LEKTIONER og ARTIKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEKTIONER og ARTIKLER"

Transkript

1 LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN (udgivet ved forlaget LUX): Mennesket befinder sig i en stor Udviklingscyklus der består af 2 sideløbende specifikke Evolutions processer: Evolutionen af Bevidstheden og Evolutionen af Overbevidstheden. Denne Evolutionscyklus er ydermere opgjort af 7 Udviklingsperioder, der hver er knyttet til et Livsfelt, en Udviklingsspiral, og en specifik Livsoplevelse. Lige nu befinder mennesket sig i overgangen mellem Egoets og Hjertets udviklingsperiode, og særlig fokus vil blive givet til de udfordringer som du møder lige nu i dit liv på dette sted i din udvikling. Bogen beskriver et helt Verdensbillede, der tager udgangspunkt i de store livsprincipper, såvel som de små på en logisk sammenhængende måde. Det vil være et Verdensbillede, der i detaljer karakteriserer din Livsoplevelse og Livsformål i alle udviklingsperioderne og som viser dig, at en helt ny Livsoplevelse, Hjertets Livsoplevelse, er ved at overtage/ændre dit liv, hvilket i den grad vil få dig til at få øjnene op for en ny verden! På Bogens Hjemmeside kan du se Bogens mission, givet videre via de 14 Livslektioner. Se bogen her: Se de 14 LIVS-LEKTIONER her : 1

2 LEKTION 1. MENNESKEHEDENS UDVIKLINGSPERIODER Jes Dietrich U dviklingen af Menneskehedens Bevidsthed og Overbevidsthed sker igennem specifikke udviklingsperioder, der karakteriseres ved at de repræsenterer en dybere og dybere indsigt i livet og i os selv. I denne Lektion vil jeg fokusere på at beskrive selve udviklingsperioderne, og derefter vil jeg komme ind på de 2 evolutions processer, og hvordan disse 2 evolutioner arbejder sammen om at sikrer at vi når målet.

3 I din udvikling udskifter du kontinuertligt ubevidsthed med bevidsthed. Man kan opsummere det på følgende måde: Rod perioden Du er ubevidst et med dit fysiske legeme, og det fysiske Livsfelt. Pre-Ego-perioden Du er i bevidst kontakt med dit fysiske legeme, men ubevidst et med dit personlige underbevidste, og det pre-psykiske Livsfelt Ego perioden Du er i bevidst kontakt med dit personlige underbevidste, men ubevidst et med dit Ego, og det psykiske Livsfelt. Hjerte perioden Du er i bevidst kontakt med dit Ego, men ubevidst et med Hjertet og Hjerte Livsfeltet. GD-1 perioden Du er i bevidst kontakt med dit Hjerte (og det Hjerte Livsfeltet), men ubevidst et med GD-1 energier og GD-1 Livsfeltet GD-2 perioden Du er i bevidst kontakt med GD-1 energien (GD-1 Livsfeltetet), men ubevidst i kontakt med Kilden (og GD-2 Livsfeltet det Kosmiske Livsfelt ) GD-3 perioden Du er i bevidst kontakt med Kilden og Evolutionsfeltet, hvorpå du træder ind i en ny evolutionscyklus Det som jeg har streget under, er der hvor de fleste mennesker befinder sig, i Egoets udviklingsperiode, på vej mod Hjertets udviklingsperiode, hvor Egoet er fuldt bevidstgjort og Hjertets livssyn tager over. Lad mig forsøge at forklare det overfor skrevne. Der er 2 udviklings-principper, som det først er vigtigt at omtale, inden jeg kommer til selve udviklingsperioderne. Det ene er ubevidstheds/bevidstheds -princippet, og det andet er kvantespringsprincippet. Ubevidstheds/bevidstheds princippet og Kvantesprings-princippet. 3

4 Ubevidstheds/bevidstheds princippet beskriver, at i alle udviklingsperioderne handler det om at udskifte ubevidsthed med bevidsthed (og her skal vi se at det er princippet i denne forvandling som er det gennemgående). Kvantesprings-princippet handler om, at vi i overgangen fra en periode til en anden, oplever et bevidsthedsmæssigt kvantespring som har en konsekvens som er umulig at forestille sig. Ubevidstheds/bevidstheds princippet handler om at udvikle den Livsoplevelse, som er knyttet til den udviklingsperiode som man befinder sig i. Kvantespringsprincippet handler om at blive bevidst om selve den bevidsthed inden i dig, som er centrum for denne livsoplevelse. Læg mærke til denne forskel. Kvantespringet fører altså til en ny bevidsthed, og til at man med denne nye bevidsthed formår at erkende sin tidligere bevidsthed for første gang - og nu endegyldigt udvider sit livssyn ud over ens tidligere livssyn. Kun på grund af kvantespringet opnåede du denne nye bevidsthed, der kom med en ny erkendelsesevne. Det kræver en ny bevidsthed for at erkende en gammel bevidsthed og denne nye bevidsthed giver Kvantespringet dig altså. Således gælder det nemlig, at f.eks Egoet (som en oplevende enhed) kan erkendes af en Hjerte-bevidsthed, men ikke af en Egobevidsthed og sålænge du altså er domineret af Ego bevidstheden, sålænge er du det jeg beskriver som ubevidst med dit Ego. Du kan først for alvor erkende dit Ego, når du bevidsthedsmæssigt formår at adskille dig fra det. Indtil da er du per definition (delvist) ubevidst forbundet med det. At være ubevidst et med dit Ego betyder altså, at du endnu ikke fuldt formår at erkende Egoet som en oplevende bevidsthed inden i dig. Du har ikke oplevet kvantespringet endnu og lad mig her fortælle dig, at den meget store forandring, som kvantespringet medfører, er du ikke bevidst om, og kan du ikke forestille dig, før du oplever det. Det er som at forestille sig nærvær udfra en tilstand af ikke-nærvær. Det er som hvis en blind person forestiller sig den skov han står midt i. Den forandring som Kvantespringet medfører, er du er helt ubevidst om indtil den sker! At være ubevidst et med Egoet er at være ubevidst om den bevidsthedstilstand der formår at rumme Egoet som en oplevende bevidsthed.

5 Men hvordan gælder ubevidstheds/bevidstheds princippet for Rod perioden? I denne periode handler det ligeledes om at udvikle den Livsoplevelse der er knyttet til perioden, og sluttelig at opleve kvantespringet, der leder til en ny bevidsthedstilstand, som kan rumme den føromtalte Livsoplevelse, og den bevidsthed der er centrum for den. I Rodperioden handler det om at vågne op til den fysiske verden. Ubevidstheds/bevidstheds princippet går således ud på at udskifte en fysisk ubevidsthed med en fysisk bevidsthed. I Rod perioden er det dog ikke bevidsthed, som vi forstår bevidsthed i dag, så hvis vi skal forstå hvad ubevidsthed/bevidsthed betyder for Rod perioden, må vi forstå det udviklings-princip som det dækker over. For at komme dette nærmere må jeg introducere endnu en ting, som du skal høre meget mere om senere i Lektionerne. Det er at i alle perioderne, har du adgang til en Livsdimension, eller som jeg kalder det senere, et Livsfelt. Der er til alle perioderne knyttet både et Livsfelt samt en Livsoplevelse. I starten af en periode, hvor ubevidstheden hersker gælder følgende: Vi er et med det Livsfelt, som den pågældende Livsoplevelse giver adgang til, men formår ikke for alvor at manipulere det og ændre det, og har ingen oplevelse der skelner os fra Livsfeltet. Igennem perioden udvikler vi os, og udskifter ubevidsthed med bevidsthed, til følgende stadie: Vi behersker nu det pågældende Livsfelt, og kan manipulere det og ændre det og bruge det til at udleve vores vilje til fremdrift, og vi kan skelne os fra Livsfeltet. Der er altså forskel på at stå som en plante, og befinde sig i vind og vejrs vold og på at selv kunne kontrollere det fysiske element og indgå i en mere kompleks interaktion med dette element, en interaktion hvor der er en slags bevidsthed om både os selv og Livsfeltet. Ligeledes er der forskel, på at være en ubevidst del af det psykiske Livsfelt og styres blindt af dets indhold som et siv i vinden og på selv at trænge ind i dette Livsfelt med din bevidsthed, din udviklede evne til at føle og tænke, og via dette påvirke Feltet og bruge det med en intension (til at komme videre i din udvikling). Sagt på denne måde kan man sige, at princippet i ordet bevidst er følgende: når du er bevidst formår du at kunne interagere med det Livsfelt, som din Livsoplevelse giver adgang til, på en måde så at du ikke ligger under for Livsfeltet, men kan bruge det 5

6 med den intention at opnå større Livsbehag (igen i den grad et begreb, der ændrer sig fra periode til periode, men som faktisk i sig selv udgør et vedvarende princip). I Rod perioden starter du altså med at være et med den fysiske dimension gennem en særdeles begrænset interaktion, medieret af din begyndende fysiske bevidsthed, som er drevet af et slags automatisk instinkt-motiveret program. I slutningen af perioden er du derimod i stand til en kompliceret interaktion med dimensionen, hvor du formår at udleve en mere udviklet form for Livsvilje, der vil føre til en mere udviklet behagsoplevelse. I Ego perioden starter du med at være et med den psykiske dimension, det psykiske Livsfelt, gennem en begrænset interaktion, medieret af din begyndende Ego bevidsthed. I slutningen af perioden er du derimod i stand til, med din nu udviklede Ego bevidsthed, at udleve højere dele af dit væsen, og via dette at indgå i en langt mere kompleks interaktion med den psykiske dimension, hvor du blandt kan bruge denne interaktion til at skaffe dig en psykisk behags-oplevelse og alt dette gør dig efterhånden klar til det bevidsthedsmæssige Kvantespring i slutningen af udviklingsperioden. Der er altså forskel på at være bevidst om Egoets verdensbillede og at være bevidst om Egoets selv. Husk denne forskel. Ordet bevidst og ubevidst beskriver altså et udviklingsprincip, som er at finde i alle udviklingsperioderne, et princip som involverer Livsoplevelsen, Livsfeltet og Livsviljen. At blive bevidst er (særlig startende i Pre-Ego perioden) at kunne skelne dig selv fra et Livsfelt, og at kunne bruge feltet til at udleve din Livsvilje til at opnå større Livsbehag (hvor Livsbehag er specifikt for alle perioderne, og dækker f.eks i Ego perioden over det at blive bekræftet). Ubevidstheds/Bevidstheds princippet dækker over en proces, hvor du lærer at skelne dig selv fra et Livsfelt, og hvor du lærer at bruge feltet til at udleve din Livsvilje til at opnå større Livsbehag. Livsbehag. I alle udviklingsperioderne handler det dybest set om at bruge det tilknyttede Livsfelt til at udleve din Livsvilje til at opnå større Livsbehag. Livsbehaget er specifikt for alle perioderne, men er altså et princip som går igen i alle perioderne. I Rod perioden kan det have med kroppens varme og med næring at gøre. I Ego perioden dækker det f.eks over det at blive bekræftet, mens det i Hjerte perioden kan dække over glæden over at være en del af, og bidrage til, fællesskabet. Selvom vi endnu er domineret af Ego bevidstheden, er vi dog nu for alvor trådt ind i en ny udviklingsperiode, hvor det mere og mere handler om at vågne op til en større virkelighed (Hjertets).Denne opvågnen kræver at vi formår først at styrke vores Ego, for siden mere og mere at objektivisere dette Ego, grundet indtoget af en anden og

7 højere bevidsthed for tilslut at rumme det fuldstændigt i denne større Bevidsthed. Det er altså en absolut nødvendighed du formår at få Hjertet ind i din bevidsthed hvis du skal videre fra Egoets Livssyn. Ligesom vi tidligere besad en Pre-Ego bevidsthed, da besidder vi nu en Ego-bevidsthed, som blandt andet formår at rumme denne tidligere bevidsthed. Nu er vi imidlertid ved at udvikle os til at kunne opleve verden med en Post-Ego bevidsthed som jeg altså kalder Hjerte bevidsthed. Der er et stykke endnu, men allerede nu oplever de fleste mennesker presset fra Hjertet, et pres der fortæller dem at der er en anden måde at opleve livet på, og et pres der kommer med et indre behov efter at kende denne anden måde at opleve livet på. Det er selvfølgelig en glidende overgang, men i samme grad som vi besidder denne Hjerte bevidsthed, vil vi altså være i stand til (for første gang) at erkende, ikke bare det som Egoet formår at erkende, men nu også Egoet selv! Dette er i sandhed en indvielse, og som sagt et bevidsthedsmæssigt kvantesporing, at formå at erkende en anden erkendende enhed i dig selv! Det er en så gennembrydende oplevelse, der gennem tiderne er blevet beskrevet på mange forskellige måder. Et af de ord som ofte går igen er Indvielse, for det opleves vitterlig som at blive indviet i dele af Livet man ikke vidste fandtes. Menneskeheden går altså igennem nogle store udviklingsperioder, som handler om at udskifte ubevidsthed med bevidsthed. Alle perioderne kendetegnes ved den energi som de påvirker os med. Energierne i udviklingsperioderne kan ses som katalysatorer for vækst og noget som strømmer ned over alle mennesker. Det som de er katalysatorer for, er vækst i forbindelse med at bevidstgøre nye dimensioner af livet. Man kan derfor også betragte de enkelte hovedperioder som forskellige dimensioner af livet. Først er der perioden med fokus på at etablere sig i det fysiske element. Det handler her om at slå rødder i den fysiske dimension, og jeg kalder denne periode for Rod perioden. Dernæst er der 3 perioder, som har fokus på udviklingen af det selvbevidste væsen. Disse perioder er Pre-Ego, Ego og Post-Ego/Hjerte perioderne. Endelig følger de sidste 3 perioder, de såkaldte Guddommelige perioder, som er perioder hvor man i den grad har direkte og bevidst kontakt med de højere ikke-fysiske dimensioner i livet. Når man ser på de forskellige udviklingsperioder og det som de står for, da fremgår det altså at formålet med vækst er at skabe et fysisk (Rod og tildeles Pre-Ego perioden) væsen, som er bevidst om sig selv (Pre-Ego/Ego perioderne). Dette følges af en bevidsthed om at væsenet er en del af et større fællesskab, der starter med bevidstheden om en Menneskehed (Hjerte perioden), og forsætter mod højere bevidstheds tilstande (de Guddommelige perioder), der nu ikke længere kræver en fysisk manifestation af 7

8 væsenet, hvorfor de fysiske inkarnationer oftest vil stoppe. Manifestation, manipulation og skabelse. Formålet med vores udvikling gennem de store udviklingsperioder er således at skabe et væsen, som gennem oplevelse og bevidsthed, selv bliver i stand til at beherske det aspekt som de forskellige perioder står for. Du kan se hvad de enkelte Udviklings peioder står for i figur 3. Formålet med udviklingen gennem udviklingsperioderne, er at skabe et væsen, som gennem oplevelse og bevidsthed, selv bliver i stand til at beherske det aspekt, som de forskellige perioder står for. En ting som gennem perioderne, udover bevidstheden, udvikles er altså vores evne til manifestation, manipulation og skabelse. I Pre-Ego perioden lærer vi at manipulere det fysiske element, og at skabe på det fysiske plan, og mere og mere vil den måde hvorpå vi manifesterer os på det fysiske plan, have direkte indflydelse på planet selv og dettes udformning. I Ego perioden lærer vi at manipulere den psykiske dimension af livet, og i Hjerte perioden vil vi komme til at kunne skabe på det Høj-psykiske/ åndelige plan. Du skal, som sagt, se senere at disse manifestationer sker igennem Livsfelterne. Denne evne til skabelse og manipulation vil altså forsætte med at udvikles, og vil i de senere perioder komme til at omhandle højere og højere aspekter af livet, aspekter jeg for nu vil omtale som høj-åndelige aspekter. I GD-1 perioden vil man derfor få evnen til at skabe i endnu højere dimensioner end det er muligt i de foregående perioder, f.eks i dimensioner der lige nu overvejende er tilgængelig for vores Overbevidsthed. Dette er naturligvis noget, som er aldeles uforståeligt for dagens menneske, hvorfor det heller ikke vil få særlig meget fokus i denne Lektion. Jeg vil i det følgende beskrive de enkelte udviklingsperioder. Hovedpunkterne af det som jeg vil komme ind på finder du i figur 3. Inden jeg starter på perioderne vil jeg igen bede dig om at huske på at ordet bevidst og ubevidst altså betyder noget forskelligt i hver af perioderne men at disse ord dækker over de samme udviklingsprincip i alle perioderne. 1. Den fysiske periode, Rod perioden, den fysiske manifestation Du er i ubevidst kontakt med dit fysiske legeme. I Rod perioden lærer vi at identificere os med vores fysiske legeme og på udviklingen af det legemet der jo muliggør at vi overhovedet kan manifestere os på det fysiske plan.

9 Denne periode er således en øvelse i at være og manifestere os på det fysiske plan og i takt med at legemet udvikler sig (fra en meget primitiv struktur) og giver og flere manifestations muligheder bliver vi alt bedre til det. Det er også en periode hvor vi stifter bekendtskab med overlevelses instinktet der sikrer at vi bliver i den fysiske verden, en verden der jo er en hel del tungere og lavere vibrerende end den verden vi kom fra. Et andet instinkt, der efterhånden i denne periode også er med til at sikre den fysiske eksistens (også med tanke på at vi fødes så skrøbelige og sårbare som det er tilfældet), er forældre instinktet som også er stadigt mere dominerende i denne periode. Vi lærer altså at beherske det fysiske element, og udvikle en vilje til at være i dette element, i en grad der gør os klar til at interagere fysisk og lav-psykisk med andre væsener. Figur 3. De forskellige Udviklingsperioder. Hver af udviklingsperioderne repræsenterer et aspekt af livet. Kort sagt kan man sige af udviklingen af legemet og den primitive psyke sker i Rod og Pre-Ego perioden. Udviklingen af Psyken og den højere bevidsthed sker i Ego/Hjerte perioderne. Endelig er der perioderne efter Hjertet hvor man opnår bevidstheds tilstande, som er nærmest umulige at sætte sig ind i for det normale menneske. Det er tilstande som kosmisk eller universel bevidsthed og endelig en tilstand som er bevidstheden om det unævnelige, nemlig Kilden selv. Vi er overvejende identificeret med vores fysiske form og har endnu ikke evnen til at se objektivt på vores legeme. Vi evner ikke at rumme vores fysiske legeme med vores bevidsthed, og er derved ubevidst et med dette legeme og det fysiske Livsfelt. 2. Perioderne for psyke og ånd og jagten på meningen med livet. Her er tale om 3 perioder som varetager denne del af vores udvikling. Det er i Pre-Ego og i særdeleshed i Ego perioden at Egoet udvikles, og det er i Hjerte perioden hvor kontakten til Overbevidstheden i dig selv, samt højere livs dimensioner, udvikles. 9

10 Man kan sige at overordnet set handler Pre-Ego perioden om at skabe en bevidsthed ud over instinkterne, og om at gøre individet klar til individualiserings processen i Ego perioden. De næste 2 perioder, Ego og Hjerte perioden, kan beskrives som perioder hvor vi starter på jagten på meningen med livet for det er det som alle mennesker i disse perioder dybest set er i færd med. For Egoet er meningen med livet at blive bekræftet og at komme til at tro på at det er til og spiller en rolle af en højere karakter og handler om af opleve sig som en del her i verden, mens livs-meningen for Hjertet er af en større helhed og at mærke at man bidrager til denne helhed. Pre-Ego perioden. Du er i bevidst kontakt med dit fysiske legeme, men ubevidst et med dit underbevidste og det pre-psykiske Livsfelt. I Pre-Ego perioden kommer der mere fokus på gruppelivets bevidsthed. Der er fokus på at lære at blive en del af en gruppe og at identificere sig med denne gruppe. Legemet vedbliver med at udvikle sig, og vores evne til at manifestere os på det fysiske plan udvikles ligeledes, men alt mere kommer der fokus på at interagere med andre fysiske væsener end sit eget afkom, og vi oplever nu at vores identitet ikke udelukkende er vores fysiske legeme (og derfor er vi nu bevidste om vores legeme). I denne periode får vi altså en oplevelse overvejende af gruppen, men også de første spæde oplevelser af individualitet. Vi opnår gruppe bevidsthed, men oplever ikke rigtigt os selv som et individuelt væsen før til sidst i denne periode. Følelseslivet er under udvikling og vil efterhånden udvikle to følelser. Det er følelser, som vi i dag ville betegne som meget primitive følelser, men de vil repræsentere to følelser, som vil dominere os i lang tid fremover følelsen af glæde og følelsen af sorg/smerte. Denne periode vil handle om at udvikle disse følelser, samt at kunne være et med en gruppe. Denne forbindelse med gruppen er noget som vi afskærer os fra i den næste periode (for at udvikle individualiteten), men som vi vender tilbage til igen i Hjerte perioden (i Hjerte perioden udvikler vi gruppe bevidsthed i modsætning til Pre-Ego periodens gruppe ubevidsthed ). Gruppe identifikationen starter med at forankre os mentalt i livet (ligesom Rod perioden forankrede os fysisk), og gør os således klar til at vi begynder at stille spørgsmålet hvem er jeg egentlig og hvad skal jeg her i denne fysiske verden. Dette spørgemål er helt centralt i de to næste perioder, som under et kunne kaldes perioderne der fokuserer på meningen med livet, eller meningen med din rolle i livet.

11 Ego perioden Hvem er jeg? Du er i bevidst kontakt med dit underbevidste, men ubevidst et med dit Ego og det psykiske Livsfelt. Husk at når jeg skriver at du er i ubevidst kontakt med dit Ego, så betyder det at du sagtens kan være i bevidst kontakt med indholdet af dit Ego, dvs den verden som formidles af dit Ego. Man kan sige at du godt kan være bevidst om det som vises i et fjernsyns program, uden at være fuldt bevidst om produceren af selve programmet. Et andet billede på dette kunne være Platons hule lignelse, hvor mennesket er bevidst om skyggerne på væggen, men ikke det som har frembragt dem. Vær altså klar over forskellen mellem at være bevidst om ingredienserne i Egoets verdensbillede, og Egoets selv som en oplevende enhed i dig. I Ego perioden handler det om at blive bevidst om disse ingredienser, og at blive klar til bevidsthedsmæssigt at vokse ud over Egoet i næste periode. Når vi træder ind i Ego perioden er vi forankrede i livet og klar til at begynde vores nye jagt efter svaret på spørgsmålet om hvorfor vi overhovedet er til og hvem vi selv er. Vi besidder en vis form for gruppe bevidsthed, men er ikke bevidste om hvem vi selv er i denne gruppe. Egoet er endnu kun svagt udviklet, men forudsætningerne er i den grad tilstede for at denne udvikling kan starte. Og behovet er ligeledes tilstede. Ego perioden står for jeg-viljen og jeg-identiteten, og handler altså om udviklingen af Egoet/Jeg et og en stærk individualitet, og om oplevelse af hvem du er. Når du træder ind i denne periode er du endnu ikke udsat for komplekser, fortrængninger, traumer, osv. Ihvertilfælde ikke som vi kender dem i dag, og en af grundene er at de psykiske strukturer, ja selve opbygningen af psyken, endnu ikke har fundet sted. Men den starter i Ego perioden. Når du starter på denne periode i din udvikling vil du trække dig tilbage fra gruppen (og identifikationen med denne) for at kunne identificere dig med dig selv, og på samme måde vil der ske det, at du vil blive afskåret fra det du i dag kalder dit underbevidste, via skabelsen af en grænse til denne (beskrevet i detaljer i min bog Hjertet og Solar Plexus, og noget du skal høre mere om i Lektion 8), og på samme tid vil en struktur opstå i det mørke, som altså før var en stor underbevidsthed, en struktur vi altså kalder Egoet. I den første halvdel af Ego perioden vil du i takt med Egoets skabelse identificere dig med det. Du oplever således, at Egoet er hvem du er som væsen. Du er dit Ego og intet andet. Dette er stort set hvad du oplever i din interaktion med livet/dig selv. Du er som sagt ubevidst et med dit Ego, forstået på den måde at du ikke bevidsthedsmæssigt evner at differentiere din oplevelse af dig selv og livet fra dit Ego og sådan skal det være! Sådan er det 11

12 faktisk mere eller mindre stadig for de fleste mennesker (selvom mange forveksler det at være bevidst om ideen om et Ego, med at være bevidst om Egoet selv). Dette Ego for lov at definere hele din oplevelse af livet, og det er lige som det skal være. Ego perioden er også en periode, hvor du på et dybere plan higer efter beviser for at du er til, og svar på hvad meningen med dit liv er. Særlig i den første halvdel af Ego perioden søger du svaret gennem bekræftelser af dit Ego (fra omverdenen), og på denne måde udvikler og styrker du til stadighed dit Ego, og også din evne til at håndtere din underbevidsthed og det psykiske Livsfelt. I den sidste halvdel starter Hjerte energierne at optræde mere intenst i dit liv. Dette har store konsekvenser, og blandt andet begynder du at få oplevelser af at der er en anden måde at opleve livet på. Det er ikke som Kvantesprings-oplevelsen hvor du endegyldigt vokser ud over dit Ego men det er forløbere til denne oplevelse. For at kunne skelne dig selv fra omverdenen har du været nød til at trække dig fra den, hvilket er en forudsætning for at du kan blive selvbevidst men det har også har gjort dig mere og mere ensom. Netop det sidste vil manifestere sig i et voksende behov om atter at forbinde dig med verden (gruppen), hvilket er hvad næste periode handler om, en periode hvor man nu søger svaret på hvad meningen med livet er i et bevidst fællesskab med verden. Grunden til at du kan indgå i dette bevidste fællesskab er at du har opnået individuel bevidsthed. Du er blevet et selvbevidst væsen med en vilje til at være til i den fysiske verden, og med et dybt behov efter at vide hvorfor du er til i den. Du er nu klar til Hjerte udviklingsperioden. Hjerte perioden - Hvorfor er jeg til Du er bevidst kontakt med dit Ego, men ubevidst et med Hjertet og Hjerte Livsfeltet. Hvor Egoet står for jeg-viljen og jeg-identiteten, da står Hjerte perioden for det som i psykologien kaldes for selvet eller Det højere selv, og inden for den esoteriske psykologi er det Hjertet som i særlig grad udgør kontakten til det spirituelle og altså udgør et højere aspekt af dit væsen end det som Egoet står for. Når du træder ind i Hjerte perioden, da er dit legeme udviklet til et niveau, hvor du er rigtig god til at begå dig i den fysiske verden, og strukturerne i psyken er ligeledes udviklet til et niveau, der betyder at du nu er et væsen med en stærk grænse mellem bevidstheden og det underbevidste, med et defineret Ego (eller Jeg) i centrum af bevidstheden, og med en rigtig god fornemmelse for hvem du er. Du har opnået en selvbevidsthed, og er begyndt at mærke et behov efter ikke blot at vide noget om hvem du er (og at du er), men også efter at vide hvorfor du er. Generelt kan man sige at gennem Hjerte bevidsthed får du øjnene op for nye højere dimensioner af dig selv og livet deriblandt de mere spirituelle dimensioner. Man kan sige at hvor Ego perioden står for en Ego-psykologi, der defineres gennem

13 Livstemaerne (som minder en del om Arketyperne, og som du skal høre meget mere om senere) og dine komplekser (dit personligt underbevidste), da er er Hjertet en sjæls-psykologi som (foruden også at være associeret til Livstemaerne) defineres gennem en mere direkte kontakt med dit Overbevidste, der ikke involverer det personlige underbevidste. Dette er således en psykologi på et højere plan, en psykologi som er starten på en psyko-spirituel proces der leder til ny vækst og til integration af det jeg senere vil kalde Hjertets Livsoplevelse i bevidstheden, noget som vil føre til en tilstand, hvor du bevidsthedsmæssigt vil blive et med den Menneskehed som du er en del af. Hvor Ego perioden afføder en Ego-psykologi, da handler Hjerte perioden om en sjæls-psykologi. Hjertet åbner altså op til en verden, der bringer din oplevelse af livet i et ganske andet lys, og blandt andet afslører alle de illusioner, og al den smerte, som du troede på i Ego perioden fordi du med Hjerte bevidstheden formår at løfte dig op over Egoet og erkende det som en livs-erkendende entitet, der har sine begrænsninger. Således er du via Hjertet for første gang i bevidst kontakt med Egoet selv (og nu ikke blot med det som Egoet formår at bevidstgøre af livet). Hjerte bevidsthed medfører også en dyb tillid til livet, som ikke er Egoet forundt, en tillid til at livet vil dig det godt og en tillid til dig selv, uanset hvor du befinder dig og hvilke prøvelser du er udsat for. Hjertebevidstheden lader dig indse, at du ikke er et enkeltstående væsen, men et unikt væsen med en stærk forbindelse med andre væsener, og endvidere med en kontakt til ikke-fysiske dimensioner, som efterhånden vil blive lige så virkelige for dig som den fysiske dimension. Den intensiverede kontakt til dit personlige Overbevidste er noget som naturligvis vokser hen igennem udviklingsperioden, og som derfor i starten kun forekommer i lille grad. Det er en kontakt, som vil ændre din selvbevidsthed, dit syn på hvem du er som væsen. Dette vil ske på en måde hvor du vil blive mere og mere ubevidst et med de nye Hjerte energier i din bevidsthed, samt de højere Hjerte energier i dit Overbevidste (formidlet gennem Livstemaer eller via resonansaktivering af de bevidste Hjerte energier). Men kontakten til Hjerte energierne vil give dig en oplevelse af at du er mere end dit Ego, fordi denne kontakt gør dig i stand til at objektivere dit Ego. Du bliver altså i stand til for første gang, at blive helt bevidst om dit Ego, og kommer, som jeg kalder det, i bevidst kontakt til dit Ego. Du har for første gang vokset dig større end dit Ego. Denne objektivisering af Egoet vil ske i små skridt i løbet af første halvdel af Hjerte perioden, for da at afsluttes midt i Hjerte perioden (hvilket svarer til slutningen af Ego perioden) med et bevidsthedsmæssigt kvantespring (en Indvielse), der indebærer en fuld bevidst kontakt med (og objektivisering af) Egoet. Senere i 13

14 Lektionerne skal du se, at en fuld bevidsthed om Egoet sker samtidig med at du ophører med at have en personlig underbevidsthed. Dette er godt at bruge som markør på hvor langt man er fra at nå dette stadie. Indtil man når dette stadie er man altså mere eller mindre ubevidst et med Egoet, og altså ikke i stand til at forestille sig den tilstand man når via det bevidsthedsmæssige kvantespring i slutningen af Ego perioden (svarende til at man er halvt inde i Hjerte perioden). Det er altså i Hjerte perioden at du tager jagten på meningen med livet til et nyt niveau. Du vil i denne udviklingsperiode finde Hjertets mening, en mening der ikke bygger på bekræftelse af din person, men på at være en levende bidragende del af et større fællesskab. Du vil opleve at kontakten til Hjerteenergien har gjort dig bevidst om dit Ego, og dermed større end dit Ego og altså også større end dets verdensbillede og livssyn. Egoet gør drømme til virkelighed, ved at overbevise dig om at drømmen er virkeligheden. At vågne op til Hjertet, er at vågne op til virkeligheden, og afsløre drømmen for hvad den er. Du vil finde en ny mening i livet i samværet med andre mennesker, i gruppebevidstheden, og i oplevelsen af nye dimensioner af livet. Du vil få adgang til et nyt Livsfelt, Hjerte Livsfeltet. Du vil forstå at du ikke er, og aldrig har været, alene, og at du er en del af en Menneskehed der deler formålet med livet, og som vil nå dette formål ved hjælp af hinanden. Når du i din udvikling når til Hjerte periodens udgang vil du være klar til at søge en ny og dybere mening, der handler om hvordan hele Menneskehedens udvikling passer ind i en endnu større sammenhæng en mening, som formår at kaste lys over formålet, med ikke bare dit eget liv, men også hele Menneskehedens eksistens. Når du når til dette punkt er du klar til de Guddommelige udviklingsperioder. 3. De Guddommelige perioder. De Guddommelige perioder dækker 3 perioder som jeg kalder De Guddommelige perioder I-III. De dækker over udviklingsperioder som ligger langt fra hvor vi er nu, og som derfor er svære at sætte sig ind i. De fleste mennesker har såmænd svært nok ved at sætte sig ind i hvordan det er at have Hjerte bevidsthed, og må bruge Egoets forestillingsevne til at forestille sig hvad Hjerte bevidsthed egentlig er, hvilket er som hvis en døv person skal forestille sig hvordan det er at høre en symfoni af Mozart. En sådan forestilling kan kun blive et meget svag afskygning af virkeligheden. Sådan er

15 det med Hjertet, og derved i endnu større grad med de Guddommelige perioder. Jeg vil alligevel fortælle dig om min oplevelse af hvad disse udviklingsperioder handler om. Når du starter denne del af din udvikling har du en høj grad af Hjertebevidsthed og du oplever dig som en del af Menneskeheden, og denne oplevelse har fyldt dit liv med en oplevelse af dyb mening men også en dyb higen efter mere. Den Guddommelige udviklingsperiode 1 - Hvorfor er Menneskeheden til. Du er i bevidst kontakt med dit Hjerte (og Hjerte Livsfeltet), men ubevidst et med GD-1 energien (og GD-1 Livsfeltet). Når man første gang kommer i kontakt med bevidste Guddommelige energier, da har man allerede længe været under indflydelse af Overbevidste Guddommelige energier, som har skabt et dybt og stadig voksende behov for bevidstgørelsen af de Guddommelige energier. Man oplever sig selv som et individuelt væsen, med et behov for ikke bare at opleve sig selv i den større sammenhæng som Menneskeheden udgør, men også med et behov efter at få en oplevelse af hvordan Menneskeheden passer ind i en endnu større sammenhæng. Man fornemmer at det er i denne oplevelse, som man skal finde en endnu dybere mening med livet, og en endnu dybere forståelse af hvilken rolle man selv spiller for at denne mening kan manifestere sig i den verden man lever i. Man oplever at kun ved at få denne nye indsigt i livet kan man hjælpe andre væsener til også at få den. Netop dette at hjælpe Menneskeheden (og menneskerne i den) videre på dens udviklingsvej udgør et dybtfølt behov, som er opstået i samme takt som GD-1 energierne har taget til. Dit fokus er således på Menneskehedens udvikling og jo større din egen indsigt er i Menneskehedens rolle i den store sammenhæng, jo bedre er du til selv i stand til at hjælpe i denne sammenhæng. Din kontakt til dit personlige Overbevidste er nu forøget, og endvidere vil du for første gang opnå direkte kontakt med dit kollektive Overbevidste. Indtil nu har kontakten være medieret af hvad dit personlige Overbevidste har kunne modtage gennem dets sanseorganer (som jeg vender tilbage til), men så småt vil du nu kunne modtage energier fra dit kollektive Overbevidste direkte. Som altid er denne kontakt Overbevidst, men med kontakten til dit kollektive Overbevidste vil du nu også begynde at smelte sammen med selve viljen til din eksistens. 15

16 Den Guddommelige udviklingsperiode 2 Hvorfor er verden/kloden til?. Du er i bevidst kontakt med GD-1 energien (GD-1 Livsfeltet), men ubevidst i kontakt GD-2 energien (GD-2 Livsfeltet, det Kosmiske Livsfelt ) I denne udviklingsperiode er du så langt fra vores nuværende udviklingsperiode, at vi ikke har mulighed for at sætte os ind i den på anden måde end at forsøge at bruge intellektet. I denne periode er man klar over sin egen rolle i hele Menneskehedens udvikling, og at Menneskeheden (som man oplever sig dybt forbundet til) udgør et større hele, som har sin egen udviklings proces. Nu handler det om at kunne erkende hele denne udviklings proces, og at se den i et endnu større perspektiv, for at kunne forstå den på et dybere plan, og for at indse formålet med den. Dette udviklings niveau er så langt fra vores eget og på dette stadie (samt i sidste halvdel af forrige periode) har vi ikke et fysisk legeme, som vi kender det i dag. Vi har udviklet os ud over hvad livet (og det fysiske plan), som vi kender det i dag, kan tilbyde. Det menneskelige legeme og det fysiske plan har udspillet sin rolle, og vi indtager nu helt sikkert (med mindre vi ligefrem har valgt et fysisk legeme) et nyt legeme, og tager ophold i en ny og højere dimension end den fysiske. Herfra vil vi få større og større mulighed for at kunne manifestere vores indsigter til hele Menneskehedens bedste. På denne måde vil vi nå til en bevidsthed der vil favne ikke bare formålet med Menneskeheden, men som også vil indebære en oplevelse af den endnu større organisme, som hele Menneskeheden udgør en del af, en organisme som jo også har sin egen udviklings proces. Den Guddommelige udviklingsperiode 3 Hvorfor er Universet til?. Du er i bevidst kontakt med GD-2, men i ubevidst kontakt til Kilden og Evolutionsfeltet. Du er ved at træde ind i en ny evolutions cyklus. I denne udviklingsperiode vil vi lære at se ind i Kilden/verdenssjælen/Kosmos og indse dennes essens. Vi er stadig på en udviklingsvej, men vi er nået til slutningen på en kæmpe udviklings proces der udgjorde 7 store Udviklingsperioder, og nu skal vi starte en ny udviklingscyklus, hvor du skal de samme principper igennem, men på et højere niveau. Din indsigt i dig selv, i Menneskeheden, i Kosmos, og i Gud sker altså i

17 denne udviklingscyklus på et niveau der afspejler denne cyklus, mens det vil ske på andre niveauer i andre udviklingscykler. Afslutning. I Lektionerne skal du høre meget mere om udviklingsperioderne, og om hvordan det sikres at vi altid bevæger os frem i dem og kontinuertligt udvikler os i dem. Nu har du fået en første kort introduktion til at vores udviklings proces involverer forskellige udviklingsperioder, der repræsenterer forskellige aspekter af livet. Alle perioderne tager hensyn til hvor du selv er i din udvikling, og giver dig således lige præcis det du har brug for at komme videre og giver dig også det som gør at du faktisk vil videre! Således kræver fremskridt og udvikling 2 ting: forudsætningerne for det, og viljen til det. Vi har set at der er 7 perioder. Der er Rod perioden, som hjælper dig til at etablere dig i det fysiske element. Der er Pre-Ego, Ego og Post-Ego (Hjerte) perioderne, som udvikler dig til et Selv-bevidst væsen, der også er bevidst om at du er en del af et større hele, et væsen der mærker den dybe livs-mening som udspringer af at være del af dette fællesskab. Og sluttelig er der de 3 Guddommelige perioder, som alle foregår i andre dimensioner end den fysiske (med mindre den fysiske ligefrem vælges til), og som fører dig helt tæt på Kilden til din eksistens. 2 sideløbende Evolutions processer. For at sikre bevægelsen gennem alle disse udviklingsperioder, og en vilje til fremdrift i det levende væsen, da består hele vores udviklingscyklus ikke bare af 7 udviklingsperioder, men ydermere af to store Evolutions cykler. Den ene evolution udgøres af den Bevidste evolution, og den anden af den Overbevidste Evolution. Denne struktur, bestående af 2 evolutions cykler, sikrer den evige fremdrift, og er desuden reflekteret i hvordan vores egen person er opbygget, idet vi også består af en Bevidst del samt en Overbevidst del. Dette er naturligvis ikke tilfældigt, idet den bevidste del af vores person interagerer direkte med den Bevidste evolution, og den Overbevidste del af vores person interagerer direkte med den Overbevidste evolution. At det fungerer på lige denne måde sikrer at vi udvikler os, og at det faktisk kun er muligt at bevæge sig fremad. Faktisk er det denne opdeling af vores udvikling i 2 Evolutions processer, der sikrer at både viljen til, og forudsætningerne for, udviklingen er tilstede. 17

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder.

Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder. Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder. 1 Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om Energierne bag udviklingsperioderne. Kapitlet vil blive en del af min nye bog som vil være en efterfølger

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Illustrationer over Livet

Illustrationer over Livet Illustrationer over Livet - En kort oversigt - Alle Illustrationsnumre svarer til numrene på figurene i bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Illustration 1. Menneskehedens 7 Udviklingsperioder. Menneskeheden

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Nærvær, bevidstgørelse og tro

Nærvær, bevidstgørelse og tro Nærvær, bevidstgørelse og tro Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Når Solar plexus lider.

Når Solar plexus lider. Når Solar plexus lider. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud af det

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden.

Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden. Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre

Læs mere

Når egoet bliver usynligt.

Når egoet bliver usynligt. Når egoet bliver usynligt. Jes Dietrich Dette er et nyt kapitel i min bog Hjertet og Solar Plexus. Det vil være at finde i den nye udgave af bogen. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012

Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012 Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012 1 Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om Spiral tilstandenes energier. Kapitlet vil blive en del af min nye bog som vil være en efterfølger

Læs mere

Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011

Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011 Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011 1 Om dette kapitel. Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om at arbejde med Solar Plexus nærmere betegnet med det jeg kalder Den

Læs mere

Citater fra: Af Jes Dietrich

Citater fra: Af Jes Dietrich Citater fra: Hjertet og Solar Plexus Erindringens Tale Balancepunktet Af Jes Dietrich Dit liv er en stor proces af valg med det formål at udvikle dig selv og elske dig selv mere. Den dag du ikke behøver

Læs mere

Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich

Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich Af Jes Dietrich Indhold 1. Solar plexus og hjertet. 3 Indledning. 3 Introducerende bemærkninger 3 En indre ensomhedsfølelse i solar plexus forflytter identitetsfølelsen

Læs mere

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling.

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af

Læs mere

Fra Maslow til Barrett

Fra Maslow til Barrett Fra Maslow til Barrett Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Overblik over Richard Barrett s 7 trins Bevidsthedsmodel Grunden til at Barrett skabte bevidsthedsmodellen,

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej 1 Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej Informationsrække i 7 dele Del 1: Dét, som virkeligt forandrer os Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole LECTORIUM ROSICRUCIANUM Internationale

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede!

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! Dag 6: Sådan finder du dine muligheder I dag skal vi tale om dine muligheder. Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! I dag skal du finde

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 01.12.2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 Godaften og velkommen til december meditation. Det er dejligt, at så mange af jer har glæde af serierne og får

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

RE I NKARNATIONS PRINCIPPET

RE I NKARNATIONS PRINCIPPET MARTINUS RE I NKARNATIONS PRINCIPPET MARTINUS INSTITUT København I969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut (Bearbejdet af Mogens Møller). Logos-Tryk 1. KAPITEL Døden skal ophøre med at være

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 Matt 22,34-46 s.1 Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 LIVETS MENING Hvad er meningen? Hvad i al verden er meningen? Hvad er livets mening? Mange vil sige, at der

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 De syv stråler er et grundlæggende element i den nye tidsalders psykologi, og interessen for at studere og forstå de syv stråler er voksende. Stadig flere erkender, at åndsvidenskaben

Læs mere

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100%

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Velkommen til miniforløbet Sådan skaber du dit gennembrud nu! Det er så dejligt at se så mange fantastiske kvinder tage

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Maj Juni meditation Episode 2

Maj Juni meditation Episode 2 01-06-2017 Maj Juni meditation Episode 2 Velkommen til 2 episode af meditationsserien og det er igen Kryon, med stærk tilstedeværelse af Alia fra Plejaderne, som er til stede. Du skal blot sidde dig godt

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Intro meditation til December meditations-serie

Intro meditation til December meditations-serie Intro meditation til December meditations-serie 17.11.2016 Velkommen til alle. Dette er en kanaliseret meditationsrække med mine primære guider Kryon og Metatron. Desuden bliver der formidlet bevidsthed

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

[;:~~>-ql k~~ J..t--, ivt.v;.' }<-'t""' \fl.1-j.-lm. Le... ~...J F()Vv1o:5 l '1 i I. j;:}.1.<t-~- D w0. [Hæfte 25, 1934] D.eh~ ~)-CG I...

[;:~~>-ql k~~ J..t--, ivt.v;.' }<-'t' \fl.1-j.-lm. Le... ~...J F()Vv1o:5 l '1 i I. j;:}.1.<t-~- D w0. [Hæfte 25, 1934] D.eh~ ~)-CG I... 438 Fængselsoptegnelser ------- den, man kæmper for ved at fremkalde lidenskaber og menneskelig varme, overhovedet ikke kan fremkalde "nye kun~tnere"; man kan med andre ord ikke sige, at denne eller hin

Læs mere

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse Selvets manifestation i tid, rum og bevægelse Af Carl V. Hansen (trykt i Theosophia nr. 1. sept. - okt. 1949 22. årgang) Ved en umiddelbar betragtning af selve naturens orden vil ethvert intelligent væsen

Læs mere

Symbol nr. 43. Symbol over "Livets Bog

Symbol nr. 43. Symbol over Livets Bog Symbol nr. 43 Symbol over "Livets Bog Livets Bog et resultat af pligtfølelse Livets Bogs mission. Livets direkte tale. Livets religion 43.1 Da mit eget liv er af en sådan natur, at jeg ved selvsyn har

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre Menneskets Åndelige Opbygning Chakra - Livsenergi Centre 1 Ligesom chakraerne har deres korrespondance i det fysiske legeme, så har de også korrespondancer i de indre legemer. Lidt baggrund omkring Chakra

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ Lad mig starte med en forventningsafstemning Når du går i gang med at arbejde med dig selv, vil der før balance komme ubalance, selv om det ikke er sådan, de sælger det

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

SIQ - Spirituel Intelligens

SIQ - Spirituel Intelligens Institut for Holisme og Forskning SIQ - Spirituel Intelligens SIQ - Spirituel Intelligens Livskilden 2004 Livskilden Gl. Strandvej 199 A 3060 Espergærde 4913 4869 e-mail: livskilden@post.tele.dk www.livskilden.org

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Af Randi Green,, 2011 Hvad er en delpersonlighed? På et mere jordnært plan kender vi alle de små forskelle i vores jeg, vores personlighed. Vi har

Læs mere

Hvordan ser en lyserød elefant ud?

Hvordan ser en lyserød elefant ud? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. maj 2016 Kirkedag: Pinsedag/B Tekst: Jer 31,31-34; ApG2,1-11; Joh 14,15-21 Salmer: SK: 290 * 289 * 291 * 298,3 * 287 LL: 290 * 297 * 289 * 291 * 298,3

Læs mere

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig.

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig. 15.09.2016 September meditation Episode 3 Velkommen til den tredje episode af september meditations serien. Jeg hedder Merethe Bonnesen, og de syv ærkeengle fra første episode er netop trådt ind i feltet

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig 730 Vi pløjed 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os 729 Nu falmer skoven 277 Som korn 728 Du gav mig Vi er taget i skoven for at holde takkegudstjeneste over den høst, der nu er i

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

Sind & Sjæl. L.A. Coplan. www.visdomsnettet.dk

Sind & Sjæl. L.A. Coplan. www.visdomsnettet.dk 1 Sind & Sjæl L.A. Coplan www.visdomsnettet.dk 2 Sind & Sjæl Af L.A. Coplan Et vigtigt spørgsmål Det er et vigtigt spørgsmål, og der er god grund til at venner taler med hinanden om det. I sin bog Modern

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Den Feminine Kraft. Lucindra ~ 1 ~

Den Feminine Kraft. Lucindra ~ 1 ~ Den Feminine Kraft Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra De Tre Gratier - LandArt Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl Indvielsens Port - Vejen til den 3. indvielse Lysets Kvinder

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indholdsfortegnelse. Min Styrkebog i Skolen få styrkerne i spil i klasseværelset

TIL GENNEMSYN. Indholdsfortegnelse. Min Styrkebog i Skolen få styrkerne i spil i klasseværelset Side 4 Denne side må ikke kopieres Glæde & Børn v/louise Tidmand Indholdsfortegnelse Om forfatterne... s. 6 Forord... s. 7 Positiv psykologi og styrker... s. 7 Materialets mål... s. 8 De 24 styrker...

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

Når væren bliver terapiens fundament

Når væren bliver terapiens fundament Når væren bliver terapiens fundament I dag har vi en dyb viden om og mange erfaringer med menneskets psykiske og spirituelle udvikling, som terapeuter og spirituelle lærere over hele verden har samlet

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Udgivet af Susan Schvartz Larsen

Udgivet af Susan Schvartz Larsen Udgivet af Susan Schvartz Larsen Kære læser Først en lille introduktion til, hvordan du kan bruge Dagenes tekster. Dine tanker styrer alt i dig det er den helt korte version. Den lange kan du få på et

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den LARMENDE Stilhed Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den larmende stilhed Af Erik Ansvang Støj, støj, støj Man ser det overalt. Højtsnakkende mennesker med mobiltelefonen presset mod øret stående,

Læs mere

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer.

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. 3. Spejling af det, som er tabt, givet eller taget væk. 4. Spejling af flugt. 5. Spejling af din

Læs mere