Referat Bestyrelsesmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Bestyrelsesmøde 11.01.2015"

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde Tilstede: Katrine, Thor, Anders, Fie, Mads, Sidsel, Karen (og Tina ved punkt 5.) 1. Velkommen og TJEK-IN Alle tjekkede ind 2. Gennemgang og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 3. Ny sekretariatsleder og ny struktur Mads og Sidsel fortæller om den nye struktur på sekretariatet og hvad det betyder for bestyrelsens samarbejde med sekretariatet. Generel orientering: Mads orienterede om de nærmere detaljer omkring sekretariatslederskift. Baggrunden for opsigelsen af Miriam og hvilke overvejelser der har været i valget af Sidsel som sekretariatsleder Sidsel konkretiserede og uddybede den nye struktur på sekretariatet og gav mulighed for at bestyresen kunne stille spørgsmål: Pr. 1. januar er Sidsel sekretariatsleder. Omstruktureringen betyder, at Sidsels tidligere stilling som projektkoordinator er blevet fjernet, og Sidsel overtager sekretariatslederopgaven. Der er taget opgaver ud af ledelsesteamet, og lagt over til andre medarbejdere. Spørgsmål og kommentarer: Bestyrelsen havde forskellige spørgsmål vedr. omstruktureringen i forhold til især den økonomiske ledelse og drift. Den nye økonomimedarbejder skal løse de samme økonomiopgaver som tidligere. Men skal også informere bestyrelsen, være økonomisk sparringspartner for bestyrelse og sekretariatsleder. Det endelige økonomiansvar ligger dog stadig hos sekretariatsleder Sidsel tegnede sekretariatets nuværende opbygning: Bestyrelsen får primært berøring med Sidsel, Ranjit og Karen: o Økonomi: Ranjit & Sidsel o Projekter (ledelse & økonomistyring): Sidsel o Formandskab & Politik: Sidsel o Bestyrelsen og repræsentantskabet: Karen og Sidsel o MO-team & Frivilligteam: Karen (og Sidsel på MO-team administrativt) Projekternes opbygning: o Ligelyst: Kim og Tina o Velfærdsfabrikken: Rasmus o Rækværk: Karina og Anna o Det sociale potentiale: Marie o Foreninger for alle forankring: Karen o Volue: Tina o Uland: Karen 1

2 Kommentarer & spørgsmål: Fie: Det er rart med generelle tegninger/ overblik over sekretariatet, så vi er orienteret over hvem, hvad og hvor blandt medarbejdere. Det vil vi gerne have mere af fremover. Sidsel orienterede om receptionen for Miriam og Sidsel den 6. februar, kl og er obligatorisk for sekretariat og bestyrelse. Invitationen fremsendes til alle, så bestyrelsens medlemmer kan invitere relevante samarbejdspartnere og netværk. 4. Status på diverse grupper og udvalg Bestyrelsen gennemgik de forskellige teams, udvalg og andre grupper med henblik på at være opdaterede. Eventuelle udfordringer adresseres. Derudover drøftes det afslutningsvist, hvordan denne status fremover skal gives på bestyrelsesmøderne. (Se bilag 4) Spørgsmål og kommentarer: Spørgsmål til MO-team: Er der nyt om MO-seminar i Norge? Punktet flyttes til evt., hvor Louise er på Skype. Der skal følges op på emnet. Spørgsmål til sekretariat: Stopper både Karina og Anna, når Rækværk slutter? (Sidsel: Ja, da begge er projektansat i Rækværk) Ingen kommentarer til de øvrige udvalg og grupper. Generel diskussion om udvalg og status: På næste bestyrelsesmøde vil Sidsel gerne lægge op til en diskussion af, hvordan det fungerer med Økonomi-team, MO-team og frivillig-team opbygningen. Diskussionen skal være en evaluering og refleksion over, hvordan strukturen fungerer og anvendes i praksis. Vedrørende den skriftlige status fungerer det, bliver det læst og giver det mening? Thor: Jeg læser bilag og synes de indeholder den information, som jeg har brug for. Jeg er glad for den nuværende form. Anders: Jeg er enig det giver et godt overblik det fungerer. Katrine: Enig. Det er godt med en status på de udvalg, man ikke selv sidder med. Det giver mulighed for også udadtil at vide, hvad vi laver generelt i SUMH. Der kunne være brug for en lidt mere uddybet update inden man fx skal ud til arrangementer og fortælle om SUMH. Fie: Det er fint. Det er ofte lidt langt og virker lidt overflødigt, når vi gennemgår dem. Bilagene kunne kvalificeres, så de lægger op til diskussion, uddybende spørgsmål og forklaringer. Sidsel: Når man læser noget er det ok, men det bliver ofte mere relevant af at man kombinerer med fortællinger og snak. Sidsel: Hvem skriver de her bilag? MO-team skiftes, Mads skriver for frivilligteamet, Mads har skrevet for Uganda og det Nordiske, Miriam og Sidsel har skrevet for Økonomiteam og sekretariat. Det er fortsat fint at der skrives ud i Facebookgruppen for at få bilagene skrevet. Hvordan kan status/ orientering om udvalg gøres mere aktiv/ relevant? Man kan adskille mellem status-punkt og orienteringspunkt, hvor man inviterer formænd for de forskellige udvalg med til en drøftelse, hvor man taler om hvad der sker, og hvor de arbejder henimod. Det er vigtigt at bestyrelsen formulerer nogle spørgsmål til de forskellige udvalg og er forberedte på at gøre det relevant for både udvalgsmedlem og bestyrelse. 2

3 De forskellige formænd inviteres til bestyrelsesmødet i Marts. Handlingspunkt inden den 7. februar: Fie og Mads (frivilligteamet) planlægger hvordan det skal forløbe, og sørger for at få inviteret de forskellige udvalgsformænd. 5. Ny hjemmeside Tina kommer og fortæller og viser SUMHs nye hjemmeside og det drøftes hvordan driften af hjemmesiden fremover skal foregå og hvilken rolle bestyrelsen, sekretariatet og udvalgene har. Tina fortalte om hjemmesiden og gennemgik de forskellige menuer og enkelte punkter. Bestyrelsens rolle i driften af hjemmesiden: Skal oprette events Skal opdatere mærkesager Skal forsat stå for facebook Tina kan oprette administratorer og redaktører. Hun foreslår, at oprette bestyrelsesmedlemmer som redaktører, der kan skrive tekst, men ikke ødelægge noget på siden. Man skal dog være opmærksom på, at man også ser HTML-koderne i tekst-redigeringen. Man skal ikke ændre i koderne når man retter tekster. Tina laver en guide og introduktion til dem, der skal gøre det. Bestyrelsen diskuterede: Skal der være en ansvarlig person, der står for dette, eller skal alle kunne gøre det? Konklusion: Sidsel: Det hænger også sammen med hvem, der har de relevante informationer fra udvalgene. Mads: Kan alle udvalgene gøre det? Sidsel: Der er også en beslutning om, hvad der skal stå i kalenderen. Mads: Jeg synes alle skal have mulighed for at gøre det, og der skal sættes et navn på, når der sker en aktivitet i et udvalg. Jeg synes at alle arrangementer, møder og lignende skal i kalenderen. Sidsel: Enig. Men det skal være tydeligt, hvilke arrangementer/ møder der er åbne, og hvilke der er interne. Tina: der kan sagtens stå tekst inde i kalenderen på de forskellige events. Fie: Enig. Alt skal i kalenderen. Men jeg synes ikke at alle i udvalgene skal oprettes som redaktører. Kun formænd og evt. en mere person. Tina: Det kunne også være udvalgenes fælles mailadresse, så man ikke har 100 individuelle mailadresser. Anders: Jeg synes udvalgene skal have en hovedansvarlig og en medansvarlig, så man er sikker på, at det bliver gjort. Katrine: Guiden skal være meget grundig så også dem uden computer skills kan gøre det. Thor: Enig med Anders der skal navn på en hoved- og medansvarlig. Mads: Udvalgene må selv finde frem til deres måde at gøre det på. Sidsel: Hvordan får vi dette videre til udvalgene? Alle typer udvalgsmøder og arrangementer som SUMH afholder skal i kalenderen med tydelig angivelse af interne og eksterne møder. Alle udvalg får mulighed for at være redaktører. Alle udvalg skal opdatere kalenderen. Bestyrelsen oplyser de udvalg, som de selv sidder i om beslutningen og følger op med Tina: Debatgruppemøde: Mads Ugandaudvalg: Fie (har mail) Facilitatorkorpset: Karen Festudvalg: Sigrid (har mail) 3

4 Rwanda: Louise Mærkesagsgruppen: Thor, Anders og Mads Bestyrelsen: Karen (har mail) MO-team: Karen (har mail) Frivilligteam: Karen (har mail) Generelle kommentarer: Hvis nogen opdager noget der ikke kører på hjemmesiden, så kontakt Tina. Fie påpegede at uland er blevet glemt på siden. Tina kigger på at få det tilføjet under projekter. 6. Årsberetning 2014 og Udviklingsplan 2015 Bestyrelsen skal have taget fat i arbejdet med årsberetningen og udviklingsplanen, som skal ligge klar inden d. 7/2. Ansvarsområder vedr. årsberetningen skal fordeles og målene for udviklingsplanen 2015 skal diskuteres. Mads styrerde en proces. Se bilag 6a, 6b, 6c, 6d, 6e og 6f Mads: Der skal laves en årsberetning 2014 og en udviklingsplan Begge dele skal laves til repræsentantskabsmødet. Katrine spørger om der skal afholdes et infomøde som sidst. Det tages op i planlægningsgruppen. Årsberetningen: Årsberetningen bliver lavet på baggrund af udviklingsplan Man kan også kigge tilbage på sidste årsberetning for inspiration. Tidligere er afsnit blevet delt ud blandt bestyrelsesmedlemmer. Mads foreslår at der deles op på følgende måde: Projekter: Sekretariat MO: Moteam Frivillige + hvem sidder hvor: Frivilligteam Politisk område: Mads og Sigrid. Der stemmes om denne fremgangsmåde. Alle er enige. Der skal sættes en person som tovholder på at få lavet årsberetning på de forskellige teams. Anders er tovholder for MO-team. Thor er tovholder for frivilligteam. Deadline: 28. januar 2015 kl Send det til Karen Udviklingsplanen 2015 Introduktion: Udviklingsplanen består af initiativplaner, som viser, hvilke konkrete ting man gerne vil opnå i løbet af året. Mads lægger op til diskussion af hvad, der bør fokuseres på i udviklingsplanen. 4

5 Process: Spørgsmål til bestyrelsen: Skal vi skrive udviklingsplanen ud fra initiativplaner i de enkelte teams og sekretariat? Der stemmes og fremgangsmåden besluttes. Alle skriver et initiativ ned indenfor Det Politiske, MO-team, Frivilligteam og Projekter, som er vigtigt. Herefter skrives forslagene op, diskuteres og prioriteres. Det politiske: o Inddragelse af MOer i politikudvikling o Inddrage flere dertil kvalificerede frivillige i politikudvikling o Styrke det politiske netværk (og få vores netværk tydeliggjort). o Nedsættelse af en valggruppe o Opkvalificering af debatmødegruppen/ mærkesagsgruppen MO-team: o MO-teamet skal fortsat opsøge nye potentielle medlemsorganisationer (3 potentielle nye kandidater til medlemskab 3 nye kandidater til repræsentantskabet næste år) o Bestyrelsen skal opsøge de stille medlemsorganisationer (prioritering af de MOer, der ikke blev besøgt i 2014). o MO-teamet skal have løbende kontakt og dialog med MO erne. o Indsats overfor Rækværk (støtte og medlemskab) o MO-seminar (inklusiv fundraising til seminar) o Forsat arbejde med at udvide jagtmarkerne (Udvide handicapbegreb med nye grupper) Frivilligteam: o Fundraising til flere initiativer for frivillige o Minimum et fagligt arrangement for SUMHs frivillige (gerne en frivillig-weekend) o Tiltrække flere frivillige trække på rækværk o Udvid muligheden for ad hoc frivillige - Nye typer af frivillige projekter skal skabe og rumme frivilligpladser. o Informationsdag for potentielle frivillige (med fest!) o Styrkelse og fastholdelse af de sociale arrangementer i SUMH o Frivilligpris årets frivillige/ udvalg! Næste skridt: Projekter: o Der skal fastsættes et fagligt og strategisk fokus for o Større sammenhæng mellem projekterne og de andre strategier (projekter skal ikke kun hænge sammen med årets tema Livskvalitet, men også frivilligstrategi, politisk strategi og MO-strategi). o Flere projekter i samarbejde med andre aktører og organisationer i og udenfor handicapområdet. De forskellige teams arbejder videre ud fra disse initiativ-forslag. Anders følger op på MO-teamet Mads følger op på frivilligteamet Sidsel følger op på projekterne Sigrid og Mads følger op på politik. Deadline: 28. januar 2015 kl Send det til Karen 7. Status på tilskud fra DH (og en lille julegave) 5

6 Tilskud fra DH: Det driftstilskud, som SUMH har modtaget fra DH udgår i sammenhæng med at SUMH har løsrevet sig. Der er sket en misforståelse i forhold til den aftalte udfasningsmodel på baggrund af en mundtlig aftale om ikrafttrædelse af aftalen. DH kom før jul med kr. og forlængede dermed driftstilskuddet til og med I 2015 frafalder driftstilskuddet endeligt. Julegave: Esben har indstillet SUMH til en pris hos Roskildefestival, og vi fik til Budget 2015 Der fremlagdes et nyt budgetforslag som skulle godkendes af bestyrelsen Se bilag 8 Donation fra Roskilde Festival på kr. er skrevet ind som indtægt Godkendt MO-team mødeudgifter: kr. (ud over kr. til besøg hos MO er og deres landsmøder) Godkendt Frivilligteam mødeudgifter: kr. for 4 møder Godkendt Frivilligteam aktiviteter (frivilligdag): kr. for 25 deltagere Godkendt Ugandaudvalg mødeudgifter: kr. for 3 udvalgsmøder og et weekendmøde samt kr. for 6 styregruppemøder i alt kr. Godkendt Festudvalg mødeudgifter: 7.421,10 kr. for 3 møder Godkendt Festudvalg aktiviteter: o Valentinsfest kr. Godkendt o Repræsentantskabsmødefest kr. Godkendt under forudsætning af at de koordinerer med repræsentantskabsmødegruppen o Sankt Hans fest kr. Godkendt o Ordinært arrangement kr. Godkendt o Tema/frivilligdag/større arrangement kr. Godkendt men under forudsætning af at det foregår under frivilligdagen i samarbejde med frivilligteam o Ordinært arrangement kr. Godkendt 9. Projekter undervejs Bestyrelsen gennemgik de projekter, der er undervejs. Der kan stilles spørgsmål ud fra den skriftlige orientering. Se bilag 9 Projektskemaet er opdateret. Sidsel gennemgik de projekter, hvor der var nyheder. Mentorstøtteprojekt: Projektet skal køres på baggrund af andre tidligere projekter og har derfor en klar ramme i samarbejde med jobcenter København. Det retter sig mod unge på kontanthjælp og uden uddannelse. Vi har fået pengene og projektet starter den 1. april og 2 år frem. Der er budgetteret med 2 fuldtidsansatte, hvoraf ¾ er mentoropgaver ude i forløb. (Dvs. 1 fuldtidsprojektmedarbejder og et antal mentorer). Ligelyst II: Der er afsendt en ansøgning til sundhedsstyrelsen. Projektet handler om at formidle ligelyst-erfaringerne for fagprofessionelle. Nye metoder skal også testes på unge med multiple funktionsnedsættelser og kronikkere. Svar forventes i starten af marts. Kulturmennesker: Samarbejde med ULF. Projektet handler om at uddanne kulturguider (nye typer frivillige), som kan guide unge med handicap ud til kulturoplevelser. Vi skaffer sponsorater og formidler videre. Målgruppen ligger omkring ULFs målgruppe. 6

7 Årgangsrapport: vi har fået fra Helsefonden som delvis financiering. Der arbejdes på den fulde financiering. Ligelyst forankring: Det overvejes om vi skal søge forankring til ligelyst. Det afhænger af svaret på ligelyst II. Sexliv: (projektet med Asger Bo) Der er desværre kommet afslag. Foreløbig sættes den på stand by. Rækværk II er sat på stand by. 10. Projektudvikling nyt SATS pulje projekt Bestyrelsen var med til at komme med ideer og erfaringer, til udviklingen af et nyt projekt. Sidsel faciliterede en proces. Bestyrelsen kom med input til hvad vores næste sats-pulje projekt skal handle om. Der er tre krav: 1) Projektet skal leve op til vores valgte tema: Livskvalitet for unge med handicap (inklusiv ydreområderne) 2) Satspuljen har udstukket rammerne: Denne pulje er til inklusionsprojekter for børn med handicap støtte af inklusion i skole- og fritidsliv. Samarbejde med relevante aktører og familier konkrete tilbud til børn og deres familier. 3) Ideen skal gøre noget i forhold til frivillige (flere/ nye), medlemsorganisationer, videns-generering og vores politiske fokus. Ideer/ Indspark: Familiementor: Hvordan er det at få et barn med handicap? Hvordan tackler man de følelser som man oplever? Frygt, skyld, fortrydelse etc.? Projektet kunne handle om at få unge med handicap ud som de solstrålehistorier, der viser, at det ikke er jordens undergang. Den frivillige er en velfungerende ung, som kan afmontere den frygt og de myter, som forældrene har. Den unge kan også give gode råd til at undgå overbeskyttelse, skam og skyld. Den unge er ressourcen, der inspirerer familien til at finde styrke og fokusere på det positive og på at finde deres barns styrker frem for svaghederne. Af den unge mentor kræves: Styrke, overskud, aktivt fritidsliv, uddannelsesliv og gode værdier i livet. Afklaret omkring sin situation/ selvindsigt og selverkendelse af eget handicap. Man skal både kunne relatere til barnet og forældrene tale ind i deres virkelighed. Villighed til at dele ud af sig selv, egne erfaringer, udfordringer. Frivillige med interesse i coaching/ selvudvikling/ mentorforløb. Konceptet er set før i fx gigtramte, diabetesforeningen m.fl. (patientorganisationer). Det nye kunne være at man laver forløbet på tværs af forskellige typer handicap. (Evt. frygt/ modstand ved at sammensætte familier og mentor på tværs af handicap). Hvorfor SUMH? Vores frivillige er ressourcestærke. Måske kunne man lave familiegrupper/ sammensætte flere familer på tværs af handicap Temaforløb på folkeskolerne: Skolereformen medfører at langt flere børn rykker fra det specialiserede til det almene undervisningsmiljø, selvom der ikke nødvendigvis er ressourcer til det. Det kan give flere børn, der oplever sig ekskluderede. Projektet formål kunne være at alle tager ansvar for inklusionen. Det kunne indeholde et undervisningsforløb, som blev udført af frivillige (evt. en sammensat gruppe med andre samarbejdspartnere/ organisationer). Interaktivt undervisningsforløb, hvor der udvikles en pakke af undervisningsmaterialer og metoder, som skaber dialog og måder at tale positivt om inklusion som alles ansvar. Hvordan integrerer man børn og unge med handicap i klasserne? I stedet for at det kun bliver specialkonsulenter, fokuseres på at få de gode, individuelle historier frem. Unge med handicap 7

8 bliver konsulenter for folkeskolelærere. Den frivillige konsulent tager til lærermøder og taler med lærerne om praktiske metoder og god praksis. Projektet lægger op til at udvikle et metodekatalog. Sidsel følger op på ideerne og skriver ud i bestyrelsesgruppen når hun er kommet videre i processen. 11. DUF delegeretmøde Mads orienterede om, hvordan det gik på DUF delegeretmøde Mads orienterede: Sigrid, Fie og Mads var på delegeretmøde, hvor de fik talt med en masse forskellige folk fra DUFs medlemsorganisationer. Især fokuserede de på den Humanitære Liga og fik skabt bedre kontakt og netværk med dem. Der kom ikke konkrete initiativer ud af mødet, men de fik plejet en masse relationer og fik vist og set hinanden an. Ingen kommentarer til punktet. 12. Introduktion Foreninger For Alle Forankring Karen fortalte lidt om forankringsprojektet, der gik i gang pr. 1. januar 2015 og fortsætter 2015 ud. Projektet handler om at forankre FFA ved at sælge foreningsguidning som ydelse til 15 kommuner og etablere et hold af 20 frivillige foreningsguider. I alt skal 60 børn og unge guides i perioden. Projektet kommer til at trække på frivilligteamets viden og de vil blive inddraget i forhold til at lave et set up for frivillige, som understøtter SUMHs generelle prioriteringer og ønsker indenfor frivillighed. 13. Visioner for SUMHs Ulandsarbejde? Sidsel foreslog at rykke punktet til næste møde pga. tidsmangel og for få bestyrelsesmedlemmer tilstede. Emnet blev diskuteret lidt løst og det var tydeligt for alle, at der er behov for at tænke strategisk og visionært om dette. Øvelsen gemmes til næste gang: Bestyrelsen skal drøfte sine visioner omkring u- landsarbejdet i SUMH. Sidsel styrer en proces, hvor der bliver plads til diskussion og at give konkrete indspark til en sådan vision. 14. Eventuelt MO-seminar i Norge: Karen følger op med Miriam om der er kommet mere info. Sidsel lægger det ud til bestyrelsen til beslutning. 20. Afslutning og TJEK-UD. 8

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Tilstede: Katrine, Mads, Anders, Louise, Sigrid, Fie, Thor (fra punkt 5), Sidsel og Miriam (referent) Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2014 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2014 Tilstede: Mads, Signe, Sigrid, Louise, Rie, Miriam (referent), Esben (under punkt 11-16), Peter (under punkt 14-16) og Ida (via skype under punkt 14). Afbud:

Læs mere

BESTYRELSESWEEKEND I SUMH REFERAT APRIL 2016

BESTYRELSESWEEKEND I SUMH REFERAT APRIL 2016 BESTYRELSESWEEKEND I SUMH REFERAT 23.-24. APRIL 2016 Tilstede bestyrelse: Sigrid, Fie, Mette, Frederik, Niels, Mads, Anders (skype & sidst på mødet) Tilstede sekretariat: Nina, Karen 1. VELKOMMEN Sigrid

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE 12/8-2017

REFERAT BESTYRELSESMØDE 12/8-2017 REFERAT BESTYRELSESMØDE 12/8-2017 Deltagere: Sofie, Anders, Ann-Cathrine (AC), Alice, Mads, Nicolaj, Kim (ref.) 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Sofie byder velkommen. Der er ingen kommentarer til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 29. november 2014

Referat af bestyrelsesmøde 29. november 2014 Referat af bestyrelsesmøde 29. november 2014 Tilstede: Thor, Sigrid, Fie, Sidsel, Anders, Mads, Louise (fra punkt 6) og Miriam (referent). Katrine var desværre syg. Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde 3-4. oktober 2014 Tilstede: Louise, Mads, Anders, Sigrid, Fie, Katrine, Thor (fra punkt 8), Sidsel og Miriam (referent). Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SUMH

Referat af bestyrelsesmøde i SUMH Referat af bestyrelsesmøde i SUMH Tilstede: Isak Kornerup Houe, Rie Lynge Rasmussen, Kristina Ladingkær, Peter Mikkelsen, Ulrik Dahl-Madsen, Miriam Madsen, Danny Nymand Lajer og Tina Langerskov Buchhave

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE I SUMH

REFERAT BESTYRELSESMØDE I SUMH 14. marts 2015 REFERAT BESTYRELSESMØDE I SUMH Tilstede fra bestyrelsen: Anders, Mads, Fie, Sigrid, Katrine (fra punkt 5) Tilstede fra sekretariat: Sidsel, Karen, Ranjit (punkt 8-10) 1. Velkommen og TJEK-IN

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Tilstede: Rasmus Storgaard, Isabella Leandri-Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Tim Hansen og Miriam Madsen (referent)

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH

Bestyrelsesmøde i SUMH Til stede: Isak Kornerup Houe, Anne Kristina Ladingkær, Cathrine Jeppesen (Afbud pga. manglende tolkning) Rie Lynge Rasmussen Fra SUMHs sekretariat: Miriam (ordstyrer) og Sif (referent) Bestyrelsesmøde

Læs mere

DAGSORDEN for den 17. december 2011. 11.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH

DAGSORDEN for den 17. december 2011. 11.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH DAGSORDEN for den 17. december 2011 11.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH 11.10 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer ILH 11.15 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2013

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2013 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2013 Tilstede: Mads Brix Baulund, Tim Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Isabella Leandri-Hansen og Miriam Madsen (referent) Under punkt 4-5 desuden: Kim Steimle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tilstede: Isabella Leandri-Hansen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Rie Lynge Rasmussen og Miriam Madsen (referent) Afbud: Rasmus Storgaard, Tim Hansen og Frederik

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SUMH

Referat af bestyrelsesmøde i SUMH Referat af bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 1. september 2009, kl. 16-20, Kløverprisvej, mødelok. 2 Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Peter Mikkelsen, Ulrik Dahl Madsen, Cathrine Jeppesen, Isak Kornerup

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH

Bestyrelsesmøde i SUMH Til stede: Isak Kornerup Houe, Kristina Ladingkær, Rie Lynge Rasmussen Fra SUMHs sekretariat: Steffen (ordstyrer), Miriam og Ditte (referent) Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 17. oktober kl. 12.00 17.00

Læs mere

3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 15.01.12

3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 15.01.12 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. februar 2012 Tilstede: Tim Hansen, Rasmus Storgaard, Rie Rasmussen, Thomas Arpe, Ulrik Klintrup Dahl Madsen, Mads Brix Baulund, Isabella Leandri-Hansen og Miriam Madsen

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE 15.-16. MAJ 2015

REFERAT BESTYRELSESMØDE 15.-16. MAJ 2015 REFERAT BESTYRELSESMØDE 15.-16. MAJ 2015 TILSTEDE: Bestyrelsesmedlemmer: Mads, Sigrid, Fie, Anders, Louise, Jonas, Niels, Mette Sekretariat: Sidsel, Karen DAGSORDEN (sociale programpunkter blev ikke ført

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH

Bestyrelsesmøde i SUMH Til stede: Isak Kornerup Houe, Anne Kristina Ladingkær, Cathrine Jeppesen Rie Lynge Rasmussen Fra SUMHs sekretariat: Steffen (ordstyrer),, Benedikte og Sif (referent) Bestyrelsesmøde i SUMH Fredag d. 28.

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Handleplan 2011. Opbygning Handleplanen er delt i tre afsnit, der søger at styrke organisationen på tre forskellige områder.

Handleplan 2011. Opbygning Handleplanen er delt i tre afsnit, der søger at styrke organisationen på tre forskellige områder. Handleplan 2011 Indledning SUMHs handleplan 2011 er konkrete mål for, hvad SUMH skal gennemføre af tiltag i 2011, samt hvilke tiltag fra forrige år, der skal fortsættes. Kontorets faste opgaver såsom administration

Læs mere

Kommentarer i forhold til jobsøgendes brug af vejledere og erfaringer med jobcentret:

Kommentarer i forhold til jobsøgendes brug af vejledere og erfaringer med jobcentret: Referat af bestyrelsesmøde d. 19-20. oktober 2013 Tilstede: Sigrid, Signe, Rie, Mads, Trine (til og med punkt 13), Oliver og Miriam (referent), samt Jane under punkt 4 og Kim og Maria under punkt 17. Dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde 2013 Fredag d. 5. april 17.30-18.00 18.00-19.00 19.00-19.30 19.30-20.00 20.00-20.20 20.20-20.35

Referat fra repræsentantskabsmøde 2013 Fredag d. 5. april 17.30-18.00 18.00-19.00 19.00-19.30 19.30-20.00 20.00-20.20 20.20-20.35 Referat fra repræsentantskabsmøde 2013 Fredag d. 5. april 17.30-18.00 Introduktion af nye repræsentanter 18.00-19.00 Aftensmad 19.00-19.30 Velkomst Valg af dirigent, valg af referent og stemmetællere Isak

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Tilstede: Mads, Sigrid, Anders, Mette, Fie, Jonas, Louise (sekretariat: Sidsel, Karen og Nina) Afbud: Niels

Tilstede: Mads, Sigrid, Anders, Mette, Fie, Jonas, Louise (sekretariat: Sidsel, Karen og Nina) Afbud: Niels REFERAT 23.08.2015 Tilstede: Mads, Sigrid, Anders, Mette, Fie, Jonas, Louise (sekretariat: Sidsel, Karen og Nina) Afbud: Niels 1. VELKOMMEN & CHECK IN Alle tjekkede ind. 2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Der

Læs mere

Der mangler stadigt at blive holdt møder med de organisationer der ikke deltog i repræsentantskabsmødet.

Der mangler stadigt at blive holdt møder med de organisationer der ikke deltog i repræsentantskabsmødet. Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag, d. 28. april 2009 kl.17-20.30 på sekretariatet Tilstede: Isak K. Houe, Rie Rasmussen, Ninna Engelbrecht, Peter Mikkelsen, Miriam Madsen (sekretariatet) og Sif Holst

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007.

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007. Godkendt referat Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Onsdag d. 16. januar kl. 15 18.00 Til stede: Isak næstformand Cathrine Kristina Lars Fra sekretariatet: Steffen (ordstyrer), Miriam og Ditte (referent) Afbud:

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

DAGSORDEN for den 18. maj 2012. 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH

DAGSORDEN for den 18. maj 2012. 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH Referat af bestyrelsesmøde d. 18. maj 2012 Tilstede: Osman Sari, Camilla Heide Sørensen, Mads Brix Baulund, Isabella Leandri-Hansen (fra punkt 6), Rasmus Storgaard (via skype), Rie Lynge Rasmussen og Miriam

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

Fægteklubben Trekanten Referat af bestyrelsesmøde d. 10. dec Møde nr. :

Fægteklubben Trekanten Referat af bestyrelsesmøde d. 10. dec Møde nr. : Deltagere: Simon, Miriam, Marlene, Marianne, Allan, Catharina, Claus og Troels Dirigent: Simon. Afbud: Magnus Tidligere handlingspunkter Emne Ansvarlig og deadline Emne 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 29. august kl med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 29. august kl med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 29. august kl. 12-17 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 12.00 Frokost Ansvar 12.45 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 13.00 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Jannick Jakobsen (JJ), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG), Coilin Jeritslev (CJ),

Læs mere

DAGSORDEN for bestyrelsesmødet den 28. august 2011. 14.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH

DAGSORDEN for bestyrelsesmødet den 28. august 2011. 14.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH DAGSORDEN for bestyrelsesmødet den 28. august 2011 14.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH 14.10 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer ILH 14.15 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet

Læs mere

Evaluering af KKR. Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser KKR NORDJYLLAND

Evaluering af KKR. Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser KKR NORDJYLLAND Evaluering af Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser Svarstatistik medlemmer og KL bestyrelses-/udvalgsmedlemmer Udsendt til 40 respondenter Indkommet 22 besvarelser udpegede Udsendt

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Mandag d. 24. august 2015, kl. 17:00-19:00 Søllerødgade 33, Nørrebro Tilstede: Jakob, Anja, Anna, Henriette, Marianne, Yanaba (Pia Hegner

Læs mere

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Mødeleder Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Opfølgning på opgaver fra sidste møde Jesper Mølgaard, Marie Hauerslev,

Læs mere

Huskeliste inden kursus/lejrstart

Huskeliste inden kursus/lejrstart Huskeliste inden kursus/lejrstart Kalenderoversigt for kursus- og lejrledere Hvad skal jeg som kursus- eller lejrleder huske inden aktiviteten begynder? Det kan være svært at holde overblik over vigtige

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde april 2017

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde april 2017 Dagsorden Deltagelse: FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 26.-27. april 2017 Referat Mødt: Anne Anthon Andersen Jørgen Laurvig Katrine Nadia Jørgensen Lise Møller Schilder Marianne Bækbøl Marie Bille Morten

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej.

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej. Referat fra bestyrelsesmødet den 8. december: Til stede: Ditte Guldbrand Christensen Isak Kornerup Houe Lars Holm Sørensen Kristina Ladingkær Cathrine Jeppesen (punkt 1-4c) Ditte Heering Holt Steffen Møller

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline Ansvar el. Lukket Skolebestyrelsesmøde.

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline Ansvar el. Lukket Skolebestyrelsesmøde. Dato: 2014-02-27 Ordstyrer: Helene Til stede:, Bo, Kasper, Jytte, Rikke (8D), Tanja, Birgitte, Helene, Pernille (fra 20:45) Afbud: Aina, Rikke, Claus, Mick(8A), Fraværende: Referent: Bo SB-møderne afholdes

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Politik. Overordnet: Kontakt til politikere: Ungdomspolitisk debatmøde: Folkemødet på Bornholm: Politisk strategi:

Politik. Overordnet: Kontakt til politikere: Ungdomspolitisk debatmøde: Folkemødet på Bornholm: Politisk strategi: Årsberetning 2013 Politik SUMH har i det forgangne år arbejdet hårdt på at etablere en politisk platform, hvorfra det er muligt at tale med, og ikke til, politikere. Dialogen skal være i højsædet, hvis

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Bestyrelsen referat Aalborg, d. 15. oktober 2009 Dagsorden 1. Formelt (B) [10 min] 2. International komite (ODB)[15 min] 3. Regnskab (ODB)[60 min] 4. Kandidat til bestyrelsen (ODB)[15 min] 5. Microsoft

Læs mere

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund Ungdomskredsens landsmøde 2014 Dato: 22. marts 2014 Sted: Til stede: Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder 16 stemmeberettigede Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 3 3. Status på LF... 3 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 4 6. Nyt fra international... 4 7. Akutte

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Status på aktiviteter/projekter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation... 4 5. Status på udvalgsarbejde... 4 6. Nyt fra international... 4 7. Akutte

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT. Simon Hamborg, Mads Y. Christensen, Louise Hartvig og Thomas Silfen, Mogens Thygesen

RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT. Simon Hamborg, Mads Y. Christensen, Louise Hartvig og Thomas Silfen, Mogens Thygesen RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT Møde om: Trænerudvalgsmøde Deltagere: Afbud: Simon Hamborg, Mads Y. Christensen, Louise Hartvig og Thomas Silfen, Mogens Thygesen Dato: 1.dec. 2016 Sted:

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde nr. 13

Skolebestyrelsesmøde nr. 13 . Skolebestyrelsesmøde nr. 13 Mandag d. 30. oktober på afd. Undløse 18.30-20.30 De næste møder torsdag d. 23/11 Jyderup mandag d. 15/1 Knabstrup onsdag d. 28/2 Jernløse tirsdag d. 20/3 Kildebjerg torsdag

Læs mere

Vejledning til planlægning af Havnens Dag Til alle deltagende aktører. Snarest muligt og helst inden 1. februar:

Vejledning til planlægning af Havnens Dag Til alle deltagende aktører. Snarest muligt og helst inden 1. februar: Vejledning til planlægning af Havnens Dag Til alle deltagende aktører Snarest muligt og helst inden 1. februar: Aktivitet: Afhold et opstart og planlægningsmøde i udvalget. Vi foreslår, at I udvider deltagerlisten

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 3 3. Status på LF... 5 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Handleplan 2008 DSI-Ungdom

Handleplan 2008 DSI-Ungdom Handleplan 2008 DSI-Ungdom Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Letlæselig version... 3 Indledning... 4 Visioner for DSI-Ungdom... 4 Politiske aktiviteter... 5 Uddannelsespolitisk

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 19. december 2011 Tilstede: Ronja, Sidsel, Ida, Dea, Kirsten, Michelle, Theis, Dion, Mathias, Ena, Hack, Mikkel, Lene og Sally. Ikke tilstede: Ea, Ea, Christel,

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Bestyrelsesmøde kl.19 Referat

Bestyrelsesmøde kl.19 Referat Bestyrelsesmøde 15-08-16 kl.19 Referat Referat: Steen Isdahl 1. Breddeansvarlig (15 min) 1052 tilmeldte dags dato, med 42 på venteliste og der er manglende tilmelding torsdag og især fredag. De nye hold,

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

Visionen (organisationens) gemmer vi til en anden dag. Den er stadig under udviklinging, og det er ok. Events og kommunikation.

Visionen (organisationens) gemmer vi til en anden dag. Den er stadig under udviklinging, og det er ok. Events og kommunikation. REFERAT Bestyrelsesmøde 5 / workshop Dato: 10.03.2009 Sted: Schleppegrellsgade 2, 1. Tv. Tid: 19.00 Tilstede: Klaus E. Jørgensen (KEJ), Ida K. F. Tinning (IKFT), Marianne Filtenborg (MF), Karin Elkjær

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv.

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv. Handleplan 2010 Mission Sammenslutningen af Unge Med Handicap arbejder helt grundlæggende for et samfund, hvor man er ung frem for handicappet. Vi arbejder for et samfund, hvor man som ung med en funktionsnedsættelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Natasja Theis, Natasja, Anders,

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden... 1 1. Valg

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. Møde: Mødedato: 8. maj 2008. Telefonkonference via Skype. Mødested:

Referat. Bestyrelsesmøde. Møde: Mødedato: 8. maj 2008. Telefonkonference via Skype. Mødested: Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødedato: 8. maj 2008 Mødested: Telefonkonference via Skype Tilstedeværende: Allan Larsen Claus E. Schmidt Anne-Franziska Sinner Lars Lau Jensen Raja K. Ferneke Esben Høgh

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere