NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 4, 2007, 18. årg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 4, 2007, 18. årg."

Transkript

1 NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 4, 2007, 18. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1

2 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening for Nørbygård og dermed de mennesker, der bruger vore tilbud. NØRBYGÅRD er en selvejende institution, oprettet i 1980 i samarbejde med KFUM's Sociale Arbejde i Danmark. Nørbygård har driftsoverenskomst med Thisted Kommune. BESTYRELSE: Ove Raahede, formand Jan Danielsen Bendt Thøgersen Niels Madsen Henning Korsbakke Niels K. Thomsen Niels Chr. Poulsen Charlotte Døjholt Lisbeth Hedegaard Sanne Rasmussen Aksel B. Madsen Dorthe Sandorana Ulrik Nielsen, kasserer REDAKTION: Inga Pedersen (ansvarsh.) SATS & TRYK: ThyboGrafen/Hanstholm Bogtrykkeri OPLAG: eksemplarer GIRO NR.: ADRESSE: Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm Mail: Web: NØRBYGÅRD NYT udkommer 4 gange årligt til foreningens medlemmer, andre sociale institutioner, frivillige organisationer, netværksgrupper, øvrige samarbejdspartnere m.fl. Deadline for indlæg til næste nummer af Nørbygård Nyt: 15. februar 2008 NØRBYGÅRDS BESTYRELSE: Mogens Kruse (formand) Bent Møller Jensen Gunvor Nicolajsen Svend Åge Pedersen Finn Andersen Ove Raahede TELEFONER: Kontoret: Telefax: Beboere: NETVÆRKS-KONSULENT: Charlotte Døjholt: PÅRØRENDE-KONSULENT: Nina Vognsen: PROJEKTLEDER/BØRN: ADRESSE: Nørbygård, Nørbyvej Hanstholm Mail: Hjemmeside: Thisted Kommune 2

3 REDAKTIONENS SPALTE Nørbygård 2007 det handler om et godt liv for alle i familien! Vi nærmer os igen et årsskifte og vil i den anledning kigge lidt tilbage på året, der snart er gået har på flere måder været et specielt år, og især to forhold har præget dagligdagen på Nørbygård. Jeg tænker først og fremmest på, at det er år 01 efter kommunalreformen og dermed overgang til ny driftsaftale med Thisted kommune, og dels opgaven med ny plan: Nørbygård 2008 alkoholbehandlingscenter og bosted. Kommunalreformen har betydet mange forandringer af organisationer, samarbejdsstrukturer, ændrede visitationsprocedurer og mange nye samarbejdspartnere. Midt i alle disse forandringer (og ind imellem lidt kaos!) har vi forsøgt at levere service til borgerne, så de mindst muligt er blevet påvirket/ramt af forandringerne i kommunerne. Det er min oplevelse, at det er lykkedes igen og igen. Nørbygårds kerneydelse Vi har også i 2007 forsøgt at fastholde fokus på de mennesker, der har valgt at bruge Nørbygårds tilbud om omsorg og alkoholbehandling. Nørbygårds årskalender indeholder navne på ca. 100 personer, som vi i 2007 har sagt velkommen til. Hertil kommer tilbud til pårørende og børn, mennesker der har modtaget ambulante tilbud og efterbehandling. Toon o Grafen: INDHOLD: Ny weekendtur: Nørbygård 2007:... 3 Reportage fra Julehilsener: Bakkevæld: Ny julesalme:... 4 Alkohol-statistik: Gensynsdage og Aktivitets-tilbud: efterbehandlingsdage: Ny plan: Ny afdelingsleder: Modeshow: Lokal-Nyt

4 Vi må konstatere, at kommunalreformen endnu ikke har løst/helbredt menneskers afhængighed af alkohol og andre rusmidler, og at der hos politikerne fortsat er en vilje til at bidrage til at løse denne opgave og forebygge yderligere social deroute. Der er store personlige, familiemæssige og økonomiske omkostninger ved ikke at gøre noget ved sin afhængighed af rusmidler. Ny plan: Nørbygård 2008 alkoholbehandlingscenter og bosted Som omtalt andet steds i dette blad, har der i 2007 været arbejdet med en ny plan, hvor Nørbygård opdeles i 3 selvstændige driftsenheder og herefter vil have en vifte af specialiserede tilbud målrettet borgernes ønsker og behov. Ny adresse? Er man i behandling på Nørbygård, er man automatisk gratis medlem af Nørbygårdforeningen og vil således få tilbudt bladet Nørbygård Nyt. For alle medlemmer i foreningen gælder det: HUSK ved flytning at give besked om adresseændring til Sonja Raahede, Ulstrup, der er tovholder på adresselisten. Sonja Raahede træffes på tlf Det er en opgave, som hele medarbejdergruppen har brugt meget energi på i året løb. Det er meget glædeligt, at planen nu er godkendt af Socialministeriet og Thisted byråd. En stor tak til Thisted byråd for en merbevilling på kr. til udvikling og sikring af Nørbygårds alkoholbehandlingstilbud. Det er meget flot i en tid, hvor mange kommuner har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Det handler om mennesker! I Nørbygård Nyt har vi året igennem kunnet læse om mange forskellige og spændende aktiviteter, der har sit udgangspunkt fra Nørbygård og Nørbygårdforeningen. Mange nuværende og tidligere beboere har bidraget med meget personlige indlæg om deres liv før, under og efter Nørbygård. Tak for det. Det handler om mennesker, som har det til fælles, at de er afhængige af alkohol. Løgn og benægtelse af problemer med at styre alkohol har været en del af hverdagen før Nørbygård, ligesom alkoholmisbruget har haft store omkostninger for pårørende og børn. Derfor er den første dag af et behandlingsforløb på Nørbygård en stor begivenhed og starten på en personlig forandringsproces. Kompetenceudvikling Også i 2007 har vi haft fokus på medarbejdernes kompetence. Vi har haft et samarbejde om supervision og efteruddannelse med Psykologhuset Kognitivt Fokus i Århus ved psykolog Lena Højgård Isager og ligeledes et samarbejde med specialist i tilbagefaldsforebyggelse, Anne Grethe Nyeng, Cenaps Danmark. Disse tiltag har for medarbejdergruppen været meget inspirerende og lærerige. Her i efteråret har vi indledt et samarbejde med Damtoft Consult i Århus, hvor der er fokus på kvalitetsudvikling, evaluering og dokumentation. Målet er fortsat at blive endnu bedre til at løse opgaverne, men også at lave kvalitativt dokumentation for vores indsats. En tid med store forandringer Således blev 2007 et år med mange forandringer. Det er dog sikkert, at 2008 vil byde på endnu flere forandringer, og det gælder ikke mindst for Nørbygårds medarbejdergruppe. Der er i årets løb blevet ydet en ekstraordinær indsats. Tak for det! - Det bliver både spændende og udfordrende at få ny plan: Nørbygård 2008 ført ud i praksis. Nørbygård vil også i 2008 være et godt behandlingstilbud til mennesker og familier, hvor alkohol dominerer og styrer hverdagen og ligeledes for mennesker med andre særlige sociale problemer, som ønsker hjælp og støtte til afklaring og til at lave forandringer i sit liv. Erik Jeppesen centerleder 4

5 En julehilsen Juletiden på Nørbygård er noget helt specielt. Mange tidligere beboere husker advents- og juletiden som en anderledes tid på Nørbygård. Ofte har tidligere jul og nytår været præget af alt for meget druk. At fejre jul på Nørbygård er at fejre jul i fællesskab! Når dette blad ser dagens lys er vi midt i adventstiden, som er forbundet med håb, forventninger, lys og glæde. Sådan vil vi også gerne, at adventstiden på Nørbygård skal være. Det kan være svært at smile og sige glædelig jul, hvis man synes, at der ikke er nogen god grund til det. Julen er også ensomhedens tid, især hvis man ingen har at fejre jul sammen med eller savner et eller flere mennesker, som man ikke har mulighed for at være sammen med. Jeg vil ønske bladets læsere en rigtig glædelig jul, samt et godt og velsignet nytår. TAK til alle, der har relationer til Nørbygård for samarbejde og fællesskab i årets løb. - Vi glæder os igen til at fejre jul på Nørbygård - en jul hvor juleevangeliets budskab om fred og glæde må nå den enkelte. Glædelig jul - godt nytår! Erik Jeppesen Centerleder 5

6 Nørbygårdforeningens generalforsamling på Nørbygård, fredag den 25. april 2008 Vi starter med aftensmad kl Dagsorden udsendes i næste nummer af Nørbygård Nyt. Nørbygårdforeningen Fra Charlotte Døjholt, netværkskonsulent, sendes følgende julehilsen. Det er med julelys i øjnene, jeg tænker tilbage på året, der snart er gået. Jeg oplever en varme og glæde, når jeg kommer i Nørbygårdforeningens lokalgrupper. Jeg føler mig godt modtaget, og det vil jeg gerne sige en stor tak for. Nørbygårdforeningen er en støtteforening for de mennesker, der bruger Nørbygårds tilbud. Foreningen har i dag ca. 250 medlemmer primært tidligere brugere, pårørende, frivillige støttepersoner og venner af huset. Der er stor aktivitet i lokalgrupperne. Der har i årets løb været forårstur til Firbjergsande på det naturskønne Venø, kanotur på Gudenåden, sommerferietur til Hovborg på Langeland og efterårs-weekendtur til Bakkevæld på Mors, hvor rigtig mange deltog både børn og voksne. Der har været arrangeret foredrag med Jesper Grubach omkring Gorskis teorier om Forebyggelse af tilbagefald, også der var der stor opbakning. Der har været arrangeret grill og bowling aftener ude i lokalgrupperne til stor glæde for mange beboere, pårørende og børn. Socialt samvær og hygge prioriteres højt i de 5 lokalgrupper, hvor man mødes mindst en gang i måneden. Også der er der stor opbakning trods ny rygepolitik i Danmark. Den nye rygepolitik tager lokalgrupperne som en udfordring og bevarer fokus på vigtigheden i det sociale samvær trods lokaler med rygeforbud. Alt det er med til at skabe et godt, trygt og ædrueligt netværk, hvor man kan føle sig velkommen. Der har været afholdt informationsaftener om Nørbygårdforeningen, hvor lokalgrupperne på skift har været på Nørbygård for at fortælle om livet ude i lokalgrupperne, og hvordan man kan bruge og få gavn af en lokalgruppe. Det har de gjort rigtig godt til gavn for beboerne på Nørbygård. Det har været både inspirerende og hyggeligt at have besøg fra lokalgrupperne. Jeg vil slutte med at takke lokalgrupperne for et godt samarbejde i Jeg glæder mig til, at fortsætte dette samarbejde i Jeg ønsker jer og jeres familier en Glædelig Jul samt et Godt Nytår. Mange varme Julehilsner fra Charlotte Døjholt Netværkskonsulent, Nørbygård. 6

7 Nørbygårdforeningen Fra Nørbygårdforeningens formand, Ove Raahede, Ulstrup, sendes følgende julehilsen. Nu hvor du snart har brugt et helt år, så prøv lige at sætte dig ned og tænk på ikke kun hvad du har nået i det år, der snart er slut, men tænk også på at du har oplevet hver eneste dag. Du har været her. Det giver da en dejlig varm følelse her i denne kolde tid og som vi jo alle sammen véd: Varme er energi, og denne energi kan vi så bare bruge af til en masse ting. Noget af al denne energi kan du så bruge på at få dit liv til at blive, som det var før, du blev aktiv alkoholiker. Her tænker jeg på det forhold, du havde til din familie, dine børn og dine nærmeste. Det kan lade sig gøre at få dem alle tilbage! Det giver varme, rigtig meget varme (energi). Nu da du ikke længere skal bruge energi på at skaffe til den næste, så får du nok også en god ro på dig selv og dermed også en masse overskud til at leve det gode liv. Da jeg hørte denne sætning første gang, tænkte jeg: Hvad er det dog for noget mærkeligt vrøvl! Senere fandt jeg ud af, at det kunne betyde, at du får det bedre med dig selv, at du er fri, at du har fået energi til at prøve at gøre noget godt for andre, at du tør være den, du er. Da det jo snart er jul, så prøv også lige at tænke på, hvordan julen er nu i forhold til før. Jeg tror, du vil finde ud af, at den er bare rigtig god, for du er jo med hele tiden. Så med al den energi du nu har, så håber jeg, at vi ses til nogle af alle de ting, der foregår i vores forening Nørbygårdforeningen. Til slut vil jeg ønske dig og din familie en rigtig GOD JUL og et GODT NYTÅR. Ove Raahede 7

8 Sommerferieturen med Nørbygårdforeningen 2008 Tidspunkt: UGE 29 Fra den 12. juli til og med den 19. juli Turen går denne gang til en dejlig lejr ved Middelfart på Fyn Der kommer nærmere informationer omkring tilmelding i Nørbygaard Nyt efter jul. HUSK AT PLANLÆGGE JERES FERIE, SÅ I KAN KOMME MED PÅ DEN TUR. Med venlig hilsen Ferieudvalget i Nørbygårdforeningen Bliv medlem af NØRBYGÅRDFORENINGEN Nørbygårdforeningen er en forening for: - tidligere og nuværende brugere af Nørbygård - pårørende - frivillige medarbejdere - støttemedlemmer - andre interesserede Vi laver aktiviteter, som er med til at - øge livskvaliteten - skabe fællesskab - opbygge socialt netværk - forbedre situationen omkring udskrivning - forebygge nye institutionsophold Vi mødes f.eks. til hyggeaftener, diskussioner, udflugter og weekend-ture. Har du lyst til at - få yderligere oplysninger - høre om aktiviteter, hvor du bor - blive støttemedlem - blive frivillig medarbejder... så kontakt os! Årligt medlemskontingent: kr. 75,-. Gavebidrag indbetales på gironr Foreningsadresse: Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm. Telefon:

9 Ny julesalme Tekst: Henning Toft Bro Melodi: Helge Engelbrecht Det tændtes over stalden, hvor jesusbarnet lå, og folk kom hen og priste et barn på halm og strå. Der lå han kongesønnen, vor frelser, Gud og mand, han lyste op i skæret fra himmelbuens rand. Den nat af alle nætter hvor himlens lys blev tændt, og tusindvis af engle blev ud af himlen sendt. De svævede til jorden, og sang i vilden sky om Jesus, verdens frelser om fred i land og by. De sang om håb og glæde, som nu blev plantet ud i hvert et menneskehjerte af kærlighed, af Gud. De sang om jesusbarnet om tiden, der blev vendt den nat af alle nætter, hvor himlens lys blev tændt. Han er det lys, der brænder. Han stækker mørkets magt og tænder håb og glæde i kærlighedens dragt. Vi synger om vor frelser, om tiden der blev vendt. Den nat af alle nætter, hvor himlens lys blev tændt. 9

10 Gensynsdage & Efterbehandlingsdage i 2008 for tidligere beboere og pårørende til tidligere beboere Nørbygård inviterer nuværende beboere tidligere beboere pårørende voksne børn børn (ca år) til Nørbygård på nedenstående datoer og tidspunkter. lørdag d. 5. januar 2008 kl lørdag d. 2. februar 2008 kl lørdag d. 1. marts 2008 kl lørdag d. 5. april 2008 kl lørdag d. 3. maj 2008 kl lørdag d. 7. juni 2008 kl VIGTIGT - husk tilmelding senest 1 uge før på tlf Hvis du vil vide mere, så kontakt os gerne! Anne-Mette Dieckmann - Charlotte Døjholt 10

11 NYT FRA NØRBYGÅRD: Ny plan: Nørbygård 2008 alkoholbehandlings- center og bosted I 2007 har der i et samarbejde mellem Socialministeriet, Thisted kommune, KFUM s Sociale Arbejde i Danmark og Nørbygård været arbejdet med en ny plan for Nørbygård. Det handler om indholdet, og hvilke tilbud der skal være på Nørbygård. Baggrunden for ændringer af Nørbygård var, at Socialministeriet var af den opfattelse i slutningen af 2006, at Viborg amt/ kommunerne modtog for meget i statsrefusion. Dette forhold dukkede op i kølvandet af kommunalreformen og i en tilpasning af tilbuddene i Region Nordjylland. En styringsgruppe med repræsentanter fra ovennævnte instanser samt hele medarbejdergruppen har i årets løb bidraget til udvikling af ny plan: Nørbygård 2008 alkoholbehandlingscenter og bosted. Her i efteråret har bestyrelsen for Nørbygård, Thisted kommune og Socialministeriet godkendt ny plan, og der arbejdes p.t. intenst på at implementere planen. Det betyder, at det Nørbygård vi kender i dag afvikles, og der etableres 3 nye selvstændige driftsenheder, som hver har sit budget, medarbejdergruppe, dagsprogram og indhold m.v. med virkning fra den 1. januar Bosted Kort fortalt etableres der et midlertidigt botilbud (jf. SEL. 110) til mennesker med særlige sociale problemer, f.x. misbrug, psykiske problemer, mistrivsel, boligløs m.v. Der vil her være fokus på omsorg, samtaler, aktiviteter og støtte, motivation til at lave forandringer i sit liv. Alkoholbehandling Der etableres en alkoholbehandlingsenhed (jf. SUL. 141) til mennesker, der har behov for behandling af afhængighed af alkohol, medicin m.v. Det behandlingstilbud vil blive endnu mere målrettet og intensiv end det, vi kender i dag. Som noget væsentligt nyt kan børn medbringes under behandlingen på Nørbygård, og behandlingstilbuddet kan ligeledes modtages ambulant. Efterbehandlingsbotilbud Midtvejshuset, Molevej 32 (jf. SEL. 107) er til menne- 11

12 sker, der har gennemført et alkoholbehandlingsforløb på Nørbygård, og som fortsat har behov for massiv støtte til en fortsat rusfri tilværelse. Der er ligeledes fokus på at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Modtagerafdeling I ny plan indgår endvidere, at der skal etableres en modtagerafdeling for 2 personer. Målet er at fastholde, at alle boafdelinger skal være rusfrie. Denne afdeling arbejdes der på at få etableret i 2008 eller snarest herefter. Modtagerafdelingen kan ikke umiddelbart etableres i den bestående bygningsmasse, hvorfor der skal etableres en mindre tilbygning til Nørbygård. Evaluering, dokumentation og kvalitetsudvikling Endelig er det besluttet, at der skal ske en styrkelse af evaluering og udarbejdelse af dokumentation og dermed kvalitetsudvikling. En opgave alle i medarbejdergruppen skal arbejde med, hver indenfor sit felt. Vi har lavet aftale med Damtoft Consult, Århus, som skal hjælpe os med denne opgave. Det er kort fortalt indholdet i ny plan: Nørbygård 2008., som vil komme til at betyde store forandringer for Nørbygårds målgruppe, men også for Nørbygårds medarbejdergruppe. Igangsætning af ny plan Der er i den sidste del af 2007 arbejdet intens med at implementere ny plan, bl.a. fordeling af medarbejdere på de nye opgaver, fordeling af boafdelinger, fordeling af kontorer og grupperum, udvikling af indhold i dagsplan og behandlingskoncept, udarbejdelse af ny driftsoverenskomst og vedtægter, udarbejdelse af nyt informationsmateriale, hjemmeside og tilbudsportalen og meget andet. Det er ledelsen og medarbejdernes mål, at kvaliteten og indholdet i de nye tilbud på Nørbygård må blive endnu bedre og mere målrettet end det, vi kender i dag. Der vil også være genkendelige elementer i det nye Nørbygård. Målet er fortsat, at mennesker der har behov for Nørbygårds tilbud om omsorg og behandling, skal have et tilbud af høj kvalitet. Det vil fortsat være således, at det er målet at møde beboerne på en respektfuld og anerkendende måde og lytte til den enkeltes ønsker om et godt liv fremover. Erik Jeppesen centerleder 12

13 Ny afdelingsleder på Nørbygård Nørbygård har med virkning fra 1. dec ansat ny afdelingsleder til at varetage den daglige ledelse af den nye bosteds afdeling, der træder i kraft på Nørbygård i.f.m. ny plan Trine Nordmand Jensen hedder hun, er 36 år og er i Money - money - money til Røde Kors og Nørbygårdforeningen Nørbygård lagde endnu engang lokaler til, da Røde Kors og Nørbygårdforeningens genbrugsbutik i Hanstholm arrangerede et flot modeshow tirsdag den 30. oktober i Hanstholm. Dette arrangement er efter- Modeshow på Nørbygård øvrigt også gammel thybo. Trine er uddannet socialrådgiver med efterfølgende terapeutuddannelse fra Institut i Bjødstrup. Hun har gennem flere år arbejdet på døgninstitution i Holstebro med stofafhængige og har således stor kendskab til misbrugsområdet. Hun er i skrivende stund nu ansat som socialrådgiver ved Jobcentret. Til dig, Trine, vil vi sige tillykke med ansættelsen og velkommen til Thy med ønsket om et godt og inspirerende samarbejde på Nørbygård. Medarbejderteamet hånden blevet en fast årlig tradition, og der var i år rekord m.h.t. antallet af gæster udefra, der ønskede at overvære showet. På flotteste vis blev et stort sortiment af tøj til enhver lejlighed præsenteret på den grønne løber -d.v.s. børne- og fritidstøj, smoking, vinter- og festtøj, pelse m.m. Mange gjorde en god handel, og for arrangørernes vedkommende fik de en god indtjening på godt 4.000,- kr. denne aften. Nina Vognsen, der er formand for Røde Kors i Hanstholm, styrede aftenen på fornemste vis, så alt forløb, som det skulle. Tak for et godt modeshow. Nørbygård Se en billedcollage på de næste sider - det påvirker børn at vokse op i en familie med alkoholmisbrug samtaler med børnene grupper tilpasset børnenes alder m.v. forskellige aktiviteter sammen med andre børn, unge og evt. forældre Ønsker du at vide mere, så kontakt os gerne på tlf

14 14

15 15

16 Lokal-Nyt Fra Lisbet Hedegaard, Thisted, har Nørbygård Nyt modtaget dette brev, som hermed trykkes i bladet (red). TAK! Det er efterhånden længe siden, jeg første gang stiftede bekendtskab med Nørbygård. Et bekendtskab der bestemt ikke fik en særlig god modtagelse fra min side. Jeg var kort og godt imod ALT! Så er det på plads. Heldigvis kan vi alle blive klogere, og det blev jeg lykkeligvis med tiden. Jeg har mødt megen klogskab, livserfaring og gå-på-mod hos de mennesker, der igennem tiden har krydset min vej. Jeg vil tillægge Nørbygårds opfølgningsdage og Nørbygårdforeningen en stor del af æren for, at jeg i dag kan sige: Tak fordi jeg har fundet det gode ædru liv. De mange glade, alvorlige og tænksomme stunder sammen med andre Nørbygård-folk er for mig en ubeskrivelig hjælp i en hverdag, hvor man let kommer til at føle sig alene og anderledes. Det er rart at have steder, hvor man føler sig tryg, steder hvor andre forstår, hvorfor små ting kan fylde så meget, steder hvor man kan lufte sine inderste følelser og tanker uden at være bange for andres bagtalelse og løftede øjenbryn. Mit håb er, at opfølgningsdagene må bestå, selvom strukturen på Nørbygård omlægges. Mit håb er også, at de forskellige lokalafdelinger af Nørbygårdforeningen må få mange gode år endnu. Ved fælles hjælp kan vi nemlig løfte selv de tungeste sten af vejen. I dag er jeg så rig på erfaringer som ædru alkoholiker, at jeg føler mig i stand til at dele ud af mine fejltagelser og succeser samtidig med, at jeg suger alle de erfaringer til mig, jeg kan få fra andre. I al ydmyghed sender jeg en stor tak til alle jer, der hjælper mig! Med ønsket om et godt nytår. Lisbet Hedegaard Hvorfor kan de mode-folk ikke bare bruge briller som en anden en i stedet for de åndssvage linser... Nykøbinggruppen Ja, vi har jo flyttet vores møder fra mandage til onsdage, og det går godt. Vi er små 20 personer hver gang. Siden sidst har vi været ude at bowle og ikke at forglemme vores efterårstur til Bakkevæld. Det var en vellykket tur med et fantastisk stjerneløb, hvor folk fik lidt frisk luft i stedet for bare røg og kaffe. Af kommende ting kan vi nævne vores jule-kom-sammen, som er lørdag den 15. dec. fra kl Husk at sætte kryds i kalenderen. Til slut vil vi her fra Nykøbinggruppen ønske alle en rigtig god jul og et godt nytår med ønsket om et lykkebringende år. Mvh Nykøbinggruppen 16

17 Viborggruppen Weekendtur den 11 / april 2008 Sted: Lejrgården Dollerup v/hvalpsund m/udsigt over Hvalpsund, Salling, Fur, Livø og Livø bredning. Angående tilmelding bliver det sendt ud senere Detaljeret program kommer ud i Nørbygaard Nyt efter jul HUSK AT SÆTTE KRYDS I KALENDEREN FOR DENNE WEEKEND Med venlig hilsen Viborg Gruppen 17

18 Weekendturen til Bakkevæld Efterårsturen i Nørbygårdforeningen gik i år til Bakkevæld, og det forgik fra fredag den 7. sep. til søndag den 9. sep. Det startede fredag med indkvartering, hvorefter der var aftensmad, som bestod af kartoffelsalat og frikadeller. Om aftenen var der nogle, som spillede spil Lørdag formiddag stod der frit for, hvad man ville lave, og over middag havde vi løb, hvor det gjaldt om at samle ting ind til at lave en lagkage. Der var 5 hold - det hold, som lavede den flotteste lagkage, fik en lille præmie Lørdag aften var der gallamiddag, og under middagen var der to, som vi havde fået til at komme og spille. Der var en på trommer og en på keyboard Søndag var det tid til oprydning, og da vi havde fået frokost, var det tid at tage hver til sit.. Alt i alt var det en rigtig god tur, som Nykøbinggruppen havde lavet Med venlig hilsen Ulla Pia 18

19 19

20 Alkohol i omkring hvert fjerde trafikdrab Alkohol var indblandet i 24 pct. af trafikdrabene sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik. I 2006 registrerede politiet 863 spiritusuheld med mere end 1000 personskader 73 mennesker døde. I forhold til 1992 er der tale om et mindre fald. Dengang var spiritus indblandet i 29 pct. af alle trafikdrab. Tallene kan læses i publikationen Færdselsuheld 2006, som netop er blevet udgivet af Danmarks Statistik. Statistikken viser også at spirituspåvirkede mænd langt oftere er indblandet i færdselsuheld, end spirituspåvirkede kvinder at det fortrinsvis er de spirituspåvirkede selv, som dør eller kommer til skade itrafikken at flest spiritusuheld sker i weekenden at de alvorligste uheld sker udenfor byzonerne i landområderne, hvor mere end to tredjedele af trafikdrabene finder sted at antallet af spiritusuheld er faldet med 44 pct. siden 1992, mens antallet af dræbte er faldet med 56 pct. Det er et større fald end de tilsvarende fald for øvrige uheld. Fakta om alkohol 20 pct. af befolkningen drikker 80 pct. af den alkohol, der konsumeres i Danmark 2 pct. af danskerne drikker 25 pct. af alkoholen Hver dansker over 14 år drikker i gennemsnittet 11,5 liter ren alkohol om året drikker mere end Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser på 21 genstande om ugen for mænd og 14 genstande for kvinder er alkoholmisbrugere, d.v.s. at de drikker så meget, at det skaber fysiske og/eller sociale problemer er alkoholafhængige, d.v.s. at de ikke kan kontrollere deres alkoholindtagelse Halvdelen af de alkoholafhængige er under 30 år Danske unge har Europarekord i alkoholforbrug Hver tiende 13-årig har været fuld inden for den seneste måned Hver fjerde 14-årig har været fuld inden for den seneste måned Halvdelen af de 15-årige har været fulde inden for den seneste måned børn har en far eller mor, der har været indlagt på hospital med en alkoholrelateret diagnose børn vokser op i en familie, hvor enten faderen eller moderen drikker for meget Alkohol er involveret i hvert 4. trafikdrab i 2006 Personer, som drikker over genstandsgrænserne, dør i gennemsnit 4 til 5 år for tidligt Alkohol slår 3000 mennesker ihjel hvert år. Det svarer til 5 pct. af alle dødsfald Alkohol slår næsten hver 20. dansker ihjel Alkoholrelaterede dødsfald er fordoblet i løbet af de seneste 20 år Danskernes alkoholforbrug koster hvert år samfundet ca. 10 mia. kr Alkohol medfører et årligt merforbrug i sundhedsvæsenet på 947 mio. kr. til behandling af alkoholrelaterede lidelser danskere er i alkoholbehandling. Det faktiske behov vurderes til at være mellem til danskere indlægges hvert år på somatiske og psykiatriske hospitaler med en alkoholrelateret diagnose Alkohol er relateret til skadestuebesøg og ambulante besøg 20

21 Thisted Aktivitets-tilbud Vi mødes i gruppen den 1. og den 3. tirsdag i måneden. Der er fælles spisning kl. 18,30 på Café Friheden, Munkevej 7, Thisted, med efterfølgende hygge på Farverstræde 2, Thisted. Tilmelding skal ske fredagen før. Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested m.v., så kontakt Niels Krogsgaard Thomsen, tlf Lokal PFT møde 3. tirsdag i mdr. kl. 17,30-18,30. Nykøbing Vi mødes onsdage i lige uger kl. 18,30 på adressen: Ringvejen 46 A+B, 7900 Nykøbing. Tilmelding skal ske mandagen før til Niels Chr. Poulsen, tlf.: Lokal PFT møde sidste mandag i mdr. kl. 18, Skive Vi mødes den 2. tirsdag i mdr. på: Resenvej 17, Skive. Vi starter kl. 17,30 med fælles spisning kl. 18,30. Tilmelding skal ske fredagen før. Kontaktperson: Niels Ulberg Madsen, tlf / Lokal PFT-møde første onsdag i mdr. kl Adresse: Den Blå Viol, Nørre Allé 2 D, Skive. Viborg Vi mødes i gruppen onsdage i ulige uger. Adr.: De Frivilliges Hus, Vesterbrogade 1, 8800 Viborg. Tid: Vi åbner kl. 18. Der er fælles spisning kl. 18,30 i Medborgerhuset. Husk tilmelding til fælles spisning senest mandagen før. Kontaktperson: Ove Raahede tlf Lokal PFT møde hv. 4. onsdag (ulige uger) kl ,30. Holstebro Vi mødes 3. tirsdag i hver mdr. på Adr.: Åben Rådgivningens lokaler, Nørregade 30, 1.sal, Holstebro. Tid: Vi åbner kl. 17 med fælles spisning kl. 18,30. Tilmelding skal ske fredagen før. Lokal PFT-møde & pårørendegruppe 2. tirsdag i mdr. kl Kontaktperson: Henning Korsbakke på tlf

22 Aktivitets-tilbud NØRBYGÅRDFORENINGEN & NØRBYGÅRD Depot: For udlån af lejrudstyr, service m.m. kontakt: Arne Christensen på tlf.: Nørbygårdforeningens weekendtur d april 2008 Sted: Lejrgården Dollerup v/hvalpsund. Ang. tilmelding bliver det sendt ud senere. Program udsendes i næste Nørbygaard Nyt. HUSK at sætte kryds i kalenderen allerede nu. Arr.: Viborg Gruppen. Nørbygårdforeningens generalforsamling på Nørbygård fredag d. 25. april Vi starter med aftensmad kl. 18,00. Dagsorden udsendes i næste nummer af Nørbygård Nyt. Nørbygårdforeningens sommerferietur i uge 29 Fra d. 12. juli til og med d. 19. juli Turen går denne gang til en dejlig lejr ved Middelfart på Fyn HUSK AT PLANLÆGGE JERES FERIE, SÅ I KAN KOMME MED PÅ DEN TUR. Der kommer nærmere informationer omkring tilmelding i næste Nørbygaard Nyt. Arr.: Ferieudvalget i Nørbygårdforeningen. GENSYNSDAGE og EFTERBEHANDLINGSDAGE 2008 for tidligere beboere og pårørende til tidligere beboere lørdag d. 5. januar 2008 kl lørdag d. 2. februar 2008 kl lørdag d. 1. marts 2008 kl lørdag d. 5. april 2008 kl lørdag d. 3. maj 2008 kl lørdag d. 7. juni 2008 kl VIGTIGT: Husk tilmelding 1 uge før på tlf Hvis du vil vide mere, så kontakt os gerne: Anne-Mette Dieckmann, Charlotte Døjholt Selvhjælpsgrupper for pårørende i: Viborg: Adresse: Vesterbrogade 1, Viborg. Tid: Onsdag i ulige uger. Der åbnes kl. 18. Selvhjælpsgr. starter kl ,30. Thisted: Adresse: Farverstræde 2, Thisted. Tid: Hver onsdag i lige uger. Kl. 19,00-21,00. Skive: Adresse: Resenvej 17, Skive. Tid: 2. tirsdag i hver mdr. med mad kl. 18,30 Nykøbing: Adresse: Ringvejen 46 A+B, 7900 Nykøbing. Tid: Sidste mandag i mdr. kl. 18, Holstebro: Adresse: Nørregade 30, l. sal, Holstebro. Tid: 2. tirsdag i mdr. kl Yderligere oplysninger fåes ved henvendelse til Nina Vognsen på tlf /

23 Nørbygårdforeningen Nørbygårdforeningen er en støtteforening for de mennesker, der modtager Nørbygårds tilbud. Et væsentligt formål er at lave aktiviteter, der fremmer livskvaliteten for foreningens medlemmer, deres pårørende og ikke mindst deres børn. Heri ligger også et ønske om at forebygge nye institutionsophold. Aktiviteterne afvikles i et alkoholfrit og rusfrit miljø. Endvidere er det foreningens mål, at det frivillige sociale arbejde prioriteres højt samt at sikre foreningens uafhængighed i forbindelse med indtægtsgivende aktiviteter. Nørbygårdforeningen har aktiviteter i store dele af Nordvestjylland, og aktiviteterne afvikles i flg. byer: Thisted-lokalgruppe, Farverstræde 2, 7700 Thisted. Nykøbing-lokalgruppe, Ringvejen 46A+B, 7900 Nykøbing Mors. Skive-lokalgruppe, Resenvej 17, 7800 Skive. Viborg lokal-gruppe, Vesterbrogade 1, 8800 Viborg. Holstebro lokal-gruppe, Nørregade 30, 1. sal, 7500 Holstebro. Har du lyst til at være med - så kontakt os! Nørbygårdforeningen, Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm. Tlf , fax Giro , CVR/SE-nr KLIP UD NØRBYGÅRDFORENINGEN Nørbyvej Hanstholm - tlf Navn: Adresse: Tlf.: Jeg vil gerne være medlem af Nørbygårdforeningen Jeg vil gerne være frivillig medarbejder Jeg vil gerne vide mere om Nørbygård Jeg vil gerne være støttemedlem af KFUM s sociale Arbejde i Danmark 23

24 NØRBYGÅRD - det handler om et godt liv - også for de pårørende! Nørbygård er et center for alkoholbehandling i Nordvestjylland. Vi tilbyder døgnbehandling til mennesker, der er afhængige af alkohol og piller. Ofte er det familie og arbejdsplads, der skal bidrage til, at den afhængige får en øget erkendelse og vælger at gå i behandling. Vi opfatter alkoholisme som en familiesygdom, hvor hele familien påvirkes af at leve sammen med en alkoholiker. Derfor tilbyder vi samtaler og kurser til de pårørende, hvor der er fokus på medafhængighed. Hvorfor døgnbehandling på Nørbygård? Fordi du ikke skal ødelægge dit liv Fordi du ikke skal ødelægge samlever/- ægtefælle og dine børns liv Fordi du skal undgå at miste din familie, dit arbejde og dine venner Fordi du derved kan blive en bedre arbejdskraft Fordi du har behov for at styrke din selvværdsfølelse Velkommen til Nørbygård! Kontakt os og få information om vores tilbud: NØRBYGÅRD Nørbyvej Hanstholm Tlf Fax Centerleder: Erik Jeppesen Alkoholbehandlingen udføres af et veluddannet og engageret medarbejderteam, som har mange års erfaring i behandling af alkoholikere. Flere medarbejdere er ædru alkoholikere og har relevant efteruddannelse. NØRBYGÅRD - en del af KFUM s sociale arbejde i Danmark 24

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 1, 2008, 19. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 1, 2008, 19. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 1, 2008, 19. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 4, 2013, 24. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 4, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 1, 2007, 18. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 1, 2007, 18. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 1, 2007, 18. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 2, 2007, 18. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 2, 2007, 18. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 2, 2007, 18. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2007, 18. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2007, 18. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 3, 2007, 18. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 4, 2008, 19. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 4, 2008, 19. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 4, 2008, 19. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 4, 2006, 17. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 4, 2006, 17. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 4, 2006, 17. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 4, 2014, 25. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 1, 2005, 16. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 1, 2005, 16. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 1, 2005, 16. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 2, 2006, 17. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 2, 2006, 17. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 2, 2006, 17. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 2, 2009, 20. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 2, 2009, 20. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 2, 2009, 20. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 4, 2015, 26. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 4, 2005, 16. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 4, 2005, 16. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 4, 2005, 16. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 1, 2010, 21. årg. Udvikling og Forandring ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN

Læs mere

Nørbygårdforeningens 20 års jubilæum

Nørbygårdforeningens 20 års jubilæum NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 3, 2009, 20. årg. Nørbygårdforeningens 20 års jubilæum ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 1, 2009, 20. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 1, 2009, 20. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 1, 2009, 20. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 1, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 3, 2011, 22. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 4, 2009, 20. årg. Udvikling og Forandring ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 2, 2008, 19. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 2, 2008, 19. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 2, 2008, 19. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 4, 2010, 21. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 4, 2011, 22. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 1, 2015, 26. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 3, 2016, 27. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 1, 24. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2015, 26. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2008, 19. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2008, 19. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 3, 2008, 19. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2014, 25. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 3, 2015, 26. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2011, 22. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2013, 24. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 1, 2006, 17. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 1, 2006, 17. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 1, 2006, 17. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 1, 2011, 22. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2016, 27. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 2, 2010, 21. årg. Udvikling og Forandring ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN

Læs mere

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter og bosted det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted Nørbygård

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 1, 2014, 25. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk KORT OM BLÅ KORS blaakors.dk Alle mennesker har lige høj værdi Behovet for hjælp er stort Vi hjælper mennesker i nød Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2017, 28. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Udvikling og Forandring Nørbygård Beboerstatistik for alkoholbehandling 2008 alkoholbehandlingscenter og bosted Dokumentation af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Nørbygård bosted

Læs mere

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi Kære Alle på Veteranhjem Midtjylland i Aarhus Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi kan få en masse timer med aktiviteter udenfor endnu. Det er ved

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 1, 2016, 27. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten Støt vores Sponsorer de støtter os Lions Club Stenløse-Veksø Oticon PEOPLE FIRST Egedal Kommune Opt m sten Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Første gang i måneden er der fællesspisning

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Nørbygård 2025 - alkoholbehandlingscenter og bosted

Nørbygård 2025 - alkoholbehandlingscenter og bosted Udvikling og Forandring Nørbygård 2025 - alkoholbehandlingscenter og bosted - en plan for udbygning og renovering af Nørbygårds fysiske rammer. Nørbyvej 4, DK - 7730 Hanstholm _ T.: 99 17 25 00_www.noerbygaardcentret.dk

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 3, 2013, 24. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 F Å R I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 D U F O R M E G E T? S A L T Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er tiden inde til at starte 2. halvår, håber i alle

Læs mere

Anitta skriver. 23. december kl. 14.00 er der julegudstjeneste i salen. Jeg ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår.

Anitta skriver. 23. december kl. 14.00 er der julegudstjeneste i salen. Jeg ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår. Plejecenter Skovvænget December 2015 Anitta skriver I dette nummer: Anitta skriver 1 Fødselsdage mv. 2 Værd at vide.. 3 Bruger/ pårørenderåd Høreomsorg Venner af Skovvænget 4 4 4 Aktiviteten 5 Billeder

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2005, 16. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2005, 16. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 3, 2005, 16. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

NØRBYGÅRDNYT Nr. 2 2005 16. årgang

NØRBYGÅRDNYT Nr. 2 2005 16. årgang T R Y G H E D & T R I V S E L NØRBYGÅRDNYT Nr. 2 2005 16. årgang 25 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2005 - det handler om et godt liv - for alle i familien! NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid).

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Festen slutter med, at vi spiser sammen. Alle bedes bidrage med en lille ret til den fælles buffet. Hanne

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30 www. blistrup-graested-folkedansere.dk December 2015 Nr. 3 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Indkaldelse til generalforsamling side 2 Sæsonprogram 2015-2016 side 3 Juleafslutning side 4 Generalforsamling

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Jeg savner omklædningsrummet eller rettere snakken, for det var her, erfaringerne

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

ARENDSE NYT September 2016

ARENDSE NYT September 2016 ARENDSE NYT September 2016 Indholdsfortegnelse September 2016 Forside Indholdsfortegnelse Julen nærmer sig Billeder fra Tivoli Velkommen Referat af Beboermøde Sommerliv Konkurrence Vinder af konkurrencen

Læs mere

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Ved overgang til vuggestuen, er I velkommen til at være sammen med jeres barn i en indkøringsperiode.

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Alkoholbehandling kan ydes i form af ambulant behandling, dag- og døgnbehandling.

Alkoholbehandling kan ydes i form af ambulant behandling, dag- og døgnbehandling. ALKOHOL Råd og vejledning Støtte til pårørende Anonym rådgivning Anonym Ambulant behandling Familierådgivning Selvhjælpsgrupper Dag- og døgnbehandling Telefonlinjer Akuthenvendelse 1 Alkoholbehandling

Læs mere