Virum Rotary Klub {ej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virum Rotary Klub {ej"

Transkript

1 Virum Rotary Klub {ej Viruml1allen Geels Plads Virum Telt Ordinært mode fredag kl UGEBREV NR. 39 MØDE NR 1380 FREDAG DEN 16. APRIL 1993 Præsident: Johannes Green 'Sobakkehus', Sobakken 12' 2800 Lyngby' Telf.: Sekretær: Svend Georg Johannessen Ingvar Hjorts Vej 12' 2830 Virum' Telf.: DAGENS MØDE: KOMMENDE 3 min. Ingen,~ "Danmark under Besættelsen" ~ ~ v/kaj Svend Verner GeoroSlot lnb~f1f1r~~fm og MØDER: Virumhallen: 3 min. v/søren Jensen 23. apr Øresundsforbindelsen vi Erhverv & Virke Virumhallen: 3. min. Carl Emil Hansen 30. apr "Kristy og Michele beretter" v/ Ungdomsudvalget Virumhallen: Bededag 07. maj 1993 Intet møde Virumhallen: 3 min. Aage Paludan 14. maj 1993 Egoforedrag lukket møde vi Flemming Bligaard Pedersen Virumhallen 3 min. v/steen Frederiksen 21. maj 1993 "Mellemøstens konflikter" v/dr.teol. Jes Asmussen Virumhallen: 3 min. vipeter Siggaard-Andersen Brancheforedrag v/ Kai Frederiksen MØDEPROCENT: Dagens mødeprocent er opgjort til 71,3 Sidste mødes modeprocent hævet til 67,3 MØDT I FREMMEDE KWBBER: Svend Georg Johannessen i Esbjerg/Fanø 29.3 Palle Lassen i Brønshøj 15.4 GÆSTER: Direktør Heine Lund v/arne Linderholm og Johannes Green Direktør Jens Branth v/ Arne Linderholm ~GÆSTENDE ROTARIANERE:! Bjarne Jespersen Kgs Lyngbv ni< FØDSELSDAGE: Johannes Green den 18. april Svend Holm Knudsen den 19. april VI SANG: Nr.1 "Kong Christian", og herflkannios-godthjulpet på vej af Tom Paludan, der viste sig som den rene folkeforfører. Dette ellers så gennemmusikalske medlem af Virum Rotary Klub's Sangkor, var forsanger, men skiftede kækt over til melodien fra "Du danske mand" i 2. vers. Og hvad gjorde vi? Vi stolede blindt på Tom, og gik ikke umusikalsk med på ideen, indtil vi i 2. linie opdagede at der var noget helt galt. Efter en kort tænkepause, hvor Tomtog en dyb indånding - og strengt kigge på undertegnede (detskulle jeg aldeles ikke kommentere iugebrevet) - fik han rettet melodien ind til højre, og vi fik afsunget 2. vers som det sig hør og bør. Og Anni- hun kom med det forslag, at hvis dervarettredje vers, så skulle vi prøve "Kom maj du søde milde", det var sådan en dejlig melodi. 5 MIN. FØR TID: Henning Sørensen meddelte at et tidligere medlem Poul Sejr Nielsen havde været indlagt på Centralsygehuset i Hillerød med en sprængt hovedpulsåre. Det havde været tæt på, men han havde klaret den p.g.a. sin gode kondition - og var blevet syet med 36 sting. Han havde det godt nu. Søren Niko/aj Pedersen tog emnet om klubbens mødetid op. Han ville meget stærkt henstille til bestyrelsen, kunne bliveatgjort spørgsmålet eller andet blev ved taget det. opså igen vidste så der vi, hvor vi stod. Der er mange der er usikre på, hvad klubbens fremtid er. Arne Underho/m sagde at han for tre uger siden havde efterlyst "glade budskaber". Undtagelsesvis ville han bede os læse Det Grønne Område på tirsdag, da der ville være et særnummer omkring Rambøl, Hannemann & Højlund. Med ugebrevet ville der være et spørgeskema om, hvad man synes om Rotary Norden. Man kunne sende det (udfyldt) til ham eller tage det med til næste møde. Til slut sagde Arne. at hvis Præsidenten havde vidst. at Poul Harris "h imself" ville have fyldt 125 år mandag den 19. aprjl.-s~havde han-r.ok givet Gognac til kaffen;r','(i;3:;;;'-: Kfdii ~:dgde af han ved forrige mcdc-r.ci:v ;i'~ tloldt 3 min.. IlVor han havde sagt noget om beg retjet"tid", Det havde ~benbart inspireret Piet Hein, for tlan siger i Berlingske Tidende: (

2 UGEBREV NR 39 MØDE NR 1380 VIRUM ROTARY KLUB DEN 16. APRil 1993 SIDE 2 "Mit sommerur", Jeg har et ur som viste tiden for lidt af evigheden siden. Det tabte viserne forleden Tanke i ferietiden. og viser nu kun evigheden. Jørgen Kjærulffhavde modtaget et brev fra Balham med en hilsen til alle i Virum RK. De var ved at få det lidt bedre med bl.a. tre nye unge medlemmer og regnede med yderligere tilgang i løbet af året. Hvis der komne. var nogen Der der varkom ogsåpåendetrist kanter, meddelelse, var vil meget idet Peter vel Appelby's datter var død af kræft. Peter Appelbyvar ramt hårdt: En søn var blevet dræbt ved en færdselsulykke og han havde også mistet sin kone. Til sidst ville Jørgen lige nævne i relation til Nikolajsindlæg - at det ikke var udvalget der havde trukket spørgsmålet omkring mødetiden, men bestyrelsen. Tom Pa/udan kunne meddele, at der ville blive gennemført en Camp R~dvad til august og det udvalg der skulle arbejde med sagen var ved at komme på plads. I fortsættelse af det Nikolaj havde sagt, havde Tom og Axel Petersen kigget i medlemsfortegnelsen for at se, hvem der var i fyrrerne, og derfor gode til arbejde med sådan en sommerlejr. Tom ville gerne bede os se på os selv og se hvor gamle vi efterhånden var blevet.vi var ikke den unge klub mere, som vi var engang, og det var aldeles nødvendigt at der kom unge folk ind for at klubben skulle kunne leve op til sit tidligere renomme. Det var ikke et spørgsmål om, hvad vi helst ville, men ganske enkelt et spørgsmål om klubbens overlevelse. Han havde selvet par emner som han havde holdt lidt hen. De ville gerne være rotarianere begge to, men ku n ne bare ikke fredag middag. Og han vidste, at der var andre der havde emner, der gerne ville, men ikke kunne. Tom ville meget gerne henstille, at sagen blev taget op igen. Han fandt det yderst beklageligt at vi ikke fik lejlighed til at stemme om sagen, og selvom fredagen egentlig passede han ganske godt, så måtte han sige at det varet "must" at mødetiden blev lavet om, ellers ville det gå galt med vores klub. Vi var alt for gamle, og til pensionisterne ville han gerne sige, at de måske burde afholde sig fra at stemme i denne sag. Mødetiden skal laves om, hvis vi skal kunne leve videre de næste 5 år. Carl Emil Hansen sagde at nu skulle vi til noget helt andet. Han havde været tillnnerwheel-møde sammen med en rotarianer fra Humlebæk. Han fortalte at der i familien var en knægt på 5 år der var meget selvstændig. En dagen havde drengen et sammenstød med sine forældre, hvorefter han tager en lille legetøjs-kuherf. pakker den og drager ud ad hoveddøren, uden at smække den efter sig. Forældrene kiggede jo lidt. men da de boede i et rimeligt beskyttet villa-kvarter, tog de det roligt. Og, ganske rigtigt, efter et kvarters tid - som drengen sikkert har opfattet som en evighed - kommer han tilbage, går ind i stuen og sætter sig ned. Forældrene siger "Nå - dav igen", og drengen sidder der med sin kuffert mellem benene, mens han kigger sig lidt køligt omkring i stuen. Og hunden kommer logrende Ilen til ham og lægger hovedet i hans skød, hvorpå drengen siger: "Nå, har I den gamle køter endnu?". Ib Mogensen ville gerne vende tilbage til Nikolajs indlæg, og sagde at den kommende bestyrelse havde udarbejdet hvad man kaldte "Tanker for Rotaryåret 1993/94". Disse ville blive delt ud ved de første udvalgsmøder. Et af punkterne omhandler, at den kommende bestyrelse omgående nedsætter et udvalg bestående at nogle af de yngste medlemmer i klubben, der skal vurdere Virum Rotary Klubs mål og sigte. Dette udvalg bliver nedsat i næste uge. Der er allerede nedsat et andet udvalg, der skal se på kl ubbens vedtægter, så der kan foretages en mod ernisering. Det vil ikke være det store revolutionerende, men bestyrelsen følte, at vedtægterne trænger til at få en gang "make-up". Det sidste punkt i "Tanker for Rotaryåret 1993/94" hedder: "Medlemmernes vilje, bestyrelsens lov', for at de sidste ugers forskellige ting kan blive bragt ind i en bane, hvor vi roligt kan gå det nye år i møde. Vedr. spørgsmålet omkring ændret mødetid, så havde dette emne været diskuteret på et møde iden kommende bestyrelse, og hvis der skulle ændres ved dette, så var det nu, for arbejdet med at træffe bindende aftaler for de enkelte programmer, var ved at gå i gang. Det ville var væreindgået meget aftaler svært at med ændre foredragsholdere mødetid, når først etc. Der der skulle ligeledes rettes mødetidspunkt gennem de officielle kanaler. Ib ville foreslå at en evt. ændring førsttrådte i kraft fra åretefterhans præsidentperiode, ikke fordi han ville løbe fra noget - han var helt med på den ændrede mødetid - men fordi han var bange for, at tiden var forpasset for hans præsidentårs vedkommende. Herefter bød PRÆSIDENTEN velkommen til mødet, og efter at have hilst på vore gæster, havde Præsidenten en helt frisk hilsen fra Kirsten og Sam Brunner, der var på vej til Grønland. Og der var kommet et kort fra Else Gjerløw, hvor hun takkede buketten til hendes fødselsdag. Præsidenten bad os herefter om at sætte kryds i kalenderen den 18. juni, hvor der ville Palle Aarøville arrangere et aftenmøde, hvor vi, sammen med vore damer, skulle ud og se Cirkus revyen med spisning før eller efter. Vedrørende ugebrevene var Kenlen lille smule undskyldt i forbindelse med den sene ankomst, men Præsidenten ville samtidig sige, at har havde haft kraftigt fat i ørene på Kent. og han havde lover - med lidt hjælp - flt ugebrevene fremover ville komme rettidigt ud. Herefter blev ordet givet til dagens foredragsholdere. Kaj Verner S/ol og Svend Georg Johannessen. j

3 UGEBREV NR 39 MODE NR 1380 VIRUM ROTARY KLUB DEN 16. APRIL 1993 SIDE 3 \~ DAGENSFOREDRAG: Svend Georgindledte med at sige. at der ikke var tale om et historisk foredrag. ligesom der Ile Iler ikke ville blive tale om en kronologisk rækkefolge. Det var tale om. hvordan han og Kaj Verner havde opfattet Besættelsen i dens forskellige faser. De Ilavde derfor besluttet at dele op i 4 faser: Overfaldet den 9. april. deres skoletid (han og Kaj Verner var ret jævnaldrende). deres illegale arbejde og Befrielsen. Herefter lagde Kaj Verner ud med overfaldet, og sagde at nu vardet altså nogle af de ældre, der sku Ile fortælle nogle af de unge. hvad der skete den gang. For at forstå, hvad der ledte op til den 9. april. ville han lige fortælle, hvad de oplevede før den 9. april. Der skete en hel masse i Tyskland og rundt omkring i Europa: Besættelsen af Østrig, Sudeterland, Rhinlandet etc. Det resulterede i en masse møder ved Rhinen, og den 1. september 1939 rykkede Hitler så ind ipolen. Der gik to dage hvor man ikke rigtigt vidste, hvor det bar hen, men søndag den 3. september om eftermiddagen blev det meddelt over radioen, at England og Frankrig nu havde erklæret Tyskland krig. Mange steder sagde man at det ville være hurtigt overstået og at soldaterne ville være hjemme igen til jul. Med det var ikke rigtigt. Man havde selvfølgelig fulgt med i radio og aviser, men der var ikke mange i hans aldersgruppe, der rigtigt troede at dervartale om en større trussel. Men, den 9. april om morgenen blev Danmark overfløjet, og besat af tyske tropper. På Kaj Verner's skole kom rektor ind i første time og bad eleverne gå ud og rense skolegården for tyske løbesedler. Der lå tusindvis af dem, og de blev brændt. Der kom opråb fra Kongen og statsministeriet om at man skulle forholde sig roligt, være positiv og samarbejdsvillige. Det første Kaj Vernerhuskede som ekstraordinært i hans lille verden, var ved en terminsprøve i november måned på Værnedamsvej, hvor der kom budskab om, at der ville være studenterdemonstration mod Scavenius, der havde været iberlin og underskrive en pagt med Tyskland. Det var første gang der var en åbenlys konfrontation med myndighederne. Man startede demonstrationen ved Amalienborg og sammenstødet med politiet skete på Gammel Torv. Kaj Vernervarheldig og undgik knippelsuppen, man mange andre fik den at mærke. Den 29. august blev hæren taget og søværnet sænkede flåden. og der var tiltagende spænding. Svend Georgfortalte, at han oplevede den 9. april på vej til gymnasiet. der var nogle store fly der brummede i luften, hvorefter de grønne sedler begyndte at dale ned. Da han omkom til gymnasiet, stod rektor - der varsønderjyde og havde været tvunget med på tysk side i 1. verdenskrig, og derfor havde dårlige nerver fra oplevelserne den gang, og var fanatisk an ti tysk - og modtog eleverne: og med stor dramatik fik fældet skolens kæmpe flagstang. for der skulle aldrig vejre andet end Dannebrog på den. Og så blev eleverne ellers sendt Iljem.llVor Svend Georgs mor Qoget nervøs (faderen var på forretningsrejse i Arhus). Men alt blev ordnet. det var utroligt. Da aftenen kom. havde alle fået monteret mørk lægningsgarcfiner. Den kommende tid var fyldt med informationer fra radioen fra London. Man begyndte så småt at være "illegale" ved at bære Royal Air Force emblemer, Illan læste illegale blade, og begyndte at drille tyskerne. En gang da han var i København og sad og spiste sin mad på en restaurant på Hovedbanegården. kom der to tyske officerer hen til ham og spurgte om de måtte sidde der. "Jahwol" sagde Svend Georg, hvorefter han rejse sig, pakkede sine ting sammen, og gik hen til et andet bord og satte sig, hvorefter alle i restauranten rejste sig op og klappede. Det varvist nok lidt farligt, det han gjorde. Kaj Vernerfortalte videre, at den 29. august blev en (? ~J skelsættende dato. De officerer der undslap tyskerne, gik under jorden og begyndte så småt at danne kimen til de senere modstandsgrupper. Den næste betydningsfulde dato var den 19. september, hvor /'1VY tyskerne tog politiet. Kaj Vernersad den dag inde på universitetet og så politiet blive kørt bort. Og da man vidste at studenterne i Oslo allerede var blevet sat fast, forlod de danske studenter læreanstalterne, og gik under jorden. Undervisningen blev sløjfet og fortsatte som manduktion, hvis man kunne holde trit med, hvor manduktionen blev flyttet hen. Men det holdt op i løbet af en måneds tid..kaj Verner blev på dette tidspunkt kontaktet af en tidligere legekammerat, der opfordrede ham til at møde ude i gymnastiksalen på Frederiksberg Gymnasium. Og her begyndte man så idetsmå at få instruktioner ihvilke modstandsopgaver man skulle gå i gang med. Man gjorde gymnastik, og instruerede i pauserne. Kaj Vernerkom i en militærgruppe der hed P 4, og - tro det eller lad være - inde på Gammel Torv, i en bygning oppe under loftet, havde man en lydisoleret skydebane. lige i hjertet af København. I dag kunne Kaj Vernerse, at man faktisk foretog sig nogle sindssygeting den gang. Gruppen var pålagt at skulle føre en meget lav profil, men man gik nogle gange med i andre gruppers aktioner. Man viste bl.a. illegale tegnefilm, hvorderblevgjortgrin med tyskerne, ved at storme ind i en biograf med maskinpistoler og tvangs-vise filmene for det publikum der var til stede. BI. a. viste man den kendte film, hvor de tyske tropper marcherer til Lambert Walk. Ikke engang nogen i familien vidste, at han var med til disse besættelser af biograferne, man holdt lav profil. Dervaren meget aktiv gruppe der hed Gorm, og bestod af politifolk. En af gruppens folk var blevet anholdt for noget civilt, og der var risiko for, at han ville blive overført til tyskerne. Så han skulle befries. 10 mand besatte der for Blegdamsvejens arrest og fik Ilam fri - med stor hjælp fra fængselsbetjentene. Svend Georg fo rtsatte og fortalte, at da han blev student. flyttede han til København, og endelig oplevede man noget. Ved r. drillerierne. kom han en dag g~el1de ved Dronning Louises bro. da der kom en deling tyskere marcherende ind mod byen. Officeren spurgte om det var den rigtige vej til Kastrup. og Svend Georg sagde. at det var den anden vej, hvorefter delingen blev kommanderet omkring, og marcherede tilbage mod Nørrebro. Hvorefter Svend

4 UGEBREV NR 39 MODE NR 1380 VIRUM ROTARY KLUB DEN 16. APRil 1993 SIDE 4 - ~-_.. _- Georg skyndte sig at komme væk. Han sagte ind i Akademisk Skyt1ekorps. og det blev kimen tilllans - og mange andres - illegale arbejde. På Ilyt1eture lærie eleat skille og samle forskellige våbentyper - og at skyde. Der var feltovelser ved Ilyt1en i Hoje Sandbjerg. og man blev langsomt undersagt. og set ud til det illegale arbejde - og provet af. Et bundt illegale blade til en eller anden adresse - på cykel. Det var ikke ufarligt. man slap ikke med en bøde første gang man blevtaget. og det skete selvfolgelig, at Svend Georg aller første gang han korte med illegale blade, at han kom lige ind i en tysk razzia ved Ravnsborggade. Men, som det sker såmange gange i livet, når der er noget alvorligt på færde, så bevarede han roen, kom af cyklen, fik lusket sig ned ad Sortedam Dosseringen, og kom frem til sit bestemmelsessted med bladene i behold. Så blev det lidt farligere: Bring denne her pistol ud til den og den adresse, men på dette tidspunkt havde man lært at være vagtsom. Men det sugede i mellemgulvet. for man kendte konsekvensen, hvis man blev taget. Efterhånden blev der tale om "fast arbejde" med afhentning af nedkastede våben fra nordsjælland, samt affedtning og samling af de nedkastede våben om aftenen under udgangsforbudet. Man vidste ikke helt hvad der foregik, bl.a. ikke, at Akademisk Skyttekorps hørte under hæren. Og man lærte at holde mund, og kendte kun sine kammerater under dæknavne. Svend Georg hed Per Hansen, og alle havde falske papirer og måtte alle sammen gå under jorden, efterhånden som kammeraterne blev taget. Svend Georg lagde efterhånden mærke til, at han altid skulle bo omkring Østerbro. Det var barske tider med rationering og mangel på alt. Men man morede sig også og gik bl.a. ud og danse. Og hvis man skulle ud, så gjorde udgangsforbudet. at man måtte overnatte til næste morgen, hvilket jo kunne være en fordel! Man røg rædselsfulde cigaretter og drak Pullimut. men glemte aldrig alvoren bag det hele. Man begyndte at høre rygterag tortur. og det huede ikke Svend Georg. Han var bange for, at hvis han var blevet underkastet tortur. så ville han have indrammet samtlige sabotageaktioner i Nordeuropa. Han fik heldigvis ikke afprøvet det og kan kun håbe. at han ikke ville have gjort det. Men han kan stadig få opkastningsfornemmelser når han horer om de kammerater, der var udsat for det. og tlvad de i virkeligheden var udsat for. Der er ingen som han keaer der har været udsat for tortur. der ikke stadig er mærkede af det. En af hans store oplevelser var. at Ilan så Shell-huset blive bombet. men desværre var der også store skyer over Frederiksberg. hvor Den Franske Skole var blevet bombet ved en fejltagelse,-ogdver 100 born omkom. Man va~ c:terhandcn klar over. dl kapitulationen nærmede sig. og Svend Georg rykkede tæltere og tæt1ere mod Osterbro. Og ejet var Iler han IlDne ejc! tantastiske budskab. af tyskerne tlavde ovcrgivct sig. Det er et af de aller storste ojeblikkc i tlans liv. Kaj Vemerfolisatte med at sige. at der dengang var et begreb ejer heej "en stikker". Det var de mest forlladte mennesker der fandtes. Man havde fu ndet uejaf. at der boede en sådan fyr ude på 0sterbro. og Ilan var i besiddelse af en pistol. som man gerne ville have fat i. da der var mangel på våben i modstandsbevægelsen. Kaj Verners eneste bevæbning var en politistav. men Ilans makker havde pistol. Makkeren havde udtænkt at nu tog de der ud en halv time før han kom hjem. gik op på 2. sal Lv. og ringe pådøren. Og der stod hans kone og lille barn. De sagde blot goddag og gik inden for. Da manden kom hjem, stod de inde bag døren og sagde "Hit med pistolen", og fik den. 14 dage efter var Kaj Verners kammerat der ude igen og stod bag gadedøren da stikkeren kom hjem, og sagde "Hit med pistolen, for jeg ved at du har fået en til". Og fik også den. Grunden til at han viste så meget. var at han var ansat hos en bogtrykker påamagertorv, der leverede de fleste af detryksager man brugte på Dagmarhus (tyskernes hovedkvarter). For at kunne levere disse varer, fik han et Ausweis" af Dr. Best samt en pistol tilladelse, fordi han var i fare fordi han "samarbejdede" med tyskerne. Derfor var han meget velinformeret. På et andet tidspunkt fandt man ud af, at der var en gruppe der var blevet taget. De sad i Vester Fængsel og tyskerne mistænkte den for at være nogle af modstandsbevægelsens store. men kunne ikke bevise det. Kaj Vemerog en anden blev sat til at tømme deres lejlighed på Lyngbyvej for våben og sprængstof. Der var tale om en kvistlejlighed i et gammelt. lavt hus, og man vidste at Gestapo havde haft lejligheden under opsyn, samt at der boede en dame i lejligheden ved siden af, der havde en mellemdør ind til lejligheden. Da Gestapo havde været ilejligheden om formiddagen, skulle aktionen gå lynhurtigt. Beviserne skulle fjernes inden tyskerne fandt dem, så de fængslede kunne undgå at blive skudt i Mindelunden. Lejligheden var et kaos. Møblerne var flået op, tapetet hang i laser og alt var endevendt.. Men tyskerne havde overset en ting: Inde under køkkenvasken var der et stykke krydsfiner, og bag dette en hulrum hvor de fandt 5 Huskvarna pistoler. 2 rifler. en masse håndgranater samt en masse sprængstof og detonatorer. Alt blev fyldt i 3 sække. og så slæbte man sækkene ved højlys dag ned til hjørnet ved Haraldsgade, hvor man fik fat i en taxa der korte dem til Narre Alle, hvor der var et depot. Og de kom frelst fra det. også de tre i Vester Fængsel. Ved en nedkastning i Grib skov havde piloten ikke fået oje på lysene påjorden, hvorfor han slog etsvind ind over Hillerod for at overflyve området igen og finde lysene. Det var nok til at alarmere tyskerne, og to mand fra gruppen blev skudt mens resten forsvandt. Der er en mindesten ved Syvstjernen i Grib skov. Det var om fredagen. og næste tirsdag var der. et ~loldejeroppe. De fandt containere - som ty~kerne ikke tlavde fundei. fik vabnene pakket ud og gråvet ned Iet ejepot der var i skoven. og smidt containeren i en so. Dissedepoter blev senere langsomt tomt og gjort god brug af. Herefter fortalte Kaj Verner om dagene efter be-

5 UGEBREV NR 39 MODE NR 1380 VIRUM ROTARY KLUB DEN 16. APRIL 1993 SIDE 5 frieisen, hvor hans gruppe skulle indtage Kastellet. Svend Georg fortsatte med at sige at da befrielsesbudskabet kom den 4. maj om aftenen. så troede han at der skulle festes. Men, nej, nu viste det sig, at han hørte under hæren og hurtigt var man på vej mod Christiansborg, der var hans gruppes mål. Hele hans uddannelse havde haft til formål af indgå i forsvaret af Slotsholmen. Herefter afsluttede de to foredragsholdere med en beskrivelse af tiden lige efter kapitulationen, og så var mødetiden gået. PRÆSIDENTEN takkede for det meget interessante indblik i besættelsestiden, onskede alle en god week-end, og hævede modet. Med venlig hilsen Vilhelm Kent Vedrørende Virum Ratary Klubls Ugebreve Derer nogetdertyder på, at det erved de tider, hvor den haveuregelmæssige et ord med på vejen. udsendelse Og hvemaf er ugebrevene, bedre til dette, bør end den der står for skriveriet - etc. Da jeg i sin tid sagde ok til at skrive ugebrevene, var ordningen således, at der var en ugebrevsredaktør samt en overtrykker og en reservetrykker. Dette indebar, at ugebrevsredaktøren udelukkende skulle koncentrere sig om at skrive ugebrevet og fremstille originalen, resten blev ordnet af andre fra klubben. Men ak - sådan skulle de ikke blive ved med at være. Kort tid efter at jeg overtog redaktionen, måtte vi skifte tryksted og trykkere. Dette arbejde blev så overtaget af en anden i klubben, men efter nogle måneder, hvor det fungerede godt, måtte den pågældende melde fra p.g.a. for stort arbejdepres. Efter en rundspørge i klubben, fik vi tilsagn om trykkested og trykker, men denne måtte melde fra p.g.a. arbejde, inden vi kom i gang. Herefter blev trykningen købt ude i byen, men dette stoppede jeg igen, da jeg syntes at det var altfordyrt kr. pr. eksemplar. Og nu stod valget mellem at jeg selv tog ud i byen og trykte ugebrevet der, hvor vi havde aftalt at kunne få det trykt, eller selv gjorde det på mit eget kontor. Valget faldt på det sidste - det var mindst tidskrævende. Men, dethar også betydet,at ugebrevsredaktionj~o...er_ blevet kraftigt udvidet med en række opgaver, der ikke var planlagt fra begyndelsen. og som er urimeligt tidskrævende midt i en travl arbejdsdag. Ugebrevsredaktionen forestår i dag ikke alene det rent redaktionelle, men også trykning, falsning eller hæftning, samling i sæt med Fuskrok og evt. andre bilag, ilægning ikuverter, trykning afadresse- og afsenderlabeis, påsætning afdisse, lukning af kuverter, påsætning affrimærkersamt afsendelse i postkassen. Dette betyder at de oprindelige ca. 4 ugentlige timer nu er min. 8 timer, og da såvel lørdag som søndag ofte er ganske almindelige arbejdsdage i min lille forretning, erresultatetat ugebrevetmå laves ind imellem meget andet, der levebrødsmæssigt naturligt må prioriteres højest. Dette er grunden til atderersåstore forsinkelser med udsendelsen af ugebrevet, og så længe tingene ersom de er, vil dette ikke kunneændres. Selvom jeg bestræber mig på at få ugebrevet lavet så hurtigt som muligt, kan det beklageligvis ikke være på anden måde. Dette være sagt, for at de kammerater, der måske kigger lidt skævt til ugebladsredaktionen, kan bibringes et lidt mere oplyst glimt i øjet. Med venlig hilsen Vilhelm Kent

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 PLANCHE 10 Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Hvilken begrundelse gav tyskerne i Oprop for at besætte Danmark? Hvornår blev Danmark besat, og hvor

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Kapitel 12. 6. december Advokatkontoret

Kapitel 12. 6. december Advokatkontoret Kapitel 12. 6. december Advokatkontoret På advokatkontoret i København Næste dag skulle vi af sted allerede kl. 5.00 om morgenen. Sven, Freja og jeg fik gummimasker på. For alle skulle jo stadigvæk tro

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

DUSØR FOR ORANGUTANG

DUSØR FOR ORANGUTANG Biffer Alle kaldte ham Biffer, men hans rigtige navn var Birger. Det er et vildt gammeldags navn. Der er stort set ingen drenge, der hedder Birger i dag. Men Biffers forældre var ret gamle, og de var også

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. Planche 10 af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. Planche 10 af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum 1. LØSNINGSFORSLAG LØSNINGSFORSLAG Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG Planche

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Hvidsten gruppen blev dannet

Hvidsten gruppen blev dannet Af Linda Hvidsten Jeg har valgt at skrive om Hvidsten gruppen som var en modstandsgruppe i anden verdenskrig. Artiklen kommer til at handle om: Hvad Hvidsten gruppen var, hvad de kæmpede for, hvem der

Læs mere

Guldhvalpen. Dorte Marcussen

Guldhvalpen. Dorte Marcussen Guldhvalpen Dorte Marcussen GULDHVALPEN Tekst og tegning Dorte Marcussen Udgivet i ét eksemplar i 1981 Til Frida og Karla 2013 Forlaget Muffin Der var uro i hundekennelen Hundens Fryd. Freja havde været

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

k o r t æ l l i n g e r

k o r t æ l l i n g e r k o r t æ l l i n g e r femsætningshistorier af Cüneyt Pala udgives i samarbejde med forlaget forlæns palepoets publishing, 2015 alle rettigheder, etc. til alle tider og enhver y o u r w o r d s a r e

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Kapitel 8, Realeksamen, Gymnasiet,

Kapitel 8, Realeksamen, Gymnasiet, Kapitel 8, Realeksamen, Gymnasiet, 65 Realeksamen: Kammeraternes drillerier og udfrysningen af mig voksede i takt med at vi blev ældre. Kammeraterne mente der var noget galt med mig jeg var nok tosset.

Læs mere

Karla og Gert skal på ferie. Kapitel 1. Kapitel 2.

Karla og Gert skal på ferie. Kapitel 1. Kapitel 2. Karla og Gert skal på ferie. To personer ankommer i skib til Mombasa i Kenya. De skal møde en person på Hotel Royal. Her får de udleveret et kort over dele af det centrale Afrika. Kapitel 1. Mig og min

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen.

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Så altså, Batman kedede sig. Hmm, tænkte han, jeg ringer da

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22.

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22. Side 3 LOVEN historien om Moses og de 10 bud Moses 4 Guds lov 6 Hør mine bud 8 En anden gud 10 En kalv af guld 12 To tavler 14 Vreden 16 Bålet 18 De ti bud 20 Ingen kalv af guld 22 Teltet 24 Side 4 Moses

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

8. klasse, Søborg Privatskole. FIANL gennemskrivning, januar 2008.

8. klasse, Søborg Privatskole. FIANL gennemskrivning, januar 2008. 8. klasse, Søborg Privatskole. FIANL gennemskrivning, januar 2008. 1. EXT. SKOLEGÅRDEN. DAG/FRIKVARTER Maria(14), Anna(14) går hånd i hånd hen ad skolegården, og snakker om lækre drenge. De ser den super

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 Herre, giv mig mod til at slippe det, som plager mig ved mig selv. Giv mig tillid til og tro på, at din tro og din kærlighed også kan virke

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

3 min. v/svend Holm Knudsen. "Saga Furs of Scandinavia" en international marketingorganisation styret fra Holte. v/direktør L.Boe Hansen.

3 min. v/svend Holm Knudsen. Saga Furs of Scandinavia en international marketingorganisation styret fra Holte. v/direktør L.Boe Hansen. Præsident /991/92: Arne Gamel Kongsvænget 39 2830 Virum Telefon: 42 85 09 12 Sekretær /991/92: Sven O. Pedersen Lundtofievej 149 B 2800 Lyngby Telefon: 45 87 56 95 VIRUM. ROTARY KLUB Virumhallen Gecls

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere