Lærervejledning til dilemmaspillet. Folkedrabet på Bantikka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning til dilemmaspillet. Folkedrabet på Bantikka"

Transkript

1 Lærervejledning til dilemmaspillet Folkedrabet på Bantikka

2 Kolofon Udarbejdelse Dilemmaspillet er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Institut for Internationale Studier, Afdeling for Holocaust- og Folkedrabsstudier og Zentropa Interaction ( med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Koncept, layout og tekst Zentropa Interaction og B14 Redaktion Gitte Almer Nielsen (ansv.) Stine Thuge Gry Gølnitz Thomsen Line Meyer Anna Delaine Solvej Berlau Sine Molbæk-Steensig Heidi Steffensen Kontakt Dansk Institut for Internationale Studier, Afdeling for Holocaust- og Folkedrabsstudier Strandgade København K. Tlf.: Fax: _ 00 Mail: Afdelingen kan kontaktes med henblik på seminarer, oplæg og anden informations- og undervisningsvirksomhed. Læs mere Dansk Institut for Internationale Studiers hjemmeside, Informations- og undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne, Undervisningsmateriale til folkeskolen, Tak til Tak til elever og lærere på Helsingør Gymnasium, Christianshavn Gymnasium og Kildevældsskolen på Østerbro for uundværlig feedback. Tak til Martin Mennecke, Kamilla Ekholdt Christensen og Sidsel Marie Winther. Lærervejledningen er udarbejdet af: Zentropa Interaction, Gitte Almer Nielsen, Gry G. Thomsen og Sine Molbæk-Steensig.

3 Indholdsfortegnelse 1.0 Folkedrabet på Bantikka et dilemmaspil om folkedrab 1.1 Om lærervejledningen 1.2 Formål med spillet 1.3 Målgruppen 1.4 Folkedrabet på Bantikka 2.0 Integration i undervisningen 2.1 Før spillet afvikles 2.2 Afvikling af spillet teknisk 2.3 Afvikling af spillet tematisk 2.4 Afvikling af spillet - i et undervisningsforløb 2.5 Undervisning i folkedrab 2.6 Refleksion 3.0 Tips og tricks

4 1.0 Folkedrabet på Bantikka et dilemmaspil om folkedrab 1.1 Om lærervejledningen Denne lærervejledning indeholder en introduktion til dilemmaspillet samt en beskrivelse af spillets opbygning og formål. Vejledningen beskriver, hvordan Folkedrabet på Bantikka kan gøre et så komplekst problemfelt som folkedrab mere begribeligt og tilgængeligt i en undervisningssituation, samt nogle af de overvejelser man skal gøre sig før undervisning i folkedrab. Endeligt præsenteres nogle arbejdspunkter og arbejdsspørgsmål til brug ved diskussion og refleksion efter dilemmaspillets afvikling. Punktet Tips og tricks giver gode råd til gennemspilning og svarer på de mest almindelige spørgsmål, som brugerne af spillet stiller. 1.2 Formål med spillet Spillets grundidé er at bringe nogle vanskelige og komplekse problemstillinger vedrørende folkedrab ind i en kontekst, hvor det giver mening for en dansk elev at tage personligt stilling til dem. Som dilemmaspil præsenterer Bantikka nogle af de situationer, der kan opstå, når et land og en verden står overfor et folkedrab. Gennem spillets fire runder konfronteres eleverne med dilemmaer af vekslende sværhedsgrad og kompleksitet indenfor områder som politik og økonomi, men eleverne bliver også udfordret med spørgsmål af social og humanitær karakter. Spillet afspejler den kompleksitet, der er til stede i konflikter i virkelighedens verden og det sandsynliggøres, hvorfor det ikke altid er ligetil at standse en sådan konflikt. Dilemmaerne i spillet spænder fra umiddelbart lette valg, til vanskelige, næsten umulige valg og anskueliggør problemstillinger, som virkelighedens befolkninger og magthavere står overfor i konfliktsituationer. Ideen er at give eleverne forståelse for årsagerne til, at det ikke altid er ligetil at forhindre eller stoppe et folkedrab, men at der omvendt dog eksisterer muligheder for at gribe ind. Den enkelte elev bliver undervejs i spillet og efter afslutningen nødt til at sætte ord på et emne, der kan være meget svært at gå til, og spillet danner på denne måde udgangspunkt for refleksion og forståelse af et aktuelt politisk problemfelt. 1.3 Målgruppen Den primære målgruppe er ungdomsuddannelserne samt udskolingsklasserne i folkeskolen. Endvidere vil højskoler og efterskoler kunne drage fordel af spillet, ligesom andre interesserede vil kunne hente ny viden og indsigt gennem spillet. 1.4 Bantikka Dilemmaspillet tager udgangspunkt i en eskalerende krise i den fiktive østat Bantikka. Bantikka ligger i Middelhavet vest for Italien. Et folkedrab er under opsejling, og eleverne skal, på vegne af de involverede

5 parter, træffe beslutninger, der kan betyde liv eller død for befolkningen på øen. Konsekvenserne af de valg, som eleverne foretager, præsenteres efter hver runde via forskellige nyhedsindslag. Dilemmaspillets forløb og afslutning afhænger af de valg, som eleverne foretager undervejs. Efter endt spilforløb er det muligt at printe en oversigt over de valg, der blev truffet, samt afslutningen. Der er udarbejdet baggrundsmateriale til spillet, som er tilgængeligt inde fra spillet. Baggrundsmaterialet består af en beskrivelse af landets historie (menupunktet om Bantikka, fakta om Bantikka ( Bantikka i tal ) samt et persongalleri. Materialet kan evt. udleveres til eleverne dagen før eller umiddelbart inden spillet. Det er ikke nødvendigt at læse baggrundsmaterialet for at kunne gennemføre spillet, men det kan gøre det nemmere at træffe nuancerede valg i spillet samt efterfølgende at drage paralleller til andre folkedrab. Både i udformningen af den overordnede historie og de enkelte dilemmaer er der hentet inspiration fra en række autentiske situationer i virkelige folkedrab, men i sin helhed er Bantikka fiktion. 2.0 Integration i undervisningen 2.1 Før spillet afvikles Det er en god idé indledningsvist at lave en kort introduktion til Folkedrabet på Bantikka. Erfaringer viser, at det er hensigtsmæssigt at gøre eleverne opmærksomme på, at Bantikka er fiktion, men også at fortælle dem kort om spillets formål nemlig at det kan anskueliggøre nogle af de dilemmaer, problemstillinger og valg, som forskellige aktører står overfor, når et folkedrab er under opsejling. På det mere praktiske plan er det en god idé at fortælle eleverne, at de IKKE kan gå tilbage og vælge om, når de først har truffet et valg det fører nemlig til, at spillet startes helt forfra. Gør også opmærksom på baggrundsmaterialet, som findes under menupunkterne Om Bantikka, Bantikka i tal og persongalleri. Kendskab til materialet gør det nemmere at træffe en række valg undervejs i spillet og efterfølgende relatere Folkedrabet på Bantikka til virkelighedens folkedrab. Det er desuden en god idé at fortælle eleverne, at de kan printe en oversigt over deres spilforløb og slutningen ud under menupunktet mit arkiv det gør det nemmere efterfølgende at diskutere spillet i klassen. 2.2 Afvikling af spillet - teknisk Spillet er designet til at kunne afvikles i løbet af en undervisningstime (ca. 45 min.). Spillet er udformet fleksibelt, så det kan afvikles på flere måder. Det er muligt at spille det med hele klassen via projektor, hvor underviseren eller én af eleverne styrer spillet via computeren, eller ved at lade eleverne spille alene eller i mindre grupper på egne computere.

6 Spillet kræver en eller flere computere med internetadgang og højtalere/høretelefoner. Derudover er det et krav, at computerne har Flash 7 eller nyere versioner installeret, hvilket efterhånden er standard på de fleste computere. Dilemmaspillet er gratis og spilles online på Afvikling af spillet - tematisk Dilemmaspillet består af fire runder. Hver spilrunde består af et antal dilemmaer med udgangspunkt i personer fra karaktergalleriet. Hvert dilemma har et antal valgmuligheder. Mellem runderne dukker der nyhedsindslag op, som afspejler konsekvenserne af de valg, eleverne har taget nogle af nyhedsindslagene har dog også blot til formål at illustrere udviklingens videre forløb, ligesom nogle hændelser vil finde sted, uanset hvad eleverne foretager sig. De skiftende nyhedsudsendelser sætter eleverne i stand til at orientere sig om spillets udvikling og retning. Her bliver eleverne informeret om situationens udvikling og antallet af flygtninge i Bantikka. Dilemmaspillet har fire forskellige afslutninger, som er afhængige af elevernes prioriteter og valg. 2.4 Afvikling af spillet i et undervisningsforløb Folkedrabet på Bantikka er udformet med henblik på at indgå som introduktion til et tema om folkedrab for ungdomsuddannelserne. Spillet kan også indgå i undervisningen af folkeskolens udskolingsklasser, men her er det muligvis mere hensigtsmæssigt at lade spillet afslutte et undervisningsforløb om folkedrab, grundet spillets kompleksitet. Der er flere muligheder for brug af spillet i undervisningen. Man kan fx give det for som lektie og bede eleverne printe afslutningen og de valg, de har foretaget (de er at finde under mit arkiv ), og diskutere spillet ud fra det. Erfaringer viser, at det er en fordel, at eleverne spiller parvis eller i mindre grupper, fordi det øger diskussionen af de enkelte dilemmaer. Når eleverne spiller sammen i grupper, bliver de nødt til at formulere årsagen bag deres prioriteter, hvilket styrker den kritiske stillingtagen, i sammenligning med en situation hvor de spiller hver for sig. Spillet kan også afvikles i klassen via projektor, hvor underviseren eller én af eleverne styrer spillet via computeren, men tidsmæssigt tager denne spillemåde lidt længere tid. Det kan være en idé at lade eleverne have forskellige opgaver i forhold til spillet, eksempelvis lade nogle elever vælge så realistisk som de kan ud fra enkelte spilkarakterer og lade andre elever træffe de valg, de selv personligt mener, er de bedste i forhold til at forhindre folkedrab. På den måde sikres meget forskellige spilforløb. Vælger man denne model, er det imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at det kan være en vanskelig balance for eleverne at skelne skarpt mellem deres egne meninger og deres antagelser om spilkarakterernes prioriteter. Det kræver overblik, indsigt og spildisciplin at træffe valgene på andre end sine egne vegne. 2.5 Undervisning i folkedrab

7 Folkedrab er et komplekst emne, som det er en udfordring at undervise i. Emnet taler til de inderste følelser og stiller udfordringer til den enkelte elevs værdier og indfølingsevne. Nogle elever væmmes, andre fascineres, og atter andre har svært ved at håndtere kendsgerningerne og fornægter eller laver sjov med emnet. Reaktionerne kan være meget forskellige, og ikke alle reaktioner er lige hensigtsmæssige. Derfor har læreren en særlig opgave i at sikre, at emnet bliver behandlet med respekt af eleverne, men også at ingen sidder tilbage med angst og dårlig samvittighed. Når klassen eller en gruppe elever har arbejdet med folkedrab, er det vigtigt at sørge for, at de ikke kun har besvaret fakta-, forklarings- og forståelsesspørgsmål, men at de også har afklaret deres egne, andre menneskers og samfundets holdninger til folkedrab. Det er vigtigt at stille eleverne overfor handlingsspørgsmål, der udfordrer dem til at forholde sig til folkedrab ved at sætte folkedrab i perspektiv til både fortid og nutid samt overveje, hvad der skal til for at forhindre folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden i fremtiden (se i øvrigt næste afsnit om refleksion). For at sikre en optimal afvikling opfordres underviseren til at sætte sig ind i konkrete folkedrab, så der efter dilemmaspillet kan drages paralleller til virkelighedens verden. På hjemmesiden findes der materiale om forskellige folkedrab. Her kan man vælge en eller flere cases at gå i dybden med. På findes der også links til andre hjemmesider med information om folkedrab. 2.6 Refleksion Det kan være en idé at forklare eleverne, at folkedrab er meget komplekst, og at spillet er en forsimpling af virkeligheden der er naturligvis langt flere valg i en rigtig situation. Formålet med dilemmaspillet er få eleverne til at reflektere over de beslutninger, som de selv og andre har truffet undervejs. De skal forstå, at det er summen af mange menneskers forskellige valg, som afgør udviklingen i en konfliktsituation. Nedenfor følger en række spørgsmål, der evt. kan bruges til efterfølgende refleksion og diskussion. Om spillet Hvad var det sværeste / letteste dilemma? Hvorfor? (sammenlign elevernes bevæggrunde for de trufne valg) Hvordan adskiller valgene foretaget i spillet sig fra de valg politikere, militærfolk og civile foretager i forbindelse med virkelighedens folkedrab? Sammenlign folkedrabet i Bantikka med et eller flere folkedrab fra virkeligheden, hvem træffer virkelighedens valg? Hvad fik I ud af spillet? Tilskuer eller beskytter? Hvem bør gribe ind overfor et folkedrab?

8 Hvad kan man gøre for at forhindre folkedrab? Hvilke forhindringer er der mellem at vide, hvad der er det rigtige at gøre, og så gøre det rigtige? Hvad kan man som enkeltperson gøre, som stater ikke kan? Hvorfor står FN ofte magtesløse overfor folkedrab og andre voldsomme konflikter? Hvad kan man gøre for at ændre dette? Skal FN anvende magt for at skabe fred? Kan soldater i en FN fredsbevarende styrke gøre deres pligt som neutrale tilskuere, eller skal de have lov til at bruge tunge våben? Skal Danmark involvere sig i verdens brændpunkter og dermed risikere at ofre danske liv på en fremmed sag? Hvorfor stiller et land sine soldater til rådighed for FN, hvis der ikke er villighed til at ofre dem? Er FN-soldaters liv mere værd end civilbefolkningens? Hvorfor / hvorfor ikke? Gerningsmænd Hvem kan blive gerningsmænd? Hvorfor gør de det hvordan kan de gøre det? Er gerningsmændene kun dem, der planlægger folkedrabet eller slår ihjel? Eller er gerningsmændene også dem, der skriver hadefulde taler eller transporterer fanger? Kan institutioner som militære enheder eller medier være gerningsmænd? Kan et helt land eller et folk? Før folkedrab Hvilke forhold skal føre til, at i-lande trækker deres bistand fra udviklingslande? Er det i orden, at Danmark giver støtte til lande, der ikke tillader demokratisk flerpartivalg? Hvorfor / hvorfor ikke? Hvordan udvikler en situation sig til folkedrab? Hvornår og hvorfor går forskelsbehandling af en særlig gruppe mennesker over i forfølgelse og til sidst systematisk udryddelse? Er det muligt at se advarselstegn, og kan man i så fald gribe ind? Hvornår skal man fx råbe vagt i gevær overfor racistisk sprogbrug eller diskriminerende lovgivning med henvisning til, at det kan være første skridt på vejen mod folkedrab? Og mere præcist hvem skal råbe op og gribe ind? Har vi alle som mennesker et ansvar for at forhindre folkedrab, eller er det op til nationer eller organisationer som FN? Efter folkedrab Hvis FN bruger tunge våben på en fredsbevarende mission, hvilke konsekvenser kan det så have for fredsarbejdet? Skal soldater og andre FN-ansvarlige stilles for en domstol, hvis de ikke bruger deres mandat til at forhindre folkedrab?

9 Skal alle de ansvarlige straffes og hvordan? Hvad kan det betyde for ofrene, hvis de lidelser, de har været udsat for, benægtes? Er det muligt for ofre og gerningsmænd at forsones? Hvordan tager man det første skridt efter uhyrlighedernes ophør, og kan man komme videre? 3.0 Tips & Tricks Dette punkt giver gode råd til gennemspilning og svarer på de mest almindelige spørgsmål, som brugerne af spillet stiller. Højtalere/høretelefoner og Flash 7 er nødvendige for spillets gennemførelse Det er ikke muligt at spille spillet uden adgang til lyd. Derudover er det et krav, at computerne har Flash 7 eller nyere versioner installeret, men dette er efterhånden standard på de fleste computere. Bantikka findes ikke i virkeligheden På trods af spillets og ikke mindst øens fiktive karakter, har nogle testpersoner fejlagtigt troet, at Bantikka findes i virkeligheden. Gør det klart, at dette ikke er tilfældet Det er ikke muligt at vælge om Ofte vil en elev, når vedkommende opdager, han/hun har valgt forkert forsøge at vende tilbage og vælge om. De fleste prøver derfor back-knappen, som ikke virker i forhold til dette spil, og man må derfor starte forfra. Mit galleri Under menupunktet mit arkiv kan eleverne printe en oversigt over deres spilforløb og afslutning ud det gør det nemmere at diskutere spillet efterfølgende. Forskellige spilforløb Det kan være en idé at lade eleverne have forskellige opgaver i forhold til spillet, eksempelvis lade nogle vælge så realistisk som muligt ud fra de enkelte karakterer og lade andre træffe de valg, de selv mener, er de bedste i forhold til at forhindre. På den måde sikres meget forskellige spilforløb. Vær dog opmærksom på at det er en vanskelig balance at skelne mellem sine egne meninger og antagelser om spilkarakterernes prioriteter. Elever med flygtningebaggrund

10 Vær opmærksom på, at der kan være elever, som selv har stået i dilemmaer, der minder om spillets dilemmaer eller som kender nogen, der har. For dem kan spillet muligvis være grænseoverskridende eller ubehageligt. Krigens regler Undervejs i spillet skal eleverne tage stilling til nogle dilemmaer, hvor det kan være en fordel, hvis de kender lidt til krigens regler. Fx at en observationsstyrke ikke må angribe, men alene observere. Hvad forskellen er på en fredsbevarende og en fredsskabende styrke, samt hvorfor det er problematisk at tilsidesætte krigens regler og fx benytte sig af tortur. Elever, som har testet spillet, har dog ikke ment, at evt. manglende viden om krigens regler har forstyrret spiloplevelsen, men påpeget, at de måske ville have truffet nogle andre valg, hvis de havde kendt til dem. Fast forward-knappen Vær opmærksom på, at fast forwardknappen spoler hen over hele nyhedsudsendelsen og alle dens indslag. Knappen bør kun anvendes, hvis eleverne er i gang med at spille dilemmaspillet igen for at foretage nye valg, eller bliver afbrudt i sit spil og må starte forfra.

Lærervejledning til dilemmaspillet Folkedrabet på Bantikka

Lærervejledning til dilemmaspillet Folkedrabet på Bantikka Lærervejledning til dilemmaspillet Folkedrabet på Bantikka København 2016 DIIS Denne lærervejledning er udgivet af DIIS og kan downloades gratis via www.folkedrab.dk/laererforum. Indhold Lærervejledningen

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Folkedrab angår os alle

Folkedrab angår os alle Folkedrab angår os alle Afdeling for Holocaust- og Folkedrabsstudier har lanceret en ny undervisningswebside om folkedrab til folkeskolen. Af Cand.it. Gitte Almer Nielsen, DIIS, Afdeling for Holocaust-

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Introduktion 3 Målgruppen for materialet 4 Hjælp til materialet 4 Grundlæggende læringsprincipper for President for a Day 5 Sådan kommer

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING FOLKEDRAB. Operation Dagsværks undervisningsmateriale 2016 SAMFUNDSFAG OG HISTORIE

LÆRERVEJLEDNING FOLKEDRAB. Operation Dagsværks undervisningsmateriale 2016 SAMFUNDSFAG OG HISTORIE LÆRERVEJLEDNING FOLKEDRAB Operation Dagsværks undervisningsmateriale 2016 SAMFUNDSFAG OG HISTORIE 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL LÆRERVEJLEDNINGEN... 3 LEKTION 1: SAMFUNDSFAG... 4 Hvad er folkedrab?...

Læs mere

SIKKER CYKLIST digitalt undervisningsmateriale

SIKKER CYKLIST digitalt undervisningsmateriale Lærervejledning til Cyklistprøven Cyklistprøven er en læreproces, der styrker elevernes viden om færdselsreglerne, kompetence til at omsætte teori til praksis, samt øge elevernes risikoforståelse gennem

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Baggrund Undervisningsvejledning Denne undervisningsvejledning er lavet med henblik på at understøtte undervisningen af unge uledsagede asylansøgere ud fra filmen It s Your Safety-net!.

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Undervisningsplan for historie 9. klasse 2015/16

Undervisningsplan for historie 9. klasse 2015/16 Undervisningsplan for historie 9. klasse 2015/16 Formålet: Formålet med faget er at fremme elevernes historiske forståelse, at få eleverne til at forstå deres fortid såvel som deres nutid og fremtid. Formålet

Læs mere

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Nils Holtug Centre for Advanced Migration Studies Afdeling for filosofi Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Dias 1 Hvilke etiske

Læs mere

A PERFECT DAY / undervisningsmateriale

A PERFECT DAY / undervisningsmateriale 1 Til læreren A Perfect Day udspiller sig på Balkan i midten af 1990erne. Situationen er stadig meget anspændt, selvom FN-soldater har gjort deres indtog og krigen er ved at blive afviklet. Her møder vi

Læs mere

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch.

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch. Menneskerettigheder og krigens regler Lektion / dato Emne / tema r Arbejdsformer Skriftligt arbejde 1. 2/2 2. 4/2 3. 16/2 Introduktion til dilemmaerne og gruppearbejde Fortsat arbejde med de forskellige

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gamemani ac AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb til 5.-7. klasse Game-maniac et undervisningsforløb om gaming til 5.-7. klasse Af Mette Almind Pedersen, lærer

Læs mere

Menneskerettigheder som dimension i lærerprofessionen

Menneskerettigheder som dimension i lærerprofessionen Menneskerettigheder som dimension i lærerprofessionen På dette kursus vil vi sætte fokus på menneskerettigheder som både indhold og form i læreruddannelsen. Kurset vil udfolde tematikker omkring menneskerettigheder

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 1 4. 6. klasse Lærervejledning Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Maja Lundemark Andersen Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor på Kandidatuddannelsen i socialt arbejde AAU. Har

Læs mere

Go On! 7. til 9. klasse

Go On! 7. til 9. klasse 7. til 9. klasse Fra skoleåret 2013 / 2014 Introduktion til linjer Fra august 2013 skal alle skoler i Sønderborg Kommune udbyde linjer i udskolingen - det vil sige fra 7. til 9. årgang. På Nørreskov-Skolen

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

Årsplan for samfundsfag i 8. klasse 2015/2016

Årsplan for samfundsfag i 8. klasse 2015/2016 Årsplan for samfundsfag i 8. klasse 2015/2016 Undervisningen tilrettelægges ud fra de nye mål for faget.. Vi arbejder mod FSA. Undervisning tilrettelægges med udgangspunkt i emnerne i Samfundsstudier samt

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning NÅR KASTASTROFEN RAMMER Jonathan Hyams/Red Barnet Undervisningsvejledning indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad skal man være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug og anvendelse

Læs mere

introduktion tips og tricks

introduktion tips og tricks Tips & tricks 1 tips og tricks Indhold side introduktion Denne vejledning indeholder gode formidlingsråd og er målrettet 7. klassetrin. En Xciter er én som formidler naturvidenskab på en sjov og lærerig

Læs mere

Årsplan Samfundsfag 9

Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplanen for samfundsfag angiver de overordnede emner, som klassen skal arbejde med i løbet af 9. klasse. KOMPETENCEOMRÅDER FOR SAMFUNDSFAG > Politik > Økonomi

Læs mere

Hvad er samfundsfag? Hvad er samfundsfag? Hvem er vi? Om selve forløbet. Problemstillinger. August. Side 1 af i alt 15 sider.

Hvad er samfundsfag? Hvad er samfundsfag? Hvem er vi? Om selve forløbet. Problemstillinger. August. Side 1 af i alt 15 sider. Side 1 af i alt 15 sider August Uge 31 01-02 Uge 32 05-09 Uge 33 12-16 Hvad er samfundsfag? Uge 34 19-23 Hvad er samfundsfag? Uge 35 26-30 Hvem er vi? Meningen med dette forløb er, at eleverne først skal

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS?

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? Gode relationer og forståelse for hinandens forskellige holdninger og handlinger er forudsætningen for et sundt undervisnings miljø og social trivsel. Samtidig vil hverdagen i og omkring folkeskolen uundgåeligt

Læs mere

Dit liv på nettet - Forforståelse

Dit liv på nettet - Forforståelse Dit liv på nettet - Forforståelse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Denne vejledning har til formål at klæde læreren

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

For meget og for meget?

For meget og for meget? For meget og for meget? 8 historier med kant om etik og livsfilosofi af Henrik Krog Nielsen Forlaget X Indledning Målgruppe Bogen henvender sig især til folkeskolens ældste klasser, efterskoler og ungdomsskoler.

Læs mere

DIALOG # 15 SKAL MAN BRUGE FORÆLDREINTRA, NÅR DER ER KONFLIKTER?

DIALOG # 15 SKAL MAN BRUGE FORÆLDREINTRA, NÅR DER ER KONFLIKTER? DIALOG # 15 SKAL MAN BRUGE FORÆLDREINTRA, NÅR DER ER KONFLIKTER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

vad er Mytedetektiverne?

vad er Mytedetektiverne? vad er Mytedetektiverne? På flere måder ligner historikerens arbejde med kilderne en detektivs, og det udnyttes i undervisningssiden Mytedetektiverne.dk. Her skal skoleelever lære at arbejde med historiske

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

UNDERVISNING I SVÆRE TEMAER. Gode råd til arbejdet med svære temaer i museumsformidlingen

UNDERVISNING I SVÆRE TEMAER. Gode råd til arbejdet med svære temaer i museumsformidlingen UNDERVISNING I SVÆRE TEMAER Gode råd til arbejdet med svære temaer i museumsformidlingen Deltagere i studiegruppen Tunge temaer i din formidling: CFU - University College Lillebælt Forsorgsmuseet Svendborg

Læs mere

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterierne tager afsæt i fagets mål i relation til de fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan Selam Friskole Religion Målsætning og læseplan September 2009 Religionsundervisning Formål for faget Formålet med undervisningen i kundskab til islam er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Introduktion for proceskonsulent Revideret version juni 2009 Indhold 1. Hvad er en proceskonsulent i MARS? 2 2. Hvorfor bruge ekstern proceskonsulent?

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S KAN et - Sat på spidsen i Simulatorhallen 1 Artiklen udspringer af en intern nysgerrighed og fascination af simulatorhallen som et

Læs mere

Årsplan i samfundsfag for 9. klasse

Årsplan i samfundsfag for 9. klasse Årsplan i samfundsfag for 9. klasse Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler en lyst og en evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og aktiv medleven i

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVAD ER ET POLITISK PARTI? Udarbejdet af Folketingets Administration LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 2 dele: Filmen HVAD ER ET POLITISK PARTI? Opgavesættet

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

En håndsrækning til læreren

En håndsrækning til læreren En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Dit liv på nettet - Forforståelse

Dit liv på nettet - Forforståelse Dit liv på nettet - Forforståelse Materiale om netetik og digital dannelse Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn & Mariagerfjord 2016 Center for Digital Pædagogik Forord Denne vejledning har til formål at

Læs mere

Mødafrika.dk Filmproduktion

Mødafrika.dk Filmproduktion Lærervejledning - Identitet og fælleskaber Udarbejdet af Martin Cholewa Jørgensen Materialet er målrettet eleverne 8. og 9. Klasse i Samfundsfag og arbejder med kompetenceområdet; sociale og kulturelle

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Ordstyrerens køreplan

Ordstyrerens køreplan Ordstyrerens køreplan KORT DIALOG Forberedelse I denne køreplan bliver du som ordstyrer guidet i at styre dialogen frem mod resultater, der fungerer hos jer og kan skabe større trivsel fremover. Køreplanen

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt 4. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Undervisningsforløb KRIGEN 1864

Undervisningsforløb KRIGEN 1864 Undervisningsforløb KRIGEN 1864 Den digitale Historiebog - Undervisningsforløb - Krigen 1864 2015 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Sanne Bundgaard DTP: Tore Lübeck Forlaget Meloni Pakhusgården

Læs mere

DIALOG # 6 LÆREREN OG FORÆLDRENE HAR EN KONFLIKT HVEM SKAL INVOLVERES?

DIALOG # 6 LÆREREN OG FORÆLDRENE HAR EN KONFLIKT HVEM SKAL INVOLVERES? DIALOG # 6 LÆREREN OG FORÆLDRENE HAR EN KONFLIKT OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014 Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Juli, 2014 Indledning Hvidovre Kommunes etablering af talenthold indgår som en del af

Læs mere

Årsplan i samfundsfag for 8. klasse

Årsplan i samfundsfag for 8. klasse Periode Fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering/Opfølgning Uge 33-36 Individ Fællesskab. - beskrive, hvordan det enkelte menneske indgår i forskellige grupper og fællesskaber. - give eksempler på, hvordan

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Beredskabsplan i forhold til hash og andre rusmidler

Beredskabsplan i forhold til hash og andre rusmidler Beredskabsplan i forhold til hash og andre rusmidler Formålet med beredskabsplanen er at sikre den enkelte elevs faglige læring, sociale udvikling og almene dannelse, som er gymnasiets kerneopgave. Vi

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM)

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) Oplysningsfilm om katastrofer og Red Barnets arbejde. Filmen viser, hvordan katastrofer rammer børns liv både de naturskabte som tsunamien i Asien og hungersnød

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Når en skoles medarbejdere skal udvikle læringsmålstyret undervisning, har ledelsen stor betydning. Det gælder især den del af ledelsen,

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE 1 UPCOMING Klassetrin Varighed Fag Pris 8.-10. klasse. 2½ time Dansk, men med engelsk som supplement. Forløbet kan dog varieres efter de enkelte fag, så klassen udelukkende

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om materialet Undervisningsforløbet en overordnet struktur Fase 1 introduktion Fase 2 spillet Fase 3 opfølgning

Indholdsfortegnelse Om materialet Undervisningsforløbet en overordnet struktur Fase 1 introduktion Fase 2 spillet Fase 3 opfølgning Indholdsfortegnelse Om materialet 3 Målgruppe 2 Materialets idé og formål 3 Indblik 4 Refleksioner 4 Undervisningsforløbet en overordnet struktur 5 Fase 1 (1 lektion) 5 Fase 2 (1-2 lektioner) 5 Fase 3

Læs mere

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Beredskabsplan i forhold hash og andre rusmidler

Beredskabsplan i forhold hash og andre rusmidler Beredskabsplan i forhold hash og andre rusmidler Brønderslev Gymnasium og HF er imod rusmidler, men ikke imod unge, der bruger rusmidler. Formålet med beredskabsplanen er, at alle med tilknytning til skolen;

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Kort beskrivelse: Undervisningsforløbet Familien Jacobsen en arbejderfamilie i

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

EFTER turen. UNDER turen. FØR turen

EFTER turen. UNDER turen. FØR turen UNDER turen 1 EFTER turen På tur med skolen - en planlægningsguide Kære lærer Denne guide giver dig ideer til hvordan du i samarbejde med dine kolleger og elever kan planlægge den næste tur med skolen.

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål FÆLLES mål Forløbet om sprog tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DANSK NIVEAU E... 2 DANSK NIVEAU D... 5 DANSK NIVEAU C... 9 Gældende for

Læs mere

DIALOG # 3. Eleverne taler grimt til hinanden hvordan takler man det?

DIALOG # 3. Eleverne taler grimt til hinanden hvordan takler man det? DIALOG # 3 Eleverne taler grimt til hinanden Om trivsel på spil en god dialog De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere