MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI /2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI /2"

Transkript

1 MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI /2 3. ÅRGANG MAJ 2010 MEDLEMSBLAD FOR MUSKULOSKELETALE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI er et speciale i fysioterapi, som omhandler diagnostik, forebyggelse og behandling af lidelser i ryg og bevægeapparat. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi Uddanner Afholder kurser Indhenter, implementerer og formidler viden Kvalitetsudvikler Akkrediterer og kvalitetssikrer Er Danmarks medlemsorganisation (MO) af det internationale forbund IFOMPT under WCPT INDHOLDFORTEGNELSE 1 Kliniske retningslinier for nakkebesvær 2 Behandlerliste online 5 Neurodynamics & NeuroMatrix Conference i Nottingham beretning 7 Temadag om svimmelhed 8 Kurser og events Neck Pain Clinical Practice Guidelines American Physical Therapy Association (APTA) J.D. Childs et al. Retningslinierne kan downloades gratis fra Af Jeppe Thue Andersen, Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi, MaMT og Martin B. Josefsen, Muskuloskeletal Fysioterapeut, DipMT I sidste blad blev JOSPT s kliniske retningslinjer for hofte diagnostik og behandling præsenteret. I dette nummer præsenteres kliniske retningslinjer for nakke diagnostik og behandling fra samme medie. De er udarbejdet efter samme proces i forhold til formål, metode til udvikling, evaluering (artikel vurdering og evidens niveau) samt opbygning en vis grad af gentagelse er derfor uundgåelig. Formål med de kliniske retningsliner for nakkeproblematikker; Beskrive evidensbaseret fysioterapi, inkluderende; diagnostik, prognose, intervention, og målemetoder. Klassificere og definere muskuloskeletale problematikker ud fra WHO terminologi. Identificere interventioner med højeste grad af evidens. Identificere måleredskaber der er bedst egnede til at vurdere ændringer forårsaget af fysioterapeutisk intervention. Udforme beskrivelse/information om muskuloskeletal fysioterapi med relevans for andre faggrupper (fx advokater, patienter, lovgivere mv). Udforme en reference tekst for kliniske fysioterapeuter, undervisere/instruktører og studerende om evidens baseret praksis. FORTSÆTTES 1

2 REDAKTIONEN Martin B. Josefsen, redaktør (ansv.). Muskuloskeletal Fysioterapeut, DipMT, Jeppe Thue Andersen, faglig medredaktør. Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi, MaMT. Arne Elkjær, PR. Muskuloskeletal Fysioterapeut, DipMT. ANNONCEINFORMATION Se web eller mail til BLADET MF ONLINE fagblad ISSN tryk: ISSN web: MT-NYT (ONLINE NYHEDER) (Fag og forskning / MT-Nyt) Leder»Duetten på webben«pr april måned har Jeppe T. Andersen takket ja til at tage en tjans på hjemmesiden. Det er vi glade for i DFFMF. Jeppe har det seneste års tid bragt flere faglige artikler her i bladet, hvor han også er medredaktør. Rent praktisk deles arbejdet på hjemmesiden mellem Jeppe og undertegnede. Læs Jeppes leder (t.h.). Dansk Selskab for Fysioterapi og Faglige Selskaber Processen er nu skredet frem efter seneste møde mellem Danske Fysioterapeuter og Fagfora samt Faggrupper. Der er nedsat et arbejdsudvalg bestående af 4 repræsentanter fra fagfora; undertegnede fra Muskuloskeletal Fysioterapi, Hannah Harboe fra Børnefysioterapi, Gitte Wikke fra Neurologisk Fysioterapi og Gitte Arnbjerg fra Sundhed og Arbejdsmiljø samt Danske Fysioterapeuter. Arbejdsudvalget skal arbejde med beskrivelse af et kommende Dansk Selskab for Fysioterapi, der planmæssigt bliver den»faglige«organisation for faget, samt organiseringen af de forskellige specialer og interessegrupper. Danske Fysioterapeuter bliver i den forstand en mere rendyrket»fagforening«. Det er en spændende proces og vil potentielt udvide potentialet for faget, fagfelterne og hele professionens handlemuligheder. Temadag om svimmelhed Temadagsudvalget planlægger en stor temadag om svimmelhed, der bygger på samme model som sidste års succesfulde temadag om hovedpine. Se mere på side 7. God læselyst med bladet og god sommer. Martin B. Josefsen (ansv.) BEHANDLERLISTER ONLINE Det er nu lykkedes at opsætte behandlerlisterne i et»light«set-up med de fleste lister intakte. Man kan få opstillet sig selv med navn, titel, arbejdssted (og gerne med telefon / web). Kontakt blot redaktionen via OBS: Man opstilles ikke automatisk på behandlerslisterne; det er frivilligt. Så har du taget eksamen og ønsker at blive opstillet, så kontakt redaktionen. Vi opfordrer alle til at henvise til behandlerlisterne via egne hjemmesider samt hvis man ønsker at give patienter eller kolleger mulighed for at opsøge andre behandlere i landet. I en periode har jeg skrevet tekster til Muskuloskeletal Fysioterapi og haft et inspirerende samarbejde med Martin (B. Josefsen) på bladet. Fysioterapeutisk er jeg»nysgerrig«og brænder især for det muskuloskeletal speciale og prioriterer, at afsætte tid til at holde mig fagligt opdateret. Da jeg fik mulighed for at engagere mig yderligere, via en deling af»web-redaktør«funktionen på med Martin, var det derfor nemt at takke ja! Det primære mål med arbejdsdelingen er at sikre opretholdelsen af hjemmesidens høje standard. Derfor er den nødvendige oprydning efter overflytningen til den nye hjemmeside allerede påbegyndt eksempelvis er vi i gang med at justere opsætningen af»behandler listerne«som har været lidt»rodet«. Nogle steder tyder det på, at oplysninger mangler efter overflytningen, eller at nogle data kræver opdatering. Det vil derfor være hjælpsomt, hvis I kan tjekke jeres data, efterhånden som vi får rettet listerne igennem og melde tilbage hvis der er behov for rettelser. Web-samarbejdet har også andre perspektiver fx kan vi være fælles om at generere ideer til hjemmesiden. Personligt mener jeg at hjemmesiden kan udnyttes i højere grad end i dag, fx til at facilitere netværksdannelse eller formidle ny viden og relevant fagligt stof. Med den eksplosivt voksende mængde af publicerede tekster, kan det i en travl hverdag være vanskeligt at overskue at holde sig opdateret eller måske blot at selektere i udvalget af litteratur. Små præsentationer/referater af relevante tekster og læseanbefalinger fra kollegaer med interesse for det muskloskeletale felt kan måske lette vejen gennem»litteratur-junglen«? En anden tanke kan være at udvide hjemmesidens funktion, og lade den fungere som platform for redskaber til brug i daglig klinisk praksis; fx i form af relevante patient info-tekster, regions-/diagnosespecifikke undersøgelsesskemaer, spørgeskemaer osv I arbejdet med udviklingen af hjemmesiden vil vi gerne i dialog med de daglige brugere, så derfor er I mere end velkomne til at kontakte os med ideer og konstruktiv kritik så vi sammen kan skabe en platform, der kan gøre vidensudveksling og information nemt tilgængelig for alle. Jeppe Thue Thorup Andersen 2

3 FORTSAT Anbefalinger Patoanatomiske forhold; Selvom nakkesmerter kan relateres til degenerative processer eller billeddiagnostisk identificeret patologi, vil det ofte ikke være muligt præcist at diagnosticere den symptomgivende struktur. Klinikere bør derfor undersøge for dysfunktion af neuro muskulo skeletale strukturer relateret til identificeret patologi hos patienter med nakkesmerte. (E anbefaling baseret på teoretisk evidens). Risiko faktorer; Identificerede risikofaktorer der kan prædisponere for udvikling af kroniske nakkesmerter inkluderer; alder > 40 år, samtidige LBP symptomer, langt forløb med nakkesymptomer, cykling som en væsentlig dagligdags aktivitet, nedsat styrke i hænder, bekymret adfærd, nedsat livskvalitet og vitalitet. (B anbefaling baseret på moderat evidens) Diagnostik/Klassificering; Nakkesmerter, uden tegn på alvorlige medicinske eller psykologiske komponenter, associeret med (1) nedsat bevægelighed cervikalt og høj thorakalt, (2) hovedpine (HP) og (3) refererede symptomer til en overekstremitet, er anvendelige som kliniske fund der kan klassificere en nakkepatient i en af ICD s (International Statistical Classification of Deseases and Related Health Problems) kategorier. Childs et al foreslår at følgende test anvendes; aktiv ROM af cervikal columna og test af segmentær mobilitet cervikalt og thorakalt hvis patienten har nedsat bevægelighed craniocervikal flexionstest, aktiv ROM af cervikal columna og test af segmentær mobilitet cervikalt og thorakalt hvis patienten har HP symptomer craniocervikal flexionstest og udholdenhedstest af dybe nakkeflexorer hvis patienten har koordinations dysfunktion eller klassificeres til forstrækning (sprain / strain) undergruppen Upper Limb Nerve Test / Brachial Plexus Provokation Test, spurlings test, og traction hvis patienten har refererede symptomer (somatisk eller neuralt) (B anbefalinger baseret på moderat evidens) Differential diagnostik; Klinikere bør overveje diagnostisk klassificering med hensyn til alvorlig patologi (røde flag) eller psykosociale faktorer (gule flag), hvis der er begrænsning af aktivitets niveau eller kropsfunktion, der ikke kan klassificeres ud fra ovenstående guidelines eller hvis patienten ikke responderer forventeligt på klinisk intervention. (B anbefaling baseret på moderat evidens) Måleredskaber / spørgeskemaer; Det anbefales at der anvendes validerede måleredskaber som Neck Disability Index (NDI) og Patient Specific Functional Scale (PSFS). Disse er anvendelige til at vurdere baseline niveau i forhold til smerte og funktion samt til at monitorere ændringer i symptomer undervejs i interventionsforløbet. (A = anbefaling baseret på stærk evidens). Undersøgelse kvantificering af nedsat aktivitets- og deltagelsesniveau; Det anbefales at anvende reproducerbare målemetoder til kvantificering af aktivitets- og deltagelsesniveau, således at ændringer kan monitoreres undervejs i interventions-forløbet. (F = anbefaling baseret ekspert vurdering). Intervention cervikal mobilisering / manipulation; Det anbefales at anvende cervikale manipulations- og/eller mobiliseringsteknikker til at reducere nakke og HP symptomer. Der er evidens for, at manipulation/mobilisering kombineret med nakketræning er mere effektivt end intervention udelukkende bestående af manuel behandling. (A = anbefaling baseret på stærk evidens). Intervention thorakal mobilisering / manipulation; Thorakale manipulationsteknikker kan anvendes til patienter med nakkesmerter, samt til patienter med nakke-arm smerter, til at reducere symptomer. (C anbefaling baseret på svag evidens). Intervention strækøvelser; Strækøvelser kan anvendes til patienter med nakke symptomer. Specifik undersøgelse og målrettet intervention mod følgende muskler anbefales; anteriore/mediale scalener gruppe, øvre trapezius, levator scapulae samt pectoralis minor / major. (C anbefaling baseret på svag evidens) Intervention koordinations-, styrke- og udholdenhedstræning; Klinikere bør anvende koordination- styrke- og udholdenhedstræning til at reducere nakkesmerter og HP-symptomer. (A = anbefaling baseret på stærk evidens). FORTSÆTTES 3

4 FORTSAT Intervention centraliseringsteknikker og øvelser; Specifik gentagen bevægelse eller procedure med henblik på centralisering af symptomer, vurderes ikke at være mere anvendelig end andre interventioner til at reducere symptomer. (C anbefaling baseret på svag evidens) Intervention Upper Quarter og neural mobilisering; Klinikere bør overveje at anvende neurale mobiliseringsteknikker til at reducere symptomer hos patienter med nakke-arm symptomer. (B anbefaling baseret på moderat evidens) Intervention cervikal traction; Klinikere bør overveje at anvende cervikal traction i kombination med andre interventioner, som manuel terapi og træning til at reducere symptomer hos patienter med nakke-arm symptomer. (B anbefaling baseret på moderat evidens) Intervention patient uddannelse; Det anbefales, at fysioterapeuter informerer/uddanner patienter med whiplash om, at (1) tidlig tilbagevenden til normale dagligdags aktiviteter er vigtigt, samt (2) forsikre patienten om, at prognosen i de fleste tilfælde er god. (A = anbefaling baseret på stærk evidens). Generelt; Forfatterne pointerer, at de kliniske retningsliner ikke ukritisk bør anvendes som standard intervention til alle patienter med nakkeproblematikker. Interventioner bør altid baseres på»best practice«, der som følge af den intensive forskning med relevans for muskuloskeletale problematikker undergår kontinuerlig udvikling. De kliniske retningsliner er»retningsliner«, og de giver ikke garanti for ikke vellykket forløb med alle patienter. Den kliniske beslutningstagen vedrørende anvendelse af en bestemt intervention/teknik eller behandlingsplan skal baseres på kliniske fund, diagnostik samt behandlingsmuligheder og yderligere patientens værdier, forventninger og præferencer. Kommentarer til APTA s cervikale retningslinjer Det er et spændende og relevant produkt gruppen fra APTA har udarbejdet, på basis af en omfattende litteratur gennemgang. Der er mange komponenter der hensigtsmæssigt kan implementeres i praksis, hvis det gøres med omtanke og respekt for den individuelle patient. Vi har følgende kommentarer til retningslinjerne. Central sensitivering APTA s kliniske retningslinjer kommenterer overhovedet ikke på dette komplekse, men relevante symptombillede. Vi mener, at det havde været relevant med en præsentation af mulige anamnestiske og kliniske fund, målemetoder samt overvejelse om intervention. METODE De kliniske retningsliner er udarbejdet af eksperter udpeget af APTA, der individuelt gennemførte litteratursøgning på MEDLINE, CINAHL og Cochrane Database. Alle anvendelige artikler er vurderet i forhold til deres evidens niveau ud fra kriterier beskrevet af»center for Evidence-Based Medicine«, Oxford, United Kingdom. I = evidens fra høj-kvalitets; RCT s, prospektiv eller diagnostiske studier II = evidens fra lav-kvalitet; RCT s, prospektiv eller diagnostiske studier III = evidens fra case-kontrolleret eller retrospektive studier IV = case serier V = ekspert vurdering Graden af evidens for anbefalinger i forhold til diagnostik og behandling fulgte beskrevne retningslinier; A = Stærk evidens B = Moderat evidens C = Svag evidens D = Modstridende evidens E = Teoretisk evidens F = Ekspert vurdering Overvægt af niveau I eller II studier (minimum et niveau I studie) støtter anbefaling. Et niveau I studie, eller en overvægt af niveau II studie støtter anbefaling. Et niveau II studie, eller en overvægt af niveau III og IV studie, inklusiv ekspert konsensus, støtter anbefaling. Høj-kvalitets studier har modstridende konklusioner med relevans for anbefalinger Overvægt af dyre-/kadaverstudier samt basis-/teoretisk forskning støtter anbefaling. Anbefaling baseret på klinisk ekspertise fra udviklerne af de kliniske retningslinier. 4

5 Udstrålende symptomer til OE APTA anbefaler at anvende NDU test, distraction og spurlings test til denne patientgruppe. De udelader almindelig neurologisk undersøgelse, manuel undersøgelse (PPIVM / PAIVM) samt test af gentagen bevægelse i deres anbefalinger. Vi mener, at de udeladte test udgører en væsentlig del af en grundig cervikal udredning, og savner derfor yderligere kommentarer til dette punkt. Man kunne tænke NDU test som neural smerteprovokationstest (afkræftende / bekræftende for symptomatisk nervevæv), og distraction/spurling test som relateret til foramen i.v. inddragelse. Supplerende neurologisk undersøgelse kan potentielt uddybe neural påvirkning/patologi og andre ledundersøgelser vil potentielt uddybe, præcisere og sensitivere mulige involverede segmentale niveauer i en evt. neurogen symptomatologi. I forlængelse heraf, har APTA gruppen fundet evidens niveau B for behandling med neural mobilisering til denne patientgruppe, mens intervention med centraliseringsteknikker (baseret på IMDT principper) har evidens niveau C, på baggrund af litteratur gennemgangen. Vi mener det er væsentligt, at man ikke følger retningslinjerne som en opskrift og prioriterer en teknik frem for en anden på baggrund af evidens niveau. Ligesom APTA gruppen pointerer, så mener vi at valg af intervention bør baseres på de kliniske fund fra en grundig anamnese og undersøgelse af den enkelte patient selvfølgelig med overvejelse omkring evidens niveauet for den valgte intervention. Så retningslinjer er gode men de må ikke afholde os fra at»tænke selv«og ræsonnere over klinisk praksis. Værd at nævne Trænings intervention (evidens niveau A), er primært baseret på studier som har testet effekten af specifik træning til nakkepatienter. Mange af studierne har anvendt træningsprotokol am. Queensland gruppen, med fokus på træning af dybe cervikale flexorer. Patient uddannelse (evidens niveau A), er primært baseret på studier som har testet effekten af denne intervention til patienter med whiplash lignende symptomer. Om andre typer af nakkepatienter kan forvente samme effekt af denne intervention er ikke beskrevet. Kjær (fra DFFMF) samt Heidi Eirikstoft (fra IMDT-gruppen) er ved at færdiggøre en dansk version af kliniske retningslinjer for cervikal diagnostik / undersøgelse. Gruppen præsenterede det på det fælles årsmøde i marts vedrørende metode og arbejdsproces samt de egentlige retningslinjer for nakke undersøgelse. Det var et rigtig flot og relevant produkt gruppen har udarbejdet. Det bliver spændende at følge den snarlige publicering og efterfølgende implementerings-proces. Yderligere kommentarer til de danske retningslinjer følger i næste nummer. IFOMPT HAR FÅET NY HJEMMESIDE Den nye hjemmeside er opdateret mht. design og indhold. Kig på REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN Læs det på (Fag & Forskning / Organisatoriske beretninger) 11TH NORDIC CONGRESS ON MUSCULOSKELETAL PHYSIOTHERAPY AND MEDICINE Pain and Dysfunction Clinical and Scientific Update September Copenhagen Denmark Sæt kryds i din kalender Arrangører: DFFMF og DSMM Nordisk Kontakt Kommitté afholder møde Danske retningslinier for nakke udredning I forlængelse af præsentationen af APTA s kliniske retningslinjer for cervikal diagnostik og behandling, skal det nævnes, at Inge Ris & Per 5

6 Referat fra Neurodynamik og neuromatrix konference i Nottingham april Af Inge Ris, specialist i muskuloskeletal fysioterapi, DipMT, MScRehab D. 14. april ankom ca. 450 deltagere fra 30 lande til Nottingham der hvor Robin Hoods stjal fra de rige og gav til de fattige. Disse dage stjal fysioterapeuter fra de kloge for at give til patienter. De næste dage blev vi præsenteret for mange oplæg, workshops, udstillinger mm. Her følge et udpluk af programmet. Dag 1. Herta Flor; er professor i neuropsykologi og klinisk psykologi fra Tyskland. Hun mener smerter er relateret til tidligere oplevelser og erindringer. Hjernen har evne til at lave plastiske ændringer. Hos kroniske smerter patienter, som lændesmerter og fibromyalgi, sker der en reorganisering i hjernen som hænger sammen med deres mængde af oplevede smerter, oplevelsernes kontekst og personens tolkning. Denne reorganisering er relateret til smerteprocesser. Uhensigtsmæssige erindringer påvirkes af smertefulde eller ikke smertefulde input i hjernen. Desuden er der læringsprocesser som kan bidrage til udvikling af smerterelaterede hukommelsesspor i hjernen. Det medfører sensitivering og bekræftelse af tidligere negative adfærd. Adfærds terapi kan forstærke en positiv feedback som kan ændre denne smertehukommelse. Herta Flors kernebudskaber var 1. at patienter med kroniske smerter har uhensigtsmæssige plastiske ændringer i hjernebarken 2. at læringsprocesser kan forstærke disse ændringer, 3. at adfærdsterapi kan ændre disse hukommelses spor Axel Schafer; fra Tyskland har lavet et prospektiv kohorte studie for at teste forskel mellem 4 grupper med lændesmerter med udstråling: 1. patienter neuropatiske smerter (vurderet med S- LANSS skema) med sensitivering, 2. med neurologiske udfaldssymptomer, 3. perifer nervesensitivering (positiv SLR og nervepalpation uden udfaldssymptomer) og 4. hovedsagelig muskuloskeletale fund med somatisk refererede smerter. Han anvendte Qualitive Sensory Tests, på i alt 74 patienter før og efter 7 behandlinger med sliders for n. ischiadikus, åbningteknikker for foramina og hjemmeøvelser. Resultatet var at gruppen med perifer nervesensitivering havde en bedre funktion af C- fibre og mindsket kulde allodyni. I modsætning hertil, fik patienter med neuropatiske smerter en øget sensitivering for tryk. Esther Williamson; mulige prognostiske faktorer for udvikling af senfølger hos patienter med akut whiplash. Mick Thacker; immunologiske processer hos kroniske smertepatienter. Keith Smart; præsenterede en Delphi Undersøgelse vedrørende kliniske indikationer for centrale smerter. Hiroshi Takasaki; evaluering af ændringer i den cervikale intervertebrale foramina ved de kliniske test for cervical radikulopati: aksial kompressions test, aksial traktions tes og Spurlings test. Robert Nee; gør det en forskel, at starte ULNT1 distalt eller proksimalt på nerve medianus Dag 2: Michel Coppieters; har set på litteraturen vedrørende effekten af behandling med neurodynamiske mobiliseringsteknikker hos patienter med neuropatiske smerter. Der er få studier, med få deltagere. I forhold til cervikale radikulpatier findes der et studie som viser, at patienter som fik halskrave og neuromobilisering havde det samme resultat som kontrol gruppen efter 6 måneder. Behandling af carpal tunnel syndrom med neurodynamiske»slider teknikker havde en positiv effekt på smerter og symptomer, sammenlignet med det naturlige forløb. Ved ULNT 6

7 1 sker der, ved at anvende sliding-teknikker en sliding-bevægelser at nerven, således, at den ikke kommer på»stræk«sammenlignet med en»tensioning teknik«som øger strækbelastningen på nerven. Han antager, at ved carpal tunnel syndrom er der øget tryk i tunnelen og at øvelserne som involverer sliders nedsætter dette tryk ved at forbedre blodgennemstrømning og den aksonale transport, mindsker ødem og arvæv samt har psykologiske og fysiologiske effekter på CNS. Cesar Fernandez-de las-penas; har lavet et studie med formålet at undersøge om mekanisk smertesensitivitet er relateret til specifikke nerver i overekstremiteter hos 16 kvinder med unilateral lateral epikondialgia og 16 kvinder med carpal tunnel syndrom sammenlignet med 16 raske kvinder. Anvendte målinger var tryksmertertærskel (pain pressure treshold) målt over n. medianis, radialis og ulnaris bilateralt. Resultatet viste at alle patientgrupper havde lavere tryktærskel på alle 3 nerver sammenlignet med kontroller. Ulnaris og radialis var mere sensitive bilateralt hos patienter med lateral epikondialgia og medianis var bilateral mere sensitiv hos patienter med carpal tunnel syndrom. Konklusionen var at bilateral mekanosensitivitet er relateret til specifikke nerver i kvinder med unilateral lateral epikondialgia og carpal tunnel syndrom. Ben Boyd; mekanosensitivitet ved Strakt Ben Løft test hos diabetes 2 patienter med perifer neuropati. Nina Schmidt; dual nerve disorders, eller double crush syndrom. Sean Gibbons; indflydelse af kognitive lærings problemer på psykosociale faktorer og central sensitivering. Eoin O Conaire; anvendelse af vibrationssens i den kliniske undersøgelse. Mariette Fourie; uddannelse af den kroniske smertepatient i kombination med øvelses terapi. Alt i alt har det været en fantastisk kongres. Oplevelsen er delt med og referatet er skrevet i samarbejde med Lotte Telvig, Bo Storm og Eva Bäcker Hansen. Næste kongres afholdes i 2012 i Adelaide. DET FULDE REFERAT FRA KONFERENCEN FINDES PÅ MT NYT ONLINE FAGLIGE NYHEDER Sektionen MT-Nyt bringer faglige nyheder, og supplerer endvidere fagbladet vedr. fagstof. Der er også arkiv tilbage til forrige års faglige nyheder i sektionen. Du finder det på / Fag & Forskning / MT-Nyt Temadag om svimmelhed Undersøgelse, udredning og behandling 18. november 2010 på Nyborg Strand Temadagen sætter fokus på hyppige svimmelhedsformer, undersøgelsesmuligheder og behandlingsmuligheder. Der er særligt fokus på de forskellige svimmelhedsformers karakteristika, differentialdiagnostiske overvejelser og specialiserede behandlingsmuligheder. Emnerne berøres via et bredt multidisciplinært spektrum af foredragsholdere. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Følg (nyhedsbrev) 7

8 Uddannelse og kurser Uddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi Specialviden og klinisk ekspertise i diagnostik og behandling af ryg og bevægeapparat. Uddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi varer fire år og tages sideløbende med praksis efter endt grunduddannelse i fysioterapi. Uddannelsen er internationalt godkendt under verdensforbundet for muskuloskeletal fysioterapi IFOMPT For yder ligere information: KURSUS Dynamisk Stabilitet Intro MF Trin 2A aug-sept 2010 MF Trin 2B aug-sept 2010 Sted: Horsens Dynamisk Stabilitet Skulder Dynamisk Stabilitet Skulder Sted: Århus Smerte og Neurodynamik 1 MF Trin 1A sept-okt 2010 Sted: Horsens MF Trin 1B sept-okt 2010 Sted: Løjtegårdsvej 157, Tårnby, 2770 Kastrup Diff. Diagn. Rheumatologi og Orthopædi okt 2010 Sted: Kastrup Case Rapport Kursus Sted: Odense MF Trin 3A oktober 2010 Sted: Kastrup Dynamisk Stabilitet Intro Smerte og Neurodynamik 2 Sted: Horsens Dynamisk Stabilitet Lumbal MF Trin 2C (Sup 2&3) Klinisk Supervision Sted: Horsens Dynamisk Stabilitet Cervical DATO Del 1: Del 2: Del 1: Del 2: Del 1: Del 2: Del 1: Del 2: Del 1: Del 2: Se den komplette og opdaterede kalender på: (vælg Kursuskalender) Yderligere info og tilmelding via online kursuskalender. Mødekalender Møder/events, symposier m.m. online event-kalender: The life course of back pain: Are we making a difference? Syddansk Universitet ISEK 2010: The XVII Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology Aalborg Kongres- og Kulturcenter th Physiatric Summer August 19th School 20th, 2010 Laxity 4th Nordic Meeting in Hypermobility Research World Congress on Laser Therapy WALT th Interdisciplinary World Congress on Low Back & Pelvic Pain Hyatt Regency Century Palace Los Angeles WCPT Kongres Amsterdam Nordisk Kongres MT/MM Danmark IFOMT Congress 2012 IFOMT Quebec Canada

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter 3. Refererede smerter Refererede smerter facetled Stimulering af facetled C0 C7 og dorsale rami C3 C7 61 patienter med occipital, nakke og skulder smerter Stimulering

Læs mere

Klinisk ræsonnering i Muskuloskeletal Fysioterapi. Hans Kromann Knudsen Lektor UCL, MScR, Specialist i muskuloskeletal Fysioterapi, DipMT

Klinisk ræsonnering i Muskuloskeletal Fysioterapi. Hans Kromann Knudsen Lektor UCL, MScR, Specialist i muskuloskeletal Fysioterapi, DipMT Klinisk ræsonnering i Muskuloskeletal Fysioterapi Hans Kromann Knudsen Lektor UCL, MScR, Specialist i muskuloskeletal Fysioterapi, DipMT Klinisk ræsonnering i Muskuloskeletal Fysioterapi Et kvalitetssikringsprojekt

Læs mere

Kliniske retningslinjer for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær og smerter

Kliniske retningslinjer for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær og smerter Kliniske retningslinjer for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær og smerter Et résumé Dette er et resumé. Det er udarbejdet så du hurtigt kan få et overblik over de kliniske retningslinjer

Læs mere

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Klinisk Ræsonnering Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Dagens plan! 1700 1810: Introduktion Hvad ved vi??? Egen og andres viden, erfaringer 1810-1830:PAUSE

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter Baggrund og formål Nakkesmerter er ifølge WHO nummer fire på listen over årsager

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Case. Inge Ris, Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi MR, DipMT, Phd.- stud.

Case. Inge Ris, Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi MR, DipMT, Phd.- stud. Case Inge Ris, Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi MR, DipMT, Phd.- stud. Case Formål: Gennemgang undersøgelse, behandling og effektmåling af en pagent med kroniske nakkesmerter 58, rengøringsassistent,

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Årsberetning 2008. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi. Side 1 af 8

Årsberetning 2008. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi. Side 1 af 8 Årsberetning 2008 Introduktion 2008 har været et aktivt år for både undervisergruppen og bestyrelsen, som arbejder for Danske Fysioterapeuters videreuddannelse i. Det har været et år, hvor tre større foci

Læs mere

Nye kurser for fysioterapeuter

Nye kurser for fysioterapeuter SMERTEFYSIOTERAPI Kursuskatalog 2011/12 Nye kurser for fysioterapeuter Læs mere på videnomsmerter.dk HVAD ER SMERTEFYSIOTERAPI? Der er tre årsager til, at patienter henvender sig til fysioterapeuter: 1.

Læs mere

Årsberetning 2013. Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Årsberetning 2013. Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi Årsberetning 2013 for Muskuloskeletal Muskuloskeletal Muskuloskeletal er et speciale i fysioterapi, som omhandler diagnostik, forebyggelse og behandling af lidelser (funktionsforstyrrelser, smertesyndromer

Læs mere

Udredning og klassificering - Praktiske Anbefalinger

Udredning og klassificering - Praktiske Anbefalinger Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkesmerter v/per Kjær, ph.d Inge Ris, DipMT, MR, ph.d-stud Heidi Eirikstoft, fys Dip MDT Udredning og klassificering - Praktiske

Læs mere

Velkommen til udviklingsklinikkens certificeringsmodel for kliniske retningslinjer for klassificering og udredning af personer med nakke problemer.!

Velkommen til udviklingsklinikkens certificeringsmodel for kliniske retningslinjer for klassificering og udredning af personer med nakke problemer.! Om certificeringen Velkommen til udviklingsklinikkens certificeringsmodel for kliniske retningslinjer for klassificering og udredning af personer med nakke problemer.! Meget tyder på, at vi som klinikkere

Læs mere

Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS)

Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) Dansk Selskab for Fysioterapi 28. februar 2014 Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) Til: Center for Kliniske Retningslinjer Dansk Selskab for

Læs mere

Årsberetning 2011. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi. Kære medlemmer og kolleger,

Årsberetning 2011. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi. Kære medlemmer og kolleger, Årsberetning 2011 Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi Kære medlemmer og kolleger, DFFMF arbejder ihærdigt på at skabe det bedste udbud af vores kerneydelse: uddannelsen i muskuloskeletal

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR nr 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning

Fokuserede spørgsmål NKR nr 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Fokuserede spørgsmål NKR nr 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Indhold PICO 1 Bør patienter med nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning opfordres

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet Baggrund og formål Håndtering af patienter

Læs mere

26/03/10. Klinisk retningslinje for fysioterapeutisk udredning af personer med nakkebesvær. Hvorfor retningslinjer? Anbefalinger.

26/03/10. Klinisk retningslinje for fysioterapeutisk udredning af personer med nakkebesvær. Hvorfor retningslinjer? Anbefalinger. Arbejdet er finansieret af Praksisfonden og initieret af Fagligt Udvalg i samarbejde med Enheden for Kliniske Retningslinjer 1 Hvorfor retningslinjer? Anbefalinger Klinisk retningslinje for fysioterapeutisk

Læs mere

Årsager til nakkesmerter - og udstrålende smerter til skulder og arm

Årsager til nakkesmerter - og udstrålende smerter til skulder og arm Smerter Nakkesmerter og udstråling af smerter fra nakken til skulder og arm er hyppige symptomer i almen praksis. Artiklen gennemgår systematisk årsager og faldgruber. Dansk Selskab for Muskuloskeletal

Læs mere

Henvisning til fysioterapi

Henvisning til fysioterapi Samarbejdet med fysioterapeuten begrænser sig for nogle af os til en henvisning med et journalnotat, hvoraf det fremgår, hvad patienten fejler, og hvilken behandling der ønskes. Forfatterne har en række

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for nakkesmerter med udstråling til armen (cervikal radikulopati)

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for nakkesmerter med udstråling til armen (cervikal radikulopati) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for nakkesmerter med udstråling til armen (cervikal radikulopati) Baggrund og formål Nakkesmerter er hyppigt forekommende. Mellem

Læs mere

Mekanisk Diagnostik og Terapi MDT

Mekanisk Diagnostik og Terapi MDT Mekanisk Diagnostik og Terapi MDT Nakkebesvær Et klinisk eksempel på undersøgelse, klassifikation og behandling, Fysioterapeut DipMDT MDT en klinisk ræsonneringsmodel Undersøgelse, klassifikation og behandling

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD)

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) Formål: Belyse WAD ud fra en klassisk naturvidenskabelig synsvinkel samt ud fra andre sociologiske

Læs mere

Genoptræning i Esbjerg Kommune. - Anvendelse af faglige standarder. - Implementering af Test

Genoptræning i Esbjerg Kommune. - Anvendelse af faglige standarder. - Implementering af Test Genoptræning i Esbjerg Kommune - Anvendelse af faglige standarder - Implementering af Test Baggrund Øget krav i samfundet omkring dokumentation Ønske fra direktionen Sikre fortsat kvalitetsudvikling Formål

Læs mere

Årsberetning 2014 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi Et specialebærende selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi. Medlem af IFOMPT.

Årsberetning 2014 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi Et specialebærende selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi. Medlem af IFOMPT. Årsberetning 2014 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi Et specialebærende selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi. Medlem af IFOMPT. Indledning Martin B. Josefsen, formand, DSMF Med et tilbageblik

Læs mere

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt Opgave Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi Københavns Massageuddannelse Hvilke af truncus muskler bliver brugt ved. 1. Roning 2. Når man trækker sig op i et reb 3. Når man skal løfte en baby fra

Læs mere

Inddragelse af forsknings-/erfaringsviden samt patientens værdier i den kliniske beslutningsproces

Inddragelse af forsknings-/erfaringsviden samt patientens værdier i den kliniske beslutningsproces Inddragelse af forsknings-/erfaringsviden samt patientens værdier i den kliniske beslutningsproces Inge Ris, PT, MR, PhD.-stud. Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi Syddansk Universitet,

Læs mere

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkesmerter

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkesmerter Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkesmerter Bilag 2 Review af evidens og anbefalinger Af Fysioterapeut Ph d Per Kjær, Fysioterapeut Heidi Eirikstoft Fysioterapeut

Læs mere

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Introduktion til Udviklingsklinikken Udviklingsklinikken opstartede d. 1. april 2010 på baggrund af en aftale med Praksisfonden om vilkår vedrørende

Læs mere

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san.

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion CPOP dag 2015 Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi

Læs mere

- Søge, udvælge og anvende forskning- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given problemstilling.

- Søge, udvælge og anvende forskning- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given problemstilling. Modul 12 FN2010s-C + D. Svarprocent 57% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 12? Målet er, at du efter modulet kan: - Selvstændigt planlægge, koordinere, iværksætte, gennemføre samt evaluere en målrettet

Læs mere

Specialisering i fysioterapi

Specialisering i fysioterapi Dato: 28. september 2016 E-mail: moe@dsfys.dk NOTAT Specialisering i fysioterapi Model for godkendelse af specialisering Indledning Nærværende notat beskriver model for godkendelse af specialisering i

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing,

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Overgangsordning Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Syddansk Universitet. Fra studieordning af til studieordning af

Overgangsordning Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Syddansk Universitet. Fra studieordning af til studieordning af Overgangsordning Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Syddansk Universitet Fra studieordning af 9 006 til studieordning af 9 00 Vedtaget i studienævnet d. 0 00 Indholdsfortegnelse Generelle bestemmelser...

Læs mere

Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient

Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient Dansk Selskab for Fysioterapi 11. juni 2014 Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient Til: Center for Kliniske Retningslinjer Dansk Selskab for Fysioterapi ønsker

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Patientforløbsprogram for rygområdet

Patientforløbsprogram for rygområdet Patientforløbsprogram for rygområdet Målgruppe Patienter med nyopståede lændesmerter med eller uden udstråling til ben. Der kan være tale om en førstegangsepisode, recidiv af tidligere tilfælde eller opblussen/

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie

Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie Fagligt Selskab for Neurosygeplejersker 2. Nationale NeuroKonference

Læs mere

Klinisk retningslinje. Lungesygdom

Klinisk retningslinje. Lungesygdom Klinisk retningslinje Klinisk for udredning retningslinje og for klassificering fysioterapi af til personer patienter med med Kronisk nakkebesvær Obstruktiv Lungesygdom Dette er en kort oversigt over anbefalinger

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Del 3 Review af evidens og anbefalinger Af Fysioterapeut ph.d. Per Kjær Fysioterapeut Heidi Eirikstoft Fysioterapeut MSc

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Periode: September 2013-juni 2014 Der har i alt været 17 studerende i perioden. De studerende har været fordelt med 8 studerende på modul 9 og

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6

Modulbeskrivelse for modul 6 Modulbeskrivelse for modul 6 Undersøgelse, diagnostik og differentialdiagnostik 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 6 (01.10.15) Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod den almene sygdomslære og symptomkomplekser

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge 16. juni 2014 j.nr. 4-1013-43/1/kla Baggrund og formål Ca. 55.000 danskere

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2- diabetes

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2- diabetes KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2- diabetes Baggrund og formål I Danmark udgør type 2-diabetes 80-85 % af de

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Master Down Under 2008

Master Down Under 2008 Master Down Under 2008 KASPER USSING MASTER OF MANIPULATIVE THERAPY RYGCENTER SYDDANMARK Fatigue characteristics of neck flexor and extensor muscles during isometric endurance tests in patients with postural

Læs mere

Årsberetning 2009. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi

Årsberetning 2009. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi Årsberetning 2009 Specialeområde en definition med forpligtigelser Som fagforum er DFFMF repræsentant for det muskuloskeletale specialeområde. Internationalt under IFOMPT og dermed WCPT. DFFMF organiserer

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA Baggrund og formål Hofteartrose er en hyppig lidelse i Danmark, hvor

Læs mere

Gitte Handberg. Specialeansvarlig overlæge Smertecenter Syd, OUH Gitte.Handberg@ouh.regionsyddanmark.dk Telefon: 65413869

Gitte Handberg. Specialeansvarlig overlæge Smertecenter Syd, OUH Gitte.Handberg@ouh.regionsyddanmark.dk Telefon: 65413869 Gitte Handberg Specialeansvarlig overlæge Smertecenter Syd, OUH Gitte.Handberg@ouh.regionsyddanmark.dk Telefon: 65413869 Oversigt Det ender meget konkret! Hvem er vi i Smertecenter Syd Hvem er patienterne

Læs mere

Fremtidens børnefysioterapi

Fremtidens børnefysioterapi Fremtidens børnefysioterapi Erfaringer fra arbejdet med faglig statusartikel på børneområdet generelt om screening og anvendelse af test samt forebyggelse på småbørnsområdet: Hvordan er det nu og hvordan

Læs mere

Fysioterapi Rigshospitalet Tværfagligt smertecenter

Fysioterapi Rigshospitalet Tværfagligt smertecenter Fysioterapi Rigshospitalet Tværfagligt smertecenter Thomas Friis Larsen, PT Lene Møller Schear Mikkelsen, PT, MR Henvisning til Fysioterapi Inklusion: Skal være stabilit medicineret Muskuloskeletale problemer

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Patienter med kroniske smerter

Patienter med kroniske smerter Moderne smertefysiologi implementering i klinisk praksis Bjarne Rittig Rasmussen Fysioterapeut, Phd. studerende Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital Patienter med kroniske smerter

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Formålsbeskrivelse Ryghold. Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke olstykkefys.dk

Formålsbeskrivelse Ryghold. Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke olstykkefys.dk Formålsbeskrivelse Ryghold Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke olstykkefys.dk Formålsbeskrivelse Knæhold Forord INDLEDNING I Ølstykke Fysioterapi & Træning arbejdes der med rygpatienter

Læs mere

Instituttets Mission

Instituttets Mission Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT, bidrage til videre udforskning af anvendeligheden og begrænsningerne indenfor MDT. Indledning Denne beretning beskriver aktiviteter

Læs mere

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modulets tema Modulet retter sig

Læs mere

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS KIROPRAKTIK 2014 SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS 93% af klinikere i primær praksis mener, at uspecifikke lændesmerter dækker over flere lidelser, som kræver forskellig behandling Kent et al, Spine 2004

Læs mere

Digifys er udviklet af specialister - bygget til fremtiden

Digifys er udviklet af specialister - bygget til fremtiden Digifys er udviklet af specialister - bygget til fremtiden Digifys hjælper dig og dine patienter til større succes Som fysioterapeut, har man kun succes med træning, hvis patienterne får lavet øvelserne

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) Baggrund og formål Mellem 6 og 10% af befolkningen opfylder diagnosekriterierne

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi Baggrund og formål Anoreksi (anorexia nervosa) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder.

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 215 Efterår 2016

Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 215 Efterår 2016 Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 215 Efterår 2016 Emne Dato Lekt. / Tid Introduktion til modul 8 14.11 1 (Stam) Lok. / Uv. Studieaktiviteter Selvstændige

Læs mere

IMPLEMENTRETING AF NKR potentialer og udfordringer

IMPLEMENTRETING AF NKR potentialer og udfordringer IMPLEMENTRETING AF NKR potentialer og udfordringer Set fra en praktikers synsvinkel Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef, speciallæge i samfundsmedicin, ph.d., MPA Forebyggelsescenter Nørrebro

Læs mere

Sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og fysiske symptomer. Professor Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afdeling

Sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og fysiske symptomer. Professor Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afdeling Sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og fysiske symptomer Professor Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afdeling Plan for oplægget Baggrund Psykisk arbejdsmiljø og muskel-skelet besvær Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Kommentarer til udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Overordnede samt praktiske overvejelser:

Kommentarer til udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Overordnede samt praktiske overvejelser: Kommentarer til udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Fra FAKS s side er vi som udgangspunkt særdeles positive overfor udarbejdelsen af de nationale kliniske retningslinjer for generaliserede

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom

Holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom Baggrund 10-20 pct. af den danske befolkning skønnes på et eller andet tidspunkt at få en psykisk sygdom 1. Psykisk

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen UCN. Modulprøve modul 6

Fysioterapeutuddannelsen UCN. Modulprøve modul 6 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulprøve modul 6 MODULPRØVE 6 1 Forudsætninger for deltagelse i prøven Den studerende skal være studieaktiv og har deltagelsespligt i den teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Syddansk Unversitet - University of Southern Denmark. Evaluering Klinisk Biomekanik

Syddansk Unversitet - University of Southern Denmark. Evaluering Klinisk Biomekanik Syddansk Unversitet - University of Southern Denmark Evaluering Klinisk Biomekanik November 2013 Indhold Regularitetsplan Bachelor... 3 Regularitetsplan Kandidat... 6 Evalueringsskemaer... 8 Evaluering

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8

Modulbeskrivelse for modul 8 Modulbeskrivelse for modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 8 (revideret d. 20.11.14) Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod

Læs mere

Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 315 Efterår 2016

Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 315 Efterår 2016 Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 315 Efterår 2016 Emne Dato Lekt. / Tid Introduktion til modul 8 14.11 1 (Stam) Lok. / Uv. Studieaktiviteter Selvstændige

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose 1 Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

Formål. Udviklingsklinikken. Udvikle og afprøve en metode til implementering af kliniske retningslinjer

Formål. Udviklingsklinikken. Udvikle og afprøve en metode til implementering af kliniske retningslinjer Udviklingsklinikken opstartede d. 1. april 2010 på baggrund af en aftale med Praksisfonden omkring vilkår vedrørende opgaveløsning og økonomi. Fagligt Udvalg er styregruppe for projektet og udvalget har

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Målet er at du kan beskrive nogle grundlæggende sundhedsfaglige

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2010

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2010 Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2010 Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af anvendeligheden

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 324 Offentligt WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG

Læs mere

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra?

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra? Evidensbaseret fysioterapi Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012 Hvad er viden? Hvor får I jeres viden fra? Kolleger, blade, bøger, videnskabelige artikler? Fordele og ulempe ved kliniske retningslinier?

Læs mere