) Vægmonteringssæt For KX-UT113/KX-UT123: KX-A432X For KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248: KX-A433X *1 For at bestille en lysnetadapter (ekstraudstyr) skal du bruge modelnummeret "KX-A239xx/KX-A420BR" (ikke "PQLV206xx/ PSLP1662"). For brugere i Argentina kan strøm kun leveres af PoE. 12 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

13 Inden betjening af telefonen Placering af kontrolfunktioner Set forfra For KX-UT113X/KX-UT123X: A B CDE F GHIJ KLM N O P Q For KX-UT113NE/KX-UT123NE: A B CDE F GHIJ KLM NO P Q Dokumentversion Betjeningsvejledninger 13

14 Inden betjening af telefonen For KX-UT113RU/KX-UT123RU: A B CDE F GHIJ KLM N O PQ For KX-UT133X: A B D E C F GHIJ KLM OPQ RN 14 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

15 Inden betjening af telefonen For KX-UT133NE: A B D E C F GHIJ KLM OP Q RN For KX-UT133RU: A B D E C F GHIJ KLM OPQ R N Dokumentversion Betjeningsvejledninger 15

16 Inden betjening af telefonen For KX-UT136X: A B D E C F GHIJ KLM OPQ R N For KX-UT136NE: A B D E C F GHIJ KLM OPQ RN 16 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

17 Inden betjening af telefonen For KX-UT136RU: A B D E C F GHIJ KLM OPQ R N For KX-UT248X: A B DE G H C J I F R S Q SRKLMNOP Dokumentversion Betjeningsvejledninger 17

18 Inden betjening af telefonen For KX-UT248NE: A B DE G H C J I F R S Q SRKLMNOP For KX-UT248RU: A B DE G H C J I F R S Q SR KLMNOP LCD (flydende krystal-display) KX-UT113 er udstyret med en LCD-skærm på 3 linjer. KX-UT123/KX-UT133 er udstyret med en LCD-skærm på 3 linjer og LCD-baggrundsbelysning. KX-UT136 er udstyret med en LCD-skærm på 6 linjer og LCD-baggrundsbelysning. KX-UT248 er udstyret med en LCD-skærm af 4,4 tommers og LCD-baggrundsbelysning. 18 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

19 Inden betjening af telefonen Skærmknapper (S1 til S4) S1 til S4 (placeret under displayet) anvendes til at vælge det emne, der vises nederst i displayet. Indikatoren Besked/ringer *1 Når du modtager et opkald eller genkalder et tilbageholdt opkald, blinker den grønne indikator. Når der er blevet lagt en besked til dig, lyser den røde indikator konstant. *1 Hvis KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 er tilsluttet til et KX-NS1000 PBX-anlæg, viser Besked/ringer-indikatoren den aktuelle status som følger: Blinker grønt: Du modtager et intercom-opkald, eller du modtager et Genkald tilbageholdt eller Overfør opkald fra et lokalnummer. Blinker rødt: Du modtager et eksternt opkald, eller du modtager et Genkald tilbageholdt eller Overfør opkald fra et eksternt nummer. Lyser rødt: Du har en besked. Navigationstast Bruges til at justere lydstyrken eller til at vælge ønskede emner. ENTER Bruges til at bekræfte det valgte emne. Gaffel til røret Holder røret stabilt, når enheden er monteret på en væg. Se "For at låse gaflen til røret, når enheden er monteret på væg (Side 77)" for at få flere oplysninger. FORWARD/DO NOT DISTURB/ Bruges til at indstille viderestilling af opkald eller Vil ikke forstyrres for dit lokalnummer. CONF (Konference)/CONFERENCE/ Bruges til at oprette en lokal trevejskonference. REDIAL/ Bruges til at ringe op til det sidst opkaldte nummer. FLASH/RECALL/ Bruges til at afbryde forbindelsen og foretage et nyt opkald uden at lægge røret på. MESSAGE/ Bruges til at få adgang til din postkasse. HOLD/ Bruges til at tilbageholde et opkald. Når et opkald tilbageholdes, blinker den røde indikator for tilbagehold (kun KX-UT113/KX-UT123). MUTE/AUTO ANSWER/ Bruges til at modtage et indgående opkald i håndfri tilstand eller til at slå mikrofonen/røret fra under en samtale. MIC (mikrofon) Bruges til håndfri samtale. TRANSFER/ Bruges til at omstille et opkald til en anden modtager. SP-PHONE (Håndfri)/HEADSET/ Bruges til at foretage håndfrie handlinger. Når SP-PHONE anvendes, bliver indikatoren på SP-PHONE (kun KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) eller indikatoren over SP-PHONE (kun KX-UT113/KX-UT123) rød. Når lyden er slået fra, blinker den røde indikator. CANCEL Bruges til at annullere det valgte emne. Fleksible knapper/fleksible indikatorknapper (kun KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) Bruges til at foretage eller modtage opkald eller til at udføre den funktion, der er tildelt knappen. Den fleksible indikatorlampe viser statussen for hver fleksible knap. Se "Fleksible knapper (kun KX-UT133/ KX-UT136/KX-UT248) (Side 40)" for at få flere oplysninger. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 19

20 Inden betjening af telefonen Taster til sideskift (kun KX-UT248) Bruges til skift af side for viste fleksible knapper. Der er tre sider med otte fleksible knapper. Se "Visning af tildelte fleksible knapper (kun KX-UT248) (Side 25)" for at få flere oplysninger. 20 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

21 Inden betjening af telefonen Venstre side For KX-UT113/KX-UT123: A For KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248: B A Stik til hovedsæt EHS-stik (kun KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) Dokumentversion Betjeningsvejledninger 21

22 Inden betjening af telefonen Set nedefra For KX-UT113: A B C For KX-UT123: A B D C For KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248: A B D C DC-stik 22 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

23 Inden betjening af telefonen LAN-port Stik til røret Pc-port (kun KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) Dokumentversion Betjeningsvejledninger 23

24 Inden betjening af telefonen Skærme Dette afsnit beskriver knapper og ikoner, der vises på displayet. Skærmens faktiske udseende afhænger af din enhed. For KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133: VK/DND Besked Indstil. Auto svar Log For KX-UT136: VK/DND Besked Mistet : Indstil. Auto svar Log LØR For KX-UT248: BLF 1 BLF 2 BLF 3 BLF 4 VK/DND Besked Mistet : Indstil. Log Auto svar DN 1 DN Hovedsæt LØR Statusikoner Angiver statussen for forskellige funktioner (Side 25). 24 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

25 Inden betjening af telefonen Ikoner til skærmknapper Angiver den funktion, som der opnås adgang til, når der trykkes på de relevante knapper. De viste ikoner varierer alt efter enhedens status. (f.eks. er de ikoner, der vises under et opkald, forskellige fra de ikoner, der vises, når der gemmes en kontaktperson i telefonbogen.) Rulleindikator Angiver, at der kan trykkes på [ ], [ ], [ ] eller [ ] for at vise det forrige eller næste emne. Selvom rulleindikatoren ikke er vist på skærmbilledet med KX-UT136/KX-UT248 ovenfor, vises den dog på visse skærme. Visning af tildelte fleksible knapper (kun KX-UT248) Angiver en side med fleksible knapper (Side 40). De navne, der er tildelt de fleksible knapper, vises på hver side (Side 20). Statusikoner Ikon Beskrivelse VK/DND Vises, når Viderestilling eller Vil ikke forstyrres er aktiveret (Side 39). Auto svar Vises, når Autosvar er aktiveret (Side 32). Vises, når ringetonen er slået fra (Side 29). ECO Vises, når ECO-tilstand er aktiveret (Side 46). Vises, når registrering til SIP-serveren er gået tabt. Hvis dette ikon vises, skal du kontakte administratoren eller forhandleren. Vises ved siden af linjer, der har nye beskeder, når du kontrollerer nye beskeder (Side 38). Kun for KX-UT248: Vises, når et Bluetooth-hovedsæt er blevet registreret og tilsluttet (Side 79). Kun for KX-UT248: Vises, når et Bluetooth-hovedsæt er blevet registreret, men ikke tilsluttet (Side 79). Dokumentversion Betjeningsvejledninger 25

26 Inden betjening af telefonen Skærmknapper og ikoner til skærmknapper Hvis du trykker på en skærmknap (S1 til S4), kan du få adgang til den funktion, der vises direkte over den. VK/DND Besked Mistet : Indstil. Auto svar Log LØR S1 S2 S3 S4 I denne vejledning refereres til skærmknapper i henhold til de tilsvarende ikoner. I dette eksempel vil "Tryk på Indstil. ", "Tryk på Log " eller "Tryk på " angive, at der trykkes på henholdsvis S1, S2 eller S3. Ikon Beskrivelse Indstil. Få adgang til brugerindstillingsmenuer (Side 43). Log Få adgang til opkaldslog (Side 31). Få adgang til telefonbogen (Side 41). Opsæt. Få adgang til indstillingsmenuer (Side 80). Slet Slet tallet eller tegnet over markøren (Side 30). Søg Søg efter en kontaktperson i telefonbogen (Side 30). Menu Rediger en opkaldslog eller kontaktperson i telefonbogen (Side 31, Side 42). Opnå adgang til PBX-anlæggets systemfunktioner (systemfunktionadgang). Du kan kun opnå adgang til systemfunktionerne, hvis KX-UT113/ KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 er tilsluttet til et KX-NS1000 PBX-anlæg. Se dokumentationen til KX-NS1000 for at få flere oplysninger. OK Bekræft en omstillingshandling (Side 35). OK Start installationen af firmware-opdateringen (Side 53). Enter Gem eller bekræft informationen på displayet. Du kan også bruge den fysiske knap ENTER til at udføre samme handling som med denne skærmknap. Linje Kun for KX-UT113/KX-UT123: Hvis der er flere tilgængelige linjer på din enhed, skal du vælge, hvilken linje der skal bruges til at foretage et opkald (Side 30). 26 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

27 Inden betjening af telefonen Ikon Beskrivelse Svar Besvar et indgående opkald (Side 28). Luk Luk den indgående opkaldsskærm og fortsæt med før opkald (Side 30). Afvis Afvis et indgående opkald (Side 32). Videres Foretag en uskærmet (blind) omstilling (Side 35). Tilføj Tilføj en post, såsom at afvist-opkald-listen eller telefonbogen (Side 33, Side 41). Slet Slet informationen på displayet (Side 33, Side 42). Gem Gem informationen på displayet (Side 33, Side 41). Opkald Foretag et opkald (Side 30). Edit Rediger informationen på displayet (Side 31, Side 33, Side 42). Fortræk Nummer Tildel det foretrukne nummer, som du vil ringe op til, blandt flere registrerede telefonnumre under samme kontaktperson i telefonbogen, når der foretages et opkald vha. telefonbogen (Side 41). Vis telefonnummeret, når der søges efter en kontaktperson i telefonbogen (Side 30). Opdat. Opdater firmwaren (Side 53). A/a Skift mellem store og små bogstaver, når du indtaster tegn (Side 56). 1/A/? Vælg indtastningstilstanden for det ønskede tegn, når du indtaster tegn (Side 57). Dokumentversion Betjeningsvejledninger 27

28 Inden betjening af telefonen Grundlæggende betjening Dette afsnit beskriver den grundlæggende betjening af enheden. Hvis KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/ KX-UT136 er tilsluttet til et Panasonic KX-NS1000 PBX-anlæg, skal du se dokumentationen til KX-NS1000 for at få oplysninger om betjening af enheden. Bekræftelse af dit lokalnummer I standby-tilstand (f.eks. når du ikke har aktive opkald) kan du se det lokalnummer og navn, der er registreret for enheden. Sådan løftes og lægges røret på Der er forskellige måder at løfte og lægge røret på: Ved at bruge røret Brug af knappen [SP-PHONE/HEADSET/ / ] Brug af skærmknapper Brug af en DN-knap (fleksibel knap) for KX-UT133/ KX-UT136/KX-UT248 Sådan løftes røret Når du ser "løfte røret" i denne vejledning, kan du udføre en af følgende handlinger: Løfte røret fra gaflen. Tryk på [SP-PHONE/HEADSET/ / ], når røret er på gaflen. Dette aktiverer tilstanden håndfri. Tryk på [SP-PHONE/HEADSET/ / ], når du bruger et hovedsæt. Tryk på en DN-knap (fleksibel knap) for KX-UT133/ KX-UT136/KX-UT248. Visse skærmknapper, som f.eks. Svar, fungerer på samme måde som knappen [SP-PHONE/ ]. Se "Fleksible knapper (kun KX-UT133/ KX-UT136/KX-UT248) (Side 40)" for at få flere oplysninger om DN-knapper. Sådan lægges røret på Når du ser "lægge røret på" i denne vejledning, kan du udføre en af følgende handlinger: Lægge røret på gaflen igen. Tryk på [SP-PHONE/HEADSET/ / ], når du bruger et hovedsæt, eller når tilstanden Håndfri er aktiveret. Tilstanden håndfri I tilstanden håndfri kan du snakke med og høre samtalens anden deltager uden at bruge røret. Denne tilstand er anvendelig, hvis man vil udføre andre opgaver under en samtale såsom at skrive. Sådan aktiveres tilstanden håndfri Du kan aktivere tilstanden håndfri på en af følgende måder: Tryk på [SP-PHONE/ ] i tilstanden standby. Tryk på [SP-PHONE/ ], når du bruger røret under en samtale. Du kan derefter lægge røret på gaflen igen. Tryk på Svar, når du modtager et indgående opkald. Tryk på en ledig DN-knap (fleksibel knap) i tilstanden standby for KX-UT133/KX-UT136/ KX-UT248. Tryk på den blinkende grønne DN-knap (fleksibel knap), der svarer til opkaldet, ved modtagelse eller tilbageholdelse af et opkald for KX-UT133/ KX-UT136/KX-UT248. Sådan annulleres tilstanden håndfri Du kan nemt annullere håndfri betjening ved at løfte røret fra gaflen. Se "Fleksible knapper (kun KX-UT133/ KX-UT136/KX-UT248) (Side 40)" for at få flere oplysninger om DN-knapper. Medhør med røret taget af Under en samtale vha. det trådløse rør mellem to parter kan andre aflytte samtalen gennem højtaleren, mens du fortsætter samtalen i røret. Tryk på [SP-PHONE/ ], men læg ikke røret på gaflen igen. Tryk på [SP-PHONE/ ] igen for at annullere medhør med røret taget af. 28 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

29 Inden betjening af telefonen Når medhør med røret taget af er aktivt, aktiveres tilstanden håndfri, når røret sættes tilbage på gaflen. Hvis du trykker på [SP-PHONE/ ] under et konferenceopkald, vil tilstanden håndfri blot blive aktiveret. Røret deaktiveres. Justering af lydstyrken Du kan justere lydstyrken for ringetonen, røret, hovedsættet og højtaleren med [ ] og [ ] på navigationstasten. Justering af lydstyrken for ringetonen Tryk på [ ] eller [ ], når du modtager et opkald. Du kan også justere lydstyrken for ringetonen i indstillingerne. Se "Ringer (Side 46)" for at få flere oplysninger. Når lydstyrken for ringetonen er skruet helt ned, vises "Fra". vises også, når enheden er i tilstanden standby. Justering af lydstyrken for røret/hovedsættet/højtaleren Tryk på [ ] eller [ ] under en samtale, når du bruger røret, hovedsættet, eller når du er i tilstanden håndfri. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 29

30 Funktioner Funktioner Hvis KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/ KX-UT136 er tilsluttet til et Panasonic KX-NS1000 PBX-anlæg, skal du se dokumentationen til KX-NS1000 for at få oplysninger om betjening af enheden. Du skal dog se denne dokumentation for at få oplysninger om følgende funktioner: Telefonbog (Side 30, 41) Opkaldslog (Side 31) Foretage opkald Dette afsnit beskriver de grundlæggende måder at foretage et opkald på. Foretage et opkald 1. Tag røret af i tilstanden standby. 2. Indtast det nummer, du ønsker at ringe til. 3. Tryk på [ENTER], eller vent et par sekunder på det nummer, der skal kaldes op. 4. Læg røret på for at afslutte opkaldet. For KX-UT113/KX-UT123: Hvis der er flere tilgængelige linjer på din enhed, kan du trykke på Linje, inden du løfter røret, og derefter vælge den linje, du vil bruge. For KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 gælder det, at du, hvis mere end én linje er tilgængelig på enheden, kan trykke på en ledig DN-knap (fleksibel knap), der er tildelt til den linje, du vil bruge, inden du taster nummeret. Se "Fleksible knapper (kun KX-UT133/KX-UT136/ KX-UT248) (Side 40)" for at få flere oplysninger om DN-knapper. Før opkald I tilstanden standby kan du starte med at ringe op (maks. 32 cifre), mens røret stadig er lagt på. Tryk på Slet for at slette et nummer, du har indtastet. Tryk på og hold Slet nede for at slette hele nummeret. Tag røret af, eller tryk på [ENTER] for at tilslutte opkaldet. Du kan også trykke på en ledig DN-knap (fleksibel knap) for at tilslutte opkaldet for KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248. Se "Fleksible knapper (kun KX-UT133/KX-UT136/ KX-UT248) (Side 40)" for at få flere oplysninger om DN-knapper. Når du bruger direkte opkald for KX-UT113/ KX-UT123, kan du trykke på Opkald i stedet for at lægge røret på. Hvis der er mere end en tilgængelig linje på din enhed, skal du vælge den linje, du vil bruge, og derefter trykke på [ENTER]. Hvis du modtager et indgående opkald under et før opkald, ændres displayet til skærmen for indgående opkald. For KX-UT133/KX-UT136/ KX-UT248 kan du lukke skærmen for indgående opkald ved at trykke på Luk og fortsætte med før opkaldet. Foretage et opkald fra telefonbogslisten Rulle igennem alle kontaktpersoner 1. Tryk på. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge en kontaktperson. 3. Tag røret af. 4. Læg røret på for at afslutte opkaldet. For KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 kan du også trykke på en ledig DN-knap (fleksibel knap) i trin 3 for at tilslutte opkaldet. Se "Fleksible knapper (kun KX-UT133/KX-UT136/ KX-UT248) (Side 40)" for at få flere oplysninger om DN-knapper. For KX-UT113/KX-UT123 kan du trykke på Opkald i stedet for at løfte røret. Hvis der er mere end én linje tilgængelig for din enhed, skal du vælge den linje, du vil bruge, og derefter trykke på [ENTER]. I trin 2 kan du trykke på Nummer og derefter vælge det telefonnummer, der skal ringes op til, hvis der er gemt flere telefonnumre for kontaktpersonen. Søgning efter navn 1. Tryk på. 2. Tryk på Søg. 30 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

31 Funktioner 3. Indtast det navn, (maks. 12 tegn), som du vil søge efter. 4. Tryk på [ENTER]. Kontaktpersonen, der svarer til din søgning, vises. 5. Tag røret af. 6. Læg røret på for at afslutte opkaldet. For KX-UT113/KX-UT123 kan du trykke på Opkald i stedet for at løfte røret. Hvis der er mere end én linje tilgængelig for din enhed, skal du vælge den linje, du vil bruge, og derefter trykke på [ENTER]. Se "Indtastning af tegn (Side 56)" for at få oplysninger om indtastning af tegn. I trin 4 kan du trykke på Nummer og derefter vælge det telefonnummer, der skal ringes op til, hvis der er gemt flere telefonnumre for kontaktpersonen. Hvis du ikke trykker på nogen knapper i 1 minut, går enheden tilbage til tilstanden standby. Opkald vha. opkaldslogge De sidste 30 indgående opkald og udgående opkald lagres i deres respektive logge i rækkefølge fra nyeste til ældste opkald. Ubesvarede indgående opkald vises i opkaldsloggen for ubesvarede opkald og i opkaldsloggen for indgående opkald. Du kan foretage opkald til de numre, der er angivet i opkaldslogge. 1. Tryk på Log. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge typen af opkaldslog, og tryk derefter på [ENTER]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge den ønskede kontaktperson. 4. Tag røret af. 5. Læg røret på for at afslutte opkaldet. For KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 kan du også trykke på en ledig DN-knap (fleksibel knap) i trin 4 for at tilslutte opkaldet. Se "Fleksible knapper (kun KX-UT133/KX-UT136/ KX-UT248) (Side 40)" for at få flere oplysninger om fleksible knapper. For KX-UT113/KX-UT123 kan du trykke på Opkald i stedet for at løfte røret. Hvis der er mere end én linje tilgængelig for din enhed, skal du vælge den linje, du vil bruge, og derefter trykke på [ENTER]. Du kan tilføje en kontaktperson i opkaldsloggen til telefonbogen. Se "Tilføjelse af en kontaktperson til telefonbogen fra opkaldsloggen for indgående opkald eller ubesvarede opkald (Side 41)". Redigering af et telefonnummer, før der ringes op fra opkaldsloggen for indgående opkald eller ubesvarede opkald Du kan redigere et telefonnummer i opkaldsloggen for indgående opkald eller ubesvarede opkald, før du bruger det til at ringe op. 1. Tryk på Log. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "Indkommende log" eller "Mistet", og tryk derefter på [ENTER]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge den ønskede kontaktperson. 4. Udfør en af følgende handlinger afhængigt af din enhed: For brugere af KX-UT113/KX-UT123 Tryk på Menu, vælg "Rediger", og tryk derefter på [ENTER]. For brugere af KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 Tryk på Edit. 5. Rediger nummeret, og tag derefter røret af, eller tryk på Opkald. 6. Læg røret på for at afslutte opkaldet. Genkald til det sidste opkaldte nummer (Genkald, Sidste nummer) Du kan genkalde det sidste telefonnummer, som du ringede op til. 1. Tryk på [REDIAL/ ]. 2. Læg røret på for at afslutte opkaldet. For KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 skal du trykke på den relevante DN-knap (fleksibel knap), før du trykker på [REDIAL/ ], for at vælge en linje til genkald. Se "Fleksible knapper (kun KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) (Side 40)" for at få flere oplysninger om DN-knapper. Enheden kan konfigureres for at vise den udgående opkaldslog i stedet for at genkalde Dokumentversion Betjeningsvejledninger 31

32 Funktioner med det samme. Du kan vælge en kontaktperson i opkaldsloggen for at foretage et opkald (Side 31). Kontakt administratoren eller forhandleren for at få flere oplysninger. Direkte opkald (kun KX-UT133/ KX-UT136/KX-UT248) Du kan foretage et opkald med direkte betjening, hvis der er blevet oprettet en knap til direkte opkald til den ønskede person. Knapper til direkte opkald kan også konfigureres for at få adgang til tilgængelige funktioner i dit telefonsystem. 1. Tag røret af, og tryk derefter på knappen til direkte opkald (fleksibel knap). 2. Læg røret på for at afslutte opkaldet. En BLF-knap (indikatorfelt for optaget) (fleksibel knap) kan også anvendes til at ringe til et lokalnummer ved blot at trykke på knappen. Kontakt administratoren eller forhandleren for at få flere oplysninger. Se "Fleksible knapper (kun KX-UT133/ KX-UT136/KX-UT248) (Side 40)" for at få flere oplysninger om fleksible knapper som f.eks. knapper til direkte opkald og BLF-knapper. Modtagelse af opkald Dette afsnit beskriver de grundlæggende metoder til at modtage et opkald. Modtagelse af et opkald 1. Tag røret af. 2. Læg røret på for at afslutte opkaldet. Autosvar Du kan indstille enheden til automatisk at besvare et indgående opkald. Opkaldet tilsluttes, efter at telefonen har ringet et forudprogrammeret antal gange. Sådan aktiveres autosvar: Tryk på [AUTO ANSWER/ ] i tilstanden standby, indtil "Auto svar til" vises. Sådan deaktiveres autosvar: Tryk på [AUTO ANSWER/ ] i tilstanden standby, indtil "Auto svar fra" vises. Når autosvar er aktiveret, vises Auto svar på displayet i tilstanden standby. Afvisning af opkald Du kan afvise et indgående opkald på din enhed eller indstille enheden til at afvise visse opkald. Afvisning af et opkald ved modtagelse 1. Tryk på Afvis, når du modtager et indgående opkald. Afvisning af anonyme opkald Du kan indstille enheden til at afvise opkald, når enheden modtager et opkald uden telefonnummer. For at afvise anonyme opkald skal indstillingen for blokering af anonyme opkald aktiveres via programmering af webbrugergrænsefladen (Side 64). Kontakt administratoren eller forhandleren for at få flere oplysninger. Afviste telefonnumre lagres ikke i opkaldsloggen for indgående eller ubesvarede opkald. 32 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

33 Funktioner Opkaldet kan muligvis ikke afvises afhængigt af den linje, som det indgående opkald modtages på. Afvisning af specifikke opkald Du kan indstille enheden til at afvise specifikke telefonnumre. Afviste telefonnumre lagres ikke i opkaldsloggen for indgående eller ubesvarede opkald. Tilføjelse af et telefonnummer Du kan lagre op til 30 telefonnumre, som du vil afvise, i enhedens afvisningsliste. 1. Tryk på Indstil. i tilstanden standby. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "Opkalds blokering", og tryk derefter på [ENTER]. 3. Tryk på Tilføj. 4. Indtast telefonnummeret (maks. 32 cifre), og tryk derefter på [ENTER]. Gentag proceduren i trin 3 for at registrere yderligere telefonnumre. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "Opkalds blokering", og tryk derefter på [ENTER]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge det telefonnummer, du vil redigere, og tryk derefter på Edit. 4. Rediger telefonnummeret, hvis det er nødvendigt, og tryk derefter på [ENTER]. Hvis du ikke trykker på nogen knapper i 1 minut, går enheden tilbage i tilstanden standby. Sletning af et lagret telefonnummer 1. Tryk på Indstil. i tilstanden standby. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "Opkalds blokering", og tryk derefter på [ENTER]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge det telefonnummer, du vil slette, og tryk derefter på Slet. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "Ja", og tryk derefter på [ENTER]. Hvis du ikke trykker på nogen knapper i 1 minut, går enheden tilbage i tilstanden standby. Tilføjelse af et telefonnummer fra opkaldsloggen for indgående opkald eller ubesvarede opkald Du kan tilføje et telefonnummer ved at henvise til opkaldsloggen for indgående opkald eller ubesvarede opkald. 1. Tryk på Log i tilstanden standby. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "Indkommende log" eller "Mistet", og tryk derefter på [ENTER]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge telefonnummeret for den kontaktperson, som du vil afvise. 4. Tryk på Gem. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "Opkalds blokering", og tryk derefter på [ENTER]. 6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge "Ja", og tryk derefter på [ENTER]. Hvis du ikke trykker på nogen knapper i 1 minut, går enheden tilbage til tilstanden standby. Redigering af et lagret telefonnummer 1. Tryk på Indstil. i tilstanden standby. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 33

34 Funktioner Tilbageholdelse af et opkald Du kan tilbageholde et opkald ved at tilbageholde opkaldet på dit lokalnummer. Sådan tilbageholdes det aktuelle opkald 1. Tryk på [HOLD/ ], og læg derefter røret på. Hvis automatisk tilbagehold opkald er aktiveret på din enhed, vil opkaldet også tilbageholdes, hvis du trykker på en DN-knap (fleksibel knap) bortset fra den til det aktuelle opkald for KX-UT133/ KX-UT136/KX-UT248. Kontakt administratoren eller forhandleren for at få flere oplysninger. Sådan hentes et tilbageholdt opkald på dit lokalnummer 1. Tag røret af. 2. Udfør en af de følgende handlinger afhængigt af din enhed: For brugere af KX-UT113/KX-UT123 Tryk på [HOLD/ ]. For brugere af KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 Tryk på DN-knappen (fleksibel knap), der blinker grønt. Hvis et opkald ikke hentes inden for en bestemt tidsperiode, mindes du om opkaldet med en alarm (Genkald tilbageholdt opkald). Se "Fleksible knapper (kun KX-UT133/ KX-UT136/KX-UT248) (Side 40)" for at få flere oplysninger om DN-knapper. Modtagelse af et andet opkald (Besvare et ventende opkald) Hvis der modtages et andet opkald under en samtale, hører du en banke på-tone. Du kan besvare det andet opkald ved at afbryde eller tilbageholde det aktuelle opkald. Sådan afbrydes det aktuelle opkald for at besvare det nye opkald 1. Læg røret på, når du hører banke på-tonen. 2. Tag røret af. Sådan tilbageholdes det aktuelle opkald for at besvare det nye opkald For brugere af KX-UT113/KX-UT Tryk på [HOLD/ ], når du hører banke på-tonen. For brugere af KX-UT133/KX-UT136/KX-UT Tryk på [HOLD/ ], når du hører banke på-tonen. 2. Tryk på DN-knappen (fleksibel knap), der blinker grønt. Hvis automatisk tilbagehold opkald er aktiveret på din enhed, skal du ikke trykke på [HOLD/ ] i trin 1 for KX-UT133/KX-UT136/ KX-UT248. Opkaldet tilbageholdes automatisk, når du trykker på DN-knappen. Kontakt administratoren eller forhandleren for at få flere oplysninger. Se "Fleksible knapper (kun KX-UT133/ KX-UT136/KX-UT248) (Side 40)" for at få flere oplysninger om DN-knapper. 34 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

35 Funktioner Skifte taleretning (Opkaldsdeling) Når du snakker med en person og har en anden person på hold, kan du skifte mellem det tilbageholdte opkald og det aktuelle opkald. 1. Tryk på [HOLD/ ] under en samtale. 2. Ring til den anden deltager. 3. Udfør en af de følgende handlinger afhængigt af din enhed: For brugere af KX-UT113/KX-UT123 Tryk på [HOLD/ ]. For brugere af KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 Tryk på [HOLD/ ], og tryk derefter på den DN-knap (fleksibel knap), der blinker grønt, og som svarer til den anden person, der tilbageholdes. Hvis automatisk tilbagehold opkald er aktiveret på din enhed, skal du ikke trykke på [HOLD/ ] i trin 3 for KX-UT133/KX-UT136/ KX-UT248. Opkaldet tilbageholdes automatisk, når du trykker på DN-knappen. Kontakt administratoren eller forhandleren for at få flere oplysninger. Se "Fleksible knapper (kun KX-UT133/ KX-UT136/KX-UT248) (Side 40)" for at få flere oplysninger om DN-knapper. Omstilling af opkald (Omstilling) Du kan omstille et opkald til en anden destination (lokalnummer eller ekstern modtager). Sådan foretages omstilling 1. Tryk på [TRANSFER/ ] under en samtale. 2. Ring til den person, du vil omstille opkaldet til. 3. Vent med at meddele opkaldet, til den anden person har svaret. 4. Tryk på OK. Hvis Omstilling, når røret er lagt på, er aktiveret på din enhed, kan du blot lægge røret på i trin 4 i stedet for at trykke på OK. Kontakt administratoren eller forhandleren for at få flere oplysninger. Hvis dit telefonsystem understøtter blind omstilling, kan du springe trin 3 over. Kontakt administratoren eller forhandleren for at få flere oplysninger. For KX-UT113/KX-UT123: Hvis et opkald holdes tilbage (Side 34), kan omstillingen ikke udføres. Sådan foretages en uskærmet (blind) omstilling 1. Tryk på Videres under en samtale. 2. Ring til den person, du vil omstille opkaldet til. 3. Læg røret på. For KX-UT113/KX-UT123: Hvis et opkald holdes tilbage (Side 34), kan omstillingen ikke udføres. Sådan omstilles med direkte opkald (Omstilling med direkte opkald) (kun KX-UT133/KX-UT136/ KX-UT248) 1. Tryk på BLF-knappen (fleksibel knap) under en samtale. 2. Vent med at meddele opkaldet, til den anden person har svaret. 3. Tryk på OK. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 35

Kvikvejledning. Panasonic IP-telefon KX-NT551/KX-NT553 KX-NT556. Modelnr.

Kvikvejledning. Panasonic IP-telefon KX-NT551/KX-NT553 KX-NT556. Modelnr. Modelnr. Kvikvejledning Panasonic IP-telefon KX-NT551/KX-NT553 KX-NT556 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Vejledningen skal læses omhyggeligt og gemmes til fremtidig brug. Se PBX-dokumentationen

Læs mere

Kvikvejledning. Panasonic IP-telefon KX-NT543/KX-NT546 KX-NT560. Modelnr.

Kvikvejledning. Panasonic IP-telefon KX-NT543/KX-NT546 KX-NT560. Modelnr. Modelnr. Kvikvejledning Panasonic IP-telefon KX-NT543/KX-NT546 KX-NT560 Tak, fordi du har købt en Panasonic IP-telefon (IP-PT). Vejledningen skal læses omhyggeligt og gemmes til fremtidig brug. Se PBX-dokumentationen

Læs mere

Betjeningsvejledninger

Betjeningsvejledninger Betjeningsvejledninger Model nr. SIP-telefon KX-HDV130 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Vejledningen skal læses omhyggeligt og gemmes til fremtidig brug. R Tilføjelsen til de enkelte modelnumre

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Betjeningsvejledninger KX-UDT111. Bærbar DECT-station. Modelnr.

Betjeningsvejledninger KX-UDT111. Bærbar DECT-station. Modelnr. Betjeningsvejledninger Bærbar DECT-station Modelnr. KX-UDT111 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Brug

Læs mere

Betjeningsvejledninger KX-UDT131. Bærbar DECT-station. Modelnr.

Betjeningsvejledninger KX-UDT131. Bærbar DECT-station. Modelnr. Betjeningsvejledninger Bærbar DECT-station Modelnr. KX-UDT131 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Brug

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugervejledning til IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Brugervejledning til IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Brugervejledning til IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelkode: NN40050-102-DA Dato: August 2006 Copyright Nortel

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere