ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP. - side 1-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP. - side 1-"

Transkript

1 Nr. 2 Marts Svømmeprøve d. 16/3 år 2012 Møde om instruk d. 20/3 STANDERHEJSNING d. 24/3 Åbent hus 29/4 ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP - side 1-

2 - Indhold En ny sæs står for døren med nge arrangementer og oplevelser. Generalforsamling. Åbent hus Medlemsmøde Tur l Berlin. Møde ang Instruk Retværk København. Nyt a Ældreroerne. Standerhejsning Teaterften Nyt a kassereren Akviteter på vandet: Fredagsture med spisning Sved-På-Panden ring Madpakketur 2012 Røsen Rundt DFfR 125 år Kalender. Det betyder også, at der vil blive udgivet yderligere 5 udgaver af Stroken, som vi gerne vil fylde med sjove, interessante hisrier, sladder, referater a fantasske ro-ferier eller oplevelser, og som ikke er skrevet af de samme skribenter. Jeg vil derfor gerne opfordre ALLE l at bidrage med ovenstående og være med l at sætte jeres præg på indholdet i Stroken. På forhånd tak for jeres bidrag. Redaktøren Roder Ro derne i år vil være: Tirsdag og rsdag kl Redak Bestyrelsen Lene Jacobsen (Redaktør) Hanne Vinther Kurt Holm Forårsrengøring AFLYST Mail Har du en spændende hisrie, en vitghed eller noget sjovt, du gerne vil fortælle om og dele med alle Øresundere. Så il din hisrie l os. Deadline for indlæg l næste Stroke er den 16. april 2012 Pga. arbejdet med opsætning af nyt køkken, vil rengøringen først finde sted, når køkkenet er på plads. VIGTIGT!!!! Som alle andre kunder i den dligere Agerbanken, nu Banknordik, så har vi også fået nyt knummer l indbetalinger l klubben. Det nye nummer er: REGNR: 6507 KONTONR: Dette nummer bedes emdigt benyttet ved indbetaling af kngent, skabsleje og lignende. Venligst den afgåede kasserer. - side 2-

3 Generalforsamling 7. februar 2012 Beretning 2011 det! Og også tak for de 20 redningsveste, som ældreroerne gte og fik a Tryg-fden. Jeg vil indlede årets beretning med at uddele 2 guldårer l Birgit Sne (1701 km) og Ingolf Petersen (1687 km) samt en lvåre l Freddy Bregendahl (885 km). Tillykke! I alt roede vi i 2011 kun km, hvilket er det laveste i nge år. Udover en rosæs præget af dårligt vejr, ligner 2011 andre år mht. roakviteter og fester, så jeg vil gøre beretningen kort, så vi kan kcentrere os om 2012 og få uddelegeret opgaverne, så det ikke kun er bestyrelsen, som er primus morer, når diverse arrangementer skal stables på benene blev året, hvor Dansk Forening fik ny struktur. Der blev etableret retværk i stedet for kredse. Det fik nu ikke den sre betydning for os i København, da næsten alle klubber af den dligere Københavnskreds valgte at fortsætte i retværk København. Således valgte Roklubben Øresund også at melde sig l retværk København, da vi mener, det er viggt at have en organisa, som overordnet kan føre polikken vedr. ændringer i vores rofarvand, Bagsværd Rostadi, Sved-påpanden-ring, m.m. Udover at vi sarbejder med retværk København, sarbejder vi også med roklubberne lokalt på Ager, og styrker derved ro-akviteten i vores klub. Således har vi et godt sarbejde med Dragør Roklub omkring Klabauternden og kapringerne Røsen Rundt. Og med Roklubben SAS ror vi på dpakketure hver den første ndag i måneden samt låner SAS både l Sved-påpanden-ring. Og endelig er vi med i Agerregattaen, som udover Dragør og SAS omfatter Ager Ro- & Kajakklub. Desværre delg B&W ikke i årets Agerregatta, hvilket gjorde, at Roklubben Øresund havnede på en sidsteplads. Det kunne ikke være anderledes, da vi kun delg i 5 ud af 16 b, og kun fik tre 2. pladser. Her på adressen sarbejder vi med Øresunds Ældreroere, som i dag har flere medlemmer end Roklubben Øresund, og er en særdeles akv forening både mht. ring hver sdag og mht. festarrangementer af alle mulige slags. Øresunds Ældreroere trives, og de har overskud l at påtage sig opgaver for Roklubben Øresund både mht. vedligehold af hus og både. Tak for Mht. driften af Roklubben Øresund har bestyrelsesarbejdet fungeret godt. Til bestyrelsesmøderne er vi seks stykker: fornd (Hanne), kasserer (Kurt), rochef (Poul), næstfornd (Nnie) og suppleanter (Kirsten og Lene J., hvor Lene også er redaktør af Stroken. Mogens og Allan bestyrer teriellet, Mette står for udlejning af klubben, og har p.t. gang i at få udskiftet vores køkken. Anne står for huset og dermed også rengøringen, hvor vi har haft lidt udfordringer på de seneste. Forhåbentlig har vi fundet en god sning nu med rengøring hver sdag eftermiddag. Tutten bestyres af Lena, som rger for, at Tut-vagterne er besat hver rsdag, så vi kan samles l klubaften over noget dejlig d. Tak l alle! Lene og jeg delg i Foreningsleder weekend i Tårnby Kommune, hvor vi blandt andet hørte, at A.K.Viking vægtfterklubben ikke opkrævede kngent for unge medlemmer, men blot er glade for at have dem i klubben og hjælpe dem på rette vej via en sportsgren. Vi har i nge år ikke haft en ungdomsafdeling i Roklubben Øresund, så da Niels Rasmussen a CSR Nanok rugbyklubben spurgte om muligheden for én gang om ugen i vinter at kunne benytte vores ro-ergometre og vores klub som udgangspunkt for nogle beture for 4 drenge inkl. hans egen n, lbød vi dem at gøre det gras! Niels og drengene starter nu også op med at ro på vandet l sæsstart, og der skal aftales en betaling. Så må vi se, hvor dette bærer hen og om det kan blive starten på en ungdomsafdeling. Niels er dligere ARK roer, så han står selv for træningen af drengene. Et nyt iniav var mini-roer-dagen i august, hvor nogle af vores meget små roere prøvede at komme ud i en robåd. En rigg dejlig dag! Desværre delg kun fire børn der kunne have været nge flere, og vi kunne have hvervet nye mini-roere med henblik på evt. senere at blive ungdomsroere. Det må vi gøre bedre i Lokalfarvandet blev udvidet mod syd, så det nu går l Dragør Søbad, hvor det gør kun gik l Dragør havns nordre mole. Det skulle give mulighed for flere ro-oplevelser og flere kilometre på bagen. - side 3-

4 Vi diskuterede anskaffelse af den nye bådtype Coastal Boat, som n forventer sig meget af i DFfR. Vi prøvede bådtypen l SPP-afslutningen. Fordelen ved den er, at den egner sig l vores farvand, idet den kan tage megen, og så har n muligheden for at ro med årer. Når n ser fos af båden, viser de en redningsbåd, som kan gå ud gennem brændingsbølger det har vi trods alt ikke brug for i Øresund. I bestyrelsen er vi enige om, at Coastal Boaten er en bred, sr og tung båd. Den vejer 140 kg, hvor en 4-årer vejer 120 kg, og en inrigger kan da også tage pænt sre bølger. Så hvis vi skal satse på teriel, hvor n ror med årer, vil vi hellere gå i retning af de sllere gig-både som Tvilling og Svaneklapperne. Fremden vil vise, om Coastal Boats er kommet for at blive. I øvrigt mht. teriellet må vi sige, vi har en fin bådpark, og at det fungerer super med bådklargøringen om vinteren. Og så bidrager det jo også l at bringe medlemmerne i klubben i bet af vinteren. Mht. andre vinterakviteter er det mest power walk nedad strandvejen og ergometer-ring, der dyrkes. Deltagelsen i svømning hver edag er begrænset, men der har været OK deltagelse ved svømmeprøverne, hvor vi også øver iføring af redningsvest og svømning mellem årer. SAS og Dragør Roklub har også benyttet vores lbud om at deltage her. Stroken udkommer syv gange årligt, og her er det Lene Jacobsen, som samler arklerne sammen. Det er rigg viggt, at klubbladet udkommer med samlet oversigt over akviteterne i klubben det er jo ikke alle, der får læst opslagene på tavlerne. Og hera skal lyde en opfordring l medlemmerne om at bidrage l klubbladet med indlæg a diverse ture og arrangementet. Bestyrelsen har gjort et godt stykke arbejde med at få opdateret medlemsdatabasen, så vi har alle eiladresser, så alle får Stroken lsendt. Desværre er der ikke sket meget mht. udvikling af vores hjemmeside. Planen er jo at få oprettet et medlemsforum med beskyttet adgang, hvor alle medlemmer kan finde hinandens adresser og telefnumre, så sptane roture let kan arrangeres. Mht. vores anden hjemmeside : Huset, så byder det l stadighed på opgaver. Trærødder spærrer kloakrørene, og murerne revner, da huset fortsat sætter sig. Træværk skal udskiftes, og indenfor nogle år, skal fyret skiftes. Men opgaverne ses henad vejen ikke mindst med hjælp a Øresunds Ældreroere. Efter generalforsamlingen holdt vi en Brainsrm aften, hvor medlemmerne kom med nge bud på emdige akviteter, så vi kan lbyde et attrakvt klubliv, ltrække og fastholde medlemmer. Strategien blev lagt, og vi gik i gang med at rekruttere nye medlemmer: Pressedækning med indlæg i 2770, Tårnby Bladet og ikke mindst Ager Bladet, hvor jeg som ny fornd var i med fo af klubben i Mit Ager flyers blev omdelt i postnummer 2770 sammen med aviserne påskendag 300 flyers blev omdelt i Skottegården og på Bredager og Tårnby Torv Intro-folderen blev revideret, så vores buzzord med at ring er sundt, giver mo i isk luft på vandet, virker afstessende samt lbyder et godt socialt miljø blev understreget. Intro-folderen forklarer, hvad ring i Roklubben Øresund går ud på. Vi er jo vores egen bedste reklame. A-skilt blev sllet ud på strandvejen med anncering af åbent hus, og plakater blev sat i vinduerne. Bådehallens gavl blev forsynet med roklubben og senere et par sculler årer, så n kan se vi er en roklub og ikke en kajakklub. Åbent hus arrangement med indlæg omkring ring (daglig ring, kaproing og lantursring) blev afholdt med ca. 30 begende. Det var fint imod 5 det foregående år. Hele 16 startede l instruk, som blev holdt ad gange i weekender i j/juni -plus nogle enkelte senere på sæsen. Alle interesserede nye roere er kommet på vandet. Ingen er blevet henvist l næste sæs. Der blev afholdt opfølgningsmøde med de nye roere om, hvilke arrangementer vi ville anbefale dem at deltage i. Og der blev udarbejdet et ske over trænings- og arrangementdaer for de nye medlemmer. Vi nåede vores mål med at nye roere delg i Sved-på-panden-ring, Røsen Rundt, Agerregatta og på dpakketur. - side 4-

5 Outriggerdagen for nye og gamle roere havde kun deltagelse af få gamle roere. Meningen med outriggerdagen var, at den også skulle være en slags velkommen l nye roere lær hinanden at kende arrangement. Idéen er rigg! I 2012 skal daen blot fastlægges sammen med de nye roere, så flest muligt får mulighed for at deltage. Ro-klippe-kortet l de nye med 10 rooplevelser blev ingen succes også fordi vi glemte at følge op på det. Efter alle disse ltag og sr indsats for medlemmerne er det derfor skuffende, at kun af de nye medlemmer er blevet. Bestyrelsen iværksatte derfor en meningsundergelse blandt de nye medlemmer både dem som havde meldt sig ud og dem som blev. Roklubben får gode anmeldelser, instruksformen og instruktørerne får ros, de nye roere føler sig velkomne, der hersker en god og venlig stemning i klubben. Blot giver den i roklubben ofte brugte hilsen tak for sidst indtryk af indspisthed, og nye roere føler sig udenfor. Faste hold eller ktaktperser/turer efterlyses. Vi har dårlige erfaringer med faste rohold, idet den enkelte roer så ikke bliver integreret i klubben og melder sig ud, hvis det faste rohold går i opsning. Derimod mener vi bedre, vi kan leve op l kravet om fleksibilitet mht. rodspunkter ved, at de nye roere får en eller flere ktaktperser/turer og kan aftale sptan-ture. Man har ikke d l at ro fast gange ugentligt og hver gang bruge minimum 23 mer. Vi lever ikke op l kravet om mo/træning. Vi foreg også en undergelse af kngenter. Vi er dyrere end klubber, som bor gras i Tårnby Kommunes lokaler, vi ligger på linje med andre roklubber, som har eget hus og både, og vi er billigere end fitnesscentrene. Stemningen i roklubben er rigg posiv og god, men rosæs 2011 bød på det dårligste vejr i kvindes minde, og nge af de daglige roture måtte aflyses eller foregik i hårdt vejr. Ringen g sig ikke ud a sin bedste side med sol og sommer, og det var ikke svært at vælge roturen a, når regnen sd ned i stænger. Lad os derfor betragte 2011 som et prøve år! Vi mener, ltagene er rigge, og kan gentages i 2012 med forhåbentlig større succes. Dog vil vi ikke bruge penge på at uddele flyers, men i stedet indrykke anncer med lbud om ring i lokalaviserne. Forhåbentlig har vores flyers i 2011 været med l at gøre opmærksom på vores klub, så det får en posiv effekt på interessen a nye roere i år. Vi er i gang med at få uddannet fem nye instruktører, og på et kommende instruktørmøde fastlægges, hvordan instruken skal foregå i år. Vi håber, alle medlemmer også ikke instruktører vil bakke op om instruken og de nye medlemmer. P.t er vi 50 senior medlemmer i Roklubben Øresund, og det kniber med at kngentet slår l at dække udgifterne. Vi SKAL derfor have flere medlemmer for økomien kan hænge sammen. Men mindst lige så viggt er det, at vi får flere medlemmer, så vi bliver mere fleksible mht. roder, så vi både kan ro kl og 18.00/19.00 rsdag og rsdag og på flere dage f.eks. r/ndag. Bestyrelsen lægger altså op l en gentagelse af akviteterne i 2011 her i 2012; på nær det punkt at det i år ikke er bestyrelsen, som står i spidsen for alle arrangementerne. Da vi sluttede brainsrm mødet sidste år knækkede filmen, da medlemmerne skulle l at tegne sig for nogle opgaver. Det må ikke ske igen i år. Derfor har vi udarbejdet en lmeldingsliste med diverse akviteter/arrangementer, som det nu er meningen, at de menige medlemmer skal tage ansvaret for. Det drejer sig om: 1. Standerhejsning 2. Instruk 3. Outriggerdag 4. Sankt Hans 5. Klubbens 82 fødselsdag rsdag den 10. juli 6. Miniroerdag 7. September arrangement 8. Standerstrygning Det vil vi bruge noget d på ifm. pausen. På bestyrelsens vegne Hanne Vinther, fornd Mere om generalforsamlingen. I pausen, hvor Kurt serverede sin dejlige gulashsuppe, var der rigg nge, der skrev sig på enten som primus morer eller hjælpere l diverse arrangementer, så det lover godt for - side 5-

6 rosæs hus og bådpark vedlige. Mht. regnskab og budget var det en rgelig omgang. Da bestyrelsen gerne vil undgå at hæve kngentet på de 175 kr./mdr. med kr., som egentlig behøves, havde n støvsuget Tuttens k for penge, og sat indbetaling l båd- og bygge-fd i bero. Planen er at ekspandere os ud af krisen, dvs. skaffe flere medlemmer l at betale udgifterne. Klubben er bygget l 120 medlemmer og vi er ca. 50. Viggt er det også at skaffe medlemmer l miniroer-afdelingen, så vi kan få nogle medlemmer under 25 år, som udser større lokalelskud a Tårnby Kommune. Når rokubbens medlemmer lejer roklubben l private fester sger lejen nu a l kr. Forhåbentlig bliver der nge fester i 2012, som også kan hjælpe på økomien. Derfor vakte det også undren a medlemmerne, at bestyrelsen har valgt at fortsætte med planerne mht. at renovere vores nedslidte køkken l et beb af ca kr. Havde det været ens privatøkomi, ville n jo ikke gå i gang med et køkkenprojekt, hvis n nglede indtægter. Men i roklub regi nytter det ikke at finansiere kngtunderskud ved at tage penge a bygge- og bådfd. Vi skal jo holde vores Bestyrelsen består af: Fornd: Hanne Vinther Næstfornd: Nnie Westphall Kasserer: Lene Jacobsen (nyvalg) Rochef: Poul Jahn Suppleanter: Kirsten Bendiksen & Kurt Holm Udenfor bestyrelsen fortsætter: Husforvalter drift:: Anne Gredsted Husforvalter udlejning: Mette Grau Materielforvaltere: Mogen Jørgensen & Allan Elgaard Revisorer: Irene Dahl & Kim Westphall Revisorsuppleant: Freddy Bregendahl Hanne Vinther ÅBENT HUS Søndag d. 29. april kl holder Roklubben Åbent Hus. Formålet er at hverve nye medlemmer. På denne dag er der brug for din hjælp. Ikke fordi der er en sse arbejde, men du skal være med l at repræsentere vores klub. Du kan stadig nå at skrive dig på listen over opgaver, som hænger på opslagstavlen. Red. - side 6-

7 Medlemsmøde d. 6. rts Køkken Mette fortalte kort om status på køkken projektet. Torsdag d. 8.3 starters der med at pakke køkkenet ned, tage de gamle skabe af, gøre rent og le, inden det nye køkkenet bliver sat op. Der er sat arbejdshold l de forskellige opgaver. Tutten kører videre, og der vil blive brugt engangsservice. Bådhold l SPP skal skrives ind hurgst muligt, så vi ved hvor nge både vi skal låne. Der vil være rift om bådene. Hvorfor vi skal huske at melde a, hvis vi ikke skal bruge bådene. Mogens og Hanne delg i Kredsgeneralforsamlingen. Der blev talt en del om retværk. Hanne deltager i hovedgeneralforsamlingen d Hanne fortalte om kommende arrangementer, som vil stå andre steder i Stroken. Instruk Der vil blive indkaldt l instruksmøde. Alle der er interesseret i, har en mening om mv. er velkommen l at deltage. Det afholdes d. 20. rts. Kl Berlin-turen bliver l noget. 9 roere tager af sted. 7 a Øresund og 2 a Dragør. Hvis der skulle være nogle der melder sig l efterfølgende, kan det godt lade sig gøre. DFfR fylder 125 år. Der bliver ikke som sådan arrangeret noget specielt, bortset a, at der igen i år vil blive afholdt Danrk Rundt ved Sct. Hans. Mogens: Bådklargøringen er ved at være ved vejs ende og uden de helt sre problemer. Der er dog nogle revner på Peberholm, der skal udbedres, når vejret bliver lidt varmere. Mogens følger op med Hellerups Dame Roklub, hvor længe vi skal have den logerende dame liggende. SPP Lene Tur l Berlin ifm. Påsken 2012 Ni roere er lmeldt turen l Berlin i weekenden før påske. Hevella Roklub har meddelt, at vi er velkomne l at bo i deres roklub og låne både der. Vi tager af sted i biler edag 30. rts, så vi er dernede om aftenen. Så er der ring gig-både i det skønne farvand rdag 31. rts og palmendag 1. april. Lørdag eftermiddag/aften er der mulighed for sight-seeing i Berlin, ndag aften er det retur l København. Hvis du har fået lyst at være med på turen, så henvend dig l mig senest 18. rts. Hanne Vinther side 7-

8 Møde ang. instruken Tirsdag den 20. rts 2012 kl. 18:00 Der er åbent hus i roklubben ndag den 29. april kl. 14:00 16:00, og vi skal have planlagt en ny omgang instruk af forhåbentlig nge nye medlemmer. Alle instruktører inviteres hermed l et møde, hvor den kommende instruk skal planlægge. Førsteinstruk er planlagt l: Tirsdag d. 8. j Lørdag d. 12. j ndag d. 13. j Anden instruk er planlagt l: Fredag d. 8. juni Lørdag d. 9. juni Søndag d. 10. juni Udover instruktørene vil vi gerne invitere alle med l instruksmødet, der har interesse, en mening, elle bare gerne vil høre om planerne. Vi har haft fem roere på instruktørkursus modul A, dvs. de ngler modul B med fejlfinding. Disse fem hjælpe -instruktører skal vi finde ud af, hvordan de kan indgå i instruken. Nye medlemmer lærer ikke at ro på tre dage. Vi skal finde ud af et forb, hvor vi i størst mulig udstrækning sikre en fortsat træning af de nye roee, så det endelig resultat bliver ledssllende, og vi får nogle dygge roere uddannet. Derfor er det MEGET VIGTIGT at de nye roere får nogle ktaktperser/turer, som de kan støtte sig l og indgå ro-aftaler med både mht ring rsdag og rsdag, og mht evt andre/senere rodspunkter. De nye medlemmer efterlyser fleksibilitet mht roder. Da vi kun er 50 medlemer, kan vi kun lbyde ring rsdag og rsdag kl 17:00. Men har du lyst l at være ktaktpers/tur for nye roere, kan du være med l at hjæpe nye roere i gang og måske også selv få nogle ekstra ro-oplevelser. Vi håbe, at så nge som mulgt deltager sdag den 20 rts i roklubben. Vel mødt! Bestyrelsen. - side 8-

9 Retværk København Den 24. februar delg Mogens og jeg i Københavnskredsens generalforsamling. På Dansk Forening for Rosports hovedgeneralforsamling i 2011 blev det besluttet at nedlægge kredsene og i stedet oprette retværk, hvor roklubberne selv vælger sit netværk, kcentrerer sig om roakviteter, og minimerer bureaukra/bestyrelsesarbejde. Retværk København blev etableret med deltagelse af alle dligere roklubber a Københavnskredsen med undtagelse af Rungsted Roklub, Ishøj Roklub, Halv Tolv og de Færø-roklubber. Til at varetage driften af valgte vi foreningen Københavnskredsen l at varetage forndskabet/driften af Retværk København. det er nemt at have fælles og økomikrævende arrangementer (f.eks. Sved-påpanden ring, aftenkapring, Strucknsparken-tur, Kulturhavn, julering, m.m.). Desuden har vi driften af rostadi på Bagsværd Sø, Københavns Regatta, Skolekapring, Regattapavill, etc. Og endelig sker der jo en sse i Københavnsområdet, som kræver, at nogen har overblikket over og ger indflydelse på ændringer i lokalfarvandet, som kan skade roerne. Den rolle udfylder bestyrelsen i Københavnskredsen på fornemste måde, og derfor har Retværk København ansat den forening l at varetage forndskabet i Retværk København. På den måde har vi efterkommet DFfRs beslutning om at nedlægge kredsene og oprette retværk, samdig med at vi har business as usual. Forvirret? DFfR Hovedgeneralforsamling Sagt på en anden måde: I provinsen er n træt af kredsarbejdet, ingen gider være i bestyrelsen, og de fælles interesser er begrænsede. Afstanden mellem f.eks. Sønderborg Roklub og Esbjerg Roklub er sr, og fælles arrangementer er svære at stable på benene. Derfor er det nemmere at etablere et retværk, bestående af de klubber n umiddelbart har interesse i at arbejde sammen med (a la Agerregattaen). Forndskabet går på skift mellem klubberne, og den beskedne økomi drives via DFfR. Meget nemt og overskueligt! Den model er vanskelig at få l at fungere i København, hvor roklubberne ligger tæt, og hvor Den 17. rts deltager jeg i Dansk Forening for Rosports hovedgeneralforamling. Det er meldt ud, at nuværende fornd Henning Bay trækker sig, men ikke hvorfor. Og det er der lsyneladende heller ingen, der ved? Vi må se, hvad der sker på generalforsamlingen. Tilsyneladende er der nge, der bakker op, og sller deres kandidatur l rådighed for diverse bestyrelsesposter. Om der blandt dem så skal findes en ny fornd, vides ikke. Hanne Vinther - side 9-

10 NYT FRA ÆLDREROERNE! Vi har haft en dejlig vintersæs! F.eks. vinsgning. Californiske vine, Italienske vine m.v. tre arran-gementer, en perlerække af dejlige vine er blevet bedømt, - alt sammen under kyndig vejledning a vores egen Vinnd Bent. Julefesten den 8. december blev naturligvis et brag af en fest. Vi er jo så heldige at have en del kapaciteter på dlavningsområdet hos os, og de var sandelig alle sammen oppe på mærkerne og sllede med de mest vidunderlige ng l Julebordet. Succesen var hjemme! Onsdag mellem jul og nytår var ca. 30 mødt op, og der mødte dem en sr overraskelse, som var udtænkt af Jytte, Lizzi og Per. Der blev nemlig serveret forloren skildpadde, så humøret var højt. Så blev det 2012, og vi fik en flot start på det nye år. 4/1: Frokost v/herrerne dejlig d som forventet, men også en glædelig overraskelse på underholdnings ten. Det viste sig, at vi har endnu en harmika-spiller blandt os (fornden har jo i årevis glædet os med sin kunnen på nep dette instrument), Benny, som oven i købet også er digter, så 2 nye sange er føjet l reperiret. Vi var ca. 50 l sild og gullasch med diverse våde varer. Og så månedens kulmina: Kilometerjægerfesten. 28 forventningsfulde ældreroere var mødt op, - ups! undskyld Hanne Vinther, - du er jo ikke voksen endnu, men du var med l at gøre festen l en dejlig oplevelse og er meget velkommen hos os, når du bliver gammel nok. Det var Ældreroernes tur l at arran-gere, og med det fantasske festudvalg, vi er i besiddelse af, blev det naturligvis en sr succes. Festens te var Mexico, og det gik igen i såvel udsmykning, som servering og kkurrencer. Festudvalget havde fået assistance a Jytte og Kurt, så vi fik ikke bare Lizzies fantasske avocado suppe, men også Kurts legendariske oksesteg garneret med diverse mexicanske specialiteter. Herl blev serveret en interessant mexicansk øl og diverse rødvine. Efter tequilaen bidrog dette absolut l, at sangene d flot og klangfuldt ud i lokalet. Uden Grethes glimrende sangstemme var det nok ikke gået med den af Grete selv forfattede nye ro-sang melodien a Snevalsen er lidt svær at synge! Rochefen holdt en glimrende tale i den mere alvorlige genre, han talte om kammeratskab opstået af vor fælles kærlighed l rosporten og kom også ind på afholdelsen af emdige Kilometerjægerfester. Det har været kutyme gennem nogle år, at Roklubben og Ældreroerne skiftes l at arrangere festen, men da inter-essen a Roklubben ikke er særlig sr, foreslog Hanne Vinther, at Ældreroerne emover overtager denne opgave, hvilket vi gør med glæde. Hvordan formen så skal være i emden, er endnu ikke fastlagt, men det vender vi lbage l. Så vi får se, men kan fastslå, at Kilometerjægerfesten 2012 var en dejlig oplevelse. Og vi kunne da heller ikke overse Fastelavn uden at gøre noget ved det! Så der blev tøndeslagning (llykke l Kattedrningen Elly og Kattekgen Arne) efterfulgt af en tre retters middag og kaffe m/fastelavnsboller der var vist ingen, der skulle have aftensd den dag. Det var også den dag, vi måtte tage afsked med det fantasske Festudvalg og byde velkommen l et nyt det bliver ikke en nem opgave! På vores Hjemmeside kan I under Set & Sket få dokumenta for alle festligheder! Men det har da ikke været Tant og Fjas! det hele: 7. februar sllede nogle og tyve ivrige ældreroer op i gymnasksalen på Tårnby skole, hvor vi under Vilhelms kyndige ledelse alle besd første del af prøven l idrætsmærket. 2. del kommer l at foregå l sommer på vandet, hvor der bl.a. skal roes 20 km, - noget af en udfordring, men spændende bliver det. Og den 15. februar brugte vi formiddagen l en genopiskning af Hjerte/Lunge Redningsprogrammet under Henriks kyndige ledelse det er dejligt, at vi hvert år får chancen for at få en repe af dette nødvendige emne. Og så har vi da også deltaget i båd arbejdet og diverse andet arbejde på og i huset, hvilket har været rigg hyggeligt. Efter denne herlige vinter glæder vi os nu l det, det hele drejer sig om, - nemlig at komme på vandet! På Ældreroernes vegne Mary - side 10-

11 Standerhejsning: Teateraften Så nærmer sig den med raske skridt, hvor vi atter skal på vandet og hygge os. Det kræver jo som bekendt, at vi får sat standeren først. Next Norl Denne cereni vil finde sted rdag den 24. rts 2012 kl. 11:00.og kl 12;00 etc En rock musical baseret på det moderne familieliv. Til der et lidt trist og dyster te, så som psykisk syge og elektrochok. Skuespillerne gjorde det godt, og havde nogle rigg gode stemmer. Musikken var dog lidt larmende l der, men det er rock jo. Scenografien var meget enkelt uden sceneskift, men med fantasske lyseffekter l at understrege de forskellige stemninger, der var igennem stykket. Det fungerede riggt godt. Det forebige program ser således ud: Kl. 11:00: Standerhejsning med efterfølgende knastelak. Kl. 1200: Rotur (sæsens første) hvis vejrguderne og energien vil. Kl. 1500: Spisning af et eller andet ikke nærmere bestemt endnu. Tilmeldingssedel vil snarest blive ophængt. Ret l ændringer forbeholdes. Venlig hilsen og på gensyn. Alle er velkomne. Kurt. Årets teateraften fandt sted d. 3. rts. Herefter gik turen l roklubben, hvor vi skulle have noget at spise. Vi startede med en velkomstdrink. Den kunne godt være lidt lumsk, da den ikke kun besd af appelsinjuice. Vi startede med en lækker forret af lakseruller med fyld og derl flute. Hovedretten var kalkun med fyld, karfter og salat. Vi sluttede med Marengsbund fyldt med is og isk ugt. Det var alt sammen meget lækkert. Vi endte op med et overskud i Tutten på kr En sr tak l Irene, Else Marie, Lena, Hanne K. og Bente for endnu engang at have beriget vores sgsg med noget lækkert d. Lene Nyt a Kassereren Da Agerbanken som bekendt ikke eksisterer mere, har vi nu en ny bank Bank Nordic. Det betyder også, at vi har fået nyt k nr., som skal bruges emover ved indbetaling af kngent. I vil kunne se k nr. ude på tavlen, men hvis I skulle være i tvivl, så må I endelig ktakte mig. Lene Kasserer - side 11-

12 AKTIVITETER PÅ VANDET Fredagsture med spisning I år genoptager vi dligere edagsture. Vi ror l en havn og spiser aftensd, hvorefter vi så ror lbage l roklubben. Sæt kryds i kalenderen for følgende ture: 15. juni Lynetten 17. august Dragør 14. september Lynetten Da etableringen af krydsgtterminalen ved nordhavn vil gøre det vanskeligt for ikke at sige umuligt at ro både em og lbage mellem Havnen og Svanemøllen/Hellerup, får flere hold brug for at låne både lokalt, da de ikke kan bruge deres egne både. Derfor er det i år ekstra viggt at melde a l rochefen i hhv. SAS og HDR, hvis n ikke skal bruge sin båd en aften, så en anden klub kan få glæde af den. Alt efter vind og vejr kan der komme ændring i desnaen. Meget af den ring, der foregår i vores roklub er transport -ring, altså hvor n ror en tur, men ikke får pulsen op. SPP er sjov Sport -ring, og opfylder roernes ønske om at få mo og sved på panden. Poul, Rochef Skriv dig på SPP-listen og vær med! Alle ture starter kl Hanne Vinther Sved-På-Panden ring 2012 SPP er et lbud l roere om at få mo og komme i træning. Der er SPP syv gange i bet af sommersæsen, og distancen er 10 km. Der ros i 2- og 4-åres inriggere samt Coastal Boat. Der må være hhv. 5 roere på et 2-åres hold og 8 roere på et 4-åres hold. Daerne er: Mandag 14. j: Roklubben SAS Torsdag 24. j: Hellerup Dame Roklub Onsdag 6. juni: Roklubben SAS Tirsdag 19. juni: Hellerup Dame Roklub (denne da/sted er i skrivende stund uvis) Torsdag 16. august: Hellerup Dame Roklub (nu med kaniner) Onsdag 29. august: Roklubben SAS Fredag 7. september: Hellerup Dame Roklub DFfRs pointsystem benyttes, så alle kkurrerer på lige fod uanset alder og køn. Der ros hhv. i Københavns Havn og på Øresund med første start Slut Både lånes lokalt. Derfor er det viggt, at du hurgst muligt lmelder dig SPP på opslagstavlen, så vi kan få en aftale i stand for hele sæsen mht. bådlån i SAS og HDR. Madpakketure 2012 Hver måned er der ndagstur, som er en langtur udover lokalfarvandet. Turen er ca. 35 km, og den tager hele dagen. Hjemkomst stykker. Derfor skal n medbringe STOR dpakke (deraf navnet Madpakketur). Daerne er: 6. j Tur l Ishøj a Roklubben SAS (30 km) kl juni Saltholm rundt a Roklubben Øresund (32 km) kl juli Ager Rundt a Roklubben SAS (45 km) kl (Kan deles op mellem roere med skift i Dragør) 12. august Tur a Kastrup l SAS/Københavns Havn inkl. beg på Trekrerfortet (38 km) kl september Kredsens tur på Fureen (20 km). Det er fællesture med Roklubben SAS og Dragør Roklub. Daerne står fast. Turene kan ændre sig afhængig af vejret. Måske deles Havneturen i august op i mindre bidder af hensyn l nyere - side 12-

13 roere. Måske kommer der også en dpakketur i okber måned med udgangspunkt a Svanemøllen og nordpå langs Sjællands kyst. Daerne er som følger: STOR dpakke og drikkevarer skal medbringes. Og hvad der medbringes l fælles bedste i form af hjemmebag, hjemmegjorte bittere/snapse o.lign. er yderst velkomne, ald! Notér daerne i din kalender allerede nu! Tirsdag d. 12. juni Tirsdag d. 10. juli Tirsdag d. 14. august Tirsdag d. 11. september Alle ture om Røsen foregår a Roklubben Øresund. Røsen Rundt Vi ror kl Holdene sættes ved lodtrækning. Du kan deltage, hvis du er villig l at ro med hvem som helst. Det er på forhånd givet, at resultatet som følge af lodtrækningen bliver helt urimeligt og lfældigt. Dragør Roklub og Roklubben Øresund arrangerer igen i år Røsen Rundt hver 2. rsdag i måneden. Dagen slutter med fælles spisning i Roklubben Øresund for dem, der har lyst og l TUT-priser. Distancen er ca. 10 km. Poul, Rochef Hanne Vinther Dansk Forening for Rosport 125 år DFfR har 125 års jubilæumssæs i år, og det fejres på nge forskellige måder. Den 28. januar var der recep med deltagelse af rosportens protekr prinsesse Benedicte. Jeg repræsenterede Roklubben Øresund ved denne lejlighed, og kunne nyde billedkollagen om dansk ring, hvor Roklubben Øresund og Øresunds Ældreroere havde hver et fo med. Samdig med den officielle fejring af DFfR blev der afholdt DM i ergometer-ring. Jeg kom ind ad bagvejen, altså ind i den sal, hvor roerne op varmede. Jeg aner ikke, hvor nge roskiner der var sat op, men det var nge Da jeg kom ind i selve kkurrence-hallen sd der kun 40 ergometre! Nemlig 2 x 20 stk. Det fungerede på den måde, at der blev kkurreret i den ene banehalvdel, mens den anden banehalvdel blev gjort klar l næste kkurrence. På den måde blev der også d l at fjerne ligene a den dligere kkurrence! - side 13-

14 For n må sige, de går l den, roerne! Henrik Stephansen slog sin egen verdensrekord på 2000 m i den 5:57. Gennemsnitsden ligger på 1:30 pr. 500 m! vores forbund. Din hjerte for rosporten er utrætteligt og din indsats både for de unge hjemme i din klub Dragør, og også på landsplan er fantassk. Du er skarp, struktureret og effekv. Du er en god leder. Vi ser dig som den perfekte rollemodel for en ivillig indsats. Derfor var vi slet ikke i tvivl du er årets roer 2011 udtalte DFfRs fornd Henning Bay ved prisoverrækkelsen. Dragør havde ungdomsroere med; nemlig Vicr og Cecilie. Sidstnævnte fik guld! En hel speciel hæder lfaldt Pia Regel Rasmussen a Dragør Roklub, som blev udnævnt l årets roer Et srt llykke her a Roklubben Øresund. Hanne Vinther, fornd Pressemeddelelsen lyder sådan: Årets roer 2011 er Pia Regel Rasmussen a Dragør Roklub. Det var en enig hovedbestyrelse, der i aftes besluttede at ldele hæderen l en roer, der i den grad gør en forskel. Både på lokalt plan og på landsplan. Pia du er en ildsjæl vi er slte af at have i Fo: Sofie Hoffnn Det var en meget overrasket Pia Regel Rasmussen, der modg prisen. Jeg er meget overvældet. Det har slet ikke været inde i mit univers, at jeg var kandidat l tlen. Men jeg er meget slt over at være udnævnt. Et fantassk skulderklap som jeg virkelig vil tage l mig fortæller en glad Pia regel Rasmussen, Dragør Roklub. Jeg har tænkt over hvor det flotte diplom skal hænge, og jeg er slet ikke i tvivl. Det skal hænge i klubben for det er der at arbejdet er lavet. Jeg er bare slt over, at der står mit navn på det side 14-

15 rts Mdlemsmøde Svømmeprøve Instruksmøde Standerhejsning april Medlemsmøde Deadline Stroken Åbent Hus j juni Medlemsmøde Madpakketur Instruk Instruk Instruk SPP SAS SPP- Hellerup Deadline for indlæg l næste Stroke er den 16. april side 15- Madpakketur Medlemsmøde SPP SAS Instruk Instruk Instruk Røsen Rundt Fredagstur SPP Hellerup Vi ror Danrk rundt sct. Hans aften Vi ror Danrk rundt

30.11 svømning nu med spisning

30.11 svømning nu med spisning Nummer 7 November 30.11 svømning nu med spisning Julering d. 15. december Juleokost d. 18. december ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP - Side 1-2012 Indhold 03 04 04 05 06 07 07 07 07 08 08 08 09 11 12 Standerstrygning

Læs mere

Standerstrygning lørdag den 26. oktober.

Standerstrygning lørdag den 26. oktober. Nr. 6 år 2013 Standerstrygning rdag den 26. okber. Fra Agerregatta 2013 Grand Old Girls: Hanne(cox), Lene og Lena +60 mix: Allan, Palle, Mogens, Lena og Irene(cox) ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP Side 1 - Indhold

Læs mere

Åbent hus søndag d. 29. april kl. 14:00 16:00. Pinsetur fra SAS Instruktion maj/juni ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP. - Side 1 -

Åbent hus søndag d. 29. april kl. 14:00 16:00. Pinsetur fra SAS Instruktion maj/juni ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP. - Side 1 - Nr. 3 Maj år 2012 Åbent hus ndag d. 29. april kl. 14:00 16:00 Pinsetur a SAS Instruk j/juni ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP - Side 1 - - Indhold 03 04 04 05 06 07 07 07 08 08 09 10 11 11 12 13 14 16 Genopiskning

Læs mere

Ved standerhejsning. HUSK: Kilometerjagerklub. listen tages ned den 1. maj ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP. - side 1 -

Ved standerhejsning. HUSK: Kilometerjagerklub. listen tages ned den 1. maj ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP. - side 1 - Nr. 3 April år 2013 Ved standerhejsning HUSK: Kilometerjagerklub listen tages ned den 1. j ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP - side 1 - Indhold Parkeringskort 03. 05. 07. 08. 09. 09. 09. 10. 10. 11. 12. 13. 13.

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt Glædelig jul og godt nytår NYHEDSARKIV 2009 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Vi syntes der er sket meget i det forløbne år og ser forventningsfuld

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Både kaproning - og motionsroning...

Både kaproning - og motionsroning... Både kaproning - og motionsroning... Et godt tilbud til alle roere om at komme i form! Til ungdomsroere, seniorroere, ældreroere, kaniner, nye, gamle og eliteroere! 10 km motions-kaproning ca. hver anden

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Rovagten leder den daglige roning og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet,

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 -

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 - Aktivitetsplan 2016 2016 DATO TID AKTIVIT TET 3. april 11:000 5. april 19:000-21:000 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og der vil efterfølgende være lidt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

ÅREBLADET Hellerup Dameroklub Standerhejsning lørdag den 19. marts:

ÅREBLADET Hellerup Dameroklub Standerhejsning lørdag den 19. marts: ÅREBLADET Hellerup Dameroklub Juni 2016 Nr. 2 Standerhejsning lørdag den 19. marts: Vores formand Marianne Hørup holdt standerhejsningstalen. 2. Et fåtal af de mange medlemmer, der deltog. Rochef Hanne

Læs mere

Strategi 2011 tilmelding til arbejdsgrupper senest 26. april.

Strategi 2011 tilmelding til arbejdsgrupper senest 26. april. Nr. 3 April 2011 Åbent Hus 8. maj Instruktion i weekenden 14.00-16.00 13-15. maj Strategi 2011 tilmelding til arbejdsgrupper senest 26. april. ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP - Side 1 - Billedet på forsiden,

Læs mere

Outrigger roning og ryste-sammen-grillaften lørdag den 18. juni. Sankt Hans aften 23. juni ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP. - side 1 -

Outrigger roning og ryste-sammen-grillaften lørdag den 18. juni. Sankt Hans aften 23. juni ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP. - side 1 - Nr. 4 Juni 2011 Outrigger roning og ryste-sammen-grillaften lørdag den 18. juni Sankt Hans aften 23. juni ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP - side 1 - Stroken søger en skribent til redaktionen Indhold 03 04 05

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET Aktivitetsplan 2014 2014 DATO TID AKTIVITET 6. april 11:00 7. april 18:00 20:30 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og for de tilmeldte, vil der efterfølgende

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

INDKALDELSE TIL. tirsdag den 9. februar 2010 kl. 19.00

INDKALDELSE TIL. tirsdag den 9. februar 2010 kl. 19.00 Nr. 1 Januar/Februar 2010 Rettelse Stroken - ny redaktør Der har desværre indsneget sig en tastefejl i den fremsendte indkaldelse til generalforsamlingen d. 9. februar 2010. Stroken har fået en ny redaktør.

Læs mere

Kilometerjæger fest den 22. januar kl. 18:30. Klabautermandsfest den 5. marts kl. 15:00 ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP. - side 1 -

Kilometerjæger fest den 22. januar kl. 18:30. Klabautermandsfest den 5. marts kl. 15:00 ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP. - side 1 - Nr. 1 Januar/Februar 2011 Kilometerjæger fest den 22. januar kl. 18:30. Klabautermandsfest den 5. marts kl. 15:00 ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP - side 1 - SE HER SE HER Generalforsamlingen nærmer sig, og dermed

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP. Sankt Hans aften 23. juni. Roklubben Øresunds 82 års fødselsdag 10. juli. Nr. 4 juni/juli år 2012

ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP. Sankt Hans aften 23. juni. Roklubben Øresunds 82 års fødselsdag 10. juli. Nr. 4 juni/juli år 2012 Nr. 4 juni/juli år 2012 Vi Ror Danmark Rundt 22-23-24. juni Sankt Hans aften 23. juni Roklubben Øresunds 82 års fødselsdag 10. juli ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP - Side 1 - - Indhold - 03 PR-Arrangementer

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Roning Sund og. sjov motion. i årevis

Roning Sund og. sjov motion. i årevis Roning Sund og sjov motion i årevis Hvordan får man på samme tid mulighed for at komme i god form, tabe sig (hvis nødvendigt), opnå personlige resultater, hygge sig sammen med gode kammerater og nyde oplevelser

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Formandens beretning /l generalforsamlingen 2012. Søllerød Senior Sport+ Fakta om foreningen

Formandens beretning /l generalforsamlingen 2012. Søllerød Senior Sport+ Fakta om foreningen Formandens beretning /l generalforsamlingen 2012 Fakta om foreningen Søllerød Senior Sport+ Jeg har i hele min formands/d sagt, at mund /l mund metoden er bedst, når man skal skaffe nye medlemmer. Og da

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg 1 Roudvalg Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012 Referat Deltagere: Poul, Kurt, Marianne, Louise, Christina, 2xFlemming, Jørgen Damgaard og Jesper Afbud: Pia, Preben, Birger, Leif og Jørgen

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Støt vores lokale sponsorer: Bilsyn Ulsted Mejdahls Bageri XL Byg Hals Lund El Hals Marine Forening og Skyttelaug Byens Kiosk Gandrup Element Claudi Fisher Lund Dahl

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Stroken. Sankt Hans den 23. juni 2004 Grill-menu kl. 18.30 Bål ca. kl. 21.00. Nr. 4 Juni 2004. Se mere herom på side 2

Stroken. Sankt Hans den 23. juni 2004 Grill-menu kl. 18.30 Bål ca. kl. 21.00. Nr. 4 Juni 2004. Se mere herom på side 2 Stroken Nr. 4 Juni 2004 Sankt Hans den 23. juni 2004 Grill-menu kl. 18.30 Bål ca. kl. 21.00 Se mere herom på side 2 Sankt Hans Vi lægger op til en hyggelig aften i Roklubben Øresund Sankt Hans aften (som

Læs mere

Stroken. Nr. 4 Juli/August 2006. Lørdag den 19. august kl. 15.00

Stroken. Nr. 4 Juli/August 2006. Lørdag den 19. august kl. 15.00 Stroken Nr. 4 Juli/August 2006 + Lørdag den 19. august kl. 15.00 Ψ JULI 2006 KÆRE KANIN Jeg, KONG NEPTUN REX Ψ, påbyder DIG herved at indtage din plads blandt de urene, der endnu ikke gennem dåben er indviet

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

NYHEDSARKIV 2012. http://middelfartroklub.dk/billeder/ergorum1small.jpg GODT NYTÅR TIL ALLE MEDLEMMER OG STØTTER AF ROKLUBBEN. 201227.

NYHEDSARKIV 2012. http://middelfartroklub.dk/billeder/ergorum1small.jpg GODT NYTÅR TIL ALLE MEDLEMMER OG STØTTER AF ROKLUBBEN. 201227. NYHEDSARKIV 2012 31.december 2012 - NYTÅRSKUR Indvielse af nyrenoveret ergometerrum kl. 9.30 Derefter nytårstur til Kulturø, hvis vejret tillader el. måske en gåtur i vor flotte natur. Kl. ca. 12 er der

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

Standerhejsning d. 23. marts

Standerhejsning d. 23. marts Nr. 2 rts år 2013 Standerhejsning d. 23. rts Seniorroerne beundrer Johnny Svendsens nylet træåre. Rygtet vil vide, at Johnny har let årerne i i hånd, altså uden brug af lertape. Respekt! En sand forårsbebuder?

Læs mere

8. Husudvalget. Hytten Udskiftning af køleskab, vandvarmer i baderum, septiktank? samarbejde med initiativgruppen

8. Husudvalget. Hytten Udskiftning af køleskab, vandvarmer i baderum, septiktank? samarbejde med initiativgruppen Referat bestyrelsesmøde den 12.05.2011, kl. 19.00 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Esben Skovsen Karsten Pedersen Henrik Danø Sørensen Jens Henrik Jensen Dorte Rothmann Louise Skov Pihlkjær - referent

Læs mere

Formøde den 22. september 2009

Formøde den 22. september 2009 Formøde den 22. september 2009 Deltagere fra bestyrelsen: Tine Christensen, Sven Lyster, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet fra seneste

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr.5. maj 2011 30. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Mindeord Poul Andersen Instruktion Nyt åbent rohold Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2016

Nyhedsbrev marts 2016 Nyhedsbrev marts 2016 Siden sidst Fastelavn Mandag den 8. februar holdt vi fastelavn for hele huset. Det var rigtig hyggeligt med flot udklædte børn, sang og tøndeslagning. Mange tak til dem der havde

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl. 19.00 Til stede var Gitte, Jacob, Jørgen, Carl, Carl Anker, Mogens, Nils Bo og Henrik. Afbud fra Aksel. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2014 43 Årgang. Kanindåb Lørdag d. 16 august kl. 13.00

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2014 43 Årgang. Kanindåb Lørdag d. 16 august kl. 13.00 Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2014 43 Årgang Kanindåb Lørdag d. 16 august kl. 13.00 Skelskør Roklubs bestyrelse 2014 / 15 Formand Steen Henriksen. Noret 1. 4230 Skælskør. Tlf. 40 33 00 57 steen-henriksen@hotmail.com

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30

Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30 Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Karsten Pedersen Michael Knudsen Henrik Danø Sørensen deltog fra kl. 20.30. Fraværende var: Olav Knudsen Søren

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Hvorfor Bente fik pokalen Hvordan man er aktiv i roklubben uden at ro Hvorfor man ikke behøver

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Mandag den 18 januar 2016 Dagsorden 1. Valg af Dirigent 2. Bestyrelsesberetning 3. Kasserens beretning 4. Indkommende forslag 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

ÅREBLADET. INVITATION til 114 års fødselsdag. Vær med til at fejre roklubbens fødselsdag lørdag d. 19. september med en rotur. kl. 9.30-12.

ÅREBLADET. INVITATION til 114 års fødselsdag. Vær med til at fejre roklubbens fødselsdag lørdag d. 19. september med en rotur. kl. 9.30-12. ÅREBLADET Hellerup Dameroklub September 2015 Nr. 4 INVITATION til 114 års fødselsdag Vær med til at fejre roklubbens fødselsdag lørdag d. 19. september med en rotur efterfulgt af frokost på sammenskudsbasis.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Inge With Johannsen, Hellevad-Egvad. i Midtbygård. Robert Strand Andersen, Hjordkær. i Midtbygård. i Midtbygård

Inge With Johannsen, Hellevad-Egvad. i Midtbygård. Robert Strand Andersen, Hjordkær. i Midtbygård. i Midtbygård April nr. 4 Oversigt over aktiviteter i april Tirsdag d. 4 kl. 10.00 Torsdag d. 7 kl. 10.15 Tirsdag d. 12 kl. 10.00 Torsdag d.14 kl. 10.15 Tirsdag d. 19 kl. 10.00 Torsdag d.21 kl. 10.15 Tirsdag d.26 kl.

Læs mere

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES VELKOMMEN TIL OKTOBER

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES VELKOMMEN TIL OKTOBER Åbningstider i Ruder Es: Mandag: 14 00 21 00 Tirsdag: 14 00 21 00 Torsdag: 14 00 21 00 Fredag : 16-00 22 00 NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES Oktober 2016 VELKOMMEN TIL OKTOBER Så kom oktober, og vi glæder

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere