FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest"

Transkript

1 FORENKLET PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 1

2 N rv rende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indg r i det fuldst ndige prospekt og erstatter ikke det fuldst ndige prospekt. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. København, den 27. februar 2007 Bestyrelsen for Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest: Henning Balle Kristensen Formand Claus Wårsøe Nielsen Næstformand Ole Dalgaard Belling 2

3 Tegningsbetingelser for Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Prospektoplysninger Foreningens navn og adresse Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Tlf.: Fax: Registreringsnumre m.v. I Finanstilsynet: FT-nr I Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: CVR-nr Finanstilsynet Foreningen er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, med adressen: Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf.: Fax: Stiftelse Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest er stiftet den 2. oktober Prospektets offentliggørelse Prospektet vil blive offentliggjort den 1. marts Foreningens bestyrelse Formand, 3

4 Henning Balle Kristensen, adm. direktør i Heli Management A/S Tirsbjergvej 22, 7120 Vejle Ø Næstformand, Claus Wårsøe Nielsen, direktør i Unzkat A/S Valmuemarken 20, 5260 Odense S Ole Dalgaard Belling, tidl. direktør Kongebrovej 27, 5500 Middelfart Revision KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab v/statsautoriseret revisor Helle Gundesen og statsautoriseret revisor Ole Karstensen Borups Allé Frederiksberg C Investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Tlf.: Fax: Investeringsforvaltningsselskabets direktion Direktør Finn Moefelt Depotselskab Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej Odense C Investeringsrådgiver Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej Odense C Tlf.: Fax: Formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 15 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 4

5 Midlerne søges til enhver tid placeret således, at der under iagttagelse af et princip om risikospredning opnås et tilfredsstillende afkast eller formueforøgelse, jf. vedtægternes 2. Foreningen er en investeringsinstitutforening i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. 5 og kapitel 15, jf Foreningen er en såkaldt fund-of-funds, hvilket vil sige en forening, hvis aktiver hovedsageligt består af andele i andre danske eller udenlandske foreninger, investeringsinstitutter eller afdelinger heraf. Foreningen er afdelingsopdelt. Afdelingernes investeringsstrategi implementeres således indirekte ved, at afdelingerne erhverver andele i andre foreninger, investeringsinstitutter eller afdelinger heraf. Det er derfor disse enheders investeringsstrategi og faktiske investeringer, som er afgørende for afkastet i afdelingerne. Afdelingerne Afdeling Fionia Invest Aktiv Portefølje 1 Afdelingen blev stiftet den 2. oktober Afdelingen har FT-nr , afd. 1 og SE-nr Afdelingen er en akkumulerende, bevisudstedende afdeling omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 1 og stk. 2. Afdelingen er optaget til notering på OMX Københavns Fondsbørs A/S med første noteringsdag den 10. april Afdelingen har fondskode DK , typekode: BC. Investeringspolitik Afdelingen kan investere i andele i danske eller udenlandske foreninger, investeringsinstitutter eller afdelinger heraf, således at afdelingen investerer som de i 108, stk. 1, 1. pkt., i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. nævnte foreninger. Afdelingen tilstræber at opretholde følgende fordeling for de aktivgrupper, som de ovenfor nævnte enheder er baseret på: Aktier: min. 40 % og max. 90 % Korte obligationer, jf. InvesteringsForeningsRådets definition: min. 0 % og max. 40 % Andre obligationer og pantebreve: min. 0 % og max. 60 % 5

6 Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen vil bl.a. investere i Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer (fondskode DK ), Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer (fondskode DK ) samt Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier (fondskode DK ). For yderligere information om foreningerne henvises til disses prospekter, der kan downloades på eller rekvireres ved henvendelse til foreningen. Desuden vil afdelingen investere i andre danske og udenlandske foreninger, investeringsinstitutter eller afdelinger heraf. Foreningens investeringsrådgiver, Fionia Bank A/S, har i bankens pensionspuljer tilbudt en lignende eksponering siden Afkastene for bankens pensionspuljer henvendt til kunder under 40 år har været: År % 28,6 0,1 7,4 17,4 9,9-0,7 15,3 4,3-8, ,4 31,7 7,02 Sidste 10 års Sidste 5 års Sidste 3 års 8,51 % 13,55% 19,28 % Risikofaktorer Investering i afdelingen er forbundet med middel risiko. Da afdelingen investerer i andele i foreninger/afdelinger, jf. ovenfor, som investerer i aktier eller obligationer, vil afdelingens afkast afhænge af afkastet på de underliggende foreninger/afdelingers investeringer. Investorprofil Investorer i afdelingen forventes at være pensionsopsparere, der via en puljeordning har anbragt deres midler gennem Fionia Bank A/S samt andre investorer, der investerer pensions- eller børneopsparingsmidler i afdelingen. Afdelingen henvender sig primært til investorer med en investeringshorisont på mere end 20 år samt middel risikovillighed. Afdeling Fionia Invest Aktiv Portefølje 2 Afdelingen blev stiftet den 2. oktober Afdelingen har FT-nr , afd. 2 og SE-nr Afdelingen er en akkumulerende, bevisudstedende afdeling omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 1 og stk. 2. 6

7 Afdelingen er optaget til notering på OMX Københavns Fondsbørs A/S med første noteringsdag den 10. april Afdelingen har fondskode DK , typekode: BC. Investeringspolitik Afdelingen kan investere i andele i danske eller udenlandske foreninger, investeringsinstitutter eller afdelinger heraf, således at afdelingen investerer som de i 108, stk. 1, 1. pkt., i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. nævnte foreninger. Afdelingen tilstræber at opretholde følgende fordeling for de aktivgrupper, som de ovenfor nævnte enheder er baseret på: Aktier: min. 30 % og max. 75 % Korte obligationer, jf. InvesteringsForeningsRådets definition: min. 0 % og max. 50 % Andre obligationer og pantebreve: min. 0 % og max. 50 % Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen vil bl.a. investere i Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer (fondskode DK ), Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer (fondskode DK ) samt Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier (fondskode DK ). For yderligere information om foreningerne henvises til disses prospekter, der kan downloades på eller rekvireres ved henvendelse til foreningen. Desuden vil afdelingen investere i andre danske og udenlandske foreninger, investeringsinstitutter eller afdelinger heraf. Foreningens investeringsrådgiver, Fionia Bank A/S, har i bankens pensionspuljer tilbudt en lignende eksponering siden Afkastene for bankens pensionspuljer henvendt til kunder mellem 40 og 50 år har været: År % 24,1-0,8 9,4 14,9 8,7 0,1 13,1 4,4-4,5-6 19,6 16,9 26,3 8,62 Sidste 10 års Sidste 5 års Sidste 3 års 2,26 % 12,51 % 17,05% Risikofaktorer Investering i afdelingen er forbundet med middel risiko. Da afdelingen investerer i andele i foreninger/afdelinger, jf. ovenfor, som investerer i aktier eller obligationer, 7

8 vil afdelingens afkast afhænge af afkastet på de underliggende foreninger/afdelingers investeringer. Investorprofil Investorer i afdelingen forventes at være pensionsopsparere, der via en puljeordning har anbragt deres midler gennem Fionia Bank A/S samt andre investorer, der investerer pensions- eller børneopsparingsmidler i afdelingen. Afdelingen henvender sig primært til investorer med en investeringshorisont på mere end 10 år samt middel risikovillighed. Afdeling Fionia Invest Aktiv Portefølje 3 Afdelingen blev stiftet den 2. oktober Afdelingen har FT-nr , afd. 3 og SE-nr Afdelingen er en akkumulerende, bevisudstedende afdeling omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 1 og stk. 2. Afdelingen er optaget til notering på OMX Københavns Fondsbørs A/S med første noteringsdag den 10. april Afdelingen har fondskode DK , typekode: BC. Investeringspolitik Afdelingen kan investere i andele i danske eller udenlandske foreninger, investeringsinstitutter eller afdelinger heraf, således at afdelingen investerer som de i 108, stk. 1, 1. pkt., i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. nævnte foreninger. Afdelingen tilstræber at opretholde følgende fordeling for de aktivgrupper, som de ovenfor nævnte enheder er baseret på: Aktier: min. 20 % og max. 60 % Korte obligationer, jf. InvesteringsForeningsRådets definition: min. 20 % og max. 80 % Andre obligationer og pantebreve: min. 0 % og max. 40 % Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen vil bl.a. investere i Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer (fondskode DK ), Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer (fondskode DK ) samt Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier (fondskode DK ). For yderligere information om foreningerne henvises til disses prospekter, der kan downloades på eller rekvireres ved henvendelse til foreningen. Desuden vil afdelingen investere i andre danske og udenlandske foreninger, 8

9 investeringsinstitutter eller afdelinger heraf. Foreningens investeringsrådgiver, Fionia Bank A/S, har i bankens pensionspuljer tilbudt en lignende eksponering siden Afkastene for bankens pensionspuljer henvendt til kunder mellem 50 og 60 år har været: År % 18-0,2 11,8 11,5 6,9 2,6 9,4 4,5-1,3-2,9 17,1 14,1 21,4 9,6 Sidste 10 års Sidste 5 års Sidste 3 års 7,89 % 11,54 % 14,93 % Risikofaktorer Investering i afdelingen er forbundet med middel risiko. Da afdelingen investerer i andele i foreninger/afdelinger, jf. ovenfor, som investerer i aktier eller obligationer, vil afdelingens afkast afhænge af afkastet på de underliggende foreninger/afdelingers investeringer. Investorprofil Investorer i afdelingen forventes at være pensionsopsparere, der via en puljeordning har anbragt deres midler gennem Fionia Bank A/S samt andre investorer, der investerer pensions- eller børneopsparingsmidler i afdelingen. Afdelingen henvender sig primært til investorer med en investeringshorisont på mere end 5 år samt middel risikovillighed. Afdeling Fionia Invest Aktiv Portefølje 4 Afdelingen blev stiftet den 2. oktober Afdelingen har FT-nr , afd. 4 og SE-nr Afdelingen er en akkumulerende, bevisudstedende afdeling omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 1 og stk. 2. Afdelingen er optaget til notering på OMX Københavns Fondsbørs A/S med første noteringsdag den 10. april Afdelingen har fondskode DK , typekode: BC. Investeringspolitik Afdelingen kan investere i andele i danske eller udenlandske foreninger, investeringsinstitutter eller afdelinger heraf, således at afdelingen investerer som de 9

10 i 108, stk. 1, 1. pkt., i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. nævnte foreninger. Afdelingen tilstræber at opretholde følgende fordeling for de aktivgrupper, som de ovenfor nævnte enheder er baseret på: Aktier: min. 10 % og max. 45 % Korte obligationer, jf. InvesteringsForeningsRådets definition: min. 40 % og max. 90 % Andre obligationer og pantebreve: min. 0 % og max. 30 % Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen vil bl.a. investere i Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer (fondskode DK ), Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer (fondskode DK ) samt Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier (fondskode DK ). For yderligere information om foreningerne henvises til disses prospekter, der kan downloades på eller rekvireres ved henvendelse til foreningen. Desuden vil afdelingen investere i andre danske og udenlandske foreninger, investeringsinstitutter eller afdelinger heraf. Foreningens investeringsrådgiver, Fionia Bank A/S, har i bankens pensionspuljer tilbudt en lignende eksponering siden Afkastene for bankens pensionspuljer henvendt til kunder over 60 år har været: År % 13 2,4 11,7 8,7 6,2 3,7 7,5 5,1 0,2-0,3 12, ,3 11,5 Sidste 10 års Sidste 5 års Sidste 3 års 7,06 % 9,67 % 12,24 % Risikofaktorer Investering i afdelingen er forbundet med middel risiko. Da afdelingen investerer i andele i foreninger/afdelinger, jf. ovenfor, som investerer i aktier eller obligationer, vil afdelingens afkast afhænge af afkastet på de underliggende foreninger/afdelingers investeringer. Investorprofil Investorer i afdelingen forventes at være pensionsopsparere, der via en puljeordning har anbragt deres midler gennem Fionia Bank A/S samt andre investorer, der investerer pensions- eller børneopsparingsmidler i afdelingen. Investorerne forventes at have en kort investeringshorisont samt middel risikovillighed. 10

11 Generelt Begrænsning af risiko Investering på de finansielle markeder vil altid være forbundet med en risiko for negative afkast. Foreningen vil i samarbejde med investeringsrådgiver søge denne risiko minimeret ved: 1. Via en fundamental analysetilgang foretages en grundig analyse af de foreninger, investeringsinstitutter eller afdelinger heraf, som afdelingerne investerer i. 2. Spredning på flere aktivklasser via de foreninger, investeringsinstitutter eller afdelinger heraf, der investeres i. 3. Løbende tilpasning af aktivallokeringen. Som nævnt ovenfor foretages en overvejende del af afdelingernes investeringer i Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier, Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer og Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer. For disse foreninger søges risikoen for negative afkast i samarbejde med investeringsrådgiver begrænset ved en spredning på flere sektorer og værdipapirer samt ved en fundamental analysetilgang. For Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer og Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier kan risikoen yderligere mindskes via spredning på værdipapirer fra forskellige lande. For en yderligere uddybning om de nævnte foreninger henvises der til disses prospekter. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest vil herudover bl.a. investere i andele i BankInvests foreninger/afdelinger, Sydinvest, Carnegie Invest, ABN Ambro Invest, Sparinvest og Jyske Invest. Listen er ikke udtømmende, og der vil løbende kunne ske ændringer og tilføjelser. Udvælgelsen sker på baggrund af en analyse af et bredt udvalg af investeringsforeninger i samarbejde med foreningens investeringsrådgiver, Fionia Bank A/S. Analysen indebærer bl.a. en vurdering af foreningernes historiske afkast, ratings, omkostninger, infrastruktur samt porteføljemanagere. Benchmark Der er ikke tilknyttet et benchmark for afdelingerne. Investeringsrådgivning og markedsføring Foreningens investeringsforvaltningsselskab, BI Management A/S, der er ansvarlig for den daglige porteføljestyring, har indgået aftale om investeringsrådgivning og markedsføring med Fionia Bank A/S for afdelingerne samt de underliggende foreninger markedsført under navnet Fionia Invest. Aftalen indebærer, at investeringsforvaltningsselskabets beslutninger, på afdelingernes vegne, om placering af medlemmernes indskud bl.a. er baseret på 11

12 Fionia Bank A/S s analyser og forventninger til markedsudviklingen. Fionia Bank A/S s hovedvirksomhed er bankvirksomhed samt kapitalforvaltning. Aftalen indebærer endvidere, at Fionia Bank A/S forpligtes til at iværksætte aktivitet til fremme af udbredelsen foreningens investeringsbeviser.udbud og tegning Andele udstedes gennem Værdipapircentralen i stk. á kr Andelene udbydes i tegningsperioden fra den 5. marts til den 23. marts 2007, begge dage inklusive, under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse, til fast kurs 100,20 franko. Herefter udbydes andele i løbende emission uden fastsat højeste beløb til dagskurs. Fionia Bank A/S garanterer en mindstetegning på 10 mio. kr. i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. for hver afdeling. Der gælder ikke noget maksimum for emissionen. Tegningssted Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej Odense C Betaling for tegning Betaling for de nytegnede andele i den indledende tegningsperiode erlægges den 4. april 2007 mod registrering i Værdipapircentralen. Betaling for andele i løbende emission afregnes kutymemæssigt på tredjedagen efter tegningen samtidig med registrering af andelene på konti i Værdipapircentralen. Emission og tegningskurs Bestyrelsen er berettiget til løbende at foretage emission af foreningens andele. Tegningskursen (emissionsprisen) fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i medfør af 2 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger, jf. 48, stk. 5, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Kursen fastsættes ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele (afdelingens indre værdi). Der tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer. 12

13 Emissionsomkostninger De med emissionen forbundne omkostninger udgør maksimalt nedenstående procentsats af afdelingernes indre værdi: Forening Fionia Invest Aktiv Portefølje 1 Fionia Invest Aktiv Portefølje 2 Fionia Invest Aktiv Portefølje 3 Fionia Invest Aktiv Portefølje 4 Kurtage, spreads og øvrige handelsudgifter ved køb af værdipapirer Markedsføringsbidrag samt omkostninger til OMX og VP 1 I alt, maksimalt 0,11 % 1,09 % 1,20 % 0,11 % 1,09 % 1,20 % 0,11 % 1,09 % 1,20 % 0,11 % 1,09 % 1,20 % Indløsning m.v. Intet medlem har pligt til at lade sine andele indløse helt eller delvist. Foreningen er til enhver tid forpligtet til at indløse medlemmernes foreningsandele. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i medfør af 2 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger, jf. 48, stk. 5, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Indløsningsprisen udregnes i henhold hertil på grundlag af en opgørelse svarende til opgørelsen af emissionskursen, jf. ovenfor, foretaget på indløsningstidspunktet. Der gøres fradrag i indløsningsprisen for udgifter ved salg af værdipapirer samt for nødvendige omkostninger ved indløsningen, skønsmæssigt maksimalt nedenstående procentsats af afdelingens indre værdi: Afdeling Kurtage, spreads og øvrige handelsudgifter ved salg af værdipapirer Fionia Invest Aktiv Portefølje 1 Fionia Invest Aktiv Portefølje 2 Indløsningsfradrag, maksimalt 0,11 % 0,11 % 0,11 % 0,11 % 1 Der beregnes ikke markedsføringsbidrag, som udgør 1 %, i tegningsperioden. 13

14 Fionia Invest Aktiv Portefølje 3 0,11 % 0,11 % Fionia Invest Aktiv Portefølje 4 0,11 % 0,11 % Indløsningen kan i særlige tilfælde udsættes, indtil foreningen har foretaget det nødvendige salg af foreningens værdier, jf. vedtægternes 14. Hvis et medlem ønsker at sælge andele i én afdeling for at købe andele i en anden forening/afdeling, sker det på sædvanlige handelsvilkår. I forbindelse med køb eller salg af cirkulerende foreningsandele må der normalt påregnes opkrævet sædvanlig kurtage til værdipapirhandleren. Foreningens market maker, Fionia Bank A/S, Vestre Stationsvej 7, 5100 Odense C, sikrer, at køb og salg af andele kan ske gennem alle pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Ved afdelingernes køb af andele i Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier, Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer eller Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer opkræves ikke markedsføringsbidrag. Offentliggørelse af foreningens indre værdi, emissions- og indløsningspriser Oplysninger om afdelingernes indre værdi, aktuelle emissions- og indløsningspriser m.v. oplyses på foreningens hjemmeside. Oplysningerne kan også indhentes hos foreningens market maker, Fionia Bank A/S, Vestre Stationsvej 7, 5100 Odense. Oplysninger om foreningen/afdelingerne, herunder indre værdi, emissions- og indløsningspriser, findes endvidere på Afdelingernes indre værdi samt købs- og salgskurser fremgår af OMX Københavns Fondsbørs A/S officielle kursliste, som bl.a. er tilgængelig via hjemmesiden og som gengives i de førende dagblade. Foreningsandele Foreningsandelene er frit omsættelige og negotiable. Foreningsandele udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i foreningens bøger. Navnenotering er bl.a. en forudsætning for, at medlemmet automatisk modtager orienteringsmateriale fra foreningen. BI Management A/S er aktiebogsfører. 14

15 Anmodning om notering på navn stiles til medlemmets kontoførende pengeinstitut i Værdipapircentralen. Registrering af foreningsandele i Værdipapircentralen tjener som dokumentation for, at et medlem ejer en så stor del af foreningens formue, som andelens pålydende udgør af det samlede pålydende af registrerede foreningsandele i den pågældende forening. Aktieudstedende institut Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej Odense C Udlodning Afdelingerne er akkumulerende og foretager ikke udlodning. Provenu ved formuerealisationer og nettoresultat i øvrigt tillægges afdelingernes formue. Beskatning Afdelingerne er akkumulerende afdelinger, der er omfattet af reglerne i aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 1 og 2 om investeringsselskaber, hvorved de ikke beskattes selvstændigt. Afdelingernes afkast i form af gevinster og tab beskattes efter reglerne i pensionsafkastsbeskatningsloven med pensionsafkastskat på 15 %, forudsat at investeringen er foretaget for pensionsmidler. Uddybende informationsmateriale om beskatningen kan indhentes hos foreningen. Regnskab Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til den 31. december Det regnskabsmæssige resultat opgøres i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., kapitel 10, samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Årsrapport og halvårsrapport kan downloades fra foreningens hjemmeside eller rekvireres fra foreningens kontor. For hvert regnskabsår udarbejdes for foreningen/afdelingen en årsrapport bestående af en ledelsespåtegning, en balance, en resultatopgørelse, noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis samt en ledelsesberetning. Årsrapporten revideres af mindst én statsautoriseret revisor. 15

16 Finanskalender Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007: august 2007 Foreningens ordinære generalforsamling: april 2008 Administrationsomkostninger Afdelingernes samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, markedsføring, revision, tilsyn og depotselskabet må ikke overstige 1,0 % for hver afdeling af den højeste formueværdi i afdelingen inden for regnskabsåret. Vederlag og særlige aftaler Foreningen har indgået aftale med Fionia Bank A/S om, at banken som depotselskab varetager de lovmæssige opbevarings- og kontrolfunktioner for foreningen. Vederlaget herfor beregnes p.t. med 0,015 % p.a. for danske værdipapirer og 0,050 % p.a. for udenlandske værdipapirer, dog minimum kr halvårligt. Depotselskabet modtager endvidere et honorar i forbindelse med afviklingen af foreningens handelstransaktioner. Honoraret udgør kr. 400 pr. transaktion og er inkluderet i de under emissionsomkostninger omtalte handelsomkostninger. Aftalen med depotselskabet kan opsiges med 6 måneders varsel. Endvidere har foreningen indgået aftale med Fionia Bank A/S som aktieudstedende institut. Honorar for varetagelse af funktionen som aktieudstedende institut er fastsat som et gebyr på kr. 500,- pr. emissions- eller indløsningstransaktion. Desuden betales gebyrer til VP efter standardtaksterne. Aftalen med Fionia Bank A/S kan opsiges med 6 måneders varsel. Desuden har foreningen indgået aftale med Fionia Bank A/S om at varetage funktionen som market maker. Honorar for varetagelse af denne funktion er fastsat til kr årligt pr. afdeling. Aftalen kan opsiges med en 1 måneds varsel. Foreningen har indgået aftale med BI Management A/S om, at selskabet udfører foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., foreningens vedtægter samt anvisninger fra foreningens bestyrelse. Administrationsbidraget til BI Management A/S er inkl. omkostninger til revision, bestyrelse, tilsyn og depotselskab, men ekskl. handelsomkostninger kontraktligt fastsat til p.t. årligt at udgøre 0,40 % af den gennemsnitlige formue for hver afdeling. Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel. Foreningens investeringsforvaltningsselskab har indgået aftale med Fionia Bank A/S om ydelse af investeringsrådgivning og markedsføring. Honoraret er fastsat til et residualbeløb opgjort som administrationsbidraget til BI Management A/S fratrukket et honorar til BI Management A/S samt omkostninger til revision, 16

17 bestyrelse, tilsyn og depotselskab. Aftalen om investeringsrådgivning kan af enhver af parterne opsiges med 30 dages varsel. Ifølge aftalen mellem Fionia Bank A/S og BI Management A/S om ydelse af investeringsrådgivning og markedsføring gennemfører Fionia Bank A/S ligeledes på afdelingernes vegne køb og salg af værdipapirer, efter instruks fra BI Management A/S, til de nedenfor anførte kurtagesatser (angivet i procent af handelsværdi): Investeringsbeviser Kurtagesats Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer og 0,050 % Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier 0,125 % Andre obligationsbaserede foreninger 0,100 % Andre aktiebaserede foreninger 0,250 % Kurtagen er indregnet i de foran under emissions- og indløsningsomkostninger anførte handelsomkostninger. Vederlag til bestyrelsen godkendes på generalforsamlingen. Vederlag til bestyrelsen forventes ikke at overstige kr i år Endelig betaler foreningen bidrag til Finanstilsynet i henhold til 127 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Der budgetteres med kr i bidrag til Finanstilsynet for år Vedtægter samt fuldstændigt prospekt Foreningens vedtægter udleveres fra foreningens kontor. Foreningens vedtægter er en integreret del af nærværende prospekt og skal medfølge ved udleveringen af dette. Ligeledes kan foreningens fuldstændige prospekt rekvireres gratis ved henvendelse til foreningens kontor. Bilag: Vedtægter for Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 17

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BPT Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BPT Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BPT Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede,

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for

Fuldstændigt prospekt for Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved,

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen BankInvest Mix

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen BankInvest Mix FULDSTÆNDIGT PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen BankInvest Mix Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Forenklet prospekt for

Forenklet prospekt for Forenklet prospekt for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved,

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne. Alm. Brand Invest, Obligationer

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne. Alm. Brand Invest, Obligationer Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Offentliggjort

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved,

Læs mere

ATP Invest II Afdeling Globale aktier

ATP Invest II Afdeling Globale aktier Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN FIONIA INVEST KORTE OBLIGATIONER (CVR-nr.: 29 93 21 66) (FT-nr.: 11162) c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FULDSTÆNDIGT PROSPEKT Investeringsforeningen ATRIUM Value Partner Europa Small Cap Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 Investeringsinstitutforeningen World Wide Invest Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 hos Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, København K i henhold til vedtægternes

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 25. februar 2009 for aktieafdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 25. februar 2009 for aktieafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 25. februar 2009 for aktieafdelingerne Alm. Brand Invest, Danske Aktier Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Alm. Brand Invest, Miljø

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS (CVR-nr.: 13 76 00 98) (FT-nr.: 11054) Afdeling Globale aktier fokus (den ophørende afdeling)

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen Nordea Invest

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Emerging Markets Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Emerging Markets Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Emerging Markets Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Forenklet. Afdeling Bolig

Forenklet. Afdeling Bolig Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Afdeling Bolig Indhold Afsnit I Foreningen... 2 Afsnit II Afdelingen... 3 Afsnit III - Samarbejdsparter og tegning... 4 Afsnit IV - Afkast, udbytte,

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Prospekt for. Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig, afdeling BankInvest Almen Bolig.

Prospekt for. Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig, afdeling BankInvest Almen Bolig. Prospekt for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig, afdeling BankInvest Almen Bolig. Ansvar for prospektet

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling Emerging Markets Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Lange obligationer

ATP Invest I Afdeling Lange obligationer ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special European High Yield Bonds en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest AFDELINGSPROSPEKT AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Februar 2010 1 SÆRLIGE FORBEHOLD... 1 2 ANSVAR FOR PROSPEKTET... 2 3 FORENINGENS

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Amerikanske aktier

ATP Invest I Afdeling Amerikanske aktier ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged TEGNINGSPROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os

Læs mere

Kapitalforeningen BankInvest

Kapitalforeningen BankInvest Prospekt for Kapitalforeningen BankInvest 19. februar 2015 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BankInvest CVR-nr. 30 70 76 56 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdeling Jyske Invest Obligationer Engros. Investeringsforeningen Jyske Invest

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdeling Jyske Invest Obligationer Engros. Investeringsforeningen Jyske Invest TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdeling Jyske Invest Obligationer Engros Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet Vi

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK SEPTEMBER 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft

Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft TEGNINGSPROSPEKT Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional, Afdeling Danica Pensjon Norge - Kort Obligasjon (Afdeling Danica Pensjon Norge - Omlegging) og Afdeling Danica Pensjon Norge - Obligasjon

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest USA en afdeling i Investeringsforeningen Nordea

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest USA en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige tegningsprospekt

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2012, kl. 10.00 hos

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Aktier (SE-nr.: 11913962) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler...

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler... FALKONER ALLE 53, 2000 FREDERIKSBERG TEL. 38 14 66 00 FAX 38 14 66 09 De fuldstændige dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen TEMA Kapital, Falkoner Allé 53, 3., 2000

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest Globale Vækstmarkeder, Afdeling 2, Sparinvest Nye Obligationsmarkeder

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest Globale Vækstmarkeder, Afdeling 2, Sparinvest Nye Obligationsmarkeder TEGNINGSPROSPEKT for Investeringsforeningen Sparinvest Globale Vækstmarkeder, Afdeling 2, Sparinvest Nye Obligationsmarkeder . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere