Femoroacetabular impingement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Femoroacetabular impingement"

Transkript

1 1 Femoroacetabular impingement Baggrund Femoroacetabular impingement (FAI) kan give anledning til hofte- og lyskesmerter (Philippon et al. 2012; Samora et al. 2011; Kaplan et al. 2010; Ganz et al. 2003). FAI defineres som øget kontaktflade og friktion mellem femur og acetabulum, hvilket kan resultere i labrum- og bruskskader på acetabulum. FAI inddeles i Pincer- og Cam impingement (Ganz et al. 2003). Ved Pincer impingment ses en for stor og/eller for dyb acetabulum. Det resulterer i en kollision mellem femur og acetabulum således at labrum kommer i klemme og kan beskadiges. Pincer impingement ses oftest hos fysisk aktive midaldrende kvinder (Philippon et al. 2012; Samora et al. 2011; Kaplan et al. 2010; Ganz et al. 2003). Cam impingement opstår når overgangen mellem caput og collum femoris har en ossøs fortykkelse, især lateralt og anteriort, som resulterer i at ledhovedet ikke længere har sfærisk (kugleformet) udformning. Dette giver mindre plads til hoftebevægelser i fleksion, abduktion og indadrotation, da det øger kontakten mellem labrum og collums metafyse, hvilket kan give skader på ledlæbe og ledbrusk. Cam impingement ses mest hos unge aktive mænd (Philippon et al. 2012; Samora et al. 2011; Kaplan et al. 2010; Ganz et al. 2003). Derudover ses der ofte situationer med kombineret Pincer og Cam impingement (Kaplan et al. 2010). Der er i litteraturen ikke konsensus omkring hvordan diagnosen FAI stilles. Nogle studier anvender definerede kriterier på baggrund af et røntgenbillede eller en MR-scanning, mens andre definerer tilstedeværelsen af den tilhørende labrum- eller bruskskade som afgørende for om diagnosen FAI kan stilles (Philippon et al. 2012; Ganz et al. 2003). Det er uvist hvordan og hvorfor FAI opstår (Tijssen et al. 2012; Philippon et al. 2012; Ejnisman et al. 2011; Kaplan et al. 2010; Leunig et al. 2009; Keogh & Batt 2008), men der ses en højere prævalens af både symptomatisk og asymptomatisk FAI hos aktive idrætsudøvere end i normalbefolkningen (Kaplan et al. 2010; Keogh & Batt 2008). Nyere studier af Gerhardt et al.(2012) og Kapron et al.(2011), med asymptomatiske mandlige og kvindelig fodboldspillere (fodbold og amerikansk football) viser at henholdsvis 67% (Gerhardt et al. 2012) og 95% (Kapron et al. 2011) af dem har radiologiske tegn på FAI. Disse radiologiske fund stiller spørgsmålstegn ved FAI som røntgenverificeret diagnose, da det umiddelbart ser ud som om at morfologiske forandringer omkring ledskål og caput femoris mere er reglen end undtagelsen hos disse atleter, symptomatiske eller ej. Symptomerne på FAI/labrumskade/bruskskade er som regel hoftesmerter og/eller lyskesmerter (Sink et al. 2008). Men lænde-, lår- og knæsmerter bliver også ind i mellem rapporteret (Clohisy et al. 2009; Philippon et al. 2007a). For specifik undersøgelse og diagnose af FAI, anvendes røntgen (Philippon et al. 2012; Kaplan et al. 2010; Ganz et al. 2003), MRI (magnetisk resonans imaging) eller MRA (magnetisk resonans arthrografi) (Philippon et al. 2012; Kaplan et al. 2010; Ganz et al. 2003). FAI (de morfologiske forandringer) er i de fleste studier defineret som en alpha-vinkel på mere end 50 grader, hvilket indikerer at ledhovedet pga. knogletilvækst på caput femoris ikke længere har sfærisk udformning (Philippon et al. 2012; Samora et al. 2011; Kaplan et al. 2010). MRI giver et bedre indtryk af skaderne på labrum og acetabulums bruskoverflade (de patologiske forandringer) end røntgen. Tilstedeværelsen af FAI synes at være associeret med øget risiko for labrumskader og mulig tidlig udvikling af artrose i hoften (Kaplan et al. 2010; Ganz et al. 2003).

2 2 Angivelse af evidensniveau for inkluderede studier Diagnose (Kliniske test) Forebyggelse Behandling FABER (Fleksion-Abduktion-Udadrotation) - Sensitivitet: % (ved artroskopi som guld standard) - Sensitivitet: 41-69% - Specificitet: 100% (ved MRI/røntgen som guld standard) - Sensitivitet: 60-88% (Smertereduktion ved intra-artikulær blokade som guld standard) - Specificitet: 18-24% (Smertereduktion ved intra-artikulær blokade som guld standard) FADIR (Fleksion-Adduktion-Indadrotation) - Sensitivitet: 95-99% (ved artroskopi som guld standard) - Sensitivitet: % - Specificitet: 100% (ved MRI/røntgen som guld standard) - Sensitivitet: 78% (Smertereduktion ved intra-artikulær blokade som guld standard) - Specificitet: 10% (Smertereduktion ved intra-artikulær blokade som guld standard) Ingen Studier Konservativ behandling Level Diagnose Kliniske test: Der findes flere kliniske diagnostiske tests (primært provokationstests) til FAI og intra-artikulære patologier. Tijssen et al. (2012) har udarbejdet et omfattende systematisk review af kliniske tests til FAI baseret på level 2-5 studier. FABER test (Flexion-Abduktion-External Rotation) og Anterior Impingment test (Flexion-Adduction-Internal Rotation FADIR test) er ifølge Tijssen et al. (2012) de to kliniske tests til FAI, der dels er mest anvendt i klinisk praksis og er undersøgt i flest studier seks hver. Både FABER og FADIR er undersøgt i forhold til FAI og labrumskader. FABER test udføres ved at have patienten rygliggende og undersøgeren bevæger den mistænke hofte i fleksion, abduktion og udadrotation, således at fodens lateral side hviler på det modsatte ben lige over knæet. Modsatte sides SIAS stabiliseres, samtidigt med at knæet presses nedad. Nedsat ROM eller reproduktion af kendte smerter betegnes som et positivt svar. Ved FADIR testen er patienten rygliggende og undersøgeren fører den mistænkte hofte i kombineret fleksion, adduktion og indrotation. Et positivt svar er reproduktion af kendte smerter (Tijssen et al. 2012). Den diagnostiske præcision af disse to tests vil blive gennemgået i denne sammenhæng. Derudover er følgende tests også undersøgt: Impingement Sign (3 studier), RSLR/Stinchfield test (3 studier), Hip Quadrant Position/Scour test (2 studier), Internal Rotation-Flexion- Axial Compression (2 studier), Flexion-adduction-axial compression test (1 studie) Log-roll test (1 studie) og Posterior Impingement test (1 studie) (Tijssen et al. 2012).

3 3 Den diagnostiske præcision af de kliniske tests er vurderet ved anvendelse af forskellige guld standarder til verificering af diagnosen FAI eller labrumskade. Artroskopi, MRI/røntgen og smertelindring (VAS) efter intraartikulær blokade er anvendt (Tijssen et al. 2012). Sensitivitet og specificitet for FADIR og FABER Artroskopi som guld standard: Sensitiviteten af FABER test er rapporteret til % (Mitchell et al. 2003, Evidensniveau 3; Philippon et al. 2007a, Evidensniveau 3), mens den er 95-99% for FADIR (Burnett et al. 2006, Evidensniveau 3; Philippon et al. 2007a, Evidensniveau 3). Specificiteten af testene er ikke angivet i disse studier. Alle studierne er udført på populationer med meget høj andel (ofte op til 100 %) af patienter med FAI og/eller labrumskade. Denne meget ulige fordeling mellem raske og syge individer bevirker at studierne næsten udelukkende kan anvendes til at undersøge testens evne til korrekt at identificere individer med FAI/labrumskade og ikke til korrekt at identificere de raske individer. MRI/Røntgen som guld standard: FABER test har en sensitivitet på 41-69% (Troelsen et al. 2009, Evidensniveau 3; Clohisy et al. 2009, Evidensniveau 3), mens den for FADIR er rapporteret til % (Troelsen et al. 2009, Evidensniveau 3; Clohisy et al. 2009, Evidensniveau 3; Sink et al. 2008, Evidensniveau 3). Specificiteten er kun angivet af Troelsen et al. (2009) (Evidensniveau 3) (100% for begge tests), der anvendte en population bestående af 18 patienter, der alle tidligere var diagnosticeret med og opereret for hoftedysplasi. Sytten af disse atten patienter var diagnosticeret med en labrumskade (MRI) og en patient var fundet ikke at have en labrumskade. Resultaterne fra Troelsen et al. (2009), der indikerer 100% specificitet for FADIR og FABER, skal derfor tages med et vist forbehold, da dette er baseret på et enkelt sandt negativt fund, under udførelse af begge test. Smertereduktion ved intraartikulær injektion som guld standard: En sensitivitet på 60-88% er fundet for FABER test (Martin et al. 2008, Evidensniveau 3; Maslowski et al. 2010, Evidensniveau 3), mens specificiteten i disse studier er angivet til 18-24%. For FADIR er der tilsvarende observeret en sensitivitet på 78% og en specificitet på 10% (Martin et al. 2008, Evidensniveau 3). Metodiske problemstillinger i litteraturen Følgende problemstillinger gør sig gældende i forbindelse med anvendelse af disse tests i klinisk praksis: Studierne har alle meget høj andel af patienter med intraartikulær patologi/morfologi, hvilket ikke kan forventes i klinikken. Det at alle studierne er baseret på kliniske kohorter med høj mistanke om intraartikulær patologi bevirker også at testerne i disse studier blindede eller ej må forvente en høj andel af positive testsvar, hvilket medfører risiko for bias. Derudover er der forskellige beskrivelser af selve testudførelsen i de forskellige studier. Således er et positivt svar ved FABER test beskrevet som nedsat bevægelighed i forhold til ikke-afficerede side af Philippon et al. (2007a) (Evidensniveau 3), hvorimod Troelsen et al. (2009) (Evidensniveau 3) definerer en positiv test som reproduktion af kendte smerter ved udførelse af proceduren. Evidensniveau for klinisk diagnose af FAI: Studier med Evidensniveau 3 viser at de kliniske test har svingende sensitivitet. Ved artroskopi som guld standard synes FABER og FADIR at have en høj sensitivitet. Specificiteten er ikke tilstrækkeligt undersøgt. Generelt er den eksisterende litteratur om kliniske tests udført på populationer med meget høj forekomst af FAI/labrumskade. Den reelle diagnostiske værdi af disse test i klinikken er derfor meget usikker.

4 4 Forebyggelse Der er ingen studier identificeret omkring forebyggelse af Femoroacetabular Impingement (FAI). Evidensniveau for forebyggelse af FAI: Ingen anbefalinger til forebyggelse af FAI. Behandling Konservativ behandling af Femoroacetabular Impingement (FAI) er først blevet undersøgt inden for de seneste år og der findes på nuværende tidspunkt et studie på området. Konservativ Behandling Et mindre studie på 37 patienter med mild FAI af Emara et al. (2011) (Evidensniveau 3) har vist god effekt af konservativ behandling på smerte- og funktionsniveau. Emara et al. (2011) definerer mild FAI med en alpha-vinkel på mindre end 60⁰ og hoftesmerter, men nævner intet om brugen af kliniske test eller hvad minimum alpha-vinklen skulle være for at definere og inkludere patienter med FAI. Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved om disse patienter kan betegnes som havende FAI. Behandlingen bestod af indledende ro og brug af anti-inflammatorisk medicin i 2-4 uger, der senere blev fulgt op af øvelser, udspænding, samt aktivitetsmodifikationer. Idrætsudøverne rapporterede ved 6 mdrs. opfølgning, et signifikant øget funktionsniveau, Harris Hip Score (26% forbedring) og Non-Arthritic Hip Score (26% forbedring), og reduceret smerteniveau på Visual Analog Score (67% reducering). Der findes en detaljeret beskrivelse af den anti-inflammatoriske intervention og aktivitetsmodifikationer, som indebar at undgå løbebånd eller løb på smalle stier, men i stedet løbe på brede stier og evt. i zigzag. Desuden blev cykling frarådet pga. stor hoftefleksion og indadrotation, og ophold i siddende stilling begrænses til 5-7 minutter ad gangen. Der var ingen specifikke beskrivelser i studiet med henblik på øvelser eller udspændingsmetode eller varighed af disse. Dagbøger eller anden monitorering af om medicin, øvelser eller aktivitetsmodifikationer blev fulgt som foreskrevet foreligger desuden ikke. Evidensniveau for behandling af FAI: Et enkelt kohorte-studie med evidensniveau 3 omhandlende konservativ behandling til idrætsudøvere med mild FAI er identificeret. Behandlingen i dette studie består af ro og dæmpning af inflammation, som senere erstattes med øvelser og aktivitetsmodifikationer. Patienterne i dette studie opnår signifikant reduceret smerte og bedring af deres funktionsniveau.

5 5 Effektmål Der findes ingen studier som undersøger effektmål specifikt designet til Femoroacetabular Impingement (FAI), men der findes flere patient reported outcome measures (PROM) som måler symptom og funktionsbegrænsninger hos unge fysiske aktive patienter med hofte- og lyskeproblematikker, hvilket må formodes også at involvere patienter med FAI og intrartikulære hoftesmerter. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS) kan bruges til patienter med smerter i hofte og lyskeområdet. HAGOS er specielt designet for unge til midaldrende aktive atleter og inddrager: Symptomer, Smerter, Fysisk funktion og daglige aktiviteter, Funktion, Sport og fritidsaktiviteter, Deltagelse i fysisk aktiviteter, samt Livskvalitet. Der blev fundet god reliabilitet (ICC=0,82-0,91), samt god validitet når HAGOS sammenlignes med SF-36 (Thorborg et al. 2011). HAGOS findes på engelsk, norsk og dansk. Hip Outcome Score (HOS) er endnu et PROM, som henvender sig til patienter med hoftesmerter. Den består af 19 activity of daily living (ADL) spørgsmål og en underkategori med 9 sportsrelaterede spørgsmål. Der er fundet god validitet af HOS i forhold til SF-36 physical function subscale (Martin & Philippon 2008). Martin & Philippon (2008) har fundet god reliabilitet af HOS ADL og idrætsunderkategori (ICC=0,98 og 0,92). HOS findes ikke oversat og valideret på dansk. The International Hip Outcome Score (ihot-33) og (ihot-12) henvender sig til aktive idrætsudøvere med hofteproblematikker. Der findes både et spørgeskema på 33 spørgsmål og en kortere udgave på 12 spørgsmål (Mothadi et al. 2012; Griffin et al. 2012). Områderne som bliver dækket er Symptomer og funktionelle begrænsninger, Sport- og fritidsaktiviteter, Jobrelaterede begrænsninger, Social-, følelses- og livsstilsbegrænsninger. Mothadi et al. (2012) har påvist en god reliabilitet af ihot-33 (ICC=0,78) for de 33 spørgsmål med en god korrelation (samstemmende validitet) med Nonarhritic Hip Score (r=0,81). ihot-33 og ihot-12 findes kun på engelsk. Nonarthritic Hip Score (NAHS) er beregnet til patienter med hoftesmerter og er baseret på 20 spørgsmål, der er inddelt i 4 kategorier (Smerter, Symptomer, Funktion og Aktivitet). Der er fundet en god generel inter-test reliabilitet af NHS (r=0,96) og en god validitet når den sammenlignes med Harris Hip Score og Short Form-12 (Christensen et al. 2003). NHS findes kun på engelsk. Modified Harris Hip Score (MHHS) er udviklet som observationsredskab til klinikeren for patienter med hoftesmerter og består af 8 spørgsmål relateret til smerter, gangfunktion og funktionelle aktiviteter. Når MHHS sammenlignes med SF- 36 s Bodily Pain, Physical Function og Physical Component, finder Potter et al. (2005) en korrelation på henholdsvis r=0,73, r=0,71 og r=0,85. Der er ikke fundet data vedrørende reliabilitet og responsivness af MHHS. MHHS findes på engelsk. Ud over de beskrevne PROMs, har et nyere systematisk review af Dobson et al. (2012) gennemgået litteraturen omkring fysiske test (Range of motion (ROM), muskelstyrke- og balancetest) til patienter med hofte- og lyskesmerter. Dobson et al. (2012) fandt at ROM havde en test-retest reliabilitet på ICC 0,70 i hoftefleksion, ekstension, abduktion, indadrotation og udadrotation når det måles med inclinometer eller gonimeter på patienter med hofteatrose. Muskelstyrke kan måles ved dynamometer og studier gennemgået af Dobson et al. (2012) viser at test-retest reliabiliteten ligger på ICC=0,84-0,98 når musklerne testes i hofte fleksion, ekstension, abduktion, indadrotation og udadrotation på en ældre population med hofteartrose. Der findes flere måder at teste stående balance og de mest anvendte i litteraturen er timed single leg stance (test-retest ICC=0,73-0,89), functional reach test (test-retest ICC=0,77-0,94) og step test (test-retest ICC=0,85-0,92). Balancetestene er undersøgt på en ældre population med hoftefraktur. Desværre er de fysiske tests undersøgt med udgangspunkt i en ældre population med hoftefraktur og muligvis ikke anvendelige til atleter.

6 6 Søgning Litteratursøgningen for Femoroacetabular Impingement (FAI) er udført i Medline via Pubmed, Embase, Cinahl, PEDro og Cochrane. Da FAI er en relativ ny diagnose er der foretaget en bred søgning, hvor alle typer af studier er inkluderet og der er anvendt kombinationer af Medical Subject Headings (MESH) og fritekstsøgning. Der er søgt i perioden til Søgning Søgningen er opstillet i tabellerne nedenfor. Først kombineres ordene i hver kolonne med OR. Resultatet af hver kolonne kombineres på tværs med AND. Klinisk diagnose Diagnose 1 Diagnose 2 Diagnose 3 Test 1 Test 2 Hip* Acetabular* Disorder* Physical Accur* Groin* Labr* Patholog* Examination Sensitiv* Intra-articular Injur* [Mesh] Specificity Impingement Pain* Diagnosis "femoro-acetabular impingement" Lesion* [MeSH] "femoroacetabular impingement" Tear* Exam* "femoracetabular impingement" Test* "femoracetabular Diagnos* impingement"[mesh] Asses* Arthromet* Forebyggelse Diagnose 1 Diagnose 2 Diagnose 3 Intervention Hip* Acetabular* Disorder* Prevention and Control Groin* Labr* Patholog* [Mesh subheading] Intra-articular Injur* Risk Factors [Mesh] Impingement Pain* Risk Assessment [Mesh] "femoro-acetabular impingement" Lesion* Prevention* "femoroacetabular impingement" Tear* Risk* "femoracetabular impingement" "femoracetabular impingement" [Mesh]

7 7 Behandling Diagnose 1 Diagnose 2 Diagnose 3 Intervention Hip* Acetabular* Disorder* Physical Therapy Modalities [Mesh] Groin* Labr* Patholog* Rehabilitation [Mesh] Intra-articular Injur* Exercise [Mesh] Impingement Pain* Exercise Therapy [Mesh] "femoro-acetabular impingement" Lesion* Exercise Movement Techniques [Mesh] "femoroacetabular impingement" Tear* Manual Therapy "femoracetabular impingement" Musculoskeletal Manipulations [Mesh] "femoracetabular impingement" [Mesh] Rehab* Therap* Exerc* Effektmål Diagnose 1 Diagnose 2 Effektmål Hip* Groin* "femoro-acetabular impingement" "femoroacetabular impingement" "femoracetabular impingement" "femoracetabular impingement"[mesh] Disorder* Patholog* Injur* Pain* Lesion* Tear* reliabil* valid* responsiveness "Reproducibility of Results"[Mesh] Validation Studies as Topic [Mesh] Referencesliste Burnett RS, Della Rocca GJ, Prather H, Curry M, Maloney WJ, Clohisy JC. Clinical presentation of patients with tears of the acetabular labrum. J Bone Joint Surg Am 2006 Jul;88(7): Christensen CP, Althausen PL, Mittleman MA, Lee JA, McCarthy JC. The Nonarthritic Hip Score: Reliable and validated. Clin Orthop Relat Res 2003;(406): Clohisy JC, Knaus ER, Hunt DM, Lesher JM, Harris-Hayes M, Prather H. Clinical presentation of patients with symptomatic anterior hip impingement. Clin Orthop Relat Res 2009;467(3): Dobson F, Choi YM, Hall M, Hinman RS. Clinimetric properties of observer-assessed impairment tests used to evaluate hip and groin impairments: A systematic review. Arthritis Care Res 2012;64(10): Ejnisman L, Philippon MJ, Lertwanich P. Femoroacetabular impingement: the femoralside. Clin Sports Med 2011;30(2): Emara K, Samir W, Motasem el H, Ghafar KA. Conservative treatment for mildfemoroacetabular impingement. J Orthop Surg 2011;19(1):41-5. Ganz R, Parvizi J, Beck M, Leunig M, Nötzli H, Siebenrock KA. Femoroacetabular Impingement: A cause for osteoarthritis of the hip. Clin Orthop Relat Res 2003;417: Gerhardt MB, Romero AA, Silvers HJ, Harris DJ, Watanabe D, Mandelbaum BR. The prevalence of radiographichip abnormalities in elite soccer players. Am J SportsMed 2012;40(3):584-8.

8 8 Griffin DR, Parsons N, Mohtadi NG, Safran MR. A shortversion of the International Hip OutcomeTool (ihot-12) for use in routine clinical practice. Arthroscopy 2012;28(5): Kaplan KM, Shah MR, Youm T. Femoroacetabular impingement - Diagnosis and treatment. Bull NYU Hosp Jt Dis 2010;68(2):70-5. Kapron AL, Anderson AE, Aoki SK, Phillips LG, Petron DJ, Toth R, Peters CL. Radiographic prevalence of femoroacetabular impingement in collegiate football players: AAOS Exhibit Selection. J Bone Joint Surg Am (19):e111(1-10) Keogh MJ, Batt ME. A review of femoroacetabular impingement in athletes. Sports Med 2008;38(10): Leunig M, Beaulé PE, Ganz R. The concept of femoroacetabular impingement: current status and future perspectives. Clin Orthop Relat Res 2009;467(3): Martin RL, Irrgang JJ, Sekiya JK. The diagnostic accuracy of a clinical examination in determining intra articular hip pain for potential hip arthroscopy candidates. Arthroscopy 2008;24(9): Martin RL, Philippon MJ. Evidence of validity for the Hip Outcome Score in hip arthroscopy.arthroscopy 2007;23(8): Martin RL, Philippon MJ. Evidence of reliability and responsiveness for the Hip Outcome Score. Arthroscopy 2008;24(6): Maslowski E, Sullivan W, Forster Harwood J, Gonzalez P, Kaufman M, Vidal A,Akuthota V. The diagnostic validity of hip provocation maneuvers to detect intra-articular hip pathology. PM R 2010;2(3): Mitchell B, McCrory P, Brukner P, O'Donnell J, Colson E, Howells R. Hip joint pathology: clinical presentation and correlation between magnetic resonance arthrography, ultrasound, and arthroscopic findings in 25 consecutive cases. Clin J Sport Med 2003;13(3): Mohtadi NG, Griffin DR, Pedersen ME, Chan D, Safran MR, Parsons N, Sekiya JK, Kelly BT, Werle JR, Leunig M, McCarthy JC, Martin HD, Byrd JW, Philippon MJ, Martin RL, Guanche CA, Clohisy JC, Sampson TG, Kocher MS, Larson CM. The development and validation of a self-administered quality-of-life outcome measure for young, active patients with symptomatic hip disease: the International Hip Outcome Tool (ihot-33). Arthroscopy 2012;28(5): Philippon MJ, Goljan P, Briggs KK. FAI: From diagnosis to treatment. Techniques in Orthopaedics 2012;27(3): Philippon MJ, Maxwell RB, Johnston TL, Schenker M, Briggs KK. Clinical presentation of femoroacetabular impingement. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2007a;15(8): Potter BK, Freedman BA, Andersen RC, Bojescul JA, Kuklo TR, Murphy KP. Correlation of Short Form 36 and disability status with outcomes of arthroscopic acetabular labral debridement.. Am J Sports Med 2005;33(6): Samora JB, Ng VY, Ellis TJ. Femoroacetabular impingement: a common cause of hip pain in young adults. Clin J Sport Med 2011;21(1):51-6. Sink EL, Gralla J, Ryba A, Dayton M. Clinical presentation of femoroacetabular impingement in adolescents. J Pediatr Orthop 2008;28(8):

9 9 Tijssen M, van Cingel R, Willemsen L, de Visser E. Diagnostics of femoroacetabular impingement and labral pathology of the hip: a systematic review of the accuracy and validity of physical tests. Arthroscopy 2012;28(6): Thorborg K, Hölmich P, Christensen R, Petersen J, Roos EM. The Copenhagen Hip and GroinOutcomeScore (HAGOS): development and validation according to the COSMINchecklist. Br J Sports Med 2011;45(6): Troelsen A, Mechlenburg I, Gelineck J, Bolvig L, Jacobsen S, Søballe K. What is the role of clinical tests and ultrasound in acetabular labral tear diagnostics. Acta Orthop 2009;80(3): Anbefalet litteratur Clohisy JC, Knaus ER, Hunt DM, Lesher JM, Harris-Hayes M, Prather H. Clinical presentation of patients with symptomatic anterior hip impingement. Clin Orthop Relat Res 2009;467(3): Griffin DR, Parsons N, Mohtadi NG, Safran MR. A shortversion of the International Hip Outcome Tool (ihot-12) for use in routine clinical practice. Arthroscopy 2012;28(5): Keogh MJ, Batt ME. A review of femoroacetabular impingement in athletes. Sports Med 2008;38(10): Mohtadi NG, Griffin DR, Pedersen ME, Chan D, Safran MR, Parsons N, Sekiya JK, Kelly BT, Werle JR, Leunig M, McCarthy JC, Martin HD, Byrd JW, Philippon MJ, Martin RL, Guanche CA, Clohisy JC, Sampson TG, Kocher MS, Larson CM. The Development and validation of a self-administered quality-of-life outcome measure for young, active patients with symptomatic hip disease: the International Hip Outcome Tool (ihot-33). Arthroscopy 2012;28(5): Philippon MJ, Maxwell RB, Johnston TL, Schenker M, Briggs KK. Clinical presentation of femoroacetabular impingement. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2007a;15(8): Tijssen M, van Cingel R, Willemsen L, de Visser E. Diagnostics of femoroacetabular impingement and labral pathology of the hip: a systematic review of the accuracy and validity of physical tests. Arthroscopy 2012;28(6): Thorborg K, Hölmich P, Christensen R, Petersen J, Roos EM. Thorborg et al(2011) The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist. Br J Sports Med 2011;45(6):

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Nyt paragdime for hoftelidelser hos yngre voksne

Nyt paragdime for hoftelidelser hos yngre voksne 1403 Nyt paragdime for hoftelidelser hos yngre voksne Anders Troelsen, Steffen Jacobsen & Kjeld Søballe Hoftedysplasi og»femoroacetabular impingement«hoftedysplasi og»femoroacetabular impingement«disponerer

Læs mere

Måleredskaber og krops- og funktionsændringer ved patienter med femoroacetabular impingement (FAI)

Måleredskaber og krops- og funktionsændringer ved patienter med femoroacetabular impingement (FAI) Måleredskaber og krops- og funktionsændringer ved patienter med femoroacetabular impingement (FAI) Thomas Linding Jakobsen, Research Physiotherapist, MSc, PhD Section for Orthopaedic & Sports Rehabilitation

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Genoptræning efter hofteartroskopi Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Formål Øget kendskab til femoro-acetabulær impingement Øget kendskab til hofteartroskopi

Læs mere

Hofte- og lyskesmerter hos yngre fysisk aktive personer. Fagkongres 2015

Hofte- og lyskesmerter hos yngre fysisk aktive personer. Fagkongres 2015 Hofte- og lyskesmerter hos yngre fysisk aktive personer Fagkongres 2015 Hofte- og lyskesmerter hos yngre fysisk aktive personer Introduktion, v. Fysioterapeut, PhD Kristian Thorborg, Amager-Hvidovre Hospital,

Læs mere

Femoro Acetabular impingement Hoftesmerter hos unge patienter

Femoro Acetabular impingement Hoftesmerter hos unge patienter Femoro Acetabular impingement Hoftesmerter hos unge patienter Jens Stürup, Overlæge Nikolaj Winther, Afdelingslæge Ortopædkirurgisk afdeling, Rigshospitalet Normalt hofteled Deformiteter DDH (Dysplasi)

Læs mere

Iliopsoas syndrom. Fyraftensmøde Idrætsmedicinsk klinik Middelfart Sygehus, Ved Fysioterapeut Lars Damsbo

Iliopsoas syndrom. Fyraftensmøde Idrætsmedicinsk klinik Middelfart Sygehus, Ved Fysioterapeut Lars Damsbo Iliopsoas syndrom Fyraftensmøde Idrætsmedicinsk klinik Middelfart Sygehus, 25.04.17 Ved Fysioterapeut Lars Damsbo Primære faktor ved kroniske lyskesmerter hos 12-36 % af atleter 25-30% af akut opståede

Læs mere

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI Bilagsfortegnelse Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV Bilag III: Spørgeskema... VI Bilag IV: Godkendelse fra opererende overlæge... XV Bilag

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Overlæge Bent Lund, professor Kjeld Søballe, overlæge Søren Winge, overlæge Per Hølmich, overlæge Steffen Jacobsen & overlæge Martin Lind

Overlæge Bent Lund, professor Kjeld Søballe, overlæge Søren Winge, overlæge Per Hølmich, overlæge Steffen Jacobsen & overlæge Martin Lind 2 Hofteartroskopi Overlæge Bent Lund, professor Kjeld Søballe, overlæge Søren Winge, overlæge Per Hølmich, overlæge Steffen Jacobsen & overlæge Martin Lind OVERSIGTSARTIKEL Århus Universitetshospital,

Læs mere

Periacetabularosteomi (PAO) for patienter over 45 år med symptomatisk hoftedysplasi.

Periacetabularosteomi (PAO) for patienter over 45 år med symptomatisk hoftedysplasi. 1. Kort klinisk retningslinje vedr.: Periacetabularosteomi (PAO) for patienter over 45 år med symptomatisk hoftedysplasi. Anbefaling: Med svag underliggende dokumentation anbefales at overveje at undlade

Læs mere

Trochantersmertesyndrom

Trochantersmertesyndrom Trochantersmertesyndrom Laterale hoftesmerter Fysioterapeut Lønne Godskesen Idrætsklinikken, Middelfart Sygehus Fyraftensmøde 25-04-2017 Patologi Risikofaktorer Kvinde (4:1) over 40 Overgangsalder Bredt

Læs mere

Vurdering af Functional Recovery Score, august 2003

Vurdering af Functional Recovery Score, august 2003 Danske Fysioterapeuter, Maaleredskaber.dk Vurdering af Functional Recovery Score, august 2003 Vurderet af Thomas Maribo, fysioterapeut, cand.scient.san., Faglig konsulent Vejleder Nina Beyer, fysioterapeut,

Læs mere

Fokuserede spørgsmål Hofteartrose ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA. Indhold

Fokuserede spørgsmål Hofteartrose ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA. Indhold Fokuserede spørgsmål Hofteartrose ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA. Indhold PICO 1 Bør patienter med hofteartrose tilbydes neuromuskulær/funktionel træning? 2 PICO 2 Bør patienter med

Læs mere

Lumbo-pelvine smerter - Ryg eller Bækken -

Lumbo-pelvine smerter - Ryg eller Bækken - Lumbo-pelvine smerter - Ryg eller Bækken - Per Kjær Lektor, fysioterapeut, ph.d. Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Oversigt over oplæg Definitioner

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København

BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København Fysioterapi ved forskellige skulderproblemer v. Peter Rheinlænder, Fysioterapeut Her er idrætsudøveren skadet FFI Screening før sæsonen Forebyggelse

Læs mere

Gangmønstret hos patienter med ekstern springhofte

Gangmønstret hos patienter med ekstern springhofte Gangmønstret hos patienter med ekstern springhofte Jacobsen JS 1, Kersting UG 2, Thorborg K 3, Ulrich-Vinther M 4, Søballe K 4, Rathleff MS 5 1 Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet Program Hoften Anatomi og massagecases Københavns Massageuddannelse Knogler Led Muskler Røde flag og kontraindikationer Cases og massagegreb Os coxae Crista iliaca Spina iliaca posterior superior Spina

Læs mere

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS KIROPRAKTIK 2014 SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS 93% af klinikere i primær praksis mener, at uspecifikke lændesmerter dækker over flere lidelser, som kræver forskellig behandling Kent et al, Spine 2004

Læs mere

Medforfattere. Carl-Göran Hagert Anders Ingemann Larsen Lise Hedegaard Laursen Svend Kreiner Gert Thomsen 05-10-2010

Medforfattere. Carl-Göran Hagert Anders Ingemann Larsen Lise Hedegaard Laursen Svend Kreiner Gert Thomsen 05-10-2010 Arbejdsrelaterede neuropatiske armsmerter. Arbejdsmedicinsk afdelings 25 års jubilæum Jørgen Riis Jepsen, Arbejdsmedicinsk afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg joergen.riis.jepsen@svs.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Vurdering af Barthel-100 (Shah-89)

Vurdering af Barthel-100 (Shah-89) Danske Fysioterapeuter, Projekt Måleredskaber Vurdering af Barthel-100 (Shah-89) Vurderet af Annette Winkel, udviklingsfysioterapeut. M.Sc. Bente Holm, fysioterapeut M.Sc Vurderingen er afsluttet medio

Læs mere

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish The linguistic and cross-cultural adaptation process of KOOS-child from Swedish to Danish followed international guidelines

Læs mere

Eksperimentelle knæledssmerter under muskelstyrketræning øger muskelstyrketilvæksten hos raske individer: et randomiseret kontrolleret forsøg

Eksperimentelle knæledssmerter under muskelstyrketræning øger muskelstyrketilvæksten hos raske individer: et randomiseret kontrolleret forsøg Eksperimentelle knæledssmerter under muskelstyrketræning øger muskelstyrketilvæksten hos raske individer: et randomiseret kontrolleret forsøg Tina Juul Sørensen Fysioterapeut, cand. scient. san., stud.

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Funktionel måling af siddende bækken kipning

Funktionel måling af siddende bækken kipning Funktionel måling af siddende bækken kipning Udvikling af metode og undersøgelse af 3D bækkenkipning hos børn med Cerebral Parese efter hofte og bækken kirurgi Line Kjeldgaard Pedersen CPOP-dagen 2016

Læs mere

PIRO 1 Bør patienter med smerter i knæ og ledlinjeømhed udredes med kliniske tests med henblik på menisklæsioner?

PIRO 1 Bør patienter med smerter i knæ og ledlinjeømhed udredes med kliniske tests med henblik på menisklæsioner? Fokuseret spørgsmål 1 PIRO 1 Bør patienter med smerter i knæ og ledlinjeømhed udredes med kliniske tests med henblik på menisklæsioner? Patienter med smerter i knæ og ledlinjeømhed Index test Kliniske

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Den danske FAI og hofteartroskopi database

Den danske FAI og hofteartroskopi database Høring vedrørende oprettelse af en dansk database for behandling af femoroacetabular impingement (FAI) med åben og artroskopisk kirurgi samt generelt for artroskopisk hoftekirurgi: Den danske FAI og hofteartroskopi

Læs mere

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Måleredskaber til KOL rehabilitering Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Oversigt Beskrivelse af et måleredskab Fysiske test: 6 MWD ESWT ISWT

Læs mere

Nedenstående tabeller er en opsummering af anbefalinger for diagnose, forebyggelse og behandling af RC læsioner.

Nedenstående tabeller er en opsummering af anbefalinger for diagnose, forebyggelse og behandling af RC læsioner. 1 SUPRASPINATUS LÆSION Baggrund Rotator cuff en (RC) i skulderen består af fire muskler: m. Teres minor, m. Infraspinatus, m. Supraspinatus og m. Subscapularis, der udspringer fra scapula og hæfter på

Læs mere

Appendix til artiklen Rehabilitering efter hofteartroskopi i Dansk Sportsmedicin nr. 2, 2012.

Appendix til artiklen Rehabilitering efter hofteartroskopi i Dansk Sportsmedicin nr. 2, 2012. Appendix til artiklen Rehabilitering efter hofteartroskopi i Dansk Sportsmedicin nr. 2, 2012. Af Henrik Hougs Kjær, fysioterapeut Fotos: Fotograf Vibeke Toft har taget billederne A+B, 19a-c, 21a+b, 22a+b,

Læs mere

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET METASYNTESE Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis 13. september 2013 1 METASYNTESE Arbejdet frem mod en metasyntese 2 ADHD METASYNTESE Kontekst og indledende

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse Dagsorden Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse Københavns Massageuddannelse : Art. Genus Gennemgang af lårets muskulatur Udspring, hæfte og funktion Muskelfremkaldelse PAUSE Knæskader Praktisk

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt Kontakt Fagkonsulent/ projektleder Kontakt søgespecialist NKR for behandling af meniskpatologi i knæet. Guidelines Nis Nissen / Lone

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR MENISKPATOLOGI I KNÆET

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR MENISKPATOLOGI I KNÆET NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR MENISKPATOLOGI I KNÆET 2016 NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR MENISKPATOLOGI I KNÆET Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sundhedshus Nørrebro -

Sundhedshus Nørrebro - Sundhedshus Nørrebro - Fyraftensmøde d. 24. nov. 2016 Operativ behandling og ambulant genoptræning til patienter med femoroacetabular impingement (FAI) www.kk.dk Side 2 / Program: 17.20-17.30: Velkomst

Læs mere

Reproducerbarheden og normale værdier for en ny dynamisk tredimensionel undersøgelsesmodel til vurdering af columnas kinematik under gang hos børn.

Reproducerbarheden og normale værdier for en ny dynamisk tredimensionel undersøgelsesmodel til vurdering af columnas kinematik under gang hos børn. Reproducerbarheden og normale værdier for en ny dynamisk tredimensionel undersøgelsesmodel til vurdering af columnas kinematik under gang hos børn. af Lisbeth Hansen, Malene Luun og Ragnhild Løberg Projektet

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Første del: det fokuserede spørgsmål DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Inkluderede studier De inkluderede studiers evidensniveau og styrke er vurderet udfra det klassiske medicinske evidenshierarki. Publikation Evidensniveau Evidensstyrke Metaanalyse, systematisk

Læs mere

Selektionsbias. Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Selektionsbias. Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Selektionsbias Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. maj 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede om Præcision:

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san.

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion CPOP dag 2015 Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi

Læs mere

Sammenhængen mellem patienternes angst og bekymring, den patientoplevede kvalitet og patient rapporterede outcome (PRO)

Sammenhængen mellem patienternes angst og bekymring, den patientoplevede kvalitet og patient rapporterede outcome (PRO) Sammenhængen mellem patienternes angst og bekymring, den patientoplevede kvalitet og patient rapporterede outcome (PRO) v. Cand. Scient. San, ph.d. stud. Randi Bilberg Orthopaedic Research Unit Dept. of

Læs mere

2.3 Fysisk og mentalt helbred

2.3 Fysisk og mentalt helbred Kapitel 2.3 Fysisk og mentalt helbred 2.3 Fysisk og mentalt helbred Der eksisterer flere forskellige spørgsmål eller spørgsmålsbatterier, der kan anvendes til at beskrive befolkningens selvrapporterede

Læs mere

Patientvejledning. Hofteartroskopi. Kikkertoperation af hofteled

Patientvejledning. Hofteartroskopi. Kikkertoperation af hofteled Patientvejledning Hofteartroskopi Kikkertoperation af hofteled Hvad er en hofteartroskopi? Man kan fejle forskellige ting i hoften, der gør, at man får gener. Nogle af disse gener kan afhjælpes ved en

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Evidensbaseret praksis Introduktion

Evidensbaseret praksis Introduktion Evidensbaseret praksis Introduktion Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR MENISKPATOLOGI I KNÆET

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR MENISKPATOLOGI I KNÆET NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR MENISKPATOLOGI I KNÆET NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR MENISKPATOLOGI I KNÆET Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8 Side 1 Side 2 Konklusion COMFORTneo er specielt udviklet til at måle smerter på nyfødte børn. Den er en videreudvikling COMFORT skalaen {Ambuel, 1992 1341}, Denne skala er kendt og brugt på danske

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

DOS Symposium National klinisk retningslinje for meniskpatologi De vigtigste konklusioner i hverdagen for speciallægen på sygehuset

DOS Symposium National klinisk retningslinje for meniskpatologi De vigtigste konklusioner i hverdagen for speciallægen på sygehuset DOS Symposium 28.10.2016 National klinisk retningslinje for meniskpatologi De vigtigste konklusioner i hverdagen for speciallægen på sygehuset Michael Krogsgaard Idrætskirurgisk Enhed M51 Bispebjerg-Frederiksberg

Læs mere

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter Fig. 22.11. M.transversus abdominis træning i rygliggende. Tænd og sluk m.transversus abdominis. Palper musklen lige over SIAS. Hold muskelspændingen i 5 sekunder. Gentag 3x25. Fig. 22.12. m.transversus

Læs mere

Dansk Hofte Artroskopi Register DHAR

Dansk Hofte Artroskopi Register DHAR Dansk Hofte Artroskopi Register DHAR Årsrapport 2016 Styregruppe: Bent Lund, Hospitalsenheden i Horsens, formand Otto Kraemer, Hvidovre Hospital Per Hölmich, Hvidovre Hospital Niels Maagaard, Odense Universitetshospital

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Introduktion til modul 6 Skulder us. metodik og teknik 26.04 2 L2.01 & 02 SAM Litteratur

Læs mere

Akillessene ruptur Funktionel genoptræning efter ikke-operativ behandling

Akillessene ruptur Funktionel genoptræning efter ikke-operativ behandling Akillessene ruptur Funktionel genoptræning efter ikke-operativ behandling Marianne Christensen¹, Maria Svennergren², Thomas Budolfsen² ¹Aalborg Universitetshospital, ²Hvidovre Hospital Program Baggrund

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

- Range Of Motion i columna cervicalis i forhold til lateral fleksion og rotation.

- Range Of Motion i columna cervicalis i forhold til lateral fleksion og rotation. Bilag 3 Målemanual Congenit Muskulær Torticollis - Range Of Motion i columna cervicalis i forhold til lateral fleksion og rotation. - Muskelfunktion i lateral fleksorerne. - Hovedholdning og craniofascial

Læs mere

Introduktion til forelæsningen om hofteleddet

Introduktion til forelæsningen om hofteleddet Introduktion til forelæsningen om hofteleddet Niels Egund, MD, tidl. overlæge, prof., dr.med. Hofteleddet er nok det led i kroppen, der kan give de største diagnostiske udfordringer og kun få radiologer

Læs mere

Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014. Problemer i ankel og fod

Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014. Problemer i ankel og fod Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014 Problemer i ankel og fod Sygehistorie: 26-årig kvinde, vrikket om på anklen for 2 timer siden. Har ligget med is. Der er betydelig hævelse lateralt og medialt.

Læs mere

MÅLEMETODER I KLINISK PRAKSIS

MÅLEMETODER I KLINISK PRAKSIS MÅLEMETODER I KLINISK PRAKSIS Mary Jarden Fast Track 2016 1) Symptomerne kan i væsentlig grad forringe en patients livskvalitet, komfort og evne til at fungere. 2) Manglende evne til at tolerere behandlingsrelaterede

Læs mere

Det haltende barn - Radiologiske overvejelser

Det haltende barn - Radiologiske overvejelser Det haltende barn - Radiologiske overvejelser Lene Bak, overlæge, Radiologisk afdeling, Kolding Sygehus Michel Bach Hellfritzsch, overlæge, Radiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Case 7-årig

Læs mere

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Merete Bertelsen Afd. Fysioterapeut i poliogruppen / PTU PTUs Sundhedsdag d. 25.9.08 Polioens 4 faser 1. Akut fase 2. Rehabiliteringsfasen 3. Stabil fase 4. Senfølger

Læs mere

Vurdering af ledbevægelighed

Vurdering af ledbevægelighed Vurdering af ledbevægelighed Ledbevægelighed Passiv ledbevægelighed (PROM) beskriver den bevægelse, som personen kan udføre i afslappet tilstand med assistance fra en anden person, fra sig selv eller genstand

Læs mere

Årsrapport 2012 Dansk Hofte Artroskopi Register DHAR

Årsrapport 2012 Dansk Hofte Artroskopi Register DHAR Årsrapport 2012 Dansk Hofte Artroskopi Register DHAR Side 1 af 8 Indledning og 2012 Af Bent Lund Året 2012 var året hvor der endelig langt om længe blev muligt at registrere hofte-artroskopiske indgreb

Læs mere

Definisjoner og dilemmaer

Definisjoner og dilemmaer Definisjoner og dilemmaer John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland john.brodersen@sund.ku.dk

Læs mere

Test af maksimal isometrisk knæ og hofte muskelfunktion hos 40 65årige raske voksne Et reliabilitetsstudie af Mobile Muscle Lab

Test af maksimal isometrisk knæ og hofte muskelfunktion hos 40 65årige raske voksne Et reliabilitetsstudie af Mobile Muscle Lab Test af maksimal isometrisk knæ og hofte muskelfunktion hos 40 65årige raske voksne Et reliabilitetsstudie af Mobile Muscle Lab S. Jantzen, A. S. Bruun og S. K. Rasmussen (Fysioterapeutuddannelsen Odense,

Læs mere

Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer

Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer cochrane Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer Der er et stort behov for RCT-studier af høj kvalitet, der undersøger, hvilken fysioterapi der er den bedste til hoftenære frakturer

Læs mere

Fysioterapi til behandlingen af hofteartrose. Fysioterapi virker

Fysioterapi til behandlingen af hofteartrose. Fysioterapi virker Fysioterapi til behandlingen af hofteartrose Træning og manuel behandling kan mindske smerter og forbedre funktion hos mennesker med hofteartrose. Træningen bør være superviseret og gerne suppleres med

Læs mere

Udredning og kirurgisk behandling af hofte- /lyske skader

Udredning og kirurgisk behandling af hofte- /lyske skader Udredning og kirurgisk behandling af hofte- /lyske skader Afdelingslæge Christian Dippmann, Ph.D., diplom idrætsmediciner Idrætsklinikken, ortopædkirurgisk afdeling Bispebjerg Hospital IOC Sports Medicine

Læs mere

Baggrund Sammenhæng ml GH og artralgi, dislokation/ subluxation, bløddels reumatisme, artrose, andre bevægeapparatsgener(på voksne)?

Baggrund Sammenhæng ml GH og artralgi, dislokation/ subluxation, bløddels reumatisme, artrose, andre bevægeapparatsgener(på voksne)? B. Juul-Kristensen, J. Halkjær Kristensen, B. Frausing, DV. Jensen, H. Røgind, L. Remvig. (Pediatrics 2009) 1 Baggrund Sammenhæng ml GH og artralgi, dislokation/ subluxation, bløddels reumatisme, artrose,

Læs mere

ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RUPTUR

ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RUPTUR 1 ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RUPTUR Baggrund En anterior cruciate ligament (ACL)-ruptur er en hyppig akut skade i knæleddet, der er forbundet med funktionel instabilitet i knæleddet, og uanset behandling

Læs mere

Skadesforebyggende træning. Af: Samantha Sabado (stud.fys)

Skadesforebyggende træning. Af: Samantha Sabado (stud.fys) Skadesforebyggende træning Af: Samantha Sabado (stud.fys) ØVELSE 1. 2. Gå sammen parvis (2 personer) Person A står som en statue, og skal forsøge ikke at lade sig vælte, når person B skubber forskellige

Læs mere

3.12 Fibromyalgi. Baggrund. Evidensbaseret grundlag for fysisk træning

3.12 Fibromyalgi. Baggrund. Evidensbaseret grundlag for fysisk træning 3.12 Fibromyalgi Baggrund De diagnostiske kriterier for fibromyalgi er beskrevet af American College of Rheumatology (1) og senere justeret i en konsensusrapport fra 1996 (2). Fibromyalgi er betegnelsen

Læs mere

NON TRAUMATISK SKULDERSMERTE Impingement et entydigt begreb?

NON TRAUMATISK SKULDERSMERTE Impingement et entydigt begreb? NON TRAUMATISK SKULDERSMERTE Impingement et entydigt begreb? FLERE PATOLOGISKE TILSTANDE maj 2002. rotatorcuffen. kapsulolabrale apparat. caput longum bicipsitis Speciallæge Arne N. Gam EPIDEMIOLOGI. alder.

Læs mere

Patientforløbsprogram for rygområdet

Patientforløbsprogram for rygområdet Patientforløbsprogram for rygområdet Målgruppe Patienter med nyopståede lændesmerter med eller uden udstråling til ben. Der kan være tale om en førstegangsepisode, recidiv af tidligere tilfælde eller opblussen/

Læs mere

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis /Palle Larsen, Center for Kliniske Retningslinjer. Cand. Cur. Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 3 Bilag 3. SfR Checkliste. Kilde 14 SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Daniels J, Sun S, Zafereo J, Minhajuddin A, Nguyen C, Obel O, Wu R, Joglar J. Prevention

Læs mere

Temaaften om Skulderproblematikker. Annelene H. Larsen Elizabeth L. Andreasen

Temaaften om Skulderproblematikker. Annelene H. Larsen Elizabeth L. Andreasen Temaaften om Skulderproblematikker Annelene H. Larsen Elizabeth L. Andreasen Program: Proximale Humerus Frakturer Frossen Skulder/ release Subacromiel Smerte syndrom: Rotator cuff ruptur Impingement Scapula

Læs mere

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik Mikkel Andersen 1 Definition: Vertebroplastik: Deramond & Galibert 1984 Terapeutisk procedure hvor der injiceres knoglecement i vertebrale

Læs mere

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Knæartrose/Hofteartrose

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Knæartrose/Hofteartrose Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Knæartrose/Hofteartrose Fagområde Ergoterapi og fysioterapi Målgruppe Ergoterapeuter og fysioterapeuter ved Træningsenheden Aalborg Kommune Revideret 12. oktober

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

Konsensusdokument. Best Clinical Practice for fysioterapi til patienter med hoftenær fraktur under primær indlæggelse

Konsensusdokument. Best Clinical Practice for fysioterapi til patienter med hoftenær fraktur under primær indlæggelse Konsensusdokument Best Clinical Practice for fysioterapi til patienter med hoftenær fraktur under primær indlæggelse Kristensen MT 1, Beyer N 2, Foss NB 3, Holm B 1, Kehlet H 4, Isaksson H 1, Testrup SP

Læs mere

Hypermobilitet hos børn og unge hvad ved vi?

Hypermobilitet hos børn og unge hvad ved vi? Som børnefysioterapeut støder man ofte på børn og unge med hypermobile led, og der kan ofte, både blandt fagpersonale og forældre/pårørende, opstå tvivl om hvordan man bedst forholder sig til påstande

Læs mere

Master Down Under 2008

Master Down Under 2008 Master Down Under 2008 KASPER USSING MASTER OF MANIPULATIVE THERAPY RYGCENTER SYDDANMARK Fatigue characteristics of neck flexor and extensor muscles during isometric endurance tests in patients with postural

Læs mere

Professor Ewa Roos Center for Sundhed i Muskler og Led Syddansk Universitet eroos@health.sdu.dk

Professor Ewa Roos Center for Sundhed i Muskler og Led Syddansk Universitet eroos@health.sdu.dk Professor Ewa Roos Center for Sundhed i Muskler og Led Syddansk Universitet eroos@health.sdu.dk Godt Liv med Artrose i Danmark www.glaid.dk Hyppigt Dyrt Håbløst underprioriteret ARTROSE smerte funktionstab

Læs mere

Introduktion til artikelsøgning

Introduktion til artikelsøgning Introduktion til artikelsøgning Mette Brandt Eriksen Videncentret 2017 Oversigt over kurset: Forskningsspørgsmål og PICO-modellen Emneord og emneordsregistre Søgeteknik og søgestrategier Boolske operatorer

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier Epidemiologi og biostatistik Diagnostik og screening Forelæsning, uge 5, Svend Juul Hvordan stiller man en diagnose? Symptomer - passive: patientens spontane rapport - aktive: svar på målrettede spørgsmål

Læs mere

Fysioterapi i behandling af patienter med knæog hofteartrose

Fysioterapi i behandling af patienter med knæog hofteartrose Fysioterapi virker Fysioterapi i behandling af patienter med knæog hofteartrose Træning er en vigtig del af behandlingen af patienter med hofte- og knæartrose og har en moderat effekt på smerter og funktionsevnenedsættelse.

Læs mere

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER LINE DYBDAL, BUSINESS MANAGER IAN KIRKEDAL NIELSEN, CHEFKONSULENT FOKUSPUNKTER Konteksten pres for

Læs mere