producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med enheden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med enheden."

Transkript

1 LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS VISTA BUSINESS Disse licensvilkår er en aftale mellem Dem og producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med enheden. De bedes derfor venligst læse dem. Vilkårene gælder for ovennævnte software samt de medier, De måtte have modtaget dem på. Trykte licensvilkår på papir, som følger med softwaren, træder i stedet for licensvilkår på skærmen. Licensvilkårene gælder også for alle Microsofts opdateringer tillæg internetbaserede tjenester og supportydelser til ovennævnte software, medmindre andre vilkår gælder for disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder disse vilkår. Hvis De henter opdateringer eller tillæg direkte fra Microsoft, er det Microsoft, og ikke producenten eller den, som har installeret softwaren, der giver disse i licens til Dem. Ved at tage softwaren i brug accepterer De disse vilkår. Såfremt De ikke kan acceptere vilkårene, har De ikke ret til at bruge softwaren. Kontakt i stedet producenten eller den, som har installeret softwaren, for at få oplysninger om, hvordan De får refusion for købesummen eller en kreditnota. Som beskrevet nedenfor vil brug af softwaren være ensbetydende med Deres samtykke til indsamling af bestemte oplysninger under aktivering, validering og til internetbaserede tjenester. Hvis De overholder disse licensvilkår, har De nedenstående rettigheder for hver licens, De anskaffer. 1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren omfatter desktopoperativsystemsoftware. Softwaren indeholder ikke Windows Live-tjenester. Windows Live er en tjeneste, der er tilgængelig fra Microsoft under en separat aftale. b. Licensmodel. Softwaren licenseres på basis af en licens pr. enhed. 2. INSTALLATIONS- OG BRUGERVILKÅR. Softwarelicensen er permanent tildelt den enhed, som De købte softwaren sammen med. Den enhed er den "licenserede enhed". En hardwarepartition betragtes som en separat enhed. a. Licenseret enhed. De må installere én kopi af softwaren på den licenserede enhed. De må bruge softwaren på op til to processorer ad gangen på den pågældende enhed.

2 De må ikke bruge softwaren på andre enheder. b. Antal brugere. Med de undtagelser, der er angivet i afsnittene Tilslutning af enheder og Andre teknologier til fjernadgang nedenfor, må kun én bruger bruge softwaren ad gangen. c. Alternative versioner. Softwaren kan indeholde mere end en version, f.eks. versioner med 32-bit og 64-bit. De må kun bruge en version ad gangen. Hvis producenten eller den, der installerede softwaren, giver Dem mulighed for kun at vælge én gang mellem sprogversioner, må De kun bruge den ene sprogversion, De valgte. 3. YDERLIGERE LICENSKRAV OG/ELLER BRUGERVILKÅR. a. Tilslutning af enheder. De må give tilladelse til at op til 10 andre enheder får adgang til softwaren, der er installeret på den licenserede enhed, for at bruge Filtjenester, Udskriftstjenester, Internetoplysningstjenester, Tjenester vedrørende internetforbindelsesdeling og Telefonitjenester. b. Fjernadgangsteknologier. De er berettiget til at opnå fjernadgang til og bruge softwaren, der er installeret på den licenserede enhed, fra en anden enhed ved hjælp af fjernadgangsteknologier som følger: Fjernskrivebord. Den primære bruger af den licenserede enhed må få adgang til en session fra en anden enhed ved hjælp af Fjernskrivebord eller lignende teknologier. En "session" betyder oplevelsen af interaktion med softwaren, direkte eller indirekte, via enhver kombination af tilsluttede input-, output- og visningsenheder. Andre brugere kan få adgang til en session fra en hvilken som helst enhed ved hjælp af disse teknologier, hvis fjernenheden har en separat licens til at køre softwaren. Andre adgangsteknologier. De kan bruge "Fjernassistance" eller lignende teknologier til at dele en aktiv session. c. Anden fjernbrug. De må give tilladelse til, at et hvilket som helst antal enheder får adgang til softwaren, der er installeret på den licenserede enhed, til andre formål end dem, der er beskrevet i afsnittene "Tilslutning af enheder" og "Teknologier til fjernadgang", fx for at synkronisere data mellem enheder. d. Brug med virtualiseringsteknologier. De må bruge softwaren, der er installeret på den licenserede enhed i et virtuelt (eller på anden måde emuleret) hardwaresystem. Hvis De gør dette, må De ikke afspille eller få adgang til indhold eller bruge programmer, der er beskyttet af en Microsoft digital, informations- eller virksomhedsadministrationsteknologi eller andre administrationstjenester til beskyttelse af Microsoft-rettigheder, eller bruge BitLocker. Vi fraråder at afspille eller få adgang til indhold, eller at bruge programmer, der er beskyttet af andre digitale, informations- eller virksomhedsadministrationsteknologier eller andre administrationstjenester til beskyttelse af rettigheder, eller at bruge diskdrevskryptering for en fuld volumen. e. Multipleksing. Hardware eller software, som De bruger til at sammenkøre forbindelser eller

3 reducere antal enheder eller brugere, der har direkte adgang til eller direkte bruger softwaren (nogle gange kaldet "multipleksing" eller "pooling") reducerer ikke det antal licenser, De har brug for. f. Skrifttypekomponenter. Mens softwaren kører, kan De bruge dets skrifttyper til at vise og udskrive indhold. De må kun integrere skrifttyper i indhold som tilladt af integreringstilladelserne i skrifttyperne; og midlertidigt hente dem til en printer eller en anden outputenhed for at udskrive indhold. g. Ikoner, billeder og lyde. Når softwaren kører, må De bruge men ikke dele dens ikoner, billeder, lyde og medier. 4. OBLIGATORISK AKTIVERING. Aktivering knytter brugen af softwaren til en specifik enhed. Under aktiveringen sender softwaren oplysninger oplysninger om softwaren og enheden til Microsoft. Disse oplysninger omfatter version, sprog og produktnøgle for softwaren, enhedens internetprotokoladresse, og oplysninger, der hentes fra enhedens hardwarekonfiguration. Se for flere oplysninger. Ved at bruge softwaren, accepterer De, at der sker overførsel af disse oplysninger. Før De aktiverer, har De ret til at bruge den version af softwaren, der blev installeret under installationsprocessen. Deres ret til at bruge softwaren efter det tidspunkt, der angives under installationsprocessen er begrænset, med mindre softwaren aktiveres. Dette er for at forhindre ikke-licenseret brug. De vil ikke kunne fortsætte med at bruge softwaren efter dette tidspunkt, medmindre De aktiverer den. Hvis der oprettes forbindelse til internettet for enheden, prøver softwaren muligvis at oprette forbindelse til Microsoft for aktivering. De kan også aktivere softwaren manuelt over internettet eller pr. telefon. Hvis De gør dette, koster det almindelig interneteller telefontakst. Visse ændringer af Deres computerkomponenter eller softwaren kan kræve, at De aktiverer softwaren igen. Hvis producenten eller den, der installerede softwaren har aktiveret softwaren for Dem, er det ikke sikkert, at De vil blive bedt om at aktivere softwaren første gang De bruger den. I softwaren vises en påmindelse om aktivering, indtil De har aktiveret den. 5. VALIDERING. a. Softwaren vil med jævne mellemrum validere softwaren, opdatere eller kræve at softwarens valideringsfunktion hentes. Validering bekræfter, at softwaren er blevet aktiveret og er korrekt licenseret. Validering gør det også muligt for dig at anvende særlige funktioner i softwaren eller at opnå yderligere fordele. Se for yderligere oplysninger. b. Under en validering, sender softwaren oplysninger om softwaren og enheden til Microsoft. Disse oplysninger inkluderer oplysninger om version og produktnøgle for softwaren, og enhedens internetprotokoladresse. Microsoft bruger ikke disse oplysninger til at identificere eller kontakte dig. Ved at bruge softwaren, accepterer du at disse oplysninger overføres. Se hvis du vil have flere oplysninger om validering og hvad, der sendes under en validering.

4 c. Hvis det efter en validering konstateres, at softwaren ikke er korrekt licenseret, kan dette påvirke softwarens funktionalitet. Det kan f.eks. være at du skal aktivere softwaren igen eller at du vil modtage påmindelser om at anskaffe en korrekt licenseret kopi af softwaren eller det er ikke sikkert, at du kan bruge eller fortsætte med at bruge nogle af funktionerne i softwaren eller oprette forbindelse til internettet eller hente visse opdateringer eller opgraderinger fra Microsoft. d. Du må kun hente opdateringer eller opgraderinger til softwaren fra Microsoft eller autoriserede kilder. Se for yderligere oplysninger om, hvordan du henter opdateringer fra autoriserede kilder. 6. POTENTIELT UØNSKET SOFTWARE. Hvis den er aktiveret, gennemsøger Windows Defender Deres computer for "spyware", "adware" og anden potentielt uønsket software. Hvis den finder potentielt uønsket software, vil De blive spurgt om De ønsker at ignorere, deaktivere (sætte i karantæne) eller fjerne den uønskede software. Enhver potentielt uønsket software, der klassificeres som "høj" eller "alvorlig" fjernes automatisk efter scanningen medmindre De ændrer standardindstillingen. Fjernelse eller deaktivering af potentielt uønsket software kan medføre at anden software på computeren ophører med at virke eller at De overtræder en licensret til at anvende anden software på din computer. Ved at bruge denne software, er det muligt at De også fjerner eller deaktiverer, der ikke er potentielt uønsket software. 7. INTERNETBASEREDE TJENESTER. Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. Tjenesterne kan ændres eller annulleres når som helst. a. Samtykke for internetbaserede tjenester. De softwarefunktioner, der er beskrevet nedenfor og i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Vista, opretter forbindelse til Microsoft eller tjenesteudbyderes computersystemer via internettet. I nogle tilfælde vil De ikke modtage en separat meddelelse, når der oprettes forbindelse. De kan deaktivere disse funktioner eller undlade at bruge dem. Se erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Vista på for yderligere oplysninger om disse funktioner. Når De bruger disse funktioner, accepterer De, at der sker overførsel af disse oplysninger. Microsoft bruger ikke disse oplysninger til at identificere eller kontakte dig. Systemoplysninger. Følgende funktioner bruger internetprotokoller, der sender de relevante systemoplysninger, f.eks. Deres internetprotokoladresse, typen af operativsystem og browser, navn og version af den software, De bruger, og sprogkoden på den enhed, hvor De har installeret softwaren. Microsoft bruger disse oplysninger til gøre den internetbaserede tjeneste tilgængelige for Dem. Funktion til opdatering af Windows. De kan tilslutte ny hardware til Deres enhed.

5 Deres enhed mangler evt. de drivere, der skal bruges til at kommunikere med denne hardware. Hvis dette er tilfældet, kan softwarens opdateringsfunktion hente de korrekte drivere fra Microsoft og installere dem på Deres enhed. De kan deaktivere denne opdateringsfunktion. Webindholdsfunktioner. Der findes funktioner i softwaren, som kan hente relateret indhold fra Microsoft og stille det til rådighed for Dem. Disse funktioner kan f.eks. være multimedieklip, skabeloner, onlineundervisning, onlinesupport og Appshelp. De kan vælge ikke at bruge disse webindholdsfunktioner. Digitale certifikater. Softwaren bruger digitale certifikater. Disse digitale certifikater bekræfter internetbrugeres identitet ved at sende oplysninger, som er krypteret efter x.509-standarden. De kan også anvendes til digitalt at signere filer og makroer for at bekræfte integritet og oprindelse af filindholdet. Softwaren henter certifikater og opdaterer lister over tilbagekaldte certifikater over internettet, hvis dette er tilgængeligt. Automatisk opdatering af rodcertifikater. Funktionen til automatisk opdatering af rodcertifikater opdaterer listen over betroede nøglecentre. De kan deaktivere funktionen til automatisk opdatering af rodcertifikater. Administration af digitale rettigheder med Windows Media. Rettighedsindehavere bruger Windows Media-teknologi til administration af digitale rettigheder (WMDRM) til at beskytte deres immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder. Denne software og tredjepartssoftware bruger WMDRM til at afspille og kopiere WMDRM-beskyttet indhold. Hvis softwaren viser sig ikke at kunne beskytte indholdet af de beskyttede rettigheder, kan rettighedsindehavere bede Microsoft om at tilbagekalde den funktion i softwaren, der gør det muligt at bruge WMDRM til at afspille eller kopiere det rettighedsbeskyttede indhold. Tilbagekaldelsen påvirker ikke det retsbeskyttede indhold på anden vis. Når De downloader licenser til beskyttet indhold, accepterer De, at kan Microsoft indføje en tilbagekaldelsesliste i licenserne. Rettighedsindehavere kan kræve, at De opgraderer WMDRM for at få adgang til deres rettighedsbeskyttede indhold. Microsoft-software, som indeholder WMDRM, vil bede om Deres samtykke før opgraderingen. Hvis De afviser en opgradering, kan De ikke få adgang til det rettighedsbeskyttede indhold, som kræver opgraderingen. De kan deaktivere WMDRM-funktioner, der opretter forbindelse til internettet. Når disse funktioner er deaktiveret, kan De stadig afspille indhold, som De har en gyldig licens til. Windows Media Player. Når De bruger Windows Media Player, oprettes forbindelse til Microsoft for at finde kompatible online musiktjenester i området, nye versioner af afspilleren og codecs, hvis enheden ikke har de korrekte codecs til afspilning af indhold. De kan deaktivere denne sidste funktion. Se for yderligere oplysninger. Fjernelse af skadelig software/renset ved opgradering. Inden installation af softwaren, undersøger den enheden for visse skadelige softwareprodukter, der er

6 angivet under ( Malware ) og fjernet dem. Når softwaren tjekker enheden for Skadelig software, sendes der en rapport om registreret Skadelig software eller fejl, der opstod under scanning for Skadelig software, til Microsoft. Der er ingen oplysninger i rapporten, der kan bruges til at identificere Dem. De kan deaktivere softwarens funktion til rapportering af skadelig software ved at følge instruktionerne under Statusikon for netværkstilslutning. Denne funktion bestemmer om et system er tilsluttet et netværk ved enten passiv overvågning af netværkstrafikken eller aktive DNS eller HTTP-forespørgsler. Forespørgslen overfører kun standard TCP/IP- eller DNS-oplysninger til routing-formål. De kan deaktivere den aktive forespørgselsfunktion i en registreringsdatabaseindstilling. Windows Tidstjeneste. Denne tjeneste synkroniserer med time.windows.com en gang om ugen så Deres computer viser den korrekte tid. De kan deaktivere denne funktion eller vælge Deres foretrukne tidskilde i underprogrammet Dato og klokkeslæt i Kontrolpanel. Forbindelsen anvender standard NTP-protokol. IPv6 Network Address Translation (NAT) krydsningstjeneste (Teredo). Denne funktion hjælper eksisterende gatewayenheder i hjemmeinternet med at skifte til IPv6. IPv6 er den næste generation internetprotokol. Den hjælper med at muliggøre "end-to-end"-konnektivitet, som ofte behøves af peer-to-peer-applikationer. For at gøre dette forsøger Teredo-klienttjenesten at finde en offentlig Teredo-internettjeneste, hver gang du starter softwaren. Dette gøres ved at sende en anmodning over internettet. Denne anmodning overfører kun standard DNS-oplysninger (Domain Name Service) for at fastslå om din computer har forbindelse til internettet og kan finde en offentlig Teredo-tjeneste. Hvis du anvender et program (f.eks. Windows Meeting Space) der behøver IPv6-konnektivitet eller konfigurerer din firewall til altid at acceptere IPv6-konnektivitet sendes standardinternetprotokoloplysningerne som standard til Teredo-tjenesten hos Microsoft med jævne mellemrum. Der sendes ikke andre oplysninger til Microsoft. Du kan ændre denne standardindstilling til at anvende ikke-microsoft-servere. Du kan også deaktivere denne funktion med et kommandolinjeprogram, der hedder "netsh". b. Brug af oplysninger. Microsoft kan bruge computeroplysningerne, fejlrapporterne og rapporterne om skadelig software til at forbedre vores software og tjenester. Vi kan også dele dem med andre, f.eks. hardware- og softwareforhandlere. De kan bruge oplysningerne til at forbedre samspillet mellem deres produkter og Microsoft-software. c. Misbrug af internetbaserede tjenester. De må ikke bruge disse tjenester på en måde, der kan beskadige tjenesterne eller begrænse andres brug af dem. De må ikke bruge tjenesterne til at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk på nogen måde. 8. OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren er licenseret og ikke solgt. Denne aftale giver Dem kun visse rettigheder til at bruge softwaren. Producenten eller den, der installerede softwaren og Microsoft forbeholder sig alle andre rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver Dem flere rettigheder, har De kun ret til at bruge softwaren i

7 overensstemmelse med denne aftales udtrykkelige ordlyd. De skal samtidig overholde alle tekniske begrænsninger i softwaren, som kun tillader, at De bruger den på bestemte måder. Se dokumentationen til softwaren for yderligere oplysninger. De må ikke arbejde uden om de tekniske begrænsninger i softwaren, foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning, bruge softwarens komponenter til at køre applikationer, der ikke kører på softwaren, tage flere kopier af softwaren end det antal, der er specificeret i denne aftale eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af nærværende begrænsning, offentliggøre softwaren, så andre kan kopiere den, udleje, lease eller udlåne softwaren eller bruge den til kommercielle software-hosting-tjenester. 9. BENCHMARKTEST AF MICROSOFT.NET. Softwaren kan indeholde en eller flere komponenter fra.net Framework 3.0 (.NET Components ). De må udføre en intern benchmarktest af disse komponenter. De kan videregive resultaterne af disse test af komponenter, forudsat at dette gøres i overensstemmelse med betingelserne i Hvis De videregiver sådanne benchmark-testresultater, forbeholder Microsoft sig retten til at videregive resultaterne af benchmark-test, som Microsoft selv udfører på produkter, der konkurrerer med den pågældende.net-komponent, uanset andre aftaler De måtte have med Microsoft, forudsat at det sker under de samme betingelser, der er angivet i SIKKERHEDSKOPI. De har ret til at tage én sikkerhedskopi af softwaremediet. De må kun benytte den til at geninstallere softwaren. 11. DOKUMENTATION. Enhver person, der har gyldig adgang til Deres computer eller Deres interne netværk, må kopiere og bruge dokumentationen til Deres interne referenceformål. 12. SOFTWARE, DER IKKE MÅ VIDERESÆLGES. De må ikke sælge software, der er mærket "Ikke til videresalg", "NFR", "Software, der ikke må videresælges" eller "Not for Resale." 13. OPGRADERINGER. For at bruge opgraderingssoftware, skal De først have licens til den software, der kan opgraderes. Efter opgradering træder denne aftale i stedet aftalen for den software, De opgraderede fra. Efter opgradering må De ikke længere bruge den software, De opgraderede fra, undtagen som angivet i afsnittet Nedgradering herunder. 14. NEDGRADERING. I stedet for at bruge softwaren, må De bruge en af følgende, tidligere versioner: Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Professional x64 Edition eller

8 Microsoft Windows XP Tablet PC Edition. Nærværende aftale gælder for Deres brug af tidligere versioner. Hvis den tidligere version indeholder andre komponenter, gælder alle vilkår i den aftale, der følger med den tidligere version, for Deres brug af disse komponenter. Hverken producenten eller den, der installerede softwaren, eller Microsoft er forpligtet til at levere tidligere versioner til Dem. De må anskaffe den tidligere version separat. De må til enhver tid erstatte den tidligere version af denne software med denne version. 15. LICENSBEVIS. a. Hvis De har modtaget softwaren på en enhed, eller på en disk eller andre medier, vil en ægte Microsoft-ægthed-etiket og en original udgave af softwaren identificere licenseret software. For at være gyldig, skal denne etiket sidde fastklæbet på enheden eller på producentens eller den, der installerede softwarens emballage. Hvis De har modtaget etiketten separat, er den ugyldig. De bør beholde etiketten på enheden eller gemme emballagen med etiketten som bevis på, at De har licens til at bruge softwaren. Hvis enheden leveres med mere end en ægte ægthedsetiket, må De bruge hver version af softwaren, der er identificeret på disse etiketter. b. Oplysninger om identifikation af ægte Microsoft-software finder De på OVERDRAGELSE TIL TREDJEMAND. De må kun overdrage softwaren direkte til en tredjepart med den licenserede enhed. De må ikke gemme kopier af softwaren eller tidligere versioner. Før en tilladt overdragelse skal den pågældende part erklære sig enig i, at nærværende aftale gælder for overdragelsen og brugen af softwaren. Overdragelsen skal inkludere ægthed-etiketten. 17. MEDDELELSE OM MPEG-4 VISUAL STANDARD. Denne software indeholder den visuelle MPEG-4-dekodningsteknologi. MPEG LA, L.L.C. kræver følgende meddelelse indsat i denne aftale: ENHVER BRUG AF DETTE PRODUKT I OVERENSSTEMMELSE MED MPEG-4 VISUAL STANDARD ER FORBUDT. DETTE GÆLDER DOG IKKE BRUG I DIREKTE FORBINDELSE MED (A) DATA ELLER INFORMATION, DER ER (i) GENERERET AF OG MODTAGET UDEN BEREGNING FRA EN FORBRUGER, SOM IKKE ER BESKÆFTIGET DERMED I EN VIRKSOMHED, OG (ii) UDELUKKENDE PERSONLIG BRUG, OG (B) ANDEN BRUG, HVORTIL DER FORELIGGER SPECIFIK OG SEPARAT LICENS FRA MPEG LA, L.L.C. Hvis De har spørgsmål om MPEG-4 Visual Standard, bedes De kontakte MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, MEDDELELSE OM VC-1 VISUAL STANDARD. Denne software indeholder den visuelle VC-1-dekodningsteknologi. MPEG LA, L.L.C. kræver følgende meddelelse indsat i denne aftale: DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS UNDER VC-1 PATENTPORTEFØLJELICENSER TIL PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG AF EN BRUGER TIL AT (A) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED VC-1-STANDARDEN ("VC-1 VIDEO") ELLER (B) AFKODE VC-1-VIDEO, DER ER BLEVET KODET AF EN BRUGER I FORBINDELSE MED EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIEL AKTIVITET OG/ELLER SOM ER MODTAGET FRA EN VIDEOLEVERANDØR MED LICENS TIL AT LEVERE VC-1-VIDEO. DER GIVES IKKE LICENS,

9 HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, TIL NOGEN ANDEN FORM FOR BRUG. Hvis De har spørgsmål om VC-1 Visual Standard, bedes De kontakte MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, MEDDELELSE OM MPEG-2 VISUAL STANDARD. Hvis softwaren indeholder Microsoft DVD-afspilningssoftware til Windows Vista, indeholder den den visuelle VC-1-dekodningsteknologi. MPEG LA, L.L.C. kræver følgende meddelelse indsat i denne aftale: ENHVER BRUG AF DETTE PRODUKT I OVERENSSTEMMELSE MED MPEG2 VISUAL STANDARD ER FORBUDT. DETTE GÆLDER DOG IKKE BRUG I DIREKTE FORBINDELSE MED (A) DATA ELLER INFORMATION, DER ER (i) GENERERET AF OG MODTAGET UDEN BEREGNING FRA EN FORBRUGER, SOM IKKE ER BESKÆFTIGET DERMED I EN VIRKSOMHED, OG (ii) UDELUKKENDE PERSONLIG BRUG, OG (B) ANDEN BRUG, HVORTIL DER FORELIGGER SPECIFIK OG SEPARAT LICENS FRA MPEG LA, L.L.C. Hvis De har spørgsmål om MPEG-2 Visual Standard, bedes De kontakte MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, PROGRAMMER FRA TREDJEPART. Softwaren indeholder programmer fra tredjepart. Licensvilkårene for disse programmer gælder for Deres brug af dem. 21. EKSPORTRESTRIKTIONER. Softwaren er underlagt amerikansk eksportlovgivning. De skal overholde alle danske og internationale eksportlove og -vedtægter, der gælder for softwaren. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug af softwaren. Yderligere oplysninger finder De på SUPPORTYDELSER. Kontakt producenten eller den, der installerede softwaren for at høre nærmere om supportmuligheder til softwaren generelt. Der henvises til det supportnummer, der fulgte med softwaren. For opdateringer og tillæg, der er hentet direkte fra Microsoft, yder Microsoft support som beskrevet på Hvis De bruger software, der ikke er korrekt licenseret, er de ikke berettiget til at modtage supportydelser. 23. HELE AFTALEN. Denne aftale (inklusive garantien nedenfor), yderligere vilkår og vilkårene for tillæg, opdateringer, internetbaserede tjenester og supportydelser, som De anvender, udgør hele aftalen for softwaren og supportydelserne. 24. GÆLDENDE LOVGIVNING. a. USA. Såfremt De har erhvervet softwaren i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for misligholdelse af aftalen uanset principperne for lovkonflikter. Lovene i den stat, hvor De er bosiddende, gælder for alle andre retskrav, herunder retskrav i henhold til statens forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og for erstatning uden for kontrakt. b. Uden for USA. Hvis De har erhvervet softwaren i ethvert andet land, gælder lovgivningen i det pågældende land. 25. JURIDISK VIRKNING. I denne aftale beskrives bestemte juridiske rettigheder. De kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres eget land. De kan også have rettigheder i forhold til den part, som De har erhvervet softwaren hos. Denne aftale

10 tilsidesætter ikke Deres rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres eget land, hvis lovgivningen i Deres eget land ikke tillader en sådan tilsidesættelse. 26. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. Udover refunderinger som producenten eller den, der installerede softwaren måtte tilbyde, kan De ikke få dækket andre krav på erstatning, herunder erstatning for følgeskader, tabt fortjeneste, særlige, indirekte eller hændelige skader. Denne begrænsning gælder for ethvert forhold vedrørende softwaren, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjepartsprogrammer og erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, forsømmelse eller andre erstatningskrav uden for aftaleforholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Begrænsningen gælder også, selvom reparation, erstatning eller refundering af softwaren ikke yder fuld kompensation for eventuelle tab, eller Producenten, den, der installerede softwaren eller Microsoft havde eller burde have haft kendskab til risikoen for tabene. Nogle jurisdiktioner tillader ikke fraskrivelse eller begrænsning af ansvaret for hændelige skader eller følgeskader, hvorfor ovennævnte begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke gælder for Dem. De gælder muligvis heller ikke for Dem, fordi der i Deres land ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af ansvar for hændelige skader, følgeskader eller andre skader.

11 ******************************************************************* **** BEGRÆNSET GARANTI A. BEGRÆNSET GARANTI. Hvis De følger instruktionerne, og softwaren er korrekt licenseret, vil softwaren i væsentlig grad fungere som beskrevet i det Microsoft-materiale, De modtager i eller sammen med softwaren. B. VILKÅR FOR GARANTIEN, GARANTIMODTAGEREN OG VARIGHEDEN AF EVENTUELLE STILTIENDE GARANTIER. Den begrænsede garanti dækker softwaren i 90 dage efter den er anskaffet af den første bruger. Hvis De modtager tillæg, opdateringer eller erstatningssoftware i løbet af de 90 dage, er De dækket ind i den resterende garantiperiode eller mindst 30 dage. Hvis De overdrager softwaren, gælder den resterende garantiperiode for modtageren. I det omfang gældende lovgivning tillader det, vil alle stiltiende garantier, garantier eller betingelser kun være gældende i den begrænsede garantiperiode. Visse jurisdiktioner tillader ingen begrænsninger for varigheden af en stiltiende garanti, og derfor gælder disse begrænsninger muligvis ikke for Dem. De gælder muligvis heller ikke for Dem, fordi visse lande ikke tillader begrænsninger i varigheden af stiltiende garantier, garantier eller betingelser. C. UDELUKKELSER FRA GARANTI. Nærværende garanti dækker ikke problemer, som skyldes Deres handlinger (eller manglende handlinger), andres handlinger eller begivenheder, som med al rimelighed ligger uden for producentens eller den, der installerede softwarens, eller Microsofts kontrol. D. AFHJÆLPNING VED GARANTIBRUD. Producenten eller den, der installerede softwaren vil, efter eget valg, enten (i) reparere eller erstatte softwaren vederlagsfrit, eller (ii) acceptere returnering af produktet (eller produkterne) mod refusion af det evt. betalte beløb. Producenten eller den, der installerede softwaren reparerer eller erstatter også tillæg, opdateringer og erstatningssoftware, eller tilbyder en refusion af det beløb De har betalt. Kontakt producenten eller den, der installerede softwaren for at få oplysninger om dette. Disse er Deres eneste muligheder for afhjælpning i tilfælde af brud på den begrænsede garanti. E. FORBRUGERRETTIGHEDER PÅVIRKES IKKE. De kan have yderligere forbrugerrettigheder i henhold til gældende lokal lovgivning, hvilket nærværende aftale ikke kan ændre. F. FORUDSÆTNINGER FOR GARANTIEN. Kontakt producenten eller den, der installerede softwaren for få oplysninger om hvordan De får en garantiservice for softwaren. For at få en refusion, skal De opfylde kravene i producentens eller den, der installerede softwarens returneringspolitik. G. INGEN ANDRE GARANTIER. Den begrænsede garanti er producentens eller den, der installerede softwarens, eller Microsofts eneste direkte garanti. Producenten eller den, der installerede softwaren, og Microsoft stiller ingen andre udtrykkelige garantier, garantier eller betingelser. Hvor det tillades af Deres lokale lovgivning, udelukker producenten, den, der installerede softwaren og Microsoft stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af

12 immaterielle rettigheder. Hvis dansk ret giver Dem stiltiende garantier, garantier eller betingelser, til trods for nærværende udelukkelse, er Deres muligheder for afhjælpning beskrevet i afsnittet Afhjælpning ved garantibrud ovenfor, i det omfang afhjælpningen er tilladt i henhold til dansk lovgivning. H. BEGRÆNSNING OG UDELUKKELSE AF ERSTATNING FOR GARANTIBRUD. Ovenstående bestemmelse om begrænsning og udelukkelse af erstatning gælder for brud på nærværende begrænsede garanti. Nærværende begrænsede garanti giver Dem bestemte juridiske rettigheder, De kan også have andre rettigheder, der gælder netop i Deres land. EULAID:VISTA_RM.0_BUSINESS_OEM_da-DK

producenten af computeren, som distribuerer softwaren med computeren eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med computeren.

producenten af computeren, som distribuerer softwaren med computeren eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med computeren. VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONAL Disse licensvilkår er en aftale mellem Dem og producenten af computeren, som distribuerer softwaren med computeren eller den, der har installeret softwaren,

Læs mere

producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med enheden.

producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med enheden. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Disse licensvilkår er en aftale mellem Dem og producenten af enheden, som distribuerer softwaren

Læs mere

Hvis De har brug for hjælp til at finde Deres licenstype, kan De besøge: for at afgøre, hvilken licens De har.

Hvis De har brug for hjælp til at finde Deres licenstype, kan De besøge:  for at afgøre, hvilken licens De har. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2010 DESKTOP APPLICATION-SOFTWARE Nedenfor findes to separate sæt licensvilkår. Kun et af sættene er gældende for Dem. Hvis De bruger den software,

Læs mere

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER.

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL 7.0

Læs mere

Licensbetingelser PRISME

Licensbetingelser PRISME Licensbetingelser PRISME Indholdsfortegnelse 1.1 Licensvilkår for Prisme... 3 1.1.1 Licensrettens omfang... 3 1.1.2 Kopiering af programmet... 3 1.1.3 Ændringer... 3 1.1.4 Immaterielle rettigheder... 3

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE 2010 MICROSOFT OFFICE DESKTOP APPLICATION-SOFTWARE

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE 2010 MICROSOFT OFFICE DESKTOP APPLICATION-SOFTWARE VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE 2010 MICROSOFT OFFICE DESKTOP APPLICATION-SOFTWARE Herunder er tre separate sæt licensvilkår. Kun et sæt gælder for Dem. De kan afgøre, hvilke licensvilkår der gælder for

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT

MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT WINDOWS 8.1 Tak, fordi De har valgt en computer med forudinstalleret Microsoft Windows 8.1 eller opdaterer

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 Disse licensvilkår er en aftale mellem Dem og YSI Incorporated. De bedes læse dem. De gælder for den software, der er inkluderet på denne enhed.

Læs mere

medmindre andre vilkår følger med disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder sådanne vedlagte vilkår.

medmindre andre vilkår følger med disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder sådanne vedlagte vilkår. SOFTWARELICENSBETINGELSER FOR MICROSOFT WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Disse licensvilkår er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT

MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT WINDOWS 8.1 PRO Tak, fordi De har valgt en computer med forudinstalleret Microsoft Windows 8.1 Pro eller

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

December 2012 Side 1

December 2012 Side 1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De befinder Dem, en

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation TM Norton AntiVirus Online Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Gratis Office 365 til ansatte og studerende

Gratis Office 365 til ansatte og studerende Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 på deres private pc (= Office 2013) og/eller Mac (= Office 2016). Office 365 må installeres på 5

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Nokia Nseries PC Suite udgave

Nokia Nseries PC Suite udgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK)

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK) Micrsft Kinect fr Windws Sftware Develpment Kit (SDK) Disse licensvilkår er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De br, et af dets asscierede selskaber) g Dem. De bedes læse dem.

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE Læs venligst følgende licensaftale grundigt inden brug af dette program. Ved accept af denne aftale accepterer du samtidig at blive bruger eller licenshaver og udtrykker din fulde

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Følgende versioner af Windows-operativsystemet understøtter Novell Filr Desktop-programmet:

Følgende versioner af Windows-operativsystemet understøtter Novell Filr Desktop-programmet: Readme-fil til Novell Filr Desktopprogrammet April 2015 1 Produktoversigt I Novell Filr Desktop-programmet kan du synkronisere dine Novell Filr-filer med filsystemet på din computer og derefter ændre filerne

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med enheden.

producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med enheden. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS VISTA HOME BASIC SERVICE PACK 1 WINDOWS VISTA HOME PREMIUM SERVICE PACK 1 WINDOWS VISTA ULTIMATE SERVICE PACK 1 Disse licensvilkår er en aftale mellem Dem og

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Telia Music Player. Vilkår for anvendelse af musik på PC. Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor.

Telia Music Player. Vilkår for anvendelse af musik på PC. Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på PC Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale på

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Office Synchronizer Release-bemærkninger. Version 1.61

Office Synchronizer Release-bemærkninger. Version 1.61 Office Synchronizer Release-bemærkninger Version 1.61 Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921

Læs mere

Norton AntiVirus Brugerhåndbog

Norton AntiVirus Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton AntiVirus Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion 15,0

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige

Læs mere

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger. 1 Formålet med dette dokument

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger. 1 Formålet med dette dokument Politik til beskyttelse af personlige oplysninger 1 Formålet med dette dokument Dette dokument indeholder en forklaring af indsamlingen og anvendelsen af personlige oplysninger i forbindelse med Accu-Chek

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Tredjepartskomponenter. Yderligere vilkår, der gælder for Deres brug af Softwaren, findes i det hertil vedhæftede appendiks.

Tredjepartskomponenter. Yderligere vilkår, der gælder for Deres brug af Softwaren, findes i det hertil vedhæftede appendiks. GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrænset licens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange Novell Softwarelicensaftale LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. VED AT INSTALLERE, DOWNLOADE ELLER

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål kunder

Ofte stillede spørgsmål kunder Vigtige opdateringer vedrørende maintenance plans Ofte stillede spørgsmål kunder Dette dokument giver svar på ofte stillede spørgsmål om de kommende ændringer af maintenance plans, i takt med at vi skifter

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugerhåndbog Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF Hvad kræver Stofa SafeSurf af min computer? Understøttede platforme Windows 8 Windows 8 Pro Windows 7 (alle udgaver) Windows Vista (alle udgaver)

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Bilag C2.3 Licensvilkår med forrang. Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag C2.3 Licensvilkår med forrang. Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag C2.3 Licensvilkår med forrang Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Afregningsform... 4 3. Fleksibilitet

Læs mere

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Indhold F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Indhold Kapitel 1: Introduktion...3 1.1 Administrer abonnement...4 1.2 Hvordan sikrer jeg, at min computer er beskyttet...4 1.2.1

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installation og aktivering Tidligere version Installation Du behøver ikke at fjerne den forrige version af F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller indstillingerne for

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus leverer avanceret beskyttelse

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere

ESET SMART SECURITY 9

ESET SMART SECURITY 9 ESET SMART SECURITY 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET Smart Security er en alt i én-løsning til sikkerhed

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus leverer avanceret beskyttelse

Læs mere

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Startvejledning ESET Smart Security leverer avanceret beskyttelse af din computer mod skadelig kode. Baseret på ThreatSense -scanningsmotoren, som

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Ny Unik Bolig 4 version på trapperne Det er nu ca. 2 år siden, at første version af Unik Bolig 4 blev lanceret. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at forbedre versionen og finde på nye smarte ting

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger:

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger: CADD -SOLIS MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS PHARMGUARD MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS SureLink software til fjernsupport Smiths Medical softwareprodukter 1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

TIL MAC. Startvejledning. Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument

TIL MAC. Startvejledning. Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument TIL MAC Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET Cyber Security Pro yder avanceret beskyttelse til din computer mod skadelig kode. Med basis i ThreatSense-scanningsprogrammet,

Læs mere

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1 Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 (pt. = Office 2016) på deres private pc og/eller Mac. Office 365 må installeres på 5 enheder. Programpakken

Læs mere

Office Synchronizer. Release-bemærkninger. Version 1.66

Office Synchronizer. Release-bemærkninger. Version 1.66 Office Synchronizer Release-bemærkninger Version 1.66 Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere