Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 80, 8. juli 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 80, 8. juli 2014"

Transkript

1 2014 Lilleskolerne Ny Kongensgade København K Tlf Fax INDHOLD: Friheden flyver når bestyrelsen rykker Et af de rige svin fra Amager! Lilleskolefestivalen når nye højder NAVNE & SKOLER Ledere, opslag m.m. KORT NYT - Momsregler for frie grundskoler - Samarbejde med Københavns kommun - Nye Fælles Mål på vej - Forældre, der bor i udlandet, kan benytte dansk skole - Rabatordning ved annoncering - Ny organisering af Ny Nordisk Skole - Ny løntabel - Vejledning om nye arbejdstidsregler med mere KALENDER NÆSTE Bestyrelsespost Udsendes onsdag den 3. september Friheden flyver når bestyrelsen rykker LILLESKOLERNE deltog sammen med de andre skoleforeninger i Folkemødet på Bornholm i juni, hvor vi mødte mange andre aktører inden for den danske grundskole. Det var slåen- de, så mange debatter og arrangemen- ter, der omhandlede børn og den dan- ske grundskole, herunder ikke mindst den kommende folkeskolereform, der åbenbart har sat gang i danskerne og deres skolesyn i hvert fald hvis man skal tro debattører og politikere. Bekymringerne var mange ikke mindst fra lærernes organisationer, når de diskuterede med under- visningsminister, Christine Antorini; men det var tankevækkende, at den egentlige modpart, nemlig kommu- nerne, stort set var fraværende i de- batten. For det er jo netop i den enkel- te kommunale fortolkning, at den nye reform skal udspille sig sikkert med meget forskellige resultater. Flere kommuner er kommet rigtig dårligt fra start i samarbejdet med lærerne og det bærer ved til det sta- digt ulmende bål af bekymring og utilfredshed hos lærerne, samt - ikke mindst uro hos forældrene i folke- skolen. Det er rigtigt ærgerligt, fordi den samlede grundskole har brug for et løft og der er også gode initiativer i den nye reform. Vi må holde op med at tale lærerne i den danske grundskole ned uden deres engagement kommer det ikke til at virke. Her har vi et kæmpeforspring i lilleskolerne, hvor vi har årtiers erfa- ringer med at indrette os lokalt, så vi derude på den enkelte skole oplever, at lærere, bestyrelser og skoleledere arbejder sammen om de pædagogiske værdier, mål og daglige praksisser. Rigtig mange forældre er ifølge me- dierne på vej over i de private skoler på grund af den nye folkeskolereform, og de forudsigelige advarselslamper og synspunkter blinker om kap. De private skoler bliver igen til billeder af private virksomheder; og atter bli- ver vi i de frie grundskoler mistænke- liggjorte som om vi gnider os i hæn- derne over flugten fra folkeskolen og øjner økonomisk gevinster og nye muligheder for vækst. Intet kunne ligge os fjernere i Lille- skolerne! For det første er flugten sikkert stærkt overdrevet. For det andet har de forældre, der ønsker et skoleskift, har sikkert mange forskellige gode grunde til det. Vi hilser de forældre velkomne, der har sat sig ind i tingene og fundet en frie grundskole og ger- ne en lilleskole der passer til deres skole- og børnesyn. Det er jo det, der meningen med forskelligheden i mel- lem skolerne. Som vi i de Frie Grund- skoler siger i vores løbende kampagne op til Åben Skole i november: Ikke to skoler er ens det er der heller ikke to børn, der er. Vi er ikke underlagt reformerne direkte men vi skal oppe os ude på skolerne og give vores bud på de for- andringer, som reformen kun er ét svar på: det faglige løft, kroppen ind i skolen, en varieret og længere skole- dag, nye arbejdsformer, ny IT og ikke mindst inklusionen, der stadig er et nyt og centralt tema. Derfor er der masser af gå i gang med ude på lille- skolerne: Det er jer, der sidder i skole- bestyrelserne og på lederkontorerne, der skal lave jeres egne reformer, jeres egen skoleudvikling. Jeg vil vove et øje og påstå, at den danske grundskole bliver meget an- derledes i løbet af ganske få år ikke på grund af reformen, men alene på grund af digitaliseringen, hvor skoler- side 1 af 8

2 Bestyrelsesposten 2014 ne i dag er sakket bagud. Dybest set er grundskolens videns- og læringsmo- nopol brudt for mange år siden, og dermed er lærerrollen og undervis- ningens indhold i kraftig forandring. Sat på spidsen: Hvorfor skal lærere og elever bruge tid på, at gennemgå, hvordan man beregner vinkler i en trekant, når det kan formidles klart og effektivt på Youtube? Hvad er det så vi skal bruge lærere og skole til? Mit bud er både et endnu stærkere dannelsesprojekt og et endnu stærke- re og mere kreativt fagligt projekt, men hvad er jeres? Derfor vil jeg gerne opfordre jer til at gå langt i jeres reformtanker om, hvordan netop jeres skole skal se ud: Udnyt friheden til at indrette skolen som I selv. Udnyt muligheden for at afprøve nye pædagogiske ideer. Udnyt muligheden for at organisere jer på netop jeres måde. Eksperimentér, afprøv, iværksæt, drøm og diskuter samt ikke mindst: lad jer inspirere af de andre skoler, både frie grundskoler og folkeskoler. Det har børnene stadig fortjent også de næste 10 år. Bestyrelsesarbejdet på en lilleskole er ikke kun budgetter og vedtægter det er levende skolepolitik. God sommer!! Søren Erhard Hansen Formand»Et af de rige svin fra Amager!« detog i dette års Folkemøde på Bornholm ved events. Folkemødet er blevet en markering af det danske demokrati, som på Bornholm trives i øjenhøjde. De frie Grundskoler var værter ved en debat om forældrenes skolevalg. De frie grundskoler var værter ved en event på dette års folkemøde under overskriften»skoledebat med Clement - bruger vi mere tid på at vælge sofa end på at vælge skole?«. Teltet på Cirkuspladsen i Allinge var stuvende fyldt med mennesker, og der var godt gang i debatten. I sofaerne sad Anders Morgenthaler (medini- tiativtager til en friskole på Amager), Gordon Ørskov Madsen (Danmarks Lærerforening), Mette With Hagensen (Skole og Forældre), Søren Erhard Hansen (formand, Lilleskolerne) samt Mette Jeppesen (Brug Folkeskolen). Der var således fra begyndelsen masser af potentiale til en debat med mangfoldige synsvinkler på den danske grundskole. Anders Morgentahler indledte sin præsentation med at pinpointe de sædvanlige myter om frie grundskoler - med et glimt i øjet»jeg er et af de (i alt 5) rige svin fra Amager. Og jeg vil bare lave en skole for mine egne to unger!«. Senere forklarede han, at hans egen skolegang var en katastrofe, hvorfor han nu ønsker at benytte sin grund- lovssikrede ret til at etablere en skole med udgang- spunkt i sine egne værdier.»jeg vil gerne være med til at lave en skole, hvor det er ok at bruge en hel dag på at grave et hul eller lave en vindmølle. Den type skole findes ikke i mit nærområde i dag, så nu laver vi en selv«, forklarede Anders Morgenthaler. side 2 af 8

3 Lilleskolefestivalen når nye højder En magisk stemning, som vi vil tale længe om her på skolen, og som var med til at knytte os endnu mere sam- men og ophæve skellet mellem forældre og pædagogisk personale for en stund. Lilleskolefestivalen er lilleskolekultur, når den er allerbedst og mest helhjertet. Skriver skoleleder Peter Engelbrekt Knøss i sit takkebrev til deltagerne. De stemningsmættede billeder, som vil blive stående længe måske livslangt? på nethinden kan for eksempel, vise 1715 børn i en lang kø, der tålmodigt vendtede på maden den første dag, og som selvom de var sultne gav sig god tid og var optaget af hinanden og stemingen. Eller hvad med Sankt Hansbålet hvor flere end 1000 børn synger sammen. Den 32. Lilleskolefestival satte ny rekord med flere end deltagere fra 34 skoler. Festivalen, som hen- vender sig til de ældste elever, blev i år afholdt af Randers Lille Skole, og bød på ikke færre end 40 koncerter og teaterforestillinger leveret af eleverne på de 3 scener. Festivalen åbnede mandag den 23. juni og festivalprogrammet sluttede med fællesdans tirsdag den 24. kl Onsdag pakkede elever og lærere telte og lejrudstyret sammen inden det gik hjemover til skoleafslut- ningerne sidst på ugen. Udover koncerter og teaterfor- estillinger, som eleverne havde forberedt hjemmefra, kunne eleverne også deltage i en række forskellige workshops. Ikke færre end 29 work- shops var på programmet, hvor man eksempelvis kunne synge i kor, prøve at klatre i træer, synge gospel, deltage i tromme- og blæserworkshop, lære om førstehjælp, besøge Randers Regnskov, spille fodbold, lave bålmad, kreere skulpturer af sukkerknalder eller smedje i jern blot for at nævne nogle af mulighederne. I 2015 holdes Lilleskolefestivalen af Haslev Privatskole i 2016 er Gudenåskolen værter og i 2017 går turen til Århus Friskole. Værtsskabet er heldigvis blevet efterspurgt. Så det gælder om at holde sig til, hvis man vil Se mere på PHP Festivalpladsen havde de mange frivillige fra Randers Lille Skole indrettet på Den Skandinaviske Designhøjskole, som har fantastiske rammer i smuk natur ca. 8 km syd for Randers. Som det fremgår af diagrammet skal der noget til når op mod 1900 elever, lærere og frivillige mødes til Lilleskolefestival. LILLESKOLERNES bestyrelse var også til stede: Tirsdag afholdt bestyrelsesmøde på festival- pladsen og havde før og efter mødet lejlighed til at tage del i den herlige festivalstemning! side 3 af 8

4 NAVNE OG SKOLER Byens Skole har ansat Morten Mai som ny skoleder efter Henrik Andersen, der efter 11 år som skoleleder ved Byens Skole har søgt nye udfordringer i det fynske. Morten Mai kommer fra en lederstilling i folkeskolen i Gentofte Kommune. Den Lille Skole i København har ansat Erik Fischer som skoleleder med tiltræden efter sommerferien. Erik Fischer kommer fra en stilling som skoleleder ved Øbro Fri Skole i København, og afløser Laila Iisager Andersen, der tidligere på året stoppede som leder for at overgå til en lærerstilling på skolen. Køge Lille Skole Sus Rudiengaard har besluttet at stoppe som skoleleder ved Køge Lille Skole og har derfor aftalt med skolens bestyrelse, at hun ikke vender tilbage til skolen efter sommerferien. Til skolens børn og forældre har Sus begrundet sin beslutning med, at hun har brug for en længere timeout fra skoleverdenen. Skolens viceskoleleder Camilla Just Johannsen er konstitueret i lederstillingen indtil bestyrelsen i løbet af efteråret finder en ny skoleleder. Hareskovens Lilleskole Er igang med at foretage ændringer i ledelsen. Viceskoleleder Annette Schneider er fratrådt på grund af helbredsmæssige årsager. Skoleleder Lise Bro Rasmussen over- tager efter aftale med bestyrelsen viceskolelederstillingen og stopper som skoleleder, når der er ansat en ny skoleleder i løbet af efteråret. KORT NYT Momsregler for frie grundskoler Med virkning fra 1. juli 2014 indføres omvendt betalingspligt ved indenlandsk handel med visse arter af IT- udstyr, men kun ved salg fra virksomhed til virksomhed. Det betyder, at hvis de frie grundskoler vil købe it- udstyr via SKI- aftalen hos eksempelvis ATEA, så skal skolen momsregistreres og betale et finansieringsgebyr på op mod 1000 kr. pr. medarbejder. Har man kun et mindre årligt indkøb af IT- udstyr, vil det formentlig kunne betale sig at handle i detail- butikker som El- giganten for at undgå momsregistreringen. Vi arbejder ihærdigt på, at disse nye regler ikke skal ramme de frie grundskoler, og vi skal nok informere skolerne, såfremt der sker fremskridt i vores forhandlinger. SB side 4 af 8

5 Bestyrelsesposten Samarbejde med Københavns kommune Frie grundskoler i Københavns kom- mune kan nu få adgang til de sprog- vurderinger, som udarbejdes i børnehaverne, således at lærerne i børnehaveklassen og indskolingen står bedre rustet til at møde de nye elever i skolen. I praksis sker det ved, at skolen indberetter navnene på eleverne der skal starte i børnehaveklassen efter sommerferein til den samme indbe- retningsportal i Undervisningsminis- teriet, som anvendes til ansøgning om tilskud. Deadline for indberetning er sat til den 4. august. Medlemsskolerne er blevet ori- enteret om denne nye attraktive mulighed dels ved direkte mails dels i det ugentlige nyhedsbrev SkoleNyt. Adgangen til sprogvurderingerne er blot et af elementerne i et nyt sa- marbejde mellem de frie grundskoler og kommunen, som Københavns skoleborgmester, Pia Allerslev, har inviteret til. I forlængelse af sprog- vurderingerne vil kommunen invitere til temadage om den pædagogiske anvendelse af sprogvurderingerne, og kommunen vil stille yderligere værktøjer til sprogarbejdet til rådighed. Københavns kommune er også på vej med et kort over samtlige grund- skoler i kommunen også de ca. 50 frie grundskoler i kommunen. Herved kan forældre og andre interesserede hurtigt få et overblik over, hvilke skoler der findes i en given bydel. Set fra de frie grundskolers synsvinkel spiller dette initiativ meget fint sam- men med vores årlige Åben Skole dag den første torsdag i november. Lilleskolerne opfordrer alle medlemsskoler i Københavns Kom- mune til aktivt at gå ind i samarbejdet. PHP Nye fælles mål - på vej... De nye forenklede Fælles Mål, som er en del af regeringens fornyelse af folkeskolen er ved at blive udsendt. Undervisningsministeriet betoner i den forbindelse: Fælles Mål i højere grad skal være en hjælp til lærerne i forhold til at arbejde systematisk med lærings- mål. Få, overordnede kompetencemål Der opstilles bindende opmærk- somhedspunkter i dansk og ma- tematik og udfordringsmål, der kan udfordre de dygtigste elever. Der opbygges en vidensportal, hvor lærerne kan hente hjælp til at planlægge undervisningen ud fa læringsmålene. I SkoleNyt orienteres skolens dag- lige ledelse når der er nyt på dette område. Forældre, der bor i udlandet, kan benytte dansk skole Børn af danskere der bor i Sverige eller Tyskland, men arbejder i Dan- mark, har ret til at indskrive deres børn i en dansk grundskole. Det står klart efter en afgørelse i en sag, hvor et dansk ægtepar der bor lige syd for den dansk- tyske grænse lod deres børn gå i en fri grundskole i Aabenraa. I første omgang blev ægteparret dømt for socialt bedrageri og afkrævet en efterbetaling på kr.. Men en efterfølgende klage til EU- kommis- sionen har fået Undervisningsminis- side 5 af 8

6 teriet og Justitsministeriet til at melde klart ud. I de frie grundskoleforeninger kender vi problemstillingen, for eksempel fra familier, der flytter til Sverige, men hvor forældrene behold- er arbejdet i Danmark og ønsker at børnene kan fortsætte på deres lilleskole i Danmark. Udmeldingen fra Undervisningsministeriet skulle gøre det klart, at børnene kan gå på den valgte skole, og vi forventer også, at skolen kan få tilskud til disse elever. Regeringen afviser forslag om at hindre private i at udtage overskud af børnehaver Enhedslisten fremsatte i marts måned forslag til Folketingsbeslutning om en lovændring, der skal fjerne mulighe- den for at private leverandører kan udtage overskud på driften af private daginstitutioner. Partiet frygter A og B- institutioner. Forslaget har tilsyneladende ingen gang på jorden. Den politiske behan- dling af sagen viser, at regeringen ikke bakker Enhedslistens forslag op. Dette sker blandt andet med hensvisning til, at der for nuværende ikke er store private koncerner, som driver dagtil- bud, fritidshjem og klubtilbud i Dan- mark og de private institutioner udgør kun en mindre del af området. En stor del af de nuværende pri- vate institutioner er tidligere selvejende daginstitutioner eller puljeordninger, som har haft en drifts- aftale med kommunen, eller forældre- drevne institutioner, som er åbnet i områder, hvor kommunen har valgt at lukke institutioner. Samtidig ved man også fra forskellige undersøgelser, at forældrene er rigtig glade for de nuværende privatinstitutioner, og at der er ikke noget, som peger i retning af, at kvaliteten skulle være dårligere i de private dagtilbud. I så fald ville der næppe være mange forældre, som ville vælge en plads i et privat dagtilbud. MS Ny organisering skal styrke Ny Nordisk Skole For at sikre tæt sammenhæng med regeringens reformer forankres Ny Nordisk Skole fremover med en ny organisering, der skal sikre, at nytæn- kning af offentlig ledelse inden for børne- og ungeområdet står cen- tralt. Ny Nordisk Skole derfor fremov- er forankres i en organisering, der skal styrke viden om nye måder at udvikle offentlig ledelse og styring inden for børne- og ungeområdet står centralt. Der etableres en bestyrelse og et akademiråd for Ny Nordisk Skole med eksterne praktikere, forskere og aftagere. I løbet af efteråret åbnes for den tredje ansøgningsrunde til Ny Nordisk Skole. Undervisningsminister Chris- tine Antorini vil holde infor- mationsmøder om Ny Nordisk Skole. Se mere på Rabatordning ved annoncering Dansk Friskoleforening og Lilleskolerne har indgået en aftale med Jobindex, som giver skolerne rabat i forbindelse med annoncering af stillingsopslag. Rabatordningen er omtalt i SkoleNyt nr. 6, 25. juni. Ny løntabel udsendt Skoleforeningerne har indledt et nyt samarbejde om, at udgive løntabeller. Den første udgave er udsendt i anled- ning af, at lærere og børnehaveklas- seledere får en lønstigning på kr. årligt, svarende til ca. 237 kr. pr måned, som kompensation for at den såkaldte 60 års regel er afskaffet. Løntabellen vil i løbet af efteråret blive udbygget til at omfatte alle relevante medarbejdergruppen. Det nye samar- bejde indebærer en effektivisering, idet tre forskellige sæt løntabeller bliver lagt sammen i een løntabel. side 6 af 8

7 Ny sygedagpengemodel ændrer skolens refusion Folketinget har i juni måend vedtaget en ny sygedagpengemodel, der al- lerede med virkning fra den fra 1. juli 2014 giver sygemeldte nye økonomiske vilkår under hele sygdomsforløbet samt sikrer en tidlig- ere og bedre indsats, der skal hjælpe dem tilbage til arbejdsmarkedet. Den nye model indebærer, at skolerne skal skærpe opmærksom- heden i forbindelse med medar- bejderes sygefravær både for så vidt angår mulighederne for tilbagevenden til arbejdet ved længerevarende sy- gefravær og for så vidt angår de økonomiske konsekvenser af sy- gefravær. Skolens medarbejdere har som hovedregel ret til løn under sygdom. Derfor betyder mulighederne for at få refusion i form af syged- agpenge fra kommunen meget for skolens økonomi. Det gælder derfor om, at være opmærksom på hvor lang tid skolen har mulighed for at få fuld refusion, således at man kan reagere i tide inden refusionsmulighederne ophører. Skolerne er blevet grundigt ori- enteret om de nye regler i SkoleNyt nr. 6, 25. juni i år. Løn i ferien Beregningen af medarbejdernes løn i ferie har i år været en ekstra komplic- eret sag fordi sidste års lockout har indflydelse på størrelsen af ferieløn- nen til de lærere og børnehaveklas- seledere, der var ramt af lockouten. Selv uden denne uvelkomne detalje er opgørelsen af feriedage og ferieløn en kompliceret og krævende opgave for skolens administration. Udover ferieopgørelsen har juni måned også været en periode med mange spørgsmål om årsopgørelsen af arbejdstiden i skoleåret og afregningen af den overtid der even- tuelt er konstateret. Vi har indtryk af, at opgørelser er forløbet fint, og at skolerne har haft glæde af de vejledninger der er ud- sendt med SkoleNyt og på foreningernes hjemmesider. Vejledning om nye arbejdstidsregler Moderniseringsstyrelsen har den 3. juli udsendt en 60 sider lang Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. Mon ikke mangen en skoleleder ville have været glad for at have vejledningen til rådighed for 5-6 måneder siden, da hun/han gik i gang med at drøfte, hvordan planlægninen af skolens undervisning i skoleåret 2014/15 kunne ske under hensyntag- en til de nye og helt ukendte rammer, som de nye arbejdstidsregler udgør? Det spørgsmål skal man nok ikke tæn- ke for længe over for det er tilsyne- landende et vilkår for skolernes ledelse, at nye regelsæt først kommer ud lang tid efter at overenskomsterne er faldet på plads. Således også med de mange gennemgribende ændringer ved overenskomstfornyelsen i 2013, der jo som bekendt skete ved lovindgreb. Når denne syrlige bemærkning er afleveret, skal det dog også siges, at vejledningen ikke indeholder nye eller overraskende ting, som ikke allerede har været omtalt på de mange infor- mationsmøder og i informationsskriv- elser der har været i løbet af det sen- este års tid. Et åbent spørgsmål er besvaret: Omfatter ulempegodtgørelsen også dækning for 50% tidstillægget for lejrskolearbejde i weekender? Det gør den ikke kan man læse på side 26 i vejledningen. PHP side 7 af 8

8 Rigtig god sommerferie! Sommeren er over os og der er ved at blive stille på telefoner og s. Siden nytår har Dansk Friskoleforening og Lilleskolerne samarbejdet på sekretariatsniveau for at styrke den service og rådgivning, som medlemsskolerne skal have. I alt råder det fælles sekretariat nu over 12 medarbejdere der tilsammen dækker et bredt speciale- felt. Efter ferien tager vi fat på flere opgaver, som vi kan løfte i fællesskab. Dette nyhedsbrev - samt to andre faste nyhedsbreve - er ét af resultaterne af det nye sekretariatssamarbejde, og vi tror fortsat på, at dette samarbejde er den rigtige vej at gå. Tak for samarbejdet i det forløbne skoleår og rigtig god sommerferie! Sekretariatet - Friskolernes Hus KALENDER august Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer på Århus Friskole 20. august Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer på Amager Lille Skole september Ledertræf oktober SFO- ledernetværk mødes på Norddjurs Friskole 6. november ÅBEN SKOLE november Inklusionstræf 2014 i Holbæk november Kursus for administrativt personale i Holbæk december LUF på Den Frie Lærerskole i Ollerup 20. februar SFO- ledernetværk mødes mødested ej fastlagt april 2015 Lilleskoletræf 2015 på Kobæk Strand 8. maj SFO- ledernetværk mødes på Helsingør Lille Skole. Redaktion af nyhedsbrevene: (SkoleNyt, Bestyrelsesposten/BestyrelsesNyt og Den frie Skole: Maren Skotte, Søren Stein Brinck, Peter Højgaard Pedersen Hovedredaktøren maj- juli måned: Maren Skotte, Ansvarlig for denne Bestyrelsespost: Peter Højgaard Pedersen Kontakt vedrørende nyhedsbreve side 8 af 8

Velkommen til nye nyhedsbreve

Velkommen til nye nyhedsbreve Side 1 21.05.14 Nr. 1 INDHOLD Velkommen til nye nyhedsbreve Administrative nyheder 1. Nye krav til ligestilling 2. Hvordan udregnes feriegodtgørelse? 3. Ferievejledning 2014 4. Mulighed for at søge støtte

Læs mere

1. Adgang til sprogvurderinger

1. Adgang til sprogvurderinger Nr. 6 25.06.14 INDHOLD Administrative nyheder 1. Adgang til sprogvurderinger 2. Udbetaling af løn i ferien 3. Nye Fælles mål - på vej... 4. Ny organisering skal styrke Ny Nordisk Skole 5. Ny sygedagpengemodel

Læs mere

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.?

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? nr. 28 Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? INDHOLD En tryg ø på øen. Engagement, nærvær og tryghed for børn og forældre er nøglen til at Onsbjerg Lilleskole har bidt sig fast som en livskraftig

Læs mere

Alle De Frie Grundskoler til Folkemøde på Bornholm

Alle De Frie Grundskoler til Folkemøde på Bornholm Alle De Frie Grundskoler til Folkemøde på Bornholm Folkemødet på Bornholm i juni slog som hver gang i de forløbne fire år alle tidligere rekorder med over 90.000 besøgende fordelt på de fire dage, det

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 77, 1. april 2014

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 77, 1. april 2014 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 77, 1. april 2014 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

1. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde

1. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde Nr. 32 06.05.2015 INDHOLD 1. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde - 30. maj 2015 på Roskilde Lilleskole 2. Repræsentantskabsmøde 2015 - sluttede op bag bestyrelsens forslag om dobbeltmedlemsskab 3. BUPL

Læs mere

Friskoleloven. Nr. 9 20.08.2014 INDHOLD

Friskoleloven. Nr. 9 20.08.2014 INDHOLD Nr. 9 20.08.2014 INDHOLD Administrative nyheder Friskoleloven seneste ændringer Lønnen i august Indsats ved sygefravær Gyldendal rabat på digitale læremidler Erhvervsguiderne hjælp til 7. 10. Klasse Navne-,

Læs mere

Mere gang i frikvarteret? Børnerettigheder. Ambassadørskole for Red Barnet. Nr. 17 22.10.2014 INDHOLD. Administrative nyheder

Mere gang i frikvarteret? Børnerettigheder. Ambassadørskole for Red Barnet. Nr. 17 22.10.2014 INDHOLD. Administrative nyheder Nr. 17 22.10.2014 INDHOLD Administrative nyheder Åben Skole Legepatruljen.dk mere gang i frikvarteret? Børnerettigheder - Ambassadørskole for Red Barnet Ny trivselsmåling ingen ændringer for frie grundskoler

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Styr på elevtallet inden store tælledag, fredag den 5. september

Styr på elevtallet inden store tælledag, fredag den 5. september Nr. 11 03.09.2014 INDHOLD Styr på elevtallet inden store tælledag, fredag den 5. september Administrative nyheder Store tælledag fredag 5. september Skøn over 2015- tilskud Åben Skole 6. November Geografisk

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE DAGTILBUD OG UDDANNELSE VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE LIV, LEG OG LÆRING KÆRE FORÆLDRE TIL KOMMENDE SKOLEBØRN Jeres barn skal starte i skole til august 2014, hvis barnet er født i 2008 eller tidligere. Derfor

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om at blive Ny Nordisk Skole-institution

Vejledning til ansøgningsskema om at blive Ny Nordisk Skole-institution Vejledning til ansøgningsskema om at blive Ny Nordisk Skole-institution Om Ny Nordisk Skole Ny Nordisk Skole er et forandringsprojekt for dagtilbud, grundskoler, ungdomsuddannelser og fritidstilbud. Ny

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden.

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden. En fri folkeskole Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik Fremtidens frie folkeskole Skolernes formål Liberal Alliance ønsker en folkeskole, hvor børnene er fagligt dygtige, tænker kreativt og

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

God jul og godt nytår

God jul og godt nytår Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk INDHOLD: God jul og godt nytår Redegørelsen for inklusionstilskuddets anvendelse

Læs mere

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Skolecenter Jetsmark 20. juni 2014 Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015

Nyhedsbrev juni 2015 Nyhedsbrev juni 2015 Skolebestyrelsens nyhedsbrev vil denne gang omhandle nyt fra bestyrelsesmøderne i april og maj. Sidst, men ikke mindst, vil I kunne læse skolebestyrelsens behandling af evalueringen

Læs mere

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE VELKOMMEN I FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM Denne pjece er til dig, som er ny forælder i en af Frie Børnehaver og Fritidshjems tilknyttede selvejende eller private institutioner.

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

I tilfælde af lockout: Nyhedsbrev 1 om eventuel lockout 20. marts 2013. Kære forældre.

I tilfælde af lockout: Nyhedsbrev 1 om eventuel lockout 20. marts 2013. Kære forældre. Nyhedsbrev 1 om eventuel lockout 20. marts 2013 Kære forældre. Finansministeriet og dermed regeringen har som nævnt varslet lockout fra 1. april 2013 for lærere ved en række skoler fx friskoler, privatskoler

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform.

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Vi har sunget skoleåret ind med Der er et yndigt land, Det var så ferien, så nu er det

Læs mere

Nyhedsbrev. # 157 Dato: 24. oktober 2013 Ungdomsskoleforeningens nyhedsbrev om ungepakkens gennemførelse - og Ny Nordisk Skole

Nyhedsbrev. # 157 Dato: 24. oktober 2013 Ungdomsskoleforeningens nyhedsbrev om ungepakkens gennemførelse - og Ny Nordisk Skole Ungepakkens Nyhedsbrev # 157 Dato: 24. oktober 2013 Ungdomsskoleforeningens nyhedsbrev om ungepakkens gennemførelse - og Ny Nordisk Skole Indhold: NY NORDISK SKOLE ONLINE-BIBLIOTEK PÅ VEJ NY STOR SATSNING

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Hvordan holder I Åben Skole? Stilhed på lovgivning for skoleområdet. Nr. 16 08.10.2014 INDHOLD. Administrative nyheder

Hvordan holder I Åben Skole? Stilhed på lovgivning for skoleområdet. Nr. 16 08.10.2014 INDHOLD. Administrative nyheder Nr. 16 08.10.2014 INDHOLD Hvordan holder I Åben Skole? Administrative nyheder Åben Skole Lovkatalog 2014-15 og de frie grundskoler Ophør af Uni C firewallløsning Kompetencemillioner til udvikling af skoleledelser

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole www.lilleskolerne.dk En sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10,1 1472 København K Telefon 4422 7920 Telefax 7020 2643 Forandringer præger

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen Gribskov, december 2014 Kære forældre 1. august blev læringsreformen en realitet, og den nye hverdag begyndte i både skoler og dagtilbud. Nu nærmer vi os kalenderårets slutning, og vi vil derfor gerne

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Kære forældre Antallet af børn, der søger vores folkeskoler, stiger. Det glæder vi os over, og Børne- og Skoleudvalget er optaget

Læs mere

Fordelingssekretariatet

Fordelingssekretariatet Fordelingssekretariatet Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche Schul- und Sprachverein für Nordschleswig,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Forslag Indhold 1. Aftaleparter...3 2. Aftalegrundlag...3 3. Lovgrundlag...3 4. Driftssted...3 5. Bestyrelse...4 6. Vision...4 7. Mål...4

Læs mere

Et billede af den nye ledelse

Et billede af den nye ledelse Foto taget januar 2016 Et billede af den nye ledelse Den nye ledelse på skolen i distrikt 4 vil gerne her give et lille billede af hvem vi er. Sammen med skolens medarbejdere på de tre matrikler vil vi

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

En leders ambition. En stor forskel. At møde en leder, der har en ambition og allerede har skabt flotte resultater. Det er ugens bedste oplevelse!

En leders ambition. En stor forskel. At møde en leder, der har en ambition og allerede har skabt flotte resultater. Det er ugens bedste oplevelse! En leders ambition En stor forskel At møde en leder, der har en ambition og allerede har skabt flotte resultater. Det er ugens bedste oplevelse! At ville noget, at have et mål, en drøm, en vision og nogle

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Byrådet vedtog onsdag den 26. januar en samlet plan for at sikre Aarhus Kommunes økonomi. Beslutningen betyder samtidig en række ændringer i

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde - tirsdag den 27. sept

Skolebestyrelsesmøde - tirsdag den 27. sept Mødet er fra kl. 19.00-21.30 Afbud: Annette Dagsorden: Tid 1. Musikværkstedet - besøg fra Musikværkstedet ved Max (19.00) 60 min Udfordringer flere undervisere og er det muligt? frivillig musikundervisning

Læs mere

Akutpakke: Flere penge til specialundervisning

Akutpakke: Flere penge til specialundervisning Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk INDHOLD: Side 1: Akutpakke: Flere penge til specialundervisning Side 3 Udsyn

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 Kære alle sammen Vi er allerede kommet godt i gang med det nye skoleår på Spjellerup Friskole. Mange elever kom friske og brune tilbage fra en veloverstået sommerferie og det

Læs mere

Forældrebrev 15. marts 2013

Forældrebrev 15. marts 2013 Forældrebrev 15. marts 2013 1. Forårskoncert Tak for et godt fremmøde til vores forårskoncert i tirsdags Mit indtryk var at både børn og forældre hyggede sig og var glade for børnenes optræden både gennem

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere

Skoleindskrivning 2017

Skoleindskrivning 2017 Skoleindskrivning 2017 Kære forældre - til nye skolebørn Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder seks år. Det betyder, at alle børn, der fylder seks år i 2017,

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Lilleåmodellen Aldersintegreret Indskoling (AI) En god skolestart for dit barn

Lilleåmodellen Aldersintegreret Indskoling (AI) En god skolestart for dit barn Lilleåmodellen Aldersintegreret Indskoling (AI) En god skolestart for dit barn 12 1 Forord Kære forældre i 0.-2.klasse. Som i resten af samfundet sker der for os, som arbejder i skoleverdenen, hele tiden

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 79, 6. Juni 2014. Hjælp med at vise vej i skolejunglen

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 79, 6. Juni 2014. Hjælp med at vise vej i skolejunglen Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 79, 6. Juni 2014 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Kære kolleger, forældre og elever på NBL

Kære kolleger, forældre og elever på NBL Kære kolleger, forældre og elever på NBL 16. december 2015 Juleferien står for døren og det er tid til ferie og samvær med familie og venner. Det er en tid som vi har ventet utålmodigt på, ikke mindst

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

Oplæg om skolereformen på Karup Skole

Oplæg om skolereformen på Karup Skole Oplæg om skolereformen på Karup Skole Tirsdag d. 3. juni 2014 Skoleleder Thomas Born Smidt SFO-leder Susanne Ruskjær 1 Indhold og program. Lidt historik og hvad er hvad? Skolereformens indhold og begreber.

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Eksternt Bestyrelsesmødereferat

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Eksternt Bestyrelsesmødereferat Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche

Læs mere

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg 19. november 2015 Høringssvar fra Silkeborg Lærerforening i forbindelse med Silkeborg Kommunes høring om skolestrategi. Silkeborg Lærerforening

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start.

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start. ØSTERLARS FRISKOLE Oprindelse og start. Men før det kom så vidt, at man kunne starte i egne bygninger på Fredbo, gik mange bryderier, tanker og positive planer forud. Sindene er blusset op i skoleaffæren

Læs mere