Beskæftigelsesplan Kolding Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2014. Kolding Kommune"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2014 Kolding Kommune 1

2 Indhold 1. Indledning Visionen for arbejdsmarkedspolitikken i Kolding Kommune Kolding Kommunes vision udmøntes igennem Det Hjertelige Jobcenter De jobklare ledige Den aktuelle situation på arbejdsmarkedet i Kolding Særlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen overfor de jobklare ledige Strategi Det vil vi gøre og det vil vi opnå Indsatsen overfor de jobklare ledige i De udsatte ledige Den aktuelle status i forhold til de udsatte ledige i Kolding Kommune Særlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen overfor de udsatte ledige Strategi Det vil vi gøre og det vil vi opnå Indsatsen overfor de udsatte ledige i Sygedagpengemodtagere Den aktuelle status på sygedagpengemodtagere i Kolding Kommune Særlige udfordringer for sygedagpengeindsatsen i Kolding Kommune Strategi - Det vil vi gøre og det vil vi opnå Indsatsen overfor sygedagpengemodtagere i Budget

3 De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen på Jobcenter Kolding udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan for Jobcentrets fokusområder det kommende år. Mål og indsatsområder i beskæftigelsesplanen gælder således for ét år ad gangen. Målene i beskæftigelsesplan 2014 er dels defineret af beskæftigelsesministeren og dels af Kolding Kommune. Beskæftigelsesplanen for 2014 er udarbejdet på baggrund af et fælles strategiseminar mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd den 4. og 5. april Her fik deltagerne mulighed for at drøfte både overordnede beskæftigelsespolitiske visioner og efterfølgende konkretisere disse i egentlige indsatsmål for det kommende års beskæftigelsesindsats. På baggrund af de fælles drøftelser blev der udarbejdet et idékatalog med konkrete forslag til brug for den efterfølgende udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for Beskæftigelsesplanen er ligesom de forrige år opdelt i forhold til de 3 primære målgrupper for Jobcentrets beskæftigelsesindsats, dvs. et kapitel for de jobklare ledige, de udsatte ledige og sygedagpengemodtagere. Hvert kapitel er ligeledes bygget op identisk og indeholder følgende afsnit: Status og særlige udfordringer for målgruppen - Strategi Beskrivelse af hvad Kolding Kommune vil gøre for at imødekomme udfordringerne og hvad Kolding Kommune vil opnå, dvs. b Indsatsbeskrivelse - Beskæftigelsesplanen for 2014 indledes nedenfor med en præsentation af Kolding Kommunes vision for beskæftigelsespolitikken og et eksempel på, hvordan Jobcenter Koldings vil konkretisere de værdier, som hele organisationen arbejder ud fra. 3

4 1.1 Visionen for arbejdsmarkedspolitikken i Kolding Kommune En vision er et fremtidsbillede af beskæftigelsesindsatsen. Det er således ikke nødvendigvis sådan at det er i dag, men er en ledestjerne for Jobcentret i forhold til den fremadrettede indsats. Visionen om de kompetente ledige og sygemeldte - via en indsats der giver mening for den enkelte og fornuft for fællesskabet Koldings ledige og sygemeldte skal til enhver tid have de bedste muligheder for at få en plads på arbejdsmarkedet. De skal være de mest kompetente i landet, så de bliver virksomhedernes naturlige og attraktive førstevalg både ved ordinære ansættelser, og når virksomheden ønsker at tage et socialt medansvar. De kompetente ledige og sygemeldte i Kolding tager ansvar for at udfolde deres potentiale og anvende deres kompetencer fuldt ud. Målet i indsatsen er derfor at finde og udvikle de ledige og sygemeldtes kompetencer og potentialer ud fra en tro på, at livskvaliteten øges, når borgeren tager ansvar og styrer sit eget liv. Jobcenter Kolding har fokus på GOD KOMMUNIKATION og at borgerne bliver mødt med værdierne: Hovedårsagen til at de ledige og sygemeldte bliver mere kompetente i Kolding er, at borgeren og Jobcenter Koldings medarbejdere møder hinanden med positive forventninger og tillid. De ledige og 4

5 sygemeldte kan have tillid til, at de mødes af fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, som arbejder ud fra værdierne tillid, værdighed, respekt og professionalisme. Den gensidige tillid og de positive forventninger bliver skabt ved, at relationen og kommunikationen er præget af ligeværdig dialog, saglighed, empati og tilgængelighed, så borgeren altid har de bedste betingelser for at føle sig tryg og forstå meningen og målet. I Kolding skal der tages tidligt hånd om de ledige og sygemeldtes situation. De har derfor en garanti for, at de senest efter 8 ugers ledighed eller sygdom har en personlig plan. Der følges hyppigt op på, om planen virker efter hensigten, og de har samtidig en garanti for, at der vil blive foretaget en grundig revision af planen efter 9 måneders ledighed eller sygdom. Den personlige plan tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og forudsætninger og er rettet mod de områder, hvor der er behov for arbejdskraft. Indsatsen i Kolding skal være så effektiv, at de ledige og sygemeldte kommer hurtigere i varig beskæftigelse end i andre kommuner. Det gør de fordi indsatsen prioriteres ud fra jobeffekt og mening for den enkelte og for fællesskabet, uden at det fortrænger ordinære jobs. Et kendetegn for arbejdsmarkedsområdet i Kolding er, at der skal være en meget målrettet resultat- og innovationskultur. Vi tør altid stille spørgsmålstegn ved, om det vi gør, virker. Idérigdommen blomstrer, fordi det tætte samspil mellem de berørte aktører (borgere, virksomheder, medarbejdere, politikere, fagforeninger, uddannelsesinstitutioner, a-kasser, sundhedsvæsenet mv.) sikrer mange perspektiver, og fordi det tætte samspil samtidig sikrer helhed og et bredt ejerskab. 1.2 Kolding Kommunes vision udmøntes igennem Det Hjertelige Jobcenter Kolding Kommunes vision - - har fokus på, hvorledes kommunen kan medvirke til at skabe et bedre liv gennem iværksætteri, social udvikling og uddannelse. Visionen skal bl.a. medvirke til, at Kolding bliver et attraktivt sted at bo og drive virksomhed, men også bidrage til Kolding Kommunes synlighed og positive omdømme. Derfor har Jobcenter Kolding siden starten af 2013 arbejdet på, hvordan borgere og virksomheder føler sig endnu bedre mødt, når de er i kontakt med Jobcentret. Det hele foregår under titlen Det Hjertelige Jobcenter. Det Hjertelige Jobcenter skal være et sted hvor: Både de ledige og vores samarbejdspartnere skal mærke, at vi har hjertet med, i det vi gør. Vi opmuntrer og oplyser de ledige til at spille en aktiv rolle i indsatsen for at få et arbejde fordi vi vil det. Det afspejler sig både i vores attitude, indretning, initiativer og kommunikation. Selv en ubehagelig besked kan overbringes, så modtageren fornemmer, at vi har hjertet på rette sted og forsøger konstruktivt at se fremad. Sammen skaber vi Danmarks mest kompetente ledige ved at møde hinanden med tillid, værdighed, respekt og professionalisme. Det gør de ledige til en attraktiv arbejdskraft og Jobcentret til en attraktiv samarbejdspartner for virksomhederne. Det handler om at møde mennesker, der hvor de er. Det er Det Hjertelige Jobcenter, og det skal både de ledige, virksomhederne og vores øvrige samarbejdspartnere kunne mærke, hver gang de er i kontakt med os. Hvad enten det er skriftligt, elektronisk, telefonisk eller personligt. 5

6 Under overskriften Det Hjertelige Jobcenter har Jobcenter Kolding iværksat en række initiativer, som hver især skal gøre det til en bedre oplevelse for borgerne og virksomhederne, når de er i kontakt med Jobcentret. Jobcenter Kolding ønsker at gøre Det Hjertelige Jobcenter til et varemærke. Målet er at gøre det til en naturlig del af Jobcentrets indsats og fremtoning samt gøre borgerne og omverdenen opmærksomme på de aktiviteter, der er sat i gang. Nedenfor beskrives igangværende initiativer, som hører u og flere initiativer vil blive påbegyndt i fremtiden. Både de aktuelle initiativer og kommende initiativer kan ses som tiltag, der tilsammen er med til at konkretisere og videreudvikle Kolding Kommunes vision. 1. Konkretisering af værdierne Samtlige af Jobcentrets medarbejdere er inddraget i processen med at konkretisere værdierne, således at værdierne kan komme til at leve bedst muligt i organisationen. Der er fokus på at finde en fælles forståelse af værdierne, både internt kolleger/leder imellem, men også i høj grad overfor borgerne. Arbejdet med værdierne skal munde ud i, at værdierne bliver en naturlig del af medarbejdernes daglige arbejde og ikke blot ord på et stykke papir. 2. Jobcenter Koldings kommunikation Jobcentret har fokus på kommunikationen, særligt i forhold til borgere og virksomheder. Derfor får Jobcentrets breve et eftersyn og skal gøres mere personlige og letforståelige. Der kigges også på, hvordan et brev med en ubehagelig besked overbringes, så borgeren oplever, at Jobcentret har hjertet på rette sted. Arbejdsgruppen undersøger ligeledes, hvorledes Jobcentret kan yde en endnu bedre telefonbetjening så ingen ringer forgæves. Herudover gennemgår sagsbehandlerne på Jobcentrets afdelinger kompetenceudviklingsforløb, hvor der er fokus på kommunikation, effektive samtaler og samtaleteknikker samt mødeledelse. Endelig ansættes en markedsføringskoordinator, som bl.a. får til opgave at styrke Jobcenter Koldings kommunikation, både i forhold til borgerne og virksomhederne. 3. Styrket borgerkontakt Ca. 100 af Jobcentrets medarbejdere er blevet uddannet i konflikthåndteringsredskaber og mæglingsteknikker. Arbejdsredskaberne skal medvirke til en styrket kontakt med borgerne ved f.eks. at give en hurtigere respons og nye arbejdsgange i forhold til klagesagsbehandlingen. Det betyder bl.a., at det tilstræbes, at håndtere klagerne via telefonisk kontakt eller personligt møde så hurtigt som muligt i forløbet frem for brevudvekslinger. Hermed kan eventuelle misforståelser og frustrationer fra borgeren opfanges og tages hånd om i starten af forløbet. Målet for projektet er, at antallet af klager over sagsbehandlingen falder. 4. Café Kolding Jobcentret arbejder hen imod at åbne dørene op for Café Kolding inden udgangen af Jobcentrets modtagelse på Dieselvej 6 bliver bogstavelig talt lavet om til en café. Caféen skal gøre det til en bedre oplevelse at være på Jobcentret, og medvirke til, at huset virker mere åbent og imødekommende. Herudover vil caféen blive brugt til forskellige arrangementer, f.eks. netværksmøder. Jobcentrets styrkede jobformidlingsindsats vil også være at finde i caféen. 6

7 5. De fysiske rammer I samarbejde med Designskolen i Kolding arbejdes der på, hvordan samtalerummene kan fremstå bedst muligt. Designskolen hjælper med at indrette og dekorere rummene, så de fremstår mere hjemlige og trygge. Indretningen bliver mere kreativ og inspirerende end det typiske samtalerum bestående af kun et bord og to stole. Der er bl.a. F vil succeshistorier fra borgere blive præsenteret, som skal inspirere andre. 6. Mere fokus på iværksætteri Som et led i arbejdet med at konkretisere Kolding Kommunes vision, har Jobcenter Kolding også indledt et samarbejde med House of Innovation med henblik på at styrke rammerne for de ledige i Kolding Kommune, som går rundt med en iværksætter i maven. Via et 6 ugers forløb får de ledige, der input til at færdiggøre deres forretningsplan samt almene råd og vejledning omkring det at starte op som selvstændig. Dette forløb skal således give motivation og gejst til, at ledige i kommunen med iværksættertanker, benytter ledighedsperioden til at starte egen virksomhed. 7. Tænketanksmøder med byens virksomheder Mange af byens virksomheder løfter en væsentlig del af beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune og som et led i at videreudvikle samarbejdet med byens virksomheder, har Jobcenter Kolding taget initiativ til en ny tænketank. Tænketanken skal være et forum, hvor repræsentanter fra det lokale erhvervsliv og andre interessenter, såsom faglige organisationer og a-kasser kan drøfte strategiske aspekter af beskæftigelsesindsatsen. På tænketanksmøderne får virksomhederne mulighed for at viderebringe deres viden, ideer og syn på arbejdsmarkedet både nu og i fremtiden. Hermed får medlemmerne i tænketanken mulighed for at udpege nye indsatsområder - og eventuelle mangelområder i forhold til kommunens beskæftigelsesindsats. 8. Stig på - Jobcenterbussen Jobcenter Kolding har også fokus på at komme ud til byens borgere og virksomheder dér, hvor de befinder sig. Derfor har Jobcenter Kolding etableret et mobilt jobcenter i form af en jobcenterbus, som skal opsøge og møde både borgere og virksomheder. Jobcenterbussen vil både besøge de områder i Kolding, hvor ledigheden er særligt høj og de virksomheder, som eventuelt ønsker det. Bussen er bemandet med jobcenter-konsulenter, som kan hjælpe med vejledning i jobsøgning, jobsamtaler, uddannelser, kurser og karriere mv. Jobcenterbussen har også sin egen hjemmeside på facebook, hvor det er muligt at holde sig orienteret om jobcenterbussens køreplaner. Herudover har borgere og virksomheder mulighed for at formidle og efterspørge arbejdskraft. 9. Projekt Kolding i arbejde 500 flere i arbejde Kolding Kommune vil i 2014 gå efter at få 500 flere i arbejde eller uddannelse. Derfor iværksættes der en 4-punkts plan, hvor der er fokus på: Bedre jobformidling i Café Kolding Kompetenceudvikling gennem jobrotation Flere praktikpladser Ny iværksætterstrategi i forhold til ledige 7

8 Hvis det skal lykkedes at få 500 ekstra i arbejde eller uddannelse, er det vigtigt at de væsentligste aktører samarbejder. Derfor har Det Lokale Beskæftigelsesråd nedsat en styregruppe, som skal følge projektet. Styregruppen består af repræsentanter fra Business Kolding, LO, uddannelsesinstitutionerne, DA og Jobcenter Kolding. Tiltagene beskrives nærmere i det næstkommende afsnit, der omhandler de jobklare ledige. De jobklare ledige er gruppen af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som kan være i arbejde i løbet af tre måneder. 2.1 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedet i Kolding Siden 2011 har den samlede ledighed været relativ stabil i Kolding. I 2011 var der ledige, mens der i april 2013 var ledige. Samlet set udgør ledigheden i Kolding 5,7 % af arbejdsstyrken. I Syddanmark er ledigheden 6,5 %. Fra 2011 til 2013 er antallet af dagpengemodtagere faldet fra til aktuelt I samme periode er antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere steget fra 354 til 560. De 4 a-kasser, som aktuelt har flest ledige medlemmer er hhv. 3F (425), Krifa (316), HK (211) og Det Faglige Hus (103). I øjeblikket er det særligt a-kasser, hvis medlemmer er ansat i den offentlige sektor, som oplever de største stigninger i ledighed, f.eks. BUPL og FOA. Det forventes, at antallet af jobklare ledige i 2014 forbliver på det aktuelle niveau. 2.2 Særlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen overfor de jobklare ledige Beskæftigelsesindsatsen rettet imod de jobklare ledige vil have særlig fokus på 3 udfordringer i 2014: 1. Antallet af langtidsledige skal fortsætte med at falde 2. De unge udfordres af høj ledighed og manglende uddannelse 3. De ledige job skal synliggøres endnu mere for de ledige i Kolding I fuldtidspersoner Jobklare Borgere på særlig uddannelses-ydelse Borgere på A-dagpengemodtagere kontanthjælpsmodtagere arbejdsmarkedsydelse Jobklare ledige i alt (april 2013) 2014 (Budget)

9 2.2.1 Antallet af langtidsledige skal fortsætte med at falde Langtidsledigheden i Kolding toppede i januar 2011 med 930 langtidsledige, men siden har langtidsledigheden været faldende. Den seneste opgørelse viser, at der var 627 langtidsledige i marts De fleste langtidsledige er enten medlem af 3F, Krifa eller HK. Selvom der er tale om en forholdsvis sammensat gruppe borgere, er det alligevel muligt at opliste nogle overordnede karakteristika ved de langtidsledige, som hver for sig udgør barrierer for deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Erfaringen blandt sagsbehandlere er, at de langtidsledige ofte er kendetegnet ved at have en begrænset faglig og geografisk mobilitet i forbindelse med deres jobsøgning. Lange perioder uden for arbejdsmarkedet har også været medvirkende til, at de langtidslediges kompetencer langsomt forældes, og at de mister deres arbejdsidentitet. Således kan de langtidsledige både have svært ved at varetage et job tilsvarende det, de tidligere har haft, men de kan også have svært ved at se sig selv inden for en ny branche eller fag. Mange langtidsledige mister selvværdet, hvilket bl.a. medfører at de i stigende grad ofte trækker sig i sociale sammenhænge og langsomt mister store dele af deres netværk. Ofte føler langtidsledige sig også magtesløse i forhold til at få en fod inden for på arbejdsmarkedet igen, hvilket bl.a. kommer til udtryk i en manglende eller dalende motivation i forhold til at fortsætte en aktiv jobsøgning. Herudover tvivler de langtidsledige ofte på egne evner, f.eks. er de bekymrede for ikke at kunne slå til i nyt et job eller på et kursus. Derfor er det en væsentlig udfordring for beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune, at den har fokus på at hjælpe de langtidsledige ind på arbejdsmarkedet igen. Men lige så vigtigt er det også, at beskæftigelsesindsatsen fung -ledige med størst risiko for at blive langtidsledige, så den rette indsats kan blive iværksat i god tid. Denne udfordring er ikke mindst aktuel som følge af den forkortede dagpengeperiode De unge udfordres af høj ledighed og manglende uddannelse Særligt de unge mellem år er ramt af ledighed under den aktuelle lavkonjunktur. I 2011 var der 608 unge ledige og i 2013 er dette tal vokset til 673, hvilket svarer til 27 % af alle jobklare ledige. Det er særligt de unge kontanthjælpsmodtagere, som har været påvirket af de dårlige konjunkturer på arbejdsmarkedet. Således udgør de unge mere end 50 % af alle de jobklare kontanthjælpsmodtagere. Herudover udfordres de unge også af manglende praktikpladser efter endt grundforløb på erhvervsuddannelserne. I 2012 har der løbende været mere end 100 praktiksøgende elever 2 måneder efter, at de har afsluttet deres grundforløb. Det er særligt inden for bygge- og anlæg, det merkantile område samt produktion, at der i øjeblikket mangler praktikpladser. 9

10 Endelig er det også en særlig udfordring, at mange unge ikke har en erhvervs-kompetencegivende uddannelse. Den seneste opgørelse viser, at 363 jobklare unge ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det er særligt de unge kontanthjælpsmodtagere, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. De unge lediges udfordringer på arbejdsmarkedet varierer typisk i forhold til om de har en uddannelse eller ej. De unge med en uddannelse er typisk a-dagpengemodtagere, mens de unge uden en uddannelse ofte er kontanthjælpsmodtagere. I fuldtidspersoner Ingen erhvervskompetence givende uddannelse Med erhvervskompetencegive nde uddannelse Unge a dagpengemodt agere Unge kontanthjælps modtagere I alt Erfaringer viser, at jobsøgningen blandt unge ledige med en uddannelse kan være for snæver, og at de fastholder et fagligt afgrænset jobsøgningsfokus for længe, hvilket øger deres risiko for at blive langtidsledige. Dog afhænger den geografiske mobilitet også af længden på de unges uddannelse. Undersøgelser viser, at unge med længerevarende uddannelser ofte er væsentligt mere geografisk mobile i deres jobsøgning end f.eks. unge med en erhvervsuddannelse. Herudover udfordres de uddannede unge også af manglende erhvervserfaringer i forhold til mange af dem, som de konkurrerer med om de ledige jobs. Unge ledige uden uddannelse udfordres ofte af manglende faglige kvalifikationer, men også ringe motivation kan udgøre en barriere. Typisk er der tale om manglende grundlæggende kompetencer fra grundskolen, som volder de unge uden uddannelse problemer i forhold til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Herudover kan der også være forskellige udfordringer med deres personlige og sociale kompetencer, som er vigtige i forhold til at fungere på en arbejdsplads. Derfor er det ikke ualmindeligt, at de unge uden uddannelse har været inde og ude af kontanthjælpssystemet i længere perioder De ledige job skal synliggøres endnu mere for ledige i Kolding Siden højkonjunkturen i 2007 er antallet af ledige stillinger i Kolding slået op på jobnet.dk faldet markant. Under højkonjunkturen i 2007 var der således ledige stillinger på jobnet.dk, men siden er antallet af ledige stillinger på jobnet.dk faldet med fra 2007 til Omvendt er Hertil kommer, at antallet af udenlandske statsborgere med lønindkomst i Kolding Kommune siden 2008 er steget fra til i

11 Der er meget som tyder på, at arbejdsgiverne i stigende grad rekrutterer arbejdskraft igennem andre kanaler end almindelige stillingsopslag, f.eks. besættes mange job i dag via forskellige netværk. Derfor er det en væsentlig udfordring for beskæftigelsesindsatsen, at de ledige bliver bedre klædt på til at agere på et grundlæggende anderledes jobmarked end det der kendetegnede højkonjunkturen. Antal stillinger på jobnet Antal lønmodtagere med bopæl i Kolding Fald i % ,2 % ,5 % De ledige i Kolding Kommune skal derfor have nye redskaber til deres jobsøgning, f.eks. benytte både deres professionelle og personlige netværk mere aktivt og målrettet i deres jobsøgning, men også de sociale medier forventes at spille en stadig større rolle på fremtidens jobmarked. 11

12 2.4 Strategi Det vil vi gøre og det vil vi opnå For at imødekomme de beskrevne udfordringer vil indsatsen overfor de jobklare ledige i 2014 have fokus på følgende: 12

13 2.5 Indsatsen overfor de jobklare ledige i 2014 Nedenfor følger de forskellige indsatsbeskrivelser, som tilsammen udgør indsatsen overfor de jobklare ledige i Kolding Kommune Virksomhedsindsatsen Virksomhedsindsatsen vil i 2014 have særligt fokus på at synliggøre og formidle flere jobs, have fokus på at markedsføre Jobcenter Koldings forskellige servicetilbud til virksomhederne og opnå værdifuld viden om rekrutterings- og opkvalificeringsbehovene på arbejdsmarkedet. Dette vil Jobcenter Kolding opnå ved hjælp af nedenstående initiativer. Bedre Jobformidling via Café Kolding Kolding Kommune valgte allerede i 2013 at opprioritere jobformidlingsindsatsen og styrke samarbejdet med virksomhederne. Dette skal bidrage til, at virksomhederne i højere grad finder den arbejdskraft, de efterspørger, via Jobcentret. Jobformidlingsindsatsen er forankret i Jobcenter Koldings nye initiativ Café Kolding og tilbyder byens virksomheder en række servicetilbud: Identifikation af virksomhedens behov for arbejdskraft Annonceudarbejdelse og indrykning af annonce på Jobnet.dk, når virksomheden ønsker dette Udsøgning af mulige kandidater på Jobnet.dk for virksomheden Besvare telefoniske spørgsmål fra kandidater, der har set opslag på Jobnet.dk Gennemgå og grovsortere ansøgninger/udsøgninger Henvise egnede kandidater til virksomheden I den forbindelse vil jobformidlingsindsatsen ikke stoppe ved kommunegrænsen. Jobformidlingsindsatsen vil også have fokus på at formidle borgere til ledige stillinger i andre regioner og lande, hvor der aktuelt er stor efterspørgsel på arbejdskraft, f.eks. i Esbjerg Kommune og i Norge. Samlet virksomhedsrådgivning i Café Kolding Jobcenter Kolding vil oprette virksomhedsrådgivning i Café Kolding med inspiration fra Randers Kommune, som har succes med virksomhedssamarbejdet. Virksomhedsrådgivningen vil i den forbindelse have særligt fokus på at henlede virksomhedernes opmærksomhed på deres egne udviklingsmuligheder, f.eks. mulighederne for at uddanne deres medarbejdere og opnå jobrotationstilskud til ansættelse af jobrotationsvikarer. Jobcenter Kolding vil bl.a. besøge de 50 største virksomheder i kommunen med henblik på at orientere om de erhvervsfremme muligheder, der ligger i brugen af jobrotation. Herudover vil virksomhedsrådgivningen også fortsætte rådgivningen af virksomhederne om de mange andre støtteordninger, som Jobcenter Kolding kan tilbyde. Jobcenter Kolding vil bl.a. fortsætte samarbejdet med de virksomhedskonsulenter der er tilknyttet erhvervsskolerne og virksomhedskonsulenterne ved Business Kolding. Virksomhedsrådgivningen vil fortsætte med partnerskabsvirksomhedskonceptet, hvor kontakten til særlige virksomheder prioriteres. Partnerskabsvirksomhederne vil typisk være virksomheder, som i særlig 13

14 høj grad udbyder job, som matcher kvalifikationerne hos borgerne i lokalområdet samt virksomheder, der vil påtage en social indsats for en række af kommunens ledige borgere. Samarbejde med Virksomhedsnetværket om ekspertpaneler Jobcenter Kolding starter, i samarbejde med Virksomhedsnetværket, et nyt tiltag, hvor Jobcentret arbejder sammen med virksomheder i Kolding-området om at få afdækket deres behov for arbejdskraft og opkvalificering af arbejdskraft. Dette arbejde kommer til at foregå i såkaldte ekspertpaneler. Formålet hermed er, at virksomhederne bedre kan få den arbejdskraft og de kvalifikationer, de efterspørger. Herigennem får Jobcentret viden fra virksomhederne om hvilken vej, udviklingen går med hensyn til uddannelseskravene til medarbejderne, hvilke nye jobtyper der kommer, samt hvilke der er forældede mv. Herudover vil virksomhedsrådgivningen i Café Kolding have fokus på deltagelse i relevante netværk, og have fokus på om der er netværk, som man bør indtræde i. Det overordnede mål er, at Jobcenter Kolding er repræsenteret og deltager i netværk, der giver merværdi for beskæftigelsesindsatsen til gavn for Koldings borgere. I den forbindelse vurderer virksomhedsrådgivningen i Café Kolding også løbende om det er de rette virksomheder, som der er indgået partnerskabsaftaler med og om virksomhederne leverer virksomhedspraktik- og løntilskudspladser. Markedsføring af Jobcenter Koldings servicetilbud Jobcenter Kolding vil arbejde målrettet imod at blive mere synlige for virksomhederne som en naturlig samarbejdspartner. Dette skal ske via en tydelig og målrettet kommunikation til virksomhederne omkring, hvilke samarbejdsmuligheder Jobcentret kan tilbyde. Arbejdet hermed vil bl.a. blive styrket med ansættelsen af en markedsføringskoordinator, som både vil styrke de eksisterende kommunikationsmidler samt videreudvikle Jobcenter Koldings kommunikation med virksomhederne, f.eks. på internettet og via sociale medier, herunder en bedre og bredere udnyttelse af f.eks. facebook, LinkedIn og andre lignende muligheder. Herudover vil der også ske en løbende markedsføring via Jobcentermedarbejdernes virksomhedsbesøg med efterfølgende opfølgning, deltagelse i forskellige virksomhedsnetværk, videreudvikling af Jobcentrets hjemmeside i forhold til søgbarhed, samt lokal-tv, lokalradio mv. Fokus på iværksætteri og nye jobsøgningsværktøjer Jobcenter Kolding har et øget fokus på de ledige, der ønsker at starte egen virksomhed. Dette er et område, som Jobcentret ikke tidligere har vægtet så højt, men som fremadrettet bliver en mere central bestanddel af indsatsen overfor de ledige. Derfor har Jobcenter Kolding i samarbejde med House of Innovation udarbejdet et 6 ugers forløb for de ledige, der ønsker at blive iværksætter, men som har behov for hjælp til at færdiggøre deres forretningsplan samt almene råd og vejledning omkring det at starte op som selvstændig. Det er Jobcenter Kolding håb, at forløbet vil give motivation og gejst til, at ledige i kommunen med iværksættertanker, benytter ledighedsperioden til at starte egen virksomhed. Virksomhedsindsatsen vil også have et øget fokus på, hvorledes ledige både kan benytte deres personlige og professionelle netværk i deres jobsøgning. Dette skyldes, at mange ledige stillinger i dag besættes via netværk uden at blive synlige. De ledige er i langt mindre grad en del af disse netværk sammenlignet med folk i beskæftigelse, hvorfor de ledige også har sværere ved at stige om bord på de interne 14

15 Herudover vil Jobcenter Kolding også videreudvikle rådgivningen af de ledige i forhold til at de bliver bedre klædt på til at benytte sociale medier aktivt i deres jobsøgning. I den forbindelse vil ansættelsen af en markedsføringskoordinator kunne kvalificere rådgivningen yderligere Unge jobklare ledige Fokus i beskæftigelsesindsatsen overfor de jobklare unge afhænger af, hvorvidt der er tale om jobklare unge med eller uden en kompetencegivende uddannelse, fordi de to gruppers udfordringer på arbejdsmarkedet i et vist omfang er forskellige. Det primære fokus i indsatsen overfor de jobklare unge med en kompetencegivende uddannelse er, at give dem konkret erhvervserfaring fra arbejdsmarkedet, som de kan bruge i deres videre jobsøgning. Tilsvarende er det primære fokus i beskæftigelsesindsatsen overfor de jobklare unge uden en kompetencegivende uddannelse, at de opnår de nødvendige kompetencer via ordinær uddannelse for at kunne gøre sig gældende på arbejdsmarkedet. De unge uden kompetencegivende uddannelse Målet for alle jobklare unge uden kompetencegivende uddannelse er ordinær uddannelse, også de unge dagpengemodtagere. Jobcenter Kolding vil inden for en uge, hvor den jobklare unge kontanthjælpsmodtager henvender sig, udarbejde en plan, som har fokus på, at den unge søger og begynder på en uddannelse, så hurtigt som muligt. Unge dagpengemodtagere uden en kompetencegivende uddannelse vil inden for 4-6 uger møde op til deres første samtale på Jobcenter Kolding med henblik på at udarbejde plan rettet imod opkvalificering. De unge kontanthjælpsmodtagere, der ved den første henvendelse vurderes åbenlyst uddannelsesparate, pålægges hurtigst muligt at komme med forslag til uddannelser og søge om optagelse på en eller flere uddannelser. Herudover skal de uddannelsesparate unge i videst mulig omfang arbejde og forsørge sig selv frem til uddannelsesstart eller stå til rådighed for arbejdsmarkedet. F.eks. vil unge kontanthjælpsmodtagere kunne pålægges at deltage i den kommunale nytteindsats eller deltage i virksomhedspraktik. Nytteindsatsen fortsætter frem til den unge kontanthjælpsmodtager overgår til ordinær uddannelse. For at styrke uddannelsesindsatsen vil Jobcenter Kolding tilstræbe, at uddannelsesindsatsen foregår i et miljø, hvor uddannelse er i centrum. Derfor vil Jobcenter Kolding oprette satellitter på IBC og Hansenberg med henblik på at kunne yde råd og vejledning på uddannelsesinstitutionerne, så de unge både fastholdes i uddannelse og helt undgår at søge om kontanthjælp. I forbindelse med at de jobklare unge søger kontanthjælp vil Jobcenter Kolding igangsætte læse-, skriveog regnekurser og ordblindekurser mv. som ret og pligt-tilbud for alle unge, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Undervisningen vil, som udgangspunkt, fortsætte, indtil den unge har opnået læse-, skrive- og regnefærdigheder, der svarer til folkeskolens afgangsprøve. Hermed får de unge kontanthjælpsmodtagere de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre en uddannelse. For de unge, der er i risiko for at miste fodfæste på vej i uddannelse, igangsætter Jobcenter Kolding hurtigst muligt en uddannelsesrettet indsats, som fortsætter helt frem til den unges uddannelsesstart. Indholdet i indsatsen er individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer og behov. Den unge kan få uddannelsesafklarende og understøttende tilbud som f.eks. brobygningsforløb 15

16 på uddannelsesinstitutioner og virksomhedspraktik, hvor uddannelsesønsker kan afprøves. Herudover kan den unge ledige, hvis der er behov, også få tilknyttet en mentor, som støtter overgangen til ordinær uddannelse og undervejs i det videre forløb i det ordinære uddannelsessystem. Der vil være fokus på en effektiv opfølgning, som sikrer uddannelsesfokus og progression i forhold til målet om at påbegynde en ordinær uddannelse. I den forbindelse vil de unge selv kunne booke tider til rådgivning og vejledning og Jobcenter Kolding vil have særlig fokus på, at de unge vælger uddannelser med gode beskæftigelsesmuligheder. Endelig vil beskæftigelsesindsatsen overfor de unge uden uddannelse også fokusere på, at de unge som er i gang med at tage en erhvervsuddannelse efterfølgende kan finde en læreplads. Bedre udsigter til en læreplads vil bl.a. kunne forebygge et højt frafald på erhvervsuddannelserne og Kolding Kommune er ved at indgå en samarbejdsaftale med erhvervsskolerne om: at skabe flere lære-/elevpladser, at fastholde flere unge i uddannelse, og at forbedre renomméet og viden om uddannelser, hvor der er gode jobmuligheder. De unge med uddannelse Den største udfordring for de jobklare unge med en kompetencegivende uddannelse er deres manglende erhvervserfaring. Derfor er indsatsen for denne gruppe rettet mod jobsøgning, kortere opkvalificeringsforløb og især virksomhedsrettet aktivering, hvor de kan opnå konkret erhvervserfaring på arbejdsmarkedet, som de kan bruge i deres videre jobsøgning. Dette sikrer, at de unge vedligeholder og afprøver de kompetencer, som de har opbygget under deres uddannelse. De unge dagpengemodtagere med en kompetencegivende uddannelse starter i virksomhedsrettet aktivering efter senest 13 ugers ledighed. Omvendt starter de unge kontanthjælpsmodtagere, som har en kompetencegivende uddannelse, i virksomhedsrettet aktivering efter 8 uger. 16

17 17

18 2.5.3 Jobklare ledige over 30 år Indholdet i beskæftigelsesindsatsen overfor jobklare ledige over 30 år er primært bestemt af, om der er tale om ny-ledige eller langtidsledige. Alle ledige i Kolding betragtes som langtidsledige efter 9 måneders ledighed. Indsatsen overfor langtidsledige har et andet fokus sammenlignet med indsatsen overfor de ny-ledige. De ny-ledige Det overordnede mål for ny-ledige er hurtigt at udarbejde en plan for, hvorledes de kan komme i arbejde eller påbegynde et ordinært uddannelsesforløb. Derfor foretager Jobcenter Kolding en tidlig screening efter ca. 4 ugers ledighed af alle ny-ledige særligt med henblik på at opfange de ny-ledige, som har risiko for at blive langtidsledige. For de ny-ledige, som er i risiko for at blive langtidsledige gælder det hurtigt om at identificere deres opkvalificeringsbehov og efterfølgende iværksætte en indsats, som imødekommer deres behov og ønsker. Indsatsen kan både være målrettet opkvalificering i forhold til nogle specifikke kompetencer, der er efterspurgte på arbejdsmarkedet eller mere generel opkvalificering med henblik på en langsigtet opkvalificering eller brancheskift. I den forbindelse er der fokus på, at ny-ledige i den tidlige indsats får en kvalificeret vejledning, således at vedkommende tidligt i ledighedsperioden kan arbejde målrettet imod at vende tilbage på arbejdsmarkedet. Allerede i forbindelse med den tidlige screening bliver de nyledige, som er i risiko for at blive langtidsledige, tilmeldt forløb, hvor fokus er på opkvalificering og jobsøgning. De ny-ledige med risiko for langtidsledighed overgår ikke til anden aktør, men forbliver ved Jobcenter Kolding i hele ledighedsperioden. For de ny-ledige, som er klar til et job, skal der hurtigst muligt udarbejdes en jobsøgningsstrategi. Inden for 4-6 ugers ledighed tilknyttes de en anden aktør i forløb af ca. 6 måneders varighed, hvor indsatsen er kendetegnet ved hyppige coachende samtaler, og aktiveringen er rettet mod jobsøgning og virksomhedsrettede tilbud i form af virksomhedspraktik og løntilskud. Aktørerne er aflønnet efter en model, hvor de får udbetalt en bonus, hvis dagpengemodtageren kommer i arbejde. Herudover kan de ny-ledige også deltage i forskellige jobhjælpsmoduler hos eksterne leverandører eller i Job- og Uddannelseshuset. Fokus er her på afklaring af beskæftigelsesmuligheder, kompetencer, jobsøgningsstrategi og jobsøgningsteknikker. De ledige, som ved afslutningen af forløbet ved anden aktør ikke har fundet beskæftigelse, overgår herefter til den særlige langtidsledighedsindsats. De jobklare ledige, der overgår til langtidsledighedsindsatsen, får forinden tilbud om en 3- eller 4 - partssamtale. Her deltager den ledige selv, Jobcentret, anden aktør og hvis den ledige selv ønsker det, også a-kassen. Langtidsledige Efter 9 måneders ledighed betragtes en ledig i Kolding Kommune som langtidsledig og for at holde vejlede den langtidsledige i forhold til at vende tilbage på arbejdsmarkedet igen. Den nye sagsbehandler skal bl.a. medvirke til at flytte den langtidsledige fra en fastlåst situation og udvide deres jobperspektiv. F.eks. vil en ny sagsbehandler nemmere kunne opfange og italesætte problemstillinger, som tidligere ikke nødvendigvis har været særligt fremtrædende i de første 9 måneder af ledighedsperioden. 18

19 Fokus i indsatsen overfor langtidsledige er primært rettet imod at vedligeholde den langtidslediges faglige kompetencer. Derfor har virksomhedsrettede tilbud i form af jobrotation, voksenlærlingeforløb og private løntilskud særlig høj prioritet. Herudover vil der ske en løbende inddragelse af Jobcenter Koldings virksomhedskonsulenter i indsatsen overfor de langtidsledige, fordi virksomhedskonsulenter kan konkretisere, hvor der aktuelt er ledige stillinger og hvad den langtidsledige kan foretage sig for at få et job netop dér. Der vil også være et væsentligt fokus på den langtidslediges geografiske og faglige mobilitet i forbindelse med jobsøgningen. I den forbindelse vil indsatsen overfor de langtidsledige også fokusere på de langtidslediges uddannelsesmuligheder, f.eks. via voksenlærlingeforløb og virksomhedspraktikker, hvor de langtidsledige kan få afklaret, hvor de evt. har behov for yderligere opkvalificering. 19

20 20

21 De udsatte ledige består af følgende målgrupper: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (matchgruppe 2 og 3) Borgere på ledighedsydelse Fleksjobbere og Borgere i ressourceforløb 3.1 Den aktuelle status i forhold til de udsatte ledige i Kolding Kommune Siden 2011 har antallet af udsatte ledige været på et nogenlunde stabilt niveau. I 2011 var der i alt udsatte ledige og i 2013 var der udsatte ledige. Antallet af udsatte kontanthjælpsmodtagere er steget fra i 2011 til i I samme periode er antallet af passive kontanthjælpsmodtagere blevet mindre, mens antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er steget. Antallet af borgere på permanente offentlige forsørgelsesydelser, dvs. førtidspension, ledighedsydelse, fleksjobbere og borgere i ressourceforløb, har befundet sig på et stabilt niveau siden Det forventes, at antallet af udsatte ledige stiger en smule i 2014 i forhold til det aktuelle niveau. 3.2 Særlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen overfor de udsatte ledige Beskæftigelsesindsatsen overfor de udsatte ledige i Kolding Kommune vil have særlig fokus på 3 udfordringer i 2014: 1. Unge udsatte kontanthjælpsmodtagere 2. Udsatte kontanthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund I fuldtidspersoner Indsatsklare kontanthjælpsmodtager Passive kontanthjælpsmodtagere 3. Sikre et rummeligt arbejdsmarked til personer længst væk fra arbejdsmarkedet Unge udsatte kontanthjælpsmodtagere De udsatte unge kontanthjælpsmodtagere er desværre overrepræsenteret blandt de udsatte kontanthjælpsmodtagere i Kolding. Siden 2011 og frem til 2013 er antallet af udsatte unge kontanthjælpsmodtagere steget fra 491 til 539. Dermed udgør de udsatte unge kontanthjælpsmodtagere 33 % af alle udsatte kontanthjælpsmodtagere. (april) 2014 (Budget) Ledighedsydelse Fleksjobbere Ressourceforløb Udsatte ledige i alt Førtidspensionister I alt

22 Udfordringerne i forhold til de udsatte unge vedrører både deres faglige kompetencer, f.eks. deres grundlæggende læse- og skrivefærdigheder, mens de største udfordringer primært vedrører deres sociale og personlige kompetencer. Manglende sociale kompetencer såsom evnen til at samarbejde, indgå i sociale sammenhænge og den rette opbakning i de unges sociale netværk, er ofte væsentlige barrierer for, at de udsatte unge kan fungere i uddannelsesmiljøer. Det samme er tilfældet i forhold til de udsatte unges personlige kompetencer. Her er det typisk manglende motivation, bevidsthed om og erkendelse af egne evner, ansvarlighed, engagement, fleksibilitet og selvstændighed, som er væsentlige barrierer for, at de udsatte unge kan fungere i et uddannelsesmiljø. Endelig er det ikke ualmindeligt, at de udsatte unge i tillæg hertil har forskellige sygdomsproblematikker, f.eks. psykiske diagnoser. I processen mod at forbedre de udsatte unges beskæftigelsesmuligheder er fokus rettet imod at gøre dem uddannelsesparate. Dette arbejde udfordres imidlertid af de unges faglige, sociale og personlige forudsætninger og ressourcer. De unge skal derfor have opbakning til at kunne overvinde de barrierer, som står i vejen for, at de på sigt kan begynde i et ordinært uddannelsesforløb Udsatte kontanthjælpsmodtagere med ikke-vestlig herkomst Siden 2011 er antallet af udsatte ledige med ikke-vestlige baggrund steget fra 361 til 404 i 2013 og hermed udgør de 24,7 % af alle udsatte ledige. I gruppen af borgere med ikkevestlig baggrund er der borgere, hvor sprog og kulturforståelse er eneste barriere til arbejdsmarkedet. Omvendt er der i gruppen også borgere med meget udtalte fysiske og psykiske begrænsninger som følge af tortur og flugt, hvorfor de kan have vanskeligt ved at honorere selv mindre krav. Derfor er der en generel oplevelse, at målgruppen er sværere at udplacere i virksomheder grundet de mange og forskelligartede problematikker. I fuldtidspersoner (april) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund Passive kontanthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund I alt I forhold til de unge borgere med ikke-vestlig baggrund er de ofte kendetegnet ved, at en stor del af dem er kommet til Danmark som flygtninge, og at de har lidt eller ingen skolebaggrund og derfor ikke er skolevante. Dokumentation for eventuel uddannelse er ofte ikke til stede og skal først afklares. Udfordringen her er, at de kan være vanskelige at fastholde i et skole/uddannelsesforløb på grund af manglende kendskab til uddannelsessystemet. Mange i gruppen er præget af utålmodighed og har en forventning om, at uddannelse går hurtigt samt at det ikke er nødvendigt med et sammenhængende skoleforløb for at komme på arbejdsmarkedet. 22

23 I forhold til borgere med ikke-vestlig baggrund over 30 år har en stor del af denne gruppe generelt været meget længe i kontanthjælpssystemet og har meget begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet. For kvindernes vedkommende ses også en meget lille arbejdsidentitet som følge af deres ønsker om i stedet at passe børn og hus. Denne gruppe har behov for et længerevarende motivationsarbejde og personlig og praktisk støtte. Udfordringen er her at have de rigtige særlige tilrettelagte projekter til gruppen. Der skal arbejdes meget med sygdomsforståelse, idet en stor del er fastlåst i forestillingen om, at de er for syge til at kunne arbejde. I den forbindelse har Det Lokale Beskæftigelsesråd besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af hvilke grupper med ikke-vestlig baggrund, som står udenfor arbejdsmarkedet Sikre et rummeligt arbejdsmarked til personer længst væk fra arbejdsmarkedet De nye fleksjobregler har til formål at begrænse tilgangen til førtidspension ved bl.a. at sikre, at fleksjobbene i højere grad tildeles de borgere, som har meget begrænset arbejdsevne. Fremover gives de største tilskud til de fleksjobansatte, som har den mindste arbejdsevne og den mindste løn. Derfor vil det være mere attraktivt for arbejdsgiverne at ansætte fleksjobbere med lav arbejdsevne. Samlet set betyder de nye fleksjobregler, at der er behov for at fastlægge en ny strategi, som understøtter etableringen af nye fleksjob til personer med kraftigt nedsat arbejdsevne og personer, der ikke kan ansættes i fleksjob på deres tidligere arbejdsplads. Udfordringerne med at finde fleksjob gælder især de ca. 275 ledighedsydelsesmodtagere i Kolding, som allerede er visiteret til et fleksjob. Disse ledige fleksjobbere udgør ca. 22 %. af alle fleksjob-visiterede. Endelig bliver det også en udfordring løbende at tilpasse ressourceforløbene til en sammensat gruppe borgere med vidt forskellige udfordringer og behov på tværs af forvaltningsområder og forvaltningsniveauer. 23

24 3.3 Strategi Det vil vi gøre og det vil vi opnå For at imødekomme de beskrevne udfordringer vil indsatsen overfor de udsatte ledige i 2014 have fokus på følgende: 24

25 3.4 Indsatsen overfor de udsatte ledige i 2014 I afsnittene nedenfor følger de forskellige indsatsbeskrivelser, som tilsammen udgør indsatsen overfor de udsatte ledige i Kolding Kommune De udsatte unge kontanthjælpsmodtagere Som en konsekvens af den kommende kontanthjælpsreform vil Jobcenter Koldings indsats overfor de udsatte unge kontanthjælpsmodtagere i 2014 være kendetegnet ved en hurtig udredning af de unges behov med henblik på at kunne iværksætte en uddannelsesrettet indsats. Jobcenter Kolding vil fremadrettet have særlig fokus på at gøre de udsatte unge kontanthjælpsmodtagere uddannelsesparate. I den forbindelse kan Jobcenter Kolding tilbyde de udsatte unge en række indsatser: Diverse uddannelsestilbud, herunder Produktionsskolen og EGU Virksomhedspraktik og løntilskud Virksomhedscentre Vejledning og rådgivning Sociale tilbud Mentorordninger Værksteder i Projekterne Sundhedstilbud i Projekterne Allerede i forbindelse med visitationen bliver den udsatte unges vej mod uddannelse beskrevet i en uddannelsesplan. Alle udsatte unge vil, til trods for deres udfordringer, skulle have et mål om, at de på sigt skal i ordinær uddannelse også selvom vejen til uddannelse kan være lang. Derfor vil den udsatte unge også hurtigt skulle overveje relevante og realistiske uddannelser, og Jobcenter Kolding vil tilpasse uddannelsesindsatsen efter den enkelte unges ønsker og behov. Unge udsatte kontanthjælpsmodtagere vil få en koordineret og systematisk uddannelsesrettet indsats, hvor den unges uddannelsesmål er sigtelinjen, samtidig med at indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer og udfordringer. Indsatsen består af forskellige uddannelsesunderstøttende tiltag: Læse-, skrive- eller regneundervisning Uddannelsesrådgivning Brobygningsforløb på en uddannelsesinstitution eller virksomhedspraktikker, hvor uddannelsesønsker kan afprøves Sociale tilbud som skal styrke den udsatte unges mentale og fysiske sundhed Diverse tilbud rettet imod de udsatte unges sociale udfordringer som f.eks. økonomi, boligsituation eller helbredsproblemer. 25

26 Endvidere kan de udsatte unge kontanthjælpsmodtagere, som viser sig at have komplekse problemer, blive tilknyttet en koordinerende sagsbehandler. Den koordinerende sagsbehandler skal bl.a. sikre, at indsatsen er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger således, at de udsatte unge ikke oplever en usammenhængende indsats. De udsatte unge kontanthjælpsmodtagere vil også kunne få tilbudt mentorstøtte, hvis Jobcenter Kolding vurderer, at den unge har behov for særlig støtte og vejledning til at blive uddannelsesparat. I forbindelse med den uddannelsesrettede indsats overfor udsatte unge kontanthjælpsmodtagere vil der også ske en tæt opfølgning. Der vil ske opfølgning overfor de udsatte unge hver anden måned, hvor de udsatte unge skal møde personligt op til samtaler. Det sikrer, at den unges udfordringer og behov hele tiden er i centrum, og at den uddannelsesrettede indsats løbende kan ændres og justeres for at understøtte den enkeltes progression frem mod at blive uddannelsesparat Udsatte kontanthjælpsmodtagere over 30 år I lighed med de udsatte unge kontanthjælpsmodtagere, sker der en hurtig udredning af den udsatte kontanthjælpsmodtagers behov med henblik på at kunne iværksætte den rette indsats. For denne gruppe vil Jobcenter Kolding have særlig fokus på at gøre dem jobparate. Jobcenter Kolding kan tilbyde de udsatte kontanthjælpsmodtagere over 30 år en række indsatser: Virksomhedspraktik og løntilskud Virksomhedscentre Vejledning og rådgivning Diverse uddannelsestilbud Sociale tilbud Mentorordninger Værksteder i Projekterne Sundhedstilbud i Projekterne Jobcenter Kolding vil så hurtigt som mulig, og ikke senere end efter seks måneder, sikre, at udsatte kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemer påbegynder en helhedsorienteret indsats, der afspejler den enkeltes behov og sikrer, at han eller hun får jobrettet indsats og hjælp. Indsatsen overfor de udsatte kontanthjælpsmodtagere skal have perspektiv mod arbejdsmarkedet og i videst muligt omfang foregå på en arbejdsplads. Samtidig kan den udsatte kontanthjælpsmodtager få en parallel indsats, der målrettes hans eller hendes sociale eller sundhedsmæssige problemer, f.eks. bolig, økonomi eller psykiske problemer. De udsatte kontanthjælpsmodtagere, som viser sig at have komplekse problemer, kan ligesom de unge kontanthjælpsmodtagere få tilknyttet en koordinerende sagsbehandler, som er med til at sikre, at indsatsen er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger. 26

27 I forbindelse med den arbejdsmarkedsrettede indsats overfor udsatte kontanthjælpsmodtagere vil der ske en tæt opfølgning. Opfølgningen vil have fokus på, om den enkelte udvikler sig hen imod et job, og den skal sikre, at indsatsen løbende bliver tilpasset de fremskridt, som den enkelte har gjort Indsatsen overfor borgere med ikke-vestlig herkomst I 2014 vil Jobcenter Kolding fortsat have fokus på at flytte flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk fra offentlig forsørgelse til job eller uddannelse. I den forbindelse vil Jobcenter Kolding fortsat have et kontor i Skovparken og medarbejderne vil bl.a. have fokus rettet imod borgere med anden etnisk baggrund og kan give dem: Praktisk rådgivning i forhold til almene tvivlsspørgsmål Rådgivning i forhold til det at søge job, f.eks. hjælp til at skrive ansøgninger, udføre individuel kompetenceafklaring, informationsmøder, kurser i jobsøgning og CV-udarbejdelser Assistance til beboerne i Skovparken i forhold til at forstå og håndtere breve fra det offentlige i forbindelse med job og jobsøgning I forhold til at styrke uddannelsesvejledningen for områdets unge har Jobcentret, særligt i forhold til de unge mænd, en opsøgende indsats med henblik på, at de forholder sig til at komme i uddannelse. Derudover er opmærksomheden også rettet imod forældrene til disse unge i forhold til at forklare dem om de unges valgmuligheder, så de unge træffer et realistisk valg i forhold til en fremtidig uddannelse/job. Herudover har Jobcentret i Skovparken fokus på at være opsøgende i forhold til virksomheder med henblik på at skaffe de unge ind på arbejdsmarkedet, og der er etableret et samarbejde med Virksomhedsnetværket om at skaffe jobs til 100 beboere i Skovparken. I forhold til indsatsen overfor de borgere, som er omfattet af integrationsloven, vil Jobcenter Kolding i 2014 yderligere målrette de tilbud, som gives til borgerne på Sprogskolen Kolding og Ungdomsskolen Kolding mod arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Fælles for tilbuddene er, at de fra starten skal gøre det klart overfor borgerne, at målet med integrationen i Danmark er at blive selvforsørgende. Herudover bliver aktiveringsindsatsen placeret ude på uddannelsesinstitutionerne, hvilket er med til at sikre en mere sammenhængende integrationsindsats. Der vil fra dag 1 blive arbejdet meget målrettet mod, at borgerne bliver i stand til at tage et arbejde eller påbegynde en uddannelse inden for den 3 årige integrationsperiode. Derfor vil tilbuddene have et resultatorienteret fokus i forhold til borgernes progression med henblik på at færdiggøre danskuddannelsen og efterfølgende overgå til ordinær beskæftigelse og uddannelse. I forhold til Sprogskolen Kolding stilles der derfor konkrete krav til, hvordan den almindelige danskundervisning tilrettelægges. Her lægges der bl.a. op til en mere fleksibel undervisning, hvor andre elementer på vejen mod selvforsørgelse implementeres som en del af helheden, f.eks. virksomhedsdansk. Herudover tilknyttes en jobkonsulent til Sprogskolen, som får sin daglige gang på Sprogskolen, hvormed der skabes en relation, der letter overgangen fra skoleundervisning og aktivering til f.eks. virksomhedspraktik. 27

Beskæftigelsesplan 2014. Kolding Kommune

Beskæftigelsesplan 2014. Kolding Kommune Beskæftigelsesplan 2014 Kolding Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Visionen for arbejdsmarkedspolitikken i Kolding Kommune... 4 1.2 Kolding Kommunes vision udmøntes igennem Det Hjertelige Jobcenter...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Beskæftigelsesplan 2018 www.middelfart.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De 5 hovedspor... 4 Virksomhedsservice... 4 Synergi ved tværfagligt samarbejde... 4 Virksomhedsrettet indsats... 5 Mødet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Jørgen Haunstrup 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere