DET ER FAMILIEN DANMARK DER AFGØR, HVOR EFFEKTIVT VORT BEREDSKAB SKAL VÆRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET ER FAMILIEN DANMARK DER AFGØR, HVOR EFFEKTIVT VORT BEREDSKAB SKAL VÆRE"

Transkript

1 Nr. 1 Marts årgang Tema: Fokus på arbejdet med et nyt forlig om Redningsberedskabet Holdning til et nyt redningsberedskab: Fotoet forestiller en orkan over Danmark. DET ER FAMILIEN DANMARK DER AFGØR, HVOR EFFEKTIVT VORT BEREDSKAB SKAL VÆRE Af Claus Arboe-Rasmussen Et bredt politisk flertal bestående af Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og de Konservative sikrede i 212, at Danmark fortsat kan have et robust og omkostningseffektivt beredskab i 213 og 214. Her i sommeren /efteråret 214 skal politikerne nu igen tage stilling til, hvordan redningsberedskabet skal dimensioneres i fremtiden med udgangspunkt i den rapport, som det nedsatte Redningsberedskabets Strukturudvalg i øjeblikket sidder og finpudser. Rapporten ventes færdig omkring 1. maj. Forinden udsender Folk & Sikkerhed en holdningspjece til Familien Danmark, hvor vi trækker vore interessenters bekymring op og giver politikere og opinionsdannere et værktøj, når det politiske kandestøberi skal finde sted. Folk & Sikkerhed sidder med i Strukturudvalgets følgegruppe, og har som sin vision direkte sagt, at Danmark fortsat skal have et robust forsvars-krise og katastrofeberedskab. Derfor er vi uhyre interesseret i, at politikerne får det bedst mulige udgangspunkt for at træffe beslutning i lyset af de økonomiske udfordringer som samfundet står i, så redningsberedskabet bliver så effektivt struktureret og så tilstrækkeligt dimensioneret i fremtiden. Udfordringerne for det danske beredskab skal fortsat kunne håndtere både konsekvenserne af menneskeskabte og naturskabte katastrofer, herunder uheld, terrorhandlingerne og ekstreme vejrforhold. Hvem husker ikke konsekvenserne af stormene Allan og Bodil i 213 eller skybruddet i 211, der lammede dele Fortsættes side 6

2 Leder Nr. 1 Marts årgang 214 BLIVER DIALOGENS OG MÆRKEDAGENES ÅR Af Frank E. Andersen, formand for Folk & Sikkerhed Fra tabet af Norge i 1814, over nederlaget ved Dybbøl og Als i 1864, til Berlinmurens fald for 25 år siden, går der både en national og international sikkerhedspolitisk linje frem til 214. I år kan vi nemlig markerer jubilæer, der har haft direkte indflydelse på dansk suverænitet og på vort forsvars, - krise og katastrofeberedskab. Samtidig kan Hæren med udgangspunkt i disse mærkedage fejre sit 4 års jubilæum med en bevidsthed om, at vor aktivistiske forsvars- og sikkerhedspolitik har givet forsvarets indsats stor national som international anerkendelse. Ikke blot under udsendelsen til de internationale brændpunkter, men også omkring den danske befolknings forsvarsvilje samt anerkendelse og respekt for vore veteraners indsats, der kommer til udtryk på De sønderskudte skanser ved Dybbøl i 1864 gav danskerne et traume for eftertiden. Den Nationale Flagdag den 5.september. 62 af landets 98 kommuner bakker nu op bag Folk & Sikkerhed initiativer for at gøre Flagdagen til en Folkesag, som ikke blot kommer veteranerne og deres pårørende til gode, men også den danske befolkning. Arbejdet på de danske veteranhjem er et godt eksempel herpå. Alle tre værn, hær, flåde og flyvevåben har gennem de senere år bevist deres kapacitet og evne til samtænkning, og for alle tre har en af de gode hovedingredienser på vejen til succes, været den danske værnepligtsmodel. En model, der blev indskrevet i Grundloven den 5.juni 1849, og som siden har været en både militær og folkelig succes, som andre lande misunder os. Måske ikke længere i antallet af danske værnepligtige, der nu er nået ned på ca. 6, men mere i den forankring af forsvarsviljen, som værnepligten har medført. En mærkesag, som Folk & Sikkerhed fortsat holder højt, fordi den indeholder grundessensen af vore danske værdier som tryghed, robusthed, tillid, legalitet, sikkerhed, ansvar, forståelse og dialog. En succes, vi i Folk & Sikkerhed arbejder på at overføre, så endnu flere unge i en ungdomsårgang på ca. 7. oplever den gennem en frivillig samfundstjeneste. I 214 skal vi huske på disse jubilæer, og gøre vore mange historieløse unge opmærksom på den arv, de derigennem modtager. Det gør Folk & Sikkerhed i gennem vore landsdækkende dialogmøder om Det robuste Samfund, og ved at samle det bedste fra fortid og nutid til en bedre fremtid gennem strategiske partnerskaber. Vort primære formål er at skabe sikkerhedspolitisk forståelse i befolkningen for Danmarks engagement nationalt som internationalt, og at styrke en robust forsvars- krise og katastrofeberedskab i et år, hvor politikerne skal overveje et nyt forlig for redningsberedskabet. Frank E. Andersen Landsformand FOLK & Sikkerhed er udgivet af den forsvars- og sikkerhedspolitiske organisation Folk & Sikkerhed Nørre Voldgade 27 A, st., 1358 København K tlf Mail: Hjemmeside: Redaktion: Informationschef Claus Arboe-Rasmussen, Djfb (ansv. redaktør) Generalsekretær Ole Bennekou Fotos: Tak til Beredskabsstyrelsen, beredskabsforbundet og Forsvarskommandoen for fotos. Grafisk Produktion: Als Offset Augustenborg, Fynsgade 11, 64 Sønderborg, firmamedlem af Folk & Sikkerhed. Vil du vide mere om FOLK & Sikkerhed - mød os på nettet: eller Bestyrelsen i Folk & Sikkerhed: Frank E. Andersen (formand) Jan Brun Andersen Peter H. Lynard Karl Erik Nielsen Jens Sund Erling Lundsgaard Johnny G. Larsen FOLK & SIKKERHED Næste udgivelse ultimo juni 214. Deadline 1. juni 214. De individuelle artikler, kommentarer etc. i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for Folk & Sikkerheds officielle synspunkter, bortset fra lederen. Indholdet i Folk & Sikkerhed står til fri afbenyttelse mod kildeangivelse. Redaktionen vil meget gerne have tilsendt de publikationer, hvor redaktionelt indhold eller citater benyttes. Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at Folk & Sikkerhed har lagt avisen ud på hjemmesiden hvor tekst plus billeder efter aftale med redaktionen kan downloades. ISSN nr.:

3 Nr. 1 Marts årgang RUNDT OM FOLK & sikkerhed NYT FOLK&SIKKERHED EMBLEM Folk & Sikkerhed har nu i forbindelse med navneskiftet fra Folk & Forsvar til det bredere sikkerhedsbegreb, Folk & Sikkerhed fået lavet nye emblemer. Det nye emblem bliver præsenteret på Årsmødet den 9. maj, som finder sted på Ryes Kaserne i Fredericia. VIL DU VÆRE VOR NYE SEKRETARIATSCHEF? Folk & Sikkerhed søger nye sekretariatschef. Vor nuværende generalsekretær Ole Bennekou stopper på grund af alder, og vi vil derfor gerne finde et lederemne, der kan være intern tovholdser og drive de processer, der i gangsættes eksternt og bygger bro til vore mange eksterne samarbejdspartnere. Stillingen kræver lyst til engagement og ejerskab, faglig og professionel fremtræden, samspil med bestyrelse og strategiske partnere samt forståelse for ledelse i en stor frivillig organisation. stærke samarbejde med Politiet og Campus Bornholm og vil fokuserer på Det robuste Samfund. Det andet Dialogmøde lidt senere på fredagen sker i strategisk samarbejde med Liberalt Oplysningsforbund. Derudover har vi etableret et strategisk netværk med samarbejdspartnere inden for Forsvar, Politi, Beredskab og den civile sundhedssektors beredskab, hvor vi vil præsenter Folk & Sikkerheds mærkesager. ÅRSMØDE 9. MAJ 214 I FREDERICIA Folk & Sikkerhed holder årsmøde på Ryes Kaserne, Auditorium Vest i Fredericia, fredag den 9. maj kl.1. Dagsordenen omhandler blandt andet bestyrelsens beretning, revideret regnskab, indkomne forslag, handleplan, kontingent og valg til bestyrelsen. Husk at forslag skal indsendes inden 2. april. HÆREN FYLDER 4 ÅR Den 17. november 1614 beordrede Kong Christian den 4. to nationale kompagnier opstillet. Et på Sjælland og et på Fyn. De to kompagnier, senere regimenter, blev starten på den Hær, vi kender i dag. En særlig Jubilæumskomite har planlagt jubilæumsaktiviteter FOLKEMØDET 214 PÅ BORNHOLM Folk & Sikkerhed er med for tredje gang på det store Folkemøde i Allinge i dagene juni. Vi stiller op med to Dialogmøder fredag den 13.juni i Dansk Folkeoplysnings Samråds telt på Cirkuspladsen. Det første dialogmøde har fokus på vort over hele landet i forbindelse med garnisonerne. En særlig ny honnørmarch er allerede præsenteret. Den 8. maj er der sportsarrangement. Den 6. september markeres det i Kastellet i København og den 24.september er det i Operaen. Samtidig vises flere særudstillinger om 15 året for bl.a. Dybbøl. Sognepræst Kathrine Lilleøre talte på Folkemødet 213 for Folk & Sikkerhed NYE FOLDER OM BEREDSKABET Folk & Sikkerhed udsender snarest en lille ny debatfolder med fokus på indholdet i et nyt forlig på Redningsberedskabsområdet. Det nuværende forlig udløber ved årets udgang, og en kommission arbejder i øjeblikket på at lægge rammerne for det politiske arbejde. Folk & Sikkerhed har fået to praktikanter fra Professionshøjskolen Metropol, Adam Meinert og Andre P. Sørensen til i samarbejde med beredskabets partnere at komme med deres bud på et nyt beredskabsforlig. 3

4 Nr. 1 Marts årgang Traditionspleje og dialog på Als og i Haderslev Succesmøde i Haderslev, med oplæg af oberst Jørgen Jelstrup, skabte dialog allerede inden man var nået frem til spørgeperioden. - Uroen i Mellemøsten er finansieret af nogle få lande. De fører ikke selv kampen, men de betaler og støtter urolighederne, siger obersten til de opmærksomt lyttende tilhørere, og forklarer samtidig Cyperns rolle som vigtige baser for fly i området. Problematikken i Syrien, de atombevæbnedes landes magt, og de finansierende landes indflydelse blev grundigt gennemgået. - Hvordan bedømmer du Ruslands rolle i det spil, spurgte en tilhører, hvortil obersten straks kvitterede med et uddybende svar. Tekst og foto: Leif Larsen En blanding af et godt oplæg og engagerede tilhørere, var medvirkende til endnu et godt møde i Musikhuset på Louisevej nær kasernen i Haderslev. Et møde, der var præget af en god dialog aftenen igennem, og som startede med en grundig orientering om det nye Folk & Sikkerheds værdipolitiske oplæg af Erling Lundsgaard, formand for Folk & Sikkerheds Netværk i Sønderjylland. Ny viden så dagens lys På podiet var oberst J. Jelstrup, der øste ud af sin særdeles store viden om forholdene i Mellemøsten, og de sikkerhedsmæssige udfordringer i området. Det var tydeligt fra begyndelsen, at publikum havde en del viden om emnet i forvejen, men stort set alle gik derfra med en del justeringer til deres kendskab til sikkerheden i Mellemøsten. Oberstløjtnant J.P. Rasmussen, tidligere chef for Hærens Sergentskole bød velkommen ved Broballe, her sammen med Erling Lundsgaard, Folk & Sikkerhed, Sønderjylland Ny viden blev bragt på banen Obersten var god til at beskrive forholdene på en måde, der fik folk til at stille uddybende spørgsmål allerede under sit oplæg. Der blev bl.a. draget paralleller mellem den tidligere konflikt i Gasa til nutidige konflikter, og der blev givet bud på, hvordan sikkerhedsproblemerne opstår. - Rusland er jo et land der er ved at rejse sig. Rusland gør alt for at vise sig som en stormagt, sagde Jelstrup bl.a. til det meget aktuelle spørgsmål om Ukraine. Traditionspleje ved Broballe I fire graders frost var 42 mødt op ved Broballe på Nordals for at deltage i Hærens Sergentskoles arrangement i samarbejde med Hjemmeværnet og Folk & Sikkerhed. Anledningen var nedskydning af en allieret Lancaster Mk1 HK 538 under 2. Verdenskrig. Et af de faldne besætningsmedlemmers bror var kommet helt fra Canada for at deltage i denne historiske traditionspleje, der blev afsluttet på Oksbøl Friskole. Hærens Sergentskole flytter til Varde til april og overdrager derfor ansvaret for de historiske mindesmærker i området til Hjemmeværnet og Folk & Sikkerhed. Oberst Jelstrup taler om Mellemøsten på Folk & Sikkerheds dialogmøde i Haderslev 4

5 Nr. 1 Marts årgang Folk & Sikkerheds dialogmøde i Aakirkeby: STOPFYLDT DIALOGMØDE OM BORNHOLMS GLEMTE HISTORIE: Af Claus Arboe-Rasmussen Jo længere du kan se tilbage, desto længere formår du at se fremad. Med dette citat fra Winston Churchill introducerede Folk & Sikkerheds formand for Netværk Bornholm, Johnny G. Larsen organisationens fokus på samarbejdet med Bornholms unge og den historieløshed, der også er tilstedet her. Folk & Sikkerhed har etableret et partnerskab med Campus Bornholm, og bl.a. været med til at skabe den nye studieretning, IBB, Internationalt Bæredygtigt Beredskab, som lægger sig tæt op af Folk & Sikkerheds fokus på det robuste samfund og unges samfundspligt. Forsiden på forfatter Jesper Gaarskjærs nye bog Bornholm Besat. ANALYSE AF UNGES FORHOLD TIL SAMFUNDSTJENESTE Unge 1.gére fra Campus Bornholm lavede i forbindelse med Folkemødet 213 en analyse for Folk & Sikkerhed om netop de unges fokus på værnepligt kontra samfundspligt, idet kun 5 unge ud af en ungdomsårgang på 7. stifter bekendtskab med værnepligt i forsvaret eller beredskabet. Analysen viste, at de mange unge, der ikke stifter bekendtskab med værnepligt,gerne i stedet vil ud i en frivillig form for samfundstjeneste i det offentlige eller i private organisationer. Dette ophold gennem en kortere eller længere periode, er en ny samfundsudvikling hos de unge for at give deres bidrag til et styrket samfund uden, at det nødvendigvis derfor skal gå hen og være en pligt. Denne analyse benytter Folk & Sikkerhed nu på sine dialogmøder landet rundt for netop at gøre opmærksom på, at samtænkt robusthed i samfundet skaber grobund for frihed og tryghed for den enkelte. Et stopfyldt dialogmøde i Aakirkeby, hvor historieløshed, værdier og Bornholms glemte historie blev genoplevet. HISTORIELØSHED Derfor havde man inviteret den 33-årige forfatter og journalist Jesper Gaarskjær, til at fortælle unge som ældre bornholmere om sin meget rost bog, Bornholm Besat, Det glemte hjørne af Danmark under 2. verdenskrig, hvor han samler beskrivelserne af russernes bombardement af Rønne og Nexø og, hvorfor Bornholm først blev befriet et år senere end resten af Danmark. Interessen for Dialogmødet var meget stor. 163 mødte frem i Aakirkeby for at høre den unge forfatter og for at deltage i den efterfølgende lange og livlige debat. 5

6 Tabel 8. Egenkapitalforklaring Beredskabsstyrelsen Årsrapport Beretning Nr. 1 Marts årgang Egenkapital primo 211 (mio. kr.) Fortsat Reguleret fra forsiden egenkapital primo -8,7-8,7 +Ændring i reguleret egenkapital Startkapital ultimo af Københavns infrastruktur og kostede - 8,7-8,7 over 6. mia. kr.. Opskrivninger primo EN +Ændringer NATIONAL i FOREBYGGELSES- opskrivninger STRATEGI Opskrivninger Derfor er det grundlæggende arbejde i Reserveret Redningsberedskabets egenkapital Strukturudvalg primo +Ændring uhyre vigtigt i reserveret for slutresultatet egenkapital i Reserveret det samlede egenkapital beredskab. I ultimo det nuværende Overført forlig overskud arbejdes primo der allerede - 5,5-8,4 frem mod etablering af en national forebyggelsesstrategi +Primoregulering/flytning (Beredskabsstyrelsen mellem bogføringskredse +Regulering har af allerede det overførte produceret overskud et +Overført Nationalt fra Risikobillede), årets resultat en styrkelse Beredskabsfolk i -2,9 2,4 -Bortfald af materielkapaciteten af årets resultat omfat- arbejde tende -Udbytte redningsmateriel til staten og pumpekapacitet, rådgivning og gennemførelse Beredskabsstyrelsens indsats til bekæmpelse af oversvømmelse efter skybrud over København. Polfoto af Overført beredskabsplanlægning overskud ultimo og krisestyring, tige fra 66 til 42, selvom beredskanationale -8,4 assistancer ved -6, kata- Egenkapital videreførelse ultimo af 211 et projekt bet kunne dokumentere, at det ville strofehændelser -17,1 i Danmark. -14,7 med deltidsansatte brandmænd og svarende gå ud over til omkring opgaveløsningen. dobbelt så meget som de niveau Blandt for varetagelsen Folk & Sikkerheds af styrelsens mærkesager er, at Redningsbered- forventet. kerneopgaver på baggrund af en stram frivillige brandmænd i Sønderjylland For Folk & Sikkerhed er det vigtigt, prioritering af den i 211 reducerede rammebevillingskabet samt endelig, at frivillige-inddragelsen styrkes. På sidstnævnte område skabsstyrelsen ning, frivillighed også internationalt og evnen til har fortsat ydet gennemført kunne en imødegå national krisestyringsøvelse de stedse mere i Som det fremgår, falder styrelsens Katastrofer at fokus egenkapital som det gennem følge af et underskuddet politisk kompro- i 211 en at ekstraordinær kunne på 2,4 indsættes indsats i i ved finansieringen 211. omfattende Jordskælv samarbejde af aftalen komplekse med om de krav redningsbered- øvrige til aktører fleksibilitet i i i også udlandet holdes har talen, medført, på samtænk- der at Bered- vedrører overført Beredskabsstyrelsen også har kapacitet overskud ultimo, har således til at sker mis mio. ved kr. forlængelse fra 17,1 mio. af den kr. nuværende nævnt værnepligt ovenfor fra seks indgår til ni den måneder del af i Arktisk. egenkapi- Japan blandt Et de fokuseret hændelser, internationalt hvor Bered- af værnepligtsuddannelsen som internationalt og i styrelsens forhold til til 14,7 mio. i katastrofer Tyrkiet, kr. hungersnød Som i udlandet, i Etiopien skabet herunder og konflikt 212. i skabet, opgaveløsningen fastholdt brugertilfredsheden såvel nationalt med i Libyen er udover den nukleare katastrofe Beredskabsstyrelsens assistancer og effekten i det statslige redningsberedskab, skabsstyrelsen katastrofeberedskab har bidraget indebærer, med assistancer at kursustilbud. de hidtidige Herudover mere viser en traditionelle effektmåling samtidig med at politikerne valgte, i det form danske af både redningsberedskab personel og materiel. Beredskabsstyrelselægger plan- af øvelsesforummets redningsberedskabsopgaver. virke et højt kendskab Den og øver har endvidere modtagelse i samarbejde af inter- til forummet overordnede og en meget ledelsesmæssige positiv vurdering ko- af at reducere i antallet af værneplig- med forsvaret varetaget brandberedskabet i effekten af øvelsesforummets produkter. lejren for FN s internationale styrke i Libanon (UNIFIL). Beredskabsstyrelsen har samtidig med de operative aktiviteter fastholdt et tilfredsstillen- Beredskabsstyrelsen har fastholdt et tilfredsstillende niveau i varetagelsen af kerneopgaverne og dermed sikret kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. Endvidere har Beredskabsstyrelsen implementeret den et-årige politiske aftale om redningsberedskabet for 211 og således gennemført effektiviseringer og tilpasninger for samlet cirka 2 mio. kr., herunder en nedlæggelse af videncenter for specialkøretøjer og en reduktion i antallet af uddannede værnepligtige holdledere. Som en del af implementeringen af aftalen er der herudover gennemført et større arbejde som forberedelse til en ny politisk aftale om redningsberedskabet. Kraftige brande kan løbe ud af kontrol Brandbekæmpelse af brændende halm ved nedbrændt ladebygning på gården Rosvang. 6

7 2. Målrapportering Nr. 1 Marts årgang Beredskabsstyrelsen Årsrapport 211 strategiske spil om et nyt redningsberedskab? Vi har netop her i starten af 214 gennemført en analyse Træning i brug af luftbårent udstyr til måling af radioaktivitet påsat en af forsvarets Fennec helikoptere. ordinering både nationalt og internationalt fundsvigtige virksomheder, så man skal samtænkes på landsplan får et netværk af kritisk infrastrukfundsvigtige på en helt ny måde. Kort sagt betytur i Danmark. Inspirationen hentes frivillige er særligt anvendelige i forbindelse Resultatmål 1.7 (A)- Opdatering af der det, at Redningsberedskabet i bl.a. fra politireformen og politiets i samarbejde med centrale myndigheder og målesystem uddannelsesinstitutioner i med fremtiden assistancer, skal kunne der håndtere alene både eller effektiviseringsprogram. samlet set det permanente har små, længere store og større varighed. katastrofer I alt i har et de frivillige Danmark. Dertil har vi fået hjælp fra bidraget konstruktivt med samspil cirka med 1/6 Forsvaret, af de assistancetimer, HVAD MÅ BEREDSKABET Målopfyldelse: praktikanter Resultatmålet fra Katastrofe- er opfyldt og Risikomanageruddannelsen på Professi- Hjemmeværnet, Politiet og den civile som Beredskabsstyrelsen har ydet KOSTE? i 211 og sektor eksempelvis ved en værnfælles På omkostningssiden står der i onshøjskolen Metropol i København, er derved planlægningsmed og til at føringskapacitet. Denne kunne tænkes udsendt Redningsberedskabet, Styrelsen hvoraf har Be-i 211 interessentanalyser opdateret det og perma- samtidig kun- sikre et robust 214 statsligt i alt 487,8 millioner Analyse kroner og til vurdering: som har udarbejdet nogle spændende redningsberedskab. som en Task Force til humanitære redskabsstyrelsen tegner nente sig nukleare for de målesystem net afdække og med prioritere nye målestationer og har dermed sikret et styrket nogle af de Belastningen indsættelser, fra evakueringsopgaver de operative assistancer 473,6 millioner har i år. Beredskabsforbundet, der er medlem af Folk & have med i overvejelserne til det nye indsatsområder, som politikerne bør internationalt eller som opstilling af dermed en Arktisk også Beredskabsstyrke. i 211 været stor, hvilket Sikkerhed, har får i år nukleart således bl.a. beredskab 14 forlig inden om redningsberedskabet. for de rammer, givet Det betyder udfordringer naturligvis for også, tilrettelæggelsen at samfundets krisestyringskapacitet af de værnepligtige skal og lokale det daglige forebyggelsesarbejde givet mulighed og til for. senter Dette på fik bl.a. særlig syv parametre relevans om i millioner af kr. uddannelsen til det som uhyre forlængelsen vigtige Vi af har den spurgt politiske beredskabets aftale interes- har arbejde udvikles og med prioriteres, frivillige. så man På denne via pilotprojektet baggrund med lyset rekruttering af Fukushima-katastrofen, og indstilling til f.eks. hvor Deltidsbrandfolk der blev effektiv krisestyring bedst mulig og fastholdelse af deltidsbrandmænd og frivillige, Større og kommunalt ses målopfyldelsen som meget tilfredsstillende. alvorlige hændelser. Her skal der jylland. Til disse tal, europæiske der omfatter det kernekraftværker analyse om omkostningerne og det danske for be- sat fornyet fokus på sikkerheden omkring de i samtænkningens navn kan tackle samt frivillige brandmænd i Sønder- sammenlagte enheder, Deloittes sættes ind lokalt, regionalt og på det statslige beredskab, nukleare skal tilføjes beredskab. et redskabet, Samtidig Fremtidens gennemførte udfordringer, Nukleart statslige plan, beredskab så der opstår et nationalt effektivt samspil mellem lokale, regionale kommunale område. lige beredskab, Mulighederne for større og flercifret internationalt: af Fukushima-katastrofen tre internationale millionbeløb Beredskabsstyrelsen fra det Samfundets i mest Robusthed, intensive Det uger stats- og centrale myndigheder og sam- Hvor står så Folk & Sikkerhed i det Kompetenceløft og Motivationen hos Beredskabsstyrelsens nukleare beredskab assistancer, hvor Beredskabsstyrelsen bidrog var primo 211 omdrejningspunktet for både substantielt til EU s samlede støtte i form af internationale assistancer og en stor efterspørgsel på nukleare målinger på national udsendelse af både TAST (Technical hjælp til den danske ambassade i Japan og 7 Assi-

8 degjort for i årsrapport 21 reserveeredskabsstyrelsen fra aftaleøko- Folk og sikkerhed, Nørre Voldgade 27 A.st., 1358 København K mio. kr. til delvis ring af den obligatoriske overddannelse af nuværende indsatsleem til og med 214, som Beredskabsen skal gennemføre som en kons af den nye indsatslederuddannelse. e midler Fortsat har fra side Beredskabsstyrelsen 7 i isponeret medarbejderne. 2,7 mio. Det kr., vil føre idet for vidt 58 på personer denne dtaget begrænsede refusion. plads at afdække alle svar. Folk & Sikkerhed udsender derfor som omtalt i april en ny holdningspjece til Familien Danmark. Det økonomiske råderum vækker naturligvis rventninger til kommende år stærk fokus hos interessenterne. Nogle mener, omfatter det rammen er nemt at spare for penge Beredskabsens opgavevaretagelse ligeledes en på det statslige beredskab andre, at det er oplagt at finde effektiviseringer i det kommunale. Andre mener, aftale at med Deloitte-analysen mål for effektiviseringer (en analyse nedesat af og Strukturudvalget) mangler faglighed og hvis inger for yderligere cirka 25,7 mio. kr. den sammenlignes prismæssigt med f.eks. hvad de gør i Sverige, Norge og Holland. Hvad rolle kan f.eks., hvad private aktører spille på en forventer prisen? Igen som er der i nogle 211, der siger, at udfordringm følge af risiciene vedrørende vold- at man allerede har skåret ind til fedtet, og det faktisk er befolkningen, der afgør hvor lang responstid man kompleks vil acceptere for infrastruktur en ambulance eller ejr, terror, og brandrykning. I dag er der forskelle på over ti minutter afhængig af, om man bor i Ballerup eller i Herning. internationalt engagement vil præge opgav varetagelsen i 212. Hertil kommer, at Danmark pr. 1. januar 21 overtog EU-formandskabet, hvilket vil betyd en særlig indsats for Beredskabsstyrelsen. På økonomistyringsområdet er fokus fortsat på sikring af den nøje sammenhæng mellem mål og midler som følge af ny aftaleøkonom samt de personalemæssige tilpasninger, styrelsen har foretaget. Herudover er fokus gennemførelse af en række effektiviseringsprojekter indeholdt i aftalen om redningsberedskabet for 212, deltagelse i projektet om god økonomistyring i den offentlige sek tor, diverse større Lean-projekter samt proje tet vedrørende analyse af styrelsens overgan til det fællesstatslige økonomistyringssystem Der er også en løftet pegefinger til politikerne om hellere at gøre beredskabet smartere end billigere ved at tænke tværfagligt. Det samlede trusselsniveau mod Danmark er nemlig i perioden blevet større, hvilket slet ikke hænger sammen med et politisk ønske om besparelser. Hvem kommer ikke til at tænke på muligheden af en dansk Breivik og Uttøya-terrorhandling? Beredskabet mangler kort sagt fremsyn på grund af politikernes korte forlig, siger nogle af de mest skeptiske. Danmarks redningsberedskab er i dag et af de billigste målt pr. indbygger, når vi sammenligner os med Norge, Sverige og Tyskland. Hvis man fra politisk hold eventuelt vil have kortere udrykningstider, Navision har det Stat en 5.3. pris. Helhedsløsningen bør derfor være en balancegang, hvor man ikke udhuler det samlede beredskab, men tænkere smartere og mere samtænkning. Oversvømmelser har ramt Danmark de seneste par år 8

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

af 5 08-04-2016 12:46

af 5 08-04-2016 12:46 I denne udgave af Folk & Sikkerheds nyhedsbrev kan du bl.a. læse om organisationens årsmøde som fandt sted den 8. maj på Ryes Kaserne i Fredericia. Dagen startede med en briefing fra chefen for Hærstaben,

Læs mere

Beredskabsforbundet, en af Folk & Sikkerheds medlemsorganisationer.

Beredskabsforbundet, en af Folk & Sikkerheds medlemsorganisationer. Præsident for Beredskabsforbundet, MF. Tom Behnke, Det Konservative Folkeparti: HVORFOR LAVER VI IKKE BARE ET ENHEDSBEREDSKAB I DANMARK? Af Claus Arboe-Rasmussen - I dag har vi et kommunalt og et statsligt

Læs mere

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed.

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. 1 af 8 08-04-2016 13:01 af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. Som jeg var inde på i det foregående nyhedsbrev, så har Folk & Sikkerhed i den grad øget vores aktivitetsniveau.

Læs mere

Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres

Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres Lars Høg Schou Kolonnechef Souschef Nationalt Beredskab Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Folkemødet på Bornholm: FOLK & SIKKERHED PÅ FOLKE- MØDET MED DIALOGMØDER OM DANMARKS BEREDSKAB OG ÅNDEN FRA 1864

Folkemødet på Bornholm: FOLK & SIKKERHED PÅ FOLKE- MØDET MED DIALOGMØDER OM DANMARKS BEREDSKAB OG ÅNDEN FRA 1864 Tema: Fokus på arbejdet med et nyt forlig om Redningsberedskabet Folkemødet på Bornholm: FOLK & SIKKERHED PÅ FOLKE- MØDET MED DIALOGMØDER OM DANMARKS BEREDSKAB OG ÅNDEN FRA 1864 Af Claus Arboe-Rasmussen

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

VI ER OGSÅ MED PÅ FOLKEMØDET 2015 PÅ BORNHOLM

VI ER OGSÅ MED PÅ FOLKEMØDET 2015 PÅ BORNHOLM med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2014 VI ER OGSÅ MED PÅ FOLKEMØDET 2015 PÅ BORNHOLM Folk & Sikkerhed deltager naturligvis i Folkemøde 2015 i Allinge på Bornholm.

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

FLAGDAG 2014 fredag 5. september

FLAGDAG 2014 fredag 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev Juli 2014 FLAGDAG 2014 fredag 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

Landschef Per Junker Thiesgaard, Beredskabsforbundet: SELV OM VI ER 7.500 FRIVILLIGE SKAL VI VÆRE LANGT MERE SYNLIGE

Landschef Per Junker Thiesgaard, Beredskabsforbundet: SELV OM VI ER 7.500 FRIVILLIGE SKAL VI VÆRE LANGT MERE SYNLIGE Nr. 3 oktober 2012 13. årgang Motto: FRED I FRIHED Landschef Per Junker Thiesgaard, Beredskabsforbundet: SELV OM VI ER 7.500 FRIVILLIGE SKAL VI VÆRE LANGT MERE SYNLIGE Af Claus Arboe-Rasmussen - Da krigen

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. marts 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 1 Her er Niels 2 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Processen Udfordringen Mulighederne Hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Koordinering og sammenhængskraft i de tilspidsede situationer

Koordinering og sammenhængskraft i de tilspidsede situationer med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev Juni 2013 Christiansborg-konferencen: Koordinering og sammenhængskraft i de tilspidsede situationer Af Claus Arboe-Rasmussen foto: Peter

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Borgermøde 24. Februar 2014. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Borgermøde 24. Februar 2014. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Borgermøde 24. Februar 2014 Redningsberedskabet i Danmark Det kommunale Redningsberedskab Kommunalbestyrelsen 241 brandstationer + 54 hjælpebrandstationer

Læs mere

Stort fremmøde til dialogmøde i Aakirkeby

Stort fremmøde til dialogmøde i Aakirkeby med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev Februar 2014 Stort fremmøde til dialogmøde i Aakirkeby Af Claus Arboe-Rasmussen Tirsdag 21. januar afviklede Folk & Sikkerhed årets første

Læs mere

Ingeniørforeningen 20. maj 2014

Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer Oplæg ved Gitte Korff, sekretariatschef for statsrevisorerne Lene Schmidt, kontorchef

Læs mere

Veteranpolitik for Haderslev Kommune

Veteranpolitik for Haderslev Kommune Veteranpolitik for Haderslev Kommune Høringsudgave Offentlig høring 18. dember 2013 12. februar 2014 Veteranpolitik for Haderslev Kommune For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Forslag til bevarelse af de operative kapaciteter i det statslige redningsberedskab.

Forslag til bevarelse af de operative kapaciteter i det statslige redningsberedskab. Hovedorganisationen af Officerer i Danmark - +45 3315 0233 Olof Palmes Gade 10 - DK-2100 København Ø - www.hod.dk Forslag til bevarelse af de operative kapaciteter i det statslige redningsberedskab. I

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Øget fokus på Arktisk i 2014

Øget fokus på Arktisk i 2014 Nr. 4 december 2013 14. årgang Forsvarsminister Nicolai Wammen: Øget fokus på Arktisk i 2014 Af Claus Arboe-Rasmussen - Jeg er utrolig glad og stolt over at være blevet forsvarsminister. Det er et drømmejob,

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg

Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg Baggrund Deloittes budgetanalyse af redningsberedskabet fra 2012 Aftalen om redningsberedskabet

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 09-01-2015 Dato 9. januar 2015 Tid 16:00 Sted Beredskabscenter Frederikshavn NB. Bemærk kommissionsmøde kl. 16.00 og nytårsparade kl. 17.00 Fraværende Ingen Stedfortræder

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Danske værdier og hjemmeværnet: HJEMMEVÆRNET ER DANMARKS FOLKELIGE FORSIKRING

Danske værdier og hjemmeværnet: HJEMMEVÆRNET ER DANMARKS FOLKELIGE FORSIKRING Nr. 1 marts 2013 14. årgang Tema: Fokus på de danske værdier Danske værdier og hjemmeværnet: HJEMMEVÆRNET ER DANMARKS FOLKELIGE FORSIKRING Af Claus Arboe-Rasmussen Vi må desværre se i øjnene, at Anders

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Veteranpolitik Næstved kommune

Veteranpolitik Næstved kommune 2015 Veteranpolitik Næstved kommune Næstved Kommune 17-03-2015 Forord Forsvaret har altid haft en ganske særlig betydning for Næstved Kommune. Selvom Næstveds tidligere status som garnisonsby for Gardehusarregimentet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Din brandmand vores tryghed!

Din brandmand vores tryghed! TEKNIK-SERVICE Brand og Redning Din brandmand vores tryghed! Rammerne for fremtidens nye redningsberedskaber Indhold Danmarks redningsberedskab det handler om vores tryghed! 3 FOAs 10 anbefalinger 4 Besparelser

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2005 August 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Den

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende VETERAN STRATEGI For tidligere udsendte og deres pårørende VETERANSTRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE Med veteranstrategien vil Randers Kommune anerkende veteraner for den indsats, de har ydet for det danske

Læs mere

Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016

Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016 TALE ØVELSESSEMINAR 2016 Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016 20160526 Velkommen til øvelsesseminar 2016. Det glæder mig, at så mange er mødt frem til dagens arrangement. Vi

Læs mere

www.folkogsikkerhedbornholm.dk April 2017 BILLEDE KOLAGE OG KORT BAGGRUND HEROM - FRA DET SUCCEFULDE - DEBATMØDE I ÅKIRKEBYHALLEN FREDAG 21.4.2017. MED TEMAET.: Et Forsvar i ubalance og en Østersøbaggrund,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 SIUMUT ORDFØRERTALE Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 Doris Jakobsen På Siumuts vegne skal jeg starte med at takke den nye

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder.

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder. Hjemmeværnskommandoen Institution Hjemmeværnskommandoen Forfatter Steen Gøtsche, Major Opgavetypen der eksemplificeres Beredskab Kort om Hjemmeværnet Hjemmeværnet har i forsvarsforlig 2005 2009 af 10.

Læs mere

Christiansborg-politikere: HEFTIG DEBAT OM MELLEMØSTEN OG DEN FORTSATTE DANSKE VÆRNEPLIGT

Christiansborg-politikere: HEFTIG DEBAT OM MELLEMØSTEN OG DEN FORTSATTE DANSKE VÆRNEPLIGT Nr. 2 juni 2012 13. årgang Motto: FRED I FRIHED Christiansborg-politikere: HEFTIG DEBAT OM MELLEMØSTEN OG DEN FORTSATTE DANSKE VÆRNEPLIGT Af Claus Arboe-Rasmussen Det var ikke så meget antallet af omvendte

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere