TH-R1 TH-R3 DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM INSTRUKTIONSBOG. Består af XV-THR1, SP-PWR1, SP-THS55F, SP-THS55C og SP-THS55S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TH-R1 TH-R3 DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM INSTRUKTIONSBOG. Består af XV-THR1, SP-PWR1, SP-THS55F, SP-THS55C og SP-THS55S"

Transkript

1 ENTER ENTER VOL SOURCE VOL SOURCE VOL VOL DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM Dansk TH-R1 Består af XV-THR1, SP-PWR1, SP-THS55F, SP-THS55C og SP-THS55S 17 TH-R3 Består af XV-THR3, SP-PWR3, SP-THS66F, SP-THS66C og SP-THS66S b INSTRUKTIONSBOG LVT A [EY]

2 SIKKERHED Sikkerhedsforskrifter Mærkepladen og forsigtighedsreglerne sidder på apparatets bagside. ADVARSEL: FARLIG STRØM INDE I APPARATET ADVARSEL: UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE FARE FOR BRAND ELLER ELEKTRISKE STØD. FORSIGTIG: APPARATET ER ET KLASSE 1-LASERPRODUKT. DETTE APPARAT BENYTTER IMIDLERTID EN SYNLIG LASERSTRÅLE, SOM KAN FORÅRSAGE FARLIG STRÅLING, HVIS DEN RETTES MOD ØJNENE. SØRG FOR AT BETJENE APPARATET KORREKT I HENHOLD TIL FORSKRIFTERNE. NÅR DETTE APPARAT ER SLUTTET TIL STIKKONTAKTEN, MÅ DU IKKE HAVE ØJNENE TÆT PÅ DISKSKUFFENS ÅBNING ELLER ANDRE ÅBNINGER FOR AT KIGGE IND I DETTE APPARAT. BRUG AF KONTROLFUNKTIONER ELLER JUSTERINGER ELLER UDFØRELSE AF HANDLINGER UD OVER DE HER ANGIVNE KAN RESULTERE I UDSÆTTELSE FOR FARLIG STRÅLING. ÅBN IKKE KABINETTET, OG FORETAG IKKE SELV REPARATIONER. SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF AUTORISEREDE REPARATØRER. FORSIGTIG: 8 Det anbefales, at tage netstikket ud af stikkontakten, hvis apparatet ikke skal anvendes i en længere periode. 8 Der er farlig strøm inde i apparatet. Reparationer må kun udføres af autoriserede reparatører. For at undgå fare for elektriske stød eller brand bør netstikket tages ud af stikkontakten, før der tilsluttes signalledninger eller antenne. FORSIGTIG (SP-PWR1/SP-PWR3) Strømforsyningen til subwooferen sker fra centerenheden. Lampen POWER ON på subwooferen lyser grønt, når der er tændt for strømmen. FORSIGTIG Blokér ikke ventilationsåbninger eller -huller. (Hvis ventilationsåbningerne tildækkes af en avis, et stykke stof e.l., kan varmen måske ikke slippe ud.) Lad være med at placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet. Ved bortskaffelse af batterier, skal der tages hensyn til miljømæssige problemer, og lokale regler og love for behandling af batterierne skal følges. Udsæt ikke apparatet for regn, fugt, dryp eller sprøjt, og undgå at placere væskefyldte objekter såsom vaser oven på apparatet. KLASSE 1-LASERPRODUKT GENGIVELSE AF ETIKETTER ADVARSELSETIKET INDE I APPARATET ELLER VIGTIGT: 8 Læs venligst de forskellige sikkerhedsforskrifter på siderne G1 og G2, før du tilslutter eller betjener apparatet. 8 Vær opmærksom på, at det kan være ulovligt at overspille indspillede bånd, DVD er og diske uden tilladelse fra indehaveren af copyright til lyd- eller video-optagelsen, TVprogrammet eller kabelprogrammet samt til ethvert litterært, dramatisk, musikalsk eller kunstnerisk værk heri. SP-THR3: 28,4 kg FORSIGTIG For at undgå tilskadekomst og for ikke ved et uheld at tabe enheden, bør man være to personer til at pakke ud, bære og installere enheden. FORSIGTIG For at formindske risikoen for elektrisk stød, brand osv.: 1. Undlad at fjerne skruer, dæksel eller kabinet. 2. Udsæt ikke apparatet for regn eller fugt. FORSIGTIG^A knap! (XV-THR1/XV-THR3) Tag netledningen ud af stikkontakten for at afbryde helt for strømmen (STANDBY-lampen slukker). Uanset knappens stilling, afbryder den ikke netspændingen. Når systemet er på standby, lyser STANDBY-lampen rødt. Når systemet er tændt, slukker STANDBY-lampen. Strømmen kan slås til og fra med fjernbetjeningen. G1

3 SIKKERHED Der er fortsat strøm på apparatet, selvom indikatoren mærket STANDBY/ON A er slukket. Træk derfor netledningen ud, hvis du ønsker at afbryde det helt. ABB angiver standby, og ACB angiver ON (tændt). Når udstyret er installeret i et kabinet eller en hylde, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig plads på alle sider til ventilation (10 cm eller mere på begge sider og foroven og bagved). Ved bortskaffelse af batterier, skal der tages hensyn til miljømæssige problemer, og lokale regler og love for behandling af batterierne skal følges. Følg venligst disse sikkerhedsanvisninger. Hvis du ikke gør det, kan det føre til beskadigelse af apparatet, fjernbetjeningen eller disken. 1. LAD VÆRE med at stille apparatet ^ ^ på steder med stærk varme eller kulde eller høj luftfugtighed. ^ i direkte sollys. ^ i støvede omgivelser. ^ i nærheden af kraftige magnetfelter. ^ på et underlag, der er ustabilt eller udsat for vibration. 2. LAD VÆRE med at tildække apparatets ventilationsåbninger. (Hvis ventilationsåbningerne tildækkes af en avis, et stykke stof e.l., kan varmen måske ikke slippe ud.) 3. LAD VÆRE med at sætte tunge genstande på apparatet eller fjernbetjeningen. 4. LAD VÆRE med at anbringe noget, hvorfra der kan spildes væske på apparatet eller fjernbetjeningen. (Hvis vand eller anden væske kommer ind i dette apparat, kan det forårsage brand eller elektrisk stød.) 5. LAD VÆRE med at udsætte apparatet for dryp eller sprøjt. 6. LAD VÆRE med at bruge dette apparat i et badeværelse eller på andre steder med vand. LAD VÆRE med at placere beholdere med vand eller andre væsker (f.eks. kosmetik eller medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper o.l.) oven på dette apparat. 7. LAD VÆRE med at placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet. 8. UNDGÅ kraftige stød eller rystelser under transport af apparatet. KONDENS Der kan dannes kondens (dug eller fugt) i apparatet, hvis det flyttes fra et koldt sted til et varmt sted, eller under meget fugtige forhold^på samme måde som der dannes vanddråber på et glas fyldt med kold væske. Under forhold, hvor der kan opstå kondens, skal stikket trækkes ud af kontakten, og apparatet skal være slukket i nogle timer, så fugten kan forsvinde, inden apparatet tændes igen. ANSVARSFRASKRIVELSE JVC kan ikke holdes ansvarlig for noget tab, der skyldes apparatets manglende evne til at indspille, gemme eller afspille noget indhold (video, lyd eller andet) uanset hvad grunden hertil er. Garantien dækker alene udskiftning eller reparation af det pågældende apparat og dækker ikke gendannelse eller erstatning af tabt indhold. OBS! 8 Brug af mobiltelefon i nærheden af apparatet kan forårsage vibrerende billede på TV-skærmen eller ændre skærmen til en visning med blå baggrund. 8 Nogle TV-apparater og andre enheder danner stærke magnetiske felter. Placér ikke den slags enheder ovenpå apparatet, da det kan forårsage forstyrrelser i billedet. 8 Hvis der opstår et strømsvigt, mens apparatet er i brug, kan de indspillede data blive slettet. 8 Indspillede programmer og data kan ikke gendannes, når først disken har lidt skade. FORSIGTIG: Korrekt ventilation For at undgå risikoen for elektrisk stød og brand og for at beskytte det mod beskadigelse, skal apparatet placeres på en plan overflade. Mindsteafstandene ses herunder: Væg eller forhindringer XV-THR1/ 3 cm XV-THR3 8 cm 3 cm Front XV-THR1/XV-THR3 Væg eller forhindringer 10 cm 15 cm Ingen forhindringer Væg eller forhindringer SP-PWR1/ SP-PWR3 20 cm Front Væg eller forhindringer SP-PWR1/SP-PWR3 15 cm 15 cm Ingen 15 cm forhindringer G2

4 INDHOLDS-FORTEGNELSE DISK-INFORMATION 2 Om diske...2 OVERSIGT 7 TILSLUTNING AF DETTE APPARAT 11 Sådan tilsluttes TV et og TV-antennen...11 Sådan tilsluttes FM- og AM-antennerne...12 Sådan samles front- og surroundhøjtalerne...13 Tilslutning af satellithøjtalerne (front, center, surround)...14 Placering af højtalere...15 Sådan tilsluttes subwooferen med forstærker...16 Tilslutning til en digital enhed...16 Sådan tilsluttes netledningen...16 GRUNDLÆGGENDE INDSTILLINGER 17 Automatisk opsætning...17 Forudindstillet download...18 Sprog...20 Indstilling af monitor...21 Højtalerindstilling...22 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER PÅ DVD-ENHEDEN 25 Almindelig afspilning...25 Justering af lydstyrke...26 Brug af hovedtelefoner...26 Sådan indstilles auto-surround og virtuel surround baglyd...27 Afspilningsfunktioner...28 Direkte RAM-afspilning...32 Brug af bjælken på skærmen...35 Almindelig optagelse...39 Optagefunktioner...40 Surround-indstilling...42 Modtagelse af radioudsendelser...44 Sådan bruges RDS (Radio Data System) under modtagelse af FM-stationer...45 TIMERINDSPILNING 49 Timer-programmering med SHOWVIEW...49 Manuel timerprogrammering...50 On-disk timerprogrammering...51 Kontrol, annullering og ændring af programmer...53 Automatisk optagelse af satellitprogrammer...54 NAVIGATION 55 Biblioteksdatabasen Navi Grundlæggende betjening af oprindelige oplysninger Redigering af oprindelige oplysninger Grundlæggende betjening af afspilningslisteinformation Redigering af afspilningslistens oplysninger Redigering af biblioteksoplysninger Afspilning med MP3/JPEG-navigation REDIGERING 65 DV-overspilning Redigering fra et videokamera Redigér til eller fra en anden optager Udgangs- og indgangsindstilling SYSTEMTILSLUTNING 71 Tilslutning til en satellitmodtager Tilslutning og brug af dekoder Fjernbetjeningsfunktioner Multi-Brand-fjernbetjening til TV Multi-Brand-fjernbetjening til satellitmodtager UNDERORDNEDE INDSTILLINGER 74 Funktionsindstilling Indstilling af scanningsfunktion Låsning af diskskuffe SHOWVIEW-systemopsætning Indstilling af TV-tuneren Indstilling af uret Formatering af en disk Færdigformatering af en disk Justering af centertone Regulering af subwooferens effekt Justering af højtalernes effekt ved hjælp af en testtone Justering af equalizerindstillingen FEJLFINDING 86 MEDDELELSE PÅ SKÆRMEN 89 APPENDIKS 90 SPECIFIKATIONER 92 STIKORDSREGISTER 94 SÅDAN BRUGER DU DENNE BETJENINGSVEJLEDNING Alle hoved- og underafsnit kan findes i indholdsfortegnelsen på side 1. Brug indholdsfortegnelsen, når du søger efter information om en bestemt procedure eller funktion. Oversigten på siderne 7-9 viser kontroller og tilslutninger apparatets front- og bagpanel, frontpaneldisplayet og fjernbetjeningen. Stikordsregistret på side 94 indeholder de oftest anvendte ord, og en henvisning til de(n) side(r) i vejledningen, hvor de bruges eller forklares. Symbolet A angiver en henvisning til en anden side, hvor der er yderligere eller relateret information. De betjeningsknapper, der skal bruges til de forskellige procedurer, er klart fremhævet ved hjælp af illustrationer ved begyndelsen af hvert hovedafsnit. 1

5 DISK-INFORMATION Om diske Diske, der kan indspilles på/afspilles fra Diske med de følgende logoer kan benyttes til indspilning og afspilning. DVD-RAM 12 cm: 4,7 GB/9,4 GB 8cm: 1,4GB/2,8GB Ver. 2.0/2x hastighed Ver. 2.1/1x - 3x hastighed Ver. 2.2/5x hastighed DVD-R 12 cm: 4,7 GB 8cm: 1,4GB Ver. 2.0/1x - 4x/8x hastighed (Video-tilstand) Ver. 2.1/16x hastighed (Video-tilstand) DVD-RW 12 cm: 4,7 GB 8cm: 1,4GB Ver. 1.1/1x - 2x hastighed (Video-tilstand/VR-tilstand) Ver. 1.2/4x/6x hastighed (Video-tilstand/VR-tilstand) Ovenstående tabel er baseret på oplysninger, der var gældende i februar Afhængigt af den benyttede disks karakteristika og tilstand kan indspilning og afspilning muligvis ikke udføres, hvilket kan medføre utilfredsstillende resultater. Det anbefales at benytte diske fra JVC, da de er testet med henblik på kompatibilitet med dette apparat. DVD-RAM-diske Det er kun muligt at bruge diske, som overholder DVD-RAM standarden Version 2.0, 2.1 eller 2.2. Hvis du anvender en disk, som er formateret efter en anden standardversion, skal du formatere den på dette apparat inden brug. En DVD-RAM kan muligvis ikke indspilles, afspilles, redigeres eller overspilles, selvom den overholder standarden, hvis den blev indspillet eller redigeret på apparater fra andre producenter eller på en PC, eller hvis den indeholder for mange titler, eller hvis der kun er meget lidt ledig kapacitet på disken. DVD-RAM-diske, som indspilles på dette apparat, kan ikke afspilles på en ikke-kompatibel DVD-afspiller. Digitale udsendelser, som er kodet til at blive kopieret én gang, kan kun indspilles på 4,7/9,4 GB DVD-RAM-diske. (2,8 GB DVD-RAM-diske er ikke kompatible) Dette apparat understøtter ikke diske i kassetter. Tag disken ud af kassetten inden brug. Der henvises til betjeningsvejledningen for yderligere oplysninger om diske i TYPE2- og TYPE4-kassetter (udtagelige diske). Under indspilning er det ikke blot muligt at starte afspilning af det program, som indspilles i øjeblikket, men også at se et andet program, som er indspillet tidligere. DVD-R/RW-diske Det er kun muligt at bruge DVD-R-diske, som overholder DVD-Rstandarden Version 2.0 eller 2.1. Det er kun muligt at bruge diske, som overholder DVD-RWstandarden Version 1.1 eller 1.2. Tilgængelig i VR- og Videotilstand. Når en DVD-R/RW-disk (video-tilstand) er formateret (A s. 84), kan den afspilles på en standard-dvd-afspiller som en DVD VIDEO-disk. Når en DVD-RW-disk (VR-tilstand) er formateret (A s. 84), kan den afspilles på en DVD-afspiller som er kompatibel med VRtilstanden for DVD-RW-diske. Før færdigformatering^ er det muligt at indspille på områder af disken, der ikke er indspillet, at redigere diskens titler og programtitler og at slette programmer. Det er umuligt at indspille på eller redigere DVD-R/RW-diske, som er indspillet på andre apparater, selvom de ikke er blevet færdigformateret. Det er umuligt at overskrive indspillede områder på DVD-R-diske. Den tilgængelige indspilningskapacitet øges ikke, selvom en indspillet titel slettes fra en DVD-R-disk. Efter færdigformatering^ Når en DVD-R/RW-disk (Video-tilstand) er blevet færdigformateret, er det muligt at afspille de indspillede programmer (video og/eller lyd) på en standard-dvd videoafspiller som en DVD VIDEO-disk. Redigerede titler vises som ADVD-menuenB i video-tilstand. Det er ikke muligt at indspille, redigere eller slette dataene, hverken i video-tilstand eller i VRtilstand. Selvom disken kan afspilles på DVD-afspillere fra andre producenter, er CONTENTS MENU 81 Sister Princess ED2 14/11 0:55 PR12<HDD MN26 82 GALAXY ANGLE A#04 OP 06/10 9:30 PR12<HDD 83 GALAXY ANGLE A#04 ED 06/10 9:30 PR12<HDD 84 FISHING WORLD OP 22/12 20:00 PR3 85 FISHING WORLD ED 22/12 20:00 PR3 86 RALLY CAR OP 10/04 0:30 PR3 87 RALLY CAR ED 10/04 0:30 PR3 88 Chobits #04 OP 02/05 PR10 89 Chobits #04 ED 02/05 PR10 90 Chobits #25 ED 26/09 PR10 MN32 LPCM PREV det undertiden ikke muligt at afspille den i enten video-tilstand eller VR-tilstand, afhængigt af disken og indspilningsbetingelserne. Det er ikke muligt at indspille på CD-R/RW- eller DVD-R-diske, som anvendes til oprettelse af frit indhold. Indspil i VR-tilstand og på CPRM-kompatible DVD-RW-diske når der indspilles udsendelser, der er kodet til kun at blive kopieret én gang. Hvis du afspiller en DVD-R-disk, som er indspillet på et andet apparat, kan der ske følgende: Disken kan ikke afspilles. Et mosaikmønster (blokstøj) vises på skærmen. Video eller lyd kan falde ud. Apparatet stopper under afspilningen. NEXT 2

6 DISK-INFORMATION Diske kun til afspilning Diske med de følgende logoer kan kun benyttes til afspilning. DVD VIDEO (eksempel på indikationer af områdekode) Lyd-CD CD-DA-filer CD-RW CD-DA/JPEG/ MP3-filer Video CD-disk eller Super Video CD-disk CD-R CD-DA/JPEG/ MP3-filer CD-ROM JPEG/MP3-filer Afhængigt af den benyttede disks karakteristika og tilstand kan disken muligvis ikke afspilles. DTS lyd- CD er kan også afspilles. (En valgfri DTS-dekoder er påkrævet) MP3- og JPEG-diske kan kun afspilles på dette apparat, når de er indspillet i ISO9660- eller Joliet-formatet og færdigformaterede. JPEG-filer skal overholde JFIF/Baseline-processen for at kunne afspilles på apparatet, og den maksimale opløsning for en JPEGfil er billedelementer i bredden og billedelementer i højden. CD-R/RW-diske, der er indspillet i musik-cd-format, skal færdigformateres, før de kan afspilles på apparatet. Funktionalitet og lydkvalitet for dette apparat garanteres ikke for diske, der ikke opfylder Compact Disc-specifikationen (CD-DA). Før du afspiller en CD, bør du kontrollere CD-logoet og læse oplysningerne på emballagen for at sikre, at den opfylder Compact Disc-specifikationen. Softwareudvikleren kan have indført begrænsninger i betingelserne for optagelse af DVD-diske og video-cd/svcddiske. Da apparatet afspiller diske i henhold til de retningslinjer, softwareudvikleren har angivet på disken, kan visse funktioner virke anderledes end forventet. Når du skifter fra det første til det andet lag på dobbeltlags- DVD VIDEO-diske, kan billedet og lyden blive midlertidigt forvrænget. Dette er ikke en fejl. DVD-AUDIO-diske, som er kompatible med DVD-videoafspillere, kan afspilles. Super Audio-CD er (SACD), der er kompatible med almindelige CD-afspillere, kan afspilles. Det er muligt at afspille færdigformaterede +R/+RW-diske (kun video-tilstand). ADVDB tændes på frontpaneldisplayet, når en +R/ +RW-disk lægges i. Anvendelsen af +R dobbeltlags-diske i dette apparat kan muligvis ikke anbefales. Diske, der ikke kan afspilles Enheden kan muligvis ikke afspille disken, eller det kan tage lang tid at læse den, afhængig af diskens indspilningsstatus eller tilstand, eller hvis disken er ridset, beskidt eller bøjet. Hertil kommer, at man ikke må forsøge at afspille diske med specielle former (hjerteformede, ottekantede e.l.). Hvis du ved et uheld afspiller sådanne diske, kan det forårsage støj, der kan føre til beskadigelse af højtalere. CD-ROM-diske (inklusive PHOTO-CD og CD-G) Diske, der er indspillet i Packet Write-format (UDF) 1,3 GB dobbelt densitet CD er (DDCD) Høj-densitet CD (HDCD) Følgende diske kan heller ikke afspilles. Diske med en anden områdekode end A2B DVD-RAM (2,6 GB/5,2 GB) DVD-RAM (TYPE1) Advarsel for afspilning af DualDisc Ikke-DVD-siden på en ADualDiscB overholder ikke ACompact Disc Digital AudioB-standarden. Derfor kan brugen af ikke-dvd-siden på en DualDisc på dette apparat muligvis ikke anbefales. Områdekode Der findes 6 områder for DVD VIDEO-diske i verden. DVD VIDEO-diske har en områdekode, der angiver, hvor de kan afspilles. En disk kan kun afspilles på dette apparat, hvis diskens områdekode svarer til apparatets. Områdekoden for dette apparat er A2B. Som vist nedenfor er det kun diske, hvis områdekode indeholder A2B eller AALLB, der kan afspilles. Eksempler på DVD VIDEO-mærker, der kan afspilles på dette apparat. Disk-mærker nævnt i denne betjeningsvejledning Fungerer med en DVD-RAM-disk. Fungerer med en DVD-R-disk. Fungerer med en DVD-RW-disk. Fungerer med en DVD VIDEO-disk. Fungerer med en Video CD-disk eller Super Video CD-disk (SVCD). Fungerer med en Lyd- CD-disk. Fungerer med en disk, der indeholder MP3- filer. Fungerer med en disk, der indeholder JPEGfiler. 3

7 DISK-INFORMATION Indspilningsmedie og -format DVD-RAM Optagelse og sletning kan udføres så mange gange, det er muligt på en disk. Der kan foretages redigering efter indspilningen, f.eks. sletning af uønskede dele. Under indspilning er det ikke blot muligt at starte afspilning af det program, som indspilles i øjeblikket, men også at se et andet program, som er indspillet tidligere. DVD-RW (VR-tilstand) Optagelse og sletning kan udføres så mange gange, det er muligt på en disk. Der kan foretages redigering efter indspilningen, f.eks. sletning af uønskede dele. DVD-RW (Video-tilstand) Kan afspilles på andre DVD-afspillere efter færdigformatering. Der kan indspilles nye data ved at slette alle dataene på en disk, når den er afspillet. DVD-R Kan afspilles på andre DVD-afspillere efter færdigformatering. Velegnet ved opbevaring af en indspillet disk i længere tid. Diskenes filstruktur DVD VIDEO DVD VIDEO-diske består normalt af større enheder kaldet AtitlerB. Hver titel har et nummer (titelnummer), der kan bruges til at udvælge titler. Titler er opdelt i enheder kaldet AkapitlerB. Hvert kapitel har et nummer (kapitelnummer), der også kan bruges til at udvælge kapitler. Bemærk, at ikke alle diske er opdelt i titler og kapitler. Når du indspiller et program på en DVD-RAM/RW-disk (VRtilstand) En enkelt indspilning giver en enkelt titel. Hertil kommer, at der automatisk indsættes kapitelmærker, når indspilningen afbrydes. Der kan også indsættes kapitelmærker på ønskede steder under afspilning. (A s. 30) Når du indspiller et program på en DVD-R/RW-disk (Videotilstand) En enkelt indspilning giver en enkelt titel. Hertil kommer, at der automatisk indsættes kapitelmærker, når indspilningen afbrydes. Der kan også indsættes kapitelmærker på ønskede steder under afspilning. Når disken er færdigformateret, slettes disse kapitelmærker, og der indsættes nye kapitelmærker for ca. hvert 5. minut. Lyd-CD/Video-CD/SVCD Lyd-CD er er normalt opdelt i separate spor, der indeholder en melodi hver. Hvert spor har et nummer. Det tredje spor er f.eks. Spor 3. Det samme gælder for video-cd/svcd er. Nogle diske inddeles dog ikke i spor. Lyd-CD/Video-CD/SVCD Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4 JPEG/MP3-disk (CD-R/RW/ROM) MP3/JPEG-filer, som er placeret i biblioteker med flere niveauer på en disk, organiseres, som hvis de var placeret i biblioteker med et enkelt niveau (grupper) af MP3/JPEG-navigationen på apparatet. (A s. 64) Filstrukturen på en disk, inden MP3/JPEG-navigationen starter Biblioteker MP3-fil JPEG-fil Filstrukturen på en disk, efter MP3/JPEG-navigationen starter Filerne grupperes automatisk på følgende måde og vises på skærmbilledet for MP3/JPEG-navigationen. Data vises i alfabetisk orden sorteret efter filnavn. Filerne er grupperet baseret på roden. DVD-RAM-, DVD-RW-, DVD-R- eller DVD VIDEO-disk Titel1 Titel2 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 I Video-tilstand er det ikke muligt, heller ikke inden færdigformatering, at foretage anden redigering end ændring af diskens navn og/eller titlernes navne samt sletning af programmer og/eller titler. Efter færdigformatering er det ikke muligt at redigere. Dette apparat kan genkende op til 9 hierarkier, inklusive biblioteker og filer. Det kan også genkende op til 250 filer i hver gruppe og op til 99 grupper på en disk. Video-CD/SVCD er, som understøtter (Playback Control) (PBC) Indholdet på en disk indspilles i flere hierarkier og afspilles i henhold til instruktionerne på skærmen, når der navigeres gennem hierarkierne. Det er også muligt at afspille indspillede spor fortløbende uden at aktivere PBC-funktionen, selv når en PBC-kompatibel disk afspilles. (A s. 31) Vedrørende det indspillede indhold på diske Nogle filer kan ikke afspilles afhængigt af filtype og andre faktorer. 4

8 DVD GHI PQRS CANCEL FM/AM DBS TIMER ABC JKL TUV DEF MNO WXYZ MEMORY TV DIRECT PROG PAGE AUX MARK AUDIO TV DBS G-CODE REC LINK SETTING SORROUND DISK-INFORMATION DVD VIDEO-symboler Der kan være trykt symboler på en DVD og/eller på dens emballage for at angive oplysninger om diskens indhold og funktion. Kontrollér symboler, der angiver en disks indhold og funktion. Bemærk dog, at en disk i nogle tilfælde ikke har et symbol der angiver de funktioner, den understøtter. Indsætning af en disk Åbning af diskskuffen Tryk på M for at åbne diskskuffen. Symboler med relation til video Antal undertekster Antal vinkler DVD THEATER SYSTEM OPEN/ CLOSE TV/INPUT TV AUDIO Optaget i standardbredde-højdeforholdet 4:3 Skærmen har sorte kanter over og under et billede med standardbredde-højdeforholdet 4:3 (letter box) Videoafspilningen er i videofunktionen wide (16:9) på widescreen-tv-apparater, men i letter box på TV-apparater med standardbredde-højde-forholdet 4:3. Videoafspilningen er i videofunktionen wide (16:9) på widescreen-tv-apparater, men panorering og scanning benyttes på TVapparater med standard-bredde-højdeforholdet 4:3 (enten den højre eller den venstre side af billedet skæres væk). Diskskuffen lukkes igen ved tryk på knappen. Brug knappen til at åbne og lukke diskskuffen. Blokér ikke diskskuffen med hånden mens den åbnes eller lukkes, da dette kan forårsage hardwarefejl. Læg aldrig andet i diskskuffen end diske, der kan afspilles. Tryk ikke hårdt på diskskuffen, og læg ikke tunge ting ovenpå. Diske uden kassetter PR Symboler med relation til lyd Antal lydspor Dolby Digital-symbol Det er udviklet af Dolby Laboratories som et digitalt surround-system. DTS (Digital Theater Systems) Du kan benytte DTS-lyd, hvis du forbinder en forstærker med indbygget DTS-dekoder til apparatets DIGITAL OUT-stik. Siden med etiketten vender op Diskskuffe Placér disken i diskskuffen med etiketten opad. Da diskstørrelsen ændres afhængigt af den disk, der skal afspilles, skal du sørge for at justere disken korrekt med de riller, der svarer til dens størrelse. Hvis disken ikke er i den korrekte rille, kan den blive ridset eller på anden måde beskadiget. Hvis du indsætter en 8 cm disk, skal den placeres ved den inderste rille. DVD-RAM-diske i kassetter Dobbeltsidede diske: Tag disken ud af kassetten. Justér disken med rillerne i diskskuffen, som vist på illustrationen, og indsæt den med den side nedad, som du vil afspille eller indspille. Hvis du indsætter disken med ASide AB nedad, indspilles programmer på side A. Enkeltsidede diske: Tag disken ud af kassetten. Justér disken efter rillerne i diskskuffen, som vist på illustrationen, og indsæt den med etiketten opad. 5

9 DISK-INFORMATION Vedligeholdelse og håndtering af diske Håndtering af diske Rør ikke ved diskens overflade, når du håndterer den. Da diskene er lavet af plastic, bliver de nemt beskadiget. Hvis en disk bliver beskidt, støvet, ridset eller bøjet, opfanges billederne og lyden ikke korrekt, og disken kan beskadige apparatet. Etiketside: Der må ikke sættes papir eller selvklæbende ting på etiketsidens overflade. Optageside: Sørg for, at diskene ikke bliver ridsede eller snavsede på optagesiden, før de bruges. Ridser og snavs på en disks optageside kan forhindre korrekt afspilning og indspilning. Vær også opmærksom på, at en DVD-RAM-disk kan blive ridset eller snavset, når den tages ud af kassetten, og når den lægges tilbage efter brug. Opbevaring Sørg for, at diskene opbevares i deres æsker. Diskene kan blive beskadiget, hvis de lægges oven på hinanden uden at være i æske. Opbevar ikke diske i direkte sollys eller i varme eller fugtige omgivelser. Efterlad ikke diske i bilen! Vedligeholdelse af diske: Hvis der er fingeraftryk eller andet snavs på en disk, kan du tørre det af med en blød, tør klud. Gå fra midten og udefter. Hvis en disk er svær at rengøre, kan du tørre den af med en klud fugtet med vand. Brug aldrig pladerens, benzin, alkohol eller antistatiske midler. FORSIGTIG: Lyd eller billede kan somme tider blive forvrænget under afspilningen. Dette kan undertiden skyldes disken. (Den svarer måske ikke til standarden.) Disse ting er forårsaget af disken og skyldes ikke fejl ved apparatet. b Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. ADolbyB, APro LogicB og double-d symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. ADTSB og ADTS 96/24B er varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc. SHOWVIEW er et varemærke tilhørende Gemstar Development Corporation. SHOWVIEW-systemet fremstilles på licens af Gemstar Development Corporation. Dette produkt indeholder teknologier til copyright-beskyttelse, beskyttet af visse amerikanske patenters krav om fremgangsmåde og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, ejet af Macrovision Corporation og andre rettighedsejere. Brug af denne copyright-beskyttende teknologi skal autoriseres af Macrovision Corporation og er kun tilsigtet brug i hjemmet og andet begrænset brug, medmindre Macrovision Corporation har givet tilladelse dertil. Reverse engineering eller demontering er forbudt. 6

10 OVERSIGT Set forfra A B C D E F G H I ENTER VOL SOURCE PHONES S-VIDEO VIDEO L(MONO) AUDIO R INPUT F1 DV IN J K L M N A Standby/On-knap (A) B Diskskuffe C Knappen Eject (M) A s. 5 D Afspilningsknap (I) A s. 25 E Stopknap (o) A s. 25 F Optageknap (R) A s. 39 G Knappen Enter (ENTER) A s. 28 H Lydstyrkeknapper (VOL +/ ) A s. 26 Valgknapper (FGD E) A s. 28 I Lydkildeknap (SOURCE) A s. 44 J Modtagesensor A s. 9 K Frontpaneldisplay A s. 8 L Stik til hovedtelefon [PHONES] A s. 26 M S-video indgang [S-VIDEO] A s. 67 N Video/audio indgangsstik [VIDEO/AUDIO (L(MONO)/R)] A s. 67 O DV indgangsstik [DV IN (A*)] A s. 65 * A (i.link) refererer til IEEE industrispecifikationen og afledninger heraf. Logoet A viser, at produktet er i overensstemmelse med i.link-standarden. O Knappen ENTER (G) og valgknapper (H) på apparatet kan alene bruges til at ASøgning efter en bestemt scene vha. DVD-menuenB (A s. 28). For at få adgang til de skjulte stik, skal du trykke let yderst til højre på PULL-OPEN og derefter trække i og åbne dækslet langsomt. PULL-OPEN Set bagfra A B C D E F G H FM 75 COAXIAL AM EXT AM LOOP FM/AM ANTENNA IN COMPONENT Y AUDIO TO SP - PWR1 SP - PWR3 COAXIAL OPTICAL L-1/L-2 DIGITAL INPUT OUT PB PR TV ANTENNA VIDEO OUT L-1 INPUT / OUTPUT L-2 INPUT / DECODER OUTPUT LEFT RIGHT I J K A Stik til FM-antenne [FM 75 K COAXIAL] A s. 12 B Stik til AM-antenne [AM LOOP] A s. 12 C Ind/ud-stik til VHF/UHF-antenne [TV ANTENNA IN/OUT] A s. 11 D Udgange til komponentvideo [COMPONENT VIDEO OUT (Y/ PB/PR)] A s. 11 E L-1 indgange/udgange [L-1 INPUT/OUTPUT] A s. 11, 68, 69, 71 F L-2 indgang/dekoderstik [L-2 INPUT/DECODER] A s. 68, 69, 71 G Lydudgang [AUDIO OUTPUT] A s. 11 H Netledning A s. 16 I Stik til tilslutning af subwoofer [TO SP-PWR1/SP-PWR3] A s. 16 J Stik til digital lydindgang [L-1/L-2 DIGITAL INPUT (COAXIAL/OPTICAL)] A s K Ventilator Den forebygger, at temperaturen bliver for høj i apparatet. Den må ikke fjernes. Placér apparatet, så området omkring ventilatoren ikke er tildækket. Apparatet kan blive varmt selv om det er slukket, fordi ventilatoren ved apparatets bagside ikke er aktiveret. Ventilatoren kan dog aktiveres i følgende tilfælde: ^ Hvis funktionen til automatisk indspilning af satellitprogrammer er i standby-tilstand (A s. 54), kort før starttidspunktet for VPS/PDC-indspilning (A s. 50). ^ Hvis du tilslutter dekoderen eller satellitmodtageren til [L-2 INPUT/DECODER], og hvis AL-2 VÆLGB er sat til ADEKODERB, ASAT VIDEO/RGBB eller ASAT S-VIDEO/RGBB. (A s. 70) ^ Når AJUST CLOCKB er indstillet til AJAB (A s. 82) (Indstil AJUST CLOCKB til ANEJB, hvis støjen fra ventilatoren er generende.)

11 OVERSIGT Frontdisplaypanel A B C D E F GH I JKL M N O P Q TV DIRECT L C R SW LS S RS LFE D PL 96/24 DSP VPS/PDC RESUME DISC VR DV XP SP LP EP FR VCD DVD-R AMW GRP TUNED TITLE P ST RDS TRK CHAP. CH AUTO MUTE NEWS TA INFO PRG RND 1 A-B khz MHz A Indikator for DIREKTE TV A s. 31 B Indikatorer for kildesignal osv. Lyser for at angive det modtagne signal. L C R LFE LS RS S R S T U : Lyser, når signalet til venstre kanal detekteres. : Lyser, når signalet til midterkanal detekteres. : Lyser, når signalet til højre kanal detekteres. : Lyser, når signalet til LFE-kanalen detekteres. : Lyser, når signalet til venstre surround-kanal detekteres. : Lyser, når signalet til højre surround-kanal detekteres. : Lyser, når signalet til mono surround-kanaler eller 2- kanal Dolby Surround signalet detekteres. ASWB : Lyser hele tiden undtagen i HEADPHONE- og TV DIRECT-funktion. Kanalen med A B viser, at de tilsvarende højtalere gengiver kanalens lyd. Hvis kanalens lyd reproduceres dekodet til 5.1-kanal, lyser kun A B. C Indikator RESUME (Fortsæt) A s. 29 Lyser, når fortsættelsesfunktionen er indstillet. D VPS/PDC-indikator A s. 50 Lyser, når du kontrollerer, om en station, der modtages, sender et VPS/PDC-signal. E VR/DV-indikator A s. 65 AVRB : Tænder, når en DVD-RW-disk formateret i VR-tilstand lægges i. ADVB : Lyser, når DV-kanal vælges. F Indikator for DISC-timeren A s. 51 : Lyser, når der ilægges en disk, der er klargjort til on-disk timerprogrammering. : Lyser, når andre timerindspilninger end on-disk timerprogrammering er sat på standby eller er i gang. : Lyser, når on-disk timerprogrammering er sat på standby eller er i gang. : Blinker hurtigt hvis du trykker på TIMERj i følgende tilfælde: Disken ikke er ilagt. Uret er ikke indstillet. Der ikke er indstillet noget program. G Indikator for video (z) A s. 25 Lyser når video-tilstand er valgt ved at trykke på TV/VIDEO. H Indikator GRP/TITLE (gruppe/titel) Viser den gruppe (GRP) og titel (TITLE) der er ved at blive afspillet. Det nummer, der afspilles, vises på multidisplayet. I Indikator TUNED (Tunet) A s. 44 Lyser, når der er indstillet på en radiostation med tilstrækkelig signalstyrke. J Indikator for videooutput (q) A s. 77 Ingen visning : Angiver, at interlace-tilstand er aktiveret. q : Angiver, at progressiv tilstand er aktiveret. (Eksempel) q lyser, når videooutput er i progressiv tilstand. K Indikator ST (Stereo) A s. 44 Lyser under modtagelse af FM STEREO. L Indikator TRK/CHAP. Viser det spor (TRK) og kapitel (CHAP) der er ved at blive afspillet. Det nummer, der afspilles, vises på multidisplayet. M Indikator AUTO MUTE (Automatisk dæmpning) A s. 44 Lyser, når FM-funktionen er indstillet til automatisk dæmpning. N Indikator RDS A s. 47 ARDSB : Lyser når en FM-stations RDS-service modtages. ATAB : Traffikmeddelelser for dit område. ANEWSB : Nyheder. AINFOB : Program, hvis formål det er at give information i ordets bredeste forstand. O Indikator PRG/RND (Programmeret/vilkårlig) A s. 38 APRGB : Lyser, når programmeret afspilning er aktiveret. ARNDB : Lyser, når vilkårlig afspilning er aktiveret. P Indikator for gentaget afspilning (x/1/a-b) A s. 35, 36 Vælg Repeat Playback på bjælken på skærmen. AxB : Hele disken afspilles gentagne gange. Ax 1B : En enkelt titel/et enkelt afsnit/spor afspilles Ax A-BB gentagne gange. : Det valgte udsnit (A-B) afspilles gentagne gange. Intet display : Gentagen afspilning er slået fra. Q Indikator for frekvensområde A s. 44 AkHzB lyser under AM-modtagelse. AMHzB lyser under FM-modtagelse. R Indikatorer for digital lydtype/dolby Surround og DSP A s. 42 D PL II ADSPB V : Lyser når der afspilles Dolby Digital-lyd. : Lyser når der afspilles DTS-lyd. 96/24 : Lyser når der afspilles DTS96/24-lyd. : Lyser i Dolby Pro Logic II tilstand. : Lyser i Stereo-tilstanden Alle kanaler eller DAPtilstand (A s. 43). S Indikator for disktype Når en disk lægges i, vises disktypen (DVD-RAM, -R, -RW, VCD, CD). Indikator for indspilnings-indstilling (XP/SP/LP/EP/FR) A s. 39 Indikator for diskstatus A s. 25, 39 R : Under indspilning I : Under afspilning W : Under pause T Indikator for automatisk optagelse af satellitprogrammer A s. 54 Lyser når apparatet befinder sig i standby ved automatisk optagelse af satellitprogrammer. U Multidisplay Viser klokken, modtaget kanal, forløbet tid, resterende tid, GRP (gruppe), TITLE (titel), TRK (spor), CHAP (kapitel) osv. Viser også enhedens status. V Indikator for resterende tid/forløbet tid A s. 30, 40 Lyser, når den resterende tid for DVD-RAM-, DVD-R- og DVD-RW-diske vises, og slukker, når den forløbne tid vises. Ingen visning : Angiver den forløbne tid for disken. Visning : Angiver den resterende tid for disken. 8

12 OVERSIGT Fjernbetjening A B C D E F G H I J K L M N O OPEN/ CLOSE TV/VIDEO TV AUDIO DVD ABC 1 2 GHI JKL 4 5 PQRS TOP MENU TUV 7 8 CANCEL 0 AUX SHOWVIEW/ VIDEO Plus+ SATj ENTER DEF 3 MNO 6 WXYZ 9 MEMORY TV DIRECT PROG PR NAVIGATION PTY SEARCH VOL MENU RETURN RDS DISPLAY REC STOP/ CLEAR PLAY PAUSE DISPLAY ON SCREEN REC MODE/ REMAIN PROGRESSIVE FM MODE TEST TONE SCAN SET UP SMART S.SET UP SHIFT TUNING FM/AM SAT TIMER AUDIO L SURR. L MARK AUDIO TV SAT SETTING SURROUND TA/NEWS/INFO SLOW PTY ANGLE/ SUBTITLE LIVE CHECK CENTER S. WFR R SURR. R P Q R S T U V W X I Topmenu-knap (TOP MENU) A s. 28 J Valgknapper (FGD E) A s. 20 Knappen Enter (ENTER) A s. 20 K Menuknap (MENU) A s. 28 L Tilbageknap (RETURN) A s. 49, 80 RDS-display-knap (RDS DISPLAY) A s. 45 M Optageknap (R) A s. 39, 40 Stopknap (o) A s. 25 Sletteknap (CLEAR) A s. 37, 53, 56 Afspilningsknap (I) A s. 25 Knap til valg af trafikmeldinger/nyheder/info (TA/NEWS/ INFO) A s. 47 Pauseknap (W) A s. 25 N Knapper til stationsindstilling (TUNING +/ ) A s. 44 Spring tilbage-knap (S) A s. 28, 31, 34, 38 Spring frem-knap (T) A s. 28, 31, 34, 38 O Display-knap (DISPLAY) A s. 30, 50 Knap til indspilningsfunktion (REC MODE) A s. 39 Knappen Resterende (REMAIN ) A s. 30 FM-knap (FM MODE) A s. 44 Knappen Smart Surround-opsætning (SMART S.SET UP) A s. 22 P Knappen direkte TV (TV DIRECT) A s. 31 Q Programknap (PROG) A s. 50 R Knappen Program op/ned (PR +/ ) A s. 39, 44 S Omskifter for fjernbetjening (AUDIO/TV/SAT) A s. 72 T Lydstyrkeknapper (VOL +/ ) A s. 26, 72 U Knap til baglæns søgning (O) A s. 28, 34 Knap til langsom søgning baglæns (SLOW ) A s. 29 Knap til søgning fremad (N) A s. 28, 34 Knap til langsom søgning fremad (SLOW +) A s. 29 Knappen programtype+ (PTY +) A s. 46 Knappen programtype- (PTY ) A s. 46 V Skærmknap (ON SCREEN) A s. 10, 35 Lydknap (AUDIO ) A s. 31 Testtone-knap (TEST TONE) A s. 85 W Spring tilbage-knap (w) A s. 29, 33 Knap til søgning med overspring (v) A s. 29 Knap til undertekster (SUBTITLE h) A s. 30 Knappen Vinkler (ANGLE y) A s. 30 Live Check-knap (LIVE CHECK y) A s. 34 Progressive Scan-knap (PROGRESSIVE SCAN) A s. 77 Set Up-knap (SET UP) A s. 20 X Knappen Shift (SHIFT) A s. 26 Knapperne Venstre (L +/ ) A s. 26 Knapperne Center (CENTER +/ ) A s. 26 Knapperne Højre (R +/ ) A s. 26 Knapperne Venstre surround (SURR. L +/ ) A s. 26 Knapperne Subwoofer (S. WFR +/ ) A s. 26 Knapperne Højre surround (SURR. R +/ ) A s. 26 A Åbn/luk-knap (M) A s. 5 Knap til TV/VIDEO (TV/VIDEO) A s. 25 TV STANDBY/ON-knap (TV A) A s. 72 LYD STANDBY/ON-knap (AUDIO A) A s. 17, 53 B DVD-knap (DVD) A s. 20 FM/AM-knap (FM/AM) A s. 44, 45 SAT STANDBY/ON-knap (SAT A) A s. 73 Knappen Timer (TIMERj) A s. 49, 53 C Taltasterne A s. 28, 37, 38, 58 D Annulleringsknap (CANCEL) A s. 37, 53, 80 E Knap til ekstraindgang (AUX) F Hukommelsesknap (MEMORY) A s. 44, 56 Mærkeknap (MARK) A s. 30 G Knappen SHOWVIEW/VIDEO PLUS+ (SHOWVIEW/VIDEO Plus+) A s. 49 Knap til automatisk optagelse af satellitprogrammer (SATj) A s. 53, 54 Indstillingsknap (SETTING) A s. 23 Surround-knap (SURROUND) A s. 26, 27, 43 H Navigationsknap (NAVIGATION) A s. 33, 55 Knappen programtypesøgning (PTY SEARCH) A s. 46 Brug af fjernbetjeningen Før brugen skal der indsættes to batterier af størrelse R03 i fjernbetjeningen, så polerne (F og G) vender korrekt som angivet i batterirummet eller på låget. Ret fjernbetjeningen mod modtagesensoren på apparatet. Fjernbetjeningens maksimale rækkevidde er ca. 8 m. Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer rigtigt, skal du tage batterierne ud, vente et stykke tid, sætte batterierne i igen og derefter prøve igen. Betjening af systemet ved hjælp af fjernbetjeningen Ret fjernbetjeningen direkte imod frontpanelet på midterenheden. Blokér ikke modtagesensoren. 9

13 OVERSIGT Skærmdisplay Når der trykkes på ON SCREEN på fjernbetjeningen, vises forskellige funktionsindikatorer på TV-skærmen. Tryk to gange på ON SCREEN for at fjerne funktionsindikatorerne. Ved afspilning af en indspillet titel A DVD-VIDEO B C D E LPCM 2ch F A Disktype B Lydfunktion C Aktuel status (afspilning) D Afspilningens titelnummer E Afspilningens kapitelnummer F Aktuelt afspilningspunkt G Forløbet afspilningstid DVD-RW/VR SP TITLE1 CHAPTER1 EACH 0:01:08 Ved indspilning A B C G TITLE14 CHAPTER1 EACH 0:01:23 6:04PM PR 95 D E F G H A Disktype B Indspilningsindstilling C Aktuelt klokkeslæt D Indspilningspunkt E Aktuel status (indspilning) F Forløbet indspilningstid G Lydfunktion H Nummeret på den indspillede kanal Ved tryk på REC MODE: (Vises i otte sekunder.) XP: SP: LP : EP: FR: A OPTAGEKVALITET OPTAGETID TILB. 1:00 2:00 4:01 6:03 2:31 (FR150) B A Indspilningsindstilling B Resterende tid på disken for hver indspilningshastighed Ved brug af Direkte RAM-afspilning A DVD-RAM TITLE2 0:12:27 LP TITLE2 CHAPTER1 EACH 0:13:34 B 6:36PM PR 10 C D E F G A Disktype B Aktuelt klokkeslæt C Statusbjælke for indspilning/afspilning D Indspilningsindstilling E Aktuel afspilningstid/forløbet indspilningstid F Lydfunktion G Nummeret på den indspillede kanal DV-overspilning Ved indhentning af billeder fra det eksterne DV-apparat A DVD-RW/VR SP TITLE12 CHAPTER-- --:-- EACH 0:00:00 L R DV C D E F G A Disktype B Aktuelt klokkeslæt C Aktuelt indspilningspunkt D Aktuel status (indspilning) E Forløbet indspilningstid F Lydfunktion G Indspilningskanal (DV-indgang) DV KOPIERING DV DV AUDIO A B C A Vises når fjernbetjeningen er indstillet til DV-betjeningsfunktion. B Autohentningsknap C Lydovervågningskontakt B Under øjeblikkelig timer-optagelse (ITR) SP TITLE13 CHAPTER1 ITR 0:13 A A Resterende indspilningstid 10

14 TILSLUTNING AF DETTE APPARAT Sådan tilsluttes TV et og TV-antennen Apparatets bagpanel IN OUT Til [TV ANTENNA OUT] RF-kabel (medleveret) Til [TV ANTENNA IN] Til [COMPONENT VIDEO OUT (Y/PB/PR)] Til [L-1 INPUT/ OUTPUT] Kabel til komponentvideo (ikke medleveret) Til 75 Ohm terminal Det er vigtigt, at apparatet tilsluttes korrekt. TV-antennekabel OBS! TV-apparatet skal have et AV-indgangsstik med 21 ben (SCART) for tilslutning af apparatet. Tilslut først netledningen når samtlige forbindelser til TV et er etableret. LEFT RIGHT 21-bens SCART-kabel (medleveret) Netledning TV Stikkontakt Til [AUDIO OUTPUT] Lydkabel (ikke medleveret) DISSE TRIN SKAL UDFØRES, INDEN DU KAN BEGYNDE AT BETJENE DETTE APPARAT. 1 Kontrollér, at du har modtaget alle de tilbehørsdele, som står under ATILBEHØRB (A s. 92). 2 Anbring apparatet på en stabil, vandret overflade. 3 Tilslut apparatet til et TV afhængigt af det TV og de kabler, du benytter. 8 Grundlæggende tilslutninger Tilslutning til et TV med 21-bens SCARTindgangstilslutninger ^ A Tag TV-antennekablet ud af TV et. B Tilslut TV-antennekablet til [TV ANTENNA IN]-stikket på apparatets bagpanel. C Tilslut [TV ANTENNA OUT]-stikket på apparatets bagpanel til TV ets antenneindgang med det medfølgende RF-kabel. D Forbind [L-1 INPUT/OUTPUT]-stikket på apparatets bagpanel med TV ets 21-bens SCART-stik ved hjælp af et 21-bens SCART-kabel. [L-1 INPUT/OUTPUT]-stikket modtager og sender enten et composite signal (almindeligt videosignal), et Y/C-signal eller et RGB-signal. Indstil TV-apparatet til VIDEO-, Y/C- eller RGB-indstilling, alt efter typen af SCART-stikket på TV-apparatet. 8 Tilslutning af komponentvideo Sådan tilslutter du til TV ets komponentvideoindgange ^ A Udfør trin A - C under AGrundlæggende tilslutningerb. B Tilslut apparatets [COMPONENT VIDEO OUT (Y/PB/PR)]-stik til TV ets komponentvideo-indgangsstik. C Tilslut apparatets [AUDIO OUTPUT]-stik til TV ets AUDIOindgangsstik. Det er muligt at opnå komponentvideobilleder af høj kvalitet. Når du bruger komponentvideo-tilslutningen, kan du få vist billederne i progressiv tilstand. For skift til progressiv tilstand henvises til AIndstilling af scanningsfunktionb (A s. 77). Vælg den rigtige indstilling for AL-1 SIGNAL UDB som følger (A s. 69): Når TV-apparatets SCARTstik accepterer: Sammensatte signaler Y/C-signal (adskilte luminanssignaler (lysstyrke) og krominanssignaler (farve)) RGB-signal Komponentvideosignal Indstil AL-1 SIGNAL UDB til: ASCART VIDEOB ASCART S-VIDEOB ASCART RGBB ACOMPONENTB Hvis den valgte indstilling ikke er i overensstemmelse med det tilsluttede TV, og afhængig af typen af enhed, der er tilsluttet til apparatet, vil det korrekte billede ikke vises. Hvis du har en satellitmodtager, henvises der endvidere til ATilslutning til en satellitmodtagerb. (A s. 71) Sådan tilsluttes FM- og AM-antennerne (A s. 12) Sådan tilsluttes satellithøjtalerne (A s. 14) Sådan tilsluttes subwooferen med forstærker (A s. 16) Sådan tilsluttes netledningen (A s. 16) 11

15 Sådan tilsluttes FM- og AM-antennerne 8 AM ringantenne Sådan installeres den medfølgende AM ringantenne Hvis modtagelsen er dårlig AM ringantenne TILSLUTNING AF DETTE APPARAT Midterenhed Udendørs vinylafskærmet enkeltleder-antenne (ikke medleveret) Sådan tilsluttes AM ringantennen 1 Midterenhed Hvis isoleringen sidder fast på enden af antenneledningen, drejes isoleringen rundt og trækkes af. 8 FM-antenne Midterenhed FM-antenne (medleveret) Stræk den medleverede FM-antenne ud vandret. 2 Hvis modtagelsen er dårlig Midterenhed Udendørs FM-antenne (ikke medleveret) 3 Antenneledning Standardstik (75 K koaksial) Vi anbefaler brugen af et koaksialkabel til FM-antennen, da dette er godt afskærmet mod interferens. Sort Hvid Drej ringantennen for at finde den retning, hvor AM-modtagelsen er bedst. Pas på at antenneledningerne ikke berører andre stik, ledninger eller netledningen. Dette kan medføre dårlig modtagelse. 12

16 TILSLUTNING AF DETTE APPARAT Denne side gælder TH-R3 Sådan samles front- og surroundhøjtalerne 3 Rød Hvid Nedenstående procedure forklarer installation af fronthøjtalerne. Installationen af både front- og surroundhøjtalere udføres på samme måde. Sort Sort Højtaler Fronthøjtaler (x2) Surroundhøjtaler (x2) Fod (x4) Før du går i gang^ Hav en krydskærvskruetrækker klar (ikke medleveret). Pas på ikke at tabe nogle af delene under installationen; du kunne komme til skade eller komme til at beskadige gulvet. 1 Fod Skrue (medleveret) Ved montering af front- og surroundhøjtalere på væggen; Montér det medleverede bunddæksel på bunden af hver af højtalerne, sådan som vist. Rød Hvid Sort Sort 2 Fod Bunddæksel Vægmonteringen skal udføres af en kvalificeret person. Montér IKKE selv satellithøjtalerne på væggen, hvis du vil undgå uventet beskadigelse fordi de falder ned på grund af forkert montering eller svagheder i vægkonstruktionen. Det sted, hvor højtalerne installeres på væggen, skal vælges med omhu. Hvis højtalerne monteres, så de er i vejen for daglige gøremål, kan det medføre beskadigelse af udstyret eller personskade. Hvis højtaleren skal monteres på fod, skal bunddækslet tages af ved at stikke et stumpt redskab ind i hullet i bunddækslet. Højtaler Fod 13

17 TILSLUTNING AF DETTE APPARAT Tilslutning af satellithøjtalerne (front, center, surround) Før du tilslutter højtalerledningerne; Drej isoleringen rundt og fjern den. TH-R1 4 m Højtalerledning Tilslut de sorte ledninger til de sorte (G) terminaler. Tilslut de hvide ledninger til (F) terminalerne i overensstemmelse med skemaet herunder: Fronthøjtalere SP-THS55F FRONTHØJTALERE (VENSTRE) FRONTHØJTALERE (HØJRE) CENTERHØJTALER Hvid Rød Grøn Subwoofer med forstærker SP-PWR1 4 m SUROUNDHØJTALERE (VENSTRE) SURROUNDHØJTALERE (HØJRE) Surroundhøjtalere SP-THS55S Blå Grå Centerhøjtaler SP-THS55C 10 m Satellithøjtalerne leveres med højtalerledningerne fast monteret til højtalerenhederne i stedet for at have højtalerterminaler på kabinettet. TH-R3 Subwoofer med forstærker SP-PWR3 Centerhøjtaler SP-THS66C Hvid 4 m Sort Sort Rød Fronthøjtalere SP-THS66F Surroundhøjtalere SP-THS66S 4 m 10 m FORSIGTIG: Hvis der tilsluttes andre højtalere end de medleverede, skal man sikre sig, at man anvender højtalere med samme impedans (SPEAKER IMPEDANCE) som det, der er anført nær ved højtalerterminalerne bag på subwooferen med forstærker. Tilslut IKKE mere end én højtaler til hver højtalerterminal. Forsigtighedsregler for daglig brug Hvis højtalerne skal flyttes, må man ikke trække i højtalerledningen, dette kan få højtalerne til at vælte og forårsage skade på personer eller ting. Lad være med at spille med så høj lydstyrke, at lyden bliver forvrænget, dette kan beskadige højtalerne på grund af varmedannelsen. Hvis en højtaler skal flyttes, skal man altid tage fat om den forneden. (TH-R3) Læn dig ikke op ad højtalerne, de kan vælte eller gå i stykker med deraf følgende fare for personskade. Sørg i særdeleshed for at børn ikke læner sig op ad højtalerne. (TH-R3) 14

18 TILSLUTNING AF DETTE APPARAT Placering af højtalere Venstre fronthøjtaler Centerhøjtaler Højre fronthøjtaler Subwoofer med forstærker Venstre surroundhøjtaler Højre surroundhøjtaler Placér satellithøjtalerne på en flad og jævn overflade. Front- og centerhøjtalerne er magnetisk skærmet for at undgå farveforvrængning på TV et. Hvis de ikke installeres korrekt, kan de imidlertid alligevel forårsage forvrængede farver. Du skal derfor være opmærksom på følgende under installationen af højtalerne. ^ Ved placering af højtalere tæt på et TV-apparat skal du slukke for TV et på stikkontakten eller tage netledningen ud, før du installerer højtalerne. Vent så i mindst 30 minutter før du igen tænder for TV et. Visse TV-apparater kan stadig være påvirket, også selv om du har fulgt ovenstående. Hvis dette er tilfældet, skal du flytte højtalerne lidt væk fra TV et. Surroundhøjtalerne er ikke magnetisk afskærmet. Hvis den placeres tæt ved TV et eller monitoren, vil det sandsynligvis give anledning til forvrængede farver på skærmen. For at undgå dette, skal du undlade at placere højtaleren tæt på TV et eller monitoren. Sørg for at placere subwooferen med forstærker til højre for TV et. Hvis den placeres til venstre for TV et, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig afstand mellem dem, så du undgår at TV-skærmen fremstår spættet. Ved installation af satellithøjtalere på væggen; ^ Vægmonteringen skal udføres af en kvalificeret person. Installér IKKE selv satellithøjtalerne på væggen, hvis du vil undgå uventet beskadigelse fordi de falder ned på grund af forkert installation eller svagheder i vægkonstruktionen. ^ Det sted, hvor højtalerne installeres på væggen, skal vælges med omhu. Hvis højtalerne monteres, så de er i vejen for daglige gøremål, kan det medføre beskadigelse af udstyret eller personskade. 15

19 TILSLUTNING AF DETTE APPARAT Sådan tilsluttes subwooferen med forstærker Midterenhed Vend stikket så de to J-mærker er på linje. Systemledning (medleveret) Subwoofer med forstærker ELLER Sådan tilsluttes netledningen Tilslut først netledningen, når alle øvrige tilslutninger er på plads. APLEASE WAITB blinker på frontpaneldisplayet, når midterenhedens netstik sættes i en stikkontakt. Og det tager cirka 30 sekunder før apparatet er tændt. Dette er ikke en fejl. Midterenhed Subwoofer med forstærker Fremgangsmåden ved tilslutning af systemledningen varierer afhængig af den type af subwoofer med forstærker, der tilsluttes. Tilslutning til en digital enhed Du kan afspille lyd fra en digital lydenhed. Vend stikket så de to J-mærker er på linje. Netledning Sluttes til en stikkontakt. Netledning Digital koaksialledning (ikke medleveret) Til digital koaksialudgang ELLER COAXIAL OPTICAL L-1/L-2 DIGITAL INPUT Midterenhed OBS! Tag netledningen ud før systemet rengøres eller flyttes. Træk ikke i ledningen for at tage stikket ud af kontakten. Når netledningen skal tages ud, skal du trække i selve stikket for ikke at komme til at beskadige ledningen. Satellitmodtager Til optisk digitaludgang Optisk digitalkabel (ikke medleveret) Ved tilslutning af en videoenhed såsom en satellitmodtager, skal du bruge dette system til at afspille til lyden. 16

20 GRUNDLÆGGENDE INDSTILLINGER Automatisk opsætning Automatisk kanalindstilling/automatisk urindstilling/ automatisk indstilling af guideprogramnumre Efter at A-knappen på apparatet (eller AUDIO A på fjernbetjeningen) er trykket ind for første gang for at tænde for apparatet, vil den automatiske opsætningsfunktion automatisk indstille tunerkanalerne, uret** og guideprogramnumrene, når du vælger land*. * Hvis du bor i Belgien (BELGIUM) eller Schweiz (SUISSE), skal du også vælge sprog. **Hvis du bor i Ungarn (MAGYARORSZÁG), Tjekkiet (ČESKÁ REPUBLIKA), Polen (POLSKA) eller et andet land i Østeuropa (OTHER EASTERN), skal du indstille uret manuelt. 1 Kontrollér følgende, inden du begynder: TV-antennekablet skal være forbundet til apparatet. Apparatets netledning skal være sat i en stikkontakt i væggen. Tænd for TV et og vælg en indgang som f.eks. EXT1. Indstil omskifteren for fjernbetjening på AUDIO. Tryk på DVD på fjernbetjeningen. 1 Tryk på A på apparatet eller på AUDIO A på fjernbetjeningen for at tænde for apparatet. Displayet til valg af land vises på TV-skærmen. 2 Tryk på valgknapper INITIAL SET UP for at vælge navnet på INITIAL SET UP / COUNTRY SET dit land, og tryk derefter på ENTER. Hvis du har valgt ABELGIUMB eller ASUISSEB, skal du gå til trin 3. Hvis du har valgt AMAGYARORSZÁGB, AČESKÁ REPUBLIKAB, APOLSKAB eller AOTHER EASTERNB, skal du trykke på ENTER. Skærmen til indstilling af uret kommer frem. Stil uret manuelt (A s. 82), og gå derefter til trin 4. Gå til trin 4, hvis du har valgt et andet lands navn. 3 Tryk på valgknapper for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på ENTER. AUTO. INDSTIL./T-V LINKdisplayet vises på TVskærmen VOL SET UP EXIT INITIAL SET UP AUDIO A AUDIO TV SAT Valgknapper (FGDE) ENTER OK SELECT INITIAL SET UP / LANGUAGE SET SELECT WITH [CURSORS] THEN PRESS [ENTER] ENGLISH DEUTSCH FRANCAIS ITALIANO ESPAÑOL NEDERLANDS SVENSKA NORSK SUOMI DANSK 4 Tryk på valgknapper for at vælge AAUTO. INDSTIL.B, og tryk derefter på ENTER. Automatisk kanalindstilling udføres. Når Automatisk OPSÆT GRUNDINDS kanalindstilling afsluttes, OPSÆT GRUNDINDS/KANAL INDST. vises AAUTO INDSTIL.SLUTB på TVskærmen. T-V AUTO. INDSTIL. LINK OBS! AAUTOB blinker på frontpaneldisplayet. Tryk IKKE på nogen knap på apparatet eller på fjernbetjeningen, før frontpaneldisplayet viser klokkeslættet, APR1B eller AcB som vist på side 19. Når du har forbundet apparatet til et TV med SET UP TILBAG OPSÆT GRUNDINDS OK VÆLG OPSÆT GRUNDINDS/KANAL INDST. SET UP AUTO. INDSTIL. AUTO. INDSTIL. T-V LINK VENT LIDT TILBAG OK VÆLG VÆLG MED [CURSORS] TRYK DERNÆST PÅ [ENTER] ANNULLER VÆLG MED [CURSORS] TRYK DERNÆST PÅ [ENTER] T-V Link via et 21-bens SCART-kabel med forbindelse i alle punkter (A s. 11), og TV et er tændt, vil apparatet automatisk udføre den forudindstillede download (A s. 18), også selv om du vælger AAUTO. INDSTIL.B som automatisk opsætningsfunktion. OBS! Når du først har udført AAutomatisk opsætningb, vil alle de lagrede stationer og deres guideprogramnumre blive bevaret i apparatets hukommelse, også selv om apparatets hukommelses-backup er udløbet, og apparatet vil ikke udføre AAutomatisk opsætningb igen. Indstil uret manuelt efter at have tændt for apparatet. (A s. 82) Udfør hver enkelt indstilling som påkrævet, hvis du er flyttet til et andet område. TV-Tuner-indstilling (A s. 79) Indstilling af ur (A s. 82) Hvis en ny station begynder at sende i dit område, skal du foretage TV-tuner-indstilling. (A s. 79) I et område, hvor ingen TV-station sender et PDC-signal (Programme Delivery Control) (A s. 50), kan apparatet hverken udføre automatisk indstilling af uret eller automatisk indstilling af guideprogramnumre. Hvis der opstår en strømafbrydelse, eller hvis du trykker på A eller SET UP mens AAutomatisk opsætningb er i gang, vil AAutomatisk opsætningb blive afbrudt. Sørg for at slukke for strømmen til apparatet og prøv igen fra trin 1. Afhængigt af modtageforholdene er det ikke sikkert, at den automatiske indstilling af uret altid fungerer korrekt. Hvis der ikke er nogen lyd sammen med billedet, eller hvis lyden er unaturlig på nogle kanaler, som er gemt med AAutomatisk opsætningb, kan indstillingen af TV-system for disse kanaler være ukorrekt. Vælg det rigtige TV-system til disse kanaler. (A s. 80, AINFORMATIONB) Udfør AIndstilling af monitorb (A s. 21), når AAutomatisk opsætningb er fuldført. Hvis du skal indstille sproget, bør du læse ASprogB på side 20 før du går videre til at udføre AIndstilling af monitorb. SET UP RETURN OK SELECT SELECT WITH [CURSORS] THEN PRESS [ENTER] 17

DR-MV1S DVD-VIDEOOPTAGER & VIDEOBÅNDOPTAGER INSTRUKTIONSBOG. Filename [DR-MV1SE_01Cov1.fm] DR-MV1SE_00.book Page 1 Thursday, April 8, 2004 8:31 PM

DR-MV1S DVD-VIDEOOPTAGER & VIDEOBÅNDOPTAGER INSTRUKTIONSBOG. Filename [DR-MV1SE_01Cov1.fm] DR-MV1SE_00.book Page 1 Thursday, April 8, 2004 8:31 PM GHI PQRS CANCEL VCR PLUS+ CLEAR ABC JKL TUV AUX DEF MNO WXYZ MEMO/MARK POWER VCR EJECT PULL-OPEN DVD VCR/DVD TIMER VCR REC OPEN/CLOSE STOP PLAY S-VIDEO VIDEO (MONO) L - AUDIO - R F- REMAIN REC MODE TIMER

Læs mere

DR-MH30S/ DR-MH20S DVD- & HARDDISK-VIDEOOPTAGER INSTRUKTIONSBOG LPT0923-007C ENTER CABLE/SAT STANDBY ON TV/CBL/SAT DVD DVD TV AV VIDEO MENU RETURN

DR-MH30S/ DR-MH20S DVD- & HARDDISK-VIDEOOPTAGER INSTRUKTIONSBOG LPT0923-007C ENTER CABLE/SAT STANDBY ON TV/CBL/SAT DVD DVD TV AV VIDEO MENU RETURN OPEN/ CLOSE HDD CANCEL LIVE TOP MENU MENU PREVIOUS SLOW REC PLAY/SELECT STOP/ CLEAR TV REC MODE DISPLAY ON SCREEN SAT JUMP TV AV VIDEO AUX DUBBING TV VPS/PDC CABLE/SAT STANDBY ON TV/CBL/SAT MEMO/MARK EDIT

Læs mere

DR-DX5SE. Mini DV & HDD & DVD VIDEOOPTAGER INSTRUKTIONSBOG LPT1100-007A DV HDD DVD ENTER CABLE/SAT TV DVD STANDBY/ON TV/CBL/SAT DVD TV AV VIDEO RETURN

DR-DX5SE. Mini DV & HDD & DVD VIDEOOPTAGER INSTRUKTIONSBOG LPT1100-007A DV HDD DVD ENTER CABLE/SAT TV DVD STANDBY/ON TV/CBL/SAT DVD TV AV VIDEO RETURN TV CANCEL LIVE TOP MENU MENU PREVIOUS SLOW REC REC MODE REMAIN AUDIO JUMP TV AV VIDEO AUX DUBBING PLAY/SELECT STOP/ CLEAR DISPLAY VPS/PDC SUBTITLE CABLE/SAT TV STANDBY/ON TV/CBL/SAT MEMO/MARK EDIT ON SCREEN

Læs mere

DR-MX1S DVD- / HDD-VIDEOOPTAGER & VIDEOKASSETTEOPTAGER INSTRUKTIONSBOG LPT0976-007B VHS HDD DVD ENTER CABLE/SAT TV DVD STANDBY/ON TV/CBL/SAT DVD TV AV

DR-MX1S DVD- / HDD-VIDEOOPTAGER & VIDEOKASSETTEOPTAGER INSTRUKTIONSBOG LPT0976-007B VHS HDD DVD ENTER CABLE/SAT TV DVD STANDBY/ON TV/CBL/SAT DVD TV AV TV CANCEL LIVE TOP MENU MENU PREVIOUS SLOW REC REC MODE REMAIN VHS AUDIO JUMP TV AV VIDEO AUX DUBBING PLAY/SELECT STOP/ CLEAR DISPLAY VPS/PDC SUBTITLE CABLE/SAT TV STANDBY/ON TV/CBL/SAT MEMO/MARK EDIT

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk 1 4 0 Dansk 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Generel information Denne lyn-vejledning giver dig et groft overblik og hjælper dig med hurtigt at komme i gang med de grundlæggende trin. Mere detaljeret information finder

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DR-M10S DVD-VIDEOOPTAGER INSTRUKTIONSBOG LPT0900-007A CABLE/DBS STANDBY/ON MUTING VIDEO TV/CBL/DBS DVD TV VOLUME ABC DEF DBS ENTER MENU RETURN

DR-M10S DVD-VIDEOOPTAGER INSTRUKTIONSBOG LPT0900-007A CABLE/DBS STANDBY/ON MUTING VIDEO TV/CBL/DBS DVD TV VOLUME ABC DEF DBS ENTER MENU RETURN STOP/CLER 1 STNDY/ON F1 ST# S-VIDEO VIDEO L(MONO)-UDIO-R DV REC MODE DV IN PULL - OPEN DVD-VIDEOOPTGER DR-M10S CLE/DS DVD STNDY/ON MUTING VIDEO / /CL/DS DVD C DEF VOLUME GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ CH DS

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-21(1) DVD Writer Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Sikkerhedsretningslinjer 2 ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan øge risikoen

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

DR-MV5SE DR-MV5BE DVD-VIDEOOPTAGER & VIDEOBÅNDOPTAGER INSTRUKTIONSBOG. Filename [MV5S_01Cov1.fm] MV5S_01Cov1.fm Page 1 Friday, July 8, 2005 9:00 PM

DR-MV5SE DR-MV5BE DVD-VIDEOOPTAGER & VIDEOBÅNDOPTAGER INSTRUKTIONSBOG. Filename [MV5S_01Cov1.fm] MV5S_01Cov1.fm Page 1 Friday, July 8, 2005 9:00 PM STANDBY/ON / Filename [MV5S_01Cov1.fm] MV5S_01Cov1.fm Page 1 Friday, July 8, 2005 9:00 PM -VIDEOOPTAGER & VIDEOBÅNDOPTAGER DR-MV5SE DR-MV5BE 17 REC PR S-VIDEO VIDEO AUDIO DUBBING DV IN INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DVD AFSPILLER TIL BILEN

DVD AFSPILLER TIL BILEN DVD AFSPILLER TIL BILEN BETJENINGSVEJLEDNING Før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller, bør du læse betjeningsvejledningen grundigt igennem. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TILLYKKE MED DERES NYE MIB. MIB en benyttes til afspilning af musik og video. Udstyret fremsendes til egen installation. Amuseic Danmark er leverandør af MIB en. Såfremt der opstår

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

DMR-E50. DVD-Video optager Betjeningsvejledning

DMR-E50. DVD-Video optager Betjeningsvejledning DVD-Video optager Betjeningsvejledning DMR-E50 Læs venligst denne betjeningsvejledning, før apparatet tilsluttes, betjenes eller justeres. Gem vejledningen til senere brug. Indhold Betjeningsfunktioner...

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

4-138-184-23(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-23(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-23(1) DVD Writer Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Sikkerhedsretningslinjer ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan øge risikoen

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HM-HDS1EU. Harddisk/S-VHS VIDEOOPTAGER

BETJENINGSVEJLEDNING HM-HDS1EU. Harddisk/S-VHS VIDEOOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING HM-HDS1EU Harddisk/S-VHS VIDEOOPTAGER Denne betjeningsvejledning indeholder komplette tekster på dansk. Sammenhold venligst de danske tekster med illustrationerne i den internationale

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

DAB-50. Betjeningsvejledning. DAB/FM Tuner

DAB-50. Betjeningsvejledning. DAB/FM Tuner DAB-50 Betjeningsvejledning DAB/FM Tuner POWER DAB-50 DAB/FM-TUNER CONTROL/TUNING PRESS TO SELECT UDSTYR OG TILBEHØR Tilbehør x DAB-50 x Fjernbetjening x Batterier (Optional) x DAB/FM-Antenne (Optional)

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere