KØBENHAVNS BOWLING UNION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Rødovre den 28. marts 2013 Referat af UB1 den 12. februar 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Jan Heilmann (JH) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA) Suppleant for seniorleder: Anni Sørensen (AS) Kredsformand kreds 12: Claus Olsen (CO) Kredsformand kreds 13: Kim Iwanow Pedersen (KIP) Kredsformand kreds 14: Benny Rasmussen (BR) Kredsformand kreds 17: Willy Pedersen (WP) Formand for disciplinærudvalget: Jørgen Botting (JB) Suppleant: Martin Guldager (MG) AFBUD Kredsformand kreds 15: Flemming Jensen (FJ) AFBUD Kredsformand kreds 16: Per Mundberg (PM) AFBUD Suppleant for ungdomsleder: Daisy Vallentin Møller (DM) Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på sidste referat (UB4) 4. Meddelelser a. Vedr. DBwF b. Vedr. KBU c. Kredsene i. Kreds 12 ii. Kreds 13 iii. Kreds 14 iv. Kreds 15 v. Kreds 16 vi. Kreds 17 d. Disciplinærudvalget 5. Økonomi 6. Senior 7. Ungdom 8. Turnering 9. Eventuelt :27/ BM Side 1

2 Ad. 1 Valg af mødeleder LJ velkommen, og bad IS om at lede mødet. Der er afbud fra MG, FJ og PM. Ad. 2 Godkendelse af dagsorden Der blev uddelt en ny revideret dagsorden, som blev godkendt uden yderligere tilføjelser/ændringer. Ad. 3 Opfølgning på sidste referat (UB4) BM fortæller, at Flemming Jensen fra Kreds 15 har kommenteret det punkt i referatet vedrørende baneforhold på Bornholm. Flemming finder det meget mærkeligt, at hverken kreds eller de to klubformænd er blevet kontaktet. Flemming undrer sig over, at kredsformanden ikke får tilsendt en kopi af det brev, som er sendt til Rønne Bowling Center. Han har af omveje hørt om brevet, og står helt uforstående over for dette. Har dog hørt og set nogle af de problemer det omtales. Mener at det kunne gøres bedre fra KBUs side. WP vil gerne have næste referat på et officielt KBU papir. Der står noget om Bornholm. WP undrer sig over, at der stadig er problemer med Bornholm. LJ har haft kontakt til Bornholm, har fået en fyldig tilbagemelding fra Kredsen, om hvordan de vil opgradere arbejdet med hallen. Ifølge det repræsentantskabsmøde der lige har været afholdt i kredsen, har kredsen nedsat en gruppe, der har fokus på de problemer som vi har beskrevet. KBU har en talenttræner som jævnlig kommer til Bornholm, og han holder øje med problemerne. LMS vedrørende flytning af kamp, der sendes ud som ved en normal flytning af kamp. Det sidste sammenstød LMS har haft er, at hallen er mindre samarbejdsvillig. Hallen vil ikke skyde starttidspunkter, så vi kommer efter kl Her i København har vi flere gange startet på flere forskellige kamptidspunkter, udelukkende af hensyn til dem der kommer fra Bornholm. JB jeg vil give kredsen ret, vi skal ikke kontakte hallen uden at kredsen er informeret. LJ afslutter med, at han har talt med klubberne på Bornholm, så de var informeret. Ad. 4 Meddelelser a. Vedr. DBwF LJ de fleste er orienteret om, at forbundet flytter til Idrættens hus i Brøndby, hvor man overgiver bogholderiet til DIF. Helle har sagt sin stilling op, men vil fortsat hjælpe fremadrettet. Der er sendt en informationsskrivelse ud vedrørende dette. LJ jeg har fået en indbydelse til at deltage i FYN s repræsentantskabsmøde den 3/3. Jeg er selv forhindret, men hvis der er nogle der ønsker at deltage, så er de velkommen :27/ BM Side 2

3 b. Vedr. KBU LJ har fået en tak fra Maja i forbindelse med Ankers begravelse. LJ har været til 4 repræsentantskabsmøder indtil nu mangler kreds 12 som kommer den 19/2 regner med at formændene selv giver en information når vi kommer så langt. Men, de afholdte repræsentantskabsmøder er gennemført som de skal. LJ mener dog, at formændenes beretning kommer til at handle alt for lidt om visioner for fremtiden. Der er kommet indstillinger til æresnål, dem tager vi på et andet tidspunkt. LM det kan vi ikke, det er hele UB der skal godkende indstillingerne. Herefter gennemgår LJ de indstillinger der er modtaget: Ole Nielsen fra FB indstilles til 15 års fortjenstnålen. Han opfylder kriterierne, så indstillingen godkendes. Richard Rasmussen fra FB indstilles også til 15 års fortjenstnålen. Han har bestridt forskellige poster i mere end 20 år opfylder derved kriterierne til 15 års. Indstillingen godkendes. Linda Jørgensen fra KBK1940 indstilles ligeledes til 15 års fortjenstnålen. Indstillingen opfylder de fastlagte kriterier og godkendes. Dorthe Bierregaard fra Team Millennium indstilles til unionens æresnål. Der er ingen tvivl om, at Dorthe opfylder de fastlagte kriterier, og indstillingen godkendes. Susanne Malmberg fra BBK95 indstilles ligeledes til unionens æresnål. Der er bred enighed om, at Susanne opfylder kriterierne for at modtage denne nål, og indstillingen godkendes. c. Kredsene i. Kreds 12 CO fortæller, at kreds 12 holder repræsentantskabsmøde den 19/2. Kredsen har desuden travlt med afholdelse / planlægning af et OBG stævne, en runde i KBUcuppen og KM indledende. LJ bryder ind og fortæller, at FU har fået et brev fra Martin Guldager vedrørende problemer med dommervagter i Tårnby og slår fast, at det er kredsen der har ansvar for at stille med en dommer. CO undrer sig over, at det lyder som om, at der har manglet en dommer. CO fortsætter med, at der ved starten lørdag 8:30 ikke var mødt en dommer, og det derimod var en ansat med dommerkort der tog vagten. Det er korrekt at der var en dommer der udeblev. Kredsen har gjort hvad de skulle, der var lagt en dommerplan. CO indrømmer dog, at der generelt har været problemer med at :27/ BM Side 3

4 dommerne ikke mødte op, kan dog ikke være i hallen ved hver kampstart for at sikre, at der møder en dommer. Der var herefter en længere diskussion om den aktuelle sag, og hvordan den var blevet håndteret. JB afslutter med, at der nok skal laves en tilkaldeliste for hver klub. Beklager samtidig, at der var Sporvejene der udeblev fra dommervagten den pågældende lørdag morgen. LJ konkluderer, at hvis der ikke er en dommer til stede, så kan man ikke starte spillet. ii. Kreds 13 KIP fortæller at der har været afholdt repræsentantskabsmøde i kredsen, og samtlige poster blev besat med undtagelse af ungdomslederposten. Repræsentantskabsmødet var ikke det store tilløbsstykke. Der var ikke fremsendt forslag hverken fra KBU eller forbundet. Kredsen har afholdt et møde med Lars Jacobsen, og her mødte ingen klubber frem. Kredsen har haft en kedelig sag med et ungdomsstævne som blev aflyst. KIP har hørt, at der på Facebook er blevet opfordret til, at man ikke meldte sig til dette stævne. LM håber, at dette rygte bliver taget op på ungdomsledermødet i Odense. iii. Kreds 14 BR fortæller, at der ikke er sket det store i kredsen siden sidst. Kredsen har afviklet et OBG i januar, som gik rimeligt. Der har været afholdt møde i Grøndalsfonden. Der skal afvikles KM single finaler her i februar. Sidst har der været afholdt repræsentantskabsmøde, og alle poster blev besat. iv. Kreds 15 Flemming Jensen har meldt afbud, men som sædvanlig fremsendt en skriftlig beretning omkring kredsen på Bornholm. Der er afholdt ordinært repræsentantskabsmøde den 7/2. Her deltog Michael Pedersen fra KBU som gæst. Mødet var stille og roligt. Michael blev valgt som dirigent, og der deltog i alt 14 medlemmer inkl. bestyrelsen. Der var genvalg til Helmund Thiesen som kasserer, bestyrelsesmedlem Arne Andersen og suppleant Søren Larsson. Ny suppleant Sarah Diedrich, ny revisor Birger Kruse og ny revisor suppleant Preben Ibsen. Det vil sige, at kreds 15 fik besat alle ledige poster. Kredsen arbejde på et nyt dommerkursus, samt kredsmesterskab og lokalopgør. Noget som også var oppe på repræsentantskabsmødet var, at der er stor tilfredshed med Kim som kommer en gang om måneden og afholder talenttræning. Dette er seniorerne også glade for :27/ BM Side 4

5 v. Kreds 16 Per Mundberg har meldt afbud, men har fremsendt en skriftlig beretning omkring kredsen i Gladsaxe. Siden sidste UB møde har vi fået afviklet en masse kampe. Desværre har de måtte flytte noget rundt med holdene på de forskellige baner, og det er på baggrund af deres maskiner. De er desværre ikke kommet helt i orden efter renoveringen. Personalet prøver på at reparerer maskinerne, men på grund af manglende reservedele, er dette ikke helt nemt. Per forventer ikke at alt er helt på plads før efter sommerferien. Den 31/ afholdt kredsen deres årlige repræsentantskabsmøde, hvor de havde den glæde at byde velkommen til Lars Jacobsen fra KBU. Der var 10 personer der mødte frem, og det gik som det plejer. En beretning fra formand og fra seniorleder. Herefter valg, og så var bestyrelsen på plads. Alle fortsætter på deres pladser i kreds 16. vi. Kreds 17 WP fortæller, at kreds 17 også har afholdt repræsentantskabsmøde, og her blev der valgt hvad der skulle. Kredsens Julestævne kom ud med et mindre underskud, som blev dækket af et tilskud fra KBU. Kredsen havde inden stævnet overvejet at aflyse, men valgte alligevel at gennemføre. Kredsen planlægger et julestævne igen i 2013 håber ikke at det ramler ind i for mange turneringskampe. WP spørger ind til, om man har overvejet at afvikle turneringskampe mellem jul og nytår? Kredsen har afholdt bestyrelsesmøde hvor man har besluttet at prøver på noget nyt. Man vil afvikle en hverdagsturnering med 4-mandshold måske en spilleform man kunne tænke ind i dameturneringen. AS indskyder, at der i weekenden inden jul er planlagt landspokalen, som skal afholdes i Glostrup. WP mener at det er noget kluns. Her ønsker en kreds at gøre noget for bowlerne, og så ødelægger de det fra forbundet. AS vil prøve at få ændret aktivitetsplanen. Der var herefter en længere diskussion om, hvilke krav forbundet kan stille til aktiviteter, der afvikles ude i unionerne. d. Disciplinærudvalget JB fortæller om OBG som blev afviklet i weekenden. Her var der en spiller der ikke havde den rigtige spillertrøje på. Hun fik at vide at det kunne have konsekvenser. Disciplinærudvalget har sendt sagen til forbundet, og klubben (FBK 2000) er også blevet orienteret. Der har været en sag i World Cup Hallen, hvor en dommer har givet en spiller dispensation for trøje. Episoden er kun blevet kendt fordi det har stået i dommerrapporten. JB sender en skrivelse til alle klubber, at en dommer under ingen omstændigheder må give dispensation for trøje. LMS mener, at der er et generelt problem, at forbundet har andre regler omkring :27/ BM Side 5

6 spilletrøje end vi har i KBU. LM mener at alle regler siger, at man skal have spilletrøje på, det er sanktionen er forskellige. Der var herefter en længere meningsudveksling omkring spilletrøjer. I forbindelse med OBG vil man næste år skrive i propositionerne, at der spilles efter KBUs regler. Ad. 5 Økonomi a. Orientering om regnskab 2012 Leif gennemgik regnskabet, som er blevet revideret og klar til at blive trykt i repræsentantskabsmappen. b. Forslag til revideret budget 2013 LM har inden mødet udsendt kommentarer til budgettet, men fremhævede følgende: Budgetteret underskud på kr Regulering af kontingentindtægt. Regulering af udgifter til møder i FU og bestyrelse er sat til gennemsnittet af de sidste 3 års forbrug. Der er ikke reguleret på beløbet til kredskampen KBU betaler kun baneleje og spisning for officials. Bowlingskole og kurser er sat drastisk op Bornholm har fået talenttræning, KBU betaler hver anden måned. Vi har besluttet at støttet uddannelsen af en diplomtræner. Medlemsrekruttering er sat op for at få aktiviteter i gang. I 2013 har Jesper Mikkelsen fra forbundet ønsket at unionen giver et tilskud til midler ud over forbundets budget. CO foreslår, at man omdøber medlemsrekruttering til medlemsfastholdelse. LJ vi er nødt til at støtte dem der vil fastholde. LM fortsætter med, at han foreslår at vi dækker underskuddet fra vores egenkapital. Spørgsmålet er dog, hvor meget kan vi bruge af egenkapitalen inden vi tager skeen i den anden hånd. På et eller andet tidspunkt går det ikke at blive ved med at lave underskud. LM har den holdning, at egenkapitalen ikke skal under unionens årlige indtægt (under ). WP undrer sig over, hvorfor unionen ikke bruger de penge der skal til, for at fastholde vores medlemmer, det giver på sigt en indtægt. Det er en satsning, at skabe et eller andet for bowlernes skyld. Vi kunne lave et arrangement som bowlerne synes er godt, og så får vi det måske tilbage igen. LM budgettet ser ud som det gør, og så må vi arbejde videre på nye initiativer. Herefter var der som sædvanlig en længere diskussion om de midler som unionen har bundet i f.eks. dispositionsfonden mv., kassererens tilbageholden for ikke at brænde alle unionens midler af på en gang og så videre. CO er dybt utilfreds med, at pengene ikke kommer ud og arbejde :27/ BM Side 6

7 LM afslutter diskussionen med, at vi sagtens kan afsætte til medlemsrekruttering, men ser ingen grund til dette, da vi tidligere år ikke har opbrugt budgettet på LJ har været rundt i kredsene for at få gang i initiativer. Er lige nu ved at sammenskrive, og kommer med nogle ideer. Kreds 17 er allerede i gang med nogle ideer. WP er i tvivl om, hvorvidt klubberne er bekendt med, at der kan søges stævnegaranti. I påsken vil Game On lave et stævne, men ved de at man kan søge stævnegaranti? Vi må ikke sidde på hænderne, det hjælper ikke noget. LJ afslutter med, at der ikke må være tvivl om, at gode ideer behandles. LJ bliver ved med at komme rundt i kredsene og banke på døren. c. Forslag til budget 2014 LM fortsætter med budgettet for 2014 hvor der kun er ændret lidt i forhold til budgettet for 2013 (diplomtræneren er taget ud). d. Budgetkontrol pr. 9/ LM har inden mødet fremsendt en ny budgetkontrol som blev gennemgået. Ad. 6 Senior a. Ændringer i propositioner i Old Boys/Girls JH har modtaget en opfordring fra MG om, at vi fremover har 6 stævner hvor alle 6 er tællende. Fremover skal der udelukkende spilles efter KBUs spilleregler. LMS mener at mange spillere er glade for, at kunne springe et stævne over eller pille et stævne fra. KIP mener at der er risiko for, at hold trækker sig efter de første 5 stævner, hvis de alligevel ikke kan nå noget. JB mener at vi skal fokusere på bowlernes behov og ikke på at gøre det let for dem der skal administrere. WP mener at man skal undersøge hvorfor der er mange der vælger OBG fra. Er det for lagt at køre ud på Sjælland eller er det for dyrt at spille? WP anbefaler at man spørger de hold der ikke stille op igen. AS indskyder, at vi har afskaffet finalen for at holde prisen nede. Der har været diskussion om, at vi spiller på Sjælland. For 2-3 sæsoner siden var vi 90 hold imod nu hvor vi er 70 hold :27/ BM Side 7

8 JB giver udtryk for, at man er nødt til at vende den om. Vil vi have Sjælland med, så er vi også nødt til at tage derud én gang. Sjælland skal tage turen til København mange gange. WP giver udtryk for skuffelse - efterlyser fortsat et spørgeskema til klubformændene, hvorfor de har hold der ikke bliver meldt til. AS fortæller at vi har tidligere lavet spørgeskema, og fik ca. 80 % tilbage. CO mener at det er vigtigt, at det er slutbrugerne, der skal svare. JH mener at vi har et problem spørger om man i stedet skal tilmelde sig for hele sæsonen? LM mener, at man kan have 2 formål for at deltage i OBG. Vil man vinde det enkelte stævne eller vil man vinde rækken af stævner. Hvis man vil vinde totalt, så er holdet nød til at spille alle stævner. Man skal fortsat kun tilmelde sig til de enkelte stævne. BM spørger ind til, om Jan har brug for hjælp til at udforme et spørgeskema, da det lyder som om, at der er mange her rundt om bordet der har rigtig mange gode ideer til hvordan og hvad man skal spørge om, men ingen meldte sig. b. Stævnepriser er de for høje? c. Manglende deltagelse i KM er, og hvad gør vi for at ændre på dette (WP) Diskussionen fortsatte med den generelle deltagelse i stævner (KM er): - købe konsulentbistand udefra - turneringsplanen skal give plads til at holde ferie i løbet af sæsonen - præmier (størrelse og hvor mange) - oliering (forskellig oliering i indledende og finaler) Diskussionen førte dog ikke frem til løsningsforslag. Det er dog ikke kun forretningsudvalget der har ansvar for at der findes en løsning men hele unionsbestyrelsen. Ad 7 Ungdom a. Aflyst ungdomsstævne - på grund af andet arrangement (WP) Der har atter været et indlæg i gæstebogen fra Pernille Hyldekrog vedrørende afviklingen af finaler i KM (ungdom / seniorer). LJ gør opmærksom på, at vi har besluttet i FU, at ungdom og senior ikke spiller finaler samme dage. AA mener, at vi sidste år sendte et svar til Pernille Hyldekrog, men der var datoerne for i år allerede fastlagt. Det bliver ændret for næste sæson :27/ BM Side 8

9 b. KM finaler aflyst (rygte) AA er blevet kontaktet af en bowlingspiller fordi det forlyder, at finalen for ungdom er blevet aflyst. LMS mener, at dette rygte måske er opstået fordi der kun ligger en startliste på hjemmesiden for senior og ikke for ungdom. Der var herefter diskussion om tidspunktet for finalen, som er blevet ændret. AS efterlyser datoer for ungdomsarrangementer den næste sæson, så de kan komme med i aktivitetsplanen. Ad. 8 Turneringen a. Turneringsplaner fremover (WP) WP tager igen problemet op omkring forbundets krav til vores turneringsplanlægning. Mener fortsat vi primært skal tage hensyn til hvad der er godt for os og vores bowlere det er ikke forbundet der bestemmer. Hvis vi skal have plads til forbundets arrangementer, så må vi også stille krav om at det passer her hos os. Vi skal se på, hvad der er godt for os. LMS indskyder, at det er ikke sådan, at vi er bundet på hænder og fødder. Ved afvikling af forbundsmesterskaber, så er det kun liga og serier der er bundet. Men vi har desuden også de andre unioner at tage hensyn til. Det er de samme bowlingspillere der spiller i alle unionerne i vores område. I denne sæson startede turneringen lidt tidligere, og slutter først midt i maj. FSKBH har været meget samarbejdsvillige. WP spørger ind til, hvor er vores medlemmer forsvinder hen går de til Den frie? LMS svarer, at det primært er damerne der ikke kan stille med 6 spillere, og at de derfor går til Den frie. LM mener, at vi må have så mange tilbud, at de dygtige spillere kan spille alt det de ønsker i KBU regi og ikke fordeler dem i alle unioner. JB mener at det er et stort ønske fra ungdomsklubberne, at de kan trække tilmeldingen mindst 1 måned, da det ofte er svært at vide hvor mange ungdomsspillere der er til rådighed efter sommerferien. Det må være bedre at de møder, end de melder fra. LMS ser et problem i, hvis man ved turneringsplanlægningen ikke har endelig holdtilmelding på plads, og hvis ungdom får en længere tilmeldingsfrist. CO mener at vi skal gøre vores union og turnering attraktiv. Man skal ikke undervurdere den aktivitet der foregår i hallerne om formiddagen (pensionister). Dem er vi også op imod. Der er mange pensionister som ikke spiller i KBU mere de spiller med tilskud om formiddagen. Der er mange der siger, at det er sjovere at spille i Den frie, hvor der ikke er så mange regler. Der er masser af bowlere :27/ BM Side 9

10 WP fortæller, at han startede med at bowle i Dengang spillede firmaklubberne lørdag formiddag, og KBU om eftermiddagen. Kan man ikke fortsat fordele dem hen over dagen, så kampene ikke ramler sammen. LMS gør opmærksom på, at det er et ønske fra hallerne, at de har lørdag eftermiddag fri til løsbowlere. Det er korrekt at pensionister og firmaer alle spiller med tilskud. Vi må derfor pleje dem vi har, så de ikke er tvunget til at gå til andre unioner. Diskussionen fortsatte med spilleformen i KBU om hvorvidt den skal ændres: - færre hold i hver række - 2 kampe om søndagen - turbo weekender hvor man spiller flere kampe - adoption af pensionistklubberne Ad. 9 Eventuel KIP har en tilføjelse til kreds 13, hvor der er en skoleturnering i gang med 200 deltagere. Man håber på at det giver afkast til klubberne. LJ fortæller om bowlingskolen, hvor der bliver lagt 2 datoer ind i aktivitetsplanen, så man ved det i forvejen. Det samme med U-træf. Mødet sluttede 22:06 MVH Bente :27/ BM Side 10

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 24. november 2013 Referat af UB4 den 14. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 24/10 2013 Rødovre den 21. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 5. september 2013 Referat af UB3 den 2. september 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 15. september 2012 Referat af UB3 den 12. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 30/10 2014 Rødovre den 14. januar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 09/09 2009 Rødovre den 18. oktober 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 15/1 2013 Rødovre den 20. januar 2013 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 28/10 2015 Rødovre den 2. november 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 21/1 2016 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Michael Pedersen Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Martin

Læs mere

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6.

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl. 19.00 i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Afbud fra Camilla Keller og Bente Makholm Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 4. august 2014 Referat af UB2 den 7. april 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 17/06 2009 Rødovre den 11. juli 2009 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder: Michael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 24. februar 2014 Referat af UB1 den 12. februar 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/08 2008 Malta, den 20. august 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 1/8 2012 Rødovre den 14. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 16/06 2008 Rødovre den 31. juli 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2014 Rødovre den 27. april 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 25/4 2013 Rødovre den 30. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 23/10 2007 Rødovre den 15. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 13/04 2015 Rødovre den 30. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder:

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 28/05 2015 Rødovre den 31. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 26/11 2009 Rødovre den 31. december 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 29/07 2015 Rødovre den 24. oktober 2015 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 25. april 2013 Referat af UB2 den 16. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB1 19/02 2008 Rødovre den 23. marts 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 12/11 2007 Rødovre den 14. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 30/6 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION 38 89 79 69 Referat af temadag den 24/11 2013 Rødovre den 22. 12 2013 Tilstede: BBK 95: Susanne Malmberg BBK 95: Søren Andre BK Center: Martin Guldager (Suppleant til forretningsudvalget) BK Triominos:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Vietnam den 26. marts 2015 Referat af UB1 den 11. februar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/6 2007 Rødovre den 24. juni 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. april 2011 Referat af UB 2 den 26. april 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 24/9 2007 Rødovre den 9. oktober 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 3/5 2010 Rødovre den 03. maj 2010 Tilstede: Afbud: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU 4 den 18/5 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 27/9 2012 Rødovre den 30. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 13/9 2007 Rødovre den 15. september 2007 Tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 29/03 2010 Rødovre den 3. april 2010 Tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 22. oktober 2011 Referat af UB3 den 7. september 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 07/04 2008 Rødovre den 26. april 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 18/9 2014 Rødovre den 27. oktober 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 27/5 2013 Rødovre den 13. juli 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS)

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 16. januar 2016 Tidsrum: kl. 11.00 til ca. kl. 15.00 Sted: Bowlernes Hal Grøndal, Hvidkildevej 64, 2400 København NV Mødedeltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION KØBENHAVNS BOWLING UNION Mødelokale Mørkhøjvej 6 DK-2700 Brønshøj Telefon: +45 38 89 79 69 E-mail: borgeholm@dbmail.dk Internet: www.kbu.dk Til unionsbestyrelsen Referat fra repræsentantskabsmødet den

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE TIL KBU klubberne I World Cup Hallen Rødovre, den 7. januar 2013 Vedlagt fremsendes indkaldelse til Kreds 13 s repræsentantskabsmøde den 30. januar 2013 i World Cup Hallen. Sammen med indkaldelsen er vedlagt

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007 Referat UB2 23/5 2007 Rødovre den 27. maj 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes tirsdag d. 6. maj 2014 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes torsdag d. 28. april 2016 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Ny Dansk Rekord på flg. distance:

Ny Dansk Rekord på flg. distance: KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 25+26. august 2012 Opdateret : 26-08-2012 19:53 Ny Dansk Rekord på flg. distance: 2 mandshold 4 serier Carsten Trane Christian Larsen Pin-crackers Politiet I.F I alt

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem Helle Sørensen (HS), ungdomsleder

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

Klub blad for 2015-2016

Klub blad for 2015-2016 Klub blad for 2015-2016 Sportslig målsætning og vigtig information. Velkommen til sæson 2015/16 I dette klubblad vil der være oplysninger og datoer for, hvad der skal ske i den nye sæson. Vi håber, det

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Mødet afholdtes hos Hans Græsvig og startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun, Viby og startede kl. 12.45. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat af generalforsamling den i Thy Mors HåndboldDommerklub.

Referat af generalforsamling den i Thy Mors HåndboldDommerklub. Referat af generalforsamling den 16.02.2015 i Thy Mors HåndboldDommerklub. Der var mødt 24 op til selve spisningen og der var 24 til selve generalforsamlingen. Der var indkommet 7 afbud til selve arrangementet.

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2009

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2009 Ordinært repræsentantskabsmøde 2010 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2009 Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: Team Millennium v/steffen H. Jensen Lyngby v/frank Rasmussen,

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

" #$%&'%!(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" &

 #$%&'%!(%$)  #$ % & # & '( & #( ) ( & " #$%&'%(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" & STATUS PR. 31. DECEMBER 2005 AKTIVER Kasse 2.496,11 Checkkonti, Jyske Bank 358.245,61 Bankbog, Jyske Bank 62.986,32 Girokonto, BG Bank 112.887,29 Aktier nom. 10,00,

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

BOWLINGKLUBBEN CENTER

BOWLINGKLUBBEN CENTER HUSK KONTINGENT 0/17 år kr. 75,00-18/20 år kr. 195,00-21/24 år kr. 235,00-24/- år kr. 340,00 KAN INDBETALES PÅ KONTO 1551-0002209764 BOWLINGKLUBBEN CENTER KONTAKTPERSONER BK Center Formand Martin Guldager

Læs mere

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information.

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information. Klubbladet 2014-2015 Sportslig målsætning og anden vigtig information. Velkommen til en ny sæson! Vi byder velkommen til sæsonen 2014-2015 og håber det må blive et godt år med mange sportslige resultater.

Læs mere

Referat fra årsmøde 17. maj 2010

Referat fra årsmøde 17. maj 2010 Ad.1 Ad. 2 Bjørn Semberg, Hi. Formandens mundtlige beretning. Formanden mindes afdøde kammerater med mindeord og 1 minuts stilhed. Efter at have omtalt fusionen pr. 01. januar 2010 gennemgik han den fremsendte

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 014/05 2008 Rødovre den 20. maj 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere