HP Photosmart 2570 All-in-One series. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP Photosmart 2570 All-in-One series. Brugervejledning"

Transkript

1 HP Photosmart 2570 All-in-One series Brugervejledning

2 HP Photosmart 2570 All-in-One series Brugervejledning

3 Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse, undtagen hvis det er tilladt ifølge loven om ophavsret. Adobe- og Acrobat-logoerne er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Windows, Windows NT, Windows Me, Windows XP og Windows 2000 er amerikanske varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Intel og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation. Energy Star og Energy Star-logoet er amerikanske varemærker tilhørende United States Environmental Protection Agency. Dette produkt indeholder software udviklet af OpenSSL Project. Copyright The OpenSSL Project. Copyright Eric Young Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt indeholder kryptograferingssoftware skrevet af Eric Young Dette produkt kan indeholde software skrevet af Tim Hudson Dele af softwaren er Copyright 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd. og Clark Cooper. Copyright 2001, 2002, 2003 Expat maintainers. Publikationsnummer: Q Første udgave: Maj 2005 Bemærk! De eneste garantier for HP's produkter og tjenester gives i erklæringen om udtrykkelig garanti, der følger med de pågældende produkter og tjenester. Intet heri skal opfattes som udgørende en ekstra garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri. Hewlett-Packard Company er ikke ansvarlig for indirekte eller afledt skade i forbindelse med eller som følge af udformningen, ydelsen eller anvendelsen af dette dokument og det programmateriale, som det beskriver. Bemærk! Lovpligtige oplysninger findes i kapitlet om tekniske oplysninger i denne vejledning. Mange steder er det ikke lovligt at kopiere følgende enheder. I tilfælde af tvivl kontakt først en juridisk rådgiver. Officielle papirer og dokumenter: Pas Immigrationsdokumenter Udvalgte militærdokumenter Id-badges, kort eller distinktioner Statslige stempler: Poststempler Indkøbskuponer Check eller bankanvisning fra statslige institutioner Papirvaluta, rejsechecks eller postanvisninger Indskudsbevis Arbejde beskyttet af ophavsret Sikkerhedsoplysninger Advarsel! Udsæt ikke produktet for regn eller andre former for fugt, da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Følg altid grundlæggende retningslinjer for sikkerhed ved brug af dette produkt for at mindske risikoen for skader som følge af brand eller elektrisk stød. Advarsel! Potentiel fare for elektrisk stød 1. Læs og forstå alle instruktioner i installationsvejledningen. 2. Brug kun en jordforbundet stikkontakt, når enheden forbindes til en strømkilde. Spørg en kvalificeret elektriker, hvis du ikke ved, om stikkontakten er jordforbundet. 3. Læs alle advarsler og instruktioner på produktet. 4. Fjern dette produkt fra stikkontakten før rengøring. 5. Installer ikke eller brug ikke dette produkt i nærheden af vand, eller når du er våd. 6. Installer produktet på en fast, stabil overflade. 7. Installer produktet et beskyttet sted, hvor ingen kan træde på eller falde over strømkablet, og hvor strømkablet ikke beskadiges. 8. Se fejlfinding i online hjælpen, hvis produktet ikke fungerer normalt. 9. Der er ingen dele inde i produktet, som du selv kan servicere. Serviceeftersyn skal foretages af fagligt kvalificeret personale. 10. Brug produktet i et lokale med god udluftning. 11. Må kun bruges sammen med strømadapteren fra HP. Advarsel! Dette udstyr fungerer ikke ved strømsvigt.

4 Indhold 1 Oversigt over HP All-in-One...5 Et hurtigt overblik over HP All-in-One...5 Oversigt over kontrolpanelet...6 Menuoversigt...10 Indtastning af tekst og symboler...12 Brug af programmet HP Image Zone Her finder du yderligere oplysninger...15 Kilder med oplysninger...15 Brug af online Hjælp Afslutning af installationen af HP All-in-One...23 Angivelse af sprog og land/område...23 Oplysninger om tilslutning Tilslutning til et netværk...29 Opsætning af et kabelforbundet netværk Installation af softwaren til en netværksforbindelse...31 Tilslutning til yderligere computere på et netværk...33 Ændring af HP All-in-One fra en USB-forbindelse til en netværksforbindelse...33 Administration af netværksindstillinger...34 Netværksfejlfinding Ilægge originaler og papir...43 Ilægge en original...43 Vælge papir til udskrivning og kopiering...44 Ilægge papir...45 Undgå papirstop Brug af foto- og videofunktionerne...51 Isætning af et hukommelseskort...51 Tilslutning af et digitalkamera...52 Tilslutning af en lagerenhed...53 Vise fotos...54 Valg af fotos og videoer...55 Redigering af fotos...56 Udskrivning af fotos og videoer vha. kontrolpanelet...58 Angivelse af udskriftsindstillinger for fotos...65 Lagring af fotos på computeren...66 Deling af fotos med venner og familie Deling af billeder med familie og venner...69 Afsendelse af billeder til andre...69 Modtagelse af billeder fra andre...69 Udskrivning til HP All-in-One fra et andet sted...70 Konfigurer HP Instant Share Brug af kopifunktionerne...73 Fremstilling af en kopi...73 Ændring af indstillingerne for kopiering Eksempel på kopijob...74 Fremstilling en kopi uden ramme af et foto...75 Brugervejledning 1

5 Beskæring af en original...75 Annullering af kopiering Udskrivning fra computeren...77 Udskrivning fra et program...77 Ændring af udskriftsindstillinger...78 Annullering af et udskriftsjob Brug af scanningsfunktionerne...83 Scanning af et billede...83 Deling af et scannet billede med familie og venner...85 Udskrivning af et scannet billede...85 Redigering af et scannet billede Bestilling af forbrugsvarer...87 Bestilling af papir, transparenter eller andre medier...87 Bestilling af blækpatroner...87 Bestilling af tilbehør...88 Bestilling af andre forsyninger Vedligeholdelse af HP All-in-One...91 Rengøre HP All-in-One...91 Kontrollere det anslåede blækniveau...92 Udskrivning af en selvtestrapport...93 Håndtering af blækpatroner Oplysninger om fejlfinding Få vist filen Vigtigt Fejlfinding i forbindelse med installation Fejlfinding i forbindelse med betjening Enhedsopdatering HP garanti og support Garanti Før du kontakter HP-kundesupport Adgang til serienummer og service-id Sådan får du support og andre oplysninger fra internettet Opkald i Nordamerika under garantiperioden Opkald fra andre dele af verden HP Quick Exchange Service (Japan) Klargøring af HP All-in-One til forsendelse Nedpakning af HP All-in-One Tekniske oplysninger Systemkrav Papirspecifikationer Udskriftsspecifikationer Kopispecifikationer Hukommelseskortspecifikationer Scanningsspecifikationer Fysiske specifikationer Strømspecifikationer Miljøspecifikationer Yderligere specifikationer Miljøbeskyttelsesprogram Regulative bemærkninger Declaration of conformity (European Economic Area) HP Photosmart 2570 All-in-One series

6 Indhold HP Photosmart 2570 All-in-One series declaration of conformity Indeks Brugervejledning 3

7 4 HP Photosmart 2570 All-in-One series

8 1 Oversigt over HP All-in-One Du kan styre HP All-in-One ved hjælp af kontrolpanelet på HP All-in-One eller med det HP Image Zone-program, der er installeret på computeren. I vejledningen beskrives, hvordan du bruger kontrolpanelet på HP All-in-One til at oprette en kopi eller udskrive fotos fra et hukommelseskort eller en lagerenhed. Du får også oplysninger om, hvordan du udskriver fra et program, hvordan du vedligeholder og foretager fejlfinding i forbindelse med HP All-in-One, m.m. Programmet HP Image Zone indeholder funktioner til kopiering, scanning og fotobehandling samt tip til fejlfinding og nyttige oplysninger. Du kan få flere oplysninger om HP Image Zone i online HP Image Zone Hjælp og Brug af programmet HP Image Zone. Bemærk! Hvis du anvender en tidligere version af Mac OS end OS X v (herunder OS 9 v9.1.5), kan du åbne softwarefunktionerne i HP Image Zone via ikonet HP Director. Vælg ikonet HP Director i Dock i OS X. Dobbeltklik på genvejen til HP Director på skrivebordet i OS 9. Hvis du bruger OS X V10.2 eller nyere, er indgangspunktet for programmet HP Image Zone vinduet HP Image Zone. Dette kapitel beskriver hardwaren til HP All-in-One, kontrolpanelets funktioner, samt hvordan du får adgang til programmet HP Image Zone. Oversigt Et hurtigt overblik over HP All-in-One Mærke Beskrivelse 1 Låg 2 Glas: Anbring et dokument på glasset for at scanne eller kopiere. 3 Hukommelseskortholder og USBporten på forsiden: Udskriv fotos direkte Brugervejledning 5

9 Kapitel 1 (fortsat) Mærke Beskrivelse Oversigt fra hukommelseskortet, et kamera eller en lagerenhed. 4 Papirbreddestyr 5 Papirbakkens forlænger 6 Papirbakke 7 Kontrolpanel: Bruges til at få adgang til funktionerne på HP All-in-One. Se Oversigt over kontrolpanelet for at få oplysninger om knapperne på kontrolpanelet. 8 Farvedisplay: Viser menuer, fotos og meddelelser. 9 Bageste oprydningsdæksel: Adgang til den indvendige del af enheden, hvor du kan afhjælpe papirstop. 10 USB-porten på bagsiden: Tilsluttes en computer. 11 Ethernet-port: Tilsluttes et kabelforbundet netværk. 12 Nettilslutning Oversigt over kontrolpanelet I dette afsnit beskrives de forskellige knap-, lys- og pilefunktioner på kontrolpanelet på HP All-in-One. 6 HP Photosmart 2570 All-in-One series

10 Kontrolpanelets funktioner Oversigt Mærke Navn og beskrivelse 1 Farvedisplay: Viser menuer, fotos og meddelelser. Farvedisplayet kan trækkes op og indstilles, så det er lettere at se. 2 Pil op: Navigerer op gennem menupunkterne, flytter visningsområdet op i zoomtilstand eller navigerer på det visuelle tastatur. 3 Fejlindikator: Viser, at der er opstået et problem. Der er flere oplysninger på farvedisplayet. 4 Højre pil: Øger værdierne, flytter visningsområdet til højre i zoomtilstand, navigerer på det visuelle tastatur eller går frem, når der vises fotos på farvedisplayet. Brugervejledning 7

11 Kapitel 1 (fortsat) Mærke Navn og beskrivelse Oversigt 5 Pil ned: Navigerer ned gennem menupunkterne, flytter visningsområdet ned i zoomtilstand eller navigerer på det visuelle tastatur. 6 Annuller: Stopper den aktuelle handling, afslutter en menu eller en dialogboks med indstillinger. 7 Roter: Roterer det viste foto 90 grader i farvedisplayet. Ved efterfølgende tryk roteres billedet fortsat 90 grader. Bemærk! Funktionen Roter påvirker kun udskrivning i albumtilstand. 8 Zoom: Zoom ind for at forstørre billedet på farvedisplayet. Zoom ud for at få vist mere af et foto på farvedisplayet. Du kan også bruge denne knap til at justere beskæringsfeltet under udskrivning. 9 Udskriv fotos: Vælger fotofunktionen. Når knappen lyser, er fotofunktionen valgt. Brug denne knap, hvis du vil udskrive fotos fra et hukommelseskort eller en lagerenhed eller gemme fotos på computeren. 10 Start scanning: Starter en scanning og sender jobbet til den destination, der er angivet ved hjælp af knappen Scan til. 11 Start kopi, Farve: Starter en farvekopiering. 12 Start kopi, Sort: Starter et kopieringsjob i sort-hvid. 13 Menuen Kopier: Vælg kopieringsindstillinger, f.eks. antal kopier, papirstørrelse og papirtype. 14 Scan til: Vælger en scanningsdestination. 15 Menuen Foto: Juster et foto til visning eller udskrivning. Funktionerne omfatter farveeffekter, fotolysstyrke, rammer og fjernelse af røde øjne. 16 Indeksprint: Udskriver et indeksprint, når der er sat et fotohukommelseskort i holderen. Et indeksprint viser miniaturefotos af alle billederne på hukommelseskortet. Du kan vælge fotos i indeksprintet og udskrive disse ved at scanne indeksprintet. 17 HP Instant Share: Sender eller modtager billeder direkte fra en netværkstilsluttet HP All-in-One. Hvis din HP All-in-One er USB-tilsluttet, kan du sende billeder vha. programmet HP Instant Share på computeren. 18 Opsætning: Giver adgang til menusystemet for rapporter, vedligeholdelse og Hjælp. 19 Venstre pil: Reducerer værdier, flytter visningsområdet til venstre i zoomtilstand, navigerer på det visuelle tastatur, går tilbage, når der vises fotos på farvedisplayet, eller afslutter menuer. 20 Tændt: Tænder eller slukker HP All-in-One. Når HP All-in-One er slukket, er der stadig minimal strømforsyning til enheden. Sluk enheden, og tag stikket ud for at afbryde strømforsyningen til HP All-in-One helt. 8 HP Photosmart 2570 All-in-One series

12 (fortsat) Mærke Navn og beskrivelse 21 OK: Vælger en menu, indstilling eller værdi, der skal vises i farvedisplayet. Ikoner på farvedisplayet Følgende ikoner vises nederst på farvedisplayet for at give vigtige oplysninger om HP All-in-One, herunder netværksstatus. Der er flere oplysninger om netværk under Tilslutning til et netværk. Oversigt Ikon Formål Viser, at blækpatronen er ca. halvt fuld. Ikonets farve svarer til blækpatronens farve, og ikonets blækniveau svarer til blækpatronens blækniveau. Viser, at der er isat en ukendt blækpatron. Dette ikon vises muligvis, hvis blækpatronen indeholder ikke-hp-blæk. Viser, at du kan få vist det andet sæt ikoner på grafikdisplayet. Viser, at et der er en kabelforbundet netværksforbindelse. Hvis ikonet er gråt i stedet for blåt, betyder det, at enheden kan køre på netværk, men at der ikke findes nogen kabelforbundet netværksforbindelse. Viser, at en HP Instant Share-meddelelse er modtaget. Hvis ikonet HP Instant Share er nedtonet i stedet for blåt, er funktionen Automatisk kontrol deaktiveret. Hvis HP Instant Share-ikonet ikke vises, er der ingen nye , eller HP Instant Share er ikke konfigureret. Viser, at der er installeret en Bluetooth-adapter, og der er forbindelse. (En særskilt Bluetooth-adapter er nødvendig). Der er flere oplysninger om opsætning af Bluetooth under Oplysninger om tilslutning. Farvedisplayet i dvaletilstand Farvedisplayet blænder ned efter to minutter uden aktivitet for at forlænge levetiden. Efter 60 minutter uden aktivitet skifter farvedisplayet til standby, og skærmen slukker helt. Displayet tændes igen, når du trykker på en af knapperne på kontrolpanelet, løfter låget, isætter et hukommelseskort, får adgang til HP All-in-One fra en tilsluttet computer eller slutter en lagerenhed eller et kamera til USB-porten på forsiden. Brugervejledning 9

13 Kapitel 1 Oversigt Menuoversigt Følgende tabeller giver et hurtigt overblik over de øverste menuer, der vises i farvedisplayet på HP All-in-One. Menuen Foto Følgende indstillinger i menuen Foto er tilgængelige, når du trykker på menuen Foto på kontrolpanelet. 1. Guiden Nem udskrivning 2. Udskriftsindstillinger 3. Særlige funktioner 4. Rediger 5. Overfør til computer 6. HP Instant Share 7. Diasshow 8. Indstil som baggrundsbillede Menuen Indeksprint Følgende indstillinger i menuen Indeksprint er tilgængelige, når du trykker på knappen Indeksprint på kontrolpanelet. Med et indeksprint kan du få vist en oversigt over fotos, du har på et hukommelseskort eller på en lagerenhed, og udskrive udvalgte fotos fra et hukommelseskort eller en lagerenhed. 1. Udskriv Indeksprint 2. Scan Indeksprint Menuen Kopier Følgende indstillinger i menuen Kopier er tilgængelige, når du trykker på knappen Kopier på kontrolpanelet. 1. Antal kopier 2. Vis kopi 3. Formindsk/Forstør 4. Beskær 5. Papirstørrelse 6. Papirtype 7. Kopikvalitet 8. Lysere/Mørkere 9. Forbedringer 10 HP Photosmart 2570 All-in-One series

14 (fortsat) 10. Angiv nye standardindstillinger Menuen Scan til Følgende indstillinger i menuen Scan til er tilgængelige, når HP All-in-One er tilsluttet en computer med et USB-kabel, og du trykker på knappen Scan til på kontrolpanelet. Menuens tilgængelige indstillinger varierer, afhængigt af de programmer, der er installeret på computeren. Når HP All-in-One er tilsluttet et netværk med en eller flere computere, kan du i menuen Scan til vælge en tilsluttet computer, før der vises indstillinger. USB-tilsluttet Oversigt 1. HP Image Zone 2. Microsoft PowerPoint 3. Adobe Photoshop 4. HP Instant Share 5. Hukommelsesenhed Netværkstilsluttet 1. Vælg computer 2. HP Instant Share 3. Hukommelsesenhed Menuen HP Instant Share Denne menu kan kun anvendes, hvis HP All-in-One er tilsluttet et netværk. Hvis HP All-in-One er sluttet til din computer via et USB-kabel, kan du få adgang til HP Instant Share via computeren. 1. Send 2. Modtag 3. Indstillinger for HP Instant Share 4. Tilføj nye destinationer Menuen Opsætning Følgende indstillinger i menuen Opsætning er tilgængelige, når du trykker på knappen Opsætning på kontrolpanelet. Med valget Menuen Hjælp i menuen Opsætning kan du hurtigt finde hjælp til visse vigtige emner. De fleste oplysninger vises på en tilsluttet Windows-baseret eller Macintosh-computerskærm. Brugervejledning 11

15 Kapitel 1 Oversigt 1. Hjælp 2. Udskriv rapport 3. Værktøjer 4. Præferencer 5. Netværk 6. HP Instant Share 7. Bluetooth Menuen Hjælp Følgende indstillinger i menuen Hjælp er tilgængelige, når du trykker på knappen Menuen Hjælp i menuen Opsætning. 1. Hvordan gør jeg? 2. Fejlmeddelelser 3. Blækpatroner 4. Ilægning af originaler og papir 5. Generel fejlfinding 6. Netværksfejlfinding 7. Brug af hukommelseskort 8. Brug af scanningsfunktioner 9. Få support 10. Ikonordliste Indtastning af tekst og symboler Du kan indtaste tekst eller symboler ved hjælp af det visuelle tastatur, der automatisk vises på farvedisplayet, når du har brug for at indtaste tekst for at oprette et kabelforbundet netværk. Sådan indtastes tekst ved hjælp af det visuelle tastatur 1. Hvis du vil vælge et bogstav, tal eller symbol på det visuelle tastatur, skal du trykke på,,, og for at fremhæve det ønskede valg. Sådan indtastes små bogstaver, store bogstaver, tal og symboler Hvis du vil indtaste små bogstaver, skal du vælge knappen abc på det visuelle tastatur og trykke på OK. Hvis du vil indtaste store bogstaver, skal du vælge knappen ABC på det visuelle tastatur og trykke på OK. Hvis du vil indtaste tal og symboler, skal du vælge knappen 123 på det visuelle tastatur og trykke på OK. 12 HP Photosmart 2570 All-in-One series

16 Sådan tilføjes et mellemrum Hvis du vil lave et mellemrum, skal du trykke på trykke på OK. på det visuelle tastatur og Bemærk! Du skal bruge på det visuelle tastatur for at indsætte et mellemrum. Du kan ikke lave et mellemrum ved hjælp af piletasterne på kontrolpanelet. Oversigt 2. Når du har fremhævet det ønskede bogstav, tal eller symbol skal du trykke på OK på kontrolpanelet for at vælge det. Valget vises på farvedisplayet. Tip! Hvis du vil slette et bogstav, tal eller symbol, skal du vælge Ryd på det visuelle tastatur og trykke på OK. 3. Når du er færdig med at indtaste tekst, tal eller symboler, skal du vælge Udført på det visuelle tastatur og trykke på OK. Brug af programmet HP Image Zone Du kan bruge programmet HP Image Zone til at få adgang til mange af de funktioner, der ikke er tilgængelige fra kontrolpanelet. Programmet HP Image Zone installeres på computeren, når du konfigurerer HP All-in-One. Se installationsvejledningen, der fulgte med enheden, for at få yderligere oplysninger. Bemærk! (Kun Windows) Hvis du har valgt den hurtige installation af programmet HP Image Zone, installeres programmet HP Image Zone Express i stedet for hele programmet. HP Image Zone Express anbefales til computere med begrænsede hukommelsesressourcer. HP Image Zone Express omfatter et grundlæggende sæt fotoredigeringsfunktioner i stedet for det standardsæt, der er omfattet i den fulde installation af HP Image Zone. Brugere af Windows 9x eller 2000 kan kun installere HP Image Zone Express. Programmet HP Image Zone Express tillader ikke registrering af en netværkstilsluttet HP All-in-One vha. HP Instant Share. Du kan alligevel få adgang til HP Instant Share fra HP Image Zone Express på computeren, men du kan kun bruge HP Instant Share-funktionerne fra kontrolpanelet, hvis du installerer den fulde version af HP Image Zone. Enhver henvisning til programmet HP Image Zone i denne vejledning og i online Hjælp til HP Photosmart 2570 All-in-One series henviser til begge versioner af HP Image Zone, med mindre andet er angivet. Du kan hurtigt og nemt udvide funktionaliteten af HP All-in-One ved hjælp af programmet HP Image Zone. Se efter bokse som denne i brugervejledningen, hvor du kan få emnespecifikke tip og nyttige oplysninger til dine projekter. Adgangen til programmet HP Image Zone afhænger af operativsystemet (OS). Hvis du f.eks. har en Windows-computer, er indgangspunktet for programmet HP Image Zone HP Solution Center-vinduet. Hvis du har en Mac og kører OS X V10.2 eller nyere, er indgangspunktet for programmet HP Image Zone HP Image Zone-vinduet. Brugervejledning 13

17 Kapitel 1 Indgangspunktet fungerer i begge tilfælde som startsted for programmet HP Image Zone og de tilknyttede tjenester. Oversigt Sådan åbnes programmet HP Image Zone på en Windows-pc 1. Gør ét af følgende: Dobbeltklik på ikonet HP Solution Center på skrivebordet i Windows. Klik på ikonet HP Digital Imaging Monitor i systembakken yderst til højre på proceslinjen i Windows. Klik på Start på proceslinjen, peg på Programmer eller Alle programmer, vælg HP, og klik derefter på HP Solution Center. 2. Vælg fanen HP All-in-One, hvis der er installeret mere end én HP-enhed. Bemærk! På en Windows-pc varierer de tilgængelige funktioner i HP Solution Center afhængigt af den installerede enhed. HP Solution Center er indstillet til at vise de ikoner, der er knyttet til den valgte enhed. Hvis den valgte enhed ikke har en bestemt funktion, vises ikonet for den pågældende funktion ikke i HP Solution Center. Tip! Hvis HP Solution Center på din computer ikke indeholder nogen ikoner, kan der være sket en fejl under installationen af softwaren. For at afhjælpe dette skal du via Kontrolpanel i Windows fjerne programmet HP Image Zone og derefter installere det igen. Se installationsvejledningen, der fulgte med HP All-in-One for at få yderligere oplysninger. Sådan får du adgang til HP Image Zone på en Mac (OS 9) Gør ét af følgende: Dobbeltklik på genvejen HP Director på skrivebordet. Dobbeltklik på aliaset HP Director i mappen Programmer:Hewlett- Packard:HP Foto- og billedbehandlingsprogram. I HP Director vises kun de knapper, der er relevante for den valgte enhed. Sådan får du adgang til HP Image Zone på en Mac (OS 10.1 og nyere) Klik på ikonet HP Image Zone i Dock, vælg klik derefter på fanen Devices, og vælg en enhed. Vinduet HP Image Zone vises. Bemærk! På en Mac varierer funktionerne, der er tilgængelige i programmet HP Image Zone, afhængigt af den valgte enhed. Tip! Du kan få adgang til genvejene i menuen Dock ved at klikke på og holde museknappen over ikonet HP Image Zone i dokken, når programmet HP Image Zone er åbent. 14 HP Photosmart 2570 All-in-One series

18 2 Her finder du yderligere oplysninger Du kan få adgang til forskellige ressourcer med oplysninger om opsætning og brug af HP All-in-One i den trykte dokumentation og på skærmen. Kilder med oplysninger Installationsvejledning Installationsvejledningen indeholder oplysninger om installation af HP All-in-One og softwaren. Følg procedurerne i installationsvejledningen i rækkefølge. Bemærk! Du skal muligvis foretage yderligere installation eller vælge andre indstillinger, som er beskrevet i brugervejledningen, for at udnytte alle funktionerne på HP All-in-One. Du kan finde yderligere oplysninger under Afslutning af installationen af HP All-in-One og Tilslutning til et netværk. Se Fejlfinding i sidste afsnit af installationsvejledningen eller Oplysninger om fejlfinding i denne brugervejledning, hvis du får problemer under installationen. Her finder du yderligere oplysninger Brugervejledning Denne brugervejledning indeholder oplysninger om at bruge HP All-in-One, herunder tip til fejlfinding og trinvise vejledninger. Den indeholder yderligere opsætningsvejledninger, som et supplement til vejledningen i installationsvejledningen. HP Image Zone Tour (Windows) Med HP Image Zone Tour får du en morsom, interaktiv gennemgang af den software, der fulgte med HP All-in-One. Den indeholder oplysninger om, hvordan du bruger programmet HP Image Zone til at redigere, arrangere og udskrive dine fotos. HP Image Zone Hjælp HP Image Zone Hjælp indeholder detaljerede vejledninger i funktionerne på HP All-in-One, som ikke findes i denne brugervejledning, herunder funktioner, som kun er tilgængelige, hvis du bruger programmet HP Image Zone. Brugervejledning 15

19 Kapitel 2 (fortsat) Windows Emnet Få trinvise instruktioner indeholder oplysninger om, hvordan du bruger programmet HP Image Zone med HP-enheder. Emnet til gennemgang af funktionerne indeholder flere oplysninger om praktiske og kreative ting, du kan bruge programmet HP Image Zone og HP-enheden til. Se emnet Fejlfinding og support, hvis du har brug for yderligere assistance eller vil se, om HP har udsendt softwareopdateringer. Her finder du yderligere oplysninger Mac Emnet til Sådan gøres det indeholder flere oplysninger om praktiske og kreative ting, du kan bruge programmet HP Image Zone og HP-enheden til. Emnet Kom godt i gang indeholder oplysninger om at importere, ændre og dele billeder. Emnet Brug af Hjælp indeholder flere oplysninger om at finde oplysninger i online Hjælp. Der er flere oplysninger under Brug af online Hjælp. Hjælp på skærmen via enheden Du kan få online Hjælp på enheden. Den indeholder yderligere oplysninger om emner, du kan vælge. Sådan får du adgang til online Hjælp fra kontrolpanelet. 1. Tryk på knappen Hjælp, som vises på kontrolpanelet med et spørgsmålstegn (?). 2. Brug piletasterne til at markere det ønskede emne i Hjælp, og tryk derefter på OK. Emnet i Hjælp vises på computerens skærm. Vigtigt Filen Vigtigt indeholder de seneste oplysninger, som muligvis ikke findes i andre publikationer. Oplysninger om visning af filen Vigtigt finder du under Få vist filen Vigtigt. Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp og support på HP's websted. Dette websted tilbyder teknisk support, drivere, tilbehør/ekstraudstyr og oplysninger om bestilling. Brug af online Hjælp Denne brugervejledning indeholder kun eksempler på de funktioner, du har til rådighed, så du kan komme i gang med din HP All-in-One. Gennemgå online HP Image Zone Hjælp, der fulgte med HP All-in-One-softwaren for at få oplysninger om alle de funktioner, som HP All-in-One understøtter. 16 HP Photosmart 2570 All-in-One series

20 Bemærk! Online Hjælp indeholder også emner til fejlfinding, som kan hjælpe dig med at løse de problemer, du kan komme ud for med HP All-in-One. Måden, du får adgang til online Hjælp på, varierer en smule afhængigt af, om du får vist Hjælp på en Windows-pc eller en Mac. Vejledning i at bruge de to systemer med Hjælp findes i de følgende afsnit. Brug af Hjælp på en Windows-pc I dette afsnit forklares det, hvordan du får adgang til online Hjælp på en Windows-pc. Det fortæller, hvordan du navigerer, søger og indekserer funktionerne i Hjælp, så du kan finde de oplysninger, du har brug for. Sådan får du adgang til HP Image Zone Hjælp på en Windows-pc 1. Klik på fanen for HP All-in-One i HP Solution Center. Se Brug af programmet HP Image Zone for at få yderligere oplysninger om adgang til HP Solution Center. 2. Klik på Onlinevejledning eller Fejlfinding i området Support af enheden. Hvis du klikker på Onlinevejledning, vises en pop-up-menu. Du kan vælge at åbne velkomstsiden for hele Hjælp eller gå til Hjælp til HP All-in-One. Hvis du klikker på Fejlfinding, åbnes siden Fejlfinding og support. Diagrammet i det følgende viser, hvordan du finder rundt i Hjælp. Her finder du yderligere oplysninger 1 Fanerne Indhold, Indeks og Søg 2 Visningsområde 3 Værktøjslinjen Hjælp Fanerne Indhold, Indeks og Søg Du kan finde alle emnerne i HP Image Zone Hjælp under fanerne Indhold, Indeks og Søg. Indhold Brugervejledning 17

21 Kapitel 2 Her finder du yderligere oplysninger Fanen Indhold indeholder en liste med emnerne i Hjælp svarende til indholdsfortegnelsen i en bog. Med den kan du finde alle de oplysninger, der findes om en funktion, f.eks. udskrivning af fotos. Oplysninger om opgaver og funktioner, der er tilgængelige via kontrolpanelet på HP All-in-One, finder du ved at åbne 2570 series Help i bunden af listen. Fejlfindingsoplysningerne til HP All-in-One, finder du ved at åbne bogen Fejlfinding og support og derefter åbne bogen 2570 series Troubleshooting. De andre bøger, der er angivet under fanen Indhold indeholder oplysninger om at bruge programmet HP Image Zone og gennemføre opgaverne på HP All-in-One. Afsnit, der indeholder underemner, er markeret med et bogikon på listen. Klik på symbolet + ved siden af bogikonet for at få vist en oversigt over underemnerne i en bog. (Symbolet + skifter til et -, når afsnittet er åbent). Klik på navnet på bogen eller emnet under fanen Indhold for at få vist oplysninger om et emne. Det valgte emne vises i visningsområdet i højre side. Indeks Fanen Indeks indeholder en alfabetisk oversigt over poster i indekset, der er relevante for emnerne i HP Image Zone Hjælp. Du kan bruge rullepanelet i højre side af listen til at rulle igennem emnerne, eller du kan begynde at skrive nøgleord i tekstboksen over listen. Mens du skriver, flyttes der automatisk til de poster i indekset, der begynder med de bogstaver, du skriver. Når der vises en indekspost, der ser ud til at relatere til de oplysninger, du søger, kan du dobbeltklikke på den. Hvis der kun er tilknyttet et emne i Hjælp til den pågældende indekspost, vises dette emne i visningsområdet til højre. Dialogboksen Fundne emner vises, hvis der findes mange emner. Dobbeltklik på et vilkårligt emne i dialogboksen for at få det vist i visningsområdet. Søg Med fanen Søg kan du søge efter bestemte ord, f.eks. "udskriv uden ramme" i hele systemet med Hjælp. Tip! Hvis nogle af de ord, du skriver, er almindelige, f.eks. "udskriv" i eksemplet "udskriv uden ramme", kan du sætte spørgsmålstegn omkring ordkombinationen, du søger efter. Derved begrænser du søgningen, så resultaterne bliver mere relevante for de oplysninger, du søger. I stedet for 18 HP Photosmart 2570 All-in-One series

22 at vise alle emner, der indeholder ordene "uden", "ramme" eller "udskriv", vises kun emner, der indeholder sætningen "udskriv uden ramme". Klik på listen med emner for at få vist alle emner i Hjælp, der indeholder de ord eller sætninger, du indtastede. Resultaterne vises i en en tabel med tre kolonner. Hver række indeholder emnets titel, placering i Hjælp, hvor emnet findes, samt den rang, emnet har fået tildelt på basis af dets relevans i forhold til søgekriteriet. Som standard sorteres resultaterne efter rang, så emner, hvor søgekriteriet forekommer hyppigst placeres øverst på listen. Du kan også sortere resultaterne efter emnets titel eller placering ved at klikke på tabeloverskriften for den pågældende kolonne. Dobbeltklik på den ønskede række i resultattabellen for at få vist indholdet af det pågældende emne. Det valgte emne vises i visningsområdet i højre side. Visningsområde Visningsområdet i højre side af vinduet Hjælp viser de emner i Hjælp, du kan vælge med en af fanerne til venstre. Emnerne i Hjælp indeholder beskrivende tekst, trinvise vejledninger og eventuelt illustrationer. Emnerne indeholder ofte hyperlinks til andre emner i Hjælp, hvor du finder yderligere oplysninger. Nogle gange åbner et hyperlink det nye emne i visningsområdet. Andre gange er der mere end ét relevant emne. I det tilfælde vises dialogboksen Fundne emner. Dobbeltklik på et vilkårligt emne i dialogboksen for at få det vist i visningsområdet. Visse emner indeholder detaljerede vejledninger eller yderligere oplysninger, som ikke vises umiddelbart på siden. Kig efter ordene Vis alle eller Skjul alle øverst til højre på siden. Hvis de vises, betyder det, at der er yderligere oplysninger skjult på siden. De skjulte oplysninger er angivet med mørkeblå tekst med en pil. Du kan få de skjulte oplysninger vist ved at klikke på den mørkeblå tekst. Visse emner indeholder animerede videoer, der viser, hvordan en bestemt funktion kan bruges. Disse animationer vises med videokameraikonet efterfulgt af ordene "Vis hvordan". Animationen vises i et nyt vindue, når du klikker på linkteksten "Vis hvordan". Her finder du yderligere oplysninger Værktøjslinjen Hjælp Værktøjslinjen Hjælp, som vises nedenfor, indeholder knapper, som du kan bruge til at flytte rundt i emnerne i Hjælp. Du kan gå tilbage eller frem gennem emnerne, du allerede har set, eller du kan klikke på knappen Hjem for at vende tilbage til siden med indholdet af Hjælp til HP Image Zone. Brugervejledning 19

23 Kapitel 2 1 Vis/Skjul 2 Tilbage 3 Frem 4 Hjem 5 Udskriv 6 Optioner Her finder du yderligere oplysninger Værktøjslinjen Hjælp indeholder også knapper til at ændre den måde, som online Hjælp vises på computerens skærm på. Hvis du f.eks. har brug for mere plads til at få vist emnerne i Hjælp i visningsområdet til højre, kan du skjule fanerne Indhold, Indeks og Søg ved at klikke på knappen Skjul. Endelig kan du med knappen Udskriv udskrive den side, der aktuelt vises på computerens skærm. Hvis fanen Indhold vises i venstre side, når du klikker på Udskriv, vises dialogboksen Udskriv emner. Du kan vælge kun at udskrive det emne, der aktuelt vises i visningsområdet, eller du kan udskrive det aktuelle emne plus de underemner, der er knyttet til det. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis fanen Indeks eller Søg vises i højre side af vinduet Hjælp. Brug af Hjælp på en Mac I dette afsnit forklares det, hvordan du får adgang til online Hjælp på en Mac. Det forklarer, hvordan du navigerer og søger i systemet med Hjælp, så du finder de oplysninger, du har brug for. Sådan får du adgang til HP Image Zone Hjælp på en Mac Vælg HP Image Zone Hjælp i menuen Hjælp i HP Image Zone. Se programmet HP Image Zone for at få oplysninger om adgang til Brug af programmet HP Image Zone. Vinduet HP Image Zone Hjælp vises. Diagrammet i det følgende viser, hvordan du finder rundt i Hjælp. 20 HP Photosmart 2570 All-in-One series

24 1 Navigeringsruder 2 Visningsområde 3 Værktøjslinjen Hjælp Navigeringsruder HP Image Zone Hjælp åbner Hjælp. Den er opdelt i tre ruder. I den venstre og midterste rude kan du bevæge dig gennem emnerne i Hjælp. (Den højre rude indeholder visningsområdet, der er beskrevet senere i dette afsnit). Den venstre rude indeholder en liste med alle afsnit i Hjælp. Klik på 2570 series Help for at få oplysninger om opgaver og funktioner, der er tilgængelige fra kontrolpanelet på HP All-in-One. Klik på 2570 series Troubleshooting for at få oplysninger om fejlfinding af HP All-in-One. De øvrige afsnit på listen indeholder oplysninger om at bruge programmet HP Image Zone til at løse opgaver på HP All-in-One. Den midterste rude indeholder en liste med emnerne i det afsnit, der er valgt i venstre rude, svarende til indholdsfortegnelsen i en bog. Her kan du finde alle de oplysninger, der findes om en funktion, f.eks. udskrivning af fotos. Her finder du yderligere oplysninger Visningsområde Visningsområdet i højre rude viser emnet i Hjælp, du valgte i den midterste rude. Emnerne i Hjælp indeholder beskrivende tekst, trinvise vejledninger og eventuelt illustrationer. Mange emner i HP Image Zone Hjælp indeholder oplysninger om, hvordan en funktion anvendes fra kontrolpanelet på HP All-in-One og fra programmet HP Image Zone på Mac'en. Brug rullepanelerne i højre side af visningsområdet Brugervejledning 21

25 Kapitel 2 Her finder du yderligere oplysninger til at få vist alt indhold i et bestemt emne. Nogle gange vises vigtige oplysninger kun i vinduet, hvis der rulles. Emnerne indeholder ofte hyperlinks eller henvisninger til andre emner i Hjælp, hvor du finder yderligere oplysninger. Hvis det relaterede emne vises i samme afsnit i Hjælp, åbnes det automatisk i visningsområdet. Hvis det relaterede emne vises i et andet afsnit i Hjælp, indeholder det aktuelle emne en henvisning, der fortæller, hvilket afsnit du skal vælge i venstre navigeringsrude. Du kan enten finde det relaterede emne vha. navigeringsruden eller ved at søge efter emnet som beskrevet i næste afsnit. Visse emner indeholder animerede videoer, der viser, hvordan en bestemt funktion kan bruges. Disse animationer vises med videokameraikonet efterfulgt af ordene "Vis hvordan". Animationen vises i et nyt vindue, når du klikker på videokameraikonet. Værktøjslinjen Hjælp Værktøjslinjen Hjælp, som vises nedenfor, indeholder knapper, som du kan bruge til at flytte rundt i emnerne i Hjælp. Du kan flytte tilbage gennem de emner, du allerede har set. Bemærk! Hvis du har Mac OS 9, ser værktøjslinjen Hjælp anderledes ud. 1 Tilbage 2 Help Center 3 Søgeområde Værktøjslinjen Hjælp indeholder en tekstboks, hvor du kan søge efter bestemte ord, f.eks. "udskriv uden ramme" i hele systemet med Hjælp. Tryk på ENTER på tastaturet, når du har indtastet dit søgekriterie, for at få vist en oversigt over emner, der indeholder de ord eller den sætning, du skrev. Resultaterne vises i en tabel med tre kolonner. Hver række indeholder titlen på emnet, relevans (tildelt på basis af dets relevans i forhold til søgekriteriet) samt placeringen i Hjælp, hvor emnet findes. Som standard sorteres resultaterne efter relevans, så de emner, der bedst opfylder søgekriteriet, vises øverst på listen. Du kan også sortere resultaterne efter emne eller placering ved at klikke på tabeloverskriften for den pågældende kolonne. Dobbeltklik på den ønskede række i resultattabellen for at få vist indholdet af det pågældende emne. Det valgte emne vises. 22 HP Photosmart 2570 All-in-One series

26 3 Afslutning af installationen af HP All-in-One Gennemgå dette kapitel for at få assistance til installationen af HP All-in-One, når du har gennemført trinnene i installationsvejledningen. I dette kapitel beskrives, hvordan du angiver indstillinger for sprog og land/område, samt forskellige måder, du kan tilslutte HP All-in-One på. Foruden installationsvejledningen i denne brugervejledning, kan du installere HP Instant Share på din netværkstilsluttede HP All-in-One, så du nemt kan dele billeder med familie og venner. Hvis du har installeret programmet HP Image Zone, skal du trykke på knappen HP Instant Share på kontrolpanelet på den netværkstilsluttede HP All-in-One for at starte opsætningsguiden på en tilsluttet computer. Du kan få flere oplysninger om installation af HP Instant Share i afsnittet 2570 series Help i online HP Image Zone Hjælp. Skift sprog og land/område for enheden. Der er flere oplysninger under Angivelse af sprog og land/område. Undersøg forbindelsesindstillingerne til HP All-in-One, herunder til USB-netværk, kabelforbundne netværk, Bluetooth og printerdeling. Der er flere oplysninger under Oplysninger om tilslutning. Angivelse af sprog og land/område Indstillingen for sprog og land/område bestemmer, hvilket sprog HP All-in-One anvender til at vise meddelelser på farvedisplayet. Du indstiller normalt sprog og land/ område, når du indstiller HP All-in-One første gang. Du kan dog altid ændre indstillingen ved at gøre følgende: 1. Tryk på Opsætning. 2. Tryk på, indtil Præferencer er markeret, tryk på OK, og tryk derefter på OK igen. Menuen Præferencer vises først, og derefter vælges Angiv sprog og land/ område. Der vises en liste over forskellige sprog. Tryk på eller for at rulle gennem listen med sprog. 3. Når dit sprog fremhæves, skal du trykke på OK. 4. Når du bliver bedt om det, skal du trykke på OK for Ja eller på, indtil Nej er markeret, og derefter skal du trykke på OK. Landene/områderne for det valgte sprog vises. Tryk på eller for at rulle gennem listen. 5. Når det ønskede land/område fremhæves, skal du trykke på OK. 6. Når du bliver bedt om det, skal du trykke på OK for Ja eller på, indtil Nej er markeret, og derefter skal du trykke på OK. Afslutning af installationen Oplysninger om tilslutning HP All-in-One er udstyret med en USB-port ved leveringen, så du kan slutte den direkte til en computer vha. et USB-kabel. Du kan også slutte HP All-in-One til et Brugervejledning 23

27 Kapitel 3 kabelforbundet netværk. Hvis du sætter en HP bt300 eller HP bt400 Bluetooth Wireless Printer Adapter i den forreste USB-port, kan Bluetooth -enheder, f.eks. PDA'er og telefoner med kamera, udskrive på din HP All-in-One. Understøttede forbindelsestyper Beskrivelse Det anbefalede antal tilsluttede computere for den bedste ydeevne Understøttede softwarefunktioner Installationsvejledning USB-forbindelse En computer, der er tilsluttet USB-porten bag på HP All-in-One via et USB-kabel. Alle funktioner understøttes. Følg installationsvejledningen for at få yderligere oplysninger. Ethernet (kabel)- forbindelse Op til fem computere tilsluttet en HP All-in-One via en hub eller router. Alle funktioner understøttes. Følg installationsvejledningen og Tilslutning til et netværk i denne brugervejledning for at få en detaljeret vejledning. Afslutning af installationen HP bt300 eller HP bt400 series Bluetooth Wireless Printer Adapter (HP Bluetooth -adapter) En Bluetooth -enhed eller -computer. Udskrivning fra en Bluetooth -enhed, f.eks. en PDA eller en telefon med kamera, eller en computer med Bluetooth aktiveret. Der er oplysninger om udskrivning fra en enhed, f.eks. en PDA eller et kamera, i online HP Image Zone Hjælp. Der er oplysninger om at udskrive fra en computer med Bluetooth under Tilslutning via Bluetooth. Printerdeling Op til fem computere. Værtscomputeren skal altid være tændt, da de øvrige computere ellers ikke kan udskrive til HP All-in-One. Alle funktioner, der findes på værtscomputeren, understøttes. Kun udskrivning understøttes fra andre computere. Se konfigurationsinstrukti oner i Brug af printerdeling (Windows) eller Brug af printerdeling (Mac). Tilslutning via USB-kabel Installationsvejledningen, der fulgte med enheden, indeholder en detaljeret vejledning til tilslutning af en computer til den bageste USB-port ved hjælp af et USB-kabel. 24 HP Photosmart 2570 All-in-One series

28 Tilslutning via Ethernet HP All-in-One understøtter 10 Mbps og 100 Mbps Ethernet-netværksforbindelser. Detaljerede oplysninger om, hvordan du tilslutter HP All-in-One til et Ethernet-netværk (kabel), finder du i Tilslutning til et netværk i denne brugervejledning og den trykte installationvejledning, der fulgte med enheden. Tilslutning via Bluetooth Med en Bluetooth -forbindelse kan du hurtigt og nemt udskrive billeder fra en computer med Bluetooth uden brug af et kabel. Med en Bluetooth -forbindelse kan du dog ikke starte andre funktioner, f.eks. scanning og HP Instant Share, fra computeren. Du skal slutte en HP Bluetooth -adapter til din HP All-in-One, før du udskriver. Se den online HP Image Zone Hjælp, der fulgte med HP All-in-One, for at få yderligere oplysninger. Se Brug af online Hjælp for at få yderligere oplysninger om at bruge online HP Image Zone Hjælp. Windows-brugere Windows XP og enten Microsoft Bluetooth Protocol Stack eller Widcomm Bluetooth Protocol Stack skal være installeret, for at der kan oprettes forbindelse til HP All-in-One. Det er muligt at have både Microsoft Stack og Widcomm Stack på computeren, men brug kun den ene til at oprette forbindelse til HP All-in-One. Microsoft stack: Computeren har Microsoft Bluetooth Protocol Stack, hvis Windows XP med Service Pack 2 er installeret. Med Microsoft stack kan du installere en ekstern Bluetooth -adapter automatisk. Du har ikke Microsoft Stack på din computer, hvis Microsoft-stack'en ikke installeres automatisk, selvom din Bluetooth -adapter understøtter det. Se den dokumentation, der fulgte med Bluetooth -adapteren, for at se, om den understøtter Microsoft stack'en. Widcomm stack: Computeren har Widcomm-stack'en, hvis du har en HPcomputer med indbygget Bluetooth, eller hvis du har installeret en HP Bluetooth -adapter. Hvis du har en HP-computer og tilslutter en HP Bluetooth - adapter, installeres Widcomm-stack'en automatisk. Sådan installeres og udskrives der vha. Microsoft-stack'en (Windows) 1. Kontroller, at HP All-in-One-softwaren er installeret på computeren. Afslutning af installationen Bemærk! Formålet med at installere softwaren er at sikre, at printerdriveren er tilgængelig for Bluetooth -forbindelsen. Hvis softwaren allerede er installeret, behøver du derfor ikke installere den igen. Hvis du ønsker både en USB- og en Bluetooth -forbindelse til din HP All-in-One, skal du installere USB-forbindelsen først. Se den trykte installationsvejledning for at få flere oplysninger. Hvis du imidlertid ønsker en USB-forbindelse, skal du vælge at gå direkte til computeren på skærmbiledet Forbindelsestype på computeren. Marker desuden afkrydsningsfeltet ved siden af Hvis du ikke kan få forbindelse til enheden nu... nederst på skærmen Tilslut enheden nu. 2. Slut en HP HP Bluetooth -adapter til USB-porten på forsiden af HP All-in-One. Brugervejledning 25

29 Kapitel 3 3. Hvis du bruger en ekstern Bluetooth -adapter på din computer, skal du sikre dig, at computeren er startet, før du slutter Bluetooth -adapteren til en USB-port på computeren. Bluetooth -driverne blev installeret automatisk, hvis Windows XP med Service Pack 2 er installeret. Vælg HCRP, hvis du bliver bedt om at vælge en Bluetooth -profil. Kontroller, at computeren er startet, hvis den har indbygget Bluetooth. 4. Klik på Start på proceslinjen i Windows, og klik derefter på Printere og faxenheder. 5. Dobbeltklik på ikonet Tilføj printer. 6. Klik på Næste, og vælg derefter En Bluetooth-printer. 7. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte installationen. 8. Udskriv som til enhver anden printer. Sådan installeres og udskrives der vha. Widcomm-stack'en (Windows) 1. Kontroller, at HP All-in-One-softwaren er installeret på computeren. Afslutning af installationen Bemærk! Formålet med at installere softwaren er at sikre, at printerdriveren er tilgængelig for Bluetooth -forbindelsen. Hvis softwaren allerede er installeret, behøver du derfor ikke installere den igen. Hvis du ønsker både en USB- og en Bluetooth -forbindelse til din HP All-in-One, skal du installere USB-forbindelsen først. Se den trykte installationsvejledning for at få flere oplysninger. Hvis du imidlertid ønsker en USB-forbindelse, skal du vælge at gå direkte til computeren på skærmbiledet Forbindelsestype på computeren. Marker desuden afkrydsningsfeltet ved siden af Hvis du ikke kan få forbindelse til enheden nu... nederst på skærmen Tilslut enheden nu. 2. Slut en HP HP Bluetooth -adapter til USB-porten på forsiden af HP All-in-One. 3. Klik på ikonet Mine Bluetooth-steder på skrivebordet eller på proceslinjen. 4. Klik på Vis enheder inden for rækkevidde. 5. Når de tilgængelige printere er fundet, skal du dobbeltklikke på navnet på HP All-in-One for at afslutte installationen. 6. Udskriv som til enhver anden printer. Mac-brugere Du kan slutte din HP All-in-One til en Mac med indbygget Bluetooth, eller du kan installere en ekstern Bluetooth -adapter, f.eks. en HP Bluetooth -adapter. Sådan installeres og udskrives der vha. Bluetooth (Mac) 1. Kontroller, at HP All-in-One-softwaren er installeret på computeren. 2. Tilslut en HP HP Bluetooth -adapter til USB-porten på forsiden af HP All-in-One. 3. Tryk på knappen Tændt på kontrolpanelet for at slukke HP All-in-One, og tryk på knappen igen for at tænde enheden. 4. Sæt en Bluetooth -adapter i computeren, og tænd den. Hvis Bluetooth er indbygget i computeren, skal du blot tænde computeren. 5. Åbn Værktøjet Indstil printer i mappen Programmer:Funktioner. 26 HP Photosmart 2570 All-in-One series

30 Bemærk! I 10.3 og senere kaldes funktionen Værktøjet Indstil printer. I 10.2.x kaldes den Printercentral. 6. Vælg Bluetooth i pop-up-menuen, og klik derefter på Tilføj. Computeren søger efter HP All-in-One. 7. Vælg HP All-in-One på listen, og klik derefter på Tilføj. HP All-in-One føjes til printerlisten. 8. Udskriv som til enhver anden printer. Brug af printerdeling (Windows) Hvis computeren er tilsluttet et netværk, og en anden computer på netværket er sluttet til en HP All-in-One via et USB-kabel, kan du bruge enheden som printer ved hjælp af printerdeling under Windows. Den computer, der er direkte tilsluttet til HP All-in-One, fungerer som vært for printeren og har fuld funktionalitet. Andre computere på netværket, som kaldes klienter, har kun adgang til udskrivningsfunktionerne. Alle andre funktioner skal udføres på værtscomputeren. Der er flere oplysninger om aktivering af printerdeling i Windows i den brugervejledning, der fulgte med din computer, eller i online Hjælp til Windows. Brug af printerdeling (Mac) Hvis computeren er tilsluttet et netværk, og en anden computer på netværket er tilsluttet til en HP All-in-One via et USB-kabel, kan du dele enheden ved hjælp af printerdeling. Andre computere på netværket, som kaldes klienter, har kun adgang til udskrivningsfunktionerne. Alle andre funktioner skal udføres på værtscomputeren. Sådan aktiveres printerdeling 1. Følg fremgangsmåden nedenfor på klient- og værtscomputere: a. Vælg System Preferences (Systemindstillinger) i dokken. Vinduet System Preferences (Systemindstillinger) vises. b. Vælg Sharing (Deling). c. Klik på Printer Sharing (Printerdeling) under fanen Services (Tjenester). 2. Følg fremgangsmåden nedenfor på værtscomputeren: a. Vælg System Preferences (Systemindstillinger) i dokken. Vinduet System Preferences (Systemindstillinger) vises. b. Vælg Print & Fax (Udskriv & fax). c. Klik på boksen Share my printers with other computers (Del mine printere med andre computere). Afslutning af installationen Brug af Webscan Webscan er en funktion i Embedded Web Server, som giver dig mulighed for at scanne fotos og dokumenter fra HP All-in-One til din computer vha. en webbrowser. Denne funktion er tilgængelig, selvom du vælger ikke at installere softwaren til enheden på din computer. Se online Hjælp til den integrerede webserver (Embedded Web Server) for at få flere oplysninger om Webscan. Se Tilslutning til et netværk for at få yderligere oplysninger om brug af EWS (Embedded Web Server). Brugervejledning 27

HP Photosmart 3300 All-in-One series

HP Photosmart 3300 All-in-One series HP Photosmart 3300 All-in-One series Brugervejledning Cover image: replace this guideline area with either a cropped product photograph or a straight-on, front-view illustration. HP Photosmart 3300 All-in-One

Læs mere

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning REPLACE ME HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one. Brugervejledning

HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one. Brugervejledning HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one Brugervejledning HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

HP Officejet 7200 All-in-One series. Brugervejledning

HP Officejet 7200 All-in-One series. Brugervejledning HP Officejet 7200 All-in-One series Brugervejledning HP Officejet 7200 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres

Læs mere

Start her. Fjern tapen. Find komponenter

Start her. Fjern tapen. Find komponenter 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one. Brugervejledning

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one. Brugervejledning HP Officejet 7300/7400 series all-in-one Brugervejledning HP Officejet 73007400 series all-in-one Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

HP PSC 2350 series all-in-one. Brugervejledning

HP PSC 2350 series all-in-one. Brugervejledning HP PSC 2350 series all-in-one Brugervejledning HP PSC 2350 series all-in-one Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

Start her. Fjern tapen. Find komponenter

Start her. Fjern tapen. Find komponenter 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

HP Photosmart C6300 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Photosmart C6300 All-in-One series. Windows Hjælp HP Photosmart C6300 All-in-One series Windows Hjælp HP Photosmart C6300 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C6300 All-in-One series Hjælp...7 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

HP Scanjet 3800 Fotoscanner Brugervejledning

HP Scanjet 3800 Fotoscanner Brugervejledning HP Scanjet 3800 Fotoscanner Brugervejledning HP Scanjet 3800 Brugervejledning Copyright og licens 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse uden

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen: Tips-ikoner

Læs mere

Bluetooth til Windows

Bluetooth til Windows Bluetooth til Windows Sådan kommer du i gang Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brugervejledning

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brugervejledning HP Officejet 5600 All-in-One series Brugervejledning HP Officejet 5600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Eksterne enheder. Brugervejledning

Eksterne enheder. Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

HP PSC 1400 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1400 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1400 All-in-One series Brugervejlednin Juridiske oplysninger Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden forudgående varsel. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

HP Officejet J5700 Brugervejledning. User Gui

HP Officejet J5700 Brugervejledning. User Gui HP Officejet J5700 Brugervejledning User Gui Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

HP Scanjet 4800 series Fotoscanner Brugervejledning

HP Scanjet 4800 series Fotoscanner Brugervejledning HP Scanjet 4800 series Fotoscanner Brugervejledning HP Scanjet 4800 series Brugervejledning Copyright og licens 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing Tilføjelse af billeder i fotogalleriet Brug en af følgende metoder til at føje billeder til fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre rude i HP Photo Printing Software og det sted, hvor du kan oprette

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Eksterne enheder. Brugervejledning

Eksterne enheder. Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere