Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen."

Transkript

1 Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-6490CW Læs enne Hurtig instlltionsvejlening for korrekt opsætning og instlltion, før u ruger mskinen. ADVARSEL Avrsler fortæller ig, hvorn u ungår personske. Sæt IKKE USB-klet i ennu (hvis u ruger et USB-kel). 1 Pk mskinen u, og kontroller elene Blæk Ptroner [x4] Sort (LC1100HY-BK) Gul (LC1100HY-Y) Cyn (LC1100HY-C) Mgent (LC1100HY-M) Hurtig instlltionsvejlening Brugsnvisning C-rom Telefonlening Brugere i Dnmrk Brugere i Sverige, Norge og Finln Netleninger Det mefølgene stik er et jorforunet Det mefølgene stik er et siejorforunet treensstik. toensstik. Kontroller, t stikkontkten psser til et mefølgene jorforunne stik. Denne mskine skl jorforines. Hvis er opstår tvivl, skl u kontkte en unnet elektriker. ADVARSEL Der nvenes plstikposer til emllering f mskinen. Hol poserne væk fr ørn, så fren for kvælning ungås. Fjern eskyttelsestpen og filmen på snnerglsplen. Kontroller, t lle ele mefølger. Delene i kssen kn vriere fhængigt f ln. Gem l emllge og kssen, i tilfæle f t et skulle være nøvenigt t sene mskinen. Du skl selv køe et korrekte interfekel til et interfe, u vil ruge (til USB- eller netværksforinelse). USB-kel Brug lti et USB 2.0-kel (type A/B) me en længe på højst 2 m. Netværkskel Brug et gennemgåene ktegori 5 (eller højere) prsnoet kel til10base-t eller 100BASE-TX Fst Ethernet-netværk. DAN Version 0 1

2 2 Læg lmineligt A4-ppir i Træk ppirmgsinnr. 1 (et øverste mgsin) helt u f mskinen. e Luft ppirstkken got for t ungå ppirstop og fremføringsfejl. Læg forsigtigt ppiret i ppirmgsinnr. 1 me uskriftssien ne og en forreste knt først. Kontroller, t ppiret ligger flt i kken. Sku ikke ppiret for lngt in. 1 Ån ppirmgsinlåget. 1 Tryk og sku ppirsiestyrene me egge hæner og erefter ppirlængestyret, så e psser til ppirstørrelsen. Kontroller, t trekntmærkerne på ppirsiestyrene og ppirlængestyret står u for mærket for en ppirstørrelse, u ruger. f Juster forsigtigt ppirsiestyrene me egge hæner, så e psser til ppiret. Kontroller, t ppirstyrene erører ppirets knter. g Luk ppirmgsinlåget. 1 1 h Sku lngsomt ppirkken helt in i mskinen

3 i 3 Tilslut Når ppirmgsinet er på pls, skl u trække ppirholeren u, til en klikker, og fole ppirholerklppen u. Hvis u vil hve oplysninger om kkenr. 2, se Ilægning f ppir i ppirmgsin nr. 2 i kpitel 2 i rugsnvisningen. netleningen og telefonlinjen 2 1 ADVARSEL D mskinen er jorforunet vi stikkontkten, kn u eskytte ig mo eventuelle frlige elektriske situtioner på telefonnetværket ve t le netleningen være tilsluttet mskinen, når u tilslutter en til en telefonlinje. Tilsvrene kn u eskytte ig, når u ønsker t flytte mskinen ve først t frye telefonlinjen og erefter netleningen. Telefonklet SKAL være st i stikket på mskinen mærket LINE. Hvis u eler en telefonlinje me en ekstern telefon, skl u tilslutte en som vist heruner. 1 Sæt IKKE USB-klet i ennu (hvis u ruger et USB-kel). Tilslut netleningen. 1 Ekstr telefon 2 Ekstern telefon 2 Hvis u eler en telefonlinje me en telefonsvrer på en ekstern telefon, skl u tilslutte en som vist heruner. ADVARSEL Mskinen skl være forsynet me et jorforunet stik. Tilslut telefonleningen. Sæt en ene ene f telefonklet i stikket på mskinen mærket LINE og en nen ene i et telefonstik i væggen. Instil motgetilstnen til Ekstrtlf/T, hvis u hr en ekstern telefonsvrer. Se Vlg f en motgetilstn på sie 7. Du kn fine flere oplysninger i Tilslutning f en ekstern TAD (Telephone Answering Devie) i kpitel 7 i rugsnvisningen. 3

4 4 Angiv it ln (ikke sprog) 5 Instller lækptronerne Du skl ngive it ln, så mskinen fungerer korrekt på lokle telekommuniktionslinjer i hvert ln. e f Kontroller, t er er tænt for strømmen ve t sætte netleningen i. Tryk på eller for t vælge ln (Norwy, Sween, Finln eller Denmrk) (Du skl ngive it ln, ikke it sprog). Set Country Norwy Sween Finln Denmrk Set Country Selet & Press OK Tryk på OK, når it ln vises i isplyet. Displyet nmoer ig om t kontrollere lnet igen. Denmrk Yes No Set Country Selet & Press OK Hvis isplyet viser et korrekte ln, skl u trykke på eller og OK for t vælge Yes og erefter fortsætte til trin f. Eller u kn trykke på eller og OK for t vælge No, gå tilge til trin og vælge ln igen. Når isplyet viser Aepte i to sekuner, genstrter mskinen utomtisk. Efter genstrt viser isplyet Vent. Hvis u vælger "Denmrk" i trin, viser isplyet nsk meelelser. I tilfæle f, t u vil ænre sproget, skl u gå til Vælg it sprog på sie 6. ADVARSEL Hvis u får læk i øjnene, skl u strks skylle em me vn og søge læge, hvis er opstår irrittion. Kontroller, t er er tænt for strømmen. Displyet viser: Ån lågen til lækptronen. Fjern en lysegrønne eskyttelsesel. Ingen ptron Instller læk Sort Ksser ikke en lysegrønne eskyttelsesel. Du får rug for en, hvis u skl trnsportere mskinen. Tk lækptronen u f pkken

5 e Drej en grønne knp på en gule eskyttelseshætte me uret, til er høres en klikly for t uløse vkuumpkningen, og fjern hætten. h Tryk forsigtigt lækptronen in, til er lyer en klikly. Luk lågen til lækptroner, når lle lækptroner er instlleret. BK Y C 1 Mskinen forereer lækrørssystemet til uskrivning. Dette tger. fire minutter. Sluk ikke mskinen. f Ps på, t frven på rmen stemmer overens me ptronfrven som vist i neenståene igrm. 6 Kontroller uskriftskvliteten Sørg for t lægge ppiret i et øverste mgsin til en inleene instlltion. 1. Når forereelsen er gennemført, viser LDC'et enne meelelse 2 Isæt ppir og Tryk Strt Tryk på Colour Strt. g Instller lle lækptronerne i pilens retning på mærket. Kontroller kvliteten f e fire frvelokke på rket. (sort/gul/yn/mgent) 1 5

6 Hvis lle linjer er klre og tyelige, trykker u på 1 (J) på opklststturet for t fslutte kvlitetskontrollen. <Sort> OK Hvis er mngler korte linjer, skl u trykke på 2 (Nej) på opklststturet og fortsætte til. <Sort> Dårlig Displyet spørger ig, om uskriftskvliteten er OK for sort og frve. Tryk på 1 (J) eller 2 (Nej) på opklststturet. Sort OK? <Frve> OK <Frve> Dårlig 7 Vælg it sprog Du kn skifte LCD-sprog til Norsk, Svensk, Dnsk, Engelsk og Finsk. e Tryk på Menu. Tryk på eller for t vælge Gruninst. Tryk på OK. Tryk på eller for t vælge Loklt sprog. Tryk på OK. Tryk på eller for t vælge it sprog. Tryk på OK. Tryk på Stop/Exit. J Nej Tryk Tryk Når u hr trykket på 1 (J) eller 2 (Nej) for åe sort og frve, viser isplyet: Strt rensning? J Nej Tryk Tryk e f Tryk på 1 (J), hvorefter mskinen strter rensningen f frverne. Tryk på Colour Strt, når rensningen er fsluttet. Mskinen egyner t uskrive uskriftskvlitetsrket igen. Gå tilge til. 6

7 8 Vlg f en motgetilstn Der er fire mulige motgetilstne: Kun fx, Fx/Tlf, Mnuel og Ekstrtlf/T. 9 Instil LCD-kontrsten (om nøvenigt) Hvis u hr prolemer me t læse isplyet, kn u prøve t ænre kontrstinstillingen. e f Tryk på Menu. Tryk på eller for t vælge Gen. opsætning. Tryk på OK. Tryk på eller for t vælge LCD-instill. Tryk på OK. Tryk på eller for t vælge LCD kontrst. Tryk på eller for t vælge Lys, Me eller Mørk. Tryk på OK. Tryk på Stop/Exit. Du kn esuen instille vinklen på isplyet ve t løfte et. 10 Instil to og klokkeslæt e Tryk på Menu. Tryk på eller for t vælge Gruninst. Tryk på OK. Tryk på eller for t vælge Svr moe. Tryk på eller for t vælge Svr-tilstn. Tryk på OK. Tryk på Stop/Exit. Du kn få flere oplysninger i Brug f motgefunktioner i Kpitel 6 i rugsnvisningen. Mskinen viser to og klokkeslæt, som uskrives på lle fxmeelelser, u sener, hvis u instiller it fsener-i. Tryk på Menu. Tryk på eller for t vælge Gruninst. Tryk på OK. Tryk på eller for t vælge Dto&Klokkslæt. Tryk på OK. Intst årets to siste ifre på opklststturet, og tryk erefter på OK. MENU Intst & Tryk OK (intst f.eks. 0 8 for 2008.) e f Dto&Klokkslæt Årstl:20 08 Gentg for Måne og Dg smt Timer og Minutter i 24-timersformt. Tryk på Stop/Exit. 7

8 11 Intst personlige oplysninger (fsener-id) 12 Instil telefonlinjetypen Du ør intste it nvn og fxnummer, så et kn uskrives på lle e fxsier, u sener. e Tryk på Menu. Tryk på eller for t vælge Gruninst. Tryk på OK. Tryk på eller for t vælge Afsener ID. Tryk på OK. Intst it fxnummer (op til 20 ifre) på opklststturet, og tryk erefter på OK. For t intste et + for interntionle koer tryk på l. Hvis u f.eks. vil intste opklskoen til Storritnnien +44, skl u trykke på l, 4, 4 og erefter resten f it nummer. Intst it nvn (op til 20 tegn) på opklststturet, og tryk erefter på OK. Se følgene skem ngåene intstning f it nvn. Hvis u vil intste et tegn, er er på en smme tst som et foregåene tegn, skl u trykke på for t flytte mrkøren til højre. Hvis u hr intstet et ogstv forkert og vil ænre et, skl u trykke på eller for t flytte mrkøren til et forkerte ogstv og erefter trykke på Cler/Bk. Hvis u tilslutter mskinen til en lening, er ruger PBX eller ISDN for t sene eller motge fxer, er et nøvenigt t ænre telefonleningstypen tilsvrene ve t gennemføre følgene trin. e Tryk på Menu. Tryk på eller for t vælge Gruninst. Tryk på OK. Tryk på eller for t vælge Linie Instil. Tryk på eller for t vælge Norml, PBX eller ISDN. Tryk på OK. Tryk på Stop/Exit. PBX og OVERFØRSEL I første omgng instilles mskinen til Norml, så en kn tilsluttes en PSTN-stnrlinje (Puli Swithe Telephone Network). Mnge kontorer nvener imilerti et entrlt telefonsystem eller Privte Brnh Exhnge (PBX). Mskinen kn tilsluttes e fleste typer PBX. Mskinens genopklsfunktion unerstøtter Time Brek Rell (TBR). TBR fungerer smmen me e fleste PBX-systemer, hvilket giver gng til en linje u f huset eller til t overføre opkl til et net loklnummer. Funktionen virker, når u trykker på tsten Tel/R. Tryk på tst En gng To gnge Tre gnge Fire gnge 2 A B C 2 3 D E F 3 4 G H I 4 5 J K L 5 6 M N O 6 7 P Q R S 8 T U V 8 9 W X Y Z f Tryk på 0 for t intste Ä Ë Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0. Tryk på Stop/Exit. Hvis u lver en fejl og vil strte igen, skl u trykke på Stop/Exit og gå tilge til. 8 Yerligere oplysninger fines i Intstning f tekst i Appeniks C i rugsnvisningen.

9 13 Vælg forinelsestype For USB-interfekel Winows, gå til sie 10 Mintosh, gå til sie 14 For kelført netværk Winows, gå til sie 17 Mintosh, gå til sie 22 USB Kelført netværk Winows Mintosh Winows Mintosh For tråløst netværk Winows og Mintosh, gå til sie 26 Tråløst netværk 9

10 USB Winows For rugere f USB-interfe (Til Winows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Eition/ Winows Vist ) 14 Før u instllerer 15 Instller MFL-Pro Suite Kontroller, t omputeren er tænt, og t u er logget på me ministrtorrettigheer. Sæt IKKE USB-klet i ennu. Luk eventuelle åne progrmmer ne. Kontroller, t er ikke er ist hukommelseskort eller et USB Flshhukommelsesrev. Skærmilleer kn vriere fhængig f opertivsystemet. Den mefølgene -rom ineholer SnSoft PperPort 11SE. Denne softwre unerstøtter kun Winows 2000 (SP4 eller erover), XP (SP2 eller erover), XP Professionl x64 Eition og Winows Vist. Opter til en nyeste Winows - serviepkke, før u instllerer MFL-Pro Suite. Tg netleningen til mskinen u f stikkontkten og USB-klet u f omputeren, hvis u lleree hr tilsluttet mskinen. Sæt en mefølgene -rom i -rom-revet. Hvis u får vist skærmilleet me moelnvnet, skl u vælge in mskine. Hvis u får vist sprogskærmilleet, skl u klikke på it sprog. Hvis Brother-skærmen ikke vises utomtisk, skl u gå til Denne omputer (Computer), oeltklikke på -rom-ikonet og erefter oeltklikke på strt.exe. C-rom-hovemenuen vises. Klik på Inleene instllering. Klik på Instller MFL-Pro Suite. 10

11 USB Hvis enne skærm vises, skl u klikke på OK og genstrte omputeren. g Winows Vælg Loklforinelse, og klik erefter på Næste. Instlltionen fortsætter. Hvis instlltionen ikke fortsætter utomtisk, skl u åne hovemenuen igen ve t tge -rom'en u og sætte en i igen eller oeltklikke på strt.exe-progrmmet i romppen og fortsætte fr for t instllere MFL-Pro Suite. For Winows Vist skl u klikke på Till, når skærmen Brugerkontokontrol vises. h Når ette skærmillee vises, skl u gå viere til næste trin. Når vinuet me Liensftlen for SnSoft PperPort 11SE vises, skl u klikke på J, hvis u epterer Liensftlen for softwren. USB Winows Mintosh e f Instlltionen f SnSoft PperPort 11SE strter utomtisk og efterfølges f instlltionen f MFL-Pro Suite. Når vinuet me Liensftlen for Brother MFL-Pro Suite-softwren vises, skl u klikke på J, hvis u epterer Liensftlen for softwren. 11

12 USB Winows 16 Sæt USB-klet i Før forsigtigt USB-klet gennem furen som vist heruner, og følg furen runt og hen til mskinens gsie. Slut erefter klet til in omputer. Du må IKKE slutte mskinen til en USB-port på et tsttur eller en USB-hu uen strømforsyning. Forin mskinen irekte til omputeren. Løft snnerlåget til åen stilling. Sørg for, t klet ikke hinrer låget i t live lukket, er ellers kn opstå fejl. Luk forsigtigt snnerlåget vh. greene på egge sier. Slut USB-klet til USB-porten, er er mrkeret me et symol. USB-porten sier ine i mskinen til højre, som vist heruner. LAN USB ADVARSEL Ps på ikke t få fingrene i klemme uner snnerlåget. Brug lti greene på egge sier f snnerlåget, når et ånes og lukkes. 12

13 USB Winows Tilslut netleningen Afslut og genstrt 17 Tilslut netleningen. Instlltionen fortsætter utomtisk. Instlltionsskærmilleerne vises et gngen. 18 Klik på Ufør for t genstrte omputeren. Efter u hr genstrtet omputeren, skl u logge på me ministrtorrettigheer. Annuller IKKE nogen f skærmilleerne uner instlltionen. Det kn tge nogle få sekuner, før lle skærmilleerne vises. Når ette skærmillee vises i Winows Vist, skl u mrkere fkrysningsfeltet og klikke på Instller for t gennemføre instlltionen korrekt. Hvis er vises en fejlmeelelse uner instlltionen f softwren, skl u køre Instlltionsignose, er ligger uner strt/alle progrmmer/brother/mfc-xxxx (hvor MFC-XXXX er nvnet på in moel). Ufør Gå viere til Instlltionen er nu gennemført. Fortsæt til Instller vlgfrie ppliktioner på sie 39. USB Winows Mintosh Når skærmilleet Online-registrering vises, skl u foretge ine vlg og følge instruktionerne på skærmen. 13

14 USB Mintosh For rugere f USB-kel (For M OS X eller nyere) 14 Før u instllerer Slut USB-klet til USB-porten, er er mrkeret me et symol. USB-porten sier ine i mskinen til højre, som vist heruner. Kontroller, t mskinen er sluttet til lysnettet, og t in Mintosh er tænt. Du skl logge på me ministrtorrettigheer. LAN USB Brugere f M OS X til skl opgrere til M OS X eller nyere (hvis u vil hve e nyeste oplysninger om M OS X, kn u esøge Kontroller, t er ikke er ist hukommelseskort eller et USB Flshhukommelsesrev. 15 Sæt USB-klet i Før forsigtigt USB-klet gennem furen som vist heruner, og følg furen runt og hen til mskinens gsie. Slut erefter klet til in Mintosh. Du må IKKE slutte mskinen til en USB-port på et tsttur eller en USB-hu uen strømforsyning. Forin mskinen irekte til in Mintosh. Løft snnerlåget til åen stilling. Sørg for, t klet ikke hinrer låget i t live lukket, er ellers kn opstå fejl. 14

15 USB Mintosh Luk forsigtigt snnerlåget vh. greene på egge sier. Vælg Loklforinelse, og klik erefter på Næste. Følg instruktionerne på skærmen. ADVARSEL Ps på ikke t få fingrene i klemme uner snnerlåget. Brug lti greene på egge sier f snnerlåget, når et ånes og lukkes. 16 Instller MFL-Pro Suite Sæt en mefølgene -rom i -rom-revet. Vent i et pr sekuner, før softwren er instlleret. Efter instlltionen skl u klikke på Strt igen for t fslutte instlltionen f softwren. e Brother-softwren søger nu efter Brotherenheen. Imens vises følgene skærmillee. Hvis ette skærmillee vises, skl u klikke på OK. USB Winows Mintosh For M OS X 10.3.x eller nyere er instlltionen f MFL-Pro Suite nu gennemført. Gå til trin 17 på sie 16. f For rugere f M OS X til : Klik på Tilføj. Doeltklik på ikonet Strt Here OSX for t instllere. g Vælg USB. 15

16 h USB Vælg XXX-XXXX (hvor XXX-XXXX er nvnet på in moel), og klik erefter på Tilføj. Mintosh 17 Instller Presto! PgeMnger Når Presto! PgeMnger er instlleret, er OCRfunktionen føjet til Brother ControlCenter2. Du kn nemt snne, ele og orgnisere fotogrfier og okumenter ve hjælp f Presto! PgeMnger. i Klik på Printerentrl og erefter på Slut Printerentrl. Doeltklik på ikonet Presto! PgeMnger, og følg vejleningen på skærmen. Brugere f M OS X til : Klik på Strt, når ette skærmillee vises, for t ownloe softwren fr wesien Brother Solutions Center. Instlltionen f MFL-Pro Suite er nu gennemført. Gå til trin 17 på sie 16. Ufør Instlltionen er nu gennemført. 16

17 Kelført netværk Winows For kelført netværksinterfe (Til Winows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Eition/ Winows Vist ) 14 Før u instllerer 15 Sæt netværksklet i Kontroller, t omputeren er tænt, og t u er logget på me ministrtorrettigheer. Løft snnerlåget til åen stilling. Luk eventuelle åne progrmmer ne. Kontroller, t er ikke er ist hukommelseskort eller et USB Flshhukommelsesrev. Skærmilleerne kn vriere fhængig f opertivsystemet. Den mefølgene -rom ineholer SnSoft PperPort 11SE. Denne softwre unerstøtter kun Winows 2000 (SP4 eller erover), XP (SP2 eller erover), XP Professionl x64 Eition og Winows Vist. Opter til en nyeste Winows - serviepkke, før u instllerer MFL-Pro Suite. Slut netværksklet til netværksporten, er er mrkeret me et -symol. LAN-stikket fines i mskinen til venstre, som vist heruner. Hvis u ruger en nen personlig firewll en Winows Firewll, nti-spywre eller ntivirusprogrmmer, skl u ektivere em milertiigt før instlltion. Træk netstikket til mskinen u f stikkontkten. LAN USB Kelført netværk Winows Mintosh 17

18 Kelført netværk Winows Før forsigtigt netværksklet igennem furen som vist heruner, og følg furen runt og hen til mskinens gsie. Slut erefter klet til it netværk. 16 Tilslut netleningen Tilslut netleningen. I tilfæle f, t u ruger åe USB- og netværkskel, skl u føre egge kler igennem furen me et ene oven på et net. Sørg for, t klet ikke hinrer låget i t live lukket, er ellers kn opstå fejl. Luk forsigtigt snnerlåget vh. greene på egge sier. Hvis u tiligere hr opst mskinen til et tråløst netværk og nu ønsker t opsætte et til et kelført netværk, skl u kontrollere, om mskinens Netværks I/F er instillet til Klet LAN. Det tråløse netværksinterfe liver inktivt me enne instilling. Tryk på Menu på mskinen. Tryk på eller for t vælge Netværk, og tryk på OK. Tryk på eller for t vælge Netværks I/F, og tryk på OK. Tryk på eller for t vælge Klet LAN, og tryk på OK. Tryk på Stop/Exit. ADVARSEL Ps på ikke t få fingrene i klemme uner snnerlåget. Brug lti greene på egge sier f snnerlåget, når et ånes og lukkes. 18

19 Kelført netværk Winows 17 Instller MFL-Pro Suite Sæt en mefølgene -rom i -rom-revet. Hvis u får vist skærmilleet me moelnvnet, skl u vælge in mskine. Hvis u får vist sprogskærmilleet, skl u klikke på it sprog. Hvis enne skærm vises, skl u klikke på OK og genstrte omputeren. Hvis instlltionen ikke fortsætter utomtisk, skl u åne hovemenuen igen ve t tge --rom'en u og sætte en i igen eller oeltklikke på strt.exe-progrmmet i romppen og fortsætte fr for t instllere MFL-Pro Suite. For Winows Vist skl u klikke på Till, når skærmen Brugerkontokontrol vises. Hvis Brother-skærmen ikke vises utomtisk, skl u gå til Denne omputer (Computer), oeltklikke på -rom-ikonet og erefter oeltklikke på strt.exe. C-rom-hovemenuen vises. Klik på Inleene instllering. Klik på Instller MFL-Pro Suite. e f Når vinuet me Liensftlen for SnSoft PperPort 11SE vises, skl u klikke på J, hvis u epterer Liensftlen for softwren. Instlltionen f SnSoft PperPort 11SE strter utomtisk og efterfølges f instlltionen f MFL-Pro Suite. Når vinuet me Liensftlen for Brother MFL-Pro Suite-softwren vises, skl u klikke på J, hvis u epterer Liensftlen for softwren. Kelført netværk Winows Mintosh 19

20 Kelført netværk Winows g Vælg Kelført netværksforinelse, og klik erefter på Næste. Hvis mskinen er konfigureret til it netværk, skl u vælge mskinen fr listen og erefter klikke på Næste. Dette vinue vises ikke, hvis er kun er tilsluttet én mskine til netværket. I sånne tilfæle vil en live vlgt utomtisk. h Når ette skærmillee vises, skl rugere f Winows XP SP2/Winows Vist vælge Skift Firewll portinstillingerne for t ktivere netværkstilslutningen og fortsætte instlltionen (Aneflet) og klikke på Næste. Hvis er vises APIPA i feltet IP resse på in mskine, skl u klikke på Konfigurér IP resse og intste en IP-resse for in mskine, som kn ruges på netværket. Hvis mskinen ennu ikke er konfigureret til rug på it netværk, vises følgene skærm. Hvis u ruger en nen firewll en Winows Firewll, eller Winows Firewll er ektiveret, vises ette skærmillee muligvis. Se en vejlening, er følger me firewllsoftwren for t få oplysninger om, hvorn u tilføjer følgene netværksporte. Netværkssnning: tilføj UDP-port Netværks PC-Fx-motgelse: tilføj UDPport Hvis u stig hr prolemer me in netværksforinelse, kn u tilføje UDP-port 137. i Klik på OK. Vinuet Konfigurér IP resse vises. Intst en IP-resse til mskinen, er kn ruges til it netværk ve t følge instruktionerne på skærmen. Instlltionen f Brother-riverne strter utomtisk. Instlltionsskærmilleerne vises et gngen. Annuller IKKE nogen f skærmilleerne uner instlltionen. Det kn tge nogle få sekuner, før lle skærmilleerne vises. Når ette skærmillee vises i Winows Vist, skl u mrkere fkrysningsfeltet og klikke på Instller for t gennemføre instlltionen korrekt. 20

21 Kelført netværk Winows j Når skærmilleet Online-registrering vises, skl u foretge ine vlg og følge instruktionerne på skærmen. 18 Afslut og genstrt Klik på Ufør for t genstrte omputeren. Efter genstrt f omputeren, skl u logge på me ministrtorrettigheer. Hvis er vises en fejlmeelelse uner instlltionen f softwren, skl u køre Instlltionsignose, er ligger uner strt/alle progrmmer/brother/mfc-xxxx (hvor MFC-XXXX er nvnet på in moel). 19 Instller MFL-Pro Suite på nre omputere (om nøvenigt) Hvis u vil ruge mskinen på flere omputere på netværket, skl u instllere MFL-Pro Suite på hver omputer. Gå til trin 17 på sie 19. Se også trin 14- på sie 17, før u instllerer. Dette proukt ineholer en p-liens for op til 2 rugere. Liensen unerstøtter instlltionen f MFL-Pro Suite inkl. SnSoft PperPort 11SE på op til 2 p'er på netværket. Hvis u ønsker mere en 2 p'er me SnSoft PperPort 11SE instlleret, ees u køe Brother NL-5-pkken, er er en flerruger pliensftle for op til 5 ekstr rugere. Kontkt in Brother-forhnler for t køe NL-5-pkken. Kelført netværk Winows Mintosh Ufør Instlltionen er nu gennemført. Gå viere til Fortsæt til Instller vlgfrie ppliktioner på sie

22 Kelført netværk Mintosh For rugere f kelført netværk (for M OS X eller nyere) 14 Før u instllerer Kontroller, t mskinen er sluttet til lysnettet, og t in Mintosh er tænt. Du skl logge på me ministrtorrettigheer. Slut netværksklet til netværksporten, er er mrkeret me et -symol. LAN-stikket fines i mskinen til venstre, som vist heruner. LAN USB Brugere f M OS X til skl opgrere til M OS X eller nyere (Hvis u vil hve e nyeste oplysninger om M OS X, kn u esøge Kontroller, t er ikke er ist hukommelseskort eller et USB Flshhukommelsesrev. Hvis u tiligere hr opst mskinen til et tråløst netværk og nu ønsker t opsætte et til et kelført netværk, skl u kontrollere, om mskinens Netværks I/F er instillet til Klet LAN. Det tråløse netværksinterfe liver inktivt me enne instilling. På mskinen skl u trykke på Menu. Tryk på eller for t vælge Netværk, og tryk erefter på OK. Tryk på eller for t vælge Netværks I/F, og tryk erefter på OK. Tryk på eller for t vælge Klet LAN, og tryk erefter på OK. Tryk på Stop/Exit. 15 Løft snnerlåget til åen stilling. Sæt netværksklet i Før forsigtigt netværksklet igennem furen som vist heruner, og følg furen runt og hen til mskinens gsie. Slut erefter klet til it netværk. Sørg for, t klet ikke hinrer låget i t live lukket, er ellers kn opstå fejl. I tilfæle f, t u ruger åe USB- og netværkskel, skl u føre egge kler igennem furen me et ene oven på et net. 22

23 Kelført netværk Mintosh Luk forsigtigt snnerlåget vh. greene på egge sier. 16 Instller MFL-Pro Suite Sæt en mefølgene -rom i -rom-revet. ADVARSEL Ps på ikke t få fingrene i klemme uner snnerlåget. Brug lti greene på egge sier f snnerlåget, når et ånes og lukkes. Doeltklik på ikonet Strt Here OSX for t instllere. Vælg Kelført netværksforinelse, og klik erefter på Næste. Følg instruktionerne på skærmen. Vent i et pr sekuner, før softwren er instlleret. Efter instlltionen skl u klikke på Strt igen for t fslutte instlltionen f softwren. Brother-softwren søger nu efter Brotherenheen. Imens vises følgene skærmillee. Kelført netværk Winows Mintosh 23

24 Kelført netværk Mintosh Hvis mskinen er konfigureret til it netværk, skl u vælge mskinen fr listen og erefter klikke på OK. Dette vinue vises ikke, hvis er kun er tilsluttet én mskine til netværket. I sånne tilfæle vil en live vlgt utomtisk. Gå til e. f For rugere f M OS X til : Klik på Tilføj. g Foretg et vlg, er er vist heruner. Hvis enne skærm vises, skl u klikke på OK. Intst et nvn for in Mintosh i Displynvn på op til 15 tegn, og klik på OK. Gå til e. h Vælg XXX-XXXX (hvor XXX-XXXX er nvnet på in moel), og klik erefter på Tilføj. i Klik på Printerentrl og erefter på Slut Printerentrl. e Hvis u vil ruge mskinens Sn tst til t søge på netværket, skl u mrkere oksen Registrer in omputer me funktionen "Sn til" på mskinen. Det nvn, u intster, vil live vist på mskinens isply, når u trykker på tsten Sn og vælger en sn-funktion (flere oplysninger fremgår f fsnittet Netværkssnning i softwrerugsnvisningen på -rom'en). Hvis ette skærmillee vises, skl u klikke på OK. Instlltionen f MFL-Pro Suite er nu gennemført. Gå til trin 17 på sie 25. For M OS X 10.3.x eller nyere er instlltionen f MFL-Pro Suite nu gennemført. Gå til trin 17 på sie

25 Kelført netværk Mintosh 17 Instller Presto! PgeMnger Når Presto! PgeMnger er instlleret, er OCRfunktionen føjet til Brother ControlCenter2. Du kn nemt snne, ele og orgnisere fotogrfier og okumenter ve hjælp f Presto! PgeMnger. Doeltklik på ikonet Presto! PgeMnger, og følg vejleningen på skærmen. Brugere f M OS X til : Klik på Strt, når ette skærmillee vises, for t ownloe softwren fr wesien Brother Solutions Center. 18 Instller MFL-Pro Suite på nre omputere (om nøvenigt) Hvis u vil ruge mskinen på flere omputere på netværket, skl u instllere MFL-Pro Suite på hver omputer. Gå til trin 16 på sie 23. Se også trin 14- på sie 22, før u instllerer. Ufør Instlltionen er nu gennemført. Kelført netværk Winows Mintosh 25

26 For rugere f tråløst netværk For rugere f tråløst netværksinterfe 14 Før u strter Først skl u konfigurere instillingerne for et tråløse netværk på in mskine for t kommunikere me netværkets AessPoint (router). Når mskinen er konfigureret til t kommunikere me AessPoint-omputerne (router) på it netværk, hr u gng til mskinen. For t kunne ruge mskinen fr isse omputere skl u instllere riverne og softwren. Følgene trin vil føre ig gennem konfigurtionen og instlltionsproessen. Anring Brother-mskinen så tæt på netværkets AessPoint (router) som muligt me minimle forhinringer for t opnå optimle resultter me okumentuskrivning til hvergsrug. Store genstne og vægge mellem e to enheer smt interferens fr nre elektroniske enheer kn hve inflyelse på ine okumenters toverførselshstighe. Selvom Brother MFC-6490CW kn nvenes i åe kelseree og tråløse netværk, kn u kun ruge én forinelsesmetoe gngen. Hvis u tiligere hr konfigureret e tråløse instillinger for mskinen, skl u nulstille netværksinstillingerne (LAN), før u kn konfigurere e tråløse instillinger igen. Tryk på Menu på mskinen. Tryk på eller for t vælge Netværk, og tryk på OK. Tryk på eller for t vælge Friksinst., og tryk erefter på OK. Tryk på 1 to gnge for J for t eptere ænringen. Neenståene vejlening gæler for infrstrukturtilstn. Du kn fine vejlening i netværksrugsnvisningen på -rom'en, hvis u vil opsætte in mskine i et hvilket som helst net tråløst netværk. Du kn se netværksrugsnvisningen ve t følge instruktionerne neenfor. 1 Tæn for in omputer/mintosh. Insæt Brother -rom'en i -rom-revet. For Winows : 2 Vælg moel og sprog. C-rom-hovemenuen vises. 3 Klik på Dokumenttion, og klik erefter på HTML-okumenter. For Mintosh : 2 Doeltklik på Dokumenttion, og oeltklik erefter på in sprogmppe. 3 Doeltklik på top.html. Infrstruktur-tilstn AessPoint (router) Tråløs netværksmskine (in mskine) Computer, som kn ruges i et tråløst netværk forunet til AessPoint'et Kelseret omputer tilsluttet AessPoint'et 26

27 For rugere f tråløst netværk 15 Kontroller it netværksmiljø (infrstrukturtilstn) Følgene instruktioner hr to måer, hvorpå u kn instllere in Brother-mskine i et tråløst netværksmiljø. Begge metoer er til infrstruktur-tilstn, og nvener en tråløs router eller AessPoint, er ruger DHCP til tileling f IP-resser. Vælg en konfigurtionsmetoe, og fortsæt til en ngivne sie. Hvis in tråløse router/aesspoint ikke unerstøtter SeureEsySetup, Wi-Fi Protete Setup eller AOSS, skl u notere instillingerne for it AessPoint's/in tråløse routers tråløse netværksinstillinger. Hvis u ikke kener isse oplysninger (netværksnvn, WEP-nøgle eller WPA2-PSK (forhånselt nøgle)), kn u ikke fortsætte en tråløse opsætning. Se en okumenttion, er følger me AessPoint'et eller en tråløse router, kontkt prouenten f routeren eller in systemministrtor. SSID (Servie Set ID eller netværksnvn) Gokenelses- (åent system eller elt nøgle)/krypteringstype (ingen eller WEP) WEP-nøgle (hvis påkrævet) 1 WPA/WPA2-PSK-krypteringstype (TKIP eller AES) (hvis nøvenigt) 2 WPA/WPA2-PSK (forhånselt nøgle) (hvis nøvenigt) 2 1 WEP-nøglen er for 64 it krypteree netværk eller 128 it krypteree netværk og kn inehole åe tl og ogstver. Hvis u ikke kener isse oplysninger, ør u se en mefølgene okumenttion ngåene AessPoint eller tråløs router. Denne nøgle er en 64-it eller 128-it væri, som skl intstes i ASCII- eller HEXADECIMAL-formt. F.eks.: 64 it ASCII: Bruger 5 teksttegn, f.eks. Hello (er skelnes mellem store og små ogstver). 64 it Hexeiml: Bruger 10 ifre hexeimle t, f.eks. 71f it ASCII: Bruger 13 teksttegn, f.eks. Wirelessomms (er skelnes mellem store og små ogstver) 128 it Hexeiml: Anvener 26 ifre f hexeimle t, f.eks. 71f e WPA/WPA2-PSK er en Wi-Fi Protete Aess-forhånselt nøgle, som ler en Brother tråløse mskine knytte sig til AessPoints ve hjælp f TKIP- eller AES-kryptering (WPA-Personl). WPA/WPA2-PSK (TKIP eller AES) nvener en forhånselt nøgle (PSK), er ineholer 8 eller flere tegn op til mks. 63 tegn. Se netværksrugsnvisningen for t få flere oplysninger. Gå viere til sie 28 Hvis it tråløse router/aesspoint unerstøtter utomtisk tråløs (ettryks) opsætning (SeureEsySetup, Wi-Fi Protete Setup eller AOSS ) Tråløst netværk Gå viere til sie 30 27

28 For rugere f tråløst netværk Tilslutning f Brother-mskinen til et tråløse netværk 16 Konfigurer e tråløse instillinger (typisk tråløs opsætning i infrstrukturtilstn) Tryk på Menu på mskinen. Tryk på eller for t vælge Netværk, og tryk på OK. Tryk på eller for t vælge WLAN, og tryk på OK. Tryk på eller for t vælge Opsæt.guie, og tryk på OK. Tryk på OK for t eptere, når er vises Netværks I/F skift til tråløs. Dette strter guien til tråløs opsætning. Tryk på Cler/Bk for t nnullere. Mskinen søger efter tilgængelige SSID'er. Hvis er vises en liste me SSID'er, skl u ruge tsterne eller til t vælge en SSID, u noteree i trin 15 på sie 27 og erefter trykke på OK. Gå til f. Det tger flere sekuner t vise en liste me tilgængelige SSID'er. Hvis it AessPoint er st til ikke t runsene SSID'en, er u nøt til mnuelt t tilføje SSIDnvnet. Gå til. Tryk på eller for t vælge <Ny SSID>, og tryk erefter på OK. Gå til. Intst en SSID, u noteree i trin 15 på sie 27 ve t ruge opklststturet til t vælge hvert ogstv eller tl. Du kn ruge tsterne og til t flytte mrkøren til venstre eller højre. For t intste ogstvet for eksempel skl u trykke en gng på tsten 2 på opklststturet. For t intste tllet 3 skl u trykke på tsten 3 på opklststturet syv gnge. e f g Tryk på eller for t vælge Infrstruktur, og tryk på OK. Brug tsterne, og OK til t vælge en f neenståene muligheer: Hvis it netværk er konfigureret til gokenelse og kryptering, skl u nvene smme instillinger som for netværket. Ingen gokenelse eller kryptering: Vælg Åent system, tryk på OK, og vælg erefter Ingen for Krypteringstype?, og tryk på OK. Tryk erefter på 1 for J for t nvene instillingerne. Gå til i. Ingen gokenelse me WEP-kryptering: Vælg Åent system, tryk på OK, og rug erefter eller til t vælge WEP for Krypteringstype?, og tryk på OK. Gå til g. Gokenelse me WEP-kryptering: Vælg Delt nøgle, og tryk på OK. Gå til g. Gokenelse me WPA/WPA2-PSK (TKIP eller AES)-kryptering: Vælg WPA/WPA2-PSK, og tryk på OK. Gå til h. Vælg et relevnte nøgletl, og tryk på OK. Intst en WEP-nøgle, u noteree i trin 15 på sie 27 ve t ruge opklststturet til t vælge hvert ogstv eller tl. Du kn ruge tsterne og til t flytte mrkøren til venstre eller højre. For t intste ogstvet for eksempel skl u trykke en gng på tsten 2 på opklststturet. For t intste tllet 3 skl u trykke på tsten 3 på opklststturet syv gnge. Bogstverne vises i enne rækkefølge: lille ogstv, stort ogstv og erefter tl. (Se Intstning f tekst til tråløse instillinger på sie 43 for t få flere oplysninger.) Tryk på OK, når u hr intstet lle tegnene, og tryk erefter på 1 for J for t nvene instillingerne. Gå til i. Bogstverne vises i enne rækkefølge: lille ogstv, stort ogstv og erefter tl. (Se Intstning f tekst til tråløse instillinger på sie 43 for t få flere oplysninger.) Tryk på OK, når u hr intstet lle tegnene. 28

29 For rugere f tråløst netværk h Tryk på eller for t vælge TKIP eller AES for Krypteringstype?, og tryk erefter på OK. Intst en WPA/WPA2-PSK-gngskoe, u noteree i trin 15 på sie 27 ve t ruge opklststturet til t vælge hvert ogstv eller tl. Du kn ruge tsterne og til t flytte mrkøren til venstre eller højre. For t intste ogstvet for eksempel skl u trykke en gng på tsten 2 på opklststturet. For t intste tllet 3 skl u trykke på tsten 3 på opklststturet syv gnge. Bogstverne vises i enne rækkefølge: lille ogstv, stort ogstv og erefter tl. (Se Intstning f tekst til tråløse instillinger på sie 43 for t få flere oplysninger.) i Tryk på OK, når u hr intstet lle tegnene, og tryk erefter på 1 for J for t nvene instillingerne. Gå til i. Din mskine forsøger nu t tilslutte til it tråløse netværk ve hjælp f e oplysninger, som u intstee. Hvis et lykkes, vises Tilsluttet kortvrigt på isplyet. Hvis et ikke lykkes for mskinen t tilslutte til it netværk, skl u kontrollere ine netværksinstillinger i trin 15 på sie 27, og erefter gentge til h for t kontrollere, t u hr intstet e rigtige oplysninger. Hvis it AessPoint ikke hr DHCP ktiveret, er u nøt til mnuelt t konfigurere mskinens IP-resse, unernetmske og gtewy, så e psser til it netværk. Se netværksrugsnvisningen for t få oplysninger. Den tråløse opsætning er nu fsluttet. En iniktor me fire niveuer øverst på mskinens isply viser en tråløse signlstyrke for it AessPoint eller router. Fortsæt til trin 17 for t instllere MFL-Pro Suite. Til rugere f Winows : Gå viere til Sie 32 Til rugere f M OS : Tråløst netværk Gå viere til Sie 36 29

30 For rugere f tråløst netværk 16 Konfigurer e tråløse instillinger vh. en utomtiske tråløse (ettryks) metoe Kontroller, t in tråløse router eller AessPoint hr SeureEsySetup -, Wi-Fi Protete Setup - eller AOSS -symolet som vist heruner. e Hvis LDC-pnelet viser Tilsluttet, er mskinen forunet til in router eller it AessPoint. Du kn nu ruge mskinen i et tråløst netværk. Hvis isplyet viser Inst. f WLAN, Tilslutter SES (Tilslutter WPS eller For. AOSS), og erefter viser Tilslutningsfejl, hr mskinen ikke etleret forinelse til routeren eller AessPoint'et. Prøv t egyne fr igen. Hvis smme meelelse vises igen, skl u nulstille mskinen til friksinstillingerne og prøve igen. Se Genn netværksinstillinger til friksstnr på sie 43 verørene nulstilling. Pler Brother-mskinen inen for rækkevie f SeureEsySetup -, Wi-Fi Protete Setup - eller AOSS - AessPoint'et/routeren. Områet kn vriere fhængigt f it miljø. Se vejleningen, er følger me it AessPoint/routeren. Tryk på SeureEsySetup -, Wi-Fi Protete Setup - eller AOSS -knppen på en tråløse router eller AessPoint'et. Se rugsnvisningen til en tråløse router eller AessPoint'et for t få instruktioner. Tryk på Menu på mskinen. Tryk på eller for t vælge Netværk, og tryk på OK. Tryk på eller for t vælge WLAN, og tryk på OK. Tryk på eller for t vælge SES/WPS/AOSS, og tryk på OK. Tryk på OK for t eptere, når er vises Netværks I/F skift til tråløs. Dette strter guien til tråløs opsætning. Tryk på Cler/Bk for t nnullere. Denne funktion registrerer utomtisk, hvilken tilstn (SeureEsySetup, Wi-Fi Protete Setup eller AOSS ) it AessPoint ruger til konfigurtion f in mskine. Se Brug f PIN-metoen i Wi-Fi Protete Setup i netværksrugsnvisningen på -rom'en, hvis it tråløse AessPoint unerstøtter Wi-Fi Protete Setup (PINmetoe), og u vil konfigurere mskinen vh. PIN (Personligt ientifiktionsnummer)-metoen. Hvis isplyet viser Inst. f WLAN og erefter Tilslutningsfejl eller Forkert tilstn, er er registreret et sessionsoverlp eller en tilslutningsfejl. (se neenståene skem), mskinen hr registreret 2 eller flere routere eller AessPoints på netværket me ktiveret SeureEsySetup,- Wi-Fi Protete Setup - eller AOSS -tilstn. Sørg for, t kun én router eller ét AessPoint hr ktiveret SeureEsySetup -, Wi-Fi Protete Setup - eller AOSS -tilstn, og prøv t strte fr igen. LCD-meelelser ve rug f etjeningspnelets SES/WPS/AOSS-menu Inst. f WLAN For. AOSS Tilslutter SES/WPS Tilslutningsfejl Forkert tilstn Tilsluttet Søgning efter eller gng til AessPoint'et og ownlo f instillinger fr AessPoint'et. Tilslutning til AessPoint'et. Tilslutningen mislykkees. Hvis ette vises, efter f LCDpnelet viser For. AOSS, Tilslutter SES/WPS er er opstået et sessionsoverlp. Der lev registreret et sessionsoverlp. Mskinen lev tilsluttet. Hvis u registrerer et prolem uner opsætningen, kn u milertiigt plere mskinen tættere på et tråløse AessPoint, og gå tilge til. Den tråløse opsætning er nu fsluttet. 30

31 For rugere f tråløst netværk Den tråløse opsætning er nu fsluttet. Fortsæt til trin 17 for t instllere MFL-Pro Suite. Til rugere f Winows : Sie 32 Gå viere til Til rugere f M OS : Sie 36 Gå viere til Tråløst netværk 31

32 Tråløst netværk Winows Instller riverne og softwren (For Winows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Eition/ Winows Vist ) 17 Før u instllerer MFL-Pro Suite Kontroller, t omputeren er tænt, og t u er logget på me ministrtorrettigheer. Luk eventuelle åne progrmmer ne. Kontroller, t er ikke er ist hukommelseskort eller et USB Flshhukommelsesrev. Skærmilleer kn vriere fhængigt f opertivsystemet. Den mefølgene -rom ineholer SnSoft PperPort 11SE. Denne softwre unerstøtter kun Winows 2000 (SP4 eller erover), XP (SP2 eller erover), XP Professionl x64 Eition og Winows Vist. Opter til en nyeste Winows - serviepkke, før u instllerer MFL-Pro Suite. Hvis u ruger en nen personlig firewll en Winows Firewll, nti-spywre eller ntivirusprogrmmer, skl u ektivere em milertiigt før instlltion. 18 Instller MFL-Pro Suite Sæt en mefølgene -rom i -rom-revet. Hvis u får vist skærmilleet me moelnvnet, skl u vælge in mskine. Hvis u får vist sprogskærmilleet, skl u klikke på it sprog. Hvis Brother-skærmen ikke vises utomtisk, skl u gå til Denne omputer (Computer), oeltklikke på -rom-ikonet og erefter oeltklikke på strt.exe. C-rom-hovemenuen vises. Klik på Inleene instllering. Klik på Instller MFL-Pro Suite. 32

33 Tråløst netværk Winows Hvis enne skærm vises, skl u klikke på OK og genstrte omputeren. g Vælg Tråløs netværkstilslutning, og klik erefter på Næste. Hvis instlltionen ikke fortsætter utomtisk, skl u åne hovemenuen igen ve t tge --rom'en u og sætte en i igen eller oeltklikke på strt.exe-progrmmet i romppen og fortsætte fr for t instllere MFL-Pro Suite. For Winows Vist skl u klikke på Till, når skærmen Brugerkontokontrol vises. h Klik på fkrysningsfeltet Kontrollér og ekræftet, og klik erefter på Næste. Når vinuet me Liensftlen for SnSoft PperPort 11SE vises, skl u klikke på J, hvis u epterer Liensftlen for softwren. i Når ette skærmillee vises, skl rugere f Winows XP SP2/Winows Vist vælge Skift Firewll portinstillingerne for t ktivere netværkstilslutningen og fortsætte instlltionen (Aneflet) og klikke på Næste. Hvis u ruger en nen firewll en Winows Firewll, eller Winows Firewll er ektiveret, vises ette skærmillee muligvis. e f Instlltionen f SnSoft PperPort 11SE strter utomtisk og efterfølges f instlltionen f MFL-Pro Suite. Når vinuet me Liensftlen for Brother MFL-Pro Suite-softwren vises, skl u klikke på J, hvis u epterer Liensftlen for softwren. Se en vejlening, er følger me firewllsoftwren for t få oplysninger om, hvorn u tilføjer følgene netværksporte. Netværkssnning: tilføj UDP-port Netværks PC-Fx-motgelse: tilføj UDPport Hvis u stig hr prolemer me in netværksforinelse, kn u tilføje UDP-port 137. Tråløst netværk Winows Mintosh 33

34 Tråløst netværk Winows Hvis mskinen er konfigureret til it netværk, skl u vælge mskinen fr listen og erefter klikke på Næste. Dette vinue vises ikke, hvis er kun er tilsluttet én mskine til netværket. I sånne tilfæle vil en live vlgt utomtisk. j Instlltionen f Brother-riverne strter utomtisk. Instlltionsskærmilleerne vises et gngen. Annuller IKKE nogen f skærmilleerne uner instlltionen. Det kn tge nogle få sekuner, før lle skærmilleerne vises. Når ette skærmillee vises i Winows Vist, skl u mrkere fkrysningsfeltet og klikke på Instller for t gennemføre instlltionen korrekt. Hvis er vises APIPA i feltet IP resse på in mskine, skl u klikke på Konfigurér IP resse og intste en IP-resse for in mskine, som kn ruges på netværket. k Når skærmilleet Online-registrering vises, skl u foretge ine vlg og følge instruktionerne på skærmen. Hvis e tråløse instillinger mislykkes, vises en fejlmeelelse uner instlltionen f MFL- Pro Suite, og instlltionen fryes. Hvis u støer på enne fejl, skl u gå til trin 15 på sie 27 og konfigurere en tråløse forinelse igen. Hvis u ruger WEP, og LCD'et viser 'Tilsluttet', men in mskine ikke er funet, skl u kontrollere, t u hr intstet WEP-nøglen korrekt. Der skelnes mellem store og små ogstver i WEP-nøglen. Hvis mskinen ennu ikke er konfigureret til rug på it netværk, vises følgene skærm. Klik på OK. Vinuet Konfigurer IP resse vises. Intst en IP-resse til mskinen, er kn ruges til it netværk ve t følge instruktionerne på skærmen. 34

35 Tråløst netværk Winows 19 Afslut og genstrt Klik på Ufør for t genstrte omputeren. Efter genstrt f omputeren, skl u logge på me ministrtorrettigheer. Hvis er vises en fejlmeelelse uner instlltionen f softwren, skl u køre Instlltionsignose, er ligger uner strt/alle progrmmer/brother/mfc-xxxx (hvor MFC-XXXX er nvnet på in moel). 20 Instller MFL-Pro Suite på nre omputere (om nøvenigt) Hvis u vil ruge mskinen på flere omputere på netværket, skl u instllere MFL-Pro Suite på hver omputer. Gå til trin 17 på sie 32. Dette proukt ineholer en p-liens for op til 2 rugere. Liensen unerstøtter instlltionen f MFL-Pro Suite inkl. SnSoft PperPort 11SE på op til 2 p'er på netværket. Hvis u ønsker mere en 2 p'er me SnSoft PperPort 11SE instlleret, ees u køe Brother NL-5-pkken, er er en flerruger pliensftle for op til 5 ekstr rugere. Kontkt in Brother-forhnler for t køe NL-5-pkken. Ufør Gå viere til Instlltionen er nu gennemført. Fortsæt til Instller vlgfrie ppliktioner på sie 39. Tråløst netværk Winows Mintosh 35

36 Tråløst netværk Mintosh Instller riverne og softwren (for M OS X eller nyere) 17 Før u instllerer MFL-Pro Suite Kontroller, t mskinen er sluttet til lysnettet, og t in Mintosh er tænt. Du skl logge på me ministrtorrettigheer. Vælg Tråløs netværkstilslutning, og klik erefter på Næste. Brugere f M OS X til skl opgrere til M OS X eller nyere (hvis u vil hve e nyeste oplysninger om M OS X, kn u esøge Kontroller, t er ikke er ist hukommelseskort eller et USB Flshhukommelsesrev. Klik på fkrysningsfeltet Kontrollér og ekræftet, og klik erefter på Næste. Følg instruktionerne på skærmen. 18 Instller MFL-Pro Suite Sæt en mefølgene -rom i -rom-revet. Vent i et pr sekuner, før softwren er instlleret. Efter instlltionen skl u klikke på Strt igen for t fslutte instlltionen f softwren. e Brother-softwren søger nu efter Brotherenheen. Imens vises følgene skærmillee. Doeltklik på ikonet Strt Here OSX for t instllere. 36

37 Tråløst netværk Mintosh Hvis mskinen er konfigureret til it netværk, skl u vælge mskinen fr listen og erefter klikke på OK. Dette vinue vises ikke, hvis er kun er tilsluttet én mskine til netværket. I sånne tilfæle vil en live vlgt utomtisk. Gå til f. f Hvis ette skærmillee vises, skl u klikke på OK. For M OS X 10.3.x eller nyere er instlltionen f MFL-Pro Suite nu gennemført. Gå til trin 19 på sie 38. g For rugere f M OS X til : Klik på Tilføj. Hvis in mskine ikke liver funet, skl u gå til trin 15 på sie 27 og konfigurere en tråløse forinelse igen. Hvis u ruger WEP, og LCD'et viser 'Tilsluttet', men in mskine ikke er funet, skl u kontrollere, t u hr intstet WEP-nøglen korrekt. Der skelnes mellem store og små ogstver i WEP-nøglen. h Foretg et vlg, er er vist heruner. Hvis enne skærm vises, skl u klikke på OK. Intst et nvn for in Mintosh i Displynvn på op til 15 tegn, og klik på OK. Gå til f. i Vælg XXX-XXXX (hvor XXX-XXXX er nvnet på in moel), og klik erefter på Tilføj. j Klik på Printerentrl og erefter på Slut Printerentrl. Hvis u vil ruge mskinens Sn tst til t søge på netværket, skl u mrkere oksen Registrer in omputer me funktionen "Sn til" på mskinen. Det nvn, u intster, vil live vist på mskinens isply, når u trykker på tsten Sn og vælger en sn-funktion (flere oplysninger fremgår f fsnittet Netværkssnning i softwrerugsnvisningen på -rom'en). Instlltionen f MFL-Pro Suite er nu gennemført. Gå til trin 19 på sie 38. Tråløst netværk Winows Mintosh 37

38 Tråløst netværk Mintosh 19 Instller Presto! PgeMnger 20 Instller MFL-Pro Suite på nre omputere (om nøvenigt) Når Presto! PgeMnger er instlleret, er OCRfunktionen føjet til Brother ControlCenter2. Du kn nemt snne, ele og orgnisere fotogrfier og okumenter ve hjælp f Presto! PgeMnger. Doeltklik på ikonet Presto! PgeMnger, og følg vejleningen på skærmen. Hvis u vil ruge mskinen på flere omputere på netværket, skl u instllere MFL-Pro Suite på hver omputer. Gå til trin 17 på sie 36. Ufør Instlltionen er nu gennemført. Brugere f M OS X til : Klik på Strt, når ette skærmillee vises, for t ownloe softwren fr wesien Brother Solutions Center. 38

39 Instller nre progrmmer Winows 1 Instller FeFilter Stuio unerstøttet f Rellusion, In FeFilter Stuio er et let nveneligt progrm til uskrivning f fotos uen knt. Me FeFilter Stuio kn u også reigere ine fotot og tilføje fotoeffekter, som f.eks. reuktion f røe øjne eller forering f hufrve. Mskinen skl være tænt og forunet til omputeren. Computeren skl være tilsluttet internettet. Ån hovemenuen igen ve t tge -rom'en u og erefter sætte en i igen, eller ve t oeltklikke på strt.exe-progrmmet fr romppen. C-rom-hovemenuen vises. Vælg it sprog, og klik erefter på Yerligere progrmmer. 2 Instller FeFilter Stuio - Hjælp For t få instruktioner til, hvorn u ruger FeFilter Stuio, skl u inlæse og instllere FeFilter Stuio - Hjælp. For t køre FeFilter Stuio skl u gå til Strt/Alle progrmmer/rellusion/ FeFilter Stuio på omputeren. Klik på knppen i højre øverste hjørne på skærmilleet. Klik på Søg efter opteringer for t gå til westeet for optering til Rellusion. Klik på knppen FeFilter Stuio for t instllere. e Klik på knppen Downlo, og vælg en mppe, u vil gemme filen i. Luk FeFilter Stuio, før u egyner t instllere FeFilter Stuio Hjælp. Doeltklik på en inlæste fil fr en mppe, som u ngv, og følg instruktionerne på skærmen for t instllere. For t få vist hele FeFilter Stuio Hjælp skl u vælge Strt/Alle progrmmer/rellusion/ FeFilter Stuio/FeFilter Stuio - Hjælp på omputeren. 39

40 Instller nre progrmmer Winows 3 Instller BookSn&Whiteor Suite unerstøttet f Rellusion, In Du kn instllere BookSn&Whiteor Suite. BookSn Enhner-softwren kn korrigere ine snnee ogilleer utomtisk. Whiteor Enhner-softwren renser og forerer tekst og illeer fr fotos, u hr tget f en whiteor (er kræves internetgng). Mskinen skl være tænt og forunet til omputeren. Computeren skl være tilsluttet internettet. Ån hovemenuen igen ve t tge -rom'en u og erefter sætte en i igen eller ve t oeltklikke på strt.exe-progrmmet fr romppen. C-rom-hovemenuen vises. Vælg it sprog, og klik erefter på Yerligere progrmmer. Klik på knppen BookSn&Whiteor Suite for t instllere. 40

41 For netværksrugere Hjælpeprogrmmet BRAmin Light (for Winows -rugere) BRAmin Light er et hjælpeprogrm til en inleene instlltion f netværkstilsluttee enheer. Det kn også søge efter Brother-proukter på it netværk, vise sttussen og konfigurere grunlæggene netværksinstillinger som f.eks. IP-ressen. Du kn få flere oplysninger om BRAmin Light på Hvis u hr rug for mere vneret printerstyring, skl u ruge en seneste version f Brother BRAmin Professionl, er kn ownloes fr Instller konfigurtionshjælpeprogrmmet BRAmin Light Klik på Netværkshjælpeprogrmmer i menuskærmilleet. Instil IP-resse, unernetmske og gtewy ve hjælp f BRAmin Light Hvis u hr en DHCP/BOOTP/RARP-server på netværket, ehøver u ikke t uføre neenståene. Mskinen henter utomtisk sin egen IP-resse. Strt BRAmin Light. Progrmmet søger nu utomtisk efter nye enheer. Klik på BRAmin Light, og følg vejleningen på skærmen. Doeltklik på en ikke-konfigureree enhe. Stnrgngskoen for mskinen er ess. Du kn ruge BRAmin Light til t ænre enne gngskoe. Vælg STATIC for Boot-metoe. Intst IP-resse, Unernetmske og Gtewy, og klik erefter på OK. Aresseoplysningerne gemmes i mskinen. 41

42 For netværksrugere BRAmin Light (for M OS X-rugere) BRAmin Light er et hjælpeprogrm til en inleene instlltion f netværkstilsluttee enheer. Det kn også søge efter Brother-proukter på it netværk, vise sttussen og konfigurere grunlæggene netværksinstillinger som f.eks. IP-ressen fr en omputer me M OS X eller nyere. BRAmin Light-softwren instlleres utomtisk, når printerriveren instlleres. Hvis u lleree hr instlleret printerriveren, ehøver u ikke instllere BRAmin Light igen. Du kn få flere oplysninger om BRAmin Light på Instil IP-resse, unernetmske og gtewy ve hjælp f BRAmin Light Doeltklik på filen BRAmin Light.jr, og kør softwren. BRAmin Light søger erefter utomtisk efter nye enheer. Hvis u hr en DHCP/BOOTP/RARP-server på netværket, ehøver u ikke t uføre neenståene. Mskinen henter utomtisk sin egen IP-resse. Kontroller, t u hr instlleret Jv klientsoftwren i version 1.4.1_07 eller nyere på omputeren. Stnrgngskoen for mskinen er ess. Du kn ruge BRAmin Light til t ænre enne gngskoe. Doeltklik på ikonet Mintosh HD på skriveoret. Doeltklik på en ikke-konfigureree enhe. e Vælg STATIC for Boot-metoe. Intst IPresse, Unernetmske og Gtewy, og klik erefter på OK. Vælg Biliotek, Printers, Brother og erefter Utilities. f Aresseoplysningerne gemmes i mskinen. 42

Medfølgende blækpatroner. Produktsikkerhedsguide Cd-rom* Strømkabel Telefonledning

Medfølgende blækpatroner. Produktsikkerhedsguide Cd-rom* Strømkabel Telefonledning Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-J6920DW Læs Prouktsikkerhesguien, før u konfigurerer in mskine. Læs erefter enne Hurtige instlltionsvejlening for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL FORSIGTIG

Læs mere

ADVARSEL angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader.

ADVARSEL angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader. Hurtig instlltionsvejlening Strt her DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Læs venligst foleren Sikkerhe og juriisk informtion, før u opsætter mskinen. Læs erefter Hurtig instlltionsvejlening for

Læs mere

ADVARSEL angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader.

ADVARSEL angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader. Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-7360N MFC-7460DN Læs venligst foleren Sikkerhe og juriisk informtion, før u opsætter mskinen. Læs erefter Hurtig instlltionsvejlening for informtion om korrekt

Læs mere

Netledning Installations-cd-rom Hurtig installationsvejledning. Telefonkabel Produktsikkerhedsguide Grundlæggende brugsanvisning

Netledning Installations-cd-rom Hurtig installationsvejledning. Telefonkabel Produktsikkerhedsguide Grundlæggende brugsanvisning Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-8510DN MFC-8520DN Læs Prouktsikkerhesguie først, læs erefter enne Hurtig instlltionsvejlening for en korrekte opsætningsog instlltionsproeure. For t få vist Hurtig

Læs mere

Affaldstonerbeholder (forudinstalleret) brugsanvisning

Affaldstonerbeholder (forudinstalleret) brugsanvisning Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-9460CDN MFC-9465CDN Læs enne Hurtig instlltionsvejlening for t opsætte og instllere in mskine, før u ruger en for første gng. For t få vist Hurtig instlltionsvejlening

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik.

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik. Hurtig instlltionsvejledning Strt her MFC-J470DW Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

Start her. Hurtig installationsvejledning. maskinen ud, og kontroller delene DCP-9015CDW DCP-9020CDW

Start her. Hurtig installationsvejledning. maskinen ud, og kontroller delene DCP-9015CDW DCP-9020CDW Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-9015CDW DCP-9020CDW Læs Produktsikkerhedsguide først, læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for den korrekte opsætningsog instlltionsproedure. For t

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Produktsikkerhedsguide Cd-rom* Strømkabel

Medfølgende blækpatroner. Produktsikkerhedsguide Cd-rom* Strømkabel Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-J132W Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

Tak fordi du valgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste standarder til at levere pålidelig ydelse.

Tak fordi du valgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste standarder til at levere pålidelig ydelse. Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tk fordi du vlgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste stndrder til t

Læs mere

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner)

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner) Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-8085DN Før du tger mskinen i rug, skl du læse din Hurtig instlltionsvejledning for t få oplysninger om korrekt opsætning og instlltion. Hvis du vil læse din Hurtig

Læs mere

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Medfølgende blækpatroner [x4]

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Medfølgende blækpatroner [x4] Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-J615W Læs enne Hurtig instlltionsvejlening for korrekt opsætning og instlltion, før u ruger mskinen. ADVARSEL FORSIGTIG ADVARSEL ngiver, t er er en potentielt frlig

Læs mere

Startblækpatroner. Installations-cd-rom Dokumentations-cd-rom

Startblækpatroner. Installations-cd-rom Dokumentations-cd-rom Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-J6910DW Læs Hånog me sikkerhesinformtion og juriiske oplysninger, før u sætter mskinen op. Læs erefter enne Hurtig instlltionsvejlening for korrekt opsætning og

Læs mere

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-2135W / (Kun EU) HL-2270DW Før du første gng tger denne mskine i rug, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning, så du kn opsætte og instllere din mskine.

Læs mere

Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din maskine. Læs derefter Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation.

Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din maskine. Læs derefter Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation. Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-J6520DW MFC-J6720DW Læs Prouktsikkerhesguien, før u konfigurerer in mskine. Læs erefter Hurtig instlltionsvejlening for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen.

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Hurtig instlltionsvejledning Strt her MFC-490CW Læs denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion, før du ruger mskinen. ADVARSEL Advrsler fortæller dig, hvordn du undgår personskde.

Læs mere

Startblækpatroner. Installations-cd-rom Dokumentations-cd-rom

Startblækpatroner. Installations-cd-rom Dokumentations-cd-rom Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-J6510DW MFC-J6710DW Læs Hånog me sikkerhesinformtion og juriiske oplysninger, før u sætter mskinen op. Læs erefter enne Hurtige instlltionsvejlening for korrekt

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik.

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik. Hurtig instlltionsvejlening Strt her DCP-J525W DCP-J725DW Læs prouktsikkerhesguien, før u konfigurerer in mskine. Læs erefter enne Hurtig instlltionsvejlening for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

Start her. Hurtig installationsvejledning. maskinen ud, og kontroller delene. BEMÆRK Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande.

Start her. Hurtig installationsvejledning. maskinen ud, og kontroller delene. BEMÆRK Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Læs Prouktsikkerhesguie først, læs erefter enne Hurtig instlltionsvejlening for en korrekte opsætningsog instlltionsproeure. For

Læs mere

Kortfattet vejledning Gallery 100

Kortfattet vejledning Gallery 100 Kortfttet vejlening Gllery 100 75517500 04.01 OFF ON Beskrivelse f ispenserens komponenter Venstre ør Låg til ingreienseholer Ingreienseholer Sikkerheskontkt Sipleholer Uløstu Grumseholer Kneholer (= rist

Læs mere

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen.

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-585CW Læs denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion, før du ruger mskinen. ADVARSEL Advrsler fortæller dig, hvordn du undgår personskde.

Læs mere

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen.

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Læs denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion, før du ruger mskinen. ADVARSEL FORSIGTIG Advrsler fortæller

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Grundlæggende brugsanvisning Produktsikkerhedsguide Cd-rom Telefonledning

Medfølgende blækpatroner. Grundlæggende brugsanvisning Produktsikkerhedsguide Cd-rom Telefonledning Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-J5910DW Læs prouktsikkerhesguien, før u konfigurerer in mskine. Læs erefter enne Hurtig instlltionsvejlening for korrekt opsætning og instlltion. 1 Pk ADVARSEL

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Grundlæggende brugsanvisning Produktsikkerhedsguide Cd-rom Telefonledning

Medfølgende blækpatroner. Grundlæggende brugsanvisning Produktsikkerhedsguide Cd-rom Telefonledning Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-J430W Læs prouktsikkerhesguien, før u konfigurerer in mskine. Læs erefter enne Hurtig instlltionsvejlening for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL FORSIGTIG

Læs mere

Brug af regneark til beregninger, statistik og grafisk afbildning. Excel 97

Brug af regneark til beregninger, statistik og grafisk afbildning. Excel 97 Brug f regnerk til eregninger, sttistik og grfisk filning Exel 97 pril 2003 * St Om vurering f tlmterile sie 1 I Definitioner BLOK En eller flere eller eller rækker eller kolonner MARKER BLOK Peg på øverste

Læs mere

Brugsanvisning. Hurtig installationsvejledning. Transportenhed (forudinstalleret) Det medfølgende stik er et jordforbundet trebensstik.

Brugsanvisning. Hurtig installationsvejledning. Transportenhed (forudinstalleret) Det medfølgende stik er et jordforbundet trebensstik. Hurtig instlltionsvejledning Strt her MFC-9320CW Læs denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion, før du ruger mskinen. For t få vist Hurtig instlltionsvejledning på ndre sprog

Læs mere

Brugsanvisning Produktkode (Product Code):882-S96

Brugsanvisning Produktkode (Product Code):882-S96 Klrgøring Grunlæggene syning Computerstyret sy- og roerimskine Brugsnvisning Prouktkoe (Prout Coe):882-S96 Stingtyper Tegn-/ekortionssting Broering Broerienhe My Custom Stith (MINE EGNE STING) Tillæg Besøg

Læs mere

Brugsanvisning. Hurtig installationsvejledning. Transportenhed (forudinstalleret) Det medfølgende stik er et jordforbundet trebensstik.

Brugsanvisning. Hurtig installationsvejledning. Transportenhed (forudinstalleret) Det medfølgende stik er et jordforbundet trebensstik. Hurtig instlltionsvejledning Strt her MFC-9120CN Læs denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion, før du ruger mskinen. For t få vist Hurtig instlltionsvejledning på ndre sprog

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Sie 1 af 6 Tilslutningsvejlening Unerstøttee operativsystemer Ve hjælp af software-'en kan u installere printersoftwaren på følgene operativsystemer:.1 Winows Server 2012 R2 Winows 7 SP1 Winows Server

Læs mere

NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION

NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION BRUGERMANUAL NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION Dnsk VÆGMODEL Ineel ASYG09LMCB ASYGLMCB Ueel AOYG09LMCBN AOYGLMCBN BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL FOR FREMTIDIGE REFERENCER AIRCONDITIONANLÆG

Læs mere

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen.

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-J55W DCP-J75W Læs denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion, før du ruger mskinen. ADVARSEL FORSIGTIG Advrsler fortæller dig, hvordn

Læs mere

Dokumentations-/installationscd-rom(mer)

Dokumentations-/installationscd-rom(mer) Hurtig instlltionsvejlening Strt her (Kun EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Før u ruger mskinen for første gng, skl u læse enne Hurtig instlltionsvejlening for t opsætte og instllere mskinen. Besøg http://solutions.rother.om/

Læs mere

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Medfølgende blækpatroner [x4]

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Medfølgende blækpatroner [x4] Hurtig instlltionsvjlning Strt hr MFC-J220 MFC-J40 Læs nn Hurtig instlltionsvjlning for korrkt opsætning og instlltion, før u rugr mskinn. ADVARSEL FORSIGTIG ADVARSEL ngivr, t r r n potntilt frlig sitution,

Læs mere

OPVASKEMASKINE EIC 001 IT Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

OPVASKEMASKINE EIC 001 IT Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK OPVASKEMASKINE EIC 001 IT Brugs- og veligeholelsesnvisning DK Opstilling og montering Mskinen Rengøring og særlig veligeholelse Fejlsøgning Informtion OPSTILLING OG MONTERING 1. Upkning Fjern en uvenige

Læs mere

Affaldstonerbeholder (forudinstalleret) brugsanvisning

Affaldstonerbeholder (forudinstalleret) brugsanvisning Hurtig instlltionsvjlning Strt hr MFC-9970CDW Læs pjn Sikkrh og juriisk, før u opsættr mskinn. Læs rftr nn Hurtig instlltionsvjlning, for korrkt opsætning og instlltion. For t få vist Hurtig instlltionsvjlning

Læs mere

Start her DCP-7055W / DCP-7057W /

Start her DCP-7055W / DCP-7057W / Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Læs venligst folderen Sikkerhed og juridisk informtion, før du opsætter mskinen. Læs derefter Hurtig instlltionsvejledning for informtion

Læs mere

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Medfølgende blækpatroner [x4]

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Medfølgende blækpatroner [x4] Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-J35W Læs denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion, før du ruger mskinen. ADVARSEL FORSIGTIG ADVARSEL ngiver, t der er en potentielt

Læs mere

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen.

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-6690CW Læs denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion, før du ruger mskinen. ADVARSEL Advrsler fortæller dig, hvordn du undgår personskde.

Læs mere

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner) Telefonkabel Brugsanvisning Hurtig installationsvejledning

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner) Telefonkabel Brugsanvisning Hurtig installationsvejledning Hurtig instlltionsvejledning Strt her MFC-8890DW Før du tger mskinen i rug, skl du læse din Hurtig instlltionsvejledning for t få oplysninger om korrekt opsætning og instlltion. Hvis du vil læse din Hurtig

Læs mere

Strømkabel. Bæreark/ Bæreark til plastikkort. Dvd-rom

Strømkabel. Bæreark/ Bæreark til plastikkort. Dvd-rom Hurtig instlltionsvejledning Strt her ADS-2100 Læs produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Windows Fejlfinding f instlltionsprogrmmet En kontrolliste til rug ved løsning f lmindelige instlltionsprolemer. Printeroversigt Lær om printerdelene og

Læs mere

Vådrumsvægge. Knauf Danogips letbygningsteknik, med flere forskellige pladeprodukter, muliggør sikre og gode løsninger til vådrum.

Vådrumsvægge. Knauf Danogips letbygningsteknik, med flere forskellige pladeprodukter, muliggør sikre og gode løsninger til vådrum. Inervægge / Funktionsvægge Vårumsvægge Knuf Dnogips letygningsteknik, me flere forskellige pleproukter, muliggør sikre og goe løsninger til vårum. Gulve og vægge skl uføres, så e kn mostå især e fugtmæssige,

Læs mere

Medfølgende blækpatroner

Medfølgende blækpatroner Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-J52W Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Grundlæggende brugsanvisning Produktsikkerhedsguide Cd-rom Strømkabel

Medfølgende blækpatroner. Grundlæggende brugsanvisning Produktsikkerhedsguide Cd-rom Strømkabel Hurtig instlltionsvejlening Strt her DCP-J140W Læs prouktsikkerhesguien, før u konfigurerer in mskine. Læs erefter enne Hurtig instlltionsvejlening for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL FORSIGTIG

Læs mere

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom Hurtig instlltionsvejledning DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tk, fordi du hr vlgt t køe et Brother-produkt. Inden du ruger din mskine, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning for

Læs mere

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner) Telefonkabel Brugsanvisning Hurtig installationsvejledning

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner) Telefonkabel Brugsanvisning Hurtig installationsvejledning Hurtig instlltionsvejledning Strt her MFC-8880DN Før du tger mskinen i rug, skl du læse din Hurtig instlltionsvejledning for t få oplysninger om korrekt opsætning og instlltion. Hvis du vil læse din Hurtig

Læs mere

Combi-dampapparat. Installationsvejledning 10013864-0AIDK-- Apparat Model Energitype Apparattype

Combi-dampapparat. Installationsvejledning 10013864-0AIDK-- Apparat Model Energitype Apparattype Comi-mppprt Oversættelse f et originle okument 21-03-2014 Apprt Moel Energitype Apprttype FlexiComi Clssi 6.15, 6.21, 10.15, 10.21 Elektro Borpprt 20.15, 20.21 Ståene pprt 10013864-0AIDK-- -DK Prouent

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 5100

Kortfattet vejledning FB 5100 Kortfttet vejledning FB 00 Vndniveu! Kortfttet vejledning til displymeddelelser Meddelelse Mulig årsg Mulig hndling Hvis fejlen ikke kunne fhjælpes Vndtnken fyldes ikke inden for min. Sluk for utomten,

Læs mere

Hurtig installationsvejledning. Transportenhed (forudinstalleret) Det medfølgende stik er et jordforbundet trebensstik.

Hurtig installationsvejledning. Transportenhed (forudinstalleret) Det medfølgende stik er et jordforbundet trebensstik. Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-9010CN Læs denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion, før du ruger mskinen. For t få vist Hurtig instlltionsvejledning på ndre sprog

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer Dnsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om dokumenttionen. Om dette dokument... Om kssen.

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik.

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik. Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-J552DW DCP-J752DW Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion.

Læs mere

Mat. B (Sådan huskes fomlerne) Formler, som skal kunnes til prøven uden hjælpemidler

Mat. B (Sådan huskes fomlerne) Formler, som skal kunnes til prøven uden hjælpemidler Mt. B (Sån huskes fomlerne) Formler, som skl kunnes til prøven uen hjælpemiler Inhol Her er tilføjet emærkninger til nogle f formlerne BRØKER... PARENTESER... EKSPONENTER... LOGARITMER... GEOMETRI... Arel

Læs mere

Betjeningsvejledning for Easy Interactive Tools Ver.2

Betjeningsvejledning for Easy Interactive Tools Ver.2 Betjeningsvejledning for Esy Interctive Tools Ver.2 Betjeningsvejledning for Esy Interctive Tools Ver.2 Esy Interctive Tools Oversigt 3 Funktioner Tegnefunktion Du kn bruge Esy Interctive Tools til t tegne

Læs mere

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende:

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg ltid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende rug f mskinen, herunder følgende: Læs smtlige instruktioner, inden mskinen tges i rug. FARLIGT - Sådn undgår du t få stød:.

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL P-2812HNU-F1

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL P-2812HNU-F1 Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL P-8HNU-F Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com SAMLEANVISNINGER Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80 Dnish - 68463 we site: www.jemfix.com e-mil: info@jemfix.com VIGTIGT Læs instruktionerne omhyggeligt, inden du egynder t smle dette drivhus.

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Brugsanvisning Computerstyret symaskine Product Code (Produktkode): 885-V12/13 Bruksanvisning Datastyrt symaskin Product Code (Produktkode):

Brugsanvisning Computerstyret symaskine Product Code (Produktkode): 885-V12/13 Bruksanvisning Datastyrt symaskin Product Code (Produktkode): Brugsnvisning Computerstyret symskine Produt Code (Produktkode): 885-V12/13 Bruksnvisning Dtstyrt symskin Produt Code (Produktkode): 885-V12/13 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs disse sikkerhedsinstruktioner,

Læs mere

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr:

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr: Min mppe 1. Kort om mig selv Klik her for t indsætte billede Nvn: Adresse: Postnr: By: Telefon nummer: Fødselsdto (dd-mm-åååå): Køn: Mnd Kvinde Mildresse: Kørekort: A: Motorcykel B: Personbil C: Lstbil

Læs mere

Tegning. Arbejdstegning og isometrisk tegning Perspektivtegning Ligedannede figurer Målestoksforhold Konstruktion

Tegning. Arbejdstegning og isometrisk tegning Perspektivtegning Ligedannede figurer Målestoksforhold Konstruktion Tegning Arejs og isometrisk Perspektiv Ligennee figurer Målestoksforhol Konstruktion Hilsen fr Bornholm Østerlrs Runkirke Iso = ens Metri = mål : Erling Hgensen, www.merling.k Bivl og rejser Tegn en rejs

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger med Brother-maskinen. Den indeholder

Læs mere

Brugsanvisning. Broderimaskine. Product Code (Produktkode): 888-M30/M31

Brugsanvisning. Broderimaskine. Product Code (Produktkode): 888-M30/M31 Brugsnvisning Broerimskine Prout Coe (Prouktkoe): 888-M30/M31 Sørg for t læse ette okument, inen u ruger mskinen. Vi nefler, t u gemmer ette okument, så et er ve hånen til fremtiig rug. INTRODUKTION Tillykke

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive starttonerpatron)

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive starttonerpatron) Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-8070D Før du tger mskinen i rug, skl du læse din Hurtig instlltionsvejledning for t få oplysninger om korrekt opsætning og instlltion. For t du hurtigt kn komme

Læs mere

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse.

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. KONTAKT www.fullrate.dk/kontakt Finder du ikke svar på dine spørgsmål via denne vejledning, på vores hjemmeside eller forum er du meget velkommen til at skrive til os. Kundeservice: kundeservice@fullrate.dk

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Opsætning af WIFI på Windows XP (sp2)

Opsætning af WIFI på Windows XP (sp2) Opsætning af WIFI på Windows Bredbånd Professionel Trådløs Version 1.0 Totalløsninger A/S CVR-nr. 25 76 75 35 København Bredbånd professionel Trådløs Side 2 af 9 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Forudsætninger...

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL VMG894-B0A Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

Installatørvejledning

Installatørvejledning Instlltørvejledning Dikin Altherm jordvrmepumpe Instlltørvejledning Dikin Altherm jordvrmepumpe Dnsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsfornstltninger 3 1.1 Om dokumenttionen...

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning DCP-770CW Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op og installere softwaren. Sørg for at læse Hurtig installationsvejledning, der indeholder de relevante instruktioner

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Lektion Bogstvregning Formler... Reduktion... Ligninger... Lektion Side 1 Formler En formel er en slgs regne-opskrift, hvor mn med bogstver viser, hvorledes noget skl regnes ud. F.eks. formler til beregning

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Windows Vista Installationsanvisning

Windows Vista Installationsanvisning Windows Vista Installationsanvisning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista Installationsanvisning for

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-355 FAX-360 FAX-460 Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op. Læs denne Hurtig installationsanvisning vedrørende opsætning og installation. Opsætning af

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning ver. 1.1 5 x 6 meter flytr hytte Stykliste til flytr hytte 5 x 6 m [0500-000] 2 stk sideundrmmer 590 m [0500-110] 2 stk gvlundrmmer 500 m [0500-100] 4 stk hjørnevinkler [0500-150] 4 stk lsker til smling

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug OWNER S MANUAL BRUGERVEJLEDNING AIRCONDITIONANLÆG Til lmindelig brug (SPLIT TYPE) DANSK DN Indendørs enhed RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Klargøring. Grundlæggende syning. Stingtyper. Tegn-/ dekorationssting. Brodering. Broderienhed MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING) Tillæg

Klargøring. Grundlæggende syning. Stingtyper. Tegn-/ dekorationssting. Brodering. Broderienhed MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING) Tillæg Klrgøring Computerstyret sy- og roerimskine Brugsnvisning Prouktkoe (Prout Coe):882-U73 Grunlæggene syning Stingtyper Tegn-/ ekortionssting Broering Broerienhe MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING) Tillæg

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER Opsætning af router Opkopling af computer til trådløst netværk Waoo leveres af dit lokale energiselskab 1 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI ENIIG 2017 2 INDHOLD Opsætning af trådløs

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Cross Boule 1 Forord Cross Boule når som helst og hvor som helst Dnsk Arejder Idrætsforund er glde for t kunne præsentere Cross Boule - et oldspil, hvor lle kn være med. Spillet

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-printserver og trådløs printserver med indbygget multiprotokol Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om de netværksindstillinger til kabelbaserede

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Sådan opsætter du den lejede eksterne trådløse router fra AURA Fiber Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Tredimensional grafik

Tredimensional grafik Teimensionl gfi 6 Ksten Juul Inhol I Homogene oointsæt og gngning f mtie sie Vi vil fose og eje figue i ummet og æne ees støelse Defo inføe vi homogene oointsæt og gngning f mtie II th sie Et olsninge

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele

Læs mere