Ligestillingssekretariatet. 3F-medlemmer. herkomst og køn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ligestillingssekretariatet. 3F-medlemmer. herkomst og køn"

Transkript

1 Ligestillingssekretariatet 3F-medlemmer herkomst og køn

2 Forord 3F s vigtigste faglige-politiske grundlag er respekt for medlemmernes mangfoldighed. Hvad betyder det i praksis? I første omgang er det vigtigt at have viden om medlemmernes mangfoldighed, således at man kan handle ud fra denne viden. Dette hæfte om 3F-medlemmer fordelt på herkomst og køn skal ses i den sammenhæng. Ligestillingspolitisk Udvalg i 3F fremlægger hermed en oversigt over, hvordan medlemmerne fordeler sig med hensyn til herkomst og køn. Materialet er en forudsætning for at kunne styrke arbejdet med etnisk ligestilling og køns-ligestilling. Etnisk ligestilling er et højt prioriteret område i 3F. I hæftet ses, at hele verden er repræsenteret i 3F s grupper: Industrigruppen, Byggegruppen, Den Grønne Gruppe, Transportgruppen, Den Offentlige gruppe og Den Private Servicegruppe. I den forbindelse skal der være opmærksomhed omkring de minoriteter, som har svært ved at finde arbejde og lære dansk. 3F har en særlig forpligtelse til at gøre opmærksom på de ressourcer, som ligger hos minoriteterne i 3F. Materialet viser desuden, at der er forskellig fordeling i grupperne af mænd og kvinder, og det afspejler det kønsopdelte arbejdsmarked. Det skal være sådan, at mennesker bedømmes på deres færdigheder og ikke på deres køn og/eller hudfarve. Vi har ikke nået målet endnu, og derfor er det nødvendigt at kunne behandle mennesker forskelligt for at opnå lige muligheder. Hæftet vil blive fulgt op af mere specifik viden om de enkelte 3F-afdelinger, som vil ligge på 3F-net. Desuden vil materialet blive bearbejdet til en pjece til brug for det lokale arbejde. Jane Korczak 1

3 3F-medlemmer fordelt på herkomst og køn Ud af de F ere er der 9%, som har anden herkomst end dansk. Heraf er 7,5% fra ikke-vestlige lande. Det er i alt personer. Af disse udgør kvinderne fra ikke-vestlige lande 46%, og mændene udgør 54%. Tabel 1: 3F-medlemmer pr Sum af antal Køn Herkomst Kvinder Mænd Hovedtotal Procent Dansk oprindelse/efterkommere ,00% Indvandrere ikke-vestlige lande ,50% Indvandrere vestlige lande ,50% Hovedtotal % Fra KAD s tidligere undersøgelse og fra undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ved vi, at antallet af personer med udenlandsk oprindelse er steget siden 1995 både i det tidligere KAD og SiD. Der har været en større stigning i beskæftigelsesandelen for personer med anden etnisk herkomst end dansk på hele arbejdsmarkedet. I 3F-tallene fra Danmarks Statistik er der opdeling på afdelinger med herkomst i tre kategorier (dansk oprindelse/efterkommere, indvandrere ikke-vestlige og indvandrere vestlige lande. I noterne bagerst i hæftet er kategorierne forklaret). Tabellen er ikke vist her, men vil fremgå af den pjece, som bliver lavet og vil ligge på 3F-net. Fordeling på herkomst Når vi ser på, hvor medlemmer med anden etnisk herkomst kommer fra, er de fire største grupper med indvandrerbaggrund fra Tyrkiet, Bosnien-Herzegovenia, Asien (Pakistan, Bangladesh og Indien) og Øvrige Sydøstasien (Sri Lanka, Vietnam, Malaysia og Indonesien). De udgør i alt ud af i alt med anden herkomst. Hvis vi tager gruppen af Øvrige lande ud, som hovedsagelig udgør personer fra de vestlige lande som EU, USA, Canada, Australien og New Zealand, udgør gruppen fra de fire største områder 65% af alle med anden herkomst end dansk. Hvis vi ser på kønsfordelingen, viser det, at der er 43% kvinder og 57% mænd blandt de personer med anden herkomst end dansk. De fire største grupper hos kvinderne er Tyrkiet, Thailand, Sydøstasien og Bosnien-Herzegovenia. De fire grupper udgør 68% af alle med anden herkomst, hvis vi ser bort fra Øvrige lande. For mændenes vedkommende er de fire største grupper Tyrkiet, Bosnien-Herzegovenia, Asien og Øvrige Sydøstasien. De udgør i alt 68% af alle mænd med anden etnisk herkomst en dansk, når Øvrige lande ikke er medregnet. For både kvinder og mænd er Tyrkiet den dominerende gruppe, men der er også en relativ stor gruppe fra Asien og Sydøstasien. Ser vi nærmere på denne gruppe fra Asien og Sydøstasien fremgår det, at de fleste af kvinderne inden for gruppen kommer fra Thailand. Mændenes herkomst er imidlertid mere differentieret. 2

4 Tabel 2 3F-medlemmer pr Sum af antal Køn Herkomst Landegruppe Kvinder Mænd Hovedtotal Dansk oprindelse/efterkommere Asien Bosnien-Herzegovina 1 1 Filippinerne Iran Kina 3 3 Marokko Polen Somalia 1 1 Thailand 1 1 Tyrkiet Øvrige Afrika Øvrige Mellemøsten Øvrige Østeuropa Øvrige Sydøstasien Øvrige lande Indvandrere Asien Bosnien-Herzegovina De Baltiske Lande Filippinerne Iran Kina Marokko Polen Somalia Thailand Tyrkiet Øvrige Afrika Øvrige Mellemøsten Øvrige Østeuropa Øvrige Sydøstasien Øvrige lande Hovedtotal

5 Der er også foretaget en opdeling på regioner, som ikke er vist i tabellen. Opdelingen på regioner viser, at der er lidt forskel på, hvordan herkomst fordeler sig i landet. I Nordjylland er flest kvinder fra Thailand, Bosnien-Herzegovenia, Øvrige Sydøstasien og Filippinerne. For mændenes vedkommende er det imidlertid Bosnien-Herzegovenia, Øvrige Sydøstasien, Øvrige Mellemøsten og Somalia, der er oftest repræsenteret. I Midtjylland er der flest kvinder fra Tyrkiet, Øvrige Sydøstasien, Thailand og Bosnien- Herzegovina. For mændene er det Tyrkiet, Øvrige Sydøstasien, Bosnien-Herzegovina og Øvrige Mellemøsten, der er oftest repræsenteret. I Syddanmark er der flest kvinder fra Tyrkiet, Øvrige Sydøstasien, Bosnien-Herzegovina og Thailand og flest mænd fra Bosnien-Herzegovina, Tyrkiet, Øvrige Sydøstasien og Øvrige Mellemøsten. På Sjælland er der flest kvinder fra Tyrkiet, Thailand, Polen og Filippinerne og flest mænd fra Tyrkiet, Bosnien-Herzegovina, Øvrige Mellemøsten og Øvrige Sydøstasien. I Hovedstaden er der flest kvinder fra Tyrkiet, Asien, Filippinerne og Thailand og flest mænd fra Tyrkiet, Asien, Marokko og Øvrige Mellemøsten. Beskæftigede 3F ere Tallene er opdelt i afdeling, alder, branche, køn og herkomst (danske oprindelse/efterkommere og indvandrere). For at få nogle generelle tal er der i første omgang set bort fra afdeling og alder. For kvinder med dansk oprindelse arbejder 77% indenfor industri, offentlig gruppe og privat service. For kvinder med anden oprindelse end dansk arbejder 85% indenfor industri, privat service- og offentlig gruppe. For mændene med dansk oprindelse arbejder 74% indenfor industri-, transport- og offentlig gruppe. For mænd med anden oprindelse end dansk arbejder 90% indenfor industri-, transportog byggegruppen. Industrien er for kvinder og mænd med dansk og anden etnisk herkomst det største arbejdsmarked. Privat service er dog også stor for indvandrerkvinder, hvor det for danske kvinder er offentlig gruppe, som er næststørst. Indvandrermænd ser ud til i særlig grad at være kommet indenfor byggegruppen og i mindre grad indenfor den offentlige gruppe. Mænd, som arbejder i privat service, er stadig organiseret hos Sanitørerne. 4

6 Tabel 3 Beskæftigede 3F-medlemmer pr. ultimo november 2003 Sum af antal Køn Herkomst Hovedbranche Kvinder Mænd Hovedtotal Dansk oprindelse/efterkommere Byggegruppe Industrigruppe Transport Grønne gruppe Privat service Off. gruppe Indvandrere Byggegruppe Industrigruppe Transport Grønne gruppe Privat service Off. gruppe Hovedtotal Ved hjælp af 3F-fagkoder kan der laves en underopdeling af de seks hovedgrupper. Dermed kan vi sige noget mere specifikt om fordelingen af mænd og kvinder, samt fordelingen af medlemmer med dansk- og indvandrerbaggrund i de enkelte undergrupper. Når vi kigger på undergrupperne under de seks hovedgrupper, tegner der sig følgende billede: I Byggegruppen arbejder 46 indvandrerkvinder og 968 indvandrermænd. Det er selvfølgelig få i forhold til totalsummen, men dog alligevel en del. I Industrigruppen er det for alle, uanset køn og etnicitet, jern/metal, fisk og fjerkræ, som er den største gruppe. For både danske og indvandrerkvinder samt danske mænd er det proces m.v., samt papir, garveri og glas, som kommer som nummer to. Post Danmark er nummer tre for danske kvinder, og for indvandrerkvinder er det levnedsmiddel m.v., plast og bryggeri. For danske mænd er det levnedsmiddel m.v., som har tredjepladsen. For indvandrermænd er det levnedsmiddel m.v. og derefter proces m.v. I Transportgruppen er det for danske kvinder følgende placering: Lager m.v., hjemmeservice, is, vaskeri m.v. samt chauffør. For indvandrerkvinder er det: Taxachauffør m.v., chauffør m.v. samt lager m.v. For danske mænd er det chauffør, gods, eksport, Falck m.v., taxachauffør m.v. samt lager m.v.. For indvandrermænd er det lager m.v., chauffør, gods, eksport m.v. samt taxachauffør. I Den Grønne Gruppe arbejder 877 indvandrerkvinder og indvandrermænd ud af en total på Det er knap 7%. Hovedparten arbejder indenfor gartneri, planteskole m.v. Indenfor Den Private Servicegruppe arbejder indvandrerkvinder. Ud af det totale tal, som p.t. er på 9.350, udgør indvandrerkvinderne næsten 23% eller knap 1/4. Det er langt over deres andel af medlemsskaren på de ca. 7%. 5

7 I Den Offentlige Gruppe er det kommunerne, der er den mest almindelige arbejdsplads indenfor alle fire grupper. For kvinderne er det rengøring, som dominerer både for kvinder med dansk- og indvandrerbaggrund. For mændene er det pedel og gartneri, der dominerer. Tabel 4 Beskæftigede 3F-medlemmer pr. ultimo november 2003 Sum af antal Køn Herkomst Underbranche Kvinder Mænd Hovedtotal Dansk oprindelse/ efterkommere Indvandrere Anlæg/byggeri, murer, asfalt Stenhug, isolering Øvrige indenfor byggeri Proces, papir m.v Jern, metal, fisk, fjerkræ Levnedsmiddel, plast, bryggeri Papir og grafisk Post Danmark Chauffør, gods/eksp., Falck, rutebil Taxa, turist, vognmand Lager, vinduespolering m.v Vaskeri, is m.v Jordbrug, landbrug, mejeri Gartneri, planteskole, golf Privat service Staten: Pedel, gartner m.v Amter: Rengøring, hospital m.v Kommuner: Rengøring, gartneri Anlæg/byggeri, murer, asfalt Stenhug, isolering Øvrige indenfor byggeri Proces, papir m.v Jern, metal, fisk, fjerkræ Levnedsmiddel, plast, bryggeri Chauffør, gods/eksp., Falck, rutebil Lager, vinduespolering Taxa, turist, vgnmand Vaskeri, is m.v Jordbrug, landbrug, mejeri Gartneri, planteskole, golf Privat service Staten: Rengøring, serviceassistent Amter: Rengøring, hospital, pedel Kommuner: Rengøring, gartneri m.v

8 I den kommende pjece vil flere undergrupper blive medtaget. I denne opgørelse er det kun de tre største undergrupper for henholdsvis mænd og kvinder, der er medtaget. Denne opgørelse dækker således ikke alle medlemmer. 3F-medlemmer og lærlingestatus Kun ganske få med indvandrerbaggrund er i lære indenfor 3F s områder. Ud af lærlinge har kun 4% indvandrerbaggrund. Også meget få kvinder er i gang med lærlingeforløb. Tabel 5 3F-medlemmer = kun lærlinge pr Sum af antal Køn Herkomst Kvinder Mænd Hovedtotal Dansk oprindelse/efterkommere Indvandrere ikke-vestlige lande Indvandrere vestlige lande Hovedtotal F-medlemmer og uddannelsesbaggrund I de tre tabeller på næste side er uddannelsesbaggrund opgjort på indvandrere ikke-vestlige, indvandrere vestlige og dansk herkomst. Vestlige og ikke-vestlige indvandrere har generelt et højere uddannelsesniveau end personer med dansk baggrund. Der er relativt mange blandt de vestlige indvandrere med kort, mellemlang og lang videregående uddannelse. Blandt de ikke-vestlige er der relativt mange med en erhvervsfaglig uddannelse. Der er også flere med en mellemlang og lang uddannelse end blandt danskere. Af tallene er det ikke muligt at se, om det er en dansk uddannelse eller en uddannelse fra udlandet. Under alle omstændigheder er der en relativ stor gruppe blandt indvandrere, som har en uddannelse bag sig, og som arbejder indenfor det ufaglærte område. Der er en stor gruppe, som har uoplyst uddannelsesbaggrund blandt ikke-vestlige og vestlige indvandrere. Derfor bliver tallene for grundskoleniveau højere for personer med dansk baggrund end for personer med indvandrerbaggrund. Der vil dog også være nogle i kategorien Uoplyst, som ikke har gennemført et grundskoleforløb. 7

9 Tabel 6 Uddannelsesbaggrund, 3F-medlemmer pr Indvandrere, ikke-vestlige Antal Procent Kvinder Mænd Total Kvinder Mænd Almengymnasial Bachelor Erhvervsfaglig Erhvervsgymnasial Grundskole Kort videregående udd Lang videregående udd Mellemlang videreg. udd Uoplyst uddannelse Total Indvandrere, vestlige Antal Procent Kvinder Mænd Total Kvinder Mænd Almengymnasial Bachelor Erhvervsfaglig Erhvervsgymnasial Grundskole Kort videregående udd Lang videregående udd Mellemlang videreg. udd Uoplyst uddannelse Total Dansk oprindelse/ Antal Procent Efterkommere Kvinder Mænd Total Kvinder Mænd Almengymnasial Bachelor Erhvervsfaglig Erhvervsgymnasial Grundskole Kort videregående udd Lang videregående udd Mellemlang videreg. udd Uoplyst uddannelse Total

10 3F-medlemmer fordelt på herkomst, køn og alder Tabel 7 Beskæftigede 3F-medlemmer pr. ultimo november 2003 Sum af antal Alder, år Køn, antal Køn, procent Herkomst Kvinder Mænd Hovedtotal Kvinder Mænd Dansk oprindelse/ ,8 77,2 efterkommere ,4 69, ,3 79,7 over ,3 92,7 under ,0 78,0 Indvandrere ,5 64, ,2 57, ,5 70,5 over ,0 80,0 Hovedtotal Tabellen viser, at der er næsten minoritetsunge mellem år i 3F. Samtidig viser tabellen, at der i gruppen år er en større andel af kvinder i indvandrergruppen, end der er blandt medlemmerne med dansk oprindelse/efterkommere. 3F-medlemmer og ledighed Tabel 8 Ledighed Kvinder Mænd Danske ledige Indvandrere ledige Danske ledige Indvandrere ledige Alder, år Antal Procent Antal Procent Mænd Procent Mænd Procent Ja Total , , , ,02 Nej over under Total Total

11 Af tabellen fremgår det, at der er store forskelle på ledigheden i de fire grupper. For danskere er der meget store forskelle mellem kvinder og mænd. Ledigheden for danske mænd er 5%, mens den for danske kvinder er på 10%. Der er altså fem procentpoint forskel. For indvandrergruppen er forskellen ikke så stor. Kvinder i indvandrergruppen har en ledighed på godt 13%, og indvandrermænd har en ledighed på 11%. Også blandt indvandrerne er mænds ledighed altså mindre end kvinders. Forskellen på de to køn er ca. to procentpoint, men ledigheden ligger meget højt for begge køn. Man kan illustrere forskellen i ledigheden ved at lave en ledighedstrappe. Den ser sådan ud: Ledighedtrappe i 3F Danske mænd: 5% Danske kvinder: 10% Indvandremænd: 11% Indvandrekvinder: 13% Fra det laveste trin og til det højeste trin er der næsten ti procentpoint. Det er bekymrende, at der er så stor spredning. Tal fra Fagbevægelsens Videnscenter for Integration fra 2005 bekræfter denne tendens. Videnscenterets undersøgelse beskæftigede sig med de ledighedsberørte og langtidsledigheden. For personer med udenlandsk oprindelse er procenten for ledighedsberørte på 45,6%, mens den for personer med dansk oprindelse er på 35,9%. Det betyder, at ledighedsprocenten for 3F s medlemmer med udenlandsk oprindelse er 9,7 procentpoint højere end for medlemmer med dansk oprindelse. Relativt flere personer med udenlandsk oprindelse end dansk oprindelse har høj ledighedsgrad, hvilket betyder, at de er ledige i længere perioder. 3F-ligestillingssekretariatet September

12 3F-ligestillingssekretariatet September 2005 Varenr. 7502

13 Bilag: Definitioner Indvandrer: En person, som kommer til Danmark. Er ikke født i Danmark og er udenlandsk statsborger. Efterkommer: En person, som er født i Danmark. Forældre har udenlandsk statsborgerskab. Opdeling af indvandrergruppen efter herkomst: Thailand Filippinerne Øvrige Sydøstasien (indeholdende Sri Lanka, Vietnam, Malaysia, Indonesien) Asien (indeholdende Pakistan, Bangladesh, Indien) Iran Øvrige Mellemøsten (Irak, Marokko, Libanon, Palæstinensiske statsløse, Egypten) Somalia Kina Øvrige Afrika (Etiopien, Sudan, andre afrikanske lande) Tyrkiet Bosnien-Herzegovina Polen Øvrige Østeuropa (indeholdende Rumænien, Ungarn, Bulgarien) De Baltiske Lande (indeholdende Estland, Letland og Litauen) Øvrige lande 11

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V 3F, Fagpolitisk Center for Arbejdsliv September 2010 Materialet er baseret

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Tal og fakta. - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. November 2007

Tal og fakta. - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. November 2007 Tal og fakta - udlændinges tilknytning November 2007 Tal og Fakta - udlændinges tilknytning Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 Tlf.: 33 92 33 80 Fax: 33 11 12

Læs mere

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Indledning I dette notat gives en karakteristik

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 6. januar 2017 Sammenfatning Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,9 pct. af den danske befolkning pr.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs og Planlægningskontoret Nr. September Ledigheden i Odense Kommune. kvartal Resume Det gennemsnitlige antal ledige i Odense Kommune i. kvartal

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

En ny chance for alle

En ny chance for alle En ny chance for alle Indvandreres beskæftigelse: Status Indvandreres beskæftigelse: Status Analysen, der er nr. et af tre i forbindelse med En ny chance for alle, er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

etniske minoriteter i Danmark

etniske minoriteter i Danmark Selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter i Danmark (pilotprojekt) oje t) Baggrund Marlene Harpsøe CFS Faktahæfte nr. 22 Unni Bille-Brahes Brahes undersøgelse Velfærdsministerens svar Pilotprojekt til

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere Kriminalitet hvordan måler vi det? Lisbeth Lavrsen 18 pct. af de personer, der blev dømt i 2015 havde udenlandsk oprindelse er det meget eller lidt? 2 Afhænger selvfølgelig

Læs mere

Dommervagten Årene

Dommervagten Årene Dommervagten Årene 2007-2009 Udgivet af Københavns Politi, OPA (Operativ Planlægning og Analyse) ved Viggo Billstrøm INDHOLD FREMSTILLEDE I ALT side Væsentlige punkter. Kendelser.. Sigtelser Herkomst..

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Kampagne og Analyse 11. august 2010 I dette notat præsenteres nye oplysninger om de medlemmer af FOA, der er indvandrere og efterkommere 1. Oplysninger stammer fra

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Notat om den seneste ledighedsudvikling November 2008

Notat om den seneste ledighedsudvikling November 2008 Formandssekretariatet 8. ember 28 KV/AV/AW Notat om den seneste ledighedsudvikling November 28 I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Især den seneste måned er ledigheden i 3F steget markant. Når man ser

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Notat om den seneste ledighedsudvikling i 3F Januar 2009

Notat om den seneste ledighedsudvikling i 3F Januar 2009 Formandssekretariatet 4. februar 2009 KV/AV/AW Notat om den seneste ledighedsudvikling i 3F Januar 2009 I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Alene fra ember 2008 til uar 2009 er 3F s ledighed steget knap

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

Analysepapir 2 Korttidsledigheden og afgang fra ledighed til beskæftigelse. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 2 Korttidsledigheden og afgang fra ledighed til beskæftigelse. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 2 Korttidsledigheden og afgang fra ledighed til beskæftigelse Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Forsikrede

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Maj ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL x Den samlede ledighed stiger fortsat i forhold til samme periode sidste år. x Der var i marts en stigning

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i FOA 2016

Indvandrere og efterkommere i FOA 2016 7. september 2016 Indvandrere og efterkommere i FOA 2016 Følgende notat er en kortlægning af de medlemmer af FOA, som er indvandrere og efterkommere samt udviklingen blandt indvandrere og efterkommere

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

6,3 7,6. Afrika 10,7. Asien 6,6

6,3 7,6. Afrika 10,7. Asien 6,6 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi og Planlægningsafdelingen Nr. maj Ledigheden i Odense Kommune fra april kartal til januar kartal. Resumé I årsperioden. kt. til. kt. ar der gennemsnitlig.8

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere A R B E J D S P A P I R De langvarige kontanthjælpsmodtagere Trine Filges Marts 2000 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk De langvarige kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2011 Statsborgerskab og herkomst 1. juli 2011, fordelt på lokalsamfund Pr. 1. juli 2011 boede der 45.761 borgere med udenlandsk herkomst i Aarhus

Læs mere

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Unge på offentlig forsørgelse i Østdanmark Nøgletal for Gribskov Kommune December 2008 Rambøll Management A/S Beskæftigelsesregion Nørregade 7A Hovedstaden &

Læs mere

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Unge på offentlig forsørgelse i Østdanmark Nøgletal for Odsherred Kommune December 2008 Rambøll Management A/S Beskæftigelsesregion Nørregade 7A Hovedstaden

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Etnicitet og ledighed - unge under 30 år

Etnicitet og ledighed - unge under 30 år og ledighed - unge under 30 år NOTAT Job og Ydelse 7. januar 2015 Følgende notat giver et indblik i øvrige borgere og indvandreres 1 fordeling på ydelser a-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp - i aldersn

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab.

4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab. 21 4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab. I tabel 12 (jfr. side 22) er valgdeltagelsen fordelt efter køn og statsborgerskab. Danske statsborgere havde den højeste valgdeltagelse

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Kortlægning af integrationsområdet

Kortlægning af integrationsområdet 2011 Kortlægning af integrationsområdet Esbjerg Kommune Befolkning, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning, socioøkonomisk status og bosætning Anders Knudsen, Per Hedevang og Margrethe Cæsar Bjerg Borger

Læs mere

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Indvandreres beskæftigelse er et tilbagevendende emne i den offentlige debat. Ofte behandles udenlandsk arbejdskraft i statistikken som en samlet

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer august 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet er reelt

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere