WS 0 Kick-off , KTC Kristian Ellebæk Kjær, Senior Architect

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WS 0 Kick-off. 04-06-2013, KTC Kristian Ellebæk Kjær, Senior Architect"

Transkript

1 WS 0 Kick-off , KTC Kristian Ellebæk Kjær, Senior Architect Dette dokument indeholder konfidentiel information. Dokumentet må udelukkende benyttes til at evaluere Netcompany som mulig leverandør af og ingen dele af materialet må cirkuleres, citeres, kopieres eller på anden måde reproduceres uden skriftlig accept fra Netcompany A/S Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 1

2 Analyse- og designfaser Analysefase Formål: Fastslå mål og omfang for projektet. Primært resultat: Foranalyserapport der beskriver projektets mål og giver et første estimat af projektets omfang. Designfase Formål: Detaljere de enkelte elementer i løsningen og give et mere præcist estimat. Primært resultat: Designdokumenter der beskriver data og integrationer og en liste af estimerede arbejdspakker der giver et overblik over projektets samlede omfang Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 2

3 Første udkast til tidsplan 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 3

4 Agenda Oversigt over workshops Fordeling af workshops Slutprodukter Brug af toolkit 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 4

5 Oversigt over workshops WS 0: Kick-off WS 1: Kunde-, kontakt- og medlemsstyring WS 2: Salg og markedsføring WS 3: Arrangementer WS 4: Abonnementer WS 5: C5 integration WS 6: Web integration WS 7: Opsamling og review 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 5

6 Design fasen drives af workshops og slutprodukter Workshop 2 Workshop 1 Workshop 3 Opgaver og afklaringer Opgaver og afklaringer Slutprodukt X V 0.1 Slutprodukt X V 0.5 Slutprodukt X V Final 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 6

7 WS 1 Kunde-, kontakt- og medlemsstyring Formål: Overblik over håndtering af kunder, kontaktpersoner og medlemsstyring Varighed: ca. 4 timer Indhold: Kunder Typer, data, livscyklus Kontaktpersoner Data, livscyklus Medlemmer Data, livscyklus, Udvalg, Netværk Synkronisering med andre systemer hvilke (typer af) data C5, Web, Conference Manager, Outlook Sikkerhedsmodel Hvem har adgang til hvad? 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 7

8 WS 2: Salg og markedsføring Formål: Skitsering af den, fremtidige, ønskede salgsproces i CRM Varighed: ca. 3 timer Indhold: Overordnet salgsproces Salgsproces i CRM Kampagner Produktkatalog Prislister Salgsordrer 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 8

9 WS 3: Arrangementer Formål: Overblik over arrangementshåndtering Varighed: ca. 1 time Indhold: Data i CRM Import af data fra Conference Manager Eksport af data til Conference Manager Integration CRM <> C5 Dannelse af salgsordrer 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 9

10 WS 4: Abonnementer Formål: Håndtering af abonnementer Varighed: ca. 1 time Indhold: Data om abonnementer i CRM Fakturering af abonnementer Generering af postfil Integration til web 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 10

11 WS 5: C5 integration Formål: Afklare overordnet tilgang og hvilke data der overføres Varighed: ca. 3 timer Indhold: Overordnet tilgang Overførsel af data Kunder Produkter / prislister Salgsordrer 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 11

12 WS 6: Web integration Formål: Afklare fremgangsmåder og typer af data Varighed: ca. 3 timer Indhold: Overordnet fremgangsmåde Kontaktpersonoplysninger Netværk Udvalg Rettigheder Abonnementer 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 12

13 WS 7: Opsamling og review Formål: Samlet op på de forgående workshops og præsenterer / reviewer de enkelte beslutninger. Varighed: ca. 3 timer Indhold: Review af delområder 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 13

14 Agenda Oversigt over workshops Fordeling af workshops Slutprodukter Brug af toolkit 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 14

15 Fordeling af workshops / overordnet plan Juni 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uge 23 Uge 24 Foranalyse WS 0 WS 2 WS 3 WS 1 WS 4 Foranalyse Design WS 5 Uge 25 WS 6 Levering af analyserapport Design Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 15

16 Agenda Oversigt over workshops Fordeling af workshops Slutprodukter Brug af toolkit 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 16

17 Slutprodukter Slutprodukter leveres via toolkit (https://toolkit.netcompany.com/ktc0001). Hvert slutprodukt leveres i en passende form, fx: Liste på toolkittet PowerPoint Excel-ark Visio diagram Word dokument I hvert tilfælde vælges det mest passende format Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 17

18 Slutprodukter Relevante slutprodukter i analyse- og design-faserne: A0100 Foranalyserapport (Power Point) A0110 Overordnet projektplan (Power Point) D0120 Teknisk infrastruktur (Word) D0130 Logisk datamodel (Liste / visio) D0180 Integrationsdesign (Word) DD100-Arbejdspakker (Liste) 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 18

19 Agenda Oversigt over workshops Fordeling af workshops Slutprodukter Brug af toolkit 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 19

20 Brug af toolkit Samler alle relevante informationer om projektet Udeståender : Opgaver der skal løses eller ting der skal afklares Oversigt over arbejdspakker : Status over arbejde der skal udføres Dokumentation : Al relevant dokumentation 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 20

21 Aktiv brug af Toolkittet Netcompany medbringer et online toolkit som bl.a. vil blive brugt til følgende: Udestående Workshop-materiale Slutprodukter Mødereferater Kontaktoplysninger Planer Figurer Osv Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 21

22 Status på udeståender STATUS 01 Ny Ansvarlig: Tildeles typisk til KTC Ansvarlig: Typisk KTC 02 Påbegyndt 03 Lukket Ansvarlig: Typisk NC Ansvarlig: Typisk NC 99 Bearbejdet 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 22

23 WS1 Firma-, kontakt- og medlemsstyring , KTC Kristian Ellebæk Kjær, Senior Architect Dette dokument indeholder konfidentiel information. Dokumentet må udelukkende benyttes til at evaluere Netcompany som mulig leverandør af og ingen dele af materialet må cirkuleres, citeres, kopieres eller på anden måde reproduceres uden skriftlig accept fra Netcompany A/S Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 1

24 Agenda Firmaer Kontaktpersoner Medlemmer Synkronisering med andre systemer Sikkerhedsmodel Processer Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 2

25 Firmaer Et firma i KTCs CRM system er overordnet set en enhed der er en købs/salgsrelation til eller optræder som en del af firmahierarkiet Overordnet set findes der følgende typer af firmaer: Kommuner Virksomheder Privatpersoner Eksempelvis er der seniormedlemmer der selv betaler for medlemskab som privatpersoner. Fakturerbare firmaer Et firma kan have status Fakturerbar hvilket betyder at firmaet vil have en tilsvarende debitor i C5. Firmaer med Nej i dette felt vil typisk kun som overordnede firmaer i kundehierarkier og er altså dermed ikke rigtige kunder set ift. KTC Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 3

26 Kontaktpersoner på firmaer Firmaer kan have en eller flere kontaktpersoner tilknyttet som afspejler de kontakter som man har med det pågældende firma/afdeling. Kontakter kan samtidig være medlemmer og vil derfor optræde i den samlede liste over kontakter på en given kunde. Denne oplysning vil optræde på relevante listevisninger så det er let at identificere (se næste slide hvor medlemmer optræder med grøn farve). Der kan tilknyttes én primær kontaktperson til et givet firma. Det forslås at denne kontaktperson er den ansvarlige for betalings og medlemstekniske detaljer og ikke fx medlemmet Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 4

27 Firmahierarkier Nedenstående viser et eksempel på et fiktivt udsnit af firmaer, kontakter og hierarkier som vil blive etableret i CRM 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 5

28 Data på firmaer Typer af data på firmaer Unik id (autogenereret løbenummer) Stamdata (navn, websted, cvr-nummer, ean-nummer osv.) Adresser: Hovedadresse Faktureringsadresse Leveringsadresse Over-/underfirma relation Kontaktinformation Hovednumre Websted Typisk kun relevant for konkrete underafdelinger, og ikke det overordnede firma 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 6

29 Logisk datamodel for firmarelaterede entiteter 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 7

30 Håndtering af abonnementer Der er i det en væsentlig manuelt opgave og timeforbrug i at håndtere fakturering af løbende abonnementer på medlemmer og blade Løsningen vil introducere en høj grad af automatisering i håndteringen af løbende abonnementer på kunder / medlemmer Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 8

31 Firmaer - livscyklus Oprettelse Kundeforhold Nedlæggelse Firmaer opstår ved: Når kommuner og afdelinger herunder oprettes i CRM som f.eks. de 98 kommuner Manuel oprettelse af nyt firma ved salg af fx annoncer. Firmaer forsvinder fra systemet ved: Manuel deaktivering når de ikke længere er aktuelle (fx firma konkurs) Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 9

32 Kilder til firmaer Følgende vil være kilder til firmaer i det nye CRM system Firmaer fødes primært fra udtræk fra C5 systemet via en opryddet firmaliste. Visse firmaer vil evt. blive oprettet manuelt som en del af relevante firmahierarkier. Disse vil dog ikke overføres til C5 som debitor men udelukkende leve i CRM Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 10

33 Agenda Firmaer Kontaktpersoner Medlemmer Synkronisering med andre systemer Sikkerhedsmodel Processer Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 11

34 Kontaktpersoner Kontaktpersoner afspejler alle de relevante kontakter som KTC måtte have. Kontaktpersoner vil typisk, men ikke nødvendigvis, være knyttet mod ét firma (det er ikke muligt at tilknytte en kontakt til mere end ét). En kontakt kan ud over firmarelation også være knyttet til et eller flere Netværk og/eller Grupper/Udvalg. Typer af data på kontaktpersoner Adresse Kontaktoplysninger Medlem [Ja / Nej] Relationer (Netværk, Grupper/udvalg, Medlemsskaber af andre foreninger, Arrangementer etc.). Overordnet firma/afdeling Evt. billede i CRM og evt. med tilknytning til billede på web Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 12

35 Billeder på kontakter <skriv> 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 13

36 Kontaktperson - Livscyklus Kontaktpersoner opstår i forbindelse med Ny webbruger Ny mail fra kontakt Oprettelse Løbende kontakt Nedlæggelse Nyt medlem Fra kundeemner Vi imports fra f.eks. Conference Manager Kontaktpersoner deaktiveres manuelt når de ikke længere er relevante Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 14

37 Kilder til kontaktpersoner Den endelige liste af kontaktpersoner til import i CRM konsolideres fra: Udvalgte debitor i C5 (fx medlemmer) Masterliste Deltagere på tidligere arrangementer Personlige Outlook kontakter Outlook public folder Webbrugere Presseliste Virksomhedslister Match med firmaer/afdelinger Kontaktperson kan enten hænge frit eller de kan være tilknyttet et firma. For et kunne knytte en kontakt til et firma under den indledende import skal kontakter være tilknyttet et firmaid som fx kundenummer, cvr eller lignende som unikt kan udpege firmaet Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 15

38 Agenda Firmaer Kontaktpersoner Medlemmer Synkronisering med andre systemer Sikkerhedsmodel Processer Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 16

39 Medlemmer Generelt Medlemmer er kontaktpersoner markeret med et flag [Medlem Ja/Nej] Der findes en række forskellige medlemstyper Vedtægtsbestemte medlemstyper Flere foreninger Data på medlemskaber Medlemsperiode, evt. med historik på medlemsperioder Administration af medlemskab Administration af medlemskab sker i CRM Evt. kreditering i forbindelse med ophør eller overtagelse af medlemskab sker manuelt i C Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 17

40 Agenda Firmaer Kontaktpersoner Medlemmer Synkronisering med andre systemer Sikkerhedsmodel Processer Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 18

41 Synkronisering med andre systemer Der ønskes følgende synkroniseringer CRM > C5 Kunder, adresser, salgsordrer, fakturaer, produkter CRM <> Web Kontaktpersoner, netværk, udvalg CRM <> Conference Manager (delvist manuelt) Kontaktpersoner, deltagelse, CRM <> Outlook (standardfunktionalitet) Kontaktpersoner, kunder, aftaler, s, opgaver 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 19

42 CRM <> Outlook Bl.a. synkroniseres følgende: Kontaktpersoner Virksomheder Aftaler Opgaver Det er muligt at lave filtre der definerer præcis hvad der synkroniseres. s kan gemmes i CRM. OBS: Synkronisering mellem CRM og Outlook sker først når Outlook programmet startes! 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 20

43 CRM <> C5 RapidiOnline: Standard produkt til synkronisering mellem bl.a. CRM og C5. Standardopsætning kan formodentlig dække en stor del af behovet Yderligere synkronisering kan sættes op Synkroniserer med et fast interval 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 21

44 RapidiOnline 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 22

45 CRM <> Web Oplysninger om medlemmer synkroniseres til brug for bl.a. adgangskontrol Kontaktpersoner Stamdata Netværk Udvalg Abonnementer 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 23

46 CRM <> Conference Manager Deltagerlister kan importeres til CRM hvis det ønskes Manuel proces, man kan sættes op med standard databindinger så det er enkelt at udføre. Der kan indlæses Excel-ark med kontaktpersoner til Conference Manager. Sådanne fremstilles med passende visning i CRM Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 24

47 Agenda Firmaer Kontaktpersoner Medlemmer Synkronisering med andre systemer Sikkerhedsmodel Processer Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 25

48 Sikkerhedsmodel Der skal rettighedsstyres på adgang til data i CRM. Præcise roller afklares i designfasen Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 26

49 Agenda Firmaer Kontaktpersoner Medlemmer Synkronisering med andre systemer Sikkerhedsmodel Processer Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 27

50 Procesunderstøttelse CRM gør det let at understøtte kerneprocesser. Dette kan fx ske ved at: Der oprettes opgaver/aftaler ved bestemte hændelser Der ændres automatisk på data på fx kunder/kontaktpersoner Der udsendes s ved bestemte hændelser Der opsættes step-by-step dialoger som guider brugeren igennem en given proces Simple processer kan sættes op af KTC selv, mens mere avancerede udarbejdes af programmører. Eksempler på steder hvor procesunderstøttelse kunne være relevant: Oprettelse af ny kunde/medlem Ændring af betaler Opsigelse af medlemskab Diverse processer omkring leads og salgsmuligheder Etc 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 28

51 Agenda Firmaer Kontaktpersoner Medlemmer Synkronisering med andre systemer Sikkerhedsmodel Processer Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 29

52 Afgrænsninger Følgende områder medtages ikke i fase 1: Opsætning af simple processer til understøttelse af arbejdsrutiner Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 30

53 WS 2 Salg og markedsføring , KTC Kristian Ellebæk Kjær, Senior Architect Dette dokument indeholder konfidentiel information. Dokumentet må udelukkende benyttes til at evaluere Netcompany som mulig leverandør af og ingen dele af materialet må cirkuleres, citeres, kopieres eller på anden måde reproduceres uden skriftlig accept fra Netcompany A/S Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 1

54 Agenda Overordnet salgsproces Salgsproces i CRM Produktkatalog Prislister Salgsordrer Markedsføring Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 2

55 Eksisterende overordnet salgsproces Definere nye kunder ud fra tema (LM) Gennemsyn af div. Magasiner samt tidligere udgaver Tilbud om deltagelse i kommende udgave (LM) Udsendelse af salgsmail og medieblad Tilsendelse af T&M (LM) Kontaktinfo sendes til LB/bogholder Canvas eksisterende kunder (LM) Gennemgang af tidligere års deltagere Opfølgning (LM) Foregående punkter køres igennem flere gange 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 3

56 Eksisterende overordnet salgsproces Gennemsyn af artikeloversigt (LMN/LM) Canvas på enkelte artikler Ordre (LM) Registrering af salg i trykt blanket. Tildeling af ordrenumre og oprettes i annonceark på N drev Ordre til KTC (LM/LB) Ordresedler afleveres til LB/bogholder for fakturering Relations opbygning/vedligeholdelse/salg (LM(AMC)) Møder med kundeemner. Herunder såvel salgsmøder, infomøder, statusmøder etc 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 4

57 Eksisterende overordnet salgsproces Materialeflow (LM/FB) Rykker med deadline og medieblad udsendes. Opkald til kunder. Trykklart materiale modtages og registreres på N drev. Materiale videresendes til grafiker Fiona. Korrektur modtages fra grafiker Fiona og godkendes Korrektur af T&M (FB/LM) PDF af T&M modtages og gennemgås Synlighed (LM) Deltagelse i diverse messer og arrangementer 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 5

58 Overordnet salgsproces Skitsering af den overordnede salgsproces Kundeemner Salgsmuligheder Bearbejdning af salgsmuligheder Tilbud Ordre Salgsproces Ordre Lead Salgsproces Salgsproces Tabt 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 6

59 Agenda Overordnet salgsproces Salgsproces i CRM Produktkatalog Prislister Salgsordrer Markedsføring Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 7

60 Salgsproces i CRM Potentielle kunder oprettes som kundeemner Kan konverteres til firma, kontaktperson og salgsmulighed Ved potentielt salg oprettes en salgsmulighed Primært arbejdsredskab indtil salg er foretaget eller tabt Kan oprette tilbud m.m. og sende dem til kunden Ved vundet salgsmulighed oprettes der en salgsordre Synkroniseres til C Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 8

61 Rapportering ifm. salg Lars har behov for passende udtræk til beregning af provision Håndteres som standard CRM med dynamisk Excel ark m. beregninger. Selve arket konstrueres af KTC Tilbud Benyttes til udskrivning af tilbud Kan tilpasses med KTC logo, farver m.m. (option) Ordre Benyttes til udskrivning af ordrebekræftelse Kan tilpasses med KTC log, farver m.m. (option) 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 9

62 Agenda Overordnet salgsproces Salgsproces i CRM Produktkatalog Prislister Salgsordrer Markedsføring Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 10

63 Produktkatalog Det anbefales at produkter oprettes i C5 og synkroniseres til CRM: Opsætning af produktet ift. kontoplan kan ikke ske i CRM, men skal foretages i C5 Standardprodukter til synkronisering understøtter overførsel fra C5 -> CRM, og ikke modsat Fakturering af f.eks. konferencer skal splittes op på enkeltprodukter Skatteteknisk spørgsmål Produkter: Konference, fortæring, overnatning, evt. festmiddag Kan yderligere variere grundet early bird, m.m Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 11

64 Agenda Overordnet salgsproces Salgsproces i CRM Produktkatalog Prislister Salgsordrer Markedsføring Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 12

65 Prislister Det anbefales at prislisten vedligeholdes i C5 og derfra synkroniseres til CRM Specielt om konferencer: Prisen kan afhænge af hvornår produktet er købt Håndteres som forskellige produkter Håndteres ved at berige import-fil med unik id for produkt Enten produktets navn eller anden unik id evt. kan produktet i CRM beriges med passende data 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 13

66 Agenda Overordnet salgsproces Salgsproces i CRM Produktkatalog Prislister Salgsordrer Markedsføring Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 14

67 Salgsordrer Oprettes som ordre i CRM og synkroniseres til C5 Formodentlig som ordrekladde i C5. Afklares præcis ved design Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 15

68 Agenda Overordnet salgsproces Salgsproces i CRM Produktkatalog Prislister Salgsordrer Markedsføring Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 16

69 Markedsføring Der er et ønske om fremtidig mulighed for integration med MailChimp: Den umiddelbart understøttede proces er en manuel import fra en passende visning i CRM En passende visning kan enkelt fremstilles af enten KTC eller Netcompany når nødvendigt 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 17

70 Agenda Overordnet salgsproces Salgsproces i CRM Produktkatalog Prislister Salgsordrer Markedsføring Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 18

71 Afgrænsninger Medtages ikke i fase 1: Arbejdsgange omkring levering af annoncer Import til MailChimp kan medtages senere hvis MailChimp ønskes taget i brug Forudsætninger Conference Manager kan levere én linje pr. produkt der skal faktureres 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 19

72 WS 3 - Arrangementer , KTC Kristian Ellebæk Kjær, Senior Architect Dette dokument indeholder konfidentiel information. Dokumentet må udelukkende benyttes til at evaluere Netcompany som mulig leverandør af og ingen dele af materialet må cirkuleres, citeres, kopieres eller på anden måde reproduceres uden skriftlig accept fra Netcompany A/S Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 1

73 Agenda Arrangementer CRM og Conference Manager Oplysninger i CRM Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 2

74 Arrangementer Forberedelse Oplægsholdere Aftaler Hoteller Kampagner Oplægsholdere kan løbende registreres med forbindelser i CRM Selve arrangementet håndteres primært i Conference Manager Salg Markedsføring Tilmelding 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 3

75 Arrangementer Mulige deltager kan fremsøges i CRM og importeres til Conference Manager Der fremstilles en listevisning med passende kolonner Efter arrangementer registreres deltagelse i CRM vha. import fra Conference Manager information Der oprettes en Deltagelse entitet med passende felter til registrering af deltagelsen Arrangement (Kampagne) Deltagelse Kontaktperson 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 4

76 Agenda Arrangementer CRM og Conference Manager Oplysninger i CRM Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 5

77 Import til Conference Manager fra CRM Er muligt F.eks. Import af kontaktpersoner ved oprettelse af nyt arrangement Visning i CRM definerer en passende eksport 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 6

78 Import til Conference Manager Marketinglister i CRM Efter deltagertyper Eksporteres til Excel Importeres til Conference Manager 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 7

79 CRM og Conference Manager Kontaktpersoner i Conference Manager vedligeholdes manuelt. Kan løbende importeres til CRM som kontaktpersoner eller for registrering af deltagelse i arrangementer. Delvis manuel proces: 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 8

80 Foruddefinerede databindinger til import i CRM Import af kontaktpersoner Import af deltagelse i arrangement Import af faktureringsgrundlag Forudsætter at Conference Manager kan levere passende format 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 9

81 Foruddefinerede visninger i CRM Eksport til Conference Manager Visning der kan benyttes til at eksportere en Excel-liste til import i Conference Manager 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 10

82 Agenda Arrangementer CRM og Conference Manager Oplysninger i CRM Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 11

83 Oplysninger i CRM Oplysninger der vedligeholdes i CRM Arrangementer håndteres som kampagner Oplægsholdere (Inden arrangementet) Registreres med forbindelser Deltagere (Efter arrangementet) Importeres fra Conference Manager 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 12

84 Oplysninger i Conference Manager Der oprettes en ordre i Conference Manager Kan udlæses til Excel Kan indlæses til CRM hvis Conference Manager kan levere et passende udtræk. Faktureringslister Til generering af salgsordrer Der skal sendes samlet faktura til hver kommune/betaler C5 kan håndtere dette (pr. debitor) 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 13

85 Agenda Arrangementer CRM og Conference Manager Oplysninger i CRM Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 14

86 Afgrænsninger Det antages at Conference Manager kan levere et passende udtræk til brug for indlæsning af salgsordrer Der implementeres ingen speciel håndtering af oplægsholdere. Kan registreres med eksisterende værktøjer i CRM. F.eks. forbindelser Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 15

87 WS 4 - Abonnementer , KTC Kristian Ellebæk Kjær, Senior Architect Dette dokument indeholder konfidentiel information. Dokumentet må udelukkende benyttes til at evaluere Netcompany som mulig leverandør af og ingen dele af materialet må cirkuleres, citeres, kopieres eller på anden måde reproduceres uden skriftlig accept fra Netcompany A/S Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 1

88 Agenda Overblik over abonnementer Distributionsliste 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 2

89 Overblik over abonnementer Abonnementsdata i CRM Leveringsadresse Betaler Forskelige produkter Brugere på web styrer egne data C5: Genererer faktura på basis af data fra CRM Abonnementer faktureres ved arbejdsproces i CRM. Oprettes automatisk som salgsordre i CRM Oprettes som ordrekladde i C5 ved integrationen Ved indmeldelse angiver medlemmer hvor de vil have leveret 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 3

90 Ophør af abonnement Liste med ophør seneste måned Kan håndteres én gang pr. måned i stedet for løbende Håndteres som en visning i CRM 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 4

91 Fakturering Én gang pr. måned Hver abonnement betaler én gang pr. år Fakturadata skal genereres i CRM Listen er ændret hver måned Fakturaer samlet pr. betaler Medlemsskaber kan håndteres på samme måde Der kan være mulighed for rabatter ifm. abonnementer Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 5

92 Agenda Overblik over abonnementer Distributionsliste 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 6

93 Distributionsliste Trækkes fra CRM Der laves en passende visning i CRM Visning kan eksporteres direkte til Excel 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 7

94 WS 5 C5 integration , KTC Kristian Ellebæk Kjær, Senior Architect Dette dokument indeholder konfidentiel information. Dokumentet må udelukkende benyttes til at evaluere Netcompany som mulig leverandør af og ingen dele af materialet må cirkuleres, citeres, kopieres eller på anden måde reproduceres uden skriftlig accept fra Netcompany A/S Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 1

95 Agenda Overordnet arbejdsgang Standardsystemer til integration Produkter Prislister Salgsordrer Datamængder 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 2

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Telefon Allerød

Telefon Allerød Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 2016 Microsoft har frigivet Microsoft Dynamics NAV 2016 den 5. oktober 2015. Den nye version rummer både ny funktionalitet og forbedringer. I dette factsheet nævner vi

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 1

2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 1 : E.ON Danmark E.ON er et af verdens største privatejede energiselskaber, der dagligt betjener ca. 5 millioner europæiske kunder. E.ON Danmark har aktiviteter inden for handel med el og gas samt teknisk

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011 VISMA DOCUMENTCENTER Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page

Læs mere

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer I dette dokument kan du få et overblik over integration mellem det Fælles Bibliotekssystem og økonomi- og debitor-systemer. Desuden giver vi en status

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics NAV 2016

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics NAV 2016 Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics NAV 2016 Indledning Med Navne & Numre Erhverv Webservice til Microsoft Dynamics NAV kan du oprette og vedligeholde data

Læs mere

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics CRM 2016

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics CRM 2016 Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics CRM 2016 Indledning Løsningen Navne & Numre Erhverv Webservice til Microsoft Dynamics muliggør integration til Microsoft

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Lasso for. Microsoft Dynamics CRM

Lasso for. Microsoft Dynamics CRM Lasso for Microsoft Dynamics CRM Installationsvejledning Opdateret d. 20.07.2017 INSTALLER LASSO I MICROSOFT DYNAMICS CRM Denne vejledning beskriver installation af Lasso, opsætning, ændring af brugere

Læs mere

CRM Partner quick guide 2013

CRM Partner quick guide 2013 CRM Partner quick guide 2013 Dette er en quick guide til Partners brug af CRM version 2013 via webinterface. Outlook klienten er fejlfyldt og kan derfor ikke anbefales. Arbejdsgang fra salgsmulighed til

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration ERP INTEGRATION - e-conomic Version 4.0 december 2011 Formålet med ERP integrationsmodulet er, at gøre det muligt for organisationer i webcrm at blive integreret med debitorer i e-conomic. Bemærk: ERP-integration

Læs mere

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad WTM Tidsregistrering Tid og udfaktureringsgrad er alfa og omega for en konsulentvirksomhed, der lever af at sælge sine ydelser på timebasis. Det gælder om at udnytte sine ressourcer fuldt ud og få betaling

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics CRM 2013

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics CRM 2013 Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics CRM 2013 Indledning Løsningen Navne & Numre Erhverv Webservice til Microsoft Dynamics muliggør integration til Microsoft

Læs mere

NN Markedsdata. Til. Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide

NN Markedsdata. Til. Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide NN Markedsdata Til Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide Installation Denne guide gå installationen af NN Markedsdata til Microsoft Dynamics CRM 2011 igennem punkt for punkt. Efter du har downloaded

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Eksport til Nortec vaskerisystem. Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 131127

UniLock System 10. Manual til Eksport til Nortec vaskerisystem. Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 131127 UniLock System 10 Manual til Eksport til Nortec vaskerisystem Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 131127 UniLock eksport til Nortec vaskerisystem anvendes til automatisk at vedligeholde beboerdata i

Læs mere

EDB-Gruppen. Copyright 2008 Medianet Innovations Side 1 af 15. Dato: 15. maj 2008. Version: 1

EDB-Gruppen. Copyright 2008 Medianet Innovations Side 1 af 15. Dato: 15. maj 2008. Version: 1 EDB-Gruppen Copyright 2008 Medianet Innovations Side 1 af 15 Løsningsbeskrivelse Dato: 15. maj 2008 Copyright 2008 Medianet Innovations Side 2 af 15 Bilag A - produktoversigt A.1 Medianets produkter og

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Microsoft Pinpoint Guide

Microsoft Pinpoint Guide Microsoft Pinpoint Guide Indhold: 01 Kom på Pinpoint Opret en ny profil Rediger din profil 02 Opret en annonce 03 Brug dit dashboard 04 Optimer din Pinpoint profil Kundevurderinger 05 Søgning på Pinpoint

Læs mere

Minuba - C5 Integration Manual

Minuba - C5 Integration Manual Minuba - C5 Integration Manual INDHOLD Ordliste... 1 1 Opsætning i Minuba.... 2 1.1 Oversigt over indstillinger... 2 2 API og filstuktur... 3 2.1 Filstuktur... 3 3 Opsætning i C5... 4 3.1 System opsætning...

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide 1 QUICK GUIDE Sådan kommer du i gang / Quick guide INDLEDNING 3 GENERELT OM SYSTEMET 3 HVILKE SLAGS BILAG KAN INDLÆSES? 3 ER DET KUN XML OG PDF? 3 HVILKE BILAG INDLÆSER I IKKE? 3 KAN ALLE SE ALT? 3 HVORDAN

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR) - Bulk-funktionalitet

NemHandelsRegistret (NHR) - Bulk-funktionalitet NemHandelsRegistret (NHR) - Bulk-funktionalitet Hjælpeguide til administration af registreringer via NHR Bulk-funktionalitet. Juni 2015 Version 1.1 Introduktion Det forudsættes af læseren af denne vejledning

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvskatalogets alogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Overdragelsesbevis Når forhandleren har solgt en maskine, indrapporteres dette via hjemmesiden, under Reklamation.

Overdragelsesbevis Når forhandleren har solgt en maskine, indrapporteres dette via hjemmesiden, under Reklamation. WEB Reklamationshåndtering Den del af den følgende beskrivelse, som omhandler web-interface, må kun betragtes som en beskrivelse, der har til formål at give en forståelse af helheden. Beskrivelsen af web-interfacet,

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

Kom i gang med anvendelse af faktura

Kom i gang med anvendelse af faktura Quickguide Juni 2014 Kom i gang med anvendelse af faktura via E-mail 1 Introduktion I Navision Stat 5.4 blev den systemunderstøttede mulighed for at sende salgsbilag via E-mail introduceret. Tidligere

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

SMARTkonvertering. Skift fra e-conomic & C5 2012 til Microsoft NAV / C5 2015

SMARTkonvertering. Skift fra e-conomic & C5 2012 til Microsoft NAV / C5 2015 Skift fra e-conomic & C5 2012 til Microsoft NAV / C5 2015 Vi har gjort det nemt og hurtigt, at flytte sine regnskabsdata fra økonomisystemerne e-conomic og Microsoft Dynamics C5 ver. 2012 og ældre, til

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook Kære TeamShare bruger, I min løbende orientering om alle de nye ting der kommer i TeamShare 3.0, vil jeg her give en beskrivelse af de forbedringer vi laver

Læs mere

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner.

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner. 4. INDSTILLINGER Fanen Indstillinger giver adgang til systemindstillingerne. Som regel skal de kun sættes op én gang for alle, og helst af en person med ansvar for systemopsætningen. Under systemindstillingerne

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Af JSJO 7. april 2016. Vejledning CRMeducation basisløsning

Af JSJO 7. april 2016. Vejledning CRMeducation basisløsning Af JSJO 7. april 2016 Vejledning CRMeducation basisløsning INDHOLDSFORTEGNELSE 1 introduktion... 2 1.1 Basisløsningen... 2 1.2 Tilkøbsmoduler... 2 2 Kom på CRMeducation... 3 2.1 Adgang til CRMeducation

Læs mere

Det komplette kontor. Microsoft Dynamics NAV 2017, Office 365, Power BI, CRM & Azure

Det komplette kontor. Microsoft Dynamics NAV 2017, Office 365, Power BI, CRM & Azure Det komplette kontor Microsoft Dynamics NAV 2017, Office 365, Power BI, CRM & Azure $ Agenda 09:00-09:30 Morgenmad og netværk 09:30-09:45 Velkomst og introduktion 09:45-10:30 Microsoft Dynamics NAV 2017

Læs mere

Integration med Microsoft SharePoint

Integration med Microsoft SharePoint Integration med Microsoft SharePoint Kom godt i gang med opsætning af integrationen Integration med SharePoint Kom godt fra start I TimeLog Project er der mulighed for at integrere til Microsoft SharePoint,

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM Cognos Support EG IBM Cognos Support - Tillægsydelser EG IBM Cognos Support EG Support EG IBM Cognos Supportydelser - få præcis

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Danpot C5 Kursusprogram Indhold

Danpot C5 Kursusprogram Indhold Danpot C5 Kursusprogram Indhold Modul 1 - Introduktion til Microsoft Dynamics C5... 2 Modul 2 - Microsoft Dynamics C5 Finans og bogholderi... 3 Modul 3 - Danpot C5... 4 Modul 4 Timeregistrering... 5 Modul

Læs mere

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger JLRC CO ApS, Ålsgårde d. 22. oktober 2013, www.netahead.dk Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger Version 4 1 JLRC CO. ApS, Møllestenen 21, 3140 Ålsgårde 1 Web løsning : Administration

Læs mere

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Vi ved, du har travlt, og derfor lancerer vi nu en række af korte kurser, hvor du kan tilegne dig komprimeret viden på kort tid!. Kurserne

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 Indholdsfortegnelse 1. BASIS STATISTIK... 3 Træk en rapport... 3 Hovednummer rapporter... 3 Visning af data (Tid,

Læs mere

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering!

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! Med ediva er der mange flere muligheder, end bare at scanne jeres fakturaer ind. Allerede i standard systemet

Læs mere

Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl

Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl ectrl giver med NN markedsdata let adgang til at oprette kunder, leverandører og kundeemner med opdaterede informationer og til at lave en opdatering af eksisterende

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Lasso for. Microsoft Dynamics CRM

Lasso for. Microsoft Dynamics CRM Lasso for Microsoft Dynamics CRM Brugerguide Opdateret d. 21.07.2017 BRUGERVEJLEDNING TIL LASSO I MICROSOFT DYNAMICS CRM Denne vejledning beskriver anvendelsen af Lasso i Microsoft Dynamics CRM. Har du

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

BRND CLUB Få flere medlemmer og spar tid på administration

BRND CLUB Få flere medlemmer og spar tid på administration GUIDE TIL BRND CLUB Få flere medlemmer og spar tid på administration Version 1.0 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Introduktion til BRND CLUB 1 Velkommen til Aktiv portalen 2 3 gratis værktøjer 3 Krav og tilbud

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17 SP Ydelseskatalog Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/17 Indholdsfortegnelse 1. Versionsstyring... 3 2. Introduktion...

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Microsoft Dynamics CRM 2013

Microsoft Dynamics CRM 2013 Microsoft Dynamics CRM 2013 Dashboard, PowerPivot og PowerView CRM User Group Denmark www.easyconsult.dk Præsentation Henrik Jensen Microsoft Dynamics CRM-arkitekt hj@easyconsult.dk Arbejdet med CRM-systemer

Læs mere

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Programopsætning AGIDON Kursushæfte Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Indholdsfortegnelse Introduktion 0-1 Velkommen...0-1 Indhold af kursusmateriale til Microsoft Dynamics...0-2 Dokumentationskonventioner...0-3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Kort fortalt. 1. Hvad får du ud af Værdiskabende MUS? 2. Hvordan komme i gang og oprette sig som firma?

Kort fortalt. 1. Hvad får du ud af Værdiskabende MUS? 2. Hvordan komme i gang og oprette sig som firma? Værdiskabende MUS Webbaseret MUS-koncept Systematiserer hele dit MUS-forløb Støtter udvikling og forbedring af performance Skaber sammenhængskraft i hele organisationen Kort fortalt 1. Hvad får du ud af

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Velkommen til TIS-Web

Velkommen til TIS-Web Velkommen til TIS-Web Velkommen til TIS-Web din digitale online service for lagring og analyse af digitale fartskriver data. Med denne vejledning ønsker vi at introducerer de mest almindelige muligheder

Læs mere

UniIReg : Web program til registrering, rapportering, statistik/udtræk og opfølgning

UniIReg : Web program til registrering, rapportering, statistik/udtræk og opfølgning Version 2 UniIReg : Web program til registrering, rapportering, statistik/udtræk og opfølgning UniIReg : Registrering Rapporting Statistik/udtræk Opfølgning Backend 1 UniIReg Copyright 2012-2013 JLRC CO.

Læs mere