Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version Nyhedsbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Nyhedsbrev"

Transkript

1 Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Nyhedsbrev

2 Indholdsfortegnelse Nyheder Finans... 4 Felt til angivelse af fakturanummer if. med bogføring af debitorindbetalinger... 4 Import/Eksport af linjer til/fra kladder... 4 Revisor import og eksport... 4 Posteringslister kan udskrives direkte fra posteringsoversigten... 5 Advarsel ved ændring af kontonavn i Kontoplanen... 5 Nyt felt til supplerende enheder tilføjet i Intrastat og Lagerkartoteket... 5 Kolonne med Tælleværk tilføjet på udskriften Kontoplan... 5 Kolonne med Total tilføjet på balancen Saldooversigt (Scale)... 5 Bemærkning vedr. valuta på udskriften Finansspecifikation... 5 Ny udskrift - Moms specifikation... 5 Poster fra kassekladder kan overføres til lønmodulet som lønlinjer... 5 Forbedringer og rettelser Finans... 6 Nyheder Debitor... 6 Funktionen Kopier ordre kan benyttes i C5 Light versioner... 6 Nyt faneblad Statistik... 6 Adressekartotek... 6 Advarsel ved ændring af debitornavn... 6 Blanke tegn fjernes automatisk i feltet Konto... 6 Funktionen Find faktura... 6 Kolonnen Saldo tilføjet på fanen Oversigt... 6 OIOXML fil vises som html-dokument... 7 OCR linjer kan udskrives på Word fakturaer... 7 Følgeseddelsnumre og leveringsdato oplyses på salgsfakturaer... 7 OIOXML fil opdateres med flere informationer om levering... 7 Supervisor kan ophæve udligninger efter Kopier ordre... 7 Forfaldsfordelte saldooversigter forbedret... 7 Forbedringer og rettelser Debitor og Ordre... 8 Nyheder Kreditor... 8 Funktionen Kopier indkøb kan benyttes i C5 Light versioner... 8 Nyt faneblad Statistik... 8 Advarsel ved ændring af kreditornavn... 8 Blanke tegn fjernes automatisk i feltet Konto... 8 Kolonnen Saldo tilføjet på fanen Oversigt... 8 Oplysningen Vor konto medtages i betalingsfiler... 9 Forbedringer og rettelser Kreditor og Indkøb... 9 Nyheder Ordre... 9 Import/Eksport af linjer til/fra kladder... 9 Nyt faneblad Oversigt

3 Flere valgmuligheder ved oprettelse af Indkøb fra Ordre... 9 Nyheder Indkøb Import/Eksport af linjer til/fra kladder Nyt faneblad Oversigt Mulighed for at benytte specialtegn i søgenavn Flere valgmuligheder ved oprettelse af Ordre fra Indkøb Nyheder Lager Import/Eksport af linjer til/fra kladder Afmærkning Udvidet afmærkning/automatisk afmærkning Lagerværdi reguleringer Flytning af fysisk modtagne varer Advarsel ved ændring af varenavn Prisgrupper kan ikke slettes hvis de benyttes Nyt felt til supplerende enheder tilføjet i Intrastat og Lagerkartoteket Kolonnen Disponibel tilføjet på fanen Oversigt Forbedringer og rettelser Lager Nyheder Projekt Import/Eksport af linjer til/fra kladder Nyt faneblad Oversigt Advarsel ved ændring af debitors navn på projekt Projektposter for flere projekter kan kopieres på én gang Forbedringer og rettelser Projekt Nyheder Ehandel Check af ebutik Forbedringer og rettelser Nyheder Generelt Backup tool Datamanipulation Opsætning af import/eksport definitioner Eksport til SP:Programmerne Serienummer kan indtastes manuelt i kodebilledet Rettelser og forbedringer Generelt

4 Nyheder Finans Felt til angivelse af fakturanummer if. med bogføring af debitorindbetalinger I kassekladderne er feltet Modfaktura tilføjet. Feltet benyttes i forbindelse med indtastning af betalinger fra debitorer. Hvis man i feltet Modfaktura indtaster fakturanummeret der betales, udfyldes feltet Konto automatisk med debitorens kontonummer, Kredit-kolonnen udfyldes automatisk med fakturabeløbet fra den oplyste faktura, feltet Tekst udfyldes automatisk med teksten 'Betaling' og betalingen udlignes automatisk med fakturaen. Import/Eksport af linjer til/fra kladder I Finans-, Lager-, Ordre-, Indkøbs-, Projekt- og Lønkladder er der under knappen Funktioner tilføjet to nye punkter ved navn Import og Eksport. Funktionerne benyttes til at importere linjer der f.eks. er udlæst fra en anden C5, et andet system eller lignende, eller eksportere linjer der ønskes benyttet i en anden C5 eller et andet system. For at kunne benytte import og eksport funktionerne, skal der under Generelt/Kartotek/Kladde import/eksport definitioner opsættes en definition. I definitionen angives hvilken separatorer der benyttes i filen, datoformatet, i hvilken rækkefølge dataene er angivet osv. Når definitionen er oprettet kan denne vælges, når menupunktet Funktioner/Import vælges i kladderne. NB! En beskrivelse af felterne og menupunkter under opsætningen af importdefinitionen m.m. kan findes i online-hjælpen. Revisor import og eksport Under Finans/Periodisk/Udfyld årsregnskab er punktet Revisor eksport tilføjet. Under Finans/Dagligt/Kassekladder/Knappen Funktioner er punktet Revisor import tilføjet. Ved hjælp af disse punkter er det muligt at importere og eksportere informationer til brug ved f.eks. udarbejdelse af årsregnskab til/fra revisoren. Filerne der arbejdes med er semikolon separerede.csv filer. Ved udlæsning af eksporten til revisoren udlæses finansposter, finanskartoteket og momskartoteket. Det er naturligvis muligt at angive afgrænsninger på periode m.m. Ved importen i kassekladden indlæses finansposterne til kassekladden, og samtidig er det muligt at få opdateret finanskartoteket og momskartoteket med nye konti. Hvis virksomheden f.eks. har oprettet nye konti eller momskoder i årets løb, kan det vælges at opdatere disse automatisk i forbindelse med importen, så revisoren og kunden altid har samme kontoplan. 4

5 Posteringslister kan udskrives direkte fra posteringsoversigten Under Finans/Kartotek/Kontoplan/knappen Posteringer kan man ved hjælp af den nye knap Udskriv, udskrive en posteringsliste til skærm, printer m.m. Advarsel ved ændring af kontonavn i Kontoplanen Hvis et kontonavn på en konto i kontoplanen ændres, vises en prompt hvor brugeren skal vælge om kontonavnet skal ændres. Nyt felt til supplerende enheder tilføjet i Intrastat og Lagerkartoteket Feltet Suppl. enhed er tilføjet under Finans/Periodisk/Told og skat/intrastat samt under Lager/Kartotek/Lager. Informationer om supplerende enheder overføres automatisk til Intrastat, når der foretages intrastat posteringer. NB! Det oprindelige felt ved navn Suppl. enhed er ændret til Suppl. faktor. Kolonne med Tælleværk tilføjet på udskriften Kontoplan Der er tilføjet en ny kolonne der oplyser Tælleværk på udskriften Kontoplan. Kolonne med Total tilføjet på balancen Saldooversigt (Scale) Der er tilføjet en ny kolonne der oplyser totalbeløbet for den enkelte konto. Bemærkning vedr. valuta på udskriften Finansspecifikation Tilføjet en bemærkning der informerer brugeren om, at posteringer bogført i valuta omregnes til danske kroner i kolonnen BeløbDKK ved hjælp af kursen angivet for den angivne periode. Denne bemærkning er tilføjet, idet der kan opleves forskel i saldo ultimo og saldo primo i den efterfølgende periode i BeløbDKK, mens at saldoval stemmer. Ny udskrift - Moms specifikation Udskriften Moms Specifikation benyttes til at få et overblik over eventuelle uoverensstemmelser mellem momsbeløbet der er bogført på momskontiene og det forventede momsbeløb. Udskriften viser det bogførte momsbeløb pr. konto pr. momskode samt det forventede momsbeløb for den enkelte konto (dette beløb findes ved at tage kontoens saldo * momssatsen på kontoen). I forbindelse med afgrænsningen af udskriften er det muligt at vælge at få udskrevet de posteringer, hvor der er registreret en difference mellem det bogførte momsbeløb og det forventede beløb. Poster fra kassekladder kan overføres til lønmodulet som lønlinjer Hvis der på en linje i kassekladderne udfyldes informationer om medarbejder og lønart, overføres denne linje automatisk som en lønlinje til den aktuelle medarbejder ved bogføring af kassekladden. 5

6 Forbedringer og rettelser Finans Afdeling kopieres ikke længere ved brug af finansparameteren Gentag felter ved ulig balance Informationer om antal if. med afgifter er tilføjet på afgiftsrapporten under Finans/Rapporter/Ekstern/Afgiftsrapport Funktionen Renummerer bilag i finanskassekladder er ændret, således at linjer med samme bilagsnummer får tildelt samme nye nummer. Bogføring ændret i forbindelse med kreditorbetalinger, når der udnyttes en rabat og samtidig benyttes triangulering. Check af posteringer til listesystem medtager kun poster med lagerstatus Økonomisk. Funktionen Hent bilag i kassekladder er forbedret med hensyn til debitor- og kreditornumre. Kørslen Finanskomprimering er ændret, så der ikke tages hensyn til momsspærret og dimensioner. Funktionen Kopier bilag/kladde medtager linjer med momskoden Momsfri. Advarsel ved komprimering af finansposteringer Nyheder Debitor Funktionen Kopier ordre kan benyttes i C5 Light versioner Det er nu muligt at benytte funktionen Kopier Ordre i en C5 light installation. Nyt faneblad Statistik I Debitor- og Kreditorkartoteket er der tilføjet et nyt faneblad ved navn Statistik. Her kan de statistiske oplysninger på enten debitoren eller kreditoren ses i form af en graf. Ved hjælp af knappen Opsætning er det muligt at ændre periodeinterval m.m. således at grafen ændres. Adressekartotek I Debitorkartoteket kan der nu angives flere forskellige faktura, leverings- og SWIFT adresser til en debitor. Dette gøres ved hjælp af knappen Adresser. På ordrer m.m. er det muligt med Alt+H i feltet Lev. navn at hente disse adresser. Advarsel ved ændring af debitornavn Hvis et navn på en debitor ændres, vises en prompt hvor brugeren skal vælge om navnet skal ændres. Blanke tegn fjernes automatisk i feltet Konto Blanke tegn fjernes automatisk i feltet Konto i Debitorkartoteket. Funktionen Find faktura Funktionen Find Faktura (Shift+Alt+F4) kan nu benyttes på både fanen Generelt og fanen Opsætning. Kolonnen Saldo tilføjet på fanen Oversigt Kolonnen Saldo er tilføjet på fanen Oversigt. 6

7 OIOXML fil vises som html-dokument Hvis der i forbindelse med fakturaopdateringer vælges at danne en OIOXML fil, vises indholdet af OIOXML-filen efterfølgende som en faktura i html-format. Under Finans/Tilpasning/Parametre/OIOXML skal stien til filen html.xsl angives i feltet XSL fil. Denne fil er som standard placeret i C5 Data biblioteket. OCR linjer kan udskrives på Word fakturaer Feltet OCRid er tilføjet på debitorjournalen og opdateret i XAL.SalesInvoice, således at det nu er muligt at få udskrevet OCR-linier på bl.a. Word fakturaer. Følgeseddelsnumre og leveringsdato oplyses på salgsfakturaer Ifølge EU bestemmelser skal følgeseddelsnumre fremgå af fakturaer, såfremt der er foretaget levering af varer. Endvidere skal informationer om leveringsdato eller periodeinterval for leveringer oplyses. OIOXML fil opdateres med flere informationer om levering OIOXML filerne opdateres med informationer om leveringsdato eller periodeinterval for levering såfremt der har været flere leveringer over en given periode. (periodeintervallet fastsættes som den første og den sidste leveringsdato). Informationerne opdateres i afsnittet Delivery Schedule i OIOXMLfilen. Supervisor kan ophæve udligninger efter Kopier ordre Supervisor kan ophæve udligninger af poster opstået i forbindelse med funktionen Kopier ordre. Forfaldsfordelte saldooversigter forbedret Udskriften Saldoliste og Saldoliste Grupper under Debitor/Rapporter/Periodisk er udvidet, således at det nu er muligt at angive om der skal benyttes en fremadrettet visning eller bagudrettet visning. Derved er det muligt både at få en udskrift, der viser forfaldne beløb og hvor længe disse har været forfalden (bagudrettet visning) samt en udskrift der viser en oversigt over forfalden saldo samt en oversigt over hvornår de næste beløb forfalder til betaling (fremadrettet visning). 7

8 Forbedringer og rettelser Debitor og Ordre Længden på betalingsmåder gemmes ved import/eksport af data Søgning med F4 og efterfølgende brug af F7/F8 forbedret Moms af afgifter på varekøb i EU-land bogføres i korrekt valuta På nye ordrelinjer med typen Blank udfyldes ingen informationer i felterne Dato og Antal Tekst på finansposteringer ved massefakturering forbedret Beløbsfelt i Ordrearkiv ændret, så Antal*Pris=Beløb ved split linjer Bogføring af finansposteringer med GebyrFM forbedret DB og DG beregning forbedret i Ordrearkivet Søgning efter varer ved indtastning af varenavn i feltet Varenummer på Ordrelinjer forbedret Ordrelinjer med typen Blank kan slettes automatisk selvom der manuelt har været ændret i feltet Antal Kørslen Opdater Dimensioner under Generelt/Kartotek/Dimensioner ændret, så informationen om afdeling på en ordre ikke bliver overskrevet med afdelingen fra debitoren. Rettet problemer med serienummerstyring ved fakturering efter forudgående følgeseddelsopdatering Word fakturaer viser ikke længere 0-beløb Kostpris-feltet på Ordre- og Projektlinjer er åben for indtastning/ændring på linjer med ydelser Specialtegn som & og / kopieres fra feltet Navn til Søgenavn i Debitorkartoteket ved oprettelse af nye poster Rettet problemer med udligning ved Kopier ordre med omvendt fortegn Nyheder Kreditor Funktionen Kopier indkøb kan benyttes i C5 Light versioner Det er nu muligt at benytte funktionen Kopier Indkøb i en C5 light installation. Nyt faneblad Statistik I Debitor- og Kreditorkartoteket er der tilføjet et nyt faneblad ved navn Statistik. Her kan de statistiske oplysninger på enten debitoren eller kreditoren ses i form af en graf. Ved hjælp af knappen Opsætning er det muligt at ændre periodeinterval m.m. således at grafen ændres. Advarsel ved ændring af kreditornavn Hvis et navn på en kreditor ændres, vises en prompt hvor brugeren skal vælge om navnet skal ændres. Blanke tegn fjernes automatisk i feltet Konto Blanke tegn fjernes automatisk i feltet Konto i Kreditorkartoteket. Kolonnen Saldo tilføjet på fanen Oversigt Kolonnen Saldo er tilføjet på fanen Oversigt. 8

9 Oplysningen Vor konto medtages i betalingsfiler Oplysningen Vor konto medtages i betalingsfiler til Danske Bank og Jyske Bank jævnfør disse bankers formatbeskrivelser. Forbedringer og rettelser Kreditor og Indkøb Metoden Betal pr. total i forbindelse med kreditorbetalinger kan benyttes sammen med SWIFT. Lokale aktionslister kopieres kun ved brug af Shift+F2, og ikke med F2. Søgning med F4 og efterfølgende brug af F7/F8 forbedret Mulighed for at afsende information til Nationalbanken i forbindelse med udenlandske betalinger er fjernet, idet disse informationer ikke længere er påkrævet. Fakturanummer oplyses på finansposter bogført i forbindelse med kreditorbetalinger via Kreditor/Periodisk/Betaling. Specialtegn som & og / kopieres fra feltet Navn til Søgenavn i Debitorkartoteket ved oprettelse af nye poster Mulighed for at overstyre indkøbsnummerserie Nyheder Ordre Import/Eksport af linjer til/fra kladder I Finans-, Lager-, Ordre-, Indkøbs-, Projekt- og Lønkladder er der under knappen Funktioner tilføjet to nye punkter ved navn Import og Eksport. Læs mere under samme punkt i afsnittet Nyheder Finans. Nyt faneblad Oversigt Der er både I Ordre-, Indkøbs- og Projektkartotekerne tilføjet et nyt faneblad ved navn Oversigt, der minder om de oversigtsfaneblade der findes i f.eks. Debitor- og Kreditorkartotekerne. Flere valgmuligheder ved oprettelse af Indkøb fra Ordre Når der oprettes et indkøb på baggrund af en Ordre via Ordrekartoteket, er det nu muligt at vælge om leveringsadresse, sælger og notater ønskes overført til indkøbet. 9

10 Nyheder Indkøb Import/Eksport af linjer til/fra kladder I Finans-, Lager-, Ordre-, Indkøbs-, Projekt- og Lønkladder er der under knappen Funktioner tilføjet to nye punkter ved navn Import og Eksport. Læs mere under samme punkt i afsnittet Nyheder Finans. Nyt faneblad Oversigt Der er både I Ordre-, Indkøbs- og Projektkartotekerne tilføjet et nyt faneblad ved navn Oversigt, der minder om de oversigtsfaneblade der findes i f.eks. Debitor- og Kreditorkartotekerne. Mulighed for at benytte specialtegn i søgenavn Nu er det muligt at benytte specialtegnene & og / i søgenavn feltet. Flere valgmuligheder ved oprettelse af Ordre fra Indkøb Når der oprettes en ordre på baggrund af et indkøb via Indkøbskartoteket, er det nu muligt at vælge om leveringsadresse, sælger og notater ønskes overført til indkøbet. Nyheder Lager Lageret har fået en gennemgribende overhaling og nedenfor nævnes nogle af de vigtigste ændringer. På et senere tidspunkt vil der blive uploaded et Lager Factsheet på Partnersource og Customersource. Import/Eksport af linjer til/fra kladder I Finans-, Lager-, Ordre-, Indkøbs-, Projekt- og Lønkladder er der under knappen Funktioner tilføjet to nye punkter ved navn Import og Eksport. Læs mere under samme punkt i afsnittet Nyheder Finans. Afmærkning Afmærkninger foretages som standard automatisk og benyttes til at fastslå hvilken kostpris der skal benyttes if. med lagerafgange. Men det er ligeledes muligt at foretage manuelle afmærkninger. Bemærk! Automatisk afmærkning foretages ikke på ydelser og varetyper med lagermodellen Gennemsnit. Kostpriser på ordre- og projektlinjer i forbindelse med lagerafgange er derfor vejledende indtil en følgeseddel eller faktura opdateres. If. med opdateringen af en følgeseddel eller faktura beregnes kostprisen ved at afmærke lagerafgangen med en åben lagertilgang. 10

11 På alle varelinjer på ordre, indkøb osv. og under Lager/Kartotek/Lagerkartotek/Posteringer kan der vælges en knap ved navn Afmærkning hvorefter nedenstående skærmbillede vises: I online-hjælpen findes en beskrivelse af hvordan kostprisen opdateres ved lagerafgange samt lagertilgange i afsnittet Afmærkning under Lager/Kartotek/Menupunkter Lagerkartotek/Afmærkning. Her findes også en beskrivelse af felterne i ovenstående skærmbillede. Udvidet afmærkning/automatisk afmærkning Både økonomisk opdaterede lagerposter og fysisk opdaterede lagerposter kan/bliver nu afmærket. Den nye afmærkningsfunktionalitet som er implementeret, letter sporingen betydeligt. Afmærkning kan foretages på tværs af modulerne Lager Transaktioner, Indkøbslinjer, Ordrelinjer, Projektlinjer, Projektkladder samt lagerkladder. Lagerværdi reguleringer Alle åbne fysisk leverede lagerposter kan nu justeres på samme måde som økonomisk leverede lagerposter. Kostpriser på styklister og bevægelser justeres automatisk hvis original kostprisen ændrer sig. 11

12 Flytning af fysisk modtagne varer Det er nu muligt at foretage flytning af fysisk (ikke økonomisk opdaterede) varer. F.eks. fra én lokation til en anden. Advarsel ved ændring af varenavn Hvis et navn på en vare m.m. ændres, vises en prompt hvor brugeren skal vælge om navnet skal ændres. Prisgrupper kan ikke slettes hvis de benyttes Det er ikke længere muligt at slette en prisgruppe såfremt prisgruppen er i brug. Nyt felt til supplerende enheder tilføjet i Intrastat og Lagerkartoteket Feltet Suppl. enhed er tilføjet under Finans/Periodisk/Told og skat/intrastat samt under Lager/Kartotek/Lager. Informationer om supplerende enheder overføres automatisk til Intrastat, når der foretages intrastat posteringer. NB! Det oprindelige felt ved navn Suppl. enhed er ændret til Suppl. faktor. Kolonnen Disponibel tilføjet på fanen Oversigt Kolonnen Disponibel er tilføjet på fanen Oversigt. Forbedringer og rettelser Lager Søgning med F4 og efterfølgende brug af F7/F8 forbedret Navnet på en billedfil gemmes i feltet Billedfil, selvom brugeren vælger Esc i feltet. Feltet Varenummer under Lager/Kartotek/Lager/Posteringer/Transaktion/Grundlag er ændret fra at være et virtuelt felt til at være et DB-felt, således at det er muligt at se lange varenumre. Nyheder Projekt Import/Eksport af linjer til/fra kladder I Finans-, Lager-, Ordre-, Indkøbs-, Projekt- og Lønkladder er der under knappen Funktioner tilføjet to nye punkter ved navn Import og Eksport. Læs mere under samme punkt i afsnittet Nyheder Finans. Nyt faneblad Oversigt Der er både I Ordre-, Indkøbs- og Projektkartotekerne tilføjet et nyt faneblad ved navn Oversigt, der minder om de oversigtsfaneblade der findes i f.eks. Debitor- og Kreditorkartotekerne. Advarsel ved ændring af debitors navn på projekt Hvis et navn på en debitor ændres, vises en prompt hvor brugeren skal vælge om navnet skal ændres. Projektposter for flere projekter kan kopieres på én gang Under Projekt/Periodisk/Kopier projektposter til projektlinjer er det nu muligt at kopiere projektposter for et interval af projekter på én gang. 12

13 Forbedringer og rettelser Projekt Afdelingskode og notat medtages ved kopiering af projektposter Beregning af DB og DG i Projektarkiv forbedret Check på serienummer ved fakturering af en kopieret projektlinje er fjernet Ikke længere muligt at vælge fakturaarter ved bogføring af fakturaer og kreditnotaer i kassekladder. Der kan derfor kun vælges omkostningsarter, og dette sikrer korrekt opdatering af feltet Omkostning i Projektkartoteket Feltet Serienummer tilføjet på projektposter, således at denne information kopieres i forbindelse med kopiering af projektposter Alt+F3 (Vis posteringer) kan nu benyttes i Projektarkivet Nyheder Ehandel Check af ebutik Der er tilføjet en ny knap på formen eordre, således at det er muligt at opsætte hvornår der skal checkes. Forbedringer og rettelser Alt+G funktion ændret, så der laves korrekt opslag i grafikbiblioteket såfremt billedextension er blank. Check af billedfiler mellem lagerkartotek og elager forbedret Bedre afgrænsningsmuligheder ved eksport til ebutik Forbedret brugervenligheden på formen eloadexport Ændret navnet på feltet Brugernummer til Nummer Muligt at benytte Tab til at hoppe fra felt til felt Valg af Opsætning og Importopsætning gjort mere brugervenlig Afdeling, Bærer og Formål overføres ved oprettelse af ordre når eordre accepteres 13

14 Nyheder Generelt Backup tool Backup toolet findes ved at vælge Start\Alle programmer\microsoft Dynamics C5\Administration\Backup Tool. Med backup tool'et er det muligt at tage backup af både C5 Native og SQL databaser. I Native databaser tages der en fuld backup af hele C5 data mappen. Ved backup af en SQL Express database starter en fuld SQL Server database backup og samtidig tages en backup af hele C5 Data mappen. Angivelsen af om der benyttes Native eller SQL osv. udfyldes på fanen Indstillinger. 14

15 Datamanipulation Mulighederne i forbindelse med datamanipulation er udvidet, så det nu er muligt at angive datoformat, separatorer m.m. En beskrivelse af de nye felter findes i online-hjælpen. Opsætning af import/eksport definitioner For at kunne benytte import og eksport funktionerne i Finans-, Lager-, Ordre-, Indkøbs-, Projekt- og Lønkladder skal der under Generelt/Tilpasning/Vedligeholdelse/Kladde imp./eksp. Def. opsættes en definition. I definitionen angives hvilken separatorer der benyttes i filen, datoformatet, i hvilken rækkefølge dataene er angivet osv. Når definitionen er oprettet kan denne vælges, når menupunktet Funktioner/Import vælges i kladderne. 15

16 NB! En beskrivelse af felterne og menupunkter under opsætningen af definitionerne kan findes i online-hjælpen. Eksport til SP:Programmerne Nogle revisorer benytter programmerne fra Magnus Informatik - SP:Revision - SP:Økonomianalyse Programmerne er værktøjer, som revisor benytter i forbindelse med færdiggørelse af års- eller perioderegnskabet. Udlæsningen finder man under menupunktet: - Finans/Periodisk/Udfyld årsregnskab/eksport til SP:Revision/SP:Øk.analyse. Serienummer kan indtastes manuelt i kodebilledet Det er nu muligt at indtaste en kundes serienummer manuelt i feltet Serienummer i kodebilledet under Generelt/Tilpasning/Adgangskontrol/Koder. Rettelser og forbedringer Generelt Tilføjet browser funktion i feltet Billedfremviser under Tilpasning/Brugerkonfiguration/fanen Opsætning Brevfletning forbedret så funktionen også kan benyttes af C5Users Specialtegn som f.eks. & kan nu benyttes i forbindelse med brevfletning Længde på filnavne og stier øget, så det er muligt at angive længere fil- og stinavne Import af data til SQL version forbedret, således at dette kan gøres hurtigere. Endvidere er der udarbejdet et oversættelses kit, der kan benyttes til at oversætte diverse elementer fra DK til UK. Læs mere om dette oversættelses kit i dokumentet Microsoft Dynamics C Factsheet Oversættelses kit. 16

17 Microsoft Dynamics is a line of integrated, adaptable business management solutions that enables you and your people to make business decisions with greater confidence. Microsoft Dynamics works like and with familiar Microsoft software, automating and streamlining financial, customer relationship and supply chain processes in a way that helps you drive business success. U.S. and Canada Toll Free Worldwide The information contained in this document represents the current view of Microsoft Corporation on the issues discussed as of the date of publication. Because Microsoft must respond to changing market conditions, this document should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information presented after the date of publication. This White Paper is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation. Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, the Microsoft Dynamics Logo, BizTalk, FRx, Microsoft Dynamics,..NET Framework, SharePoint, Visual Basic, Visual C++, Visual SourceSafe, Visual Studio, Windows, and Windows Server are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation, FRx Software Corporation, or Microsoft Business Solutions ApS in the United States and/or other countries. Microsoft Business Solutions ApS and FRx Software Corporation are subsidiaries of Microsoft Corporation. 17

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Generelt 4 Automatisk opdatering af valutakurser via Nationalbanken 4 E-mail 4 Rapportmærker 4 Udeladelse af elementnavn i filnavn

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Microsoft Dynamics C5 Mere overskud til dig og din forretning Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Indhold Få mere overskud til at gøre det du vil... 3 Gør hverdagen nemmere.... 4 Vil du

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL)

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) WinKompas SQL er et brugervenligt og logisk program til total økonomisk og administrativ styring. WinKompas SQL er et 100% dansk

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Edb-registrering Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Alle virksomheder anvender en eller anden form for økonomistyring. Denne styring kan i princippet være manuel, d.v.s. helt uden anvendelse

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 INSTALLATION Installation og database 6 Installation og Login 7 Ny opsætning af SoftSuitCase 8 Finans opsætning 8 Installer Databasen 9 Opload Logo 9 Opsætning af Kredit

Læs mere

En gennemgang af Winfinans.NET

En gennemgang af Winfinans.NET En gennemgang af Winfinans.NET Generelt om Winfinans.NET Winfinans.NET er en administrativ løsning, der leveres som en service på internettet. Nemt og bekvemt for dig, dine kolleger, bogholder og revisor.

Læs mere

Ændringer i Payment Management 2.15

Ændringer i Payment Management 2.15 Ændringer i Payment Management 2.15 De ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Payment Management Generelt Issue

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

WebFinance. Kursusmateriale

WebFinance. Kursusmateriale WebFinance Kursusmateriale Kom godt i gang Der er flere muligheder når dette system skal anvendes for første gang. Den hurtigste måde er, at anvende en af de faste standardkunder f.eks. 9999. Det vil sige...

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere