Vollsmose social engagement og outreach eller Vollsmoses rødder jagten på historien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vollsmose social engagement og outreach eller Vollsmoses rødder jagten på historien"

Transkript

1 Vollsmose social engagement og outreach eller Vollsmoses rødder jagten på historien Evaluering af 5 cases med borgerinvolvering i Vollsmose fra september 2011 til maj 2012 Historisk Catwalk i Vollsmose Kulturhus d. 24. marts Foto: Vollsmose Kulturhus.

2 Indledning Fra ultimo september 2011 til primo maj 2012 samarbejdede Vollsmose Kulturhus, Vollsmose Bibliotek og Odense Bys Museer i projektet Vollsmose social engagement og outreach finansieret af Kulturstyrelsen og de tre institutioner. I løbet af projektet blev der gennemført fem cases med deltagelse af børn og unge fra Vollsmose: åben udgravning, 3. klasser, fritidsklub, spejdergruppe og workshop med historisk catwalk. Projektet omfattede desuden et samarbejde om vidensdeling og afholdelse af seminar sammen med Københavns Museum, der i foråret 2012 gennemførte en Community Dig ved Trianglen på Østerbro i København. Projektet i Vollsmoses målgruppe var som udgangspunkt unge årige med anden etnisk baggrund end dansk, som skulle engageres i at udvælge og formidle områdets historie ud fra de arkæologiske fundhistorier, som museet præsenterede dem for. Bag projektet var en styregruppe med deltagelse fra de tre institutioner, og til gennemførelse af projektet blev nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af cand.mag. Herdis Weins og cand.pæd. Susanne Tryggedson fra Vollsmose Kulturhus og museumsinspektør Kirsten Prangsgaard fra Odense Bys Museer. Fra Vollsmose Bibliotek var tilknyttet fem unge mentorer. Den første udfordring for arbejdsgruppen ved projektets start var at skabe kontakt til potentielle deltagere i cases. Som noget af det første blev projektet omdøbt til det mere mundrette Vollsmoses rødder jagten på historien, og en lokalt fundet dolk fra slutningen af bondestenalderen blev valgt som logo. Lanceringen af projektet skete ved en inforaften, artikel i den lokale Vollsmose Avisen, omtale på Vollsmose Kulturhus hjemmeside, arkæologs tilstedeværelse på Vollsmose Bibliotek to eftermiddage om ugen, folder om projektet og gennemførelse af en åben udgravning hovedsagelig henvendt til områdets børn med en opfølgende udstilling og et lille fotoalbum om udgravning, stedets historie en gammel losseplads og fundene på Vollsmose Bibliotek. Ved disse initiativer var der ingen beboere, der meldte sig som interesserede deltagere. Invitationen til at deltage var meget åben. Det var ønsket, et bevidst valg og eksperiment, at interesserede frivillige ikke skulle være bundet af museets ideer og traditioner for formidling. Som udgangspunkt havde deltagerne derfor selv en meget høj grad af indflydelse på valg af indhold og afvikling af en potentiel case. Den meget åbne formulering betød samtidig, at indholdet tilbuddet blev uklart og rammerne løse. Det kom klart frem i møderne med mentorerne. De spurgte, hvad er det vi kan/skal gøre? Det er dig/ museet, der har historierne. På deres opfordring blev et kort med arkæologiske fund suppleret med fire ark med udvalgte arkæologiske fund og deres historier. Arbejdsgruppen måtte skabe klarere rammer og indhold. Strategien ændredes til en målrettet henvendelse til potentielle deltagere, som arbejdsgruppen fandt interessante, med ideer til deres case. Samtidig viste det sig svært at nå ud til den angivne målgruppe. De unge, der var potentielle deltagere, har generelt en travl og indholdsrig hverdag med skole, arbejde og fritidsaktiviteter. Deres tid til at gå ind i nye projekter og påtage sig nye opgaver er derfor begrænset. De efterspørger et klart formål med deres deltagelse. Hvad får vi ud af det? Aldersmæssigt blev målgruppen derfor udvidet til også at omfatte børn. Arbejdsgruppen udviklede ideer til fire cases målrettet fire forskellige målgrupper men fortsat med fokus på at den videre ideudvikling og formidling skulle ligge hos deltagerne: Natløb for spejdere; henvendt til spejderleder i den lokal overvejende palæstinensiske spejderforening Al-Najat. Skoletilbud Ting vi kan lide ting af værdi til områdets to folkeskoler; henvendt til skolelærere. Åben workshop med historisk catwalk for unge sammen med unge mentorer fra Vollsmose Bibliotek. Samarbejde om aktivitetsdage med fritidsklubben Pyramiden; henvendt til klubbens pædagoger. Hvor det i projektbeskrivelsen var tanken, at tre cases skulle gennemføres successivt, blev disse cases gennemført sideløbende med den praktiske afvikling fra januar til maj Dette medførte et stort arbejds- og tidspres. Årsagen til dette forløb var, at de første måneder af projektperioden gik med en enkelt case med åben udgravning, markedsføring af projektet og etablering af kontakter til deltagere i cases. Beskrivelse af cases Udgravning i skolernes efterårsferie 2011 Med henblik på at få fokus på projektet og få det markedsført blev der to dage i skolernes efterårsferie 2011 afholdt en åben udgravning på en tidligere losseplads i Vollsmose. Udgravningen blev omtalt i Vollsmose Avisen, på Vollsmose Kulturhus hjemmeside, og der blev omdelt flyers. Vollsmose Kulturhus bekostede en rendegraver og fra Odense Bys Museer deltog to arkæologer og en medarbejder i middelalderdragt og - rustning. Ud over at deltage i udgravningen kunne børnene prøve ridderens rustning. Over de to dage deltog 70 børn, skønnet alder 2½-13 år. Flyers var omdelt dagene før udgravningen og på dagene af middelalder-manden m.fl. i Vollsmose Centeret (butikscenter). Det personlige møde blev en væsentlig faktor for deltagelse. Udgravningen rygtedes fra mund til mund, med børnene selv, som vigtige og væsentlige aktive medvirkende. Flere børn end voksne besøgte udgravningen. De større børn 2

3 Åben udgravning i skolernes efterårsferie Foto: Asger Kjærgaard, Odense Bys Museer. tog sig af de mindre. For mange af børnene var det en oplevelse at få lov at grave. Hvad, de fandt, var mindre væsentligt. Arrangementet medførte ikke umiddelbart deltagere til workshop, som det var håbet, men det blev startskuddet til det senere samarbejde med fritidsklubben Pyramiden, hvor mange af børnene kom. Al-Najat spejderne Gennem en centralt placeret og meget aktiv lokal palæstinensisk beboer blev der rettet henvendelse til spejderleder med arbejdsgruppens ide om et natløb. Han åbnede døren for os og blåstemplede os og projektet. De tog ideen op, men forkastede arbejdsgruppens ideer til poster, og lavede selv et løb med seks poster. D. 9. marts 2012 om aftenen blev der gennemført et natløb for spejdere med familier. Der mødte ca. 70 op. Spejderlederne var tilfredse med løb og fremmøde. Et tidligere fund af en arabisk sølvmønt tæt på Vollsmose blev en central historie, hvor spejderne f.eks. ved en post mødte Ahmad Ibn Fadlan, der var taget til fange af vikinger og havde brug for deres hjælp som tolke for at komme fri af sit fangenskab. Den centrale erfaring fra denne case fik vi allerede før det første møde med spejderlederne, hvor vores kontaktperson gav os rådet: Det personlige møde er afgørende, send ikke skriftligt materiale til formanden, det kan risikere at blive syltet. Ikke af uvilje, men pga. sprogbarriere, desuden kan der være andre medlemmer end formanden, der skal inddrages. Hold fast i, at spejderne får indflydelse, bliver inddraget og møderne henligges til deres mødegange. Ting vi kan lide ting af værdi tilbud til folkeskolerne Da de unge var svære at få fat i besluttede arbejdsgruppen sig for at lave et tilbud til de to lokale folkeskoler i Vollsmose. Der blev lavet en kursorisk lærervejledning med præsentationen af casen. Afsættet var, at ting fortæller historie, og at materiel kulturarv supplerer den historiske viden. Lærere fra to tredje klasser på Abildgårdskolen henvendte sig. I samarbejde med dem blev der planlagt og gennemført et undervisningsforløb med tre faser/timer. Den første time præsenteredes eleverne først for lærerenes egne særlige ting og derefter for arkæologens medbragte genstande fra museet, bl.a. projektets logo flintdolk. Eleverne medbragte i næste fase deres egen ting, fotograferede dem og lavede beskrivelser af dem, og hvad de betød for dem. Afslutningsvis var arkæologen igen på besøg i klassen, hvor eleverne fremlagde og præsenterede deres ting. Opfølgende blev der i klasseværelserne lavet en lille udstilling, hvor elevernes fotos og beskrivelser blev hængt op. Casen fik eleverne til at fokusere på genstande, materiel kultur, og reflektere over tingenes betydning for dem. Deres historier var relativ nye, men gamle for eleverne. Flere ting havde betydning for dem, da de var gaver fra familiemedlemmer, enten søskende eller i flere tilfælde familiemedlemmer fra deres hjemlande. En dreng i den ene klasse spurgte vedholdende, om de måtte komme på besøg inde på museet, hvilket var et spørgsmål læreren måtte forholde sig til, men interessen var til stede. Åben workshop historisk catwalk De oprindelige cases var tænkt som åbne workshops med frivillig deltagelse. Det viste sig meget svært, men sammen med mentorer forsøgte arbejdsgruppen at få en åben workshop på benene. Mentorerne blev inddraget med ideer til workshoppens indhold. De ville gerne have noget med musik, tøj og dans. De ville gerne formidle også til de ældre, som de ikke mener, kender dansk kultur så godt, som de selv gør. Det blev startskuddet til en historisk catwalk, der skulle afvikles ved forårsfest i Vollsmose d. 24. marts Fra januar til marts 2012 blev der forsøgt afholdt en åben workshop hver onsdag eftermiddag i Vollsmose Kulturhus. Mentorerne blev opfordret til at forsøge at skaffe deltagere gennem egne netværk eller f.eks. via begivenhed på Facebook. Der blev lavet en flyer, der bl.a. blev præsenteret ved samling på Mulernes Legatskole (gymnasium). Det gik meget langsomt. En typisk tilbagemelding var: Vi vil gerne sætte hår, og lægge makeup, men ikke gå selve Catwalken. Ved personlige kontakter til lokale grupper (Pigeliv, Act now, On stage) var svarene alle negative mht. at være model. En garvet projektmager i lokalområdet, kom med et bud: Er du klar over, hvad vi sætter på spil, ved at optræde på en scene? Nogle familier og medlemmer, vil se ned på os. I får ikke nogen lokale til at gå på den scene. Først d. 28. februar 2012, hvor arbejdsgruppen havde fået mulighed for at præsentere og forsøge at hverve modeller på en lokal ungdomsskole med klasses eleverne, der forny- 3

4 lig er kommet til Danmark, lykkedes det at få modeller. De var meget engagerede og energiske. Det havde betydning for dem som nyankomne at blive medinddraget i et projekt, som ikke var skolerettet og det officielle Danmark. Catwalken som metode til formidling af arkæologiske fund eller til at skabe nysgerrighed og interesse for arkæologien i et område, hvor det er et ubeskrevet blad, er på trods af de barrierer vi løb ind i med hvervning af modeller ikke dårlig. Formen synliggør, hvad arkæologi også er, et forsøg på at blive klogere på fortiden, og dens betydning for hvordan vi lever i dag. Aktivitetsdage i fritidsklubben Pyramiden I skolernes påskeferie 2012 blev der mandag-onsdag arrangeret detektordag, tidsrejse til stenalderen og lege-/båldag med historiske lege og mad for institutionens børn på ca år. Dagene blev i maj måned 2012 fulgt op af børnenes udstilling i Vollsmose Centeret (butikscenter). Kontakten til fritidsklubben kom i stand, da flere af børnene og navnlig en af dem deltog i udgravningen i efterårsferien 2011 og fortalte pædagogerne om den. De deltog også ved den lejlighed ved omdeling af flyers. Der prøves før opvisning. Foto: Nibras Aziz, Vollsmose Bibliotek. Forberedelsen af catwalken lå overvejende hos arbejdsgruppen og medarbejdere i Vollsmose Kulturhus. Der blev skaffet dragter fra bronzealder, jernalder, middelalder, 1800-tallet og 1960 erne, hvor Vollsmose var en ny, moderne bebyggelse. Dragterne var Odense Bys Museers egne (bronzealder, middelalder, 1800-tallet), indlånt fra Jernalder Landsbyen i Næsby/ Odense og syet og strikket af Susanne og Herdis fra arbejdsgruppen. Modellerne blev præsenteret af en ung, lokal rapper. En af mentorerne indtalte en række fundhistorier. Der vistes fotos bag catwalken, og der var fundet og sammenklippet musik passende til tidsperioderne. De unges bidrag blev som modeller, påklædere, sminkører m.m. De var aktive udøvende formidlere. Den åbne workshop kom aldrig til at fungere efter hensigten, men catwalken blev en stor succes. Som en af de unge udtrykte det i interview i TV2Fyn: Det er ikke kun museer, der viser sådan nogle ting. Det er også nogle unge elever. Det er ikke kun de andre, der kan vise det. Efter catwalken udtalte en borgerjournalist, fra det lokale Mediehus: Jeg har aldrig vidst så meget om Vollsmoses historie, som jeg ved nu, hold op hvor var det spændende. Lederen fra pyramiden har senere udtalt: Der er sådan set pyramidens børn, der selv fortalte de andre børn om udgravningen og ham manden [museets medarbejder i middelaldertøj]. Vi havde ikke nogen voksne på arbejde, der kunne gå med børnene, da vi havde aktiviteter i centret. Det er børnenes engagement og interesse der gør, at vi gerne vil være med i dette projekt. På et møde med pædagogerne blev de orienteret om det generelle projekt og fik diverse materiale (folder, fotoalbum, ark med fundhistorier). Ud fra ideer fra børnene om detektor og pædagogernes ideer blev dagene arrangeret. På detektordagen deltog to medlemmer fra den lokale amatørarkæologiske forening Harja. Historien til tidsrejsen til stenalderen med seks poster blev lavet i samarbejde mellem en af pædagogerne og to af museets arkæologer. Lege- og båldagen tilrettelagde pædagogerne selv ud fra forslag til brød og historiske lege. De tre dage var der stor opbakning fra børnene, således var der f.eks. seks hold af 4-5 deltagere ude med detektor. For et af børnene var det en stor oplevelse at finde en 25 øre fra den var ældre end ham selv! Ved afsluttende arrangement for modellerne med forevisning af fotos og filmoptagelse havde en af de unge følgende kommentarer: Hvordan kan man vide, der er fundet alle de ting her i Vollsmose? Hvorfra ved man, hvornår tingene er fra? Hvordan ved man, hvad de har været brugt til? De er godt nok dygtige, sådan nogle arkæologer Åbning af Fritidscenteret Pyramidens udstilling i Vollsmose Centeret. Foto: Asger Kjærgaard, Odense Bys Museer 4

5 Ud fra fund og oplevelser, bl.a. dokumenteret ved børnenes egne fotos, lavede børn og pædagoger med praktisk assistance fra Vollsmose Kulturhus og faglig assistance fra Odense Bys Museer en udstilling i en lånt, ikke udlejet butik i det lokale center. Udgangspunktet for udstillingen var børnenes fotos, udtalelser og især koblingen mellem dengang og i dag. Der blev holdt fernisering med åbningstaler af lokalpoliti og Pyramidens leder. Til udstillingen lavede børnene også en quiz, så de børn, der ikke selv havde deltaget i tidsrejsen, kunne lære noget om den stenalder, de selv var blevet så fascinerede af. Projektet vandt således genklang, hvor den arkæologiske og historiske viden kunne kombineres med eksisterende kompetencer eller nuancere og supplere egne arbejdsopgaver. Etableringen af kontakter er tidskrævende. Måske var det derfor nemmere inden for projektperioden at gennemføre cases med spejderne og institutioner. Samtidig er kulturmønsteret i mange situationer meget gruppeorienteret i Vollsmose. Potentielle deltagere vil typisk arrangere sig i et projekt som det aktuelle via deres gruppe og ikke individuelt. Genererede erfaringer fra cases Generelt udformes og afholdes der mange projekter i Vollsmose, især af personer, organisationer osv., der ikke har deres daglige liv i Vollsmose. Vollsmoses beboere er alle målgruppe for disse projekter. Projekter de ikke altid selv har bedt om, og kampen for at indfange beboernes interesse er stor. Folder og plakater virker ikke i området. Set i forhold til omfanget af uddelte foldere, flyers og plakater har det generelt ikke været via denne information, der blev skabt kontakter. De fire cases var meget forskellige men fælles for dem var, at de henvendte sig til børn og/eller unge, og de alle indeholdt et element af deres egen formidling. Erfaringen lige fra den indledende proces og igennem hele processen var, at det var vanskeligt at engagere enkelt personer. Da vi henvendte os til eksisterende grupper og organisationer var interessen og opbakningen derimod positiv og meget imødekommende. Frivilligheden som princip var problematisk. Det tilbagevendende spørgsmål fra deltagerne og potentielle deltagere var som formuleret af mentorerne: Husk på, historie har et begrænset publikum. Hvorfor skulle historie være interessant for unge mennesker? Jeg interesserer mig for historie, men ikke for noget, der er så langt tilbage i tid. Historierne om fund fra området, og det selv at holde dolken fra området i hånden, vakte i sig selv interesse, men der var og er i sådanne situationer brug for klare svar, der relaterede sig direkte til de unges hverdag og gerne til deres fremtidige karrieremuligheder og CV. Spejderne og de lokale institutioner var derimod nemmere at komme i dialog med. De fik tilbud om et produkt, der kunne passes ind i deres eksisterende arbejde. Spejderne tog således imod arbejdsgruppens ide om natløb, men de meldte samtidig klart ud, at arrangering af natløb var deres kompetence. De arkæologiske og enkelte nyere tids historier indarbejdede de i et natløb, som de ellers ville have arrangeret med et andet indhold. Lederen af Camp U, hvor de unge modeller til den historiske catwalk kom fra, gav udtryk for, at de var meget interesseret i at indgå i kulturelle projekter uden for skolen. Projektet var som udgangspunkt ambitiøst i forhold til deltagernes involvering. I projektbeskrivelsen hed det: Selve kernen i projektet er den aktive inddragelse af beboergrupperne i hele processen, fra det øjeblik grupperne og deres cases er etablerede. Museet skal så vidt mulige træde tilbage og lade initiativet komme fra beboerne. Projektets store udfordringer bliver, så vidt det lader sig praktisere, at overlade styringen af de enkelte cases til beboergrupperne, uden at tovholderne dermed mister den overordnede styring af projektet. Casen med spejderne opfyldte målsætningen, men ellers var det nødvendigt, at arbejdsgruppen gik mere aktivt ind, definerede rammer og til dels indhold. Arbejdsgruppen havde i den forbindelse diskussioner om afgrænsningen mellem at sætte rammer og definere indhold. Der var fokus på at få gennemført cases, men samtidig var det for museet vigtigt, at ideudviklingen i størst muligt omfang lå hos deltagere i cases, og at få vendt den traditionelle topstyrede formidling om, og give mulighed for at ideerne kom nede fra og op. Det var bl.a. et formål at se om der herved fremkom alternative veje til formidling end de velkendte. Dette var kun i begrænset omfang tilfældet, men aktiviteterne og formidlingen var generelt brugerdrevne. Ved projektets begyndelse så mange Vollsmose som et historieløst område. Da projektet sluttede, var der flere deltagere, der gav udtryk for, at de slet ikke havde været klar over, at området havde så megen historie! Generelt fik deltagerne ikke bare ord om historien og døde ting i montrer, men de fik også mulighed for at sanse historien ved at holde en 4000 år gammel dolk i hånden eller selv at gå catwalk. Projektet har sat gang i tanker, overvejelser, undersøgelser, spørgsmål, undren, ny viden og information om arkæologi og ikke mindst indsigt i dele af Vollsmoses historie. Som konferencieren ved catwalken udtrykte det: waohh, jeg kendte ikke alle de historier om Vollsmose, dem har jeg aldrig hørt om før. PR og vidensdeling I efteråret 2011 blev der primært gennemført PR rettet mod beboere i Vollsmose. Vollsmose Mediehus skrev en artikel i Vollsmose Avisen som optakt til projektet og producerede en historie til Vollsmose Nettv om udgravningen i efterårsferien. I 5

6 februar 2012 udsendte Odense Bys Museer en pressemeddelelse om projektet, der blev bragt i lokale og landsdækkende aviser. I forbindelse med den historiske catwalk blev den annonceret som del af forårsfesten i Vollsmose. Der blev ikke udsendt særskilt pressemeddelelse. En personlig henvendelse til TV2Fyn førte til et hovedindslag i aftens regionale nyheder. Derudover blev arrangementet dækket af Vollsmose Nettv. I forbindelse med fritidsklubbens udstilling udsendtes der herfra en pressemeddelelse. Udstillingen blev omtalt i lokal ugeavis. Herdis Weins har efter afslutningen af projektet haft en kronik i Fyens Stiftstidende med en opsummerende omtale af projektet. I løbet af projektet gennemførtes en intern vidensdeling på Odense Bys Museer og en ekstern med Københavns Museum og interesserede enkeltpersoner. Projektet blev desuden omtalt i workshop på ODM s formidlingsseminar i marts Vidensdelingen skete ved orienterende mails, indlæg på museets intranetside og oplæg og diskussioner på møder. Kollegaer på museet blev desuden inddraget i sparing og inddragelse af deres specifikke kompetencer. Der blev arrangeret en udflugt til København for medarbejdere fra Odense Bys Museer samt tre eksterne samarbejdspartere fra Odense Kommune, hvor Københavns Museums Åbne udgravning samt andre formidlingstiltag blev besøgt. Turen var en kobling af Vollsmoseprojektet og et fremtidigt projekt i forbindelse med omlægning af Thomas B. Thriges Gade i Odense. Omtale af Vollsmose -projektet med link til diverse tv-indslag/youtube ligger på Odense Bys Museers hjemmeside. Som afslutning på projektet blev der d. 19. september 2012 afholdt en temadag Lokal forankring, partnerskaber og brugerinddragelse med arkæologi som udgangspunkt i samarbejde med og på Københavns Museum. Efter aftale med Kulturstyrelsen afløste det et oprindelig planlagt internationalt seminar. Fokus på temadagen var vidensdeling. De to projekter gennemført henholdsvis på Københavns Museum og Odense Bys Museer blev præsenteret, hvorefter deltagernes egne erfaringer blev medinddraget i workshops. Udgangspunktet var tre spørgsmål: Hvordan kan museerne blive mere professionelle i arbejdet med borgerinddragelsen også med et arkæologisk udgangspunkt? Er borgerne overhovedet interesseret i de arkæologiske historier om deres lokalområder? Er projekterne vigtige for museerne og hvorfor/hvorfor ikke? Oplægget om Vollsmose-projektet, som blev præsenteret af Kirsten Prangsgaard, bliver publiceret i en forkortet form i Fynske Minder Projektet løb over godt syv måneder. Det blev finansieret af Kulturstyrelsen og de tre institutioner. Hovedparten af midlerne kom fra Kulturstyrelsen. Odense Bys Museer bidrog med delvis medfinansiering af samtlige lønmidler og ved inddragelse af ekstra arbejdskraft enten direkte eller ved sparing. Vollsmose Kulturhus bidrog med ekstra løntimer til deres medlemmer af arbejdsgruppen, inddragelse af andre medarbejdere og ekstern samarbejdspart ved den historiske catwalk, der var Vollsmose Kulturhus bidrag til årets forårsfest, ved finansiering af rendegraver til efterårets udgravning og forplejning til møder m.m. Vollsmose Bibliotek bidrog med unge mentorer samt støtte fra bibliotekarer ved efterårets hvervekampagne med fast træffetid, udstilling og præsentation af fremlagt litteratur. Da projektansøgningen blev skrevet var der forventning om, at beboergrupper kunne få del i lokale projektmidler. Det viste sig desværre umuligt, da de blev indfrosset i forbindelse med forhandling af ny helhedsplan for udsatte boligområder. Arbejdsgruppens muligheder for at følge op på ideer fra mentorer og deltagere blev begrænset. De unge kom med bud på formidlingsmetoder, som de mente, kunne fange, inddrage og virke motiverende for deltagelse. De blev ikke alle inddraget i projektet både på grund af manglende relevans og manglende økonomiske og tidsmæssige ressourcer. Henvisninger og litteratur: -jagten-paa-historien.aspx Omtale af projektet, pressemeddelelse samt links til bl.a. You Tube Prangsgaard, Kirsten 2013 (under forberedelse): Vollsmoses rødder Jagten på historien. Fynske Minder Tidsforbrug og økonomi 6

Vollsmoses rødder Jagten på historien

Vollsmoses rødder Jagten på historien Vollsmoses rødder Jagten på historien Holdet bag Historisk Catwalk i Vollsmose Kulturhus d. 24. marts 2012. Foto: Herdis Weins, Vollsmose Kulturhus. 140 F Y N S K E M I N D E R 2 0 1 3 Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere Projektbeskrivelse Ungekulturråd og Projektmagerforløb i Kulturregion Fyn 2015-18 Baggrund Udvikling af et ungekulturråd har været, og er fortsat, en indsats under den fynske kulturaftale. I perioden 2015-18

Læs mere

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Konklusion: Det er generelt lykkedes projektbibliotekerne at få nye brugere på bibliotekerne, så alle har haft udbytte af at deltage

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

INVITATION. Kunstterapiens Åbne Døre nov. 2016

INVITATION. Kunstterapiens Åbne Døre nov. 2016 INVITATION til praktiserende kunstterapeuter i Danmark: Kunstterapiens Åbne Døre 6.-12.nov. 2016 - Hvad kan kunstterapi? Vil du være med til at sætte dit lokale spot på kunstterapien i denne uge? Ved at

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket

Slutrapport fra. projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket Slutrapport fra projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket Indholdsfortegnelse Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Målgruppen... 4 Kort beskrivelse af delprojekterne... 4 Mål og succeskriterier...

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større REKRUTTERING AF PIGER GENNEM PIGERAKETTEN TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Quick guiden er lavet til dig som kontaktperson, så du

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Danske produktionsvirksomheder har brug for dygtige faglærte. Men erhvervsuddannelserne, som skal uddanne de dygtige industriteknikere, plastmagere, tekniske designere og

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Tak, fordi I vil være en del af Rigtige Mænd-projektet og fordi I vil være med til at arrangere Rigtige Mænd Løbet, som er det første mandeløb,

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen OKF Sikker By Brønshøj-Husum Lokaludvalg Kobbelvænget 65 2700 Brønshøj Telefon 3881 1049 Direkte telefon 26771049 E-mail kch@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800176 Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Der er mange myter om erhvervsuddannelser blandt unge i folkeskolens afgangsklasser, der skal til at vælge uddannelse. Myter, der påvirker de unges uddannelsesvalg og derved

Læs mere

Foto: Museum Vestsjælland

Foto: Museum Vestsjælland Målgruppe: Modtagelsesklasser (mellemtrinnet) Din historie - min historie - vores historie Fagområder: Dansk som andet sprog, historie Kort beskrivelse: Din historie - min historie - vores historie er

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne Slutrapport fra projekt Læs dansk på bibliotekerne Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 5 Læringsforløbene... 5 Netværk... 6 Organisering... 7 Aktiviteter

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

Mit Østfyn et kørekort til kulturarven på Østfyn

Mit Østfyn et kørekort til kulturarven på Østfyn Mit Østfyn et kørekort til kulturarven på Østfyn Et samarbejde mellem museer, skoler og kommuner på Østfyn. Troels Malthe Borch og Lene Feveile Museumsinspektører ved Østfyns Museer Mål at udnytte kulturarven

Læs mere

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag Målgruppe: 4.-6. klasse Titel: Arkæolog for en dag Fagområder: Historie, natur/teknologi Kort beskrivelse: Forløbet præsenterer en sanselig tilgang til kulturhistorien, hvor eleverne gennem genstande,

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større PIGERAKETTEN som REKRUTTERINGsplatform Når nye piger skal introduceret til fodbold, kan Pigeraketten give synlighed om fodbold

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kontraktevaluering 2013/14 - Rebild Ungdomsskole

Kontraktevaluering 2013/14 - Rebild Ungdomsskole Kontraktevaluering 2013/14 - Rebild Ungdomsskole Indsatsområde A- Ny ledelsesstruktur og optimering af klubområdet Ansætte souschef og fordele ansvarsopgaver i ledelsen Optimere drift og udvikling af klubområdet

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe)

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Fra Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Titel: Your GAM3 Formål: at inspirere unge til en fysisk aktiv livsstil at fremme de unges personlige udvikling, styrke deres

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år Evaluering af Find vej Dagen 2014 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år 21. maj 2014 Kort om evalueringen 38 DOF-klubber og tre eksterne arrangører arrangerede 5.

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Rapport vedr. projekt ArkæoLAB, Holbæk Museum, 2013. Projektets formål

Rapport vedr. projekt ArkæoLAB, Holbæk Museum, 2013. Projektets formål Rapport vedr. projekt ArkæoLAB, Holbæk Museum, 2013 Projektets formål ArkæoLAB indgår som en del af en større vision, hvor museet ønsker at skabe et nyt image for arkæologien og for Holbæk Museum generelt.

Læs mere

TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE

TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE PIGERAKETTEN SOM REKRUTTERINGSPLATFORM TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Når nye piger skal introduceres til fodbold, kan Pigeraketten

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen CPH:DOX for Børn og Unge på Amager Dato for projektets afholdelse? 16. til 26. marts 2017 Ansøgt beløb: 35.000 DKK Bevilget beløb: 35.000 DKK Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Rapport vedr. projekt Public Archeology i praksis - international erfaringsudveksling med henblik på realisering af Arkeolab.

Rapport vedr. projekt Public Archeology i praksis - international erfaringsudveksling med henblik på realisering af Arkeolab. Rapport vedr. projekt Public Archeology i praksis - international erfaringsudveksling med henblik på realisering af Arkeolab. Projektets formål. 1. At indsamle erfaringer med hvordan man arbejder med Public

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Note fra Slangerup Børnehave

Note fra Slangerup Børnehave Note fra Slangerup Børnehave Vi har i vores evaluering af de pædagogiske læreplaner, måtte erkende at vores mål omkring flere af temaerne ikke er blevet gennemført. Det skyldes at vi har været optaget

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Beboerne_som_motor_i_udviklingen

Beboerne_som_motor_i_udviklingen 14.01.2013 - Fil: 3K11-Tscherning-Beboerne_som_motor_i_udviklingen - Side 1 af 5 http://www.hausenberg.dk/ Refleksioner over: Beboerne_som_motor_i_udviklingen http://www.cfbu.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/beboerne_som_motor_i_udviklingen.pdf

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere SÅDAN SKAL DET SIGES Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere Albertslund Boligsociale Center, juni 2013 ABC 2008-2012 ABC var i 2008-2012 et boligsocialt samarbejde mellem ni boligafdelinger

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Præsentationsrunde. Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger?

Præsentationsrunde. Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger? Præsentationsrunde Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger? Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer Foreningen af Lystbådehavne i Danmark

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

Den nye organisation indebærer oprettelsen af 4 nye afdelinger: Kulturarv, Publikum & turisme, Formidling & satsninger og Drift.

Den nye organisation indebærer oprettelsen af 4 nye afdelinger: Kulturarv, Publikum & turisme, Formidling & satsninger og Drift. marts/april 2012 Odense Bys Museer ændrer organisation Den 1. februar 2012 ændrede Odense Bys Museer sin interne organisation. Formålet er at stå stærkt rustet til at realisere fire overordnede strategiske

Læs mere

Lærervejledning til opgavesæt for 9.-10. klasse

Lærervejledning til opgavesæt for 9.-10. klasse Side 1 af 5 Vejledning til opgavesæt til 9.-10.klasse. Lærervejledning til opgavesæt for 9.-10. klasse Praktisk information om opgavesættet Opgavesættet kan både løses med og uden forudgående omvisning/foredrag.

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 10-06-2010/NIHE Oversigt Medio juni Åbning af hjemmesiden med fokus på Albertslundruten

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Stenalderbopladsen. Vi kan tilbyde

Stenalderbopladsen. Vi kan tilbyde ved Mortenstrupgård - et historisk værksted Gratis undervisningstilbud til skoler i Fredensborg og Hørsholm kommuner 2010 www.hoersholmmuseum.dk Stenalderbopladsen ved Mortenstrupgård er et historisk værksted

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Hvad er vi? Hvad er et lokalarkiv? Et lokalarkiv indsamler arkivalier, billeder m.m. af ikkestatslig proveniens

Læs mere

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby et vikingeskibs rejse fra hav til grav Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby Vikingemuseet Ladby udstiller Danmarks eneste bevarede skibsgrav fra vikingetiden. Omkring år 925 blev en

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2015

Nyhedsbrev Oktober 2015 Nyhedsbrev Oktober 2015 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse vores statusrapport for 3 kvartal i satspuljeprojektet. Efter sommerferien har der været særdeles

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo

Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo 212 1 Gennemførelsen af dataindsamlingen Informationerne er indsamlet primo 212 af sermo analyse på foranledning af BL og på basis af

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC.

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. I Bilag 3a finder du det fulde interview med Tårngruppen, Sarah. Lydfil, interview med Sarah fra Tårngruppen:

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

Afrapportering til DFS for projektet Folkeoplysning for forandring learning by doing

Afrapportering til DFS for projektet Folkeoplysning for forandring learning by doing Afrapportering til DFS for projektet Folkeoplysning for forandring learning by doing Et projekt under Pulje B Résumé SFOF indledte i januar 2012 projektet Folkeoplysning for forandring learning by doing.

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Afrapportering. 3. workshop Markedsføring & Salg Oplevelsesmaskinen 2 Kerteminde, 21. november 2013

Afrapportering. 3. workshop Markedsføring & Salg Oplevelsesmaskinen 2 Kerteminde, 21. november 2013 Afrapportering 3. workshop Markedsføring & Salg Oplevelsesmaskinen 2 Kerteminde, 21. november 2013 1 Indledning Torsdag d. 21. november deltog 30 fynske turismeaktører til tredje workshop på Kerteminde

Læs mere

DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? DEN SURE PLIGT

DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? DEN SURE PLIGT DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? Der kommunikeres meget i det offentlige. Der er love og regler for hvad der skal siges til offentligheden i hvilke situationer. Der er lokalplaner,

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere