PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF."

Transkript

1 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 08 OKTOBER 2013 ÅRGANG 2013 Følg fire nyuddannede advokater, der lige har taget hul på karrieren PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF.

2 INDHOLD LEDER KORT NYT TEMA: ÅRGANG 2013 Generationen der vil gøre det anderledes. Mød Årgang 2013 en generation med fire advokater, der lige har taget hul på deres karrierer og som Advokaten følger de kommende år. DUMMEBØDER GIVER KAFKASK SITUATION FOR LØSLADTE Den nuværende ordning for betaling af sagsomkostninger i straffesager fastholder dømte i et kriminelt parallelsamfund og truer retssikkerheden mener retssociolog Annette Olesen SKAT OG STRAF: NYT DEBATOPLÆG FRA ADVOKATRÅDETS SKATTEUDVALG Er efterforskningen i skattesager så uafhængig, som den bør være? Og er borgerne godt nok beskyttet, fra sagen opstår hos Skat, til den kommer for retten? 20 EFFEKTIVT TILSYN I EN BEHAGELIG TONE Advokatsamfundet har gennemført en ny evaluering af tilsynsbesøgene. 22 DET BRÆNDER JEG FOR: Hospitalsklovnene er en hjertesag. 24 CHRISTIANSBORGKLUMMEN Jeppe Mikkelsen (RV) skriver om mediernes påvirkning på lovgivningen. Fagligt EUROPÆISK RETSPOLITIK: Samarbejdet med strafferetten buldrer frem TEMA: ANHOLDELSE 32 NYE BØGER 42 NYT JOB: ANNE CATHRINE INGERSLEV 44 NYT OM NAVNE ADVOKATEN 08/13

3 Debitor registret OPENING.DK App en til ipad og iphone Advosys 4 er både det mest integrerede og med app en også det mest fleksible it-system til advokater. Brug det, hvor som helst når som helst. direkte adgang til: sager sagens kontokort dokumentbehandling Fremnoteringer kontaktinformationer Udvidet tidsregistrering du kan downloade app en gratis og bruge den med det samme, hvis du allerede anvender Unik advosys 4. kontakt os på tlf , hvis du er i tvivl. ADVOKATEN 08/13 3 Unik system design Vejle københavn Unik.dk

4 KOLOFON Det Danske Advokatsamfunds formål er efter vedtægten at værne om advokaters uafhængighed og integritet, at påse og håndhæve opfyldelsen af de pligter, der påhviler advokater, at sikre advokaters faglige kompetence, og at virke til gavn for det danske retssamfund. Advokatrådet er det organ, som fastlægger de overordnede linjer og træffer de overordnede beslutninger for Advokatsamfundet. Det gælder opgaverne om at sikre advokaternes integritet og uafhængighed, sikre advokaternes faglige kompetencer, håndhæve de krav, som advokaterne er underlagt, og at arbejde for at gavne retssikkerheden i samfundet. Advokatnævnet behandler klager over advokaters salærer og adfærd. Alle advokater i Danmark er en del af Advokatsamfundet. Advokatnævnet er et lovbestemt og uafhængigt klagenævn, oprettet af Advokatsamfundet efter reglerne i retsplejelovens 144, stk. 1. Advokatnævnet er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Nævnets medlemmer er undergivet lovgivningens regler om tavshedspligt. ADVOKATEN 92. ÅRGANG DIREKTE KOMMUNIKATIONSORGAN for ca advokater og advokatfuldmægtige. Bladet tilgår endvidere retsudvalget, domstolene, anklagemyndigheden, centraladministrationen og en række abonnenter fra det private erhvervsliv. UDGIVER/REDAKTION: ADVOKATRÅDET Kronprinsessegade København K Telefon Fax REDAKTIONSPANEL: Hver en krone går til kræftforskning Bestyrelsen i Dansk Kræftforsknings Fond arbejder gratis, og midlerne fordeles af et ulønnet udvalg af anerkendte kræftforskere. Derfor kan fonden donere hver en krone til landets mest lovende forskningsprojekter. Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder Anja Cordes, advokat Ole Dybdahl, landsdommer, Østre Landsret Thomas Elholm, professor, Syddansk Universitet Carsten Fode, advokat Anne Birgitte Gammeljord, advokat Arne Gram, vicepolitidirektør Svend Bjerg Hansen, landsdommer, Vestre Landsret Rass Holdgaard, advokat Peter Pagh, professor, dr.jur., Københavns Universitet Karsten Havkrog Pedersen, advokat Birgitte Holmberg Pedersen, retspræsident, Helsingør Lars Lindencrone Petersen, advokat Anne Pindborg, advokat Jens Røn, statsadvokat Henrik Stagetorn, advokat Ansvarshavende redaktør: Torben Jensen, Redaktør: Hanne Hauerslev, Redaktionel sekretær: Vibeke Sejer Mølbæk, ANNONCER: FrontMedia Høgevej 5D 3400 Hillerød Telefon Zandra Pihl LAYOUT: Adman Kommunikation Vesterbrogade København V Telefon TRYK: Jørn Thomsen / Elbo AS Essen Kolding Telefon Advokaten er tilmeldt Dansk Oplagskontrol Artikler bragt i Advokaten bliver som hovedregel offentliggjort på Advokatsamfundets hjemmeside. Signerede artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens opfattelse. Redaktionen hæfter ikke for artikelmanuskripter, som er blevet tilsendt uopfordret. For enkelte illustrationer i dette blad har det været umuligt at finde frem til eller komme i kontakt med den retmæssige indehaver af ophavsrettighederne. Såfremt redaktionen på denne måde måtte have krænket ophavsretten, er dette sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelsen i forvejen. Blegdamsvej 28C, 2200 København N, tlf (tirs og tors 9-13) Giro , MEDLEM AF DANSK FAGPRESSE ISSN ISSN (online) 4 ADVOKATEN 08/13

5 LEDER VELKOMMEN TIL ÅRGANG 2013! SELVOM DEN NYUDDANNEDE advokat Martin Sørensen lige nu har travlt med at bygge en helt ny afdeling af et advokatkontor op fra grunden og derfor ikke til daglig reflekterer over begreber som retssikkerhed og retfærdighed, så ser han sig alligevel som en garant for, at klienterne får det, de rent faktisk har krav på og ret til. Det fortæller han i dette nummer af Advokaten, hvor vi tager hul på en ny serie om Årgang 2013, hvor vi følger fire nyuddannede advokater. De vil fremover fortælle om deres tanker og refleksioner om det erhverv, de har valgt, og hvor der nu ligger en lang karriere foran dem. Det er en karriere, som kun lige har taget sin begyndelse, og som lige nu er præget af, at de i et travlt arbejdsliv også skal finde deres egne værdier og være med til at skabe en kultur, der hvor de arbejder. Naaika Hamidi fortæller blandt andet, at hun på sigt gerne vil kaste sig over det frivillige arbejde, og allerede nu har en plan om at gøre en indsats for Reden International. Jeg er glad for at høre sådanne toner fra en ung travl advokat, som i princippet kunne klare sig fint igennem arbejdslivet ved kun at fokusere på de opgaver, der hver dag lander på skrivebordet. Men allerede nu har hun gjort sig tanker om, at det giver en særlig dimension i arbejdslivet at bidrage med pro bono arbejde til samfundet. Måske stammer de værdier fra hendes egen baggrund men jeg er nu også sikker på, at det gør en forskel at være en del af en arbejdskultur, hvor det er en selvfølgelighed at tage del i arbejdet med at virke til gavn for retssamfundet. Det kollegiale arbejde er helt på samme måde som arbejdet for Reden International med til at gavne samfundet. Måske forestiller de unge, nyuddannede advokater sig, at arbejdet i kredsene, i Advokatrådet og i Rådets udvalg udføres af en forsamling nydelige ældre herrer, der for længst har toppet karrieremæssigt. Heldigvis er det langt fra, hvad jeg selv oplever, selvom jeg da gerne indrømmer, at gennemsnitsalderen typisk ligger et godt stykke over de nyuddannede advokaters. Men det skal jo ikke forhindre os i at ændre på det. Og arbejdet er spændende. Efter min bedste overbevisning vil det være en gave for hele advokatstanden, hvis der kommer flere unge advokater ind i det kollegiale arbejde. Det vil give flere nuancer i det arbejde, som er med til at udvikle hele standen. Derfor har Advokatrådet valgt i den kommende rådsperiode at sætte fokus på unge advokater. Det skyder vi i gang med temaet her og vil derudover gerne invitere til at komme og være med i de mange aktiviteter, der er i Advokatsamfundets regi. Jo, det tager lidt tid i en travl arbejdsdag og på et tidspunkt i livet, hvor der for de fleste også er et større hensyn at tage til børn og familie. Men du får så meget mere igen. Du får et netværk, som måske viser sig at blive rygraden i dit arbejdsliv, og du får en stolthed over dit fag, når du er med til at højne retssikkerheden i samfundet. Advokatrådet vil også have fokus på de yngre generationer i de kommende to år. I sidste rådsperiode udviklede vi med støtte fra Dreyers Fond et nyt undervisningsprogram Ret og Rimelighed hvor en del af programmet giver mulighed for, at gymnasier kan få en advokat ud for at tage del i undervisningen og være med til at skabe debat om retssystemet, retfærdighed og kriminalitet. Det vil vi udvikle videre, så programmet for alvor får fat i elever og lærere fremover. Det er allerede en succes, men jeg er sikker på, at vi kan løfte opgaven yderligere. Hvis du nu sidder tilbage og tænker, at det kunne være et interessant AF SØREN JENSTRUP, FORMAND FOR ADVOKATRÅDET Efter min bedste overbevisning vil det være en gave for hele advokatstanden, hvis der kommer flere unge advokater ind i det kollegiale arbejde. Det vil give flere nuancer i det arbejde, som er med til at udvikle hele standen. sted at starte og at det måske er sjovere at få en ung advokat ud at diskutere retssikkerhed med gymnasieeleverne end en ældre herre som mig så tøv ikke med at kontakte Advokatsamfundet. Måske vil din lille indsats gøre en stor forskel og være starten på et kollegialt arbejde, som kun vil gøre dit arbejdsliv rigere. Men pas på for som en god, tidligere rådskollega har sagt, så er det kollegiale arbejde stærkt vanedannende! FOTO: MORTEN HOLTUM ADVOKATEN 08/13 5

6 KORT NYT Hjælp retten med effektiv telefonforkyndelse Telefonforkyndelse er fra juli i år indført i retsplejeloven som ny forkyndelsesform. Retterne vil i den kommende tid opsamle erfaringer med telefonforkyndelse inden for en række forskellige sagstyper. Det vil være en stor hjælp for retten, hvis advokaterne forsyner stævninger, betalingspåkrav, fogedbegæringer med videre med et telefonnummer på modparten, hvor denne ikke er repræsenteret ved advokat. Telefonforkyndelse sker i praksis ved, at retten eller stævningsmanden tager telefonisk kontakt til den person, der skal ske forkyndelse for, og giver meddelelsen telefonisk, hvorefter meddelelsen med bilag sendes til den pågældende sammen med en bekræftelse på forkyndelsen. Domstolene forventer, at telefonforkyndelse i mange tilfælde vil være mere effektiv end stævningsmandsforkyndelse, men der er også sager, hvor det ikke vil være muligt eller hensigtsmæssigt at forkynde telefonisk. Desuden kan telefonforkyndelse ikke bruges i forhold til juridiske personer. Det er som hidtil retten, der træffer beslutning om forkyndelsesform, herunder om man vil forsøge at forkynde telefonisk. NYE RETNINGSLINJER FOR DIGITAL KOMMUNIKATION MED DANMARKS DOMSTOLE Nye retningslinjer beskriver, hvilke dokumenter og henvendelser retterne kan og bør modtage og sende pr. . erstatter samtidig fax. Danmarks Domstole har vedtaget et sæt retningslinjer for brugen af i retternes kommunikation med brugerne. Retningslinjerne gælder både for byretterne og de overordnede retter og beskriver, hvilke dokumenter og henvendelser retten kan og bør modtage og sende pr. . Retningslinjerne trådte i kraft 1. oktober en erstatter samtidig retternes brug af fax. Du kan derfor ikke forvente at kommunikere med retterne pr. fax efter 1. oktober Du kan finde retningslinjerne sammen med oversigter over, hvilke dokumenter du kan modtage og sende digitalt inden for de enkelte fagområder på domstol.dk under Digital post. E-learning og efteruddannelse Advokatsamfundet og Advokatrådets Uddannelsesudvalg inviterer til møde og dialog med udbydere og andre interessenter om erfaringerne med e-learning som efteruddannelse. 20. november 2013 fra kl sætter vi fokus på e-learning. Kom og vær med i dialogen om, hvordan e-learning bliver en del af efteruddannelsen. Advokatsamfundet Kronprinsessegade København K. Tilmeld dig på 6 ADVOKATEN 08/13

7 Havnevigen Tæt på byen - lige ved vandet NCC Bolig Få en bolig ud over det sædvanlige Tænk dig at bo 7 minutter fra Rådhuspladsen med de grønne arealer på Amager Fælled som din baghave, en enestående udsigt over Københavns Havn og vandet lige udenfor døren. Det kan du med strandhusene i Havnevigen på Islands Brygge. Du får m 2 med egen badebro, tagterrasse og overdækket carport. Ring og aftal et personligt møde når det passer dig. nccbolig.dk / ADVOKATEN 08/13 7

8 TEMA: ÅRGANG 2013 TEMAET ER SKREVET AF LENE ROSENMEIER FOTO: CAMILLA SCHIØLER OG PRIVATE Generationen der vil gøre det anderledes 8 ADVOKATEN 08/13

9 Naaika drømmer om at få tid til at arbejde frivilligt for Reden på Vesterbro. Martin har fået en kæmpe udfordring i at starte et nyt advokatkontor helt fra grunden i Odense, og drømmer om at bygge en sproglig bro mellem juraen og klienten. Claus tænker retssikkerhed ind i sit arbejde og vil gøre det ved at forudse ubehagelige overraskelser for klienten. Anjas job hos Mærsk handler også om at forudse det næsten uforudsigelige. Mød Årgang Det er en generation med fire advokater, der lige har taget hul på deres karrierer og som Advokaten følger de kommende år. ADVOKATEN 08/13 9

10 TEMA: ÅRGANG 2013 Skab et netværk for livet Som advokat har du alle muligheder for at få et værdifuldt arbejdsliv sammen med kolleger, som har samme værdier som dig selv, som du har respekt for og kan udvikle dig sammen med. Derfor er det vigtigt, at du tidligt i din karriere skaber et godt netværk. Sådan lyder Iben Winsløws bedste råd til Årgang TEKST: HANNE HAUERSLEV Den største udfordring for den nye generation af advokater bliver at skabe en balance mellem at drive advokatvirksomhed og skabe et rigt og nuanceret arbejdsliv med gode kolleger og meningsfulde opgaver. Det mener advokat Iben Winsløv, der selv er advokat årgang Der bliver meget hurtigt fokus på, at det er vigtigt at få skabt en forretning. Men man skal passe på ikke at falde i den fælde, hvor arbejdet sluger al din energi. Der er meget andet, der gør, at dit arbejdsliv bliver rigt. Det kan være muligheden for at være sammen med kolleger, som har samme værdier som dig selv. Eller det kan være udvikling sammen med andre. Generelt giver det at være advokat mulighed for et berigende arbejdsliv. Nyd det nu, råder Iben Winsløw. Selv har hun brugt det kollegiale arbejde til at skabe et stort netværk, som har været uvurderligt for hendes vej fra ansat advokat til stifter af advokatkontoret på Gammel Strand i København. - For mig startede det i Københavns Advokatforening. Et par af de fuldmægtige, som jeg kendte, fik mig med. Dengang syntes vi, at det var en noget støvet forsamling, og jeg tror da også, at vi trak gennemsnitsalderen en hel del ned. Men der mødte vi alligevel nogle af de advokater, som var kendte i branchen, og vi oplevede dem som vældig interessante at diskutere med. - Samtidig var jeg så privilegeret, at jeg startede min karriere på et advokatkontor, hvor der var en kultur omkring at være aktiv i det kollegiale arbejde. Det betød, at jeg blev inspireret til at gøre det kollegiale arbejde til en del af mit arbejdsliv, siger Iben Winsløw, der senere i sin karriere tog imod den tidligere rådsformand, Jon Stokholms opfordring om at deltage i udvalgsarbejde. PÅ DAGLIGDAGENS TOP TI - Det har både givet mig et perspektiv på min karriere og et uundværligt netværk. Jeg har mødt en masse kolleger fra alle mulige vidt forskellige advokatkontorer. Det har ført masser af nye ting med sig. Når jeg sidder her som arbejdsgiver i dag, giver det mig mulighed for at ringe til andre partnere for lige at høre, hvordan de håndterer en situation. Da jeg var yngre, brugte jeg det til at høre, hvordan lønnen var skruet sammen andre steder eller i forbindelse med jobskifte. Men i det hele taget er det interessant at høre, hvordan andre løser opgaverne. Man kan jo nemt bilde sig ind, at de gør præcis, som man selv gør. Sådan er det bare aldrig, siger Iben Winsløw, der også mener, at hendes forståelse for rollen som advokat er vokset frem med det kollegiale arbejde. - Når du starter som advokat, har du selvfølgelig en fornemmelse af begrebet retssikkerhed og din egen rolle som garant for den. De advokatetiske regler, som er mere håndfaste, og som du har med dig fra advokatuddannelsen, sidder mere på rygraden og selve uafhængigheden er et dna, som du får på advokatkontoret. IBEN WINSLØW Advokat Årgang Stifter og partner i Winsløw Advokater, der er et ejendomsspecialistfirma. Medlem af Advokatrådet. Censor på advokatuddannelsen. Men jeg tror ikke, at de her meget grundlæggende værdier er højt oppe på dagligdagens top ti for en ung nyuddannet advokat. For mit eget vedkommende er det kommet med det kollegiale arbejde, og her efter mange år med den tilgang til faget, er det helt nærværende i min dagligdag, forklarer Iben Winsløw, der aldrig har følt, at det kollegiale arbejde var en svær prioritering. - Jeg kan godt forstå, at tiden er presset i nogle år med karriere og små børn. Men for mig svarer det til at sige, at du ikke har tid til at gå til møde med din klient. Selvfølgelig skal du gøre det. Det er en del af dit arbejde og din karriereudvikling. 10 ADVOKATEN 08/13

11 Klienten skal kunne forstå, hvad jeg siger Advokaten skal tale og skrive i et sprog, klienterne forstår. Det, mener Martin Sørensen, er en grundlæggende forudsætning for at være i stand til at hjælpe dem med at få det, de har krav på og ret til. TEKST: LENE ROSENMEIER Martin Sørensen har lige bestilt et køleskab, en el-kedel, mikroovn, kontorartikler og kaffe ja stort set alt, hvad der er brug for på et advokatkontor. Han arrangerer foredrag og er ved at lave en brochure, alt imens han arbejder på at opbygge et netværk af klienter i Odense og omegn. Han blev færdig som advokat i marts. Siden er det gået rigtig stærkt. Han blev headhuntet af firmaet Isaksen & Nomanni, hvor han i dag er juniorpartner. I september åbnede firmaet en ny afdeling i Odense med Martin som styrmand. Han var ikke i tvivl, da han blev tilbudt jobbet. - Jeg kan godt lide, at det er lidt ligesom at blive selvstændig, samtidig med at jeg har et større firma og mange advokater bag mig, forklarer han. KLIENTEN SKAL FORSTÅ SIN RET Selvom Martin ikke mener, at et begreb som retssikkerhed påvirker hans arbejde i dagligdagen, så reflekterer han alligevel over det. Som advokat ser han sig selv som en slags garant for, at klienterne får det, de rent faktisk har krav på og ret til. Men for at nå dertil, mener han blandt andet, at det er en helt basal forudsætning, at hans klienter altid forstår, hvad han siger og skriver til dem. - Det er vigtigt, at vi som advokater husker at tilpasse vores sprog i forhold til, om det er murermester Hansen eller en jurist i retten, vi har med at gøre. Advokater har jo ikke traditionelt ry for at være så gode til at målrette deres sprog efter, hvem der er i den anden ende, forklarer han. JURA ER HÅNDGRIBELIGT Martin Sørensen startede egentlig med at læse en kombination af økonomi og jura. Men økonomien måtte hurtigt vige pladsen for den rene jura. - Juraen er meget mere håndgribelig. Man er jo i berøring med den konstant i sin hverdag, og det er netop det, der har holdt min interesse gennem studiet og uddannelse. Indtil videre er Martin ene mand på kontoret. Men snart kommer en sekretær til, og planen er at udvide medarbejderstaben yderligere over de næste år. Planen er, at han skal være partner i firmaet inden for en kort årrække. MARTIN SØRENSEN Uddannet jurist på Syddansk Universitet i Odense i 2009 som en af de første årgange. Fuldmægtig hos Bjarne Skøtt Jensen, Jensen Advokatfirma ApS i Vejle. Alder: 29 år Arbejdsplads: Isaksen & Nomanni, Odense Arbejdsområde: Bolighandler og generel erhvervsrådgivning. Privat: Gift Fritid: Familie, venner, hundetræning, motion. ADVOKATEN 08/13 11

12 TEMA: ÅRGANG 2013 Kunsten at opbygge et netværk Der holder en gokart parkeret foran et advokatkontor i Viborg. Det er den nyuddannede advokat Claus Pedersen, som af og til tager et par runder på racerbanen efter jobbet. For ham handler det at være advokat i høj grad om at skabe relationer og tillid. D TEKST: et er ikke kun på go kartbanen, at det går hurtigt for Claus Pedersen. Det gør det også i jobbet som advokat hos Dahl Advokatfirma. - Man sidder ikke og venter på, at klienterne ringer, men er opsøgende og spørger for eksempel om, hvordan det går, og hvad der rører sig, når man er ude og besøge dem, fortæller Claus Pedersen, der blev færdig som advokat i starten af året. AT HOLDE SIG TIL SANDHEDEN De tætte relationer og opbygning af netværk er ifølge Claus Pedersen helt centralt for ham som advokat. - Det er min opgave at identificere problemstillinger i tide, så kunderne slipper for ubehagelige overraskelser. Det kræver, CLAUS PEDERSEN Uddannet jurist i 2010 fra Aarhus Universitet. Fuldmægtig hos Lett i Aarhus. Alder: 31 år Arbejdsplads: Dahl Advokatfirma, Viborg Privat: Kæreste, to børn på tre og to år Fritid: Kører motorcykel og gokart. LENE ROSENMEIER at der er opbygget et tillidsforhold mellem mig og klienten, forklarer han. Han sætter retssikkerhed lig med at holde sig til sandheden. - Det handler for mig meget om at få belyst sagens faktum ordentligt fra starten, så jeg ærligt kan sige til mine klienter, om de har en sag eller ej, forklarer Claus Pedersen, der til daglig sidder i advokatfirmaets procesafdeling og primært arbejder med retssager. JURA ER LOGISK Det var især det løsningsorienterede, der tiltalte ham ved jurastudiet og advokatfaget, da han som ung premierløjtnant af reserven skulle vælge en karrierevej. - Jura handler dybest set om logisk tænkning og er meget håndgribelig. Man tager en praktisk problemstilling og bruger juraen til at løse den med. Jo mere jeg har arbejdet med det, jo sjovere er det blevet, siger Claus Pedersen. Hans næste mål er at opnå møderet for landsretten. For han har fundet sig rigtig godt til rette i rollen som advokat. Inden da bliver det sikkert til et par runder med gokarten, før turen går hjem til familien. 12 ADVOKATEN 08/13

13 VÆKSTEN I AARHUS FORTSÆTTER VI ER KLAR TIL NÆSTE SKRIDT - ER DU? HjulmandKaptain har siden 2009 udviklet forretningen i Aarhus, og vi ønsker nu at konsolidere vores tilstedeværelse yderligere i Østjylland. Vi er derfor på udkik efter lokale personer eller advokatvirksomheder, der er interesseret i at indgå i et formelt samarbejde, opkøb eller fusion. Mulighederne er mange, og for os er det vigtigste, at relationen bygger på et ægte ønske om at ville udvikle forretningsmulighederne sammen. Specialiserede kompetenceområder har særlig interesse, og vil kunne danne grundlag for en effektiv opgavevisitation på tværs af vores kontorer. HjulmandKaptains forretningsmodel har gennem årene opnået respekt blandt vores mange loyale kunder og samarbejdspartnere. Fokus er på erhverv, men vi er også interesserede i et samarbejde med privatspecialiserede advokater. I dag beskæftiger HjulmandKaptain sig med en lang række juridiske forretningsområder og specialer. Vi arbejder derfor løbende på at udbygge specialiseringen af alle jurister inden for relevante juridiske fagområder. HjulmandKaptains succes bygger primært på vores dygtige medarbejderne, som løbende servicerer kunderne og imødekommer kundens behov indenfor rammerne af en moderne og professionel organisationsform. For os betyder dette blandt andet, at der i vores virksomhed skal være plads til den enkelte person i et godt socialt miljø, der bygger på høj faglighed og plads til godt humør. HjulmandKaptain har som Norddanmarks største advokatvirksomhed altid tilstræbt, at udviklingen i virksomheden sker gennem kontrolleret organisk vækst. Dette har medført, at vi i dag er en sund og udviklingsorienteret advokatvirksomhed, der pt. beskæftiger 130 medarbejdere, heraf 50 jurister. HjulmandKaptain har kontorer i Aarhus, Aalborg, Frederikshavn og Hjørring. Såfremt du er interesseret i at høre mere om mulighederne, kan du under fuld fortrolighed kontakte direktør Anders Thorup på mobil eller mail Læs mere på hjulmandkaptain.dk. HjulmandKaptain er blandt Danmarks største advokatfirmaer med 130 ansatte, heraf 50 jurister, som alle samarbejder inden for en lang række juridiske specialistområder. Ring på tel eller læs mere om os på ADVOKATEN 08/ _Ann_Advokaten_176x250mm_TRYK.indd 1 26/09/

14 TEMA: ÅRGANG 2013 Lighed for loven fungerer faktisk Et utal af bøger var læst og mangfoldige kurser gennemført, da Naaika Himidi blev færdig som advokat tidligere i år. Undervejs har hun ved selvsyn konstateret, at de ting hun lærte, også virker i praksis. TEKST: LENE ROSENMEIER Domstolene er gode til at behandle alle ens, uanset om det er en direktør i en større koncern eller en mindre selvstændig erhvervsdrivende. Det har jeg været rigtig glad for at se. Jeg kan konstatere, at det, jeg har lært om lighed for loven og forudsigelighed ved domstolene, rent faktisk fungerer. Sådan lyder det fra advokat Naaika Himidi. Hun arbejder med finansierings- og insolvensret hos Kromann Reumert i København. Det har ofte ført hende forbi skifteretten, hvor hun har gjort sig karrierens første erfaringer med, hvad retssikkerhed betyder i praksis. IKKE BARE JURA Naaikas fuldmægtigtid har løbet parallelt med finanskrisen, og det har hun mærket på klienterne. - Krisen har påvirket den måde, virksomheder bruger deres advokat på, og det kræver, at vi tænker på nye måder. Den omstilling er en udfordring både for branchen og for mig personligt. Naaika ser det som sin største udfordring at levere en advokatydelse, som faktisk skaber værdi for klienterne. - Klienterne efterspørger resultater, der går længere end blot den strengt juridiske ydelse. De har en berettiget forventning om, at vi har et indgående kendskab til deres forretning og kan føje kommercielle elementer til juraen, forklarer Naaika. DREVET AF METODEN Naaika ville egentlig slet ikke have været jurist eller advokat, men endte alligevel med juraen lidt ad omveje. - Som matematisk student troede jeg faktisk, at jeg skulle være farmaceut eller kemiingeniør. Men metoden i historie tiltalte mig egentlig mere end naturvidenskaben. Så jeg overvejede, hvilke uddannelser der havde nogenlunde samme metode som historie og fik så øje på jura, forklarer hun. Og den juridiske metode skulle vise sig at passe hende rigtig godt. - Det har faktisk været metoden, der har drevet mig gennem studiet og fuldmægtigtiden. Det at være advokat og advokatfuldmægtig er jo i virkeligheden et meget praktisk arbejde. Juraen er et redskab, som vi bruger til at løse problemer med, og jeg tror, det at være problemknuser, tænder os alle sammen. VIL GERNE ARBEJDE FRIVILLIGT Naaika kan ikke forestille sig at lave andet, end det hun gør lige nu. Men hun håber, at fremtiden som advokat også kommer til at byde på mulighed for at lave noget frivilligt arbejde. - Det ville give mening for mig at lægge nogle af mine kræfter i en organisation som for eksempel Reden International, da jeg bor på Vesterbro og derfor ser ofrene for blandt andet menneskehandel hver dag. Det er ikke utænkeligt, at Naaika kan få afløb for sit ønske. Kromann Reumert har nemlig som led i sin CSR-politik indgået pro bono-samarbejder med en række humanitære organisationer, som modtager juridiske ydelser fra firmaet det gælder blandt andet Reden International. Det frivillige arbejde skal foregå i fritiden noget der ikke er meget af i Naaikas kalender i disse år, hvor arbejdsdagene i snit sniger sig op på omkring de ti timer. - Der kan især være meget lange dage i forbindelse med transaktionsbaseret arbejde, men det er for en afgrænset periode. Så på et tidspunkt vil jeg meget gerne gøre alvor af det og arbejde frivilligt. FAKTA OM NAAIKA HIMIDI Uddannet jurist fra Københavns Universitet i Fuldmægtig hos Kromann Reumert. Alder: 30 år Bopæl: Vesterbro Arbejdsplads: Kromann Reumert Advokat: 2013 Fritid: Koncerter, byliv, fitness, rejser. 14 ADVOKATEN 08/13

15 ADVOKATEN 08/13 15

16 TEMA: ÅRGANG 2013 At forudse det uforudsigelige Begreber som forudsigelighed og stabilitet spiller en afgørende rolle i advokat Anja Deleurans hverdag både fagligt og privat. TEKST: LENE ROSENMEIER Det var egentlig advokatfagets vide faglige grænser, der lokkede, da Anja Deleuran skulle vælge, hvad hun ville være. Og hun skulle da også komme til at arbejde med vide grænser i mere end en forstand. I dag er hun specialiseret i at føre internationale compliance- og risk managementspørgsmål sikkert i havn hos Mærsk-koncernen. - Vi analyserer på A.P. Møllergruppens risici og tilpasser vores forsikringer derefter. På den måde understøtter jeg den strategi, virksomheden har lagt og hjælper den til at balancere de kommercielle ønsker i forhold til de juridiske udfordringer, der måtte være rundt omkring i forskellige lande, forklarer hun om jobbet. Anja Deleurans job handler i høj grad om at forudse det næsten uforudsigelige en opgave, der især kan være kompleks, når der er udenlandsk lovgivning med inde i billedet. - I Danmark har vi et lovgivningstungt samfund, hvor vi er vant til, at vi ofte kan forudse betydningen af en bestemt lovgivning. Det giver en høj grad af retssikkerhed. Men når vi opererer i andre lande, kan det være langt mere udfordrende, fordi der for eksempel er uklar lovgivning eller mangel på retspraksis. Det er så blandt andet mit job at se, hvad det kommer til at betyde for vores butik. STABILITET ER EN OVERSET TING I forhold til privatlivet sætter Anja også pris på en vis grad af forudsigelighed. Med to små børn derhjemme er fleksibilitet i jobbet afgørende for hende. - Det er vigtigt for mig, at jeg har en god mavefornemmelse, både når jeg er på arbejde og når jeg er hjemme. Derfor møder jeg tidligt og har mulighed for at gå tilsvarende tidligt hjem og så eventuelt koble på systemerne derhjemme. Trods sin alder har Anja Deleuran allerede været hos Mærsk i snart 15 år. Først var hun otte år i det daværende Mærsk Air, og siden er det blevet til syv år på Esplanaden i København. Det var ganske vist de vide grænser for, hvad en advokat kan beskæftige sig med, der appellerede til Anja Deleuran under studieog fuldmægtigtiden. Men hun kom også til at værdsætte muligheden for at fordybe sig i en enkeltdisciplin hos Mærsk. - Jeg synes stabilitet er en lidt overset størrelse folk er ofte på vej et nyt sted hen. Jeg er selvfølgelig privilegeret af, at Mærsk er en stor koncern, der giver gode muligheder for at rykke rundt og prøve noget forskelligt. Det er godt at være nysgerrig og fremadstræbende, men jeg synes også, at vi skal huske værdien af stabilitet og erfaring i enkeltdiscipliner, mener hun. 16 ADVOKATEN 08/13

17 ANJA DELEURAN Uddannet jurist fra Københavns Universitet i Fuldmægtig hos A.P. Møller Mærsk. Alder: 36 år Arbejdsplads: A.P. Møller Mærsk Privat: Gift og har to børn på fire og syv år Fritid: Løber og spiller firmatennis. Har netop gennemført en halvmaraton. ADVOKATEN 08/13 17

18 LØSLADT OG GÆLDSAT Dummebøder giver kafkask situation for løsladte Ny forskning støtter Advokatsamfundets argumenter for at ændre regler for betaling af sagsomkostninger i straffesager. Den nuværende ordning medvirker til at fastholde dømte i et kriminelt parallelsamfund. TEKST: RIE DUUN JEG KAN HELLER IKKE FORSTÅ, da jeg røg i spjældet, der siger de til mig Sølver, du har ret til en advokat. Har du ikke råd til en, så får du beskikket en og bla, bla, bla. Men hvorfor får jeg så en regning på ? Så kan det sgu da være lige meget. (...) hvordan kan man så sende en regning for det bagefter? (...) som jeg forstod det, så hvis du ikke har råd til en advokat, så kan vi beskikke en til dig. Det er det samme som at sige, at så får du en alligevel, og så koster det dig ikke noget. Men nej, nej. Du kommer til at betale nøjagtig det samme, som hvis du havde haft råd. der har vi lige siddet og diskuteret, hvad man egentlig betaler for, og det ved jeg stadigvæk ikke den dag i dag, og det er min tredje dom, ikke. Citaterne er fra retssociolog ph.d. Annette Olesens afhandling Løsladt og gældsat, som bygger på en lang række interviews med 41 dømte i staffesager. Afhandlingen dokumenterer, at det eksisterende regelsæt, hvor dømte ofte løslades efter straf med en gæld, der forekommer dem uoverskuelig og ubetalelig, meget effektivt modarbejder samfundets interesse i at sluse tidligere straffede ind i et normalt og lovlydigt liv. - Jo mere retskaffent den tidligere straffede forsøger at leve, jo flere negative følger af gælden vil han ofte opleve, siger Annette Olesen. Hendes afhandling belyser, at gælden påvirker fire væsentlige kriminalpræventive faktorer meget negativt. Det gælder arbejde, uddannelse, permanent bolig og nye sociale samt ressourcestærke relationer. For eksempel er incitamentet til at skaffe sig et arbejde og have en officiel indkomst ikke stor, når man mange år frem i tiden alligevel skal leve af et rådighedsbeløb svarende til kontanthjælp, fordi Skat inddriver gælden til sagsomkostninger blandt andet gennem lønindeholdelse. Det betyder, at den tidligere straffede i praksis hverken kan eje bolig eller aktiver af en vis økonomisk værdi, da der kan gøres udlæg i aktiverne for at inddrive gælden. Endelig giver flere af de interviewede udtryk for, at de har svært ved at etablere nye, nære relationer for eksempel til en kæreste, fordi de ikke vil byde vedkommende de økonomiske vilkår, de selv er underlagt. DØMT UDE AF SAMFUNDET Som gældsat og tidligere straffet betyder det ifølge Annette Olesens forskning, at der kan være visse fordele ved at leve i et kriminelt parallelsamfund, hvor man ikke bruger banken og ikke har en registreret indtægt eller bolig, så besøg af Skat, politi og fogeden begrænses. Derfor mener hun, at reglerne om at pålægge sagsomkostninger i straffesager i realiteten kan fastholde straffede i en kriminel løbebane. Desuden kan der være nogle fordele ved at indgå i bandemiljøerne, når man er gældsramt og løsladt. - At være del af en gruppe eller rockerbande kan være en fordel, hvis man bliver løsladt med en stor gæld, og derfor ikke har interesse i at have en registreret folkeregister adresse eller et officielt job. De månedlige bidrag fra klubkassen under afsoningen kan dække forskellige uforudsete udgifter, og klubhuset kan i en periode sikre kost og logi. Derudover har banderne ofte et stort netværk til potentielle arbejdsgivere, der har en forståelse for, at man skal have hele eller dele af lønnen udbetalt sort, forklarer hun. Gælden indvirker derfor på flere måder negativt på det resocialiserende arbejde med de tidligere straffede, mener Annette Olesen. TO STRATEGIER FOR OVERLEVELSE Mange førstegangsvaretægtsfængslede er slet ikke klar over, at de senere bliver pålagt udgifterne til sagsomkostninger, hvis de bliver dømt af de 41 dømte, som jeg har interviewet, var i første omgang slet ikke bekendt med, at de skulle betale for sagens omkostninger, og det betyder ofte, at de får en regning, som de ikke har haft mulighed for at holde nede, fordi de ikke forstår spillets regler, og ikke ved, hvor de kan spare, siger Annette Olesen. Men senere, når de dømmes anden og tredje gang, har de indsatte lært at navigere, og de finder deres egne strategier. Annette Olesen har belyst to forskellige GÆLDEN EFTERGIVES SJÆLDENT Straffedes gæld til sagsomkostninger i Danmark: I 2013 deler skyldnere fordringer på gennemsnitligt kr. Restancer udgjorde i jan mio. kr. Fra er gælden steget fra mio. kr. til mio. kr. Fra er inddrivelsen steget fra 23 mio. kr. til 24 mio. kr. Fra jan til maj 2013 har 172 personer fået eftergivet i alt 8,1 mio. kr. I samme periode har 268 personer fået gældssaneret knap 5.5 mio. kr. Løsladt og Gældsat af ph.d. Annette Olesen er udkommet på Jurist- og Økonomforbundets forlag, 390 sider, 475 kr. 18 ADVOKATEN 08/13

19 reaktionsmønstre hos de varetægtsfængslede. Hun kalder dem de spenderende og de sparsommelige. Begge handlemønstre har uhensigtsmæssige konsekvenser set med samfundets øjne. De spenderende er typisk indsatte, som er ligeglade med den gæld, de pådrager sig, fordi de ikke anerkender den og ved, at de aldrig vil komme til at betale den. - De kan endda sommetider se det som en slags hævn over samfundet at skabe så mange udgifter for staten som muligt, velvidende at de aldrig vil betale en krone af dem, fortæller Annette Olesen. - De er virkelig dyre for samfundet, og de er slet ikke bevidste om, hvilke konsekvenser det kan få for dem senere i livet, at de for eksempel sjældent vil få mulighed for at eje noget, siger Annette Olesen. Den anden gruppe er de sparsommelige, som sparer på deres straffesags udgifter, hvor de kan. Det fører dem ind i en retssikkerhedsmæssig gråzone. - De sparsommelige er optaget af at pådrage sig så lidt gæld som muligt, og de vil derfor være tilbøjelige til at tilstå, undlade at anke og til at afslå eller minimere den advokatbistand, som de har ret til, vurderer Annette Olesen. GÆLD SOM OVERRASKELSE Endnu et problem i den danske praksis er, at de dømte ikke altid får oplyst, hvor meget de skal betale. Omkostninger til forsvarsadvokaten oplyses, men det gør de øvrige sagsomkostninger til eksterne tekniske undersøgelser eller særlig ekspertbistand ikke nødvendigvis. Derfor har de straffede ikke mulighed for at gøre indsigelser mod kravet, før fristen på 14 dage efter domsafsigelsen er overskredet. Det har Advokatsamfundets Strafferetsudvalg også bemærket i sit forslag til ændringer af reglerne, der blev fremlagt som en del af en større rapport sidste år. Rapportens hovedkonklusion er et forslag om, at der generelt bør tages hensyn til den dømtes reelle betalingsevne og formueforhold, når der pålægges sagsomkostninger en praksis som man kender fra bødestraffe ved færdselsforseelser. Formanden for Advokatrådets Strafferetsudvalg, Sysette Vinding Kruse, mener, at det er en kafkask situation. - Op til flere år efter domsafsigelsen kan man risikere at få meddelelse om sagsomkostninger, der skal betales. På det tidspunkt har man ingen kontakt med sin forsvarer længere, og de færreste ved, at de kan indbringe sagen for retten. Vil man endelig det, bliver det sandsynligvis en anden dommer end den, der kender sagen, som skal tage stilling. DUMMEBØDER - De indsatte forstår det heller ikke. De omtaler sagsomkostningerne som dummebøder fra staten, siger Annette Olesen. Eftergivelse af gæld vedrørende sagsomkostninger er i Danmark en meget langsom procedure, idet Skat generelt først overvejer gældseftergivelse efter en periode på 5-10 år. - En tidshorisont på 5-10 år er der ingen af dem, jeg har interviewet, der kan overskue. Man er nødt til at være realistisk, se på folks livsbetingelser og forstå, at de fleste, der falder tilbage i ny kriminalitet, gør det kort tid efter deres løsladelse. De første år er de bare sårbare. Og så nytter det ikke, at vi laver regler for eftergivelse, der har årelange udsigter. Det er et spørgsmål om, hvor meget uformel straf man ønsker at påføre mennesker, der gerne vil tilbage i samfundet. Skal de straffes økonomisk i et år eller to år? Jeg mener slet ikke, de bør straffes mere, siger Annette Olesen. INTERNATIONAL MÅBEN Danmark er det eneste skandinaviske land, der ikke tager hensyn til den straffedes socio-økonomiske situation, når sagsomkostningerne regnes ud og pålægges, og internationalt er fagfolk ofte målløse over, at man i Danmark ikke kan se, at det er en rigtig dårlig forretning for samfundet, siger Annette Olesen. Både i Sverige og Norge tager man hensyn til den dømtes indtægt og andre forhold, når regningen gøres op efter domsafsigelsen. Derfor bliver mindre velstillede personer oftest slet ikke pålagt at betale sagsomkostninger. I Grønland skal den dømte også kun undtagelsesvis betale sagens omkostninger. - Hvis jeg var justitsminister ville jeg egentlig være lidt flov over det her problem, som man mig bekendt håndterer mere elegant i alle andre EU-lande. Derudover ville jeg være bekymret for, om nogen en dag ville efterprøve om pålæggelse af sagsomkostninger i straffesager i Danmark er i strid med SYSETTE VINDING KRUSE Advokat og partner hos Homann Advokater, dr.jur. i 1984 med afhandlingen 'Erhvervslivets Kriminalitet'. Medlem af Advokatrådet, formand for Strafferetsudvalget. ANNETTE OLESEN Retssociolog, videnskabelig assistent på Juridisk Institut, Syddansk Universitet. retten til retfærdig rettergang ved Menneskerettighedsdomstolen, når vi nu ikke har en reel eftergivelsesmulighed herhjemme, siger Annette Olesen. Både Sysette Vinding Kruse og Annette Olesen efterlyser flere økonomiske argumenter til at lægge pres på politikerne. - Som forskere har vi endnu ikke været gode nok til at belyse, om det samfundsøkonomisk er en dårlig forretning at gældsætte de mennesker, der gerne vil reintegreres og være et aktiv for samfundet, men på grund af gælden mister incitamentet til at arbejde og uddanne sig. Dem, der bare vil ud at begå mere kriminalitet, tæller jo i forvejen ikke med i regnskabet, de bonner under alle omstændigheder kun ud på udgiftssiden, siger Annette Olesen. Der findes i dag ikke et samlet overblik over de samfundsmæssige omkostninger ved den gældsspiral, som tidligere straffede placeres i, og de konsekvenser det har for deres livsvalg. I alt inddriver Politi og Skat gennemsnitligt 20 procent af den samlede gæld, der bliver pålagt som sagsomkostninger. - Derfor er det også værd at bemærke, at Advokatrådets forslag om at tage betalingsevne med i betragtning, når man pålægger omkostninger, ikke kommer til at koste staten penge. Langt hovedparten af sagsomkostningerne inddrives aldrig, og den del, der faktisk inddrives, kommer fra folk, som kan og vil betale. De ville alligevel blive pålagt at betale sagsomkostninger, siger Sysette Vinding Kruse. Advokatrådets rapport førte allerede for halvandet år siden til, at Rådets Strafferetsudvalg fik foretræde for Folketingets Retsudvalg. I indeværende år vil Folketinget nedsætte et udvalg, som skal gennemgå problemerne omkring pådømmelse af sagsomkostninger med henblik på en revision af reglerne. ADVOKATEN 08/13 19

20 SKAT PÅ ANKLAGE- BÆNKEN I EN SKATTESAG Er efterforskningen i skattesager så uafhængig, som den bør være? Og er borgerne godt nok beskyttet, fra sagen opstår hos Skat, til den kommer for retten? Det er blot et par af de spørgsmål, som Advokatrådets Skatteudvalg tager op i et nyt debatoplæg, Skat og Straf, hvor der er fokus på både problemstillinger og løsninger. TEKST: HANNE HAUERSLEV NIELS NIELSEN ER BEGEJSTRET FOR sin firmabil, som ligger i den tunge vægtklasse. Værdien af den fri bil skal selvangives, men af grunde som vi ikke kender sker det først, da Skat opdager problemet og træffer en afgørelse. Afgørelsen kan påklages inden for tre måneder. Det bliver den ikke. I stedet betaler Nielsen sin skat. Men dermed er sagen ikke nødvendigvis ude af verden. I Skat går sagen nemlig videre til Ansvarsafdelingen, der skal vurdere, om Nielsen skal have en bøde. Det får han. Hvis skatteværdien af den fri bil er på mere end kroner, eller hvis han nægter at betale bøden, bliver sagen sendt videre til anklagemyndigheden. Og så er det, at retssikkerheden kan begynde at svigte, mener Advokatrådets Skatteudvalg, der netop har udgivet et debatoplæg, der peger på flere skattemæssige problemstillinger. Oplægget har været halvandet år undervejs og er udarbejdet af et underudvalg, der blev nedsat efter en retssikkerhedskonference om skat i Skatteadvokat Martin Bekker Henrichsen fra Skatteadvokaterne beskæftiger sig med skat og straf og har siddet med i underudvalget. Han mener, at der kan opstå et retssikkerhedsmæssigt problem, når anklagemyndigheden overtager sagen fra Skat. Anklagemyndigheden læner sig nemlig meget ofte op ad Skats vurderinger, mener han. - Efter retsplejelovens regler er det alene anklagemyndigheden, der kan efterforske straffesager og rejse tiltale. Det ligger der en stor retssikkerhed i. Men når Skat afleverer en pakke med tiltalebegæring hos anklagemyndigheden er hele sagen linet op med bilag og skatteretlige vurderinger. Det kan være meget kompliceret stof, og det betyder, at anklagemyndigheden ofte ikke går ind i en reel efterforskning på egen hånd, men lægger Skats vurderinger til grund i sagen, forklarer Martin Bekker Henrichsen. NÅR ANKLAGEMYNDIGHEDEN BLIVER POSTKONTOR Som forsvarer tager han som led i skattestraffesagen ofte kampen op med Skats skatteretlige ansættelse og påpeger fejl og mangler i ansættelserne. I den situation vil anklagemyndigheden herefter oftest gå tilbage til Skat for at få Skats vurdering. Skats stillingtagen til, om der er en sag eller om den skal ændres, sendes herefter MARTIN BEKKER HENRICHSEN Advokat, medlem af Advokatrådets Skatteudvalg. Har igennem mange år arbejdet med skat og straf. Partner hos Skatteadvokaterne. 20 ADVOKATEN 08/13

Kære kollega. Denne folder er ment som en hjælp til dig i forbindelse med Advokatrådets tilsyn.

Kære kollega. Denne folder er ment som en hjælp til dig i forbindelse med Advokatrådets tilsyn. GODT TILSYN Kære kollega Denne folder er ment som en hjælp til dig i forbindelse med Advokatrådets tilsyn. Advokatrådet skal, efter hvidvaskloven og Folketingets ønske, føre et skærpet tilsyn med, at alle

Læs mere

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK SERIE NEW YORK Advokat i udlandet FARVEL, DANMARK Det kræver sin kvinde eller mand at slå igennem som advokat i udlandet. Ikke bare skal de juridiske kompetencer være på plads. Den juridiske viden skal

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Introduktion til advokatbranchen i Grønland

Introduktion til advokatbranchen i Grønland Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 425 Offentligt Introduktion til advokatbranchen i Grønland Møde med Folketingets Retsudvalg den 10. september 2016 Advokatfuldmægtig Stine Dahl, advokat Rebekka Bisgaard

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG SKT. CLEMENS TORV 17 DK-8000 AARHUS C TEL (+45) 86 13 86 00 ADV@FRANKIBURG.DK WWW.FRANKIBURG.DK BANK 4387 0016858188 SWIFT-BIC DABADKKK IBAN DK3330000016858188 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Detaljer. Detaljer og nøjagtighed. Det er to

Detaljer. Detaljer og nøjagtighed. Det er to Tolke skader sikkerheden i sundhedsvæsenet og retssystemet Ord der misforstås, manglende viden om fagsprog og uvished om etiske regler. Dårlige tolke er en del af hverdagen i de danske retssale og på sygehusene.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Hindkjær

Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Hindkjær Grønnegade 2, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf: 75 75 25 25 Mail: post@hindkjaerlaw.com CVR DK 36 13 25 07 Bank: 2316 6278837856 www.hindkjaerlaw.com Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Hindkjær Disse forretningsbetingelser

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

"Jeg har ikke tid." "Jeg har ikke pengene."

Jeg har ikke tid. Jeg har ikke pengene. Lad ikke indvendinger skræmme dig. Se dem som en anmodning om hjælp til at se tingene i et nyt lys og din mulighed for at bringe dem ind i dette nye lys. En formel, der passer til alle indvendinger er

Læs mere

DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar

DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG I ET ADVOKATFIRMA 1 Løft blikket TM ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG Om os Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith er et af landets

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

DU giver OS DINE kompetencer. VI giver DIG EN fantastisk UDDANNELSE

DU giver OS DINE kompetencer. VI giver DIG EN fantastisk UDDANNELSE DU giver OS DINE kompetencer. VI giver DIG EN fantastisk UDDANNELSE ADVOKATFULDMÆGTIGUDDANNELSEN 1 Løft blikket TM ADVOKATFULDMÆGTIGUDDANNELSEN Om os Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith er et

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms, kørsel ,25 kr. ekskl. moms og udlæg kr.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms, kørsel ,25 kr. ekskl. moms og udlæg kr. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2013-1002/VTA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne sin søn klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der sammen med

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Forlig med skattevæsenet

Forlig med skattevæsenet - 1 Forlig med skattevæsenet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I den forløbne uge har SKAT været udsat for en hård kritik for håndteringen af flere skattesager, herunder sagen vedrørende Jesper

Læs mere

Advokatsamfundet og. December 2009 17-12-2009 1

Advokatsamfundet og. December 2009 17-12-2009 1 Advokatsamfundet og Danske Advokater December 2009 17-12-2009 1 Forhistorien En dom fra Menneskerettighedsdomstolen fra januar 2006 om forbud mod eksklusivbestemmelser og regeringens generelle ønske om

Læs mere

ADVOKATRÅDETS TILSYNSBESØG STATUS FOR 2011. j.nr.: 2012-1229

ADVOKATRÅDETS TILSYNSBESØG STATUS FOR 2011. j.nr.: 2012-1229 ADVOKATRÅDETS TILSYNSBESØG STATUS FOR 2011 Forord 2011 var tredje år med Advokatrådets tilsynsbesøg. Ordningen fungerer efter Advokatrådets opfattelse tilfredsstillende, og selvom der nogle steder er plads

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 145/2015 Dong Energy Thermal Power A/S (tidligere Energi E2 A/S) (advokat Erik Bertelsen) mod 50Hertz Transmission GmbH (tidligere Vattenfall

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

Vennetjenester og sort arbejde

Vennetjenester og sort arbejde - 1 Vennetjenester og sort arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sort arbejde har gennem mange år været i SKAT s søgelys. Men der er tilsyneladende lang vej igen, før det sorte arbejde

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi påkalder sig betydelig og berettiget interesse. Instituttet oplever, at der blandt

Læs mere

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet 14. januar 2018 Indhold Forord 2 Straffesagskæden 3 erne 4 Sigtede må ikke vælge en forsvarer,

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

repræsentantskabsmøde 25.03.09

repræsentantskabsmøde 25.03.09 Procedering af advokatsalær i civile sager Danske Advokaters repræsentantskabsmøde 25.03.09 Af advokat Karsten Høj Hvem er jeg? - Medejer af Elmer & Partnere, der beskæftiger sig med ansættelses-/arbejdsret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 Sag 30/2015 (2. afdeling) Advokat A (advokat Lars Kjeldsen) mod Advokatnævnet (advokat Martin Simonsen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten.

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten. FORRETNINGSBETINGELSER Nærværende Forretningsbetingelserne gælder, medmindre andet konkret er aftalt på skrift, for alle advokatopgaver, som Copenhagen Counsel Advokatpartnerselskab udfører for Klienten.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr K E N D E L S E

Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr K E N D E L S E Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr. 02-0402-01-0341 K E N D E L S E Under denne sag har landsdommer A, klaget over indklagede. Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med varetagelsen

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG 1. GENERELT 1.1. Medmindre andet konkret er aftalt, er nærværende forretningsbetingelser gældende for enhver rådgivningsydelse (opdraget),

Læs mere

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Hver fjerde af os siger Nej tak til velgørenhed. Danskerne vil egentlig gerne hjælpe, men er blevet så trætte af NGO ernes aggressive

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Thomas Flindt HÅNDBO OG I ARB BEJDSGLÆDE

Thomas Flindt HÅNDBO OG I ARB BEJDSGLÆDE Thomas Flindt HÅNDBO OG I ARB BEJDSGLÆDE HÅNDBOG I ARBEJDSGLÆDE Thomas Flindt HÅNDBOG I ARBEJDSGLÆDE Se en video med Thomas Flindt! Scan denne kode med din smartphone eller gå ind på: Libr.is/dviok For

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Tale til nye advokater ved Advokatsamfundets årsfest den 7. juni 2013

Tale til nye advokater ved Advokatsamfundets årsfest den 7. juni 2013 Tale til nye advokater ved Advokatsamfundets årsfest den 7. juni 2013 Jeg vil godt lige starte med en tilståelse: Jeg kommer fra Jylland, fra Hadsund, og en af mine kolleger i Højesteret, Poul Søgaard,

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte Skatterådgivning Rådgivning For erhverv HjulmandKaptain kan rådgive erhvervsdrivende i alle skatteretlige forhold. Vores rådgivning er særlig relevant, hvis du for eksempel skal: Etablere selskaber Købe

Læs mere

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 1. juli 2013 Sagsnr. 2011-4711/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der havde en betydelig skattegæld

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 208/2013 Anklagemyndigheden kærer Østre Landsrets kendelse om ikke at tilbagekalde beskikkelsen af advokat Kristian Mølgaard som forsvarer

Læs mere

Perspektiver på fremtidens medlemmer - Hvad skal vores rolle være? Johanne Rao Jensen Landsformand for Yngresagen

Perspektiver på fremtidens medlemmer - Hvad skal vores rolle være? Johanne Rao Jensen Landsformand for Yngresagen Perspektiver på fremtidens medlemmer - Hvad skal vores rolle være? Johanne Rao Jensen Landsformand for Yngresagen Nye rammer, nye muligheder, nye dagsordener Frem mod 2020 vil den digitale omstilling af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere