GENERALFORSAMLING H/F FASTE BATTERI. Søndag kl Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING H/F FASTE BATTERI. Søndag 18.04.2010 kl. 10.00. Referat"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING H/F FASTE BATTERI Søndag kl Referat Havefolket indfinder sig ved 9.30-tiden. Der gumles brød og slubres te og kaffe, og ved slaget går generalforsamlingen i gang. Velkomst Der bydes velkommen af formanden. Max priser forårets komme efter en lang, hård og kold vinter. Præmiehaver En hyldest til sidste års stolte vindere, Else (have 4) og Charlie (have 1), der sædvanen tro var blevet indbudt til præmiefest med bestyrelsen. Dette års vindere udpeges, roses og der ønskes tillykke: Birthe (have 50) og Christian (have 4). Og så til dagsordenen. 1. Valg af dirigent Gerrit (have 21) bringes i forslag og vælges. Konkluderer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og basis for dagen dertil på plads: 47 haver repræsenteret (ud af 67). 2. Valg af referent Mette (have 32) bringes i forslag og vælges. 3. Valg af stemmeudvalg Jess (have 26), Kasia (have 18) og Charlie (have 1) melder sig. 4. Formandens beretning Refererer til årets i alt 4 nyhedsbreve fra bestyrelsen og dertil s, og giver et overblik over det forløbne års hovedtemaer og fremtidssikringer: De mange alt for mange - indbrud, hærværk og ildspåsættelser. Max opfordrer kraftigt til at, man selv melder disse ærgerlige kriminelle handlinger til politi og forsikring. Det er vigtigt for den videre efterforskning. Desuden god ide at fotografere hus og indbo, både af hensyn til identifikation af tyvekoster ved eventuelle ransagninger og med henblik på oplysninger til forsikringsselskabet. Dræn og mangel på samme Konstaterer at vi desværre også er blevet budt på regn i stride strømme og oversvømmelser. Dræn i hovedstien og haveejeres fællesarbejde med dræn har afhjulpet en del og fremhæver, at jo mere man arbejder med jorden, jo bedre bliver den til at suge vand. Carsten supplerer om jordens beskaffenhed: Ja, den er meget lerholdig og har svært ved at transportere vand. Der er blevet taget kontakt til Kolonihaveforbundet herom. Ergo: Vi må leve med det og selv sørge for jordforbedring. Kort om containere Containerregler både for den almindelige og Jernpladsen: Smid IKKE jord og sten i containeren. Det er for dyrt, idet vi skal betale efter vægt 1. kr. pr. kilo!!! Og dertil 900 kr. per afhentning. Vi risikerer en lejeforhøjelse, hvis man ikke følger disse regler. Nina supplerer: Der er blevet arbejdet på sagen i et halvt år. Containerne blev afhentet i november, dernæst skulle der rykkes for regning. Vi synes at være

2 forsvundet ud af systemet har dog fået lov til at betale nu. Og når vi ikke længere får tømt containere, skyldes det, at vi er nu optræder under skolens matrikel. Men kommunen kan ikke tilbyde dagrenovation, da vi som nyttehaveforening ikke må overnatte i haverne. Status er: Vi er blevet tilknyttet daginstitutionerne, og der søges efter en fælles løsning/ et tilbud gennem kommunen. Og vigtigheden af at lave egen kompost understreges igen. Og husk: brug kun containerne til det, der står skrevet på sedlerne. Vanding Der må IKKE vandes mellem og 17.00!!!!! Følger man ikke den regel forårsager man 50 % vandspild, idet vandet fordamper i de varme solskinstimer. De firbenede Hunde SKAL holdes i snor af hensyn til foreningens mange små børn. Det står også i vores regulativer. Kompostering Alle SKAL have en komposteringskasse til deres haveaffald både af hensyn til miljø og containerforholdene. Godt råd: ved groft haveaffald, fx grene og ukrudt grav et stort hul i haven, prop det i, jord oven på igen og det vil gøre godt dernede. Det sparer containeren for en ordentlig røvfuld (ja, det var Max ord!). Max tilbyder at holde et lille kursus i komposteringskunsten og vil trække på sine lange erfaringer og viden som gartner. Fælleshuset Man bedes tage sit affald med hjem. Det er forbudt at putte køkkenaffald i containeren. Og så skal der ryddes op udenfor og indenfor, så de næste der låner huset også kan få en dejlig fest fra start til slut. Bambi på afveje Rådyr er søde ude på Fælleden IKKE i vores haver. De æder alt, siger Max, og gør stor skade på frugtbuske, træer, roser og grøntsager. Derfor er det blevet besluttet at sætte byggehegn op nede ved åen på Dollarstreet, hvor de kommer ind. Pasning af haver Bestyrelsen blander sig ikke i, hvorledes haverne er anlagt bare de bliver passet. Husk: der er mange der gerne vil have et stykke jord. Derfor må ingen haver ligge brak. Til dem, der bygger på andet år: sørg for at få noget i jorden, så jorden kan arbejde, medens I tænker! Hvis man ikke passer sin have kan man - efter et par advarsler - blive opsagt. Lejeforhøjelse fra kommunen Stadigvæk intet nyt. Fortsætter derfor på samme niveau. Gas Kan købes hos Max. 175 kr. stykket. 185 kr. hvis skal bringes. Skolens byggeri Der hænges tegning op af skolens planer om udvidelse med boldbaner, 4 meter højt hegn o.a. Brev fra kommunen meddeler, om mulighed for at gøre indsigelse. Bestyrelsen har intet at udsætte på planer. Festudvalg til jubilæumsfest Festudvalg efterlyses til jubilæumsfest, der afholdes: 16. oktober. Og så et tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, og beretningen overgives til generalforsamlingen. Spørgsmål fra forsamlingen & svar fra bestyrelsen Birgit, have 24: Gælder tidsbegrænsning på vanding også for drivhuse?

3 Svar: Man må gerne fylde kasserne i sit drivhus i løbet af dagen altså også mellem Steen, have 20: Kan man låne trailer til kørsel af diverse? Svar: Nej, den er ikke indregistreret til kørsel på offentlig vej. Nikolaj, have 35: Må man fortsat hælde sten og jorddynger oven på højen i hjørnet af det store fælles græsareal? Ja, højen skal gerne vokse. Den etableres til glæde for de legende børn. Mona, have 9: indvender, at det kan være farligt for børnene. Karsten svar: Man har allerede fået glæde af højen til at opsætte en rutsjebane, og det vurderes at være i orden at aflæsse sten. Bent, have 5: Er kolonihaveforbundet blevet hørt vedr. containersagen? Nina svar: Kommunen indhenter tilbud for alle nyttehaver og daginstitutioner, og vi må afvente. Bent, have 5: Er man opmærksom på, at kommunen har ansvar for at holde fællesarealer, så som græs, stier o.a.? Det må tages op. Man takker for forslaget. Bent, have 5: Vedr. jubilæumsfest; har man overvejet budgettet grundigt? Der er i følge Bent ikke så mange penge at gøre godt med. Svar: Der burde være rigeligt, idet der er afsat kr. i jubilæumsfonden. Der spørges til motorbørens fremtid. Den står i vejen og virker sjældent. Svar: Man overvejer at sælge den. Formandens beretning vedtages. 5. Årsregnskab Foreningens kasserer Flemming kommenterer og der oplyses blandt andet: Vi fik fra kommunen bl.a. til dræn men det beløb kan vi ikke regne med fremover. Vedr. affaldsgebyr: vi betaler ekstra nu pga. ekstra tømning. Vedligeholdelse: bl.a. til reparation af hegn, vandledning og motorbør. Fælleshus: der har været 10 tømninger. Rengøringsudgifter går til rengøringsmidler o.a. Div. udgifter: bl.a. til præmiefest. Betaler fortsat ikke vandafgift Spørgsmål fra forsamlingen & svar fra bestyrelsen Bent, have 5: Spørger til ventelistegebyret. Svar: Ja, de er ikke blevet opkrævet til jul men kommer ind i marts. Mona, have 9: Er der taget beslutning om legeplads? Og hvad er pengene gået til? Svar: Legepladsen er sat lidt i bero. Men de 1600, der er anvendt er gået til pilehegn. Bent, have 5: Er bekymret for foreningens økonomi. Stiller sig tvivlende overfor betaling til jubilæumsfonden, overfor måde at opstille indskud og overfor om indtjening fra fælleshus nødvendigvis skal anvendes til huset. Skal indtægter ikke indgå direkte i driften? Svar: Er lidt uforstående overfor bekymringen. Der er ikke truffet beslutning om, at indtægterne udelukkende skal hensættes til huset. Pengene kan også anvendes fx til etablering af en sivebrønd. Mener, at det et fornuftigt at overveje at anvende til investering i huset fx gulvmaling og investering i køkkenskabe og -bord. Men hvis andre behov, da vil man genoverveje dette. Mona, have 9: Henstiller til at beslutninger på mødet føres til referat. Svar: naturligvis!

4 Årsregnskab godkendes ingen indsigelser. 6. Godkendelse af budget Flemming kommenterer, og der oplyses at det ene og alene er et budget for g 2011, dertil blandt andet: 2010 Fælleshus: Estimat 15 udlån x 1000 kr. Legeplads: bl.a. til sandkasse. Affaldsgebyr: svært punkt Foreslår at hæve haveleje til 2000 fra de nuværende 1800 kr., ellers et underskud. Spørgsmål fra forsamlingen & svar fra bestyrelsen Bent, have 5: Bekymret mener vi får et underskud på kr. næste år. Er der penge nok i budgettet? Svar: Ikke enige. Vores egenkapital er høj. Det passer ikke, at vi ikke har nok penge. Bent, have 5: Har man overvejet at sætte beløb til vandafgifter op, så det ikke kommer som et chok en dag? Og burde man ikke undersøge, hvor meget præcist det vil blive? Der tilføjes fra forsamlingen: burde man ikke tage kontakt til kommunen? Svar: Det kan diskuteres hvorledes dette skal håndteres, men der er på nuværende tidspunkt kr. at trække på. Har altså henlagt penge til vandafgift, og kommunen er kontaktet, og så må vi tage det, når det kommer. Og ville vi sætte flere penge af, da skulle havelejen stige. Jeanette, have 65: Hvis stemmer ja til budget, da også indforstået med lejeforhøjelse? Svar: ja! Paul, have 28: Kan man evt. vente med regulering af haveleje? Der svares nej. Bent, have 5: støtter bestyrelsens dispositioner. Budgettet til skriftlig afstemning: 4 imod. 2 blankt Budgettet vedtages. Pause Generalforsamlingen fortsætter. Indledes med en korrektion til indtjening i alt på regnskabet..426 kr. 7. Indkomne forslag Ændringsforslag til leje af fælleshus 1 og 2 behandles samlet Forslag 1/Bestyrelsen: fast leje af 600 kr gældende for week-ender,helligdage og højtider. og 300 kr. på hverdage, hvor man kun har huset til rådighed samme dag. Dertil variabel leje à 10 kr. per person, der deltager de såkaldte tissepenge Begrunder: Den justerede leje og især tissepenge hænger sammen med de store omkostninger ved at tømme tank. Og nødvendigt at kende antal gæster, idet den skal tømmes på forhånd, såfremt tanken er halvt fyldt, og der kommer mange festende/tissende folk. Og det er ekstra dyrt at få den tømt i weekenden = kr. mod 900 kr. på hverdage.

5 Forslag 2/Helle, have 64: foreslår et depositum af 1000 kr., leje 1200 kr., aflysning inden 8 dage = 600. Begrunder: mener, at det er besværligt at skulle tælle antal gæster. Have 64 tilføjer, at de også mener, at det er urimeligt, at man skal betale for at deltage i en fest i fælleshuset, idet man allerede har betalt via sin haveleje. Der kommenteres fra forsamlingen, bl.a.: Bestyrelsen: Uanset havemedlem eller ej, så skal man vel betale for at undgå risikoen for, at tanken løber over, når man deltager i en fest. Dem der holder en lille fest skal ikke betale for de store fester. Kristian, have 22: Finder bestyrelsens forslag mest retfærdigt. Steen, have 20: Ser problem i takseringen hvordan holde styr på det faktiske antal? Svar ved bestyrelsen: Sætter deres lid til at folk er ærlige og solidariske. Kristian, have 22: Hvis man stemmer imod, da er vi tilbage ved en lejeudgift udelukkende på de 600 kr.? Svar ved bestyrelsen: Et problem, idet vi i så fald vil mangle pengene. Gerrit begærer skriftlig afstemning: 1blank 36 for forslag 1 10 for forslag 2 Forslag 2, bestyrelsens forslag, vedtages. Indsigelse ang. leje af fælleshus (jf. bilag) Bent, have 5: indsigelse mod at være blevet opkrævet et højere beløb ved leje af fælleshus end ventet. Utilfreds med ikke at være blevet informeret om lejeforhøjelsen og påpeger, at forhøjelsen ej heller er blevet vedtaget. Henviser til svar af kolonihaveforbundet, der støtter indsigelsen (jf. bilag). Forventer at man som minimum informeres om sådanne nye beslutninger via opslag i skabet, og ønsker at få de ekstra udgifter retur, og at samme skal være muligt for de øvrige, der måtte have lejet huset uden viden om lejeforhøjelsen. Svar ved bestyrelsen: Vedkender sin fejl man skulle have kundgjort den nye beslutning, og det vil ske fremover. Har talt med jurist, der har meddelt, at bestyrelsen har ret til at foretage ændringer med henblik på senere vedtagelse. Men der undskyldes for mangel på information i denne sag, og derfor kan Bent få tilbagebetalt de ekstra udgifter. Samme kan øvrige, der har lejet huset, inden forhøjelsen blev kundgjort. Man skal selv henvende sig herom. Vedtægtsændring af vedr. indkaldelse til generalforsamling (jf. bilag). Forslag 1/Bestyrelsen: Ønsker at kunne indkalde til generalforsamling via mail, mindst 14 dages varsel og med traditionelt brev til de, der ikke har mail. Forslag 2/ Helle, have 64: Ønsker at bestyrelsen skal være tilstede 2 weekender før generalforsamling for at uddele dagsorden og bilag. Der kommenteres fra forsamlingen, bl.a.: Nikolaj, have 35: Mulighed for at få tilsendt som fysisk post, selv når man er i besiddelse af mail? Fx hvis ikke tjekker mail så ofte. Svar ved bestyrelsen: Ja, skal i så fald selv bede derom. Der spørges hvorvidt, det er ok at udlevere de indkomne forslag til medlemmerne på selve dagen, og om ikke de burde hænge i skabet? Svar ved bestyrelsen: Det er fuldt lovligt at udlevere på dagen. Der mindes om, at man skal opdatere maillisten. Bent, have 5: Påpeger, at må være den enkelte haveejers ansvar at melde ny adresse. Alle istemmer.

6 Kristian, have 22: Foreslår at bestyrelsen er tilstede 1 time før deres bestyrelsesmøder, så man kan træffe dem. Det viser sig ved flere ordvekslinger, at forslag nr. 2 primært handler om et ønske, om at bestyrelsen er mere synlig. Bo, have 31: forslår a man sender liste ud med navne og fotos af de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Der istemmes. Svar ved bestyrelsen: Der afholdes flere møder om året. Ikke glad ved tanken om at skulle anvende sin fritid til at sidde til rådighed timer forinden. Anerkender at man bør informere klart om, hvornår der afholdes bestyrelsesmøder, således at man kan indsende forslag eller møde op. Vil bestræbe sig herpå fremover. Forslag 2/ Helle, have 64: trækker sit forslag tilbage. Afstemning om Forslag 1: 0 imod 0 blankt Enstemmigt vedtaget Forslag vedr. aflåsning af indgange ud mod skolen Mona & Ken, have 9: foreslår, at indgangene ud mod skolen skal være aflåst. Har oplevet mange ubudne gæster. Ordveksling ved flere: Samme sker desværre ofte, når der blevet afholdt fester. Vi skal være bedre til at låse efter os. Og skal der overhovedet være mulighed for gennemgang? Svar ved bestyrelsen: Der skal ifølge aftale med kommunen være adgang til haveforeningen ikke krav om gennemgang. Afstemning om forslaget: 0 imod 6 blankt Vedtaget Offentliggørelse af referater fra bestyrelsesmøder Bent, have 5: Foreslår at referater fra bestyrelsesmøder skal offentliggøres. Mener at flere misforståelser eller manglende information til medlemmerne hermed kunne undgås. Ønsker mere indsigt. Svar ved bestyrelsen: Hører at der er behov for, at man tager mere del i beslutningerne. Henviser til at man holder en del møder. Det er åbne møder, hvor der også diskuteres enkeltsager/privatsager, som ikke skal til offentlig beskuelse. Mener desuden at nyhedsbrevene burde dække behovet ind, idet man heri oplyser udførligt, om det der er relevant for alle medlemmer. Mener således ikke at et redigeret referat fra bestyrelsesmøderne er meningsfuldt. Dette ville være identisk med nyhedsbrevet. Henholder desuden til, at der ikke stilles krav om offentliggørelse af referater fra bestyrelsesmøderne i foreningens vedtægter og ej heller i standardvedtægter. Konkluderer, at såfremt man ønsker referat af bestyrelsesmøder, da vil man ikke længere udsende nyhedsbreve. Vivian, have 33 og Mette, have 23: Roser nyhedsbrevet for dets høje informationsniveau og gemytlige tone. Vil være kede af at undvære dette. Afstemning om forslaget: 2 blankt 7Ja 36 nej

7 Forslaget ikke godkendt. 8. Valg til bestyrelsen Formand Formanden, Max har ordet: meddeler, at han trækker sig fra posten. Begrunder kort: har siddet i 10 år. Har opnået det han ville, nemlig kæmpet en vild kamp med flytningen og derefter for at få den nye del af haveforeningen op at stå. Der har været mange positive men også negative inputs gennem årene. Man kan ikke gøre alle tilfreds. Og helbredet spænder ben. Derfor tid til at vælge en anden. Et spontant og overvældende bifald til ære for den afgående formands bedrifter. Forsamlingen rejser sig og klapper længe og ihærdigt. Ane, have 27, stilles op efter opfordring fra Max. Ane begrunder: primært et stort ønske om at styrke fællesskabet. Ane vælges til ny formand. Bifald. 1 bestyrelsesmedlem Ane trækker sig fra posten, Charlie, have 1, og Bent, have 5, stiller op. De begrunder: Charlie henviser til sine 10 år med fester og andet arbejde i kulturhuset. Bent henviser til, at han har mange års erfaring med foreningen og også tidligere har arbejdet i bestyrelsen. Max anbefaler Charlie pga. dennes store arbejde for alle medlemmerne, bl.a. med køb af huse til billig pris. Skriftlig afstemning: 1blank 11 til Bent 34 til Charlie Charlie vælges. Max fortsætter med andre opgaver: overtager Charlies arbejde med container, salg af gas og flagordning 1 bestyrelses-suppleant Nina genopstiller og genvælges 9. Valg af revisor + suppleant Jeanette Stådsen, have 65: genopstiller og genvælges som revisor. Mette Harrestrup, have 23: genopstiller og genvælges som suppleant. 10. Valg af vurderingsudvalg Bo, Max og Mona opstiller og vælges. 11. Evt. Poetisk opsang fra tissekonen (egen beskrivelse!). Birthe, have 50: Har påtaget sig opgaven med at passe toiletterne og fælles køkken. Alle grissebasser får læst og påtalt - på vers og rim. Husk at rengøre køleskab, glem ikke bleer, tag affaldet med hold det hele pænt, for din egen og alle andres skyld. Kæmpe bifald!!! Nina, bestyrelsen: Man er ved at udforme et sæt regler for brug af fælleshuset. Bent, have 5: Ønske om at man holder bedre orden på fællesarealerne, fx ved container. Værktøj og trillebør skal på plads. Der spørges til hjemmeside:

8 Svar ved bestyrelsen: V har fortsat et domæne, og der arbejdes på en fornuftig løsning. Bent, have 5: tilbyder at oprette en ny side og opdatere den fremover. Der takkes og tages imod tilbuddet. Paul, have 28: Er planker ved container til fri afbenyttelse? Svar: Ja! Stammer fra det gamle plankeværk. Spørges om man må tage grus uden for hegn? Svar: Nej! Det er tiltænkt drænarbejde og må IKKE røres. Flere forslag om at man stiller sine overskydende afgrøder, stiklinger o. lign. i kasse foran sti ved sit hus. Charlie har fx jordbærplanter til dem, der kunne være interesseret. Max runder af: Indbrud et stort problem: meld det! Skal man have fræset have, så skriv jer på. Der takkes for mange hyggelige timer med bestyrelsesarbejde og for denne generalforsamling, som den afgående formand skønner har været afholdt i en rimelig god tone. Dirigenten, Gerrit, takkes for brandgodt arbejde. Og så farvel og tak for denne gang. Referat godkendt af Dirigent Formand Best. mdl Best mdl Best mdl Best mdl

Generalforsamling 2014-04-27

Generalforsamling 2014-04-27 Generalforsamling 2014-04-27 1. valg af dirigent 2. valg af referent 3. valg af stemmeudvalg 4. formandens beretning 5. årsregnskab med revisionsberetning 6. godkendelse af budget. 41 fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 1. Godkendelse af dagsorden Der blev budt velkommen i lokalerne på Sønderbro. 27 havelejere var fremmødt. 2. Valg af dirigent Christian (have 70)

Læs mere

Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012

Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012 Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012 42 stemmeberettigede er fremmødt. 1. Valg af dirigent. Christian h. 22 valgt 2. Valg af referent. Carsten h. 46 valgt 3. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Inden generalforsamlingen blev kolonihaveforbundets havepræmier for 2008 uddelt. Præmierne gik til: 3. præmie: Have 112. Der

Læs mere

Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014

Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014 Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014 1: Foreningens navn er Haveforeningen Fælleshåb og dens område er ejerhaverne på matrikelnummer 176m, 176o, 177x og 177z af Rønne markjorder,

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af Haveforeningen Åbrinken årlige generalforsamling d. 3 marts 2011

Referat af Haveforeningen Åbrinken årlige generalforsamling d. 3 marts 2011 Referat af Haveforeningen Åbrinken årlige generalforsamling d. 3 marts 2011 Referent: Sekretær: Teena Winckler have 99. Bestyrelsen ved mødet start bestod af: Formand Christine Mosekjær, have 42, Næstformand

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

H/F Faste Batteri s Ordinære generalforsamling, Lørdag d. 2. April. 2005, for haveåret 2004

H/F Faste Batteri s Ordinære generalforsamling, Lørdag d. 2. April. 2005, for haveåret 2004 H/F Faste Batteri s Ordinære generalforsamling, Lørdag d. 2. April. 2005, for haveåret 2004 Generalforsamlingen afholdtes i LADEN, der i dagens anledning, var pyntet med blomster, og dækket op til kaffe

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Referat af ordinær generalforsamling den 2. marts 2016 Velkommen ved formand Jens Christian. Foreslår Metta Frost som dirigent. Ingen indsigelser. - Metta Frost er

Læs mere

Vi afholdt også Kredsfesten her i Eskelund og det var et super godt arrangement

Vi afholdt også Kredsfesten her i Eskelund og det var et super godt arrangement Referat, ordinær generalforsamling Lørdag den 28. marts 2015 kl. 09.00 Ikast Bibliotek. Dagsorden iht. vedtægterne: 1) Valg af dirigent og referent. Jan, have 111, blev valgt til dirigent. Kathy, have

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges!

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges! GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MAJ 2008 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 27/3-2008 Formandens beretning 2007 Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 25/5 2014

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 25/5 2014 Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 25/5 2014 1. Valg af dirigent. Maj-Britt blev valgt. Og erklærer den ekstraordinær generalforsamling for lovlig. 2. Valg af 3 stemmetællere. Stemmetællere valgt.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009

Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009 Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009 Formand Ib Storm Pedersen bød velkommen. Der blev afholdt 1 minuts stilhed til ære for de medlemmer der var afgået ved døden det forgangne år. Forretningsorden

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Hovedbestyrelsen Lene Hansen (LH) Administrationen Allan Søstrøm (AS) Morten Kraft (MK) Kristian

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg 1.Valg af dirigent: Ejner Christiansen, Have 3 blev valgt 1a. Forretningsorden for generalforsamlingen

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Punkt 1. Velkomst ved formanden. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Anne (have 89) som blev valgt. Anne konstaterede at GF var lovligt indkaldt.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Dagsorden: Tjærbyvang Tirsdag den 24.03.15. Kl. 19.30. Afholdt på Rytterskolen, Borup Byvej 14, Randers. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Rainbow Vikings. Vedtægter for motorcykelklubben Rainbow Vikings. Klubbens navn er Rainbow Vikings og klubben har hjemsted i København.

Rainbow Vikings. Vedtægter for motorcykelklubben Rainbow Vikings. Klubbens navn er Rainbow Vikings og klubben har hjemsted i København. Rainbow Vikings Vedtægter for motorcykelklubben Rainbow Vikings 1 Klubbens navn er Rainbow Vikings og klubben har hjemsted i København. 2 Klubbens formål er at dyrke motorcykelliv herunder: - at styrke

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af. Generalforsamling i grundejerforeningen Strandlygård. Søndag den 20. maj 2012 på Havgården

Referat af. Generalforsamling i grundejerforeningen Strandlygård. Søndag den 20. maj 2012 på Havgården Referat af Generalforsamling i grundejerforeningen Strandlygård Søndag den 20. maj 2012 på Havgården 1. Velkomst v/formand Nils Færge 2. Valg af dirigent Henrik Lund Andersen blev valgt, og han kunne konstatere

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Generelforsamling 2014

Generelforsamling 2014 Generelforsamling 2014 Formandens indledning: På bestyrelsens vegne, bydes alle fremmødte hjerteligt velkommen til Andelsselskabet Ølsted Strand Vandværks ordinære generalforsamling 2014 Jeg vil tillade

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Referat af to Ekstraordinære Generalforsamlinger afholdt på Herlev skole tirsdag den 4 Februar kl. 19:30 samt torsdag den 13 Februar kl. 19:30

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i N/F Sundvænget torsdag d. 15.3. 2007 kl. 19 i Loftet, Øresundsvej 4

Referat af ordinær generalforsamling i N/F Sundvænget torsdag d. 15.3. 2007 kl. 19 i Loftet, Øresundsvej 4 Der var mødt 30 medlemmer. Referat af ordinær generalforsamling i N/F Sundvænget torsdag d. 15.3. 2007 kl. 19 i Loftet, Øresundsvej 4 Formanden Susanne Henriksen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Efter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Duemosen.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Duemosen. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Duemosen. Torsdag d. 12. april 2012 kl. 19:00 Rejsestanden, 3630 Jægerspris. Bestyrelsesmedlemmer repræsenteret på generalforsamlingen: Cathrine Axelsen,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Brøndby Haveby Afdeling 3 Ordinær Generalforsamling

Brøndby Haveby Afdeling 3 Ordinær Generalforsamling Punkt Tekst Dato 14. april 2014 Sted Tilstede Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby 49 haver inkl. bestyrelsen Referent Flemming Jakobsen have 227 Dagsorden 1. Velkomst af formand Jens Ditmar

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen.

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen. Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl. 10.00 i Kignæshallen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Bent Jørdahl Pedersen 2. Beretning 3.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Den 9. april 2016 1. Velkomst Lykke Simonsen bød velkommen til de fremmødte. 2. Registrering af stemmeberettigede 15 stemmeberettigede.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere