UNITED NATIONS DAY, 2010 PRIZES FOR STUDENT PROJECTS SUPPORTED BY THE HERMOD LANNUNG FOUNDATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNITED NATIONS DAY, 2010 PRIZES FOR STUDENT PROJECTS SUPPORTED BY THE HERMOD LANNUNG FOUNDATION"

Transkript

1 UNITED NATIONS DAY, 2010 PRIZES FOR STUDENT PROJECTS SUPPORTED BY THE HERMOD LANNUNG FOUNDATION

2 Pressemeddelelse: Prisuddeling i forbindelse med FN s fredsdag mandag den 25.oktober 2010 En lang række gymnasier deltager i den årlige konkurrence hvor elevprojekter, som har relation til verdensfreden, globale problemer og deres løsning samt til FN s rolle præmieres med pengepræmier. Konkurrencen er arrangeret af den danske afdeling for Pugwash Conferences on Science and World Affairs. Elevprojekterne kan være essays, dramaopførelser, videoer, websites, plancher, sange osv., som alle skal bedømmes i forbindelse med FN s fredsdag helst foran en større gruppe af elever, som dermed involveres i projektet. Gitte Tilling fra Sankt Annæ Gymnaisum udtaler: For to år siden fejrede vi FN s fredsdag på Sankt Annæ Gymnasium ved i samarbejde med Nørre Gymnasium at lave en dramakonkurrence under temaet Fred. Vores elever skabte i grupper en række performances, som de viste for hinanden d. 24. oktober 2008 i anledning af FN s fredsdag. Til at vurdere projekterne havde vi inviteret sanger Johan Olsen, skuespiller Mia Lyhne samt teatermand Steen Haakon Hansen. Projekterne blev belønnet med en 1., 2. og 3.præmie på hhv. 2000, 1500 og 500 kroner doneret af foreningen Pugwash Conferences on Science and World Affairs under ledelse af John Avery. Det var en stor oplevelse at dele disse dramaprojekter dels med elever fra et andet gymnasium, dels med folk udefra og i en vigtig anledning. Det blev et meget festligt og vedkommende arrangement, hvor eleverne også sang sammen med Johan Olsen og hørte Mia Lyhne tale om fred. Selve opførelsen blev overværet af en række af skolens klasser, som også kunne se en udstilling om fred i skolens foyer. Projektet skabte en fin kontakt mellem eleverne fra de to gymnasier samt et nødvendigt fokus på FN s arbejde for fred. I år deltager følgende gymnasier: Sankt Annæ Gymnasium (kl ) Niels Steensens Gymnasium Københavns Åbne Gymnasium Rysensteen Gymnasium Aurehøj Gymnasium

3 Frederikssund Gymnasium Bagsværd Kostskole og Gymnasium Nordfyns Folkehøjskole Ingrid Jespersens Gymnasium For mere information til mulige interviewpersoner John Scales Avery, Snebærhaven 42, 2620 Albertslund, tel:

4 John Scales Avery Den Danske Pugwash Gruppe H.C. Ørsteds Institute Universitetsparken København K Ministeren Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax Kære John Scales Avery Tak for dit brev af 19. februar 2008 om at gøre FN-dagen den 24. oktober 2008 til en temadag i de danske skoler. Jeg er enig med dig i, at undervisning i demokrati og forståelse af internationale organisationers rolle i løsningen af fælles udfordringer er en vigtig del af skolens opgaver. Disse emner indgår da også i undervisningen i samfundsfag og er endog afspejlet i folkeskolens formålsparagraf. Det fremgår således af formålsparagraffen, at folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre samt bibringe eleverne kundskaber, som giver dem forståelse for andre lande og kulturer. Jeg har som undervisningsminister ikke mulighed for at træffe beslutning om, at FN-dagen skal være en temadag i de danske skoler. Det er den enkelte kommune og skole, som træffer beslutninger om særlige undervisningsaktiviteter som f.eks. temadage. Det vil dog efter min opfattelse være nærliggende, at man lokalt overvejer at anvende FN-dagen som anledning til at undervise i globale problemer og deres løsninger i FN regi. Jeg beklager det sene svar. N.B. Jeg sætter brevet og svaret på Undervisningsministeriets hjemmeside. Med venlig hilsen Bertel Haarder

5 Markering af FN-dag på Ingrid Jespersens Gymnasieskole 25. oktober 2010 Ingrid Jespersens Gymnasieskole d. 3. november 2010 Kære PUGWASH. Denne rapport er en opsamling på vores markering af FN-dag på Ingrid Jespersens Gymnasieskole d. 25. oktober Vi har her samlet de overvejelser og tanker, som vi har haft i spil for at kunne tilrettelægge dagen bedst muligt. Ligeledes er her vores endelige program for dagen samt billedmateriale som dokumentation. Vi står naturligvis til rådighed, hvis der opstår spørgsmål eller ønskes yderligere rapportering. Med venlig hilsen Anne Müller & Astrid Lakjer Kommunikations-, teater- og dramatiklærere på Ingrid Jespersens Gymnasieskole samt koordinatorer på FN-dagen

6 Markering af FN-dag på Ingrid Jespersens Gymnasieskole 25. oktober 2010 FN-dagen fra idégenerering, planlægning, udførsel til evaluering Ingrid Jespersens frivillige linjer På vores skole har vi fire særlige undervisningstilbud, som har haft stor indflydelse på udformningen af FNdagen. Ingrid Jespersens Gymnasieskole er udover den obligatoriske undervisningspalet karakteriseret ved et bredt udbud af frivillige linjer; Kommunikationslinjen, Rytmisk Linje, Teaterlinjen og Naturvidenskabelig Linje. Disse linjer er undervisning i 1. og 2.g, som ikke indeholder et pensum og hvis formål er at dykke ned og udforske områder, som ikke nås i den normale undervisning. Da vi modtog invitationen til fejring af FN-dagen fra PUGWASH var det oplagt, at linjerne skulle i spil. Her var der et emne så bredt, at det kunne favnes kommunikativt, rytmisk, teatralsk og naturvidenskabeligt! Således gik vi i gang med at skabe en fællestime for skolens 1. og 2.g ere, hvor linjerne hver især skulle bidrage med en fortolkning af FNs arbejde for fred. Det har hele tiden været vores intention med projektet, at det var eleverne selv, som skulle definere både formen og indholdet på dagen. Derfor var vi hele tiden i dialog med de forskellige linjer og overlod meget af planlægningen til elevernes medbestemmelse. Teaterlinjen: Et projekt tager form I oplægget fra PUGWASH blev det nævnt som mulighed, at man kunne anvende de midler, som fulgte med projektet, til at få eleverne til at dyste i en slags talentkonkurrence, hvor et dommerpanel kunne præmiere bedste indslag. Vi tog dette forslag med til Teaterlinjen, som var den første af linjerne vi indviede i projektet. Vi arrangerede en hel lørdag i september i FNs tegn, hvor vi satte os for at give et ordentligt startskud til projektet. Dagens program var tilrettelagt med dramaøvelser bygget over FNs fire målsætninger, billeder fra FNs hjemmeside og videoen på Youtube, hvor initiativtageren til FNs fredsdag forklarer bevæggrundene for at fejre denne dag. Eleverne gik op i projektet med liv og sjæl, og efter en hel dags dramatiske øvelser satte vi os sammen ned for at definere formen på vores projekt. Vi fremlagde PUGWASH s forslag om talentkonkurrence for eleverne som en mulighed. Men jo mere vi talte os ind på projektet, jo mærkeligere og mere malplaceret blev det at skulle præmiere nogen for at skabe opmærksomhed for fred! Tværtimod var det ønskværdigt sammen at skabe en vægtig markering af nødvendigheden for verdensfreden uden at skulle have betaling herfor. Eleverne og vi blev således i fællesskab enige om at projektets rammer skulle være en fællesstime, hvor linjerne skulle bidrage med kreative indslag, som hver især forholdt sig til begrebet fred. Samtidig ville vi invitere oplægsholdere udefra for at få et udefrakommende syn på hvad fred er for dem.

7 Markering af FN-dag på Ingrid Jespersens Gymnasieskole 25. oktober 2010 Kommunikationslinjen 2. g går i gang Teaterlinjens oplæg til projektets udformning tog vi med til 2.g Kommunikationsholdet, hvor undervisningens genstand i år er massekommunikation, kommunikationsstrategi og PR-arbejde. Her ridsede vi rammerne for projektet op og bad holdet om at lave en strategi for projektet lige fra planlægning af rækkefølgen på de kreative indslag, brainstorming over egnede oplægsholdere, annoncering på skolens hjemmeside, plakatproduktion til pressemeddelelse til Østerbro Avis. Yderligere bad vi også holdet om at tage stilling til at få synliggjort og anvendt de midler, som PUGWASH havde doneret til projektet, på bedst mulige vis. Resultatet blev et kreativt værksted, hvor eleverne effektivt fik omsat tanker til handling: en elev cyklede straks ud og tog en masse billeder af nogle soldater med blomster til skolens hjemmeside, andre fløj ud på gaden med et videokamera for at lave en voxpop ud fra spørgsmålet Hvad er fred for dig?, en elev løb ned og købte ind til produktion af kæmpe fredsdue, mens andre klippe-klistrede plakater, skrev pressemeddelelse og gik i tænkeboks med hensyn til mulige gæsteoplægsholdere. Den sidste flok elever gik på nettet for at undersøge, om vi kunne finde tre egnede FN-projekter at donere nogle af de midler, som PUGWASH havde stillet til rådighed. De fandt tre indsatsområder, som var værd at yde en indsats for. Ud fra disse tre områder lavede eleverne en konkurrence for hele skolen: Hvilken af disse tre FN-projekter ville du støtte med kr. 4000,-?. I et par dage skulle Kommunikationslinjen afholde denne konkurrence i kantinen. Formålet var at synliggøre FN-dagen og sætte spot på FNs arbejde for fred. Resultatet af konkurrencen skulle offentliggøres som et indslag på selve dagen. Rytmisk Linjes indslag Rytmisk Linje fik til opgave at levere to musikalske indslag til dagens program. De valgte at lade det ene nummer være Maria Magdalenes sang fra Jesus Christ Superstar, mens det andet nummer var John Lennons Imagine. Naturvidenskabelig Linje Desværre lykkedes det ikke for Naturvidenskabelig Linje at nå at forberede et indslag til FN-dagen. Derfor var de på dagen med som tilskuere i stedet for deltagere. Kommunikationslinjen 1.g i skriveværksted Undervisningen i Kommunikationslinjen i 1.g er den personlige kommunikation, hvor vi fokuserer på krop, stemme, udtryk og formidling. Kort sagt går det ud på at klæde eleverne bedst muligt på til at kunne præsentere et stof til f.eks. klassekammeraterne, holde en tale, have noget på hjerte. Derfor passede PUGWASH-projektet som fod i hose til denne linje.

8 Markering af FN-dag på Ingrid Jespersens Gymnasieskole 25. oktober 2010 Vi satte os for, at holdet skulle lave en præsentation af FN som fredsbevarende organisation, som de skulle formidle til publikum. Men for at kunne præsentere et stof skal man kende det. Derfor startede vi med at lave kreative øvelser ud fra materiale om FN: 60 indsatsområder hvor FN gør en forskel, wikipedia-artikel om FN, youtube-video om FN og facts fra FNs egen hjemmeside. Vi førte således eleverne gennem associationsordlege, talekor med FN-indsatsområder, statuebilleder af FNs indsatsområder tilføjet musik fra Mozart, post-it-sedler med de fem vigtigste ord fra FNs fire målsætninger og andre kreative indslag. Til sidst fik de til opgave at sidde overfor hinanden og ud fra makkerens fem post-it-sedler at skrive en lille tekst om FN og fred. Disse små tekster samlede vi ind og inddelte i tre kategorier ud fra de tre retoriske talegenrer: En fiktiv fortælling om fred, der havde fokus på lejlighedstalens pathos som appelform, en politisk tale i form af et opråb til verden og en informativ tale om FN som organisation. Og så gik grupperne ellers i gang med at producere materiale til deres taler! Der blev brugt mange computere, pap og karton og til sidst havde vi tre rigtig fine produkter. Som sidste indslag valgte vi at gå videre med det talekor, som vi havde brugt som kreativ igangsætter på holdet: vi ville lave en taletunnel bestående af Kommunikationslinjens elever, som med hænderne skulle danne en Bro-bro-brille-tunnel. Når publikum efter seancen skulle ud af Store Sal, ville de gå igennem taletunnellen, hvor Kommunikationsholdet ville hviske elementer af FNs 60 indsatsområder. Formålet med denne lille finale var at få publikum til at spekulere lidt mere over, hvad fred er for dem selv såvel som for os alle sammen. Kort sagt en lille stof-til-eftertanke-hilsen. Overvejelser om gæsteoplægsholdere Vi havde en del overvejelser om vores gæsteoplægsholdere disse var vigtige, da de ville tone dagens program. Vi ønskede at oplægsholderne skulle give projektet vægt og fylde i form af information, mens vores linjer skulle stå for den kreative del af programmet. Vi valgte derfor at invitere FN-forbundet til at fortælle om FNs fredsbevarende arbejde. Derudover ville vi gerne høre en personlig beretning fra et menneske, som havde taget et aktivt valg om fred. Vi overvejede længe om vi skulle invitere præsten Per Ramsdal fra Brorsonskirken, men valget faldt til sidst på en tidligere soldat, som på egen krop har oplevet hvor vanskeligt det er at vinde en fred gennem sin udstationering i bl.a. Irak. Program for dagen Intro: Teaterlinjen: FNdage med Kommunikationslinjens billeder kørende på storskærm, mens publikum kommer ind i salen 1. Velkomst og præsentation af dagen ved Astrid & Anne

9 Markering af FN-dag på Ingrid Jespersens Gymnasieskole 25. oktober Kommunikationslinje 1g: FN-facts 3. FNs fredsbevarende arbejde v. Rasmus og Niklas fra FN-forbundet 4. Rytmisk Linje: Maria Magdalenas sang 5. Kommunikationslinje 2g: Film med Voxpop: Hvad er fred for dig? 6. En personlig beretning om arbejdet for fred v. Adam Raft Rasmussen 7. Teaterlinjen: FNmål Giv en hånd Billeder fra FNs hjemmeside 8. Kommunkationslinje 1g: En lille fortælling om fred + Opråb: Kære Verden 9. Kommunikationslinje 2g: Konkurrence: hvilket FN-projekt skal vi donere kr. 4000,- til? Stor check overrækkes på scenen Fra IJG til FN 10. Rytmisk Linje: John Lennon: Imagine 11. Farvel og Tak og Fred ved Astrid & Anne 11. Kommunikation 1g: Tunnel om FNs 60 mål Evaluering Det har ligget os meget på sinde, at projektets form skulle være elevbåret både i idegenereringsfasen, planlægningen og i udførslen. Derfor har vores lærerrolle ikke været at være skabere, men koordinatorer for et arrangement, hvis form består af fragmenter sammensat til en montage. Denne montageform har vi syntes var helt genial, fordi den har givet plads til så mange forskellige bidragsydere men det er også en form, som har sin svaghed i mange skift på scenen. Det er altid svært at evaluere sig selv! Men hvis man skal tage udgangspunkt i de umiddelbare kommentarer og reaktioner fra publikum tror vi, at vi har ramt noget rigtigt. Formålet har været at arrangementet har gjort os alle sammen lidt mere opmærksomme på at fred ikke er en selvfølgelighed og at den er værd at yde en indsats for og dette tror vi er blevet opfyldt. Snart får vi lejlighed til at evaluere på alle linjerne, så de deltagende elever har mulighed for at kommentere og forholde sig til dagen. Dette glæder vi os meget til.

10 Markering af FN-dag på Ingrid Jespersens Gymnasieskole 25. oktober 2010 Anne Müller præsenterer dagens program Fredsduen - Kommunikationslinjen 2.g

11 Markering af FN-dag på Ingrid Jespersens Gymnasieskole 25. oktober 2010 Facts om FN Kommunikationslinjen 1.g FN-forbundet fortæller om organisationen

12 Markering af FN-dag på Ingrid Jespersens Gymnasieskole 25. oktober 2010 Rytmisk Linje 1.g: Maria Magdalenes sang Adam Raft Rasmussen om sin udstationering som soldat i Irak

13 Markering af FN-dag på Ingrid Jespersens Gymnasieskole 25. oktober 2010 Elever i salen Elever i salen Teaterlinjens performance

14 Markering af FN-dag på Ingrid Jespersens Gymnasieskole 25. oktober 2010 Teaterlinjens performance Kommunikationslinjen En lille fortælling om fred

15 Markering af FN-dag på Ingrid Jespersens Gymnasieskole 25. oktober 2010 Kommunikationslinjen En lille fortælling om fred Kommunikationslinjen Opråb om fred: Kære Verden Kommunikationslinjen 2.g: Offentliggørelse af konkurrencens vindende projekt

16 Markering af FN-dag på Ingrid Jespersens Gymnasieskole 25. oktober 2010 Alle linjer på scenen Kommunikationslinjen 1.g taletunnel

17 Markering af FN-dag på Ingrid Jespersens Gymnasieskole 25. oktober 2010 Kommunikationslinjen 1.g taletunnel Alle fotos: Anne Jensen IJG

18 Markering af FN-dag på Ingrid Jespersens Gymnasieskole 25. oktober 2010 BILAG 1: Pressemeddelelse til Østerbro Avis 29. okt FN-dag blev markeret på Ingrid Jespersens Gymnasieskole. Mandag d blev FN fredsdag markeret på Ingrids Jespersens Gymnasieskolen. Rammen for arrangementet var en fællestime for 1. og 2.g, hvor vi satte fokus på FN og fred. Gymnasiets kreative linjer: Kommunikationslinjen, Teaterlinjen og Rytmisk Linje havde fået til opgave at bidrage med en kunstnerisk fortolkning af fred og det var der kommet mange spændende og forskellige indslag ud af. Desuden havde vi inviteret FN-forbundet til at fortælle om FNs fredsbevarende arbejde samt høre en personlig beretning fra en tidligere soldat, som på egen krop har oplevet hvor vanskeligt det er at vinde en fred gennem sin udstationering i bl.a. Irak. Arrangementet var tilrettelagt som en mosaik, hvor de kreative linjers indslag supplerede gæstetalernes oplæg med musik, teater og fortællinger. Tanken bag denne form har fra arrangørernes side været at få så mange vinkler som muligt på det abstrakte begreb fred, således at eleverne ville få et sansemæssigt boost, der ville mane til eftertanke. Afslutningsvist blev der overrakt en check på kr. 4000,- til FNs arbejde til at bekæmpe ekstrem fattigdom. Dette var en kulmination på Kommunikationslinjens konkurrence blandt alle skolens elever om at yde støtte til et FNprojekt. Da eleverne forlod salen efter 11/2 times intensiv oplevelse stod Kommunikationslinjen parat med en taletunnel, hvor de hviskede FNs 60 indsatsområder i ørerne på de udvandrende elever. Det er vores håb at ararngementet har gjort os alle sammen lidt mere opmærksomme på at fred ikke er en selvfølgelighed og at den er værd at yde en indsats for. Anne Müller & Astrid Lakjer, Ingrid Jespersens Gymnasieskole

19 Dear Charlotte Moltke, I was delighted to receive your letter, and especially to hear the the UN Day prize awards went so well. Your event was extremely impressive, and I am very grateful to you for your fine report, which will be of great use as we apply for support for continuing the awards next year. I hope and believe that our application for support will be successful, and therefore I would like to invite Bagsværd Kostskole and Gymnasium to participate again next year. I very much hope that you will wish to do so. Congratulations once again on the extremely fine event that you held! With very best regards, John Avery 2010/10/26 Kære John Avery Bagsværd Kostskole og Gymnasium holdt FN fredsdag mandag d. 25 oktober. Vi takker mange mange gange Pugwash Conferences on Science and World Affair og også Hermod Lannung fonden for støtten til arrangementet. Det var en fantastisk dag med en rigtig god stemning, hvor alle vores gymnasieelever deltog som enten konkurrencedeltagere eller publikum. Det er altid meget spændende og opløftende at se eleverne kaste sig over den type projekter og der kom også mange interessante og gode indslag ud af det. Indslagene var meget mangfoldige i deres karakter: der var digte, film, apps til mobil, essay, sang, gospel og rap. Og flere af indslagene vil sagtens kunne bruges i bredere regi. Blandt publikum var der stor interesse og opbakning til de udøvende. 1 præmien på 2000 kr gik til Daniel Franch 2a som havde udviklet en applikation til android mobiler. Her kan søge information om FN, men planen er også at systemet kan udbygges til at blive mere interaktivt så man vil kunne stille spørgsmål til fx FN forbundet eller at FN forbundet hurtigt kan komme i kontakt med de der er interesserede. 2. præmien på 1000 kr blev delt mellem - Monica Storgaard Høffner 3c, som havde skrevet en støttesang og selv fremførte den - Mathias Høgh Titelbech og Mathias Johansen begge 2a, der havde skrevet en Rap 3. præmien på 500 kr blev delt mellem - Elisabeth Brautsch Sand 2c, der læste et essay op - Kasper Lüdeking 3a, der læste et digt op Dagen begyndte med at Jørgen Randløv Madsen, mangeårigt medlem af ledelsen i Det danske FN forbund holdt et kort foredrag om FN og fredsarbejdet. Derefter kom konkurrenceindslagene på banen. Dommerkomiteen bestod af Rektor Jimmy Burnett Nielsen, Lektor Hans Christian Schultz og Jørgen Randløv Madsen. Vi arbejder på at indslagene allerede på mandag vil kunne læses på vores hjemmeside Mens dommerne voterede blev der budt på kager og kakaomælk til alle elever.

20 Venlig hilsen Charlotte Moltke Pædagogisk leder Bagsværd Kostskole og Gymnasium

21 Fejringen af FN s fredsdag på Sankt Annæ Gymnasium d Et dramaprojekt i samarbejde mellem Sankt Annæ Gymnasium og Niels Steensens Gymnasium, støttet af Pugwash og Hermod Lannung Fonden Ved Gitte Tilling (SAG) og Anne-Louise Abegg Gomard (NSG)

22 På Sankt Annæ Gymnasium valgte vi i samarbejde med Niels Steensens Gymnasium at fejre FN s fredsdag 2010 med en konkurrence mellem de to gymnasiers dramahold. Udgangspunktet var dog ikke selve konkurrenceelementet, men ønsket om et møde mellem to meget forskellige elevgrupper om et fælles projekt, nemlig markeringen af ønsket om at skabe fred i verden gennem FN. Udgangspunktet for elevernes dramaprojekter var emnet Fred. Ved hjælp af forskellige dramametoder (devising og viewpoints) udarbejdede eleverne i grupper hver deres eget projekt under overskriften Fred. Eleverne skrev efterfølgende bl.a. i deres rapporter: Det var en ære at få lov at deltage i et FN-projekt, som går ud på at sætte fokus på at skabe fred i verden. I begyndelsen af projektet medbragte eleverne ting og billeder, som de forbandt med fred fx en Buddha-figur, en fredsdue, et peace-tegn og en blomst. Denne symbolske tilgang udløste samtaler om, hvad ordet fred dækker over. En samtale om religion, konflikter, krig, bøn, lys, børn, indre fred, håb og en masse andet. Eleverne diskuterede bl.a., om mennesket grundlæggende er fredselskende, eller om mennesket også selv har en drift mod konflikten? Mange elever diskuterede forholdet mellem indre og ydre fred og ville gerne arbejde med, hvordan den ydre ufred (krig) kan skabe indre ufred fx i forhold til de pårørende til de udsendte FN-soldater. Vi talte om FN s rolle i forbindelse med krige og naturkatastroferne. Herefter arbejdede eleverne selvstændigt i grupper frem mod selve opførelsen d På selve dagen havde vi hejst FN s flag foran skolen og inviteret tre dommere til at overvære og bedømme elevernes projekter. Samtidig havde vi den ære at have besøg af formanden for den danske afdeling af Pugwash, John Avery, som har været en stor inspiration i vores arbejde. Programmet for dagen var følgende: Kl : Velkomst ved dramalærer Gitte Tilling (SAG) Kl : Tale ved skuespiller og buddhist Anne-Louise Hassing om fred Kl : Opførelse af de første 4 dramaprojekter (skiftevis fra SAG og NSG) Kl : Opførelse af de resterende 4 dramaprojekter Kl : Præmieuddeling ved de tre dommere: skuespiller Steen Haakon Hansen, skuespiller Anne-Louise Hassing og sanger Johan Olsen. Kl : Fællessang/kanon med Johan Olsen: Menneske brug din fornuft

23 Dramaeleverne fik præmier efter kriterierne: det mest gribende projekt, det mest fantasifulde projekt og det mest gennemarbejdede projekt. Det var en meget lærerig proces for eleverne, og det satte mange tanker og diskussioner om begrebet Fred i gang. Selve dagen var meget bevægende, og stemningen var meget intens, da eleverne i kanon sang: Menneske brug din fornuft / Værn om land og luft / Slå ikke flora og fauna ihjel / Det er en del af dig selv, mens Johan Olsen fremførte følgende monolog henover: Man taler om krig som den sidste udvej. Man taler om krig som et nødvendigt onde. Man siger man går i krig i den gode sags tjeneste. Man besejrer aggressorerne og ondskaben og genetablerer den rette ligevægt og orden. Alt det er løgn. Krig, ligesom al anden vold, er afstumpet. Krig er invalidering af soldater og civile, voksne og børn. Krig er drab på soldater og på civile, voksne og børn. Krig er magtmisbrug. Krig er tortur. Krig traumatiserer hele folk igenerationer. Krig er had, had er destruktivt. Krig er os på bekostning af dem. Krig er xenofobi. Krig er racisme. Krig er kulturel, geografisk og/eller økonomisk territorial kamp. Krig er årsagen til nogle af de største lidelser mennesket har gennemgået. Krig er foragt for mennesket. Krig er foragt for dig og for mig. Krig er foragt for liv. Denne del af dagen kan ses på Sankt Annæs hjemmeside: Det var alt i alt en meget stor oplevelse at markere FN s fredsdag på denne måde, og vi vil gerne takke både John Avery og Hermod Lannung Fonden for al deres støtte.

24 Fra Anne Louise Abegg Gomard, Niels Steensens Gymnasium: Gitte Tilling, SAG Dramatikholdet på Niels Steensens Gymnasium deltog i arrangementet for FNs Fredsdag på Sankt Annæ Gymnasium med stor entusiasme. Det var det allerførste dramatiske, de skulle lave som hold og det allerførste dramatiske, de skulle lave som nystartede gymnasieelever. Men de fandt en vilje og en styrke til at gennemføre, også da de fandt ud af at konkurrenterne var 2. G erne på Sankt Annæ Gymnasium. Vi startede hele projektet med nogle grundøvelser i dramatik; Modet til at stå foran hinanden og blive kastet ud i øvelser, som de ikke kendte i forvejen. Vi arbejdede med vejrtrækning og at være til stede i nuet. Hver elev skulle medbringe en genstand, som inspirerede dem inden for emnet FRED. Der var mange rigtig gode oplæg. Nogle tog udgangspunkt i modsætningen til fred, nemlig krig. Der blev spillede sange, som omhandlede krig, nogen sang selv, en havde skrevet et digt. En medbragte det berømte fotografi af en nøgen pige i Vietnam, der løber grædende mod kameraet. En medbragte en Buddha-figur og fortalte historien om, hvordan han havde fået den af sin bror, der havde været ude at rejse i lang tid. Vi læste og gennemgik en artikel om Devising og Jens Arentzens afsnit om Spænding. De fik selv lov at vælge deres grupper. Alle tog faktisk udgangspunkt i det velkendte, og gik i gang med at skabe en handlingsopbygget fortælling. En historie med en start og en slutning og en konflikt. De brugte elementer som musik og lydeffekter og ganske få rekvisitter. Nogle grupper arbejde hurtigt og effektivt, andre havde svært ved at komme i gang. For hvad er egentligt rigtigt teater, når man ikke har den mindste erfaring selv? Hvad er rigtigt og hvad er forkert, og hvordan lader man sig inspirere? Desuden var der store opstartsproblemer med to af grupperne, fordi nogle elever droppede ud af gymnasiet i den første måneds tid, og de så begyndte at bytte rundt. Alle grupperne lavede en samlet visning og gav hinanden konstruktiv kritik. Herefter arbejdede vi videre og havde en enkelt prøve på Sankt Annæs store scene. Det var en kæmpe oplevelse for eleverne at se en anden skole, og se nogle andre elevers arbejde, og det var en ligeså stor oplevelse at være med til et så gennemført arrangement.

25 Eleverne lærte meget, rigtig meget, om at skabe et projekt fra bunden, om at arbejde selvstændigt og turde kaste sig ud i noget, men ikke på forhånd ved, hvad er. De har lært hvor meget det kræver og hvor godt forberedt man er nødt til at være. De har lært om sammenhold og samarbejde, om at give og modtage konstruktiv kritik, og så har de lært, at der findes andre mennesker i denne her verden. Hele forløbet affødte en stor debat på holdet, om hvorvidt de penge, som et af holdene havde vundet, skulle gå til velgørenhed. De kunne samtidig også godt se værdien i at blive endnu mere samlet som hold. Og de besluttede til sidst at bruge pengene på en udflugt med hinanden, og så til gengæld i fællesskab at starte en intern indsamling på hele Niels Steensens Gymnasium. Alle elever og lærer må give præcis, hvad de har lyst til. Det opfordres kærligt til, at man giver minimum 5 kr. Og alle pengene vil gå ubeskåret til Læger uden grænser og deres arbejde i bl.a Haiti. Jeg vil gerne sige tusind tak for at vi måtte være med. Vi vil meget gerne deltage til næste år, hvis der er en pulje ledig. Jeg kunne personligt godt tænke mig at få et projekt op at køre på Niels Steensen Gymnasium, mellem de kreative valgfag i 1.G Mediefag, billedekunst og dramatik. Mange kærlige hilsner Anne Louise Abegg Gomard Niels Steensens Gymnasium.

26 Menneske, brug din fornuft 1 Men - ne - ske brug din for - nuft 5 2 Værn om land og luft 9 3 Slå ik - ke flo - ra og fau - na i - hjel 13 De er en del af dig selv

27 Faglig fejring af FN-dag Fra Pugwash Conferences har vi her på Aurehøj fået mulighed for at udskrive en prisopgavekonkurrence for Aurehøjs elever i anledning af FN-dagen den 24. oktober. Opgaverne kan både afløse en aflevering og være et kunstnerisk/kreativt produkt. Opgavens emne: Hvad kan der gennem FN gøres for at sikre fred i verden? Nogle eksempler på underpunkter, opgaven kan reflektere over: - Menneskerettigheder - Menneskets situation - Det enkelte menneske og FN - Fremtiden og FN - Konfliktløsning - Fødevarehjælp - Ligestilling - Verden uden FN Overskrift: Vælg selv en titel! Opgavekategorier: Du kan besvare opgaven inden for en af følgende to kategorier, enten alene eller i fællesskab efter lærerens godkendelse. 1) En opgave i et fag med skriftlig dimension eller i historie. Besvarelsen skal opfylde de faglige mål, også mht. længde, men må maksimalt være 4 normalsider. 2) Et kunstnerisk/kreativt produkt (en kort dramatisering, et hørespil, en novelle, en kortfilm, en installation, en fotoserie, et oliemaleri, en musikalsk komposition, et website osv. kun fantasien sætter grænser). Målet er kvalitet. En tekst må være maksimalt 5 sider. En filmet sekvens må maksimalt vare 10 minutter. Et visuelt produkt kan fx fotograferes, hvis det er for vanskeligt at aflevere fysisk. Præmier: Den bedste skriftlige opgave: 1. præmie: kr./ 2. præmie: kr. Det bedste kunstneriske/kreative produkt: 1. præmie: kr./ 2. præmie: kr. Vinderne præsenteres for hele skolen ved en Pugwash-café Aflevering: - Angiv tydeligt, hvilken kategori du har valgt. - Afleveringsfrist: 28. januar 2011 inden kl Besvarelsen afleveres til din lærer eller på kontoret.

28 Du kan finde inspiration i Lectiogruppen FN-dag God arbejdslyst! Dommerpanelet LG, JK, KR og MSC

29 Dear Lene Schødt! I was delighted to receive your fine report of the extremely successful United Nations event at Rysensteen Gymnasium. Your excellent report will do a great deal to help us to obtain financial support for marking UN Day next year. I hope and believe that we will be successful, and I also hope that Rysensteen Gymnasium will wish to participate once again. With many thanks and best regards, John Avery On Mon, Nov 8, 2010 at 1:35 PM, Lene Schjoedt1 wrote: Dear John Avery! Please find enclosed a short description of our Pjoject in relation to the UN-day. Please find attached a picture showing the presentation of one of the projects. Best regards Lene Schjødt Education Manager Rysensteen Gymnasium UN peace day at Rysensteen Gymnasium On the occasion of the United Nation s peace day, Sunday the 24 of October 2010, Rysensteen Gymnasium held a small competition to highlight the day. During the morning assembly, three classes presented three very different projects, competing for the prize of 5,000 Danish kroner to be passed on to a relief organization of the winner s own choice. A jury consisting of Stine Heiselberg from DIIS, Astrid Læssø Christensen from the weekly political review Mandag Morgen og Anita Olesen as a representative of Rysensteen Gymnasium had a hard time deciding which of the three presentations was to be pronounced the winner. Finally, the choice landed on a project presented by a geography class, 3 NG, who had chosen to focus on peace in relation to climate changes, more specifically on how these changes end up effecting world peace in terms of changed migration patterns. The presentation won due to the high relevance of the subject and because of the engaging way in which it was presented to the 700 listeners. The class chose to donate the prize money to Folkekirkens Nødhjælp, a Christian relief organisation.

30 Fejring af FN-dagen på Frederikssund Gymnasium oktober 2010 På Frederikssund Gymnasium fejrede vi FN-dagen med et caféarrangement, hvor både skolens musik- og dramaelever og skolens kor optrådte for hinanden og for publikum med de projekter, som de havde arbejdet med i 6 uger og som alle havde relation til verdensfreden, globale problemer og FN s rolle. I alt deltog 60 dramaelever og 40 musikelever med 12 projekter. De konkurrerende projekter blev bedømt af en jury bestående af nuværende elever, gamle elever, lærere, rektor, en FN-soldat samt skuespiller og teaterinstruktør Gunhild Brethvad. Projektet blev søsat i september med et foredrag af en soldat, der havde været i Afghanistan, som fortalte om sine oplevelser som udsendt for Danmark. Eleverne gik meget forskelligt til opgaven. Halvdelen af dramaeleverne arbejdede med tekster, de selv havde skrevet, mens den anden halvdel arbejdede med ordløst teater ledsaget af musik. Selvom alle arbejdede med det samme overordnede tema, var historierne og udtrykket således meget forskelligt. De problematikker, eleverne havde valgt at beskæftige sig med, spændte vidt fra At flytte eller at flygte, menneskehandel, Danmark contra Iran, børn i krig til historien om floden, der både bliver brugt til at bade i, vaske tøj i, som toilet og til at hente drikkevand fra og de konsekvenser, dette har. Musikeleverne lavede egne fortolkninger af numre som John Lennons Imagine, Michael Jackson Earth song og Guns n Roses Civil war, et par musikelever havde selv komponeret nummeret Soldiers fall til lejligheden. Vinderne (2.g-musikholdet) spillede og sang et medley ledsaget af meget stemningsfulde billeder, der var nøje timet med musikken, et nummer som også involverede publikum. Musikeleverne åbnede desuden caféarrangementet med at introducere Oscar Petersons Hymn to freedom (med tekst af Harriette Hamilton) som fællessang. Eleverne var meget engagerede i projektet og optagede af den overordnede tematik. En dramaelev, Sofie fra 1.g, siger om projektet Formålet var at sætte sig ind i, hvilke forhold andre mennesker i verden lever under og fremføre et stykke, der ikke blot viste kreativitet og engagement men også forståelse for andre menneskers livsvilkår. Jeg er blevet meget klogere på livet og på, hvor heldige vi er i her i Danmark. Vi skal være taknemmelige for det, vi har, for der er millioner af mennesker i verden, der ville ønske, at de var i vores sko og havde vores gode forhold at leve under. Det blev således et meget vedkommende projekt for både deltagere og tilskuere med et vigtigt fokus på FN s arbejde for fred. Dorte Heister Jønsson, Frederikssund Gymnasium

31

32

33 FN s 2015 Mål for en værdig og bæredygtig fremtid - på tværs af de otte mål II - Ressourcer og globale relationer Undervisningsforløbet er bygget op af tre dele: 1. Kortlægning af Nord-Syd-relationer 2. Sammenhængen mellem ressourcer og 2015 Målene 3. Indlevelse, problemløsning og formidling af emnet til eksterne brugere i form af en kampagne Undervisningsforløbet er udviklet i et samarbejde mellem:

34 Om Globale Gymnasier Globale Gymnasier er et udviklingssamarbejde mellem gymnasier, organisationer, virksomheder og institutioner med henblik på at styrke globalt udsyn i gymnasiet. Se mere på Andre forløb: På tværs af de otte mål I og III Ud over dette forløb har Globale Gymnasier udviklet to andre forløb i serien: På tværs af de otte mål I: Konflikt (i samarbejde med Crossing Borders) På tværs af de otte mål III: Trafficking (i samarbejde med Center for Menneskerettigheder) Forløbet er udarbejdet i samarbejde med Koncern Film og Blood in the Mobile af: Michael Salbo (Københavns åbne Gymnasium) Andreas Höfer Petersen (Københavns åbne Gymnasium) Dorte Fensteen Nielsen (Københavns åbne Gymnasium) Kirsten Oldenburg Lauta (Københavns åbne Gymnasium) Anne Mette W. Nielsen (Globale Gymnasier) Samt elever i følgegruppen på Københavns åbne Gymnasium Forløbet er støttet af Danidas Oplysningsbevilling Forløbet er OpenSource under Creative Commons licence 2010

35 2015 Målene FN s otte mål for en værdig og bæredygtig fremtid I 2000 satte verdens statsledere sig sammen og formulerede FN's Millennium-erklæring. I Danmark er erklæringen kendt som 2015 Målene, fordi verdenssamfundet inden 2015 vil: 1. Halvere fattigdom og sult i verden 2. Opnå grundskoleuddannelse til alle 3. Øge ligestillingen mellem kvinder og mænd 4. Mindske børnedødeligheden med to tredjedele 5. Mindske mødredødeligheden med tre fjerdedele 6. Bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme 7. Sikre udviklingen af et bæredygtigt miljø 8. Øge samarbejdet om bistand, handel og gældseftergivelse Med 2015 Målene er verdenssamfundet på mange måder vidner til det første globale initiativ til en bæredygtig og værdig fremtid. Det betyder, at erklæringen grundlæggende er et fælles ansvar, vi som verdenssamfund har taget på os og en udfordring vi ønsker at løse sammen. I 2009 udgaven af FN s årlige Millennium Development Report peger FN's Generalsekretær Ban Kimoon på afstanden mellem løfter og handling. Han efterlyser en mere kraftfuld indsats fra verdens ledere: Den globale krise mindsker de fattiges indtægter, fødevarekrisen øger antallet af sultende og klimaforandringer rammer de fattige hårdest. Vi har tabt tid. Vi har forpasset chancer. Og samtidig gør nye udfordringer vores opgave vanskeligere. Nu er det vores ansvar at tage fat, så alle kan leve i en rigere, mere holdbar og retfærdig verden Målene vedkommer således ikke kun de geografiske områder og samfund, som er hårdest ramt. Det er fælles mål, som vi er fælles om at nå. Tre undervisningsforløb om FN s 2015 Mål Netværket Globale Gymnasier har med støtte af Danida udviklet tre undervisningsforløb til ungdomsuddannelserne i relation til 2015 Målene. Forløbene sætter fokus på: Hvilke udfordringer står vi overfor? Hvorfor er det et fælles ansvar? Hvordan kan vi arbejde på fælles løsninger? Forløbene er udviklet i et tæt samarbejde mellem gymnasielærere og elever og en række organisationer og partnere. Gennemgående for forløbene er deres fokus på: Indlevelse og respekt Handlemuligheder og globalt medborgerskab Dialog og forståelse for forskellighed Forløbene tager udgangspunkt i 2015 Målene kombineret med et tema og en pædagogiskdidaktisk vinkel. Kombinationen skal sikre, at eleverne: Opnår forståelse af verden som sammenhængende Opnår viden om verdens skævheder Styrkes i at tænke vinklinger og løsninger Tilegner sig redskaber til at tænke nyt og handlingsorienteret Får erfaringer med at deltage i offentlig debat om global udvikling Forløbene går tæt på tre forhold, der medvirker afgørende til at opfylde 2015 Målene: 1. Konfliktløsning 2. Ressourcer og globale relationer 3. Ressourcer og globale relationer (i samarbejde med Koncern Film og Blood in the Mobile) Forløbene lægger alle op til at arbejde enkeltfagligt eller tværfagligt indenfor en række forskellige fag. - På vegne af Globale Gymnasier Anne Mette W. Nielsen

36 På tværs af de otte mål II: Ressourcer og globale relationer Introduktion Kampen om naturressourcerne udfordrer lokale og globale relationer og skal overvindes for at nå FN s 2015 Mål. Konflikter og overtrædelse af menneskerettighederne i lande og lokalområder i det Globale Syd er ofte tæt forbundet med udvinding af naturressourcer. Ressourcernes store økonomiske og globale værdi gør det svært at løse konflikterne lokalt. For at nå 2015 Målene er det derfor afgørende, at økonomiske og politiske interesser i forbindelse med Supply Chains ikke fører til stagnerende eller endda negativ udvikling. Forløbet zoomer ind på, hvordan globale relationer og naturressourcer er forbundet med lokale konflikter, og hvordan verdenssamfundet kan løse dem. Alle 2015 Målene er centrale. Case: Congo og coltanen 1 Mobiltelefoner ligesom pc er play-stations, mm. - indeholder metallet coltan, der bl.a. udvindes i Congo. Med afsæt i Congo og udvinding af coltan tager forløbet fat i en case, som lokalt og regionalt har skabt og fortsat skaber mange og ofte voldelige problemer, der dels gør det svært for regionen at arbejde konstruktivt hen mod 2015 Målene, dels medfører negativ udvikling indenfor et eller flere af målene. Casen er både aktuel og velegnet til at skabe indlevelsespotentiale hos eleverne, som alle er i besiddelse af den mobiltelefon, der er så afhængig af det ressourceknappe metal. Aktualiteten understreges yderligere af samarbejdet omkring og inddragelsen af dokumentarfilmen Blood in the mobile (2010). Pædagogisk-didaktisk udgangspunkt Gennem arbejde med casen og ved inddragelse af dokumentaren Blood in the Mobile skal eleverne kortlægge globale relationer mellem Nord og Syd. Forløbets afsæt i mobiltelefonen relaterer konflikten til deres egen hverdag og anskueliggør arbejdet med komplekse sociale, kulturelle, politiske, økonomiske samt geografiske forhold og historiske strukturer. Derudover sigter forløbet efter at træne elevernes handlekompetence, idet der arbejdes forandrings- og løsningsorienteret. Handlingsaspektet styrkes ydermere ved at eleverne får til opgave at udvikle informations- og kampagnemateriale, der skal bruges til oplysning af andre unge. Indlevelse- og handlingsaspektet opnås gennem: 1. En række centrale aktiviteter, hvor eleverne via mapping øvelser kortlægger problematikkens kerne, herunder placerer sig selv som mobilbrugere. 2. Krav om konkret output i form af en kampagne, der bliver udviklet og planlagt af eleverne i grupper. Her anvender elevernes deres fagviden, viden fra Blood in the Mobile samt viden om udvikling af kampagner (essays, kronik, flyers, blogs, hjemmeside, film, demo, happening, kampagnestand etc.). 3. Forløbets fokus på medier og formidling betyder samtidig, at eleverne får forståelse for nye mediers rolle og udvikler deres mediebevidsthed, samt opbygger deres egne redskaber og kompetencer på området. Det konkrete undervisningsforløb er et samarbejde mellem samfundsfag A, engelsk A og Historie, men kan uden nævneværdige problemer tilpasses andre fagkombinationer. 1 dokumentation for brugen af coltan i alverdens elektronik, se også 1

37 Opbygning: Forløbet er bygget op af tre dele: 1. Kortlægning af Nord-Syd-relationer 2. Sammenhængen mellem ressourcer og 2015 Målene 3. Indlevelse, problemløsning og formidling af emnet til eksterne brugere Forløbet tilrettelægges således, at der efter intro og fagligt input fra de forskellige fag laves tværfaglige opsamlinger, hvor det diskuteres, hvordan viden fra de forskellige fag kan bidrage til at belyse casen. Ud fra den overordnede fælles diskussion af casens faglige og tværfaglige dimensioner dannes projektgrupper med forskellige interessefelter. Tidsforbruget kan varieres og tilpasses niveau og fag. I dette konkrete forløb arbejdede vi med emnet løbende over et semester med en afsluttende projekt/kampagneperiode. Det kan med få justeringer inddrages i undervisningen som enkeltfagligt forløb. Enkeltfagligt kan fx: Samfundsfag eller historie tage udgangspunkt i mobilen og dens betydning socialt, kulturelt, økonomisk, kommercielt, politisk og politisk som kommunikationsmiddel og som kommercielt produkt. Kemi, fysik og/eller naturgeografi fokusere på mobilens tilblivelse som fysisk-teknologisk og ressourcekrævende produkt. De humanistiske fagområder arbejde historisk og litterært med Afrikas kolonihistorie samt med forskellige genrer og formidlingsformer. Blood in the mobile kan skiftes ud med temaer som fx (alle med materialer på EMU.dk): Børnesoldater og flygtninge Børnearbejdere Sundhedsforhold (herunder Aids) Valg og demokrati Overordnet formål Forløbet skal bidrage til at eleverne: opnår øget indsigt i Nord-Syd-relationer med vægt på globale udfordringer. bliver i stand til at se forandringspotentialer lærer om Nord-Syd-relationers betydning for opnåelse af 2015 Målene får forståelse for at globale problemstillinger ofte er tværvidenskabelige og skal belyses som sådan opnår formidlingskompetencer Desuden kan elevernes mediebevidsthed styrkes ved også at arbejde fokuseret med brugen af medieværktøjer til informationsindsamling og formidling, herunder brugen af mobilen som informationssøgnings-, metode- og formidlingsværktøj. Faglige og tværfaglige mål De faglige mål afhænger af fagene, der indgår, men i forhold til STX-bekendtgørelsen fx Samfundsfag: At eleverne opnår forståelse af globale problemstillinger At eleverne opnår forståelse af det internationale politiske og økonomiske system og dets aktører At eleverne opnår forståelse for globale Supply-Chain (forsyningskæde) relationer, herunder deres historiske, sociale, kulturelle, politiske og økonomiske dimensioner At elevere opnår forståelse for kampen om ressourcers indvirkning på konflikter her historiske og aktuelle konflikter i Afrika 2

38 Fag der vil være oplagte til fagligt samarbejde omkring forløbet: Psykologi: Mobilen og mig - Mobilens betydning for unge og det senmoderne generelt (medier, identitet, socialisering) Fransk/Engelsk: sproglig formidling, informationssøgning, samt historiske, kulturelle og sociale forhold Historie: imperialisme og kolonisering, informationssøgning, samt historiske, kulturelle og sociale forhold Mediefag: formidlingsgenrer, mediebevidsthed m.m. Geografi: Landet, jorden, kampen om ressourcerne og imperialisme Fysik: Mobilen og metallerne, mobiltelefonens komponenter og funktionalitet Kemi: Mobilen og metallerne Matematik: Forsyningskæder, økonomiske modeller og udvikling, statistik, mobilens binære matematiske univers Filosofi: Etik og politisk filosofi natur og menneske, magt, politik og retten til jordens ressourcer Læringsmål At eleverne opnår: Forståelse for, at relativt almindelige forbrugsgoder indgår i forsynings- og ressourceknaphedsproblematikker, der potentielt er forbundet med konflikt Forståelse for, hvordan Afrika og Europa er forbundet ressourcemæssigt, socialt, politisk og økonomisk Indsigt i international politik, samt forholdet mellem nationale, regionale og internationale interesser og kommercielle interesser. Viden om den valgte case (her: Blood in the Mobile) a. Mobilen og metallet (Coltan) b. Problematikken interessenter (sags- og relationsdimensioner) c. Konflikt og problemløsnings udfordringer og muligheder Viden om 2015-målene generelt Forståelse for sammenhængen mellem 2015 Målene og Afrika/Congo generelt Indsigt i, hvordan kampen om ressourcerne, historisk og aktuelt danner udgangspunkt for konflikter herunder hvordan konflikter begrænser muligheder for udvikling og opfyldelse af FN s 2015 Må 3

39 Forløbet: 1. Introduktion til forløbet Blood in the Mobile 2. Fastlæggelse af produkt / outputs - ressourcepersoner 3. Videnstilegnelse og nedslag (afhængig af fagkombinationer) 4. Forberedelse af kampagne og events 5. Gennemførelse af kampagne og events 6. Udvikling under pres 7. Materialer 1. Introduktion til forløbet Blood in the Mobile Aktivitet: Kortlægning af problemstillinger Udvikling under pres: Intro til forløbet og temaet i forhold til FN s 2015 Mål. Kortlægning af problemstillinger via en eller flere øvelser: A) Øvelse, hvor eleverne arbejder i storgruppe med brainstorm på temaet Blood in the mobile. Som forberedelse har eleverne læst fx Mobilselskaber blæser på etikken (Information, ), og vi ser videoblog fra Blood in the Mobile. B) Eleverne udvælger nøgletemaer og deler sig i grupper med henblik på introoplæg for hinanden af afgrænset område/problemstilling fx formidling af fakta om mobil-metal, Congos historie, kommercielle interesser, Nord-Syd-relationer, etc. Introoplæggene afdækker vidensbehov indenfor de forskellige temaer med henblik på fremtidige undervisningsgange og gruppeprojekter. C) Øvelse, hvor eleverne klipper video-materiale fra Congo-filmen, til 90 sek. introduktionsfilm. Formålet er at formidle filmens essens og dermed skabe en præsentationsvideo, der hurtigt sætter eksterne brugere ind i emnet. Øvelsen giver desuden indblik i filmmediet som formidlingsformat. Delprodukter: introoplæg, mindre vidensbank (brug fx blog som en ressourceplatform) og introfilm. På baggrund af kortlægning af problematikken og oplæggene vælger klassen temaer for undervisningsgange, fx: Historisk og aktuel kolonisering Afrika, koloni og imperialismelitteratur Mig og mobilen mobilen og det moderne informationssamfund Forsyningskæder (Supply-Chains) Andre knappe ressourcer, metaller m.m. Regionale problematikker/konflikter Lokale og globale magtstrukturer International politik og økonomi Multinationale selskaber vs statsaktører FNs rolle (2015 Mål, fredsstyrke, flygtninge) Geografi, ressourcer og mobiltelefoner Mediernes rolle Læring: Eleverne opbygger forståelse af Nord-Syd-relationer og kompleks, global problemstilling Eleverne opdager hvordan hverdagsprodukter rummer en forsyningskæde, hvor ikke alle elementer nødvendigvis er synlige Eleverne afdækker disse forsyningskæders umiddelbare aftryk og deres politiske, økonomiske og sociale konsekvenser Tidsforbrug: afhængig af valg af elementer (a, b, c) ca. 1-6 blokke 4

40 2. Fastlæggelse af produkt / outputs - ressourcepersoner Aktivitet: Indledende udvikling af kampagne/event Eleverne udvikler kampagne-ideer og produkter i klassen. Til denne del kan med fordel inddrages ressourcepersoner med erfaringer indenfor kampagneledelse. Identifikation af målgruppe og ideer til elementer/produkter via produkt- og målgruppeanalyser m.m.. Læring: Eleverne lærer at tænke output ind tidligt i processen Eleverne får en fornemmelse af forbindelsen ml. videnstilegnelse og -formidling Elevernes handlekompetencer styrkes Indhold: Den politiske forbruger, case: Frankrig og atomprøvespringninger Undersøgelse af lignende typer kampagner Workshops: Der kan evt. etableres samarbejde med forskellige NGO er vedr. erfaringer med kampagner (til dette forløb gennemførte Mellemfolkelig samvirke en workshop i kampagneledelse med eleverne). Kontakt fx: Hjælpeorganisationer, Ulands- og katastrofehjælp Fair Trade Økologi Verdensnaturfonden, Greenpeace, Folkekirken Nødhjælp Mellemfolkeligt samvirke: Global Change Operation Dagsværk Tidsforbrug: 1-2 blokke 3. Videnstilegnelse og nedslag (afhængig af fagkombinationer) Aktiviter: Klasseundervisning, -diskussioner, projektarbejde, videnssøgning Afdækning af valgte feltnedslag, analyse af sag og relation i de valgte temaer under 1. Læring: overblik over forskellige emner / problemstillinger indblik i problemstillingens kompleksitet og deres udvikling over tid forståelse for globale sammenhænge Indhold: Diskussion og analyse af felternes sags- og relationsdimensioner skal bevidstgøre eleverne om emnets kompleksitet. Her: hvordan forskellige aktørers interesse i naturressourcen komplicerer sagen. o fx adgangen og retten til en ressource og de problemer der er med adgangen til den (mobilen og behovet for metallet i elektroniske produkter, naturskadelig minedrift, undertrykkelse, konflikt/krig, børnearbejde, nyimperialisme m.m.). o overfor forskellige lokale, regionale, internationale og globale interesser og aktører (Staten Demokratisk Republik Congo vs. omkringliggende lande fx Rwanda, lokale krigsherrer og Hutu/tutsi konflikt, kommercielle interesser, FN s rolle m.v.) Tidsforbrug: Afhængig af hvor mange fag og behov 5-10 blokke. 5

Trafficking. FN s 2015 Mål for en værdig og bæredygtig fremtid. - på tværs af de otte mål III - (vinder af Undervisningsministeriets Pionerpris 2010)

Trafficking. FN s 2015 Mål for en værdig og bæredygtig fremtid. - på tværs af de otte mål III - (vinder af Undervisningsministeriets Pionerpris 2010) FN s 2015 Mål for en værdig og bæredygtig fremtid - på tværs af de otte mål III - Trafficking (vinder af Undervisningsministeriets Pionerpris 2010) Undervisningsforløbet er bygget op af fire dele: 1. Vidensopbygning

Læs mere

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig

Læs mere

INNOVATIONSFABRIKKEN. ved Kirsten Lauta

INNOVATIONSFABRIKKEN. ved Kirsten Lauta INNOVATIONSFABRIKKEN ved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig myndighed.

Læs mere

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 Stx. Hf. Hhx. Htx Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet.

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet. Program for VI SKABER FRED! udstilling i Øksnehallen 28.dec. 27.jan. Dato Arrangement 2. jan: Udstillingen åbner 4.jan: AMOK ved Jon K. Lange Tidspunkt: 10.00-12.30 Klassetrin: 4.-6. klasse Varighed: 3

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Innovation i historiefaget. Københavns åbne Gymnasium

Innovation i historiefaget. Københavns åbne Gymnasium Innovation i historiefaget Københavns åbne Gymnasium Hvordan lærer du bedst? Københavns åbne Gymnasium Tænk over spørgsmålet i 2 min. Find sammen med én, der har samme farve trøje som dig og diskuter spørgsmålet.

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM)

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) Oplysningsfilm om katastrofer og Red Barnets arbejde. Filmen viser, hvordan katastrofer rammer børns liv både de naturskabte som tsunamien i Asien og hungersnød

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet NÅR KASTASTROFEN Jonathan Hyams/Red Barnet RAMMER g in n d e jl e v s g in n is v r e d Un indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad man skal være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug

Læs mere

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE Et samarbejde mellem: Bakkeskolen, Kolding, Erritsø Fællesskole, Fredericia, Globale Skolepartnerskaber og SOS Børnebyerne Danmark Efteråret 2014

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Fra elev til studerende 10 +

Fra elev til studerende 10 + Fra elev til studerende 10 + 10+ - fra elev til studerende At gå på 10+ er en ny måde at gå i skole. Du skal lære at studere og ikke kun modtage undervisning. På 10+ kan du udvikle din evne til at bruge

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning NÅR KASTASTROFEN RAMMER Jonathan Hyams/Red Barnet Undervisningsvejledning indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad skal man være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug og anvendelse

Læs mere

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold Projekt beskrivelse Indledning Vi vil gerne lave en kampagne hvor vi har RTG som kunde. Målet med kampagnen er at få flere elever på RTG og finde ud af hvilke fordomme der er omkring RTG iblandt vores

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

LINJESKOLE PÅ GRØNNEVANG SKOLE

LINJESKOLE PÅ GRØNNEVANG SKOLE LINJESKOLE PÅ GRØNNEVANG SKOLE Fra august 2012 etablerer vi linjeskole på Grønnevang Skole. Muligheden for faglig fordybelse indenfor enkelte emner styrkes, og vi skaber større faglig sammenhængskraft

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

CISV Pas AktIV t VerdenSborgerSkAb

CISV Pas AktIV t VerdenSborgerSkAb CISV Pas AktIV t VerdenSborgerSkAb Passet giver dig et overblik over CISV s tilgang til fredsuddannelse. Passet er en praktisk guide til, hvad vi arbejder med, og hvorfor vi gør det. det kan bruges som

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Visionen (organisationens) gemmer vi til en anden dag. Den er stadig under udviklinging, og det er ok. Events og kommunikation.

Visionen (organisationens) gemmer vi til en anden dag. Den er stadig under udviklinging, og det er ok. Events og kommunikation. REFERAT Bestyrelsesmøde 5 / workshop Dato: 10.03.2009 Sted: Schleppegrellsgade 2, 1. Tv. Tid: 19.00 Tilstede: Klaus E. Jørgensen (KEJ), Ida K. F. Tinning (IKFT), Marianne Filtenborg (MF), Karin Elkjær

Læs mere

INNOVATIONSFABRIKKEN

INNOVATIONSFABRIKKEN INNOVATIONSFABRIKKEN Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig myndighed. Eleverne

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

StoryGames lærervejledning. Til fremtidens historiefortællere TIL FREMTIDENS HISTORIEFORTÆLLERE. Vejledning

StoryGames lærervejledning. Til fremtidens historiefortællere TIL FREMTIDENS HISTORIEFORTÆLLERE. Vejledning StoryGames lærervejledning Til fremtidens historiefortællere TIL FREMTIDENS HISTORIEFORTÆLLERE Vejledning 2016 Lærervejledning Til fremtidens historiefortællere Velkommen til StoryGames 2016 4 Temaet for

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Forløbet er lavet med udgangspunkt i 8. klassetrin, men rummer udfordringer for alle elever i udskolingen.

Forløbet er lavet med udgangspunkt i 8. klassetrin, men rummer udfordringer for alle elever i udskolingen. Democracy Niveau 8.klasse Varighed 10-13 lektioner Om forløbet Dette forløb sætter fokus på demokrati. I forløbet ser vi nærmere på, hvordan et demokrati kan defineres. Eleverne får igennem en række tekster

Læs mere

Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10.... dit valg, dit liv

Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10.... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10... dit valg, dit liv G10 på NSG En del af gymnasiet allerede i 10. klasse I februar skal elever i 9. klasse vælge deres videre uddannelsesforløb, og nogle

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Introforløb for 1.htx 2006

Introforløb for 1.htx 2006 Introforløb for 1.htx 2006 De mere end 50 nye elever på Teknisk Gymnasium har i år fået en temmelig anderledes studiestart takket været et 4-uger-langt introforløb. Kirsten Ramskov Galamba fortæller om

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Introduktion 3 Målgruppen for materialet 4 Hjælp til materialet 4 Grundlæggende læringsprincipper for President for a Day 5 Sådan kommer

Læs mere

Forløbet er lavet med udgangspunkt i 9. klassetrin, men rummer udfordringer for alle elever i udskolingen.

Forløbet er lavet med udgangspunkt i 9. klassetrin, men rummer udfordringer for alle elever i udskolingen. Voices of Africa Forløbsvejledning Af Lene Vendelbo Varighed 6-8 lektioner Om forløbet Dette forløb sætter fokus på det moderne Afrika. Det tager udgangspunkt i tre succesrige afrikanere fra hvert deres

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012-1 - Børn og Unge har siden

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Historie og innovation

Historie og innovation Historie og innovation Efteråret 2009 besluttede regeringen at sætte fokus på innovation og entreprenørskab for ad den vej at sætte rammer og målsætning for udvikling af innovative kompetencer hos de unge

Læs mere

Opfølgningsnotits & Danida s kommentarer. Evaluering af kommunikations- og oplysningsdelen af Operation Dagsværk

Opfølgningsnotits & Danida s kommentarer. Evaluering af kommunikations- og oplysningsdelen af Operation Dagsværk 20. marts 2014 Danida j.nr: 104.A.1.e.155 Opfølgningsnotits & Danida s kommentarer Evaluering af kommunikations- og oplysningsdelen af Operation Dagsværk Denne note til Program Komiteen opsummerer de væsentligste

Læs mere

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Juni 2013: Det Internationale udvalgs oplæg til: Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Vi lever i en globaliseret og foranderlig verden, hvor vore elever har eller vil

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Innovation i historieundervisningen. Kirsten Lauta / Københavns åbne Gymnasium og INNOVATIONSFABRIKKEN

Innovation i historieundervisningen. Kirsten Lauta / Københavns åbne Gymnasium og INNOVATIONSFABRIKKEN Innovation i historieundervisningen Kirsten Lauta / Københavns åbne Gymnasium og INNOVATIONSFABRIKKEN Uddannelsens formål stx. Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

I dette hæfte kan du læse om introperioden og de første måneder på gymnasiet. På bagsiden kan du læse rektors velkomst.

I dette hæfte kan du læse om introperioden og de første måneder på gymnasiet. På bagsiden kan du læse rektors velkomst. Velkomsthæfte 2011 Første skoledag skal du blandt andet lære din klasse at kende på en gåtur til Mosede Fort - men inden fotograferer vi alle de nye klasser foran skolen. I dette hæfte kan du læse om introperioden

Læs mere

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Kort beskrivelse: Undervisningsforløbet Familien Jacobsen en arbejderfamilie i

Læs mere

Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende!

Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende! Forumspil for deltagere til sommermødet på Snoghøj Folkehøjskole den 14. august 2004 Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende! Workshop

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Kære lærer Velkommen til Hele Verden i Skole 2013, der i år sætter fokus på børn i det mellemamerikanske land Nicaragua

Kære lærer Velkommen til Hele Verden i Skole 2013, der i år sætter fokus på børn i det mellemamerikanske land Nicaragua Kære lærer Velkommen til Hele Verden i Skole 2013, der i år sætter fokus på børn i det mellemamerikanske land Nicaragua NICARAGUA LæseRaketten sætter med udgangspunkt i børn fra Nicaragua fokus på en række

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Innovation -viden i spilved Kirsten Lauta

Innovation -viden i spilved Kirsten Lauta Innovation -viden i spilved Kirsten Lauta Hvordan navigerer vi i det hyperkomplekse samfund? GL/Mandag Morgen Lærerrollen og den innovative process facilit ator Vejled er / coach Faglærer Dommer Vigtigt

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE?

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? 54 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 6: HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? forebyggelse og kampagner www.op-i-røg.dk 55 Kapitel 6: Indhold Kapitlet giver et overblik

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Brugervejledning Kære bruger Her præsenteres et filmisk casebaseret undervisningsmateriale om mobning og trivsel i skolen. De to film er blevet til på baggrund af virkelige historier og hændelser, som

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Modul 8 - AFSLUTNING 147 AFSLUTNING MODUL

Modul 8 - AFSLUTNING 147 AFSLUTNING MODUL Modul 8 - AFSLUTNING 147 AFSLUTNING 8 MODUL 148 Modul 8 - AFSLUTNING Modul 8 - AFSLUTNING 149 AFSLUTNING MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN: Børn har ret til at gå i skole

Læs mere

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer:

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer: Undervisningsplan Udarbejdelse af undervisningsplan for praktisk/musisk område på Iqra Privatskole: På Iqra Privatskole følger vi generelt Undervisningsministeriets 'Forenklede Fælles Mål', men der er

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Læseplan for Gug skole. Den internationale dimension

Læseplan for Gug skole. Den internationale dimension Læseplan for Gug skole Den internationale dimension 1 Indledning: Samfundsudviklingen har medført, at der i disse år finder en kraftig internationalisering og globalisering sted i Danmark og i resten af

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati www.folkeskolen.dk januar 2005 Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati DEMOKRATIPROJEKT. Lærerne fokuserer på demokratiet som en hverdagslivsforeteelse, mens demokratisk dannelse

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Kick off. Generelt var det et godt arrangement. Læs mere på

Kick off. Generelt var det et godt arrangement. Læs mere på Kick off D. 17. august 2010 afholdt vi officiel Kick-off får afdelingens elever. Lærere og øvrige interessenter herunder UU samt det lokale uddannelsesudvalg. Vores program var delt i to dele, en elev-

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2012 Ungdomsuddannelser DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Stormøde. - Ny Struktur på Høve Friskole. November Copyright (C) 2012 Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs

Stormøde. - Ny Struktur på Høve Friskole. November Copyright (C) 2012 Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs Stormøde - Ny Struktur på Høve Friskole November 2012 19.00 19.10 Punkt 1: Velkommen og sang. Program 19.10 19.30 Punkt 2: De blandede bolsjer. 19.30 19.45 Punkt 3a: Idéoplæg. 19.45 20.00 Punkt 3b: Præsentation.

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

SO2 Portfolio/Præsentationsmappe

SO2 Portfolio/Præsentationsmappe SO2 Portfolio/Præsentationsmappe Af Navn: Safa Sarac Fødselsdato: 05.06.1993 Klasse: 3.4 Skole: Htx Roskilde Tekniske Gymnasium Dato: 31. marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1) Studiekompetenceliste...

Læs mere