Mennesker og Psykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mennesker og Psykiatri"

Transkript

1 Mennesker og Psykiatri For ansatte i Psykiatrien Region Sjælland nr. 17, januar/februar, 2010 Katia Dupret Sønder gaard:» Innovation i Psykiatrien er hårdt arbejde «

2 INDHOLD Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien 3 Notitser 4 Pres på Psykiatrien 5 Sensitiv innovation i Psykiatrien - hvordan og hvorfor? 6 Retspsykiatri, der følger til dørs 10 Tilbud fra Psykiatrisk Uddannelsesenhed 14 Notitser 15 Bogomtaler 16 Januar/februar 2010 Ansvarshavende redaktør: Michael Werchmeister Redaktør: Thomas Larsen Redaktionsudvalg: Ergoterapeut Connie Hybholt, Distrikt Slagelse Social- og sundhedsassistent Jesper Svanberg, repræsentant for MED-Psykiatri Sygeplejerske Marlene Ballin, Distrikt Næstved (barsel) Social- og sundhedsassistent Heidi Højer Jensen, Distrikt Næstved (barselsvikar) Forskningsbibliotekar Kirsten Buch Rasmussen, Psykiatrien Roskilde (barsel) Forskningsbibliotekar Connie Enevoldsen, Psykiatrien Roskilde (barselsvikar) Pædagog Morten Frank, Retspsykiatrien Nykøbing Sj. Grafisk opsætning: Grafiker Camilla Lyngshede Lund, Glumsø Bogtrykkeri A/S Forsidefoto: Thomas Larsen Illustrationer: Saxoart Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S Oplag: Ideer: Ideer til artikler modtages gerne på Udkommer næste gang: 4. marts 2010 Bladet er trykt med vegetabilske farver på svanemærket papir. Svanemærket tryksag

3 Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien Fra 1. januar 2010 har borgere, der er fyldt 19 år og er henvist til Psykiatrien Region Sjælland, ret til at komme i behandling inden for to måneder. Det betyder, at Psykiatrien, frem for at være udbudsstyret, i højere grad vil være styret af efterspørgslen på psykiatriske ydelser. Det sidste halve år af 2009 har Psykiatrien i Region Sjælland forberedt de nye administrative arbejdsgange, som behandlingsretten foranlediger, det vil blandt andet sige udarbejdet informationsbreve og nye indkaldelsesbreve, og i forhold til personalet er der udarbejdet retningslinjer og gennemført undervisning. En stor del af disse praktiske forberedelser er gennemført i sam arbejde med de øvrige regioner. Hjemmeside giver klar besked Region Sjælland har oprettet en underside på sin hjemmeside, hvor man kan få klar besked om den nye udvidede behandlingsret og finde svar på hyppigt stillede spørgsmål om den nye ret. Her kan man også følge udviklingen i, hvor mange borgere der venter mere end to måneder på behandling. Besøg den på via link på forsiden. Hovedtræk i den udvidede behandlingsret Den udvidede behandlingsret i voksenpsykiatrien giver borgere ret til at lade sig behandle på et privat sygehus eller klinik, som Danske Regioner har en aftale med, hvis bopælsregionen ikke kan tilbyde behandling inden for 2 måneder efter henvisning. Når Psykiatrien i Region Sjælland modtager en henvisning, skal vi senest efter 8 hverdage sende et brev med oplysning om, hvor og hvornår behandling kan finde sted. Hvis det ikke er muligt at tilbyde behandling inden for to måneder efter henvisning, træder den udvidede behandlingsret i kraft. PsykInfoarrangementer Tidlig indsats ved psykoser, herunder familiearbejde OPUS-behandling i Region Sjælland Tirsdag 2. februar kl. 19 Tid: kl Sted: Festsalen, Psykiatrien Vordingborg Færgegårdsvej 15,Vordingborg februar-marts 2010 Autisme og Asperger syndrom - når kontakten til andre er forstyrret Torsdag 4. marts kl. 19 Tid: kl Sted: Næstved Gymnasium - auditoriet Nygårdsvej 43, Næstved Relations- og netværksarbejde - Åben Dialog og samarbejde med pårørende Torsdag 11. februar kl. 19 Tid: kl Sted: Køge Gymnasium Gymnasievej 4, Køge Arrangementerne er gratis og åbne for alle, men kræver tilmelding til PsykInfo Psykiatrisk Informationscenter på eller hverdage på telefon Nu også sms-tilmelding på mobilnr

4 Notitser a a a Livsfasepolitik ved taget i Region Sjælland a Trivselsmåling I den første uge af februar måned vil alle medarbejdere i Psykiatrien modtage et spørgeskema fra regionen, som har til formål at måle medarbejdernes tilfredshed og trivsel. Det er et en del af Trepartsaftalen af 17. juni 2007 mellem Regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og Sundhedskartellet, hvor det blev aftalt, at der skulle udarbejdes et standardspørgeskema til trivselsmåling, der skulle tilbydes alle offentlige arbejdspladser. Læs mere om trivselsmålingen på Psykiatriens intranet via link på forsiden. Livsfasepolitikken for Region Sjælland er udarbejdet med baggrund i temadrøftel ser, som har fundet sted i perioden 1. september oktober 2009 i MED- Psykiatri og øvrige Område-MED-udvalg. Politikken beskriver de overordnede rammer og holdninger i forhold til de livssituationer, den enkelte medarbejder kan komme i i løbet af arbejds livet. Politikken hænger sammen med regionens øvrige politikker, som hver især beskriver principperne, rammerne og holdningerne mere specifik i forbindelse med for eksempel sygefravær, stress, vold og sundhed. Læs mere om livsfasepolitikken på intranettet. a Nye»Nøglepersoner for børn af psykisk syge«fejret Den 26. november 2009 sprang første hold af Region Sjællands»Nøglepersoner for børn af psykisk syge«ud ved en reception i Vordingborg. De nyuddannede nøglepersoner blandt andre Lene Feltsen, som vi skrev om i sidste nummer af Mennesker og Psykiatri skal nu være med til at implementere tilbud til børn af psykisk syge i hele Region Sjællands psykiatri. Fra venstre mod højre: Børnekonsulent, underviser Ingelise Nordenhof Teamleder, underviser Pernille Ditlevsen Beskæftigelsesvejleder Kirsten Kjær Koefoed Distrikt Roskilde Distriktssygeplejerske Stina Salling Bjergskov Distrikt Holbæk Sygeplejerske Henriette Marie Hansen Distrikt Næstved Sygeplejerske Gitte Madsen Distrikt Maribo Social- og sundhedsassistent Dina Bisbjerg Distrikt Næstved Socialrådgiver Birgitte Ploug Andreasen Distrikt Holbæk Socialrådgiver Alice Fuglevig Distrikt Slagelse Social- og sundhedsassistent Louise Neubert Soloy Distrikt Maribo Afdelingssygeplejerske Lasse Bisbjerg Distrikt Næstved Social- og sundhedsassistent Per Blæsbjerg Distrikt Maribo Pædagog Jørn Christensen Distrikt Slagelse Socialrådgiver Lene Bahner Distrikt Slagelse Social- og sundhedsassistent Helle Denckert Distrikt Køge Sygeplejerske Susanne Komar Distrikt Roskilde Social- og sundhedsassistent Anni Kisby Larsen Distrikt Roskilde Sygeplejerske Mette Riis Distrikt Roskilde Sygeplejerske Vibeke Giordano Distrikt Roskilde Socialpædagog Preben Kristiansen Distrikt Næstved Sygeplejerske Janni Lage Kvam Distrikt Næstved Sygeplejerske Pia Eriksen Distrikt Maribo Social- og sundhedsassistent Anette Lund Distrikt Næstved Ergoterapeut Lene Feltsen Distrikt Maribo Uddannelseskonsulent, kursusleder Jette Avlund 4

5 Pres på Psykiatrien Psykiatrien oplever et stigende antal retspsykiatriske patienter i almenpsykiatrien, hvilket giver udfordringer for personale, arbejdsmiljøet og øvrige patienter. har spurgt vicedirektør i Psykiatrien Region Sjælland, Søren Bredkjær, hvordan Psykiatriledelsen håndterer problemstillingen. Hvad er problemstillingen? Problemstillingen er, at vi blandt andet får et stigende antal surrogatvaretægtsanbragte patienter i Psykiatrien, som retspsykiatrien ikke har kapacitet til. Det betyder, at højtskærmede/lukkede afsnit tager flere retspsykiatriske patienter end tidligere, og det betyder videre, at patienter, man tidligere havde i lukket regi, nu også indlægges på lavtskærmede/åbne afsnit. Hvor er problemet størst? Tingene hænger sammen, for det stigende antal retspsykiatriske patienter giver dønninger hele vejen ned i systemet. Så udfordringen går på tværs og derfor skal problemet også løses ved at se samlet på vores behandling af de retspsykiatriske patienter. Hvad har psykiatriledelsen foreløbigt gjort for at håndtere udfordringerne? Vi har sammen med politiet drøftet, hvordan vi kan afkorte indlæggelsestiden for de surrogatanbragte patienter og hurtigere få afklaret, hvorvidt der overhovedet er grundlag for psykiatrisk behandling. Og så gør vi os nogle overordnede organisatoriske tanker om, hvordan vi fremover kan håndtere denne patientgruppe samlet. Men på kortere sigt forventer vi, at kortere indlæggelsesforløb kan tage noget af presset på Psykiatrien. Har I gjort andet? Ja, vi har været med til at tage problemstillingen op i nationalt regi i samarbejde med de øvrige regioner. Også de er ramt af problemstillingen, og vi ser i fællesskab på nogle af de forklaringsmodeller, der er på det stigende antal surrogatanbragte: Har domstolene ændret praksis i forhold til surrogatanbringelser i psykiatrien? Er man blevet bedre til at screene kriminelle for psykiske lidelser? Besvarelsen af de spørgsmål har nemlig betydning for, hvordan vi som regioner skal løse opgaven og i øvrigt påvirke debatten. Vicedirektør Søren Bredkjær svarer på spørgsmål om det stigende antal retspsykiatriske patienter i almenpsykiatrien. Hvad gør regionen på længere sigt? For vores egen regions vedkommende får vi, som en del af Psykiatriplanen, flere retspsykiatriske senge, og vi har allerede et højt specialiseret kompetencecenter (se artikel side 10, red.), der arbejder med de sværeste retspsykiatriske patienter. Så vi forventer faktisk, at det lysner i fremtiden men vi er godt klar over, at det aktuelt giver nogle udfordringer for medarbejdere i almenpsykiatrien, som man ikke tidligere har haft. Udfordringer, de som vi aktuelt arbejder på at håndtere på bedst mulige måde. 5

6 Sensitiv innovation i Psykiatrien - hvordan og hvorfor? Den 22. januar 2010 forsvarede Katia Dupret Sønder gaard sin ph.d. om innovationsprocesser i Psykiatrien, hvor hun har fulgt et udkørende psykiatrisk team i Sydsjælland, der arbejdede med at indføre en ny behandlingstilgang baseret på Åben Dialog. På baggrund af sine analyser af den proces giver Katia Dupret Søndergaard nu Psykiatrien forslag til, hvordan vi kan håndtere Åben Dialog-baserede innovationsprocesser, så de giver ny mening for med arbejdere så vel som for patienter. afakta OM INNOVATION Ifølge Den Danske Ordbog er innovation en skabelse eller indførelse af noget, der ændrer den etablerede metode eller opfattelse, for eksempel af teknisk eller videnskabelig art. 6

7 Katia Dupret Søndergaard, 34 år, har en baggrund som cand.mag. i Internationale Udviklingsstudier og Psykologi fra Roskilde Universitet. Fra var hun forskningsmedarbejder på EU-projektet OSCAR i Forskningsenheden i Vordingborg. Katia har under sit ph.d.-projekt dels været tilknyttet Psykiatrisk Forskningsenhed, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og Distrikt Køge. Disse er hovedpointerne i en ny ph.d.-afhandling fra Psykiatrien Region Sjælland. Og innovation er, siger afhandlingens forfatter Katia Dupret Søndergaard, nødvendig i Psykiatrien. Hun møder nemlig ofte psykiatri-medarbejdere, der siger deres job op, fordi de ikke længere synes, jobbet i psykiatrien giver mening: Tekst og foto: Thomas Larsen, Innovation og arbejdet med at skabe eller indføre nye behandlingstiltag i Psykiatrien er hårdt, og det har meget lidt med et lineært forløb at gøre. Man ændrer ikke menneskers måder at handle og tænke på fra den ene dag til den anden, så det at skabe innovation handler om hele tiden at gå på kompromis og forholde sig til de omkringliggende praksisser. Innovationsprocesser er ofte små spæde forsøg, som møder modstand, og som hele tiden skal forhandles for at finde fodfæste. Innovation tager tid og kræver anerkendelse af bestræbelser, som ikke nødvendigvis kan bevisføres i starten. Innovation handler således ikke om en beslutning, som fører til implementering. Innovation starter med en drøm og slutter med forhandlinger. For lidt om menneskelige relationer - Personalet siger, det er kommet til at handle for meget om registrering, akkreditering, monitorering og journalførelse, og for lidt om menneskelige relationer og kontakt med den enkelte patient. Det gjorde mig allerede i 2004 nysgerrig efter at finde ud af, hvordan vi kan håndtere denne frustration i Psykiatrien. Og ikke mindst, hvordan vi kommer videre, så Psykiatrien fortsat kan rekruttere og fastholde engagerede medarbejdere og udvikle et tilbud, som giver mening. Åben Dialog som innovation Det var derfor lidt af en åbenbaring for Katia Dupret, da hun i 2004 faldt over en artikel af Jaana Castella, nuværende oversygeplejerske i Distrikt Køge, om erfaringer med at implementere Åben Dialog i det daværende Distrikt Øst: 7

8 a FAKTA OM ÅBEN DIALOG Åben Dialog bygger på syv principper: 1. Hurtig hjælp 2. Det sociale netværksperspektiv 3. Fleksibilitet og mobilitet 4. Ansvar 5. Psykologisk kontinuitet 6. Tolerance 7. Dialogbasering Åben Dialog er skrevet ind i Psykiatriplan for Region Sjælland med en formulering om, at den psykiatriske behandling»skal tage afsæt i samarbejds- og netværksfilosofien bag Åben Dialog«(side 9). I Katia Duprets ph.d.-projekt er Åben Dialog primært sat i spil i forhold til samarbejde og innovation i personalegruppen. - Her var en tilgang til innovation i behandlingstiltag, der havde en afgørende anderledes tilgang til relationer, meningsskabelse og behandlingspsykiatri. En tilgang, hvis kliniske praksis ikke var bygget op omkring diagnostik, men hvor pårørendeinddragelse, ligeværdig dialog og tolerance var selve grundlaget for behandling og for det tværfaglige samarbejde. Katia Dupret skrev et udkast til en projekt beskrivelse med en ambition om at forstå, hvordan Åben Dialog kan skabe mening for personale så vel som patienter, og ved en art tilfældighed kom hun i kontakt med et udkørende psykiatrisk team i Sydsjælland, der netop stod midt i at implementere Åben Dialog. De var meget interesserede i at medvirke, og som en del af ph.d.-projektet fik Katia ophold i teamet i foråret Meget mere end ord Teamet, der ikke eksisterer længere, bestod af otte medarbejdere, som Katia fulgte både hver især og i gruppe. Hun deltog i hjemmebesøg, ved møder med kommuner, ved indlæggelse af patienter, ved NIP-audit, temadage, parkonsultationer og i en særlig studiegruppe for medarbejderne, hvor de øvede sig i praksiser omkring Åben Dialog: - En af de erkendelser, opholdet gav mig, var, at hvis en innovationsproces skal lykkes, skal den inddrage og»lytte til«andet og mere end det talte sprog. Initiativtagerne skal vide, at resultatet af innovationen ikke til fulde kan kontrolleres, og endelig skal man bevare en sensitivitet, som handler om at give plads til bestræbelser, der endnu ikke har en klar definition eller afgrænsning. Og det gælder både, når man vil innovere samarbejdet med kollegerne og behandlingstilgangen i Psykiatrien. Psykiatrien er lavteknologisk Katia Dupret uddyber: - Derudover handler sensitivitet om, at det psykiatriske felt på mange måder er lavteknologisk forstået på den måde, at psykiatrien beskæftiger sig med kompleksiteten i menneskers sind gennem terapeutiske forløb eller andre behandlingsformer. Der er en tendens i psykiatrien og dens forskning til, at disse lavteknologiske, men højkomplekse tilgange ofte søges reduceret, gjort»højteknologiske«og dermed»bevisbare«ved for eksempel at anvende skalaer, patientjournaler og tilfredshedsskemaer. Jeg har i mit ph.d.-projekt interesseret mig for, hvilke typer viden vi skaber ved konstant at kvantificere den kliniske praksis, og ikke mindst, hvad det er, vi ikke får øje på og dermed mister i dén praksis. 8

9 KATIA DUPRETS GODE RÅD TIL INNOVATION I PSYKIATRIEN 1) Skab overblik over, hvem og hvad innovationsprojektet involverer og involvér alt og alle relevante! Hvis projektet handler om patienter, så involvér også dem. 2) Forsøg at svare på spørgsmålet»hvordan bliver sårbare og uhåndgribelige processer modtaget i organisationen?«virkeligheder er lokale, specifikke og situationsbestemte, og spørgsmålet kræver diskussion og afklaring hvert enkelt sted. 3) Tag en diskussion lokalt og med ledelsen om, hvordan man sikrer en platform for udførelse af de sårbare og uhåndgribelige processer i organisationen 4) Hvad kan det blive nødvendigt at gå på kompromis med? Al innovation kræver villighed til at flytte sig men uden at innovationsprojektets unikhed udvandes. 5) Overvej og diskutér, hvor meget innovationsprojektet kan tillades at forandres, når det møder omkringliggende praksis. 6) Overvej, hvor projektet vil møde modstand i organisationen, og hvordan dette kan håndteres. 7) Vær forberedt på ikke at vide, hvad der vil ske. Og acceptér, at du vil blive overrasket. Og at dette er en del af innovationsprocessen. Rum, tid, stilhed og tale Netop dette behandler Katia Dupret indgående i ph.d.en, og i sine analyser inddrager hun tanker om rum, tid, stilhed og folks tale som ligeværdige aktører, der er med til at skabe det, som skaber innovation i praksis. I forlængelse heraf konkluderer hun i en af afhandlingens analyser, at den psykiatriske viden, som læres med udgangspunkt i et primært medicinsk verdenssyn, ikke nødvendigvis er i konflikt med det at praktisere Åben Dialog: - I min analyse viser personalets overvejelser, at innovationsprocesser også handler om at forbinde en evne til både at pleje, det vil sige være til stede i nuet, inddrage patienterne og kolleger i beslutningsprocesser, og samtidig behandle og helbrede, det vil sige diagnosticere og tage beslutninger på grundlag af ekspertvurderinger. Man skal dog gøre sig klart, hvor meget man er villig til at gå på kompromis med sit ideal. Det er derfor også vigtigt at tage en diskussion om, hvordan de forskellige værdier, der er i henholdsvis Åben Dialog og i den eksisterende praksis, spiller sammen eller på nogle områder er i konflikt. Giv mening tilbage til medarbejderne Dermed vender Katia Dupret tilbage til det udgangspunkt, der gjorde hende nysgerrig efter at finde ud af, hvorfor nogle psykiatri-medarbejdere siger deres job op, fordi de ikke længere kan se mening i det kliniske arbejde: - Introduktionen af Åben Dialog har muligvis været en forstærkende motivationsfaktor for personalet i forhold til at genfinde det meningsfulde i deres arbejde. At introducere en ny behandlingstilgang på initiativ fra personalegruppen er i sig selv noget, der virker motiverende, men jeg mener helt bestemt også, at min afhandling viser, at en kombination af Åben Dialog og det strengt diagnostiske arbejde kan give et mangefacetteret, mere involverende og mere meningsfuldt arbejde for medarbejdere i Psykiatrien. Hvis du vil høre mere om Katia Dupret Søndergaards ph.d.-projekt og gik glip af ph.d.-forsvaret i januar, kan du kontakte hende på mailadressen dpu.dk eller tlf Du kan også rekvirere et dansk sammendrag af hendes afhandling på mailadressen regionsjaelland.dk. 9

10 a Et udpluk af kompetencecentrets medarbejdere (fra venstre mod højre): Birgit Mohr, sygeplejerske, Linda Schrøder, sygeplejerske, Pia Bøgh, projektleder/forsknings- og udviklingsmedarbejder, Bente Jensby, social- og sundhedsassistent, Jürgen Wochnik, sygeplejerske, og Jette Andersen, sygeplejerske. Fraværende var socialrådgiver Jane Bjergvang, som er tilknyttet centret to dage om ugen, Pernille Sørensen, sygeplejerske, Sune Bo Hansen, ph.d.- studerende psykolog ved centret, og Dorthe Krog, sekretær. Retspsykiatri der følger til dørs For 1 år siden den 26. januar 2009 holdt Retspsykiatrisk Kompetencecenter indvielse i sine lokaler på Kastanievej 10 B i Slagelse. har besøgt centret for at høre om indsatserne i dag. 10

11 Tekst og foto: Thomas Larsen, Egentlig begyndte Retspsykiatrisk Kompetencecenter sit arbejde allerede den 1. april 2008, men en sygeplejerske-strejke og lokalemangel forsinkede opstarten. I dag kan centret melde»alt optaget«med fuld personalebesætning og 63 retspsykiatriske patienter henvist siden sommeren 2008, hvoraf 54 aktuelt er i behandling. Projektleder Pia Bøgh fortæller: - Efter vi flyttede ind på Kastanievej, har der været et flow af nye patienter henvist fra distriktspsykiatrien. For nylig har vi fået besat alle normerede stillinger, og vi har nu nået det antal patienter, som den oprindelige projektbeskrivelse estimerede. Forventninger og koordination Som en indledende øvelse var projektledelsen for centret, for snart to år siden, på turné i Psykiatrien og i alle regionens kommuner for at fortælle om det nye tilbud. Pia Bøgh: - Vi blev mødt rigtig positivt, men vi oplevede også, at det tager tid at få en ny tankegang ind under huden. De skal vide nok om os og om, hvad vi kan tilbyde, for Det eneste af sin art i Danmark bagefter i konkrete sager at kunne vurdere,»er dette en sag for det opsøgende retspsykiatriske team?«- Der var mange forventninger til os, fortsætter Pia Bøgh, og de tre aktører inden for dette felt psykiatrien, kommunen og Kriminalforsorgen har alle»noget på hinanden«. De har hver især oplevet situationer, hvor eksempelvis patienter udskrives fredag eftermiddag, Retspsykiatrisk Kompetencecenter er det eneste af sin art i Danmark, hvor hovedvægten lægges på opsøgende retspsykiatri og arbejdet med Den Koordinerende Handleplan. Det retspsykiatriske opsøgende team behandler den sværest håndterbare gruppe blandt de behandlingsdømte patienter, det vil sige patienter, der i samarbejdet mellem involverede instanser ofte falder igennem på grund af misbrug, personfarlig adfærd eller manglende sygdomsindsigt og vilje til behandling sikrer en bedre behandling og koordination mellem alle involverede parter (Den Koordinerende Handleplan) opsøger patienter, der udebliver fra aftaler eller dropper medicinen, og indlægger dem om nødvendigt. 11

12 Centret har 11 medarbejdere ansat adresse på Kastanievej 10 B, 3. sal, i Slagelse p.t. 63 henviste patienter (pr. 31/ ) ud af cirka ca. 300 behandlingsdømte i regionen klart flest mænd i behandling (82,5 %) en gennemsnitsalder på 41 år blandt dets patienter patienter henvist fra alle distrikter i Psykiatrien Region Sjælland foreløbig udskrevet to patienter til opfølgende behandling i distriktspsykiatrien Satspuljemidler betaler centret Retspsykiatrisk Kompetencecenter er et projekt finansieret af 20 mio. kr. fra satspuljemidlerne. I perioden 2008 til 2011 skal projektet forebygge kriminalitets- og sygdomstilbagefald hos behandlingsdømte patienter og udvikle retspsykiatriske kompetencer. Det vil ske via et opsøgende team og en forskningsog udviklingsenhed. Efter projektperioden skal indsatsen evalueres. Regionskortet viser, hvor de enkelte medarbejdere i det opsøgende team har patienter. uden at man som kommune er orienteret, eller at en indlagt patient ikke kan udskrives, fordi kommunen ikke har et tilbud til patienten. Dét tilbud, vi kom med, var, at vi i Kompetencecentret har én koordinerede person omkring hver sag. Og vi laver en Koordinerede Handleplan, der synliggør, hvem der gør hvad hvornår, og tager ansvar for en indbyrdes forventningsafstemning og koordination. Frontarbejde Senere kom de enkelte medarbejdere i det opsøgende team på banen. Sygeplejerske Linda Schrøder: - Der skulle åbnes nogle døre, da vi kom ud lokalt, og det gjaldt om at fortælle,»hvad er jeg her for, hvad kan I forvente af mig, og hvad skal vi være sammen om«. - Det har været det, man vil kalde rigtigt frontarbejde, supplerer Birgit Mohr, der også er sygeplejerske i det opsøgende team. I forhold til samarbejdspartnere skulle vi skabe klarhed over, hvilke patientkategorier der var relevante at få i behandling hos os, og ikke mindst, hvor mange patienter vi kunne tage. Sætte ansigt på Linda Schrøder fortæller, at hun er blevet modtaget utrolig godt, både i senge psykiatrien, distriktspsykiatrien og Kriminalforsorgen: - Samarbejdet bliver meget bedre, når man kan sætte ansigt på hinanden, og når man oplever, at vi alle arbejder for patienten. Når vi sidder sammen får vi både afdækket vores egen rolle, vores samarbejdspartneres rolle og ikke mindst: Hvad vi kan finde ud af sammen for patienten. Hver medarbejder i det opsøgende team har ansvaret for mellem 8 og 12 patienter inden for et defineret geografisk område. Der er tre medarbejdere i den nordlige del af regionen og tre i den sydlige del, og man arbejder så tæt sammen, at man kan dække hinanden ved sygdom. Vi kommer til dem ikke omvendt Team-medarbejderen er opsøgende, både hos patienten og i det tværsektorielle samarbejde. Der er daglig eller ugentlig kontakt med patienten, og ind imellem besøgene er der kontakt 12

13 med alle de instanser, der er uden om patienten. Der er hurtig respons på henvendelse, hvad enten de kommer ind som sms, telefonopringning eller fremmøde. Det sikrer, at der er en hurtig reaktionstid i hele systemet omkring patienten. Dertil kommer, at team-medarbejderen er i daglig kontakt med Åse Hübbe, behandlingsansvarlig overlæge i teamet, og alle patientforløb drøftes på ugentlige behandlingskonferencer i det samlede tværfaglige team. Sygeplejerske og team-medarbejder Jette Andersen: - Med denne insisterende nærhed opfanger vi hurtigere forandringer hos patienten, for eksempel hvis han eller hun ikke tager sin medicin. Det betyder også, at vi indlægger hyppigere men til gengæld får vi dem indlagt, før situationen forværres, og dermed bliver der også tale om kortere indlæggelser. Under indlæggelse overdrages det lægelige behandlingsansvar til afdelingens overlæge, men vi holder kontakten til patienten under hele forløbet med jævnlige besøg og er klar til at overtage igen ved udskrivning. Projektleder Pia Bøgh: - Dette er netop hele nerven i kompetencecentrets arbejde: At vi er insisterende opsøgende, og at vi tager den koordinerende rolle på os. Det er ikke patienterne, der skal komme til ambulatoriet eller distriktspsykiatrien, eller finde ud af, hvordan»systemerne«taler sammen. Det er os, der kommer til dem og det er os, der koordinerer kontakten for patienten. For vi skal huske på, at det er mennesker, der kan have svært ved at tackle livet og få de systemer, der skal hjælpe dem, til at snakke sammen. Patienterne har ofte meget svært ved selv at koordinere og være opsøgende. Det retspsykiatriske opsøgende team behandler den sværest håndterbare gruppe blandt behandlingsdømte patienter, det vil sige patienter, der tidligere aldrig dukkede op til aftaler, og i bedste fald mødte op hver tredje måned for at få fornyet deres medicin-recepter. Eller patienter, der direkte nægtede at tage medicin og havde personfarlig adfærd. Flere af team-medarbejderne kan nu fortælle historier om gennembrud med patienter, der tidligere var umulige at»fange«, men som de nu kan se regelmæssigt og oplever behandlingsmæssige fremskridt med. Fordi kontakten er vedholdende. Den nødvendige behandlingsalliance Jette Andersen fortæller: - Vi oplever helt klart fremskridt, selvom det ikke er noget, vi kan dokumentere endnu. For arbejdet med at skabe en behandlingsalliance tager rigtig lang tid hos os. Vi skal huske på, at mens almenpsykiatrisk behandling er»frivillig«, er disse mennesker dømt til»ufrivillig«behandling. De har ikke lyst, vi er en forstyrrelse, og mange af dem har oplevet svigt på svigt i det Åse Hübbe er behandlingsansvarlig overlæge og teamleder i kompetencecentret. system, vi kommer som repræsentanter for. Men alliancen skal være der, og vi kan se og mærke, at den lige så langsom bygges op i den vedholdende indsats. Og jeg vil faktisk sige, at selvom det er hårde, retspsykiatriske patienter, vi møder, så har vi få ubehagelige oplevelser på jobbet. Og vi har altid mulighed for at være to med på besøg, hvis vi ønsker det. Nytter det? Jette Andersen: - Jeg mener ikke, vores mål er, at patienterne bliver pæne bedste borgere med villa og renvaskede negle, men måske nærmere, at de kan få et anstændigt liv der, hvor de nu er i deres sygdom. Det opfatter jeg som en af vores kongstanker. Pia Bøgh supplerer: - I sidste ende er formålet også, at de ikke falder tilbage i ny kriminalitet. Det tror vi på, vi kan være med til at forebygge ved at behandle dem tæt på den hverdag, de lever i. Vi skal, som pressen skrev, da vi startede, knække den retspsykiatriske kurve, og det er der også forventninger til, at vi kan være med til at gøre. I kompetencecentret forventer man at kunne dokumentere resultater i behandlingen, og i forbindelse med, at projektet afsluttes i 2011, vil der blive lavet en afrapportering, der skal vise dette. Læs mere om Retspsykiatrisk Kompetence center på Region Sjællands hjemmeside: www. regionsjaelland.dk/psykiatrien a Find din psykiatri a Retspsykiatri. 13

14 Tilbud fra Psykiatrisk Uddannelsesenhed Uddannelse: Afholdes: Tilmeldingsfrist: Pris: Målgruppe: VEDLIGEHOLDELSES- TRÆNING FOR TRÆNINGS- INSTRUKTØRER Dianalund marts oktober januar august 2010 Ingen deltagerbetaling For uddannede træningsinstruktører VEDLIGEHOLDELSES- TRÆNING FOR TRÆNINGS- INSTRUKTØRER Vordingborg maj december marts oktober 2010 Ingen deltagerbetaling For uddannede træningsinstruktører MEDICIN II Ringsted marts 4. februar 2010 Ingen deltagerbetaling Læs forudsætningerne for deltagelse på Psykiatriens intranet / Personale / Uddannelse/ Foldere aktuelle kurser MEDICIN III Vordingborg marts februar 2010 Ingen deltagerbetaling Læs forudsætningerne for deltagelse på Psykiatriens intranet / Personale / Uddannelse/ Foldere aktuelle kurser PSYKOFYSISK GRUNDKURSUS Vordingborg marts januar 2010 Ingen deltagerbetaling Læs forudsætningerne for deltagelse på Psykiatriens intranet / Personale / Uddannelse/ Foldere aktuelle kurser PSYKOFYSISK GRUNDKURSUS Roskilde maj marts 2010 Ingen deltagerbetaling Læs forudsætningerne for deltagelse på Psykiatriens intranet / Personale / Uddannelse/ Foldere aktuelle kurser PSYKOFYSISK SPECIAL- UDDANNELSE Slagelse april marts 2010 Ingen deltagerbetaling Læs forudsætningerne for deltagelse på Psykiatriens intranet / Personale / Uddannelse/ Foldere aktuelle kurser UDDANNELSE AF TRÆNINGSINSTRUKTØRER Roskilde april & april februar 2010 Ingen deltagerbetaling Læs forudsætningerne for deltagelse på Psykiatriens intranet / Personale / Uddannelse/ Foldere aktuelle kurser BASISKURSUS BØRN AF PSYKISK SYGE Roskilde 15. marts februar 2010 Ingen deltagerbetaling Medarbejdere med direkte patientkontakt SE KURSUSOVERSIGTEN 2010 FRA PSYKIATRISK UDDANNELSESENHED PÅ PSYKIATRIENS INTRANET UNDER PERSONALE / UDDANNELSE. Tilmelding foretages via den elektroniske tilmelding på Psykiatriens intranet under Personale / Uddannelse. Her kan du også læse mere om ovenstående udbud af kurser og uddannelser samt downloade brochurer! Intern = Ansatte i Psykiatrien i Region Sjælland 14

15 Notitser a a a Pårørende mere tilfredse med Psykiatrien En ny national evalueringsrapport fra kvalitetsprojektet»på rørende i Psykiatrien«, viser, at et stigende antal på rørende er tilfredse med Psykiatrien Region Sjælland. Rapporten, som blev offentliggjort i oktober 2009, viser også, at både behandlere, pårørende og ikke mindst patienterne har glæde af en tidligere og bedre pårørendekontakt. Tre kliniske funktioner i Psykiatrien Region Sjælland har deltaget i projektet: Akutteam Nord i Distrikt Næstved, Afsnit G i Afdeling for Regionsfunktioner (Vordingborg), og sengeafsnit Birkehus, Distrikt Holbæk (Nykøbing Sjælland). Evalueringen viser, at andelen af tilfredse pårørende i Birkehus er steget med 38 % fra 2005 til På afsnit G, Afdeling for Regionsfunktioner, giver 73 % karakteren 4 eller 5 (skala: 1-5, hvor 5 er mest tilfreds) i I Akutteam Nord, Distrikt Næstved, er andelen af pårørende, der har givet karakteren 4 eller 5 for distriktspsykiatriens kontakt med dem, steget med 24 % fra 2005 til Læs mere om evalueringsrapporten på hjemmesiden a Eksperter har set på regionens sygehuskort To analyser, der er udarbejdet af to eksterne konsulentfirmaer, giver et grundigt indblik i en række fordele og ulemper ved at placere Region Sjællands kommende somatiske hovedsygehus det ene eller det andet sted i regionen. Analyserne, der blev offentliggjort den 14. december 2009, kan læses på a Find dit sygehus a Sygehusplan. De deltagere blev budt velkommen i Bella Centrets store hal. a Personalepolitisk Messe 2010 a Konkurrencevinder fundet På redaktionsudvalgsmødet i december udtrak vi en vinder blandt de korrekte svar på vores julekonkurrence. Socionom Per M. Rasmussen fra Ungdomspsykiatrisk Afsnit i Roskilde kom op af hatten stort tillykke! Præmien var frit valg blandt bøger, der har været omtalt i vores Bogomtaler. Per valgte og har nu modtaget»udfordringer i kognitiv terapi: Hvad gør man, når standardmetoderne ikke virker?«af Judith S. Beck. God læselyst! Den 12. januar 2010 afholdt Det Personalepolitiske Forum Danmarks største personalepolitiske messe for ledere, tillidsvalgte, medarbejdere og politikere i kommuner og regioner mennesker deltog, heriblandt også ledere og medarbejdere fra Psykiatrien Region Sjælland. Messens tre hovedtemaer var Trivsel, Rekruttering og Medindflydelse på eget arbejde. På Messen blev vist, hvordan man skaber et godt arbejdsliv i hverdagen, og deltagerne fik lejlighed til at diskutere og høre gode historier om arbejdsglæde fra regioner og kommuner i hele Danmark. Læs mere om messen på under Aktuelt. 15

16 Her kan du læse bogomtaler af et par af de nye bøger, du kan låne på Psykiatriens fagbiblioteker. De er skrevet af forskningsbibliotekarerne Marianne Espenhain Nielsen og Connie Enevoldsen. Bogomtaler Paris, Joel: Prescriptions for the mind: a critical view of contemporary psychiatry. - Oxford : Oxford University Press, s. Forfatteren, som er psykiater, og som har arbejdet både som kliniker, forsker og underviser i mange år, giver en vurdering af nutidens psykiatri. Han fokuserer på de mest slående forandringer inden for området de divergerende roller mellem psykofarmakologi og psykoterapi. Joel Paris plæderer for behandling, som består af en kombination af medicin og samtaleterapi, som der er videnskabelig evidens for. Bogen henvender sig både til behandlere og brugere. Psykiatrisk sygepleje / Niels Buus (red.). Kbh.: Dansk Sygeplejeråd & Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck s. ISBN Siden 1970 erne har der været markante forandringer af de psykiatriske sygeplejerskers uddannelses- og arbejdsvilkår. Dette har bl.a. medført stigende krav til indholdet i lærebøger til sygeplejestuderende og sygeplejersker på efteruddannelse. For at imødekomme behovet, har redaktør Niels Buus sammen med 21 bidragsydere fra Danmark, Skandina vien og Storbritannien skrevet en lærebog, som er baseret på forskningsbaseret viden. Bogen er delt i tre overordnede dele. Første del af bogen introducerer til grundlaget for den psykiatriske praksis. Anden del har fokus på patientperspektivet. Og tredje del præsenterer indsatsformer i særlige kliniske situationer. De mange kapitler kan læses som fyldige introduktioner og give inspiration til yderligere studier, hvilket referencelisterne sidst i hvert kapitel kan bidrage til. Bogen henvender sig især til sygeplejestuderende og til sygeplejersker med interesse for psykiatrisk sygepleje. Men andre professioner, der beskæftiger sig med sindslidende, kan også have stor gavn af bogen. Fokus på relationer : Psykiatri i praksis / Susanne Broeng (red.). Kbh.: Hans Reitzels Forlag s. ISBN Denne bog giver en indføring i betydningen af mellemmenneskelige relationer i psykiatrisk behandling. Her præsenteres de værdier, der ligger til grund for relationstankegangen, og det teoretiske grundlag, som en relationel psykiatri er funderet på. Den sidste halvdel af bogen beskæftiger sig med det relationelle arbejde i praksis. Det er såvel relationerne mellem behandler og patient/familien, som det er relationskultur og interpersonelle relationer på arbejdspladsen. Bogen kan bruges som en uddannelsesmæssig introduktion til det relationelle arbejde. Den henvender sig til sygeplejersker, pædagoger, sosu-assistenter, socialrådgivere, ergo- og fysioterapeuter og andre, der arbejder i psykiatrien. Psykiatriens fagbiblioteker er åbne for personlig henvendelse: I Vordingborg: Mandag-torsdag kl fredag lukket Kontakt: Fagbibliotekar Marianne Espenhain Nielsen Tlf.: I Roskilde: Tirsdag-fredag kl Kontakt: Fagbibliotekar Connie Enevoldsen regionsjaelland.dk Tlf.: I Nykøbing Sj.: Mandag-tirsdag kl Kontakt: Overassistent Jette Købke Tlf.: Bibliotekerne kan også findes på Psykiatriens intranet under»fagligt«. 16

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge August 2015 Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge Indhold Projekttitel, -varighed og -organisering.. 2

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Afsnit S7 Psykiatrien Syd

Afsnit S7 Psykiatrien Syd Afsnit S7 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatri for Ældre og hukommelsesklinik Psykiatrien, Afdelingen for specialfunktioner Trekronercentervej 57, 2sal 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Psykiatrien Slagelse Retspsykiatrisk Opsøgende Team Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Psykiatrien Slagelse Retspsykiatrisk Opsøgende Team Fælledvej 6, 4200 Slagelse Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Psykiatrien Slagelse Retspsykiatrisk Opsøgende Team Fælledvej 6, 4200 Slagelse Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Teamsygeplejerske

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved

Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lonnie Hougaard

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

ÅBNE TVÆRSEKTORIELLE MØDER

ÅBNE TVÆRSEKTORIELLE MØDER WORKSHOP 1: ÅBNE TVÆRSEKTORIELLE MØDER Ringsted Kommune og Distriktspsykiatrien i Ringsted holder fællesmøder, hvor regionale og kommunale medarbejdere mødes én gang om måneden og kan få sparring omkring

Læs mere

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland PAM Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling og

Læs mere

Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd

Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri

Børne- og ungdomspsykiatri Børne- og ungdomspsykiatri - Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Innovation i psykiatrien et casestudie i uhåndgribelige, usammenhængende og multiple bestræbelser

Innovation i psykiatrien et casestudie i uhåndgribelige, usammenhængende og multiple bestræbelser Innovation i psykiatrien et casestudie i uhåndgribelige, usammenhængende og multiple bestræbelser Dansk sammendrag af Katia Dupret Søndergaard s afhandling, september 2009 (innovating mental health care

Læs mere

Kort præsentationsrunde. Der orienteres om, at Tina Dalby ikke arbejder i Odsherred Kommune mere.

Kort præsentationsrunde. Der orienteres om, at Tina Dalby ikke arbejder i Odsherred Kommune mere. Referat af møde i det Kommunale Samarbejdsfora for Psykiatri D. 5. marts 2015, kl. 12.30-15.30, i Mødelokale 9, indgang 9, Ingemannsvej 18, 4200 Slagelse Deltagere: Christina Neergaard (PAM, Psykiatrien

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Holbæk

Psykiatrisk Klinik Holbæk Psykiatrisk Klinik Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatrien Nykøbing F.

Distriktspsykiatrien Nykøbing F. Distriktspsykiatrien Nykøbing F. Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatrien Havnevej 7 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Helle Tellerup Mailadresse: hbte@regionsjaelland.dk

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015. Patient Flow. Sikkert

Sygehus Thy-Mors. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015. Patient Flow. Sikkert Sygehus Thy-Mors flow Storyboard LS4 9. 10. september 2015 Sygehus Thy-Mors patientflow kvalitet og patientsikkerhed er ingen tilfældighed Klinik Akut Klinik Medicin Klinik Kirurgi Klinik Diagnostik samlede

Læs mere

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital, Risskov Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital Skovagervej 2, 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Indledning...3 1.0 Beskrivelse af arbejdsstedet...3

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland istriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: DISTRIKTSPSYKIATRIEN

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne-og Ungdomspsykiatrisk klinik 1 Ny Østergade 12 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Thøgersen

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Studierejse til Norge for medlemmer af Regionsrådet.

Studierejse til Norge for medlemmer af Regionsrådet. Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Jane V. Møller/Hanne Vernegren Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Jane.Moeller@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8566 Telefon: 76631098 Dato: 19.

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Psykiatriplan for Region Sjælland

Psykiatriplan for Region Sjælland Indholdsfortegnelse Psykiatriplan for Region Sjælland Mennesker og muligheder psykiatri med relationer Hvor langt er vi nået? Februar 2010 Forord Kære læsere I foråret 2008 vedtog Regionsrådet en Psykiatriplan

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Aug.

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr

Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr DSKS januar 2014 Oversigt Rationalet bag TOP Informations kampagnen Resultater fra TOP Etiske problemstillinger Udgifter

Læs mere

Fælles faglig retning

Fælles faglig retning SOCIALPÆDAGOGEN 21 DOBBELTDIAGNOSE Det er altså ikke nok, at enten psykiatrien eller kommunen byder ind begge instanser er nødt til at komme på banen og indgå i et koordineret samarbejde med og omkring

Læs mere

Distriktspsykiatrien Maribo

Distriktspsykiatrien Maribo Distriktspsykiatrien Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 1 Forskning viser, at mindst 30 % af brugerne i voksenpsykiatrien er forældre

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Maribo

Psykiatrisk Klinik Maribo Psykiatrisk Klinik Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Holbæk

Psykiatrisk Klinik Holbæk Psykiatrisk Klinik Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

MinVej.dk OM PROJEKTET

MinVej.dk OM PROJEKTET MinVej.dk OM PROJEKTET Scenen sættes... Projektets formål MinVej.dk er en brugerstyret platform med det primære formål at engagere psykisk sårbare og syge i egen sundhed. Kommunikationen er tilpasset brugerens

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Pårørendesamarbejde i Opus Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Hvad er Opus kort sagt Opus er et 2 årigt behandlingstilbud: Med tidlig indsats til unge, der oplever psykosesymptomer.

Læs mere

Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd

Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

PsykInfo arrangementer august - december 2008. psykinfo psykiatrisk informationscenter region sjælland

PsykInfo arrangementer august - december 2008. psykinfo psykiatrisk informationscenter region sjælland PsykInfo arrangementer august - december 2008 psykinfo psykiatrisk informationscenter region sjælland PsykInfo er Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland. PsykInfo formidler viden og vejleder om

Læs mere

Afbud fra resten af medlemmerne. Referent: Annie Elise Geilman (Psykiatrien Vest) (hvem, hvad, hvornår) Kort præsentationsrunde,

Afbud fra resten af medlemmerne. Referent: Annie Elise Geilman (Psykiatrien Vest) (hvem, hvad, hvornår) Kort præsentationsrunde, Referat af møde i det Kommunale Samarbejdsfora for Psykiatri Den 10. september 2015, kl. 12.30-15.30, i Undervisningslokalet, Gul Gang, Indgang Z2, indgangen til sengeafsnit V45, Birkevænget 7, 4300 Holbæk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Distriktspsykiatrien Køge

Distriktspsykiatrien Køge Distriktspsykiatrien Køge Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Distriktspsykiatrien Slagelse

Distriktspsykiatrien Slagelse istriktspsykiatrien Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 PSYKIATRIEN - REGION NORDJYLLAND KLINIK PSYKIATRI NORD Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 Kathe Kjær Lyng Konst. Afsnitsledende

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Evalueringen af PSP samarbejde i Faxe Kommune Maj Baggrund... Evalueringsmetode... Statusrapport... Mødedeltagelse... Deltagernes vurdering af tidsforbrug på møderne...

Læs mere

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere!

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! TTEAM - Tema 35 43 13. februar 6. april 2016 2017 Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! Det ambulante område i Region

Læs mere

Distriktspsykiatrien Kalundborg

Distriktspsykiatrien Kalundborg istriktspsykiatrien Kalundborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende. Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade Roskilde

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende. Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade Roskilde Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade 10-16 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Daly Mailadresse: cday@regionsjaelland.dk

Læs mere

Den Gode Psykiatriske Afdeling. Psykiatrien Region Sjælland Distrikt Køge

Den Gode Psykiatriske Afdeling. Psykiatrien Region Sjælland Distrikt Køge Den Gode Psykiatriske Afdeling Psykiatrien Region Sjælland Distrikt Køge Projektets indhold Etablering og implementering af en intensiv ambulant behandling, ud fra en relations- og netværksorienteret tænkning

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Om OPUS OPUS er et specialiseret, ambulant behandlingstilbud, der henvender sig til unge i alderen 18 til 35 år, der for første gang oplever tegn på

Læs mere