VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7"

Transkript

1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 Disse licensvilkår er en aftale mellem Dem og YSI Incorporated. De bedes læse dem. De gælder for den software, der er inkluderet på denne enhed. Softwaren omfatter desuden eventuelle separate medier, som De har modtaget softwaren på. Softwaren på denne enhed omfatter software, som er licenseret fra Microsoft Corporation eller et af dets associerede selskaber. Licensvilkårene gælder også for alle Microsofts opdateringer supplementer internetbaserede tjenester og supporttjenester til ovennævnte software, medmindre andre vilkår gælder for disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder sådanne medfølgende vilkår. Hvis De henter opdateringer eller tillæg direkte fra Microsoft, er det Microsoft, og ikke YSI Incorporated, der giver disse i licens til Dem. Som beskrevet nedenfor udgør brug af softwaren Deres samtykke til indsamling af bestemte oplysninger til internetbaserede tjenester. Ved at tage softwaren i brug accepterer De disse vilkår. Såfremt De ikke kan acceptere vilkårene, har De ikke ret til at bruge softwaren. Kontakt i stedet YSI Incorporated for at få oplysninger om, hvordan De får refusion for købesummen eller en kreditnota. Hvis De overholder disse licensvilkår, har De nedenstående rettigheder. 1. BRUGERRETTIGHEDER Brug. Softwarelicensen er permanent tildelt den enhed, som De købte softwaren sammen med. De må bruge softwaren på enheden. 2. YDERLIGERE LICENSKRAV OG/ELLER BRUGERVILKÅR a. Specifik brug. YSI Incorporated har udviklet enheden til en specifik brug. De må kun bruge softwaren til denne brug. b. Anden Software. De må kun bruge andre programmer sammen med softwaren, hvis de andre programmer direkte understøtter den specifikke brug af enheden, som producenten har tiltænkt den leverer systemværktøjer, ressourcestyring eller antivirus- eller lignende beskyttelse. Software, som leverer forbruger- eller forretningsopgaver eller processer, må ikke køres på enheden. Dette omfatter -, tekstbehandlings-, regnearks-, database-, planlægnings- og personlig økonomisoftware. Enheden kan bruge Terminal Services-protokoller til at få adgang til sådan software, der kører på en server. c. Tilslutning af enheder. De må ikke bruge softwaren som serversoftware. Med andre ord, mere end én enhed må ikke få adgang til, vise, køre, dele eller bruge softwaren på samme tid. De har ret til at bruge Terminal Services-protokoller til at oprette forbindelse mellem enheden og en server, der kører forretningsopgaver eller behandler software til f.eks. , tekstbehandling, planlægning eller regneark.

2 De må give op til ti andre enheder adgangsret til softwaren, så de kan bruge Filtjenester Udskriftstjenester Internetoplysningstjenester og Deling af internetforbindelse samt telefonitjenester. Begrænsningen på ti (10) tilslutninger gælder for enheder, der har indirekte adgang til softwaren ved hjælp af "multipleksing" eller anden software eller hardware, der samler tilslutninger. De må til enhver tid bruge et ubegrænset antal indgående forbindelser via TCP/IP. d. Teknologier til fjernadgang. De må få adgang til og bruge softwaren fra en anden enhed ved hjælp af fjernadgangsteknologier som følger. Fjernskrivebord. Den primære bruger af enheden må få adgang til en session fra en anden enhed ved hjælp af Fjernskrivebord eller lignende teknologier. En session betyder oplevelsen af interaktion med softwaren, direkte eller indirekte, via enhver kombination af tilsluttede input-, output- og visningsenheder. Andre brugere kan få adgang til en session fra en hvilken som helst enhed ved hjælp af disse teknologier, hvis fjernenheden har en separat licens til at køre softwaren. Andre Adgangsteknologier. De kan bruge Fjernassistance eller lignende teknologier til at dele en aktiv session. Anden fjernbrug. De må give tilladelse til, at et hvilket som helst antal enheder får adgang til softwaren til andre formål end dem, der er beskrevet i afsnittene "Tilslutning af enheder" og "Teknologier til fjernadgang", fx for at synkronisere data mellem enheder. e. Skrifttypekomponenter. Mens softwaren kører, kan De bruge skrifttyperne til at få vist og udskrive indhold. De må kun integrere skrifttyper i indhold som tilladt af integrationsrestriktionerne i skrifttyperne og midlertidigt hente dem til en printer eller en anden outputenhed for at udskrive indhold. f. Ikoner, billeder og lyde. Mens softwaren kører, kan De bruge, men ikke dele, dets ikoner, billeder, lyde og medier. 3. VHD-START. Yderligere kopier af softwaren, som er oprettet ved hjælp af softwarens VHDfunktionalitet (Virtual Hard Disk functionality "VHD-image"), kan være forudinstalleret på enhedens fysiske harddisk. Disse VHD-images må kun bruges til at vedligeholde eller opdatere den software, der er installeret på den fysiske harddisk eller det fysiske drev. Hvis et sådant VHD-image er den eneste software på Deres enhed, må den bruges som det primære operativsystem, men alle andre kopier af dette VHD-image må kun bruges til vedligeholdelse og opdatering. 4. POTENTIELT UØNSKET SOFTWARE. Softwaren kan omfatte Windows Defender. Hvis Windows Defender er aktiveret, gennemsøger den denne enhed for "spyware", "adware" og anden potentielt uønsket software. Hvis den finder potentielt uønsket software, vil De blive spurgt, om De ønsker at ignorere, deaktivere (sætte i karantæne) eller fjerne den uønskede software. Enhver potentielt uønsket software, der er klassificeret "high" (høj) eller "severe" (kritisk), fjernes automatisk efter scanningen, medmindre De ændrer standardindstillingen. Fjernelse eller deaktivering af potentielt uønsket software kan medføre Anden software på Deres enhed ophører med at virke eller De overtræder en licensret til at anvende anden software på denne computer.

3 Ved at bruge denne software, er det muligt, at De også fjerner eller deaktiverer software, der ikke er potentielt uønsket software. 5. OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren er licenseret og ikke solgt. Denne aftale giver Dem kun visse rettigheder til at bruge softwaren. YSI Incorporated og Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver Dem flere rettigheder, har De kun ret til at bruge softwaren i overensstemmelse med denne aftales udtrykkelige ordlyd. De skal ved at gøre dette overholde alle tekniske begrænsninger i softwaren, der tillader, at De kun kan bruge den på bestemte måder. Se dokumentationen til softwaren for yderligere oplysninger, eller kontakt YSI Incorporated. De må ikke: arbejde uden om de tekniske begrænsninger i softwaren, Foretage reverse engineering eller dekompilering af softwaren, lave flere kopier af softwaren end det antal, der er specificeret i denne aftale, offentliggøre softwaren, så andre kan kopiere den, leje, lease eller udlåne softwaren, eller bruge den til kommercielle software-hosting-tjenester. Bortset fra det, der udtrykkeligt er angivet i denne aftale, giver rettighederne til at få adgang til softwaren på denne enhed Dem ikke rettighed til at implementere Microsoft-patenter eller anden Microsoft-immaterialret i software eller enheder, der får adgang til denne enhed. 6. INTERNETBASEREDE TJENESTER. Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. Microsoft kan ændre eller annullere dem når som helst. a. Samtykke for internetbaserede tjenester. Enheden kan indeholde en eller flere af de softwarefunktioner, der er beskrevet herunder. Disse funktioner opretter forbindelse til Microsofts eller tjenesteudbyderens computersystemer via internettet. I nogle tilfælde bliver De ikke underrettet separat, når de opretter forbindelse. De kan finde yderligere oplysninger om disse funktioner på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Når De bruger disse funktioner, accepterer De, at der sker overførsel af disse oplysninger. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte Dem. Computeroplysninger. Følgende funktioner bruger internetprotokoller, der sender computeroplysninger til de relevante systemer, f.eks. Deres internetprotokoladresse, operativsystemtype og browser, navn på og version af den software, De bruger, samt sprogkoden på den enhed, hvor De har installeret softwaren. Microsoft bruger disse oplysninger til gøre den internetbaserede tjeneste tilgængelig for Dem. YSI Incorporated har valgt at aktivere følgende funktioner på enheden. Plug and Play og Plug and Play-udvidelser. De kan tilslutte ny hardware til Deres enhed. Deres enhed mangler evt. de drivere, der skal bruges til at kommunikere med denne hardware. Hvis dette er tilfældet, kan softwarens opdateringsfunktion hente de korrekte drivere fra Microsoft og installere dem på Deres enhed. Webindholdsfunktioner. Der findes funktioner i softwaren, som kan hente relateret indhold fra Microsoft og stille det til rådighed for Dem. Disse funktioner kan f.eks. være multimedieklip, skabeloner, online-undervisning, online-support og Appshelp. De kan vælge at slå dem fra eller undlade at bruge dem. Digitale certifikater. Softwaren bruger x.509 version 3 digitale certifikater. Disse digitale certifikater bekræfter identiteten for brugere, der sender oplysninger til hinanden, og giver Dem mulighed for at kryptere oplysningerne. Softwaren henter certifikater og opdaterer lister over tilbagekaldte certifikater over internettet.

4 Automatisk opdatering af rodcertifikater. Funktionen til automatisk opdatering af rodcertifikater opdaterer listen over nøglecentre, der er tillid til. De kan deaktivere denne funktion. Administration af digitale rettigheder med Windows Media. Ejere af indhold bruger Windows Media-teknologi til administration af digitale rettigheder (WMDRM) til at beskytte deres immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder. Denne software og tredjepartssoftware bruger WMDRM til at afspille og kopiere WMDRM-beskyttet indhold. Hvis softwaren viser sig ikke at kunne beskytte indholdet, kan ejere af indhold bede Microsoft om at tilbagekalde den funktion i softwaren, der gør det muligt at bruge WMDRM til at afspille eller kopiere beskyttet indhold. Tilbagekaldelsen vil ikke have indflydelse på andet indhold. Når De henter licenser til beskyttet indhold, accepterer De, at kan Microsoft indføje en tilbagekaldelsesliste i licenserne. Rettighedsindehavere kan kræve, at De opgraderer WMDRM for at få adgang til deres indhold. Microsoft-software, som indeholder WMDRM, vil bede om Deres samtykke før opgraderingen. Hvis De afviser en opgradering, kan De ikke få adgang til det rettighedsbeskyttede indhold, som kræver opgraderingen. De kan deaktivere WMDRMfunktioner, der opretter forbindelse til internettet. Når disse funktioner er deaktiveret, kan De stadig afspille indhold, som De har en gyldig licens til. Windows Media Player. Når De bruger Windows Media Player, oprettes forbindelse til Microsoft for at finde kompatible online-musiktjenester i Deres område, nye versioner af afspilleren og codecs, hvis Deres enhed ikke har de korrekte codecs til afspilning af indhold. De kan deaktivere denne funktion. De kan finde flere oplysninger på: go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Fjernelse af skadelig software/renset ved opgradering. Inden installation af softwaren, undersøger den enheden for visse skadelige softwareprodukter, der er angivet under ("Malware") og fjerner dem. Når softwaren kontrollerer enheden for skadelig software, sendes der en rapport om eventuel skadelig software, der blev fundet, eller fejl, der opstod, mens softwaren kontrollerede for under scanning for skadelig software. Der er ingen oplysninger i rapporten, der kan bruges til at identificere Dem. De kan deaktivere softwarens funktion til rapportering af skadelig software ved at følge instruktionerne under Netværkstilgængelighed. Denne funktion afgør, om et system er forbundet med et netværk enten ved passiv overvågning af netværkstrafik eller aktive DNS- eller HTTP-forespørgsler. Forespørgslen overfører kun standard-tcp/ip- eller DNS-oplysninger til routingsformål. De kan slå den aktive forespørgselsfunktion fra gennem en registreringsindstilling. Windows Tidstjeneste. Denne tjeneste synkroniserer med én gang om ugen, så Deres enhed viser det korrekte klokkeslæt. Forbindelsen bruger standard-ntpprotokol. Søgeforslagstjeneste. Når De i Internet Explorer indtaster en søgeforespørgsel i feltet Hurtigsøgning eller indtaster et spørgsmålstegn (?) før søgeordet i adresselinjen, kan De se søgeforslag, mens De taster (hvis dette understøttes af søgemaskinen). Alt, hvad De indtaster i feltet Hurtigsøgning eller i adresselinjen, når der sættes et spørgsmålstegn (?) foran, sendes til søgemaskinen, mens De taster. Når De trykker på Enter eller klikker på knappen Søg, sendes teksten i feltet Hurtigsøgning eller i adresselinjen desuden til

5 søgemaskinen. Hvis De bruger en Microsoft-søgemaskine, er brug af oplysningerne underlagt Microsofts onlineerklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Denne erklæring er tilgængelig på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Hvis De bruger en søgemaskine fra en tredjepart, er brug af de sendte oplysninger underlagt tredjepartens praksis for beskyttelse af personlige oplysninger. De kan til enhver tid deaktivere søgeforslag. Brug Administrer tilføjelsesprogrammer under knappen Funktioner i Internet Explorer for at gøre dette. De kan finde yderligere oplysninger om søgeforslag på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Samtykke til Opdatering af Infrarød Sender/Modtager. Softwaren kan indeholde teknologi, der sikrer, at den infrarøde sender/modtager, der leveres med visse Media Center-baserede produkter, fungerer korrekt. De accepterer, at softwaren kan opdatere denne enheds firmware. Media Center-onlinekampagner. Hvis De bruger softwarens Media Center-funktioner til at få adgang til internetbaseret indhold eller andre internetbaserede tjenester, kan sådanne tjenester indhente følgende oplysninger fra softwaren for at sætte Dem i stand til at modtage, acceptere og bruge visse kampagnetilbud: visse enhedsoplysninger, som f.eks. Deres internetprotokoladresse, typen af anvendt operativsystem og browser samt navn og version af den anvendte software. det anmodede indhold og sprogkoden for den enhed, hvor De installerede softwaren. Med Deres brug af Media Center-funktionerne til at oprette forbindelse til disse tjenester accepterer De indhentning og brug af sådanne oplysninger. Medieafspilningsopdateringer. Softwaren på enheden kan omfatte medieafspilningsfunktioner, som modtager opdateringer direkte fra MSCORP-servere til medieafspilningsopdatering. Hvis det er aktiveret af producenten, vil disse opdateringer blive overført og installeret uden yderligere varsel til Dem. Producenten er ansvarlig for at sikre, at disse opdateringer fungerer på Deres enhed. Windows Update-agent. Softwaren på enheden omfatter Windows Update-agent ("WUA"). Denne funktion gør det muligt for Deres enhed at få adgang til Windows Updates enten direkte fra MSCORP Windows Update-server eller fra en server, der er installeret med den påkrævede serverkomponent og fra Microsoft Windows Update-serveren. For at sikre at Windows Update-tjenesten fungerer korrekt i softwaren (hvis De bruger den), kan opdateringer eller overførsler til Windows Update-tjenesten være påkrævet fra tid til anden. Disse overførsler vil blive installeret uden yderligere besked til Dem. Uden begrænsning af nogen andre fraskrivelser i disse licensvilkår eller nogen licensvilkår, der følger med Windows Update, anerkender og accepterer De, at der ikke gives nogen garanti fra Microsoft Corporation eller nogen af deres associerede selskaber med hensyn til nogen Windowsopdateringer, som De installerer eller forsøger at installere på Deres enhed. b. Brug af oplysninger. Microsoft kan bruge enhedsoplysningerne, fejlrapporterne og rapporterne om Malware til at forbedre vores software og tjenester. Vi kan også dele dem med andre, f.eks. hardware- og softwareforhandlere. De kan bruge oplysningerne til at forbedre samspillet mellem deres produkter og Microsoft-software. c. Misbrug af internetbaserede tjenester. De må ikke bruge disse tjenester på en måde, der kan beskadige tjenesterne eller begrænse andres brug af dem. De må ikke bruge tjenesterne til at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk på nogen måde.

6 7. PRODUKTSUPPORT. Kontakt YSI Incorporated for at få oplysninger om supportmuligheder. Der henvises til det supportnummer, der fulgte med enheden. 8. BENCHMARKTEST AF MICROSOFT.NET. Softwaren kan indeholde en eller flere komponenter fra.net Framework (".NET Components"). De må udføre intern benchmarktest af disse komponenter. De må offentliggøre resultaterne af enhver benchmarktest af disse komponenter under forudsætning af, at De overholder vilkårene på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Uanset eventuelle andre aftaler, De har med Microsoft, har Microsoft ret til, hvis De offentliggør sådanne benchmarktestresultater, at offentliggøre resultaterne af benchmarktest udført på Deres produkter, der konkurrerer med.net-komponenten, forudsat at dette sker i overensstemmelse med betingelserne i go.microsoft.com/fwlink/?linkid= RESERVEKOPIE De har ret til at lave én sikkerhedskopi af softwaren. De må kun bruge den til at geninstallere softwaren på enheden. 10. DOKUMENTATION. Enhver person, der har gyldig adgang til Deres enhed eller Deres interne netværk, må kopiere og bruge dokumentationen til Deres interne referenceformål. 11. LICENSBEVIS. Hvis De har modtaget softwaren på enheden, eller på en disk eller andre medier, vil en ægte ægthed-etiket og en original udgave af softwaren identificere licenseret software. For at være gyldig, skal denne etiket sidde fastklæbet på enheden eller inkluderet på eller i YSI Incorporateds softwareemballage. Hvis De har modtaget etiketten separat, er den ikke gyldig. De skal beholde etiketten på enheden eller gemme emballagen som bevis på, at De har licens til at bruge softwaren. Oplysninger om identifikation af ægte Microsoft-software finder De på OVERDRAGELSE TIL TREDJEMAND. De må kun overdrage softwaren direkte til en tredjepart sammen med enheden, Ægthed-etiketten og disse licensvilkår. Før overdragelsen skal den pågældende part erklære sig enig i, at disse licensvilkår gælder for overdragelsen og brugen af softwaren. De må ikke gemme kopier af softwaren, herunder sikkerhedskopien. 13. MEDDELELSE OM H.264/AVC VISUAL STANDARD, VC-1 VIDEO STANDARD, MPEG-4 VISUAL STANDARD OG MPEG-2 VIDEO STANDARD. Denne software kan inkludere den visuelle komprimeringsteknologi H.264/AVC-, VC-1-, MPEG-4 Part 2- og MPEG-2. Hvis softwaren inkluderer disse visuelle komprimeringsteknologier, kræver MPEG LA, L.L.C. følgende meddelelse indsat i aftalen: DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS UNDER EN ELLER FLERE VIDEO PATENTPORTEFØLJELICENSER, SOM F.EKS. AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 VISUAL OG MPEG-2 VIDEO PATENTPORTEFØLJELICENSER TIL PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG AF EN BRUGER TIL AT (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED OVENSTÅENDE STANDARDER ("VIDEOSTANDARDER") OG/ELLER (ii) AFKODE AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 OG MPEG-2 VIDEO, DER ER BLEVET KODET AF EN BRUGER I FORBINDELSE MED EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, ELLER SOM ER MODTAGET FRA EN VIDEOLEVERANDØR MED LICENS TIL AT LEVERE SÅDAN VIDEO UNDER SÅDANNE PATENTPORTEFØLJELICENSER. INGEN AF LICENSERNE OMFATTER ANDRE PRODUKTER UANSET OM SÅDANNE PRODUKTER ER INKLUDERET MED DETTE PRODUKT I EN ENKELT ARTIKEL. INGEN LICENS TILDELES ELLER ER UNDERFORSTÅET TIL NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER FÅS FRA MPEG LA, L.L.C. SE MEDDELELSE OM MP3 AUDIO STANDARD. Denne software omfatter teknologi til MP3- lydkodning og -afkodning som defineret af ISO/IEC og ISO/IEC Den er ikke licenseret til implementering eller distribution i nogen kommercielle produkter eller tjenester. 15. IKKE SIKRET MOD FEJL. Softwaren er ikke sikret mod fejl. YSI Incorporated har installeret softwaren på enheden og er ansvarlig for, hvordan den fungerer på enheden. 16. BEGRÆNSET ANVENDELSE. Microsoft-softwaren er udviklet til systemer, som ikke kræver fejlsikret ydeevne. De må ikke anvende Microsoft-softwaren på nogen enhed eller i noget system,

7 hvor fejlfunktion af softwaren ville medføre en forudsigelig risiko for skade eller død for nogen person. Dette omfatter betjening af atomkraftanlæg, flynavigation og flykommunikationssystemer og lufttrafikkontrol. 17. INGEN GARANTIER FOR SOFTWAREN. Softwaren leveres, "som den er og forefindes". De bærer selv alle risici ved brug af softwaren. Microsoft stiller ingen udtrykkelige garanter, garantier eller betingelser. Eventuelle garantier, som de modtager med hensyn til enheden eller softwaren, stammer ikke fra og er ikke bindende for Microsoft eller deres associerede selskaber. Hvor det tillades af Deres lokale lovgivning, udelukker Microsoft og YSI Incorporated stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder. 18. BEGRÆNSNING AF ANSVAR. De kan fra Microsoft og deres associerede selskaber kun opnå erstatning op til USD 250,00. De kan ikke få dækket andre krav på erstatning, herunder erstatning for følgeskader, tabt fortjeneste, særlige, indirekte eller hændelige skader. Denne begrænsning gælder for: ethvert forhold vedrørende softwaren, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjepartsprogrammer og erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed eller andre erstatningskrav uden for aftaleforholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Den gælder også, selvom Microsoft havde eller burde have været opmærksom på risikoen for skaderne. Ovenstående begrænsning gælder muligvis heller ikke for Dem, fordi der i Deres land ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader. 19. EKSPORTRESTRIKTIONER. Softwaren er underlagt amerikansk eksportlovgivning. De skal overholde alle danske og internationale eksportlove og -vedtægter, der gælder for softwaren. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug af softwaren. Yderligere oplysninger finder De på HELE AFTALEN. Denne aftale, yderligere vilkår (inklusiv trykte licensvilkår på papir, som følger med softwaren og som kan ændre eller erstatte nogle eller alle disse vilkår) og vilkårene for tillæg, opdateringer, internetbaserede tjenester og supportydelser, som De anvender, udgør hele aftalen for softwaren og supportydelserne. 21. GÆLDENDE LOVGIVNING a. USA. Såfremt De har erhvervet softwaren i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for misligholdelse af aftalen uanset principperne for lovkonflikter. Lovene i den stat, hvor De bor, styrer alle andre retskrav, herunder krav under statens forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og uden for kontrakt. b. Uden for USA. Hvis De anskaffede softwaren i et andet land, gælder det pågældende lands love. 22. PROGRAMMER FRA TREDJEPART. Microsoft leverer følgende meddelelser om ophavsret for software fra tredjepart, som er inkluderet i softwaren. Disse meddelelser kræves af de respektive copyright-indehavere og ændrer ikke Deres licens til at bruge denne software. Dele af denne software er delvist baseret på arbejde udført af Spider Systems Limited. Da Microsoft har inkluderet software fra Spider Systems Limited i dette produkt, kræves det, at Microsoft inkluderer følgende tekst, som følger med sådan software: Copyright 1987 Spider Systems Limited Copyright 1988 Spider Systems Limited

8 Copyright 1990 Spider Systems Limited Dele af denne software er delvist baseret på arbejde udført af Seagate Software. Dele af denne software er delvist baseret på arbejde udført af ACE*COMM Corp. Da Microsoft har inkluderet software fra ACE*COMM Corp. i dette produkt, kræves det, at Microsoft inkluderer følgende tekst, som følger med sådan software: Copyright ACE*COMM Corp Dele af denne software er delvist baseret på arbejde udført af Sam Leffler og Silicon Graphics, Inc. Da Microsoft har inkluderet software fra Sam Leffler og Silicon Graphics i dette produkt, kræves det, at Microsoft inkluderer følgende tekst, som følger med sådan software: Copyright Sam Leffler Copyright Silicon Graphics, Inc. Tilladelse til at bruge, kopiere, ændre, distribuere og sælge denne software og den tilhørende dokumentation til et hvilket som helst formål gives hermed uden vederlag, under forudsætning af, at (i) ovenstående meddelelser om ophavsret og denne tilladelse vises i alle kopier af softwaren og tilhørende dokumentation, og (ii) navnene på Sam Leffler og Silicon Graphics må ikke bruges i nogen form for reklame eller omtale i forbindelse med softwaren uden specifik, forudgående skriftlig tilladelse fra Sam Leffler og Silicon Graphics. SOFTWAREN LEVERES, "SOM DEN ER OG FOREFINDES" OG UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, UNDERFORSTÅET ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAM LEFFLER ELLER SILICON GRAPHICS HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR NOGEN SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, ELLER NOGEN SKADER AF NOGEN ART, DER SKYLDES TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE, UANSET OM MAN ER UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SKADER, OG I HENHOLD TIL ENHVER FORM FOR ANSVAR, DER OPSTÅR PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG AF DENNE SOFTWARE ELLER DENNE SOFTWARES YDELSE. Portions Copyright 1998 PictureTel Corporation Dele af denne software er delvist baseret på arbejde udført af Highground Systems. Da Microsoft har inkluderet software fra Highground Systems i dette produkt, kræves det, at Microsoft inkluderer følgende tekst, som følger med sådan software: Copyright Highground Systems

9 Windows 7 indeholder komprimeringskode fra Info-ZIP-gruppen. Der er ingen ekstra gebyrer eller omkostninger i forbindelse med brugen af denne kode, og de oprindelige komprimeringskilder er frit tilgængelige på eller ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/src/ på internettet. Portions Copyright 2000 SRS Labs, Inc Dette produkt indeholder software fra det generelle 'zlib'-komprimeringsbibliotek. Dele af denne software er delvist baseret på arbejde udført af ScanSoft, Inc. Da Microsoft har inkluderet software fra ScanSoft, Inc. i dette produkt, kræves det, at Microsoft inkluderer følgende tekst, som følger med sådan software: TextBridge OCR by ScanSoft, Inc. Dele af denne software er delvist baseret på arbejde udført af University of Southern California. Da Microsoft har inkluderet software fra University of Southern California i dette produkt, kræves det, at Microsoft inkluderer følgende tekst, som følger med sådan software: Copyright 1996 by the University of Southern California Alle rettigheder forbeholdes. Tilladelse til at bruge, kopiere, modificere, distribuere og sælge denne software og dens dokumentation i kilde- og binær form til ethvert formål gives hermed uden vederlag, forudsat at både ovenstående copyright-meddelelse og denne tilladelse fremgår af alle kopier, og at eventuel dokumentation, reklamematerialer og andre materialer relateret til en sådan distribution og brug anerkender, at softwaren delvist er udviklet af University of Southern California, Information Sciences Institute. Navnet på universitetet må ikke anvendes til at fremme eller reklamere for produkter, der er afledt af denne software, uden dennes specifikke, forudgående skriftlige tilladelse. UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA fremsætter ingen erklæringer om denne softwares egnethed til nogen formål. DENNE SOFTWARE LEVERES "SOM DEN ER" OG UDEN NOGEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Der kan gælde andre ophavsrettigheder for dele af denne software, hvilket i så fald vil være angivet. Dele af denne software er delvist baseret på arbejde udført af James Kanze. Da Microsoft har inkluderet software fra James Kanze i dette produkt, kræves det, at Microsoft inkluderer følgende tekst, som følger med sådan software: MEDDELELSE OM OPHAVSRET OG TILLADELSE Alle rettigheder forbeholdes. Der gives hermed tilladelse, uden vederlag, til enhver person, der modtager en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("Softwaren"), til at handle med Softwaren uden begrænsning, herunder, men ikke begrænset til, retten til at bruge, kopiere, offentliggøre, distribuere og/eller sælge kopier af Softwaren, og til at tillade personer, til hvem Softwaren er leveret, at gøre dette, under forudsætning af at ovenstående meddelelse(r) om ophavsret og denne tilladelse fremgår af alle kopier af Softwaren, og at både ovenstående meddelelse(r) om ophavsret og denne tilladelse fremgår af støttedokumentationen. Der gives desuden tilladelse til at ændre softwaren i ethvert omfang, under forudsætning af at præfikset "GB_" i den ændrede software ændres til noget andet, og at navnene på mapper, der indeholder files ("gb" i denne distribution), også ændres.

10 SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE UDELUKKENDE, GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTSRETTIGHEDER. DEN ELLER DE COPYRIGHT-INDEHAVERE, DER ER INKLUDERET I DENNE MEDDELELSE, HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR KRAV ELLER NOGEN SÆRLIGE, DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER NOGEN SKADER AF NOGEN ART, DER SKYLDES TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE, DET VÆRE SIG I HENHOLD TIL AFTALERET, FORSØMMELIGHED ELLER ANDEN ANSVARSPÅDRAGENDE HANDLING, DER OPSTÅR PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE SOFTWARES BRUG ELLER YDELSE. Undtagen som det er indeholdt i denne meddelelse, må copyright-indehaverens navn ikke bruges i reklamer eller på anden vis til at fremme salget, brugen eller handlen med denne Software uden forudgående skriftlig godkendelse fra copyright-indehaveren. Dette produkt indeholder software fra Cisco ISAKMP Services. Dele af denne software er delvist baseret på arbejde udført af RSA Data Security, Inc. Da Microsoft har inkluderet software fra RSA Data Security, Inc. i dette produkt, kræves det, at Microsoft inkluderer følgende tekst, som følger med sådan software: Copyright 1990, RSA Data Security, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Der gives licens til at kopiere og bruge denne software, under forudsætning af at den er identificeret som "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" i alt materiale, der nævner eller refererer til denne software eller denne funktion. Der gives også licens til at oprette og bruge afledte værker, under forudsætning af at den er identificeret som "afledt af RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" i alt materiale, der nævner eller refererer til dette afledte værk. RSA Data Security, Inc. fremsætter ingen erklæringer med hensyn til denne softwares salgbarhed eller dens egnethed til et bestemt formål. Den leveres "som den er og forefindes" uden nogen form for udtrykkelig eller underforstået garanti. Disse meddelelser skal opbevares i enhver kopi af enhver del af denne dokumentation og/eller software. Dele af denne software er delvist baseret på arbejde udført af OpenVision Technologies, Inc. Da Microsoft har inkluderet software fra OpenVision Technologies, Inc. i dette produkt, kræves det, at Microsoft inkluderer følgende tekst, som følger med sådan software: Copyright 1993 by OpenVision Technologies, Inc. Tilladelse til at bruge, kopiere, modificere, distribuere og sælge denne software og den tilhørende dokumentation til et hvilket som helst formål gives hermed uden vederlag, forudsat at ovennævnte meddelelse om copyright fremgår af alle kopier, og forudsat at både meddelelsen om copyright og denne meddelelse om tilladelse fremgår af støttedokumentationen, og at navnet OpenVision ikke anvendes i reklame eller salgsfremmende materiale vedrørende distribution af softwaren uden specifik, forudgående skriftlig tilladelse. OpenVision fremsætter ingen erklæringer om denne softwares egnethed til nogen formål. Den leveres "som den er og forefindes" uden udtrykkelig eller underforstået garanti. OPENVISION FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER MED HENSYN TIL DENNE SOFTWARE, HERUNDER ALLE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED, OPENVISION HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR NOGEN SÆRLIGE, DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER NOGEN SKADER AF NOGEN ART, DER SKYLDES TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE, DET VÆRE SIG I HENHOLD TIL AFTALERET, FORSØMMELIGHED ELLER ANDEN ANSVARSPÅDRAGENDE HANDLING, DER

11 OPSTÅR PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE SOFTWARES BRUG ELLER YDELSE. Dele af denne software er delvist baseret på arbejde udført af Regents of The University of Michigan. Da Microsoft har inkluderet software fra Regents of The University of Michigan i dette produkt, kræves det, at Microsoft inkluderer følgende tekst, som følger med sådan software: Copyright 1995, 1996 Regents of The University of Michigan. Alle rettigheder forbeholdes. Tilladelse til at bruge, kopiere, modificere og distribuere denne software og den tilhørende dokumentation til et hvilket som helst formål gives hermed uden vederlag, forudsat at ovennævnte meddelelse om copyright fremgår af alle kopier, og forudsat at både meddelelsen om copyright og denne meddelelse om tilladelse fremgår af støttedokumentationen, og at navnet The University of Michigan ikke anvendes i reklame eller salgsfremmende materiale vedrørende distribution af softwaren uden specifik, forudgående skriftlig tilladelse. Denne software leveres "som den er og forefindes" uden nogen form for udtrykkelige eller underforståede garantier. Copyright 1993, 1994 Regents of the University of Michigan. Alle rettigheder forbeholdes. Videredistribution og brug i kildeform og binær form er tilladt, under forudsætning af at denne meddelelse opbevares, og at der gives passende anerkendelse til University of Michigan ved Ann Arbor. Navnet på universitetet må ikke anvendes til at fremme eller reklamere for produkter, der er afledt af denne software, uden dennes specifikke, forudgående skriftlige tilladelse. Denne software leveres "som den er og forefindes" uden udtrykkelig eller underforstået garanti. Dele af denne software er delvist baseret på arbejde udført af Massachusetts Institute of Technology. Da Microsoft har inkluderet software fra Massachusetts Institute of Technology i dette produkt, kræves det, at Microsoft inkluderer følgende tekst, som følger med sådan software: Copyright 1989, 1990 by the Massachusetts Institute of Technology. Alle rettigheder forbeholdes. Eksport af denne software fra USA kan kræve en specifik licens fra den amerikanske regering. Ansvaret for at anskaffe en sådan licens forud for eksport påhviler enhver person eller organisation, der påtænker eksport. INDEN FOR DENNE BEGRÆNSNING gives der hermed tilladelse til at bruge, kopiere, modificere og distribuere denne software og dens dokumentation til ethvert formål og uden vederlag, forudsat at ovenstående copyright-meddelelse fremgår af alle kopier, og forudsat at både copyright-meddelelsen og og denne meddelelse om tilladelse fremgår af støttedokumentationen, og forudsat at navnet M.I.T. ikke anvendes i reklame eller salgsfremmende materiale vedrørende distribution af softwaren uden specifik, forudgående skriftlig tilladelse. M.I.T. fremsætter ingen erklæringer om denne softwares egnethed til nogen formål. Den leveres "som den er og forefindes" uden udtrykkelig eller underforstået garanti. Under amerikansk lovgivning må denne software ikke eksporteres uden for USA uden licens fra den amerikanske regering. Copyright 1994 by the Massachusetts Institute of Technology. Alle rettigheder forbeholdes. Eksport af denne software fra USA kan kræve en specifik licens fra den amerikanske regering. Ansvaret for at anskaffe en sådan licens forud for eksport påhviler enhver person eller organisation, der påtænker eksport.

12 INDEN FOR DENNE BEGRÆNSNING gives der hermed tilladelse til at bruge, kopiere, modificere og distribuere denne software og den tilhørende dokumentation til et hvilket som helst formål uden vederlag, forudsat at ovennævnte meddelelse om copyright fremgår af alle kopier, og forudsat at både meddelelsen om copyright og denne meddelelse om tilladelse fremgår af støttedokumentationen, og at navnet M.I.T. ikke anvendes i reklame eller salgsfremmende materiale vedrørende distribution af softwaren uden specifik, forudgående skriftlig tilladelse. M.I.T. fremsætter ingen erklæringer om denne softwares egnethed til nogen formål. Den leveres "som den er og forefindes" uden udtrykkelig eller underforstået garanti. Dette produkt indeholder software, der er udviklet af University of California, Berkeley og dets bidragydere. Dele af denne software er delvist baseret på arbejde udført af "Entrust"-sikkerhedsteknologien, som er licenseret fra Northern Telecom. Dele af denne software er delvist baseret på arbejde udført af Hewlett-Packard Company. Da Microsoft har inkluderet software fra Hewlett-Packard Company i dette produkt, kræves det, at Microsoft inkluderer følgende tekst, som følger med sådan software: Copyright 1994 Hewlett-Packard Company Der gives hermed tilladelse til at bruge, kopiere, modificere, distribuere og sælge denne software og dens dokumentation til ethvert formål og uden vederlag, forudsat at ovenstående copyright-meddelelse fremgår af alle kopier, og forudsat at både copyright-meddelelsen og denne meddelelse om tilladelse fremgår af støttedokumentationen. Hewlett-Packard Company og Microsoft Corporation fremsætter ingen erklæringer om denne softwares egnethed til nogen formål. Den leveres "som den er og forefindes" uden udtrykkelig eller underforstået garanti. Dette produkt indeholder software fra det PNG-referencebiblioteket 'libpng'. Dele af denne software er delvist baseret på arbejde udført af Autodesk, Inc. Da Microsoft har inkluderet software fra Autodesk, Inc. i dette produkt, kræves det, at Microsoft inkluderer følgende tekst, som følger med sådan software: Copyright 1995 by Autodesk, Inc. Dette produkt indeholder grafikfiltersoftware. Denne software er delvist baseret på arbejde udført af Independent JPEG Group. Dette produkt indeholder "True Verb"-teknologi fra KS Waves Ltd. Dele af denne software er delvist baseret på arbejde udført af SGS-Thomson Microelectronics, Inc. Da Microsoft har inkluderet software fra SGS-Thomson Microelectronics, Inc. i dette produkt, kræves det, at Microsoft inkluderer følgende tekst, som følger med sådan software: Copyright 1996 SGS-Thomson Microelectronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Dele af denne software er delvist baseret på arbejde udført af Unicode, Inc. Da Microsoft har inkluderet software fra Unicode, Inc. i dette produkt, kræves det, at Microsoft inkluderer følgende tekst, som følger med sådan software: MEDDELELSE OM OPHAVSRET OG TILLADELSE

13 Copyright Unicode, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Distribueret i henhold til Vilkår for anvendelse på Der gives hermed tilladelse, uden vederlag, til enhver person, der modtager en kopi af Unicode-datafilerne og tilhørende dokumentation ("Datafilerne") eller Unicode-softwaren og tilhørende dokumentation ("Softwaren"), til at handle med Datafilerne eller Softwaren uden begrænsning, herunder, men ikke begrænset til, rettigheder til at bruge, kopiere, modificere, fusionere, offentliggøre, distribuere og/eller sælge kopier af Datafilerne eller Softwaren og til at give personer, til hvem Datafilerne eller Softwaren er leveret, tilladelse til at gøre dette, forudsat at (a) ovenstående meddelelse(r) om copyright og denne meddelelse om tilladelse fremgår af alle kopier af Datafilerne eller Softwaren, (b) at både ovenstående meddelelse(r) om copyright og denne meddelelse om tilladelse fremgår af associeret dokumentation, og der er en tydelig angivelse i hver modificeret Datafil eller i Softwaren samt i den dokumentation, der er knyttet til Datafilerne eller Softwaren af, at dataene eller softwaren er blevet modificeret. DATAFILERNE OG SOFTWAREN LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTSRETTIGHEDER. DEN ELLER DE COPYRIGHT- INDEHAVERE, DER ER INKLUDERET I DENNE MEDDELELSE, HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR KRAV ELLER NOGEN SÆRLIGE, DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER NOGEN SKADER AF NOGEN ART, DER SKYLDES TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE, DET VÆRE SIG I HENHOLD TIL AFTALERET, FORSØMMELIGHED ELLER ANDEN ANSVARSPÅDRAGENDE HANDLING, DER OPSTÅR PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED DATAFILERNE ELLER SOFTWARENS BRUG ELLER YDELSE. Undtagen som det er indeholdt i denne meddelelse, må copyright-indehaverens navn ikke bruges i reklamer eller på anden vis til at fremme salget, brugen eller handlen med disse Datafiler eller denne Software uden forudgående skriftlig godkendelse fra copyright-indehaveren. Den kombinerede PostScript-driver er udviklet af Adobe Systems Incorporated og Microsoft Corporation i fællesskab. Dele af denne software er delvist baseret på arbejde udført af Media Cybernetics. Da Microsoft har inkluderet software fra Media Cybernetics i dette produkt, kræves det, at Microsoft inkluderer følgende tekst, som følger med sådan software: HALO Image File Format Library Media Cybernetics, Inc. Dele af denne software er delvist baseret på arbejde udført af Luigi Rizzo. Da Microsoft har inkluderet software fra Luigi Rizzo i dette produkt, kræves det, at Microsoft inkluderer følgende tekst, som følger med sådan software: Luigi Rizzo Dele afledt af kode fra Phil Karn Robert Morelos-Zaragoza og Hari Thirumoorthy august 1995 Redistribution og brug i kildeform og binær form med eller uden ændringer er tilladt, under forudsætning af at følgende betingelser opfyldes: 1. Redistributioner af kildekode skal bære ovennævnte copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende fraskrivelse.

14 2. Redistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om copyright, denne liste over betingelser samt følgende fraskrivelse i den dokumentation og/eller andre materialer, der leveres sammen med distributionen. DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPHAVSMÆNDENE "SOM DEN ER OG FOREFINDES" OG MED FRASKRIVELSE AF ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. OPHAVSMÆNDENE HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE SKADER, PØNALSKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE UDELUKKENDE, FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTEYDELSER, TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE, ELLER FORRETNINGSAFBRYDELSER), UANSET HVORDAN SÅDANNE MÅTTE OPSTÅ OG I FORHOLD TIL ENHVER TEORI OM HÆFTELSE, DET VÆRE SIG I HENHOLD TIL AFTALERET, OBJEKTIVT ANSVAR, ELLER ANSVAR UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER FORSØMMELIGHED OG ANDET), DER PÅ NOGEN MÅDE OPSTÅR PÅ GRUND AF BRUG AF DENNE SOFTWARE, OGSÅ SELV OM DER PÅ FORHÅND ER GIVET MEDDELELSE OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER). Dele af denne software er delvist baseret på arbejde udført af W3C. Da Microsoft har inkluderet software fra W3C i dette produkt, kræves det, at Microsoft inkluderer følgende tekst, som følger med sådan software: W3C -SOFTWAREMEDDELELSE OG LICENS Dette arbejde (og inkluderet software, dokumentation som f.eks. README-filer eller andre relaterede elementer) leveres af copyright-indehaverne under følgende licens. Ved at erhverve, bruge og/eller kopiere dette arbejde accepterer De (licenstageren), at De har læst, forstået og vil overholde følgende vilkår og betingelser. Der gives hermed tilladelse til at kopiere, modificere og distribuere denne software og dens dokumentation med eller uden ændringer til ethvert formål og uden vederlag eller afgift, forudsat at De medtager følgende på ALLE kopier af softwaren og dokumentationen eller dele heraf, herunder ændringer: 1. Hele teksten fra denne MEDDELELSE på et sted, der kan ses af brugere af det videredistribuerede eller afledte arbejde. 2. Alle eksisterende fraskrivelser, meddelelser eller vilkår og betingelser vedrørende immaterielle rettigheder. Hvis der ikke findes nogen, skal den korte meddelelse om W3C-software medtages (hypertekst foretrækkes, men tekst er tilladt) i selve den videredistribuerede eller afledte kode. 3. Meddelelse om ændringer eller modifikationer af filerne, herunder den dato ændringerne blev foretaget. (Vi anbefaler, at De angiver URL-adresser til det sted, hvorfra koden er afledt). DENNE SOFTWARE OG DOKUMENTATION LEVERES "SOM DEN ER OG FOREFINDES", OG COPYRIGHT-INDEHAVERNE FREMSÆTTER INGEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER, AT SOFTWAREN ELLER DOKUMENTATIONEN IKKE VIL KRÆNKE NOGEN TREDJEPARTSPATENTER, OPHAVSRETTIGHEDER, VAREMÆRKER ELLER ANDRE RETTIGHEDER. COPYRIGHT-INDEHAVERNE HÆFTER IKKE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE ELLER HÆNDELIGE SKADER, DER OPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUGEN AF SOFTWAREN ELLER DOKUMENTATIONEN. Navnene og varemærkerne tilhørende copyright-indehavere må IKKE anvendes i reklame eller salgsfremmende materiale vedrørende softwaren uden specifik, forudgående skriftlig tilladelse. Ejendomsretten til copyright i denne software og eventuel tilhørende dokumentation vil til enhver tid tilhøre copyright-indehaverne.

15 Dele af denne software er delvist baseret på arbejde udført af Sun Microsystems, Inc. Da Microsoft har inkluderet software fra Sun Microsystems, Inc. i dette produkt, kræves det, at Microsoft inkluderer følgende tekst, som følger med sådan software: Sun RPC er et produkt tilhørende Sun Microsystems, Inc. og leveres til ubegrænset brug, forudsat at denne tekst medtages helt eller delvis på alle båndmedier og som en del af software-programmet. Brugerne må kopiere eller ændre Sun RPC uden beregning, men har ikke tilladelse til at give det i licens eller distribuere det til nogle andre, medmindre det sker som en del af et produkt eller program, der udvikles af brugeren. SUN RPC LEVERES SOM DET ER UDEN NOGEN GARANTIER AF NOGEN ART, HERUNDER GARANTIER FOR DESIGN, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER SOM OPSTÅR PÅ BASIS AF HANDEL, SKIK OG BRUG ELLER HANDELSPRAKSIS. Sun RPC leveres uden support og uden nogen forpligtelse for Sun Microsystems, Inc. til at hjælpe med dets anvendelse, afhjælpning, modifikation eller forbedring. SUN MICROSYSTEMS, INC. HAR INTET ANSVAR MED HENSYN TIL KRÆNKELSE AF COPYRIGHT, HANDELSHEMMELIGHEDER ELLER EVENTUELLE PATENTER FRA SUN RPC'S SIDE ELLER NOGEN DEL DERAF. Sun Microsystems, Inc. hæfter under ingen omstændigheder for tab af indtjening eller fortjeneste eller andre særlige, indirekte skader eller følgeskader, selv om Sun måtte være underrettet om muligheden for sådanne skader. Sun Microsystems, Inc Garcia Avenue Mountain View, California Produceret under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbelt-d-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Fortrolige, ikke-offentliggjorte arbejder. Copyright Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes. Dele af denne software er delvist baseret på arbejde udført af Andrei Alexandrescu. Da Microsoft har inkluderet software fra Andrei Alexandrescu i dette produkt, kræves det, at Microsoft inkluderer følgende tekst, som følger med sådan software: The Loki Library Copyright 2001 by Andrei Alexandrescu Denne kode følger med bogen: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied." Copyright Addison-Wesley. Der gives hermed tilladelse til at bruge, kopiere, modificere, distribuere og sælge denne software til ethvert formål og uden vederlag, forudsat at ovenstående copyright-meddelelse fremgår af alle kopier, og forudsat at både copyright-meddelelsen og denne meddelelse om tilladelse fremgår af støttedokumentationen. Forfatteren eller Addison-Welsey Longman fremsætter ingen erklæringer om denne softwares egnethed til nogen formål. Den leveres "som den er og forefindes" uden udtrykkelig eller underforstået garanti. Portions Copyright 1995 by Jeffrey Richter

16 Dele af denne software er delvist baseret på arbejde udført af Distributed Management Task Force, Inc. (DMTF). Da Microsoft har inkluderet software baseret på DMTF-specifikationer i dette produkt, kræves det, at Microsoft inkluderer følgende tekst, som følger med sådan software: Copyright 2007 Distributed Management Task Force, Inc. (DMTF). Alle rettigheder forbeholdes. Dele af dette arbejde er afledt af "The Draft Standard C++ Library" Copyright 1995 by P.J. Plauger udgivet af Prentice-Hall og bruges med tilladelse. Dele af denne software er delvist baseret på arbejde udført af Hewlett-Packard Company. Da Microsoft har inkluderet software fra Hewlett-Packard Company i dette produkt, kræves det, at Microsoft inkluderer følgende tekst, som følger med sådan software: Copyright 2002, 2003 Hewlett-Packard Company. Om-besked: Denne software er baseret på software fra mpvtools.sourceforge.net. Denne software behandler et format, der hedder MPV. MPV er en åben specifikation for administration af samlinger og multimedieafspilningslister med foto-, video- og musikindhold og tilknyttede metadata og kan fås vederlagsfrit fra Optical Storage Technology Association. Yderligere oplysninger om MPVspecifikationen kan findes på Meddelelse om tilladelse: Der gives hermed tilladelse, uden vederlag, til enhver person, der modtager en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("softwaren") til at handle med softwaren uden begrænsning, herunder, men ikke udelukkende, retten til at anvende, kopiere, modificere, fusionere, udgive, distribuere, give i underlicens og/eller sælge kopier af softwaren og til at tillade personer, til hvem softwaren er leveret, at gøre dette med forbehold for følgende betingelser: Ovennævnte copyrightmeddelelse, denne meddelelse om tilladelse og ovenstående Om-meddelelse skal medtages på alle kopier eller betydelige dele af softwaren. SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET HERUNDER MEN IKKE UDELUKKENDE GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. OPHAVSMÆNDENE ELLER COPYRIGHT-INDEHAVERNE HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR NOGEN KRAV, SKADER ELLER ANDET ERSTATNINGSANSVAR, DET VÆRE SIG I HENHOLD TIL AFTALERET, ANSVAR UDEN FOR KONTRAKT ELLER ANDET, DER OPSTÅR AF, UD AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN ELLER ANDRE SAMMENHÆNGE MED SOFTWAREN. Undtagen som det er indeholdt i denne meddelelse, må copyright-indehaverens navn ikke bruges i reklamer eller på anden vis til at fremme salget, brugen eller handlen med denne Software uden forudgående skriftlig godkendelse fra copyright-indehaveren. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

producenten af computeren, som distribuerer softwaren med computeren eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med computeren.

producenten af computeren, som distribuerer softwaren med computeren eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med computeren. VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONAL Disse licensvilkår er en aftale mellem Dem og producenten af computeren, som distribuerer softwaren med computeren eller den, der har installeret softwaren,

Læs mere

producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med enheden.

producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med enheden. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS VISTA BUSINESS Disse licensvilkår er en aftale mellem Dem og producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren,

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER.

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL 7.0

Læs mere

Hvis De har brug for hjælp til at finde Deres licenstype, kan De besøge: for at afgøre, hvilken licens De har.

Hvis De har brug for hjælp til at finde Deres licenstype, kan De besøge:  for at afgøre, hvilken licens De har. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2010 DESKTOP APPLICATION-SOFTWARE Nedenfor findes to separate sæt licensvilkår. Kun et af sættene er gældende for Dem. Hvis De bruger den software,

Læs mere

MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT

MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT WINDOWS 8.1 Tak, fordi De har valgt en computer med forudinstalleret Microsoft Windows 8.1 eller opdaterer

Læs mere

producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med enheden.

producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med enheden. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Disse licensvilkår er en aftale mellem Dem og producenten af enheden, som distribuerer softwaren

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

Licensbetingelser PRISME

Licensbetingelser PRISME Licensbetingelser PRISME Indholdsfortegnelse 1.1 Licensvilkår for Prisme... 3 1.1.1 Licensrettens omfang... 3 1.1.2 Kopiering af programmet... 3 1.1.3 Ændringer... 3 1.1.4 Immaterielle rettigheder... 3

Læs mere

MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT

MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT WINDOWS 8.1 PRO Tak, fordi De har valgt en computer med forudinstalleret Microsoft Windows 8.1 Pro eller

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE Læs venligst følgende licensaftale grundigt inden brug af dette program. Ved accept af denne aftale accepterer du samtidig at blive bruger eller licenshaver og udtrykker din fulde

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS PROMETHEAN SOFTWARELICENSAFTALE: PROFESSIONEL LICENS ( licens ) V1.5 (december 2010) Til ActivInspire ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser.

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser. VIGTIGT: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd ( "AVG TECHNOLOGIES"), OG DIG SELV (DER HANDLER SOM ENKELTPERSON ELLER, HVIS AKTUELT, PÅ VEGNE AF DEN ENKELTPERSON,

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation TM Norton AntiVirus Online Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PROMETHEAN LIMITED, DERES DATTERSELSKABER OG/ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ( Promethean ) SOFTWARELICENSAFTALE ( Licens ) Til ActivEngage ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS

VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS PROMETHEAN SOFTWARELICENSAFTALE: PROFESSIONEL LICENS ("licens") V1.1 (juni 2011) til Promethean ActivOffice ("softwaren") TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

December 2012 Side 1

December 2012 Side 1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De befinder Dem, en

Læs mere

Telia Music Player. Vilkår for anvendelse af musik på PC. Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor.

Telia Music Player. Vilkår for anvendelse af musik på PC. Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på PC Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale på

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger:

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger: CADD -SOLIS MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS PHARMGUARD MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS SureLink software til fjernsupport Smiths Medical softwareprodukter 1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugerhåndbog Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne

Læs mere

ATI REMOTE WONDER Installerings-guide

ATI REMOTE WONDER Installerings-guide ATI REMOTE WONDER Installerings-guide i Ansvarsfraskrivelse For så vidt som udarbejdelsen af dette dokument er foretaget under iagttagelse af alle nødvendige forholdsregler, påtager ATI Technologies Inc.

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 3:44:20 PM DA3656 Første Udgave januar 2008 Ophavsret 2008 ASUSTeK Computers, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Nokia Nseries PC Suite udgave

Nokia Nseries PC Suite udgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia

Læs mere

Norton AntiVirus Brugerhåndbog

Norton AntiVirus Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton AntiVirus Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion 15,0

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK)

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK) Micrsft Kinect fr Windws Sftware Develpment Kit (SDK) Disse licensvilkår er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De br, et af dets asscierede selskaber) g Dem. De bedes læse dem.

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID FOR AT FÅ EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG KUNNE FÅ ADGANG TIL TJENESTER, DER KRÆVER, AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, SKAL DU (1) GENNEMFØRE TILMELDINGSPROCESSEN FOR

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale (denne aftale ) om licens og supportydelser til ActivEngage indgås mellem med hovedforretningssted på ( kunden ), og den relevante Promethean-enhed

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE 2010 MICROSOFT OFFICE DESKTOP APPLICATION-SOFTWARE

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE 2010 MICROSOFT OFFICE DESKTOP APPLICATION-SOFTWARE VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE 2010 MICROSOFT OFFICE DESKTOP APPLICATION-SOFTWARE Herunder er tre separate sæt licensvilkår. Kun et sæt gælder for Dem. De kan afgøre, hvilke licensvilkår der gælder for

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger. 1 Formålet med dette dokument

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger. 1 Formålet med dette dokument Politik til beskyttelse af personlige oplysninger 1 Formålet med dette dokument Dette dokument indeholder en forklaring af indsamlingen og anvendelsen af personlige oplysninger i forbindelse med Accu-Chek

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

BEGRÆNSET LICENSAFTALE for brug af spillet CRYSIS 2 ("CRYSIS") 1. Aftalens betingelser

BEGRÆNSET LICENSAFTALE for brug af spillet CRYSIS 2 (CRYSIS) 1. Aftalens betingelser BEGRÆNSET LICENSAFTALE for brug af spillet CRYSIS 2 ("CRYSIS") 1. Aftalens betingelser Denne begrænsede licensaftale for brug af computerspillet CRYSIS (denne "aftale") indgås mellem Crytek GmbH ("CRYTEK")

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installation og aktivering Tidligere version Installation Du behøver ikke at fjerne den forrige version af F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller indstillingerne for

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

Program til beskyttelse af privatlivets fred

Program til beskyttelse af privatlivets fred Program til beskyttelse af privatlivets fred I dette program til beskyttelse af privatlivets fred ("politik") oplyser vi, Qualcomm Incorporated og vores datterselskaber (kollektivt "vi", "os" eller "vores"),

Læs mere

BlackBerry ID-aftale

BlackBerry ID-aftale BlackBerry ID-aftale BlackBerry-ID-aftalen eller "Aftalen" udgør en juridisk aftale mellem Research In Motion Limited, eller et datterselskab eller koncernselskab af denne, som det er specificeret i BBSLA

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere