Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version Nyhedsbrev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Nyhedsbrev"

Transkript

1 Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Nyhedsbrev

2 Indholdsfortegnelse Nyheder Finans... 4 Felt til angivelse af fakturanummer if. med bogføring af debitorindbetalinger... 4 Import/Eksport af linjer til/fra kladder... 4 Revisor import og eksport... 4 Posteringslister kan udskrives direkte fra posteringsoversigten... 5 Advarsel ved ændring af kontonavn i Kontoplanen... 5 Nyt felt til supplerende enheder tilføjet i Intrastat og Lagerkartoteket... 5 Kolonne med Tælleværk tilføjet på udskriften Kontoplan... 5 Kolonne med Total tilføjet på balancen Saldooversigt (Scale)... 5 Bemærkning vedr. valuta på udskriften Finansspecifikation... 5 Ny udskrift - Moms specifikation... 5 Poster fra kassekladder kan overføres til lønmodulet som lønlinjer... 5 Forbedringer og rettelser Finans... 6 Nyheder Debitor... 6 Funktionen Kopier ordre kan benyttes i C5 Light versioner... 6 Nyt faneblad Statistik... 6 Adressekartotek... 6 Advarsel ved ændring af debitornavn... 6 Blanke tegn fjernes automatisk i feltet Konto... 6 Funktionen Find faktura... 6 Kolonnen Saldo tilføjet på fanen Oversigt... 6 OIOXML fil vises som html-dokument... 7 OCR linjer kan udskrives på Word fakturaer... 7 Følgeseddelsnumre og leveringsdato oplyses på salgsfakturaer... 7 OIOXML fil opdateres med flere informationer om levering... 7 Supervisor kan ophæve udligninger efter Kopier ordre... 7 Forfaldsfordelte saldooversigter forbedret... 7 Forbedringer og rettelser Debitor og Ordre... 8 Nyheder Kreditor... 8 Funktionen Kopier indkøb kan benyttes i C5 Light versioner... 8 Nyt faneblad Statistik... 8 Advarsel ved ændring af kreditornavn... 8 Blanke tegn fjernes automatisk i feltet Konto... 8 Kolonnen Saldo tilføjet på fanen Oversigt... 8 Oplysningen Vor konto medtages i betalingsfiler... 9 Forbedringer og rettelser Kreditor og Indkøb... 9 Nyheder Ordre... 9 Import/Eksport af linjer til/fra kladder... 9 Nyt faneblad Oversigt

3 Flere valgmuligheder ved oprettelse af Indkøb fra Ordre... 9 Nyheder Indkøb Import/Eksport af linjer til/fra kladder Nyt faneblad Oversigt Mulighed for at benytte specialtegn i søgenavn Flere valgmuligheder ved oprettelse af Ordre fra Indkøb Nyheder Lager Import/Eksport af linjer til/fra kladder Afmærkning Udvidet afmærkning/automatisk afmærkning Lagerværdi reguleringer Flytning af fysisk modtagne varer Advarsel ved ændring af varenavn Prisgrupper kan ikke slettes hvis de benyttes Nyt felt til supplerende enheder tilføjet i Intrastat og Lagerkartoteket Kolonnen Disponibel tilføjet på fanen Oversigt Forbedringer og rettelser Lager Nyheder Projekt Import/Eksport af linjer til/fra kladder Nyt faneblad Oversigt Advarsel ved ændring af debitors navn på projekt Projektposter for flere projekter kan kopieres på én gang Forbedringer og rettelser Projekt Nyheder Ehandel Check af ebutik Forbedringer og rettelser Nyheder Generelt Backup tool Datamanipulation Opsætning af import/eksport definitioner Eksport til SP:Programmerne Serienummer kan indtastes manuelt i kodebilledet Rettelser og forbedringer Generelt

4 Nyheder Finans Felt til angivelse af fakturanummer if. med bogføring af debitorindbetalinger I kassekladderne er feltet Modfaktura tilføjet. Feltet benyttes i forbindelse med indtastning af betalinger fra debitorer. Hvis man i feltet Modfaktura indtaster fakturanummeret der betales, udfyldes feltet Konto automatisk med debitorens kontonummer, Kredit-kolonnen udfyldes automatisk med fakturabeløbet fra den oplyste faktura, feltet Tekst udfyldes automatisk med teksten 'Betaling' og betalingen udlignes automatisk med fakturaen. Import/Eksport af linjer til/fra kladder I Finans-, Lager-, Ordre-, Indkøbs-, Projekt- og Lønkladder er der under knappen Funktioner tilføjet to nye punkter ved navn Import og Eksport. Funktionerne benyttes til at importere linjer der f.eks. er udlæst fra en anden C5, et andet system eller lignende, eller eksportere linjer der ønskes benyttet i en anden C5 eller et andet system. For at kunne benytte import og eksport funktionerne, skal der under Generelt/Kartotek/Kladde import/eksport definitioner opsættes en definition. I definitionen angives hvilken separatorer der benyttes i filen, datoformatet, i hvilken rækkefølge dataene er angivet osv. Når definitionen er oprettet kan denne vælges, når menupunktet Funktioner/Import vælges i kladderne. NB! En beskrivelse af felterne og menupunkter under opsætningen af importdefinitionen m.m. kan findes i online-hjælpen. Revisor import og eksport Under Finans/Periodisk/Udfyld årsregnskab er punktet Revisor eksport tilføjet. Under Finans/Dagligt/Kassekladder/Knappen Funktioner er punktet Revisor import tilføjet. Ved hjælp af disse punkter er det muligt at importere og eksportere informationer til brug ved f.eks. udarbejdelse af årsregnskab til/fra revisoren. Filerne der arbejdes med er semikolon separerede.csv filer. Ved udlæsning af eksporten til revisoren udlæses finansposter, finanskartoteket og momskartoteket. Det er naturligvis muligt at angive afgrænsninger på periode m.m. Ved importen i kassekladden indlæses finansposterne til kassekladden, og samtidig er det muligt at få opdateret finanskartoteket og momskartoteket med nye konti. Hvis virksomheden f.eks. har oprettet nye konti eller momskoder i årets løb, kan det vælges at opdatere disse automatisk i forbindelse med importen, så revisoren og kunden altid har samme kontoplan. 4

5 Posteringslister kan udskrives direkte fra posteringsoversigten Under Finans/Kartotek/Kontoplan/knappen Posteringer kan man ved hjælp af den nye knap Udskriv, udskrive en posteringsliste til skærm, printer m.m. Advarsel ved ændring af kontonavn i Kontoplanen Hvis et kontonavn på en konto i kontoplanen ændres, vises en prompt hvor brugeren skal vælge om kontonavnet skal ændres. Nyt felt til supplerende enheder tilføjet i Intrastat og Lagerkartoteket Feltet Suppl. enhed er tilføjet under Finans/Periodisk/Told og skat/intrastat samt under Lager/Kartotek/Lager. Informationer om supplerende enheder overføres automatisk til Intrastat, når der foretages intrastat posteringer. NB! Det oprindelige felt ved navn Suppl. enhed er ændret til Suppl. faktor. Kolonne med Tælleværk tilføjet på udskriften Kontoplan Der er tilføjet en ny kolonne der oplyser Tælleværk på udskriften Kontoplan. Kolonne med Total tilføjet på balancen Saldooversigt (Scale) Der er tilføjet en ny kolonne der oplyser totalbeløbet for den enkelte konto. Bemærkning vedr. valuta på udskriften Finansspecifikation Tilføjet en bemærkning der informerer brugeren om, at posteringer bogført i valuta omregnes til danske kroner i kolonnen BeløbDKK ved hjælp af kursen angivet for den angivne periode. Denne bemærkning er tilføjet, idet der kan opleves forskel i saldo ultimo og saldo primo i den efterfølgende periode i BeløbDKK, mens at saldoval stemmer. Ny udskrift - Moms specifikation Udskriften Moms Specifikation benyttes til at få et overblik over eventuelle uoverensstemmelser mellem momsbeløbet der er bogført på momskontiene og det forventede momsbeløb. Udskriften viser det bogførte momsbeløb pr. konto pr. momskode samt det forventede momsbeløb for den enkelte konto (dette beløb findes ved at tage kontoens saldo * momssatsen på kontoen). I forbindelse med afgrænsningen af udskriften er det muligt at vælge at få udskrevet de posteringer, hvor der er registreret en difference mellem det bogførte momsbeløb og det forventede beløb. Poster fra kassekladder kan overføres til lønmodulet som lønlinjer Hvis der på en linje i kassekladderne udfyldes informationer om medarbejder og lønart, overføres denne linje automatisk som en lønlinje til den aktuelle medarbejder ved bogføring af kassekladden. 5

6 Forbedringer og rettelser Finans Afdeling kopieres ikke længere ved brug af finansparameteren Gentag felter ved ulig balance Informationer om antal if. med afgifter er tilføjet på afgiftsrapporten under Finans/Rapporter/Ekstern/Afgiftsrapport Funktionen Renummerer bilag i finanskassekladder er ændret, således at linjer med samme bilagsnummer får tildelt samme nye nummer. Bogføring ændret i forbindelse med kreditorbetalinger, når der udnyttes en rabat og samtidig benyttes triangulering. Check af posteringer til listesystem medtager kun poster med lagerstatus Økonomisk. Funktionen Hent bilag i kassekladder er forbedret med hensyn til debitor- og kreditornumre. Kørslen Finanskomprimering er ændret, så der ikke tages hensyn til momsspærret og dimensioner. Funktionen Kopier bilag/kladde medtager linjer med momskoden Momsfri. Advarsel ved komprimering af finansposteringer Nyheder Debitor Funktionen Kopier ordre kan benyttes i C5 Light versioner Det er nu muligt at benytte funktionen Kopier Ordre i en C5 light installation. Nyt faneblad Statistik I Debitor- og Kreditorkartoteket er der tilføjet et nyt faneblad ved navn Statistik. Her kan de statistiske oplysninger på enten debitoren eller kreditoren ses i form af en graf. Ved hjælp af knappen Opsætning er det muligt at ændre periodeinterval m.m. således at grafen ændres. Adressekartotek I Debitorkartoteket kan der nu angives flere forskellige faktura, leverings- og SWIFT adresser til en debitor. Dette gøres ved hjælp af knappen Adresser. På ordrer m.m. er det muligt med Alt+H i feltet Lev. navn at hente disse adresser. Advarsel ved ændring af debitornavn Hvis et navn på en debitor ændres, vises en prompt hvor brugeren skal vælge om navnet skal ændres. Blanke tegn fjernes automatisk i feltet Konto Blanke tegn fjernes automatisk i feltet Konto i Debitorkartoteket. Funktionen Find faktura Funktionen Find Faktura (Shift+Alt+F4) kan nu benyttes på både fanen Generelt og fanen Opsætning. Kolonnen Saldo tilføjet på fanen Oversigt Kolonnen Saldo er tilføjet på fanen Oversigt. 6

7 OIOXML fil vises som html-dokument Hvis der i forbindelse med fakturaopdateringer vælges at danne en OIOXML fil, vises indholdet af OIOXML-filen efterfølgende som en faktura i html-format. Under Finans/Tilpasning/Parametre/OIOXML skal stien til filen html.xsl angives i feltet XSL fil. Denne fil er som standard placeret i C5 Data biblioteket. OCR linjer kan udskrives på Word fakturaer Feltet OCRid er tilføjet på debitorjournalen og opdateret i XAL.SalesInvoice, således at det nu er muligt at få udskrevet OCR-linier på bl.a. Word fakturaer. Følgeseddelsnumre og leveringsdato oplyses på salgsfakturaer Ifølge EU bestemmelser skal følgeseddelsnumre fremgå af fakturaer, såfremt der er foretaget levering af varer. Endvidere skal informationer om leveringsdato eller periodeinterval for leveringer oplyses. OIOXML fil opdateres med flere informationer om levering OIOXML filerne opdateres med informationer om leveringsdato eller periodeinterval for levering såfremt der har været flere leveringer over en given periode. (periodeintervallet fastsættes som den første og den sidste leveringsdato). Informationerne opdateres i afsnittet Delivery Schedule i OIOXMLfilen. Supervisor kan ophæve udligninger efter Kopier ordre Supervisor kan ophæve udligninger af poster opstået i forbindelse med funktionen Kopier ordre. Forfaldsfordelte saldooversigter forbedret Udskriften Saldoliste og Saldoliste Grupper under Debitor/Rapporter/Periodisk er udvidet, således at det nu er muligt at angive om der skal benyttes en fremadrettet visning eller bagudrettet visning. Derved er det muligt både at få en udskrift, der viser forfaldne beløb og hvor længe disse har været forfalden (bagudrettet visning) samt en udskrift der viser en oversigt over forfalden saldo samt en oversigt over hvornår de næste beløb forfalder til betaling (fremadrettet visning). 7

8 Forbedringer og rettelser Debitor og Ordre Længden på betalingsmåder gemmes ved import/eksport af data Søgning med F4 og efterfølgende brug af F7/F8 forbedret Moms af afgifter på varekøb i EU-land bogføres i korrekt valuta På nye ordrelinjer med typen Blank udfyldes ingen informationer i felterne Dato og Antal Tekst på finansposteringer ved massefakturering forbedret Beløbsfelt i Ordrearkiv ændret, så Antal*Pris=Beløb ved split linjer Bogføring af finansposteringer med GebyrFM forbedret DB og DG beregning forbedret i Ordrearkivet Søgning efter varer ved indtastning af varenavn i feltet Varenummer på Ordrelinjer forbedret Ordrelinjer med typen Blank kan slettes automatisk selvom der manuelt har været ændret i feltet Antal Kørslen Opdater Dimensioner under Generelt/Kartotek/Dimensioner ændret, så informationen om afdeling på en ordre ikke bliver overskrevet med afdelingen fra debitoren. Rettet problemer med serienummerstyring ved fakturering efter forudgående følgeseddelsopdatering Word fakturaer viser ikke længere 0-beløb Kostpris-feltet på Ordre- og Projektlinjer er åben for indtastning/ændring på linjer med ydelser Specialtegn som & og / kopieres fra feltet Navn til Søgenavn i Debitorkartoteket ved oprettelse af nye poster Rettet problemer med udligning ved Kopier ordre med omvendt fortegn Nyheder Kreditor Funktionen Kopier indkøb kan benyttes i C5 Light versioner Det er nu muligt at benytte funktionen Kopier Indkøb i en C5 light installation. Nyt faneblad Statistik I Debitor- og Kreditorkartoteket er der tilføjet et nyt faneblad ved navn Statistik. Her kan de statistiske oplysninger på enten debitoren eller kreditoren ses i form af en graf. Ved hjælp af knappen Opsætning er det muligt at ændre periodeinterval m.m. således at grafen ændres. Advarsel ved ændring af kreditornavn Hvis et navn på en kreditor ændres, vises en prompt hvor brugeren skal vælge om navnet skal ændres. Blanke tegn fjernes automatisk i feltet Konto Blanke tegn fjernes automatisk i feltet Konto i Kreditorkartoteket. Kolonnen Saldo tilføjet på fanen Oversigt Kolonnen Saldo er tilføjet på fanen Oversigt. 8

9 Oplysningen Vor konto medtages i betalingsfiler Oplysningen Vor konto medtages i betalingsfiler til Danske Bank og Jyske Bank jævnfør disse bankers formatbeskrivelser. Forbedringer og rettelser Kreditor og Indkøb Metoden Betal pr. total i forbindelse med kreditorbetalinger kan benyttes sammen med SWIFT. Lokale aktionslister kopieres kun ved brug af Shift+F2, og ikke med F2. Søgning med F4 og efterfølgende brug af F7/F8 forbedret Mulighed for at afsende information til Nationalbanken i forbindelse med udenlandske betalinger er fjernet, idet disse informationer ikke længere er påkrævet. Fakturanummer oplyses på finansposter bogført i forbindelse med kreditorbetalinger via Kreditor/Periodisk/Betaling. Specialtegn som & og / kopieres fra feltet Navn til Søgenavn i Debitorkartoteket ved oprettelse af nye poster Mulighed for at overstyre indkøbsnummerserie Nyheder Ordre Import/Eksport af linjer til/fra kladder I Finans-, Lager-, Ordre-, Indkøbs-, Projekt- og Lønkladder er der under knappen Funktioner tilføjet to nye punkter ved navn Import og Eksport. Læs mere under samme punkt i afsnittet Nyheder Finans. Nyt faneblad Oversigt Der er både I Ordre-, Indkøbs- og Projektkartotekerne tilføjet et nyt faneblad ved navn Oversigt, der minder om de oversigtsfaneblade der findes i f.eks. Debitor- og Kreditorkartotekerne. Flere valgmuligheder ved oprettelse af Indkøb fra Ordre Når der oprettes et indkøb på baggrund af en Ordre via Ordrekartoteket, er det nu muligt at vælge om leveringsadresse, sælger og notater ønskes overført til indkøbet. 9

10 Nyheder Indkøb Import/Eksport af linjer til/fra kladder I Finans-, Lager-, Ordre-, Indkøbs-, Projekt- og Lønkladder er der under knappen Funktioner tilføjet to nye punkter ved navn Import og Eksport. Læs mere under samme punkt i afsnittet Nyheder Finans. Nyt faneblad Oversigt Der er både I Ordre-, Indkøbs- og Projektkartotekerne tilføjet et nyt faneblad ved navn Oversigt, der minder om de oversigtsfaneblade der findes i f.eks. Debitor- og Kreditorkartotekerne. Mulighed for at benytte specialtegn i søgenavn Nu er det muligt at benytte specialtegnene & og / i søgenavn feltet. Flere valgmuligheder ved oprettelse af Ordre fra Indkøb Når der oprettes en ordre på baggrund af et indkøb via Indkøbskartoteket, er det nu muligt at vælge om leveringsadresse, sælger og notater ønskes overført til indkøbet. Nyheder Lager Lageret har fået en gennemgribende overhaling og nedenfor nævnes nogle af de vigtigste ændringer. På et senere tidspunkt vil der blive uploaded et Lager Factsheet på Partnersource og Customersource. Import/Eksport af linjer til/fra kladder I Finans-, Lager-, Ordre-, Indkøbs-, Projekt- og Lønkladder er der under knappen Funktioner tilføjet to nye punkter ved navn Import og Eksport. Læs mere under samme punkt i afsnittet Nyheder Finans. Afmærkning Afmærkninger foretages som standard automatisk og benyttes til at fastslå hvilken kostpris der skal benyttes if. med lagerafgange. Men det er ligeledes muligt at foretage manuelle afmærkninger. Bemærk! Automatisk afmærkning foretages ikke på ydelser og varetyper med lagermodellen Gennemsnit. Kostpriser på ordre- og projektlinjer i forbindelse med lagerafgange er derfor vejledende indtil en følgeseddel eller faktura opdateres. If. med opdateringen af en følgeseddel eller faktura beregnes kostprisen ved at afmærke lagerafgangen med en åben lagertilgang. 10

11 På alle varelinjer på ordre, indkøb osv. og under Lager/Kartotek/Lagerkartotek/Posteringer kan der vælges en knap ved navn Afmærkning hvorefter nedenstående skærmbillede vises: I online-hjælpen findes en beskrivelse af hvordan kostprisen opdateres ved lagerafgange samt lagertilgange i afsnittet Afmærkning under Lager/Kartotek/Menupunkter Lagerkartotek/Afmærkning. Her findes også en beskrivelse af felterne i ovenstående skærmbillede. Udvidet afmærkning/automatisk afmærkning Både økonomisk opdaterede lagerposter og fysisk opdaterede lagerposter kan/bliver nu afmærket. Den nye afmærkningsfunktionalitet som er implementeret, letter sporingen betydeligt. Afmærkning kan foretages på tværs af modulerne Lager Transaktioner, Indkøbslinjer, Ordrelinjer, Projektlinjer, Projektkladder samt lagerkladder. Lagerværdi reguleringer Alle åbne fysisk leverede lagerposter kan nu justeres på samme måde som økonomisk leverede lagerposter. Kostpriser på styklister og bevægelser justeres automatisk hvis original kostprisen ændrer sig. 11

12 Flytning af fysisk modtagne varer Det er nu muligt at foretage flytning af fysisk (ikke økonomisk opdaterede) varer. F.eks. fra én lokation til en anden. Advarsel ved ændring af varenavn Hvis et navn på en vare m.m. ændres, vises en prompt hvor brugeren skal vælge om navnet skal ændres. Prisgrupper kan ikke slettes hvis de benyttes Det er ikke længere muligt at slette en prisgruppe såfremt prisgruppen er i brug. Nyt felt til supplerende enheder tilføjet i Intrastat og Lagerkartoteket Feltet Suppl. enhed er tilføjet under Finans/Periodisk/Told og skat/intrastat samt under Lager/Kartotek/Lager. Informationer om supplerende enheder overføres automatisk til Intrastat, når der foretages intrastat posteringer. NB! Det oprindelige felt ved navn Suppl. enhed er ændret til Suppl. faktor. Kolonnen Disponibel tilføjet på fanen Oversigt Kolonnen Disponibel er tilføjet på fanen Oversigt. Forbedringer og rettelser Lager Søgning med F4 og efterfølgende brug af F7/F8 forbedret Navnet på en billedfil gemmes i feltet Billedfil, selvom brugeren vælger Esc i feltet. Feltet Varenummer under Lager/Kartotek/Lager/Posteringer/Transaktion/Grundlag er ændret fra at være et virtuelt felt til at være et DB-felt, således at det er muligt at se lange varenumre. Nyheder Projekt Import/Eksport af linjer til/fra kladder I Finans-, Lager-, Ordre-, Indkøbs-, Projekt- og Lønkladder er der under knappen Funktioner tilføjet to nye punkter ved navn Import og Eksport. Læs mere under samme punkt i afsnittet Nyheder Finans. Nyt faneblad Oversigt Der er både I Ordre-, Indkøbs- og Projektkartotekerne tilføjet et nyt faneblad ved navn Oversigt, der minder om de oversigtsfaneblade der findes i f.eks. Debitor- og Kreditorkartotekerne. Advarsel ved ændring af debitors navn på projekt Hvis et navn på en debitor ændres, vises en prompt hvor brugeren skal vælge om navnet skal ændres. Projektposter for flere projekter kan kopieres på én gang Under Projekt/Periodisk/Kopier projektposter til projektlinjer er det nu muligt at kopiere projektposter for et interval af projekter på én gang. 12

13 Forbedringer og rettelser Projekt Afdelingskode og notat medtages ved kopiering af projektposter Beregning af DB og DG i Projektarkiv forbedret Check på serienummer ved fakturering af en kopieret projektlinje er fjernet Ikke længere muligt at vælge fakturaarter ved bogføring af fakturaer og kreditnotaer i kassekladder. Der kan derfor kun vælges omkostningsarter, og dette sikrer korrekt opdatering af feltet Omkostning i Projektkartoteket Feltet Serienummer tilføjet på projektposter, således at denne information kopieres i forbindelse med kopiering af projektposter Alt+F3 (Vis posteringer) kan nu benyttes i Projektarkivet Nyheder Ehandel Check af ebutik Der er tilføjet en ny knap på formen eordre, således at det er muligt at opsætte hvornår der skal checkes. Forbedringer og rettelser Alt+G funktion ændret, så der laves korrekt opslag i grafikbiblioteket såfremt billedextension er blank. Check af billedfiler mellem lagerkartotek og elager forbedret Bedre afgrænsningsmuligheder ved eksport til ebutik Forbedret brugervenligheden på formen eloadexport Ændret navnet på feltet Brugernummer til Nummer Muligt at benytte Tab til at hoppe fra felt til felt Valg af Opsætning og Importopsætning gjort mere brugervenlig Afdeling, Bærer og Formål overføres ved oprettelse af ordre når eordre accepteres 13

14 Nyheder Generelt Backup tool Backup toolet findes ved at vælge Start\Alle programmer\microsoft Dynamics C5\Administration\Backup Tool. Med backup tool'et er det muligt at tage backup af både C5 Native og SQL databaser. I Native databaser tages der en fuld backup af hele C5 data mappen. Ved backup af en SQL Express database starter en fuld SQL Server database backup og samtidig tages en backup af hele C5 Data mappen. Angivelsen af om der benyttes Native eller SQL osv. udfyldes på fanen Indstillinger. 14

15 Datamanipulation Mulighederne i forbindelse med datamanipulation er udvidet, så det nu er muligt at angive datoformat, separatorer m.m. En beskrivelse af de nye felter findes i online-hjælpen. Opsætning af import/eksport definitioner For at kunne benytte import og eksport funktionerne i Finans-, Lager-, Ordre-, Indkøbs-, Projekt- og Lønkladder skal der under Generelt/Tilpasning/Vedligeholdelse/Kladde imp./eksp. Def. opsættes en definition. I definitionen angives hvilken separatorer der benyttes i filen, datoformatet, i hvilken rækkefølge dataene er angivet osv. Når definitionen er oprettet kan denne vælges, når menupunktet Funktioner/Import vælges i kladderne. 15

16 NB! En beskrivelse af felterne og menupunkter under opsætningen af definitionerne kan findes i online-hjælpen. Eksport til SP:Programmerne Nogle revisorer benytter programmerne fra Magnus Informatik - SP:Revision - SP:Økonomianalyse Programmerne er værktøjer, som revisor benytter i forbindelse med færdiggørelse af års- eller perioderegnskabet. Udlæsningen finder man under menupunktet: - Finans/Periodisk/Udfyld årsregnskab/eksport til SP:Revision/SP:Øk.analyse. Serienummer kan indtastes manuelt i kodebilledet Det er nu muligt at indtaste en kundes serienummer manuelt i feltet Serienummer i kodebilledet under Generelt/Tilpasning/Adgangskontrol/Koder. Rettelser og forbedringer Generelt Tilføjet browser funktion i feltet Billedfremviser under Tilpasning/Brugerkonfiguration/fanen Opsætning Brevfletning forbedret så funktionen også kan benyttes af C5Users Specialtegn som f.eks. & kan nu benyttes i forbindelse med brevfletning Længde på filnavne og stier øget, så det er muligt at angive længere fil- og stinavne Import af data til SQL version forbedret, således at dette kan gøres hurtigere. Endvidere er der udarbejdet et oversættelses kit, der kan benyttes til at oversætte diverse elementer fra DK til UK. Læs mere om dette oversættelses kit i dokumentet Microsoft Dynamics C Factsheet Oversættelses kit. 16

17 Microsoft Dynamics is a line of integrated, adaptable business management solutions that enables you and your people to make business decisions with greater confidence. Microsoft Dynamics works like and with familiar Microsoft software, automating and streamlining financial, customer relationship and supply chain processes in a way that helps you drive business success. U.S. and Canada Toll Free Worldwide The information contained in this document represents the current view of Microsoft Corporation on the issues discussed as of the date of publication. Because Microsoft must respond to changing market conditions, this document should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information presented after the date of publication. This White Paper is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation. Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, the Microsoft Dynamics Logo, BizTalk, FRx, Microsoft Dynamics,..NET Framework, SharePoint, Visual Basic, Visual C++, Visual SourceSafe, Visual Studio, Windows, and Windows Server are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation, FRx Software Corporation, or Microsoft Business Solutions ApS in the United States and/or other countries. Microsoft Business Solutions ApS and FRx Software Corporation are subsidiaries of Microsoft Corporation. 17

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Indholdsfortegnelse Moms rapport & Moms afregning... 1 Opsætning...

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Import/Eksport værktøj

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Import/Eksport værktøj Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Import/Eksport værktøj Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Simpel Revisor eksport/import... 3 Eksport til revisor... 3 Import... 3 Eksport til SP: Programmerne...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2010 Nyheder i Lønmodulet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Lønsedler via e-boks... 4

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 11

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 11 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hotfix 11 Juni 2016 Indhold HotFix 11 til C5 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2...3 Varslet ændringer i validering af eindkomstfilern er udskudt...3 While-løkke

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 1

Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2008 Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hotfix 1 Contents Introduction and contents... 3 Payroll... 4 2 FIX LIST

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Integration til Microsoft Office

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Integration til Microsoft Office Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Integration til Microsoft Office Indhold Indledning... 3 Dokumentstyring... 3 Brugen af dokumentstyring... 4 Brevflet... 5 Brugen af Brevflet... 5 Print2Office...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Opdateret 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Schematron og Stylesheets

Læs mere

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 White paper Microsoft Dynamics C5 Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Forslag til ændring af opsætning ved handel med EU samt 3.lande Indholdsfortegnelse

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010. Løn. Løn

Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010. Løn. Løn Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamic cs C5 2010 Løn i flere regnskaber Versionn 2.0 Indhold Forord... 3 Konsekvenser af sammenlægningenn... 4 Den indledende opsætning...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyhedsbrev C5 løn

Microsoft Dynamics C5. Nyhedsbrev C5 løn Microsoft Dynamics C5 Nyhedsbrev C5 løn INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Start lønberegning direkte fra medarbejderen.... 4 Bundlinjer med i kommafilen ved eksport... 4 Rapporten

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4. Fix list

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4. Fix list Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 November 2013 Table of Content e introduction 3 Løn / Payroll 3 Order/Purchase/Project 4 Changed/corrected elements 4 2 e introduction en indeholder løn

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, April 2011. Løn 2011

Microsoft Development Center Copenhagen, April 2011. Løn 2011 Microsoft Development Center Copenhagen, April 2011 Løn 2011 Microsoft Dynamics C5 20100 FeriePatch 2011 Contents Forord... 3 Rettelse til tælleværk 5154, Forbrugt feriepenge før 1/5... 4 Rettelse vedr.

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9. Feriekort til FeriepengeInfo, FerieKonto eller AC

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9. Feriekort til FeriepengeInfo, FerieKonto eller AC Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9 Feriekort til FeriepengeInfo, FerieKonto eller AC Marts 2015 Contents Vejledning til de tre forskellige typer feriekort s ordninger. 3 Hvad er hvad?

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Labels

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Labels Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet 2010 Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Labels Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udviklingsværktøj - Ctrl-F1... 4 Labelsystemet...

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5. Ferie 2015

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5. Ferie 2015 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5 Ferie 2015 Marts 2015 Contents Nyheder 3 Udbetaling og overgangsordning 3 Rettelse til Ferie 2015 4 Fri bil 4 PensionDanmark 5 FerieKonto lovlig forsinket

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 2010 Installationsvejledning Indhold Indledning... 3 Før du begynder... 3 Ny installation af Microsoft

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Installationsvejledning Indhold Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2008 på Native database... 5 Installationen

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 3

Fix list SP1 Hotfix 3 Microsoft Development Center Copenhagen, March 2009 Fix list SP1 Hotfix 3 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hotfix 3 Contents Introduction and contents... 3 General... 3 Payroll... 5 SE

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Installationsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2012 på Native database... 5 Installationen begynder... 5

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 INDHOLDSFORTEGNELSE FINANS... 4 Sletning af finanskonti... 4 Art tilknyttet finanskonto... 4 Check for brug af samme kreditor faktura

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list Microsoft Dynamics C5 version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list CONTENTS Introduction... 3 General ledger... 3 OIOUBL... 3 Inventory/Customer/Vendor... 3 Inventory... 3 Payroll... 4 Kernel... 5 Corrected

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Generelt 4 Automatisk opdatering af valutakurser via Nationalbanken 4 E-mail 4 Rapportmærker 4 Udeladelse af elementnavn i filnavn

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 8

Fix list SP1 Hotfix 8 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2010 Fix list SP1 Hotfix 8 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hot fix 8 Contents Introduction and contents... 3 Inventory... 3 Payroll...

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 15. Ferie 2017

Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 15. Ferie 2017 Ferie 2017 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hotfix 15 Marts 2017 Indhold Nyheder i Hotfix 15... 3 Fratrådt funktionær gruppen er tilføjet Lønart 5141... 3 Forbedringer til kvitteringsudskriften

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Ferie 2013.

Microsoft Dynamics C5. Ferie 2013. Microsoft Dynamics C5 Ferie 2013. INDHOLDSFORTEGNELSE Kontroller og evt. Ret tælleværk... 3 Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2013... 5 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer... 5 Overførsel

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Nyheder i C5 3.0. Microsoft Navision C5. Microsoft Windows XP. Brugervenlighed. Microsoft Business Solutions introducerer en

Nyheder i C5 3.0. Microsoft Navision C5. Microsoft Windows XP. Brugervenlighed. Microsoft Business Solutions introducerer en Microsoft Navision C5 Microsoft Business Solutions introducerer en ny og forbedret udgave af C5 - C5 version 3.0. Blandt nyhederne er forbedret installation og opsætning, et lønsystem baseret på det velafprøvede

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012. Nye funktioner, ændringer og forbedringer

Microsoft Dynamics C5 2012. Nye funktioner, ændringer og forbedringer Microsoft Dynamics C5 2012 Nye funktioner, ændringer og forbedringer Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle nyheder og forbedringer... 6 Database størrelsen beregnes nu ens i Native og Microsoft

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering 1242 Bilagsregistrering B 00384882 Kopiering af rentejournal giver fejl Da kopiering af Rentejournaler (1242 F15 kopiering af journal) ikke vil give mulighed for ny renteberegning på samme dato, og da

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Enterprise Search fra Microsoft

Enterprise Search fra Microsoft Enterprise Search fra Microsoft Sådan kommer du i gang med search i Microsoft SharePoint Server 2007 Simon Tange Mortensen Solution Sales Specialist Microsoft Danmark simontm@microsoft.com Flere grænseflader

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4.

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Versionsoversigt Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Version 4.31 (6. januar 2014) Forbedret mail support, ved anvendelse af Outlook 2003 Formatering

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012..det har aldrig været lettere

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012..det har aldrig været lettere Velkommen Microsoft Dynamics C5 version 2012.det har aldrig været lettere Momsgrupper m.m. Generelle nyheder Sortering vha. overskriftsfelter Højrekliks-funktion Infocenter udskrivning af Excel rapporter

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Dimensioner. Introduktion til dimensioner

Dimensioner. Introduktion til dimensioner Dimensioner Der kan tilføjes yderligere dimensioner på posteringer og stamdata. Der er fire typer til rådighed: Afdeling, Formål, Kostcenter og Projekt. Ved at benytte dimensioner kategoriseres posterne

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012 Velkommen Microsoft Dynamics C5 version 2012 Agenda: Seminar start kl 13.00 Pause ca kl 14.00 Seminar slut 15.00 15 16 Mulighed for spørgsmål på 2 mandshånd Generelle nyheder Sortering vha. overskriftsfelter

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Hyper V og System Center løsninger

Hyper V og System Center løsninger Hyper V og System Center løsninger Grundlæggende infrastruktur: Design og dimensionering af Active Directory Implementering af forretningsunderstøttende Identity Management løsninger, inkl. integration

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 2010 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 2010.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -DynamicsKost til Microsoft

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere