WS 0 Kick-off , KTC Kristian Ellebæk Kjær, Senior Architect

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WS 0 Kick-off. 04-06-2013, KTC Kristian Ellebæk Kjær, Senior Architect"

Transkript

1 WS 0 Kick-off , KTC Kristian Ellebæk Kjær, Senior Architect Dette dokument indeholder konfidentiel information. Dokumentet må udelukkende benyttes til at evaluere Netcompany som mulig leverandør af og ingen dele af materialet må cirkuleres, citeres, kopieres eller på anden måde reproduceres uden skriftlig accept fra Netcompany A/S Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 1

2 Analyse- og designfaser Analysefase Formål: Fastslå mål og omfang for projektet. Primært resultat: Foranalyserapport der beskriver projektets mål og giver et første estimat af projektets omfang. Designfase Formål: Detaljere de enkelte elementer i løsningen og give et mere præcist estimat. Primært resultat: Designdokumenter der beskriver data og integrationer og en liste af estimerede arbejdspakker der giver et overblik over projektets samlede omfang Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 2

3 Første udkast til tidsplan 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 3

4 Agenda Oversigt over workshops Fordeling af workshops Slutprodukter Brug af toolkit 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 4

5 Oversigt over workshops WS 0: Kick-off WS 1: Kunde-, kontakt- og medlemsstyring WS 2: Salg og markedsføring WS 3: Arrangementer WS 4: Abonnementer WS 5: C5 integration WS 6: Web integration WS 7: Opsamling og review 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 5

6 Design fasen drives af workshops og slutprodukter Workshop 2 Workshop 1 Workshop 3 Opgaver og afklaringer Opgaver og afklaringer Slutprodukt X V 0.1 Slutprodukt X V 0.5 Slutprodukt X V Final 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 6

7 WS 1 Kunde-, kontakt- og medlemsstyring Formål: Overblik over håndtering af kunder, kontaktpersoner og medlemsstyring Varighed: ca. 4 timer Indhold: Kunder Typer, data, livscyklus Kontaktpersoner Data, livscyklus Medlemmer Data, livscyklus, Udvalg, Netværk Synkronisering med andre systemer hvilke (typer af) data C5, Web, Conference Manager, Outlook Sikkerhedsmodel Hvem har adgang til hvad? 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 7

8 WS 2: Salg og markedsføring Formål: Skitsering af den, fremtidige, ønskede salgsproces i CRM Varighed: ca. 3 timer Indhold: Overordnet salgsproces Salgsproces i CRM Kampagner Produktkatalog Prislister Salgsordrer 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 8

9 WS 3: Arrangementer Formål: Overblik over arrangementshåndtering Varighed: ca. 1 time Indhold: Data i CRM Import af data fra Conference Manager Eksport af data til Conference Manager Integration CRM <> C5 Dannelse af salgsordrer 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 9

10 WS 4: Abonnementer Formål: Håndtering af abonnementer Varighed: ca. 1 time Indhold: Data om abonnementer i CRM Fakturering af abonnementer Generering af postfil Integration til web 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 10

11 WS 5: C5 integration Formål: Afklare overordnet tilgang og hvilke data der overføres Varighed: ca. 3 timer Indhold: Overordnet tilgang Overførsel af data Kunder Produkter / prislister Salgsordrer 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 11

12 WS 6: Web integration Formål: Afklare fremgangsmåder og typer af data Varighed: ca. 3 timer Indhold: Overordnet fremgangsmåde Kontaktpersonoplysninger Netværk Udvalg Rettigheder Abonnementer 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 12

13 WS 7: Opsamling og review Formål: Samlet op på de forgående workshops og præsenterer / reviewer de enkelte beslutninger. Varighed: ca. 3 timer Indhold: Review af delområder 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 13

14 Agenda Oversigt over workshops Fordeling af workshops Slutprodukter Brug af toolkit 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 14

15 Fordeling af workshops / overordnet plan Juni 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uge 23 Uge 24 Foranalyse WS 0 WS 2 WS 3 WS 1 WS 4 Foranalyse Design WS 5 Uge 25 WS 6 Levering af analyserapport Design Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 15

16 Agenda Oversigt over workshops Fordeling af workshops Slutprodukter Brug af toolkit 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 16

17 Slutprodukter Slutprodukter leveres via toolkit (https://toolkit.netcompany.com/ktc0001). Hvert slutprodukt leveres i en passende form, fx: Liste på toolkittet PowerPoint Excel-ark Visio diagram Word dokument I hvert tilfælde vælges det mest passende format Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 17

18 Slutprodukter Relevante slutprodukter i analyse- og design-faserne: A0100 Foranalyserapport (Power Point) A0110 Overordnet projektplan (Power Point) D0120 Teknisk infrastruktur (Word) D0130 Logisk datamodel (Liste / visio) D0180 Integrationsdesign (Word) DD100-Arbejdspakker (Liste) 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 18

19 Agenda Oversigt over workshops Fordeling af workshops Slutprodukter Brug af toolkit 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 19

20 Brug af toolkit Samler alle relevante informationer om projektet Udeståender : Opgaver der skal løses eller ting der skal afklares Oversigt over arbejdspakker : Status over arbejde der skal udføres Dokumentation : Al relevant dokumentation 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 20

21 Aktiv brug af Toolkittet Netcompany medbringer et online toolkit som bl.a. vil blive brugt til følgende: Udestående Workshop-materiale Slutprodukter Mødereferater Kontaktoplysninger Planer Figurer Osv Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 21

22 Status på udeståender STATUS 01 Ny Ansvarlig: Tildeles typisk til KTC Ansvarlig: Typisk KTC 02 Påbegyndt 03 Lukket Ansvarlig: Typisk NC Ansvarlig: Typisk NC 99 Bearbejdet 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 22

23 WS1 Firma-, kontakt- og medlemsstyring , KTC Kristian Ellebæk Kjær, Senior Architect Dette dokument indeholder konfidentiel information. Dokumentet må udelukkende benyttes til at evaluere Netcompany som mulig leverandør af og ingen dele af materialet må cirkuleres, citeres, kopieres eller på anden måde reproduceres uden skriftlig accept fra Netcompany A/S Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 1

24 Agenda Firmaer Kontaktpersoner Medlemmer Synkronisering med andre systemer Sikkerhedsmodel Processer Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 2

25 Firmaer Et firma i KTCs CRM system er overordnet set en enhed der er en købs/salgsrelation til eller optræder som en del af firmahierarkiet Overordnet set findes der følgende typer af firmaer: Kommuner Virksomheder Privatpersoner Eksempelvis er der seniormedlemmer der selv betaler for medlemskab som privatpersoner. Fakturerbare firmaer Et firma kan have status Fakturerbar hvilket betyder at firmaet vil have en tilsvarende debitor i C5. Firmaer med Nej i dette felt vil typisk kun som overordnede firmaer i kundehierarkier og er altså dermed ikke rigtige kunder set ift. KTC Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 3

26 Kontaktpersoner på firmaer Firmaer kan have en eller flere kontaktpersoner tilknyttet som afspejler de kontakter som man har med det pågældende firma/afdeling. Kontakter kan samtidig være medlemmer og vil derfor optræde i den samlede liste over kontakter på en given kunde. Denne oplysning vil optræde på relevante listevisninger så det er let at identificere (se næste slide hvor medlemmer optræder med grøn farve). Der kan tilknyttes én primær kontaktperson til et givet firma. Det forslås at denne kontaktperson er den ansvarlige for betalings og medlemstekniske detaljer og ikke fx medlemmet Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 4

27 Firmahierarkier Nedenstående viser et eksempel på et fiktivt udsnit af firmaer, kontakter og hierarkier som vil blive etableret i CRM 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 5

28 Data på firmaer Typer af data på firmaer Unik id (autogenereret løbenummer) Stamdata (navn, websted, cvr-nummer, ean-nummer osv.) Adresser: Hovedadresse Faktureringsadresse Leveringsadresse Over-/underfirma relation Kontaktinformation Hovednumre Websted Typisk kun relevant for konkrete underafdelinger, og ikke det overordnede firma 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 6

29 Logisk datamodel for firmarelaterede entiteter 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 7

30 Håndtering af abonnementer Der er i det en væsentlig manuelt opgave og timeforbrug i at håndtere fakturering af løbende abonnementer på medlemmer og blade Løsningen vil introducere en høj grad af automatisering i håndteringen af løbende abonnementer på kunder / medlemmer Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 8

31 Firmaer - livscyklus Oprettelse Kundeforhold Nedlæggelse Firmaer opstår ved: Når kommuner og afdelinger herunder oprettes i CRM som f.eks. de 98 kommuner Manuel oprettelse af nyt firma ved salg af fx annoncer. Firmaer forsvinder fra systemet ved: Manuel deaktivering når de ikke længere er aktuelle (fx firma konkurs) Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 9

32 Kilder til firmaer Følgende vil være kilder til firmaer i det nye CRM system Firmaer fødes primært fra udtræk fra C5 systemet via en opryddet firmaliste. Visse firmaer vil evt. blive oprettet manuelt som en del af relevante firmahierarkier. Disse vil dog ikke overføres til C5 som debitor men udelukkende leve i CRM Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 10

33 Agenda Firmaer Kontaktpersoner Medlemmer Synkronisering med andre systemer Sikkerhedsmodel Processer Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 11

34 Kontaktpersoner Kontaktpersoner afspejler alle de relevante kontakter som KTC måtte have. Kontaktpersoner vil typisk, men ikke nødvendigvis, være knyttet mod ét firma (det er ikke muligt at tilknytte en kontakt til mere end ét). En kontakt kan ud over firmarelation også være knyttet til et eller flere Netværk og/eller Grupper/Udvalg. Typer af data på kontaktpersoner Adresse Kontaktoplysninger Medlem [Ja / Nej] Relationer (Netværk, Grupper/udvalg, Medlemsskaber af andre foreninger, Arrangementer etc.). Overordnet firma/afdeling Evt. billede i CRM og evt. med tilknytning til billede på web Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 12

35 Billeder på kontakter <skriv> 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 13

36 Kontaktperson - Livscyklus Kontaktpersoner opstår i forbindelse med Ny webbruger Ny mail fra kontakt Oprettelse Løbende kontakt Nedlæggelse Nyt medlem Fra kundeemner Vi imports fra f.eks. Conference Manager Kontaktpersoner deaktiveres manuelt når de ikke længere er relevante Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 14

37 Kilder til kontaktpersoner Den endelige liste af kontaktpersoner til import i CRM konsolideres fra: Udvalgte debitor i C5 (fx medlemmer) Masterliste Deltagere på tidligere arrangementer Personlige Outlook kontakter Outlook public folder Webbrugere Presseliste Virksomhedslister Match med firmaer/afdelinger Kontaktperson kan enten hænge frit eller de kan være tilknyttet et firma. For et kunne knytte en kontakt til et firma under den indledende import skal kontakter være tilknyttet et firmaid som fx kundenummer, cvr eller lignende som unikt kan udpege firmaet Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 15

38 Agenda Firmaer Kontaktpersoner Medlemmer Synkronisering med andre systemer Sikkerhedsmodel Processer Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 16

39 Medlemmer Generelt Medlemmer er kontaktpersoner markeret med et flag [Medlem Ja/Nej] Der findes en række forskellige medlemstyper Vedtægtsbestemte medlemstyper Flere foreninger Data på medlemskaber Medlemsperiode, evt. med historik på medlemsperioder Administration af medlemskab Administration af medlemskab sker i CRM Evt. kreditering i forbindelse med ophør eller overtagelse af medlemskab sker manuelt i C Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 17

40 Agenda Firmaer Kontaktpersoner Medlemmer Synkronisering med andre systemer Sikkerhedsmodel Processer Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 18

41 Synkronisering med andre systemer Der ønskes følgende synkroniseringer CRM > C5 Kunder, adresser, salgsordrer, fakturaer, produkter CRM <> Web Kontaktpersoner, netværk, udvalg CRM <> Conference Manager (delvist manuelt) Kontaktpersoner, deltagelse, CRM <> Outlook (standardfunktionalitet) Kontaktpersoner, kunder, aftaler, s, opgaver 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 19

42 CRM <> Outlook Bl.a. synkroniseres følgende: Kontaktpersoner Virksomheder Aftaler Opgaver Det er muligt at lave filtre der definerer præcis hvad der synkroniseres. s kan gemmes i CRM. OBS: Synkronisering mellem CRM og Outlook sker først når Outlook programmet startes! 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 20

43 CRM <> C5 RapidiOnline: Standard produkt til synkronisering mellem bl.a. CRM og C5. Standardopsætning kan formodentlig dække en stor del af behovet Yderligere synkronisering kan sættes op Synkroniserer med et fast interval 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 21

44 RapidiOnline 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 22

45 CRM <> Web Oplysninger om medlemmer synkroniseres til brug for bl.a. adgangskontrol Kontaktpersoner Stamdata Netværk Udvalg Abonnementer 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 23

46 CRM <> Conference Manager Deltagerlister kan importeres til CRM hvis det ønskes Manuel proces, man kan sættes op med standard databindinger så det er enkelt at udføre. Der kan indlæses Excel-ark med kontaktpersoner til Conference Manager. Sådanne fremstilles med passende visning i CRM Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 24

47 Agenda Firmaer Kontaktpersoner Medlemmer Synkronisering med andre systemer Sikkerhedsmodel Processer Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 25

48 Sikkerhedsmodel Der skal rettighedsstyres på adgang til data i CRM. Præcise roller afklares i designfasen Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 26

49 Agenda Firmaer Kontaktpersoner Medlemmer Synkronisering med andre systemer Sikkerhedsmodel Processer Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 27

50 Procesunderstøttelse CRM gør det let at understøtte kerneprocesser. Dette kan fx ske ved at: Der oprettes opgaver/aftaler ved bestemte hændelser Der ændres automatisk på data på fx kunder/kontaktpersoner Der udsendes s ved bestemte hændelser Der opsættes step-by-step dialoger som guider brugeren igennem en given proces Simple processer kan sættes op af KTC selv, mens mere avancerede udarbejdes af programmører. Eksempler på steder hvor procesunderstøttelse kunne være relevant: Oprettelse af ny kunde/medlem Ændring af betaler Opsigelse af medlemskab Diverse processer omkring leads og salgsmuligheder Etc 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 28

51 Agenda Firmaer Kontaktpersoner Medlemmer Synkronisering med andre systemer Sikkerhedsmodel Processer Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 29

52 Afgrænsninger Følgende områder medtages ikke i fase 1: Opsætning af simple processer til understøttelse af arbejdsrutiner Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 30

53 WS 2 Salg og markedsføring , KTC Kristian Ellebæk Kjær, Senior Architect Dette dokument indeholder konfidentiel information. Dokumentet må udelukkende benyttes til at evaluere Netcompany som mulig leverandør af og ingen dele af materialet må cirkuleres, citeres, kopieres eller på anden måde reproduceres uden skriftlig accept fra Netcompany A/S Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 1

54 Agenda Overordnet salgsproces Salgsproces i CRM Produktkatalog Prislister Salgsordrer Markedsføring Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 2

55 Eksisterende overordnet salgsproces Definere nye kunder ud fra tema (LM) Gennemsyn af div. Magasiner samt tidligere udgaver Tilbud om deltagelse i kommende udgave (LM) Udsendelse af salgsmail og medieblad Tilsendelse af T&M (LM) Kontaktinfo sendes til LB/bogholder Canvas eksisterende kunder (LM) Gennemgang af tidligere års deltagere Opfølgning (LM) Foregående punkter køres igennem flere gange 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 3

56 Eksisterende overordnet salgsproces Gennemsyn af artikeloversigt (LMN/LM) Canvas på enkelte artikler Ordre (LM) Registrering af salg i trykt blanket. Tildeling af ordrenumre og oprettes i annonceark på N drev Ordre til KTC (LM/LB) Ordresedler afleveres til LB/bogholder for fakturering Relations opbygning/vedligeholdelse/salg (LM(AMC)) Møder med kundeemner. Herunder såvel salgsmøder, infomøder, statusmøder etc 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 4

57 Eksisterende overordnet salgsproces Materialeflow (LM/FB) Rykker med deadline og medieblad udsendes. Opkald til kunder. Trykklart materiale modtages og registreres på N drev. Materiale videresendes til grafiker Fiona. Korrektur modtages fra grafiker Fiona og godkendes Korrektur af T&M (FB/LM) PDF af T&M modtages og gennemgås Synlighed (LM) Deltagelse i diverse messer og arrangementer 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 5

58 Overordnet salgsproces Skitsering af den overordnede salgsproces Kundeemner Salgsmuligheder Bearbejdning af salgsmuligheder Tilbud Ordre Salgsproces Ordre Lead Salgsproces Salgsproces Tabt 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 6

59 Agenda Overordnet salgsproces Salgsproces i CRM Produktkatalog Prislister Salgsordrer Markedsføring Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 7

60 Salgsproces i CRM Potentielle kunder oprettes som kundeemner Kan konverteres til firma, kontaktperson og salgsmulighed Ved potentielt salg oprettes en salgsmulighed Primært arbejdsredskab indtil salg er foretaget eller tabt Kan oprette tilbud m.m. og sende dem til kunden Ved vundet salgsmulighed oprettes der en salgsordre Synkroniseres til C Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 8

61 Rapportering ifm. salg Lars har behov for passende udtræk til beregning af provision Håndteres som standard CRM med dynamisk Excel ark m. beregninger. Selve arket konstrueres af KTC Tilbud Benyttes til udskrivning af tilbud Kan tilpasses med KTC logo, farver m.m. (option) Ordre Benyttes til udskrivning af ordrebekræftelse Kan tilpasses med KTC log, farver m.m. (option) 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 9

62 Agenda Overordnet salgsproces Salgsproces i CRM Produktkatalog Prislister Salgsordrer Markedsføring Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 10

63 Produktkatalog Det anbefales at produkter oprettes i C5 og synkroniseres til CRM: Opsætning af produktet ift. kontoplan kan ikke ske i CRM, men skal foretages i C5 Standardprodukter til synkronisering understøtter overførsel fra C5 -> CRM, og ikke modsat Fakturering af f.eks. konferencer skal splittes op på enkeltprodukter Skatteteknisk spørgsmål Produkter: Konference, fortæring, overnatning, evt. festmiddag Kan yderligere variere grundet early bird, m.m Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 11

64 Agenda Overordnet salgsproces Salgsproces i CRM Produktkatalog Prislister Salgsordrer Markedsføring Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 12

65 Prislister Det anbefales at prislisten vedligeholdes i C5 og derfra synkroniseres til CRM Specielt om konferencer: Prisen kan afhænge af hvornår produktet er købt Håndteres som forskellige produkter Håndteres ved at berige import-fil med unik id for produkt Enten produktets navn eller anden unik id evt. kan produktet i CRM beriges med passende data 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 13

66 Agenda Overordnet salgsproces Salgsproces i CRM Produktkatalog Prislister Salgsordrer Markedsføring Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 14

67 Salgsordrer Oprettes som ordre i CRM og synkroniseres til C5 Formodentlig som ordrekladde i C5. Afklares præcis ved design Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 15

68 Agenda Overordnet salgsproces Salgsproces i CRM Produktkatalog Prislister Salgsordrer Markedsføring Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 16

69 Markedsføring Der er et ønske om fremtidig mulighed for integration med MailChimp: Den umiddelbart understøttede proces er en manuel import fra en passende visning i CRM En passende visning kan enkelt fremstilles af enten KTC eller Netcompany når nødvendigt 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 17

70 Agenda Overordnet salgsproces Salgsproces i CRM Produktkatalog Prislister Salgsordrer Markedsføring Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 18

71 Afgrænsninger Medtages ikke i fase 1: Arbejdsgange omkring levering af annoncer Import til MailChimp kan medtages senere hvis MailChimp ønskes taget i brug Forudsætninger Conference Manager kan levere én linje pr. produkt der skal faktureres 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 19

72 WS 3 - Arrangementer , KTC Kristian Ellebæk Kjær, Senior Architect Dette dokument indeholder konfidentiel information. Dokumentet må udelukkende benyttes til at evaluere Netcompany som mulig leverandør af og ingen dele af materialet må cirkuleres, citeres, kopieres eller på anden måde reproduceres uden skriftlig accept fra Netcompany A/S Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 1

73 Agenda Arrangementer CRM og Conference Manager Oplysninger i CRM Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 2

74 Arrangementer Forberedelse Oplægsholdere Aftaler Hoteller Kampagner Oplægsholdere kan løbende registreres med forbindelser i CRM Selve arrangementet håndteres primært i Conference Manager Salg Markedsføring Tilmelding 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 3

75 Arrangementer Mulige deltager kan fremsøges i CRM og importeres til Conference Manager Der fremstilles en listevisning med passende kolonner Efter arrangementer registreres deltagelse i CRM vha. import fra Conference Manager information Der oprettes en Deltagelse entitet med passende felter til registrering af deltagelsen Arrangement (Kampagne) Deltagelse Kontaktperson 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 4

76 Agenda Arrangementer CRM og Conference Manager Oplysninger i CRM Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 5

77 Import til Conference Manager fra CRM Er muligt F.eks. Import af kontaktpersoner ved oprettelse af nyt arrangement Visning i CRM definerer en passende eksport 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 6

78 Import til Conference Manager Marketinglister i CRM Efter deltagertyper Eksporteres til Excel Importeres til Conference Manager 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 7

79 CRM og Conference Manager Kontaktpersoner i Conference Manager vedligeholdes manuelt. Kan løbende importeres til CRM som kontaktpersoner eller for registrering af deltagelse i arrangementer. Delvis manuel proces: 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 8

80 Foruddefinerede databindinger til import i CRM Import af kontaktpersoner Import af deltagelse i arrangement Import af faktureringsgrundlag Forudsætter at Conference Manager kan levere passende format 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 9

81 Foruddefinerede visninger i CRM Eksport til Conference Manager Visning der kan benyttes til at eksportere en Excel-liste til import i Conference Manager 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 10

82 Agenda Arrangementer CRM og Conference Manager Oplysninger i CRM Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 11

83 Oplysninger i CRM Oplysninger der vedligeholdes i CRM Arrangementer håndteres som kampagner Oplægsholdere (Inden arrangementet) Registreres med forbindelser Deltagere (Efter arrangementet) Importeres fra Conference Manager 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 12

84 Oplysninger i Conference Manager Der oprettes en ordre i Conference Manager Kan udlæses til Excel Kan indlæses til CRM hvis Conference Manager kan levere et passende udtræk. Faktureringslister Til generering af salgsordrer Der skal sendes samlet faktura til hver kommune/betaler C5 kan håndtere dette (pr. debitor) 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 13

85 Agenda Arrangementer CRM og Conference Manager Oplysninger i CRM Afgrænsninger 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 14

86 Afgrænsninger Det antages at Conference Manager kan levere et passende udtræk til brug for indlæsning af salgsordrer Der implementeres ingen speciel håndtering af oplægsholdere. Kan registreres med eksisterende værktøjer i CRM. F.eks. forbindelser Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 15

87 WS 4 - Abonnementer , KTC Kristian Ellebæk Kjær, Senior Architect Dette dokument indeholder konfidentiel information. Dokumentet må udelukkende benyttes til at evaluere Netcompany som mulig leverandør af og ingen dele af materialet må cirkuleres, citeres, kopieres eller på anden måde reproduceres uden skriftlig accept fra Netcompany A/S Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 1

88 Agenda Overblik over abonnementer Distributionsliste 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 2

89 Overblik over abonnementer Abonnementsdata i CRM Leveringsadresse Betaler Forskelige produkter Brugere på web styrer egne data C5: Genererer faktura på basis af data fra CRM Abonnementer faktureres ved arbejdsproces i CRM. Oprettes automatisk som salgsordre i CRM Oprettes som ordrekladde i C5 ved integrationen Ved indmeldelse angiver medlemmer hvor de vil have leveret 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 3

90 Ophør af abonnement Liste med ophør seneste måned Kan håndteres én gang pr. måned i stedet for løbende Håndteres som en visning i CRM 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 4

91 Fakturering Én gang pr. måned Hver abonnement betaler én gang pr. år Fakturadata skal genereres i CRM Listen er ændret hver måned Fakturaer samlet pr. betaler Medlemsskaber kan håndteres på samme måde Der kan være mulighed for rabatter ifm. abonnementer Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 5

92 Agenda Overblik over abonnementer Distributionsliste 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 6

93 Distributionsliste Trækkes fra CRM Der laves en passende visning i CRM Visning kan eksporteres direkte til Excel 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 7

94 WS 5 C5 integration , KTC Kristian Ellebæk Kjær, Senior Architect Dette dokument indeholder konfidentiel information. Dokumentet må udelukkende benyttes til at evaluere Netcompany som mulig leverandør af og ingen dele af materialet må cirkuleres, citeres, kopieres eller på anden måde reproduceres uden skriftlig accept fra Netcompany A/S Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 1

95 Agenda Overordnet arbejdsgang Standardsystemer til integration Produkter Prislister Salgsordrer Datamængder 2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 2

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalget Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Udarbejdet af IT-udvalget i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4 ASPECT4 fit for business Release 4 Foundation EG www.eg.dk/aspect4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til release 4 af ASPECT4 Foundation... 1 2 Overblik... 2 3 Selvstændige nyheder... 4 3.1 Apps... 4

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

CRM med ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S

CRM med ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S CRM med ChannelCRM ChannelCRM CRM med ChannelCRM af ChannelCRM A/S Det dokument, du nu sidder med, er en pdf-version af den interaktive hjælp, der følger med ChannelCRM. Her - på papir - har du mulighed

Læs mere

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU Databasestøttet Mini CRM system Bachelorprojekt Christian Gerner Schmidt, s031996 8. juni 2009 IMM DTU Side 1 af 40 1 Introduktion...4 Summary...4 Indledning...4 2 Analyse...5 2.1 Identifikation af de

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

SUMOshop Brugervejledning

SUMOshop Brugervejledning 1 SUMOshop Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Kom i gang 2.1 Flytning af domæne 3. Frontend 4. Backend 5. Ordrebehandling 5.1 Ordrer 5.2 Forsendelsestyper 5.3 Fragtklasser 6. Varekatalog

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

Vejledning til IT-forretningsanalyse

Vejledning til IT-forretningsanalyse Vejledning til IT-forretningsanalyse Denne vejledning hjælper med at få stillet de nødvendige spørgsmål om kundens IT-løsning, så du efterfølgende kan rådgive om forbedringer, sikkerhed og nye måder at

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel // Mamut Business Software Kunde-, salgsopfølgning og nethandel Producent og distributør: Mamut A/S - et selskab i Visma-gruppen Lyskær 3 CD 2730 Herlev Tlf.: 70 27 71 78, Fax: 70 27 71 79 Internet: www.mamut.dk

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere