PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF."

Transkript

1 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 08 OKTOBER 2013 ÅRGANG 2013 Følg fire nyuddannede advokater, der lige har taget hul på karrieren PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF.

2 INDHOLD LEDER KORT NYT TEMA: ÅRGANG 2013 Generationen der vil gøre det anderledes. Mød Årgang 2013 en generation med fire advokater, der lige har taget hul på deres karrierer og som Advokaten følger de kommende år. DUMMEBØDER GIVER KAFKASK SITUATION FOR LØSLADTE Den nuværende ordning for betaling af sagsomkostninger i straffesager fastholder dømte i et kriminelt parallelsamfund og truer retssikkerheden mener retssociolog Annette Olesen SKAT OG STRAF: NYT DEBATOPLÆG FRA ADVOKATRÅDETS SKATTEUDVALG Er efterforskningen i skattesager så uafhængig, som den bør være? Og er borgerne godt nok beskyttet, fra sagen opstår hos Skat, til den kommer for retten? 20 EFFEKTIVT TILSYN I EN BEHAGELIG TONE Advokatsamfundet har gennemført en ny evaluering af tilsynsbesøgene. 22 DET BRÆNDER JEG FOR: Hospitalsklovnene er en hjertesag. 24 CHRISTIANSBORGKLUMMEN Jeppe Mikkelsen (RV) skriver om mediernes påvirkning på lovgivningen. Fagligt EUROPÆISK RETSPOLITIK: Samarbejdet med strafferetten buldrer frem TEMA: ANHOLDELSE 32 NYE BØGER 42 NYT JOB: ANNE CATHRINE INGERSLEV 44 NYT OM NAVNE ADVOKATEN 08/13

3 Debitor registret OPENING.DK App en til ipad og iphone Advosys 4 er både det mest integrerede og med app en også det mest fleksible it-system til advokater. Brug det, hvor som helst når som helst. direkte adgang til: sager sagens kontokort dokumentbehandling Fremnoteringer kontaktinformationer Udvidet tidsregistrering du kan downloade app en gratis og bruge den med det samme, hvis du allerede anvender Unik advosys 4. kontakt os på tlf , hvis du er i tvivl. ADVOKATEN 08/13 3 Unik system design Vejle københavn Unik.dk

4 KOLOFON Det Danske Advokatsamfunds formål er efter vedtægten at værne om advokaters uafhængighed og integritet, at påse og håndhæve opfyldelsen af de pligter, der påhviler advokater, at sikre advokaters faglige kompetence, og at virke til gavn for det danske retssamfund. Advokatrådet er det organ, som fastlægger de overordnede linjer og træffer de overordnede beslutninger for Advokatsamfundet. Det gælder opgaverne om at sikre advokaternes integritet og uafhængighed, sikre advokaternes faglige kompetencer, håndhæve de krav, som advokaterne er underlagt, og at arbejde for at gavne retssikkerheden i samfundet. Advokatnævnet behandler klager over advokaters salærer og adfærd. Alle advokater i Danmark er en del af Advokatsamfundet. Advokatnævnet er et lovbestemt og uafhængigt klagenævn, oprettet af Advokatsamfundet efter reglerne i retsplejelovens 144, stk. 1. Advokatnævnet er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Nævnets medlemmer er undergivet lovgivningens regler om tavshedspligt. ADVOKATEN 92. ÅRGANG DIREKTE KOMMUNIKATIONSORGAN for ca advokater og advokatfuldmægtige. Bladet tilgår endvidere retsudvalget, domstolene, anklagemyndigheden, centraladministrationen og en række abonnenter fra det private erhvervsliv. UDGIVER/REDAKTION: ADVOKATRÅDET Kronprinsessegade København K Telefon Fax REDAKTIONSPANEL: Hver en krone går til kræftforskning Bestyrelsen i Dansk Kræftforsknings Fond arbejder gratis, og midlerne fordeles af et ulønnet udvalg af anerkendte kræftforskere. Derfor kan fonden donere hver en krone til landets mest lovende forskningsprojekter. Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder Anja Cordes, advokat Ole Dybdahl, landsdommer, Østre Landsret Thomas Elholm, professor, Syddansk Universitet Carsten Fode, advokat Anne Birgitte Gammeljord, advokat Arne Gram, vicepolitidirektør Svend Bjerg Hansen, landsdommer, Vestre Landsret Rass Holdgaard, advokat Peter Pagh, professor, dr.jur., Københavns Universitet Karsten Havkrog Pedersen, advokat Birgitte Holmberg Pedersen, retspræsident, Helsingør Lars Lindencrone Petersen, advokat Anne Pindborg, advokat Jens Røn, statsadvokat Henrik Stagetorn, advokat Ansvarshavende redaktør: Torben Jensen, Redaktør: Hanne Hauerslev, Redaktionel sekretær: Vibeke Sejer Mølbæk, ANNONCER: FrontMedia Høgevej 5D 3400 Hillerød Telefon Zandra Pihl LAYOUT: Adman Kommunikation Vesterbrogade København V Telefon TRYK: Jørn Thomsen / Elbo AS Essen Kolding Telefon Advokaten er tilmeldt Dansk Oplagskontrol Artikler bragt i Advokaten bliver som hovedregel offentliggjort på Advokatsamfundets hjemmeside. Signerede artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens opfattelse. Redaktionen hæfter ikke for artikelmanuskripter, som er blevet tilsendt uopfordret. For enkelte illustrationer i dette blad har det været umuligt at finde frem til eller komme i kontakt med den retmæssige indehaver af ophavsrettighederne. Såfremt redaktionen på denne måde måtte have krænket ophavsretten, er dette sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelsen i forvejen. Blegdamsvej 28C, 2200 København N, tlf (tirs og tors 9-13) Giro , MEDLEM AF DANSK FAGPRESSE ISSN ISSN (online) 4 ADVOKATEN 08/13

5 LEDER VELKOMMEN TIL ÅRGANG 2013! SELVOM DEN NYUDDANNEDE advokat Martin Sørensen lige nu har travlt med at bygge en helt ny afdeling af et advokatkontor op fra grunden og derfor ikke til daglig reflekterer over begreber som retssikkerhed og retfærdighed, så ser han sig alligevel som en garant for, at klienterne får det, de rent faktisk har krav på og ret til. Det fortæller han i dette nummer af Advokaten, hvor vi tager hul på en ny serie om Årgang 2013, hvor vi følger fire nyuddannede advokater. De vil fremover fortælle om deres tanker og refleksioner om det erhverv, de har valgt, og hvor der nu ligger en lang karriere foran dem. Det er en karriere, som kun lige har taget sin begyndelse, og som lige nu er præget af, at de i et travlt arbejdsliv også skal finde deres egne værdier og være med til at skabe en kultur, der hvor de arbejder. Naaika Hamidi fortæller blandt andet, at hun på sigt gerne vil kaste sig over det frivillige arbejde, og allerede nu har en plan om at gøre en indsats for Reden International. Jeg er glad for at høre sådanne toner fra en ung travl advokat, som i princippet kunne klare sig fint igennem arbejdslivet ved kun at fokusere på de opgaver, der hver dag lander på skrivebordet. Men allerede nu har hun gjort sig tanker om, at det giver en særlig dimension i arbejdslivet at bidrage med pro bono arbejde til samfundet. Måske stammer de værdier fra hendes egen baggrund men jeg er nu også sikker på, at det gør en forskel at være en del af en arbejdskultur, hvor det er en selvfølgelighed at tage del i arbejdet med at virke til gavn for retssamfundet. Det kollegiale arbejde er helt på samme måde som arbejdet for Reden International med til at gavne samfundet. Måske forestiller de unge, nyuddannede advokater sig, at arbejdet i kredsene, i Advokatrådet og i Rådets udvalg udføres af en forsamling nydelige ældre herrer, der for længst har toppet karrieremæssigt. Heldigvis er det langt fra, hvad jeg selv oplever, selvom jeg da gerne indrømmer, at gennemsnitsalderen typisk ligger et godt stykke over de nyuddannede advokaters. Men det skal jo ikke forhindre os i at ændre på det. Og arbejdet er spændende. Efter min bedste overbevisning vil det være en gave for hele advokatstanden, hvis der kommer flere unge advokater ind i det kollegiale arbejde. Det vil give flere nuancer i det arbejde, som er med til at udvikle hele standen. Derfor har Advokatrådet valgt i den kommende rådsperiode at sætte fokus på unge advokater. Det skyder vi i gang med temaet her og vil derudover gerne invitere til at komme og være med i de mange aktiviteter, der er i Advokatsamfundets regi. Jo, det tager lidt tid i en travl arbejdsdag og på et tidspunkt i livet, hvor der for de fleste også er et større hensyn at tage til børn og familie. Men du får så meget mere igen. Du får et netværk, som måske viser sig at blive rygraden i dit arbejdsliv, og du får en stolthed over dit fag, når du er med til at højne retssikkerheden i samfundet. Advokatrådet vil også have fokus på de yngre generationer i de kommende to år. I sidste rådsperiode udviklede vi med støtte fra Dreyers Fond et nyt undervisningsprogram Ret og Rimelighed hvor en del af programmet giver mulighed for, at gymnasier kan få en advokat ud for at tage del i undervisningen og være med til at skabe debat om retssystemet, retfærdighed og kriminalitet. Det vil vi udvikle videre, så programmet for alvor får fat i elever og lærere fremover. Det er allerede en succes, men jeg er sikker på, at vi kan løfte opgaven yderligere. Hvis du nu sidder tilbage og tænker, at det kunne være et interessant AF SØREN JENSTRUP, FORMAND FOR ADVOKATRÅDET Efter min bedste overbevisning vil det være en gave for hele advokatstanden, hvis der kommer flere unge advokater ind i det kollegiale arbejde. Det vil give flere nuancer i det arbejde, som er med til at udvikle hele standen. sted at starte og at det måske er sjovere at få en ung advokat ud at diskutere retssikkerhed med gymnasieeleverne end en ældre herre som mig så tøv ikke med at kontakte Advokatsamfundet. Måske vil din lille indsats gøre en stor forskel og være starten på et kollegialt arbejde, som kun vil gøre dit arbejdsliv rigere. Men pas på for som en god, tidligere rådskollega har sagt, så er det kollegiale arbejde stærkt vanedannende! FOTO: MORTEN HOLTUM ADVOKATEN 08/13 5

6 KORT NYT Hjælp retten med effektiv telefonforkyndelse Telefonforkyndelse er fra juli i år indført i retsplejeloven som ny forkyndelsesform. Retterne vil i den kommende tid opsamle erfaringer med telefonforkyndelse inden for en række forskellige sagstyper. Det vil være en stor hjælp for retten, hvis advokaterne forsyner stævninger, betalingspåkrav, fogedbegæringer med videre med et telefonnummer på modparten, hvor denne ikke er repræsenteret ved advokat. Telefonforkyndelse sker i praksis ved, at retten eller stævningsmanden tager telefonisk kontakt til den person, der skal ske forkyndelse for, og giver meddelelsen telefonisk, hvorefter meddelelsen med bilag sendes til den pågældende sammen med en bekræftelse på forkyndelsen. Domstolene forventer, at telefonforkyndelse i mange tilfælde vil være mere effektiv end stævningsmandsforkyndelse, men der er også sager, hvor det ikke vil være muligt eller hensigtsmæssigt at forkynde telefonisk. Desuden kan telefonforkyndelse ikke bruges i forhold til juridiske personer. Det er som hidtil retten, der træffer beslutning om forkyndelsesform, herunder om man vil forsøge at forkynde telefonisk. NYE RETNINGSLINJER FOR DIGITAL KOMMUNIKATION MED DANMARKS DOMSTOLE Nye retningslinjer beskriver, hvilke dokumenter og henvendelser retterne kan og bør modtage og sende pr. . erstatter samtidig fax. Danmarks Domstole har vedtaget et sæt retningslinjer for brugen af i retternes kommunikation med brugerne. Retningslinjerne gælder både for byretterne og de overordnede retter og beskriver, hvilke dokumenter og henvendelser retten kan og bør modtage og sende pr. . Retningslinjerne trådte i kraft 1. oktober en erstatter samtidig retternes brug af fax. Du kan derfor ikke forvente at kommunikere med retterne pr. fax efter 1. oktober Du kan finde retningslinjerne sammen med oversigter over, hvilke dokumenter du kan modtage og sende digitalt inden for de enkelte fagområder på domstol.dk under Digital post. E-learning og efteruddannelse Advokatsamfundet og Advokatrådets Uddannelsesudvalg inviterer til møde og dialog med udbydere og andre interessenter om erfaringerne med e-learning som efteruddannelse. 20. november 2013 fra kl sætter vi fokus på e-learning. Kom og vær med i dialogen om, hvordan e-learning bliver en del af efteruddannelsen. Advokatsamfundet Kronprinsessegade København K. Tilmeld dig på 6 ADVOKATEN 08/13

7 Havnevigen Tæt på byen - lige ved vandet NCC Bolig Få en bolig ud over det sædvanlige Tænk dig at bo 7 minutter fra Rådhuspladsen med de grønne arealer på Amager Fælled som din baghave, en enestående udsigt over Københavns Havn og vandet lige udenfor døren. Det kan du med strandhusene i Havnevigen på Islands Brygge. Du får m 2 med egen badebro, tagterrasse og overdækket carport. Ring og aftal et personligt møde når det passer dig. nccbolig.dk / ADVOKATEN 08/13 7

8 TEMA: ÅRGANG 2013 TEMAET ER SKREVET AF LENE ROSENMEIER FOTO: CAMILLA SCHIØLER OG PRIVATE Generationen der vil gøre det anderledes 8 ADVOKATEN 08/13

9 Naaika drømmer om at få tid til at arbejde frivilligt for Reden på Vesterbro. Martin har fået en kæmpe udfordring i at starte et nyt advokatkontor helt fra grunden i Odense, og drømmer om at bygge en sproglig bro mellem juraen og klienten. Claus tænker retssikkerhed ind i sit arbejde og vil gøre det ved at forudse ubehagelige overraskelser for klienten. Anjas job hos Mærsk handler også om at forudse det næsten uforudsigelige. Mød Årgang Det er en generation med fire advokater, der lige har taget hul på deres karrierer og som Advokaten følger de kommende år. ADVOKATEN 08/13 9

10 TEMA: ÅRGANG 2013 Skab et netværk for livet Som advokat har du alle muligheder for at få et værdifuldt arbejdsliv sammen med kolleger, som har samme værdier som dig selv, som du har respekt for og kan udvikle dig sammen med. Derfor er det vigtigt, at du tidligt i din karriere skaber et godt netværk. Sådan lyder Iben Winsløws bedste råd til Årgang TEKST: HANNE HAUERSLEV Den største udfordring for den nye generation af advokater bliver at skabe en balance mellem at drive advokatvirksomhed og skabe et rigt og nuanceret arbejdsliv med gode kolleger og meningsfulde opgaver. Det mener advokat Iben Winsløv, der selv er advokat årgang Der bliver meget hurtigt fokus på, at det er vigtigt at få skabt en forretning. Men man skal passe på ikke at falde i den fælde, hvor arbejdet sluger al din energi. Der er meget andet, der gør, at dit arbejdsliv bliver rigt. Det kan være muligheden for at være sammen med kolleger, som har samme værdier som dig selv. Eller det kan være udvikling sammen med andre. Generelt giver det at være advokat mulighed for et berigende arbejdsliv. Nyd det nu, råder Iben Winsløw. Selv har hun brugt det kollegiale arbejde til at skabe et stort netværk, som har været uvurderligt for hendes vej fra ansat advokat til stifter af advokatkontoret på Gammel Strand i København. - For mig startede det i Københavns Advokatforening. Et par af de fuldmægtige, som jeg kendte, fik mig med. Dengang syntes vi, at det var en noget støvet forsamling, og jeg tror da også, at vi trak gennemsnitsalderen en hel del ned. Men der mødte vi alligevel nogle af de advokater, som var kendte i branchen, og vi oplevede dem som vældig interessante at diskutere med. - Samtidig var jeg så privilegeret, at jeg startede min karriere på et advokatkontor, hvor der var en kultur omkring at være aktiv i det kollegiale arbejde. Det betød, at jeg blev inspireret til at gøre det kollegiale arbejde til en del af mit arbejdsliv, siger Iben Winsløw, der senere i sin karriere tog imod den tidligere rådsformand, Jon Stokholms opfordring om at deltage i udvalgsarbejde. PÅ DAGLIGDAGENS TOP TI - Det har både givet mig et perspektiv på min karriere og et uundværligt netværk. Jeg har mødt en masse kolleger fra alle mulige vidt forskellige advokatkontorer. Det har ført masser af nye ting med sig. Når jeg sidder her som arbejdsgiver i dag, giver det mig mulighed for at ringe til andre partnere for lige at høre, hvordan de håndterer en situation. Da jeg var yngre, brugte jeg det til at høre, hvordan lønnen var skruet sammen andre steder eller i forbindelse med jobskifte. Men i det hele taget er det interessant at høre, hvordan andre løser opgaverne. Man kan jo nemt bilde sig ind, at de gør præcis, som man selv gør. Sådan er det bare aldrig, siger Iben Winsløw, der også mener, at hendes forståelse for rollen som advokat er vokset frem med det kollegiale arbejde. - Når du starter som advokat, har du selvfølgelig en fornemmelse af begrebet retssikkerhed og din egen rolle som garant for den. De advokatetiske regler, som er mere håndfaste, og som du har med dig fra advokatuddannelsen, sidder mere på rygraden og selve uafhængigheden er et dna, som du får på advokatkontoret. IBEN WINSLØW Advokat Årgang Stifter og partner i Winsløw Advokater, der er et ejendomsspecialistfirma. Medlem af Advokatrådet. Censor på advokatuddannelsen. Men jeg tror ikke, at de her meget grundlæggende værdier er højt oppe på dagligdagens top ti for en ung nyuddannet advokat. For mit eget vedkommende er det kommet med det kollegiale arbejde, og her efter mange år med den tilgang til faget, er det helt nærværende i min dagligdag, forklarer Iben Winsløw, der aldrig har følt, at det kollegiale arbejde var en svær prioritering. - Jeg kan godt forstå, at tiden er presset i nogle år med karriere og små børn. Men for mig svarer det til at sige, at du ikke har tid til at gå til møde med din klient. Selvfølgelig skal du gøre det. Det er en del af dit arbejde og din karriereudvikling. 10 ADVOKATEN 08/13

11 Klienten skal kunne forstå, hvad jeg siger Advokaten skal tale og skrive i et sprog, klienterne forstår. Det, mener Martin Sørensen, er en grundlæggende forudsætning for at være i stand til at hjælpe dem med at få det, de har krav på og ret til. TEKST: LENE ROSENMEIER Martin Sørensen har lige bestilt et køleskab, en el-kedel, mikroovn, kontorartikler og kaffe ja stort set alt, hvad der er brug for på et advokatkontor. Han arrangerer foredrag og er ved at lave en brochure, alt imens han arbejder på at opbygge et netværk af klienter i Odense og omegn. Han blev færdig som advokat i marts. Siden er det gået rigtig stærkt. Han blev headhuntet af firmaet Isaksen & Nomanni, hvor han i dag er juniorpartner. I september åbnede firmaet en ny afdeling i Odense med Martin som styrmand. Han var ikke i tvivl, da han blev tilbudt jobbet. - Jeg kan godt lide, at det er lidt ligesom at blive selvstændig, samtidig med at jeg har et større firma og mange advokater bag mig, forklarer han. KLIENTEN SKAL FORSTÅ SIN RET Selvom Martin ikke mener, at et begreb som retssikkerhed påvirker hans arbejde i dagligdagen, så reflekterer han alligevel over det. Som advokat ser han sig selv som en slags garant for, at klienterne får det, de rent faktisk har krav på og ret til. Men for at nå dertil, mener han blandt andet, at det er en helt basal forudsætning, at hans klienter altid forstår, hvad han siger og skriver til dem. - Det er vigtigt, at vi som advokater husker at tilpasse vores sprog i forhold til, om det er murermester Hansen eller en jurist i retten, vi har med at gøre. Advokater har jo ikke traditionelt ry for at være så gode til at målrette deres sprog efter, hvem der er i den anden ende, forklarer han. JURA ER HÅNDGRIBELIGT Martin Sørensen startede egentlig med at læse en kombination af økonomi og jura. Men økonomien måtte hurtigt vige pladsen for den rene jura. - Juraen er meget mere håndgribelig. Man er jo i berøring med den konstant i sin hverdag, og det er netop det, der har holdt min interesse gennem studiet og uddannelse. Indtil videre er Martin ene mand på kontoret. Men snart kommer en sekretær til, og planen er at udvide medarbejderstaben yderligere over de næste år. Planen er, at han skal være partner i firmaet inden for en kort årrække. MARTIN SØRENSEN Uddannet jurist på Syddansk Universitet i Odense i 2009 som en af de første årgange. Fuldmægtig hos Bjarne Skøtt Jensen, Jensen Advokatfirma ApS i Vejle. Alder: 29 år Arbejdsplads: Isaksen & Nomanni, Odense Arbejdsområde: Bolighandler og generel erhvervsrådgivning. Privat: Gift Fritid: Familie, venner, hundetræning, motion. ADVOKATEN 08/13 11

12 TEMA: ÅRGANG 2013 Kunsten at opbygge et netværk Der holder en gokart parkeret foran et advokatkontor i Viborg. Det er den nyuddannede advokat Claus Pedersen, som af og til tager et par runder på racerbanen efter jobbet. For ham handler det at være advokat i høj grad om at skabe relationer og tillid. D TEKST: et er ikke kun på go kartbanen, at det går hurtigt for Claus Pedersen. Det gør det også i jobbet som advokat hos Dahl Advokatfirma. - Man sidder ikke og venter på, at klienterne ringer, men er opsøgende og spørger for eksempel om, hvordan det går, og hvad der rører sig, når man er ude og besøge dem, fortæller Claus Pedersen, der blev færdig som advokat i starten af året. AT HOLDE SIG TIL SANDHEDEN De tætte relationer og opbygning af netværk er ifølge Claus Pedersen helt centralt for ham som advokat. - Det er min opgave at identificere problemstillinger i tide, så kunderne slipper for ubehagelige overraskelser. Det kræver, CLAUS PEDERSEN Uddannet jurist i 2010 fra Aarhus Universitet. Fuldmægtig hos Lett i Aarhus. Alder: 31 år Arbejdsplads: Dahl Advokatfirma, Viborg Privat: Kæreste, to børn på tre og to år Fritid: Kører motorcykel og gokart. LENE ROSENMEIER at der er opbygget et tillidsforhold mellem mig og klienten, forklarer han. Han sætter retssikkerhed lig med at holde sig til sandheden. - Det handler for mig meget om at få belyst sagens faktum ordentligt fra starten, så jeg ærligt kan sige til mine klienter, om de har en sag eller ej, forklarer Claus Pedersen, der til daglig sidder i advokatfirmaets procesafdeling og primært arbejder med retssager. JURA ER LOGISK Det var især det løsningsorienterede, der tiltalte ham ved jurastudiet og advokatfaget, da han som ung premierløjtnant af reserven skulle vælge en karrierevej. - Jura handler dybest set om logisk tænkning og er meget håndgribelig. Man tager en praktisk problemstilling og bruger juraen til at løse den med. Jo mere jeg har arbejdet med det, jo sjovere er det blevet, siger Claus Pedersen. Hans næste mål er at opnå møderet for landsretten. For han har fundet sig rigtig godt til rette i rollen som advokat. Inden da bliver det sikkert til et par runder med gokarten, før turen går hjem til familien. 12 ADVOKATEN 08/13

13 VÆKSTEN I AARHUS FORTSÆTTER VI ER KLAR TIL NÆSTE SKRIDT - ER DU? HjulmandKaptain har siden 2009 udviklet forretningen i Aarhus, og vi ønsker nu at konsolidere vores tilstedeværelse yderligere i Østjylland. Vi er derfor på udkik efter lokale personer eller advokatvirksomheder, der er interesseret i at indgå i et formelt samarbejde, opkøb eller fusion. Mulighederne er mange, og for os er det vigtigste, at relationen bygger på et ægte ønske om at ville udvikle forretningsmulighederne sammen. Specialiserede kompetenceområder har særlig interesse, og vil kunne danne grundlag for en effektiv opgavevisitation på tværs af vores kontorer. HjulmandKaptains forretningsmodel har gennem årene opnået respekt blandt vores mange loyale kunder og samarbejdspartnere. Fokus er på erhverv, men vi er også interesserede i et samarbejde med privatspecialiserede advokater. I dag beskæftiger HjulmandKaptain sig med en lang række juridiske forretningsområder og specialer. Vi arbejder derfor løbende på at udbygge specialiseringen af alle jurister inden for relevante juridiske fagområder. HjulmandKaptains succes bygger primært på vores dygtige medarbejderne, som løbende servicerer kunderne og imødekommer kundens behov indenfor rammerne af en moderne og professionel organisationsform. For os betyder dette blandt andet, at der i vores virksomhed skal være plads til den enkelte person i et godt socialt miljø, der bygger på høj faglighed og plads til godt humør. HjulmandKaptain har som Norddanmarks største advokatvirksomhed altid tilstræbt, at udviklingen i virksomheden sker gennem kontrolleret organisk vækst. Dette har medført, at vi i dag er en sund og udviklingsorienteret advokatvirksomhed, der pt. beskæftiger 130 medarbejdere, heraf 50 jurister. HjulmandKaptain har kontorer i Aarhus, Aalborg, Frederikshavn og Hjørring. Såfremt du er interesseret i at høre mere om mulighederne, kan du under fuld fortrolighed kontakte direktør Anders Thorup på mobil eller mail Læs mere på hjulmandkaptain.dk. HjulmandKaptain er blandt Danmarks største advokatfirmaer med 130 ansatte, heraf 50 jurister, som alle samarbejder inden for en lang række juridiske specialistområder. Ring på tel eller læs mere om os på ADVOKATEN 08/ _Ann_Advokaten_176x250mm_TRYK.indd 1 26/09/

14 TEMA: ÅRGANG 2013 Lighed for loven fungerer faktisk Et utal af bøger var læst og mangfoldige kurser gennemført, da Naaika Himidi blev færdig som advokat tidligere i år. Undervejs har hun ved selvsyn konstateret, at de ting hun lærte, også virker i praksis. TEKST: LENE ROSENMEIER Domstolene er gode til at behandle alle ens, uanset om det er en direktør i en større koncern eller en mindre selvstændig erhvervsdrivende. Det har jeg været rigtig glad for at se. Jeg kan konstatere, at det, jeg har lært om lighed for loven og forudsigelighed ved domstolene, rent faktisk fungerer. Sådan lyder det fra advokat Naaika Himidi. Hun arbejder med finansierings- og insolvensret hos Kromann Reumert i København. Det har ofte ført hende forbi skifteretten, hvor hun har gjort sig karrierens første erfaringer med, hvad retssikkerhed betyder i praksis. IKKE BARE JURA Naaikas fuldmægtigtid har løbet parallelt med finanskrisen, og det har hun mærket på klienterne. - Krisen har påvirket den måde, virksomheder bruger deres advokat på, og det kræver, at vi tænker på nye måder. Den omstilling er en udfordring både for branchen og for mig personligt. Naaika ser det som sin største udfordring at levere en advokatydelse, som faktisk skaber værdi for klienterne. - Klienterne efterspørger resultater, der går længere end blot den strengt juridiske ydelse. De har en berettiget forventning om, at vi har et indgående kendskab til deres forretning og kan føje kommercielle elementer til juraen, forklarer Naaika. DREVET AF METODEN Naaika ville egentlig slet ikke have været jurist eller advokat, men endte alligevel med juraen lidt ad omveje. - Som matematisk student troede jeg faktisk, at jeg skulle være farmaceut eller kemiingeniør. Men metoden i historie tiltalte mig egentlig mere end naturvidenskaben. Så jeg overvejede, hvilke uddannelser der havde nogenlunde samme metode som historie og fik så øje på jura, forklarer hun. Og den juridiske metode skulle vise sig at passe hende rigtig godt. - Det har faktisk været metoden, der har drevet mig gennem studiet og fuldmægtigtiden. Det at være advokat og advokatfuldmægtig er jo i virkeligheden et meget praktisk arbejde. Juraen er et redskab, som vi bruger til at løse problemer med, og jeg tror, det at være problemknuser, tænder os alle sammen. VIL GERNE ARBEJDE FRIVILLIGT Naaika kan ikke forestille sig at lave andet, end det hun gør lige nu. Men hun håber, at fremtiden som advokat også kommer til at byde på mulighed for at lave noget frivilligt arbejde. - Det ville give mening for mig at lægge nogle af mine kræfter i en organisation som for eksempel Reden International, da jeg bor på Vesterbro og derfor ser ofrene for blandt andet menneskehandel hver dag. Det er ikke utænkeligt, at Naaika kan få afløb for sit ønske. Kromann Reumert har nemlig som led i sin CSR-politik indgået pro bono-samarbejder med en række humanitære organisationer, som modtager juridiske ydelser fra firmaet det gælder blandt andet Reden International. Det frivillige arbejde skal foregå i fritiden noget der ikke er meget af i Naaikas kalender i disse år, hvor arbejdsdagene i snit sniger sig op på omkring de ti timer. - Der kan især være meget lange dage i forbindelse med transaktionsbaseret arbejde, men det er for en afgrænset periode. Så på et tidspunkt vil jeg meget gerne gøre alvor af det og arbejde frivilligt. FAKTA OM NAAIKA HIMIDI Uddannet jurist fra Københavns Universitet i Fuldmægtig hos Kromann Reumert. Alder: 30 år Bopæl: Vesterbro Arbejdsplads: Kromann Reumert Advokat: 2013 Fritid: Koncerter, byliv, fitness, rejser. 14 ADVOKATEN 08/13

15 ADVOKATEN 08/13 15

16 TEMA: ÅRGANG 2013 At forudse det uforudsigelige Begreber som forudsigelighed og stabilitet spiller en afgørende rolle i advokat Anja Deleurans hverdag både fagligt og privat. TEKST: LENE ROSENMEIER Det var egentlig advokatfagets vide faglige grænser, der lokkede, da Anja Deleuran skulle vælge, hvad hun ville være. Og hun skulle da også komme til at arbejde med vide grænser i mere end en forstand. I dag er hun specialiseret i at føre internationale compliance- og risk managementspørgsmål sikkert i havn hos Mærsk-koncernen. - Vi analyserer på A.P. Møllergruppens risici og tilpasser vores forsikringer derefter. På den måde understøtter jeg den strategi, virksomheden har lagt og hjælper den til at balancere de kommercielle ønsker i forhold til de juridiske udfordringer, der måtte være rundt omkring i forskellige lande, forklarer hun om jobbet. Anja Deleurans job handler i høj grad om at forudse det næsten uforudsigelige en opgave, der især kan være kompleks, når der er udenlandsk lovgivning med inde i billedet. - I Danmark har vi et lovgivningstungt samfund, hvor vi er vant til, at vi ofte kan forudse betydningen af en bestemt lovgivning. Det giver en høj grad af retssikkerhed. Men når vi opererer i andre lande, kan det være langt mere udfordrende, fordi der for eksempel er uklar lovgivning eller mangel på retspraksis. Det er så blandt andet mit job at se, hvad det kommer til at betyde for vores butik. STABILITET ER EN OVERSET TING I forhold til privatlivet sætter Anja også pris på en vis grad af forudsigelighed. Med to små børn derhjemme er fleksibilitet i jobbet afgørende for hende. - Det er vigtigt for mig, at jeg har en god mavefornemmelse, både når jeg er på arbejde og når jeg er hjemme. Derfor møder jeg tidligt og har mulighed for at gå tilsvarende tidligt hjem og så eventuelt koble på systemerne derhjemme. Trods sin alder har Anja Deleuran allerede været hos Mærsk i snart 15 år. Først var hun otte år i det daværende Mærsk Air, og siden er det blevet til syv år på Esplanaden i København. Det var ganske vist de vide grænser for, hvad en advokat kan beskæftige sig med, der appellerede til Anja Deleuran under studieog fuldmægtigtiden. Men hun kom også til at værdsætte muligheden for at fordybe sig i en enkeltdisciplin hos Mærsk. - Jeg synes stabilitet er en lidt overset størrelse folk er ofte på vej et nyt sted hen. Jeg er selvfølgelig privilegeret af, at Mærsk er en stor koncern, der giver gode muligheder for at rykke rundt og prøve noget forskelligt. Det er godt at være nysgerrig og fremadstræbende, men jeg synes også, at vi skal huske værdien af stabilitet og erfaring i enkeltdiscipliner, mener hun. 16 ADVOKATEN 08/13

17 ANJA DELEURAN Uddannet jurist fra Københavns Universitet i Fuldmægtig hos A.P. Møller Mærsk. Alder: 36 år Arbejdsplads: A.P. Møller Mærsk Privat: Gift og har to børn på fire og syv år Fritid: Løber og spiller firmatennis. Har netop gennemført en halvmaraton. ADVOKATEN 08/13 17

18 LØSLADT OG GÆLDSAT Dummebøder giver kafkask situation for løsladte Ny forskning støtter Advokatsamfundets argumenter for at ændre regler for betaling af sagsomkostninger i straffesager. Den nuværende ordning medvirker til at fastholde dømte i et kriminelt parallelsamfund. TEKST: RIE DUUN JEG KAN HELLER IKKE FORSTÅ, da jeg røg i spjældet, der siger de til mig Sølver, du har ret til en advokat. Har du ikke råd til en, så får du beskikket en og bla, bla, bla. Men hvorfor får jeg så en regning på ? Så kan det sgu da være lige meget. (...) hvordan kan man så sende en regning for det bagefter? (...) som jeg forstod det, så hvis du ikke har råd til en advokat, så kan vi beskikke en til dig. Det er det samme som at sige, at så får du en alligevel, og så koster det dig ikke noget. Men nej, nej. Du kommer til at betale nøjagtig det samme, som hvis du havde haft råd. der har vi lige siddet og diskuteret, hvad man egentlig betaler for, og det ved jeg stadigvæk ikke den dag i dag, og det er min tredje dom, ikke. Citaterne er fra retssociolog ph.d. Annette Olesens afhandling Løsladt og gældsat, som bygger på en lang række interviews med 41 dømte i staffesager. Afhandlingen dokumenterer, at det eksisterende regelsæt, hvor dømte ofte løslades efter straf med en gæld, der forekommer dem uoverskuelig og ubetalelig, meget effektivt modarbejder samfundets interesse i at sluse tidligere straffede ind i et normalt og lovlydigt liv. - Jo mere retskaffent den tidligere straffede forsøger at leve, jo flere negative følger af gælden vil han ofte opleve, siger Annette Olesen. Hendes afhandling belyser, at gælden påvirker fire væsentlige kriminalpræventive faktorer meget negativt. Det gælder arbejde, uddannelse, permanent bolig og nye sociale samt ressourcestærke relationer. For eksempel er incitamentet til at skaffe sig et arbejde og have en officiel indkomst ikke stor, når man mange år frem i tiden alligevel skal leve af et rådighedsbeløb svarende til kontanthjælp, fordi Skat inddriver gælden til sagsomkostninger blandt andet gennem lønindeholdelse. Det betyder, at den tidligere straffede i praksis hverken kan eje bolig eller aktiver af en vis økonomisk værdi, da der kan gøres udlæg i aktiverne for at inddrive gælden. Endelig giver flere af de interviewede udtryk for, at de har svært ved at etablere nye, nære relationer for eksempel til en kæreste, fordi de ikke vil byde vedkommende de økonomiske vilkår, de selv er underlagt. DØMT UDE AF SAMFUNDET Som gældsat og tidligere straffet betyder det ifølge Annette Olesens forskning, at der kan være visse fordele ved at leve i et kriminelt parallelsamfund, hvor man ikke bruger banken og ikke har en registreret indtægt eller bolig, så besøg af Skat, politi og fogeden begrænses. Derfor mener hun, at reglerne om at pålægge sagsomkostninger i straffesager i realiteten kan fastholde straffede i en kriminel løbebane. Desuden kan der være nogle fordele ved at indgå i bandemiljøerne, når man er gældsramt og løsladt. - At være del af en gruppe eller rockerbande kan være en fordel, hvis man bliver løsladt med en stor gæld, og derfor ikke har interesse i at have en registreret folkeregister adresse eller et officielt job. De månedlige bidrag fra klubkassen under afsoningen kan dække forskellige uforudsete udgifter, og klubhuset kan i en periode sikre kost og logi. Derudover har banderne ofte et stort netværk til potentielle arbejdsgivere, der har en forståelse for, at man skal have hele eller dele af lønnen udbetalt sort, forklarer hun. Gælden indvirker derfor på flere måder negativt på det resocialiserende arbejde med de tidligere straffede, mener Annette Olesen. TO STRATEGIER FOR OVERLEVELSE Mange førstegangsvaretægtsfængslede er slet ikke klar over, at de senere bliver pålagt udgifterne til sagsomkostninger, hvis de bliver dømt af de 41 dømte, som jeg har interviewet, var i første omgang slet ikke bekendt med, at de skulle betale for sagens omkostninger, og det betyder ofte, at de får en regning, som de ikke har haft mulighed for at holde nede, fordi de ikke forstår spillets regler, og ikke ved, hvor de kan spare, siger Annette Olesen. Men senere, når de dømmes anden og tredje gang, har de indsatte lært at navigere, og de finder deres egne strategier. Annette Olesen har belyst to forskellige GÆLDEN EFTERGIVES SJÆLDENT Straffedes gæld til sagsomkostninger i Danmark: I 2013 deler skyldnere fordringer på gennemsnitligt kr. Restancer udgjorde i jan mio. kr. Fra er gælden steget fra mio. kr. til mio. kr. Fra er inddrivelsen steget fra 23 mio. kr. til 24 mio. kr. Fra jan til maj 2013 har 172 personer fået eftergivet i alt 8,1 mio. kr. I samme periode har 268 personer fået gældssaneret knap 5.5 mio. kr. Løsladt og Gældsat af ph.d. Annette Olesen er udkommet på Jurist- og Økonomforbundets forlag, 390 sider, 475 kr. 18 ADVOKATEN 08/13

19 reaktionsmønstre hos de varetægtsfængslede. Hun kalder dem de spenderende og de sparsommelige. Begge handlemønstre har uhensigtsmæssige konsekvenser set med samfundets øjne. De spenderende er typisk indsatte, som er ligeglade med den gæld, de pådrager sig, fordi de ikke anerkender den og ved, at de aldrig vil komme til at betale den. - De kan endda sommetider se det som en slags hævn over samfundet at skabe så mange udgifter for staten som muligt, velvidende at de aldrig vil betale en krone af dem, fortæller Annette Olesen. - De er virkelig dyre for samfundet, og de er slet ikke bevidste om, hvilke konsekvenser det kan få for dem senere i livet, at de for eksempel sjældent vil få mulighed for at eje noget, siger Annette Olesen. Den anden gruppe er de sparsommelige, som sparer på deres straffesags udgifter, hvor de kan. Det fører dem ind i en retssikkerhedsmæssig gråzone. - De sparsommelige er optaget af at pådrage sig så lidt gæld som muligt, og de vil derfor være tilbøjelige til at tilstå, undlade at anke og til at afslå eller minimere den advokatbistand, som de har ret til, vurderer Annette Olesen. GÆLD SOM OVERRASKELSE Endnu et problem i den danske praksis er, at de dømte ikke altid får oplyst, hvor meget de skal betale. Omkostninger til forsvarsadvokaten oplyses, men det gør de øvrige sagsomkostninger til eksterne tekniske undersøgelser eller særlig ekspertbistand ikke nødvendigvis. Derfor har de straffede ikke mulighed for at gøre indsigelser mod kravet, før fristen på 14 dage efter domsafsigelsen er overskredet. Det har Advokatsamfundets Strafferetsudvalg også bemærket i sit forslag til ændringer af reglerne, der blev fremlagt som en del af en større rapport sidste år. Rapportens hovedkonklusion er et forslag om, at der generelt bør tages hensyn til den dømtes reelle betalingsevne og formueforhold, når der pålægges sagsomkostninger en praksis som man kender fra bødestraffe ved færdselsforseelser. Formanden for Advokatrådets Strafferetsudvalg, Sysette Vinding Kruse, mener, at det er en kafkask situation. - Op til flere år efter domsafsigelsen kan man risikere at få meddelelse om sagsomkostninger, der skal betales. På det tidspunkt har man ingen kontakt med sin forsvarer længere, og de færreste ved, at de kan indbringe sagen for retten. Vil man endelig det, bliver det sandsynligvis en anden dommer end den, der kender sagen, som skal tage stilling. DUMMEBØDER - De indsatte forstår det heller ikke. De omtaler sagsomkostningerne som dummebøder fra staten, siger Annette Olesen. Eftergivelse af gæld vedrørende sagsomkostninger er i Danmark en meget langsom procedure, idet Skat generelt først overvejer gældseftergivelse efter en periode på 5-10 år. - En tidshorisont på 5-10 år er der ingen af dem, jeg har interviewet, der kan overskue. Man er nødt til at være realistisk, se på folks livsbetingelser og forstå, at de fleste, der falder tilbage i ny kriminalitet, gør det kort tid efter deres løsladelse. De første år er de bare sårbare. Og så nytter det ikke, at vi laver regler for eftergivelse, der har årelange udsigter. Det er et spørgsmål om, hvor meget uformel straf man ønsker at påføre mennesker, der gerne vil tilbage i samfundet. Skal de straffes økonomisk i et år eller to år? Jeg mener slet ikke, de bør straffes mere, siger Annette Olesen. INTERNATIONAL MÅBEN Danmark er det eneste skandinaviske land, der ikke tager hensyn til den straffedes socio-økonomiske situation, når sagsomkostningerne regnes ud og pålægges, og internationalt er fagfolk ofte målløse over, at man i Danmark ikke kan se, at det er en rigtig dårlig forretning for samfundet, siger Annette Olesen. Både i Sverige og Norge tager man hensyn til den dømtes indtægt og andre forhold, når regningen gøres op efter domsafsigelsen. Derfor bliver mindre velstillede personer oftest slet ikke pålagt at betale sagsomkostninger. I Grønland skal den dømte også kun undtagelsesvis betale sagens omkostninger. - Hvis jeg var justitsminister ville jeg egentlig være lidt flov over det her problem, som man mig bekendt håndterer mere elegant i alle andre EU-lande. Derudover ville jeg være bekymret for, om nogen en dag ville efterprøve om pålæggelse af sagsomkostninger i straffesager i Danmark er i strid med SYSETTE VINDING KRUSE Advokat og partner hos Homann Advokater, dr.jur. i 1984 med afhandlingen 'Erhvervslivets Kriminalitet'. Medlem af Advokatrådet, formand for Strafferetsudvalget. ANNETTE OLESEN Retssociolog, videnskabelig assistent på Juridisk Institut, Syddansk Universitet. retten til retfærdig rettergang ved Menneskerettighedsdomstolen, når vi nu ikke har en reel eftergivelsesmulighed herhjemme, siger Annette Olesen. Både Sysette Vinding Kruse og Annette Olesen efterlyser flere økonomiske argumenter til at lægge pres på politikerne. - Som forskere har vi endnu ikke været gode nok til at belyse, om det samfundsøkonomisk er en dårlig forretning at gældsætte de mennesker, der gerne vil reintegreres og være et aktiv for samfundet, men på grund af gælden mister incitamentet til at arbejde og uddanne sig. Dem, der bare vil ud at begå mere kriminalitet, tæller jo i forvejen ikke med i regnskabet, de bonner under alle omstændigheder kun ud på udgiftssiden, siger Annette Olesen. Der findes i dag ikke et samlet overblik over de samfundsmæssige omkostninger ved den gældsspiral, som tidligere straffede placeres i, og de konsekvenser det har for deres livsvalg. I alt inddriver Politi og Skat gennemsnitligt 20 procent af den samlede gæld, der bliver pålagt som sagsomkostninger. - Derfor er det også værd at bemærke, at Advokatrådets forslag om at tage betalingsevne med i betragtning, når man pålægger omkostninger, ikke kommer til at koste staten penge. Langt hovedparten af sagsomkostningerne inddrives aldrig, og den del, der faktisk inddrives, kommer fra folk, som kan og vil betale. De ville alligevel blive pålagt at betale sagsomkostninger, siger Sysette Vinding Kruse. Advokatrådets rapport førte allerede for halvandet år siden til, at Rådets Strafferetsudvalg fik foretræde for Folketingets Retsudvalg. I indeværende år vil Folketinget nedsætte et udvalg, som skal gennemgå problemerne omkring pådømmelse af sagsomkostninger med henblik på en revision af reglerne. ADVOKATEN 08/13 19

20 SKAT PÅ ANKLAGE- BÆNKEN I EN SKATTESAG Er efterforskningen i skattesager så uafhængig, som den bør være? Og er borgerne godt nok beskyttet, fra sagen opstår hos Skat, til den kommer for retten? Det er blot et par af de spørgsmål, som Advokatrådets Skatteudvalg tager op i et nyt debatoplæg, Skat og Straf, hvor der er fokus på både problemstillinger og løsninger. TEKST: HANNE HAUERSLEV NIELS NIELSEN ER BEGEJSTRET FOR sin firmabil, som ligger i den tunge vægtklasse. Værdien af den fri bil skal selvangives, men af grunde som vi ikke kender sker det først, da Skat opdager problemet og træffer en afgørelse. Afgørelsen kan påklages inden for tre måneder. Det bliver den ikke. I stedet betaler Nielsen sin skat. Men dermed er sagen ikke nødvendigvis ude af verden. I Skat går sagen nemlig videre til Ansvarsafdelingen, der skal vurdere, om Nielsen skal have en bøde. Det får han. Hvis skatteværdien af den fri bil er på mere end kroner, eller hvis han nægter at betale bøden, bliver sagen sendt videre til anklagemyndigheden. Og så er det, at retssikkerheden kan begynde at svigte, mener Advokatrådets Skatteudvalg, der netop har udgivet et debatoplæg, der peger på flere skattemæssige problemstillinger. Oplægget har været halvandet år undervejs og er udarbejdet af et underudvalg, der blev nedsat efter en retssikkerhedskonference om skat i Skatteadvokat Martin Bekker Henrichsen fra Skatteadvokaterne beskæftiger sig med skat og straf og har siddet med i underudvalget. Han mener, at der kan opstå et retssikkerhedsmæssigt problem, når anklagemyndigheden overtager sagen fra Skat. Anklagemyndigheden læner sig nemlig meget ofte op ad Skats vurderinger, mener han. - Efter retsplejelovens regler er det alene anklagemyndigheden, der kan efterforske straffesager og rejse tiltale. Det ligger der en stor retssikkerhed i. Men når Skat afleverer en pakke med tiltalebegæring hos anklagemyndigheden er hele sagen linet op med bilag og skatteretlige vurderinger. Det kan være meget kompliceret stof, og det betyder, at anklagemyndigheden ofte ikke går ind i en reel efterforskning på egen hånd, men lægger Skats vurderinger til grund i sagen, forklarer Martin Bekker Henrichsen. NÅR ANKLAGEMYNDIGHEDEN BLIVER POSTKONTOR Som forsvarer tager han som led i skattestraffesagen ofte kampen op med Skats skatteretlige ansættelse og påpeger fejl og mangler i ansættelserne. I den situation vil anklagemyndigheden herefter oftest gå tilbage til Skat for at få Skats vurdering. Skats stillingtagen til, om der er en sag eller om den skal ændres, sendes herefter MARTIN BEKKER HENRICHSEN Advokat, medlem af Advokatrådets Skatteudvalg. Har igennem mange år arbejdet med skat og straf. Partner hos Skatteadvokaterne. 20 ADVOKATEN 08/13

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten.

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten. FORRETNINGSBETINGELSER Nærværende Forretningsbetingelserne gælder, medmindre andet konkret er aftalt på skrift, for alle advokatopgaver, som Copenhagen Counsel Advokatpartnerselskab udfører for Klienten.

Læs mere

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte Skatterådgivning Rådgivning For erhverv HjulmandKaptain kan rådgive erhvervsdrivende i alle skatteretlige forhold. Vores rådgivning er særlig relevant, hvis du for eksempel skal: Etablere selskaber Købe

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 STYRKET RETSSIKKERHED FOR BORGERNE I SAGER MOD STATEN 4 MYNDIGHEDER MÅ IKKE TILBAGEHOLDE OPLYSNINGER,

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Forsetty Advokathjælp

Forsetty Advokathjælp Forsetty Advokathjælp Vilkår af 1. november 2014 1. Almindelige vilkår 1.1 Hvem er dækket af Advokathjælp Advokathjælpen gælder for den person, som er har (i) modtaget Advokathjælpsbevis, (ii) har købt

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

ANKLAGER. gå selv? Så har vi det rette job

ANKLAGER. gå selv? Så har vi det rette job ANKLAGER Er du en holdspiller, der kan gå selv? Så har vi det rette job mange muligheder Anklagemyndigheden er en del af Justitsministeriet. På hele ministerområdet har vi fokus på en bred og målrettet

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

2 0 A D V O K A T E N 0 6 / 2 0 1 4

2 0 A D V O K A T E N 0 6 / 2 0 1 4 2 0 A D V O K A T E N 0 6 / 2 0 1 4 P O R T R Æ T EN UHØJTIDELIG PRÆSIDENT Helt uhøjtidelig. Sådan har kolleger beskrevet Højesterets præsident, Poul Søgaard. Den tidligere advokat satte sig for bordenden

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar Den Sociale Retshjælps Fond Stiftet i 2007 som forening 2014 som fond Kontorer

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER Forretningsbetingelserne gælder for alle advokatopgaver, som Compass Advokatfirma udfører for kunden, i det omfang de ikke konkret er fraveget ved anden skriftlig

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Advokater splittede om blinde domsmænd

Advokater splittede om blinde domsmænd Advokater splittede om blinde domsmænd 23-06-2008 Må en højt begavet blind person afvises som domsmand, mens en småt begavet - seende - person godt kan dømme i en sag? Advokater og dommere er rygende uenige.

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Gør det du er bedst til, det gør Eivind

Gør det du er bedst til, det gør Eivind Gør det du er bedst til, det gør Eivind Interview med Eivind Kolding. Stud.jur. har mødt ordførende direktør for Danske Bank, Eivind Kolding, til en samtale om en jurists vej til toppen af dansk erhvervsliv.

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

MORTANG A D V O K A T E R

MORTANG A D V O K A T E R A D V O K AT I N C A S S O MORTANG A D V O K A T E R K O N C E P T, P R I S E R O G A F R E G N I N G Hos Mortang Advokater har vi udviklet en række incasso-styringssystemer, som medfører, at vores klienter

Læs mere

Interessekonflikter i advokaters bestyrelsesarbejde

Interessekonflikter i advokaters bestyrelsesarbejde Interessekonflikter i advokaters bestyrelsesarbejde Punkt 1. Indledning Danske Advokater ønsker at vise, hvilken værdi advokater i rollen som bestyrelsesmedlemmer kan tilføre bestyrelser i selskaber, fonde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008

Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008 Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008 Indhold Indledning 2 Hvilke statsinstitutioner er omfattet af aftalen? 2 Hvilke opgavetyper omfatter aftalen? 2 Anden advokatbistand end Kammeradvokaten

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

NR. 04 maj 2013. Farvel. og utak!

NR. 04 maj 2013. Farvel. og utak! UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 04 maj 2013 Farvel og utak! Udlændingeloven er ændret op mod 50 gange og er i dag mere uklar end nogensinde. Alligevel får den fatale konsekvenser for mennesker hver dag,

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk. Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer

Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk. Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer Dansk Psykolog Forening Marts 2015 Når privatpraktiserende

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere